21. 10. 2020  10:57 Uršuľa
Akademický informačný systém

Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií (UVTE MTF) - zoznam projektov


Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 27

Stav
Názov
Od
Do
Druh
Garant
Pracovisko
20042004
CEEPUS
KOPT UVTE MTF
Design, implementation and use of joint programs regarding quality in manufacturing engineering (CEEPUS)
2011
2012
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
KOPT UVTE MTF
Dobudovanie unikátneho pracoviska "Laboratórium tvorby a výroby tvarovo zložitých plôch" CA technologickým systémom 3D priestorového statického a mobilného scanovania (19)20052005-- Iný domáci --A. JanáčKOPT UVTE MTF
2004
2005CEEPUSKOPT UVTE MTF
Measuring Technology in Advanced Machine Manufacturing Systems (PL-0127-04/05)20042005CEEPUSA. JanáčKOPT UVTE MTF
Modern methods of the constitution and measurement of geometrical surface structure (CIII-PL-0007-07-1112)
2011
2012
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
L. Morovič
KOPT UVTE MTF
2006
2006
CEEPUS II (Central European Exchange Program for University Studies)
KOPT UVTE MTF
Nové prístupy ku geometrickej špecifikácii výrobku (ANNEX 3)
2004
2005
Bilaterálna spoluprácaM. ŠtefánekKOPT UVTE MTF
Objektívna metóda návrhu montovaného výrobku a montážneho systému. (1/3163/06)
2006
2008
VEGA
J. PeterkaKOPT UVTE MTF
Optické 3D skenovanie výtvarkov tenkých plechov (85/2009)
2009
2009
-- Iný domáci --L. MorovičKOPT UVTE MTF
Počítačové systémy pre výrobu a meranie (PL-0001-2001/02)20012003CEEPUSKOPT UVTE MTF
Presnosť obrábania a obrábacích strojov (SK-SRB-00407)2008
2008
APVV - Bilaterálna spolupráca
KOPT UVTE MTF
20042006
VEGA
KOPT UVTE MTF
2006
2008VEGA
KOPT UVTE MTF
20012002
Akcia Rakúsko - Slovensko
KOPT UVTE MTF
2009
2009
-- Iný domáci --
KOPT UVTE MTF
Výskum a odskúšanie montážnych prípravkov (14/2009)2009
2009
-- Iný domáci --
P. PokornýKOPT UVTE MTF
Výskum a odskúšanie montážnych prípravkov (28/2009)
2009
2009
-- Iný domáci --
KOPT UVTE MTF
2008
2008
-- Iný domáci --
KOPT UVTE MTF
2009
2009
-- Iný domáci --P. PokornýKOPT UVTE MTF
2008
2008
-- Iný domáci --KOPT UVTE MTF
Výskum a odskúšanie vytvorenia digitalizovaného 3D modelu (66/2009)
2009
2009
-- Iný domáci --
L. MorovičKOPT UVTE MTF
Výskum a odskúšanie zvarových dielov (49/2009)
2009
2009
-- Iný domáci --
L. MorovičKOPT UVTE MTF
Výskum a realizácia inžinierskeho diela-montážne prípravky (32/2009)
2009
2009
-- Iný domáci --
KOPT UVTE MTF
Výskum a realizácia inžinierskeho diela-montážne prípravky (51/2009)2009
2009
-- Iný domáci --
P. PokornýKOPT UVTE MTF
Výskum uplatnenia progresívneho ekologického chladiaceho rezného média v obrábaní (20-003302)2002
2004
APVV
KOPT UVTE MTF
Zavádzanie európskeho systému prenosu kreditov do vysokoškolského vzdelávania v rámci Bolonského procesu v Technickej univerzite Cluj Napoca. (CII-RO-0058-02-0607)2006
2007
CEEPUS II (Central European Exchange Program for University Studies)
KOPT UVTE MTFLegenda:
Aktívne stavy:
podaný
riešenýschválený
Neaktívne stavy:
neschválený
ukončený neúspešne
ukončený úspešne