19. 10. 2019  12:20 Kristián
Akademický informačný systém

Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií (UVTE MTF) - zoznam projektov


Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 27

StavNázovOdDoDruhGarantPracovisko
Computer Systems of Manufacture and Measurement (PL-0001-2003/04)20042004CEEPUSA. JanáčKOPT UVTE MTF
Design, implementation and use of joint programs regarding quality in manufacturing engineering (CEEPUS)20112012Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlL. MorovičKOPT UVTE MTF
Dobudovanie unikátneho pracoviska "Laboratórium tvorby a výroby tvarovo zložitých plôch" CA technologickým systémom 3D priestorového statického a mobilného scanovania (19)20052005-- Iný domáci --A. JanáčKOPT UVTE MTF
Implementation of the Credit Transfer System into Technical Economical and Administrative Univesrity College of Technical University of Cluj Napoca (RO-0137-04/05)20042005CEEPUSM. ŠtefánekKOPT UVTE MTF
Measuring Technology in Advanced Machine Manufacturing Systems (PL-0127-04/05)20042005CEEPUSA. JanáčKOPT UVTE MTF
Modern methods of the constitution and measurement of geometrical surface structure (CIII-PL-0007-07-1112)20112012Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlL. MorovičKOPT UVTE MTF
Moderná metrológia v systémoch manažmentu kvality (CII-PL-007-01-0506)20062006CEEPUS II (Central European Exchange Program for University Studies)M. ŠtefánekKOPT UVTE MTF
Nové prístupy ku geometrickej špecifikácii výrobku (ANNEX 3)20042005Bilaterálna spoluprácaM. ŠtefánekKOPT UVTE MTF
Objektívna metóda návrhu montovaného výrobku a montážneho systému. (1/3163/06)20062008VEGAJ. PeterkaKOPT UVTE MTF
Optické 3D skenovanie výtvarkov tenkých plechov (85/2009)20092009-- Iný domáci --L. MorovičKOPT UVTE MTF
Počítačové systémy pre výrobu a meranie (PL-0001-2001/02)20012003CEEPUSA. JanáčKOPT UVTE MTF
Presnosť obrábania a obrábacích strojov (SK-SRB-00407)20082008APVV - Bilaterálna spolupráca A. GörögKOPT UVTE MTF
Teória dokončovacích procesov v obrábaní (1/1079/04)20042006VEGAZ. LipaKOPT UVTE MTF
Určovanie charakteristík presnosti výrobných zariadení, ich produktov a neistoty ich merania. (1/3162/06)20062008VEGAA. GörögKOPT UVTE MTF
Vymeniteľnosť a nanotechnológie (36s6)20012002Akcia Rakúsko - SlovenskoA. JanáčKOPT UVTE MTF
Výskum a meranie 3D súčiastok (65/2009)20092009-- Iný domáci --L. MorovičKOPT UVTE MTF
Výskum a odskúšanie montážnych prípravkov (14/2009)20092009-- Iný domáci --P. PokornýKOPT UVTE MTF
Výskum a odskúšanie montážnych prípravkov (28/2009)20092009-- Iný domáci --P. PokornýKOPT UVTE MTF
Výskum a odskúšanie výroby domcov pre dopravníky (122/2008)20082008-- Iný domáci --P. PokornýKOPT UVTE MTF
Výskum a odskúšanie výroby dosiek testerov (11/2009)20092009-- Iný domáci --P. PokornýKOPT UVTE MTF
Výskum a odskúšanie výroby polohovacích prípravkov a špár.mierok (124/2008)20082008-- Iný domáci --P. PokornýKOPT UVTE MTF
Výskum a odskúšanie vytvorenia digitalizovaného 3D modelu (66/2009)20092009-- Iný domáci --L. MorovičKOPT UVTE MTF
Výskum a odskúšanie zvarových dielov (49/2009)20092009-- Iný domáci --L. MorovičKOPT UVTE MTF
Výskum a realizácia inžinierskeho diela-montážne prípravky (32/2009)20092009-- Iný domáci --P. PokornýKOPT UVTE MTF
Výskum a realizácia inžinierskeho diela-montážne prípravky (51/2009)20092009-- Iný domáci --P. PokornýKOPT UVTE MTF
Výskum uplatnenia progresívneho ekologického chladiaceho rezného média v obrábaní (20-003302)20022004APVVA. JanáčKOPT UVTE MTF
Zavádzanie európskeho systému prenosu kreditov do vysokoškolského vzdelávania v rámci Bolonského procesu v Technickej univerzite Cluj Napoca. (CII-RO-0058-02-0607)20062007CEEPUS II (Central European Exchange Program for University Studies)M. ŠtefánekKOPT UVTE MTFLegenda:
Aktívne stavy:podanýriešenýschválený
Neaktívne stavy:neschválenýukončený neúspešneukončený úspešne