17. 10. 2019  7:09 Hedviga
Akademický informační systém

Katedra zlievarenstva a práškovej metalurgie (UVTE MTF) - seznam projektů


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 11

StavNázevOdDoDruhGarantPracoviště
Leštenie odliatkov (16/2009)20092009-- Iný domáci --Š. PodhorskýKZPM UVTE MTF
Nekonvenčná technológia výroby povlakov pre odliatky (1/2074/05)20052007VEGAA. PokusaKZPM UVTE MTF
Plazmové leštenie dodaných vzoriek (63/2009)20092009-- Iný domáci --Š. PodhorskýKZPM UVTE MTF
Plazmové leštenie dodaných vzoriek (25/2009)20092009-- Iný domáci --Š. PodhorskýKZPM UVTE MTF
Plazmové leštenie dodaných vzoriek (31/2009)20092009-- Iný domáci --Š. PodhorskýKZPM UVTE MTF
Plazmové leštenie dodaných vzoriek (33/2009)20092009-- Iný domáci --Š. PodhorskýKZPM UVTE MTF
Plazmové leštenie dodaných vzoriek (47/2009)20092009-- Iný domáci --Š. PodhorskýKZPM UVTE MTF
Skúmanie vplyvu aditívnej aplikácie fyzikálno-metalurgických metodík a elektromagnetického spracovania na vlastnosti liatych kovových materiálov (1/9104/02)20022004VEGAM. PokusováKZPM UVTE MTF
Skúmanie vplyvu disperzných látok s vysokou teplotou tavenia na tvorbu štruktúry a úžitkové vlastnosti liatych rýchlorezných ocelí (1/0306/03)20032005VEGAA. ČausKZPM UVTE MTF
Stanovenie zákonitostí tvorby štruktúry a vlastností vo vybraných rýchlorezných oceliach pri presnom odlievaní rezných nástrojov vo vákuu. (1/0418/12)20122015VEGAA. ČausUVTE MTF
Zvyšovanie akosti povrchu antikoróznych ocelí s využitím plazmového výboja v elektrolyte (1/8270/01)20012003VEGAŠ. PodhorskýKZPM UVTE MTFLegenda:
Aktivní stavy:podanýřešenýschválený
Neaktivní stavy:neschválenýukončený neúspěšněukončený úspěšně