26. 9. 2020  15:19 Edita
Akademický informačný systém

Katedra zlievarenstva a práškovej metalurgie (UVTE MTF) - zoznam projektov


Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 11

StavNázov
Od
DoDruhGarant
Pracovisko
2009
2009
-- Iný domáci --
KZPM UVTE MTF
Nekonvenčná technológia výroby povlakov pre odliatky (1/2074/05)
2005
2007
VEGA
KZPM UVTE MTF
2009
2009
-- Iný domáci --
Š. PodhorskýKZPM UVTE MTF
2009
2009
-- Iný domáci --
Š. Podhorský
KZPM UVTE MTF
Plazmové leštenie dodaných vzoriek (31/2009)
2009
2009
-- Iný domáci --Š. PodhorskýKZPM UVTE MTF
Plazmové leštenie dodaných vzoriek (33/2009)
2009
2009
-- Iný domáci --
KZPM UVTE MTF
Plazmové leštenie dodaných vzoriek (47/2009)2009
2009
-- Iný domáci --
Š. Podhorský
KZPM UVTE MTF
2002
2004
VEGA
M. PokusováKZPM UVTE MTF
2003
2005
VEGA
A. ČausKZPM UVTE MTF
Stanovenie zákonitostí tvorby štruktúry a vlastností vo vybraných rýchlorezných oceliach pri presnom odlievaní rezných nástrojov vo vákuu. (1/0418/12)20122015
VEGA
A. Čaus
UVTE MTF
Zvyšovanie akosti povrchu antikoróznych ocelí s využitím plazmového výboja v elektrolyte (1/8270/01)2001
2003
VEGAŠ. Podhorský
KZPM UVTE MTFLegenda:
Aktívne stavy:
podaný
riešený
schválený
Neaktívne stavy:
neschválený
ukončený neúspešne
ukončený úspešne