Nov 21, 2019   2:39 p.m. Elvíra
Academic information system

Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT) - list of projects


Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 132

StateNameFromUntilTypeSupervisorDepartment
Acquiring, processing and visualization of textual information based on analysis of similarity relations (1/0971/11)20112014VEGAD. ChudáIISE FIIT
Adaptácia metód predikcie pre prúdy dát20162016Mladý výskumníkP. VrablecováIISE FIIT
Adaptation of access to information and knowledge artifacts based on interaction and collaboration within web (1/0646/15)20152018VEGAM. BielikováIISE FIIT
Adaptive Recovery and Use of Spatially Visualized Software Knowledge (ICT-10-2016)20162017H2020: LEIT: Information and Communication TechnologiesV. VranićIISE FIIT
Adaptive social web and its services for information accessing and search (1/0508/09)20092011VEGAP. NávratIISE FIIT
Adaptive web-based portal for learning programming (3/5187/07)20072009KEGAM. BielikováIISE FIIT
Adaptívne metódy predikcie v energetike20172017Mladý výskumníkP. VrablecováIISE FIIT
Adaptívne spresňovanie predikcie spotreby elektrickej energie pomocou zhlukovania prúdov údajov20172017Mladý výskumníkP. LaurinecIISE FIIT
Advanced Methods in Software Evolution: Variants, Composition, and Integration (1/1221/12)20122015VEGAV. VranićIISE FIIT
Advanced Teaching and LeArning System (H2020-ICT-2015)20152015H2020: LEIT: Information and Communication TechnologiesM. BielikováIISE FIIT
Analysis and proposal of methods and models for multilingual content generated by users in online big data space based on machine learning (1/0725/19)20192022VEGAM. BielikováIISE FIIT
Analýza správania používateľa s využitím vizuálnych stimulov20172017Mladý výskumníkP. GašparIISE FIIT
Assessing immune-checkpoints in B cell malignancies (APVV-16-0622)20172021APVV - Všeobecná výzvaM. LuckáIISE FIIT
Assessment of immune checkpoints in B cell malignancies (APVV-18-0264)20192023APVV - Všeobecná výzvaM. LuckáIISE FIIT
Assessment of immune checkpoints in B-cell malignancies (APVV-17-0427)20182022APVV - Všeobecná výzvaM. LuckáIISE FIIT
Automated Recognition of Antisocial Behaviour in Online Communities (APVV-17-0267)20182022APVV - Všeobecná výzvaP. NávratIISE FIIT
Automatická detekcia navigačnej zručnosti na Webe20192019Mladý výskumníkP. HlaváčIISE FIIT
Automatická sumarizácia používateľom vytvorených recenzií20182018Mladý výskumníkS. PecárIISE FIIT
Automatické generovanie architektúr samočinného testovania pamätí v systémoch na čipe20172018Mladý výskumníkM. LódererIISE FIIT
Better Utilization of Green Energy through Better Modelling (BFN16-ENV-010)20172018-- Iný medzinárodný --M. LuckáIISE FIIT
Big Data Analysis (APVV-14-0413)20152019APVV - Všeobecná výzvaV. RozinajováIISE FIIT
Cognitive traveling in digital space of the Web and digital libraries supported by personalized services and social networks (APVV-0208-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaP. NávratIISE FIIT
Collaboration and Secure Software Engineering Using Spatial Visualization (H2020-ICT-2014-1)20142014-- Iný medzinárodný --V. VranićIISE FIIT
Collaboration network over heterogeneous micro grid infrastructures for an environmentally conscious society (EE–11–2015)20162018-- Iný medzinárodný --V. RozinajováIISE FIIT
Collaborative accessing, analysis and presentation of documents in internet environment using modern software tools (1/0162/03)20032005VEGAP. NávratIISE FIIT
Contextual information search and navigation in the social web (1/0675/11)20112014VEGAM. BielikováIISE FIIT
Creating a Hub for Environment-based Assessment of Livelihoods in the Tanzanian Health system for sustainable development (ICT-39-2016-2017)20182019H2020: LEIT: Information and Communication TechnologiesV. VranićIISE FIIT
Cubely - programovanie vo virtuálnej realite (Generácia 3.0 2018)20182018-- Iný domáci --J. VincúrIISE FIIT
Detekcia navigačnej zručnosti na Webe20182018Mladý výskumníkP. HlaváčIISE FIIT
Detekcia problémov s použiteľnosťou prostredníctvom sledovania pohľadu20182018Mladý výskumníkM. BlštákIISE FIIT
Digital Economy and the Society of the Future (OC-2019-1-23687)2019--COSTM. BielikováIISE FIIT
DNA puzzle: solving parallel optimization problem of de novo assembly (APVV-0721-12)20132013APVV - Všeobecná výzvaM. LuckáIISE FIIT
ECET - European Computing Education and Training (SOCRATES 213871-CP-2-2001-BG-ERASMUS-TN)20012004Academic and Structural NetworksP. NávratIISE FIIT
Efektívny vývoj softvéru ako súhra pokročilých prístupov k vývoju softvéru a organizácie ľudí (1/0734/16)20162019VEGAV. VranićIISE FIIT
Efficient exploratory data analysis using biology inspired algorithms (1/0596/13)20132013VEGAM. LuckáIISE FIIT
Errors and Ambiguity in DNA Sequencing: Algorithms and Models (1/0458/18)20182021VEGAM. LuckáIISE FIIT
European network for Web-centred linguistic data science (COST CA18209)20192023COSTM. ŠimkoIISE FIIT
European Thematic Network for Doctoral Education in Computing (114046-CP-1-2004-1-BG-ERASMUS-TN)20042007Academic and Structural NetworksP. NávratIISE FIIT
European Thematic Network for Teaching, Research and Innovations in Computing Education (ETN TRICE) (ETN-142399-LLP-1-2008-1-BG-ERASMUS-ENW)20082011Academic and Structural NetworksP. NávratIISE FIIT
Future Education and Training in Computing: How to support learning at anytime anywhere (539461-LLP-1-2013-1-BG-ERASMUS-ENW)20132016ErasmusD. ChudáIISE FIIT
Gem rozšírenie Karteziánskeho Genetického Programovania20182018Mladý výskumníkJ. LoeblIISE FIIT
Holistic approaches to processing of Big Textual data (APVV-0251-12)20132013APVV - Všeobecná výzvaV. RozinajováIISE FIIT
HoloBanking (2015et07)20162016-- Iný domáci --J. VincúrIISE FIIT
Human Information Behavior in the Digital Space (APVV-14-0542)20152019APVV - Všeobecná výzvaM. BielikováIISE FIIT
Human Information Behavior in the Digital Space (APVV-15-0508)20162020APVV - Všeobecná výzvaM. BielikováIISE FIIT
Implementácia FM-indexu zameraná na časovo efektívne mapovanie DNA sekvencií20192019Mladý výskumníkJ. SitarčíkIISE FIIT
Improving performance of machine learning by integrating data from various sources20172019Excelentné tímy mladých výskumníkovI. SrbaIISE FIIT
Improving Software Comprehension by Working with Intent Explicitly and Visually (APVV-18-0352)20192023APVV - Všeobecná výzvaV. VranićIISE FIIT
IndoorNav (2015et09)20162016-- Iný domáci --A. MartonováIISE FIIT
Innovative teaching curricula, methods and infrastructures for computer science and software engineering (SCOPES JRP/IP, No. 160480/2015)20152018-- Iný medzinárodný --M. BielikováIISE FIIT
Inovatívne metódy výučby informatiky vo veľkých skupinách s podporou online vzdelávania (028STU-4/2017)20172019KEGAM. BielikováIISE FIIT
Intelligent analysis of big data by semantic-oriented and bio-inspired methods in a parallel environment (1/0752/14)20142017VEGAP. NávratIISE FIIT
Intelligent and personalized COaching services for people at risk of becoming frail as they Age to favour healthy lifestyles, lonGevity and wEllbeing20172018H2020: SC1 - Health, Demographic Change and Wellbeing M. BielikováIISE FIIT
Interpretácia spätnej väzby s využitím vizuálnych stimulov20182018Mladý výskumníkP. GašparIISE FIIT
Interrelatedness, Visualization, and Recovery of Heterogeneous Software Knowledge (1/0759/19)20192022VEGAV. VranićIISE FIIT
Klasifikácia odberných miest elektrickej energie a spresňovania predikcie spotreby pomocou analýzy zhlukov prúdov údajov20162016Mladý výskumníkP. LaurinecIISE FIIT
Knowledge-based approaches for intelligent analysis of big data (APVV-16-0213)20172021APVV - Všeobecná výzvaV. RozinajováIISE FIIT
Knowledge-based approaches to analysis of big data changing over time (APVV-15-0222)20162020APVV - Všeobecná výzvaV. RozinajováIISE FIIT
Kto napísal tento kód?20192019Mladý výskumníkJ. PetríkIISE FIIT
Lasting and Adaptive Cultural Experience Settings20182020COSTM. BielikováIISE FIIT
Learning programming using adaptive hypermedia system on the Internet (3/2069/04)20042006KEGAM. BielikováIISE FIIT
Making Organizational Knowledge More Accessible and Comprehensible to Software Developers via Summary Level Organizational Patterns20172017Mladý výskumníkW. Sulaiman KhailIISE FIIT
Medzikulturálne aspekty súcitu, sebasúcitu a sebakritickosti a testovanie ich ovplyvňovania (1/0075/19)20192022VEGAR. MóroIISE FIIT
Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov (ITMS 26240120039)20142015OP VaVV. RozinajováIISE FIIT
Microgrid Optimization20192021Excelentné tímy mladých výskumníkovM. LódererIISE FIIT
Misinformation Detection in Healthcare Domain (SK-IL-RD-18-0004)20182020APVV - Bilaterálna spolupráca M. BielikováIISE FIIT
Model driven identification of the educational content with coalborative questions and answers creation support (028STU-4/2019)20192021KEGAJ. LangIISE FIIT
Modeling and acquisition, processing and employing knowledge about user activities in theInternet hyperspace (APVT-20-007104)20052008APVVM. BielikováIISE FIIT
Modelling, prediction and evaluation of user behavior based on the web interaction for adaptation and personalization (1/0667/18)20182021VEGAM. KompanIISE FIIT
Modelom riadená identifikácia vzdelávacieho obsahu s podporou kolaboratívnej tvorby otázok a úloh (049STU-4/2018)20182020KEGAJ. LangIISE FIIT
Modelom riadená identifikácia vzdelávacieho obsahu s podporou kolaboratívnej tvorby otázok a úloh (035STU-4/2020)20202022KEGAJ. LangIISE FIIT
Modelovanie činnosti, pohľadu a fyziológie softvérového vývojára20162016Mladý výskumníkM. KonôpkaIISE FIIT
Modelovanie používateľa pre úlohu predikcie odchodu zo sedenia20162016Mladý výskumníkO. KaššákIISE FIIT
Modelovanie, predikcia a vyhodnocovanie správania človeka pri interakcii na webe pre adaptáciu a personalizáciu (1/0691/17)20172020VEGAM. KompanIISE FIIT
Models of software systems in the semantic web environment (1/3102/06)20062008VEGAP. NávratIISE FIIT
Multidimensional Software Knowledge for Software Defined Infrastructures (SEP-210506576)20182021H2020: LEIT: Information and Communication TechnologiesV. VranićIISE FIIT
Multi-disciplinary innovation for social change (COST Action CA18236 )20192022COSTV. VranićIISE FIIT
Multimodálna priebežná behaviorálna biometrická autentifikácia na mobilných zariadeniach20182018Mladý výskumníkK. BurdaIISE FIIT
Nástroj pre automatizované generovanie faktických otázok20172017Mladý výskumníkM. BlštákIISE FIIT
Nové adaptívne prístupy k získavaniu znalostí z dát veľkého rozsahu (1/0774/17)20172020VEGAV. RozinajováIISE FIIT
Obohacovanie vektorových reprezentácií slov sémantickou informáciou20182018Mladý výskumníkM. FarkašIISE FIIT
Obohacovanie vektorových reprezentácií slov sémantickou informáciou 220192019Mladý výskumníkM. FarkašIISE FIIT
Online laboratory for innovative types of interactive exercises in informatics (034STU-4/2015)20152017KEGAP. NávratIISE FIIT
Online platform for authoring and automatic judging innovative types of interactive exercises in informatics (013STU-4/2014)20142014KEGAP. NávratIISE FIIT
Osobnosť a profesijné videnie učiteľov a učiteliek vo vzťahu k riešeniu náročných situácií v školskej triede v období tranzitu do praxe (1/0409/17)20172019VEGAM. BielikováIISE FIIT
PARSing and Multi-word Expressions: Towards linguistic precision and computational efficiency in natural language processing ( COST Action IC1207)20142017COSTM. ŠimkoIISE FIIT
Personalizácia na adaptívnom a sociálnom webe (2009et008)20102010-- Iný domáci --M. BielikováIISE FIIT
Personalizácia pohybovej aktivity pre boj s detskou obezitou (2010et018)20112011-- Iný domáci --M. BarlaIISE FIIT
Personalized and interactive web content for learning of software systems development (030STU-4/2013)20132013KEGAM. BielikováIISE FIIT
Podpora budovania Centra excelentnosti pre Smart technológie, systémy a služby (ITMS 26240120005)20092011OP VaVR. RedhammerIISE FIIT
Podpora dobudovania Centra excelentnosti pre Smart technológie, systémy a službyII (ITMS 26240120029)20102013OP VaVR. RedhammerIISE FIIT
Pokročilé metódy zhlukovania mnohodimenzionálnych dát (1/0734/18)20182021VEGAV. RozinajováIISE FIIT
Predictive Modelling of Cardiovascular Complications in Case of Diabetes Mellitus Disease (APVV-19-0364)20202023APVV - Všeobecná výzvaV. RozinajováIISE FIIT
Preserving Intent Comprehensibility in Software (APVV-15-0316)20162020APVV - Všeobecná výzvaV. VranićIISE FIIT
Preserving Intent Comprehensibility in Software (APVV-16-0151)20172021APVV - Všeobecná výzvaV. VranićIISE FIIT
Preserving Intent Comprehensibility in Software (APVV-17-0291)20182022APVV - Všeobecná výzvaV. VranićIISE FIIT
Preserving Intent Comprehension in Software (APVV-14-0648)20152019APVV - Všeobecná výzvaV. VranićIISE FIIT
Previazanie, vizualizácia a behaviorálne obnovovanie heterogénnych softvérových znalostí (1/0808/17)20172020VEGAV. VranićIISE FIIT
Previazanie, vizualizácia a obnovovanie heterogénnych softvérových znalostí (1/0696/18)20182021VEGAV. VranićIISE FIIT
Prípady použitia ako zdrojový kód20162016Mladý výskumníkM. BystrickýIISE FIIT
Projekt dátového informačného systému pre technické aspekty zachovania kultúrneho dedičstva (061-006STU-8/2008)20092009-- Iný domáci --V. RozinajováIISE FIIT
Projektové štúdio na výučbu tvorby softvéru pre mobilné zariadenia (5d-FIIT/2006-1)20062008-- Iný domáci --M. BielikováIISE FIIT
Promoting healthy nutritional habits to improve obesity and cancer management (H2020-MSCA-ITN-2017)2017--H2020: Excellence: Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA)M. BielikováIISE FIIT
Reprezentácia sekvencií údajov pomocou obmedzenej abecedy symbolov20162016Mladý výskumníkJ. ŠevcechIISE FIIT
Research and development of a knowledge based system to support workflow management in organizations with administrative workflow processes (APVT-51-024604)20052007APVVP. NávratIISE FIIT
Semantic Composition of Web and Grid Services (APVV-0391-06)20072009APVVV. RozinajováIISE FIIT
Semantic keyword-based search on structured data sources (COST Action IC1302)20142017COSTM. BielikováIISE FIIT
Sledovanie pohľadu vo vývoji softvéru20152017Excelentné tímy mladých výskumníkovJ. ŠimkoIISE FIIT
Smart History (2004-1375/001-001LT CA12)20042005-- Iný domáci --P. NávratIISE FIIT
Spresnenie modelu predikcie pomocou súboru metód20162016Mladý výskumníkM. LódererIISE FIIT
Sumarizácia názorov z používateľských recenzií20192019Mladý výskumníkS. PecárIISE FIIT
Support avoid plagiarism in education and e-learning informatics (345-032STU-4/2010)20102011KEGAD. ChudáIISE FIIT
Support of learnig employing social relationships and intelligent (028-025STU-4/2010)20102011KEGAM. BielikováIISE FIIT
Support young research workers education with the aim to bring up inventive experts ? informatics professionals ? for modern society based on knowledgeSupport young research workers education with the (13120200021)20042007Európsky sociálny fondM. BielikováIISE FIIT
Teacher Induction: Supporting the Supporters of Novice Teachers in Europe (128825-CP-1-2006-UK-Comenius-C21-TISSNTE)20062009ComeniusV. RozinajováIISE FIIT
TECHNical and scientific NEws (H2020-ISSI-2015-1, 709506)20162016-- Iný medzinárodný --V. VranićIISE FIIT
Testami riadená modularizácia20172017Mladý výskumníkM. BystrickýIISE FIIT
To Internet-of-Things from Ubiquitous Computing (H2020-ISSI-2015-1)20162016-- Iný medzinárodný --V. VranićIISE FIIT
Tools for acquisition, processing and employing knowledge about user activities in the Internet hyperspace (1025/2004)20042008Štátny programP. NávratIISE FIIT
Tumor heterogeneity in multiple myeloma: evolution and clinical significance (APVV-16-0484)20172021APVV - Všeobecná výzvaM. LuckáIISE FIIT
Učenie s prenosom medzi jazykmi pre analýzu sentimentu20172017Mladý výskumníkM. PikuliakIISE FIIT
Učenie s prenosom medzi jazykmi pri použití hlbokých neurónových sietí20182018Mladý výskumníkM. PikuliakIISE FIIT
Univerzálny architektonický modul neurónovej siete na extrakciu kľúčových slov20162016Mladý výskumníkM. ŠajgalíkIISE FIIT
User Modeling Based on Mouse Usage20162016Mladý výskumníkP. KrátkyIISE FIIT
Virtual and constructive modelling, training and simulation of crowd behaviour in urban environment (APVV-0233-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaP. LackoIISE FIIT
Virtual learning software lab for collaborative task solving (009STU-4/2014)20142016KEGAM. BielikováIISE FIIT
Výučba základných prvkov procedurálneho programovania vo VR (2017vs070 )20182018-- Iný domáci --J. VincúrIISE FIIT
Využitie generatívnych modelov neurónových sietí pre zlepšovanie predikcie budúceho stavu20192019Mladý výskumníkM. MockoIISE FIIT
Využitie hlbokého učenia na automatickú diagnostiku vybraných chorôb20182018Mladý výskumníkT. JarábekIISE FIIT
XR@3D Lab (Nadácia EPH)20192019-- Iný domáci --J. VincúrIISE FIIT
Zaznamenávanie, analýza a modelovanie vzorov správania používateľa pre prispôsobovanie a personalizáciu (1/0774/16)20162019VEGAM. KompanIISE FIIT
Zvýšenie zabezpečenia odomykania dotykového mobilného zariadenia pomocou vzorov na základe behaviorálnych biometrických charakteristík20172017Mladý výskumníkK. BurdaIISE FIITKey:
Active states:approvedin process of executionsubmitted
Inactive states:failednot approvedsuccessfully completed