Jul 13, 2020   0:28 a.m. Margita
Academic information system

Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT) - list of projects


Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 135

StateName
From
UntilType
Supervisor
Department
Acquiring, processing and visualization of textual information based on analysis of similarity relations (1/0971/11)
2011
2014
VEGA
D. ChudáIISE FIIT
Adaptácia metód predikcie pre prúdy dát
20162016
Mladý výskumník
IISE FIIT
Adaptation of access to information and knowledge artifacts based on interaction and collaboration within web (1/0646/15)
2015
2018
VEGA
IISE FIIT
Adaptive Recovery and Use of Spatially Visualized Software Knowledge (ICT-10-2016)
2016
2017
H2020: LEIT: Information and Communication TechnologiesV. Vranić
IISE FIIT
2009
2011
VEGAP. Návrat
IISE FIIT
Adaptive web-based portal for learning programming (3/5187/07)2007
2009
KEGAIISE FIIT
Adaptívne metódy predikcie v energetike
2017
2017
Mladý výskumníkIISE FIIT
Adaptívne spresňovanie predikcie spotreby elektrickej energie pomocou zhlukovania prúdov údajov
2017
2017
Mladý výskumník
P. Laurinec
IISE FIIT
Advanced Methods in Software Evolution: Variants, Composition, and Integration (1/1221/12)
2012
2015
VEGA
V. VranićIISE FIIT
Advanced Teaching and LeArning System (H2020-ICT-2015)
2015
2015H2020: LEIT: Information and Communication TechnologiesM. Bieliková
IISE FIIT
Analysis and proposal of methods and models for multilingual content generated by users in online big data space based on machine learning (1/0725/19)
2019
2022
VEGA
M. BielikováIISE FIIT
Analýza správania používateľa s využitím vizuálnych stimulov
2017
2017Mladý výskumníkP. Gašpar
IISE FIIT
Assessing immune-checkpoints in B cell malignancies (APVV-16-0622)2017
2021
APVV - Všeobecná výzva
IISE FIIT
Assessment of immune checkpoints in B cell malignancies (APVV-18-0264)
2019
2023
APVV - Všeobecná výzva
IISE FIIT
Assessment of immune checkpoints in B-cell malignancies (APVV-17-0427)20182022
APVV - Všeobecná výzva
M. LuckáIISE FIIT
Automated Recognition of Antisocial Behaviour in Online Communities (APVV-17-0267)
2018
2022
APVV - Všeobecná výzva
P. Návrat
IISE FIIT
Automatická detekcia navigačnej zručnosti na Webe
20192019
Mladý výskumník
IISE FIIT
Automatická sumarizácia používateľom vytvorených recenzií
2018
2018
Mladý výskumník
S. PecárIISE FIIT
Automatické generovanie architektúr samočinného testovania pamätí v systémoch na čipe
20172018
Mladý výskumník
IISE FIIT
Better Utilization of Green Energy through Better Modelling (BFN16-ENV-010)2017
2018
-- Iný medzinárodný --M. Lucká
IISE FIIT
Big Data Analysis (APVV-14-0413)
2015
2019
APVV - Všeobecná výzva
IISE FIIT
Cognitive traveling in digital space of the Web and digital libraries supported by personalized services and social networks (APVV-0208-10)
20112014
APVV - Všeobecná výzva
IISE FIIT
Collaboration and Secure Software Engineering Using Spatial Visualization (H2020-ICT-2014-1)2014
2014
-- Iný medzinárodný --
IISE FIIT
Collaboration network over heterogeneous micro grid infrastructures for an environmentally conscious society (EE–11–2015)2016
2018
-- Iný medzinárodný --IISE FIIT
2003
2005
VEGA
IISE FIIT
Contextual information search and navigation in the social web (1/0675/11)20112014
VEGA
M. BielikováIISE FIIT
Creating a Hub for Environment-based Assessment of Livelihoods in the Tanzanian Health system for sustainable development (ICT-39-2016-2017)
2018
2019
H2020: LEIT: Information and Communication Technologies
V. Vranić
IISE FIIT
Cubely - programovanie vo virtuálnej realite (Generácia 3.0 2018)20182018
-- Iný domáci --
IISE FIIT
Detekcia navigačnej zručnosti na Webe
2018
2018
Mladý výskumník
P. Hlaváč
IISE FIIT
Detekcia problémov s použiteľnosťou prostredníctvom sledovania pohľadu
2018
2018Mladý výskumníkIISE FIIT
Digital Economy and the Society of the Future (OC-2019-1-23687)
2019
--COSTIISE FIIT
DNA puzzle: solving parallel optimization problem of de novo assembly (APVV-0721-12)2013
2013
APVV - Všeobecná výzva
IISE FIIT
ECET - European Computing Education and Training (SOCRATES 213871-CP-2-2001-BG-ERASMUS-TN)
2001
2004
Academic and Structural NetworksP. Návrat
IISE FIIT
Efektívny vývoj softvéru ako súhra pokročilých prístupov k vývoju softvéru a organizácie ľudí (1/0734/16)
2016
2019
VEGAIISE FIIT
Efficient exploratory data analysis using biology inspired algorithms (1/0596/13)
2013
2013
VEGA
IISE FIIT
Errors and Ambiguity in DNA Sequencing: Algorithms and Models (1/0458/18)
20182021VEGAM. LuckáIISE FIIT
European network for Web-centred linguistic data science (COST CA18209)
2019
2023
COST
M. Šimko
IISE FIIT
European Thematic Network for Doctoral Education in Computing (114046-CP-1-2004-1-BG-ERASMUS-TN)20042007Academic and Structural NetworksIISE FIIT
European Thematic Network for Teaching, Research and Innovations in Computing Education (ETN TRICE) (ETN-142399-LLP-1-2008-1-BG-ERASMUS-ENW)20082011Academic and Structural NetworksP. Návrat
IISE FIIT
Future Education and Training in Computing: How to support learning at anytime anywhere (539461-LLP-1-2013-1-BG-ERASMUS-ENW)20132016Erasmus
IISE FIIT
Gem rozšírenie Karteziánskeho Genetického Programovania
2018
2018
Mladý výskumník
IISE FIIT
Holistic approaches to processing of Big Textual data (APVV-0251-12)
2013
2013APVV - Všeobecná výzvaV. RozinajováIISE FIIT
HoloBanking (2015et07)
2016
2016
-- Iný domáci --
J. Vincúr
IISE FIIT
Human Information Behavior in the Digital Space (APVV-14-0542)
2015
2019
APVV - Všeobecná výzvaIISE FIIT
Human Information Behavior in the Digital Space (APVV-15-0508)
2016
2020
APVV - Všeobecná výzva
IISE FIIT
Implementácia FM-indexu zameraná na časovo efektívne mapovanie DNA sekvencií2019
2019
Mladý výskumníkJ. Sitarčík
IISE FIIT
Improving performance of machine learning by integrating data from various sources
20172019Excelentné tímy mladých výskumníkovI. SrbaIISE FIIT
Improving Software Comprehension by Working with Intent Explicitly and Visually (APVV-18-0352)
2019
2023
APVV - Všeobecná výzvaIISE FIIT
IndoorNav (2015et09)
2016
2016
-- Iný domáci --
IISE FIIT
Innovative teaching curricula, methods and infrastructures for computer science and software engineering (SCOPES JRP/IP, No. 160480/2015)
2015
2018
-- Iný medzinárodný --IISE FIIT
Inovatívne metódy výučby informatiky vo veľkých skupinách s podporou online vzdelávania (028STU-4/2017)2017
2019
KEGA
M. Bieliková
IISE FIIT
Intelligent analysis of big data by semantic-oriented and bio-inspired methods in a parallel environment (1/0752/14)
2014
2017VEGAP. Návrat
IISE FIIT
Intelligent and personalized COaching services for people at risk of becoming frail as they Age to favour healthy lifestyles, lonGevity and wEllbeing
2017
2018
H2020: SC1 - Health, Demographic Change and Wellbeing
IISE FIIT
Interdisciplinary short cycle programs in data science for business intelligence
20212024ERASMUS+V. Janiš
IISE FIIT
Interpretácia spätnej väzby s využitím vizuálnych stimulov
20182018Mladý výskumníkIISE FIIT
Interrelatedness, Visualization, and Recovery of Heterogeneous Software Knowledge (1/0759/19)
2019
2022
VEGA
IISE FIIT
Klasifikácia odberných miest elektrickej energie a spresňovania predikcie spotreby pomocou analýzy zhlukov prúdov údajov
2016
2016
Mladý výskumníkIISE FIIT
Knowledge-based approaches for intelligent analysis of big data (APVV-16-0213)
2017
2021
APVV - Všeobecná výzvaV. Rozinajová
IISE FIIT
Knowledge-based approaches to analysis of big data changing over time (APVV-15-0222)
2016
2020
APVV - Všeobecná výzva
V. RozinajováIISE FIIT
Kto napísal tento kód?
2019
2019
Mladý výskumník
IISE FIIT
Lasting and Adaptive Cultural Experience Settings
2018
2020
COSTM. BielikováIISE FIIT
2004
2006
KEGA
IISE FIIT
Making Organizational Knowledge More Accessible and Comprehensible to Software Developers via Summary Level Organizational Patterns
2017
2017
Mladý výskumník
IISE FIIT
Medzikulturálne aspekty súcitu, sebasúcitu a sebakritickosti a testovanie ich ovplyvňovania (1/0075/19)
20192022
VEGA
IISE FIIT
Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov (ITMS 26240120039)
2014
2015
OP VaV
V. Rozinajová
IISE FIIT
Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov – II. etapa (313021W404)
2020
2023
OP VaI
IISE FIIT
Microgrid Optimization2019
2021
Excelentné tímy mladých výskumníkov
M. LódererIISE FIIT
Misinformation Detection in Healthcare Domain (SK-IL-RD-18-0004)
2018
2020
APVV - Bilaterálna spolupráca
M. Bieliková
IISE FIIT
Model driven identification of the educational content with coalborative questions and answers creation support (028STU-4/2019)
2019
2021
KEGA
IISE FIIT
2005
2008
APVV
IISE FIIT
Modelling, prediction and evaluation of user behavior based on the web interaction for adaptation and personalization (1/0667/18)2018
2021
VEGA
IISE FIIT
Modelom riadená identifikácia vzdelávacieho obsahu s podporou kolaboratívnej tvorby otázok a úloh (049STU-4/2018)
2018
2020
KEGA
IISE FIIT
Modelom riadená identifikácia vzdelávacieho obsahu s podporou kolaboratívnej tvorby otázok a úloh (035STU-4/2020)
2020
2022
KEGA
J. Lang
IISE FIIT
Modelom riadená identifikácia vzdelávacieho obsahu s podporou kolaboratívnej tvorby otázok a úloh (MoD2CIE) (026STU-4/2021)2021
2023
KEGAIISE FIIT
Modelovanie činnosti, pohľadu a fyziológie softvérového vývojára2016
2016
Mladý výskumník
M. Konôpka
IISE FIIT
Modelovanie používateľa pre úlohu predikcie odchodu zo sedenia
2016
2016Mladý výskumníkIISE FIIT
Modelovanie, predikcia a vyhodnocovanie správania človeka pri interakcii na webe pre adaptáciu a personalizáciu (1/0691/17)
2017
2020
VEGA
M. Kompan
IISE FIIT
Models of software systems in the semantic web environment (1/3102/06)2006
2008
VEGA
IISE FIIT
Multidimensional Software Knowledge for Software Defined Infrastructures (SEP-210506576)
2018
2021
H2020: LEIT: Information and Communication Technologies
V. VranićIISE FIIT
Multi-disciplinary innovation for social change (COST Action CA18236 )
2019
2022
COST
IISE FIIT
Multimodálna priebežná behaviorálna biometrická autentifikácia na mobilných zariadeniach20182018Mladý výskumníkIISE FIIT
Nástroj pre automatizované generovanie faktických otázok
2017
2017Mladý výskumník
IISE FIIT
Nové adaptívne prístupy k získavaniu znalostí z dát veľkého rozsahu (1/0774/17)
2017
2020
VEGA
IISE FIIT
Obohacovanie vektorových reprezentácií slov sémantickou informáciou
2018
2018
Mladý výskumník
IISE FIIT
Obohacovanie vektorových reprezentácií slov sémantickou informáciou 22019
2019
Mladý výskumník
M. Farkaš
IISE FIIT
Online laboratory for innovative types of interactive exercises in informatics (034STU-4/2015)20152017
KEGA
IISE FIIT
Online platform for authoring and automatic judging innovative types of interactive exercises in informatics (013STU-4/2014)
2014
2014
KEGAP. NávratIISE FIIT
Osobnosť a profesijné videnie učiteľov a učiteliek vo vzťahu k riešeniu náročných situácií v školskej triede v období tranzitu do praxe (1/0409/17)
2017
2019VEGAM. Bieliková
IISE FIIT
PARSing and Multi-word Expressions: Towards linguistic precision and computational efficiency in natural language processing ( COST Action IC1207)
2014
2017
COST
M. Šimko
IISE FIIT
Personalizácia na adaptívnom a sociálnom webe (2009et008)2010
2010
-- Iný domáci --
IISE FIIT
Personalizácia pohybovej aktivity pre boj s detskou obezitou (2010et018)
2011
2011
-- Iný domáci --
IISE FIIT
Personalized and interactive web content for learning of software systems development (030STU-4/2013)
2013
2013
KEGAM. Bieliková
IISE FIIT
2009
2011
OP VaVR. Redhammer
IISE FIIT
Podpora dobudovania Centra excelentnosti pre Smart technológie, systémy a službyII (ITMS 26240120029)2010
2013
OP VaV
R. Redhammer
IISE FIIT
Pokročilé metódy zhlukovania mnohodimenzionálnych dát (1/0734/18)20182021
VEGA
V. RozinajováIISE FIIT
Predictive Modelling of Cardiovascular Complications in Case of Diabetes Mellitus Disease (APVV-19-0364)
2020
2023APVV - Všeobecná výzvaV. Rozinajová
IISE FIIT
Preserving Intent Comprehensibility in Software (APVV-15-0316)
2016
2020APVV - Všeobecná výzvaIISE FIIT
Preserving Intent Comprehensibility in Software (APVV-16-0151)
2017
2021APVV - Všeobecná výzvaV. Vranić
IISE FIIT
Preserving Intent Comprehensibility in Software (APVV-17-0291)
2018
2022
APVV - Všeobecná výzva
V. VranićIISE FIIT
Preserving Intent Comprehension in Software (APVV-14-0648)2015
2019
APVV - Všeobecná výzvaIISE FIIT
Previazanie, vizualizácia a behaviorálne obnovovanie heterogénnych softvérových znalostí (1/0808/17)
2017
2020VEGA
IISE FIIT
Previazanie, vizualizácia a obnovovanie heterogénnych softvérových znalostí (1/0696/18)
2018
2021VEGAV. VranićIISE FIIT
Prípady použitia ako zdrojový kód20162016
Mladý výskumník
IISE FIIT
Projekt dátového informačného systému pre technické aspekty zachovania kultúrneho dedičstva (061-006STU-8/2008)2009
2009
-- Iný domáci --
IISE FIIT
Projektové štúdio na výučbu tvorby softvéru pre mobilné zariadenia (5d-FIIT/2006-1)
2006
2008
-- Iný domáci --
M. Bieliková
IISE FIIT
Promoting healthy nutritional habits to improve obesity and cancer management (H2020-MSCA-ITN-2017)
2017
--
H2020: Excellence: Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA)
IISE FIIT
Reprezentácia sekvencií údajov pomocou obmedzenej abecedy symbolov2016
2016
Mladý výskumník
IISE FIIT
2005
2007
APVVP. Návrat
IISE FIIT
2007
2009
APVV
IISE FIIT
Semantic keyword-based search on structured data sources (COST Action IC1302)
2014
2017COST
IISE FIIT
Sledovanie pohľadu vo vývoji softvéru
2015
2017
Excelentné tímy mladých výskumníkov
J. Šimko
IISE FIIT
Smart History (2004-1375/001-001LT CA12)
2004
2005
-- Iný domáci --
P. Návrat
IISE FIIT
Spresnenie modelu predikcie pomocou súboru metód
2016
2016
Mladý výskumník
M. LódererIISE FIIT
Sumarizácia názorov z používateľských recenzií
20192019Mladý výskumníkIISE FIIT
2010
2011KEGAIISE FIIT
2010
2011
KEGAM. Bieliková
IISE FIIT
2004
2007Európsky sociálny fondM. Bieliková
IISE FIIT
2006
2009Comenius
IISE FIIT
TECHNical and scientific NEws (H2020-ISSI-2015-1, 709506)20162016
-- Iný medzinárodný --
IISE FIIT
Testami riadená modularizácia
20172017
Mladý výskumník
M. Bystrický
IISE FIIT
To Internet-of-Things from Ubiquitous Computing (H2020-ISSI-2015-1)
2016
2016
-- Iný medzinárodný --
IISE FIIT
Tools for acquisition, processing and employing knowledge about user activities in the Internet hyperspace (1025/2004)20042008
Štátny program
P. NávratIISE FIIT
Tumor heterogeneity in multiple myeloma: evolution and clinical significance (APVV-16-0484)2017
2021
APVV - Všeobecná výzva
IISE FIIT
Učenie s prenosom medzi jazykmi pre analýzu sentimentu
2017
2017
Mladý výskumníkM. Pikuliak
IISE FIIT
Učenie s prenosom medzi jazykmi pri použití hlbokých neurónových sietí2018
2018
Mladý výskumník
IISE FIIT
Univerzálny architektonický modul neurónovej siete na extrakciu kľúčových slov
2016
2016
Mladý výskumník
IISE FIIT
User Modeling Based on Mouse Usage2016
2016
Mladý výskumníkP. KrátkyIISE FIIT
Virtual and constructive modelling, training and simulation of crowd behaviour in urban environment (APVV-0233-10)
2011
2014APVV - Všeobecná výzva
IISE FIIT
Virtual learning software lab for collaborative task solving (009STU-4/2014)
2014
2016
KEGAM. BielikováIISE FIIT
Výučba základných prvkov procedurálneho programovania vo VR (2017vs070 )
2018
2018
-- Iný domáci --
J. VincúrIISE FIIT
Využitie generatívnych modelov neurónových sietí pre zlepšovanie predikcie budúceho stavu2019
2019
Mladý výskumník
M. MockoIISE FIIT
Využitie hlbokého učenia na automatickú diagnostiku vybraných chorôb20182018
Mladý výskumník
T. Jarábek
IISE FIIT
XR@3D Lab (Nadácia EPH)
2019
2019-- Iný domáci --IISE FIIT
Zaznamenávanie, analýza a modelovanie vzorov správania používateľa pre prispôsobovanie a personalizáciu (1/0774/16)2016
2019
VEGA
IISE FIIT
Zvýšenie zabezpečenia odomykania dotykového mobilného zariadenia pomocou vzorov na základe behaviorálnych biometrických charakteristík
2017
2017Mladý výskumníkK. BurdaIISE FIITKey:
Active states:
approved
in progress
submitted
Inactive states:
failed
not approved
successfully completed