19. 9. 2020  3:51 Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Akademický informační systém

Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT) - seznam projektů


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 136

StavNázevOdDo
Druh
GarantPracoviště
Adaptácia metód predikcie pre prúdy dát
2016
2016
Mladý výskumník
UISI FIIT
Adaptive Recovery and Use of Spatially Visualized Software Knowledge (ICT-10-2016)
20162017
H2020: LEIT: Informačné a komunikačné technológie
V. VranićUISI FIIT
Adaptívne metódy predikcie v energetike
2017
2017
Mladý výskumník
UISI FIIT
Adaptívne spresňovanie predikcie spotreby elektrickej energie pomocou zhlukovania prúdov údajov2017
2017
Mladý výskumník
UISI FIIT
2009
2011
VEGAP. Návrat
UISI FIIT
Adaptívny webový portál pre výučbu programovania pomocou príkladov (3/5187/07)
2007
2009
KEGA
M. Bieliková
UISI FIIT
Advanced Teaching and LeArning System (H2020-ICT-2015)
2015
2015
H2020: LEIT: Informačné a komunikačné technológie
M. Bieliková
UISI FIIT
Analýza a návrh metód a modelov viacjazyčného obsahu generovanom používateľmi v online priestore rozsiahlych dát založených na strojovom učení (1/0725/19)
2019
2022
VEGA
UISI FIIT
Analýza správania používateľa s využitím vizuálnych stimulov
2017
2017Mladý výskumníkP. GašparUISI FIIT
Analýza veľkých dát (APVV-14-0413)
2015
2019
APVV - Všeobecná výzva
V. RozinajováUISI FIIT
Automatická detekcia navigačnej zručnosti na Webe
2019
2019
Mladý výskumník
UISI FIIT
Automatická sumarizácia používateľom vytvorených recenzií
2018
2018
Mladý výskumníkS. PecárUISI FIIT
Automatické generovanie architektúr samočinného testovania pamätí v systémoch na čipe
2017
2018
Mladý výskumníkUISI FIIT
Automatizované rozpoznávanie antisociálneho správania v online komunitách (APVV-17-0267)
2018
2022
APVV - Všeobecná výzva
UISI FIIT
Better Utilization of Green Energy through Better Modelling (BFN16-ENV-010)
20172018-- Iný medzinárodný --UISI FIIT
Collaboration and Secure Software Engineering Using Spatial Visualization (H2020-ICT-2014-1)
20142014-- Iný medzinárodný --UISI FIIT
Collaboration network over heterogeneous micro grid infrastructures for an environmentally conscious society (EE–11–2015)
20162018
-- Iný medzinárodný --
UISI FIIT
Creating a Hub for Environment-based Assessment of Livelihoods in the Tanzanian Health system for sustainable development (ICT-39-2016-2017)2018
2019
H2020: LEIT: Informačné a komunikačné technológieUISI FIIT
Cubely - programovanie vo virtuálnej realite (Generácia 3.0 2018)20182018
-- Iný domáci --
UISI FIIT
Detekcia navigačnej zručnosti na Webe
20182018Mladý výskumníkP. Hlaváč
UISI FIIT
Detekcia problémov s použiteľnosťou prostredníctvom sledovania pohľadu
2018
2018
Mladý výskumník
M. Blšták
UISI FIIT
Digital Economy and the Society of the Future (OC-2019-1-23687)
2019
--
COST
M. BielikováUISI FIIT
DNA puzzle: riešenie paralelného optimalizačného problému de novo skladania (APVV-0721-12)
2013
2013
APVV - Všeobecná výzva
M. Lucká
UISI FIIT
ECET - European Computing Education and Training (SOCRATES 213871-CP-2-2001-BG-ERASMUS-TN)20012004
Academic and Structural Networks
P. NávratUISI FIIT
Efektívna exploratívna analýza dát s použitím biologicky inšpirovaných algoritmov (1/0596/13)20132013VEGA
UISI FIIT
Efektívny vývoj softvéru ako súhra pokročilých prístupov k vývoju softvéru a organizácie ľudí (1/0734/16)
20162019
VEGA
V. Vranić
UISI FIIT
European network for Web-centred linguistic data science (COST CA18209)
2019
2023
COSTM. ŠimkoUISI FIIT
20042007Academic and Structural NetworksP. Návrat
UISI FIIT
European Thematic Network for Teaching, Research and Innovations in Computing Education (ETN TRICE) (ETN-142399-LLP-1-2008-1-BG-ERASMUS-ENW)
2008
2011
Academic and Structural NetworksP. Návrat
UISI FIIT
Future Education and Training in Computing: How to support learning at anytime anywhere (539461-LLP-1-2013-1-BG-ERASMUS-ENW)
2013
2016
Erasmus
UISI FIIT
Gem rozšírenie Karteziánskeho Genetického Programovania
2018
2018
Mladý výskumník
UISI FIIT
Holistické prístupy pre spracovanie veľkých dát textového charakteru (APVV-0251-12)
2013
2013
APVV - Všeobecná výzva
V. RozinajováUISI FIIT
HoloBanking (2015et07)
2016
2016-- Iný domáci --
UISI FIIT
Chyby a neurčitosť v sekvenovaní DNA: Algoritmy a modely (1/0458/18)
2018
2021
VEGA
UISI FIIT
Implementácia FM-indexu zameraná na časovo efektívne mapovanie DNA sekvencií2019
2019
Mladý výskumník
UISI FIIT
IndoorNav (2015et09)
2016
2016-- Iný domáci --A. Martonová
UISI FIIT
Informačné správanie sa človeka v digitálnom priestore (APVV-14-0542)
2015
2019
APVV - Všeobecná výzva
M. BielikováUISI FIIT
Informačné správanie sa človeka v digitálnom priestore (APVV-15-0508)
2016
2020APVV - Všeobecná výzvaUISI FIIT
Innovative teaching curricula, methods and infrastructures for computer science and software engineering (SCOPES JRP/IP, No. 160480/2015)
2015
2018
-- Iný medzinárodný --
UISI FIIT
Inovatívne metódy výučby informatiky vo veľkých skupinách s podporou online vzdelávania (028STU-4/2017)
2017
2019KEGAM. Bieliková
UISI FIIT
Inteligentná analýza veľkých údajových korpusov sémanticky-orientovanými a bio-inšpirovanými metódami v paralelnom prostredí (1/0752/14)
2014
2017
VEGA
UISI FIIT
Intelligent and personalized COaching services for people at risk of becoming frail as they Age to favour healthy lifestyles, lonGevity and wEllbeing
20172018H2020: SC1 - Zdravie, demografické zmeny a kvalita života UISI FIIT
Interdisciplinary short cycle programs in data science for business intelligence
2021
2024
ERASMUS+
UISI FIIT
International Center of Excellence for Research on Intelligent and Secure Information and Communications Technologies and Systems (ITMS 26240120039)
2014
2015
OP VaVUISI FIIT
Interpretácia spätnej väzby s využitím vizuálnych stimulov
2018
2018
Mladý výskumník
P. Gašpar
UISI FIIT
Klasifikácia odberných miest elektrickej energie a spresňovania predikcie spotreby pomocou analýzy zhlukov prúdov údajov2016
2016
Mladý výskumník
UISI FIIT
Kognitívne cestovanie po digitálnom svete webu a knižníc s podporou personalizovaných služieb a sociálnych sietí (APVV-0208-10)20112014
APVV - Všeobecná výzva
UISI FIIT
Kolaboratívne sprístupňovanie, analýza a prezentácia dokumentov v internetovom prostredí pomocou moderných softvérových nástrojov (1/0162/03)
2003
2005VEGAUISI FIIT
Kontextové vyhľadávanie a prehliadanie informácií v sociálnom prostredí webu (1/0675/11)
2011
2014VEGAUISI FIIT
Kto napísal tento kód?20192019Mladý výskumníkUISI FIIT
Lasting and Adaptive Cultural Experience Settings
2018
2020
COST
M. BielikováUISI FIIT
Making Organizational Knowledge More Accessible and Comprehensible to Software Developers via Summary Level Organizational Patterns
2017
2017
Mladý výskumník
W. Sulaiman Khail
UISI FIIT
Medzikulturálne aspekty súcitu, sebasúcitu a sebakritickosti a testovanie ich ovplyvňovania (1/0075/19)20192022VEGAR. Móro
UISI FIIT
Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov – II. etapa (313021W404)
2020
2023
OP VaI
UISI FIIT
Misinformation Detection in Healthcare Domain (SK-IL-RD-18-0004)
2018
2020
APVV - Bilaterálna spolupráca M. BielikováUISI FIIT
Modelom riadená identifikácia vzdelávacieho obsahu s podporou kolaboratívnej tvorby otázok a úloh (049STU-4/2018)2018
2020
KEGA
UISI FIIT
Modelom riadená identifikácia vzdelávacieho obsahu s podporou kolaboratívnej tvorby otázok a úloh (028STU-4/2019)
2019
2021KEGAJ. LangUISI FIIT
Modelom riadená identifikácia vzdelávacieho obsahu s podporou kolaboratívnej tvorby otázok a úloh (035STU-4/2020)
2020
2022
KEGA
J. LangUISI FIIT
Modelom riadená identifikácia vzdelávacieho obsahu s podporou kolaboratívnej tvorby otázok a úloh (MoD2CIE) (026STU-4/2021)
20212023KEGAJ. LangUISI FIIT
20052008
APVV
M. Bieliková
UISI FIIT
Modelovanie činnosti, pohľadu a fyziológie softvérového vývojára
20162016Mladý výskumníkM. KonôpkaUISI FIIT
Modelovanie používateľa pre úlohu predikcie odchodu zo sedenia20162016
Mladý výskumník
UISI FIIT
Modelovanie, predikcia a vyhodnocovanie správania človeka pri interakcii na webe pre adaptáciu a personalizáciu (1/0691/17)
2017
2020
VEGAUISI FIIT
Modelovanie, predikcia a vyhodnocovanie správania človeka pri interakcii na webe pre prispôsobovanie a personalizáciu (1/0667/18)
20182021
VEGA
M. Kompan
UISI FIIT
Modely softvérových systémov v prostredí webu so sémantikou (1/3102/06)
2006
2008
VEGA
P. NávratUISI FIIT
Multidimensional Software Knowledge for Software Defined Infrastructures (SEP-210506576)
2018
2021
H2020: LEIT: Informačné a komunikačné technológieV. VranićUISI FIIT
Multi-disciplinary innovation for social change (COST Action CA18236 )
20192022COST
UISI FIIT
Multimodálna priebežná behaviorálna biometrická autentifikácia na mobilných zariadeniach
2018
2018
Mladý výskumníkUISI FIIT
Nádorová heterogenita v mnohopočetnom myelóme: evolúcia a klinická významnosť (APVV-16-0484)2017
2021
APVV - Všeobecná výzva
UISI FIIT
Nástroj pre automatizované generovanie faktických otázok
2017
2017
Mladý výskumník
UISI FIIT
2004
2008Štátny program
UISI FIIT
Nové adaptívne prístupy k získavaniu znalostí z dát veľkého rozsahu (1/0774/17)2017
2020
VEGAV. Rozinajová
UISI FIIT
Obohacovanie vektorových reprezentácií slov sémantickou informáciou20182018
Mladý výskumník
M. FarkašUISI FIIT
Obohacovanie vektorových reprezentácií slov sémantickou informáciou 2
2019
2019
Mladý výskumník
UISI FIIT
Online laboratórium pre inovatívne typy interaktívnych úloh v informatike (034STU-4/2015)2015
2017
KEGA
UISI FIIT
Online platforma pre tvorbu a automatizované vyhodnotenie inovatívnych typov interaktívnych úloh v informatike (013STU-4/2014)
20142014
KEGA
P. Návrat
UISI FIIT
Optimalizácia v mikrogride
2019
2021
Excelentné tímy mladých výskumníkovM. LódererUISI FIIT
Osobnosť a profesijné videnie učiteľov a učiteliek vo vzťahu k riešeniu náročných situácií v školskej triede v období tranzitu do praxe (1/0409/17)
20172019
VEGA
UISI FIIT
PARSing and Multi-word Expressions: Towards linguistic precision and computational efficiency in natural language processing (PARSEME) ( COST Action IC1207)
2014
2017
COSTUISI FIIT
Personalizácia na adaptívnom a sociálnom webe (2009et008)20102010
-- Iný domáci --
UISI FIIT
Personalizácia pohybovej aktivity pre boj s detskou obezitou (2010et018)
2011
2011-- Iný domáci --
UISI FIIT
Personalizovaný a interaktívny webový obsah pre výučbu vývoja softvérových systémov (030STU-4/2013)
2013
2013
KEGAUISI FIIT
Podpora budovania Centra excelentnosti pre Smart technológie, systémy a služby (ITMS 26240120005)2009
2011
OP VaVR. Redhammer
UISI FIIT
20102013OP VaVR. Redhammer
UISI FIIT
2010
2011
KEGA
M. BielikováUISI FIIT
2010
2011
KEGA
UISI FIIT
Pokročilé metódy v evolúcii softvéru: varianty, kompozícia a integrácia (1/1221/12)
2012
2015
VEGA
V. Vranić
UISI FIIT
Pokročilé metódy zhlukovania mnohodimenzionálnych dát (1/0734/18)
2018
2021
VEGA
V. RozinajováUISI FIIT
Prediktívne modelovanie kardiovaskulárnych komplikácií pri diabetických ochoreniach (APVV-19-0364)
2020
2023
APVV - Všeobecná výzvaV. Rozinajová
UISI FIIT
Previazanie, vizualizácia a behaviorálne obnovovanie heterogénnych softvérových znalostí (1/0808/17)
2017
2020
VEGAUISI FIIT
Previazanie, vizualizácia a obnovovanie heterogénnych softvérových znalostí (1/0696/18)
2018
2021
VEGA
UISI FIIT
Previazanie, vizualizácia a obnovovanie heterogénnych softvérových znalostí (1/0759/19)
2019
2022
VEGA
UISI FIIT
Prípady použitia ako zdrojový kód
2016
2016
Mladý výskumník
M. Bystrický
UISI FIIT
Prispôsobovanie prístupu k informačným a vedomostným artefaktom založené na interakciách a kolaborácii v prostredí webu (1/0646/15)
20152018VEGAUISI FIIT
Projekt dátového informačného systému pre technické aspekty zachovania kultúrneho dedičstva (061-006STU-8/2008)
2009
2009-- Iný domáci --UISI FIIT
2006
2008
-- Iný domáci --UISI FIIT
Promoting healthy nutritional habits to improve obesity and cancer management (H2020-MSCA-ITN-2017)
2017
--
H2020: Excellence: Akcie Marie Skłodowska-Curie (MSCA)
M. Bieliková
UISI FIIT
Reprezentácia sekvencií údajov pomocou obmedzenej abecedy symbolov
20162016Mladý výskumníkJ. Ševcech
UISI FIIT
Semantic keyword-based search on structured data sources (COST Action IC1302)
2014
2017
COST
M. BielikováUISI FIIT
2007
2009
APVV
V. Rozinajová
UISI FIIT
Sledovanie pohľadu vo vývoji softvéru
2015
2017
Excelentné tímy mladých výskumníkovJ. ŠimkoUISI FIIT
Smart History (2004-1375/001-001LT CA12)
2004
2005
-- Iný domáci --UISI FIIT
Spresnenie modelu predikcie pomocou súboru metód
2016
2016
Mladý výskumník
M. LódererUISI FIIT
Sumarizácia názorov z používateľských recenzií2019
2019
Mladý výskumník
UISI FIIT
Support young research workers education with the aim to bring up inventive experts ? informatics professionals ? for modern society based on knowledgeSupport young research workers education with the (13120200021)
2004
2007Európsky sociálny fondM. BielikováUISI FIIT
20062009ComeniusV. RozinajováUISI FIIT
TECHNical and scientific NEws (H2020-ISSI-2015-1, 709506)
2016
2016
-- Iný medzinárodný --
UISI FIIT
Testami riadená modularizácia
2017
2017
Mladý výskumníkUISI FIIT
To Internet-of-Things from Ubiquitous Computing (H2020-ISSI-2015-1)
2016
2016
-- Iný medzinárodný --
UISI FIIT
Učenie s prenosom medzi jazykmi pre analýzu sentimentu
20172017Mladý výskumník
UISI FIIT
Učenie s prenosom medzi jazykmi pri použití hlbokých neurónových sietí2018
2018
Mladý výskumník
M. PikuliakUISI FIIT
Univerzálny architektonický modul neurónovej siete na extrakciu kľúčových slov
20162016
Mladý výskumník
M. ŠajgalíkUISI FIIT
User Modeling Based on Mouse Usage
2016
2016Mladý výskumníkP. KrátkyUISI FIIT
Virtuálne a konštruktívne modelovanie, tréning a simulácia správania davu v mestskom prostredí (APVV-0233-10)
20112014APVV - Všeobecná výzvaUISI FIIT
Virtuálne softvérové laboratórium pre kolaboratívne riešenie úloh pri vzdelávaní (009STU-4/2014)
2014
2016
KEGA
UISI FIIT
Výskum a vývoj softvérového riešenia s aplikáciou technológie blockchain v oblasti medzinárodnej železničnej a kontajnerovej prepravy tovaru. (313022V816)
2020
2023
OP VaI
UISI FIIT
20052007
APVV
P. Návrat
UISI FIIT
Výučba programovania pomocou adaptívneho hypermediálneho systému na Internete (3/2069/04)20042006KEGA
UISI FIIT
Výučba základných prvkov procedurálneho programovania vo VR (2017vs070 )
2018
2018
-- Iný domáci --
J. Vincúr
UISI FIIT
Využitie generatívnych modelov neurónových sietí pre zlepšovanie predikcie budúceho stavu
2019
2019
Mladý výskumník
UISI FIIT
Využitie hlbokého učenia na automatickú diagnostiku vybraných chorôb20182018
Mladý výskumník
UISI FIIT
XR@3D Lab (Nadácia EPH)
2019
2019
-- Iný domáci --J. VincúrUISI FIIT
Zachovanie zrozumiteľnosti zámeru v softvéri (APVV-14-0648)
2015
2019
APVV - Všeobecná výzva
UISI FIIT
Zachovanie zrozumiteľnosti zámeru v softvéri (APVV-15-0316)
2016
2020
APVV - Všeobecná výzva
UISI FIIT
Zachovanie zrozumiteľnosti zámeru v softvéri (APVV-16-0151)
2017
2021
APVV - Všeobecná výzvaUISI FIIT
Zachovanie zrozumiteľnosti zámeru v softvéri (APVV-17-0291)
2018
2022
APVV - Všeobecná výzva
UISI FIIT
Zaznamenávanie, analýza a modelovanie vzorov správania používateľa pre prispôsobovanie a personalizáciu (1/0774/16)
2016
2019
VEGA
M. Kompan
UISI FIIT
Zhodnotenie imunitných kontrolných bodov u B bunkových malignít (APVV-16-0622)
20172021
APVV - Všeobecná výzva
M. LuckáUISI FIIT
Zhodnotenie imunitných kontrolných bodov u B-bunkových malignít (APVV-17-0427)
2018
2022
APVV - Všeobecná výzvaM. Lucká
UISI FIIT
Zhodnotenie imunitných kontrolných bodov u B-bunkových malignít (APVV-18-0264)
2019
2023
APVV - Všeobecná výzvaUISI FIIT
Získavanie, spracovanie, vizualizácia textových informácií na základe analýzy relácií podobnosti (1/0971/11)2011
2014
VEGAD. Chudá
UISI FIIT
Zlepšenie porozumenia softvéru explicitným a vizuálnym narábaním so zámerom (APVV-18-0352)2019
2023
APVV - Všeobecná výzvaV. VranićUISI FIIT
Znalostné prístupy k analýze veľkých dát meniacich sa v čase (APVV-15-0222)
2016
2020
APVV - Všeobecná výzva
V. RozinajováUISI FIIT
Znalostné prístupy k inteligentnej analýze veľkých dát (APVV-16-0213)
2017
2021
APVV - Všeobecná výzva
UISI FIIT
Zvýšenie zabezpečenia odomykania dotykového mobilného zariadenia pomocou vzorov na základe behaviorálnych biometrických charakteristík20172017
Mladý výskumník
UISI FIIT
Zvyšovanie úspešnosti strojového učenia prepájaním rôznorodných zdrojov údajov20172019Excelentné tímy mladých výskumníkovUISI FIITLegenda:
Aktivní stavy:
podaný
řešený
schválený
Neaktivní stavy:
neschválený
ukončený neúspěšně
ukončený úspěšně