17. 10. 2019  8:12 Hedviga
Akademický informační systém

Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF) - seznam projektů


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 59

StavNázevOdDoDruhGarantPracoviště
ACE - Acoustic Course for Engineers (2016-1-PL01-KA202-026719 )20162019ERASMUS+A. VargováKKPS SvF
Adaptive Facades Network (Action TU 1403)20142018COSTJ. HraškaKKPS SvF
Advanced physical-acoustic and psycho-acoustic diagnostic methods for innovation in building acoustics - papabuild (MSCA - 690970)20152019H2020: Excellence: Akcie Marie Skłodowska-Curie (MSCA)V. ChmelíkKKPS SvF
Agenda 21 ? Sustainable development of rural areas (14130200075)20072008Interreg IIIA: SR - RakúskoJ. HúsenicováKKPS SvF
Analýza akustickej a tepelnej pohody vo viacúčelových sálach determinovaná fyzikálnymi parametrami vnútorného prostredia (1/8323/01)20012003VEGAP. TomašovičKKPS SvF
Analýza šírenia zvuku v dvojitých transparentných konštrukciach z hľadiska nepriezvučnosti. Návrh, metodika merania, vyhodnotenie a kritériá. (1/0358/13)20132015VEGAP. TomašovičKKPS SvF
BEZ NÁZVU (DAAD)20032004Bilaterálna spoluprácaA. PuškárKKPS SvF
Centrum pre obnovu vidieka (Maď/Nem/ČR/Slov/04)20042006Cezhraničná spolupráca - SK - CZI. TurčekKKPS SvF
Computer Aided Building Physical Modelling. (6RP/42472/07 Host Fellowships for the Transfer of Knowledge ? Industry Academia Partnership)20062009Marie Curie Actions - Human resources and mobilityR. RabenseiferKKPS SvF
COUNTRYSIDE 21 (Rak/Maď/Slov/2001)20012003Bilaterálna spoluprácaI. TurčekKKPS SvF
Ecology and Built Environment (SK-05/06-BA-015)20062007Podpora trvalej spolupráceA. VargováKKPS SvF
Energy in the Built Environment/Enter Build RTD/NAS-ENERBUILD RTD (ERK6CT1999-2001)200220035. rámcový programJ. HraškaKKPS SvF
Energy Performance of Buildings Directive and Comfort (060756)20082009-- Iný medzinárodný --R. RabenseiferKKPS SvF
Experimental research and numerical simulations of new generation of phase change building materials influence on thermal stability of indoor environment. (APVV-SK-65/CZ-65)20062007Bilaterálna spolupráca - SR - ČeskoJ. HraškaKKPS SvF
Fasádna technika budov s viacstupňovým využívaním obnoviteľných zdrojov energie pre udržateľnú architektúru (APVV-16-0126)20172021APVV - Všeobecná výzvaB. BielekKKPS SvF
Fasádna technika inteligentných budov s aplikáciou prirodzených fyzikálnych medzipriestorov (1/3319/06)20062008VEGAM. BielekKKPS SvF
Fire Safe Use of Bio_based Building Products (Akcia FP1404)20142018COSTJ. OlbřímekKKPS SvF
Fotovoltické fasády budov s takmer nulovou potrebou energie (1/0050/18)20182020VEGAJ. HraškaKKPS SvF
Integrované simulácie energií a vnútorného prostredia v budovách v klimatických podmienkach Slovenskej republiky (1/7120/20)20002002VEGAJ. HraškaKKPS SvF
International Sustainable Engineering Practices (21810098)20182019International Visegrad Fund - Grant programsR. RabenseiferKKPS SvF
Klimaticky adaptívne fasády pre udržateľnú architektúru a ich potenciál v lokalite strednej Európy (1/0113/19)20192022VEGAB. BielekKKPS SvF
Konštrukčno-fyzikálna optimalizácia okenných konštrukcií pre energetický štandard budov po roku 2020 (1/0685/16)20162018VEGAM. PalkoKKPS SvF
Learning Sustainable Building Principles20132014Erasmus Mundus joint programmesR. RabenseiferKKPS SvF
Learning Sustainable Building Principles20132014ERASMUS+R. RabenseiferKKPS SvF
Mobility between higher education institutions (SK06-II-01-004)20152016-- Iný medzinárodný --R. RabenseiferKKPS SvF
Moderná architektúra ako pamiatka: energeticky úsporná obnova (APVV-0204-07)20082010APVVA. PuškárKKPS SvF
NAS (G1RT-CT01-05038/1)200220055. rámcový programR. RabenseiferKKPS SvF
Novel structural skins (Akcia TU1303)20132017COSTM. RychtárikováKKPS SvF
Obalové konštrukcie v podmienkach náročnej vnútornej klímy (1/0317/03)20032005VEGAA. PuškárKKPS SvF
Okenné konštrukcie v nízkoenergetických a pasívnych domoch (1/0748/08)20082010VEGAA. PuškárKKPS SvF
Optimalizácia procesov geomodelovania s využitím pravdepodobnostných a fuzzy dát (1/0682/16)20162019VEGAA. StupňanováKKPS SvF
PeBBU (G1RT-CT-2001-05038)200220055. rámcový programB. HermanskáKKPS SvF
Pilotný projekt pre rekonštrukciu školy na nízkoenergetickú budovu. (04-148-07)20072007Štátna objednávkaA. PuškárKKPS SvF
Pilotný projekt pre výstavbu nízkoenergetického bytového domu (04-205-07)20072007Štátna objednávkaA. PuškárKKPS SvF
Prirodzené fyzikálne medzipriestory dvojitých fasád s geometricky nedefinovaným prierezom prietoku vzduchu a (1/0316/09)20092011VEGAM. BielekKKPS SvF
Príspevok k riešeniu vybraných problémov striech budov (1/0710/13)20132016VEGAJ. OláhKKPS SvF
Reduction of the Consumption of the Landscape Areas by Activating the Potential of the Existing Urban Spaces (Bil/Nem/SR/STU/06)20062008Dohoda STUR. RabenseiferKKPS SvF
Setting up Qualification and Continuing Education and Training Scheme for Middle and Senior Level Professionals on Energy Efficiency and Use of Renewable Energy Sources in Buildings ( ingREeS 649925)20152018H2020: SC3 - Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energiaR. RabenseiferKKPS SvF
Simulácie budov v klimatických podmienkach Slovenskej republiky (1/0308/03)20032005VEGAJ. HraškaKKPS SvF
Simulácie budov v klimatických podmienkach Slovenskej republiky (1/3324/06)20062008VEGAJ. HraškaKKPS SvF
Simulácie budov v klimatických podmienkach Slovenskej republiky (1/0647/09)20092011VEGAJ. HraškaKKPS SvF
Simulácie budov v klimatických podmienkach Slovenskej republiky (1/0320/12)20122014VEGAJ. HraškaKKPS SvF
Simulácie vnútorného a vonkajšieho prostredia budov v oblasti aerodynamiky, termodynamiky a akustiky (APVT-20-014904)20052007APVVM. PalkoKKPS SvF
SPF CBC Stavebno-ekologická kvalita obytných budov (STU/02/1)20022003Bilaterálna spolupráca - SR - RakúskoR. RabenseiferKKPS SvF
Stanovenie metodiky merania, vyhodnotenie a kritériá na učebne z hľadiska zrozumiteľnosti reči pri časove súbežnom pôsobení viacerých zdrojov zvuku. (1/2146/05)20052007VEGAP. TomašovičKKPS SvF
Stavaebno-ekologická kvalita architektonického prostredia (APVT-20-044202)20042006APVVI. ChmúrnyKKPS SvF
Symbióza interakcie obnoviteľné zdroje energie a systémová väzba budova-klíma-energia v ekológii nízkoenergetickej, zelenej a trvalo udržateľnej architektúry (APVV-0624-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaM. BielekKKPS SvF
Teoreticko-experimentálne vyhodnotenie realizovaných pilotných projektov: Pilotný projekt pre rekonštrukciu školy na nízkoenergetickú budovu a Pilotný projekt pre výstvbu nizkoenergetického bytového domu. (xxxxxxxxxxxxxx)20102012Štátny programA. PuškárKKPS SvF
Teória, experiment a konštrukčná tvorba transparentnej fasádnej techniky ekologických, nízkoenergetických nových i modernizovaných budov (1/7119/20)20002002VEGAM. BielekKKPS SvF
Teória, experiment, simulácia a konštrukčná tvorba dvojitej transparentnej fasády inteligentných budov (1/0314/03)20032005VEGAM. BielekKKPS SvF
Teória tvorby inteligentných fasádnych stavebných prvkov s využívaním prirodzených fyzikálnych javov a jej aplikácia v procese modernizácie ľahkých fasád budov (APVV-20-044405)20062009APVVM. BielekKKPS SvF
Tepelná ochrana pre nízkoenergetické a pasívne budovy (1/0281/12)20122014VEGAI. ChmúrnyKKPS SvF
Tepelnotechnické vlastnosti budov s takmer nulovou potrebou energie (1/0087/16)20162018VEGAI. ChmúrnyKKPS SvF
The renewal of select rural contryside in Slovak republic (Nem/SR/STU3/07)20072008MVTSI. TurčekKKPS SvF
Vplyv hladiny hluku pozadia a zvukovej izolácie deliacich konštrukcií v učebniach na zmenu akustického výkonu zdroja (reč) a zrozumiteľnosť. Metódy merania, návrh veličín pre posúdenie, analýza, vyhodnotenie a kritériá. (1/0208/09)20092011VEGAP. TomašovičKKPS SvF
Výskum cirkadiánneho potenciálu fasádnych systémov budov (APVV-18-0174)20192023APVV - Všeobecná výzvaJ. HraškaKKPS SvF
Výskum strešnej krytiny s integrovanou funkciou výmenníka tepla (APVV-17-0580)20182021APVV - Všeobecná výzvaA. PuškárKKPS SvF
Výskum svetelného prostredia v budovách bázovaný na chronobiológii a cirkadiálnej fotometrii (APW-0150-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaJ. HraškaKKPS SvF
Vývoj a teoreticko-experimentálny výskum obvodových plášťov budov s integrovanými fotovoltickými elementmi (1/0286/15)20152017VEGAJ. HraškaKKPS SvFLegenda:
Aktivní stavy:podanýřešenýschválený
Neaktivní stavy:neschválenýukončený neúspěšněukončený úspěšně