12. 11. 2019  9:13 Svätopluk
Akademický informačný systém

Katedra bezpečnostného inžinierstva (UIBE MTF) - zoznam projektov


Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 1

StavNázovOdDoDruhGarantPracovisko
Ekologické aspekty a prevencia závažných havárií s prítomnosťou nebezpečných látok (G/404/2000-2)20002001Open Society FoundationK. BalogKBI UIBE MTFLegenda:
Aktívne stavy:podanýriešenýschválený
Neaktívne stavy:neschválenýukončený neúspešneukončený úspešne