12. 11. 2019  9:12 Svätopluk
Akademický informačný systém

Katedra environmentálneho inžinierstva (UIBE MTF) - zoznam projektov


Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 1

StavNázovOdDoDruhGarantPracovisko
Štúdium mobility vybraných herbicídov po ich aplikácii na zhoreniskách - zhodnotenie ohrozenia pôd, vôd a možností ich remediácie. (1/0302/12)20122014VEGAM. SirotiakKEI UIBE MTFLegenda:
Aktívne stavy:podanýriešenýschválený
Neaktívne stavy:neschválenýukončený neúspešneukončený úspešne