4. 6. 2020  14:30 Lenka
Akademický informační systém

Slovenská technická univerzita v Bratislave - seznam projektů


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 5192

StavNázev
Od
Do
Druh
Garant
Pracoviště
Current Problems in Spatial Development in Central and Eastern Europe - spatial innovation in the information society (NEm/SR/STU4/07)
2007
2009
MVTS
M. FinkaUU FA
Elektronická učebnica stereometrie pre stredné školy s využitím programu Cabri geometria II Plus (3/4120/06)2006
2008
KEGA
Z. Študencová
KMDG SvF
Experimentálne štúdium produkcie gama-dekalaktónu mikrobiálnou biotransformáciou. (APVT-99-019604)20052007
APVV
V. Štefuca
OChBI ÚCHEI FCHPT
2003
2006
KEGA
KF SjF
Koncepcia študijného programu na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností. (3/4104/06)20062008
KEGA
M. NičÚSZ SvF
Príprava a analýza progresívnych mikroelektronických štruktúr a prvkov podporená modelovaním a simuláciou (1/9042/02)
2002
2004
VEGA
D. DonovalKME FEI
A Euro-Asia partnership for development human resource capacity of engineering education in Afghanistan. (147-063)
2008
2011
Asia Link ProgrammeOChBI ÚCHEI FCHPT
A European Real Estate Bussiness Consultancy Project (European Real Estate Bussiness Consultancy Project)
2007
2008
-- Iný medzinárodný --
K. Ivanička
KERS SvF
2005
2007
Slovenská rozvojová spolupráca ODA, Slovak Aid
OChBI ÚCHEI FCHPT
2001
2004
Leonardo da Vinci
KKDK SvF
A new extractive methods for recovery of organic acids from biotechnological and waste solutions. (SK-BG-0042-08)
2009
2010
Bilaterálna spolupráca - SR - Bulharsko
OChBI ÚCHEI FCHPT
A participatory open technology platform improving urbic planning through games and simulation (FP7_SST-2012-RTD-1)
2014
2015Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účastiUPIM MTF
A Quality Management System for STU Bratislava (PTP II)2004
2004
Dohoda STUKAIA MTF
Ab initio výpočty NMR vlastnosti molekúl so zahrnutím korelačných a relativistických efektov a vibračných korekcií (1/0840/08)2008
2010
VEGA
UMAT MTF
ABC transportné proteíny v mnohonásobnej rezistencii kvasiniek a fyziológii vláknitých húb. (APVV-0282-10)
2011
2014
APVV - Všeobecná výzvaS. Kryštofová
OBaM ÚBM FCHPT
Ab-initio approach to conducctance of quantum junctions accounting for dynamical correlation of electrons (CBP.EAP.RIG.981521)
2004
2007NATO
KF FEI
Absolventi STU v prostredí európskeho trhu práce (113221199)20112012Leonardo da VinciM. Veselý
2SP FEI
Accelerator Simulation and Theoretical modeling of Radiation Effects (SMoRE) (SMoRE No: 1488 (IAEA))
2008
2011
-- Iný medzinárodný --
KJFT FEI
2003
2004
5. rámcový program
V. ŠályKETG FEI
ACE - Acoustic Course for Engineers (2016-1-PL01-KA202-026719 )
2016
2019ERASMUS+
KKPS SvF
Active Methods in Teaching and Learning Mathematics (CII-HU-0028-02-0708)
2009
2010CEEPUSKM SjF
ACUMED - Innovation program aimed on creation of modern study materials for medical high schools (13120120214)
2007
2008Európsky sociálny fondF. Lehocki
KAIVT FEI
Adaptácia doručovania multimediálneho obsahu (ADAPT)2019
2019
Mladý výskumník
ÚMIKT FEI
Adaptácia metód predikcie pre prúdy dát2016
2016
Mladý výskumníkP. Vrablecová
UISI FIIT
Adaptácia novej definície fyzikálnej jednotky termodynamickej teploty kelvin v SR (APVV-18-0294)
2019
--
APVV - Všeobecná výzva
ÚAMAI SjF
ADAPTÁCIA TECHNICKÝCH CUDZOJAZYČNÝCHTEXTOV A ICH IMPLEMENTÁCIA DO CUDZOJAZYČNÉHO VZDELÁVANIA V OBLASTI STROJNÍCTVA S VYUŽITÍM INOVATÍVNYCH IKT METÓD. (034STU-4/2019)2019
2021
KEGAA. KucharíkováÚJŠ SjF
20142017
VEGA
ÚM OUP REK
Adaptačné vzdelávanie pedagógov pre ovládanie inovatívnych technológií (11230100073)
2005
2008
Európsky sociálny fond
P. TanuškaOPRO VPPT MTF
Adaptive Facades Network (Action TU 1403)
2014
2018
COST
J. Hraška
KKPS SvF
Adaptive Recovery and Use of Spatially Visualized Software Knowledge (ICT-10-2016)
20162017
H2020: LEIT: Informačné a komunikačné technológie
UISI FIIT
Adaptívne a inteligentné metódy riadenia pre procesy chemickej a biochemickej technológie. (1/8108/01)2001
2003
VEGAA. MészárosOIaRP ÚIAM FCHPT
Adaptívne metódy predikcie v energetike2017
2017
Mladý výskumníkUISI FIIT
20122015
APVV - Všeobecná výzva
UMAT MTF
Adaptívne spresňovanie predikcie spotreby elektrickej energie pomocou zhlukovania prúdov údajov
20172017Mladý výskumníkP. Laurinec
UISI FIIT
Adaptívne získavanie energie z vibrácií s priebežnou identifikáciou parametrov
2015
2017
Excelentné tímy mladých výskumníkov
G. Takács
ÚAMAI SjF
Adaptívne získavanie energie z vibrácií s priebežnou identifikáciou parametrov (1/0033/18)
2018
2020
VEGAG. Takács
ÚAMAI SjF
Adaptívne získavanie energie z vibrácií s priebežnou identifikáciou parametrov (SK-CN-2017-0001)2018
2019
Bilaterálna spolupráca - SR - ČínaÚAMAI SjF
Adaptívne získavanie energie z vibrácií s priebežnou identifikáciou parametrov (1/0284/19)
2019
2021
VEGA
G. TakácsDek SjF
Adaptívny sociálny web a jeho služby pre sprístupňovanie informácií (1/0508/09)
2009
2011
VEGA
UISI FIIT
Adaptívny webový portál pre výučbu programovania pomocou príkladov (3/5187/07)20072009KEGAUISI FIIT
Additive manufacturing of ceramic components by FDM technology (AO/1-8673/16/NL/NDE)
2018
2020
-- Iný medzinárodný --
Ľ. Bača
OAM ÚACHTM FCHPT
20182018
inštitucionálny projekt
E. Buranská
UIBE MTF
Adsorpčné procesy v biotechnologických výrobách proteínov, oligosacharidov a aromatických alkoholov. (1/0531/13)
2013
2015
VEGA
OChBI ÚCHEI FCHPT
Advanced Global Navigation Satellite Systems tropospheric products for monitoring severe weather events and climate (GNSS4SWEC) (Akcia ES1206)
2013
2017
COST
J. HeftyKGZA SvF
Advanced Interactive Materials by Design. (NMP3-CT-2004-500160)
2004
2009
6. rámcový program
OChBI ÚCHEI FCHPT
Advanced International Studies in Mechanics of Micro - & Nanosystems (EU/US ATLANTIS No 2008 ? 1767 / 001 ? 001 CPT USMOBI)20082012
-- Iný domáci --
P. ÉlesztösÚAMM SjF
Advanced materials and micro/nano stuctures for sensoric interfaces (2004)
2004
2007
Bilaterálna spolupráca
KME FEI
Advanced materials, processing and automation technologies (zmluva)
2011
2018
-- Iný medzinárodný --
M. Kusý
UMAT MTF
Advanced optimization and control strategies in energy saving processes. (SK-HU-0023-08)
2009
2011Bilaterálna spolupráca - SR - Maďarsko
OIaRP ÚIAM FCHPT
2015
2019
H2020: Excellence: Akcie Marie Skłodowska-Curie (MSCA)
V. Chmelík
KKPS SvF
Advanced portable system for explosive agents sampling, detection and analysis. (E!3109)2004
2007
EUREKA
OALCh ÚACH FCHPT
Advanced RF Transceivers for 5G base stations based on GaN Technology (783274)
2018
2021
H2020: Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL)J. Kováč
ÚEF FEI
1999
2002
Bilaterálna spolupráca - SR - PoľskoKME FEI
Advanced Semiconductor Heterostructures and Nanostructures Characterization and Processing for Optoelectronic Devices (S/P-B-kov)
2006
2008MVTSJ. Kováč
KME FEI
Advanced Semiconductor Heterostructures and Nanostructures Characterization and Processing for Optoelectronics Devices (Slo/Poľ)
2003
2005
Bilaterálna spolupráca - SR - PoľskoJ. Kováč
KME FEI
Advanced Teaching and LeArning System (H2020-ICT-2015)
2015
2015
H2020: LEIT: Informačné a komunikačné technológie
M. Bieliková
UISI FIIT
Advanced Teaching and LeArning System (SEP-210249216, H2020-ICT-2015)
2016
2017Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účastiUVPT MTF
20142015Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účastiD. Cagáňová
UPIM MTF
Advancing University Capacity and Competence in Research, Development and Innovation (313021X329)
20192023
OP VaI
I. KotuliakSTU
Aechitektované aspekty vonkašieho osvetľovania pamiatkových objektov a súborov. (1/3302/06)20062008VEGAF. Krasňan
KEE FEI
Afinitné mikročastice, nanočastice a micely a ich použitie na uskutočnenie separácií a reakcií v sústavách s membránami. (1/0876/08)20082010
VEGA
Š. Schlosser
OChBI ÚCHEI FCHPT
20072008
Interreg IIIA: SR - Rakúsko
J. Húsenicová
KKPS SvF
2002
2007
5. rámcový program
KMTI SvF
Agregácia prechodných kovov v živých organizmoch (APVV-16-0039)
2017
2021
APVV - Všeobecná výzva
OACh ÚACHTM FCHPT
20122014VEGAR. MesiarKMDG SvF
Agregačné funkcie ako nástroj pre spracovanie informácií (APVV-0073-10)
2011
2014
APVV - Všeobecná výzva
R. Mesiar
KMDG SvF
Agregačné funkcie: konštrukčné metódy, rozširovania, aplikácie. (1/0419/13)
2013
2015
VEGAOM ÚIAM FCHPT
2010
2011
VEGAR. Mesiar
KMDG SvF
Achirálno-chirálna HPLC na separáciu enantiomérov vo vzorkách so zložitou matricou2019
2019
Mladý výskumník
ÚACH FCHPT
Ako sprístupniť náročné modelovanie statiky a dynamiky stavebných objektov študentom na technickej univerzite (025STU-4/2019)
2019
2021
KEGAO. IvánkováKSME SvF
Akreditovaný kurz - GALVANOCHEMIKOV (29041)
2009
2009
-- Iný domáci --
M. Chovancová
OAT ÚACHTM FCHPT
Akreditovaný kurz - Senzorické hodnotenie potravín (29014)
2009
2009
-- Iný domáci --J. KarovičováOPT ÚBT FCHPT
2009
2009
-- Iný domáci --J. Karovičová
OPT ÚBT FCHPT
Akreditovaný kurz - Senzorické hodnotenie potravín (29032)20092009-- Iný domáci --
OVaHP ÚBM FCHPT
Akreditovaný kurz - Senzorické hodnotenie potravín (29036)20092009-- Iný domáci --Ľ. Valík
OVaHP ÚBM FCHPT
2009
2009-- Iný domáci --Ľ. ValíkOVaHP ÚBM FCHPT
2009
2009
-- Iný domáci --
Ľ. Valík
OVaHP ÚBM FCHPT
2009
2009
-- Iný domáci --
OVaHP ÚBM FCHPT
Akreditovaný kurz - Senzorické hodnotenie potravín (29071)
2009
2009-- Iný domáci --OVaHP ÚBM FCHPT
Aktionen im Bereich Erneuerbare Energie und Energieeffizienz. (ATMOS Code N00149)
2013
2014
Cezhraničná spolupráca - SK - AT
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
2016
2016
Štátny program
ÚDTAaOP FA
Aktivizácia dizajnu ako formy kultúrnej a ekonomickej reprezentácie Slovenska v EU. (3/4309/06)2006
2008
KEGA
Ľ. PetránskyKD UD FA
Aktívna a pasívna bezpečnosť hendikepovaných osôb v automobile
2015
2015Mladý výskumníkÚDTK SjF
Aktívne riadenie tenkostenných sústav (1/0199/10)
2010
2012VEGASjF
Aktívne riadenie vibrácií mechanických systémov (LPP-0118-09)2009
2012
-- Iný domáci --B. Rohaľ-IlkivSjF
Aktívne tlmenie vibrácií mechanických konštrukcií pomocou numericky akcelerovaného prediktívneho riadenia (1/0144/15)
2015
2017
VEGA
ÚAMAI SjF
Aktualizácia predmetov zameraných na výučbu počítačových sietí podľa špecifikácie praxe (045STU-4/2015)20152017KEGAP. ČičákUPSS FIIT
Aktualizácia predmetov zameraných na výučbu počítačových sietí podľa špecifikácie praxe (011STU-4/2017)
2017
2019
KEGA
P. Čičák
UPAI FIIT
2000
2002
VEGA
KO a TvPP UA2 FA
Aktuelle Entwicklengen (41s14)20032003KEGAM. Budiaková
UA2 FA
Akvizícia Knižnice Fakulty architektúry STU2016
2017
Štátny programKni FA
Akvizícia Knižnice Fakulty architektúry STU (16-613-03703)
2016
2017
-- Iný domáci --
K. RaitlováKni FA
Akvizičný program akademickej knižnice na podporu vzdelávania (16-613-02763)
2016
2016
-- Iný domáci --OPOM MTF
20182018
-- Iný domáci --
OPOM MTF
Aldoketoreduktázy v chronických ochoreniach - in silico modelovanie významných enzýmov a ich komplexov s indolovými derivátmi. (2/0033/14)
2014
2017VEGAP. MájekOALCh ÚACH FCHPT
2011
2013
VEGA
KMDG SvF
2002
2004APVVKMDG SvF
Algebraické a topologické vlastnosti kvantových štruktúr a kvantová teória pravdepodobnosti (1/0266/03)2003
2005
VEGA
KMDG SvF
Algebraické, topologické a kombinatorické metódy v diskrétnych štruktúrach (APVV-0223-10)2011
2014
APVV - Všeobecná výzva
J. Širáň
KMDG SvF
Algebraické, topologické a kombinatorické metódy v štúdiu diskrétnych štruktúr (APVV-15-0220)
2016
2020APVV - Všeobecná výzvaKMDG SvF
2006
2009
APVVM. HubaÚRK FEI
Algebrické, pravdepodobnostné a kategoriálne aspekty modelovania kvantových javov a neurčitosti (2/0069/16)2016
2019
VEGAP. SarkociKMDG SvF
Algebrický prístup k riadeniu nelineárnych systémov: teória a aplikácie (1/0369/10)20102011
VEGA
M. Halás
ÚRK FEI
20082009
Bilaterálna spolupráca - SR - Česko
OIaRP ÚIAM FCHPT
Algoritmus kolektívnej inteligencie: Interdisciplinárne štúdium swarmového správania netopierov (APVV-17-0116)
2018
2022
APVV - Všeobecná výzva
ÚRK FEI
2006
2008
VEGA
KTL FEI
Algoritmy a metódy spracovania multimediálnych signálov pre rozhranie človek-počitač (1/0718/09)20092011VEGA
KTL FEI
Algoritmy pre optimálne riadenie procesov prestupu tepla a látky s hybridnou dynamikou. (APVV-0029-07)
2008
2011
APVV - Všeobecná výzva
M. FikarOIaRP ÚIAM FCHPT
Algoritmy riadenia rekuperácie energie pri brzdení elektromobilu (ALRIREK)
2013
2013
-- Iný domáci --
V. StaňákÚEAE FEI
2009
2012
Bilaterálna spolupráca - SR - RakúskoM. Finka
ÚM OUP REK
2006
2008
VEGA
KMer FEI
20062008
VEGA
OTRP ÚOCHKP FCHPT
2002
2004
5. rámcový programJ. Szolgay
KVHK SvF
2003
2005
-- Iný domáci --
KVS SjF
An integral process value chain based on Hybrid Manufacturing process for a flexible and reconfigurable production of high complexity tooling (S0104-Flex-Tool)2019
--
-- Iný medzinárodný --
UVTE MTF
An Interactive Training Tool for the Management and Minimisation of Non-Domestic Solid and Aqueous Wastes (UK/01//B/F/PP- 129423)2001
2004
-- Iný domáci --
KChSZ SjF
An Interactive Training Tool for the Management and Minimisation of Non-Domestic Solid and Aqueous Wastes (UK/01//B/F/PP- 129423)
2005
2005
-- Iný domáci --K. JelemenskýKChSZ SjF
Anaerobná produkcia bioplynu na čistenie kalových vôd z biomasy s vysokým obsahom dusíka a síry (1/0772/16)
2016
2019VEGA
OEI ÚCHEI FCHPT
Analysing, Understanding and Understanding the Adhesion Strength in Modern Tires (PP-H2020-18-0014)2018
2019
APVV - PP H2020I. HudecOPKV ÚPSP FCHPT
Analysis and Desing of Advances Multiservivr Networks supporting Mobility, Multimedia and Internetworking. (COST279/2)2001
2005
COST
P. Podhradský
KTL FEI
2008
2009
Bilaterálna spolupráca - SR - Juhoafrická republikaD. Šmogrovičová
OBT ÚBT FCHPT
Analytická charakterizácia štruktúry a vlastností vybraných nanomateriálov2016
2016
Mladý výskumníkÚACH FCHPT
2008
2010
VEGA
J. LehotayOALCh ÚACH FCHPT
Analytické metódy pre kvalitné a bezpečné potraviny a životné prostredie
2019
2021
Excelentné tvorivé tímy na STUI. ŠpánikÚACH FCHPT
Analytické metódy pre kvalitné a bezpečné tradičné potravinové výrobky. (SK 0010)
2008
2010-- Iný domáci --I. ŠpánikOALCh ÚACH FCHPT
Analyticko-chemické (bio)senzory a testy ako alternatíva biologických skúšok toxicity (1/0489/16)
2016
2019
VEGAĽ. ŠvorcÚACH FCHPT
Analýza a evaluácia bezpečnostne-kritických systémov iónových a plazmových technológií
2016
2016Mladý výskumníkP. Cuninka
UIAM MTF
Analýza a interpretácia vysokofrekvenčného monitorovania polohy pomocou globálnych navigačných (1/0569/10)20102011
VEGA
KGZA SvF
2011
2013
VEGA
KGZA SvF
Analýza a návrh aplikácie pokročilých prístupových sietí v infraštruktúre NGN využívajúcich pevné metalické prenosové médiá pre podporu multimediálnych služieb a vzájomného prepojenia rôznych technológií a sietí. (1/0396/08)2008
2010
VEGA
KTL FEI
Analýza a návrh metód a modelov viacjazyčného obsahu generovanom používateľmi v online priestore rozsiahlych dát založených na strojovom učení (1/0725/19)
2019
2022
VEGAUISI FIIT
Analýza a návrh pokročilých optických prístupových sietí v konvergovanej infraštruktúre NGN využívajúcich pevné prenosové média pre podporu multimediálnych služieb (1/0106/11)20112013VEGAKTL FEI
20182018Mladý výskumníkŠ. Lecký
UVTE MTF
Analýza a simulácia síl pôsobiacich na lopatku pri miešaní partikulárnych látok2012
2013
Mladý výskumník
P. PeciarÚPI SjF
Analýza a spracovanie nízkoúrovňových EKG signálov s využitím diagnostiky v praxi (AV/1103/2004)
2004
2006
VTP
KTL FEI
20192021VEGA
KKDK SvF
20042006VEGAI. BockKM FEI
2003
2005
VEGA
Z. Agócs
KKDK SvF
Analýza a zber dát z fotovoltaických a senzorických systémov (SenzLAB)
2015
2015-- Iný domáci --O. SzabóÚEF FEI
2001
2003
VEGA
KKPS SvF
Analýza alelovo-špecifickej regulácie expresie CD33 (2/0057/18)2018
2021
VEGA
L. Messingerová
ÚBM FCHPT
2000
2002VEGA
KGTE SvF
2002
2004
VEGAJ. KuzmaKGTE SvF
Analýza deformácií zvarkov optickým D skenovaním2016
2016
Mladý výskumníkUVTE MTF
2007
2009
VEGA
KM FEI
Analýza dynamických systémov s rýchlou spätnou väzbou (APVV-0084-11)
2012
2015
APVV - Všeobecná výzva
UIAM MTF
20152015
Mladý výskumník
UIAM MTF
Analýza dynamických vlastností vybraných mechatronických sústav s ozubeným prevodom (4/0102/06)
2006
2008
RAV MŠ SR
KAM UVSM MTF
Analýza dynamiky singulárne perturbovaných diferenciálnych rovníc blízko nehyperbolickej kritickej variety (1/9095/02)2002
2003
VEGA
KMDG SvF
2004
2005
VEGAKMDG SvF
Analýza EEG metódami matematickej štatistiky, umelých neurónových sietí a nelineárnej dynamiky (2/4026/04)2004
2005
VEGA
UAI FIIT
Analýza elektromagnetických polí vonkajších elektrických vedení (2015et008 )
20162016-- Iný domáci --ÚEAE FEI
Analýza energetickej bilancie PEM palivového článku a návrh potrieb na realizáciu experimentálnej kvantifikácie overovaných napäťových strát (APEM)
2019
2019
Mladý výskumník
ÚAM FEI
Analýza energetickej bilancie PEM palivového článku a návrh potrieb na realizáciu experimentálnej kvantifikácie overovaných napäťových strát. Časť 2. (APEM2)20202021
Mladý výskumník
K. OndrejičkaÚAM FEI
Analýza energetickej odolnosti moderných výkonových MOSFET tranzistorov integrovaných v DC-DC meničoch v podmienkach UIS testu podporená modelovaním a simuláciou (HEAT)
2012
2013
-- Iný domáci --ÚEF FEI
20082010
VEGA
KTZB SvF
Analýza environmentálnych vplyvov pre realizáciu projektu ?Nákup a modernizácia parku ŽKV ZSSK (15/2009)
2008
2008
-- Iný domáci --
KEBI MTF
Analýza fyzikálno-chemických vlastností nových ternárnych hlboko eutektických rozpúšťadiel a ich schopnosť rozpúšťať zložky biomasy
20182018
Mladý výskumník
V. MajováODCP ÚPSP FCHPT
Analýza globálnych zdrojov dát a možnosti ich využitia na spresnenie a testovanie modelov tiažového poľa Zeme (1/0954/15)
2015
2017
VEGA
KGZA SvF
Analýza hardvérovej realizovateľnosti jadra operačného systému reálneho času na čipe (RTOSoC)
20172017
Mladý výskumník
ÚEF FEI
2008
2010
VEGA
R. Vrábeľ
UIAM MTF
Analýza indukovanej aktivity materiálov energetických jadrových reaktorov a hodnotenie jej vplyvu na mikroštruktúru (1/0204/13)
20132016
VEGA
V. Slugeň
ÚJFI FEI
Analýza klastra génov potrebného pre syntézu konídiálneho pigmentu v Trichoderma spp.
2018
2018
Mladý výskumníkV. Palušková
ÚBM FCHPT
Analýza klimatických a hydrologických extrémov metódami data miningu a inými nástrojmi hydroinformatiky z pohľadu adaptačných opatrení v krajine (1/0665/15)
2015
2018
VEGA
KVHK SvF
2012
2014
VEGA
KTZS UVSM MTF
20102011VEGAKM FEI
Analýza možnosti merania rozmerov 2D vzoru pomocou kamerového zariadenia COGNEX IS 7802 za účelom návrhu a zrealizovania 2D vzoru R-ID (Road Identifier) (N2DRID)
2020
2021
Mladý výskumník
F. ValockýÚAM FEI
Analýza náhodných porúch a ich predikcia v systémoch riadenia priemyselných procesov (ANPP)
2018
2020Excelentné tímy mladých výskumníkovM. NémethUIAM MTF
Analýza napätí a deformácií v tenkých viacvrstvových mikro- a nano- systémoch a zariadeniach obsahujúcich piezoelektrické prvky, inverzný piezoelektrický problém (1/0149/03)20032005VEGAKMech FEI
Analýza napäťových a deformačných polí ľudskej chrbtice v dôsledku jej klinických zmien (1/9361/02)
2002
2004VEGA
KSME SvF
2008
2010
VEGAR. MoravčíkUMAT MTF
Analýza, návrh aodporúčania pre výrobu hliníkovo-sklenených fasád s vylepšenými pevnostnými vlastnosťami pri využití Eurokódu ENV 1999 (GR/SLOV/4/02)20022003
Bilaterálna spolupráca - SR - Grécko
KKDK SvF
2001
2003
VEGA
Ľ. FilloKBKM SvF
Analýza navrhovania tenkostenných betónových prefabrikovaných prvkov pre využitie alternatívnych zdrojov energie (AV 4/0016/07)
2007
2009
VTPĽ. Fillo
KBKM SvF
Analýza návrhových modelov a vplyvu stochastických javov pre stanovenie národných určujúcich parametrov (APVT-20-015004)
2005
2007
APVVĽ. Fillo
KBKM SvF
Analýza návrhu UWB antény na čipe pre aktívne senzorické implantáty
2016
2016
-- Iný domáci --
ÚEF FEI
2011
2014
VEGA
UVSM MTF
Analýza nevratných zmien v kondenzovaní nekryštalických štruktúrach (1/0645/10)
2010
2011
VEGA
S. MinárikUMAT MTF
Analýza nízkofrekvenčných šumov GaN HEMT tranzistorov (NOISEGaN)20192019Mladý výskumníkE. Tisovský
ÚEF FEI
Analýza nosných konštrukcií vystavených mimoriadnym dynamickým zaťaženiam (1/0573/08)
2008
2010
VEGA
M. Sokol
KSME SvF
Analýza obrazu pomocou nelineárnych difúznych rovníc (RPEU-004-06)
2007
2009
APVV
K. Mikula
KMDG SvF
2011
2013
VEGA
Ľ. Fillo
KBKM SvF
Analýza pohybových javov sídla na stredne veľkých mestách pomocou axiálnych a hĺbkových máp.2018
2018
Mladý výskumníkÚUaUP FA
2019
2020
APVV - Bilaterálna spolupráca
UVPT MTF
2009
2009-- Iný domáci --M. Hazlinger
KMI UMAT MTF
2012
2014
VEGA
KKDK SvF
2019
2019
Štátna objednávka
OPPaM ÚM OUP REK
2012
2015
APVV - Všeobecná výzvaUIBE MTF
Analýza príčin poškodenia formy Frame A58 (121/2008)2008
2008
-- Iný domáci --
KMI UMAT MTF
Analýza prozódie reči v rámci multimodálneho rečového syntetizátora
2011
2012-- Iný domáci --
ÚMIKT FEI
Analýza radiačného poškodenia materiálov pre termonukleárne fúzne reaktory (1/0608/12)
2012
2015
VEGA
KMI UMAT MTF
Analýza radiačného poškodenia materiálov pre termonukleárne fúzne reaktory (APVV-0611-10)2011
2014
APVV - Všeobecná výzva
UMAT MTF
Analýza rizika rozpadu ES SR v podmienkach nadnárodne prepojených elektrizačných sústav (APVV-0337-07)
2008
2010APVVA. BeláňKEE FEI
2017
2020
VEGAKGTE SvF
2016
2016
Mladý výskumník
M. Babinec
UMAT MTF
Analýza seizmickej odolnosti nádrží na kvapalinu s nelineárnymi a časovo závislými parametrami (1/0742/15)
2015
2017
VEGA
ÚAMM SjF
20152017VEGA
KBKM SvF
Analýza správania používateľa s využitím vizuálnych stimulov
2017
2017
Mladý výskumník
UISI FIIT
Analýza správania sa stavebných konštrukcií pri dynamickom zaťažení s ohľadom na interakciu konštrukcie a podložia (1/0412/18)
2018
2021
VEGA
N. Jendželovský
KSME SvF
Analýza súčasných trendov projektového manažmentu vo svete, výskum súčasného stavu na Slovensku a návrh prehĺbenia jeho využitia v podmienkach Slovenska (1/2578/05)
2005
2007
VEGA
P. Ončák
KPIM MTF
20162020APVV - Všeobecná výzva
KVHK SvF
Analýza šírenia zvuku v dvojitých transparentných konštrukciach z hľadiska nepriezvučnosti. Návrh, metodika merania, vyhodnotenie a kritériá. (1/0358/13)
2013
2015
VEGA
KKPS SvF
20162017
APVV - Bilaterálna spolupráca
M. DománkováUMAT MTF
Analýza termomechanických vlastností práškových materiálov počas jednoosového stláčania vo farmaceutickom priemysle
2015
2017
Excelentné tímy mladých výskumníkov
P. Peciar
ÚPI SjF
2019
2021
VEGA
KGTE SvF
Analýza ultrasonických emisií tekutinových systémov aplikáciou umelých neurónových sietí (1/1090/04)20042006VEGAR. OlšiakKHS SjF
Analýza veľkostných tried mobilných pracovných strojov z hľadiska určenia segmentu vhodného pre výrobcu a zostavenie katalogu zaťažovacích spektier pre overenie pevnostných vlastností rozhodujúcich stavebných modulov vyrábaných strojov (1/4116/07)
2007
2009VEGA
KCS SjF
Analýza veľkých dát (APVV-14-0413)
2015
2019
APVV - Všeobecná výzva
V. Rozinajová
UISI FIIT
20182020VEGAUPIM MTF
Analýza vplyvu antropogénnych zásahov na stabilitu svahov na Slovensku (1/0599/08)
2008
2010
VEGA
KGTE SvF
Analýza vplyvu environmentálneho hluku na zdravie vo vzľahu ku kvantitatívnym a kvalitatívnym parametrom hlukovej expozície (APVV-17-0148)
2018
2021
APVV - Všeobecná výzva
S. ŽiaranÚAMM SjF
20192020Excelentné tímy mladých výskumníkovŠ. Vrtiel
UIAM MTF
Analýza vplyvu prevádzkových parametrov na kvalitu hlasu v IMS sieťach (AVPPKHIS)
2012
2013
-- Iný domáci --M. HalásÚMIKT FEI
Analýza vplyvu štrukturálno-termálnych efektov na dynamickú nestabilitu komponentov kotúčových bŕzd
2016
2016Mladý výskumníkÚAMM SjF
2016
2016
Mladý výskumníkZ. ŠutováUIAM MTF
Analýza vplyvu zosuvov na výstavbu a rekonštrukciu cestných stavieb na Slovensku (1/0327/03)
2003
2005
VEGA
KGTE SvF
Analýza vybraných geodynamických procesov pomocou absolútnej a relatívnej gravimetrie a technológie GNSS (1/0750/18)20182020
VEGA
KGZA SvF
2009
2009
-- Iný domáci --
KMI UMAT MTF
Analýza zdraviu prospešných látok cereálií a ich využitie v pekárskych výrobkoch s preventívno-lekárskymi vlastnosťami. (1/0845/08)20082010VEGAE. HybenováOVaHP ÚBM FCHPT
2009
2009
-- Iný domáci --A. Kaszonyi
OOTKaR ÚOCHKP FCHPT
Analýzy vybraných materiálov tlakovej nádoby reaktora za účelom predĺženia prevádzkovej životnosti (AMTNR )
2020
2021Mladý výskumník
ÚJFI FEI
Anorganické peny a nové keramické penové materiály (1/0460/10)2010
2011
VEGA
OAM ÚACHTM FCHPT
2006
2008
Bilaterálna spolupráca - SR - Rakúsko
V. BrezováOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Antioxidačná génová terapia in vivo pri liečbe hypertenzie. (2/066/08)
2008
2010
VEGA
OBaM ÚBM FCHPT
2004
2007
-- Iný medzinárodný --
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Antiplagiatorská analýza netextových dát (APVV-0469-12)
2013
2017APVV - Všeobecná výzvaÚE FEI
2003
2004Akcia Rakúsko - SlovenskoA. KopáčikKGDE SvF
2003
2006
6. rámcový programV. SlugeňKJFT FEI
Aplikácia algebrických metód na riadenie nelineárnych systémov (1/0276/14)
2014
2017
VEGA
ÚRK FEI
20192020
inštitucionálny projekt
UVPT MTF
2006
2008
VEGA
KSME SvF
Aplikácia bakteriálnych kultúr pre lokálne čistenie textílií znečistených produktami korózie20192019
Mladý výskumník
A. JedrusikOPAF ÚPSP FCHPT
Aplikácia biokrmív vo výžive hydiny na produkciu funkčných potravín obohatených o významné polynenasýtené mastné kyseliny (APVV-14-0397)
20152019
APVV - Všeobecná výzva
OBT ÚBT FCHPT
Aplikácia biosurfaktantov a biosurfaktant-produkujúcich bakteriálnych kmeňov v bioremediácii polychlórovaných bifenylov
20152015
Mladý výskumník
OBT ÚBT FCHPT
Aplikácia DEM metódy vo výučbe procesnej techniky (016STU-4/2019)
2019
2021
KEGA
M. Peciar
ÚPI SjF
Aplikácia DEM metódy vo výučbe procesov s partikulárnou tuhou fázou (025STU-4/2018)
2018
2020
KEGA
ÚPI SjF
2004
2006VEGA
KGZA SvF
2007
2009
VEGA
L. StarekKTM SjF
Aplikácia EPR spektroskopie pri štúdiu fotoindukovaných procesov na TiO2 nanoštruktúrach - štruktúra vs. fotokatalytická aktivita2015
2015
Mladý výskumník
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Aplikácia fermentovaných bioproduktov a humínových látok vo výžive hydiny, nový prístup ku zlepšeniu zdravia zvierat a produkcii bezpečných a funkčných potravín (APVV-18-0039)
2019
2023
APVV - Všeobecná výzva
ÚBT FCHPT
Aplikácia generatívneho projektovania v automobilovom priemysle
2014
2015
Pokračujúci mladý výskumník
ÚDTK SjF
2019
2019
Mladý výskumník
UPIM MTF
2016
2018
KEGA
B. JuhásováUIAM MTF
Aplikácia mechatronických princípov a analýza dynamických vlastností navrhnutého sústružníckeho noža2016
2016
Mladý výskumníkL. Rolník
UIAM MTF
20152015
Mladý výskumník
L. LikavčanUVTE MTF
Aplikácia metód umelej inteligencie v modelovaní a riadení kritických procesov v energetike (AUIKE) (APVT-20-031404)2005
2007
APVVÚRK FEI
Aplikácia metódy plánovaných experimentov (DoE) a matematicko-štatistických postupov pri formulovaní receptúr elastomérnych zmesí. (APVV-99-038805)2006
2008
APVV
P. AlexyOPKV ÚPSP FCHPT
Aplikácia moderných simulačných programov v predmetoch nového študijného odboru výrobné technológie (3/2411/04)2004
2006
KEGAM. Tolnay
KVS SjF
2004
2006
KEGAÚRK FEI
Aplikácia multimédií vo výučbe fyziky. (Rozvoj.proj.)
2006
2007
-- Iný domáci --O. HoláOChF ÚFCHCHF FCHPT
Aplikácia optických a elektrochemických meracích metód pre selektívnu identifikáciu rôznych typov sacharidov v roztokoch (TECH4SUGAR)2019
2019
Mladý výskumník
ÚEF FEI
Aplikácia paralelného programovania pri identifikácii nebezpečenstiev v chemických procesoch
2019
2019
Mladý výskumník
M. Danko
OChBI ÚCHEI FCHPT
Aplikácia paralelných výpočtov pri identifikácii nebezpečenstiev v chemických procesoch20182018Mladý výskumníkM. DankoOChBI ÚCHEI FCHPT
2018
2018
Mladý výskumník
UVTE MTF
Aplikácia pravdepodobnostných metód na obnovenie spoľahlivosti betónových stavieb (1/0306/09)2009
2011
VEGA
KBKM SvF
Aplikácia presných navigačných algoritmov a systémov na monitoring stavebných konštrukcií (1/3308/06)2006
2008
VEGA
KGDE SvF
Aplikácia probiotických a potenciálne probiotických mikroorganizmov vo výrobe nových cereálnych a pseudocereálnych fermentovaných produktov
2016
2016
Mladý výskumníkOVHKP ÚPV FCHPT
2013
2017
APVV - Všeobecná výzvaM. Soldán
UIBE MTF
2020
2021
Mladý výskumník
UIAM MTF
Aplikácia vizualizačných metód pri výskume architektúry historických železiarskych areálov (AVIME)
2016
2016
Mladý výskumníkE. BellákováÚDTAaOP FA
Aplikácia Web Learning System vo výučbe nového predmetu "Základy priemyselného inžinierstva" (038STU-4/2016)
2016
2018
KEGA
UPIM MTF
2004
2006APVVKM FEI
Aplikácie inovatívnych vrstiev a povlakov pri rekonštrukcii tribologicky zaťažovaných povrchov. (1/0390/11)
2011
2013
VEGA
UVSM MTF
Aplikácie membránových reaktorov na čistenie priemyselných odpadových vôd v a.s. Duslo, Šaľa. (APVV-0144-07)20082009
APVV - Všeobecná výzva
OEI ÚCHEI FCHPT
Aplikovaný výskum a vývoj inovatívnej technológie pre ultra hlboké geotermálne vrty (26240220042)
2011
--
-- Iný domáci --
OĽZ ST Dek FEI
Aplikovaný výskum a vývoj inovatívnej technológie pre ultra hlboké vrty (26240120042)
2010
2013
OP VaV
M. Masaryk
ÚESZ SjF
Aplikovaný výskum merania fyziologických parametrov stresu a inteligentného bezdrôtového biomonitoringu s využitím technológií na čipe (APVV-0766-12)20132013APVV - Všeobecná výzvaUPSS FIIT
Aplikovaný výskum merania fyziologických parametrov stresu a inteligentného bezdrôtového biomonitoringu s využitím technológií na čipe (APVV-14-0817)
2015
2018
APVV - Všeobecná výzva
K. Jelemenská
UPSS FIIT
Aplikovaný výskum merania fyziologických parametrov stresu a inteligentného bezdrôtového biomonitoringu s využitím technológií na čipe. (APVV-15-0789)
2016
2019
APVV - Všeobecná výzva
UPSS FIIT
Aplikovaný výskum technológie plazmotermických procesov (26240220070)
2011
2014-- Iný domáci --M. Žiška
PS OĽZ ST Dek FEI
Aplikovaný výskum technológie plazmotermických procesov (26240120070)20112014OP VaV
ÚPI SjF
Aplikovaný výskum v oblasti optimalizácie a riadenia energetických sústav v dobe smart grid (26240220069)
2011
2014-- Iný domáci --
ÚEAE FEI
Application of the terrestrial laser scanning for environmental processes and changes (10/0242-E/4005)2011
2011
-- Iný medzinárodný --
KGDE SvF
Applications of Rapid Manufacturing in Biomedical Fields (CIII-SI-0206-05-1112)
2011
2012Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlK. Velíšek
KTZS UVSM MTF
Aproximatívne modelovanie procesných charakteristík cyklónových separátorov
2013
2013
Mladý výskumník
Ľ. Brišš
ÚPI SjF
Aproximované prediktívne riadenie energetických systémov
2017
2017
Mladý výskumník
J. DrgoňaOIaRP ÚIAM FCHPT
APVV MVP 2019 Czölderová (MVP-2019-0024)
2019
2019
APVV - MVP (podpora mladých výskumných pracovníkov)
M. Czölderová
OEI ÚCHEI FCHPT
APVV MVP 2019 Čížová (MVP-2019-0003)
2019
2019
APVV - MVP (podpora mladých výskumných pracovníkov)K. ČížováODCP ÚPSP FCHPT
APVV MVP 2019 Elefantová (MVP-2019-0005)
2019
2019APVV - MVP (podpora mladých výskumných pracovníkov)K. ElefantováÚBM FCHPT
APVV MVP 2019 Ház (MVP-2019-0002)
2019
2019
APVV - MVP (podpora mladých výskumných pracovníkov)A. Ház
ODCP ÚPSP FCHPT
APVV MVP 2019 Klempová (MVP-2019-0006)20192019
APVV - MVP (podpora mladých výskumných pracovníkov)
ÚBT FCHPT
APVV MVP 2019 Kreps (MVP-2019-0004)
2019
2019APVV - MVP (podpora mladých výskumných pracovníkov)OPT ÚPV FCHPT
APVV MVP 2019 Kuchtanín (MVP-2019-0064)20192019
APVV - MVP (podpora mladých výskumných pracovníkov)
V. Kuchtanin
OACh ÚACHTM FCHPT
APVV MVP 2019 Pogány (MVP-2019-0012)
2019
2019
APVV - MVP (podpora mladých výskumných pracovníkov)
L. Pogány
OACh ÚACHTM FCHPT
APVV MVP 2019 Vyviurska (MVP-2019-0014)
2019
2019
APVV - MVP (podpora mladých výskumných pracovníkov)
ÚACH FCHPT
AQUALINGUA (F/01/B/F/LA-118204)20012003
-- Iný medzinárodný --
SvF
ARCH+A days
2016
2016
Štátny program
ÚDTAaOP FA
ARCH+A days (16-362-03068 )20162016
-- Iný domáci --
ÚDTAaOP FA
2003
2003
-- Iný medzinárodný --
M. SamováUA2 FA
Architekt Emil Belluš (1/0518/08)2008
2010
VEGAKDAaU UDTA FA
2006
2008VEGAKO a TvPP UA2 FA
Architektonické dedičstvo a turizmus. Teoretické a koncepčné hľadiská implementácie novej funkcie do štruktúr architektonického dedičstva a ich optimalizácia na príklade turizmu (1/3300/06)
2006
2008VEGA
KO a TvPP UA2 FA
Architektonické intervencie pre mesto Modra / vízie revitalizácie20162017Štátny programĽ. Ilkovičová
ÚKAaIS FA
Architektonické intervencie pre mesto Modra / vízie revitalizácie
2016
2017
Štátny program
ÚKAaIS FA
Architektonické intervencie pre mesto Modra / vízie revitalizácie (16-142-01590)
20162017
-- Iný domáci --
ÚKAaIS FA
2004
2006
VEGA
J. HavajUA2 FA
Architektúra a umenie 19. storočia - východiská, umelecký a technický prínos, kontext (3/2216/04)2004
2006
KEGAJ. KrivošováUDTA FA
Architektúra a urbanizmus 2020 - smerovanie k takmer nulovému energetickému štandardu (MŠ 1/0559/13 )
2013
2015
VEGAÚEEA FA
Architektúra kyberkultúry Nová paradigma života v globálnej "sieti" - nové podmienky pre architektonickú tvorbu. (1/0334/03)
2003
2005
VEGAN. HraškováKDAaU UDTA FA
ARCHIZINES, Výstava novej generácie magazínov, fanzínov a žurnálov o architektúre (Kultúra 2012)
2012
2012
-- Iný domáci --
Dek FA
ASIA Link (ASIA Link)
2008
2010
Asia Link Programme
KHTE SvF
Aspekty a faktory vedúce k malému záujmu o štúdium technických odborov (SK-CZ-2013-0174)
2014
2015
Bilaterálna spolupráca - SR - Česko
ÚEF FEI
Assembling Langmuir Architectures Through the use of Roll-to-Roll Systems. (324449-FP7-ALBATROSS-Weis)
2013
2018
Initial training
ÚEF FEI
Assembly Automation (A-0104-01/02)
2001
2005
CEEPUS
KTZS UVSM MTF
Asymetrická syntéza s využitím templátu pre kryštalizáciou indukovanú asymetrickú transformáciu (CIAT). (LPP-0238-06)20062009APVVOOCh ÚOCHKP FCHPT
2006
2008
VEGA
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Asymetrické a stereoselektívne syntézy prírodných látok a ich analógov (1/0552/18)
2018
2021
VEGAT. GraczaOOCh ÚOCHKP FCHPT
Asymetrické Pd(II)-katalyzované reakcie ako metodika prípravy chirálnych stavebných blokov pre syntézu biologicky účinných prírodných látok a ich analógov. (APVT-20-000904)
2005
2007
APVV
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Atlas krajiny SR (bez oznacenia)20012002
Štátna objednávka
FA
Atmosférická sonda merajúca veličiny (2015et10)
20162016
-- Iný domáci --
UPSS FIIT
Audio-Speech Interface for Mobile Devices (ASIDM) (DAAD/2010 )20102011DAADG. Rozinaj
KTL FEI
20082008COSTA. PřibilováKRE FEI
Audítorský program - univerzálna prístupnosť hmotného životného prostredia (1/0707/08)
2008
2010
VEGA
M. Samová
ÚAOB FA
20012002Akcia Rakúsko - SlovenskoA. Janáč
KOPT UVTE MTF
Austenitická chrómniklová oteruvzdorná liatina (1/2114/05)
2005
2007
VEGA
M. Murgaš
UVTE MTF
Autoemisia z uhlikových nanorurok (1/0807/08)
2008
2010
VEGA
J. Janík
KME FEI
Automated manufacturing systems and progressive technologies (SK-BUL 00106)
2007
2008-- Iný domáci --A. PavlovKVS SjF
Automatická detekcia navigačnej zručnosti na Webe
2019
2019
Mladý výskumník
P. HlaváčUISI FIIT
Automatická sumarizácia používateľom vytvorených recenzií20182018
Mladý výskumník
S. Pecár
UISI FIIT
Automatické generovanie architektúr samočinného testovania pamätí v systémoch na čipe
2017
2018Mladý výskumník
UISI FIIT
Automatické generovanie efektívnych algoritmov na implementáciu prediktívneho riadenia
2015
2015
Mladý výskumník
B. Takács
OIaRP ÚIAM FCHPT
Automatické generovanie trajektórii pre roboticky manipulátor
20182018
Mladý výskumník
ÚRK FEI
Automatický modelový HAZOP systém na analýzu nebezpečenstva v procesnom inžinierstve (1/0659/18)2018
2020
VEGA
J. MarkošOChBI ÚCHEI FCHPT
20192023
APVV - Všeobecná výzva
KGDE SvF
2018
2020
KEGAUIAM MTF
Automatizácia spracovania dát z monitora MAXI
2020
2021
Mladý výskumník
UVPT MTF
Automatizovaná robotická montážna bunka ako prostriedok konceptu Industry 4.0 (APVV-16-0006)2017
2020
APVV - Všeobecná výzva
ÚRK FEI
Automatizované rozpoznávanie antisociálneho správania v online komunitách (APVV-17-0267)
2018
2022APVV - Všeobecná výzva
UISI FIIT
2012
2014
VEGA
KTES SvF
Automobilová Junior Akadémia (AJA) (PSA16_8)
2016
2021-- Iný domáci --UPIM MTF
Automobilový inžinier 21. storočia (AI 21, kód 13120120130)
2005
2008
-- Iný domáci --
M. PolóniOALSM ÚDTK SjF
2015
2018
APVV - Všeobecná výzva
UIAM MTF
Autonome Mikrosysteme fur die Biosensorik (DAAD - The German Academic Exchange Service)
2011
2014-- Iný medzinárodný --P. TanuškaUIAM MTF
Autonómna smart HAZOP analýza
2017
2017
Mladý výskumník
J. Janošovský
OChBI ÚCHEI FCHPT
Autonómne sledovanie pohyblivého cieľa (2017et012)2018
2018
-- Iný domáci --
ÚAM FEI
Autonómny systém na 3D tlač vo vesmíre (2017et005)
2018
2018-- Iný domáci --P. HubinskýÚRK FEI
Autonómny systém na 3D tlač vo vesmíre (2018et015)
2019
2019
-- Iný domáci --ÚRK FEI
Autonomous Airships (8/2006)2007
2008
DAADM. Huba
KAR ÚRK FEI
2010
2014
-- Iný domáci --
L. JurišicaÚRK FEI
2006
2008
OP VzdelávanieJ. OláhDek SvF
Bacteria ID (29061)
2009
2009
-- Iný domáci --
M. RebrošOBT ÚBT FCHPT
2003
2020
Baltic University ProgrammeS. Kohnová
KVHK SvF
2014
2018
COSTJ. Sandanus
KKDK SvF
20022003INTERREG IIIA
UU FA
2002
2003
INTERREG IIIA
H. PifkoFA
Belgrade and Nis Environmental Planning Centre (IB-JEP_41059-2006)
2007
2009
-- Iný medzinárodný --
UU FA
Benchmarking of Advanced Materials Pre-selected for Innovative Nuclear Reactors (16735/RO-IAEA-Degmova)20112018
-- Iný medzinárodný --
ÚJFI FEI
Benchmarkové úlohy pre reaktory VVER-440 (BU-40)
2014
2014
-- Iný domáci --
ÚJFI FEI
Benzazíny a ich kondenzované analógy - príprava, vlastnosti a využitie. (1/0058/03)2003
2005
VEGA
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Better Utilization of Green Energy through Better Modelling (BFN16-ENV-010)2017
2018
-- Iný medzinárodný --
M. LuckáUISI FIIT
BEZ NÁZVU (PL-0125)
2003
2004
CEEPUS
KESP FEI
BEZ NÁZVU (H-0150-02/03)
2002
2003
CEEPUS
BEZ NÁZVU (SP HO 18)
2000
2003
Cezhraničná spolupráca - SK - ATJ. Szolgay
KVHK SvF
BEZ NÁZVU (2922080050)
2000
20035. rámcový programA. BezákSvF
BEZ NÁZVU (DAAD)20032004
Bilaterálna spolupráca
KKPS SvF
BEZ NÁZVU (CPNR: H-0183-04/05)
2004
2005
CEEPUS
G. Rozinaj
KTL FEI
BEZ NÁZVU (624/02)
2004
2005-- Iný medzinárodný --
KBKM SvF
BEZ NÁZVU (133840-LLP-1-2007-1-SK-ERASMUS-ECDSP)
20072007Erasmus
LBK KBKM SvF
2008
2008
APVV - Program VMSP
UVTE MTF
Bezdrôtový prístup do počítačovej siete pre zamestnancov a študentov v priestoroch Fakulty informatiky a informačných technológií STU (Projekt WiFIIT) (5a-FIIT/2006)
2006
2006
-- Iný domáci --UPSS FIIT
Bezpečná a efektívna budúcnost’ jadrovej energetiky (041STU-4/2019)
2019
2021
KEGA
ÚJFI FEI
Bezpečná postkvantová kryptografia (1/0159/17)
2017
2020
VEGA
ÚIM FEI
Bezpečné optimálne riadenie technologických procesov
2015
2016
Excelentné tímy mladých výskumníkov
J. OravecOIaRP ÚIAM FCHPT
Bezpečnosť a originalita remeselne vyrábaných syrov zo surového mlieka - aplikácia metód prediktívnej mikrobiológie a PCR pri hodnotení rizika (risk assessment) (APVV-20-005605)20062009APVVOVaHP ÚBM FCHPT
Bezpečnosť a spoľahlivosť moderných nosných prvkov a konštrukcií z kovu, skla a membrán (1/0747/16)
2016
2018
VEGA
J. BrodnianskyKKDK SvF
Bezpečnosť a spoľahlivosť prostriedkov heterogénnych sietí Internetu vecí (1/0550/18)
2018
2021VEGA
UPAI FIIT
2009
2011VEGAUPSS FIIT
Bezpečnosť sietí v prostredí Internetu vecí
2017
2017
Mladý výskumník
UPAI FIIT
Bezpečnosť, spoľahlivosť a efektívnosť prostriedkov heterogénnych sietí Internetu vecí (1/0580/20)
2020
2023
VEGA
UPAI FIIT
Bezpečnosť, spoľahlivosť a ekonomika energetických zdrojov šetriacich životné prostredie a ich radenie do energetických systémov (1/1067/04)2004
2006
VEGA
F. UrbanKTE SjF
Bezpečnosť v distribuovaných počítačových systémoch (1/0361/15)
2015
2017
VEGA
L. Hudec
UAI FIIT
Bezpečnosť v distribuovaných počítačových systémoch a mobilných počítačových sieťach (1/0722/12)
2012
2014
VEGA
UAI FIIT
Bezpečnostná architektúra pre mobilné ad-hoc siete
2017
2017
Mladý výskumníkUPAI FIIT
Beztavivové spájkovanie zliatin Ti laserovým lúčom za využitia ultrazvukovej aktivácie (SK-PT-18-0035)2019
2020
APVV - Bilaterálna spolupráca E. HodúlováUVTE MTF
BG-1103 Modelling, Simulation and Computer-aided Design in Engineering and Management (CEEPUS III.)
2018
2019
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
A. KozákováÚAM FEI
Bioaktívne komplexy prechodných kovov s magnetickou bistabilitou (APVV-19-0087)2020
2024
APVV - Všeobecná výzva
OACh ÚACHTM FCHPT
Bioaktívne látky rakytníka rešetliakového a ich uplatnenie vo funkčných potravinách (APVV-17-0212)2018
2021
APVV - Všeobecná výzva
F. Kreps
OPT ÚPV FCHPT
Bioconversion of low-cost fat materials into high-value PUFA-Carotenoid-rich biomass (ES581046)
2017
2019-- Iný medzinárodný --
ÚBT FCHPT
BioDaT (2012et001)
2013
2013-- Iný domáci --M. Oravec
ÚIM FEI
Biodegradácia a bioremediácia perzistentných a toxických organických chlórovaných prioritných látok -- kontaminantov pôd, sedimentov a vôd . (1/0734/12)20122014VEGAK. Dercová
OBT ÚBT FCHPT
Biodegradovateľné polymérne materiály pre obalovú techniku.
20142014
-- Iný domáci --
OPKV ÚPSP FCHPT
Biodiverzita a antimikrobiálny potenciál divokých kyslomliečnych baktérií a ich dopad na technologický proces a ľudské zdravie. (1/0879/12)
2012
2014VEGAM. Greifová
OPT ÚBT FCHPT
2006
2010-- Iný medzinárodný --K. MikulaKMDG SvF
2016
2019
Motivačný program STU
UIBE MTF
2015
2018
H2020: SC5 - Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a surovinyK. GerulováUIBE MTF
2005
2007APVV
OBaM ÚBM FCHPT
Biokatalytická produkcia prírodných aróm v hybridných systémoch. (APVV-0656-11)
2012
2015APVV - Všeobecná výzvaJ. MarkošOChBI ÚCHEI FCHPT
Biokompatibilné tenké vrstvy pre medicínske aplikácie (LPP-0149-09)2009
2012
APVV - Program LPP
M. Veselý
KME FEI
Biologické čistenie odpadových vôd a biologické spracovanie čistiarenských kalov a organických materiálov. (042 CZE)20042005
Bilaterálna spolupráca - SR - Česko
OEI ÚCHEI FCHPT
Biologicky aktívne látky rakytníka rešetliakového a ich aplikácia v potravinách2019
2020
Excelentné tímy mladých výskumníkovZ. Burčová
OPT ÚPV FCHPT
Biologicky inšpirované metódy pre koordináciu skupinového pohybu mobilných robotov (APVV-0261-10)
2011
2014
APVV - Všeobecná výzva
ÚRK FEI
Biolúhovanie vzácnych kovov z ťažko recyklovateľného elektronického odpadu pomocou baktérií Aciditiobacillus ferooxidans a Acidithiobacillus thiooxidans (BIOLEACHING)
2018
2018
inštitucionálny projektK. Gerulová
UIBE MTF
Biomasa - Zdroj chemických zlúčenín a biopalív. (021STU-4/2014)
2014
2016
KEGA
ODCP ÚPSP FCHPT
Biomasa - Zdroj chemikálií a biopalív. (APVV-0850-11)
20122015APVV - Všeobecná výzvaODCP ÚPSP FCHPT
Biomass Engineering Treatment by Briquetting and Pelleting Process (SK-Srbsko-01107)20062009
-- Iný domáci --
KVT SjF
Biomedicínske laborátorium (060STU-4/2016)
2016
2018
KEGA
B. Hučko
ÚAMM SjF
2005
2007
VEGA
KSME SvF
Biomembrány: Štruktúra a dynamika biologických membrán vo vzťahu k bunkovým funkciám. (VVCE-0064-07)
2008
2011
APVV - Program VVCE
M. Čertík
OBT ÚBT FCHPT
Bionika a inspirace ekosystémem lesa, biosystémem stromu a dřevem
2018
2018
Mladý výskumníkM. KučerováÚD FA
Bioreactor for Innovative Mass Bacteria Culture (E! 2497)20012003EUREKAOChBI ÚCHEI FCHPT
Bioremedácia polychlórovaných bifenylov (PCB) kombináciou nanotechnológie a biotechnológie
2017
2017Mladý výskumník
ÚBT FCHPT
Bioremediácia pôd a sedimentov kontaminovaných organickými polutantmi - polychlórovanými bifenylmi (PCB) (1/0399/10)
20102011
VEGA
OBT ÚBT FCHPT
2007
2009
VEGAOBT ÚBT FCHPT
Biorozložiteľnosť odpadovej vody s farbou (29027)
2009
2009
-- Iný domáci --
I. Bodík
OEI ÚCHEI FCHPT
Biorozložiteľnosť odpadovej vody s farbou (29050)
2009
2009-- Iný domáci --I. BodíkOEI ÚCHEI FCHPT
20042009
RAV MŠ SR
L. Dedik
KAIPT SjF
2008
2011
-- Iný domáci --
L. Dedik
SjF
Biosimulation - A New Tool in Drug Development (005137)20042009-- Iný domáci --
KAIPT SjF
Biotechnological process for manufacturing cellulosic products with added value. (NMP2-CT-2003-505567)2004
2007
6. rámcový program
OVT ÚPSP FCHPT
Biotechnological production of bioactive lipids from agro-industrial byproducts. (Gr/Slov/FCHPT/05)20052006Bilaterálna spolupráca - SR - GréckoM. Čertík
OBT ÚBT FCHPT
Biotechnologická modifikácia fungálnych producentov karotenoidov a lipidov (SK-HU-2013-0014)
2015
2016
APVV - Bilaterálna spolupráca
M. Čertík
OBT ÚBT FCHPT
Biotechnologická príprava nových typov funkčných obilnín a cereálnych produktov obohatených o polynenasýtené mastné kyseliny a pigmenty. (APVV-0662-11)20122015APVV - Všeobecná výzva
OBT ÚBT FCHPT
2005
2007
VEGA
OBT ÚBT FCHPT
Biotechnologické aspekty produkcie klasických a alternatívnych fermentovaných nápojov. (1/9130/02)
2002
2004
VEGA
D. Šmogrovičová
OBT ÚBT FCHPT
Biotechnologické spracovanie odpadových olejov a tukov (1/0323/19)
2019
2021
VEGA
ÚBT FCHPT
Biotechnologické využitie mikroorganizmov na biodegradáciu perzistentných organických polutantov (POP) za účelom dekontaminácie znečisteného životného prostredia (pôdy, vody); vplyv POP ako environmentálnych stresových faktorov na mikrobiálnu bunku. (1/1309/04)2004
2006
VEGA
OBT ÚBT FCHPT
20082010VEGAOBT ÚBT FCHPT
Biotechnologické zhodnotenie domácich poľnohospodárskych zdrojov na bioprodukty s cielenými nutričnými a funkčnými vlastnosťami. (1/0975/12)
20122014VEGA
OBT ÚBT FCHPT
Blockchain Lab (026STU-4/2020)
20202022
KEGA
M. Ries
UPAI FIIT
Blockchain Lab (047STU-4/2021)
20212023
KEGA
UPAI FIIT
Bórom dopované diamantové vrstvy pre elektrochemické aplikácie (BDDSENS)
2012
2013
-- Iný domáci --M. VojsÚEF FEI
Bórom dopovaný diamant ako elektrochemický senzor pre stanovenie významných látok v klinickej, potravinárskej a environmentálnej chémii
2015
2015
Mladý výskumníkOALCh ÚACH FCHPT
Bratislavský prístav a jeho medzinárodné kontexty (BP_MK)
2016
2016
Mladý výskumník
ÚDTAaOP FA
2007
2010
Intensive Programmes
KKaPA UKA FA
Bridging The City 2 (IP-7203-0392/BRATISL01)20082008
Intensive Programmes
ÚM OUP REK
Brownfield Redevelopment in the Visegrad Countries (60900015)2010
2013
International Visegrad Fund - Grant programs
ÚM OUP REK
Brownfields in Baltic States (CZ/08/LLP-LdV/TOI/134005)
2008
2010
Leonardo da Vinci
ÚM OUP REK
2018
2018Interreg VA: SR - Česká republika
UIAM MTF
Budovanie CE na výskum a vývoj konštrukčných kompozitných materiálov - 2. etapa (26240120020)
2012
2012
OP VaVĽ. Šooš
SjF
2020
2021
Mladý výskumník
L. Stupavská
UPIM MTF
Budovanie dištančného a elektronického vzdelávania na STU FEI (5 c)2006
2007
-- Iný domáci --M. Huba
ÚRK FEI
2007
2007
-- Iný domáci --ÚRK FEI
Budovanie kapacít v sektore vysokých škôl Afganistanu (SAMRS/2018/AFG/1/1)
2018
2021
Slovenská rozvojová spolupráca ODA, Slovak Aid
J. Haydary
OChBI ÚCHEI FCHPT
20092011
KEGA
UVSM MTF
2018
2020
KEGA
UVTE MTF
Budovanie laboratória 3D modelovania pre prostredie bezvýkresovej výroby (012STU-4/2016)20162018
KEGA
P. KošťálUVTE MTF
Budovanie vedeckovýskumného a pedagogického centra Prevody a prenosy. (3/4154/06)
2006
2008
KEGA
UVSM MTF
Budovanie virtuálneho laboratória robotiky a manipulačnej techniky (027STU-4/2014)
2014
2016
KEGA
UVSM MTF
Budovanie virtuálnych a vzdialených experimentov pre sieť on-line laboratórií (3/7245/09)
2009
2011KEGAM. HubaÚRK FEI
Budovanie virtuálnych a vzdialených experimentov pre sieť on-line laboratórií. (3/7245/09)
2009
2011
KEGA
OIaRP ÚIAM FCHPT
2005
2007
Európsky sociálny fond
KBKM SvF
Bunkový automat pri optimalizácii procesu kryštalizácie taveniny ocele pri plynulom odlievaní ako systému s rozloženými parametrami v Železiarňach Podbrezová, a.s. (APVV-18-0102)
2019
--
APVV - Všeobecná výzvaÚAMAI SjF
CAE laboratórium pre nový študijný program Aplikovaná mechatronika (015STU-4/2012)
2012
2014KEGA
ÚAM FEI
CAPRI - Kryptografické algoritmy a primitívy so zvýšenou odolnosťou proti útokom z postranných kanálov (SK-FR-0011-09)
2010
2011
Bilaterálna spolupráca - SR - Francúzsko
O. Grošek
KAIVT FEI
Catalitic Activity of Zeolites in Methanol to Gasoline Conversion (Jap/Slov/1)
1998
2002
Bilaterálna spolupráca - SR - JaponskoI. ŠtichKF FEI
C-Au chemická väzba v polyetyléne implantovanom iónmi zlata: DFT modelovanie a experiment (SK-SRB-2016-0002)
2017
2018
APVV - Bilaterálna spolupráca
UVPT MTF
CA17133 - Implementing nature based solutions for creating a resourceful circular city
2018
2022
COST
UKZA FA
Ca2+ homeostáza a signalizácia vo fyziológii a vývoji Trichoderma spp. (APVV-0719-12)
20132017APVV - Všeobecná výzvaM. ŠimkovičOBaM ÚBM FCHPT
20052007Európsky sociálny fondKRE FEI
2006
2008
-- Iný domáci --
M. KováčováKM SjF
CEEDES (6545003)
2000
2003
-- Iný medzinárodný --
J. ValášekKTZB SvF
Center of Advanced Devices in Electronic and Electrical Engineering. (CENG I/1/2005)
2005
2008
OP VaV
R. Durný
KF FEI
Central Europe Repair & Re-use Centres and Networks (3CE278P3)
2011
2014
Central Europe
Ľ. Šooš
ÚSETM SjF
central european grasslands: conservation and suistanable use (DAPHNE - GEF/COAG/2/01)
2001
2005
global environment facility project
SvF
Central European Knowledge Transfer and Higher Education Society (CE/4CE463P1)
2014
2015
Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účastiUPIM MTF
Central European park for innovative technologies Bratislava (CEPIT Managment)2006
2007
-- Iný medzinárodný --
UU FA
Centrálny register študentov (CRŠ) off-line. (Centrálny rozvojový projekt 4d 001ŽU-5/2008)
2008
2008
-- Iný domáci --SCHK FCHPT
2009
2009
-- Iný domáci --
J. Dzivák
SCHK FCHPT
2009
2009-- Iný domáci --J. Dzivák
SCHK FCHPT
Centrum aplikovaného výskumu nových materiálov a transferu technológií (ITMS 26240220088)
20132015
OP VaV
OAT ÚACHTM FCHPT
2004
2008-- Iný domáci --M. Kováčová
KM SjF
Centrum excelencie bezpečnostného výskumu. (26240120034)20102015
OP VaV
L. Štibrányi
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Centrum Excelencie NAno-/Mikro-elektronických, Optoelektronických a Senzorických Technológií (VVCE-0049-07)
2008
2011APVVD. Donoval
KME FEI
Centrum excelentnosti integrovanej protipovodňovej ochrany územia. (ITMS 26240120004)
2009
2011
OP VaV
M. Drtil
OEI ÚCHEI FCHPT
Centrum excelentnosti metód a procesov zelenej chémie. (ITMS - 26240120001)20092011
OP VaV
OOCh ÚOCHKP FCHPT
2011
2015
-- Iný domáci --UMAT MTF
Centrum excelentnosti pre návrh, prípravu a diagnostiku nanoštruktúr pre elektroniku a fotoniku - NanoNet (26240120010)2009
2011
-- Iný domáci --ÚEF FEI
Centrum excelentnosti pre návrh, prípravu a diagnostiku nanoštruktúr pre elektroniku a fotoniku 2 - NanoNet 2 (26240120018)
2010
2012
-- Iný domáci --D. Donoval
ÚEF FEI
Centrum excelentnosti pre vývoj a aplikáciu diagnostických metód pri spracovaní kovových a nekovových materiálov (26220120048)
2009
2011
OP VaV
UMAT MTF
Centrum excelentnosti 5- osového obrábania (26220120013)20092010OP VaV
UVTE MTF
20102013OP VaV
UVTE MTF
Centrum globálnych sieťových technológií (5d-FIIT/2006-3)2006
2006
-- Iný domáci --
UPSS FIIT
2010
2012
OP VaV
K. Rešetová
OPOM MTF
Centrum pre výskum a vývoj v oblasti elektrónovolúčových a progresívnych oblúkových technológií zvárania, navárania a povrchového spracovania (26210120017)20122015
OP VaV
M. Marônek
UVTE MTF
Centrum pre aplikovaný výskum environmentálne vhodných polymérnych materiálov (Centre for applied research of environmentally friendly polymer materials) (SK 0094)
20092011
Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus
OPKV ÚPSP FCHPT
Centrum pre automatizované riadenie (7814)2009
2008
-- Iný domáci --KAIA MTF
2008
2008-- Iný domáci --
KAIA MTF
Centrum pre materiály, vrstvy a systémy pre aplikácie a chemické procesy v extrémnych podmienkach. (ITMS 26240120007)20092011OP VaVJ. Híveš
OAT ÚACHTM FCHPT
Centrum pre materiály, vrstvy a systémy pre aplikácie a chemické procesy v extrémnych podmienkach -- Etapa II. (ITMS 26240120021)
20102012OP VaVJ. HívešOAT ÚACHTM FCHPT
Centrum pre obnovu vidieka (Maď/Nem/ČR/Slov/04)
2004
2006Cezhraničná spolupráca - SK - CZ
KKPS SvF
Centrum pre prevádzku a vyraďovanie jadrových zariadení (CEPVYJZ) (001STU-2/2014)
2014
2016
-- Iný domáci --
V. Slugeň
ÚJFI FEI
Centrum pre priemyselný výskum optimálneho spôsobu syntézy vysoko účinných liečiv. (26240220061)2011
2015
OP VaVOOCh ÚOCHKP FCHPT
Centrum pre rozvoj kompetencií v oblasti priemyselného inžinierstva a manažmentu (26110230115)
2013
2015SOP Ľudské zdrojeUPIM MTF
Centrum pre rozvoj sídelnej infraštruktúry znalostnej ekonomiky (ITMS 262401200002)20092011-- Iný domáci --ÚM OUP REK
Centrum pre vývoj a aplikáciu progresívnych diagnostických metód v procesoch spracovania kovových a nekovových materiálov (26220120014)
2009
2011
OP VaV
UMAT MTF
Centrum priemyselného výskumu prevádzkovej životnosti vybraných komponentov nergetických zariadení (26240220081)2012
2014
OP VaVV. Chmelko
SjF
20092013
APVV
F. Uherek
KME FEI
Cesty za zabudnutou architektúrou (3/4311/06)20062008KEGA
UDTA FA
20052005
Európsky sociálny fond
KME FEI
CIAT ako praktický nástroj v syntéze biologicky účinných substituovaných pyrolidínov (1/0489/19)
2019
2021
VEGA
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Cieľavedomý rozvoj osobnosti a kritického myslenia v rámci predmetu Základy komunikácie na STU (043STU-4/2017)
2017
2019
KEGA
I. Novotná
CJHŠ MTF
Cielená selekcia kvasiniek pre produkciu alkoholických nápojov špecifických vlastností (1/0063/18)2018
2021
VEGAÚBT FCHPT
Cielená syntéza atraktívnych a biorelevantných zlúčenín s využitím moderných syntetických metód (1/0766/20)2020
2023
VEGA
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Cielené syntézy a štúdium nových definovaných pí-konjugovaných heterocyklických zlúčenín a ich oligomérov s vodivými, optoelektronickými vlastnosťami a biologickou aktivitou pre prípravu molekulových a supramolekulových funkčných jednotiek. (1/8109/01)20012003VEGA
OOCh ÚOCHKP FCHPT
2004
2006
VEGA
D. Végh
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Cielený výskum elektrónovej štruktúry s dôsledkom na chemické a fyzikálnochemické vlastnosti (1/0871/16)
2016
2018
VEGA
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Cielený výskum elektrónovej štruktúry s dôsledkom na chemické a fyzikálno-chemické vlastnosti II. (1/0718/19)
2019
2022
VEGAOFCh ÚFCHCHF FCHPT
20102013INTERREG IVCD. PetríkováÚM OUP REK
Cirkulárne zužitkovanie biomasy v slovensko-maďarskom prihraničnom regióne: výskum a vzdelávanie (SKHU / WETA / 1801 / 4.1 / 007)
2019
2020
Interreg VA: SR - MaďarskoA. KaszonyiOOTKaR ÚOCHKP FCHPT
2019
--H2020: SC5 - Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
UPIM MTF
2015
2018
H2020: SC3 - Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
UVPT MTF
20162020
APVV - Všeobecná výzva
KVHK SvF
CLAY NEXT - Kolekcia generatívnej keramiky (17-161-04245 )
2017
2018
-- Iný domáci --
ÚD FA
20192020
International Visegrad Fund - Grant programs
CJHŠ MTF
Climate Change Manipulation Experiments in Terrestrial Ecosystems - Networking and Outreach (ClimMani) (Action ES1308)
2014
2018
COSTS. Kohnová
KVHK SvF
Climate variability and land cover change impact on high and low flows (IHP-IV Project 23.1 Extreme events )2005
2009
-- Iný medzinárodný --
J. Szolgay
KVHK SvF
20032005
5. rámcový program
A. Smola
KEE FEI
Collaboration and Secure Software Engineering Using Spatial Visualization (H2020-ICT-2014-1)
2014
2014
-- Iný medzinárodný --V. Vranić
UISI FIIT
Collaboration network over heterogeneous micro grid infrastructures for an environmentally conscious society (EE–11–2015)
2016
2018
-- Iný medzinárodný --UISI FIIT
20062008INTERREG IIIAI. BelčákováKU - AS UU FA
2005
2007
MVTS
KO a TvPP UA2 FA
Complex lanmgiage transformation and personal support of a new study programm: Mathematical and Computational Modelling (JPD 3-082/2005 - 13120120271)
2006
2008
OP VzdelávanieA. HandlovičováKMDG SvF
Complexity, sensitivity and robustness in explicit model predictive control. (SK-FR-2013-0026)
2014
2015
APVV - Bilaterálna spolupráca
OIaRP ÚIAM FCHPT
Composite materials based on rubber with magnetic fillers and study of influence of surface modification by plasma on the properties of materials which applied in rubber products. (Nem/SR/STU07)
2007
2008
Bilaterálna spolupráca - SR - NemeckoI. HudecOPKV ÚPSP FCHPT
Comprehensive Urban Governance
2019
--
Slovenská rozvojová spolupráca ODA, Slovak Aid
ÚUaUP FA
Computer Aided Building Physical Modelling. (6RP/42472/07 Host Fellowships for the Transfer of Knowledge ? Industry Academia Partnership)
20062009Marie Curie Actions - Human resources and mobilityR. Rabenseifer
KKPS SvF
Computer Aided Design and Optimisation of Production Technologies (2009-10-150001)2010
2010
Bilaterálna spolupráca - SR - Rakúsko
M. BehúlováUVSM MTF
2015
2017
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlP. KošťálUVTE MTF
20172018
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
UVTE MTF
Computer Aided Design of automated systems for assembling (CIII-BG-0722-08-1920)
2018
2020
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
UVTE MTF
2018
2019Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlUVTE MTF
Computer Aided Training in Measurement and Metrology (A/01/B/F/PP-124.137)
2001
2004
-- Iný domáci --
KAIPT SjF
20012003CEEPUSKOPT UVTE MTF
20042004
CEEPUS
KOPT UVTE MTF
Computer-Aided Systems for Manufacture and Measurement of Machine Elements - stage II (CII-PL-0007-06-1011)
20112011-- Iný domáci --L. MorovičUVTE MTF
2002
2005
5. rámcový program
FA
CONNECT - Innovative smart components, modules and appliances for a truly connected, efficient and secure smart grid (737434)
2017
2020
H2020: Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL)
V. StopjakováÚEF FEI
Connecting European connectivity research. (MoU: 053/13)2014
2018
COST
KZEI SvF
2005
2010
-- Iný medzinárodný --
KVHK SvF
2003
2005International Visegrad Fund - ScholarshipsM. KusýKMI UMAT MTF
Construction and operation of editorial Office of Know-how center STU (13120200027)
2005
2008
Európsky sociálny fondM. MihalikÚVaMVTS REKP REK
20172018Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlL. MorovičUVTE MTF
2018
2020
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
UVTE MTF
2016
2017
International Visegrad Fund - ScholarshipsM. Kusý
UMAT MTF
20052006Bilaterálna spoluprácaKJFT FEI
CooperAtive Research for Logistics in Smart Cities (SEP-210278226, H2020-Twinn-2015: Twinning)
2016
2018
Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
D. Cagáňová
UPIM MTF
Cooperativenss in spin crossover systems. (DAAD/2012-13)2012
2013
Program des Projektbezogenen Personeustauschs /PPP/
OACh ÚACHTM FCHPT
200520076. rámcový programV. SlugeňKJFT FEI
Coordination compounds as multifunctional nanoobjects. (Nem/SR/FCHPT1/08 )2008
2008
Bilaterálna spolupráca - SR - Nemecko
OACh ÚACHTM FCHPT
2004
2009
6. rámcový program
M. Hronec
OOTKaR ÚOCHKP FCHPT
2017
2020
H2020: LEIT: Nanotechnológie, pokročilé materiály, výrobné procesy a postupy a biotechnológie
UMAT MTF
COUNTRYSIDE 21 (Rak/Maď/Slov/2001)
2001
2003
Bilaterálna spoluprácaI. TurčekKKPS SvF
Co-workingové centrum kreatívneho manažérstva kvality (Nadácia Volkswagen Slovakia Nováková)20182019-- Iný domáci --R. Nováková
UPIM MTF
Creating a Hub for Environment-based Assessment of Livelihoods in the Tanzanian Health system for sustainable development (ICT-39-2016-2017)
2018
2019
H2020: LEIT: Informačné a komunikačné technológie
UISI FIIT
Creating Liveable Urban Environment: Urban Strategies for Sustainable City (CE323)
2016
2018
Interreg Central Europe
J. Legény
ÚEEA FA
2006
2008OP VzdelávanieĽ. Fillo
KBKM SvF
Creative Europe: Innovative methodologies for Young Social Enterpreneuship (Erasmus+ KA2)2016
2018
ERASMUS+
D. CagáňováUPIM MTF
Crime prevention through environmental action (JLS/2007/ISE/CFPA/C1024)
2009
2010
-- Iný medzinárodný --
ÚEEA FA
Cross - Modal Analysis of Verbal and Non - verbal Communication (COST Action 2102)2007
2011
COSTA. Přibilová
KRE FEI
Cross Border Road Safety Managment (ROSEMAN - SK-AT 2007-2013)
2009
2012Cezhraničná spolupráca - SK - ATKDOS SvF
2007
2008
-- Iný domáci --
P. Farkaš
KTL FEI
CRUISE - Creating Ubiquitous Intelligent Sensing Enviroments (CRUISE FP6 - IST - 4-027738 )2006
2007
Information society technologies (IST)
KTL FEI
Cryptography brings security and freedom (NIL SK06-IV-01-001)
2014
2016
-- Iný medzinárodný --
ÚIM FEI
Cubely - programovanie vo virtuálnej realite (Generácia 3.0 2018)
2018
2018
-- Iný domáci --
UISI FIIT
2015
2018
Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účastiUVPT MTF
2017
2019-- Iný medzinárodný --
UPIM MTF
Cyklická zmena oxidačného stavu a DNA interkalačné vlastnosti bifunkčných komplexov prechodných kovov s halogénderivátmi nesteroidných protizápalových liečiv: Syntéza, štruktúrna charakterizácia, biologická aktivita a protirakovinové vlastnosti. (1/0482/20)
2020
2023
VEGAM. ValkoOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Cyklické nitróny a ich 1,3-dipolárne cykloadície v syntéze prírodných látok
20152015Mladý výskumníkT. Malatinský
OOCh ÚOCHKP FCHPT
2004
2006VEGA
OBaM ÚBM FCHPT
Časový vývoj vplyvu vodného diela na hladinový režim podzemných vôd, návrh technických opatrení na riešenie nepriaznivého stavu podzemných vôd, ich účinnosť a trvanlivosť (1/1139/04)
2004
2006
VEGA
KHTE SvF
České a slovenské školy dizajnu 2018 (17-380-03822)
2017
2017
-- Iný domáci --ÚD FA
Čiastočne fluórované pí-konjugované heterocykly - štúdium ich prípravy, reaktivity a vlastností. (1/0829/14)
2014
2016
VEGA
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Číslicové fázové systémy riadenia elektrických pohonov vysokej presnosti a ich imitácia prostriedkami počítačovej simulácie (1/2055/05)
2005
2007VEGA
KAIA MTF
2003
2005
VEGAKTL FEI
Číslicové spracovanie zvukových , obrazových a biomedicínskych signálov (VTP č.102/VTP/2000)20002007VTPP. Fuchs
KRE FEI
Čisté kultúry kvasiniek verzus senzorické a antioxidačné vlastnosti vína. (APVV-0488-07)
2008
2011
APVV - Všeobecná výzva
OBT ÚBT FCHPT
Čisté priestory vo virtuálnej realite (CLE-VR)
2019
2019
Mladý výskumník
ÚEF FEI
Čistenie odpadových vôd vo vidieckych sídlach v súbehu s využitím biomasy ako obnoviteľného zdroja (VMSP-P-0101-09)
2009
2011
APVV - Program VMSP
I. BodíkOEI ÚCHEI FCHPT
Členstvá FA STU v medzinárodných organizáciách a účasť na podujatiach (17-380-04169)
2017
2018
-- Iný domáci --
K. KristiánováÚUaUP FA
DAC Danube Academic Confederation (STAR-Danube Region Project Fund)
2016
2018Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
UPIM MTF
Dairy industry waste as source for sustainable polymeric material production. (GRD 2-2000-30385/dodatok)20052005
5. rámcový program
D. Bakoš
OPKV ÚPSP FCHPT
200120045. rámcový programD. Bakoš
OPKV ÚPSP FCHPT
"Dajme hlavy dohromady" "Križovatky myšlienok a nápadov - (3/3262/05)20052007
KEGA
I. KoščoUD FA
Danube Docklands Zone in Bratislava (Collaborative Project for Architectural and Urban Development - International Studio via Internet) (Brit/Slov/2001)20032003
-- Iný medzinárodný --
UD FA
DANUrB - DANube Urban Brand (DTP1-249-2.2)
20172019Interreg Danube Transnational Programme (DTP)Ľ. VitkováÚUaUP FA
Dátová podpora modelovania a simulácie lesných požiarov (APVV-0019-12)
2013
2017
APVV - Všeobecná výzvaM. Sirotiak
UIBE MTF
20022004
VEGA
E. MatisováOALCh ÚACH FCHPT
D-correlations in Magnetism of Cobalt (II) Compl. (DAAD 3/2008)
2008
2009
DAAD
OACh ÚACHTM FCHPT
2008
2009
NATOOAT ÚACHTM FCHPT
Definovanie a transformácia vplyvu nových technologických systémov do princípov navrhovania obytných a občianskych budov (VEGA 1/0859/08)
2008
2008
VEGAÚKAaIS FA
20082010
VEGA
M. BudiakováKATOB UA1 FA
Deformačno-napäťový stav pri trecom zváraní s premiešavaním pri rôznych vstupných parametroch
20192019Mladý výskumníkP. ŠlesarÚAMM SjF
Degradácia cementových kompozitov s alkáliám odolávajúcimi sklenými vláknami roztokmi dusičnanu amónneho (1/2157/05)
2005
2007VEGAI. Rouseková
KMTI SvF
Degradácia historických rukopisov a dokumentov vplyvom prechodových prvkov v písacích látkach. (APVT-20-034202)
2004
2006
APVV
OPAF ÚPSP FCHPT
Degradation of selected harmful compounds by ozonation. (SK-SI-0019-10)
2011
2012
Bilaterálna spolupráca - SR - Slovinsko
OEI ÚCHEI FCHPT
Dehydroaromatizácia metánu na katalyzátoroch Mo/ZSM-5: sledovanie vplyvu promotorov.
2014
2014-- Iný domáci --K. Velebná
OTRP ÚOCHKP FCHPT
De-identification for privacy protection in multimedia content COST IC12062013
2017
COST
ÚEF FEI
2018
2023
Štátny program
ÚAOB FA
Dejiny celulózy a papiera na Slovenksu vo výrobe, výskume a odbornom školstve (2/0042/16)
2016
2018
VEGAV. Milata
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Dejiny obnovy Bratislavského hradu: komparatívna štúdia obnov Bratislavského hradu na základe archívneho a terénneho výskumu (DOBBAH)
2015
2015Mladý výskumník
ÚDTAaOP FA
Dejiny potravinárstva na Slovensku vo výrobe, výskume a v odbornom školstve. (2/0164/13)20132015
VEGA
V. MilataOOCh ÚOCHKP FCHPT
Dejiny silikátov (sklo, maltoviny, magnezit) na Slovensku vo výrobe, výskume a odbornom školstve (2/0035/19)
2019
2021VEGAM. UherOOCh ÚOCHKP FCHPT
Dekontaminácia a čistenie historických fotografií nízkoteplotnou plazmou pri atmosférickom tlaku a ich dlhodobá stabilita
2019
2019
Mladý výskumník
OPAF ÚPSP FCHPT
Denitrifikácia v reaktoroch s anoxickou granulovanou biomasou. (APVV-0417-07)
20082011
APVV - Všeobecná výzva
OEI ÚCHEI FCHPT
2005
2007
Bilaterálna spolupráca - SR - Grécko
I. HotovýKME FEI
Depozit spomienok (17-142-01827)
2017
2017
-- Iný domáci --
OVV Dek FA
Depth profiling radiation induced defect concentration in ITER structural materials using Pulsed Low Energy Positron System (PLEPS) (SSA)20072009
Euratom
KJFT FEI
Desarrollo conjunto de INvestigación en la práctica DOcente - Joint development of research on teaching practice (0201/006/17)
2017
--
ERASMUS+
D. RichtárikováÚMF SjF
20062008Leonardo da VinciKERS SvF
2007
2008
MVTS
UA1 FA
Design, implementation and use of joint programs regarding quality in manufacturing engineering (CEEPUS)
2011
2012
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
KOPT UVTE MTF
Design, implementation and use of joint programs regarding quality in manufacturing engineering (CIII-RO-0058-04-1112)20112012
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
UVTE MTF
Design, implementation and use of joint programs regarding quality in manufacturing engineering (CIII-RO-0058-05-1213)2012
2013
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlL. Morovič
UVTE MTF
Design, implementation and use of joint programs regarding quality in manufacturing engineering (CIII-RO-0058-06-1314)20132014
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
L. Morovič
UVTE MTF
2014
2015
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
UVTE MTF
2015
2016
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlL. MorovičUVTE MTF
2016
2017
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlL. Morovič
UVTE MTF
Design, implementation and use of joint programs regarding quality in manufacturing engineering (CIII-RO-0058-10-1718)
2017
2018
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
UVTE MTF
Design, implementation and use of joint programs regarding quality in manufacturing engineering (CIII-RO-0058-12-1920)20182020Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlL. Morovič
UVTE MTF
2018
2019
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlUVTE MTF
Design Sketching Mission (17-144-03516 )
2017
2017
-- Iný domáci --M. BalážÚD FA
Design v pohybe alebo pohyb v designe (16-142-02621)
2016
2017
-- Iný domáci --
ÚD FA
2005
2009
6. rámcový program
A. Marcinčin
OVT ÚPSP FCHPT
2009
2009
-- Iný domáci --
J. Cvengroš
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Detailné štúdium morfológie flickeringu akréčnych systémov a identifikácia zdroja (1/0230/19)
2019
2021
VEGA
UVPT MTF
2010
2011
VEGA
KGDE SvF
20172020VEGA
KVHK SvF
Detekcia ionizujúcich častíc s využitím senzorov na báze semiizolačného GaAs a 4H-SiC pre fyziku vysokých energií (2/0152/16)
2016
2019
VEGAÚJFI FEI
Detekcia kognitívnych porúch na základe sledovania pohybu očí (1/0440/19)
20192021VEGAJ. PolecÚMIKT FEI
Detekcia navigačnej zručnosti na Webe
2018
2018Mladý výskumníkP. Hlaváč
UISI FIIT
Detekcia neurodegeneratívnych ochorení zmiešanou a virtuálnou realitou (2019et007)20192020-- Iný domáci --
UPAI FIIT
2014
2016
VEGA
KGDE SvF
2014
2016
VEGA
KGDE SvF
Detekcia porúch spojov komponentov konštrukcí na základe zmien ich modálno-spektrálnych vlastností
2018
2018
Mladý výskumník
ÚAMM SjF
Detekcia porúch v mechanických sústavách (1/0297/03)
2003
2005
VEGA
KTM SjF
Detekcia porúch v mechanických sústavách (APVV-20-063105)2006
2009
APVV
KTM SjF
Detekcia porúch v mechanických systémoch (1/0744/10)2010
2012
VEGA
L. Starek
SjF
Detekcia potencionálneho poškodenia DNA kyslíkovými radikálmi generovanými svetlocitlivými nanomateriálmi
2019
2019
Mladý výskumníkÚACH FCHPT
Detekcia príčin dynamického namáhania strojových sústav a redukcia ich vplyvu na spoľahlivosť, bezpečnosť, životnosť, prostredie a človeka (1/0226/19)
20192021
VEGA
ÚAMM SjF
Detekcia príčin dynamického namáhania strojových sústav v strategických prevádzkach a ich vplyv na spoľahlivosť, bezpečnosť, životnosť, prostredie a človeka a metódy redukcie ich vplyvu (1/0823/18)2018
2020
VEGAM. MusilÚAMM SjF
Detekcia problémov s použiteľnosťou prostredníctvom sledovania pohľadu
20182018Mladý výskumníkM. Blšták
UISI FIIT
Detekcia stupňa poškodenia konvexno-konkávneho ozubenia vibroakustickou diagnostikou a porovnanie jeho životnosti s HCR ozubením (1/0135/12)20132016
VEGA
S. ŽiaranÚAMM SjF
Detekcia úniku v potrubí pomocou akustických metód2019
2019
Mladý výskumníkÚAMM SjF
Detekcia útokov v softvérovo definovaných sieťach20192019Mladý výskumníkR. Grežo
UPAI FIIT
Detekcia zdrojov nízkofrekvenčné seizmického vlnenie mechanických sústav, jeho vplyv na ich spoľahlivosť a bezpečnosť, na prostredie a človeka a metódy redukcie (1/0544/16)
2016
2018
VEGAS. ŽiaranÚAMM SjF
Detekeia strihov vo videosekvenciách
2011
2012
-- Iný domáci --
ÚMIKT FEI
2007
2009
VEGAKJFT FEI
Determinanty cieľovej a procesnej orientácie finančného riadenia v intenciách vývoja súčasného podnikateľského prostredia (1/0647/18 FM UK Bratislava)
2018
2020
VEGA
D. Baran
UPIM MTF
Determinanty nerovnosti vyplývajúce z rozličných foriem pracovných vzťahov (1/0803/12)
2012
2014
VEGA
Z. Gyurák Babeľová
KM UPIM MTF
Developing and Adapting Professional Programs for Energy Efficiency in the Western Balkans (543782-TEMPUS-1-2013-1-L-TEMPUS-JPCR)
2013
2017
-- Iný medzinárodný --
M. FinkaÚM OUP REK
Developing and strengthening cross-sectoral linkages among actors in sustainable biocomposite packaging innovation systems in a Central European circular economy (CE1237)
2017
2020
Interreg Central Europe
D. BakošOPKV ÚPSP FCHPT
Developing the next generation of biocatalysts for industrial chemical synthesis. (DO7RP-0042-11)
20122014APVV - Program DO7RP
OBT ÚBT FCHPT
Developing the Next Generation of Biocatalysts for Industrial Chemical Synthesis. (KBBE-2010-4-266025)
2011
2014
Food, Agriculture and Fisheries, Biotechnology
OBT ÚBT FCHPT
Development and installation of early warning system to ensure a safe drinking water quality and improve risk assessment and prevention in Novi Sad municipality. (ESP.EAP.SFPP 984087)2011
2014
NATOI. ŠpánikOALCh ÚACH FCHPT
Development and Implementation of Common Bachelor's Degree Programme in the European Context (DICBDPEC) (510570-LLP-1-2010-1-SK-ERASMUS-ECDSP)
20102013
Multirateral Projects
ÚIŠ OUP REK
Development and Implementation of Regional Innovation Strategy in the Self-Governing Region of Trnava (014637 IRE 6)20052008
6. rámcový program
A. LinczényiKIK UPIM MTF
Development and improvement of modern analytical methods for monitoring the environmental pollution and introduction of the quality systems and accreditation to routine analytical laboratories. (PL-110 02/03)20022003
CEEPUS
OALCh ÚACH FCHPT
2003
2004
CEEPUS
J. Mocák
OALCh ÚACH FCHPT
Development of a novel solvent-free coating process for wooden facades. (SME-2008-1-232296)20092011
Research for the benefit of SMEs
R. TiňoODCP ÚPSP FCHPT
Development of competences of mobility counsellors with special focus on ?Brain Drain ? Brain Gain? BD-BG (LLP/LdV/TOI ?BRAIN DRAIN ? BRAIN GAIN? (BD-BG) DE/07/LLP-LdV/TOI/147 005)
20072010Leonardo da VinciÚIŠ OUP REK
Development of European Labor Market Through the Knowledge Gained from the Student mobilities (SR/05/A/F/PL/5032119)20062007Leonardo da VinciM. Veselý
KME FEI
2004
2005
Bilaterálna spolupráca - SR - Nemecko
J. BezekKRE FEI
Development of human resource capacity of Kabul Polytechnic University. (SAMRS/2009/09/02)
2010
2012Slovenská rozvojová spolupráca ODA, Slovak AidOChBI ÚCHEI FCHPT
20062008Leonardo da VinciR. Ároch
KJAZ SvF
Development of Interactive and Animated Drawing Teaching Tools (0201/0020/17)
2017--
ERASMUS+
ÚMF SjF
Development of manufacturing technologies - new strategies and new challenges in education and research (CIII-BG-0614-01-1112)2011
2012
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlKTZS UVSM MTF
Development of mechanical engineering (design, technology and production management) as an essential base for progress in the area of small and medium companies' logistics - research, preparation and implementation of joint programs of study (CIII-PL-0033-07-1112)2011
--
CEEPUS
M. TolnayÚSETM SjF
Development of mechanical engineering (design, technology and production management) as an essential base for progress in the area of small and medium companies' logistics - research, preparation and implementation of joint programs of study (CIII-PL-0033)
2015
2016
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlK. VelíšekUVTE MTF
Development of mechanical engineering (design, technology and production management) as an essential base for progress in the area of small and medium companies' logistics - research, preparation and implementation of joint programs of study (CIII-PL-0033-12-1617)
2016
2017
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlK. Velíšek
UVTE MTF
Development of mechanical engineering (design, technology and production management) as an essential base for progress in the area of small and medium companies' logistics - research, preparation and implementation of joint programs of study (CIII-PL-0033-13-1718)2017
2018
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlK. VelíšekUVTE MTF
2018
2020
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
UVTE MTF
Development of mechanical engineering (design, technology and production management) as an essential base for progress in the area of small and medium companies' logistics - research, preparation and implementation of joint programs of study (CIII-PL-0033-14-1819)
2018
2019Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlK. VelíšekUVTE MTF
Development of mechanical engineering (design, technology and production management) as an essntial base for progress in the aarea of small and medium companies´ logistics - research, preparation and (C II-PL-0033-01-0506)
2005
2006
CEEPUS
KVS SjF
2019
2020
ERASMUS+
P. Košťál
UVTE MTF
2009
2012-- Iný domáci --M. Peciar
KChSZ SjF
20082010
NIL Fund (Norway - Iceland -Lichtenstein Fund)
KAIVT FEI
Development of Organic Thin Film Transistor Technology (Rak/Slov bilateralna dohoda)
2007
2007MVTSJ. Kováč
KME FEI
Development of process for encapsulation of ferrates in nature mined zeolite structure for rapid waste water treatment20202022-- Iný medzinárodný --
ZPZV MTF
Development of progressive technology of biomass compacting and production of prototype and high-productive tools (ITMS 26240220017)
20092013
OP VaV
Ľ. ŠoošSjF
2014
2015Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účastiJ. ŠujanováUPIM MTF
Development of skill Ecosystem in Visegrad four countries
2020
2022
-- Iný medzinárodný --
ZPZV MTF
2020
2022
European Institute of Innovation and Technology (EIT)UVPT MTF
Development of the new high temperature short time blood pasteuriza´tion equipment for the tsetse fly diet (12722/Regular budget Fund - vyučtovanie)
2009
2009
-- Iný domáci --
I. MorávekKVS SjF
Development of the new high temperature short time blood pasteurization equipment for the tsetse fly diet (12722/Regular Budget Fund)
2004
2008
-- Iný domáci --
I. MorávekKVS SjF
1999
2002
Competitive and sustainable growth (GROWTH)
K. VelíšekKTZS UVSM MTF
2017
2018International Visegrad Fund - Grant programsD. Cagáňová
UPIM MTF
DiaDAQ (2013et004)
2014
2014-- Iný domáci --ÚRK FEI
DiaDAQ -- Real Time (DDRT)
2015
2015
-- Iný domáci --ÚRK FEI
Diagnostics of Transmissions (MVP ZR 2000 - RF/ČR/SR/1)20002003
-- Iný medzinárodný --
KCS SjF
Diagnostika a korekcia parametrov tvárniacich procesov z aspektu zvyšovania kvality produkcie (1/9420/02)
2002
2004
VEGA
KMaT SjF
Diagnostika a prognóza zásob vody v pôde s aspektom na optimálne zabezpečenie porastu vodou. (APVV-0271-07)20082010
APVV
KVHK SvF
Diagnostika a zisťovanie stupňa degradácie izolácií a elektroizolačných systémov (1/0167/03)
2003
2005
VEGA
KETG FEI
Diagnostika elektrotechnických ocelí a konštrukčných feromagnetických materiálov novými metódami magnetickej defektoskopie (1/0747/09)
2009
2011
VEGA
E. Ušák
KTEE FEI
2013
2015
VEGA
KBKM SvF
Diagnostika srdcových chorôb v reálnom čase pomocou neurónových sietí
2019
2021
Excelentné tímy mladých výskumníkovOIaRP ÚIAM FCHPT
2008
2010VEGAV. Chmelko
SjF
2017
2019
VEGA
UMAT MTF
2012
2014VEGA
KF UMAT MTF
2008
2010
APVV
KME FEI
Diamond electrodes for decontamination of industrial wastewaters and hydrogen generation (Diaclean) (DAAD 2018-2019)
2018
2019Program des Projektbezogenen Personeustauschs /PPP/M. Vojs
ÚEF FEI
Diela záhradnej architektúry ako súčasť kultúrneho dedičstva a možnosti ich interpretácie ( MŠ 017STU-4/2014)20142016
KEGA
UKZA FA
Difúzne spájanie kombinovaných ľahkých kovov (1338)
2015
2015Mladý výskumníkM. Vyskoč
UVTE MTF
Digital Economy and the Society of the Future (OC-2019-1-23687)
2019--
COST
M. BielikováUISI FIIT
2020
2020
EIT Manufacturing: strengthening and increasing the competitiveness of Europe’s manufacturing industryP. SchreiberUIAM MTF
20032005VEGAF. JaníčekKEE FEI
20082009-- Iný domáci --J. DzivákSCHK FCHPT
2007
2007
-- Iný domáci --
SCHK FCHPT
Digitálna kriminalistika2017
2018
-- Iný domáci --
M. OravecOPAF ÚPSP FCHPT
Digitálne dvojča vozidla s podporou umelej inteligencie pre autonómne dopravné prostriedky (APVV-19-0401)
2020
2023
APVV - Všeobecná výzva
UPAI FIIT
Digitálne úložisko knižnice (18-511-03971)20182018-- Iný domáci --
OPOM MTF
20072007
-- Iný domáci --
Dek SvF
Digitálny archív vedomostnej základne v oblasti riadenia kvality (045STU-4/2018)2018
2020
KEGA
K. ČekanováUPIM MTF
Directional Composites through Manufacturing Innovation
2018
2022
H2020: Excellence: Akcie Marie Skłodowska-Curie (MSCA)
L. Morovič
UVTE MTF
Disperzie organických pigmentov v syntetických polyméroch s veľkosťou častíc blízkou nano-rozmerom. (1/8106/01)
2001
2003VEGAOVT ÚPSP FCHPT
Distance Education for Quality System Managers and Quality Control Staff (G/276/02/61300)
2002
2003
Open Society Foundation
A. LinczényiKIK UPIM MTF
Dištančné vzdelávanie v oblasti metód zlepšovania efektívnosti a účinnosti komplexného manažerstva kvality (3/3113/05)
2005
2007
KEGA
KVS SjF
Dištančné vzdelávanie v oblasti metód zlepšovanie efektívnosti a účinnosti komplexného manažérstva kvality (3/3113/05)
2005
2007
KEGA
UPIM MTF
2015
2018
VEGA
UVPT MTF
2016
2019
APVV - Všeobecná výzva
I. Halenár
UIAM MTF
Dizajn databázových aplikácií na modelovanie automatizácie mentálnych procesov (1/0221/18)
2018
2020
VEGA
VSDU MTF
Dizajn databázových aplikácií na modelovanie automatizácie mentálnych procesov (EDU-BigDataDizajn)
2018
2018
inštitucionálny projekt
Š. Svetský
UIAM MTF
Dizajn, syntéza a antiproliferatívna aktivita tetrahydrofuránov odvodených od (+)-varitriolu. (APVV-0203-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaT. Gracza
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Dizajn vnútorného prostredia -- inovácia výukového modelu s orientáciou na prax (MŠ 042STU-4/2015)20152017
KEGA
ÚIV FA
Dizajn vnútorného prostredia – inovácia výukového modelu s orientáciou na prax20152017
KEGA
J. VinárčikováÚIV FA
2009
2011
VEGA
I. Petelen
2016
2016
Štátny program
M. BalážÚD FA
dizajnerskakresba.sk - designzeichnung.de (16-510-00523)
2016
2016
-- Iný domáci --
M. BalážÚD FA
dMath - Building a European Database of Mathematical e-learning Modules (N/03/B/F/PP/165.011)
2003
2006
-- Iný domáci --
D. Velichová
KM SjF
DNA puzzle: riešenie paralelného optimalizačného problému de novo skladania (APVV-0721-12)
2013
2013APVV - Všeobecná výzvaUISI FIIT
2007
2007
Štátny program
O. Makýš
KTES SvF
Dni technológie obnovy pamiatok DTOP 2012 (MK-3664/2012/1.3)
2012
2012-- Iný domáci --O. Makýš
KTES SvF
Dni technológie pre obnovy pamiatok 2008 ? DTOP ?08 (MK-283/2008/1.3)2008
2008
Štátny program
KTES SvF
Dobudovanie a rozšírenie akademického informačného a vzdelávancieho systému o energetike (002STU-8/2008)
2008
2009
-- Iný domáci --
KEE FEI
Dobudovanie centra excelentného výskumu pre priemyselné biotechnológie (1/STU)
2007
2007-- Iný domáci --
OBT ÚBT FCHPT
Dobudovanie centra excelentného výskumu pre priemyselné biotechnológie. (07713)2007
2007
-- Iný domáci --
J. Šajbidor
OBT ÚBT FCHPT
Dobudovanie Centra excelentnosti metód a procesov zelenej chémie (CEGreenII). (ITMS - 26240120025)2010
2012
OP VaVT. GraczaOOCh ÚOCHKP FCHPT
Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení (ITMS26230120006)
2015
2015OP VaVA. BreierOBaM ÚBM FCHPT
Dobudovanie národného centra pre výskum a aplikácie obnoviteľných zdrojov energie. (ITMS:26240120028)
2010
2012
OP VaV
OChBI ÚCHEI FCHPT
Dobudovanie Národného centra pre výskum a aplikácie obnoviteľných zdrojov energie (26240120028)
20112012-- Iný domáci --F. JaníčekÚEAE FEI
Dobudovanie národného centra pre výskum a aplikáciu obnoviteľných zdrojov energie (ITMS 26240120028)
2010
2014
OP VaVÚSETM SjF
2003
2011Štátny programT. LiptajONMRaHS ÚACH FCHPT
Dobudovanie technologického centra spracovania plastov (IT/20/05)2005
2005
-- Iný domáci --
E. GondárKMaT SjF
Dobudovanie unikátneho pracoviska "Laboratórium tvorby a výroby tvarovo zložitých plôch" CA technologickým systémom 3D priestorového statického a mobilného scanovania (19)20052005
-- Iný domáci --
KOPT UVTE MTF
Documentation for Quality Assurance of Study Programmes (517340-TEMPUS-1-2011-1-IT-TEMPUS-SMGR)20112014Structural MeasuresOPVV Dek SvF
2004
2006
-- Iný domáci --KAIPT SjF
Doktorandi pre modernú priemyselnú automatizáciu v SR (JPD 3 2005/NP1-047, kód 13120200115)
2006
2008
-- Iný domáci --C. BelavýKAIPT SjF
Doktorandi pre modernú priemyselnú automatizáciu v SR (13120200115)
2006
2008
Európsky sociálny fond
M. Huba
ÚRK FEI
2005
2007VEGAD. Driensky
CJHŠ MTF
2008
2009
Bilaterálna spolupráca - SR - Francúzsko
T. Gracza
OOCh ÚOCHKP FCHPT
2016
2019APVV - Všeobecná výzvaJ. SzolgayKVHK SvF
Doplnkové študijné aktivity obnovy pamiatok 2008 (MK-285/2008/1.3)2008
2008
Štátny program
O. Makýš
KTES SvF
2006
2008
VTPR. Redhammer
KME FEI
Dopravné plochy a ich konštrukcie v integrovanom dopravnom priestore (1/0351/13)
2013
2015
VEGA
KDOS SvF
Dopravný smart monitorig -- optický vláknový senzorický systém (088/15_RT)20152016
-- Iný domáci --
ÚE FEI
DOSUZOFI - Doping and surface modification of zinc-oxide thin films (SK-SRB-0012-09)
2010
2011
Bilaterálna spolupráca - SR - Srbsko
KME FEI
DREVENÁ SAKRÁLNA ARCHITEKTÚRA V KARPATSKEJ OBLASTI: medzinárodná metodológia pre implementovanie databázy pre projekty obnovy (EU/2005-0739/001-001 CLT CA12/06)
2006
2008-- Iný medzinárodný --E. Kráľová
KO a TvPP UA2 FA
2006
2008
VEGA
F. Draškovič
KKDK SvF
Drevené dvere a brány v dejinách architektúry na Slovensku (1/0793/08)2008
2010
VEGA
KO a TvPP UA2 FA
20092011
VEGA
KKDK SvF
DriVR (2014et005)
2015
2015
-- Iný domáci --
R. BronišUPSS FIIT
2013
2013
-- Iný domáci --
KTES SvF
DTOP 2014 - Dni technológie obnovy pamiatok (MK-771/2014/1.3)
2014
2014
-- Iný domáci --
O. Makýš
KTES SvF
2012
2015
VEGA
Ľ. MožiešikKHTE SvF
Durchfuhrung von Studienexkursionen mit Workschops im Bereich Gebäudetechnik (52s02)
2005
2006
Cezhraničná spolupráca - SK - AT
O. Lulkovičová
KTZB SvF
Dvojreaktorový membránový hybridný systém.20142014-- Iný domáci --M. MihaľOChBI ÚCHEI FCHPT
Dvojstupňové splyňovanie zmesného tuhého odpadu s katalytickou redukciou dechtov (APVV-15-0148)2016
2020
APVV - Všeobecná výzva
OChBI ÚCHEI FCHPT
DWELL - Drevené ekologické bývanie (APVV-15-0551)
2016
2019
APVV - Všeobecná výzvaI. Petelen
ÚIV FA
Dynamic and global optimisation of processes. (37 FRN)2004
2005
Slovensko/FrancúzkoM. Fikar
OIaRP ÚIAM FCHPT
Dynamic and global optimisation of processes. (SK-FR-0004-11)
2012
2013
Bilaterálna spolupráca - SR - Francúzsko
OIaRP ÚIAM FCHPT
Dynamická a globálna optimalizácia procesov. (SK-FR-0003-07)2008
2009
Bilaterálna spolupráca - SR - FrancúzskoM. Fikar
OIaRP ÚIAM FCHPT
2002
2004
VEGAJ. Mudrik
UVSM MTF
Dynamická analýza elektrorozvodných skríň (51/08)
2008
2008-- Iný domáci --M. Musil
KTM SjF
Dynamická analýza vlastností rotačných sústav2018
2018
Mladý výskumníkS. Mihelová
ÚAMM SjF
Dynamické kontaktné úlohy (1/0426/12)
2012
2015VEGAÚIM FEI
20022004
VEGA
J. Ravinger
KSME SvF
Dynamics of Institution and Markets in Europe (513396)200520066. rámcový program
ÚRK FEI
2007
2009VEGAKF SjF
ECET - European Computing Education and Training (SOCRATES 213871-CP-2-2001-BG-ERASMUS-TN)
2001
2004
Academic and Structural Networks
UISI FIIT
ECOCITY (EVK4-CT-2001-00056/1)20052006MVTSK. BačováKDOS SvF
20022004Energy, environment and sustainable development (EESD)
KDOS SvF
ECOLEADER - SER,Free Access to ISMES Laboratories (HPRI-CT-1999-00046)20012002
-- Iný domáci --
KAIPT SjF
2000
2001
Open Society Foundation
K. Balog
KBI UIBE MTF
Ecological Liquidation of Rubber Waste by Mobile Equipment. (EUR3866/UK07 (komplementárny projekt k E!3866) )20072008
EUREKA
I. Hudec
OPKV ÚPSP FCHPT
2006
2007
Podpora trvalej spolupráceA. Vargová
KKPS SvF
ECOPOLIS, Sustainable Planning and Design Principles (29134-IC-2-2004-1-IT-Erasmus IPUC-2)
20062007
Erasmus
UU FA
ECTS - European Credit Transfer System (48145_IC-SK-Erasmus)2001
2003
ErasmusCIT SvF
Education and Training of Institutions in Quality Management and Metrology (ETIQUM) (IB JEP-41120-2006 (RS), ETIQUM)2007
2009
-- Iný medzinárodný --
KAIPT SjF
Education in Hydrotecnics (2003)
2001
2003
CEEPUS
KHTE SvF
20052006
CEEPUS II (Central European Exchange Program for University Studies)
J. Krupčík
OALCh ÚACH FCHPT
Education in separation methods for organic environmental analysis in XXI. century. (PL-0130)
2003
2005
CEEPUSJ. KrupčíkOALCh ÚACH FCHPT
2002
2004
MIRA - Mobilité International Rhone Alpes
KERS SvF
Education Without Frontiers (CII-AT-0050-02-0607)
2005
2007
CEEPUS II (Central European Exchange Program for University Studies)
KTZB SvF
Educational programs development for continuous professional training in CAx for mechanical engineering (0201/009/17)2017--
ERASMUS+
ÚSETM SjF
2005
2008
Európsky sociálny fond
KRE FEI
EEGS (Thematic Networks)
2003
2006thematic networkA. KopáčikKGDE SvF
20012003VEGAP. Roško
KSME SvF
Efektívna exploratívna analýza dát s použitím biologicky inšpirovaných algoritmov (1/0596/13)20132013VEGAM. LuckáUISI FIIT
Efektívna syntéza čistých beta-aminokyselín a ich funkčných derivátov (VMSP-P-0130-09 )20092011APVV - Program VMSPOOCh ÚOCHKP FCHPT
Efektívna škálovateľná syntéza nových vonných molekúl (1/0162/20)
2020
2022
VEGA
Dek FCHPT
2002
2003
-- Iný medzinárodný --
J. Širáň
KMDG SvF
Efektívne doručovanie multimediálneho obsahu cez IP siete (1/0667/15)
2015
2017VEGA
UPSS FIIT
Efektívne metódy pre vnorené riadenie založené na optimalizácii (APVV-18-0023)
2019
--
APVV - Všeobecná výzva
ÚAMAI SjF
Efektívne numerické metódy a paralelné výpočty v geodézii (1/1063/11)2011
2014
VEGA
R. ČunderlíkKMDG SvF
Efektívne numerické metódy riešenia geometrických parciálnych diferenciálnych rovníc (1/0733/10)2010
2011
VEGAP. FrolkovičKMDG SvF
Efektívne prediktívne riadenie nelineárnych mechatronických systémov (LPP-0096-07)2008
2011
-- Iný domáci --
SjF
Efektívne riadenie výroby a spotreby energie z obnoviteľných zdrojov energie (26240220028)
2010
2014-- Iný domáci --A. Beláň
FEI
20032005
VEGA
K. Mikula
KMDG SvF
Efektívne zhodnotenie syntéznych plynov v spaľovacom motore určenom pre mikrogeneračnú jednotku
2014
2014Mladý výskumníkÚESZ SjF
Efektívnosť a únosnosť intenzity využitia územia Slovenských miest a obcí. (1/0896/10)
2010
2012VEGAÚUaUP FA
Efektívny vývoj softvéru ako súhra pokročilých prístupov k vývoju softvéru a organizácie ľudí (1/0734/16)
2016
2019
VEGAV. Vranić
UISI FIIT
20162016Štátny programB. KubinskýKVT FA
Efficient e-Learning Network Services Establishment for Education without Borders (SK/02/B/F/IPP-142256)20022005-- Iný medzinárodný --Arch OUP REK
ECHO (SK/02/A/F/PL - 201233)
2002
2003
Leonardo da VinciDek FA
Ekologická a rýchla metóda analýzy povýbuchových zvyškov (2017vs034)2018
2018
-- Iný domáci --
S. HrouzkováÚACH FCHPT
2007
2009
EUREKAI. HudecOPKV ÚPSP FCHPT
Ekologické analytické metódy na sledovanie rezíduí pesticídov a na degradačné štúdie v potravinách a rastlinných materiáloch (SK-SRB-2016-0006)
2017
2018
APVV - Bilaterálna spolupráca S. HrouzkováÚACH FCHPT
2002
2004
VEGA
OOTKaR ÚOCHKP FCHPT
Ekologické spaľovacie motory s alternatívnymi palivami (1/0293/03)2003
2005
VEGAM. Polóni
KALSM SjF
Ekologické technológie a produkty na báze bioglycerolu. (APVV-0133-11)20122015APVV - Všeobecná výzva
OOTKaR ÚOCHKP FCHPT
Ekologické, tribologické, dynamické a optimalizačné charakteristiky vývojových typov ozubených prevodov a vybraných konštrukčných uzlov (1/0296/03)
2003
2005
VEGAM. Bošanský
KCS SjF
Ekonomická analýza podmienok záskavania certifikátu environmentálneho manažérstva v podnikoch stavebnej výroby (1/0473/03)20032005
VEGA
KERS SvF
Ekonomické a inštitucionálne atribúty priemyselných parkov (1/0483/03)2003
2005
VEGA
KERS SvF
2000
2002
VEGA
KERS SvF
2008
2010
VEGA
P. HerzkaÚM OUP REK
Ekonomické aspekty udržateľnej výstavby v rámci inteligentných mestských štruktúr (1/0604/18)
2018
2020
VEGA
ÚM OUP REK
Ekonomicky Efektívne Riadenie Energeticky Náročných Chemicko-Technologických Procesov20182019Excelentné tímy mladých výskumníkovM. Klaučo
OIaRP ÚIAM FCHPT
2020
2022KEGAG. ChmelíkováCJHŠ MTF
2006
2008
KEGA
KF FEI
E-laboratórium interaktívnych experimentov ako pokračovanie projektu multimediálnej formy výuky fyziky na univerzitách SR (3/4128/06-SJF)
2006
2008KEGAKF SjF
Elastomérne kompozitné a zmesné materiály so zložkami z obnoviteľných zdrojov (APVV-19-0091)
2020
2023
APVV - Všeobecná výzvaJ. KruželákOPKV ÚPSP FCHPT
Elastomérne magnetické kompozity s magnetickými plnivami.
2012
2013-- Iný domáci --J. Kruželák
OPKV ÚPSP FCHPT
Elastomérne zmesi a kompozitné materiály pre špeciálne aplikácie (APVV-16-0136)
2017
2020
APVV - Všeobecná výzva
I. Hudec
OPKV ÚPSP FCHPT
E-learning dištančná on-line metóda výučby vybraných tém študijných predmetov v študijnom programe Personálna práca v priemyselných podnikoch v rámci bakalárskeho VŠ štúdia (3/3114/05)2005
2007
KEGA
KHUV SvF
E-learning vo forme príručky bezpečnosti a ochrany zdravia pri zváraní (028STU-4/2013)
2013
2015KEGA
UIBE MTF
E-Learningové a testovacie moduly pre vzdelávanie v oblasti počítačovej podpory výroby (026STU-4/2013)
2013
2016
KEGA
ÚSETM SjF
Electrodeposition of refractory metals and their compounds synthesis: from melts structure to mechanism of their synthesis and its practical implementation. (SK-UA-01206)
2006
2007
Bilaterálna spolupráca - SR - Ukrajina
OAT ÚACHTM FCHPT
Electrochemical biosensor based on nucleic acids for the detection of effetcs of chemical agents on DNA. (SK-RO-0028-10)
2011
2012
Bilaterálna spolupráca - SR - Rumunsko
OALCh ÚACH FCHPT
Electronic Structure od Coordination Compounds II. (SK-AT-0027-12)2013
2014
Bilaterálna spolupráca - SR - Rakúsko
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Electronic structure of coordination compounds (SK-AT-0018-08)
2009
2011Bilaterálna spolupráca - SR - RakúskoJ. Kožíšek
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Electronic structure of the coordination compounds