22. 10. 2020  12:41 Sergej
Akademický informační systém

Slovenská technická univerzita v Bratislave - seznam projektů


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 5317

StavNázev
Od
DoDruhGarant
Pracoviště
Current Problems in Spatial Development in Central and Eastern Europe - spatial innovation in the information society (NEm/SR/STU4/07)
2007
2009
MVTSM. FinkaUU FAD
Elektronická učebnica stereometrie pre stredné školy s využitím programu Cabri geometria II Plus (3/4120/06)20062008
KEGA
KMDG SvF
2005
2007
APVVV. ŠtefucaOChBI ÚCHEI FCHPT
20032006
KEGA
KF SjF
Koncepcia študijného programu na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností. (3/4104/06)20062008
KEGA
M. Nič
ÚSZ SvF
2002
2004
VEGAKME FEI
A Euro-Asia partnership for development human resource capacity of engineering education in Afghanistan. (147-063)20082011Asia Link ProgrammeOChBI ÚCHEI FCHPT
A European Real Estate Bussiness Consultancy Project (European Real Estate Bussiness Consultancy Project)
2007
2008
-- Iný medzinárodný --K. IvaničkaKERS SvF
A laboratory for testing construction materials for Herat University. (ACU/2005/04/AF/02)
2005
2007Slovenská rozvojová spolupráca ODA, Slovak Aid
OChBI ÚCHEI FCHPT
20012004
Leonardo da Vinci
KKDK SvF
A new extractive methods for recovery of organic acids from biotechnological and waste solutions. (SK-BG-0042-08)
2009
2010
Bilaterálna spolupráca - SR - BulharskoŠ. SchlosserOChBI ÚCHEI FCHPT
A participatory open technology platform improving urbic planning through games and simulation (FP7_SST-2012-RTD-1)
2014
2015
Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účastiD. Cagáňová
UPIM MTF
2004
2004
Dohoda STU
KAIA MTF
2008
2010
VEGAA. Antušek
UMAT MTF
ABC transportné proteíny v mnohonásobnej rezistencii kvasiniek a fyziológii vláknitých húb. (APVV-0282-10)
2011
2014
APVV - Všeobecná výzva
S. KryštofováOBaM ÚBM FCHPT
Ab-initio approach to conducctance of quantum junctions accounting for dynamical correlation of electrons (CBP.EAP.RIG.981521)2004
2007
NATOP. Bokes
KF FEI
Absolventi STU v prostredí európskeho trhu práce (113221199)
2011
2012
Leonardo da Vinci
2SP FEI
Accelerator Simulation and Theoretical modeling of Radiation Effects (SMoRE) (SMoRE No: 1488 (IAEA))2008
2011
-- Iný medzinárodný --
V. Slugeň
KJFT FEI
Accompanying Measures for Co-ordination of NAS and European Union RTD Programes on Photovoltaic Solar Energy (PV-NAS-NET)200320045. rámcový programKETG FEI
ACE - Acoustic Course for Engineers (2016-1-PL01-KA202-026719 )
2016
2019
ERASMUS+
KKPS SvF
Active Methods in Teaching and Learning Mathematics (CII-HU-0028-02-0708)20092010
CEEPUS
D. Velichová
KM SjF
20072008Európsky sociálny fond
KAIVT FEI
Adaptácia doručovania multimediálneho obsahu (ADAPT)
2019
2019
Mladý výskumníkA. Polakovič
ÚMIKT FEI
Adaptácia metód predikcie pre prúdy dát
2016
2016
Mladý výskumníkP. Vrablecová
UISI FIIT
Adaptácia novej definície fyzikálnej jednotky termodynamickej teploty kelvin v SR (APVV-18-0294)
2019
--
APVV - Všeobecná výzva
S. Ďuriš
ÚAMAI SjF
ADAPTÁCIA TECHNICKÝCH CUDZOJAZYČNÝCHTEXTOV A ICH IMPLEMENTÁCIA DO CUDZOJAZYČNÉHO VZDELÁVANIA V OBLASTI STROJNÍCTVA S VYUŽITÍM INOVATÍVNYCH IKT METÓD. (034STU-4/2019)20192021KEGAA. Kucharíková
ÚJŠ SjF
Adaptačné stratégie na prírodné a spoločenské disturbácie prebiehajúce v lesnej krajine (2/0038/14)20142017VEGAÚM OUP REK
Adaptačné vzdelávanie pedagógov pre ovládanie inovatívnych technológií (11230100073)2005
2008
Európsky sociálny fond
OPRO VPPT MTF
Adaptive Facades Network (Action TU 1403)
2014
2018
COST
KKPS SvF
Adaptive Recovery and Use of Spatially Visualized Software Knowledge (ICT-10-2016)
2016
2017
H2020: LEIT: Informačné a komunikačné technológie
UISI FIIT
2001
2003
VEGAA. Mészáros
OIaRP ÚIAM FCHPT
Adaptívne metódy predikcie v energetike
2017
2017
Mladý výskumník
P. VrablecováUISI FIIT
Adaptívne povlaky pre konštrukčné a nástrojové ocele (APVV-0782-11)20122015
APVV - Všeobecná výzva
P. Jurči
UMAT MTF
Adaptívne spresňovanie predikcie spotreby elektrickej energie pomocou zhlukovania prúdov údajov20172017
Mladý výskumník
UISI FIIT
Adaptívne získavanie energie z vibrácií s priebežnou identifikáciou parametrov
2015
2017
Excelentné tímy mladých výskumníkov
G. Takács
ÚAMAI SjF
Adaptívne získavanie energie z vibrácií s priebežnou identifikáciou parametrov (1/0033/18)
2018
2020VEGAG. Takács
ÚAMAI SjF
Adaptívne získavanie energie z vibrácií s priebežnou identifikáciou parametrov (SK-CN-2017-0001)
2018
2019Bilaterálna spolupráca - SR - Čína
ÚAMAI SjF
Adaptívne získavanie energie z vibrácií s priebežnou identifikáciou parametrov (1/0284/19)
2019
2021
VEGA
Dek SjF
2009
2011
VEGA
UISI FIIT
Adaptívny webový portál pre výučbu programovania pomocou príkladov (3/5187/07)20072009
KEGA
M. Bieliková
UISI FIIT
Additive manufacturing of ceramic components by FDM technology (AO/1-8673/16/NL/NDE)
2018
2020
-- Iný medzinárodný --
OAM ÚACHTM FCHPT
2018
2018
inštitucionálny projekt
E. BuranskáUIBE MTF
Adsorpčné procesy v biotechnologických výrobách proteínov, oligosacharidov a aromatických alkoholov. (1/0531/13)2013
2015
VEGA
M. PolakovičOChBI ÚCHEI FCHPT
Advanced Global Navigation Satellite Systems tropospheric products for monitoring severe weather events and climate (GNSS4SWEC) (Akcia ES1206)2013
2017
COSTJ. Hefty
KGZA SvF
2004
2009
6. rámcový program
OChBI ÚCHEI FCHPT
Advanced International Studies in Mechanics of Micro - & Nanosystems (EU/US ATLANTIS No 2008 ? 1767 / 001 ? 001 CPT USMOBI)2008
2012
-- Iný domáci --
P. Élesztös
ÚAMM SjF
Advanced materials and micro/nano stuctures for sensoric interfaces (2004)
2004
2007
Bilaterálna spolupráca
V. TvarožekKME FEI
Advanced materials, processing and automation technologies (zmluva)20112018-- Iný medzinárodný --M. KusýUMAT MTF
Advanced optimization and control strategies in energy saving processes. (SK-HU-0023-08)2009
2011
Bilaterálna spolupráca - SR - MaďarskoA. MészárosOIaRP ÚIAM FCHPT
2015
2019
H2020: Excellence: Akcie Marie Skłodowska-Curie (MSCA)
KKPS SvF
Advanced portable system for explosive agents sampling, detection and analysis. (E!3109)2004
2007
EUREKA
OALCh ÚACH FCHPT
Advanced RF Transceivers for 5G base stations based on GaN Technology (783274)2018
2021
H2020: Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL)J. KováčÚEF FEI
Advanced Semiconductor Heterostructures and Nanostructures - Characterization and Processing for Optoelectronic Devices (Pol/Slov/W)19992002Bilaterálna spolupráca - SR - PoľskoKME FEI
Advanced Semiconductor Heterostructures and Nanostructures Characterization and Processing for Optoelectronic Devices (S/P-B-kov)20062008
MVTS
J. Kováč
KME FEI
Advanced Semiconductor Heterostructures and Nanostructures Characterization and Processing for Optoelectronics Devices (Slo/Poľ)
2003
2005Bilaterálna spolupráca - SR - PoľskoKME FEI
Advanced Teaching and LeArning System (H2020-ICT-2015)20152015
H2020: LEIT: Informačné a komunikačné technológie
M. Bieliková
UISI FIIT
Advanced Teaching and LeArning System (SEP-210249216, H2020-ICT-2015)
2016
2017
Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účastiM. Strémy
UVPT MTF
2014
2015Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
UPIM MTF
Advancing University Capacity and Competence in Research, Development and Innovation (313021X329)
2019
2023
OP VaISTU
2006
2008
VEGA
F. Krasňan
KEE FEI
Afinitná chromatografia rastlinných β-tioglykozidáz pomocou sulforafanu chemicky viazaného na celulózovú matricu
20202021Mladý výskumníkH. GaládováÚBM FCHPT
Afinitné mikročastice, nanočastice a micely a ich použitie na uskutočnenie separácií a reakcií v sústavách s membránami. (1/0876/08)
2008
2010
VEGA
OChBI ÚCHEI FCHPT
2007
2008
Interreg IIIA: SR - Rakúsko
J. HúsenicováKKPS SvF
200220075. rámcový program
KMTI SvF
Agregácia prechodných kovov v živých organizmoch (APVV-16-0039)
2017
2021APVV - Všeobecná výzvaĽ. Dlháň
OACh ÚACHTM FCHPT
2012
2014
VEGA
R. MesiarKMDG SvF
2011
2014
APVV - Všeobecná výzva
R. Mesiar
KMDG SvF
Agregačné funkcie: konštrukčné metódy, rozširovania, aplikácie. (1/0419/13)
2013
2015
VEGA
A. KolesárováOM ÚIAM FCHPT
2010
2011
VEGA
KMDG SvF
Achirálno-chirálna HPLC na separáciu enantiomérov vo vzorkách so zložitou matricou
2019
2019
Mladý výskumník
A. LomenovaÚACH FCHPT
Ako sprístupniť náročné modelovanie statiky a dynamiky stavebných objektov študentom na technickej univerzite (025STU-4/2019)
2019
2021
KEGA
O. Ivánková
KSME SvF
Akreditovaný kurz - GALVANOCHEMIKOV (29041)
2009
2009
-- Iný domáci --
OAT ÚACHTM FCHPT
2009
2009-- Iný domáci --J. Karovičová
OPT ÚBT FCHPT
Akreditovaný kurz - Senzorické hodnotenie potravín (29022)20092009
-- Iný domáci --
J. Karovičová
OPT ÚBT FCHPT
Akreditovaný kurz - Senzorické hodnotenie potravín (29032)20092009
-- Iný domáci --
OVaHP ÚBM FCHPT
2009
2009
-- Iný domáci --
OVaHP ÚBM FCHPT
2009
2009
-- Iný domáci --
Ľ. Valík
OVaHP ÚBM FCHPT
Akreditovaný kurz - Senzorické hodnotenie potravín (29046)20092009-- Iný domáci --
OVaHP ÚBM FCHPT
Akreditovaný kurz - Senzorické hodnotenie potravín (29065)
2009
2009
-- Iný domáci --
Ľ. ValíkOVaHP ÚBM FCHPT
2009
2009
-- Iný domáci --
Ľ. Valík
OVaHP ÚBM FCHPT
Aktionen im Bereich Erneuerbare Energie und Energieeffizienz. (ATMOS Code N00149)
2013
2014
Cezhraničná spolupráca - SK - AT
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
20162016
Štátny program
ÚDTAaOP FAD
Aktivizácia dizajnu ako formy kultúrnej a ekonomickej reprezentácie Slovenska v EU. (3/4309/06)
2006
2008
KEGA
KD UD FAD
Aktívna a pasívna bezpečnosť hendikepovaných osôb v automobile
20152015
Mladý výskumník
ÚDTK SjF
Aktívne riadenie tenkostenných sústav (1/0199/10)
2010
2012
VEGASjF
20092012
-- Iný domáci --
B. Rohaľ-IlkivSjF
Aktívne tlmenie vibrácií mechanických konštrukcií pomocou numericky akcelerovaného prediktívneho riadenia (1/0144/15)
2015
2017
VEGAG. TakácsÚAMAI SjF
Aktualizácia predmetov zameraných na výučbu počítačových sietí podľa špecifikácie praxe (045STU-4/2015)
2015
2017
KEGAUPSS FIIT
Aktualizácia predmetov zameraných na výučbu počítačových sietí podľa špecifikácie praxe (011STU-4/2017)20172019KEGAP. ČičákUPAI FIIT
2000
2002VEGAP. VodrážkaKO a TvPP UA2 FAD
20032003KEGAM. BudiakováUA2 FAD
Akvizícia Knižnice Fakulty architektúry STU
2016
2017
Štátny program
Kni FAD
Akvizícia Knižnice Fakulty architektúry STU (16-613-03703)2016
2017
-- Iný domáci --
K. Raitlová
Kni FAD
Akvizičný program akademickej knižnice na podporu vzdelávania (16-613-02763)20162016-- Iný domáci --K. Rešetová
OPOM MTF
Akvizičný program na podporu výskumu a vzdelávania (18-513-03975)
2018
2018
-- Iný domáci --
OPOM MTF
Aldoketoreduktázy v chronických ochoreniach - in silico modelovanie významných enzýmov a ich komplexov s indolovými derivátmi. (2/0033/14)
2014
2017
VEGA
P. MájekOALCh ÚACH FCHPT
20112013
VEGA
KMDG SvF
20022004
APVV
KMDG SvF
Algebraické a topologické vlastnosti kvantových štruktúr a kvantová teória pravdepodobnosti (1/0266/03)
2003
2005
VEGAZ. RiečanováKMDG SvF
Algebraické, topologické a kombinatorické metódy v diskrétnych štruktúrach (APVV-0223-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaJ. ŠiráňKMDG SvF
2016
2020
APVV - Všeobecná výzva
J. ŠiráňKMDG SvF
Algebrické metódy v riadení nelineárnych systémov a ich aplikácia na riešenie problému autorotácie. (LPP-0127-06)
2006
2009
APVVÚRK FEI
Algebrické, pravdepodobnostné a kategoriálne aspekty modelovania kvantových javov a neurčitosti (2/0069/16)2016
2019
VEGAKMDG SvF
2010
2011
VEGA
M. Halás
ÚRK FEI
Algorithms for control of processes with mass and heat transfer. (SK-CZ-0042-07)20082009Bilaterálna spolupráca - SR - Česko
OIaRP ÚIAM FCHPT
Algoritmus kolektívnej inteligencie: Interdisciplinárne štúdium swarmového správania netopierov (APVV-17-0116)
2018
2022
APVV - Všeobecná výzva
P. HubinskýÚRK FEI
2006
2008VEGAKTL FEI
20092011VEGA
KTL FEI
Algoritmy pre optimálne riadenie procesov prestupu tepla a látky s hybridnou dynamikou. (APVV-0029-07)
20082011APVV - Všeobecná výzvaM. Fikar
OIaRP ÚIAM FCHPT
Algoritmy riadenia rekuperácie energie pri brzdení elektromobilu (ALRIREK)
2013
2013
-- Iný domáci --ÚEAE FEI
Alpen-Karpaten-Korridors Centrope (AKK Centrope)2009
2012
Bilaterálna spolupráca - SR - RakúskoM. FinkaÚM OUP REK
2006
2008
VEGA
KMer FEI
Alternatívne prostriedky v boji proti mikrobiálnym infekciám
20202021
Mladý výskumník
ÚBM FCHPT
2006
2008VEGAM. Bajus
OTRP ÚOCHKP FCHPT
AMF: Zobrazovanie, manipulácia, simulácia na atomárnej škále (APVV-18-0211)
2019
2022
APVV - Všeobecná výzva
M. KonôpkaÚJFI FEI
An European flood forecasting system EFFS (EVG1-CT-1999-00011)200220045. rámcový programJ. Szolgay
KVHK SvF
An Innovative Methodology for Assesing and Training Interpersonal - Transferable Skils of Carear Starters: Development and Testing (UK/03/B/F/PP - 162014)2003
2005
-- Iný domáci --E. Hekelová
KVS SjF
An integral process value chain based on Hybrid Manufacturing process for a flexible and reconfigurable production of high complexity tooling (S0104-Flex-Tool)
2019
--
-- Iný medzinárodný --
UVTE MTF
An Interactive Training Tool for the Management and Minimisation of Non-Domestic Solid and Aqueous Wastes (UK/01//B/F/PP- 129423)
2001
2004
-- Iný domáci --
KChSZ SjF
2005
2005-- Iný domáci --
KChSZ SjF
Anaerobná produkcia bioplynu na čistenie kalových vôd z biomasy s vysokým obsahom dusíka a síry (1/0772/16)
20162019VEGAM. HutňanOEI ÚCHEI FCHPT
Analysing, Understanding and Understanding the Adhesion Strength in Modern Tires (PP-H2020-18-0014)
2018
2019
APVV - PP H2020
I. HudecOPKV ÚPSP FCHPT
Analysis and Desing of Advances Multiservivr Networks supporting Mobility, Multimedia and Internetworking. (COST279/2)
2001
2005
COSTP. PodhradskýKTL FEI
Analysis of phenolic and flavour compounds of the mead varieties in South Africa and Slovakia. (SK-ZA-0010-07)2008
2009
Bilaterálna spolupráca - SR - Juhoafrická republika
OBT ÚBT FCHPT
Analytická charakterizácia štruktúry a vlastností vybraných nanomateriálov
2016
2016
Mladý výskumník
V. Svitková
ÚACH FCHPT
2008
2010
VEGA
OALCh ÚACH FCHPT
Analytické metódy pre kvalitné a bezpečné potraviny a životné prostredie
2019
2021
Excelentné tvorivé tímy na STUI. ŠpánikÚACH FCHPT
Analytické metódy pre kvalitné a bezpečné tradičné potravinové výrobky. (SK 0010)
20082010-- Iný domáci --I. Špánik
OALCh ÚACH FCHPT
Analyticko-chemické (bio)senzory a testy ako alternatíva biologických skúšok toxicity (1/0489/16)
2016
2019
VEGA
Ľ. ŠvorcÚACH FCHPT
Analýza a evaluácia bezpečnostne-kritických systémov iónových a plazmových technológií2016
2016
Mladý výskumníkP. CuninkaUIAM MTF
Analýza a interpretácia vysokofrekvenčného monitorovania polohy pomocou globálnych navigačných (1/0569/10)2010
2011
VEGA
KGZA SvF
2011
2013
VEGA
L. HusárKGZA SvF
Analýza a návrh aplikácie pokročilých prístupových sietí v infraštruktúre NGN využívajúcich pevné metalické prenosové médiá pre podporu multimediálnych služieb a vzájomného prepojenia rôznych technológií a sietí. (1/0396/08)
2008
2010
VEGA
KTL FEI
Analýza a návrh metód a modelov viacjazyčného obsahu generovanom používateľmi v online priestore rozsiahlych dát založených na strojovom učení (1/0725/19)
2019
2022
VEGAM. Bieliková
UISI FIIT
Analýza a návrh pokročilých optických prístupových sietí v konvergovanej infraštruktúre NGN využívajúcich pevné prenosové média pre podporu multimediálnych služieb (1/0106/11)
20112013
VEGA
KTL FEI
Analýza a plánovanie montážnych systémov a pracovísk pomocou diskrétnej simulácie v priemysle (AaPMSaPPDSvP)20182018Mladý výskumník
UVTE MTF
Analýza a simulácia síl pôsobiacich na lopatku pri miešaní partikulárnych látok
2012
2013
Mladý výskumník
ÚPI SjF
2004
2006
VTP
KTL FEI
Analýza a syntéza vplyvu prevádzkových podmienok na líniové a stavebné tenkostenné konštrukcie (1/0388/19)20192021VEGAJ. BrodnianskyKKDK SvF
20042006VEGA
KM FEI
Analýza a vývoj novodobých konštrukčných sústav z ocele.skla membrán a lán. Rozvoj rekonštrukčných metód a diagnostikovania exponovaných konštrukcií a potrubných vedení so zreteľom na ochranu životného prostredia. (1/0309/03)2003
2005
VEGAKKDK SvF
Analýza a zber dát z fotovoltaických a senzorických systémov (SenzLAB)
20152015-- Iný domáci --O. SzabóÚEF FEI
Analýza akustickej a tepelnej pohody vo viacúčelových sálach determinovaná fyzikálnymi parametrami vnútorného prostredia (1/8323/01)2001
2003
VEGAP. Tomašovič
KKPS SvF
Analýza alelovo-špecifickej regulácie expresie CD33 (2/0057/18)
2018
2021
VEGA
ÚBM FCHPT
2000
2002
VEGA
KGTE SvF
20022004VEGAJ. KuzmaKGTE SvF
20162016
Mladý výskumník
UVTE MTF
Analýza dynamických matematických modelov pružných a väzkopružných štruktúr a ich správania sa pod vplyvom kontaktných podmienok (1/4214/07)2007
2009
VEGA
KM FEI
Analýza dynamických systémov s rýchlou spätnou väzbou (APVV-0084-11)
2012
2015APVV - Všeobecná výzvaUIAM MTF
20152015Mladý výskumníkUIAM MTF
2006
2008
RAV MŠ SR
J. Mudrik
KAM UVSM MTF
Analýza dynamiky singulárne perturbovaných diferenciálnych rovníc blízko nehyperbolickej kritickej variety (1/9095/02)2002
2003
VEGA
R. VrábeľKMDG SvF
2004
2005
VEGA
KMDG SvF
20042005
VEGA
M. Markošová
UAI FIIT
Analýza elektromagnetických polí vonkajších elektrických vedení (2015et008 )
2016
2016
-- Iný domáci --ÚEAE FEI
Analýza energetickej bilancie PEM palivového článku a návrh potrieb na realizáciu experimentálnej kvantifikácie overovaných napäťových strát (APEM)
2019
2019
Mladý výskumník
ÚAM FEI
Analýza energetickej bilancie PEM palivového článku a návrh potrieb na realizáciu experimentálnej kvantifikácie overovaných napäťových strát. Časť 2. (APEM2)2020
2021
Mladý výskumníkÚAM FEI
Analýza energetickej odolnosti moderných výkonových MOSFET tranzistorov integrovaných v DC-DC meničoch v podmienkach UIS testu podporená modelovaním a simuláciou (HEAT)
2012
2013-- Iný domáci --
ÚEF FEI
20082010
VEGA
KTZB SvF
Analýza environmentálnych vplyvov pre realizáciu projektu ?Nákup a modernizácia parku ŽKV ZSSK (15/2009)
2008
2008
-- Iný domáci --
I. TurekováKEBI MTF
Analýza fyzikálno-chemických vlastností nových ternárnych hlboko eutektických rozpúšťadiel a ich schopnosť rozpúšťať zložky biomasy
2018
2018
Mladý výskumník
ODCP ÚPSP FCHPT
2015
2017
VEGA
J. JanákKGZA SvF
Analýza hardvérovej realizovateľnosti jadra operačného systému reálneho času na čipe (RTOSoC)
2017
2017
Mladý výskumník
L. KohútkaÚEF FEI
2008
2010
VEGAR. VrábeľUIAM MTF
Analýza indukovanej aktivity materiálov energetických jadrových reaktorov a hodnotenie jej vplyvu na mikroštruktúru (1/0204/13)
2013
2016
VEGAV. SlugeňÚJFI FEI
Analýza klastra génov potrebného pre syntézu konídiálneho pigmentu v Trichoderma spp.2018
2018
Mladý výskumníkÚBM FCHPT
Analýza klimatických a hydrologických extrémov metódami data miningu a inými nástrojmi hydroinformatiky z pohľadu adaptačných opatrení v krajine (1/0665/15)
2015
2018
VEGA
M. ČistýKVHK SvF
Analýza kvalitatívnych parametrov obrobenej plochy pri 5-osovom ultrazvukovom obrábaní ťažkoobrobiteľných materiálov. (1/1127/12)2012
2014
VEGAKTZS UVSM MTF
Analýza kvázistatických dynamických kontaktných úloh mechaniky (1/0021/10)20102011
VEGA
KM FEI
Analýza náhodných porúch a ich predikcia v systémoch riadenia priemyselných procesov (ANPP)20182020
Excelentné tímy mladých výskumníkov
M. Németh
UIAM MTF
Analýza napätí a deformácií v tenkých viacvrstvových mikro- a nano- systémoch a zariadeniach obsahujúcich piezoelektrické prvky, inverzný piezoelektrický problém (1/0149/03)
2003
2005
VEGAKMech FEI
Analýza napäťových a deformačných polí ľudskej chrbtice v dôsledku jej klinických zmien (1/9361/02)
2002
2004
VEGA
J. Sumec
KSME SvF
2008
2010
VEGAR. Moravčík
UMAT MTF
Analýza, návrh aodporúčania pre výrobu hliníkovo-sklenených fasád s vylepšenými pevnostnými vlastnosťami pri využití Eurokódu ENV 1999 (GR/SLOV/4/02)20022003Bilaterálna spolupráca - SR - GréckoKKDK SvF
20012003
VEGA
Ľ. Fillo
KBKM SvF
Analýza navrhovania tenkostenných betónových prefabrikovaných prvkov pre využitie alternatívnych zdrojov energie (AV 4/0016/07)
2007
2009
VTP
KBKM SvF
Analýza návrhových modelov a vplyvu stochastických javov pre stanovenie národných určujúcich parametrov (APVT-20-015004)
2005
2007
APVV
KBKM SvF
Analýza návrhu UWB antény na čipe pre aktívne senzorické implantáty
2016
2016
-- Iný domáci --
ÚEF FEI
2011
2014
VEGA
M. BehúlováUVSM MTF
Analýza nevratných zmien v kondenzovaní nekryštalických štruktúrach (1/0645/10)
2010
2011
VEGAS. MinárikUMAT MTF
Analýza nízkofrekvenčných šumov GaN HEMT tranzistorov (NOISEGaN)
2019
2019
Mladý výskumníkÚEF FEI
2008
2010
VEGA
KSME SvF
Analýza obrazu pomocou nelineárnych difúznych rovníc (RPEU-004-06)2007
2009
APVV
KMDG SvF
2011
2013
VEGA
KBKM SvF
Analýza pohybových javov sídla na stredne veľkých mestách pomocou axiálnych a hĺbkových máp.20182018
Mladý výskumník
M. Diežka
ÚUaUP FAD
Analýza pomocou iónových zväzkov archeometriu a pre materiálový výskum (SK-SRB-18-0051)2019
2020
APVV - Bilaterálna spolupráca
J. Dobrovodský
UVPT MTF
Analýza poškodenej ojnice /posudok/ (38/2009)
2009
2009
-- Iný domáci --M. Hazlinger
KMI UMAT MTF
Analýza pôsobenia drevených priehradových konštrukcií pri krátkodobom a dlhodobom zaťažení a priestorováinterakcia s vystužovadlami. Štvorpodlažné budovy s drevenou nosnou konštrukciou. (1/0947/12)
2012
2014
VEGAKKDK SvF
Analýza prekážok v zhodnocovaní nevyužívaných a zanedbaných území v intraviláne miest a návrh podporných opatrení
2019
2019Štátna objednávkaS. Ondrejičková
OPPaM ÚM OUP REK
2012
2015
APVV - Všeobecná výzvaK. Balog
UIBE MTF
2008
2008-- Iný domáci --
KMI UMAT MTF
Analýza prozódie reči v rámci multimodálneho rečového syntetizátora
20112012-- Iný domáci --A. TóthováÚMIKT FEI
2012
2015
VEGA
KMI UMAT MTF
2011
2014APVV - Všeobecná výzvaM. Skarba
UMAT MTF
20082010
APVV
KEE FEI
2017
2020VEGA
KGTE SvF
Analýza rýchlo stuhnutých zliatin na báze Zn
2016
2016Mladý výskumník
UMAT MTF
Analýza seizmickej odolnosti nádrží na kvapalinu s nelineárnymi a časovo závislými parametrami (1/0742/15)
2015
2017
VEGA
ÚAMM SjF
2015
2017
VEGA
KBKM SvF
Analýza správania používateľa s využitím vizuálnych stimulov
20172017
Mladý výskumník
UISI FIIT
Analýza správania sa stavebných konštrukcií pri dynamickom zaťažení s ohľadom na interakciu konštrukcie a podložia (1/0412/18)
2018
2021
VEGAN. JendželovskýKSME SvF
Analýza súčasných trendov projektového manažmentu vo svete, výskum súčasného stavu na Slovensku a návrh prehĺbenia jeho využitia v podmienkach Slovenska (1/2578/05)2005
2007
VEGA
P. Ončák
KPIM MTF
Analýza sucha viackriteriálnymi metódami štatistiky a data miningu z pohľadu návrhu adaptačných opatrení v krajine (APVV-15-0489)
2016
2020APVV - Všeobecná výzvaM. Čistý
KVHK SvF
Analýza šírenia zvuku v dvojitých transparentných konštrukciach z hľadiska nepriezvučnosti. Návrh, metodika merania, vyhodnotenie a kritériá. (1/0358/13)20132015
VEGA
P. TomašovičKKPS SvF
2016
2017APVV - Bilaterálna spolupráca M. DománkováUMAT MTF
Analýza termomechanických vlastností práškových materiálov počas jednoosového stláčania vo farmaceutickom priemysle
20152017
Excelentné tímy mladých výskumníkov
P. Peciar
ÚPI SjF
20192021VEGAM. KopeckýKGTE SvF
Analýza ultrasonických emisií tekutinových systémov aplikáciou umelých neurónových sietí (1/1090/04)20042006
VEGA
R. OlšiakKHS SjF
2007
2009VEGAL. GulanKCS SjF
Analýza veľkých dát (APVV-14-0413)
2015
2019
APVV - Všeobecná výzva
UISI FIIT
Analýza veľkých objemov dát ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti podnikov a podpory tvorby informovaných rozhodnutí (1/373/18 FHI EU Bratislava)
2018
2020
VEGAH. MakyšováUPIM MTF
Analýza vplyvu antropogénnych zásahov na stabilitu svahov na Slovensku (1/0599/08)
2008
2010VEGA
KGTE SvF
Analýza vplyvu environmentálneho hluku na zdravie vo vzľahu ku kvantitatívnym a kvalitatívnym parametrom hlukovej expozície (APVV-17-0148)
2018
2021
APVV - Všeobecná výzvaS. Žiaran
ÚAMM SjF
2019
2020
Excelentné tímy mladých výskumníkov
UIAM MTF
Analýza vplyvu prevádzkových parametrov na kvalitu hlasu v IMS sieťach (AVPPKHIS)
2012
2013-- Iný domáci --M. Halás
ÚMIKT FEI
Analýza vplyvu štrukturálno-termálnych efektov na dynamickú nestabilitu komponentov kotúčových bŕzd2016
2016
Mladý výskumník
ÚAMM SjF
Analýza vplyvu vybraných parametrov na oscilačné správanie nelineárneho dynamického systému20162016
Mladý výskumník
Z. Šutová
UIAM MTF
Analýza vplyvu zosuvov na výstavbu a rekonštrukciu cestných stavieb na Slovensku (1/0327/03)
2003
2005
VEGA
J. MalgotKGTE SvF
Analýza vybraných geodynamických procesov pomocou absolútnej a relatívnej gravimetrie a technológie GNSS (1/0750/18)
2018
2020VEGAJ. JanákKGZA SvF
Analýza vzoriek (40/2009)20092009
-- Iný domáci --
J. Janovec
KMI UMAT MTF
Analýza zdraviu prospešných látok cereálií a ich využitie v pekárskych výrobkoch s preventívno-lekárskymi vlastnosťami. (1/0845/08)
2008
2010
VEGA
OVaHP ÚBM FCHPT
2009
2009
-- Iný domáci --
A. Kaszonyi
OOTKaR ÚOCHKP FCHPT
Analýzy vybraných materiálov tlakovej nádoby reaktora za účelom predĺženia prevádzkovej životnosti (AMTNR )
2020
2021
Mladý výskumníkÚJFI FEI
Anorganické peny a nové keramické penové materiály (1/0460/10)2010
2011
VEGA
OAM ÚACHTM FCHPT
Anti-aging at the molecular level: Antioxidants in Slovak and Austrian wines. (SK-AT-00106)
2006
2008
Bilaterálna spolupráca - SR - RakúskoOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Antioxidačná génová terapia in vivo pri liečbe hypertenzie. (2/066/08)
2008
2010VEGAH. Paulíková
OBaM ÚBM FCHPT
Antioxidant and prooxidant properties of carotenoids. (F/00754/B)20042007
-- Iný medzinárodný --
M. Valko
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Antiplagiatorská analýza netextových dát (APVV-0469-12)
2013
2017
APVV - Všeobecná výzva
J. Grman
ÚE FEI
Aplication der LTS im Industrievermessung in Slowakei (46/2003)20032004Akcia Rakúsko - SlovenskoKGDE SvF
200320066. rámcový programV. SlugeňKJFT FEI
Aplikácia algebrických metód na riadenie nelineárnych systémov (1/0276/14)20142017
VEGA
ÚRK FEI
Aplikácia analytických metód PIXE a RBS pri štúdiu účinnosti záchytu ťažkých kovov z kvapalín prírodnými zeolitmi
2019
2020
inštitucionálny projekt
UVPT MTF
Aplikácia aspektov spoľahlivosti a životnosti v optimálnom návrhu konštrukcií s jednostrannými väzbami s uvážením nelineárnych vlastností materiálov (1/3312/06)20062008VEGAJ. Dický
KSME SvF
Aplikácia bakteriálnych kultúr pre lokálne čistenie textílií znečistených produktami korózie
20192019Mladý výskumníkA. Jedrusik
OPAF ÚPSP FCHPT
Aplikácia biokrmív vo výžive hydiny na produkciu funkčných potravín obohatených o významné polynenasýtené mastné kyseliny (APVV-14-0397)
2015
2019APVV - Všeobecná výzvaM. Čertík
OBT ÚBT FCHPT
Aplikácia biosurfaktantov a biosurfaktant-produkujúcich bakteriálnych kmeňov v bioremediácii polychlórovaných bifenylov20152015Mladý výskumníkK. LászlováOBT ÚBT FCHPT
Aplikácia DEM metódy vo výučbe procesnej techniky (016STU-4/2019)
2019
2021KEGAÚPI SjF
Aplikácia DEM metódy vo výučbe procesov s partikulárnou tuhou fázou (025STU-4/2018)
2018
2020KEGAÚPI SjF
2004
2006
VEGA
M. MojzešKGZA SvF
Aplikácia elektro a magnetoreologických materiálov na potláčania kmitania (1/4123/07)2007
2009
VEGAL. StarekKTM SjF
Aplikácia EPR spektroskopie pri štúdiu fotoindukovaných procesov na TiO2 nanoštruktúrach - štruktúra vs. fotokatalytická aktivita
2015
2015Mladý výskumníkZ. Barbieriková
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Aplikácia fermentovaných bioproduktov a humínových látok vo výžive hydiny, nový prístup ku zlepšeniu zdravia zvierat a produkcii bezpečných a funkčných potravín (APVV-18-0039)
2019
2023
APVV - Všeobecná výzva
T. Klempová
ÚBT FCHPT
Aplikácia generatívneho projektovania v automobilovom priemysle
2014
2015
Pokračujúci mladý výskumníkJ. Gulanová
ÚDTK SjF
2020
2023
VEGA
KMDG SvF
20192019Mladý výskumníkR. Husovič
UPIM MTF
Aplikácia konceptu Industry 4.0 v rámci modernizácie predmetu Technické prostriedky automatizovaného riadenia. (040STU-4/2016)20162018KEGAB. JuhásováUIAM MTF
2016
2016
Mladý výskumník
L. Rolník
UIAM MTF
2015
2015
Mladý výskumník
L. LikavčanUVTE MTF
Aplikácia metód umelej inteligencie v modelovaní a riadení kritických procesov v energetike (AUIKE) (APVT-20-031404)
2005
2007
APVV
Š. KozákÚRK FEI
Aplikácia metódy plánovaných experimentov (DoE) a matematicko-štatistických postupov pri formulovaní receptúr elastomérnych zmesí. (APVV-99-038805)
2006
2008
APVVP. AlexyOPKV ÚPSP FCHPT
Aplikácia moderných simulačných programov v predmetoch nového študijného odboru výrobné technológie (3/2411/04)
2004
2006
KEGAKVS SjF
2004
2006
KEGA
Z. KrálováÚRK FEI
2006
2007
-- Iný domáci --
OChF ÚFCHCHF FCHPT
Aplikácia optických a elektrochemických meracích metód pre selektívnu identifikáciu rôznych typov sacharidov v roztokoch (TECH4SUGAR)2019
2019
Mladý výskumník
ÚEF FEI
Aplikácia paralelného programovania pri identifikácii nebezpečenstiev v chemických procesoch20192019
Mladý výskumník
OChBI ÚCHEI FCHPT
Aplikácia paralelných výpočtov pri identifikácii nebezpečenstiev v chemických procesoch
2018
2018
Mladý výskumník
M. DankoOChBI ÚCHEI FCHPT
Aplikácia povrchovo textúrovaných tvárniacich nástrojov v praxi (APPLE2)
2018
2018Mladý výskumníkB. Ludrovcová
UVTE MTF
Aplikácia pravdepodobnostných metód na obnovenie spoľahlivosti betónových stavieb (1/0306/09)20092011VEGA
KBKM SvF
Aplikácia presných navigačných algoritmov a systémov na monitoring stavebných konštrukcií (1/3308/06)2006
2008
VEGA
A. KopáčikKGDE SvF
Aplikácia probiotických a potenciálne probiotických mikroorganizmov vo výrobe nových cereálnych a pseudocereálnych fermentovaných produktov
2016
2016Mladý výskumníkOVHKP ÚPV FCHPT
2013
2017
APVV - Všeobecná výzva
M. Soldán
UIBE MTF
Aplikácia štruktúrnej dynamickej modifikácie v pohonových systémoch technologických zariadení
2020
2021
Mladý výskumník
UIAM MTF
Aplikácia vizualizačných metód pri výskume architektúry historických železiarskych areálov (AVIME)20162016Mladý výskumníkE. Belláková
ÚDTAaOP FAD
2016
2018
KEGAH. Makyšová
UPIM MTF
2004
2006
APVVKM FEI
Aplikácie inovatívnych vrstiev a povlakov pri rekonštrukcii tribologicky zaťažovaných povrchov. (1/0390/11)
2011
2013
VEGA
UVSM MTF
Aplikácie membránových reaktorov na čistenie priemyselných odpadových vôd v a.s. Duslo, Šaľa. (APVV-0144-07)
2008
2009APVV - Všeobecná výzvaI. BodíkOEI ÚCHEI FCHPT
Aplikovaný výskum a vývoj inovatívnej technológie pre ultra hlboké geotermálne vrty (26240220042)
2011--
-- Iný domáci --
M. ŽiškaOĽZ ST Dek FEI
Aplikovaný výskum a vývoj inovatívnej technológie pre ultra hlboké vrty (26240120042)
2010
2013OP VaVM. Masaryk
ÚESZ SjF
Aplikovaný výskum merania fyziologických parametrov stresu a inteligentného bezdrôtového biomonitoringu s využitím technológií na čipe (APVV-0766-12)
2013
2013
APVV - Všeobecná výzva
UPSS FIIT
Aplikovaný výskum merania fyziologických parametrov stresu a inteligentného bezdrôtového biomonitoringu s využitím technológií na čipe (APVV-14-0817)
2015
2018
APVV - Všeobecná výzva
K. JelemenskáUPSS FIIT
Aplikovaný výskum merania fyziologických parametrov stresu a inteligentného bezdrôtového biomonitoringu s využitím technológií na čipe. (APVV-15-0789)2016
2019
APVV - Všeobecná výzva
K. Jelemenská
UPSS FIIT
Aplikovaný výskum s problematikou riešenia architektonických a urbanistických problémov mesta Bratislava - zóna Chalupkova
2019
2020
-- Iný domáci --
E. KráľováÚDTAaOP FAD
Aplikovaný výskum s problematikou riešenia architektonických a urbanistických problémov mesta Bratislava - zóna Chalupkova
20172018-- Iný domáci --V. Hain
ÚKAaIS FAD
Aplikovaný výskum s problematikou riešenia architektonických problémov konverzie a adaptácie historického objektu - liehovar Solčany20192020
-- Iný domáci --
ÚDTAaOP FAD
Aplikovaný výskum technológie plazmotermických procesov (26240220070)
2011
2014
-- Iný domáci --
M. Žiška
PS OĽZ ST Dek FEI
Aplikovaný výskum technológie plazmotermických procesov (26240120070)
20112014
OP VaV
ÚPI SjF
Aplikovaný výskum v oblasti optimalizácie a riadenia energetických sústav v dobe smart grid (26240220069)20112014-- Iný domáci --F. Janíček
ÚEAE FEI
Application of the terrestrial laser scanning for environmental processes and changes (10/0242-E/4005)
2011
2011
-- Iný medzinárodný --
A. KopáčikKGDE SvF
Applications of Rapid Manufacturing in Biomedical Fields (CIII-SI-0206-05-1112)
20112012Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlK. Velíšek
KTZS UVSM MTF
Aproximatívne modelovanie procesných charakteristík cyklónových separátorov
2013
2013
Mladý výskumník
ÚPI SjF
Aproximované prediktívne riadenie energetických systémov
2017
2017
Mladý výskumník
J. Drgoňa
OIaRP ÚIAM FCHPT
APVV MVP 2019 Czölderová (MVP-2019-0024)
2019
2019
APVV - MVP (podpora mladých výskumných pracovníkov)OEI ÚCHEI FCHPT
APVV MVP 2019 Čížová (MVP-2019-0003)
2019
2019
APVV - MVP (podpora mladých výskumných pracovníkov)
K. Čížová
ODCP ÚPSP FCHPT
APVV MVP 2019 Elefantová (MVP-2019-0005)
2019
2019
APVV - MVP (podpora mladých výskumných pracovníkov)
K. Elefantová
ÚBM FCHPT
APVV MVP 2019 Ház (MVP-2019-0002)
2019
2019APVV - MVP (podpora mladých výskumných pracovníkov)A. HázODCP ÚPSP FCHPT
APVV MVP 2019 Klempová (MVP-2019-0006)2019
2019
APVV - MVP (podpora mladých výskumných pracovníkov)
ÚBT FCHPT
APVV MVP 2019 Kreps (MVP-2019-0004)
20192019
APVV - MVP (podpora mladých výskumných pracovníkov)
F. Kreps
OPT ÚPV FCHPT
APVV MVP 2019 Kuchtanín (MVP-2019-0064)20192019APVV - MVP (podpora mladých výskumných pracovníkov)V. Kuchtanin
OACh ÚACHTM FCHPT
APVV MVP 2019 Pogány (MVP-2019-0012)20192019
APVV - MVP (podpora mladých výskumných pracovníkov)
OACh ÚACHTM FCHPT
APVV MVP 2019 Vyviurska (MVP-2019-0014)
2019
2019
APVV - MVP (podpora mladých výskumných pracovníkov)
O. VyviurskaÚACH FCHPT
AQUALINGUA (F/01/B/F/LA-118204)
2001
2003-- Iný medzinárodný --SvF
20162016
Štátny program
P. Gregor
ÚDTAaOP FAD
ARCH+A days (16-362-03068 )20162016
-- Iný domáci --
ÚDTAaOP FAD
Architecture without Barriers-Architecture for All (2002/8)
2003
2003
-- Iný medzinárodný --
M. Samová
UA2 FAD
2008
2010
VEGAKDAaU UDTA FAD
ARCHITEKTONICKÉ ASPEKTY VONKAJŠIEHO OSVETĽOVANIA PAMIATKOVÝCH OBJEKTOV A SÚBOROV (1/3302/06)20062008
VEGA
KO a TvPP UA2 FAD
2006
2008
VEGA
E. KráľováKO a TvPP UA2 FAD
Architektonické intervencie pre mesto Modra / vízie revitalizácie
2016
2017
Štátny programÚKAaIS FAD
Architektonické intervencie pre mesto Modra / vízie revitalizácie
2016
2017
Štátny program
ÚKAaIS FAD
Architektonické intervencie pre mesto Modra / vízie revitalizácie (16-142-01590)
2016
2017-- Iný domáci --Ľ. IlkovičováÚKAaIS FAD
Architektonicko-urbanistické a hygienické princípy tvorby malovýrobných zariadení v dôsledku reštrukturalizácie priemyselnej výroby. (1/1146/04)2004
2006
VEGA
J. HavajUA2 FAD
Architektúra a umenie 19. storočia - východiská, umelecký a technický prínos, kontext (3/2216/04)2004
2006
KEGAJ. KrivošováUDTA FAD
20132015VEGAÚEEA FAD
Architektúra kyberkultúry Nová paradigma života v globálnej "sieti" - nové podmienky pre architektonickú tvorbu. (1/0334/03)20032005VEGAKDAaU UDTA FAD
ARCHIZINES, Výstava novej generácie magazínov, fanzínov a žurnálov o architektúre (Kultúra 2012)
2012
2012
-- Iný domáci --
Dek FAD
Aromaticita organických molekúl – teória vs. experiment2020
2021
Mladý výskumníkD. CagardováOChF ÚFCHCHF FCHPT
ASIA Link (ASIA Link)2008
2010
Asia Link ProgrammeKHTE SvF
Aspekty a faktory vedúce k malému záujmu o štúdium technických odborov (SK-CZ-2013-0174)
2014
2015
Bilaterálna spolupráca - SR - ČeskoĽ. StuchlíkováÚEF FEI
Assembling Langmuir Architectures Through the use of Roll-to-Roll Systems. (324449-FP7-ALBATROSS-Weis)
2013
2018
Initial trainingÚEF FEI
Assembly Automation (A-0104-01/02)
2001
2005
CEEPUSK. Velíšek
KTZS UVSM MTF
Asymetrická syntéza s využitím templátu pre kryštalizáciou indukovanú asymetrickú transformáciu (CIAT). (LPP-0238-06)20062009
APVV
Ľ. Fišera
OOCh ÚOCHKP FCHPT
2006
2008
VEGA
Ľ. FišeraOOCh ÚOCHKP FCHPT
Asymetrické a stereoselektívne syntézy prírodných látok a ich analógov (1/0552/18)
20182021VEGAT. Gracza
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Asymetrické Pd(II)-katalyzované reakcie ako metodika prípravy chirálnych stavebných blokov pre syntézu biologicky účinných prírodných látok a ich analógov. (APVT-20-000904)
2005
2007APVVOOCh ÚOCHKP FCHPT
Atlas krajiny SR (bez oznacenia)
20012002
Štátna objednávka
M. Finka
FAD
Atmosférická sonda merajúca veličiny (2015et10)
2016
2016-- Iný domáci --P. Pištek
UPSS FIIT
2010
2011
DAAD
KTL FEI
2008
2008
COSTKRE FEI
Audítorský program - univerzálna prístupnosť hmotného životného prostredia (1/0707/08)20082010
VEGA
ÚAOB FAD
Austauschbau und Nanotechnologien (36s6)
2001
2002Akcia Rakúsko - SlovenskoKOPT UVTE MTF
20052007
VEGA
M. MurgašUVTE MTF
Autoemisia z uhlikových nanorurok (1/0807/08)2008
2010
VEGA
J. Janík
KME FEI
2007
2008
-- Iný domáci --
KVS SjF
Automatická detekcia navigačnej zručnosti na Webe
2019
2019Mladý výskumníkUISI FIIT
Automatická sumarizácia používateľom vytvorených recenzií
2018
2018
Mladý výskumník
UISI FIIT
Automatické generovanie architektúr samočinného testovania pamätí v systémoch na čipe
2017
2018
Mladý výskumníkM. Lóderer
UISI FIIT
Automatické generovanie efektívnych algoritmov na implementáciu prediktívneho riadenia
2015
2015
Mladý výskumník
OIaRP ÚIAM FCHPT
Automatické generovanie trajektórii pre roboticky manipulátor
2018
2018
Mladý výskumník
M. Adamík
ÚRK FEI
Automatický modelový HAZOP systém na analýzu nebezpečenstva v procesnom inžinierstve (1/0659/18)
2018
2021
VEGA
OChBI ÚCHEI FCHPT
Automatizácia kontroly elektronickej dokumentácie stavieb s využitím inovatívnych technológií zberu údajov a virtuálnych modelov (APVV-18-0247)2019
2023
APVV - Všeobecná výzva
A. KopáčikKGDE SvF
2018
2020
KEGAUIAM MTF
2020
2021
Mladý výskumník
UVPT MTF
Automatizovaná robotická montážna bunka ako prostriedok konceptu Industry 4.0 (APVV-16-0006)
2017
2020
APVV - Všeobecná výzvaÚRK FEI
Automatizované rozpoznávanie antisociálneho správania v online komunitách (APVV-17-0267)
2018
2022
APVV - Všeobecná výzva
UISI FIIT
Automatizovaný systém modelovania mechanizovaných stavebných procesov s aplikáciou metód multikriteriálnej optimalizácie (1/0184/12)
2012
2014
VEGA
KTES SvF
Automobilová Junior Akadémia (AJA) (PSA16_8)
2016
2021
-- Iný domáci --
UPIM MTF
Automobilový inžinier 21. storočia (AI 21, kód 13120120130)2005
2008
-- Iný domáci --
M. PolóniOALSM ÚDTK SjF
2015
2018APVV - Všeobecná výzvaM. Kopček
UIAM MTF
Autonome Mikrosysteme fur die Biosensorik (DAAD - The German Academic Exchange Service)
2011
2014
-- Iný medzinárodný --
UIAM MTF
Autonómna smart HAZOP analýza2017
2017
Mladý výskumníkOChBI ÚCHEI FCHPT
Autonómne sledovanie pohyblivého cieľa (2017et012)
2018
2018-- Iný domáci --K. ŽákováÚAM FEI
Autonómny systém na 3D tlač vo vesmíre (2017et005)
20182018
-- Iný domáci --
ÚRK FEI
Autonómny systém na 3D tlač vo vesmíre (2018et015)
2019
2019
-- Iný domáci --P. Hubinský
ÚRK FEI
20072008
DAAD
KAR ÚRK FEI
20102014
-- Iný domáci --
ÚRK FEI
2006
2008
OP Vzdelávanie
Dek SvF
Bacteria ID (29061)20092009-- Iný domáci --
OBT ÚBT FCHPT
Baltic University Programme (mobility)
2003
2020Baltic University Programme
KVHK SvF
Basis of structural timber design -- from research to standards (Akcia FP 1402)20142018COST
KKDK SvF
Bauoekologische Qualität von Wohnhabitaten (SPF CBC Project Nr. 1206)
2002
2003
INTERREG IIIA
UU FAD
20022003INTERREG IIIAFAD
2007
2009
-- Iný medzinárodný --
UU FAD
Benchmarking of Advanced Materials Pre-selected for Innovative Nuclear Reactors (16735/RO-IAEA-Degmova)
20112018-- Iný medzinárodný --J. DegmováÚJFI FEI
Benchmarkové úlohy pre reaktory VVER-440 (BU-40)
2014
2014
-- Iný domáci --
ÚJFI FEI
20032005VEGAŠ. Stankovský
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Better Utilization of Green Energy through Better Modelling (BFN16-ENV-010)
2017
2018
-- Iný medzinárodný --
UISI FIIT
BEZ NÁZVU (PL-0125)
2003
2004CEEPUS
KESP FEI
BEZ NÁZVU (H-0150-02/03)
20022003
CEEPUS
BEZ NÁZVU (SP HO 18)
2000
2003
Cezhraničná spolupráca - SK - AT
J. Szolgay
KVHK SvF
BEZ NÁZVU (2922080050)
2000
2003
5. rámcový program
A. BezákSvF
BEZ NÁZVU (DAAD)
2003
2004
Bilaterálna spolupráca
KKPS SvF
BEZ NÁZVU (CPNR: H-0183-04/05)2004
2005
CEEPUS
KTL FEI
BEZ NÁZVU (624/02)
2004
2005
-- Iný medzinárodný --
J. ŠoltészKBKM SvF
BEZ NÁZVU (133840-LLP-1-2007-1-SK-ERASMUS-ECDSP)
20072007
Erasmus
Ľ. Fillo
LBK KBKM SvF
Bezdeformačné zváranie halových nosníkov 4 horákmi (VMSP-P0008-07)2008
2008
APVV - Program VMSP
UVTE MTF
Bezdrôtový prístup do počítačovej siete pre zamestnancov a študentov v priestoroch Fakulty informatiky a informačných technológií STU (Projekt WiFIIT) (5a-FIIT/2006)
2006
2006
-- Iný domáci --
UPSS FIIT
Bezpečná a efektívna budúcnost’ jadrovej energetiky (041STU-4/2019)2019
2021
KEGAV. NečasÚJFI FEI
Bezpečná postkvantová kryptografia (1/0159/17)
2017
2020
VEGA
ÚIM FEI
Bezpečné optimálne riadenie technologických procesov
2015
2016
Excelentné tímy mladých výskumníkov
J. Oravec
OIaRP ÚIAM FCHPT
Bezpečné riadenie chemicko-technologických procesov zamerané na úspory energií a nákladov
20202021Mladý výskumníkM. Horváthová
Dek FCHPT
2006
2009
APVV
Ľ. Valík
OVaHP ÚBM FCHPT
2016
2018
VEGA
J. BrodnianskyKKDK SvF
Bezpečnosť a spoľahlivosť prostriedkov heterogénnych sietí Internetu vecí (1/0550/18)20182021
VEGA
UPAI FIIT
Bezpečnosť a spoľahlivosť v distribuovaných počítačových systémoch a mobilných sieťach (1/0649/09)20092011
VEGA
L. HudecUPSS FIIT
Bezpečnosť sietí v prostredí Internetu vecí
20172017
Mladý výskumník
UPAI FIIT
Bezpečnosť, spoľahlivosť a efektívnosť prostriedkov heterogénnych sietí Internetu vecí (1/0580/20)
20202023
VEGA
I. Kotuliak
UPAI FIIT
2004
2006
VEGA
KTE SjF
Bezpečnosť v distribuovaných počítačových systémoch (1/0361/15)
2015
2017
VEGA
L. Hudec
UAI FIIT
Bezpečnosť v distribuovaných počítačových systémoch a mobilných počítačových sieťach (1/0722/12)
2012
2014VEGAUAI FIIT
Bezpečnostná architektúra pre mobilné ad-hoc siete
2017
2017Mladý výskumníkJ. FilipekUPAI FIIT
Beztavivové spájkovanie zliatin Ti laserovým lúčom za využitia ultrazvukovej aktivácie (SK-PT-18-0035)
2019
2020
APVV - Bilaterálna spolupráca
E. Hodúlová
UVTE MTF
BG-1103 Modelling, Simulation and Computer-aided Design in Engineering and Management (CEEPUS III.)
20182019
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
ÚAM FEI
Bioaktívne komplexy prechodných kovov s magnetickou bistabilitou (APVV-19-0087)20202024
APVV - Všeobecná výzva
OACh ÚACHTM FCHPT
Bioaktívne látky rakytníka rešetliakového a ich uplatnenie vo funkčných potravinách (APVV-17-0212)
20182021APVV - Všeobecná výzvaOPT ÚPV FCHPT
Bioconversion of low-cost fat materials into high-value PUFA-Carotenoid-rich biomass (ES581046)
20172019-- Iný medzinárodný --M. Čertík
ÚBT FCHPT
BioDaT (2012et001)
2013
2013-- Iný domáci --ÚIM FEI
Biodegradácia a bioremediácia perzistentných a toxických organických chlórovaných prioritných látok -- kontaminantov pôd, sedimentov a vôd . (1/0734/12)20122014
VEGA
OBT ÚBT FCHPT
Biodegradovateľné polymérne materiály pre obalovú techniku.
2014
2014
-- Iný domáci --
OPKV ÚPSP FCHPT
Biodiverzita a antimikrobiálny potenciál divokých kyslomliečnych baktérií a ich dopad na technologický proces a ľudské zdravie. (1/0879/12)
2012
2014VEGAM. GreifováOPT ÚBT FCHPT
2006
2010
-- Iný medzinárodný --K. Mikula
KMDG SvF
Biogas and Biofuel generation by an Efficient Low Carbon Process (horizon 2020)20162019
Motivačný program STU
K. Gerulová
UIBE MTF
2015
2018
H2020: SC5 - Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a surovinyK. Gerulová
UIBE MTF
20052007APVVB. LakatošOBaM ÚBM FCHPT
Biokatalytická produkcia prírodných aróm v hybridných systémoch. (APVV-0656-11)2012
2015
APVV - Všeobecná výzvaOChBI ÚCHEI FCHPT
Biokompatibilné tenké vrstvy pre medicínske aplikácie (LPP-0149-09)
2009
2012
APVV - Program LPP
KME FEI
Biologické čistenie odpadových vôd a biologické spracovanie čistiarenských kalov a organických materiálov. (042 CZE)
2004
2005Bilaterálna spolupráca - SR - ČeskoM. DrtilOEI ÚCHEI FCHPT
Biologicky aktívne látky rakytníka rešetliakového a ich aplikácia v potravinách20192020Excelentné tímy mladých výskumníkovOPT ÚPV FCHPT
Biologicky inšpirované metódy pre koordináciu skupinového pohybu mobilných robotov (APVV-0261-10)
2011
2014
APVV - Všeobecná výzva
P. HubinskýÚRK FEI
Biolúhovanie vzácnych kovov z ťažko recyklovateľného elektronického odpadu pomocou baktérií Aciditiobacillus ferooxidans a Acidithiobacillus thiooxidans (BIOLEACHING)
2018
2018
inštitucionálny projekt
K. GerulováUIBE MTF
Biomasa - Zdroj chemických zlúčenín a biopalív. (021STU-4/2014)
2014
2016
KEGA
I. ŠurinaODCP ÚPSP FCHPT
Biomasa - Zdroj chemikálií a biopalív. (APVV-0850-11)
2012
2015
APVV - Všeobecná výzva
ODCP ÚPSP FCHPT
20062009
-- Iný domáci --
Ľ. ŠoošKVT SjF
Biomedicínske laborátorium (060STU-4/2016)2016
2018
KEGA
B. Hučko
ÚAMM SjF
2005
2007
VEGA
KSME SvF
Biomembrány: Štruktúra a dynamika biologických membrán vo vzťahu k bunkovým funkciám. (VVCE-0064-07)20082011
APVV - Program VVCE
OBT ÚBT FCHPT
Bionika a inspirace ekosystémem lesa, biosystémem stromu a dřevem
20182018
Mladý výskumník
ÚD FAD
Bioreactor for Innovative Mass Bacteria Culture (E! 2497)2001
2003
EUREKAM. PolakovičOChBI ÚCHEI FCHPT
Bioremedácia polychlórovaných bifenylov (PCB) kombináciou nanotechnológie a biotechnológie
2017
2017Mladý výskumníkÚBT FCHPT
Bioremediácia pôd a sedimentov kontaminovaných organickými polutantmi - polychlórovanými bifenylmi (PCB) (1/0399/10)2010
2011
VEGAK. Dercová
OBT ÚBT FCHPT
Bioremediácia pôd kontaminovaných degradačnými produktami pesticídov typu chlórfenolov: potenciálne využitie organominerálneho komplexu (OMK), zeolitu a humínových kyselín. (1/4357/07)
2007
2009
VEGA
OBT ÚBT FCHPT
20092009-- Iný domáci --I. Bodík
OEI ÚCHEI FCHPT
Biorozložiteľnosť odpadovej vody s farbou (29050)20092009
-- Iný domáci --
OEI ÚCHEI FCHPT
2004
2009
RAV MŠ SR
KAIPT SjF
2008
2011
-- Iný domáci --
SjF
Biosimulation - A New Tool in Drug Development (005137)
2004
2009
-- Iný domáci --
KAIPT SjF
20042007
6. rámcový program
OVT ÚPSP FCHPT
Biotechnological production of bioactive lipids from agro-industrial byproducts. (Gr/Slov/FCHPT/05)2005
2006
Bilaterálna spolupráca - SR - Grécko
M. ČertíkOBT ÚBT FCHPT
Biotechnologická modifikácia fungálnych producentov karotenoidov a lipidov (SK-HU-2013-0014)
2015
2016
APVV - Bilaterálna spolupráca
M. ČertíkOBT ÚBT FCHPT
Biotechnologická príprava nových typov funkčných obilnín a cereálnych produktov obohatených o polynenasýtené mastné kyseliny a pigmenty. (APVV-0662-11)2012
2015
APVV - Všeobecná výzvaM. ČertíkOBT ÚBT FCHPT
Biotechnologické aplikácie etanolovej fermentácie ? biologické, chemické a bioinžinierske aspekty zefektívnenia produkcie fermentovaných nápojov a palivového bioetanolu. (1/2391/05)20052007
VEGA
OBT ÚBT FCHPT
Biotechnologické aspekty produkcie klasických a alternatívnych fermentovaných nápojov. (1/9130/02)
2002
2004
VEGA
OBT ÚBT FCHPT
Biotechnologické spracovanie odpadových olejov a tukov (1/0323/19)
2019
2021
VEGAM. Čertík
ÚBT FCHPT
2004
2006
VEGA
K. Dercová
OBT ÚBT FCHPT
2008
2010
VEGAM. ČertíkOBT ÚBT FCHPT
Biotechnologické zhodnotenie domácich poľnohospodárskych zdrojov na bioprodukty s cielenými nutričnými a funkčnými vlastnosťami. (1/0975/12)
2012
2014
VEGAM. Čertík
OBT ÚBT FCHPT
Blockchain Lab (026STU-4/2020)
2020
2022
KEGA
M. Ries
UPAI FIIT
Blockchain Lab (047STU-4/2021)
2021
2023
KEGAM. Ries
UPAI FIIT
Bórom dopované diamantové vrstvy pre elektrochemické aplikácie (BDDSENS)
2012
2013
-- Iný domáci --
M. Vojs
ÚEF FEI
Bórom dopovaný diamant ako elektrochemický senzor pre stanovenie významných látok v klinickej, potravinárskej a environmentálnej chémii
2015
2015Mladý výskumníkOALCh ÚACH FCHPT
Bórom dopovaný diamant ako perspektívny elektrochemický senzor v analýze potravín
2020
2021
Mladý výskumníkO. Sarakhman
ÚACH FCHPT
Bratislavský prístav a jeho medzinárodné kontexty (BP_MK)
2016
2016Mladý výskumníkM. Dubiny
ÚDTAaOP FAD
2007
2010
Intensive Programmes
M. FinkaKKaPA UKA FAD
Bridging The City 2 (IP-7203-0392/BRATISL01)
2008
2008
Intensive Programmes
ÚM OUP REK
Brownfield Redevelopment in the Visegrad Countries (60900015)2010
2013
International Visegrad Fund - Grant programs
ÚM OUP REK
Brownfields in Baltic States (CZ/08/LLP-LdV/TOI/134005)
2008
2010Leonardo da VinciD. PetríkováÚM OUP REK
2018
2018
Interreg VA: SR - Česká republika
UIAM MTF
Budovanie CE na výskum a vývoj konštrukčných kompozitných materiálov - 2. etapa (26240120020)
2012
2012
OP VaVĽ. ŠoošSjF
Budovanie digitálneho marketingu v súlade s koncepciou Industry 4.0
2020
2021
Mladý výskumníkL. Grajzová
UPIM MTF
2006
2007
-- Iný domáci --
ÚRK FEI
Budovanie dištančného a e-vzdelávania na STU FEI (5_c)
2007
2007
-- Iný domáci --
ÚRK FEI
Budovanie kapacít v sektore vysokých škôl Afganistanu (SAMRS/2018/AFG/1/1)
2018
2021
Slovenská rozvojová spolupráca ODA, Slovak Aid
J. Haydary
OChBI ÚCHEI FCHPT
Budovanie laboratória programového riadenia výrobných systémov (3/7131/09)
2009
2011
KEGA
UVSM MTF
Budovanie laboratória projektovania a údržby výrobných systémov s využitím virtuálnej reality (021STU-4/2018)
2018
2020
KEGAUVTE MTF
2016
2018
KEGAP. Košťál
UVTE MTF
Budovanie vedeckovýskumného a pedagogického centra Prevody a prenosy. (3/4154/06)
2006
2008
KEGA
UVSM MTF
Budovanie virtuálneho laboratória robotiky a manipulačnej techniky (027STU-4/2014)20142016
KEGA
K. VelíšekUVSM MTF
2009
2011
KEGAM. Huba
ÚRK FEI
Budovanie virtuálnych a vzdialených experimentov pre sieť on-line laboratórií. (3/7245/09)2009
2011
KEGAOIaRP ÚIAM FCHPT
Building-up of rivalrousityof workers in construction on the european labour market (13120120015)2005
2007
Európsky sociálny fondJ. Bilčík
KBKM SvF
Bunkový automat pri optimalizácii procesu kryštalizácie taveniny ocele pri plynulom odlievaní ako systému s rozloženými parametrami v Železiarňach Podbrezová, a.s. (APVV-18-0102)
2019
--
APVV - Všeobecná výzva
ÚAMAI SjF
CAE laboratórium pre nový študijný program Aplikovaná mechatronika (015STU-4/2012)2012
2014
KEGA
ÚAM FEI
2010
2011
Bilaterálna spolupráca - SR - FrancúzskoO. Grošek
KAIVT FEI
19982002Bilaterálna spolupráca - SR - JaponskoKF FEI
C-Au chemická väzba v polyetyléne implantovanom iónmi zlata: DFT modelovanie a experiment (SK-SRB-2016-0002)
2017
2018
APVV - Bilaterálna spolupráca A. AntušekUVPT MTF
CA17133 - Implementing nature based solutions for creating a resourceful circular city2018
2022
COST
UKZA FAD
Ca2+ homeostáza a signalizácia vo fyziológii a vývoji Trichoderma spp. (APVV-0719-12)
2013
2017
APVV - Všeobecná výzva
OBaM ÚBM FCHPT
2005
2007
Európsky sociálny fondP. Píš
KRE FEI
CEDIV-M II Centre of distance learning of the teachers of mathematics (CEDIV M-II kód 13120120238)
2006
2008
-- Iný domáci --M. Kováčová
KM SjF
CEEDES (6545003)
2000
2003
-- Iný medzinárodný --
KTZB SvF
2005
2008
OP VaV
R. DurnýKF FEI
Central Europe Repair & Re-use Centres and Networks (3CE278P3)
2011
2014
Central Europe
ÚSETM SjF
20012005
global environment facility project
K. Hlavčová
SvF
Central European Knowledge Transfer and Higher Education Society (CE/4CE463P1)
2014
2015
Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
UPIM MTF
Central European park for innovative technologies Bratislava (CEPIT Managment)20062007
-- Iný medzinárodný --
UU FAD
Centrálny register študentov (CRŠ) off-line. (Centrálny rozvojový projekt 4d 001ŽU-5/2008)
2008
2008
-- Iný domáci --
SCHK FCHPT
2009
2009
-- Iný domáci --
SCHK FCHPT
2009
2009
-- Iný domáci --
SCHK FCHPT
Centrum aplikovaného výskumu nových materiálov a transferu technológií (ITMS 26240220088)2013
2015
OP VaV
OAT ÚACHTM FCHPT
Centrum ďalšieho vzdelávania učiteľov matematiky pre výučbu predmetu s podporou PAS (CEDIV-M, kód 11230220155)20042008-- Iný domáci --KM SjF
Centrum excelencie bezpečnostného výskumu. (26240120034)2010
2015
OP VaVL. ŠtibrányiOOCh ÚOCHKP FCHPT
Centrum Excelencie NAno-/Mikro-elektronických, Optoelektronických a Senzorických Technológií (VVCE-0049-07)20082011
APVV
D. DonovalKME FEI
Centrum excelentnosti integrovanej protipovodňovej ochrany územia. (ITMS 26240120004)
2009
2011
OP VaV
OEI ÚCHEI FCHPT
Centrum excelentnosti metód a procesov zelenej chémie. (ITMS - 26240120001)20092011OP VaVT. Gracza
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Centrum excelentnosti pre funkcionalizované viacfázové materiály (FUN-MAT) (FUN-MAT)
2011
2015
-- Iný domáci --
UMAT MTF
Centrum excelentnosti pre návrh, prípravu a diagnostiku nanoštruktúr pre elektroniku a fotoniku - NanoNet (26240120010)
2009
2011
-- Iný domáci --
D. Donoval
ÚEF FEI
Centrum excelentnosti pre návrh, prípravu a diagnostiku nanoštruktúr pre elektroniku a fotoniku 2 - NanoNet 2 (26240120018)2010
2012
-- Iný domáci --
ÚEF FEI
2009
2011
OP VaV
J. Janovec
UMAT MTF
Centrum excelentnosti 5- osového obrábania (26220120013)
2009
2010
OP VaV
UVTE MTF
2010
2013OP VaVUVTE MTF
Centrum globálnych sieťových technológií (5d-FIIT/2006-3)
2006
2006
-- Iný domáci --
UPSS FIIT
2010
2012
OP VaVK. RešetováOPOM MTF
Centrum pre výskum a vývoj v oblasti elektrónovolúčových a progresívnych oblúkových technológií zvárania, navárania a povrchového spracovania (26210120017)2012
2015
OP VaV
UVTE MTF
Centrum pre aplikovaný výskum environmentálne vhodných polymérnych materiálov (Centre for applied research of environmentally friendly polymer materials) (SK 0094)
2009
2011
Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus
OPKV ÚPSP FCHPT
Centrum pre automatizované riadenie (7814)20092008-- Iný domáci --KAIA MTF
20082008-- Iný domáci --KAIA MTF
Centrum pre materiály, vrstvy a systémy pre aplikácie a chemické procesy v extrémnych podmienkach. (ITMS 26240120007)
2009
2011
OP VaV
OAT ÚACHTM FCHPT
Centrum pre materiály, vrstvy a systémy pre aplikácie a chemické procesy v extrémnych podmienkach -- Etapa II. (ITMS 26240120021)
2010
2012
OP VaVOAT ÚACHTM FCHPT
Centrum pre obnovu vidieka (Maď/Nem/ČR/Slov/04)
2004
2006Cezhraničná spolupráca - SK - CZI. Turček
KKPS SvF
Centrum pre prevádzku a vyraďovanie jadrových zariadení (CEPVYJZ) (001STU-2/2014)
2014
2016
-- Iný domáci --V. Slugeň
ÚJFI FEI
Centrum pre priemyselný výskum optimálneho spôsobu syntézy vysoko účinných liečiv. (26240220061)
2011
2015
OP VaV
OOCh ÚOCHKP FCHPT
2013
2015
SOP Ľudské zdroje
UPIM MTF
Centrum pre rozvoj sídelnej infraštruktúry znalostnej ekonomiky (ITMS 262401200002)
2009
2011-- Iný domáci --M. FinkaÚM OUP REK
Centrum pre vývoj a aplikáciu progresívnych diagnostických metód v procesoch spracovania kovových a nekovových materiálov (26220120014)20092011OP VaVUMAT MTF
Centrum priemyselného výskumu prevádzkovej životnosti vybraných komponentov nergetických zariadení (26240220081)20122014
OP VaV
SjF
Centrum spolupráce pre transfer inovatívnych technológii z výskumu do praxe (SUSPP-0008-09)
2009
2013
APVV
F. Uherek
KME FEI
2006
2008KEGAUDTA FAD
CEVATECH ? Centrum inovácií v oblasti vákuových technológií (13120200001)
2005
2005
Európsky sociálny fond
M. Veselý
KME FEI
CIAT ako praktický nástroj v syntéze biologicky účinných substituovaných pyrolidínov (1/0489/19)
20192021
VEGA
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Cieľavedomý rozvoj osobnosti a kritického myslenia v rámci predmetu Základy komunikácie na STU (043STU-4/2017)2017
2019
KEGA
I. NovotnáCJHŠ MTF
Cielená selekcia kvasiniek pre produkciu alkoholických nápojov špecifických vlastností (1/0063/18)
20182021
VEGA
ÚBT FCHPT
Cielená syntéza atraktívnych a biorelevantných zlúčenín s využitím moderných syntetických metód (1/0766/20)
2020
2023
VEGA
P. Koóš
OOCh ÚOCHKP FCHPT
2001
2003
VEGA
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Cielené syntézy a štúdium nových heterocyklických zlúčenín vykazujúcich optoelektronické vlastnosti, špecifickú biologickú aktivitu a apoptózu. (1/1379/04)
2004
2006VEGAOOCh ÚOCHKP FCHPT
Cielený výskum elektrónovej štruktúry s dôsledkom na chemické a fyzikálnochemické vlastnosti (1/0871/16)
20162018VEGAJ. Kožíšek
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Cielený výskum elektrónovej štruktúry s dôsledkom na chemické a fyzikálno-chemické vlastnosti II. (1/0718/19)
20192022
VEGA
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
20102013
INTERREG IVC
ÚM OUP REK
Cirkulárne zužitkovanie biomasy v slovensko-maďarskom prihraničnom regióne: výskum a vzdelávanie (SKHU / WETA / 1801 / 4.1 / 007)
2019
2020
Interreg VA: SR - Maďarsko
A. Kaszonyi
OOTKaR ÚOCHKP FCHPT
Cities Society 4.0
2019
--
H2020: SC5 - Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
D. Cagáňová
UPIM MTF
Citizen Drivens Security in the large urban Environment (SEP-210199143, FCT 10)
2015
2018
H2020: SC3 - Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
M. Strémy
UVPT MTF
2016
2020
APVV - Všeobecná výzva
KVHK SvF
CLAY NEXT - Kolekcia generatívnej keramiky (17-161-04245 )20172018-- Iný domáci --M. LipkováÚD FAD
20192021International Visegrad Fund - Grant programsĽ. Hurajová
CJHŠ MTF
2014
2018
COSTS. KohnováKVHK SvF
20052009-- Iný medzinárodný --J. Szolgay
KVHK SvF
2003
2005
5. rámcový program
A. SmolaKEE FEI
Collaboration and Secure Software Engineering Using Spatial Visualization (H2020-ICT-2014-1)2014
2014
-- Iný medzinárodný --V. Vranić
UISI FIIT
Collaboration network over heterogeneous micro grid infrastructures for an environmentally conscious society (EE–11–2015)
2016
2018-- Iný medzinárodný --V. RozinajováUISI FIIT
20062008INTERREG IIIAI. Belčáková
KU - AS UU FAD
Comparison of the monument preservation state and trends in the field of documentation, preparation, renewal and enjoyment managemnt of historic architectural fund between Slovak republik and Czech re (Bil/ČR/SR/FA/06)20052007MVTSE. Kráľová
KO a TvPP UA2 FAD
2006
2008OP Vzdelávanie
KMDG SvF
Complexity, sensitivity and robustness in explicit model predictive control. (SK-FR-2013-0026)
2014
2015
APVV - Bilaterálna spolupráca
OIaRP ÚIAM FCHPT
20072008
Bilaterálna spolupráca - SR - Nemecko
OPKV ÚPSP FCHPT
Comprehensive Urban Governance
2019
--
Slovenská rozvojová spolupráca ODA, Slovak AidK. SmatanováÚUaUP FAD
Computer Aided Building Physical Modelling. (6RP/42472/07 Host Fellowships for the Transfer of Knowledge ? Industry Academia Partnership)
20062009Marie Curie Actions - Human resources and mobility
KKPS SvF
2010
2010
Bilaterálna spolupráca - SR - RakúskoM. BehúlováUVSM MTF
2015
2017
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
P. KošťálUVTE MTF
2017
2018
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
P. KošťálUVTE MTF
Computer Aided Design of automated systems for assembling (CIII-BG-0722-08-1920)2018
2020
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
UVTE MTF
Computer Aided Design of automated systems for assembling (CIII-BG-0722-07-1819)20182019
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
P. KošťálUVTE MTF
Computer Aided Training in Measurement and Metrology (A/01/B/F/PP-124.137)
20012004
-- Iný domáci --
KAIPT SjF
Computer Systems of Manufacture and Measurement (PL-0001-2001/02)2001
2003
CEEPUS
A. JanáčKOPT UVTE MTF
Computer Systems of Manufacture and Measurement (PL-0001-2003/04)2004
2004
CEEPUS
A. Janáč
KOPT UVTE MTF
Computer-Aided Systems for Manufacture and Measurement of Machine Elements - stage II (CII-PL-0007-06-1011)
2011
2011
-- Iný domáci --
UVTE MTF
2002
2005
5. rámcový programD. PetríkováFAD
CONNECT - Innovative smart components, modules and appliances for a truly connected, efficient and secure smart grid (737434)
2017
2020
H2020: Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL)
V. StopjakováÚEF FEI
Connecting European connectivity research. (MoU: 053/13)20142018
COST
KZEI SvF
Conservation, restoration and wise use of rich fens in the Slovak republic (SLO/03/G35/A/1G/72)
2005
2010-- Iný medzinárodný --KVHK SvF
2003
2005
International Visegrad Fund - Scholarships
KMI UMAT MTF
Construction and operation of editorial Office of Know-how center STU (13120200027)
2005
2008
Európsky sociálny fond
ÚVaMVTS REKP REK
Contemporary manufacturing and measuring technologies in quality management systems (CIII-PL-0007-13-1718)
2017
2018Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlL. MorovičUVTE MTF
2018
2020
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlL. Morovič
UVTE MTF
20162017
International Visegrad Fund - Scholarships
UMAT MTF
Contract study: Proton irradiation of samples using cascade accelerator. (Slov/Hol-VTS-SLU-IE.B100863)
2005
2006
Bilaterálna spolupráca
KJFT FEI
CooperAtive Research for Logistics in Smart Cities (SEP-210278226, H2020-Twinn-2015: Twinning)
2016
2018
Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účastiD. Cagáňová
UPIM MTF
Cooperativenss in spin crossover systems. (DAAD/2012-13)
2012
2013
Program des Projektbezogenen Personeustauschs /PPP/
OACh ÚACHTM FCHPT
200520076. rámcový programKJFT FEI
Coordination compounds as multifunctional nanoobjects. (Nem/SR/FCHPT1/08 )
2008
2008
Bilaterálna spolupráca - SR - NemeckoR. Boča
OACh ÚACHTM FCHPT
Coordination of nanostructured catalytic oxides research and development in Europe. (NMP2-CT-2004-505834)
2004
2009
6. rámcový program
M. Hronec
OOTKaR ÚOCHKP FCHPT
Cost effective FCL using advanced superconducting tapes for future HVDC grids (Project ID: 721019)2017
2020
H2020: LEIT: Nanotechnológie, pokročilé materiály, výrobné procesy a postupy a biotechnológieUMAT MTF
COUNTRYSIDE 21 (Rak/Maď/Slov/2001)
2001
2003
Bilaterálna spoluprácaKKPS SvF
Co-workingové centrum kreatívneho manažérstva kvality (Nadácia Volkswagen Slovakia Nováková)
2018
2019-- Iný domáci --R. NovákováUPIM MTF
Creating a Hub for Environment-based Assessment of Livelihoods in the Tanzanian Health system for sustainable development (ICT-39-2016-2017)
2018
2019
H2020: LEIT: Informačné a komunikačné technológie
V. Vranić
UISI FIIT
Creating Liveable Urban Environment: Urban Strategies for Sustainable City (CE323)
2016
2018
Interreg Central EuropeJ. LegényÚEEA FAD
2006
2008OP VzdelávanieĽ. FilloKBKM SvF
2016
2018ERASMUS+D. CagáňováUPIM MTF
Crime prevention through environmental action (JLS/2007/ISE/CFPA/C1024)
2009
2010
-- Iný medzinárodný --J. KepplÚEEA FAD
2007
2011
COST
A. Přibilová
KRE FEI
Cross Border Road Safety Managment (ROSEMAN - SK-AT 2007-2013)
2009
2012
Cezhraničná spolupráca - SK - ATB. BezákKDOS SvF
2007
2008-- Iný domáci --
KTL FEI
CRUISE - Creating Ubiquitous Intelligent Sensing Enviroments (CRUISE FP6 - IST - 4-027738 )
2006
2007
Information society technologies (IST)
P. FarkašKTL FEI
Cryptography brings security and freedom (NIL SK06-IV-01-001)
2014
2016
-- Iný medzinárodný --
O. Grošek
ÚIM FEI
Cubely - programovanie vo virtuálnej realite (Generácia 3.0 2018)
20182018-- Iný domáci --
UISI FIIT
Cultivate Excellence in Micro- and NAnostructured materials Research at the Slovak University of Technology (SEP-210216084)
2015
2018
Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
O. Moravčík
UVPT MTF
Cultural Opening- diversity and intercultural competences in the context of the refugee crisis (BMBF Funds - Bundesministerium fur Bildung und Forschung)
2017
2019
-- Iný medzinárodný --
UPIM MTF
Cyklická zmena oxidačného stavu a DNA interkalačné vlastnosti bifunkčných komplexov prechodných kovov s halogénderivátmi nesteroidných protizápalových liečiv: Syntéza, štruktúrna charakterizácia, biologická aktivita a protirakovinové vlastnosti. (1/0482/20)
2020
2023VEGAOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Cyklické nitróny a ich 1,3-dipolárne cykloadície v syntéze prírodných látok
2015
2015
Mladý výskumník
T. MalatinskýOOCh ÚOCHKP FCHPT
2004
2006
VEGA
S. JantováOBaM ÚBM FCHPT
2004
2006
VEGA
KHTE SvF
České a slovenské školy dizajnu 2018 (17-380-03822)2017
2017
-- Iný domáci --
ÚD FAD
Čiastočne fluórované pí-konjugované heterocykly - štúdium ich prípravy, reaktivity a vlastností. (1/0829/14)
2014
2016
VEGA
V. MilataOOCh ÚOCHKP FCHPT
2005
2007
VEGAG. Michaľčonok
KAIA MTF
20032005
VEGA
P. PodhradskýKTL FEI
Číslicové spracovanie zvukových , obrazových a biomedicínskych signálov (VTP č.102/VTP/2000)2000
2007
VTP
KRE FEI
Čisté kultúry kvasiniek verzus senzorické a antioxidačné vlastnosti vína. (APVV-0488-07)2008
2011
APVV - Všeobecná výzva
OBT ÚBT FCHPT
Čisté priestory vo virtuálnej realite (CLE-VR)
2019
2019
Mladý výskumník
ÚEF FEI
Čistenie odpadových vôd vo vidieckych sídlach v súbehu s využitím biomasy ako obnoviteľného zdroja (VMSP-P-0101-09)2009
2011
APVV - Program VMSPI. Bodík
OEI ÚCHEI FCHPT
Členstvá FA STU v medzinárodných organizáciách a účasť na podujatiach (17-380-04169)2017
2018
-- Iný domáci --K. Kristiánová
ÚUaUP FAD
DAC Danube Academic Confederation (STAR-Danube Region Project Fund)
2016
2018
Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
D. Cagáňová
UPIM MTF
200520055. rámcový programOPKV ÚPSP FCHPT
Dairy Industry waste as source for sustainable polymeric material production. (GRD 2-2000-30385)200120045. rámcový program
OPKV ÚPSP FCHPT
2005
2007KEGAI. KoščoUD FAD
Danube Docklands Zone in Bratislava (Collaborative Project for Architectural and Urban Development - International Studio via Internet) (Brit/Slov/2001)
2003
2003
-- Iný medzinárodný --I. KoščoUD FAD
DANUrB - DANube Urban Brand (DTP1-249-2.2)
2017
2019
Interreg Danube Transnational Programme (DTP)
Ľ. VitkováÚUaUP FAD
Dátová podpora modelovania a simulácie lesných požiarov (APVV-0019-12)
2013
2017
APVV - Všeobecná výzvaUIBE MTF
20022004VEGA
OALCh ÚACH FCHPT
2008
2009DAADOACh ÚACHTM FCHPT
Decontamination of chemical warfare agents by environmentally-friendly oxidants iron(IV) and iron(VI) (CBP.EAP.CLG 983119)
2008
2009
NATO
OAT ÚACHTM FCHPT
Definovanie a transformácia vplyvu nových technologických systémov do princípov navrhovania obytných a občianskych budov (VEGA 1/0859/08)
2008
2008
VEGAÚKAaIS FAD
2008
2010
VEGA
M. Budiaková
KATOB UA1 FAD
Deformačno-napäťový stav pri trecom zváraní s premiešavaním pri rôznych vstupných parametroch
2019
2019Mladý výskumníkÚAMM SjF
Degradácia cementových kompozitov s alkáliám odolávajúcimi sklenými vláknami roztokmi dusičnanu amónneho (1/2157/05)
2005
2007
VEGA
KMTI SvF
Degradácia historických rukopisov a dokumentov vplyvom prechodových prvkov v písacích látkach. (APVT-20-034202)
2004
2006
APVV
M. Čeppan
OPAF ÚPSP FCHPT
Degradation of selected harmful compounds by ozonation. (SK-SI-0019-10)
2011
2012
Bilaterálna spolupráca - SR - Slovinsko
J. DercoOEI ÚCHEI FCHPT
Dehydroaromatizácia metánu na katalyzátoroch Mo/ZSM-5: sledovanie vplyvu promotorov.
2014
2014-- Iný domáci --K. VelebnáOTRP ÚOCHKP FCHPT
De-identification for privacy protection in multimedia content COST IC1206
2013
2017
COSTA. Přibilová
ÚEF FEI
Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov20182023
Štátny program
L. RollováÚAOB FAD
Dejiny celulózy a papiera na Slovenksu vo výrobe, výskume a odbornom školstve (2/0042/16)2016
2018
VEGAV. Milata
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Dejiny obnovy Bratislavského hradu: komparatívna štúdia obnov Bratislavského hradu na základe archívneho a terénneho výskumu (DOBBAH)
2015
2015
Mladý výskumník
ÚDTAaOP FAD
Dejiny potravinárstva na Slovensku vo výrobe, výskume a v odbornom školstve. (2/0164/13)
20132015
VEGA
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Dejiny silikátov (sklo, maltoviny, magnezit) na Slovensku vo výrobe, výskume a odbornom školstve (2/0035/19)
2019
2021
VEGAM. Uher
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Dekontaminácia a čistenie historických fotografií nízkoteplotnou plazmou pri atmosférickom tlaku a ich dlhodobá stabilita2019
2019
Mladý výskumníkK. HaberováOPAF ÚPSP FCHPT
Denitrifikácia v reaktoroch s anoxickou granulovanou biomasou. (APVV-0417-07)
2008
2011
APVV - Všeobecná výzvaM. DrtilOEI ÚCHEI FCHPT
Deposition of NiO thin films and optimization of their operation parameters for toxic gas sensing applications. (Gr/Slov/05/FEI)
2005
2007
Bilaterálna spolupráca - SR - Grécko
I. HotovýKME FEI
Depozit spomienok (17-142-01827)2017
2017
-- Iný domáci --
B. Kubinský
OVV Dek FAD
Depth profiling radiation induced defect concentration in ITER structural materials using Pulsed Low Energy Positron System (PLEPS) (SSA)2007
2009
Euratom
KJFT FEI
Desarrollo conjunto de INvestigación en la práctica DOcente - Joint development of research on teaching practice (0201/006/17)
2017--ERASMUS+ÚMF SjF
2006
2008
Leonardo da Vinci
V. LesňákováKERS SvF
2007
2008
MVTSUA1 FAD
Design, implementation and use of joint programs regarding quality in manufacturing engineering (CEEPUS)20112012
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
L. MorovičKOPT UVTE MTF
2011
2012Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlL. MorovičUVTE MTF
2012
2013Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlL. MorovičUVTE MTF
2013
2014
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
L. MorovičUVTE MTF
2014
2015
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
L. MorovičUVTE MTF
Design, implementation and use of joint programs regarding quality in manufacturing engineering (CIII-RO-0058-08-1516)2015
2016
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlUVTE MTF
2016
2017Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlUVTE MTF
Design, implementation and use of joint programs regarding quality in manufacturing engineering (CIII-RO-0058-10-1718)
2017
2018Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
UVTE MTF
Design, implementation and use of joint programs regarding quality in manufacturing engineering (CIII-RO-0058-12-1920)
2018
2020
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
L. Morovič
UVTE MTF
20182019Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlL. Morovič
UVTE MTF
Design Sketching Mission (17-144-03516 )
20172017-- Iný domáci --M. Baláž
ÚD FAD
Design v pohybe alebo pohyb v designe (16-142-02621)
2016
2017-- Iný domáci --M. ZvonekÚD FAD
200520096. rámcový programOVT ÚPSP FCHPT
2009
2009
-- Iný domáci --
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
2019
2021
VEGA
UVPT MTF
2010
2011VEGAKGDE SvF
Detekcia a modelovanie zmien v hydrometeorologických časových radoch v podmienkach klimatickej zmeny (1/0891/17)
2017
2020
VEGA
KVHK SvF
Detekcia ionizujúcich častíc s využitím senzorov na báze semiizolačného GaAs a 4H-SiC pre fyziku vysokých energií (2/0152/16)
2016
2019
VEGA
ÚJFI FEI
Detekcia kognitívnych porúch na základe sledovania pohybu očí (1/0440/19)20192021VEGA
ÚMIKT FEI
Detekcia navigačnej zručnosti na Webe
2018
2018
Mladý výskumník
P. Hlaváč
UISI FIIT
Detekcia neurodegeneratívnych ochorení zmiešanou a virtuálnou realitou (2019et007)2019
2020
-- Iný domáci --
M. Tamajka
UPAI FIIT
Detekcia plošných a diskrétnych posunov nestabilných území na báze nízko nákladovej fotogrametrie, terestrických a satelitných technológií (0/0000/00)
2014
2016VEGAKGDE SvF
2014
2016VEGAKGDE SvF
Detekcia porúch spojov komponentov konštrukcí na základe zmien ich modálno-spektrálnych vlastností
2018
2018
Mladý výskumník
ÚAMM SjF
20032005VEGAKTM SjF
2006
2009
APVV
L. StarekKTM SjF
Detekcia porúch v mechanických systémoch (1/0744/10)
2010
2012VEGA
SjF
Detekcia potencionálneho poškodenia DNA kyslíkovými radikálmi generovanými svetlocitlivými nanomateriálmi
2019
2019
Mladý výskumník
ÚACH FCHPT
Detekcia príčin dynamického namáhania strojových sústav a redukcia ich vplyvu na spoľahlivosť, bezpečnosť, životnosť, prostredie a človeka (1/0226/19)
2019
2021
VEGAM. MusilÚAMM SjF
Detekcia príčin dynamického namáhania strojových sústav v strategických prevádzkach a ich vplyv na spoľahlivosť, bezpečnosť, životnosť, prostredie a človeka a metódy redukcie ich vplyvu (1/0823/18)2018
2020
VEGA
M. Musil
ÚAMM SjF
Detekcia problémov s použiteľnosťou prostredníctvom sledovania pohľadu
2018
2018Mladý výskumníkM. Blšták
UISI FIIT
Detekcia stupňa poškodenia konvexno-konkávneho ozubenia vibroakustickou diagnostikou a porovnanie jeho životnosti s HCR ozubením (1/0135/12)20132016
VEGA
ÚAMM SjF
Detekcia úniku v potrubí pomocou akustických metód
2019
2019
Mladý výskumník
ÚAMM SjF
Detekcia útokov v softvérovo definovaných sieťach
2019
2019Mladý výskumníkR. Grežo
UPAI FIIT
Detekcia zdrojov nízkofrekvenčné seizmického vlnenie mechanických sústav, jeho vplyv na ich spoľahlivosť a bezpečnosť, na prostredie a človeka a metódy redukcie (1/0544/16)
20162018VEGAS. Žiaran
ÚAMM SjF
Detekeia strihov vo videosekvenciách
20112012
-- Iný domáci --
ÚMIKT FEI
Detektory neutrónov: technológia prípravy, štúdium elektrických a detekčných vlastností (2/7170/27)2007
2009
VEGA
V. NečasKJFT FEI
Determinanty cieľovej a procesnej orientácie finančného riadenia v intenciách vývoja súčasného podnikateľského prostredia (1/0647/18 FM UK Bratislava)
2018
2020
VEGA
UPIM MTF
2012
2014
VEGA
Z. Gyurák Babeľová
KM UPIM MTF
Developing and Adapting Professional Programs for Energy Efficiency in the Western Balkans (543782-TEMPUS-1-2013-1-L-TEMPUS-JPCR)
2013
2017
-- Iný medzinárodný --M. FinkaÚM OUP REK
Developing and strengthening cross-sectoral linkages among actors in sustainable biocomposite packaging innovation systems in a Central European circular economy (CE1237)
2017
2020
Interreg Central Europe
OPKV ÚPSP FCHPT
Developing the next generation of biocatalysts for industrial chemical synthesis. (DO7RP-0042-11)
2012
2014
APVV - Program DO7RP
OBT ÚBT FCHPT
Developing the Next Generation of Biocatalysts for Industrial Chemical Synthesis. (KBBE-2010-4-266025)
20112014Food, Agriculture and Fisheries, BiotechnologyM. Rebroš
OBT ÚBT FCHPT
Development and installation of early warning system to ensure a safe drinking water quality and improve risk assessment and prevention in Novi Sad municipality. (ESP.EAP.SFPP 984087)
2011
2014
NATO
OALCh ÚACH FCHPT
Development and Implementation of Common Bachelor's Degree Programme in the European Context (DICBDPEC) (510570-LLP-1-2010-1-SK-ERASMUS-ECDSP)
2010
2013
Multirateral Projects
ÚIŠ OUP REK
200520086. rámcový program
KIK UPIM MTF
Development and improvement of modern analytical methods for monitoring the environmental pollution and introduction of the quality systems and accreditation to routine analytical laboratories. (PL-110 02/03)
2002
2003CEEPUSJ. Mocák
OALCh ÚACH FCHPT
Development and improvement of modern analytical methods for monitoring the environmental pollution and introduction of the quality systems and accreditation to routine analytical laboratories. (PL-110 03/04)20032004CEEPUS
OALCh ÚACH FCHPT
Development of a novel solvent-free coating process for wooden facades. (SME-2008-1-232296)
20092011Research for the benefit of SMEsODCP ÚPSP FCHPT
2019
2022
Interreg Central Europe
F. Janíček
ÚEAE FEI
Development of competences of mobility counsellors with special focus on ?Brain Drain ? Brain Gain? BD-BG (LLP/LdV/TOI ?BRAIN DRAIN ? BRAIN GAIN? (BD-BG) DE/07/LLP-LdV/TOI/147 005)
2007
2010
Leonardo da Vinci
L. Gressnerová
ÚIŠ OUP REK
Development of European Labor Market Through the Knowledge Gained from the Student mobilities (SR/05/A/F/PL/5032119)
2006
2007
Leonardo da Vinci
KME FEI
Development of High-power six-port reflectometers (impedance analyzers) for different types of transmission media frequency ranges of 900 MHz and 2450 MHz (N/S-MUE-Bez-EU9)2004
2005
Bilaterálna spolupráca - SR - NemeckoKRE FEI
Development of human resource capacity of Kabul Polytechnic University. (SAMRS/2009/09/02)
20102012
Slovenská rozvojová spolupráca ODA, Slovak Aid
J. Haydary
OChBI ÚCHEI FCHPT
2006
2008
Leonardo da Vinci
R. Ároch
KJAZ SvF
Development of Interactive and Animated Drawing Teaching Tools (0201/0020/17)2017--
ERASMUS+
ÚMF SjF
Development of manufacturing technologies - new strategies and new challenges in education and research (CIII-BG-0614-01-1112)
2011
2012
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
KTZS UVSM MTF
Development of mechanical engineering (design, technology and production management) as an essential base for progress in the area of small and medium companies' logistics - research, preparation and implementation of joint programs of study (CIII-PL-0033-07-1112)
2011
--
CEEPUS
M. TolnayÚSETM SjF
Development of mechanical engineering (design, technology and production management) as an essential base for progress in the area of small and medium companies' logistics - research, preparation and implementation of joint programs of study (CIII-PL-0033)
2015
2016Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlUVTE MTF
Development of mechanical engineering (design, technology and production management) as an essential base for progress in the area of small and medium companies' logistics - research, preparation and implementation of joint programs of study (CIII-PL-0033-12-1617)2016
2017
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
UVTE MTF
Development of mechanical engineering (design, technology and production management) as an essential base for progress in the area of small and medium companies' logistics - research, preparation and implementation of joint programs of study (CIII-PL-0033-13-1718)
2017
2018
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
K. VelíšekUVTE MTF
Development of mechanical engineering (design, technology and production management) as an essential base for progress in the area of small and medium companies' logistics - research, preparation and implementation of joint programs of study (CIII-PL-0033-15-1920)20182020
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
K. VelíšekUVTE MTF
2018
2019
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
K. VelíšekUVTE MTF
20052006CEEPUSM. Tolnay
KVS SjF
Development of mechatronics skills and innovative learning methods for Industry 4.0
2019
2020ERASMUS+
UVTE MTF
Development of New Water Treatment Technologies in the Paper Industry - Towards Zero Effluent Emissions (E! 4958 - ZEROEF)20092012
-- Iný domáci --
M. PeciarKChSZ SjF
Development of Norwegian - Slovak cooperation in cryptology (NIL - I - 004 (CryptoCom))
2008
2010NIL Fund (Norway - Iceland -Lichtenstein Fund)
KAIVT FEI
20072007
MVTS
J. Kováč
KME FEI
20202022-- Iný medzinárodný --
ZPZV MTF
Development of progressive technology of biomass compacting and production of prototype and high-productive tools (ITMS 26240220017)
20092013
OP VaV
Ľ. ŠoošSjF
Development of SCM (sheet moulding compound) materials with improved mechanical properties (FP7_PEOPLE-2012-IAPP)
2014
2015
Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
UPIM MTF
Development of skill Ecosystem in Visegrad four countries
2020
2022
-- Iný medzinárodný --P. CuninkaZPZV MTF
2020
2022
European Institute of Innovation and Technology (EIT)
UVPT MTF
Development of the new high temperature short time blood pasteuriza´tion equipment for the tsetse fly diet (12722/Regular budget Fund - vyučtovanie)
2009
2009
-- Iný domáci --I. MorávekKVS SjF
Development of the new high temperature short time blood pasteurization equipment for the tsetse fly diet (12722/Regular Budget Fund)2004
2008
-- Iný domáci --
KVS SjF
Development of the next generation machine tool design methodologies in Europe (GTC2-2000-33031)
1999
2002
Competitive and sustainable growth (GROWTH)
K. Velíšek
KTZS UVSM MTF
Development of use cases for V4 Smart City pilot projects
2017
2018International Visegrad Fund - Grant programsUPIM MTF
DiaDAQ (2013et004)
2014
2014-- Iný domáci --M. Tárník
ÚRK FEI
DiaDAQ -- Real Time (DDRT)
2015
2015
-- Iný domáci --
M. Tárník
ÚRK FEI
Diagnostics of Transmissions (MVP ZR 2000 - RF/ČR/SR/1)
2000
2003
-- Iný medzinárodný --
KCS SjF
Diagnostika a korekcia parametrov tvárniacich procesov z aspektu zvyšovania kvality produkcie (1/9420/02)2002
2004
VEGA
KMaT SjF
Diagnostika a prognóza zásob vody v pôde s aspektom na optimálne zabezpečenie porastu vodou. (APVV-0271-07)
2008
2010APVVKVHK SvF
Diagnostika a zisťovanie stupňa degradácie izolácií a elektroizolačných systémov (1/0167/03)20032005
VEGA
J. Lelák
KETG FEI
Diagnostika elektrotechnických ocelí a konštrukčných feromagnetických materiálov novými metódami magnetickej defektoskopie (1/0747/09)
2009
2011VEGAE. UšákKTEE FEI
20132015VEGA
KBKM SvF
Diagnostika srdcových chorôb v reálnom čase pomocou neurónových sietí20192021Excelentné tímy mladých výskumníkovM. Klaučo
OIaRP ÚIAM FCHPT
Diagnostika stupňa únavového poškodenia cyklicky namáhaných ocelí meraním mikrotvrdosti konštitutívnych fáz. (1/0100/08)
2008
2010
VEGA
SjF
Diagnostika špeciálnych skiel s optimalizovanou iónovou vodivosťou (1/0238/17)
2017
2019
VEGA
O. BošákUMAT MTF
Diagnostika špeciálnych skiel určených pre aplikácie v infračervenej oblastitspektra pomocou fyzikálnych metód (1/0410/12)2012
2014
VEGA
KF UMAT MTF
Diamantové elektródy pre elektrochemické aplikácie (APVV-0548-07)
2008
2010
APVV
M. Veselý
KME FEI
Diamond electrodes for decontamination of industrial wastewaters and hydrogen generation (Diaclean) (DAAD 2018-2019)
20182019
Program des Projektbezogenen Personeustauschs /PPP/
M. VojsÚEF FEI
Diela záhradnej architektúry ako súčasť kultúrneho dedičstva a možnosti ich interpretácie ( MŠ 017STU-4/2014)
2014
2016KEGAUKZA FAD
2015
2015Mladý výskumníkM. Vyskoč
UVTE MTF
Digital Economy and the Society of the Future (OC-2019-1-23687)2019
--
COST
UISI FIIT
Digital Transformation in RIS (H2020)
2020
2020
EIT Manufacturing: strengthening and increasing the competitiveness of Europe’s manufacturing industry
P. SchreiberUIAM MTF
Digitalizácia algoritmov riadenia a chránenia prvkov elektrizačných a distribučných sústav (1/0166/03)
2003
2005
VEGA
F. JaníčekKEE FEI
2008
2009-- Iný domáci --SCHK FCHPT
2007
2007
-- Iný domáci --
J. Dzivák
SCHK FCHPT
Digitálna kriminalistika
2017
2018
-- Iný domáci --M. Oravec
OPAF ÚPSP FCHPT
Digitálne dvojča vozidla s podporou umelej inteligencie pre autonómne dopravné prostriedky (APVV-19-0401)
2020
2023
APVV - Všeobecná výzva
UPAI FIIT
Digitálne úložisko knižnice (18-511-03971)
2018
2018
-- Iný domáci --
K. RešetováOPOM MTF
Digitálny archív k databáze evidencie publikačnej činnosti SvF (Rozvojovy projekt - 5f)20072007
-- Iný domáci --
Dek SvF
20182020
KEGA
UPIM MTF
2018
2022
H2020: Excellence: Akcie Marie Skłodowska-Curie (MSCA)
UVTE MTF
2020
2022
VEGA
KMDG SvF
20012003
VEGA
OVT ÚPSP FCHPT
20022003
Open Society Foundation
KIK UPIM MTF
Dištančné vzdelávanie v oblasti metód zlepšovania efektívnosti a účinnosti komplexného manažerstva kvality (3/3113/05)
2005
2007KEGAE. Hekelová
KVS SjF
Dištančné vzdelávanie v oblasti metód zlepšovanie efektívnosti a účinnosti komplexného manažérstva kvality (3/3113/05)2005
2007
KEGA
UPIM MTF
Dizajn Al-TM zliatin pre on-board produkciu vodíka (1/0465/15)2015
2018
VEGA
M. ŠulkaUVPT MTF
2016
2019
APVV - Všeobecná výzva
UIAM MTF
20182020
VEGA
Š. Svetský
VSDU MTF
2018
2018
inštitucionálny projektUIAM MTF
Dizajn, syntéza a antiproliferatívna aktivita tetrahydrofuránov odvodených od (+)-varitriolu. (APVV-0203-10)2011
2014
APVV - Všeobecná výzvaT. GraczaOOCh ÚOCHKP FCHPT
Dizajn vnútorného prostredia -- inovácia výukového modelu s orientáciou na prax (MŠ 042STU-4/2015)
2015
2017
KEGA
J. Vinárčiková
ÚIV FAD
Dizajn vnútorného prostredia – inovácia výukového modelu s orientáciou na prax
2015
2017
KEGA
ÚIV FAD
Dizajn vnútorného prostredia a jeho vplyv na správanie sa, schopnosť sústrediť sa a kreativitu jeho užívateľov (1/0903/09)20092011VEGA
2016
2016
Štátny program
ÚD FAD
dizajnerskakresba.sk - designzeichnung.de (16-510-00523)
20162016
-- Iný domáci --
ÚD FAD
dMath - Building a European Database of Mathematical e-learning Modules (N/03/B/F/PP/165.011)
2003
2006
-- Iný domáci --
KM SjF
DNA puzzle: riešenie paralelného optimalizačného problému de novo skladania (APVV-0721-12)2013
2013
APVV - Všeobecná výzva
M. LuckáUISI FIIT
2007
2007Štátny programO. Makýš
KTES SvF
2012
2012
-- Iný domáci --
KTES SvF
2008
2008Štátny program
KTES SvF
2008
2009
-- Iný domáci --
F. JaníčekKEE FEI
Dobudovanie centra excelentného výskumu pre priemyselné biotechnológie (1/STU)20072007-- Iný domáci --J. Šajbidor
OBT ÚBT FCHPT
Dobudovanie centra excelentného výskumu pre priemyselné biotechnológie. (07713)
2007
2007
-- Iný domáci --
OBT ÚBT FCHPT
Dobudovanie Centra excelentnosti metód a procesov zelenej chémie (CEGreenII). (ITMS - 26240120025)
2010
2012
OP VaV
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení (ITMS26230120006)
2015
2015OP VaVA. Breier
OBaM ÚBM FCHPT
Dobudovanie národného centra pre výskum a aplikácie obnoviteľných zdrojov energie. (ITMS:26240120028)
2010
2012
OP VaVĽ. Jelemenský
OChBI ÚCHEI FCHPT
Dobudovanie Národného centra pre výskum a aplikácie obnoviteľných zdrojov energie (26240120028)
2011
2012
-- Iný domáci --
F. JaníčekÚEAE FEI
Dobudovanie národného centra pre výskum a aplikáciu obnoviteľných zdrojov energie (ITMS 26240120028)
2010
2014
OP VaV
Ľ. Kolláth
ÚSETM SjF
Dobudovanie špičkového laboratória so zameraním na nukleárnu magnetickú rezonanciu. (2003SP200280203)20032011Štátny programONMRaHS ÚACH FCHPT
2005
2005
-- Iný domáci --
E. Gondár
KMaT SjF
Dobudovanie unikátneho pracoviska "Laboratórium tvorby a výroby tvarovo zložitých plôch" CA technologickým systémom 3D priestorového statického a mobilného scanovania (19)
2005
2005-- Iný domáci --A. JanáčKOPT UVTE MTF
Documentation for Quality Assurance of Study Programmes (517340-TEMPUS-1-2011-1-IT-TEMPUS-SMGR)20112014
Structural Measures
OPVV Dek SvF
2004
2006
-- Iný domáci --
KAIPT SjF
Doktorandi pre modernú priemyselnú automatizáciu v SR (JPD 3 2005/NP1-047, kód 13120200115)20062008
-- Iný domáci --
KAIPT SjF
Doktorandi pre modernú priemyselnú automatizáciu v SR (13120200115)20062008
Európsky sociálny fond
M. HubaÚRK FEI
Domácnosti ako potenciálny zdroj mikrovlákien pre životné prostredie2020
2021
Mladý výskumník
N. BelišováOEI ÚCHEI FCHPT
Dominantné determinanty inžinierskej pedagogiky a jej úlohy po vstupe Slovenska do EÚ (1/2531/05)20052007
VEGA
D. Driensky
CJHŠ MTF
Domino reakcie v iónových kvapalinách a ich využitie v syntéze prírodných alebo neprírodných produktov. (SK-FR-0005-07)2008
2009
Bilaterálna spolupráca - SR - Francúzsko
OOCh ÚOCHKP FCHPT
2016
2019
APVV - Všeobecná výzva
KVHK SvF
Doplnkové študijné aktivity obnovy pamiatok 2008 (MK-285/2008/1.3)20082008Štátny programKTES SvF
Dopované uhlíkové vrstvy pre nástrojárstvo a elektronické aplikácie. (AV 4/0124/06)
2006
2008
VTP
R. Redhammer
KME FEI
Dopravné plochy a ich konštrukcie v integrovanom dopravnom priestore (1/0351/13)2013
2015
VEGA
KDOS SvF
Dopravný smart monitorig -- optický vláknový senzorický systém (088/15_RT)
2015
2016
-- Iný domáci --
B. KorenkoÚE FEI
Dopytovo orientovaný výskum pre udržateľné a inovatívne potraviny (NFP313011V336)
2019
2023
OP VaI
F. KrepsOPT ÚPV FCHPT
2010
2011Bilaterálna spolupráca - SR - Srbsko
KME FEI
20062008-- Iný medzinárodný --E. KráľováKO a TvPP UA2 FAD
Drevené a kombinované nosníky - skutočné pôsobenie, vývoj, rekonštrukcie. (1/3309/06)2006
2008
VEGA
KKDK SvF
Drevené dvere a brány v dejinách architektúry na Slovensku (1/0793/08)2008
2010
VEGA
KO a TvPP UA2 FAD
2009
2011
VEGA
KKDK SvF
DriVR (2014et005)
2015
2015
-- Iný domáci --
R. Broniš
UPSS FIIT
DTOP 2013 - Dni technológie obnovy pamiatok (MK-7269/2013/1.3)
2013
2013
-- Iný domáci --
KTES SvF
DTOP 2014 - Dni technológie obnovy pamiatok (MK-771/2014/1.3)2014
2014
-- Iný domáci --KTES SvF
Dunajská stratégia EÚ -- zvýšenie bezpečnosti prevádzky a dopravnej kapacity veľkých plavebných komôr optimalizáciou hydraulických plniacich a prázdniacich systémov prostredníctvom modelového výskumu a heuristických optimalizačných metód. (1/0660/12)20122015VEGAĽ. MožiešikKHTE SvF
Durchfuhrung von Studienexkursionen mit Workschops im Bereich Gebäudetechnik (52s02)2005
2006
Cezhraničná spolupráca - SK - AT
O. LulkovičováKTZB SvF
Dvojreaktorový membránový hybridný systém.
2014
2014
-- Iný domáci --
OChBI ÚCHEI FCHPT
Dvojstupňové splyňovanie zmesného tuhého odpadu s katalytickou redukciou dechtov (APVV-15-0148)2016
2020
APVV - Všeobecná výzva
J. Haydary
OChBI ÚCHEI FCHPT
20162019APVV - Všeobecná výzva
ÚIV FAD
2004
2005
Slovensko/Francúzko
OIaRP ÚIAM FCHPT
Dynamic and global optimisation of processes. (SK-FR-0004-11)
2012
2013
Bilaterálna spolupráca - SR - Francúzsko
M. Fikar
OIaRP ÚIAM FCHPT
Dynamická a globálna optimalizácia procesov. (SK-FR-0003-07)
2008
2009
Bilaterálna spolupráca - SR - Francúzsko
OIaRP ÚIAM FCHPT
2002
2004
VEGAUVSM MTF
Dynamická analýza elektrorozvodných skríň (51/08)
2008
2008-- Iný domáci --
KTM SjF
Dynamická analýza vlastností rotačných sústav
2018
2018
Mladý výskumník
ÚAMM SjF
Dynamické kontaktné úlohy (1/0426/12)20122015VEGAI. Bock
ÚIM FEI
2002
2004
VEGA
J. RavingerKSME SvF
2005
2006
6. rámcový programL. AndrášikÚRK FEI
2007
2009
VEGA
J. Leja
KF SjF
ECET - European Computing Education and Training (SOCRATES 213871-CP-2-2001-BG-ERASMUS-TN)20012004Academic and Structural Networks
UISI FIIT
ECOCITY (EVK4-CT-2001-00056/1)
2005
2006
MVTS
K. Bačová
KDOS SvF
2002
2004
Energy, environment and sustainable development (EESD)
KDOS SvF
ECOLEADER - SER,Free Access to ISMES Laboratories (HPRI-CT-1999-00046)
2001
2002
-- Iný domáci --
KAIPT SjF
2000
2001
Open Society Foundation
K. Balog
KBI UIBE MTF
Ecological Liquidation of Rubber Waste by Mobile Equipment. (EUR3866/UK07 (komplementárny projekt k E!3866) )2007
2008
EUREKA
OPKV ÚPSP FCHPT
20062007Podpora trvalej spolupráce
KKPS SvF
ECOPOLIS, Sustainable Planning and Design Principles (29134-IC-2-2004-1-IT-Erasmus IPUC-2)
2006
2007
Erasmus
UU FAD
ECTS - European Credit Transfer System (48145_IC-SK-Erasmus)20012003ErasmusA. Šoltész
CIT SvF
Education and Training of Institutions in Quality Management and Metrology (ETIQUM) (IB JEP-41120-2006 (RS), ETIQUM)
20072009
-- Iný medzinárodný --
KAIPT SjF
20012003
CEEPUS
A. Šoltész
KHTE SvF
2005
2006
CEEPUS II (Central European Exchange Program for University Studies)
OALCh ÚACH FCHPT
20032005CEEPUSJ. KrupčíkOALCh ÚACH FCHPT
Education inRhone Alpes (mira)2002
2004
MIRA - Mobilité International Rhone Alpes
M. ZúbkováKERS SvF
Education Without Frontiers (CII-AT-0050-02-0607)
2005
2007CEEPUS II (Central European Exchange Program for University Studies)O. LulkovičováKTZB SvF
Educational programs development for continuous professional training in CAx for mechanical engineering (0201/009/17)2017--ERASMUS+J. Beniak
ÚSETM SjF
20052008Európsky sociálny fond
KRE FEI
EEGS (Thematic Networks)2003
2006
thematic networkA. Kopáčik
KGDE SvF
Efektívna analýza nosných konštrukcií - optimalizácia numerických modelov (1/8326/01)
2001
2003VEGAP. RoškoKSME SvF
Efektívna exploratívna analýza dát s použitím biologicky inšpirovaných algoritmov (1/0596/13)2013
2013
VEGA
M. Lucká
UISI FIIT
Efektívna syntéza čistých beta-aminokyselín a ich funkčných derivátov (VMSP-P-0130-09 )
2009
2011
APVV - Program VMSP
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Efektívna škálovateľná syntéza nových vonných molekúl (1/0162/20)2020
2022
VEGA
P. SzolcsányiOOCh ÚOCHKP FCHPT
2002
2003
-- Iný medzinárodný --
KMDG SvF
Efektívne doručovanie multimediálneho obsahu cez IP siete (1/0667/15)
2015
2017
VEGAUPSS FIIT
Efektívne metódy pre vnorené riadenie založené na optimalizácii (APVV-18-0023)
2019
--
APVV - Všeobecná výzva
B. Rohaľ-IlkivÚAMAI SjF
Efektívne numerické metódy a paralelné výpočty v geodézii (1/1063/11)20112014VEGAKMDG SvF
20102011
VEGA
KMDG SvF
Efektívne prediktívne riadenie nelineárnych mechatronických systémov (LPP-0096-07)
2008
2011
-- Iný domáci --
SjF
Efektívne riadenie výroby a spotreby energie z obnoviteľných zdrojov energie (26240220028)
2010
2014
-- Iný domáci --A. Beláň
FEI
Efektívne výpočtové metódy v inžinierskych vedách a aplikáciach (1/0313/03)
2003
2005
VEGA
KMDG SvF
Efektívne zhodnotenie syntéznych plynov v spaľovacom motore určenom pre mikrogeneračnú jednotku
2014
2014Mladý výskumníkA. Chríbik
ÚESZ SjF
Efektívnosť a únosnosť intenzity využitia územia Slovenských miest a obcí. (1/0896/10)2010
2012
VEGA
ÚUaUP FAD
Efektívny vývoj softvéru ako súhra pokročilých prístupov k vývoju softvéru a organizácie ľudí (1/0734/16)2016
2019
VEGA
V. Vranić
UISI FIIT
2016
2016
Štátny program
B. KubinskýKVT FAD
Efficient e-Learning Network Services Establishment for Education without Borders (SK/02/B/F/IPP-142256)20022005-- Iný medzinárodný --
Arch OUP REK
ECHO (SK/02/A/F/PL - 201233)
2002
2003
Leonardo da VinciP. GálDek FAD
Ekologická a rýchla metóda analýzy povýbuchových zvyškov (2017vs034)
2018
2018
-- Iný domáci --
S. HrouzkováÚACH FCHPT
Ekologická likvidace odpadu gumy mobilním zařízením. (EURB-0013-06 (E!3866))2007
2009
EUREKA
OPKV ÚPSP FCHPT
Ekologické analytické metódy na sledovanie rezíduí pesticídov a na degradačné štúdie v potravinách a rastlinných materiáloch (SK-SRB-2016-0006)
2017
2018
APVV - Bilaterálna spolupráca
S. HrouzkováÚACH FCHPT
Ekologické postupy prípravy dusíkatých zlúčenín a ich prekurzorov. (1/9142/02)20022004
VEGA
M. Hronec
OOTKaR ÚOCHKP FCHPT
Ekologické spaľovacie motory s alternatívnymi palivami (1/0293/03)
2003
2005
VEGA
M. Polóni
KALSM SjF
Ekologické technológie a produkty na báze bioglycerolu. (APVV-0133-11)
2012
2015APVV - Všeobecná výzvaA. Kaszonyi
OOTKaR ÚOCHKP FCHPT
Ekologické, tribologické, dynamické a optimalizačné charakteristiky vývojových typov ozubených prevodov a vybraných konštrukčných uzlov (1/0296/03)20032005VEGA
KCS SjF
Ekonomická analýza podmienok záskavania certifikátu environmentálneho manažérstva v podnikoch stavebnej výroby (1/0473/03)2003
2005
VEGA
KERS SvF
Ekonomické a inštitucionálne atribúty priemyselných parkov (1/0483/03)
2003
2005
VEGA
KERS SvF
2000
2002
VEGAKERS SvF
Ekonomické a manažérske aspekty riadenia ľudských zdrojov v podnikateľských subjektoch v nadväznosti na profil absolventov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia s technickým a technicko-ekonomickým zameraním. (1/0553/08)
2008
2010VEGAÚM OUP REK
Ekonomické aspekty udržateľnej výstavby v rámci inteligentných mestských štruktúr (1/0604/18)2018
2020
VEGA
D. ŠpirkováÚM OUP REK
Ekonomicky Efektívne Riadenie Energeticky Náročných Chemicko-Technologických Procesov
20182019
Excelentné tímy mladých výskumníkov
M. Klaučo
OIaRP ÚIAM FCHPT
E-lab ako nová progresívna forma interdisciplinárneho vzdelávania a podpory rozvoja štúdia odborných predmetov v univerzitnom prostredí (027STU-4/2020)
2020
2022
KEGA