4. 6. 2020  12:17 Lenka
Akademický informačný systém

Slovenská technická univerzita v Bratislave - zoznam projektov


Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 5192

StavNázovOd
Do
Druh
Garant
Pracovisko
Elektronická učebnica stereometrie pre stredné školy s využitím programu Cabri geometria II Plus (3/4120/06)
2006
2008
KEGA
KMDG SvF
Experimentálne štúdium produkcie gama-dekalaktónu mikrobiálnou biotransformáciou. (APVT-99-019604)2005
2007
APVVV. ŠtefucaOChBI ÚCHEI FCHPT
Fyzika netradične na webe - domáce motivačné experimenty (3/1187/03-SJF)
2003
2006
KEGAJ. Dillinger
KF SjF
Koncepcia študijného programu na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností. (3/4104/06)20062008
KEGA
M. Nič
ÚSZ SvF
2002
2004
VEGA
D. DonovalKME FEI
2014
2015
Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
UPIM MTF
2008
2010
VEGAA. Antušek
UMAT MTF
ABC transportné proteíny v mnohonásobnej rezistencii kvasiniek a fyziológii vláknitých húb. (APVV-0282-10)2011
2014
APVV - Všeobecná výzvaOBaM ÚBM FCHPT
Ab-inition prístup k výpočtu vodivosti kvantových spojov (CBP.EAP.RIG.981521)20042007NATO
KF FEI
Absolventi STU v prostredí európskeho trhu práce (113221199)
20112012
Leonardo da Vinci
M. Veselý
2SP FEI
Accelerator Simulation and Theoretical modeling of Radiation Effects (SMoRE) (SMoRE No: 1488 (IAEA))20082011
-- Iný medzinárodný --
V. SlugeňKJFT FEI
ACE - Acoustic Course for Engineers (2016-1-PL01-KA202-026719 )
2016
2019
ERASMUS+
KKPS SvF
ACUMED - Inovatívny program tvorby moderných učebných osnov pre stredné zdravotnícke školy (13120120214)2007
2008
Európsky sociálny fond
F. Lehocki
KAIVT FEI
Adaptácia doručovania multimediálneho obsahu (ADAPT)
2019
2019
Mladý výskumník
ÚMIKT FEI
Adaptácia metód predikcie pre prúdy dát
20162016Mladý výskumníkUISI FIIT
Adaptácia novej definície fyzikálnej jednotky termodynamickej teploty kelvin v SR (APVV-18-0294)
2019--APVV - Všeobecná výzva
ÚAMAI SjF
ADAPTÁCIA TECHNICKÝCH CUDZOJAZYČNÝCHTEXTOV A ICH IMPLEMENTÁCIA DO CUDZOJAZYČNÉHO VZDELÁVANIA V OBLASTI STROJNÍCTVA S VYUŽITÍM INOVATÍVNYCH IKT METÓD. (034STU-4/2019)
2019
2021
KEGA
ÚJŠ SjF
20142017
VEGA
M. Finka
ÚM OUP REK
Adaptačné vzdelávanie pedagógov pre ovládanie inovatívnych technológií (11230100073)2005
2008
Európsky sociálny fond
OPRO VPPT MTF
Adaptive Recovery and Use of Spatially Visualized Software Knowledge (ICT-10-2016)20162017H2020: LEIT: Informačné a komunikačné technológieUISI FIIT
20012003VEGAA. Mészáros
OIaRP ÚIAM FCHPT
Adaptívne metódy predikcie v energetike20172017
Mladý výskumník
P. Vrablecová
UISI FIIT
Adaptívne povlaky pre konštrukčné a nástrojové ocele (APVV-0782-11)2012
2015
APVV - Všeobecná výzva
P. Jurči
UMAT MTF
Adaptívne spresňovanie predikcie spotreby elektrickej energie pomocou zhlukovania prúdov údajov2017
2017
Mladý výskumník
UISI FIIT
Adaptívne získavanie energie z vibrácií s priebežnou identifikáciou parametrov2015
2017
Excelentné tímy mladých výskumníkov
ÚAMAI SjF
Adaptívne získavanie energie z vibrácií s priebežnou identifikáciou parametrov (1/0033/18)
2018
2020
VEGAÚAMAI SjF
Adaptívne získavanie energie z vibrácií s priebežnou identifikáciou parametrov (SK-CN-2017-0001)
2018
2019
Bilaterálna spolupráca - SR - Čína
ÚAMAI SjF
Adaptívne získavanie energie z vibrácií s priebežnou identifikáciou parametrov (1/0284/19)
2019
2021
VEGA
G. TakácsDek SjF
Adaptívny sociálny web a jeho služby pre sprístupňovanie informácií (1/0508/09)
2009
2011VEGAP. Návrat
UISI FIIT
20072009KEGAM. BielikováUISI FIIT
Aditívne technológie výroby súčiastok a ich environmentálny dopad (ATVAIED)20182018inštitucionálny projektUIBE MTF
ADLER (SK/01/B/P/PP-142243,)
2002
2004
Leonardo da VinciM. Veselý
KME FEI
Adsorpčné procesy v biotechnologických výrobách proteínov, oligosacharidov a aromatických alkoholov. (1/0531/13)
2013
2015
VEGAM. Polakovič
OChBI ÚCHEI FCHPT
Advanced International Studies in Mechanics of Micro - & Nanosystems (EU/US ATLANTIS No 2008 ? 1767 / 001 ? 001 CPT USMOBI)20082012-- Iný domáci --P. Élesztös
ÚAMM SjF
Advanced physical-acoustic and psycho-acoustic diagnostic methods for innovation in building acoustics - papabuild (MSCA - 690970)2015
2019
H2020: Excellence: Akcie Marie Skłodowska-Curie (MSCA)KKPS SvF
Advanced Semiconductor Heterostructures and Nanostructures Characterization and Processing for Optoelectronics Devices (Slo/Poľ)
2003
2005
Bilaterálna spolupráca - SR - PoľskoJ. KováčKME FEI
Advanced Teaching and LeArning System (H2020-ICT-2015)
2015
2015
H2020: LEIT: Informačné a komunikačné technológie
UISI FIIT
Advanced Teaching and LeArning System (SEP-210249216, H2020-ICT-2015)2016
2017
Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účastiM. StrémyUVPT MTF
2014
2015
Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
UPIM MTF
Advancing University Capacity and Competence in Research, Development and Innovation (313021X329)
20192023
OP VaI
STU
20062008
VEGA
KEE FEI
Afinitné mikročastice, nanočastice a micely a ich použitie na uskutočnenie separácií a reakcií v sústavách s membránami. (1/0876/08)
20082010VEGAŠ. SchlosserOChBI ÚCHEI FCHPT
2007
2008
Interreg IIIA: SR - Rakúsko
KKPS SvF
Agregácia prechodných kovov v živých organizmoch (APVV-16-0039)
2017
2021
APVV - Všeobecná výzva
OACh ÚACHTM FCHPT
Agregačné funkcie a ich aplikácie (1/0171/12)2012
2014
VEGAR. Mesiar
KMDG SvF
Agregačné funkcie ako nástroj pre spracovanie informácií (APVV-0073-10)
2011
2014
APVV - Všeobecná výzva
R. Mesiar
KMDG SvF
Agregačné funkcie: konštrukčné metódy, rozširovania, aplikácie. (1/0419/13)2013
2015
VEGAOM ÚIAM FCHPT
Agregovanie informácií: modely a aplikácie (1/0080/10)
2010
2011
VEGAKMDG SvF
Achirálno-chirálna HPLC na separáciu enantiomérov vo vzorkách so zložitou matricou
2019
2019
Mladý výskumník
A. LomenovaÚACH FCHPT
2019
2021
KEGA
O. Ivánková
KSME SvF
Akreditovaný kurz - GALVANOCHEMIKOV (29041)
2009
2009
-- Iný domáci --
OAT ÚACHTM FCHPT
Akreditovaný kurz - Senzorické hodnotenie potravín (29014)2009
2009
-- Iný domáci --J. KarovičováOPT ÚBT FCHPT
Akreditovaný kurz - Senzorické hodnotenie potravín (29022)2009
2009
-- Iný domáci --J. KarovičováOPT ÚBT FCHPT
2009
2009
-- Iný domáci --
OVaHP ÚBM FCHPT
2009
2009
-- Iný domáci --
Ľ. Valík
OVaHP ÚBM FCHPT
2009
2009
-- Iný domáci --
Ľ. ValíkOVaHP ÚBM FCHPT
Akreditovaný kurz - Senzorické hodnotenie potravín (29046)
2009
2009
-- Iný domáci --
OVaHP ÚBM FCHPT
Akreditovaný kurz - Senzorické hodnotenie potravín (29065)
2009
2009
-- Iný domáci --OVaHP ÚBM FCHPT
20092009
-- Iný domáci --
OVaHP ÚBM FCHPT
2016
2016Štátny programÚDTAaOP FA
2006
2008
KEGAĽ. Petránsky
KD UD FA
Aktívna a pasívna bezpečnosť hendikepovaných osôb v automobile
2015
2015
Mladý výskumník
ÚDTK SjF
Aktívne materiály pre senzory plynu a metódy ich prípravy (ENIAC 621272/2014)
20142017
-- Iný medzinárodný --
I. HotovýÚEF FEI
2009
2010CEEPUSKM SjF
Aktívne riadenie tenkostenných sústav (1/0199/10)20102012
VEGA
P. ŠolekSjF
Aktívne riadenie vibrácií mechanických systémov (LPP-0118-09)
2009
2012
-- Iný domáci --
SjF
Aktívne tlmenie vibrácií mechanických konštrukcií pomocou numericky akcelerovaného prediktívneho riadenia (1/0144/15)
20152017
VEGA
ÚAMAI SjF
Aktualizácia predmetov zameraných na výučbu počítačových sietí podľa špecifikácie praxe (045STU-4/2015)
2015
2017
KEGA
UPSS FIIT
Aktualizácia predmetov zameraných na výučbu počítačových sietí podľa špecifikácie praxe (011STU-4/2017)
2017
2019
KEGA
UPAI FIIT
Aktuálne aspekty ochrany a obnovy architektonického pamiatkového fondu na Slovensku. (Determinanty a kritériá pamiatkovej starostlivosti ako súčasti architektonickej a urbanistickej tvorby) (1/7082/20)
2000
2002VEGAP. VodrážkaKO a TvPP UA2 FA
2007
2009
MVTSM. Finka
UU FA
20162017Štátny program
Kni FA
Akvizícia Knižnice Fakulty architektúry STU (16-613-03703)20162017-- Iný domáci --K. Raitlová
Kni FA
2016
2016
-- Iný domáci --K. Rešetová
OPOM MTF
Akvizičný program na podporu výskumu a vzdelávania (18-513-03975)2018
2018
-- Iný domáci --
OPOM MTF
Aldoketoreduktázy v chronických ochoreniach - in silico modelovanie významných enzýmov a ich komplexov s indolovými derivátmi. (2/0033/14)
2014
2017
VEGA
OALCh ÚACH FCHPT
2011
2013
VEGA
J. Širáň
KMDG SvF
20022004
APVV
J. ŠiráňKMDG SvF
2003
2005
VEGAKMDG SvF
20112014
APVV - Všeobecná výzva
J. Širáň
KMDG SvF
Algebraické, topologické a kombinatorické metódy v štúdiu diskrétnych štruktúr (APVV-15-0220)2016
2020
APVV - Všeobecná výzva
KMDG SvF
Algebrické metódy v riadení nelineárnych systémov a ich aplikácia na riešenie problému autorotácie. (LPP-0127-06)2006
2009
APVVÚRK FEI
2016
2019
VEGAP. Sarkoci
KMDG SvF
Algebrický prístup k riadeniu nelineárnych systémov: teória a aplikácie (1/0369/10)2010
2011
VEGA
M. Halás
ÚRK FEI
Algoritmus kolektívnej inteligencie: Interdisciplinárne štúdium swarmového správania netopierov (APVV-17-0116)
2018
2022APVV - Všeobecná výzva
ÚRK FEI
Algoritmy a metódy číslicového spracovania signálov, procesy riadenia platformy konvergovaných sietí a NGN a nová generácia multimediálnych služieb a aplikácií. (1/3094/06)20062008VEGAP. Podhradský
KTL FEI
Algoritmy a metódy spracovania multimediálnych signálov pre rozhranie človek-počitač (1/0718/09)20092011
VEGA
KTL FEI
Algoritmy pre optimálne riadenie procesov prestupu tepla a látky s hybridnou dynamikou. (APVV-0029-07)
2008
2011APVV - Všeobecná výzva
OIaRP ÚIAM FCHPT
Algoritmy pre riadenie procesov prestupu látky a tepla. (SK-CZ-0042-07)
2008
2009
Bilaterálna spolupráca - SR - Česko
M. BakošováOIaRP ÚIAM FCHPT
Algoritmy riadenia rekuperácie energie pri brzdení elektromobilu (ALRIREK)
2013
2013
-- Iný domáci --ÚEAE FEI
2009
2012
Bilaterálna spolupráca - SR - Rakúsko
M. Finka
ÚM OUP REK
Alternatívne metódy hodnotenia elektromagnetickej kompatibility (EMC) elektronických systémov. (1/3101/06)
2006
2008
VEGAV. Smieško
KMer FEI
Alternatívne suroviny v uhľovodíkových technológiách na výrobu ekologických palív a petrochemikálií. (1/3587/06)
2006
2008
VEGA
M. Bajus
OTRP ÚOCHKP FCHPT
An integral process value chain based on Hybrid Manufacturing process for a flexible and reconfigurable production of high complexity tooling (S0104-Flex-Tool)2019
--
-- Iný medzinárodný --
P. ŠugárUVTE MTF
Anaerobná produkcia bioplynu na čistenie kalových vôd z biomasy s vysokým obsahom dusíka a síry (1/0772/16)
2016
2019
VEGA
OEI ÚCHEI FCHPT
Analytická charakterizácia štruktúry a vlastností vybraných nanomateriálov
20162016Mladý výskumník
ÚACH FCHPT
20082010VEGA
OALCh ÚACH FCHPT
Analytické metódy pre kvalitné a bezpečné potraviny a životné prostredie
2019
2021
Excelentné tvorivé tímy na STU
I. Špánik
ÚACH FCHPT
Analytické metódy pre kvalitné a bezpečné tradičné potravinové výrobky. (SK 0010)
2008
2010-- Iný domáci --I. ŠpánikOALCh ÚACH FCHPT
Analyticko-chemické (bio)senzory a testy ako alternatíva biologických skúšok toxicity (1/0489/16)
2016
2019VEGA
ÚACH FCHPT
Analýza a evaluácia bezpečnostne-kritických systémov iónových a plazmových technológií2016
2016
Mladý výskumník
P. Cuninka
UIAM MTF
2010
2011
VEGA
J. HeftyKGZA SvF
Analýza a modelovanie relativistických efektov v globálnych navigačných družicových systémoch s cieľom (1/1108/11)2011
2013
VEGA
KGZA SvF
2008
2010
VEGAKTL FEI
Analýza a návrh metód a modelov viacjazyčného obsahu generovanom používateľmi v online priestore rozsiahlych dát založených na strojovom učení (1/0725/19)20192022VEGAM. Bieliková
UISI FIIT
Analýza a návrh multiservisných sietí podporujúcich mobilitu, multimédiá a spoluprácu s inými typmi sietí. (COST279/2)
2001
2005COSTP. PodhradskýKTL FEI
Analýza a návrh pokročilých optických prístupových sietí v konvergovanej infraštruktúre NGN využívajúcich pevné prenosové média pre podporu multimediálnych služieb (1/0106/11)20112013VEGAKTL FEI
Analýza a plánovanie montážnych systémov a pracovísk pomocou diskrétnej simulácie v priemysle (AaPMSaPPDSvP)2018
2018
Mladý výskumníkŠ. Lecký
UVTE MTF
Analýza a porozumenie adhéznej sily v moderných pneumatikách (PP-H2020-18-0014)
2018
2019APVV - PP H2020OPKV ÚPSP FCHPT
Analýza a simulácia síl pôsobiacich na lopatku pri miešaní partikulárnych látok
2012
2013
Mladý výskumník
ÚPI SjF
2004
2006
VTPG. RozinajKTL FEI
Analýza a syntéza vplyvu prevádzkových podmienok na líniové a stavebné tenkostenné konštrukcie (1/0388/19)
2019
2021
VEGA
KKDK SvF
2004
2006VEGAI. BockKM FEI
Analýza a vývoj novodobých konštrukčných sústav z ocele.skla membrán a lán. Rozvoj rekonštrukčných metód a diagnostikovania exponovaných konštrukcií a potrubných vedení so zreteľom na ochranu životného prostredia. (1/0309/03)
2003
2005
VEGA
Z. AgócsKKDK SvF
Analýza a zber dát z fotovoltaických a senzorických systémov (SenzLAB)
2015
2015
-- Iný domáci --O. Szabó
ÚEF FEI
2001
2003
VEGAKKPS SvF
Analýza alelovo-špecifickej regulácie expresie CD33 (2/0057/18)
2018
2021
VEGA
ÚBM FCHPT
20002002VEGAKGTE SvF
Analýza biopolutantov v splaškových vodách na hodnotenie zdravia spoločnosti. (Action ES1307)2014
2018
COSTI. Bodík
OEI ÚCHEI FCHPT
2002
2004
VEGA
J. Kuzma
KGTE SvF
20162016
Mladý výskumník
UVTE MTF
2007
2009
VEGA
I. BockKM FEI
20122015
APVV - Všeobecná výzva
UIAM MTF
Analýza dynamických vlastností vlnovodov pre aplikáciu mechatronických princípov v ultrazvukom podporovanom obrábaní (1336)2015
2015
Mladý výskumníkL. Kolíková
UIAM MTF
2006
2008
RAV MŠ SR
J. MudrikKAM UVSM MTF
2002
2003
VEGA
KMDG SvF
2004
2005
VEGA
R. Vrábeľ
KMDG SvF
20042005VEGAUAI FIIT
Analýza elektromagnetických polí vonkajších elektrických vedení (2015et008 )
2016
2016-- Iný domáci --ÚEAE FEI
Analýza energetickej bilancie PEM palivového článku a návrh potrieb na realizáciu experimentálnej kvantifikácie overovaných napäťových strát (APEM)
2019
2019
Mladý výskumníkK. OndrejičkaÚAM FEI
Analýza energetickej bilancie PEM palivového článku a návrh potrieb na realizáciu experimentálnej kvantifikácie overovaných napäťových strát. Časť 2. (APEM2)
20202021Mladý výskumníkÚAM FEI
Analýza energetickej odolnosti moderných výkonových MOSFET tranzistorov integrovaných v DC-DC meničoch v podmienkach UIS testu podporená modelovaním a simuláciou (HEAT)20122013
-- Iný domáci --
J. Marek
ÚEF FEI
Analýza energetických a enviromentálnych opatrení pri prevádzke hygienických zariadení a vetracích systémov v nízkoenergetických budovách. (1/0730/08)20082010VEGAJ. PeráčkováKTZB SvF
2008
2008
-- Iný domáci --
I. TurekováKEBI MTF
20082009
Bilaterálna spolupráca - SR - Juhoafrická republika
OBT ÚBT FCHPT
Analýza fyzikálno-chemických vlastností nových ternárnych hlboko eutektických rozpúšťadiel a ich schopnosť rozpúšťať zložky biomasy
20182018Mladý výskumníkV. Majová
ODCP ÚPSP FCHPT
Analýza globálnych zdrojov dát a možnosti ich využitia na spresnenie a testovanie modelov tiažového poľa Zeme (1/0954/15)2015
2017
VEGA
J. JanákKGZA SvF
Analýza hardvérovej realizovateľnosti jadra operačného systému reálneho času na čipe (RTOSoC)
2017
2017Mladý výskumníkL. Kohútka
ÚEF FEI
Analýza hraničných vrstiev trojbodových a štvorbodových okrajových úloh pre singulárne perturbované obyčajné diferenciálne rovnice 2. rádu (1/0068/08)
2008
2010
VEGA
UIAM MTF
Analýza indukovanej aktivity materiálov energetických jadrových reaktorov a hodnotenie jej vplyvu na mikroštruktúru (1/0204/13)
2013
2016
VEGAV. SlugeňÚJFI FEI
Analýza klastra génov potrebného pre syntézu konídiálneho pigmentu v Trichoderma spp.
2018
2018Mladý výskumník
ÚBM FCHPT
Analýza klimatických a hydrologických extrémov metódami data miningu a inými nástrojmi hydroinformatiky z pohľadu adaptačných opatrení v krajine (1/0665/15)
2015
2018
VEGAM. Čistý
KVHK SvF
2012
2014
VEGA
F. PecháčekKTZS UVSM MTF
2010
2011
VEGA
KM FEI
Analýza možnosti merania rozmerov 2D vzoru pomocou kamerového zariadenia COGNEX IS 7802 za účelom návrhu a zrealizovania 2D vzoru R-ID (Road Identifier) (N2DRID)
2020
2021Mladý výskumníkÚAM FEI
1999
2003
National Science Foundation
OACh ÚACHTM FCHPT
2004
2006National Science Foundation
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
2018
2020Excelentné tímy mladých výskumníkovM. NémethUIAM MTF
Analýza napätí a deformácií v tenkých viacvrstvových mikro- a nano- systémoch a zariadeniach obsahujúcich piezoelektrické prvky, inverzný piezoelektrický problém (1/0149/03)20032005
VEGA
KMech FEI
2002
2004
VEGAKSME SvF
2008
2010
VEGA
R. Moravčík
UMAT MTF
20022003Bilaterálna spolupráca - SR - Grécko
KKDK SvF
Analýza navrhovania lokálne podopretých stropných betónových dosiek predpätých nesúdržnými lanami resp. vystužených rozptýlenými oceľovými vláknami (1/8329/01)2001
2003
VEGA
KBKM SvF
2007
2009
VTPĽ. FilloKBKM SvF
Analýza návrhových modelov a vplyvu stochastických javov pre stanovenie národných určujúcich parametrov (APVT-20-015004)20052007
APVV
Ľ. FilloKBKM SvF
Analýza návrhu UWB antény na čipe pre aktívne senzorické implantáty
2016
2016-- Iný domáci --M. Kováč
ÚEF FEI
Analýza nerovnovážnych tepelno-metalurgických a napäťovo-deformačných procesov vo výrobných technológiách zahŕňajúcich rýchle ochladzovanie a tuhnutie kovových materiálov (1/1041/11)20112014
VEGA
M. BehúlováUVSM MTF
Analýza nevratných zmien v kondenzovaní nekryštalických štruktúrach (1/0645/10)2010
2011
VEGAUMAT MTF
Analýza nízkofrekvenčných šumov GaN HEMT tranzistorov (NOISEGaN)
2019
2019Mladý výskumníkE. TisovskýÚEF FEI
Analýza nosných konštrukcií vystavených mimoriadnym dynamickým zaťaženiam (1/0573/08)
2008
2010
VEGA
KSME SvF
Analýza obrazu pomocou nelineárnych difúznych rovníc (RPEU-004-06)2007
2009
APVVKMDG SvF
2011
2013
VEGAĽ. FilloKBKM SvF
Analýza pohybových javov sídla na stredne veľkých mestách pomocou axiálnych a hĺbkových máp.
2018
2018
Mladý výskumník
ÚUaUP FA
Analýza pomocou iónových zväzkov archeometriu a pre materiálový výskum (SK-SRB-18-0051)
2019
2020
APVV - Bilaterálna spolupráca
J. Dobrovodský
UVPT MTF
2009
2009
-- Iný domáci --
KMI UMAT MTF
Analýza pôsobenia drevených priehradových konštrukcií pri krátkodobom a dlhodobom zaťažení a priestorováinterakcia s vystužovadlami. Štvorpodlažné budovy s drevenou nosnou konštrukciou. (1/0947/12)
2012
2014
VEGAJ. Sandanus
KKDK SvF
2019
2019Štátna objednávka
OPPaM ÚM OUP REK
Analýza presnosti softvérov na modelovanie požiarov na základe porovnania s údajmi získanými pre reálnych požiaroch (APVV-0582-11)
2012
2015APVV - Všeobecná výzvaUIBE MTF
2008
2008
-- Iný domáci --R. MoravčíkKMI UMAT MTF
Analýza prozódie reči v rámci multimodálneho rečového syntetizátora
2011
2012
-- Iný domáci --
ÚMIKT FEI
Analýza radiačného poškodenia materiálov pre termonukleárne fúzne reaktory (1/0608/12)2012
2015
VEGA
KMI UMAT MTF
2011
2014
APVV - Všeobecná výzvaUMAT MTF
Analýza rizika rozpadu ES SR v podmienkach nadnárodne prepojených elektrizačných sústav (APVV-0337-07)
2008
2010
APVVA. Beláň
KEE FEI
2017
2020
VEGA
KGTE SvF
Analýza rýchlo stuhnutých zliatin na báze Zn
2016
2016
Mladý výskumník
M. Babinec
UMAT MTF
Analýza seizmickej odolnosti nádrží na kvapalinu s nelineárnymi a časovo závislými parametrami (1/0742/15)
2015
2017
VEGA
ÚAMM SjF
Analýza spoľahlivostných rizík navrhovania a zhotovovania betónových konštrukcií (1/0583/15)
2015
2017
VEGA
J. Bilčík
KBKM SvF
Analýza správania používateľa s využitím vizuálnych stimulov
2017
2017
Mladý výskumník
P. GašparUISI FIIT
Analýza správania sa stavebných konštrukcií pri dynamickom zaťažení s ohľadom na interakciu konštrukcie a podložia (1/0412/18)2018
2021
VEGAKSME SvF
2005
2007
VEGA
P. OnčákKPIM MTF
2016
2020APVV - Všeobecná výzvaKVHK SvF
Analýza šírenia zvuku v dvojitých transparentných konštrukciach z hľadiska nepriezvučnosti. Návrh, metodika merania, vyhodnotenie a kritériá. (1/0358/13)20132015VEGAP. TomašovičKKPS SvF
Analýza štruktúrnych zmien a charakterizácia elektrických vlastností špeciálnych skiel určených pre optoelektronické aplikácie (SK-FR-2015-0006)
2016
2017
APVV - Bilaterálna spolupráca
UMAT MTF
Analýza termomechanických vlastností práškových materiálov počas jednoosového stláčania vo farmaceutickom priemysle2015
2017
Excelentné tímy mladých výskumníkov
P. Peciar
ÚPI SjF
Analýza účinnosti odvodnenia pri sanácii nestabilných svahov (1/0530/19)2019
2021
VEGAKGTE SvF
Analýza ultrasonických emisií tekutinových systémov aplikáciou umelých neurónových sietí (1/1090/04)20042006VEGAR. Olšiak
KHS SjF
Analýza veľkostných tried mobilných pracovných strojov z hľadiska určenia segmentu vhodného pre výrobcu a zostavenie katalogu zaťažovacích spektier pre overenie pevnostných vlastností rozhodujúcich stavebných modulov vyrábaných strojov (1/4116/07)2007
2009
VEGA
KCS SjF
Analýza veľkých dát (APVV-14-0413)
2015
2019
APVV - Všeobecná výzva
UISI FIIT
Analýza veľkých objemov dát ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti podnikov a podpory tvorby informovaných rozhodnutí (1/373/18 FHI EU Bratislava)2018
2020
VEGAH. MakyšováUPIM MTF
Analýza vplyvu antropogénnych zásahov na stabilitu svahov na Slovensku (1/0599/08)
2008
2010
VEGA
KGTE SvF
Analýza vplyvu environmentálneho hluku na zdravie vo vzľahu ku kvantitatívnym a kvalitatívnym parametrom hlukovej expozície (APVV-17-0148)
20182021APVV - Všeobecná výzvaS. ŽiaranÚAMM SjF
20192020Excelentné tímy mladých výskumníkovŠ. VrtielUIAM MTF
Analýza vplyvu prevádzkových parametrov na kvalitu hlasu v IMS sieťach (AVPPKHIS)20122013-- Iný domáci --M. HalásÚMIKT FEI
Analýza vplyvu štrukturálno-termálnych efektov na dynamickú nestabilitu komponentov kotúčových bŕzd2016
2016
Mladý výskumníkÚAMM SjF
Analýza vplyvu vybraných parametrov na oscilačné správanie nelineárneho dynamického systému
2016
2016Mladý výskumníkZ. Šutová
UIAM MTF
2003
2005
VEGAJ. MalgotKGTE SvF
2018
2020
VEGA
KGZA SvF
2009
2009
-- Iný domáci --
KMI UMAT MTF
2008
2010
VEGAE. Hybenová
OVaHP ÚBM FCHPT
2009
2009
-- Iný domáci --OOTKaR ÚOCHKP FCHPT
Analýzy vybraných materiálov tlakovej nádoby reaktora za účelom predĺženia prevádzkovej životnosti (AMTNR )
2020
2021
Mladý výskumník
A. JakabovičÚJFI FEI
Anatómia ulice (IVF 10940187)
2010
2010
International Visegrad Fund - Grant programs
D. Petríková
ÚM OUP REK
Anorganické peny a nové keramické penové materiály (1/0460/10)
2010
2011VEGAOAM ÚACHTM FCHPT
2008
2010
VEGA
OBaM ÚBM FCHPT
20042007-- Iný medzinárodný --
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Antiplagiatorská analýza netextových dát (APVV-0469-12)
2013
2017
APVV - Všeobecná výzva
ÚE FEI
2003
2004
Akcia Rakúsko - Slovensko
A. Kopáčik
KGDE SvF
Aplikácia algebrických metód na riadenie nelineárnych systémov (1/0276/14)2014
2017
VEGA
ÚRK FEI
Aplikácia analytických metód PIXE a RBS pri štúdiu účinnosti záchytu ťažkých kovov z kvapalín prírodnými zeolitmi20192020inštitucionálny projektM. BeňoUVPT MTF
2006
2008
VEGA
J. Dický
KSME SvF
Aplikácia bakteriálnych kultúr pre lokálne čistenie textílií znečistených produktami korózie
2019
2019
Mladý výskumníkA. Jedrusik
OPAF ÚPSP FCHPT
Aplikácia biokrmív vo výžive hydiny na produkciu funkčných potravín obohatených o významné polynenasýtené mastné kyseliny (APVV-14-0397)
2015
2019
APVV - Všeobecná výzva
OBT ÚBT FCHPT
Aplikácia biosurfaktantov a biosurfaktant-produkujúcich bakteriálnych kmeňov v bioremediácii polychlórovaných bifenylov20152015
Mladý výskumník
K. Lászlová
OBT ÚBT FCHPT
Aplikácia DEM metódy vo výučbe procesnej techniky (016STU-4/2019)
2019
2021
KEGAM. PeciarÚPI SjF
Aplikácia DEM metódy vo výučbe procesov s partikulárnou tuhou fázou (025STU-4/2018)
2018
2020
KEGAP. Peciar
ÚPI SjF
2004
2006VEGAM. MojzešKGZA SvF
Aplikácia elektro a magnetoreologických materiálov na potláčania kmitania (1/4123/07)2007
2009
VEGAKTM SjF
Aplikácia EPR spektroskopie pri štúdiu fotoindukovaných procesov na TiO2 nanoštruktúrach - štruktúra vs. fotokatalytická aktivita
2015
2015
Mladý výskumník
Z. Barbieriková
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Aplikácia fermentovaných bioproduktov a humínových látok vo výžive hydiny, nový prístup ku zlepšeniu zdravia zvierat a produkcii bezpečných a funkčných potravín (APVV-18-0039)
2019
2023
APVV - Všeobecná výzva
ÚBT FCHPT
Aplikácia generatívneho projektovania v automobilovom priemysle
2014
2015
Pokračujúci mladý výskumník
ÚDTK SjF
Aplikácia inteligentných senzorov na báze nízkofrekvenčného dátového prenosu pre monitorovanie operačných cyklov v priemyselnej výrobe
2019
2019Mladý výskumníkR. Husovič
UPIM MTF
2016
2018
KEGA
UIAM MTF
2016
2016
Mladý výskumník
UIAM MTF
2015
2015
Mladý výskumník
UVTE MTF
2005
2007APVVÚRK FEI
2006
2008
APVVP. AlexyOPKV ÚPSP FCHPT
Aplikácia moderných simulačných programov v predmetoch nového študijného odboru výrobné technológie (3/2411/04)2004
2006
KEGAM. TolnayKVS SjF
Aplikácia moderných simulačných programov v predmetoch nového študijného odboru Výrobné technológie. (3/2411/04)20042006KEGAZ. Králová
ÚRK FEI
Aplikácia multimédií vo výučbe fyziky. (Rozvoj.proj.)
2006
2007
-- Iný domáci --
OChF ÚFCHCHF FCHPT
Aplikácia optických a elektrochemických meracích metód pre selektívnu identifikáciu rôznych typov sacharidov v roztokoch (TECH4SUGAR)
2019
2019
Mladý výskumník
ÚEF FEI
Aplikácia paralelného programovania pri identifikácii nebezpečenstiev v chemických procesoch2019
2019
Mladý výskumníkOChBI ÚCHEI FCHPT
Aplikácia paralelných výpočtov pri identifikácii nebezpečenstiev v chemických procesoch
2018
2018
Mladý výskumníkOChBI ÚCHEI FCHPT
20182018
Mladý výskumník
B. Ludrovcová
UVTE MTF
Aplikácia pozitrónovej anihilácie pre štúdium radiačného krehnutia materiálov používaných vo fúznych technológiách. (FUSION)
2003
2006
6. rámcový program
KJFT FEI
2009
2011
VEGA
KBKM SvF
Aplikácia presných navigačných algoritmov a systémov na monitoring stavebných konštrukcií (1/3308/06)20062008VEGA
KGDE SvF
Aplikácia probiotických a potenciálne probiotických mikroorganizmov vo výrobe nových cereálnych a pseudocereálnych fermentovaných produktov
20162016Mladý výskumníkOVHKP ÚPV FCHPT
2013
2017
APVV - Všeobecná výzvaUIBE MTF
Aplikácia štruktúrnej dynamickej modifikácie v pohonových systémoch technologických zariadení2020
2021
Mladý výskumníkP. BuchaUIAM MTF
Aplikácia vizualizačných metód pri výskume architektúry historických železiarskych areálov (AVIME)
2016
2016
Mladý výskumník
E. BellákováÚDTAaOP FA
2016
2018
KEGA
UPIM MTF
20042006APVVKM FEI
20112013
VEGA
E. LabašováUVSM MTF
Aplikácie membránových reaktorov na čistenie priemyselných odpadových vôd v a.s. Duslo, Šaľa. (APVV-0144-07)
20082009
APVV - Všeobecná výzva
I. BodíkOEI ÚCHEI FCHPT
Aplikovaný výskum a vývoj inovatívnej technológie pre ultra hlboké geotermálne vrty (26240220042)
2011
---- Iný domáci --OĽZ ST Dek FEI
Aplikovaný výskum a vývoj inovatívnej technológie pre ultra hlboké vrty (26240120042)
2010
2013
OP VaVM. MasarykÚESZ SjF
Aplikovaný výskum merania fyziologických parametrov stresu a inteligentného bezdrôtového biomonitoringu s využitím technológií na čipe (APVV-0766-12)
2013
2013
APVV - Všeobecná výzva
UPSS FIIT
Aplikovaný výskum merania fyziologických parametrov stresu a inteligentného bezdrôtového biomonitoringu s využitím technológií na čipe (APVV-14-0817)2015
2018
APVV - Všeobecná výzva
UPSS FIIT
Aplikovaný výskum merania fyziologických parametrov stresu a inteligentného bezdrôtového biomonitoringu s využitím technológií na čipe. (APVV-15-0789)2016
2019
APVV - Všeobecná výzva
K. JelemenskáUPSS FIIT
Aplikovaný výskum technológie plazmotermických procesov (26240220070)
2011
2014-- Iný domáci --
PS OĽZ ST Dek FEI
Aplikovaný výskum technológie plazmotermických procesov (26240120070)
2011
2014
OP VaV
M. Varchola
ÚPI SjF
Aplikovaný výskum v oblasti optimalizácie a riadenia energetických sústav v dobe smart grid (26240220069)
2011
2014
-- Iný domáci --ÚEAE FEI
Applications of Rapid Manufacturing in Biomedical Fields (CIII-SI-0206-05-1112)20112012
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
K. Velíšek
KTZS UVSM MTF
Aproximatívne modelovanie procesných charakteristík cyklónových separátorov
2013
2013
Mladý výskumníkĽ. BriššÚPI SjF
Aproximované prediktívne riadenie energetických systémov
2017
2017
Mladý výskumníkJ. Drgoňa
OIaRP ÚIAM FCHPT
APVV MVP 2019 Czölderová (MVP-2019-0024)2019
2019
APVV - MVP (podpora mladých výskumných pracovníkov)
OEI ÚCHEI FCHPT
APVV MVP 2019 Čížová (MVP-2019-0003)
20192019APVV - MVP (podpora mladých výskumných pracovníkov)K. Čížová
ODCP ÚPSP FCHPT
APVV MVP 2019 Elefantová (MVP-2019-0005)
20192019APVV - MVP (podpora mladých výskumných pracovníkov)
ÚBM FCHPT
APVV MVP 2019 Ház (MVP-2019-0002)
2019
2019
APVV - MVP (podpora mladých výskumných pracovníkov)
A. HázODCP ÚPSP FCHPT
APVV MVP 2019 Klempová (MVP-2019-0006)
2019
2019
APVV - MVP (podpora mladých výskumných pracovníkov)T. Klempová
ÚBT FCHPT
APVV MVP 2019 Kreps (MVP-2019-0004)
2019
2019
APVV - MVP (podpora mladých výskumných pracovníkov)
F. KrepsOPT ÚPV FCHPT
APVV MVP 2019 Kuchtanín (MVP-2019-0064)
2019
2019
APVV - MVP (podpora mladých výskumných pracovníkov)
OACh ÚACHTM FCHPT
APVV MVP 2019 Pogány (MVP-2019-0012)
2019
2019APVV - MVP (podpora mladých výskumných pracovníkov)OACh ÚACHTM FCHPT
APVV MVP 2019 Vyviurska (MVP-2019-0014)2019
2019
APVV - MVP (podpora mladých výskumných pracovníkov)
ÚACH FCHPT
AQUALINGUA (F/01/B/F/LA-118204)
2001
2003-- Iný medzinárodný --SvF
20162016Štátny programÚDTAaOP FA
ARCH+A dni (16-362-03068 )
2016
2016
-- Iný domáci --ÚDTAaOP FA
Architekt Emil Belluš (1/0518/08)
2008
2010
VEGA
KDAaU UDTA FA
2006
2008
VEGA
KO a TvPP UA2 FA
Architektonické dedičstvo a turizmus. Teoretické a koncepčné hľadiská implementácie novej funkcie do štruktúr architektonického dedičstva a ich optimalizácia na príklade turizmu (1/3300/06)2006
2008
VEGAE. KráľováKO a TvPP UA2 FA
20162017Štátny programĽ. IlkovičováÚKAaIS FA
Architektonické intervencie pre mesto Modra / vízie revitalizácie
20162017
Štátny program
Ľ. IlkovičováÚKAaIS FA
Architektonické intervencie pre mesto Modra / vízie revitalizácie (16-142-01590)
2016
2017
-- Iný domáci --Ľ. Ilkovičová
ÚKAaIS FA
Architektonicko-urbanistické a hygienické princípy tvorby malovýrobných zariadení v dôsledku reštrukturalizácie priemyselnej výroby. (1/1146/04)20042006VEGA
UA2 FA
2004
2006
KEGA
UDTA FA
Architektúra a urbanizmus 2020 - smerovanie k takmer nulovému energetickému štandardu (MŠ 1/0559/13 )20132015VEGAL. KrajcsovicsÚEEA FA
Architektúra bez bariér - architektúra pre všetkých (2002/8)
2003
2003
-- Iný medzinárodný --
UA2 FA
Architektúra kyberkultúry Nová paradigma života v globálnej "sieti" - nové podmienky pre architektonickú tvorbu. (1/0334/03)
2003
2005VEGAKDAaU UDTA FA
ARCHIZINES, Výstava novej generácie magazínov, fanzínov a žurnálov o o architektúre (Kultúra 2012)
2012
2012
-- Iný domáci --Ľ. Vitková
Dek FA
ASIA Link (ASIA Link)
2008
2010
Asia Link ProgrammeKHTE SvF
2002
2005
SocratesUU FA
Aspekty a faktory vedúce k malému záujmu o štúdium technických odborov (SK-CZ-2013-0174)
2014
2015Bilaterálna spolupráca - SR - ČeskoĽ. StuchlíkováÚEF FEI
Assembling Langmuir Architectures Through the use of Roll-to-Roll Systems. (324449-FP7-ALBATROSS-Weis)20132018Initial trainingÚEF FEI
Asymetrická syntéza s využitím templátu pre kryštalizáciou indukovanú asymetrickú transformáciu (CIAT). (LPP-0238-06)
2006
2009APVVĽ. Fišera
OOCh ÚOCHKP FCHPT
2006
2008
VEGA
Ľ. Fišera
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Asymetrické a stereoselektívne syntézy prírodných látok a ich analógov (1/0552/18)
20182021
VEGA
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Asymetrické Pd(II)-katalyzované reakcie ako metodika prípravy chirálnych stavebných blokov pre syntézu biologicky účinných prírodných látok a ich analógov. (APVT-20-000904)
2005
2007
APVV
P. SzolcsányiOOCh ÚOCHKP FCHPT
Atlas krajiny SR (bez oznacenia)20012002
Štátna objednávka
FA
Atmosférická sonda merajúca veličiny (2015et10)20162016
-- Iný domáci --
UPSS FIIT
2010
2011
DAAD
KTL FEI
2008
2008COSTA. PřibilováKRE FEI
20082010
VEGA
ÚAOB FA
20052007
VEGA
M. Murgaš
UVTE MTF
20082010
VEGA
J. JaníkKME FEI
Automatická detekcia navigačnej zručnosti na Webe
2019
2019
Mladý výskumník
UISI FIIT
Automatická sumarizácia používateľom vytvorených recenzií
2018
2018
Mladý výskumníkS. Pecár
UISI FIIT
Automatické generovanie architektúr samočinného testovania pamätí v systémoch na čipe20172018
Mladý výskumník
M. Lóderer
UISI FIIT
Automatické generovanie efektívnych algoritmov na implementáciu prediktívneho riadenia2015
2015
Mladý výskumník
OIaRP ÚIAM FCHPT
Automatické generovanie trajektórii pre roboticky manipulátor
2018
2018Mladý výskumníkM. AdamíkÚRK FEI
Automatický modelový HAZOP systém na analýzu nebezpečenstva v procesnom inžinierstve (1/0659/18)
2018
2020
VEGAOChBI ÚCHEI FCHPT
Automatizácia kontroly elektronickej dokumentácie stavieb s využitím inovatívnych technológií zberu údajov a virtuálnych modelov (APVV-18-0247)2019
2023
APVV - Všeobecná výzva
KGDE SvF
20012005CEEPUSKTZS UVSM MTF
Automatizácia procesov konštruovania pomocou makier VBA v CAD/CAE (050STU-4/2018)
2018
2020
KEGAŠ. Hajdu
UIAM MTF
20202021Mladý výskumník
UVPT MTF
Automatizovaná robotická montážna bunka ako prostriedok konceptu Industry 4.0 (APVV-16-0006)
20172020
APVV - Všeobecná výzva
ÚRK FEI
Automatizované rozpoznávanie antisociálneho správania v online komunitách (APVV-17-0267)
20182022APVV - Všeobecná výzva
UISI FIIT
Automatizované výrobné systémy a progresívne technológie (SK-BUL 00106)20072008-- Iný domáci --
KVS SjF
Automatizovaný systém modelovania mechanizovaných stavebných procesov s aplikáciou metód multikriteriálnej optimalizácie (1/0184/12)
2012
2014
VEGA
KTES SvF
Automobilová Junior Akadémia (AJA) (PSA16_8)20162021
-- Iný domáci --
D. CagáňováUPIM MTF
Automobilový inžinier 21. storočia (AI 21, kód 13120120130)
2005
2008
-- Iný domáci --
M. Polóni
OALSM ÚDTK SjF
Automómny mobilný monitorovací systém (APVV-14-0526)2015
2018
APVV - Všeobecná výzva
UIAM MTF
Autonómna smart HAZOP analýza
2017
2017Mladý výskumníkJ. JanošovskýOChBI ÚCHEI FCHPT
Autonómne mikrosystémy pre biosenzoriku (DAAD - The German Academic Exchange Service)
2011
2014-- Iný medzinárodný --
UIAM MTF
Autonómne sledovanie pohyblivého cieľa (2017et012)
2018
2018-- Iný domáci --ÚAM FEI
Autonómny systém na 3D tlač vo vesmíre (2017et005)
2018
2018
-- Iný domáci --
P. HubinskýÚRK FEI
Autonómny systém na 3D tlač vo vesmíre (2018et015)2019
2019
-- Iný domáci --
P. HubinskýÚRK FEI
Autonomous Airships (8/2006)2007
2008
DAADM. HubaKAR ÚRK FEI
AUTOWELDLINK-Vysokoproduktívne automatizované zváranie veľkokapacitných nádrží a potrubí (26240220033)
2010
2014
-- Iný domáci --ÚRK FEI
Bacteria ID (29061)
2009
2009
-- Iný domáci --
OBT ÚBT FCHPT
2003
2020
Baltic University Programme
KVHK SvF
Benchmarkové úlohy pre reaktory VVER-440 (BU-40)20142014-- Iný domáci --
ÚJFI FEI
20032005VEGAOOCh ÚOCHKP FCHPT
Better Utilization of Green Energy through Better Modelling (BFN16-ENV-010)
2017
2018
-- Iný medzinárodný --
UISI FIIT
BEZ NÁZVU (PL-0125)
2003
2004
CEEPUS
KESP FEI
BEZ NÁZVU (H-0150-02/03)
2002
2003
CEEPUS
BEZ NÁZVU (SP HO 18)
2000
2003
Cezhraničná spolupráca - SK - ATJ. Szolgay
KVHK SvF
BEZ NÁZVU (2922080050)200020035. rámcový programSvF
BEZ NÁZVU (DAAD)2003
2004
Bilaterálna spolupráca
KKPS SvF
BEZ NÁZVU (CPNR: H-0183-04/05)
2004
2005
CEEPUSKTL FEI
BEZ NÁZVU (624/02)
2004
2005
-- Iný medzinárodný --KBKM SvF
BEZ NÁZVU (133840-LLP-1-2007-1-SK-ERASMUS-ECDSP)
20072007ErasmusLBK KBKM SvF
Bezdeformačné zváranie halových nosníkov 4 horákmi (VMSP-P0008-07)20082008
APVV - Program VMSP
K. UlrichUVTE MTF
Bezdrôtový prístup do počítačovej siete pre zamestnancov a študentov v priestoroch Fakulty informatiky a informačných technológií STU (Projekt WiFIIT) (5a-FIIT/2006)
2006
2006
-- Iný domáci --
UPSS FIIT
Bezpečná a efektívna budúcnost’ jadrovej energetik (041STU-4/2019)
20192021
KEGA
V. NečasÚJFI FEI
Bezpečná postkvantová kryptografia (1/0159/17)
20172020VEGAÚIM FEI
Bezpečné optimálne riadenie technologických procesov20152016Excelentné tímy mladých výskumníkovJ. OravecOIaRP ÚIAM FCHPT
2006
2009APVVĽ. Valík
OVaHP ÚBM FCHPT
Bezpečnosť a spoľahlivosť moderných nosných prvkov a konštrukcií z kovu, skla a membrán (1/0747/16)2016
2018
VEGA
KKDK SvF
Bezpečnosť a spoľahlivosť prostriedkov heterogénnych sietí Internetu vecí (1/0550/18)
2018
2021
VEGA
L. Hudec
UPAI FIIT
2009
2011
VEGAL. HudecUPSS FIIT
Bezpečnosť sietí v prostredí Internetu vecí20172017Mladý výskumník
UPAI FIIT
Bezpečnosť, spoľahlivosť a efektívnosť prostriedkov heterogénnych sietí Internetu vecí (1/0580/20)20202023VEGAI. Kotuliak
UPAI FIIT
2004
2006
VEGAF. Urban
KTE SjF
Bezpečnosť v distribuovaných počítačových systémoch (1/0361/15)
20152017
VEGA
L. Hudec
UAI FIIT
Bezpečnosť v distribuovaných počítačových systémoch a mobilných počítačových sieťach (1/0722/12)
20122014
VEGA
UAI FIIT
Bezpečnostná architektúra pre mobilné ad-hoc siete
2017
2017
Mladý výskumník
J. FilipekUPAI FIIT
20192020APVV - Bilaterálna spolupráca E. HodúlováUVTE MTF
BG-1103 Modelling, Simulation and Computer-aided Design in Engineering and Management (CEEPUS III.)
2018
2019Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
ÚAM FEI
Bioaktívne komplexy prechodných kovov s magnetickou bistabilitou (APVV-19-0087)
20202024
APVV - Všeobecná výzva
I. ŠalitrošOACh ÚACHTM FCHPT
Bioaktívne látky rakytníka rešetliakového a ich uplatnenie vo funkčných potravinách (APVV-17-0212)
2018
2021
APVV - Všeobecná výzva
OPT ÚPV FCHPT
BioDaT (2012et001)2013
2013
-- Iný domáci --
ÚIM FEI
Biodegradácia a bioremediácia perzistentných a toxických organických chlórovaných prioritných látok -- kontaminantov pôd, sedimentov a vôd . (1/0734/12)
2012
2014
VEGA
OBT ÚBT FCHPT
Biodegradovateľné polymérne materiály pre obalovú techniku.
2014
2014
-- Iný domáci --K. TomanováOPKV ÚPSP FCHPT
Biodiverzita a antimikrobiálny potenciál divokých kyslomliečnych baktérií a ich dopad na technologický proces a ľudské zdravie. (1/0879/12)
2012
2014
VEGA
OPT ÚBT FCHPT
2006
2010-- Iný medzinárodný --K. MikulaKMDG SvF
20152018H2020: SC5 - Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
UIBE MTF
Biochemické a genetické aspekty stárnutia a bunkovej smrti vláknitých húb. (APVT- 20-003904)
2005
2007
APVV
OBaM ÚBM FCHPT
Biokatalytická produkcia prírodných aróm v hybridných systémoch. (APVV-0656-11)
20122015APVV - Všeobecná výzvaOChBI ÚCHEI FCHPT
2009
2012
APVV - Program LPP
KME FEI
Biokonverzia nízkorozpočtových tukových materiálov na vysokohodnotnú biomasu bohatú na PUFA-karotenoidy (ES581046)
20172019-- Iný medzinárodný --M. Čertík
ÚBT FCHPT
Biologické čistenie odpadových vôd a biologické spracovanie čistiarenských kalov a organických materiálov. (042 CZE)2004
2005
Bilaterálna spolupráca - SR - Česko
OEI ÚCHEI FCHPT
Biologicky aktívne látky rakytníka rešetliakového a ich aplikácia v potravinách
2019
2020
Excelentné tímy mladých výskumníkov
Z. BurčováOPT ÚPV FCHPT
Biologicky inšpirované metódy pre koordináciu skupinového pohybu mobilných robotov (APVV-0261-10)
20112014APVV - Všeobecná výzvaP. Hubinský
ÚRK FEI
20182018
inštitucionálny projekt
K. GerulováUIBE MTF
Biomasa - Zdroj chemických zlúčenín a biopalív. (021STU-4/2014)
2014
2016
KEGA
ODCP ÚPSP FCHPT
Biomasa - Zdroj chemikálií a biopalív. (APVV-0850-11)2012
2015
APVV - Všeobecná výzvaI. ŠurinaODCP ÚPSP FCHPT
Biomedicínske laborátorium (060STU-4/2016)
2016
2018
KEGA
B. HučkoÚAMM SjF
2005
2007
VEGA
J. Sumec
KSME SvF
Biomembrány: Štruktúra a dynamika biologických membrán vo vzťahu k bunkovým funkciám. (VVCE-0064-07)2008
2011
APVV - Program VVCE
OBT ÚBT FCHPT
Bionika a inspirace ekosystémem lesa, biosystémem stromu a dřevem2018
2018
Mladý výskumník
M. Kučerová
ÚD FA
2001
2003
EUREKA
OChBI ÚCHEI FCHPT
Bioremedácia polychlórovaných bifenylov (PCB) kombináciou nanotechnológie a biotechnológie
2017
2017Mladý výskumníkH. Horváthová
ÚBT FCHPT
Bioremediácia pôd a sedimentov kontaminovaných organickými polutantmi - polychlórovanými bifenylmi (PCB) (1/0399/10)
2010
2011VEGAK. DercováOBT ÚBT FCHPT
20072009
VEGA
OBT ÚBT FCHPT
2009
2009
-- Iný domáci --
I. BodíkOEI ÚCHEI FCHPT
Biorozložiteľnosť odpadovej vody s farbou (29050)20092009-- Iný domáci --OEI ÚCHEI FCHPT
2004
2009
-- Iný domáci --L. Dedik
KAIPT SjF
2004
2009RAV MŠ SRL. Dedik
KAIPT SjF
Biosimulácia ako nástroj pre výstavbu farmakologických modelov s fyziologickou interpretáciou parametrov (LPP-0164-07)
2008
2011-- Iný domáci --L. DedikSjF
Biotechnologická modifikácia fungálnych producentov karotenoidov a lipidov (SK-HU-2013-0014)20152016APVV - Bilaterálna spolupráca M. ČertíkOBT ÚBT FCHPT
Biotechnologická príprava nových typov funkčných obilnín a cereálnych produktov obohatených o polynenasýtené mastné kyseliny a pigmenty. (APVV-0662-11)
2012
2015
APVV - Všeobecná výzva
M. ČertíkOBT ÚBT FCHPT
2005
2006
Bilaterálna spolupráca - SR - Grécko
OBT ÚBT FCHPT
Biotechnologické aplikácie etanolovej fermentácie ? biologické, chemické a bioinžinierske aspekty zefektívnenia produkcie fermentovaných nápojov a palivového bioetanolu. (1/2391/05)20052007VEGAOBT ÚBT FCHPT
Biotechnologické aspekty produkcie klasických a alternatívnych fermentovaných nápojov. (1/9130/02)20022004VEGAD. ŠmogrovičováOBT ÚBT FCHPT
Biotechnologické spracovanie odpadových olejov a tukov (1/0323/19)
2019
2021
VEGA
ÚBT FCHPT
2004
2006
VEGAK. DercováOBT ÚBT FCHPT
2008
2010
VEGA
OBT ÚBT FCHPT
Biotechnologické zhodnotenie domácich poľnohospodárskych zdrojov na bioprodukty s cielenými nutričnými a funkčnými vlastnosťami. (1/0975/12)20122014
VEGA
OBT ÚBT FCHPT
2004
2007
6. rámcový program
OVT ÚPSP FCHPT
Biotechnology research in the collaboration with academic institutions. (ITMS 26220220093)20102014OP VaVD. Berkeš
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Blockchain Lab (026STU-4/2020)
2020
2022
KEGA
UPAI FIIT
Blockchain Lab (047STU-4/2021)
20212023KEGAM. Ries
UPAI FIIT
Bórom dopované diamantové vrstvy pre elektrochemické aplikácie (BDDSENS)
2012
2013
-- Iný domáci --
M. VojsÚEF FEI
Bórom dopovaný diamant ako elektrochemický senzor pre stanovenie významných látok v klinickej, potravinárskej a environmentálnej chémii
2015
2015
Mladý výskumník
J. SochrOALCh ÚACH FCHPT
Bratislavský prístav a jeho medzinárodné kontexty (BP_MK)
2016
2016
Mladý výskumníkM. Dubiny
ÚDTAaOP FA
Brownfieldy v pobaltských štátoch (CZ/08/LLP-LdV/TOI/134005)
2008
2010
Leonardo da VinciD. Petríková
ÚM OUP REK
Budovanie CE na výskum a vývoj konštrukčných kompozitných materiálov - 2. etapa (26240120020)
2012
2012
OP VaVSjF
Budovanie digitálneho marketingu v súlade s koncepciou Industry 4.0
2020
2021
Mladý výskumník
L. StupavskáUPIM MTF
Budovanie dištančného a elektronického vzdelávania na STU FEI (5 c)2006
2007
-- Iný domáci --
ÚRK FEI
Budovanie dištančného a e-vzdelávania na STU FEI (5_c)
2007
2007
-- Iný domáci --ÚRK FEI
Budovanie kapacít v sektore vysokých škôl Afganistanu (SAMRS/2018/AFG/1/1)
20182021Slovenská rozvojová spolupráca ODA, Slovak AidOChBI ÚCHEI FCHPT
Budovanie laboratória programového riadenia výrobných systémov (3/7131/09)
2009
2011KEGA
UVSM MTF
20182020KEGAUVTE MTF
2016
2018
KEGA
UVTE MTF
Budovanie spoločnej cezhraničnej inovačnej platformy
2018
2018
Interreg VA: SR - Česká republika
M. BehúlováUIAM MTF
2006
2008
KEGA
J. MudrikUVSM MTF
Budovanie virtuálneho laboratória robotiky a manipulačnej techniky (027STU-4/2014)20142016
KEGA
UVSM MTF
Budovanie virtuálnych a vzdialených experimentov pre sieť on-line laboratórií (3/7245/09)
2009
2011
KEGA
ÚRK FEI
Budovanie virtuálnych a vzdialených experimentov pre sieť on-line laboratórií. (3/7245/09)2009
2011
KEGA
OIaRP ÚIAM FCHPT
Budúca generácia hybridného širokopásmového vysielania (FP7-ICT-2011-287848)
2011
2014
Information and communication technologies
PRVVČ KFEI Dek FEI
Budúce generácie kremíkových technológií v oblasti mobility, priemyslu a sietí pre udržateľné znižovanie emisií v nasledujúcom desaťročí (826417)
2019
2021
H2020: Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL)
A. Chvála
ÚEF FEI
2000
2002
INTERREG IIC
FA
Bunkový automat pri optimalizácii procesu kryštalizácie taveniny ocele pri plynulom odlievaní ako systému s rozloženými parametrami v Železiarňach Podbrezová, a.s. (APVV-18-0102)
2019--APVV - Všeobecná výzvaÚAMAI SjF
CAE laboratórium pre nový študijný program Aplikovaná mechatronika (015STU-4/2012)2012
2014
KEGAV. KutišÚAM FEI
C-Au chemická väzba v polyetyléne implantovanom iónmi zlata: DFT modelovanie a experiment (SK-SRB-2016-0002)2017
2018
APVV - Bilaterálna spolupráca
A. Antušek
UVPT MTF
CA17133 - Implementing nature based solutions for creating a resourceful circular city20182022COSTK. KristiánováUKZA FA
Ca2+ homeostáza a signalizácia vo fyziológii a vývoji Trichoderma spp. (APVV-0719-12)
2013
2017
APVV - Všeobecná výzva
OBaM ÚBM FCHPT
CeBiMED - inovačné centrum biomedicínskych technológií ( -)20052007
Európsky sociálny fond
KRE FEI
CEDIV-M II Centrum ďalšieho vzdelávania učiteľov matematiky (CEDIV M-II kód 13120120238)
2006
2008
-- Iný domáci --
KM SjF
CEEDES (6545003)
2000
2003
-- Iný medzinárodný --
KTZB SvF
20052007
Európsky sociálny fond
Dek SvF
Central Europe Repair & Re-use Centres and Networks (3CE278P3)2011
2014
Central Europe
ÚSETM SjF
2014
2015
Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účastiM. Čambál
UPIM MTF
Central European park for innovative technologies Bratislava (CEPIT Managment)
2006
2007
-- Iný medzinárodný --
UU FA
Centrálny register študentov (CRŠ) off-line. (Centrálny rozvojový projekt 4d 001ŽU-5/2008)2008
2008
-- Iný domáci --
SCHK FCHPT
2009
2009
-- Iný domáci --
J. Dzivák
SCHK FCHPT
Centrálny register zamestnancov - fáza 0 (005-002ŽU-5/2009)
2009
2009-- Iný domáci --J. Dzivák
SCHK FCHPT
Centrum aplikovaného výskumu nových materiálov a transferu technológií (ITMS 26240220088)
2013
2015
OP VaV
V. DanielikOAT ÚACHTM FCHPT
20062008Európsky sociálny fond
KO a TvPP UA2 FA
Centrum ďalšieho vzdelávania učiteľov matematiky pre výučbu predmetu s podporou PAS (CEDIV-M, kód 11230220155)20042008
-- Iný domáci --
M. Kováčová
KM SjF
20052008
OP VaV
R. Durný
KF FEI
Centrum environmentálneho plánovania v Belehrade a Nisi (IB-JEP_41059-2006)
2007
2009
-- Iný medzinárodný --
D. Petríková
UU FA
Centrum excelencie bezpečnostného výskumu. (26240120034)
2010
2015
OP VaVOOCh ÚOCHKP FCHPT
Centrum Excelencie NAno-/Mikro-elektronických, Optoelektronických a Senzorických Technológií (VVCE-0049-07)
2008
2011
APVV
KME FEI
Centrum excelentnosti integrovanej protipovodňovej ochrany územia. (ITMS 26240120004)20092011
OP VaV
OEI ÚCHEI FCHPT
Centrum excelentnosti metód a procesov zelenej chémie. (ITMS - 26240120001)
2009
2011
OP VaV
OOCh ÚOCHKP FCHPT
2011
2015-- Iný domáci --J. Janovec
UMAT MTF
Centrum excelentnosti pre návrh, prípravu a diagnostiku nanoštruktúr pre elektroniku a fotoniku - NanoNet (26240120010)
2009
2011
-- Iný domáci --D. Donoval
ÚEF FEI
Centrum excelentnosti pre návrh, prípravu a diagnostiku nanoštruktúr pre elektroniku a fotoniku 2 - NanoNet 2 (26240120018)20102012
-- Iný domáci --
ÚEF FEI
Centrum excelentnosti pre vývoj a aplikáciu diagnostických metód pri spracovaní kovových a nekovových materiálov (26220120048)20092011OP VaVJ. JanovecUMAT MTF
20092010OP VaVUVTE MTF
Centrum excelentnosti 5-osového obrábania - experimentálna báza pre high-tech výskum (26220120045)2010
2013
OP VaV
UVTE MTF
2006
2006
-- Iný domáci --P. ČičákUPSS FIIT
2010
2012
OP VaVOPOM MTF
20122015OP VaVM. MarônekUVTE MTF
Centrum pre aplikovaný výskum environmentálne vhodných polymérnych materiálov. (SK 0094)
2009
2011
Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmusD. Bakoš
OPKV ÚPSP FCHPT
2009
2008
-- Iný domáci --
P. Schreiber
KAIA MTF
Centrum pre automatizované riadenie (7814/08)
2008
2008
-- Iný domáci --
KAIA MTF
Centrum pre materiály, vrstvy a systémy pre aplikácie a chemické procesy v extrémnych podmienkach. (ITMS 26240120007)
2009
2011
OP VaVOAT ÚACHTM FCHPT
Centrum pre materiály, vrstvy a systémy pre aplikácie a chemické procesy v extrémnych podmienkach -- Etapa II. (ITMS 26240120021)
2010
2012
OP VaV
OAT ÚACHTM FCHPT
Centrum pre obnovu vidieka (Maď/Nem/ČR/Slov/04)
2004
2006
Cezhraničná spolupráca - SK - CZ
KKPS SvF
Centrum pre prevádzku a vyraďovanie jadrových zariadení (CEPVYJZ) (001STU-2/2014)
2014
2016
-- Iný domáci --
V. Slugeň
ÚJFI FEI
Centrum pre priemyselný výskum optimálneho spôsobu syntézy vysoko účinných liečiv. (26240220061)
2011
2015
OP VaVOOCh ÚOCHKP FCHPT
2013
2015
SOP Ľudské zdroje
J. ŠujanováUPIM MTF
20092011-- Iný domáci --ÚM OUP REK
20092011OP VaV
UMAT MTF
Centrum priemyselného výskumu prevádzkovej životnosti vybraných komponentov nergetických zariadení (26240220081)
2012
2014
OP VaV
V. Chmelko
SjF
20092013APVVF. Uherek
KME FEI
2006
2008
KEGA
UDTA FA
2005
2005
Európsky sociálny fond
KME FEI
CIAT ako praktický nástroj v syntéze biologicky účinných substituovaných pyrolidínov (1/0489/19)
2019
2021
VEGA
OOCh ÚOCHKP FCHPT
20172019KEGA
CJHŠ MTF
Cielená akcia k riešeniu zanedbaných brownfield oblastí a vytváranie siete ich ekonomickej regenerácie - CABERNET (EVK 4 - CT - 2001 - 2004)
2002
2005
5. rámcový program
FA
Cielená selekcia kvasiniek pre produkciu alkoholických nápojov špecifických vlastností (1/0063/18)
20182021VEGAÚBT FCHPT
Cielená syntéza atraktívnych a biorelevantných zlúčenín s využitím moderných syntetických metód (1/0766/20)
2020
2023
VEGAOOCh ÚOCHKP FCHPT
Cielené syntézy a štúdium nových definovaných pí-konjugovaných heterocyklických zlúčenín a ich oligomérov s vodivými, optoelektronickými vlastnosťami a biologickou aktivitou pre prípravu molekulových a supramolekulových funkčných jednotiek. (1/8109/01)
2001
2003
VEGA
OOCh ÚOCHKP FCHPT
20042006VEGAD. VéghOOCh ÚOCHKP FCHPT
Cielený výskum elektrónovej štruktúry s dôsledkom na chemické a fyzikálnochemické vlastnosti (1/0871/16)
2016
2018VEGA
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Cielený výskum elektrónovej štruktúry s dôsledkom na chemické a fyzikálno-chemické vlastnosti II. (1/0718/19)
20192022VEGAOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Cirkulárne zužitkovanie biomasy v slovensko-maďarskom prihraničnom regióne: výskum a vzdelávanie (SKHU / WETA / 1801 / 4.1 / 007)
2019
2020
Interreg VA: SR - Maďarsko
OOTKaR ÚOCHKP FCHPT
2019--
H2020: SC5 - Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
D. CagáňováUPIM MTF
Citizen Drivens Security in the large urban Environment (SEP-210199143, FCT 10)
2015
2018
H2020: SC3 - Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
UVPT MTF
20162020APVV - Všeobecná výzvaJ. SzolgayKVHK SvF
CLAY NEXT - Kolekcia generatívnej keramiky (17-161-04245 )
2017
2018
-- Iný domáci --
ÚD FA
CLIL - Vysokoškolský učiteľ
2019
2020
International Visegrad Fund - Grant programs
Ľ. Hurajová
CJHŠ MTF
CLON (CRAFT - 1999-71745)
200320055. rámcový programA. SmolaKEE FEI
Collaboration and Secure Software Engineering Using Spatial Visualization (H2020-ICT-2014-1)
2014
2014
-- Iný medzinárodný --
UISI FIIT
Collaboration network over heterogeneous micro grid infrastructures for an environmentally conscious society (EE–11–2015)
2016
2018
-- Iný medzinárodný --
V. Rozinajová
UISI FIIT
Computer Aided Design of automated systems for assembling (CIII-BG-0722-05-1617)20152017
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
P. Košťál
UVTE MTF
Computer Aided Design of automated systems for assembling (CIII-BG-0722-06-1718)20172018Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
UVTE MTF
2018
2020Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlUVTE MTF
2018
2019Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
UVTE MTF
20042004CEEPUSA. Janáč
KOPT UVTE MTF
Computer-Aided Systems for Manufacture and Measurement of Machine Elements - stage II (CII-PL-0007-06-1011)20112011
-- Iný domáci --
L. Morovič
UVTE MTF
CONNECT - Innovative smart components, modules and appliances for a truly connected, efficient and secure smart grid (737434)
2017
2020
H2020: Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL)V. StopjakováÚEF FEI
Contemporary manufacturing and measuring technologies in quality management systems (CIII-PL-0007-13-1718)
2017
2018
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlUVTE MTF
Contemporary manufacturing and measuring technologies in quality management systems (CIII-PL-0007-15-1920)
2018
2020Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlUVTE MTF
Contract on the Lump Sum related to the Visegrad/ V4EaP Scholarship for Krzysztof Labisz 51601052 concluded for study/ research project (Visegrad/V4EaP Scholarship 51601052)20162017
International Visegrad Fund - Scholarships
UMAT MTF
CooperAtive Research for Logistics in Smart Cities (SEP-210278226, H2020-Twinn-2015: Twinning)
2016
2018
Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účastiD. Cagáňová
UPIM MTF
Cost effective FCL using advanced superconducting tapes for future HVDC grids (Project ID: 721019)20172020
H2020: LEIT: Nanotechnológie, pokročilé materiály, výrobné procesy a postupy a biotechnológie
UMAT MTF
Co-workingové centrum kreatívneho manažérstva kvality (Nadácia Volkswagen Slovakia Nováková)20182019
-- Iný domáci --
R. Nováková
UPIM MTF
Creating a Hub for Environment-based Assessment of Livelihoods in the Tanzanian Health system for sustainable development (ICT-39-2016-2017)
2018
2019
H2020: LEIT: Informačné a komunikačné technológie
V. VranićUISI FIIT
Creative Europe: Innovative methodologies for Young Social Enterpreneuship (Erasmus+ KA2)2016
2018
ERASMUS+D. CagáňováUPIM MTF
2007
2011
COST
A. PřibilováKRE FEI
CRUISE - Vytvorenie všade prítomného inteligentného senzitívneho prostredia (CRUISE FP6 - IST - 4-027738 )
2006
2007
Information society technologies (IST)
KTL FEI
CRUISE-komplements (CRUISE FP6 - IST - 4-027738)
2007
2008
-- Iný domáci --P. FarkašKTL FEI
Cryptography brings security and freedom (NIL SK06-IV-01-001)
2014
2016
-- Iný medzinárodný --
O. Grošek
ÚIM FEI
Cubely - programovanie vo virtuálnej realite (Generácia 3.0 2018)20182018
-- Iný domáci --
J. Vincúr
UISI FIIT
Cultivate Excellence in Micro- and NAnostructured materials Research at the Slovak University of Technology (SEP-210216084)20152018
Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
O. MoravčíkUVPT MTF
CultOpen- rozmanitosť a interkultúrne kompetencie v kontexte prisťahovaleckej krízy (BMBF Funds - Bundesministerium fur Bildung und Forschung)
2017
2019
-- Iný medzinárodný --
UPIM MTF
Cyklická zmena oxidačného stavu a DNA interkalačné vlastnosti bifunkčných komplexov prechodných kovov s halogénderivátmi nesteroidných protizápalových liečiv: Syntéza, štruktúrna charakterizácia, biologická aktivita a protirakovinové vlastnosti. (1/0482/20)
2020
2023VEGAM. ValkoOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Cyklické nitróny a ich 1,3-dipolárne cykloadície v syntéze prírodných látok
2015
2015
Mladý výskumník
T. MalatinskýOOCh ÚOCHKP FCHPT
Cytotoxicita novopripravených xenobiotík a mechanizmus ich pôsobenia. (1/1173/04)2004
2006
VEGA
OBaM ÚBM FCHPT
2004
2006
VEGA
A. Šoltész
KHTE SvF
Časť A :Posudzovanie environmentálnej kvality obytného prostredia (SPF CBC Project Nr. 1206)
2002
2003INTERREG IIIA
FA
České a slovenské školy dizajnu 2018 (17-380-03822)2017
2017
-- Iný domáci --
ÚD FA
Čiastočne fluórované pí-konjugované heterocykly - štúdium ich prípravy, reaktivity a vlastností. (1/0829/14)
2014
2016
VEGAV. MilataOOCh ÚOCHKP FCHPT
Činnosti v oblasti obnoviteľných energií a energetickej účinnosti. (ATMOS Code N00149)
2013
2014
Cezhraničná spolupráca - SK - AT
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Číslicové fázové systémy riadenia elektrických pohonov vysokej presnosti a ich imitácia prostriedkami počítačovej simulácie (1/2055/05)2005
2007
VEGAG. Michaľčonok
KAIA MTF
Číslicové spracovanie obrazových a rečových signálov, sieťové protokoly, modelovanie komunikačných prostredí a implementácia multimediálnych služieb v prostredí novej generácie konvergovaných sietí (1/0147/03)2003
2005
VEGAP. Podhradský
KTL FEI
Číslicové spracovanie zvukových , obrazových a biomedicínskych signálov (VTP č.102/VTP/2000)2000
2007
VTP
P. Fuchs
KRE FEI
Čisté kultúry kvasiniek verzus senzorické a antioxidačné vlastnosti vína. (APVV-0488-07)
2008
2011
APVV - Všeobecná výzva
F. Malík
OBT ÚBT FCHPT
Čisté priestory vo virtuálnej realite (CLE-VR)
2019
2019
Mladý výskumník
S. SedlákÚEF FEI
Čistenie odpadových vôd vo vidieckych sídlach v súbehu s využitím biomasy ako obnoviteľného zdroja. (VMSP-P-0101-09)
2009
2011APVV - Program VMSPI. Bodík
OEI ÚCHEI FCHPT
Členstvá FA STU v medzinárodných organizáciách a účasť na podujatiach (17-380-04169)
2017
2018
-- Iný domáci --
K. KristiánováÚUaUP FA
DAC Danube Academic Confederation (STAR-Danube Region Project Fund)
2016
2018
Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účastiD. CagáňováUPIM MTF
2005
2007
KEGA
UD FA
DANube Urban Brand (DTP1-249-2.2)
20172019
Interreg Danube Transnational Programme (DTP)
ÚUaUP FA
Dátová podpora modelovania a simulácie lesných požiarov (APVV-0019-12)
2013
2017
APVV - Všeobecná výzva
UIBE MTF
Dávkovanie veľkých objemov v konvenčnej a rýchlej plynovej chromatogtafii. (1/9126/02)2002
2004
VEGA
OALCh ÚACH FCHPT
Dedičstvo pre budúcnosť - ochrana a nové využitie kultúrneho dedičstva v profesnej príprave budúcich architektov (Tal/Slov/02)2002
2004
Dohoda STU
FA
Definovanie a transformácia vplyvu nových technologických systémov do princípov navrhovania obytných a občianskych budov (VEGA 1/0859/08)2008
2008
VEGA
M. Budiaková
ÚKAaIS FA
2008
2010
VEGAM. BudiakováKATOB UA1 FA
Deformačno-napäťový stav pri trecom zváraní s premiešavaním pri rôznych vstupných parametroch
2019
2019
Mladý výskumník
P. ŠlesarÚAMM SjF
2005
2007
VEGA
KMTI SvF
2004
2006
APVV
OPAF ÚPSP FCHPT
Dehydroaromatizácia metánu na katalyzátoroch Mo/ZSM-5: sledovanie vplyvu promotorov.20142014-- Iný domáci --K. VelebnáOTRP ÚOCHKP FCHPT
De-identification for privacy protection in multimedia content COST IC1206
2013
2017
COSTÚEF FEI
Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov20182023
Štátny program
ÚAOB FA
Dejiny celulózy a papiera na Slovenksu vo výrobe, výskume a odbornom školstve (2/0042/16)
2016
2018
VEGA
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Dejiny obnovy Bratislavského hradu: komparatívna štúdia obnov Bratislavského hradu na základe archívneho a terénneho výskumu (DOBBAH)
2015
2015
Mladý výskumník
A. GondováÚDTAaOP FA
Dejiny potravinárstva na Slovensku vo výrobe, výskume a v odbornom školstve. (2/0164/13)
2013
2015
VEGA
V. MilataOOCh ÚOCHKP FCHPT
Dejiny silikátov (sklo, maltoviny, magnezit) na Slovensku vo výrobe, výskume a odbornom školstve (2/0035/19)
20192021VEGAOOCh ÚOCHKP FCHPT
Dekontaminácia a čistenie historických fotografií nízkoteplotnou plazmou pri atmosférickom tlaku a ich dlhodobá stabilita
2019
2019
Mladý výskumník
K. Haberová
OPAF ÚPSP FCHPT
2008
2009
NATOJ. HívešOAT ÚACHTM FCHPT
Denitrifikácia v reaktoroch s anoxickou granulovanou biomasou. (APVV-0417-07)2008
2011
APVV - Všeobecná výzva
OEI ÚCHEI FCHPT
Depozit spomienok (17-142-01827)
2017
2017
-- Iný domáci --B. Kubinský
OVV Dek FA
Desarrollo conjunto de INvestigación en la práctica DOcente - Joint development of research on teaching practice (0201/006/17)
2017
--ERASMUS+D. Richtáriková
ÚMF SjF
Design, implementation and use of joint programs regarding quality in manufacturing engineering (CEEPUS)
2011
2012
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
L. MorovičKOPT UVTE MTF
Design, implementation and use of joint programs regarding quality in manufacturing engineering (CIII-RO-0058-04-1112)
2011
2012
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlL. MorovičUVTE MTF
20122013
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
UVTE MTF
2013
2014
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
UVTE MTF
2014
2015
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
UVTE MTF
2015
2016Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlL. Morovič
UVTE MTF
20162017Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
UVTE MTF
2017
2018Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlL. MorovičUVTE MTF
2018
2020
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlUVTE MTF
Design, implementation and use of joint programs regarding quality in manufacturing engineering (CIII-RO-0058-11-1819)2018
2019
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
L. MorovičUVTE MTF
Design Sketching Mission (17-144-03516 )
2017
2017
-- Iný domáci --M. BalážÚD FA
Design v pohybe alebo pohyb v designe (16-142-02621)20162017
-- Iný domáci --
ÚD FA
2009
2009
-- Iný domáci --
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
20192021
VEGA
UVPT MTF
Detailný virtuálny model banskoštiavnickej kalvárie ako podklad pre ochranu kultúrnej pamiatky svetového významu. (1/0680/10)
2010
2011VEGAKGDE SvF
Detekcia a modelovanie zmien v hydrometeorologických časových radoch v podmienkach klimatickej zmeny (1/0891/17)20172020VEGA
KVHK SvF
Detekcia ionizujúcich častíc s využitím senzorov na báze semiizolačného GaAs a 4H-SiC pre fyziku vysokých energií (2/0152/16)
2016
2019
VEGA
V. NečasÚJFI FEI
Detekcia kognitívnych porúch na základe sledovania pohybu očí (1/0440/19)20192021VEGAJ. PolecÚMIKT FEI
Detekcia navigačnej zručnosti na Webe2018
2018
Mladý výskumník
UISI FIIT
Detekcia neurodegeneratívnych ochorení zmiešanou a virtuálnou realitou (2019et007)
2019
2020
-- Iný domáci --M. TamajkaUPAI FIIT
Detekcia plošných a diskrétnych posunov nestabilných území na báze nízko nákladovej fotogrametrie, terestrických a satelitných technológií (0/0000/00)
2014
2016VEGAŠ. SokolKGDE SvF
Detekcia plošných a diskrétnych posunov nestabilných území na báze nízko nákladovej fotogrametrie,terestrických a satelitných technológií (1/0133/14)
2014
2016
VEGAŠ. Sokol
KGDE SvF
Detekcia porúch spojov komponentov konštrukcí na základe zmien ich modálno-spektrálnych vlastností20182018
Mladý výskumník
ÚAMM SjF
Detekcia porúch v mechanických sústavách (1/0297/03)2003
2005
VEGA
L. Starek
KTM SjF
2006
2009
APVV
L. Starek
KTM SjF
Detekcia porúch v mechanických systémoch (1/0744/10)
20102012VEGASjF
Detekcia potencionálneho poškodenia DNA kyslíkovými radikálmi generovanými svetlocitlivými nanomateriálmi
2019
2019
Mladý výskumníkÚACH FCHPT
Detekcia príčin dynamického namáhania strojových sústav a redukcia ich vplyvu na spoľahlivosť, bezpečnosť, životnosť, prostredie a človeka (1/0226/19)
2019
2021
VEGA
ÚAMM SjF
Detekcia príčin dynamického namáhania strojových sústav v strategických prevádzkach a ich vplyv na spoľahlivosť, bezpečnosť, životnosť, prostredie a človeka a metódy redukcie ich vplyvu (1/0823/18)
2018
2020
VEGA
M. Musil
ÚAMM SjF
Detekcia problémov s použiteľnosťou prostredníctvom sledovania pohľadu
20182018
Mladý výskumník
M. Blšták
UISI FIIT
Detekcia stupňa poškodenia konvexno-konkávneho ozubenia vibroakustickou diagnostikou a porovnanie jeho životnosti s HCR ozubením (1/0135/12)
2013
2016
VEGA
S. Žiaran
ÚAMM SjF
Detekcia úniku v potrubí pomocou akustických metód
2019
2019
Mladý výskumník
R. IžoldÚAMM SjF
Detekcia útokov v softvérovo definovaných sieťach
20192019
Mladý výskumník
R. GrežoUPAI FIIT
Detekcia zdrojov nízkofrekvenčné seizmického vlnenie mechanických sústav, jeho vplyv na ich spoľahlivosť a bezpečnosť, na prostredie a človeka a metódy redukcie (1/0544/16)
2016
2018
VEGA
ÚAMM SjF
Detekeia strihov vo videosekvenciách20112012
-- Iný domáci --
L. Čížová
ÚMIKT FEI
Detektory neutrónov: technológia prípravy, štúdium elektrických a detekčných vlastností (2/7170/27)
2007
2009
VEGAV. NečasKJFT FEI
Determinanty cieľovej a procesnej orientácie finančného riadenia v intenciách vývoja súčasného podnikateľského prostredia (1/0647/18 FM UK Bratislava)2018
2020
VEGA
UPIM MTF
20122014
VEGA
KM UPIM MTF
Developing the Next Generation of Biocatalysts for Industrial Chemical Synthesis. (KBBE-2010-4-266025)
2011
2014
Food, Agriculture and Fisheries, BiotechnologyM. RebrošOBT ÚBT FCHPT
Development and innovation of the subjects in the Informatics course of study fulfilling the modern requirements of E-learning (13120120183)
2006
2008Európsky sociálny fondJ. FogelKAIVT FEI
Development of Interactive and Animated Drawing Teaching Tools (0201/0020/17)2017
--
ERASMUS+D. Velichová
ÚMF SjF
Development of manufacturing technologies-new strategies and new challenges in education and research (CIII-BG-0614-01-1112)
2011
2012
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlKTZS UVSM MTF
Development of mechanical engineering (design, technology and production management) as an essential base for progress in the area of small and medium companies' logistics - research, preparation and implementation of joint programs of study (CIII-PL-0033-07-1112)
2011
--
CEEPUS
ÚSETM SjF
2015
2016
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlK. VelíšekUVTE MTF
Development of mechanical engineering (design, technology and production management) as an essential base for progress in the area of small and medium companies' logistics - research, preparation and implementation of joint programs of study (CIII-PL-0033-12-1617)
2016
2017
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
K. VelíšekUVTE MTF
Development of mechanical engineering (design, technology and production management) as an essential base for progress in the area of small and medium companies' logistics - research, preparation and implementation of joint programs of study (CIII-PL-0033-13-1718)2017
2018
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
K. VelíšekUVTE MTF
2018
2020
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
UVTE MTF
2018
2019
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
UVTE MTF
2005
2006
CEEPUS
M. Tolnay
KVS SjF
Development of process for encapsulation of ferrates in nature mined zeolite structure for rapid waste water treatment
2020
2022-- Iný medzinárodný --ZPZV MTF
Development of SCM (sheet moulding compound) materials with improved mechanical properties (FP7_PEOPLE-2012-IAPP)
2014
2015
Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účastiJ. Šujanová
UPIM MTF
Development of skill Ecosystem in Visegrad four countries20202022-- Iný medzinárodný --ZPZV MTF
DiaDAQ (2013et004)
2014
2014
-- Iný domáci --
ÚRK FEI
DiaDAQ -- Real Time (DDRT)
20152015
-- Iný domáci --
M. Tárník
ÚRK FEI
Diagnostika a korekcia parametrov tvárniacich procesov z aspektu zvyšovania kvality produkcie (1/9420/02)20022004VEGA
KMaT SjF
Diagnostika a prognóza zásob vody v pôde s aspektom na optimálne zabezpečenie porastu vodou. (APVV-0271-07)20082010
APVV
KVHK SvF
2003
2005
VEGA
KETG FEI
2009
2011
VEGA
E. Ušák
KTEE FEI
Diagnostika najstarších železobetónových mostov postavených na Slovensku (1/0690/13)20132015
VEGA
KBKM SvF
Diagnostika prevodových mechanizmov (MVP ZR 2000 - RF/ČR/SR/1)
2000
2003
-- Iný medzinárodný --
Š. Král
KCS SjF
Diagnostika srdcových chorôb v reálnom čase pomocou neurónových sietí
20192021Excelentné tímy mladých výskumníkovM. Klaučo
OIaRP ÚIAM FCHPT
Diagnostika stupňa únavového poškodenia cyklicky namáhaných ocelí meraním mikrotvrdosti konštitutívnych fáz. (1/0100/08)
2008
2010
VEGASjF
Diagnostika špeciálnych skiel s optimalizovanou iónovou vodivosťou (1/0238/17)2017
2019
VEGA
O. BošákUMAT MTF
Diagnostika špeciálnych skiel určených pre aplikácie v infračervenej oblastitspektra pomocou fyzikálnych metód (1/0410/12)2012
2014
VEGAM. Kubliha
KF UMAT MTF
Diamantové elektródy pre elektrochemické aplikácie (APVV-0548-07)
2008
2010
APVV
M. Veselý
KME FEI
Diamond electrodes for decontamination of industrial wastewaters and hydrogen generation (Diaclean) (DAAD 2018-2019)
2018
2019Program des Projektbezogenen Personeustauschs /PPP/ÚEF FEI
Diela záhradnej architektúry ako súčasť kultúrneho dedičstva a možnosti ich interpretácie ( MŠ 017STU-4/2014)
2014
2016
KEGA
I. StankociUKZA FA
2015
2015
Mladý výskumník
UVTE MTF
Digital Economy and the Society of the Future (OC-2019-1-23687)
2019
--
COSTM. BielikováUISI FIIT
Digitalizácia algoritmov riadenia a chránenia prvkov elektrizačných a distribučných sústav (1/0166/03)2003
2005
VEGAKEE FEI
2008
2009
-- Iný domáci --
J. DzivákSCHK FCHPT
20072007
-- Iný domáci --
SCHK FCHPT
Digitálna kriminalistika
20172018-- Iný domáci --
OPAF ÚPSP FCHPT
20202020EIT Manufacturing: strengthening and increasing the competitiveness of Europe’s manufacturing industryP. Schreiber
UIAM MTF
Digitálne dvojča vozidla s podporou umelej inteligencie pre autonómne dopravné prostriedky (APVV-19-0401)
2020
2023
APVV - Všeobecná výzva
I. Kotuliak
UPAI FIIT
Digitálne úložisko knižnice (18-511-03971)
2018
2018
-- Iný domáci --
K. Rešetová
OPOM MTF
2007
2007
-- Iný domáci --
Dek SvF
Digitálny archív vedomostnej základne v oblasti riadenia kvality (045STU-4/2018)
2018
2020KEGAUPIM MTF
Disperzie organických pigmentov v syntetických polyméroch s veľkosťou častíc blízkou nano-rozmerom. (1/8106/01)2001
2003
VEGA
A. MarcinčinOVT ÚPSP FCHPT
20022003
Open Society Foundation
KIK UPIM MTF
20052007
KEGA
KVS SjF
Dištančné vzdelávanie v oblasti metód zlepšovanie efektívnosti a účinnosti komplexného manažérstva kvality (3/3113/05)
2005
2007
KEGA
UPIM MTF
Dizajn Al-TM zliatin pre on-board produkciu vodíka (1/0465/15)
2015
2018
VEGAM. ŠulkaUVPT MTF
2016
2019APVV - Všeobecná výzva
UIAM MTF
2018
2020
VEGA
VSDU MTF
20182018
inštitucionálny projekt
UIAM MTF
Dizajn, syntéza a antiproliferatívna aktivita tetrahydrofuránov odvodených od (+)-varitriolu. (APVV-0203-10)
2011
2014
APVV - Všeobecná výzva
T. GraczaOOCh ÚOCHKP FCHPT
2006
2008
NANOSTRESSI. ŠtichKF FEI
Dizajn vnútorného prostredia -- inovácia výukového modelu s orientáciou na prax (MŠ 042STU-4/2015)
2015
2017
KEGA
J. VinárčikováÚIV FA
Dizajn vnútorného prostredia – inovácia výukového modelu s orientáciou na prax
2015
2017
KEGA
ÚIV FA
2009
2011
VEGA
dizajnerskakresba.sk - designzeichnung.de
2016
2016
Štátny programM. BalážÚD FA
dizajnerskakresba.sk - designzeichnung.de (16-510-00523)
2016
2016
-- Iný domáci --
M. Baláž
ÚD FA
2005
2009
6. rámcový program
A. Marcinčin
OVT ÚPSP FCHPT
DNA puzzle: riešenie paralelného optimalizačného problému de novo skladania (APVV-0721-12)
2013
2013
APVV - Všeobecná výzvaM. Lucká
UISI FIIT
2007
2007
Štátny program
KTES SvF
2012
2012
-- Iný domáci --
KTES SvF
Dni technológie pre obnovy pamiatok 2008 ? DTOP ?08 (MK-283/2008/1.3)20082008
Štátny program
O. Makýš
KTES SvF
Dobudovanie a rozšírenie akademického informačného a vzdelávancieho systému o energetike (002STU-8/2008)
2008
2009
-- Iný domáci --
F. JaníčekKEE FEI
20072007-- Iný domáci --OBT ÚBT FCHPT
Dobudovanie centra excelentného výskumu pre priemyselné biotechnológie. (07713)
2007
2007-- Iný domáci --OBT ÚBT FCHPT
Dobudovanie Centra excelentnosti metód a procesov zelenej chémie (CEGreenII). (ITMS - 26240120025)
20102012
OP VaV
T. Gracza
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení (ITMS26230120006)
2015
2015
OP VaV
OBaM ÚBM FCHPT
Dobudovanie národného centra pre výskum a aplikácie obnoviteľných zdrojov energie. (ITMS:26240120028)
2010
2012OP VaVĽ. JelemenskýOChBI ÚCHEI FCHPT
Dobudovanie Národného centra pre výskum a aplikácie obnoviteľných zdrojov energie (26240120028)
20112012
-- Iný domáci --
F. JaníčekÚEAE FEI
Dobudovanie národného centra pre výskum a aplikáciu obnoviteľných zdrojov energie (ITMS 26240120028)
2010
2014
OP VaV
ÚSETM SjF
20032011Štátny programT. Liptaj
ONMRaHS ÚACH FCHPT
Dobudovanie technologického centra spracovania plastov (IT/20/05)
2005
2005
-- Iný domáci --KMaT SjF
2005
2005
-- Iný domáci --
KOPT UVTE MTF
Dofinancovanie projektu 7RP GRAIL (DO7RP-0045-12)2013
2017
APVV - Program DO7RP
OBT ÚBT FCHPT
Dokonalosť vo fotogrametrii pre vzdelávanie v oblasti chránených území a kultúrnych pamiatok (2012-1-GR1-ERA10-10609)
2013
2013
Erasmus Mundus joint programmes
A. Kopáčik
KGDE SvF
Doktorandi pre automobilový priemysel SR (13120200024)
2004
2006
-- Iný domáci --
KAIPT SjF
Doktorandi pre modernú priemyselnú automatizáciu v SR (JPD 3 2005/NP1-047, kód 13120200115)
2006
2008
-- Iný domáci --
KAIPT SjF
2006
2008
Európsky sociálny fond
M. Huba
ÚRK FEI
Dokumentácia na zabezpečenie kvality študijných programov (517340-TEMPUS-1-2011-1-IT-TEMPUS-SMGR)
2011
2014
Structural Measures
E. Jankovichová
OPVV Dek SvF
2005
2007
VEGA
CJHŠ MTF
Domino reakcie v iónových kvapalinách a ich využitie v syntéze prírodných alebo neprírodných produktov. (SK-FR-0005-07)
2008
2009Bilaterálna spolupráca - SR - FrancúzskoT. Gracza
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Dopad prírodných rizík na lesné ekosystémy Slovenska v meniacich sa klimatickických podmienkach (APVV-15-0425)2016
2019
APVV - Všeobecná výzva
J. SzolgayKVHK SvF
Doplnkové študijné aktivity obnovy pamiatok 2008 (MK-285/2008/1.3)2008
2008
Štátny programO. Makýš
KTES SvF
Dopované uhlíkové vrstvy pre nástrojárstvo a elektronické aplikácie. (AV 4/0124/06)2006
2008
VTP
KME FEI
2010
2011
Bilaterálna spolupráca - SR - Srbsko
V. TvarožekKME FEI
20022003
5. rámcový program
D. PetríkováFA
20132015VEGA
KDOS SvF
Dopravný model AT ? SK (VKM AT-SK - N 00043)
2009
2012
Cezhraničná spolupráca - SK - AT
KDOS SvF
Dopravný smart monitorig -- optický vláknový senzorický systém (088/15_RT)2015
2016
-- Iný domáci --ÚE FEI
2006
2008
-- Iný medzinárodný --
E. KráľováKO a TvPP UA2 FA
Drevené a kombinované nosníky - skutočné pôsobenie, vývoj, rekonštrukcie. (1/3309/06)
2006
2008VEGAF. DraškovičKKDK SvF
Drevené dvere a brány v dejinách architektúry na Slovensku (1/0793/08)
2008
2010VEGAM. Kvasnicová
KO a TvPP UA2 FA
20092011VEGAF. DraškovičKKDK SvF
DriVR (2014et005)20152015-- Iný domáci --UPSS FIIT
20132013
-- Iný domáci --
O. MakýšKTES SvF
DTOP 2014 - Dni technológie obnovy pamiatok (MK-771/2014/1.3)
2014
2014-- Iný domáci --
KTES SvF
Dunajská stratégia EÚ -- zvýšenie bezpečnosti prevádzky a dopravnej kapacity veľkých plavebných komôr optimalizáciou hydraulických plniacich a prázdniacich systémov prostredníctvom modelového výskumu a heuristických optimalizačných metód. (1/0660/12)20122015
VEGA
KHTE SvF
2005
2006
Cezhraničná spolupráca - SK - AT
KTZB SvF
Dvojreaktorový membránový hybridný systém.
2014
2014
-- Iný domáci --
M. Mihaľ
OChBI ÚCHEI FCHPT
Dvojstupňové splyňovanie zmesného tuhého odpadu s katalytickou redukciou dechtov (APVV-15-0148)
2016
2020
APVV - Všeobecná výzva
OChBI ÚCHEI FCHPT
20162019APVV - Všeobecná výzvaI. PetelenÚIV FA
2004
2005
Slovensko/Francúzko
M. FikarOIaRP ÚIAM FCHPT
Dynamická a globálna optimalizácia procesov. (SK-FR-0003-07)2008
2009
Bilaterálna spolupráca - SR - FrancúzskoM. Fikar
OIaRP ÚIAM FCHPT
Dynamická a globálna optimalizácia procesov. (SK-FR-0004-11)
2012
2013
Bilaterálna spolupráca - SR - Francúzsko
M. FikarOIaRP ÚIAM FCHPT
2002
2004
VEGA
J. MudrikUVSM MTF
Dynamická analýza elektrorozvodných skríň (51/08)2008
2008
-- Iný domáci --
M. Musil
KTM SjF
Dynamická analýza vlastností rotačných sústav20182018
Mladý výskumník
ÚAMM SjF
Dynamické kontaktné úlohy (1/0426/12)
2012
2015
VEGAI. BockÚIM FEI
Dynamické pokritické pôsobenie tenkostenných konštrukcií (1/9059/02)20022004
VEGA
KSME SvF
2005
2006
6. rámcový program
L. AndrášikÚRK FEI
Dynamika protónmi indukovaného štiepenia ťažkých jadier (2/7117/27)
2007
2009
VEGA
J. Leja
KF SjF
ECOPOLIS, Plánovacie a tvorivé princípy udržateľnosti (29134-IC-2-2004-1-IT-Erasmus IPUC-2)20062007ErasmusĽ. VitkováUU FA
2002
2004
MIRA - Mobilité International Rhone Alpes
M. Zúbková
KERS SvF
Educational programs development for continuous professional training in CAx for mechanical engineering (0201/009/17)
2017
--
ERASMUS+
ÚSETM SjF
EDUCTV ? rekvalifikačný program pre zamestnancov servisných podnikov v oblasti televíznej techniky. (13120110064)20052008Európsky sociálny fondP. Píš
KRE FEI
2001
2003
VEGA
P. Roško
KSME SvF
Efektívna exploratívna analýza dát s použitím biologicky inšpirovaných algoritmov (1/0596/13)20132013VEGAUISI FIIT
Efektívna syntéza čistých beta-aminokyselín a ich funkčných derivátov. (VMSP-P-0130-09 )
2009
2011
APVV - Program VMSP
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Efektívna škálovateľná syntéza nových vonných molekúl (1/0162/20)
2020
2022
VEGADek FCHPT
2002
2003
-- Iný medzinárodný --
J. ŠiráňKMDG SvF
Efektívne doručovanie multimediálneho obsahu cez IP siete (1/0667/15)
2015
2017
VEGA
UPSS FIIT
Efektívne metódy pre vnorené riadenie založené na optimalizácii (APVV-18-0023)
2019
--
APVV - Všeobecná výzva
ÚAMAI SjF
2011
2014
VEGAR. ČunderlíkKMDG SvF
Efektívne numerické metódy riešenia geometrických parciálnych diferenciálnych rovníc (1/0733/10)20102011
VEGA
P. FrolkovičKMDG SvF
Efektívne prediktívne riadenie nelineárnych mechatronických systémov (LPP-0096-07)
2008
2011-- Iný domáci --B. Rohaľ-IlkivSjF
Efektívne riadenie výroby a spotreby energie z obnoviteľných zdrojov energie (26240220028)20102014
-- Iný domáci --
A. Beláň
FEI
Efektívne výpočtové metódy v inžinierskych vedách a aplikáciach (1/0313/03)
2003
2005
VEGAKMDG SvF
Efektívne zhodnotenie syntéznych plynov v spaľovacom motore určenom pre mikrogeneračnú jednotku
2014
2014
Mladý výskumník
ÚESZ SjF
Efektívnosť a únosnosť intenzity využitia územia Slovenských miest a obcí. (1/0896/10)
2010
2012
VEGAÚUaUP FA
Efektívny vývoj softvéru ako súhra pokročilých prístupov k vývoju softvéru a organizácie ľudí (1/0734/16)
2016
2019
VEGAV. VranićUISI FIIT
Efemérna festivalová architektúra na Grape festivale20162016
Štátny program
B. KubinskýKVT FA
2006
2007
Podpora trvalej spolupráce
KKPS SvF
Ekologická a rýchla metóda analýzy povýbuchových zvyškov (2017vs034)
2018
2018
-- Iný domáci --
ÚACH FCHPT
Ekologická likvidácia odpadu z gumy mobilným zariadením. (EURB-0013-06 (E!3866))2007
2009
EUREKAI. Hudec
OPKV ÚPSP FCHPT
Ekologické analytické metódy na sledovanie rezíduí pesticídov a na degradačné štúdie v potravinách a rastlinných materiáloch (SK-SRB-2016-0006)2017
2018
APVV - Bilaterálna spolupráca
S. Hrouzková
ÚACH FCHPT
2000
2001
Open Society Foundation
KBI UIBE MTF
Ekologické postupy prípravy dusíkatých zlúčenín a ich prekurzorov. (1/9142/02)
2002
2004
VEGA
OOTKaR ÚOCHKP FCHPT
Ekologické spaľovacie motory s alternatívnymi palivami (1/0293/03)
2003
2005VEGAM. PolóniKALSM SjF
Ekologické spracovanie odpadu z gumy mobilným zariadením. (EUR3866/UK07 (komplementárny projekt k E!3866) )2007
2008
EUREKA
OPKV ÚPSP FCHPT
Ekologické technológie a produkty na báze bioglycerolu. (APVV-0133-11)
2012
2015
APVV - Všeobecná výzva
OOTKaR ÚOCHKP FCHPT
2003
2005
VEGA
M. BošanskýKCS SjF
2003
2005
VEGA
KERS SvF
Ekonomické a inštitucionálne atribúty priemyselných parkov (1/0483/03)
2003
2005
VEGA
M. ZúbkováKERS SvF
Ekonomické a inštitucionálne atribúty rozvinutých realitných trhov. (1/7151/20)
2000
2002
VEGAKERS SvF
2008
2010
VEGAP. HerzkaÚM OUP REK
Ekonomické aspekty udržateľnej výstavby v rámci inteligentných mestských štruktúr (1/0604/18)20182020
VEGA
D. Špirková
ÚM OUP REK
Ekonomicky Efektívne Riadenie Energeticky Náročných Chemicko-Technologických Procesov
2018
2019
Excelentné tímy mladých výskumníkov
OIaRP ÚIAM FCHPT
E-lab ako nová progresívna forma interdisciplinárneho vzdelávania a podpory rozvoja štúdia odborných predmetov v univerzitnom prostredí (027STU-4/2020)
2020
2022KEGACJHŠ MTF
E-laboratórium interaktívnych experimentov ako pokračovanie projektu multimediálnej formy výuky fyziky na univerzitách SR (3/4128/06)
2006
2008
KEGA
KF FEI
20062008KEGA
KF SjF
Elastomérne kompozitné a zmesné materiály so zložkami z obnoviteľných zdrojov (APVV-19-0091)
2020
2023
APVV - Všeobecná výzvaJ. Kruželák
OPKV ÚPSP FCHPT
Elastomérne magnetické kompozity s magnetickými plnivami.
2012
2013
-- Iný domáci --J. Kruželák
OPKV ÚPSP FCHPT
Elastomérne zmesi a kompozitné materiály pre špeciálne aplikácie (APVV-16-0136)20172020
APVV - Všeobecná výzva
I. HudecOPKV ÚPSP FCHPT
E-learning dištančná on-line metóda výučby vybraných tém študijných predmetov v študijnom programe Personálna práca v priemyselných podnikoch v rámci bakalárskeho VŠ štúdia (3/3114/05)2005
2007
KEGAS. Sawicki
KHUV SvF
20132015
KEGA
UIBE MTF
E-Learningové a testovacie moduly pre vzdelávanie v oblasti počítačovej podpory výroby (026STU-4/2013)
2013
2016
KEGA
J. Beniak
ÚSETM SjF
Elektrárenstvo na Slovensku interaktívne - Neformálne interaktívne vzdelávanie približujúce problematiku priemyselného kultúrneho dedičstva
2016
2017
Štátny programM. GanobjakÚDTAaOP FA
Elektrárenstvo na Slovensku interaktívne - Neformálne interaktívne vzdelávanie približujúce problematiku priemyselného kultúrneho dedičstva (16-362-03415)20162017-- Iný domáci --ÚDTAaOP FA
Elektrická konduktivita nízkotaviteľných fluoridových elektrolytov20172017Mladý výskumník
OAT ÚACHTM FCHPT
2001
2003
VEGAKFYZ SvF
Elektricky nabité biologicky aktívne látky a ich následné reakcie v roztokoch sledované simultánnymi spektroelektrochemickými technikami. (1/0307/14)20142016
VEGA
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Elektrický skúter s PEM palivovým článkom (184/16_RT)
2016
2017
-- Iný domáci --
M. Bugár
ÚAM FEI
Elektroanalýza s využitím vnútroelektródových coulometrických titrácií a interdigitovaných mikroelektród. Optimalizácia krokov stopovej analýzy. (1/9129/02)
2002
2004VEGAOALCh ÚACH FCHPT
Elektrofyzikálne vlastnosti a technologické problémy polovodičových materiálov a štruktúr na báze Si, GaN a ZnO pre novú generáciu elektronických prvkov a obvodov (1/0507/09)
2009
2012
VEGA
KME FEI
2003
2005VEGA
KME FEI
Elektrochémia železanov v prostredí roztavených solí (1/0579/10)
2010
2011
VEGA
OAT ÚACHTM FCHPT
Elektrochemická príprava železanov pre degradáciu mikropolutantov v odpadových vodách (1/0343/19)2019
2022
VEGAJ. Híveš
OAT ÚACHTM FCHPT
Elektrochemické DNA biosenzory pre charakterizáciu chemických interakcií viazanej DNA, pre stanovenie stopových látok viažucich sa na DNA a iniciátorov a inhibítorov poškodenia DNA. (1/9253/02)2002
2004
VEGA
J. LabudaOALCh ÚACH FCHPT
Elektrochemické generovanie hydridov pre stanovenie niektorých polokovov atómovou absorpčnou spektrometriou. (1/0419/12)2012
2014
VEGAOALCh ÚACH FCHPT
Elektrochemické meranie rozpustnosti oxidu chromitého (28105)
2008
2009-- Iný domáci --P. Fellner
OAT ÚACHTM FCHPT
Elektrochemické oxidačno-redukčné procesy na kovových materiáloch. (1/0985/12)
2012
2014
VEGAOAT ÚACHTM FCHPT
2005
2007
APVVM. Ambrová
OAT ÚACHTM FCHPT
Elektrochemicky a fotochemicky iniciované reakcie koordinačných zlúčenín s biologicky aktívnymi ligandami (APVV-15-0053)
20162020
APVV - Všeobecná výzva
P. RaptaOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Elektrochemicky a fotochemicky iniciované redoxné reakcie novo pripravených koordinačných zlúčenín pre selektívnu katalýzu oxidácie uhľovodíkov (1/0416/17)
2017
2019
VEGAP. RaptaOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Elektrochemický biosenzor na báze nukleových kyselín pre detekciu vplyvu chemických látok na DNA. (SK-RO-0028-10)
2011
2012
Bilaterálna spolupráca - SR - RumunskoJ. LabudaOALCh ÚACH FCHPT
Elektrochemický proces prípravy "zeleného" oxidovadla-železanov pre dočisťovanie odpadných vôd (1/0543/15)
2015
2018
VEGAJ. HívešÚACHTM FCHPT
20022004
User-friendly information society (IST)
J. KováčKME FEI
2002
2005
User-friendly information society (IST)J. KováčKME FEI
2008
2010
VEGA
OAT ÚACHTM FCHPT
Elektrolytické vylučovanie žiaruvzdorných kovov a syntéza ich zlúčenín z taveninových elektrolytov. (Od štruktúry tavenín k mechanizmu syntézy a praktickým aplikáciám). (SK-UA-01206)20062007
Bilaterálna spolupráca - SR - Ukrajina
P. FellnerOAT ÚACHTM FCHPT
2003
2005
VEGAKMer FEI
Elektromagnetická kompatibilita technologických zariadení v gumárenskom priemysle (APVV-0333-11)20122015
APVV - Všeobecná výzva
ÚE FEI
Elektromagnetická kompatibilita v podmienkach vzájomnej interakcie meracieho a testovaného systému (1/0431/15)
2015
2018
VEGA
ÚE FEI
2009
2011
VEGA
KMer FEI
Elektromagnetické a elektrónové vlastnosti malých systémov a metamateriálov (APVV-0108-11)
2012
2015APVV - Všeobecná výzvaP. MarkošÚJFI FEI
Elektromagnetické vlastnosti supravodivých kompozitných vodičov. (APVT-20-012902)2002
2005
APVVĽ. ŠumichrastKTEE FEI
Elektromobilita ako súčasť virtuálnej elektrárne (317/17_RT )
2017
2018
-- Iný domáci --
M. Chudý
ÚEAE FEI
2018
2019
KEGA
UPIM MTF
Elektronická zbierka úloh z analytickej chémie. (3/3071/05)
2005
2006KEGAP. Tarapčík
OALCh ÚACH FCHPT
Elektronické pedagogicko-experimentálne laboratóriá mechatroniky (011STU-4/2015)20152017KEGA
ÚAM FEI
Elektronický interaktívny výkladový slovník materiálového inžinierstva (3/4057/06)20082008
KEGA
UMAT MTF
2006
2007
-- Iný domáci --M. Potočár
Dek SvF
Elektronický systém riadenia hybridnej zdrojovej sústavy (2012et002)20132013
-- Iný domáci --
ÚEAE FEI
2007
2007
-- Iný domáci --
KSME SvF
20092009
-- Iný domáci --
SCHK FCHPT
Elektronizácia prihlasovania na vysoké školy. (Centrálny rozvojový projekt 4f)
2008
2008
-- Iný domáci --
SCHK FCHPT
Elektrónolučové technológie so simultánnym predhrevom pre spájanie metalurgicky rôznorodých materiálov (APVT - 20-P01305)2005
2007
APVV
Š. Emmer
KMaT SjF
Elektrónová štruktúra - prostriedok k pochopeniu chemických a fyzikálnochemických vlastností. (1/0679/11)
2011
2014
VEGAOFCh ÚFCHCHF FCHPT
2002
2004
VEGA
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Elektrónová štruktúra komplexov kovov s "non-innocent" ligandami ako kľúč k interpretácii a predikcii ich vlastností (1/0598/16)
2016
2019
VEGAÚFCHCHF FCHPT
Elektrónová štruktúra komplexov kovov s "non-innocent" ligandami ako kľúč k interpretácii a predikcii ich vlastností II. (1/0139/20)2020
2023
VEGAM. Breza
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Elektrónová štruktúra koordinačných zlúčenín. (SK-AT-0018-08)2009
2011
Bilaterálna spolupráca - SR - RakúskoJ. KožíšekOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Elektrónová štruktúra koordinačných zlúčenín. (SK-AT-0018-10)
2011
2012Bilaterálna spolupráca - SR - RakúskoOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Elektrónová štruktúra koordinačných zlúčenín II. (SK-AT-0027-12)
2013
2014
Bilaterálna spolupráca - SR - Rakúsko
M. FroncOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Elektrónová štruktúra 3d-komplexov v tuhej fáze. (1/2449/05)20052007
VEGA
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Elektrónovolúčový technologický komplex pre zváranie, naváranie a povrchové spracovanie materiálov (VMSP-P-0009-09)2009
2011
APVV - Program VMSP
UVTE MTF
2008
2009
Bilaterálna spolupráca - SR - FrancúzskoOChF ÚFCHCHF FCHPT
Elektrostimulácia, monitoring biosignálov a kategorizácia signálov u detí s DMO (EMBKSDD)
2012
2013
-- Iný domáci --
ÚEF FEI
Eliminácia architektonických, informačných a orientačných bariér na STU
2015
2017
-- Iný domáci --
L. RollováÚAOB FA
ELMA (SK/06/A/F/PL-6012052)
2006
2008
Leonardo da VinciKME FEI
2005
2009
New and Emerging Science and Technology (NEST)
K. Mikula
KMDG SvF
Encouraging Social Entrepreneurship among European Youth - YounGO (Erasmus Plus Key Action 2-Call-Capacity Building in the field of youth -EAC/S11/13)
2016
2017
ERASMUS+
D. Cagáňová
UPIM MTF
ENEN I (ENEN SK-JAP)
2009
2012
-- Iný medzinárodný --
KJFT FEI
2017
2018APVV - Multilaterálna spolupráca KTZB SvF
20082009-- Iný medzinárodný --
KKPS SvF
Energetická efektívnosť budov, ekológia, tepelná pohoda, sekundárne zdroje energie. (MŠ 1/2121/05)20052007
VEGA
I. Tužinský
OVV Dek FA
Energetická efektívnosť, testovateľnosť a zabezpečenie koncových zariadení v heterogénnych sieťach IoT (1/0690/17)20172020
VEGA
P. ČičákUPAI FIIT
Energetická hospodárnosť osvetlenia v budovách (1/0988/12)20122015VEGAD. GašparovskýÚEAE FEI
2008
2008
-- Iný domáci --F. UrbanKTE SjF
Energetické audity a energetická certifikácia budov (044STU-4/2018)
2018
2020KEGAD. PetrášKTZB SvF
2005
2007
APVVKEE FEI
Energetické zhodnotenie alternatívnych palív vyrobených z obnoviteľných zdrojov energie v piestových spaľovacích motoroch (APVV-0015-12)2013
2017
APVV - Všeobecná výzva
ÚDTK SjF
2002
2004
VEGA
KTZB SvF
Energeticky efektívne procesné riadenie (1/0004/17)
2017
2020VEGAM. FikarOIaRP ÚIAM FCHPT
ENERGETICKY EFEKTÍVNE SYSTÉMY TECHNIKY PROSTREDIA VYUŽÍVAJÚCE OBNOVITEĽNÉ ZDROJE (1/1052/11)
2011
2013
VEGA
KTZB SvF
Energeticky, ekonomicky úsporné a environmentálne únosné pozemné komunikácie a dopravné plochy (1/0401/10)
2010
2011VEGAKDOS SvF
Energeticky úsporné budovy (41s14)
2003
2003KEGAM. BudiakováUA2 FA
Energetika procesu miešania partikulárnych látok
2016
2016
Mladý výskumník
ÚPI SjF
Energia pre inteligentné siete (296131-2-ENIAC-E2SG-Stopjakova)
20122015Joint Technology Initiatives (ENIAC)V. Stopjaková
ÚEF FEI
Energia pre smart siete (ENIAC-296131-2)
2012
2015
-- Iný medzinárodný --
ÚEF FEI
"Energia pre zelenú spoločnosť: Od trvalého získavania energie k jej SMART distribúcii. Prístroje, materiály, návrhové riešenia a ich aplikácie." (270722-2-ENIAC-ERG-Kovac)
2011
2014
Joint Technology Initiatives (ENIAC)
ÚEF FEI
2002
2003
5. rámcový programJ. HraškaKKPS SvF
20122016
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
UVTE MTF
Engineering as Communication Language in Europe (CIII-PL-0701-05-1617)
2016
2017
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
K. VelíšekUVTE MTF
2017
2018
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlK. VelíšekUVTE MTF
Engineering as Communication Language in Europe (CIII-PL-0701-08-1920)
2018
2020
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
UVTE MTF
Engineering as Communication Language in Europe (CIII-PL-0701-07-1819)2018
2019
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
UVTE MTF
2018
2019
Interreg Danube Transnational Programme (DTP)
UPIM MTF
2004
2008Európsky sociálny fondK. Žáková
KASR ÚRK FEI
Enviromental Wooden Climatic Chamber (EWCC) (SK06-IV-02-004)
20152016
-- Iný domáci --
V. KotradyováÚIV FA
Enviromentálne dopady hasiacich pien pri hasení požiarov v prírode (1/0488/08)
2008
2010VEGAI. TurekováUIBE MTF
Enviromentálne spracovanie zmesných odpadových plastov s výstupom ropných frakcií (29002)
2008
2009
-- Iný domáci --OPKV ÚPSP FCHPT
Enviromentálne vhodné prídavné materiály a technológie na spájanie kovových, nekovových materiálov a ic kombinácií v pevnom stave (1/0122/03)
2003
2005
VEGA
UVTE MTF
2002
2004
VEGA
P. Sakál
KPIM MTF
2005
2007
MVTS
UU FA
Environmentally-friendly, recyclable, lead-free and non-critical solder nanocomposites (685812-1, H2020-NMP-2015-two-stage)20152018H2020: SC5 - Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a surovinyUVTE MTF
Environmentálne akceptovateľné materiály a technológie na stavbu dopravných plôch (1/0501/17)2017
2019
VEGAS. UnčíkKMTI SvF
Environmentálne udržateľný rozvoj klasických tepelných energetických systémov (1/2082/05)
2005
2007
VEGA
V. Molnár
KTE SjF
2007
2007
-- Iný domáci --
E. Šturdík
OVaHP ÚBM FCHPT
EPISTEP - Zapájanie malých a stredných podnikov do "Európskych technických platforiem", súvisiacich s "IST" prioritou (EPISTEP, ETI-CT-023295)2005
2007
Research and InnovationB. WeberKME FEI
EPR štúdium radikálových mechanizmov a výpočet pásovej štruktúry tuhých látok. (139/002)
2002
2003
Bilaterálna spolupráca - SR - Česko
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
2005
2007
6. rámcový programD. Donoval
KME FEI
Erasmus mobility študentov a učiteľov (48145-IC-SK-ERASMUS)20032007-- Iný medzinárodný --ÚMV REKP REK
2007
2014
ErasmusÚMV REKP REK
Erasmus+ mobility študentov, učiteľov a zamestnancov (48145-EPP-1-2014-1-SKKEPPKA3-ECHE)
2014
2021
ERASMUS+
T. ŽemberyováÚMV REKP REK
Erasmus Mundus Joint Master Degree (574487-EPP-1-2016-1-SK-EPPKA1-JMD-MOB, EAC-A04-2015)2016
2017
ERASMUS+
D. CagáňováUPIM MTF
2016
2017Štátny programM. Brašeň