25. 8. 2019  6:28 Ľudovít
Akademický informačný systém

Slovenská technická univerzita v Bratislave - zoznam projektov


Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 5024

StavNázovOdDoDruhGarantPracovisko
Elektronická učebnica stereometrie pre stredné školy s využitím programu Cabri geometria II Plus (3/4120/06)20062008KEGAZ. ŠtudencováKMDG SvF
Experimentálne štúdium produkcie gama-dekalaktónu mikrobiálnou biotransformáciou. (APVT-99-019604)20052007APVVV. ŠtefucaOChBI ÚCHEI FCHPT
Fyzika netradične na webe - domáce motivačné experimenty (3/1187/03-SJF)20032006KEGAJ. DillingerKF SjF
Koncepcia študijného programu na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností. (3/4104/06)20062008KEGAM. NičÚSZ SvF
Príprava a analýza progresívnych mikroelektronických štruktúr a prvkov podporená modelovaním a simuláciou (1/9042/02)20022004VEGAD. DonovalKME FEI
A participatory open technology platform improving urbic planning through games and simulation (FP7_SST-2012-RTD-1)20142015H2020: Šírenie excelentnosti a rozširovanie účastiD. CagáňováUPIM MTF
Ab initio výpočty NMR vlastnosti molekúl so zahrnutím korelačných a relativistických efektov a vibračných korekcií (1/0840/08)20082010VEGAA. AntušekUMAT MTF
ABC transportné proteíny v mnohonásobnej rezistencii kvasiniek a fyziológii vláknitých húb. (APVV-0282-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaS. KryštofováOBaM ÚBM FCHPT
Ab-inition prístup k výpočtu vodivosti kvantových spojov (CBP.EAP.RIG.981521)20042007NATOP. BokesKF FEI
Absolventi STU v prostredí európskeho trhu práce (113221199)20112012Leonardo da VinciM. VeselýKPEU FEI
Accelerator Simulation and Theoretical modeling of Radiation Effects (SMoRE) (SMoRE No: 1488 (IAEA))20082011-- Iný medzinárodný --V. SlugeňKJFT FEI
ACE - Acoustic Course for Engineers (2016-1-PL01-KA202-026719 )20162019ERASMUS+A. VargováKKPS SvF
ACUMED - Inovatívny program tvorby moderných učebných osnov pre stredné zdravotnícke školy (13120120214)20072008Európsky sociálny fondF. LehockiKAIVT FEI
Adaptácia doručovania multimediálneho obsahu (ADAPT)20192019Mladý výskumníkA. PolakovičÚMIKT FEI
Adaptácia metód predikcie pre prúdy dát20162016Mladý výskumníkP. VrablecováUISI FIIT
Adaptácia novej definície fyzikálnej jednotky termodynamickej teploty kelvin v SR (APVV-18-0294)2019--APVV - Všeobecná výzvaS. ĎurišÚAMAI SjF
ADAPTÁCIA TECHNICKÝCH CUDZOJAZYČNÝCHTEXTOV A ICH IMPLEMENTÁCIA DO CUDZOJAZYČNÉHO VZDELÁVANIA V OBLASTI STROJNÍCTVA S VYUŽITÍM INOVATÍVNYCH IKT METÓD. (034STU-4/2019)20192021KEGAA. KucharíkováÚJŠ SjF
Adaptačné stratégie na prírodné a spoločenské disturbácie prebiehajúce v lesnej krajine (2/0038/14)20142017VEGAM. FinkaÚM OUP REK
Adaptačné vzdelávanie pedagógov pre ovládanie inovatívnych technológií (11230100073)20052008Európsky sociálny fondP. TanuškaOPRO VPPT MTF
Adaptive Recovery and Use of Spatially Visualized Software Knowledge (ICT-10-2016)20162017H2020: LEIT: Informačné a komunikačné technológieV. VranićUISI FIIT
Adaptívne a inteligentné metódy riadenia pre procesy chemickej a biochemickej technológie. (1/8108/01)20012003VEGAA. MészárosOIaRP ÚIAM FCHPT
Adaptívne metódy predikcie v energetike20172017Mladý výskumníkP. VrablecováUISI FIIT
Adaptívne povlaky pre konštrukčné a nástrojové ocele (APVV-0782-11)20122015APVV - Všeobecná výzvaP. JurčiUMAT MTF
Adaptívne spresňovanie predikcie spotreby elektrickej energie pomocou zhlukovania prúdov údajov20172017Mladý výskumníkP. LaurinecUISI FIIT
Adaptívne získavanie energie z vibrácií s priebežnou identifikáciou parametrov20152017Excelentné tímy mladých výskumníkovG. TakácsÚAMAI SjF
Adaptívne získavanie energie z vibrácií s priebežnou identifikáciou parametrov (1/0033/18)20182020VEGAG. TakácsÚAMAI SjF
Adaptívne získavanie energie z vibrácií s priebežnou identifikáciou parametrov (SK-CN-2017-0001)20182019Bilaterálna spolupráca - SR - ČínaG. TakácsÚAMAI SjF
Adaptívne získavanie energie z vibrácií s priebežnou identifikáciou parametrov (1/0284/19)20192021VEGAG. TakácsDek SjF
Adaptívny sociálny web a jeho služby pre sprístupňovanie informácií (1/0508/09)20092011VEGAP. NávratUISI FIIT
Adaptívny webový portál pre výučbu programovania pomocou príkladov (3/5187/07)20072009KEGAM. BielikováUISI FIIT
Aditívne technológie výroby súčiastok a ich environmentálny dopad (ATVAIED)20182018inštitucionálny projektE. BuranskáUIBE MTF
ADLER (SK/01/B/P/PP-142243,)20022004Leonardo da VinciM. VeselýKME FEI
Adsorpčné procesy v biotechnologických výrobách proteínov, oligosacharidov a aromatických alkoholov. (1/0531/13)20132015VEGAM. PolakovičOChBI ÚCHEI FCHPT
Advanced International Studies in Mechanics of Micro - & Nanosystems (EU/US ATLANTIS No 2008 ? 1767 / 001 ? 001 CPT USMOBI)20082012-- Iný domáci --P. ÉlesztösÚAMM SjF
Advanced physical-acoustic and psycho-acoustic diagnostic methods for innovation in building acoustics - papabuild (MSCA - 690970)20152019H2020: Excellence: Akcie Marie Skłodowska-Curie (MSCA)V. ChmelíkKKPS SvF
Advanced Semiconductor Heterostructures and Nanostructures Characterization and Processing for Optoelectronics Devices (Slo/Poľ)20032005Bilaterálna spolupráca - SR - PoľskoJ. KováčKME FEI
Advanced Teaching and LeArning System (H2020-ICT-2015)20152015H2020: LEIT: Informačné a komunikačné technológieM. BielikováUISI FIIT
Advanced Teaching and LeArning System (SEP-210249216, H2020-ICT-2015)20162017H2020: Šírenie excelentnosti a rozširovanie účastiM. StrémyUVPT MTF
Advanced tools in mobility smart planning for hubs enhancement and raising efficiency (CIP-IEE-2012-Promo-P/PDA)20142015H2020: Šírenie excelentnosti a rozširovanie účastiD. CagáňováUPIM MTF
Aechitektované aspekty vonkašieho osvetľovania pamiatkových objektov a súborov. (1/3302/06)20062008VEGAF. KrasňanKEE FEI
Afinitné mikročastice, nanočastice a micely a ich použitie na uskutočnenie separácií a reakcií v sústavách s membránami. (1/0876/08)20082010VEGAŠ. SchlosserOChBI ÚCHEI FCHPT
Agenda 21 ? Trvalo udržateľný rozvoj vidieka (14130200075)20072008Interreg IIIA: SR - RakúskoJ. HúsenicováKKPS SvF
Agregácia prechodných kovov v živých organizmoch (APVV-16-0039)20172021APVV - Všeobecná výzvaĽ. DlháňOACh ÚACHTM FCHPT
Agregačné funkcie a ich aplikácie (1/0171/12)20122014VEGAR. MesiarKMDG SvF
Agregačné funkcie ako nástroj pre spracovanie informácií (APVV-0073-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaR. MesiarKMDG SvF
Agregačné funkcie: konštrukčné metódy, rozširovania, aplikácie. (1/0419/13)20132015VEGAA. KolesárováOM ÚIAM FCHPT
Agregovanie informácií: modely a aplikácie (1/0080/10)20102011VEGAR. MesiarKMDG SvF
Achirálno-chirálna HPLC na separáciu enantiomérov vo vzorkách so zložitou matricou20192019Mladý výskumníkA. LomenovaÚACH FCHPT
Ako sprístupniť náročné modelovanie statiky a dynamiky stavebných objektov študentom na technickej univerzite (025STU-4/2019)20192021KEGAO. IvánkováKSME SvF
Akreditovaný kurz - GALVANOCHEMIKOV (29041)20092009-- Iný domáci --M. ChovancováOAT ÚACHTM FCHPT
Akreditovaný kurz - Senzorické hodnotenie potravín (29014)20092009-- Iný domáci --J. KarovičováOPT ÚBT FCHPT
Akreditovaný kurz - Senzorické hodnotenie potravín (29022)20092009-- Iný domáci --J. KarovičováOPT ÚBT FCHPT
Akreditovaný kurz - Senzorické hodnotenie potravín (29032)20092009-- Iný domáci --Ľ. ValíkOVaHP ÚBM FCHPT
Akreditovaný kurz - Senzorické hodnotenie potravín (29036)20092009-- Iný domáci --Ľ. ValíkOVaHP ÚBM FCHPT
Akreditovaný kurz - Senzorické hodnotenie potravín (29038)20092009-- Iný domáci --Ľ. ValíkOVaHP ÚBM FCHPT
Akreditovaný kurz - Senzorické hodnotenie potravín (29046)20092009-- Iný domáci --Ľ. ValíkOVaHP ÚBM FCHPT
Akreditovaný kurz - Senzorické hodnotenie potravín (29065)20092009-- Iný domáci --Ľ. ValíkOVaHP ÚBM FCHPT
Akreditovaný kurz - Senzorické hodnotenie potravín (29071)20092009-- Iný domáci --Ľ. ValíkOVaHP ÚBM FCHPT
Aktivity kultúrnej politiky v oblasti obnovy torz architektúry II.20162016Štátny programJ. GregorováÚDTAaOP FA
Aktivizácia dizajnu ako formy kultúrnej a ekonomickej reprezentácie Slovenska v EU. (3/4309/06)20062008KEGAĽ. PetránskyKD UD FA
Aktívna a pasívna bezpečnosť hendikepovaných osôb v automobile20152015Mladý výskumníkR. HasaÚDTK SjF
Aktívne materiály pre senzory plynu a metódy ich prípravy (ENIAC 621272/2014)20142017-- Iný medzinárodný --I. HotovýÚEF FEI
Aktívne metódy pri učení a štúdiu matematiky (CII-HU-0028-02-0708)20092010CEEPUSD. VelichováKM SjF
Aktívne riadenie tenkostenných sústav (1/0199/10)20102012VEGAP. ŠolekSjF
Aktívne riadenie vibrácií mechanických systémov (LPP-0118-09)20092012-- Iný domáci --B. Rohaľ-IlkivSjF
Aktívne tlmenie vibrácií mechanických konštrukcií pomocou numericky akcelerovaného prediktívneho riadenia (1/0144/15)20152017VEGAG. TakácsÚAMAI SjF
Aktualizácia predmetov zameraných na výučbu počítačových sietí podľa špecifikácie praxe (045STU-4/2015)20152017KEGAP. ČičákUPSS FIIT
Aktualizácia predmetov zameraných na výučbu počítačových sietí podľa špecifikácie praxe (011STU-4/2017)20172019KEGAP. ČičákUPAI FIIT
Aktuálne aspekty ochrany a obnovy architektonického pamiatkového fondu na Slovensku. (Determinanty a kritériá pamiatkovej starostlivosti ako súčasti architektonickej a urbanistickej tvorby) (1/7082/20)20002002VEGAP. VodrážkaKO a TvPP UA2 FA
Aktuálne problémy priestorového rozvoja v strednej a východnej Európe - priestorove inovacie v informacnej spolocnosti (NEm/SR/STU4/07)20072009MVTSM. FinkaUU FA
Akvizícia Knižnice Fakulty architektúry STU20162017Štátny programK. RaitlováKni FA
Akvizícia Knižnice Fakulty architektúry STU (16-613-03703)20162017-- Iný domáci --K. RaitlováKni FA
Akvizičný program akademickej knižnice na podporu vzdelávania (16-613-02763)20162016-- Iný domáci --K. RešetováOPOM MTF
Akvizičný program na podporu výskumu a vzdelávania (18-513-03975)20182018-- Iný domáci --K. RešetováOPOM MTF
Aldoketoreduktázy v chronických ochoreniach - in silico modelovanie významných enzýmov a ich komplexov s indolovými derivátmi. (2/0033/14)20142017VEGAP. MájekOALCh ÚACH FCHPT
Algebraické a topologické metódy v štúdiu kombinatorických štruktúr s vysokým stupňom súmernosti (1/0871/11)20112013VEGAJ. ŠiráňKMDG SvF
Algebraické a topologické metódy v teórii grafov a sieťí (APVT-20-023302)20022004APVVJ. ŠiráňKMDG SvF
Algebraické a topologické vlastnosti kvantových štruktúr a kvantová teória pravdepodobnosti (1/0266/03)20032005VEGAZ. RiečanováKMDG SvF
Algebraické, topologické a kombinatorické metódy v diskrétnych štruktúrach (APVV-0223-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaJ. ŠiráňKMDG SvF
Algebraické, topologické a kombinatorické metódy v štúdiu diskrétnych štruktúr (APVV-15-0220)20162020APVV - Všeobecná výzvaJ. ŠiráňKMDG SvF
Algebrické metódy v riadení nelineárnych systémov a ich aplikácia na riešenie problému autorotácie. (LPP-0127-06)20062009APVVM. HubaÚRK FEI
Algebrické, pravdepodobnostné a kategoriálne aspekty modelovania kvantových javov a neurčitosti (2/0069/16)20162019VEGAP. SarkociKMDG SvF
Algebrický prístup k riadeniu nelineárnych systémov: teória a aplikácie (1/0369/10)20102011VEGAM. HalásÚRK FEI
Algoritmus kolektívnej inteligencie: Interdisciplinárne štúdium swarmového správania netopierov (APVV-17-0116)20182022APVV - Všeobecná výzvaP. HubinskýÚRK FEI
Algoritmy a metódy číslicového spracovania signálov, procesy riadenia platformy konvergovaných sietí a NGN a nová generácia multimediálnych služieb a aplikácií. (1/3094/06)20062008VEGAP. PodhradskýKTL FEI
Algoritmy a metódy spracovania multimediálnych signálov pre rozhranie človek-počitač (1/0718/09)20092011VEGAG. RozinajKTL FEI
Algoritmy pre optimálne riadenie procesov prestupu tepla a látky s hybridnou dynamikou. (APVV-0029-07)20082011APVV - Všeobecná výzvaM. FikarOIaRP ÚIAM FCHPT
Algoritmy pre riadenie procesov prestupu látky a tepla. (SK-CZ-0042-07)20082009Bilaterálna spolupráca - SR - ČeskoM. BakošováOIaRP ÚIAM FCHPT
Algoritmy riadenia rekuperácie energie pri brzdení elektromobilu (ALRIREK)20132013-- Iný domáci --V. StaňákÚEAE FEI
Alpsko-karpatksý koridor - Centrope (AKK Centrope)20092012Bilaterálna spolupráca - SR - RakúskoM. FinkaÚM OUP REK
Alternatívne metódy hodnotenia elektromagnetickej kompatibility (EMC) elektronických systémov. (1/3101/06)20062008VEGAV. SmieškoKMer FEI
Alternatívne suroviny v uhľovodíkových technológiách na výrobu ekologických palív a petrochemikálií. (1/3587/06)20062008VEGAM. BajusOTRP ÚOCHKP FCHPT
An integral process value chain based on Hybrid Manufacturing process for a flexible and reconfigurable production of high complexity tooling (S0104-Flex-Tool)2019---- Iný medzinárodný --P. ŠugárUVTE MTF
Anaerobná produkcia bioplynu na čistenie kalových vôd z biomasy s vysokým obsahom dusíka a síry (1/0772/16)20162019VEGAM. HutňanOEI ÚCHEI FCHPT
Analytická charakterizácia štruktúry a vlastností vybraných nanomateriálov20162016Mladý výskumníkV. SvitkováÚACH FCHPT
Analytické a termodynamické štúdium separácie opticky aktívnych látok metódou HPLC v on-line spojení s DAD, NMR a polarimetrickou detekciou. Príprava nových selektívnych sorbentov použiteľných pri príprave vzorky. (1/0058/08)20082010VEGAJ. LehotayOALCh ÚACH FCHPT
Analytické metódy pre kvalitné a bezpečné tradičné potravinové výrobky. (SK 0010)20082010-- Iný domáci --I. ŠpánikOALCh ÚACH FCHPT
Analyticko-chemické (bio)senzory a testy ako alternatíva biologických skúšok toxicity (1/0489/16)20162019VEGAĽ. ŠvorcÚACH FCHPT
Analýza a evaluácia bezpečnostne-kritických systémov iónových a plazmových technológií20162016Mladý výskumníkP. CuninkaUIAM MTF
Analýza a interpretácia vysokofrekvenčného monitorovania polohy pomocou globálnych navigačných (1/0569/10)20102011VEGAJ. HeftyKGZA SvF
Analýza a modelovanie relativistických efektov v globálnych navigačných družicových systémoch s cieľom (1/1108/11)20112013VEGAL. HusárKGZA SvF
Analýza a návrh aplikácie pokročilých prístupových sietí v infraštruktúre NGN využívajúcich pevné metalické prenosové médiá pre podporu multimediálnych služieb a vzájomného prepojenia rôznych technológií a sietí. (1/0396/08)20082010VEGAR. RókaKTL FEI
Analýza a návrh metód a modelov viacjazyčného obsahu generovanom používateľmi v online priestore rozsiahlych dát založených na strojovom učení (1/0725/19)20192022VEGAM. BielikováUISI FIIT
Analýza a návrh multiservisných sietí podporujúcich mobilitu, multimédiá a spoluprácu s inými typmi sietí. (COST279/2)20012005COSTP. PodhradskýKTL FEI
Analýza a návrh pokročilých optických prístupových sietí v konvergovanej infraštruktúre NGN využívajúcich pevné prenosové média pre podporu multimediálnych služieb (1/0106/11)20112013VEGAR. RókaKTL FEI
Analýza a plánovanie montážnych systémov a pracovísk pomocou diskrétnej simulácie v priemysle (AaPMSaPPDSvP)20182018Mladý výskumníkŠ. LeckýUVTE MTF
Analýza a porozumenie adhéznej sily v moderných pneumatikách (PP-H2020-18-0014)20182019APVV - PP H2020I. HudecOPKV ÚPSP FCHPT
Analýza a simulácia síl pôsobiacich na lopatku pri miešaní partikulárnych látok20122013Mladý výskumníkP. PeciarÚPI SjF
Analýza a spracovanie nízkoúrovňových EKG signálov s využitím diagnostiky v praxi (AV/1103/2004)20042006VTPG. RozinajKTL FEI
Analýza a syntéza vplyvu prevádzkových podmienok na líniové a stavebné tenkostenné konštrukcie (1/0388/19)20192021VEGAJ. BrodnianskyKKDK SvF
Analýza a tvorba matematických modelov pružných a väzkopružných štruktúr a ich správania sa pod vplyvom kontaktných podmienok (1/1135/04)20042006VEGAI. BockKM FEI
Analýza a vývoj novodobých konštrukčných sústav z ocele.skla membrán a lán. Rozvoj rekonštrukčných metód a diagnostikovania exponovaných konštrukcií a potrubných vedení so zreteľom na ochranu životného prostredia. (1/0309/03)20032005VEGAZ. AgócsKKDK SvF
Analýza a zber dát z fotovoltaických a senzorických systémov (SenzLAB)20152015-- Iný domáci --O. SzabóÚEF FEI
Analýza akustickej a tepelnej pohody vo viacúčelových sálach determinovaná fyzikálnymi parametrami vnútorného prostredia (1/8323/01)20012003VEGAP. TomašovičKKPS SvF
Analýza alelovo-špecifickej regulácie expresie CD33 (2/0057/18)20182021VEGAL. MessingerováÚBM FCHPT
Analýza bezpenosti priehrad na Slovensku s prijliadnutím na ich vek a význam (1/7140/20)20002002VEGAM. LukáčKGTE SvF
Analýza biopolutantov v splaškových vodách na hodnotenie zdravia spoločnosti. (Action ES1307)20142018COSTI. BodíkOEI ÚCHEI FCHPT
Analýza deformácií podložia stavebných konštrukcií v závislosti od ich mechanických vlastností (1/9060/02)20022004VEGAJ. KuzmaKGTE SvF
Analýza deformácií zvarkov optickým D skenovaním20162016Mladý výskumníkJ. UrminskýUVTE MTF
Analýza dynamických matematických modelov pružných a väzkopružných štruktúr a ich správania sa pod vplyvom kontaktných podmienok (1/4214/07)20072009VEGAI. BockKM FEI
Analýza dynamických systémov s rýchlou spätnou väzbou (APVV-0084-11)20122015APVV - Všeobecná výzvaR. VrábeľUIAM MTF
Analýza dynamických vlastností vlnovodov pre aplikáciu mechatronických princípov v ultrazvukom podporovanom obrábaní (1336)20152015Mladý výskumníkL. KolíkováUIAM MTF
Analýza dynamických vlastností vybraných mechatronických sústav s ozubeným prevodom (4/0102/06)20062008RAV MŠ SRJ. MudrikKAM UVSM MTF
Analýza dynamiky singulárne perturbovaných diferenciálnych rovníc blízko nehyperbolickej kritickej variety (1/9095/02)20022003VEGAR. VrábeľKMDG SvF
Analýza dynamiky singulárne perturbovaných diferenciálnych rovníc blízko nehyperbolickej kritickej variety (1/1007/04)20042005VEGAR. VrábeľKMDG SvF
Analýza EEG metódami matematickej štatistiky, umelých neurónových sietí a nelineárnej dynamiky (2/4026/04)20042005VEGAM. MarkošováUAI FIIT
Analýza elektromagnetických polí vonkajších elektrických vedení (2015et008 )20162016-- Iný domáci --Ž. EleschováÚEAE FEI
Analýza energetickej bilancie PEM palivového článku a návrh potrieb na realizáciu experimentálnej kvantifikácie overovaných napäťových strát (APEM)20192019Mladý výskumníkK. OndrejičkaÚAM FEI
Analýza energetickej odolnosti moderných výkonových MOSFET tranzistorov integrovaných v DC-DC meničoch v podmienkach UIS testu podporená modelovaním a simuláciou (HEAT)20122013-- Iný domáci --J. MarekÚEF FEI
Analýza energetických a enviromentálnych opatrení pri prevádzke hygienických zariadení a vetracích systémov v nízkoenergetických budovách. (1/0730/08)20082010VEGAJ. PeráčkováKTZB SvF
Analýza environmentálnych vplyvov pre realizáciu projektu ?Nákup a modernizácia parku ŽKV ZSSK (15/2009)20082008-- Iný domáci --I. TurekováKEBI MTF
Analýza fenolových a aromatických látok medoviny v Juhoafrickej republike a Slovenskej republike. (SK-ZA-0010-07)20082009Bilaterálna spolupráca - SR - Juhoafrická republikaD. ŠmogrovičováOBT ÚBT FCHPT
Analýza fyzikálno-chemických vlastností nových ternárnych hlboko eutektických rozpúšťadiel a ich schopnosť rozpúšťať zložky biomasy20182018Mladý výskumníkV. MajováODCP ÚPSP FCHPT
Analýza globálnych zdrojov dát a možnosti ich využitia na spresnenie a testovanie modelov tiažového poľa Zeme (1/0954/15)20152017VEGAJ. JanákKGZA SvF
Analýza hardvérovej realizovateľnosti jadra operačného systému reálneho času na čipe (RTOSoC)20172017Mladý výskumníkL. KohútkaÚEF FEI
Analýza hraničných vrstiev trojbodových a štvorbodových okrajových úloh pre singulárne perturbované obyčajné diferenciálne rovnice 2. rádu (1/0068/08)20082010VEGAR. VrábeľUIAM MTF
Analýza indukovanej aktivity materiálov energetických jadrových reaktorov a hodnotenie jej vplyvu na mikroštruktúru (1/0204/13)20132016VEGAV. SlugeňÚJFI FEI
Analýza klastra génov potrebného pre syntézu konídiálneho pigmentu v Trichoderma spp.20182018Mladý výskumníkV. PaluškováÚBM FCHPT
Analýza klimatických a hydrologických extrémov metódami data miningu a inými nástrojmi hydroinformatiky z pohľadu adaptačných opatrení v krajine (1/0665/15)20152018VEGAM. ČistýKVHK SvF
Analýza kvalitatívnych parametrov obrobenej plochy pri 5-osovom ultrazvukovom obrábaní ťažkoobrobiteľných materiálov. (1/1127/12)20122014VEGAF. PecháčekKTZS UVSM MTF
Analýza kvázistatických dynamických kontaktných úloh mechaniky (1/0021/10)20102011VEGAI. BockKM FEI
Analýza nábojovej hustoty komplexov prechodných kovov z presných RTG difrakčných metód. (CHE-96155)19992003National Science FoundationJ. KožíšekOACh ÚACHTM FCHPT
Analýza nábojovej hustoty komplexov prechodných kovov z presných RTG difrakčných metód. (NSF-CHE96155)20042006National Science FoundationJ. KožíšekOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Analýza náhodných porúch a ich predikcia v systémoch riadenia priemyselných procesov (ANPP)20182020Excelentné tímy mladých výskumníkovM. NémethUIAM MTF
Analýza napätí a deformácií v tenkých viacvrstvových mikro- a nano- systémoch a zariadeniach obsahujúcich piezoelektrické prvky, inverzný piezoelektrický problém (1/0149/03)20032005VEGAB. HučkoKMech FEI
Analýza napäťových a deformačných polí ľudskej chrbtice v dôsledku jej klinických zmien (1/9361/02)20022004VEGAJ. SumecKSME SvF
Analýza nástrojových materiálov produkovaných progresívnymi postupmi práškovej metalurgie (1/0148/08)20082010VEGAR. MoravčíkUMAT MTF
Analýza, návrh aodporúčania pre výrobu hliníkovo-sklenených fasád s vylepšenými pevnostnými vlastnosťami pri využití Eurokódu ENV 1999 (GR/SLOV/4/02)20022003Bilaterálna spolupráca - SR - GréckoI. BalážKKDK SvF
Analýza navrhovania lokálne podopretých stropných betónových dosiek predpätých nesúdržnými lanami resp. vystužených rozptýlenými oceľovými vláknami (1/8329/01)20012003VEGAĽ. FilloKBKM SvF
Analýza navrhovania tenkostenných betónových prefabrikovaných prvkov pre využitie alternatívnych zdrojov energie (AV 4/0016/07)20072009VTPĽ. FilloKBKM SvF
Analýza návrhových modelov a vplyvu stochastických javov pre stanovenie národných určujúcich parametrov (APVT-20-015004)20052007APVVĽ. FilloKBKM SvF
Analýza návrhu UWB antény na čipe pre aktívne senzorické implantáty20162016-- Iný domáci --M. KováčÚEF FEI
Analýza nerovnovážnych tepelno-metalurgických a napäťovo-deformačných procesov vo výrobných technológiách zahŕňajúcich rýchle ochladzovanie a tuhnutie kovových materiálov (1/1041/11)20112014VEGAM. BehúlováUVSM MTF
Analýza nevratných zmien v kondenzovaní nekryštalických štruktúrach (1/0645/10)20102011VEGAS. MinárikUMAT MTF
Analýza nízkofrekvenčných šumov GaN HEMT tranzistorov (NOISEGaN)20192019Mladý výskumníkE. TisovskýÚEF FEI
Analýza nosných konštrukcií vystavených mimoriadnym dynamickým zaťaženiam (1/0573/08)20082010VEGAM. SokolKSME SvF
Analýza obrazu pomocou nelineárnych difúznych rovníc (RPEU-004-06)20072009APVVK. MikulaKMDG SvF
Analýza odolnosti betónových, murovaných a spriahnutých oceľobetónových konštrukcií (1/0857/11)20112013VEGAĽ. FilloKBKM SvF
Analýza pohybových javov sídla na stredne veľkých mestách pomocou axiálnych a hĺbkových máp.20182018Mladý výskumníkM. DiežkaÚUaUP FA
Analýza pomocou iónových zväzkov archeometriu a pre materiálový výskum (SK-SRB-18-0051)20192020APVV - Bilaterálna spolupráca J. DobrovodskýUVPT MTF
Analýza poškodenej ojnice /posudok/ (38/2009)20092009-- Iný domáci --M. HazlingerKMI UMAT MTF
Analýza pôsobenia drevených priehradových konštrukcií pri krátkodobom a dlhodobom zaťažení a priestorováinterakcia s vystužovadlami. Štvorpodlažné budovy s drevenou nosnou konštrukciou. (1/0947/12)20122014VEGAJ. SandanusKKDK SvF
Analýza presnosti softvérov na modelovanie požiarov na základe porovnania s údajmi získanými pre reálnych požiaroch (APVV-0582-11)20122015APVV - Všeobecná výzvaK. BalogUIBE MTF
Analýza príčin poškodenia formy Frame A58 (121/2008)20082008-- Iný domáci --R. MoravčíkKMI UMAT MTF
Analýza prozódie reči v rámci multimodálneho rečového syntetizátora20112012-- Iný domáci --A. TóthováÚMIKT FEI
Analýza radiačného poškodenia materiálov pre termonukleárne fúzne reaktory (1/0608/12)20122015VEGAM. KusýKMI UMAT MTF
Analýza radiačného poškodenia materiálov pre termonukleárne fúzne reaktory (APVV-0611-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaM. SkarbaUMAT MTF
Analýza rizika rozpadu ES SR v podmienkach nadnárodne prepojených elektrizačných sústav (APVV-0337-07)20082010APVVA. BeláňKEE FEI
ANALÝZA RIZIKOVÝCH FAKTOROV DETERMINUJÚCICH BEZPEČNOSŤ HRÁDZÍ VODNÝCH STAVIEB (1/0452/17)20172020VEGAE. BednárováKGTE SvF
Analýza rýchlo stuhnutých zliatin na báze Zn20162016Mladý výskumníkM. BabinecUMAT MTF
Analýza seizmickej odolnosti nádrží na kvapalinu s nelineárnymi a časovo závislými parametrami (1/0742/15)20152017VEGAM. MusilÚAMM SjF
Analýza spoľahlivostných rizík navrhovania a zhotovovania betónových konštrukcií (1/0583/15)20152017VEGAJ. BilčíkKBKM SvF
Analýza správania používateľa s využitím vizuálnych stimulov20172017Mladý výskumníkP. GašparUISI FIIT
Analýza správania sa stavebných konštrukcií pri dynamickom zaťažení s ohľadom na interakciu konštrukcie a podložia (1/0412/18)20182021VEGAN. JendželovskýKSME SvF
Analýza súčasných trendov projektového manažmentu vo svete, výskum súčasného stavu na Slovensku a návrh prehĺbenia jeho využitia v podmienkach Slovenska (1/2578/05)20052007VEGAP. OnčákKPIM MTF
Analýza sucha viackriteriálnymi metódami štatistiky a data miningu z pohľadu návrhu adaptačných opatrení v krajine (APVV-15-0489)20162020APVV - Všeobecná výzvaM. ČistýKVHK SvF
Analýza šírenia zvuku v dvojitých transparentných konštrukciach z hľadiska nepriezvučnosti. Návrh, metodika merania, vyhodnotenie a kritériá. (1/0358/13)20132015VEGAP. TomašovičKKPS SvF
Analýza štruktúrnych zmien a charakterizácia elektrických vlastností špeciálnych skiel určených pre optoelektronické aplikácie (SK-FR-2015-0006)20162017APVV - Bilaterálna spolupráca M. DománkováUMAT MTF
Analýza termomechanických vlastností práškových materiálov počas jednoosového stláčania vo farmaceutickom priemysle20152017Excelentné tímy mladých výskumníkovP. PeciarÚPI SjF
Analýza účinnosti odvodnenia pri sanácii nestabilných svahov (1/0530/19)20192021VEGAM. KopeckýKGTE SvF
Analýza ultrasonických emisií tekutinových systémov aplikáciou umelých neurónových sietí (1/1090/04)20042006VEGAR. OlšiakKHS SjF
Analýza veľkostných tried mobilných pracovných strojov z hľadiska určenia segmentu vhodného pre výrobcu a zostavenie katalogu zaťažovacích spektier pre overenie pevnostných vlastností rozhodujúcich stavebných modulov vyrábaných strojov (1/4116/07)20072009VEGAL. GulanKCS SjF
Analýza veľkých dát (APVV-14-0413)20152019APVV - Všeobecná výzvaV. RozinajováUISI FIIT
Analýza veľkých objemov dát ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti podnikov a podpory tvorby informovaných rozhodnutí (1/373/18 FHI EU Bratislava)20182020VEGAH. MakyšováUPIM MTF
Analýza vplyvu antropogénnych zásahov na stabilitu svahov na Slovensku (1/0599/08)20082010VEGAF. BaliakKGTE SvF
Analýza vplyvu environmentálneho hluku na zdravie vo vzľahu ku kvantitatívnym a kvalitatívnym parametrom hlukovej expozície (APVV-17-0148)20182021APVV - Všeobecná výzvaS. ŽiaranÚAMM SjF
Analýza vplyvu mechanického zaťaženia vysokoteplotných supravodivých pások na degradáciu ich elektrických vlastností20192020Excelentné tímy mladých výskumníkovŠ. VrtielUIAM MTF
Analýza vplyvu prevádzkových parametrov na kvalitu hlasu v IMS sieťach (AVPPKHIS)20122013-- Iný domáci --M. HalásÚMIKT FEI
Analýza vplyvu štrukturálno-termálnych efektov na dynamickú nestabilitu komponentov kotúčových bŕzd20162016Mladý výskumníkP. KrausÚAMM SjF
Analýza vplyvu vybraných parametrov na oscilačné správanie nelineárneho dynamického systému20162016Mladý výskumníkZ. ŠutováUIAM MTF
Analýza vplyvu zosuvov na výstavbu a rekonštrukciu cestných stavieb na Slovensku (1/0327/03)20032005VEGAJ. MalgotKGTE SvF
Analýza vybraných geodynamických procesov pomocou absolútnej a relatívnej gravimetrie a technológie GNSS (1/0750/18)20182020VEGAJ. JanákKGZA SvF
Analýza vzoriek (40/2009)20092009-- Iný domáci --J. JanovecKMI UMAT MTF
Analýza zdraviu prospešných látok cereálií a ich využitie v pekárskych výrobkoch s preventívno-lekárskymi vlastnosťami. (1/0845/08)20082010VEGAE. HybenováOVaHP ÚBM FCHPT
Analýza znečistených odpadových vôd na obsah benzénu a ETBE (29055)20092009-- Iný domáci --A. KaszonyiOOTKaR ÚOCHKP FCHPT
Anatómia ulice (IVF 10940187)20102010International Visegrad Fund - Grant programsD. PetríkováÚM OUP REK
Anorganické peny a nové keramické penové materiály (1/0460/10)20102011VEGAJ. LokajOAM ÚACHTM FCHPT
Antioxidačná génová terapia in vivo pri liečbe hypertenzie. (2/066/08)20082010VEGAH. PaulíkováOBaM ÚBM FCHPT
Antioxidačné a prooxidačné vlastnosti karotenoidov. (F/00754/B)20042007-- Iný medzinárodný --M. ValkoOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Antiplagiatorská analýza netextových dát (APVV-0469-12)20132017APVV - Všeobecná výzvaJ. GrmanÚE FEI
Aplication der LTS im Industrievermessung in Slowakei (46/2003)20032004Akcia Rakúsko - SlovenskoA. KopáčikKGDE SvF
Aplikácia algebrických metód na riadenie nelineárnych systémov (1/0276/14)20142017VEGAM. HalásÚRK FEI
Aplikácia analytických metód PIXE a RBS pri štúdiu účinnosti záchytu ťažkých kovov z kvapalín prírodnými zeolitmi20192020inštitucionálny projektM. BeňoUVPT MTF
Aplikácia aspektov spoľahlivosti a životnosti v optimálnom návrhu konštrukcií s jednostrannými väzbami s uvážením nelineárnych vlastností materiálov (1/3312/06)20062008VEGAJ. DickýKSME SvF
Aplikácia bakteriálnych kultúr pre lokálne čistenie textílií znečistených produktami korózie20192019Mladý výskumníkA. JedrusikOPAF ÚPSP FCHPT
Aplikácia biokrmív vo výžive hydiny na produkciu funkčných potravín obohatených o významné polynenasýtené mastné kyseliny (APVV-14-0397)20152019APVV - Všeobecná výzvaM. ČertíkOBT ÚBT FCHPT
Aplikácia biosurfaktantov a biosurfaktant-produkujúcich bakteriálnych kmeňov v bioremediácii polychlórovaných bifenylov20152015Mladý výskumníkK. LászlováOBT ÚBT FCHPT
Aplikácia DEM metódy vo výučbe procesnej techniky (016STU-4/2019)20192021KEGAM. PeciarÚPI SjF
Aplikácia DEM metódy vo výučbe procesov s partikulárnou tuhou fázou (025STU-4/2018)20182020KEGAP. PeciarÚPI SjF
Aplikácia efektívnych metód na riešenie okrajových úloh v geodézii (1/1433/04)20042006VEGAM. MojzešKGZA SvF
Aplikácia elektro a magnetoreologických materiálov na potláčania kmitania (1/4123/07)20072009VEGAL. StarekKTM SjF
Aplikácia EPR spektroskopie pri štúdiu fotoindukovaných procesov na TiO2 nanoštruktúrach - štruktúra vs. fotokatalytická aktivita20152015Mladý výskumníkZ. BarbierikováOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Aplikácia fermentovaných bioproduktov a humínových látok vo výžive hydiny, nový prístup ku zlepšeniu zdravia zvierat a produkcii bezpečných a funkčných potravín (APVV-18-0039)20192023APVV - Všeobecná výzvaM. ČertíkÚBT FCHPT
Aplikácia generatívneho projektovania v automobilovom priemysle20142015Pokračujúci mladý výskumníkJ. GulanováÚDTK SjF
Aplikácia inteligentných senzorov na báze nízkofrekvenčného dátového prenosu pre monitorovanie operačných cyklov v priemyselnej výrobe20192019Mladý výskumníkR. HusovičUPIM MTF
Aplikácia konceptu Industry 4.0 v rámci modernizácie predmetu Technické prostriedky automatizovaného riadenia. (040STU-4/2016)20162018KEGAB. JuhásováUIAM MTF
Aplikácia mechatronických princípov a analýza dynamických vlastností navrhnutého sústružníckeho noža20162016Mladý výskumníkL. RolníkUIAM MTF
Aplikácia metód kvantitatívnej analýzy štruktúry materiálu pre optimalizáciu technologického procesu vstrekovania plastov (1341)20152015Mladý výskumníkL. LikavčanUVTE MTF
Aplikácia metód umelej inteligencie v modelovaní a riadení kritických procesov v energetike (AUIKE) (APVT-20-031404)20052007APVVŠ. KozákÚRK FEI
Aplikácia metódy plánovaných experimentov (DoE) a matematicko-štatistických postupov pri formulovaní receptúr elastomérnych zmesí. (APVV-99-038805)20062008APVVP. AlexyOPKV ÚPSP FCHPT
Aplikácia moderných simulačných programov v predmetoch nového študijného odboru výrobné technológie (3/2411/04)20042006KEGAM. TolnayKVS SjF
Aplikácia moderných simulačných programov v predmetoch nového študijného odboru Výrobné technológie. (3/2411/04)20042006KEGAZ. KrálováÚRK FEI
Aplikácia multimédií vo výučbe fyziky. (Rozvoj.proj.)20062007-- Iný domáci --O. HoláOChF ÚFCHCHF FCHPT
Aplikácia optických a elektrochemických meracích metód pre selektívnu identifikáciu rôznych typov sacharidov v roztokoch (TECH4SUGAR)20192019Mladý výskumníkJ. DrobnýÚEF FEI
Aplikácia paralelného programovania pri identifikácii nebezpečenstiev v chemických procesoch20192019Mladý výskumníkM. DankoOChBI ÚCHEI FCHPT
Aplikácia paralelných výpočtov pri identifikácii nebezpečenstiev v chemických procesoch20182018Mladý výskumníkM. DankoOChBI ÚCHEI FCHPT
Aplikácia povrchovo textúrovaných tvárniacich nástrojov v praxi (APPLE2)20182018Mladý výskumníkB. LudrovcováUVTE MTF
Aplikácia pozitrónovej anihilácie pre štúdium radiačného krehnutia materiálov používaných vo fúznych technológiách. (FUSION)200320066. rámcový programV. SlugeňKJFT FEI
Aplikácia pravdepodobnostných metód na obnovenie spoľahlivosti betónových stavieb (1/0306/09)20092011VEGAJ. BilčíkKBKM SvF
Aplikácia presných navigačných algoritmov a systémov na monitoring stavebných konštrukcií (1/3308/06)20062008VEGAA. KopáčikKGDE SvF
Aplikácia probiotických a potenciálne probiotických mikroorganizmov vo výrobe nových cereálnych a pseudocereálnych fermentovaných produktov20162016Mladý výskumníkZ. MatejčekováOVHKP ÚPV FCHPT
Aplikácia progresívnych metód odstraňovania organických kontaminantov z pohľadu environmentálnej bezpečnosti (APVV-0213-12)20132017APVV - Všeobecná výzvaM. SoldánUIBE MTF
Aplikácia vizualizačných metód pri výskume architektúry historických železiarskych areálov (AVIME)20162016Mladý výskumníkE. BellákováÚDTAaOP FA
Aplikácia Web Learning System vo výučbe nového predmetu "Základy priemyselného inžinierstva" (038STU-4/2016)20162018KEGAH. MakyšováUPIM MTF
Aplikácie algebraických metód na broblémy modelovania neurčitosti a spracovania informácií. (APVT-51-032002)20042006APVVZ. RiečanováKM FEI
Aplikácie inovatívnych vrstiev a povlakov pri rekonštrukcii tribologicky zaťažovaných povrchov. (1/0390/11)20112013VEGAE. LabašováUVSM MTF
Aplikácie membránových reaktorov na čistenie priemyselných odpadových vôd v a.s. Duslo, Šaľa. (APVV-0144-07)20082009APVV - Všeobecná výzvaI. BodíkOEI ÚCHEI FCHPT
Aplikovaný výskum a vývoj inovatívnej technológie pre ultra hlboké geotermálne vrty (26240220042)2011---- Iný domáci --M. ŽiškaPO Dek Dek FEI
Aplikovaný výskum a vývoj inovatívnej technológie pre ultra hlboké vrty (26240120042)20102013OP VaVM. MasarykÚESZ SjF
Aplikovaný výskum merania fyziologických parametrov stresu a inteligentného bezdrôtového biomonitoringu s využitím technológií na čipe (APVV-0766-12)20132013APVV - Všeobecná výzvaK. JelemenskáUPSS FIIT
Aplikovaný výskum merania fyziologických parametrov stresu a inteligentného bezdrôtového biomonitoringu s využitím technológií na čipe (APVV-14-0817)20152018APVV - Všeobecná výzvaK. JelemenskáUPSS FIIT
Aplikovaný výskum merania fyziologických parametrov stresu a inteligentného bezdrôtového biomonitoringu s využitím technológií na čipe. (APVV-15-0789)20162019APVV - Všeobecná výzvaK. JelemenskáUPSS FIIT
Aplikovaný výskum technológie plazmotermických procesov (26240220070)20112014-- Iný domáci --M. ŽiškaPS PO Dek Dek FEI
Aplikovaný výskum technológie plazmotermických procesov (26240120070)20112014OP VaVM. VarcholaÚPI SjF
Aplikovaný výskum v oblasti optimalizácie a riadenia energetických sústav v dobe smart grid (26240220069)20112014-- Iný domáci --F. JaníčekÚEAE FEI
Applications of Rapid Manufacturing in Biomedical Fields (CIII-SI-0206-05-1112)20112012Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlK. VelíšekKTZS UVSM MTF
Aproximatívne modelovanie procesných charakteristík cyklónových separátorov20132013Mladý výskumníkĽ. BriššÚPI SjF
Aproximované prediktívne riadenie energetických systémov20172017Mladý výskumníkJ. DrgoňaOIaRP ÚIAM FCHPT
AQUALINGUA (F/01/B/F/LA-118204)20012003-- Iný medzinárodný --J. KrišSvF
ARCH+A days20162016Štátny programP. GregorÚDTAaOP FA
ARCH+A dni (16-362-03068 )20162016-- Iný domáci --P. GregorÚDTAaOP FA
Architekt Emil Belluš (1/0518/08)20082010VEGAM. DullaKDAaU UDTA FA
ARCHITEKTONICKÉ ASPEKTY VONKAJŠIEHO OSVETĽOVANIA PAMIATKOVÝCH OBJEKTOV A SÚBOROV (1/3302/06)20062008VEGAB. PolomováKO a TvPP UA2 FA
Architektonické dedičstvo a turizmus. Teoretické a koncepčné hľadiská implementácie novej funkcie do štruktúr architektonického dedičstva a ich optimalizácia na príklade turizmu (1/3300/06)20062008VEGAE. KráľováKO a TvPP UA2 FA
Architektonické intervencie pre mesto Modra / vízie revitalizácie20162017Štátny programĽ. IlkovičováÚKAaIS FA
Architektonické intervencie pre mesto Modra / vízie revitalizácie20162017Štátny programĽ. IlkovičováÚKAaIS FA
Architektonické intervencie pre mesto Modra / vízie revitalizácie (16-142-01590)20162017-- Iný domáci --Ľ. IlkovičováÚKAaIS FA
Architektonicko-urbanistické a hygienické princípy tvorby malovýrobných zariadení v dôsledku reštrukturalizácie priemyselnej výroby. (1/1146/04)20042006VEGAJ. HavajUA2 FA
Architektúra a umenie 19. storočia - východiská, umelecký a technický prínos, kontext (3/2216/04)20042006KEGAJ. KrivošováUDTA FA
Architektúra a urbanizmus 2020 - smerovanie k takmer nulovému energetickému štandardu (MŠ 1/0559/13 )20132015VEGAL. KrajcsovicsÚEEA FA
Architektúra bez bariér - architektúra pre všetkých (2002/8)20032003-- Iný medzinárodný --M. SamováUA2 FA
Architektúra kyberkultúry Nová paradigma života v globálnej "sieti" - nové podmienky pre architektonickú tvorbu. (1/0334/03)20032005VEGAN. HraškováKDAaU UDTA FA
ARCHIZINES, Výstava novej generácie magazínov, fanzínov a žurnálov o o architektúre (Kultúra 2012)20122012-- Iný domáci --Ľ. VitkováDek FA
ASIA Link (ASIA Link)20082010Asia Link ProgrammeA. ŠoltészKHTE SvF
Asistenia tématickej siete (104368-CP-I-AT)20022005SocratesD. GažováUU FA
Aspekty a faktory vedúce k malému záujmu o štúdium technických odborov (SK-CZ-2013-0174)20142015Bilaterálna spolupráca - SR - ČeskoĽ. StuchlíkováÚEF FEI
Assembling Langmuir Architectures Through the use of Roll-to-Roll Systems. (324449-FP7-ALBATROSS-Weis)20132018Initial trainingM. WeisÚEF FEI
Asymetrická syntéza s využitím templátu pre kryštalizáciou indukovanú asymetrickú transformáciu (CIAT). (LPP-0238-06)20062009APVVĽ. FišeraOOCh ÚOCHKP FCHPT
Asymetrické a stereoselektívne reakcie. Dipolárne cykloadície, Sm(II)-indukované adície, cyklizácie a oxykarbonylácie v totálnych syntézach prírodných látok a ich analógov. (1/3549/06)20062008VEGAĽ. FišeraOOCh ÚOCHKP FCHPT
Asymetrické a stereoselektívne syntézy prírodných látok a ich analógov (1/0552/18)20182021VEGAT. GraczaOOCh ÚOCHKP FCHPT
Asymetrické Pd(II)-katalyzované reakcie ako metodika prípravy chirálnych stavebných blokov pre syntézu biologicky účinných prírodných látok a ich analógov. (APVT-20-000904)20052007APVVP. SzolcsányiOOCh ÚOCHKP FCHPT
Atlas krajiny SR (bez oznacenia)20012002Štátna objednávkaM. FinkaFA
Atmosférická sonda merajúca veličiny (2015et10)20162016-- Iný domáci --P. PištekUPSS FIIT
Audio-Speech Interface for Mobile Devices (ASIDM) (DAAD/2010 )20102011DAADG. RozinajKTL FEI
Audio-vizuálna reprezentácia emocionálnych stavov (COST 2102/STU/08)20082008COSTA. PřibilováKRE FEI
Audítorský program - univerzálna prístupnosť hmotného životného prostredia (1/0707/08)20082010VEGAM. SamováÚAOB FA
Austenitická chrómniklová oteruvzdorná liatina (1/2114/05)20052007VEGAM. MurgašUVTE MTF
Autoemisia z uhlikových nanorurok (1/0807/08)20082010VEGAJ. JaníkKME FEI
Automatická detekcia navigačnej zručnosti na Webe20192019Mladý výskumníkP. HlaváčUISI FIIT
Automatická sumarizácia používateľom vytvorených recenzií20182018Mladý výskumníkS. PecárUISI FIIT
Automatické generovanie architektúr samočinného testovania pamätí v systémoch na čipe20172018Mladý výskumníkM. LódererUISI FIIT
Automatické generovanie efektívnych algoritmov na implementáciu prediktívneho riadenia20152015Mladý výskumníkB. TakácsOIaRP ÚIAM FCHPT
Automatické generovanie trajektórii pre roboticky manipulátor20182018Mladý výskumníkM. AdamíkÚRK FEI
Automatický modelový HAZOP systém na analýzu nebezpečenstva v procesnom inžinierstve (1/0659/18)20182020VEGAJ. MarkošOChBI ÚCHEI FCHPT
Automatizácia kontroly elektronickej dokumentácie stavieb s využitím inovatívnych technológií zberu údajov a virtuálnych modelov (APVV-18-0247)20192023APVV - Všeobecná výzvaA. KopáčikKGDE SvF
Automatizácia montáže (A-0104-01/02)20012005CEEPUSK. VelíšekKTZS UVSM MTF
Automatizácia procesov konštruovania pomocou makier VBA v CAD/CAE (050STU-4/2018)20182020KEGAŠ. HajduUIAM MTF
Automatizovaná robotická montážna bunka ako prostriedok konceptu Industry 4.0 (APVV-16-0006)20172020APVV - Všeobecná výzvaF. DuchoňÚRK FEI
Automatizované rozpoznávanie antisociálneho správania v online komunitách (APVV-17-0267)20182022APVV - Všeobecná výzvaP. NávratUISI FIIT
Automatizované výrobné systémy a progresívne technológie (SK-BUL 00106)20072008-- Iný domáci --A. PavlovKVS SjF
Automatizovaný systém modelovania mechanizovaných stavebných procesov s aplikáciou metód multikriteriálnej optimalizácie (1/0184/12)20122014VEGAJ. GašparíkKTES SvF
Automobilová Junior Akadémia (AJA) (PSA16_8)20162019-- Iný domáci --D. CagáňováUPIM MTF
Automobilový inžinier 21. storočia (AI 21, kód 13120120130)20052008-- Iný domáci --M. PolóniOALSM ÚDTK SjF
Automómny mobilný monitorovací systém (APVV-14-0526)20152018APVV - Všeobecná výzvaM. KopčekUIAM MTF
Autonómna smart HAZOP analýza20172017Mladý výskumníkJ. JanošovskýOChBI ÚCHEI FCHPT
Autonómne mikrosystémy pre biosenzoriku (DAAD - The German Academic Exchange Service)20112014-- Iný medzinárodný --P. TanuškaUIAM MTF
Autonómne sledovanie pohyblivého cieľa (2017et012)20182018-- Iný domáci --K. ŽákováÚAM FEI
Autonómny systém na 3D tlač vo vesmíre (2017et005)20182018-- Iný domáci --P. HubinskýÚRK FEI
Autonómny systém na 3D tlač vo vesmíre (2018et015)20192019-- Iný domáci --P. HubinskýÚRK FEI
Autonomous Airships (8/2006)20072008DAADM. HubaKAR ÚRK FEI
AUTOWELDLINK-Vysokoproduktívne automatizované zváranie veľkokapacitných nádrží a potrubí (26240220033)20102014-- Iný domáci --L. JurišicaÚRK FEI
Bacteria ID (29061)20092009-- Iný domáci --M. RebrošOBT ÚBT FCHPT
Baltický Univerzitný program (mobility)20032020Baltic University ProgrammeS. KohnováKVHK SvF
Benchmarkové úlohy pre reaktory VVER-440 (BU-40)20142014-- Iný domáci --J. LűleyÚJFI FEI
Benzazíny a ich kondenzované analógy - príprava, vlastnosti a využitie. (1/0058/03)20032005VEGAŠ. StankovskýOOCh ÚOCHKP FCHPT
Better Utilization of Green Energy through Better Modelling (BFN16-ENV-010)20172018-- Iný medzinárodný --M. LuckáUISI FIIT
BEZ NÁZVU (PL-0125)20032004CEEPUSĽ. KlugKESP FEI
BEZ NÁZVU (H-0150-02/03)20022003CEEPUSP. Élesztös
BEZ NÁZVU (SP HO 18)20002003Cezhraničná spolupráca - SK - ATJ. SzolgayKVHK SvF
BEZ NÁZVU (2922080050)200020035. rámcový programA. BezákSvF
BEZ NÁZVU (DAAD)20032004Bilaterálna spoluprácaA. PuškárKKPS SvF
BEZ NÁZVU (CPNR: H-0183-04/05)20042005CEEPUSG. RozinajKTL FEI
BEZ NÁZVU (624/02)20042005-- Iný medzinárodný --J. ŠoltészKBKM SvF
BEZ NÁZVU (133840-LLP-1-2007-1-SK-ERASMUS-ECDSP)20072007ErasmusĽ. FilloLBK KBKM SvF
Bezdeformačné zváranie halových nosníkov 4 horákmi (VMSP-P0008-07)20082008APVV - Program VMSPK. UlrichUVTE MTF
Bezdrôtový prístup do počítačovej siete pre zamestnancov a študentov v priestoroch Fakulty informatiky a informačných technológií STU (Projekt WiFIIT) (5a-FIIT/2006)20062006-- Iný domáci --T. KrajčovičUPSS FIIT
Bezpečná a efektívna budúcnost’ jadrovej energetik (041STU-4/2019)20192021KEGAV. NečasÚJFI FEI
Bezpečná postkvantová kryptografia (1/0159/17)20172020VEGAP. ZajacÚIM FEI
Bezpečné optimálne riadenie technologických procesov20152016Excelentné tímy mladých výskumníkovJ. OravecOIaRP ÚIAM FCHPT
Bezpečnosť a originalita remeselne vyrábaných syrov zo surového mlieka - aplikácia metód prediktívnej mikrobiológie a PCR pri hodnotení rizika (risk assessment) (APVV-20-005605)20062009APVVĽ. ValíkOVaHP ÚBM FCHPT
Bezpečnosť a spoľahlivosť moderných nosných prvkov a konštrukcií z kovu, skla a membrán (1/0747/16)20162018VEGAJ. BrodnianskyKKDK SvF
Bezpečnosť a spoľahlivosť prostriedkov heterogénnych sietí Internetu vecí (1/0550/18)20182021VEGAL. HudecUPAI FIIT
Bezpečnosť a spoľahlivosť v distribuovaných počítačových systémoch a mobilných sieťach (1/0649/09)20092011VEGAL. HudecUPSS FIIT
Bezpečnosť sietí v prostredí Internetu vecí20172017Mladý výskumníkR. GrežoUPAI FIIT
Bezpečnosť, spoľahlivosť a efektívnosť prostriedkov heterogénnych sietí Internetu vecí (1/0580/20)20202023VEGAI. KotuliakUPAI FIIT
Bezpečnosť, spoľahlivosť a ekonomika energetických zdrojov šetriacich životné prostredie a ich radenie do energetických systémov (1/1067/04)20042006VEGAF. UrbanKTE SjF
Bezpečnosť v distribuovaných počítačových systémoch (1/0361/15)20152017VEGAL. HudecUAI FIIT
Bezpečnosť v distribuovaných počítačových systémoch a mobilných počítačových sieťach (1/0722/12)20122014VEGAL. HudecUAI FIIT
Bezpečnostná architektúra pre mobilné ad-hoc siete20172017Mladý výskumníkJ. FilipekUPAI FIIT
Beztavivové spájkovanie zliatin Ti laserovým lúčom za využitia ultrazvukovej aktivácie (SK-PT-18-0035)20192020APVV - Bilaterálna spolupráca E. HodúlováUVTE MTF
BG-1103 Modelling, Simulation and Computer-aided Design in Engineering and Management (CEEPUS III.)20182019Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlA. KozákováÚAM FEI
Bioaktívne látky rakytníka rešetliakového a ich uplatnenie vo funkčných potravinách (APVV-17-0212)20182021APVV - Všeobecná výzvaF. KrepsOPT ÚPV FCHPT
BioDaT (2012et001)20132013-- Iný domáci --M. OravecÚIM FEI
Biodegradácia a bioremediácia perzistentných a toxických organických chlórovaných prioritných látok -- kontaminantov pôd, sedimentov a vôd . (1/0734/12)20122014VEGAK. DercováOBT ÚBT FCHPT
Biodegradovateľné polymérne materiály pre obalovú techniku.20142014-- Iný domáci --K. TomanováOPKV ÚPSP FCHPT
Biodiverzita a antimikrobiálny potenciál divokých kyslomliečnych baktérií a ich dopad na technologický proces a ľudské zdravie. (1/0879/12)20122014VEGAM. GreifováOPT ÚBT FCHPT
BioEMERGENCIES (028892)20062010-- Iný medzinárodný --K. MikulaKMDG SvF
Biogas and Biofuel generation by an Efficient Low Carbon Process (654134-1 SEP-210197653, LCE-11-2015)20152018H2020: SC5 - Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a surovinyK. GerulováUIBE MTF
Biochemické a genetické aspekty stárnutia a bunkovej smrti vláknitých húb. (APVT- 20-003904)20052007APVVB. LakatošOBaM ÚBM FCHPT
Biokatalytická produkcia prírodných aróm v hybridných systémoch. (APVV-0656-11)20122015APVV - Všeobecná výzvaJ. MarkošOChBI ÚCHEI FCHPT
Biokompatibilné tenké vrstvy pre medicínske aplikácie (LPP-0149-09)20092012APVV - Program LPPM. VeselýKME FEI
Biokonverzia nízkorozpočtových tukových materiálov na vysokohodnotnú biomasu bohatú na PUFA-karotenoidy (ES581046)20172019-- Iný medzinárodný --M. ČertíkÚBT FCHPT
Biologické čistenie odpadových vôd a biologické spracovanie čistiarenských kalov a organických materiálov. (042 CZE)20042005Bilaterálna spolupráca - SR - ČeskoM. DrtilOEI ÚCHEI FCHPT
Biologicky aktívne látky rakytníka rešetliakového a ich aplikácia v potravinách20192020Excelentné tímy mladých výskumníkovZ. BurčováOPT ÚPV FCHPT
Biologicky inšpirované metódy pre koordináciu skupinového pohybu mobilných robotov (APVV-0261-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaP. HubinskýÚRK FEI
Biolúhovanie vzácnych kovov z ťažko recyklovateľného elektronického odpadu pomocou baktérií Aciditiobacillus ferooxidans a Acidithiobacillus thiooxidans (BIOLEACHING)20182018inštitucionálny projektK. GerulováUIBE MTF
Biomasa - Zdroj chemických zlúčenín a biopalív. (021STU-4/2014)20142016KEGAI. ŠurinaODCP ÚPSP FCHPT
Biomasa - Zdroj chemikálií a biopalív. (APVV-0850-11)20122015APVV - Všeobecná výzvaI. ŠurinaODCP ÚPSP FCHPT
Biomedicínske laborátorium (060STU-4/2016)20162018KEGAB. HučkoÚAMM SjF
Biomechanická odozva driekovej časti chrbtice pri degeneratív-nych zmenách a po implantácii stabilizačného inštrumentária a jej klinické využitie (1/2156/05)20052007VEGAJ. SumecKSME SvF
Biomembrány: Štruktúra a dynamika biologických membrán vo vzťahu k bunkovým funkciám. (VVCE-0064-07)20082011APVV - Program VVCEM. ČertíkOBT ÚBT FCHPT
Bionika a inspirace ekosystémem lesa, biosystémem stromu a dřevem20182018Mladý výskumníkM. KučerováÚD FA
Bioreaktor pre nové spôsoby kultivácie bakteriálnej hmoty (E! 2497)20012003EUREKAM. PolakovičOChBI ÚCHEI FCHPT
Bioremedácia polychlórovaných bifenylov (PCB) kombináciou nanotechnológie a biotechnológie20172017Mladý výskumníkH. HorváthováÚBT FCHPT
Bioremediácia pôd a sedimentov kontaminovaných organickými polutantmi - polychlórovanými bifenylmi (PCB) (1/0399/10)20102011VEGAK. DercováOBT ÚBT FCHPT
Bioremediácia pôd kontaminovaných degradačnými produktami pesticídov typu chlórfenolov: potenciálne využitie organominerálneho komplexu (OMK), zeolitu a humínových kyselín. (1/4357/07)20072009VEGAK. DercováOBT ÚBT FCHPT
Biorozložiteľnosť odpadovej vody s farbou (29027)20092009-- Iný domáci --I. BodíkOEI ÚCHEI FCHPT
Biorozložiteľnosť odpadovej vody s farbou (29050)20092009-- Iný domáci --I. BodíkOEI ÚCHEI FCHPT
Biosimulácia - Nový prostriedok pri vývoji liečiv (005137)20042009-- Iný domáci --L. DedikKAIPT SjF
Biosimulácia - Nový prostriedok pri vývoji lliečiv (005137)20042009RAV MŠ SRL. DedikKAIPT SjF
Biosimulácia ako nástroj pre výstavbu farmakologických modelov s fyziologickou interpretáciou parametrov (LPP-0164-07)20082011-- Iný domáci --L. DedikSjF
Biotechnologická modifikácia fungálnych producentov karotenoidov a lipidov (SK-HU-2013-0014)20152016APVV - Bilaterálna spolupráca M. ČertíkOBT ÚBT FCHPT
Biotechnologická príprava nových typov funkčných obilnín a cereálnych produktov obohatených o polynenasýtené mastné kyseliny a pigmenty. (APVV-0662-11)20122015APVV - Všeobecná výzvaM. ČertíkOBT ÚBT FCHPT
Biotechnologická produkcia bioaktívnych lipidov z agro-industriálnych vedľajších produktov. (Gr/Slov/FCHPT/05)20052006Bilaterálna spolupráca - SR - GréckoM. ČertíkOBT ÚBT FCHPT
Biotechnologické aplikácie etanolovej fermentácie ? biologické, chemické a bioinžinierske aspekty zefektívnenia produkcie fermentovaných nápojov a palivového bioetanolu. (1/2391/05)20052007VEGAD. ŠmogrovičováOBT ÚBT FCHPT
Biotechnologické aspekty produkcie klasických a alternatívnych fermentovaných nápojov. (1/9130/02)20022004VEGAD. ŠmogrovičováOBT ÚBT FCHPT
Biotechnologické spracovanie odpadových olejov a tukov (1/0323/19)20192021VEGAM. ČertíkÚBT FCHPT
Biotechnologické využitie mikroorganizmov na biodegradáciu perzistentných organických polutantov (POP) za účelom dekontaminácie znečisteného životného prostredia (pôdy, vody); vplyv POP ako environmentálnych stresových faktorov na mikrobiálnu bunku. (1/1309/04)20042006VEGAK. DercováOBT ÚBT FCHPT
Biotechnologické zhodnotenie domácich obnoviteľných zdrojov na biologicky aktívne produkty využiteľných v potravinárstve, farmácii a veterinárnej praxi. (1/0747/08)20082010VEGAM. ČertíkOBT ÚBT FCHPT
Biotechnologické zhodnotenie domácich poľnohospodárskych zdrojov na bioprodukty s cielenými nutričnými a funkčnými vlastnosťami. (1/0975/12)20122014VEGAM. ČertíkOBT ÚBT FCHPT
Biotechnologický proces výroby celulózových produktov s pridanou hodnotou. (NMP2-CT-2003-505567)200420076. rámcový programA. MarcinčinOVT ÚPSP FCHPT
Biotechnology research in the collaboration with academic institutions. (ITMS 26220220093)20102014OP VaVD. BerkešOOCh ÚOCHKP FCHPT
Blockchain Lab (026STU-4/2020)20202022KEGAM. RiesUPAI FIIT
Bórom dopované diamantové vrstvy pre elektrochemické aplikácie (BDDSENS)20122013-- Iný domáci --M. VojsÚEF FEI
Bórom dopovaný diamant ako elektrochemický senzor pre stanovenie významných látok v klinickej, potravinárskej a environmentálnej chémii20152015Mladý výskumníkJ. SochrOALCh ÚACH FCHPT
Bratislavský prístav a jeho medzinárodné kontexty (BP_MK)20162016Mladý výskumníkM. DubinyÚDTAaOP FA
Brownfieldy v pobaltských štátoch (CZ/08/LLP-LdV/TOI/134005)20082010Leonardo da VinciD. PetríkováÚM OUP REK
Budovanie CE na výskum a vývoj konštrukčných kompozitných materiálov - 2. etapa (26240120020)20122012OP VaVĽ. ŠoošSjF
Budovanie dištančného a elektronického vzdelávania na STU FEI (5 c)20062007-- Iný domáci --M. HubaÚRK FEI
Budovanie dištančného a e-vzdelávania na STU FEI (5_c)20072007-- Iný domáci --M. HubaÚRK FEI
Budovanie kapacít v sektore vysokých škôl Afganistanu (SAMRS/2018/AFG/1/1)20182021Slovenská rozvojová spolupráca ODA, Slovak AidJ. HaydaryOChBI ÚCHEI FCHPT
Budovanie laboratória programového riadenia výrobných systémov (3/7131/09)20092011KEGAP. KošťálUVSM MTF
Budovanie laboratória projektovania a údržby výrobných systémov s využitím virtuálnej reality (021STU-4/2018)20182020KEGAP. KošťálUVTE MTF
Budovanie laboratória 3D modelovania pre prostredie bezvýkresovej výroby (012STU-4/2016)20162018KEGAP. KošťálUVTE MTF
Budovanie vedeckovýskumného a pedagogického centra Prevody a prenosy. (3/4154/06)20062008KEGAJ. MudrikUVSM MTF
Budovanie virtuálneho laboratória robotiky a manipulačnej techniky (027STU-4/2014)20142016KEGAK. VelíšekUVSM MTF
Budovanie virtuálnych a vzdialených experimentov pre sieť on-line laboratórií (3/7245/09)20092011KEGAM. HubaÚRK FEI
Budovanie virtuálnych a vzdialených experimentov pre sieť on-line laboratórií. (3/7245/09)20092011KEGAM. FikarOIaRP ÚIAM FCHPT
Budúca generácia hybridného širokopásmového vysielania (FP7-ICT-2011-287848)20112014Information and communication technologiesP. PodhradskýPRVVČ KFEI Dek FEI
Budúcnosť priemyselných miest a regiónov prechádzajúcich štrukturálymi zmenami (FOCUS)20002002INTERREG IICM. FinkaFA
Bunkový automat pri optimalizácii procesu kryštalizácie taveniny ocele pri plynulom odlievaní ako systému s rozloženými parametrami v Železiarňach Podbrezová, a.s. (APVV-18-0102)2019--APVV - Všeobecná výzvaG. HulkóÚAMAI SjF
CAE laboratórium pre nový študijný program Aplikovaná mechatronika (015STU-4/2012)20122014KEGAV. KutišÚAM FEI
C-Au chemická väzba v polyetyléne implantovanom iónmi zlata: DFT modelovanie a experiment (SK-SRB-2016-0002)20172018APVV - Bilaterálna spolupráca A. AntušekUVPT MTF
CA17133 - Implementing nature based solutions for creating a resourceful circular city20182022COSTK. KristiánováUKZA FA
Ca2+ homeostáza a signalizácia vo fyziológii a vývoji Trichoderma spp. (APVV-0719-12)20132017APVV - Všeobecná výzvaM. ŠimkovičOBaM ÚBM FCHPT
CeBiMED - inovačné centrum biomedicínskych technológií ( -)20052007Európsky sociálny fondP. PíšKRE FEI
CEDIV-M II Centrum ďalšieho vzdelávania učiteľov matematiky (CEDIV M-II kód 13120120238)20062008-- Iný domáci --M. KováčováKM SjF
CEEDES (6545003)20002003-- Iný medzinárodný --J. ValášekKTZB SvF
Celoživotné vzdelávanie v stavebníctve a geodézii (13120110065)20052007Európsky sociálny fondA. ŠoltészDek SvF
Central Europe Repair & Re-use Centres and Networks (3CE278P3)20112014Central EuropeĽ. ŠoošÚSETM SjF
Central European Knowledge Transfer and Higher Education Society (CE/4CE463P1)20142015H2020: Šírenie excelentnosti a rozširovanie účastiM. ČambálUPIM MTF
Central European park for innovative technologies Bratislava (CEPIT Managment)20062007-- Iný medzinárodný --D. PetríkováUU FA
Centrálny register študentov (CRŠ) off-line. (Centrálny rozvojový projekt 4d 001ŽU-5/2008)20082008-- Iný domáci --J. DzivákSCHK FCHPT
Centrálny register študentovov - fáza 2 (004-001ŽU-5/2009)20092009-- Iný domáci --J. DzivákSCHK FCHPT
Centrálny register zamestnancov - fáza 0 (005-002ŽU-5/2009)20092009-- Iný domáci --J. DzivákSCHK FCHPT
Centrum aplikovaného výskumu nových materiálov a transferu technológií (ITMS 26240220088)20132015OP VaVV. DanielikOAT ÚACHTM FCHPT
Centrum celoživotného vzdelávania - zvyšovanie odborných zručností zamestnancov (13120110152)20062008Európsky sociálny fondP. GregorKO a TvPP UA2 FA
Centrum ďalšieho vzdelávania učiteľov matematiky pre výučbu predmetu s podporou PAS (CEDIV-M, kód 11230220155)20042008-- Iný domáci --M. KováčováKM SjF
Centrum elektronických a elektrotechnických cúčiastok novej generácie. (CENG I/1/2005)20052008OP VaVR. DurnýKF FEI
Centrum environmentálneho plánovania v Belehrade a Nisi (IB-JEP_41059-2006)20072009-- Iný medzinárodný --D. PetríkováUU FA
Centrum excelencie bezpečnostného výskumu. (26240120034)20102015OP VaVL. ŠtibrányiOOCh ÚOCHKP FCHPT
Centrum Excelencie NAno-/Mikro-elektronických, Optoelektronických a Senzorických Technológií (VVCE-0049-07)20082011APVVD. DonovalKME FEI
Centrum excelentnosti integrovanej protipovodňovej ochrany územia. (ITMS 26240120004)20092011OP VaVM. DrtilOEI ÚCHEI FCHPT
Centrum excelentnosti metód a procesov zelenej chémie. (ITMS - 26240120001)20092011OP VaVT. GraczaOOCh ÚOCHKP FCHPT
Centrum excelentnosti pre funkcionalizované viacfázové materiály (FUN-MAT) (FUN-MAT)20112015-- Iný domáci --J. JanovecUMAT MTF
Centrum excelentnosti pre návrh, prípravu a diagnostiku nanoštruktúr pre elektroniku a fotoniku - NanoNet (26240120010)20092011-- Iný domáci --D. DonovalÚEF FEI
Centrum excelentnosti pre návrh, prípravu a diagnostiku nanoštruktúr pre elektroniku a fotoniku 2 - NanoNet 2 (26240120018)20102012-- Iný domáci --D. DonovalÚEF FEI
Centrum excelentnosti pre vývoj a aplikáciu diagnostických metód pri spracovaní kovových a nekovových materiálov (26220120048)20092011OP VaVJ. JanovecUMAT MTF
Centrum excelentnosti 5- osového obrábania (26220120013)20092010OP VaVJ. PeterkaUVTE MTF
Centrum excelentnosti 5-osového obrábania - experimentálna báza pre high-tech výskum (26220120045)20102013OP VaVJ. PeterkaUVTE MTF
Centrum globálnych sieťových technológií (5d-FIIT/2006-3)20062006-- Iný domáci --P. ČičákUPSS FIIT
Centrum poznatkovej organizácie duševného vlastníctva (26220220054)20102012OP VaVK. RešetováOPOM MTF
Centrum pre výskum a vývoj v oblasti elektrónovolúčových a progresívnych oblúkových technológií zvárania, navárania a povrchového spracovania (26210120017)20122015OP VaVM. MarônekUVTE MTF
Centrum pre aplikovaný výskum environmentálne vhodných polymérnych materiálov. (SK 0094)20092011Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmusD. BakošOPKV ÚPSP FCHPT
Centrum pre automatizované riadenie (7814)20092008-- Iný domáci --P. SchreiberKAIA MTF
Centrum pre automatizované riadenie (7814/08)20082008-- Iný domáci --P. SchreiberKAIA MTF
Centrum pre materiály, vrstvy a systémy pre aplikácie a chemické procesy v extrémnych podmienkach. (ITMS 26240120007)20092011OP VaVJ. HívešOAT ÚACHTM FCHPT
Centrum pre materiály, vrstvy a systémy pre aplikácie a chemické procesy v extrémnych podmienkach -- Etapa II. (ITMS 26240120021)20102012OP VaVJ. HívešOAT ÚACHTM FCHPT
Centrum pre obnovu vidieka (Maď/Nem/ČR/Slov/04)20042006Cezhraničná spolupráca - SK - CZI. TurčekKKPS SvF
Centrum pre prevádzku a vyraďovanie jadrových zariadení (CEPVYJZ) (001STU-2/2014)20142016-- Iný domáci --V. SlugeňÚJFI FEI
Centrum pre priemyselný výskum optimálneho spôsobu syntézy vysoko účinných liečiv. (26240220061)20112015OP VaVŠ. MarchalínOOCh ÚOCHKP FCHPT
Centrum pre rozvoj kompetencií v oblasti priemyselného inžinierstva a manažmentu (26110230115)20132015SOP Ľudské zdrojeJ. ŠujanováUPIM MTF
Centrum pre rozvoj sídelnej infraštruktúry znalostnej ekonomiky (ITMS 262401200002)20092011-- Iný domáci --M. FinkaÚM OUP REK
Centrum pre vývoj a aplikáciu progresívnych diagnostických metód v procesoch spracovania kovových a nekovových materiálov (26220120014)20092011OP VaVJ. JanovecUMAT MTF
Centrum priemyselného výskumu prevádzkovej životnosti vybraných komponentov nergetických zariadení (26240220081)20122014OP VaVV. ChmelkoSjF
Centrum spolupráce pre transfer inovatívnych technológii z výskumu do praxe (SUSPP-0008-09)20092013APVVF. UherekKME FEI
Cesty za zabudnutou architektúrou (3/4311/06)20062008KEGAM. DullaUDTA FA
CEVATECH ? Centrum inovácií v oblasti vákuových technológií (13120200001)20052005Európsky sociálny fondM. VeselýKME FEI
CIAT ako praktický nástroj v syntéze biologicky účinných substituovaných pyrolidínov (1/0489/19)20192021VEGAP. JakubecOOCh ÚOCHKP FCHPT
Cieľavedomý rozvoj osobnosti a kritického myslenia v rámci predmetu Základy komunikácie na STU (043STU-4/2017)20172019KEGAI. NovotnáCJHŠ MTF
Cielená akcia k riešeniu zanedbaných brownfield oblastí a vytváranie siete ich ekonomickej regenerácie - CABERNET (EVK 4 - CT - 2001 - 2004)200220055. rámcový programD. PetríkováFA
Cielená selekcia kvasiniek pre produkciu alkoholických nápojov špecifických vlastností (1/0063/18)20182021VEGAD. ŠmogrovičováÚBT FCHPT
Cielené syntézy a štúdium nových definovaných pí-konjugovaných heterocyklických zlúčenín a ich oligomérov s vodivými, optoelektronickými vlastnosťami a biologickou aktivitou pre prípravu molekulových a supramolekulových funkčných jednotiek. (1/8109/01)20012003VEGAD. VéghOOCh ÚOCHKP FCHPT
Cielené syntézy a štúdium nových heterocyklických zlúčenín vykazujúcich optoelektronické vlastnosti, špecifickú biologickú aktivitu a apoptózu. (1/1379/04)20042006VEGAD. VéghOOCh ÚOCHKP FCHPT
Cielený výskum elektrónovej štruktúry s dôsledkom na chemické a fyzikálnochemické vlastnosti (1/0871/16)20162018VEGAJ. KožíšekOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Cielený výskum elektrónovej štruktúry s dôsledkom na chemické a fyzikálno-chemické vlastnosti II. (1/0718/19)20192022VEGAJ. KožíšekOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Cirkulárne zužitkovanie biomasy v slovensko-maďarskom prihraničnom regióne: výskum a vzdelávanie (SKHU / WETA / 1801 / 4.1 / 007)20192019Interreg VA: SR - MaďarskoA. KaszonyiOOTKaR ÚOCHKP FCHPT
Cities Society 4.02019--H2020: SC5 - Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a surovinyD. CagáňováUPIM MTF
Citizen Drivens Security in the large urban Environment (SEP-210199143, FCT 10)20152018H2020: SC3 - Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energiaM. StrémyUVPT MTF
Citlivosť tvorby povodňového odtoku na intenzívne zrážky a využívanie územia vo vrcholových povodniach (APVV-15-0497)20162020APVV - Všeobecná výzvaJ. SzolgayKVHK SvF
CLAY NEXT - Kolekcia generatívnej keramiky (17-161-04245 )20172018-- Iný domáci --M. LipkováÚD FA
CLIL - Vysokoškolský učiteľ20192020International Visegrad Fund - Grant programsĽ. HurajováCJHŠ MTF
CLON (CRAFT - 1999-71745)200320055. rámcový programA. SmolaKEE FEI
Collaboration and Secure Software Engineering Using Spatial Visualization (H2020-ICT-2014-1)20142014-- Iný medzinárodný --V. VranićUISI FIIT
Collaboration network over heterogeneous micro grid infrastructures for an environmentally conscious society (EE–11–2015)20162018-- Iný medzinárodný --V. RozinajováUISI FIIT
Computer Aided Design of automated systems for assembling (CIII-BG-0722-05-1617)20152017Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlP. KošťálUVTE MTF
Computer Aided Design of automated systems for assembling (CIII-BG-0722-06-1718)20172018Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlP. KošťálUVTE MTF
Computer Aided Design of automated systems for assembling (CIII-BG-0722-08-1920)20182020Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlP. KošťálUVTE MTF
Computer Aided Design of automated systems for assembling (CIII-BG-0722-07-1819)20182019Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlP. KošťálUVTE MTF
Computer Systems of Manufacture and Measurement (PL-0001-2003/04)20042004CEEPUSA. JanáčKOPT UVTE MTF
Computer-Aided Systems for Manufacture and Measurement of Machine Elements - stage II (CII-PL-0007-06-1011)20112011-- Iný domáci --L. MorovičUVTE MTF
CONNECT - Innovative smart components, modules and appliances for a truly connected, efficient and secure smart grid (737434)20172020H2020: Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL)V. StopjakováÚEF FEI
Contemporary manufacturing and measuring technologies in quality management systems (CIII-PL-0007-13-1718)20172018Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlL. MorovičUVTE MTF
Contemporary manufacturing and measuring technologies in quality management systems (CIII-PL-0007-15-1920)20182020Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlL. MorovičUVTE MTF
Contract on the Lump Sum related to the Visegrad/ V4EaP Scholarship for Krzysztof Labisz 51601052 concluded for study/ research project (Visegrad/V4EaP Scholarship 51601052)20162017International Visegrad Fund - ScholarshipsM. KusýUMAT MTF
CooperAtive Research for Logistics in Smart Cities (SEP-210278226, H2020-Twinn-2015: Twinning)20162018H2020: Šírenie excelentnosti a rozširovanie účastiD. CagáňováUPIM MTF
Cost effective FCL using advanced superconducting tapes for future HVDC grids (Project ID: 721019)20172020H2020: LEIT: Nanotechnológie, pokročilé materiály, výrobné procesy a postupy a biotechnológieM. PekarčíkováUMAT MTF
Co-workingové centrum kreatívneho manažérstva kvality (Nadácia Volkswagen Slovakia Nováková)20182019-- Iný domáci --R. NovákováUPIM MTF
Creating a Hub for Environment-based Assessment of Livelihoods in the Tanzanian Health system for sustainable development (ICT-39-2016-2017)20182019H2020: LEIT: Informačné a komunikačné technológieV. VranićUISI FIIT
Creative Europe: Innovative methodologies for Young Social Enterpreneuship (Erasmus+ KA2)20162018ERASMUS+D. CagáňováUPIM MTF
Cross - Modal Analysis of Verbal and Non - verbal Communication (COST Action 2102)20072011COSTA. PřibilováKRE FEI
CRUISE - Vytvorenie všade prítomného inteligentného senzitívneho prostredia (CRUISE FP6 - IST - 4-027738 )20062007Information society technologies (IST)P. FarkašKTL FEI
CRUISE-komplements (CRUISE FP6 - IST - 4-027738)20072008-- Iný domáci --P. FarkašKTL FEI
Cryptography brings security and freedom (NIL SK06-IV-01-001)20142016-- Iný medzinárodný --O. GrošekÚIM FEI
Cubely - programovanie vo virtuálnej realite (Generácia 3.0 2018)20182018-- Iný domáci --J. VincúrUISI FIIT
Cultivate Excellence in Micro- and NAnostructured materials Research at the Slovak University of Technology (SEP-210216084)20152018H2020: Šírenie excelentnosti a rozširovanie účastiO. MoravčíkUVPT MTF
CultOpen- rozmanitosť a interkultúrne kompetencie v kontexte prisťahovaleckej krízy (BMBF Funds - Bundesministerium fur Bildung und Forschung)20172019-- Iný medzinárodný --D. CagáňováUPIM MTF
Cyklické nitróny a ich 1,3-dipolárne cykloadície v syntéze prírodných látok20152015Mladý výskumníkT. MalatinskýOOCh ÚOCHKP FCHPT
Cytotoxicita novopripravených xenobiotík a mechanizmus ich pôsobenia. (1/1173/04)20042006VEGAS. JantováOBaM ÚBM FCHPT
Časový vývoj vplyvu vodného diela na hladinový režim podzemných vôd, návrh technických opatrení na riešenie nepriaznivého stavu podzemných vôd, ich účinnosť a trvanlivosť (1/1139/04)20042006VEGAA. ŠoltészKHTE SvF
Časť A :Posudzovanie environmentálnej kvality obytného prostredia (SPF CBC Project Nr. 1206)20022003INTERREG IIIAH. PifkoFA
České a slovenské školy dizajnu 2018 (17-380-03822)20172017-- Iný domáci --M. ZvonekÚD FA
Čiastočne fluórované pí-konjugované heterocykly - štúdium ich prípravy, reaktivity a vlastností. (1/0829/14)20142016VEGAV. MilataOOCh ÚOCHKP FCHPT
Činnosti v oblasti obnoviteľných energií a energetickej účinnosti. (ATMOS Code N00149)20132014Cezhraničná spolupráca - SK - ATK. LušpaiOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Číslicové fázové systémy riadenia elektrických pohonov vysokej presnosti a ich imitácia prostriedkami počítačovej simulácie (1/2055/05)20052007VEGAG. MichaľčonokKAIA MTF
Číslicové spracovanie obrazových a rečových signálov, sieťové protokoly, modelovanie komunikačných prostredí a implementácia multimediálnych služieb v prostredí novej generácie konvergovaných sietí (1/0147/03)20032005VEGAP. PodhradskýKTL FEI
Číslicové spracovanie zvukových , obrazových a biomedicínskych signálov (VTP č.102/VTP/2000)20002007VTPP. FuchsKRE FEI
Čisté kultúry kvasiniek verzus senzorické a antioxidačné vlastnosti vína. (APVV-0488-07)20082011APVV - Všeobecná výzvaF. MalíkOBT ÚBT FCHPT
Čisté priestory vo virtuálnej realite (CLE-VR)20192019Mladý výskumníkS. SedlákÚEF FEI
Čistenie odpadových vôd vo vidieckych sídlach v súbehu s využitím biomasy ako obnoviteľného zdroja. (VMSP-P-0101-09)20092011APVV - Program VMSPI. BodíkOEI ÚCHEI FCHPT
Členstvá FA STU v medzinárodných organizáciách a účasť na podujatiach (17-380-04169)20172018-- Iný domáci --K. KristiánováÚUaUP FA
DAC Danube Academic Confederation (STAR-Danube Region Project Fund)20162018H2020: Šírenie excelentnosti a rozširovanie účastiD. CagáňováUPIM MTF
"Dajme hlavy dohromady" "Križovatky myšlienok a nápadov - (3/3262/05)20052007KEGAI. KoščoUD FA
DANube Urban Brand (DTP1-249-2.2)20172019Interreg Danube Transnational Programme (DTP)Ľ. VitkováÚUaUP FA
Dátová podpora modelovania a simulácie lesných požiarov (APVV-0019-12)20132017APVV - Všeobecná výzvaM. SirotiakUIBE MTF
Dávkovanie veľkých objemov v konvenčnej a rýchlej plynovej chromatogtafii. (1/9126/02)20022004VEGAE. MatisováOALCh ÚACH FCHPT
Dedičstvo pre budúcnosť - ochrana a nové využitie kultúrneho dedičstva v profesnej príprave budúcich architektov (Tal/Slov/02)20022004Dohoda STUE. KráľováFA
Definovanie a transformácia vplyvu nových technologických systémov do princípov navrhovania obytných a občianskych budov (VEGA 1/0859/08)20082008VEGAM. BudiakováÚKAaIS FA
DEFINOVANIE A TRANSPORMÁCIA VPLYVU NOVÝCH TECHNOLOGICKÝCH SYSTÉMOV DO PRINCÍPOV NAVRHOVANIA OBYTNÝCH A OBČIANSKYCH BUDOV (1/0859/08)20082010VEGAM. BudiakováKATOB UA1 FA
Deformačno-napäťový stav pri trecom zváraní s premiešavaním pri rôznych vstupných parametroch20192019Mladý výskumníkP. ŠlesarÚAMM SjF
Degradácia cementových kompozitov s alkáliám odolávajúcimi sklenými vláknami roztokmi dusičnanu amónneho (1/2157/05)20052007VEGAI. RousekováKMTI SvF
Degradácia historických rukopisov a dokumentov vplyvom prechodových prvkov v písacích látkach. (APVT-20-034202)20042006APVVM. ČeppanOPAF ÚPSP FCHPT
Dehydroaromatizácia metánu na katalyzátoroch Mo/ZSM-5: sledovanie vplyvu promotorov.20142014-- Iný domáci --K. VelebnáOTRP ÚOCHKP FCHPT
De-identification for privacy protection in multimedia content COST IC120620132017COSTA. PřibilováÚEF FEI
Dejiny celulózy a papiera na Slovenksu vo výrobe, výskume a odbornom školstve (2/0042/16)20162018VEGAV. MilataOOCh ÚOCHKP FCHPT
Dejiny obnovy Bratislavského hradu: komparatívna štúdia obnov Bratislavského hradu na základe archívneho a terénneho výskumu (DOBBAH)20152015Mladý výskumníkA. GondováÚDTAaOP FA
Dejiny potravinárstva na Slovensku vo výrobe, výskume a v odbornom školstve. (2/0164/13)20132015VEGAV. MilataOOCh ÚOCHKP FCHPT
Dejiny silikátov (sklo, maltoviny, magnezit) na Slovensku vo výrobe, výskume a odbornom školstve (2/0035/19)20192021VEGAM. UherOOCh ÚOCHKP FCHPT
Dekontaminácia a čistenie historických fotografií nízkoteplotnou plazmou pri atmosférickom tlaku a ich dlhodobá stabilita20192019Mladý výskumníkK. HaberováOPAF ÚPSP FCHPT
Dekontaminácia chemických otravných látok pomocou ekologických oxidantov Fe(IV) a Fe(VI) (CBP.EAP.CLG 983119)20082009NATOJ. HívešOAT ÚACHTM FCHPT
Denitrifikácia v reaktoroch s anoxickou granulovanou biomasou. (APVV-0417-07)20082011APVV - Všeobecná výzvaM. DrtilOEI ÚCHEI FCHPT
Depozit spomienok (17-142-01827)20172017-- Iný domáci --B. KubinskýOVV Dek FA
Desarrollo conjunto de INvestigación en la práctica DOcente - Joint development of research on teaching practice (0201/006/17)2017--ERASMUS+D. RichtárikováÚMF SjF
Design, implementation and use of joint programs regarding quality in manufacturing engineering (CEEPUS)20112012Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlL. MorovičKOPT UVTE MTF
Design, implementation and use of joint programs regarding quality in manufacturing engineering (CIII-RO-0058-04-1112)20112012Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlL. MorovičUVTE MTF
Design, implementation and use of joint programs regarding quality in manufacturing engineering (CIII-RO-0058-05-1213)20122013Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlL. MorovičUVTE MTF
Design, implementation and use of joint programs regarding quality in manufacturing engineering (CIII-RO-0058-06-1314)20132014Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlL. MorovičUVTE MTF
Design, implementation and use of joint programs regarding quality in manufacturing engineering (CIII-RO-0058-07-1415)20142015Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlL. MorovičUVTE MTF
Design, implementation and use of joint programs regarding quality in manufacturing engineering (CIII-RO-0058-08-1516)20152016Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlL. MorovičUVTE MTF
Design, implementation and use of joint programs regarding quality in manufacturing engineering (CIII-RO-0058-09-1617)20162017Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlL. MorovičUVTE MTF
Design, implementation and use of joint programs regarding quality in manufacturing engineering (CIII-RO-0058-10-1718)20172018Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlL. MorovičUVTE MTF
Design, implementation and use of joint programs regarding quality in manufacturing engineering (CIII-RO-0058-12-1920)20182020Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlL. MorovičUVTE MTF
Design, implementation and use of joint programs regarding quality in manufacturing engineering (CIII-RO-0058-11-1819)20182019Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlL. MorovičUVTE MTF
Design Sketching Mission (17-144-03516 )20172017-- Iný domáci --M. BalážÚD FA
Design v pohybe alebo pohyb v designe (16-142-02621)20162017-- Iný domáci --M. ZvonekÚD FA
Destilácia 2,2-diphenyl-4-brombutyronitr (29031)20092009-- Iný domáci --J. CvengrošOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Detailné štúdium morfológie flickeringu akréčnych systémov a identifikácia zdroja (1/0230/19)20192021VEGAA. DobrotkaUVPT MTF
Detailný virtuálny model banskoštiavnickej kalvárie ako podklad pre ochranu kultúrnej pamiatky svetového významu. (1/0680/10)20102011VEGAM. FraštiaKGDE SvF
Detekcia a modelovanie zmien v hydrometeorologických časových radoch v podmienkach klimatickej zmeny (1/0891/17)20172020VEGAK. HlavčováKVHK SvF
Detekcia ionizujúcich častíc s využitím senzorov na báze semiizolačného GaAs a 4H-SiC pre fyziku vysokých energií (2/0152/16)20162019VEGAV. NečasÚJFI FEI
Detekcia kognitívnych porúch na základe sledovania pohybu očí (1/0440/19)20192021VEGAJ. PolecÚMIKT FEI
Detekcia navigačnej zručnosti na Webe20182018Mladý výskumníkP. HlaváčUISI FIIT
Detekcia plošných a diskrétnych posunov nestabilných území na báze nízko nákladovej fotogrametrie, terestrických a satelitných technológií (0/0000/00)20142016VEGAŠ. SokolKGDE SvF
Detekcia plošných a diskrétnych posunov nestabilných území na báze nízko nákladovej fotogrametrie,terestrických a satelitných technológií (1/0133/14)20142016VEGAŠ. SokolKGDE SvF
Detekcia porúch spojov komponentov konštrukcí na základe zmien ich modálno-spektrálnych vlastností20182018Mladý výskumníkR. HavelkaÚAMM SjF
Detekcia porúch v mechanických sústavách (1/0297/03)20032005VEGAL. StarekKTM SjF
Detekcia porúch v mechanických sústavách (APVV-20-063105)20062009APVVL. StarekKTM SjF
Detekcia porúch v mechanických systémoch (1/0744/10)20102012VEGAL. StarekSjF
Detekcia potencionálneho poškodenia DNA kyslíkovými radikálmi generovanými svetlocitlivými nanomateriálmi20192019Mladý výskumníkK. NemčekováÚACH FCHPT
Detekcia príčin dynamického namáhania strojových sústav a redukcia ich vplyvu na spoľahlivosť, bezpečnosť, životnosť, prostredie a človeka (1/0226/19)20192021VEGAM. MusilÚAMM SjF
Detekcia príčin dynamického namáhania strojových sústav v strategických prevádzkach a ich vplyv na spoľahlivosť, bezpečnosť, životnosť, prostredie a človeka a metódy redukcie ich vplyvu (1/0823/18)20182020VEGAM. MusilÚAMM SjF
Detekcia problémov s použiteľnosťou prostredníctvom sledovania pohľadu20182018Mladý výskumníkM. BlštákUISI FIIT
Detekcia stupňa poškodenia konvexno-konkávneho ozubenia vibroakustickou diagnostikou a porovnanie jeho životnosti s HCR ozubením (1/0135/12)20132016VEGAS. ŽiaranÚAMM SjF
Detekcia úniku v potrubí pomocou akustických metód20192019Mladý výskumníkR. IžoldÚAMM SjF
Detekcia útokov v softvérovo definovaných sieťach20192019Mladý výskumníkR. GrežoUPAI FIIT
Detekcia zdrojov nízkofrekvenčné seizmického vlnenie mechanických sústav, jeho vplyv na ich spoľahlivosť a bezpečnosť, na prostredie a človeka a metódy redukcie (1/0544/16)20162018VEGAS. ŽiaranÚAMM SjF
Detekeia strihov vo videosekvenciách20112012-- Iný domáci --L. ČížováÚMIKT FEI
Detektory neutrónov: technológia prípravy, štúdium elektrických a detekčných vlastností (2/7170/27)20072009VEGAV. NečasKJFT FEI
Determinanty cieľovej a procesnej orientácie finančného riadenia v intenciách vývoja súčasného podnikateľského prostredia (1/0647/18 FM UK Bratislava)20182020VEGAD. BaranUPIM MTF
Determinanty nerovnosti vyplývajúce z rozličných foriem pracovných vzťahov (1/0803/12)20122014VEGAZ. Gyurák BabeľováKM UPIM MTF
Developing the Next Generation of Biocatalysts for Industrial Chemical Synthesis. (KBBE-2010-4-266025)20112014Food, Agriculture and Fisheries, BiotechnologyM. RebrošOBT ÚBT FCHPT
Development and innovation of the subjects in the Informatics course of study fulfilling the modern requirements of E-learning (13120120183)20062008Európsky sociálny fondJ. FogelKAIVT FEI
Development of Interactive and Animated Drawing Teaching Tools (0201/0020/17)2017--ERASMUS+D. VelichováÚMF SjF
Development of manufacturing technologies-new strategies and new challenges in education and research (CIII-BG-0614-01-1112)20112012Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlP. KošťálKTZS UVSM MTF
Development of mechanical engineering (design, technology and production management) as an essential base for progress in the area of small and medium companies' logistics - research, preparation and implementation of joint programs of study (CIII-PL-0033-07-1112)2011--CEEPUSM. TolnayÚSETM SjF
Development of mechanical engineering (design, technology and production management) as an essential base for progress in the area of small and medium companies' logistics - research, preparation and implementation of joint programs of study (CIII-PL-0033)20152016Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlK. VelíšekUVTE MTF
Development of mechanical engineering (design, technology and production management) as an essential base for progress in the area of small and medium companies' logistics - research, preparation and implementation of joint programs of study (CIII-PL-0033-12-1617)20162017Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlK. VelíšekUVTE MTF
Development of mechanical engineering (design, technology and production management) as an essential base for progress in the area of small and medium companies' logistics - research, preparation and implementation of joint programs of study (CIII-PL-0033-13-1718)20172018Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlK. VelíšekUVTE MTF
Development of mechanical engineering (design, technology and production management) as an essential base for progress in the area of small and medium companies' logistics - research, preparation and implementation of joint programs of study (CIII-PL-0033-15-1920)20182020Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlK. VelíšekUVTE MTF
Development of mechanical engineering (design, technology and production management) as an essential base for progress in the area of small and medium companies' logistics - research, preparation and implementation of joint programs of study (CIII-PL-0033-14-1819)20182019Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlK. VelíšekUVTE MTF
Development of mechanical engineering (design, technology and production management) as an essntial base for progress in the aarea of small and medium companies' logistics - research, preparation and (C II-PL-0033-01-0506)20052006CEEPUSM. TolnayKVS SjF
Development of mechatronics skills and innovative learning methods for Industry 4.020192021ERASMUS+P. KošťálUVTE MTF
Development of process for encapsulation of ferrates in nature mined zeolite structure for rapid waste water treatment20202022-- Iný medzinárodný --P. CuninkaZPZV MTF
Development of SCM (sheet moulding compound) materials with improved mechanical properties (FP7_PEOPLE-2012-IAPP)20142015H2020: Šírenie excelentnosti a rozširovanie účastiJ. ŠujanováUPIM MTF
Development of skill Ecosystem in Visegrad four countries20202022-- Iný medzinárodný --P. CuninkaZPZV MTF
DiaDAQ (2013et004)20142014-- Iný domáci --M. TárníkÚRK FEI
DiaDAQ -- Real Time (DDRT)20152015-- Iný domáci --M. TárníkÚRK FEI
Diagnostika a korekcia parametrov tvárniacich procesov z aspektu zvyšovania kvality produkcie (1/9420/02)20022004VEGAK. RužičkaKMaT SjF
Diagnostika a prognóza zásob vody v pôde s aspektom na optimálne zabezpečenie porastu vodou. (APVV-0271-07)20082010APVVJ. SkalováKVHK SvF
Diagnostika a zisťovanie stupňa degradácie izolácií a elektroizolačných systémov (1/0167/03)20032005VEGAJ. LelákKETG FEI
Diagnostika elektrotechnických ocelí a konštrukčných feromagnetických materiálov novými metódami magnetickej defektoskopie (1/0747/09)20092011VEGAE. UšákKTEE FEI
Diagnostika najstarších železobetónových mostov postavených na Slovensku (1/0690/13)20132015VEGAJ. HalvonikKBKM SvF
Diagnostika prevodových mechanizmov (MVP ZR 2000 - RF/ČR/SR/1)20002003-- Iný medzinárodný --Š. KrálKCS SjF
Diagnostika srdcových chorôb v reálnom čase pomocou neurónových sietí20192021Excelentné tímy mladých výskumníkovM. KlaučoOIaRP ÚIAM FCHPT
Diagnostika stupňa únavového poškodenia cyklicky namáhaných ocelí meraním mikrotvrdosti konštitutívnych fáz. (1/0100/08)20082010VEGAV. ChmelkoSjF
Diagnostika špeciálnych skiel s optimalizovanou iónovou vodivosťou (1/0238/17)20172019VEGAO. BošákUMAT MTF
Diagnostika špeciálnych skiel určených pre aplikácie v infračervenej oblastitspektra pomocou fyzikálnych metód (1/0410/12)20122014VEGAM. KublihaKF UMAT MTF
Diamantové elektródy pre elektrochemické aplikácie (APVV-0548-07)20082010APVVM. VeselýKME FEI
Diamond electrodes for decontamination of industrial wastewaters and hydrogen generation (Diaclean) (DAAD 2018-2019)20182019Program des Projektbezogenen Personeustauschs /PPP/M. VojsÚEF FEI
Diela záhradnej architektúry ako súčasť kultúrneho dedičstva a možnosti ich interpretácie ( MŠ 017STU-4/2014)20142016KEGAI. StankociUKZA FA
Difúzne spájanie kombinovaných ľahkých kovov (1338)20152015Mladý výskumníkM. VyskočUVTE MTF
Digitalizácia algoritmov riadenia a chránenia prvkov elektrizačných a distribučných sústav (1/0166/03)20032005VEGAF. JaníčekKEE FEI
Digitalizácia informačných fondov z oblasti spracovania drevnej hmoty (045-009STU-8/2008)20082009-- Iný domáci --J. DzivákSCHK FCHPT
Digitálna knižnica STU (353/07)20072007-- Iný domáci --J. DzivákSCHK FCHPT
Digitálna kriminalistika20172018-- Iný domáci --M. OravecOPAF ÚPSP FCHPT
Digitálne úložisko knižnice (18-511-03971)20182018-- Iný domáci --K. RešetováOPOM MTF
Digitálny archív k databáze evidencie publikačnej činnosti SvF (Rozvojovy projekt - 5f)20072007-- Iný domáci --S. StasselováDek SvF
Digitálny archív vedomostnej základne v oblasti riadenia kvality (045STU-4/2018)20182020KEGAK. ČekanováUPIM MTF
Disperzie organických pigmentov v syntetických polyméroch s veľkosťou častíc blízkou nano-rozmerom. (1/8106/01)20012003VEGAA. MarcinčinOVT ÚPSP FCHPT
Dištančné vzdelávanie manažérov systémov kvality a pracovníkov útvarov riadenia kvality (G/276/02/61300)20022003Open Society FoundationA. LinczényiKIK UPIM MTF
Dištančné vzdelávanie v oblasti metód zlepšovania efektívnosti a účinnosti komplexného manažerstva kvality (3/3113/05)20052007KEGAE. HekelováKVS SjF
Dištančné vzdelávanie v oblasti metód zlepšovanie efektívnosti a účinnosti komplexného manažérstva kvality (3/3113/05)20052007KEGAI. PaulováUPIM MTF
Dizajn Al-TM zliatin pre on-board produkciu vodíka (1/0465/15)20152018VEGAM. ŠulkaUVPT MTF
Dizajn autonómneho kolaboračného systému (APVV-15-0634)20162019APVV - Všeobecná výzvaI. HalenárUIAM MTF
Dizajn databázových aplikácií na modelovanie automatizácie mentálnych procesov (1/0221/18)20182020VEGAŠ. SvetskýVSDU MTF
Dizajn databázových aplikácií na modelovanie automatizácie mentálnych procesov (EDU-BigDataDizajn)20182018inštitucionálny projektŠ. SvetskýUIAM MTF
Dizajn, syntéza a antiproliferatívna aktivita tetrahydrofuránov odvodených od (+)-varitriolu. (APVV-0203-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaT. GraczaOOCh ÚOCHKP FCHPT
Dizajn vlastností nanočastíc pri použití tlaku - NanoStress (Slov/Čin)20062008NANOSTRESSI. ŠtichKF FEI
Dizajn vnútorného prostredia -- inovácia výukového modelu s orientáciou na prax (MŠ 042STU-4/2015)20152017KEGAJ. VinárčikováÚIV FA
Dizajn vnútorného prostredia – inovácia výukového modelu s orientáciou na prax20152017KEGAJ. VinárčikováÚIV FA
Dizajn vnútorného prostredia a jeho vplyv na správanie sa, schopnosť sústrediť sa a kreativitu jeho užívateľov (1/0903/09)20092011VEGAI. Petelen
dizajnerskakresba.sk - designzeichnung.de20162016Štátny programM. BalážÚD FA
dizajnerskakresba.sk - designzeichnung.de (16-510-00523)20162016-- Iný domáci --M. BalážÚD FA
Dizajnované nanoštruktúrované hybridné polyméry: Katalytická polymerizácia a usporiadanie tektonov. (NMP3-CT-2005-516972)200520096. rámcový programA. MarcinčinOVT ÚPSP FCHPT
DNA puzzle: riešenie paralelného optimalizačného problému de novo skladania (APVV-0721-12)20132013APVV - Všeobecná výzvaM. LuckáUISI FIIT
Dni technológie obnovy pamiatok (MK-5813/2007/1.3)20072007Štátny programO. MakýšKTES SvF
Dni technológie obnovy pamiatok DTOP 2012 (MK-3664/2012/1.3)20122012-- Iný domáci --O. MakýšKTES SvF
Dni technológie pre obnovy pamiatok 2008 ? DTOP ?08 (MK-283/2008/1.3)20082008Štátny programO. MakýšKTES SvF
Dobudovanie a rozšírenie akademického informačného a vzdelávancieho systému o energetike (002STU-8/2008)20082009-- Iný domáci --F. JaníčekKEE FEI
Dobudovanie centra excelentného výskumu pre priemyselné biotechnológie (1/STU)20072007-- Iný domáci --J. ŠajbidorOBT ÚBT FCHPT
Dobudovanie centra excelentného výskumu pre priemyselné biotechnológie. (07713)20072007-- Iný domáci --J. ŠajbidorOBT ÚBT FCHPT
Dobudovanie Centra excelentnosti metód a procesov zelenej chémie (CEGreenII). (ITMS - 26240120025)20102012OP VaVT. GraczaOOCh ÚOCHKP FCHPT
Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení (ITMS26230120006)20152015OP VaVA. BreierOBaM ÚBM FCHPT
Dobudovanie národného centra pre výskum a aplikácie obnoviteľných zdrojov energie. (ITMS:26240120028)20102012OP VaVĽ. JelemenskýOChBI ÚCHEI FCHPT
Dobudovanie Národného centra pre výskum a aplikácie obnoviteľných zdrojov energie (26240120028)20112012-- Iný domáci --F. JaníčekÚEAE FEI
Dobudovanie národného centra pre výskum a aplikáciu obnoviteľných zdrojov energie (ITMS 26240120028)20102014OP VaVĽ. KolláthÚSETM SjF
Dobudovanie špičkového laboratória so zameraním na nukleárnu magnetickú rezonanciu. (2003SP200280203)20032011Štátny programT. LiptajONMRaHS ÚACH FCHPT
Dobudovanie technologického centra spracovania plastov (IT/20/05)20052005-- Iný domáci --E. GondárKMaT SjF
Dobudovanie unikátneho pracoviska "Laboratórium tvorby a výroby tvarovo zložitých plôch" CA technologickým systémom 3D priestorového statického a mobilného scanovania (19)20052005-- Iný domáci --A. JanáčKOPT UVTE MTF
Dofinancovanie projektu 7RP GRAIL (DO7RP-0045-12)20132017APVV - Program DO7RPM. RebrošOBT ÚBT FCHPT
Dokonalosť vo fotogrametrii pre vzdelávanie v oblasti chránených území a kultúrnych pamiatok (2012-1-GR1-ERA10-10609)20132013Erasmus Mundus joint programmesA. KopáčikKGDE SvF
Doktorandi pre automobilový priemysel SR (13120200024)20042006-- Iný domáci --B. Rohaľ-IlkivKAIPT SjF
Doktorandi pre modernú priemyselnú automatizáciu v SR (JPD 3 2005/NP1-047, kód 13120200115)20062008-- Iný domáci --C. BelavýKAIPT SjF
Doktorandi pre modernú priemyselnú automatizáciu v SR (13120200115)20062008Európsky sociálny fondM. HubaÚRK FEI
Dokumentácia na zabezpečenie kvality študijných programov (517340-TEMPUS-1-2011-1-IT-TEMPUS-SMGR)20112014Structural MeasuresE. JankovichováOPVV Dek SvF
Dominantné determinanty inžinierskej pedagogiky a jej úlohy po vstupe Slovenska do EÚ (1/2531/05)20052007VEGAD. DrienskyCJHŠ MTF
Domino reakcie v iónových kvapalinách a ich využitie v syntéze prírodných alebo neprírodných produktov. (SK-FR-0005-07)20082009Bilaterálna spolupráca - SR - FrancúzskoT. GraczaOOCh ÚOCHKP FCHPT
Dopad prírodných rizík na lesné ekosystémy Slovenska v meniacich sa klimatickických podmienkach (APVV-15-0425)20162019APVV - Všeobecná výzvaJ. SzolgayKVHK SvF
Doplnkové študijné aktivity obnovy pamiatok 2008 (MK-285/2008/1.3)20082008Štátny programO. MakýšKTES SvF
Dopované uhlíkové vrstvy pre nástrojárstvo a elektronické aplikácie. (AV 4/0124/06)20062008VTPR. RedhammerKME FEI
Dopovanie a povrchová modifikácia tenkých vrstiev oxidu zinku (SK-SRB-0012-09)20102011Bilaterálna spolupráca - SR - SrbskoV. TvarožekKME FEI
Doprava, priestorové plánovanie a udržateľnosť - TRANSPLUS (EVKA4-CT 1999 - 00009)200220035. rámcový programD. PetríkováFA
Dopravné plochy a ich konštrukcie v integrovanom dopravnom priestore (1/0351/13)20132015VEGAK. BačováKDOS SvF
Dopravný model AT ? SK (VKM AT-SK - N 00043)20092012Cezhraničná spolupráca - SK - ATB. BezákKDOS SvF
Dopravný smart monitorig -- optický vláknový senzorický systém (088/15_RT)20152016-- Iný domáci --B. KorenkoÚE FEI
DREVENÁ SAKRÁLNA ARCHITEKTÚRA V KARPATSKEJ OBLASTI: medzinárodná metodológia pre implementovanie databázy pre projekty obnovy (EU/2005-0739/001-001 CLT CA12/06)20062008-- Iný medzinárodný --E. KráľováKO a TvPP UA2 FA
Drevené a kombinované nosníky - skutočné pôsobenie, vývoj, rekonštrukcie. (1/3309/06)20062008VEGAF. DraškovičKKDK SvF
Drevené dvere a brány v dejinách architektúry na Slovensku (1/0793/08)20082010VEGAM. KvasnicováKO a TvPP UA2 FA
Drevené vystužené a spriahnuté nosníky. Pôsobenie, efektívnosť, reológia a použiteľnosť (1/0539/09)20092011VEGAF. DraškovičKKDK SvF
DriVR (2014et005)20152015-- Iný domáci --R. BronišUPSS FIIT
DTOP 2013 - Dni technológie obnovy pamiatok (MK-7269/2013/1.3)20132013-- Iný domáci --O. MakýšKTES SvF
DTOP 2014 - Dni technológie obnovy pamiatok (MK-771/2014/1.3)20142014-- Iný domáci --O. MakýšKTES SvF
Dunajská stratégia EÚ -- zvýšenie bezpečnosti prevádzky a dopravnej kapacity veľkých plavebných komôr optimalizáciou hydraulických plniacich a prázdniacich systémov prostredníctvom modelového výskumu a heuristických optimalizačných metód. (1/0660/12)20122015VEGAĽ. MožiešikKHTE SvF
Durchfuhrung von Studienexkursionen mit Workschops im Bereich Gebäudetechnik (52s02)20052006Cezhraničná spolupráca - SK - ATO. LulkovičováKTZB SvF
Dvojreaktorový membránový hybridný systém.20142014-- Iný domáci --M. MihaľOChBI ÚCHEI FCHPT
Dvojstupňové splyňovanie zmesného tuhého odpadu s katalytickou redukciou dechtov (APVV-15-0148)20162020APVV - Všeobecná výzvaJ. HaydaryOChBI ÚCHEI FCHPT
DWELL - Drevené ekologické bývanie (APVV-15-0551)20162019APVV - Všeobecná výzvaI. PetelenÚIV FA
Dynamická a globálna optimalizácia procesov. (37 FRN)20042005Slovensko/FrancúzkoM. FikarOIaRP ÚIAM FCHPT
Dynamická a globálna optimalizácia procesov. (SK-FR-0003-07)20082009Bilaterálna spolupráca - SR - FrancúzskoM. FikarOIaRP ÚIAM FCHPT
Dynamická a globálna optimalizácia procesov. (SK-FR-0004-11)20122013Bilaterálna spolupráca - SR - FrancúzskoM. FikarOIaRP ÚIAM FCHPT
Dynamická analýza a syntéza rotačných strojových agregátov (1/9102/02)20022004VEGAJ. MudrikUVSM MTF
Dynamická analýza elektrorozvodných skríň (51/08)20082008-- Iný domáci --M. MusilKTM SjF
Dynamická analýza vlastností rotačných sústav20182018Mladý výskumníkS. MihelováÚAMM SjF
Dynamické kontaktné úlohy (1/0426/12)20122015VEGAI. BockÚIM FEI
Dynamické pokritické pôsobenie tenkostenných konštrukcií (1/9059/02)20022004VEGAJ. RavingerKSME SvF
Dynamika inštitúcií a trhov v Európe. (513396)200520066. rámcový programL. AndrášikÚRK FEI
Dynamika protónmi indukovaného štiepenia ťažkých jadier (2/7117/27)20072009VEGAJ. LejaKF SjF
ECOPOLIS, Plánovacie a tvorivé princípy udržateľnosti (29134-IC-2-2004-1-IT-Erasmus IPUC-2)20062007ErasmusĽ. VitkováUU FA
Education inRhone Alpes (mira)20022004MIRA - Mobilité International Rhone AlpesM. ZúbkováKERS SvF
Educational programs development for continuous professional training in CAx for mechanical engineering (0201/009/17)2017--ERASMUS+J. BeniakÚSETM SjF
EDUCTV ? rekvalifikačný program pre zamestnancov servisných podnikov v oblasti televíznej techniky. (13120110064)20052008Európsky sociálny fondP. PíšKRE FEI
Efektívna analýza nosných konštrukcií - optimalizácia numerických modelov (1/8326/01)20012003VEGAP. RoškoKSME SvF
Efektívna exploratívna analýza dát s použitím biologicky inšpirovaných algoritmov (1/0596/13)20132013VEGAM. LuckáUISI FIIT
Efektívna syntéza čistých beta-aminokyselín a ich funkčných derivátov. (VMSP-P-0130-09 )20092011APVV - Program VMSPP. SzolcsányiOOCh ÚOCHKP FCHPT
Efektívne a robustné výpočtové metódy pre biomedickú analýzu (NATO)20022003-- Iný medzinárodný --J. ŠiráňKMDG SvF
Efektívne doručovanie multimediálneho obsahu cez IP siete (1/0667/15)20152017VEGAI. KotuliakUPSS FIIT
Efektívne metódy pre vnorené riadenie založené na optimalizácii (APVV-18-0023)2019--APVV - Všeobecná výzvaB. Rohaľ-IlkivÚAMAI SjF
Efektívne numerické metódy a paralelné výpočty v geodézii (1/1063/11)20112014VEGAR. ČunderlíkKMDG SvF
Efektívne numerické metódy riešenia geometrických parciálnych diferenciálnych rovníc (1/0733/10)20102011VEGAP. FrolkovičKMDG SvF
Efektívne prediktívne riadenie nelineárnych mechatronických systémov (LPP-0096-07)20082011-- Iný domáci --B. Rohaľ-IlkivSjF
Efektívne riadenie výroby a spotreby energie z obnoviteľných zdrojov energie (26240220028)20102014-- Iný domáci --A. BeláňFEI
Efektívne výpočtové metódy v inžinierskych vedách a aplikáciach (1/0313/03)20032005VEGAK. MikulaKMDG SvF
Efektívne zhodnotenie syntéznych plynov v spaľovacom motore určenom pre mikrogeneračnú jednotku20142014Mladý výskumníkA. ChríbikÚESZ SjF
Efektívnosť a únosnosť intenzity využitia územia Slovenských miest a obcí. (1/0896/10)20102012VEGAĽ. VitkováÚUaUP FA
Efektívny vývoj softvéru ako súhra pokročilých prístupov k vývoju softvéru a organizácie ľudí (1/0734/16)20162019VEGAV. VranićUISI FIIT
Efemérna festivalová architektúra na Grape festivale20162016Štátny programB. KubinskýKVT FA
Ekológia a prostredie budov. (SK-05/06-BA-015)20062007Podpora trvalej spolupráceA. VargováKKPS SvF
Ekologická a rýchla metóda analýzy povýbuchových zvyškov (2017vs034)20182018-- Iný domáci --S. HrouzkováÚACH FCHPT
Ekologická likvidácia odpadu z gumy mobilným zariadením. (EURB-0013-06 (E!3866))20072009EUREKAI. HudecOPKV ÚPSP FCHPT
Ekologické analytické metódy na sledovanie rezíduí pesticídov a na degradačné štúdie v potravinách a rastlinných materiáloch (SK-SRB-2016-0006)20172018APVV - Bilaterálna spolupráca S. HrouzkováÚACH FCHPT
Ekologické aspekty a prevencia závažných havárií s prítomnosťou nebezpečných látok (G/404/2000-2)20002001Open Society FoundationK. BalogKBI UIBE MTF
Ekologické postupy prípravy dusíkatých zlúčenín a ich prekurzorov. (1/9142/02)20022004VEGAM. HronecOOTKaR ÚOCHKP FCHPT
Ekologické spaľovacie motory s alternatívnymi palivami (1/0293/03)20032005VEGAM. PolóniKALSM SjF
Ekologické spracovanie odpadu z gumy mobilným zariadením. (EUR3866/UK07 (komplementárny projekt k E!3866) )20072008EUREKAI. HudecOPKV ÚPSP FCHPT
Ekologické technológie a produkty na báze bioglycerolu. (APVV-0133-11)20122015APVV - Všeobecná výzvaA. KaszonyiOOTKaR ÚOCHKP FCHPT
Ekologické, tribologické, dynamické a optimalizačné charakteristiky vývojových typov ozubených prevodov a vybraných konštrukčných uzlov (1/0296/03)20032005VEGAM. BošanskýKCS SjF
Ekonomická analýza podmienok záskavania certifikátu environmentálneho manažérstva v podnikoch stavebnej výroby (1/0473/03)20032005VEGAD. PalušováKERS SvF
Ekonomické a inštitucionálne atribúty priemyselných parkov (1/0483/03)20032005VEGAM. ZúbkováKERS SvF
Ekonomické a inštitucionálne atribúty rozvinutých realitných trhov. (1/7151/20)20002002VEGAK. IvaničkaKERS SvF
Ekonomické a manažérske aspekty riadenia ľudských zdrojov v podnikateľských subjektoch v nadväznosti na profil absolventov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia s technickým a technicko-ekonomickým zameraním. (1/0553/08)20082010VEGAP. HerzkaÚM OUP REK
Ekonomicky Efektívne Riadenie Energeticky Náročných Chemicko-Technologických Procesov20182019Excelentné tímy mladých výskumníkovM. KlaučoOIaRP ÚIAM FCHPT
E-lab ako nová progresívna forma interdisciplinárneho vzdelávania a podpory rozvoja štúdia odborných predmetov v univerzitnom prostredí (027STU-4/2020)20202022KEGAG. ChmelíkováCJHŠ MTF
E-laboratórium interaktívnych experimentov ako pokračovanie projektu multimediálnej formy výuky fyziky na univerzitách SR (3/4128/06)20062008KEGAP. BalloKF FEI
E-laboratórium interaktívnych experimentov ako pokračovanie projektu multimediálnej formy výuky fyziky na univerzitách SR (3/4128/06-SJF)20062008KEGAS. HaluskováKF SjF
Elastomérne magnetické kompozity s magnetickými plnivami.20122013-- Iný domáci --J. KruželákOPKV ÚPSP FCHPT
Elastomérne zmesi a kompozitné materiály pre špeciálne aplikácie (APVV-16-0136)20172020APVV - Všeobecná výzvaI. HudecOPKV ÚPSP FCHPT
E-learning dištančná on-line metóda výučby vybraných tém študijných predmetov v študijnom programe Personálna práca v priemyselných podnikoch v rámci bakalárskeho VŠ štúdia (3/3114/05)20052007KEGAS. SawickiKHUV SvF
E-learning vo forme príručky bezpečnosti a ochrany zdravia pri zváraní (028STU-4/2013)20132015KEGAZ. SzabováUIBE MTF
E-Learningové a testovacie moduly pre vzdelávanie v oblasti počítačovej podpory výroby (026STU-4/2013)20132016KEGAJ. BeniakÚSETM SjF
Elektrárenstvo na Slovensku interaktívne - Neformálne interaktívne vzdelávanie približujúce problematiku priemyselného kultúrneho dedičstva20162017Štátny programM. GanobjakÚDTAaOP FA
Elektrárenstvo na Slovensku interaktívne - Neformálne interaktívne vzdelávanie približujúce problematiku priemyselného kultúrneho dedičstva (16-362-03415)20162017-- Iný domáci --M. GanobjakÚDTAaOP FA
Elektrická konduktivita nízkotaviteľných fluoridových elektrolytov20172017Mladý výskumníkE. KubiňákováOAT ÚACHTM FCHPT
Elektrické, dielktrické, optické a mechanické vlastnosti nehomogénnych a modulovaných materiálov (1/8309/01)20012003VEGAV. TrnovcováKFYZ SvF
Elektricky nabité biologicky aktívne látky a ich následné reakcie v roztokoch sledované simultánnymi spektroelektrochemickými technikami. (1/0307/14)20142016VEGAP. RaptaOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Elektrický skúter s PEM palivovým článkom (184/16_RT)20162017-- Iný domáci --M. BugárÚAM FEI
Elektroanalýza s využitím vnútroelektródových coulometrických titrácií a interdigitovaných mikroelektród. Optimalizácia krokov stopovej analýzy. (1/9129/02)20022004VEGAD. BustinOALCh ÚACH FCHPT
Elektrofyzikálne vlastnosti a technologické problémy polovodičových materiálov a štruktúr na báze Si, GaN a ZnO pre novú generáciu elektronických prvkov a obvodov (1/0507/09)20092012VEGAL. HarmathaKME FEI
Elektrofyzikálne vlastnosti polovodičových štruktúr a izolačných vrstiev pre mikroelektronické súčiastky novej generácie (1/0169/03)20032005VEGAO. CsabayKME FEI
Elektrochémia železanov v prostredí roztavených solí (1/0579/10)20102011VEGAJ. HívešOAT ÚACHTM FCHPT
Elektrochemická príprava železanov pre degradáciu mikropolutantov v odpadových vodách (1/0343/19)20192022VEGAJ. HívešOAT ÚACHTM FCHPT
Elektrochemické DNA biosenzory pre charakterizáciu chemických interakcií viazanej DNA, pre stanovenie stopových látok viažucich sa na DNA a iniciátorov a inhibítorov poškodenia DNA. (1/9253/02)20022004VEGAJ. LabudaOALCh ÚACH FCHPT
Elektrochemické generovanie hydridov pre stanovenie niektorých polokovov atómovou absorpčnou spektrometriou. (1/0419/12)20122014VEGAE. BeinrohrOALCh ÚACH FCHPT
Elektrochemické meranie rozpustnosti oxidu chromitého (28105)20082009-- Iný domáci --P. FellnerOAT ÚACHTM FCHPT
Elektrochemické oxidačno-redukčné procesy na kovových materiáloch. (1/0985/12)20122014VEGAJ. HívešOAT ÚACHTM FCHPT
Elektrochemické vylučovanie lantánu z fluoridových tavenín. (APVT-20-000204)20052007APVVM. AmbrováOAT ÚACHTM FCHPT
Elektrochemicky a fotochemicky iniciované reakcie koordinačných zlúčenín s biologicky aktívnymi ligandami (APVV-15-0053)20162020APVV - Všeobecná výzvaP. RaptaOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Elektrochemicky a fotochemicky iniciované redoxné reakcie novo pripravených koordinačných zlúčenín pre selektívnu katalýzu oxidácie uhľovodíkov (1/0416/17)20172019VEGAP. RaptaOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Elektrochemický biosenzor na báze nukleových kyselín pre detekciu vplyvu chemických látok na DNA. (SK-RO-0028-10)20112012Bilaterálna spolupráca - SR - RumunskoJ. LabudaOALCh ÚACH FCHPT
Elektrochemický proces prípravy "zeleného" oxidovadla-železanov pre dočisťovanie odpadných vôd (1/0543/15)20152018VEGAJ. HívešÚACHTM FCHPT
Elektroluminiscenčné diódy na nových GaP podložkách pripravených metódou vertikálneho gradientového chladnutia (VGF GAP-LED S)20022004User-friendly information society (IST)J. KováčKME FEI
Elektroluminiscenčné diódy na nových GaP podložkách pripravených metódou vertikálneho gradientového chladnutia (VGF GAP-LED S -pokračovanie)20022005User-friendly information society (IST)J. KováčKME FEI
Elektrolytické vylučovanie kovov pulzným prúdom. (1/0535/08)20082010VEGAP. FellnerOAT ÚACHTM FCHPT
Elektrolytické vylučovanie žiaruvzdorných kovov a syntéza ich zlúčenín z taveninových elektrolytov. (Od štruktúry tavenín k mechanizmu syntézy a praktickým aplikáciám). (SK-UA-01206)20062007Bilaterálna spolupráca - SR - UkrajinaP. FellnerOAT ÚACHTM FCHPT
Elektromagnetická kompatibilita elektronických systémov (1/0160/03)20032005VEGAV. SmieškoKMer FEI
Elektromagnetická kompatibilita technologických zariadení v gumárenskom priemysle (APVV-0333-11)20122015APVV - Všeobecná výzvaM. BitteraÚE FEI
Elektromagnetická kompatibilita v podmienkach vzájomnej interakcie meracieho a testovaného systému (1/0431/15)20152018VEGAV. SmieškoÚE FEI
Elektromagnetická kompatibilita veľkých systémov (1/0551/09)20092011VEGAV. SmieškoKMer FEI
Elektromagnetické a elektrónové vlastnosti malých systémov a metamateriálov (APVV-0108-11)20122015APVV - Všeobecná výzvaP. MarkošÚJFI FEI
Elektromagnetické vlastnosti supravodivých kompozitných vodičov. (APVT-20-012902)20022005APVVĽ. ŠumichrastKTEE FEI
Elektromobilita ako súčasť virtuálnej elektrárne (317/17_RT )20172018-- Iný domáci --M. ChudýÚEAE FEI
Elektronická platforma na zefektívnenie spolupráce medzi vysokými školami a priemyselnými podnikmi v oblasti vzdelávania (030STU-4/2018)20182019KEGAD. CagáňováUPIM MTF
Elektronická zbierka úloh z analytickej chémie. (3/3071/05)20052006KEGAP. TarapčíkOALCh ÚACH FCHPT
Elektronické pedagogicko-experimentálne laboratóriá mechatroniky (011STU-4/2015)20152017KEGAP. DrahošÚAM FEI
Elektronický interaktívny výkladový slovník materiálového inžinierstva (3/4057/06)20082008KEGAP. GrgačUMAT MTF
Elektronický monitorovací systém prítomnosti osôb (Rozvojovy projekt - 5e)20062007-- Iný domáci --M. PotočárDek SvF
Elektronický systém riadenia hybridnej zdrojovej sústavy (2012et002)20132013-- Iný domáci --V. StaňákÚEAE FEI
Elektronicý systém výuky vybraných predmetov na stavebnej fakulte (Rozvojovy projekt - 5c)20072007-- Iný domáci --M. SokolKSME SvF
Elektronizácia prihlasovania na vysoké školy (007-002SPU-5/2009)20092009-- Iný domáci --J. DzivákSCHK FCHPT
Elektronizácia prihlasovania na vysoké školy. (Centrálny rozvojový projekt 4f)20082008-- Iný domáci --J. DzivákSCHK FCHPT
Elektrónolučové technológie so simultánnym predhrevom pre spájanie metalurgicky rôznorodých materiálov (APVT - 20-P01305)20052007APVVŠ. EmmerKMaT SjF
Elektrónová štruktúra - prostriedok k pochopeniu chemických a fyzikálnochemických vlastností. (1/0679/11)20112014VEGAJ. KožíšekOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Elektrónová štruktúra a vlastnosti materiálov v tuhej fáze. (1/9255/02)20022004VEGAJ. KožíšekOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Elektrónová štruktúra komplexov kovov s "non-innocent" ligandami ako kľúč k interpretácii a predikcii ich vlastností (1/0598/16)20162019VEGAS. BiskupičÚFCHCHF FCHPT
Elektrónová štruktúra koordinačných zlúčenín. (SK-AT-0018-08)20092011Bilaterálna spolupráca - SR - RakúskoJ. KožíšekOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Elektrónová štruktúra koordinačných zlúčenín. (SK-AT-0018-10)20112012Bilaterálna spolupráca - SR - RakúskoM. FroncOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Elektrónová štruktúra koordinačných zlúčenín II. (SK-AT-0027-12)20132014Bilaterálna spolupráca - SR - RakúskoM. FroncOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Elektrónová štruktúra 3d-komplexov v tuhej fáze. (1/2449/05)20052007VEGAJ. KožíšekOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Elektrónovolúčový technologický komplex pre zváranie, naváranie a povrchové spracovanie materiálov (VMSP-P-0009-09)20092011APVV - Program VMSPK. UlrichUVTE MTF
Elektrónový transport v dopovaných konjugovaných systémoch. Teória a experiment. (SK-FR-0001-07)20082009Bilaterálna spolupráca - SR - FrancúzskoP. FedorkoOChF ÚFCHCHF FCHPT
Elektrostimulácia, monitoring biosignálov a kategorizácia signálov u detí s DMO (EMBKSDD)20122013-- Iný domáci --M. NováčekÚEF FEI
Eliminácia architektonických, informačných a orientačných bariér na STU20152017-- Iný domáci --L. RollováÚAOB FA
ELMA (SK/06/A/F/PL-6012052)20062008Leonardo da VinciM. VeselýKME FEI
EMBRYOMICS: Časová a priestorová rekonštrukcia bunkového rodokmeňa (012916-2)20052009New and Emerging Science and Technology (NEST)K. MikulaKMDG SvF
Encouraging Social Entrepreneurship among European Youth - YounGO (Erasmus Plus Key Action 2-Call-Capacity Building in the field of youth -EAC/S11/13)20162017ERASMUS+D. CagáňováUPIM MTF
ENEN I (ENEN SK-JAP)20092012-- Iný medzinárodný --J. HaščíkKJFT FEI
Energetická efektívnosť a vnútorné prostredie budov s takmer nulovou potrebou energie (DS-2016-0030)20172018APVV - Multilaterálna spolupráca M. KrajčíkKTZB SvF
Energetická efektívnosť budov a komfort (060756)20082009-- Iný medzinárodný --R. RabenseiferKKPS SvF
Energetická efektívnosť budov, ekológia, tepelná pohoda, sekundárne zdroje energie. (MŠ 1/2121/05)20052007VEGAI. TužinskýOVV Dek FA
Energetická efektívnosť, testovateľnosť a zabezpečenie koncových zariadení v heterogénnych sieťach IoT (1/0690/17)20172020VEGAP. ČičákUPAI FIIT
Energetická hospodárnosť osvetlenia v budovách (1/0988/12)20122015VEGAD. GašparovskýÚEAE FEI
Energetická koncepcia mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves (50/08)20082008-- Iný domáci --F. UrbanKTE SjF
Energetické audity a energetická certifikácia budov (044STU-4/2018)20182020KEGAD. PetrášKTZB SvF
Energetické rušenie v elektrizačnej sústave (APVT-20-002004)20052007APVVA. BeláňKEE FEI
Energetické zhodnotenie alternatívnych palív vyrobených z obnoviteľných zdrojov energie v piestových spaľovacích motoroch (APVV-0015-12)20132017APVV - Všeobecná výzvaM. PolóniÚDTK SjF
Energetický a environmentálny audit systémov vykurovania budov uplatňujúcich meraciu, regulačnú a riadiacu techniku (1/9062/02)20022004VEGAD. PetrášKTZB SvF
Energeticky efektívne procesné riadenie (1/0004/17)20172020VEGAM. FikarOIaRP ÚIAM FCHPT
ENERGETICKY EFEKTÍVNE SYSTÉMY TECHNIKY PROSTREDIA VYUŽÍVAJÚCE OBNOVITEĽNÉ ZDROJE (1/1052/11)20112013VEGAD. PetrášKTZB SvF
Energeticky, ekonomicky úsporné a environmentálne únosné pozemné komunikácie a dopravné plochy (1/0401/10)20102011VEGAK. BačováKDOS SvF
Energeticky úsporné budovy (41s14)20032003KEGAM. BudiakováUA2 FA
Energetika procesu miešania partikulárnych látok20162016Mladý výskumníkB. TomášováÚPI SjF
Energia pre inteligentné siete (296131-2-ENIAC-E2SG-Stopjakova)20122015Joint Technology Initiatives (ENIAC)V. StopjakováÚEF FEI
Energia pre smart siete (ENIAC-296131-2)20122015-- Iný medzinárodný --V. StopjakováÚEF FEI
"Energia pre zelenú spoločnosť: Od trvalého získavania energie k jej SMART distribúcii. Prístroje, materiály, návrhové riešenia a ich aplikácie." (270722-2-ENIAC-ERG-Kovac)20112014Joint Technology Initiatives (ENIAC)J. KováčÚEF FEI
Energioa v stavebnom prostredí (ERK6CT1999-2001)200220035. rámcový programJ. HraškaKKPS SvF
Engineering as Communication Language in Europe (CIII-PL-0701)20122016Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlK. VelíšekUVTE MTF
Engineering as Communication Language in Europe (CIII-PL-0701-05-1617)20162017Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlK. VelíšekUVTE MTF
Engineering as Communication Language in Europe (CIII-PL-0701-06-1718)20172018Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlK. VelíšekUVTE MTF
Engineering as Communication Language in Europe (CIII-PL-0701-08-1920)20182020Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlK. VelíšekUVTE MTF
Engineering as Communication Language in Europe (CIII-PL-0701-07-1819)20182019Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlK. VelíšekUVTE MTF
Enhance skills and competences to boost material innovations and eco innovations in automotive industry (SMF Project Code: DTP – SMF1-154)20182019Interreg Danube Transnational Programme (DTP)D. CagáňováUPIM MTF
Enhancement of bachelor and master student preparation for their future career (13120120100)20042008Európsky sociálny fondK. ŽákováKASR ÚRK FEI
Enviromental Wooden Climatic Chamber (EWCC) (SK06-IV-02-004)20152016-- Iný domáci --V. KotradyováÚIV FA
Enviromentálne dopady hasiacich pien pri hasení požiarov v prírode (1/0488/08)20082010VEGAI. TurekováUIBE MTF
Enviromentálne spracovanie zmesných odpadových plastov s výstupom ropných frakcií (29002)20082009-- Iný domáci --I. HudecOPKV ÚPSP FCHPT
Enviromentálne vhodné prídavné materiály a technológie na spájanie kovových, nekovových materiálov a ic kombinácií v pevnom stave (1/0122/03)20032005VEGAM. TurňaUVTE MTF
Enviromntálne orientovaný manažment, marketing a logistika strategických podnikateľských jednotiek (1/9099/02)20022004VEGAP. SakálKPIM MTF
Environmental implications of spatial development in selected European countries (Nem/Slov/FA/05)20052007MVTSI. BelčákováUU FA
Environmentally-friendly, recyclable, lead-free and non-critical solder nanocomposites (685812-1, H2020-NMP-2015-two-stage)20152018H2020: SC5 - Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a surovinyE. HodúlováUVTE MTF
Environmentálne akceptovateľné materiály a technológie na stavbu dopravných plôch (1/0501/17)20172019VEGAS. UnčíkKMTI SvF
Environmentálne udržateľný rozvoj klasických tepelných energetických systémov (1/2082/05)20052007VEGAV. MolnárKTE SjF
Enzýmová transformácia flavonoidov a ich prírodných koncentrátov s cieľom zvýšiť ich stabilitu a účinnosť v reálnych potravinových matriciach. (08W031 ČU090 )20072007-- Iný domáci --E. ŠturdíkOVaHP ÚBM FCHPT
EPISTEP - Zapájanie malých a stredných podnikov do "Európskych technických platforiem", súvisiacich s "IST" prioritou (EPISTEP, ETI-CT-023295)20052007Research and InnovationB. WeberKME FEI
EPR štúdium radikálových mechanizmov a výpočet pásovej štruktúry tuhých látok. (139/002)20022003Bilaterálna spolupráca - SR - ČeskoS. BiskupičOFCh ÚFCHCHF FCHPT
ERA Pilot MiNa TSI - Pilotný projekt v oblasti systémovej integrácie mikro/nano technológií v rámci Európskeho výskumného priestoru. (IST-3-015833)200520076. rámcový programD. DonovalKME FEI
Erasmus mobility študentov a učiteľov (48145-IC-SK-ERASMUS)20032007-- Iný medzinárodný --T. ŽemberyováÚMV REKP REK
Erasmus mobility študentov, učiteľov a pracovníkov (48145-IC-SK-ERASMUS LLP)20072014ErasmusT. ŽemberyováÚMV REKP REK
Erasmus+ mobility študentov, učiteľov a zamestnancov (48145-EPP-1-2014-1-SKKEPPKA3-ECHE)20142021ERASMUS+T. ŽemberyováÚMV REKP REK
Erasmus Mundus Joint Master Degree (574487-EPP-1-2016-1-SK-EPPKA1-JMD-MOB, EAC-A04-2015)20162017ERASMUS+D. CagáňováUPIM MTF
Ergonómia v grafickom dizajne20162017Štátny programM. BrašeňÚD FA
ERGOVIA modul Kinematix - Big-data hand force-motion capture systém (NFP313010Q839 )20192021OP VaIP. TanuškaUIAM MTF
ESA - RIT (4000116936/16/NL/NDe)20162018-- Iný medzinárodný --T. IliťÚJFI FEI
ESA - SEES (4000117400/16/NL/NDe)20162018-- Iný medzinárodný --P. ValkoÚJFI FEI
Etablovanie regiónu Viedeň - Bratislava na medzinárodné odborné centrum v oblasti robotiky (CENTROBOT OPCS SK - AT)20092013Bilaterálna spolupráca - SR - RakúskoP. HubinskýÚRK FEI
ETNET 21 Dissemination project in ONE Virtual Teaching and Training Community (ETNET 21)20002005SocratesS. KohnováKVHK SvF
EU mobilitné zmluvy (LLP-LvD-TOI-2008-FR -117018)20082010Leonardo da VinciV. LesňákováDek SvF
EUCEET III ? EURÓPSKE VZDELÁVANIE A VÝCHOVA V STAVEBNÍCTVE (230355 ? CP ? 1 ? FR ? ERASMUS - TN)20062010thematic networkJ. DickýKSME SvF
E-učebnica matematiky s využitím programu MATLAB (006STU-4/2016)20162018KEGAM. MišútováUIAM MTF
EURODOTS I (EURO-DOTS)201020107. rámcový programD. DonovalKME FEI
European Database for Competence-Oriented Mathematics for Engineers20152015ERASMUS+D. RichtárikováÚMF SjF
European Education in Geodesic Engineering, Cartography and Surveying (EEGES)20032003-- Iný medzinárodný --A. KopáčikKGDE SvF
European Japanese Exchange Project in Nuclear Disciplines (ENEN)20092011-- Iný medzinárodný --J. HaščíkKJFT FEI
European Nuclear Engineering Network (ENEN) (FIS5-2001-00076,neskôr FIR1-CT-2001-80127)200220035. rámcový programM. MiglieriniKJFT FEI
European Virtual Learning Platform for Electrical and Information Engineering (2014-1-CZ01-KA202-002074-P4)20142017ERASMUS+P. PodhradskýÚMIKT FEI
Europractice (Europractice)199320085. rámcový programM. VeselýKME FEI
EUROPRACTICE A40050 (ESPRIT 21 101 je pokračovaním COPERNICUS CP 93:9093)199720085. rámcový programM. VeselýKME FEI
Európska iniciatíva ľudského biomonitoringu (733032)20172021H2020: SC1 - Zdravie, demografické zmeny a kvalita života I. ŠpánikÚACH FCHPT
Európska jadrová platforma pre výcvikové a univerzitné organizácie - NEPTUNO (FI6O-CT-2003-508849)200420066. rámcový programM. MiglieriniKJFT FEI
Europská realitná výzva (pedagogický_Netherlands_ERS)20052007SocratesK. IvaničkaKERS SvF
Európska sieť exceletných priemyselných aplikácií na báze polynominálnych metód (2001/C 321/17)20022004User-friendly information society (IST)Š. KozákÚRK FEI
Európska sieť k urýchleniu výskumu karotenoidu a aplikácií v agro-potravinárstve a zdravotníctve (CA15136)20162020COSTM. ČertíkÚBT FCHPT
Európska sieť odbornej prípravy pre trvalo udržateľné využívanie tukov a olejov pomocou katalýzy (PP-H2020-18-0001)20182019APVV - PP H2020M. RebrošÚBT FCHPT
Európska sieť, venovaná integrácii aktivít v oblasti mikro- a nano- systémov a nových členských a asociovaných krajinách do ? Európskeho výskumného priestoru.? (MINOS EURONET IST-3-015704)200520086. rámcový programB. WeberKRE FEI
Európska tematická sieť pre doktorandské štúdium v informatike (114046-CP-1-2004-1-BG-ERASMUS-TN)20042007Academic and Structural NetworksP. NávratUISI FIIT
Európska tematická sieť pre výuku, výskum a inovácie vo vzdelávaní v Informatike (ETN-142399-LLP-1-2008-1-BG-ERASMUS-ENW)20082011Academic and Structural NetworksP. NávratUISI FIIT
Európska tréningová sieť pre udržateľné využitie tukov a olejov pomocou katalýzy20162016H2020: Excellence: Akcie Marie Skłodowska-Curie (MSCA)M. RebrošÚBT FCHPT
Európske fórum mladých (ARL_EJF_08_18957)20092010-- Iný medzinárodný --M. FinkaÚM OUP REK
Európske prístupy k odhadu návrhových prietokov (ESSEM Action ES0901)20092013COSTJ. SzolgayKVHK SvF
Europske vzdelávanie a školenie v informatike (213871-CP-1-2001-BG-ERASMUS-TN)20012002ErasmusP. NávratÚRK FEI
Európske vzdelávanie a školenie v informatike (SOCRATES 213871-CP-2-2001-BG-ERASMUS-TN)20012004Academic and Structural NetworksP. NávratUISI FIIT
Europske vzdelavanie v geodezii a kartografii (Thematic Networks)20032006thematic networkA. KopáčikKGDE SvF
Európsky presah urbanistickej školy - 110. výročie narodenia profesora Hrušku20162017Štátny programS. BašováÚUaUP FA
Európsky protipovodňový predpovedný systém (EVG1-CT-1999-00011)200220045. rámcový programJ. SzolgayKVHK SvF
Európsky realitný konzultačný projekt (European Real Estate Bussiness Consultancy Project)20072008-- Iný medzinárodný --K. IvaničkaKERS SvF
Európsky rozmer bytovej politiky a rozvoja bytového sektoru na Slovensku (1/3781/06)20062008VEGAK. IvaničkaKERS SvF
Europsky rozmer technickeho vzdelavania pre slovenskych absolventov (EDIGRA)20082010Leonardo da VinciM. VeselýKME FEI
Európsky systém prenosu kreditov (48145_IC-SK-Erasmus)20012003ErasmusA. ŠoltészCIT SvF
E-vedecká študovňa (18-514-04086)20192019-- Iný domáci --K. RešetováOPOM MTF
EVLM - Európske virtuálne laboratórium matamatiky (SK/06/B/F/PP - 177436)20062008-- Iný domáci --D. VelichováKM SjF
Evokované potenciály a iridoscop (4//1010/05)20052007VTPM. KukučkaKRE FEI
Evolučné algoritmy a dátovo riadené modely vo vodnom hospodárstve krajiny (1/1044/11)20112014VEGAM. ČistýKVHK SvF
Exaktný nosníkový konečný prvok premenlivého prierezu. (1/8266/01)20012003VEGAJ. MurínKSME SvF
Excelentnosť v rýchlosti a spoľahlivosti elektronických prvkov využitím More than Moore technológií (ENIAC - 621270/2013-2)20142017-- Iný medzinárodný --D. DonovalÚEF FEI
E-xcellence (135375-LLP-2007-NL-KA4MP)20082009Transversal programmeM. HubaÚRK FEI
Expanding Horizons for Girls in STEM (H2020-GERI-2014-1)20142015-- Iný medzinárodný --I. KotuliakUPSS FIIT
Experimentálna a teoretická štúdia energetických dispozícií a zvyškovej aktivácie indukovanej iónmi uránu za účelom modelovania radiačného hazardu v "GSI FUTURE FACILITY" (03-54-3588)200420106. rámcový programM. PavlovičKJFT FEI
Experimentálna jednotka pre výučbu spaľovacích motorov (026STU-4/2018)20182020KEGAM. PolóniÚDTK SjF
Experimentálna štúdia vybraných materiálových vlastností polymérbetónu s rôznym zložením20152015Mladý výskumníkM. SzarvasÚAMM SjF
Experimentálne a matematické modelovanie hybridných systémov integrujúcich bioreaktor z membránovou separáciou a adsorbciou (1/0687/16)20162019VEGAM. MihaľOChBI ÚCHEI FCHPT
Experimentálne a simulačné metódy dynamickej analýzy mechatronických subsystémov technologických zariadení (1/0256/09)20092011VEGAM. NaďUVSM MTF
Experimentálne a teoretické štúdium molekulóvej štruktúry, elektrónových vlastností, reaktivity a biologickej aktivity komplexných zlúčenín redoxne aktívnych kovov (APVV-15-0079)20162020APVV - Všeobecná výzvaM. ValkoOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Experimentálne a teoretické štúdium molekulovej štruktúry, elektrónových vlastností, reaktivy a biologickej aktivity komplexných zlúčenín redoxne aktívnych kovov (1/0686/17)20172019VEGAM. ValkoOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Experimentálne merania integrálnych parametrov motora20152015-- Iný domáci --M. PolóniÚDTK SjF
Experimentálne práce (29029)20092009-- Iný domáci --E. SmrčkováOAM ÚACHTM FCHPT
Experimentálne pracovisko pre výskum a vývoj spaľovacích motorov a vozidiel na alternatívne palivá (IT/2/06)20062006-- Iný domáci --M. PolóniKALSM SjF
Experimentálny dvojvalcový kompaktor s automtickým riadením lisovacej sily (IT/5/06)20062007-- Iný domáci --M. PeciarKChSZ SjF
Experimentálny výskum a numerické simulácie vplyvu novej generácie stavebných materiálov s fázovou zmenou na tepelnú stabilitu vnútorného prostredia budov (APVV-SK-65/CZ-65)20062007Bilaterálna spolupráca - SR - ČeskoJ. HraškaKKPS SvF
Experimentálny výskum objektov jednotnej a dažďovej stokovej siete determinovaný na ochranu recipientu a možnosti alternatívnej regulácie dažďového odtoku. (1/0631/15)20152017VEGAŠ. StankoOPVV Dek SvF
Experimentálny výskum redukcie povodňových vplyvov stokovej siete na urbanizované územie (APVV-0372-12)20132017APVV - Všeobecná výzvaŠ. StankoKZEI SvF
Experimenty vplyvu zmeny klímy na terestriálne ekosystémy (Action ES1308)20142018COSTS. KohnováKVHK SvF
Expertíza a návrh úprav riešenia zníženia emisií z výbuchu absorbéra (5/08)20082008-- Iný domáci --M. PeciarKChSZ SjF
Expertízny posudok na spracovanie kalov (32/09)20092009-- Iný domáci --Ľ. ŠoošKVT SjF
Expertné posúdenie pracoviska pre peletovanie biomasy. (21/08)20082008-- Iný domáci --Ľ. ŠoošKVT SjF
Expertný posudok na využitie tiažovej sily pri generovaní horizontálneho pohybu mechanickej sústavy. (053-001STU-8/2008)20082009-- Iný domáci --V. LabašUMAT MTF
Expertný systém na automatickú identifikáciu nebezpečenstva v procesnom inžinierstve (1/0749/15)20152017VEGAJ. LabovskýOChBI ÚCHEI FCHPT
Expertný systém na diagnostiku štítnej žľazy (AV/810/2002 )20022004VTPP. PíšKRE FEI
Exponenty Cayleyho máp (LPP-0145-06)20062009APVVJ. ŠiráňKMDG SvF
Extrakcia chemických a fyzikálnochemických vlastností z difrakčných dát. (1/0817/08)20082010VEGAJ. KožíšekOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Extrakcia mikroskopických informácii o elektrónovej štruktúre molekúl z experimentálnych difrakčných údajov. (Bil/Austr/SR/STU/06)20062008Bilaterálna spoluprácaS. BiskupičOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Extremálne grafy daného stupňa a priemeru, resp. obvodu, s vysokým stupňom symetrie (1/0280/10)20102011VEGAJ. ŠiagiováKMDG SvF
Extremálne metrické problémy v grafoch a v diskrétnych štruktúrach (1/0238/19)20192021VEGAM. KnorKMDG SvF
Extremálne problémy v metrickej teórii grafov a diskrétnych štruktúr (1/0065/13)20132015VEGAM. KnorKMDG SvF
eyeBlink - detekcia frekvencie žmurknutí používateľa PC (2012et009)20132013-- Iný domáci --A. FogeltonUAI FIIT
EZAP Energetické zhodnotenie alternatívnych palív - procesných plynov v spaľovacích motoroch. (1/0301/17)20172019VEGAM. PolóniÚDTK SjF
Fair Future - For Appreciating Intercultural Relations: A Policy Tool Kit for the Promotion of Intercultural Competence and Diversity Beliefs, Reduction of Discrimination and Integration of Migrants at the Labor Market2019--H2020: SC6 - Európa v meniacom sa svete - inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnostiD. CagáňováUPIM MTF
Faktory ovplyvňujúce efektívnosť využitia vysokopevnostného betónu v nosných betónových prvkoch a konštrukciách. (1/0458/11)20112013VEGAI. HudobaOPVV Dek SvF
Faktory ovplyvňujúce vlastnosti povrchových vrstiev betónových prvkov z hľadiska podmienok zhotovenia a vplyvov prostredia (1/0180/08)20082010VEGAI. HudobaKBKM SvF
Faktory podnikovej kultúry opvlyvňujúce výkonnosť priemyselných podnikov20172017Mladý výskumníkP. UrbanovičováUPIM MTF
Faktory podnikovej kultúry ovlyvňujúce výkonnosť priemyselných podnikov (PKVyK)20182018Mladý výskumníkP. UrbanovičováUPIM MTF
Faktory rozvoja malých európskych miest - stratégie a nástroje rozvoja na báze využitia lokálneho prírodného a kultúrneho dedičstva (Ang/SR/STU2/07)20072009MVTSE. KráľováKATOB UA1 FA
Faktory znižovania energetickej náročnosti a ich kvantifikácia v procese revitalizácie budov (1/2121/05)20052007VEGAI. TužinskýUKA FA
FARBA - KVALITATÍVNE KRITÉRIUM URBÁNNEHO PROSTREDIA Teoretické a koncepčné hľadiská farebnosti urbánneho prostredia (1/2122/05)20052007VEGAA. UrlandováUDTA FA
Farma virtuálnych a terminálových serverov (5d-FIIT/2007-2)20072007-- Iný domáci --T. KrajčovičUPSS FIIT
Farmakologické ovplyvnenie glukózovej toxicity pri diabete typu 2 (APVV-15-0455)20162020APVV - Všeobecná výzvaP. MájekÚACH FCHPT
Fasádna technika budov s viacstupňovým využívaním obnoviteľných zdrojov energie pre udržateľnú architektúru (APVV-16-0126)20172021APVV - Všeobecná výzvaB. BielekKKPS SvF
Fasádna technika inteligentných budov s aplikáciou prirodzených fyzikálnych medzipriestorov (1/3319/06)20062008VEGAM. BielekKKPS SvF
FEM analýza a optimalizácia dynamického a postupného ohrevu polotovarov pre inovačné procesy tvárnenia (DAAD)20042005Bilaterálna spoluprácaM. BehúlováKAM UVSM MTF
Fenomén osobností v architektúre 19. a 20. storočia2020--VEGAJ. PohaničováÚDTAaOP FA
Fermentované cereálne a pseudocereálne výrobky pre nutrične hendikepované skupiny konzumentov: optimalizácia podmienok fermentácie a zloženia zákysových a doplnkových kultúr s probiotickým potenciálom vo fermentovaných matriciach (1/0363/19)20192021VEGAĽ. ValíkOVHKP ÚPV FCHPT
Festival vedy ako platforma pre posilnenie spolupráce medzi univerzitami regiónu V4 (V4, Grant No. 21310155)20132015-- Iný medzinárodný --D. CagáňováUPIM MTF
FETCH - Budúcnosť vzdelávania a školenia v informatike: Ako podporiť učenie sa kedykoľvek, kdekoľvek (539461-LLP-1-2013-1-BG-ERASMUS-ENW)20132016ErasmusD. ChudáUISI FIIT
Filozofické, etické, spoločenské a environmentálne aspekty inžiniersko-technologických a manažérskych aktivít - profesionálna, spoločenská a environmentálna zodpovednosť inžiniera a manažéra. (1/3610/06)20062007VEGAD. ŠpirkoOMŽ FCHPT
Financie vo vrecku (2012et006)20132013-- Iný domáci --T. KováčikUPSS FIIT
FIT II. AGE PROJECT20102010-- Iný medzinárodný --P. PaliatkaÚD FA
Flexibilná FE/BE senzorová pilotná linka pre súčiastky typu Internet pre všetko (692480)20162019H2020: Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL)D. DonovalÚEF FEI
Flexibilné senzorické štruktúry pre snímanie biofyzikálnych parametrov (1/0886/17)20172020VEGAA. KuzmaÚEF FEI
Flexibilné SMART senzorické prvky ako súčasť Internetu vecí (1/0758/19)20192022VEGAM. DonovalÚEF FEI
Flexibilný systém Internetu vecí s využitím integrovaných SMART senzorických prvkov (APVV-16-0626)20172020APVV - Všeobecná výzvaD. DonovalÚEF FEI
Flexible Job Creation and Entrepreneurship to Support Graduate Employability (573948-EPP-1-2016-1-TR-EPPKA2-CBHE-JP)20162019ERASMUS+