25. 6. 2019  20:30 Tadeáš
Akademický informačný systém

Oddelenie projektov a vonkajších vzťahov (Dek SvF) - zoznam projektov


Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 4

StavNázovOdDoDruhGarantPracovisko
Dokumentácia na zabezpečenie kvality študijných programov (517340-TEMPUS-1-2011-1-IT-TEMPUS-SMGR)20112014Structural MeasuresE. JankovichováOPVV Dek SvF
Experimentálny výskum objektov jednotnej a dažďovej stokovej siete determinovaný na ochranu recipientu a možnosti alternatívnej regulácie dažďového odtoku. (1/0631/15)20152017VEGAŠ. StankoOPVV Dek SvF
Faktory ovplyvňujúce efektívnosť využitia vysokopevnostného betónu v nosných betónových prvkoch a konštrukciách. (1/0458/11)20112013VEGAI. HudobaOPVV Dek SvF
Strategická úloha obnoviteľných zdrojov energie v projektovej stratégii tvorby techniky budov pre zelenú a udržateľnú architektúru (1/0067/16)20162018VEGAB. BielekOPVV Dek SvFLegenda:
Aktívne stavy:podanýriešenýschválený
Neaktívne stavy:neschválenýukončený neúspešneukončený úspešne