4. 6. 2020  14:06 Lenka
Akademický informační systém

Strojnícka fakulta - seznam projektů


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 563

Stav
Název
Od
Do
Druh
Garant
Pracoviště
Fyzika netradične na webe - domáce motivačné experimenty (3/1187/03-SJF)
2003
2006KEGAKF SjF
Active Methods in Teaching and Learning Mathematics (CII-HU-0028-02-0708)
2009
2010
CEEPUS
D. VelichováKM SjF
Adaptácia novej definície fyzikálnej jednotky termodynamickej teploty kelvin v SR (APVV-18-0294)
2019--
APVV - Všeobecná výzva
S. Ďuriš
ÚAMAI SjF
ADAPTÁCIA TECHNICKÝCH CUDZOJAZYČNÝCHTEXTOV A ICH IMPLEMENTÁCIA DO CUDZOJAZYČNÉHO VZDELÁVANIA V OBLASTI STROJNÍCTVA S VYUŽITÍM INOVATÍVNYCH IKT METÓD. (034STU-4/2019)
20192021KEGAA. Kucharíková
ÚJŠ SjF
Adaptívne získavanie energie z vibrácií s priebežnou identifikáciou parametrov
2015
2017
Excelentné tímy mladých výskumníkov
ÚAMAI SjF
Adaptívne získavanie energie z vibrácií s priebežnou identifikáciou parametrov (1/0033/18)
2018
2020
VEGA
G. TakácsÚAMAI SjF
Adaptívne získavanie energie z vibrácií s priebežnou identifikáciou parametrov (SK-CN-2017-0001)
2018
2019
Bilaterálna spolupráca - SR - Čína
ÚAMAI SjF
Adaptívne získavanie energie z vibrácií s priebežnou identifikáciou parametrov (1/0284/19)
2019
2021
VEGA
G. Takács
Dek SjF
Advanced International Studies in Mechanics of Micro - & Nanosystems (EU/US ATLANTIS No 2008 ? 1767 / 001 ? 001 CPT USMOBI)
2008
2012
-- Iný domáci --
ÚAMM SjF
Aktívna a pasívna bezpečnosť hendikepovaných osôb v automobile
2015
2015
Mladý výskumník
ÚDTK SjF
Aktívne riadenie tenkostenných sústav (1/0199/10)
2010
2012
VEGA
P. ŠolekSjF
Aktívne riadenie vibrácií mechanických systémov (LPP-0118-09)2009
2012
-- Iný domáci --B. Rohaľ-Ilkiv
SjF
Aktívne tlmenie vibrácií mechanických konštrukcií pomocou numericky akcelerovaného prediktívneho riadenia (1/0144/15)
2015
2017
VEGA
G. TakácsÚAMAI SjF
20032005-- Iný domáci --E. HekelováKVS SjF
An Interactive Training Tool for the Management and Minimisation of Non-Domestic Solid and Aqueous Wastes (UK/01//B/F/PP- 129423)
2001
2004-- Iný domáci --K. Jelemenský
KChSZ SjF
An Interactive Training Tool for the Management and Minimisation of Non-Domestic Solid and Aqueous Wastes (UK/01//B/F/PP- 129423)
2005
2005-- Iný domáci --
KChSZ SjF
Analýza a simulácia síl pôsobiacich na lopatku pri miešaní partikulárnych látok
2012
2013
Mladý výskumníkP. Peciar
ÚPI SjF
Analýza seizmickej odolnosti nádrží na kvapalinu s nelineárnymi a časovo závislými parametrami (1/0742/15)2015
2017
VEGAÚAMM SjF
Analýza termomechanických vlastností práškových materiálov počas jednoosového stláčania vo farmaceutickom priemysle
20152017
Excelentné tímy mladých výskumníkov
P. PeciarÚPI SjF
2004
2006
VEGAKHS SjF
2007
2009
VEGAL. GulanKCS SjF
Analýza vplyvu environmentálneho hluku na zdravie vo vzľahu ku kvantitatívnym a kvalitatívnym parametrom hlukovej expozície (APVV-17-0148)
2018
2021
APVV - Všeobecná výzva
S. ŽiaranÚAMM SjF
Analýza vplyvu štrukturálno-termálnych efektov na dynamickú nestabilitu komponentov kotúčových bŕzd
2016
2016
Mladý výskumník
ÚAMM SjF
Aplikácia DEM metódy vo výučbe procesnej techniky (016STU-4/2019)
2019
2021
KEGAÚPI SjF
Aplikácia DEM metódy vo výučbe procesov s partikulárnou tuhou fázou (025STU-4/2018)2018
2020
KEGAP. Peciar
ÚPI SjF
Aplikácia elektro a magnetoreologických materiálov na potláčania kmitania (1/4123/07)2007
2009
VEGAKTM SjF
Aplikácia generatívneho projektovania v automobilovom priemysle20142015
Pokračujúci mladý výskumník
ÚDTK SjF
Aplikácia moderných simulačných programov v predmetoch nového študijného odboru výrobné technológie (3/2411/04)2004
2006
KEGAKVS SjF
Aplikovaný výskum a vývoj inovatívnej technológie pre ultra hlboké vrty (26240120042)
2010
2013
OP VaV
M. MasarykÚESZ SjF
Aplikovaný výskum technológie plazmotermických procesov (26240120070)
20112014
OP VaV
M. Varchola
ÚPI SjF
Aproximatívne modelovanie procesných charakteristík cyklónových separátorov
2013
2013
Mladý výskumník
Ľ. Brišš
ÚPI SjF
2007
2008
-- Iný domáci --
A. PavlovKVS SjF
Automobilový inžinier 21. storočia (AI 21, kód 13120120130)2005
2008
-- Iný domáci --
OALSM ÚDTK SjF
BEZ NÁZVU (H-0150-02/03)
2002
2003
CEEPUS
Bezpečnosť, spoľahlivosť a ekonomika energetických zdrojov šetriacich životné prostredie a ich radenie do energetických systémov (1/1067/04)
2004
2006VEGAF. UrbanKTE SjF
Biomass Engineering Treatment by Briquetting and Pelleting Process (SK-Srbsko-01107)2006
2009
-- Iný domáci --
KVT SjF
Biomedicínske laborátorium (060STU-4/2016)20162018KEGAB. HučkoÚAMM SjF
2004
2009
RAV MŠ SR
L. DedikKAIPT SjF
Biosimulácia ako nástroj pre výstavbu farmakologických modelov s fyziologickou interpretáciou parametrov (LPP-0164-07)20082011
-- Iný domáci --
L. Dedik
SjF
Biosimulation - A New Tool in Drug Development (005137)20042009-- Iný domáci --L. Dedik
KAIPT SjF
Budovanie CE na výskum a vývoj konštrukčných kompozitných materiálov - 2. etapa (26240120020)
20122012
OP VaV
SjF
Bunkový automat pri optimalizácii procesu kryštalizácie taveniny ocele pri plynulom odlievaní ako systému s rozloženými parametrami v Železiarňach Podbrezová, a.s. (APVV-18-0102)
2019--
APVV - Všeobecná výzva
ÚAMAI SjF
CEDIV-M II Centre of distance learning of the teachers of mathematics (CEDIV M-II kód 13120120238)
2006
2008-- Iný domáci --M. Kováčová
KM SjF
Central Europe Repair & Re-use Centres and Networks (3CE278P3)
2011
2014Central EuropeĽ. ŠoošÚSETM SjF
2004
2008
-- Iný domáci --
KM SjF
Centrum priemyselného výskumu prevádzkovej životnosti vybraných komponentov nergetických zariadení (26240220081)
2012
2014
OP VaV
V. Chmelko
SjF
Computer Aided Training in Measurement and Metrology (A/01/B/F/PP-124.137)2001
2004
-- Iný domáci --M. HalajKAIPT SjF
Deformačno-napäťový stav pri trecom zváraní s premiešavaním pri rôznych vstupných parametroch2019
2019
Mladý výskumník
ÚAMM SjF
Desarrollo conjunto de INvestigación en la práctica DOcente - Joint development of research on teaching practice (0201/006/17)
2017--
ERASMUS+
ÚMF SjF
Detekcia porúch spojov komponentov konštrukcí na základe zmien ich modálno-spektrálnych vlastností2018
2018
Mladý výskumník
R. Havelka
ÚAMM SjF
Detekcia porúch v mechanických sústavách (1/0297/03)2003
2005
VEGA
L. Starek
KTM SjF
2006
2009
APVV
L. StarekKTM SjF
Detekcia porúch v mechanických systémoch (1/0744/10)
2010
2012VEGAL. Starek
SjF
Detekcia príčin dynamického namáhania strojových sústav a redukcia ich vplyvu na spoľahlivosť, bezpečnosť, životnosť, prostredie a človeka (1/0226/19)
2019
2021
VEGA
ÚAMM SjF
Detekcia príčin dynamického namáhania strojových sústav v strategických prevádzkach a ich vplyv na spoľahlivosť, bezpečnosť, životnosť, prostredie a človeka a metódy redukcie ich vplyvu (1/0823/18)
2018
2020
VEGA
M. MusilÚAMM SjF
Detekcia stupňa poškodenia konvexno-konkávneho ozubenia vibroakustickou diagnostikou a porovnanie jeho životnosti s HCR ozubením (1/0135/12)
2013
2016
VEGA
S. ŽiaranÚAMM SjF
Detekcia úniku v potrubí pomocou akustických metód
2019
2019Mladý výskumníkÚAMM SjF
Detekcia zdrojov nízkofrekvenčné seizmického vlnenie mechanických sústav, jeho vplyv na ich spoľahlivosť a bezpečnosť, na prostredie a človeka a metódy redukcie (1/0544/16)
20162018VEGAS. Žiaran
ÚAMM SjF
Development of Interactive and Animated Drawing Teaching Tools (0201/0020/17)
2017
--
ERASMUS+
D. Velichová
ÚMF SjF
Development of mechanical engineering (design, technology and production management) as an essential base for progress in the area of small and medium companies' logistics - research, preparation and implementation of joint programs of study (CIII-PL-0033-07-1112)2011
--
CEEPUS
M. Tolnay
ÚSETM SjF
Development of mechanical engineering (design, technology and production management) as an essntial base for progress in the aarea of small and medium companies´ logistics - research, preparation and (C II-PL-0033-01-0506)2005
2006
CEEPUS
KVS SjF
Development of New Water Treatment Technologies in the Paper Industry - Towards Zero Effluent Emissions (E! 4958 - ZEROEF)2009
2012
-- Iný domáci --
M. Peciar
KChSZ SjF
Development of progressive technology of biomass compacting and production of prototype and high-productive tools (ITMS 26240220017)
2009
2013
OP VaV
Ľ. Šooš
SjF
Development of the new high temperature short time blood pasteuriza´tion equipment for the tsetse fly diet (12722/Regular budget Fund - vyučtovanie)
20092009
-- Iný domáci --
I. Morávek
KVS SjF
Development of the new high temperature short time blood pasteurization equipment for the tsetse fly diet (12722/Regular Budget Fund)
2004
2008
-- Iný domáci --
KVS SjF
Diagnostics of Transmissions (MVP ZR 2000 - RF/ČR/SR/1)
2000
2003-- Iný medzinárodný --Š. KrálKCS SjF
Diagnostika a korekcia parametrov tvárniacich procesov z aspektu zvyšovania kvality produkcie (1/9420/02)
2002
2004
VEGAKMaT SjF
2008
2010
VEGASjF
2005
2007
KEGA
KVS SjF
dMath - Building a European Database of Mathematical e-learning Modules (N/03/B/F/PP/165.011)
2003
2006
-- Iný domáci --
KM SjF
Dobudovanie národného centra pre výskum a aplikáciu obnoviteľných zdrojov energie (ITMS 26240120028)
2010
2014
OP VaV
Ľ. Kolláth
ÚSETM SjF
20052005
-- Iný domáci --
KMaT SjF
Doktorandi pre automobilový priemysel SR (13120200024)20042006
-- Iný domáci --
B. Rohaľ-IlkivKAIPT SjF
Doktorandi pre modernú priemyselnú automatizáciu v SR (JPD 3 2005/NP1-047, kód 13120200115)
2006
2008
-- Iný domáci --
KAIPT SjF
Dynamická analýza elektrorozvodných skríň (51/08)
2008
2008
-- Iný domáci --M. MusilKTM SjF
Dynamická analýza vlastností rotačných sústav
20182018
Mladý výskumník
S. MihelováÚAMM SjF
2007
2009
VEGAKF SjF
ECOLEADER - SER,Free Access to ISMES Laboratories (HPRI-CT-1999-00046)20012002-- Iný domáci --M. Juhás
KAIPT SjF
Education and Training of Institutions in Quality Management and Metrology (ETIQUM) (IB JEP-41120-2006 (RS), ETIQUM)
2007
2009
-- Iný medzinárodný --
M. Halaj
KAIPT SjF
Educational programs development for continuous professional training in CAx for mechanical engineering (0201/009/17)
2017
--ERASMUS+J. Beniak
ÚSETM SjF
Efektívne metódy pre vnorené riadenie založené na optimalizácii (APVV-18-0023)
2019--APVV - Všeobecná výzvaB. Rohaľ-IlkivÚAMAI SjF
Efektívne prediktívne riadenie nelineárnych mechatronických systémov (LPP-0096-07)20082011
-- Iný domáci --
B. Rohaľ-Ilkiv
SjF
Efektívne zhodnotenie syntéznych plynov v spaľovacom motore určenom pre mikrogeneračnú jednotku
2014
2014
Mladý výskumník
ÚESZ SjF
Ekologické spaľovacie motory s alternatívnymi palivami (1/0293/03)20032005VEGAM. Polóni
KALSM SjF
Ekologické, tribologické, dynamické a optimalizačné charakteristiky vývojových typov ozubených prevodov a vybraných konštrukčných uzlov (1/0296/03)2003
2005
VEGA
M. BošanskýKCS SjF
2006
2008
KEGA
KF SjF
E-Learningové a testovacie moduly pre vzdelávanie v oblasti počítačovej podpory výroby (026STU-4/2013)
20132016
KEGA
ÚSETM SjF
20052007APVV
KMaT SjF
2008
2008
-- Iný domáci --
F. Urban
KTE SjF
Energetické zhodnotenie alternatívnych palív vyrobených z obnoviteľných zdrojov energie v piestových spaľovacích motoroch (APVV-0015-12)
2013
2017
APVV - Všeobecná výzva
ÚDTK SjF
Energetika procesu miešania partikulárnych látok
2016
2016
Mladý výskumník
ÚPI SjF
2005
2007VEGA
KTE SjF
ERA Bioenergy Strategy - Short Term Measures to Develop the European Area for Bioenergy Rtd (CT -2001-80526)
2001
2003-- Iný domáci --
KVT SjF
ERA Bioenergy Strategy - Short Term Measures to Develop the European Area for Bioenergy Rtd. (CT-2001-80526)
2005
2005
-- Iný domáci --
Ľ. Šooš
KVT SjF
ERA Bionenergy Strategy - Short Term Measures to Develop the European Area for Bioenergy Rtd (CT-2001-80526)
2004
2004
-- Iný domáci --
KVT SjF
European Database for Competence-Oriented Mathematics for Engineers
2015
2015
ERASMUS+D. RichtárikováÚMF SjF
2006
2008-- Iný domáci --D. VelichováKM SjF
Experimentálna jednotka pre výučbu spaľovacích motorov (026STU-4/2018)
2018
2020
KEGA
ÚDTK SjF
Experimentálna štúdia vybraných materiálových vlastností polymérbetónu s rôznym zložením
20152015Mladý výskumníkM. Szarvas
ÚAMM SjF
Experimentálne merania integrálnych parametrov motora
20152015
-- Iný domáci --
ÚDTK SjF
Experimentálne pracovisko pre výskum a vývoj spaľovacích motorov a vozidiel na alternatívne palivá (IT/2/06)20062006-- Iný domáci --KALSM SjF
Experimentálny dvojvalcový kompaktor s automtickým riadením lisovacej sily (IT/5/06)
2006
2007
-- Iný domáci --
M. PeciarKChSZ SjF
Expertíza a návrh úprav riešenia zníženia emisií z výbuchu absorbéra (5/08)
2008
2008
-- Iný domáci --
KChSZ SjF
Expertízny posudok na spracovanie kalov (32/09)2009
2009
-- Iný domáci --KVT SjF
Expertné posúdenie pracoviska pre peletovanie biomasy. (21/08)2008
2008
-- Iný domáci --
Ľ. ŠoošKVT SjF
EZAP Energetické zhodnotenie alternatívnych palív - procesných plynov v spaľovacích motoroch. (1/0301/17)
20172019VEGAM. PolóniÚDTK SjF
Financial Institutions Personnel Training in the Concepts of Renewable Energy and Energy Efficiency Technologies for the Evaluation of Relevant Projects (FIP-TREET, HU/04/B/F/PP-170031)
2004
2007
-- Iný domáci --
KTT SjF
Future Mathematics (2015-1-FI01-KA203-009044)
2015
2018
ERASMUS+D. Velichová
ÚMF SjF
Fyzikálny model palivovej kazety jadrového reaktora VVER 440
2016
2016
Mladý výskumník
Z. ZávodnýÚESZ SjF
Generatívny konštrukčný návrh výrobných a hnacích komponentov s aplikáciou technológií Rapid Prototyping (APVV-14-0140)
2018
2021APVV - Všeobecná výzvaÚDTK SjF
Generatívny konštrukčný návrh výrobných a hnacích komponentov s aplikáciou technológií Rapid Prototyping (APVV-17-0140)
2018
2021
APVV - Všeobecná výzva
ÚDTK SjF
20062009
APVV
KMaT SjF
Harmonised Curricula for Computer Aided Design, Manufacturing and Engineering Three Level Degree Programmes
2016
2016
ERASMUS+
M. Pokusová
ÚSETM SjF
Hlbinný geotermálny výmenník vybudovaný plazmovým vŕtaním a jeho využitie pre energetiku (APVV-17-0407)20182020APVV - Všeobecná výzvaM. Masaryk
ÚESZ SjF
Hodnotenie opotrebenia kovových materiálov vystavených účinkom hydrodynamickej kavitácie. (1/0116/19)
2019
2021
VEGA
ÚESZ SjF
Hodnotenie vplyvu rezného prostredia na energetickú bilanciu procesu obrábania (1/0670/15)
2015
2017
VEGA
ÚSETM SjF
Hydrodynamika a operačné vlastnosti riečnych RORO-ľodí na prepravu osobných automobilov (HYPEROSHIP) (1/0299/03)
2003
2005VEGAP. PatekKALSM SjF
Hypertextová učebnica: Plasty ? technické materiály. (3/5200/07-SJF)
2007
2009KEGAE. Gondár
KMaT SjF
Charakterizácia akustických odoziev fázových transformácií v metastabilnej austenitickej oceli AISI 3042018
2018
Mladý výskumníkÚAMM SjF
Identifikácia, optimalizácia, riadenie a monitoring ČOV (APVT - 20-035204)
2005
2007APVVKAIPT SjF
Implementácia informačných technológií v automatizácii, meraní a experimentálnej technike (IT/7/06)2006
2006
-- Iný domáci --
KAIPT SjF
Implementácia využitia nekonvenčných materiálov vo výuke inžinierskych predmetov (023STU-4/2019)
2019
2021
KEGA
ÚAMM SjF
2005
2008
-- Iný domáci --
J. Dillinger
KF SjF
Improvement of Product Development Studies in Serbia and Bosna and Herzegovina (530577-2012-RS-TEMPUS-JPCR)
2012
2015
Joint Projects
M. VerešÚDTK SjF
Improvement of Product Development Studies in Serbia and Bosnia and Herzegovina (530577 – 2012 – RS – TEMPUS – JPCR)
20132015
-- Iný medzinárodný --
ÚDTK SjF
Improving Innovativeness, Creativity and Proficiency of Youth through New technologies
2016
2016
ERASMUS+
ÚSETM SjF
Improvment and Development of the Ecological Attitude in Serbia (IDEAS) (SM_SCM-C037B06-2006 (RS) IDEAS)20072008-- Iný medzinárodný --Ľ. ŠoošKVT SjF
20042006
VEGA
KVS SjF
Innovation and Commercialisation in the NMP thematic area (NMP-CA-2013-618103)
20142018
Coordination of Research Activities
Š. Valčuha
ÚSETM SjF
2005
2006
-- Iný domáci --
M. ReptaSjF
Inovatívne metódy pre skvalitňovanie procesu vzdelávania v oblasti aditívnej výroby a systémov počítačovej podpory (051STU-4/2018)
20182020KEGAJ. BeniakÚSETM SjF
Inovatívne technológie v oblasti kalibrácií a overenia meracích zariadení (APVV-15-0164)
2016
2018
APVV - Všeobecná výzva
S. ĎurišÚAMAI SjF
20012004
-- Iný domáci --
KTT SjF
Integrovaná výskumná platforma zhodnocovania jednotlivých prúdov odpadov najmä z automobilového priemyslu
2016
2017-- Iný domáci --
ÚSETM SjF
2005
2006
-- Iný medzinárodný --
Š. ValčuhaKVS SjF
2003
2004
CEEPUSKVS SjF
Intelligent Robotic Systems in the Scientific and Pedagogical Processes at the Middle Europe Universities (SK-0119 01/02)2001
2002
CEEPUS
M. TolnayKVS SjF
2003
2004
CEEPUSĽ. KolláthKVT SjF
Intelligent Technology for Disassembly and Recycling Oriented Products (RO-124-04/05)
2004
2005CEEPUS
KVT SjF
Interdisciplinárny prístup k výučbe fyziky materiálov, strojárskych technológií a mechaniky materiálov pre nový študijný program „Aplikovaná mechanika a mechatronika“ (040STU-4/2019)
2019
2021KEGAV. ChmelkoÚAMM SjF
Kalibrácia modelov a optimalizácia spotreby energií regulačných staníc zemného plynu. (1/0250/10)
2010
2012
VEGA
SjF
2007
2009
VEGA
KHS SjF
Keramické kompozitné materiály na báze Si3N4 a B4C odolné abrazívnemu opotrebeniu (1/0298/18)
2018
2021VEGAP. Švec
ÚTM SjF
Knowledge Bridge for Students and Teachers in Manufacturing Technologies (CIII-CZ-0201-04-1112)2011
--
CEEPUSÚSETM SjF
2008
2008
-- Iný domáci --
KTE SjF
Kompetenčné centrum inteligentných technológií pre elektronizáciu a informatizáciu systémov a služieb (ITMS 26240220072)
2011
2014OP VaV
ÚAMAI SjF
Kompetenčné centrum pre nové materiály, pokročilé technológie a energetiku (ITMS 26240220073)
2011
2015OP VaV
ÚESZ SjF
Komplexná počítačová podpora výučby súradnicovej metrológie pre školu a prax. (197-034STU-4/2010)
20102012KEGAR. PalenčárSjF
2002
2004
APVVKCS SjF
Kompozitné aktuátory na tlmenie vibrácií pomocou materiálov s tvarovou pamäťou20112012Mladý výskumníkG. TakácsÚAMAI SjF
Konštrukcia a prevádzkové vlastnosti výmenníka tepla s koaxiálnymi skrutkovito zvinutými rúrami (1/0223/18)
2018
2021
VEGA
Š. Gužela
ÚPI SjF
2007
2009
VEGA
V. GeletaKVT SjF
2009
2009
-- Iný domáci --
M. MusilKTM SjF
2002
2004
VEGA
P. Kostka
KMaT SjF
Laboratórium biomechaniky chrbta (014STU-4/2019)
2019
2021
KEGA
A. Cepková
Dek SjF
Laserová navigácia mobilného robota
2014
2014
Mladý výskumníkĽ. Čapucha
ÚAMAI SjF
Laserové zváranie vysokopevných oceľových prístrihov pre súčiastky v automobilovom priemysle (1/0149/13)
2013
2016
VEGA
P. ŠvecÚTM SjF
Lignín ako kompozitný komponent do fenolformaldehydrovvých živíc a drevoplastu (APP-15-0201)
2016
2019
APVV - Všeobecná výzvaÚAMAI SjF
Lokalizácia a navigácia autonómneho mobilného robota
20192019Mladý výskumníkI. FiťkaÚAMAI SjF
Lokalizácia a navigácia mobilného motora
2013
2013
Mladý výskumníkÚAMAI SjF
20012004
-- Iný domáci --
Š. ValčuhaKVS SjF
MANTYS - Thematic network in manufacturing technologies (GIRT - CT - 2001-05032)2005
2006
-- Iný domáci --
KVS SjF
MANVIS - Manufacturing Visions. Integrating diverse Perspectives into Pan-European Foresight (50 71 39)
2003
2005
-- Iný domáci --
KVS SjF
Matematika on-line - dynamický webový kalkulátor pre technické univerzity (3/4191/06)
2006
2008
KEGA
M. Kováčová
KM SjF
Materiálové šetrenie a prepočty paroplynového potrubia v rámci GR/2008 na VJEJ2 pre opravu (26/08)
2008
2008-- Iný domáci --P. ÉlesztösKTM SjF
Materiálové vlastnosti horolezeckých lán
2014
2014
Mladý výskumník
ÚAMM SjF
20062008
VEGA
V. HrnčiarKMaT SjF
Mathematica Explorer - lokalizácia interaktívnej matematickej encyklopédie (686/131/2006 Min. dopravy)
2006
2006
-- Iný domáci --
KM SjF
2006
2008
VEGA
KTM SjF
2004
2006
VEGAM. Peciar
KChSZ SjF
Meódy vyhodnotenia kalibrácie meradiel a prevodníkov (1/0098/18)
2018
2020
VEGAÚAMAI SjF
Meranie prúdenia v turbínovej lopatkovej mreži malej štíhlosti a s profilovými ohraničujúcimi stenami (1/9433/02)2002
2004
VEGA
KTE SjF
Meranie vplyvu ortéz na pohybovú sústavu človeka
2013
2013
Mladý výskumníkM. Čekan
ÚAMM SjF
Meranie výkonových a kavitačných charakteristík (49/08)20082008
-- Iný domáci --
R. SikhartKHS SjF
2008
2010
-- Iný domáci --SjF
Metóda konečných prvkov v dynamike štruktúr
2011
2012Mladý výskumníkV. HókÚAMM SjF
Metóda stanovenia stupňa poškodenia HRC ozubenia prevodových sústav pittingom pomocou vibroakustickej diagnostiky a vplyv poškodaenia na hlukové zaťaženie prostredia (1/4091/07)
2007
2009
VEGA
S. Žiaran
KTM SjF
2008
2010
VEGA
F. Palčák
SjF
Metodika objektivizácie stanovenia platformy typového radu strojov (APVT - 20-008204)
2005
2007
APVV
J. Bukoveczky
KCS SjF
Metodika stanovenia neistôt pri realizácii teplotnej stupnice pomocou snímačov teploty (15/09)
2009
2009
-- Iný domáci --KAIPT SjF
Metódy detekcie poškodení strojných konštrukcií (1/0197/12)
2013
2016
VEGA
ÚAMM SjF
2005
2007
VEGA
KAIPT SjF
Metódy skúmania vplyvu termomechanických snímačov teploty (1/0748/15)
2015
2017
VEGA
S. ĎurišÚAMAI SjF
Metódy vyhodnotenia kalibrácie snímačov (1/0134/03)
2003
2005
VEGA
KAIPT SjF
2005
2007
VEGA
K. PrikkelKHS SjF
Mikro-elektromechanický systém (MEMS) akumulácie energie pre využitie v medicíne (1/0712/14)20142016
VEGA
B. HučkoÚAMM SjF
Minkowského diferencovateľné variety (1/0289/18)
2018
2020
VEGA
D. VelichováÚMF SjF
Mobilný robotický systém20132013
Mladý výskumník
ÚAMAI SjF
2006
2010
RAV MŠ SR
Š. Valčuha
KVS SjF
Modelovanie a identifikácia posturálneho systému človeka20152015
Mladý výskumník
B. Barbolyas
ÚAMAI SjF
Modelovanie a identifikácia posturálneho systému človeka originálnou metódou rozvinutej trajektórie statokinezigramu
20162016Mladý výskumníkÚAMAI SjF
2009
2012
-- Iný domáci --
B. Rohaľ-IlkivSjF
Modelovanie objektov priestoru prostriedkami Minkowského geometrie s použitím teórie kvatermiónov (1/0309/08)
20082010VEGAD. VelichováSjF
Modelovanie, riadenie a simulácia distribuovaných výrobných systémov (APVT - 51 - 011602)
2002
2005
APVV
KAIPT SjF
Modelovanie termodynamických aspektov pri stláčaní sypkého materiálu pomocou MKP
20132013Mladý výskumníkÚPI SjF
2006
2006
-- Iný domáci --
V. Molnár
KTE SjF
Modernizácia laboretórii na meranie vybraných tepelnotechnických a technických veličín (006STU-4/2018)
20182020
KEGA
R. Palenčár
ÚAMAI SjF
Modifikácia experimentálneho zariadenia na výskum kavitácie
2015
2015
Mladý výskumník
Z. Csuka
ÚPI SjF
Modifikácia užitkových vlastností drevných materiálov a rozšírenie oblastí ich použitia (ŠP 4)
2003
2006
Štátny program
Ľ. ŠoošKVT SjF
Modulová stavba dezintegračného zariadenia pre dezintegráciu tuhých organických odpadkov (APVT - 20-021104)2005
2007
APVVĽ. Šooš
KVT SjF
Modulová stavba progresívnej konštrukcie zhutňovacieho stroja s rotačnou kinematikou (APVV-17-0660)2018
2021
APVV - Všeobecná výzvaĽ. ŠoošÚSETM SjF
Monitorovací systém bezpečenosti prevádzky pri zavádzaní nových technológií na báze zemného plynu (60/PG04/2008B)
20102010-- Iný domáci --
SjF
2009
2009
-- Iný domáci --
V. Chmelko
KTM SjF
Monitorovanie a ovládanie inteligentných HVAC systémov
2019
2019
Mladý výskumník
P. MinarčíkÚAMAI SjF
2005
2007VEGAKALSM SjF
Možnosti prípravy a aplikácie časticových kompozitov s odpadových materiálov
20192021VEGAE. GondárÚTM SjF
Možnosti zníženia nárokov na dovoz energetických zdrojov pri zabezpečení trvalo udržateľného rozvoja v Slovenskej republike (1/4115/07)20072009VEGAKTE SjF
Multidisciplinárne modelovanie prúdenia kvapaliny v hydrostatických prvkoch (1/9410/03)
2003
2005
VEGAKHS SjF
NANOTECHNOLOGIES, MATERIALS AND NEW PRODUCTION TECHNOLOGIES - UNIVERSITY COOPERATION IN RESEARCH AND IMPLEMENTATION OF JOINT PROGRAMS IN STUDY BY STIMULATE ACADEMIC MOBILITY (CIII-BG-0613-01-1112)
2011--CEEPUSM. Tolnay
ÚSETM SjF
Návrh a experimentálne overenie materiálového modelu s vnútorným / materiálovým tlmením pre cyklicky a dynamicky zaťažené kovové a gumené konštrukčné prvky (1/0051/10)
2010
2012
VEGAP. Élesztös
SjF
Návrh a konštrukcia zariadenia pre ohrev biomasy prostredníctvom mikrovĺn
20112012
Mladý výskumník
J. OndruškaÚSETM SjF
Návrh a konštrukčné spracovanie experimentálneho zariadenia na SUPERkritickú vodu pre ENERGetické využitie organických odpadov
2013
2013
Mladý výskumníkM. GajdošÚESZ SjF
2007
2009
VEGA
R. JančoKTM SjF
Návrh a numerická realizácia materiálového modulu na simuláciu zvárania a tvárniacich procesov s fázovou premenou (1/2084/05)
2005
2007
VEGA
P. Élesztös
Návrh a numerické overenie zdokonalenej rovnice vedenia tepla pre termomechanickú analýzu oceľových konštrukcií pracujúcich v extrémnych pracovných podmienkach metódou konečných prvkov (1/0627/13)
2013
2016VEGAL. Écsi
ÚAMM SjF
Návrh a realizácia strojového videnia vo výrobných systémoch
2012
2013
Mladý výskumníkJ. BaďoÚSETM SjF
Návrh a rezlizácia logického autonómneho riadenia železničnej prevádzky
2018
2020
Excelentné tímy mladých výskumníkov
M. GašparíkÚAMM SjF
Návrh e-learningového virtuálneho prostredia pre distribuované výrobné systémy (232-043STU-4/2010)
2010
2012KEGAŠ. ValčuhaSjF
Návrh experimentálneho overenia vlastností aktívneho dvojhmotového zotrvačníka v pohone automobilu
2019
2019Mladý výskumník
ÚDTK SjF
2004
2006
VEGA
2009
2011
VEGA
SjF
Návrh materiálového modelu na numerickú simuláciu creepu pre nové TiAL intermetalické zliatiny (1/0740/16)
2016
2018VEGA
ÚAMM SjF
Návrh metodiky a stanovenie presnejšieho ťahového diagramu materiálov na spresnenie numerických elastoplastických výpočtov (1/4103/07)
2007
2009
VEGAC. Belavý
KMaT SjF
20092011
KEGA
SjF
Návrh objektívnych a termodynamicky konzistentných materiálových modelov na modelovanie správania sa poddajných telies s konečnými nevratnými pretvoreniami a opisom pomocou veľkých pretvorení (1/0783/19)
2019
2021
VEGA
Dek SjF
Nelineárne parametrické kmitanie nádob s kvapalinou
2016
2016
Mladý výskumník
M. Sivý
ÚAMM SjF
Nelineárne riadenie s obmedze-niami a odhad stavu mechanic-kých systémov pre vnorené plat-formy riadenia (APVV-14-0399)
2015
2019
APVV - Všeobecná výzvaÚAMAI SjF
Nelineárny odhad stavu a parametrov pre samonapájané monitorovanie stavu konštrukcií (APVV-17-0240)
2018
2022
APVV - Všeobecná výzvaG. Takács
ÚAMAI SjF
Nelineárny odhad stavu a parametrov pre samonapájané monitorovanie stavu konštrukcií (APVV-18-0124)2019
--
APVV - Všeobecná výzvaG. TakácsÚAMAI SjF
Neoxidická konštrukčná keramika pre náročné aplikácie v oblasti tribológie (1/2107/05)20052007VEGAKMaT SjF
New Rules for assessing Mathematical Competencies (0201/0022/17)
2017
--
ERASMUS+
D. Richtáriková
ÚMF SjF
New Technologies and Principes of Automatic Manufacturing Control System (SK-Srbsko-01607)
2008
2009
Bilaterálna spolupráca - SR - Srbsko
A. PavlovKVS SjF
2009
2009
-- Iný domáci --
KTE SjF
Nové metódy merania emisivity povrchov pevných materiálov (1/0610/17)
2017
2019
VEGA
P. Pavlásek
ÚAMAI SjF
Nové metódy ovplyvňovania komfortu automobilu
2014
2014
Mladý výskumník
ÚDTK SjF
Nové počítačové metódy pre analýzu osudu a účinku biologicky aktívnych látok (1/0521/03)20032005VEGAL. DedikKAIPT SjF
Nové prístupy pri uplatnení metódy šesť sigma pri zlepšovaní kvality produkcie strojárskych a automobilových produktov (1/0543/10)
2010
2012
VEGAI. JanigaSjF
Nové spôsoby získavania elektrickej energie z nežiadúcich vibrácií
2019
2019
Mladý výskumníkP. GrosingerÚAMM SjF
Numerická analýza a experimentálne overenie vlastností pružných podkladov pod potrubným systémom2016
2016
Mladý výskumník
ÚAMM SjF
2005
2007
APVVL. GulanKCS SjF
2006
2008
KEGA
KALSM SjF
Odhad únavovej životnosti konštrukcií pri viacosovom stave napätosti
2011
2012
Mladý výskumníkR. ĎurkaÚAMM SjF
Odchýlky držania tela študentov v závislosti od profesijných, motorických a psychických faktorov. (1/0106/08)
2008
2010
VEGA
A. Cepková
SjF
Odpadové hospodárstvo bez hraníc (HUSK 0801/1.7.1/0125)
2009
2010
Cezhraničná spolupráca - SK - HU
Ľ. Kolláth
SjF
Ohybové vlastnosti a modul pružnosti v ohybe. Testa na 6 ks nosičov. (07/10)
20102010-- Iný domáci --V. HrnčiarSjF
Ohybové vlastnosti a modull pružnosti v ohybe podľa ISO 178 (24/08)2008
2008
-- Iný domáci --
V. HrnčiarKMaT SjF
On-Line Learning Modules for Waste treatment, Waste disposal and Waste recycling (113101621)2011
2014
Leonardo da Vinci
ÚSETM SjF
Optimalizácia cirkulačných bioreaktorov na spracovanie odpadov a odpadových vôd (1/0294/03)20032005VEGAL. ChriašteĺKChSZ SjF
Optimalizácia geometrických parametrov a výskum vplyvu povlakov na hlučnosť a trvanlivosť štandardného a HCR ozubenia v hybridných pohonoch vozidiel (1/0277/12)20132016
VEGA
M. VerešÚDTK SjF
Optimalizácia granulátu pre proces rekarbonizácie vo fluidizovanej vrstve
2018
2018
Mladý výskumníkR. Ružinský
ÚPI SjF
2008
2010
VEGASjF
2005
2007
APVV
E. Gondár
KMaT SjF
Optimalizácia tlakového granulátora. (17/09)2009
2009
-- Iný domáci --R. Fekete
KChSZ SjF
Optimalizácia tribologických a ekologických charakteristík vybraných konštrukčných uzlov so zameraním na prenos výkonu (1/3184/06)
2006
2008
VEGA
M. BošanskýKCS SjF
Optimalizácia výroby vstrekovaných výliskov z termoplastov a ich recyklátov (AV-22/08)
2008
2010
-- Iný domáci --
SjF
20062007
CEEPUS
KVS SjF
Optimlizácia hydraulického návrhu čerpadla (1/9412/02)
2002
2004
VEGA
B. KnížatKHS SjF
Ovládanie semiaktívneho systému tlmenia cestného motorového vozidla
2013
2013Mladý výskumníkB. JanikovičÚDTK SjF
Paralelná numerická optimalizácia pre rýchly a adaprívny odhad pomocou pozorovateľa s pohyblivým horizontom
2012
2013
Mladý výskumník
ÚDTK SjF
2002
2004VEGAV. HrnčiarKMaT SjF
Pevnostné výpočty a optimalizácia tvaru a rozmerov skrine náhonu čerpadla a príruby (19/09)2009
2009
-- Iný domáci --B. HučkoKTM SjF
Pevnostné výpočty dnového vystuženia mot.nákl.lode (803/230/120 ministerstvo dopravy ČR)
2002
2002-- Iný domáci --P. PatekKALSM SjF
PLM Laboratórium Strojníckej fakulty STU v Bratislave (IT/8/06)2006
2006
-- Iný domáci --
KVS SjF
Počítačová podpora konštrukčných prác prostredníctvom informačných a komunikačných technológií (IT/4/06)
2006
2006-- Iný domáci --M. NemčekováKE SjF
Podpora výučby matematiky pomocou voľne dostupných matematických softvérov (001UJS-4/2011)
20132016
KEGA
ÚMF SjF
Podpora výučby odborných predmetov prostredníctvom vzdelávania v odbore dopravné stroje a zariadenia (007STU/4-2019)20192021
KEGA
L. Gulan
ÚDTK SjF
Pokročilá lokalizácia a navigácia mobilných robotických systémov na báze nelineárneho numerického pozorovateľa. (1/0317/17)
2017
2019
VEGA
J. VachálekÚAMAI SjF
Pokročilé metódy modelovania, riadenia a návrhu mechanických systémov ako sústav so sústredeným vstupom a rozloženým výstupom (APVV-0160-07)
2008
2010-- Iný domáci --G. HulkóSjF
Pokročilé metódy modelovania, riadenia a návrhu systémov s rozloženými parametrami (1/0036/08)
2008
2010
VEGA
SjF
Pokročilé metódy vyhotovenia meraní a kalibrácie meradiel
2015
2017
VEGA
R. PalenčárÚAMAI SjF
Pokročilé štatistické a výpočtové metódy pre meranie a metrológiu (APVV-15-0295)2016
2020
APVV - Všeobecná výzva
R. Palenčár
ÚAMAI SjF
Pokročilé techniky pre praktickú implementáciu stratégií prediktívneho riadenia (SK-FR-2015-0015)
2016
2017Bilaterálna spolupráca - SR - FrancúzskoÚAMAI SjF
Poloautomatická prevodovka do osobného automobilu
2016
2016
Mladý výskumník
ÚAMM SjF
Posúdenie merania prietoku procesného plynu meraného ultrazvukovým prietokomerom a clonou na vstupe do kompresora (09/10)
2010
2010
-- Iný domáci --
V. MolnárSjF
Posúdenie seizmickej odolnosti dieselgenerátorovej stanice (08/10)
2010
2010-- Iný domáci --M. MusilSjF
Posudzovanie vplyvu zaťaženia na nosné časti mobilných pracovných strojov pri simulácii prevádzkových skúšok podľa noriem ISO 14 397 -- 1 a ISO 14397 -- 2
2012
2013
Mladý výskumníkV. Pulkovník
ÚDTK SjF
2003
2005
VEGA
J. SlavkovskýKMaT SjF
2007
2009
VEGAP. Šolek
KTM SjF
Povrchovo modifikovaná elektróda pre zváranie pozinkovaných plechov
2014
2014
Mladý výskumníkP. BaksaÚTM SjF
Practical Placement for Slovak University Students (SK/03/A/F/Pl-301213)
2004
2005
-- Iný domáci --P. Kostka
SjF
Pravdepodobnostné prístupy riešenia potrubných systémov uložených na pružných podkladoch
2019
2019
Mladý výskumníkÚAMM SjF
PRAXIS - European Center for Project/Internship Excellence (518811-LLP-1-2011-1-PT-ERASMUS-ENW, 2011-3819)
2011
2014
Erasmus
ÚSETM SjF
Prediktívne riadenie mechanických systémov (APVV-0280-06)20072009
APVV
KAIPT SjF
Preparation of Feasibility study on mat. technol. and pers. provisions of sorted collection of waste on territory of Up.ZO emphasizing its mat. and energ. utilization using exp. of Austr. partner (2003/005-704.01)
20052008-- Iný domáci --
KChSZ SjF
Preplňovaný spaľovací motor s pohonom na syntézne plyny z obnoviteľných zdrojov energie (APVV-17-0006)
20182021APVV - Všeobecná výzvaÚDTK SjF
Presné riadenie piezoelektrických systémov (APVV 0427-07)
2008
2010
-- Iný domáci --P. ŠolekSjF
2007
2009
VEGA
M. MusilKTM SjF
Priemyselný výskum metód a postupov generatívneho konštruovania a znalostného inžinierstva pre vývoj automobilov (26240220076)
2012
2014
OP VaV
SjF
Príprava a štúdium gradientných materiálov a povlakov pre aplikácie v podmienkach extrémnych procesov degradácie (1/0114/10)
2010
2012
VEGA
SjF
2004
2006
VEGAŠ. EmmerKTM SjF
Príprava a vlastnosti laserových kompozitných návarov s Ni matricou spevnenou WC časticami. (1/0278/10)
2010
2012
VEGAZ. IždinskáSjF
Príprava akreditovaného študijného programu "Výrobné systémy a manažérstvo kvality" na EUR-ACE akreditované štúdium (027STU-4/2019)
2019
2021
KEGAM. Králik
ÚSETM SjF
Problémy vibroizolácie a vibračnej diagnostiky porúch strojov a konštrukcií (1/2103/05)2005
2007
VEGA
KTM SjF
Procesy tuhnutia a ovplyvňovanie ich podmienok pri nekonvenčných spôsoboch zlievania a zvárania vysokým vonkajším tlakom šmykovými rýchlosťami resp. vysokoenergetickým zväzkom lúčov (1/9429/02)20022004
VEGA
KMaT SjF
Program ďalšieho vzdelávania v oblasti priemyselnej automatizácie a informačných technológií (13120110014)2005
2006
-- Iný domáci --G. HulkóKAIPT SjF
Progresívna metodika testovania vybraných technologických parametrov výrobných strojov (1/0265/08)
20082010VEGA
SjF
2003
2006
KEGAKVS SjF
2007
2009
VEGA
KVS SjF
Projektová dokumentácia a overenie funkčnosti vtekov plavebných komôr (42/08)
2008
2008
-- Iný domáci --
KHS SjF
Quality Assurance in Higher Education (The UK Aproach and Interaction with Slovak Universities) (QAHEA)
20012004-- Iný domáci --
KVT SjF
Quality Assurance,Function Tests,Simulation and Monitoring of the Mechanical Drives (H-0137 01/02)20012003CEEPUSKVS SjF
Quality Assurance,Function Tests,Simulation and Monitoring of the Mechanical Drives (H-0137 02/03)2002
2003
CEEPUS
M. Králik
KVS SjF
Quality Improvement in University Management (SK-/01/A/F/EX-100 404)
2001
2003
-- Iný domáci --KM SjF
Realizácia merania parametrov mobilného pracovného stroja
2013
2013
Mladý výskumník
M. MoťovskýÚDTK SjF
Realizácia skúšok zhutňovania popola zo spaľovania nekontaminovanej drevnej hmoty v kombinácii s magnezitom (20/10)
2010
2010
-- Iný domáci --Ľ. ŠoošSjF
Redukcia tepelnej záťaže budov najmä striech
2018
--
-- Iný domáci --
M. MasarykÚESZ SjF
Regional Development by Distance Learning of SME Managers(REDILEM ) (SK/01/31P/PP-142226)20012004-- Iný domáci --
KChSZ SjF
Regional Development by Distance Learning of SME Managers(REDILEM ) (SK/01/31P/PP-142226)
2005
2005
-- Iný domáci --
KChSZ SjF
Renewable energy resources (CII-SK-0405-02-1011)
2010
--
CEEPUS
ÚAMAI SjF
Reologické vlastnosti viac fázových sústav (1/0303/18)
2018
2020
VEGAÚPI SjF
Research, Development and Education in Precision Machining (CIII-RS-0507-01-1112)
2011
--
CEEPUS
ÚSETM SjF
Riadené kmitanie odpruženia automobilu využitím semiaktívnych komponentov (1/0503/10)
20102012
VEGA
SjF
Riadenie parametrov liatia s kryštalizáciou pod tlakom na zmenu štruktúry a vlastností odliatkov z hliníkovej zliatiny na tvárnenie
2015
2017
Excelentné tímy mladých výskumníkovÚTM SjF
Riadenie robotického ramena autonómneho mobilného robotického systému20152015
Mladý výskumník
ÚAMAI SjF
Riadenie systémov zadaných numerickými štruktúrami na zložitých oboroch definície z demonštráciami cez internet (1/9278/02)
2002
2004
VEGA
G. Hulkó
KAIPT SjF
Riadenie žeriava s uvažovaním zmeny parametrov a nelinearít
2018
2018Mladý výskumník
ÚAMM SjF
Riadiaci systém magnetického ložiska pre pokročilé aplikácie v energetike
2015
2015
Mladý výskumník
ÚESZ SjF
RIEČNA A NÁKLADNÁ RO-RO LOĎ NA PREPRAVU AUTOMOBILOV (1/3186/06)
2006
2008
VEGA
KALSM SjF
Robotický seniorský asistent
2018
2018Excelentné tímy mladých výskumníkov
ÚAMM SjF
2005
2007
VEGA
KTM SjF
RORETA - Aplikácia rozšírenej reality v procese výučby technológie obrábania (053STU-4/2018)
2018
2020KEGA
ÚSETM SjF
Rozšírenie aktuálnych metód výpočtu dynamickej nestability automobilových kotúčových bŕzd s uvažovaním termálno-štrukturálnych efektov (1/0227/19 )
20192021
VEGA
J. Úradníček
ÚSETM SjF
Rozšírenie aktuálnych metód výpočtu dynamickej nestability automobilových kotúčových bŕzd zahrnutím termálno-štrukturálnych efektov. (APVV-18-0411)
2019
--
APVV - Všeobecná výzva
ÚAMM SjF
Rozšírenie možností generatívneho projektovania v automobilovom priemysle
2013
2013
Mladý výskumník
ÚDTK SjF
Rozšírenie možností virtuálneho laboratória pre podporu výučby technológií spracovania a energetického využívania obnoviteľných energonosičov (059STU-4/2013)
2013
2016
KEGAĽ. ŠoošÚSETM SjF
Rozšírenie platnosti výpočtových standartov pre návrh seizmicky odolných nádrží naplnených kvpalinou, z hľadiska bezpečnosti v JE a iných priemyselných oblastiach (APVV-15-0630)
2016
2018APVV - Všeobecná výzva
ÚAMM SjF
2006
2006
-- Iný domáci --
KM SjF
Rozvoj ľudských zdrojov pre výskum a vývoj v oblasti automatizácie (bez kódu)20052006-- Iný domáci --B. Rohaľ-IlkivKAIPT SjF
Rozvoj moderných metód a technológií na racionálnu spotrebu energie zariadeniami čerpacej techniky (1/0113/08)
2008
2010
VEGA
M. VarcholaSjF
Rýchla prototypizácia algoritmov pre nelineárne prediktívne riadenie rýchlych mechatronických systémov
2014
2014Mladý výskumníkM. GulanÚAMAI SjF
Scientific Scenarios and Art (2008-2254/001-001 CTU MECOAN)
2008
2011
-- Iný domáci --
KM SjF
Senzorický systém pre magneticky levitujúci hriadeľ20152015Mladý výskumníkM. Kertész
ÚDTK SjF
Simulácia prúdenia tekutín v distribučných sieťach (1/2087/05)
2005
2007VEGA
KHS SjF
2000
2003
-- Iný domáci --
SjF
Slovak University Students in the Enterprises of EU Countries (SK/04/A/F/PL-402295)
2004
2005
-- Iný domáci --
Dek SjF
Slovak-Austrian-German-Alliance for Vocational Education and Training (2015-1-SK01-KA202-008951)
20152017
ERASMUS+
M. Peciar
ÚPI SjF
SMAP Spaľovacie motory s pohonom na alternatívne palivá vyrobené z obnoviteľných zdrojov energie (1/0017/14)
2014
2016
VEGA
ÚDTK SjF
SMHCNG Spaľovacie motory piestové s pohonom na zmes zemného plynu a vodíka (1/0024/09)
20092011
VEGA
M. PolóniSjF
Solárna klimatizácia väčších budov
2018
--
-- Iný domáci --
M. MasarykÚESZ SjF
Sonotródne nástrojové materiály (1/0189/12)
2013
2016
VEGA
ÚTM SjF
20062008
VEGA
KALSM SjF
Spoluprác na vývoji technológie komunálnych a iných odpadov pre energetické zhodn. Briketovanie materiálu RDF (05/10)
2010
2010
-- Iný domáci --
Ľ. KolláthSjF
2006
2008
VEGA
KTE SjF
Spracovanie odpadných polyolefínov na plynné monoméry a zmesné etylétery (APVV-18-0348)
2019
--
APVV - Všeobecná výzva
ÚPI SjF
2008
2008
-- Iný domáci --P. ÉlesztösKTM SjF
Stanovenie a výskum vplyvu parametrov v procese zhutňovania odpadovej biomasy na výslednú kvalitu výliskov (1/0420/16)
2016
2018VEGA
ÚSETM SjF
Stanovenie charakteristík kvantifikácie emisií a indikátorov kvality ovzdušia v podmienkach európskej legislatívy (3/4800/08)20082010
KEGA
SjF
2006
2008
VEGA
KAIPT SjF
Stanovenie ovplyvňujúcich faktorov na metrologické vlastnosti snímačov pracujúcich na termoelektrickom princípe (APVV-17-0235)20182022
APVV - Všeobecná výzva
S. Ďuriš
ÚAMAI SjF
2008
2008
-- Iný domáci --
KHS SjF
Stavba experimentálneho zariadenia pre riadenie pohonu otoče mobilného pracovného stroja2011
2012
Mladý výskumník
M. GlatzÚDTK SjF
Stratégie merania na súradnicových meracích strojoch pri hodnotení geometrických odchýlok tolerovaných útvarov2013
2013
Mladý výskumníkCI SjF
2005
2006
APVV
Ľ. Kolláth
KVT SjF
20032005VEGAKVT SjF
Supporting SMEs towards a new phase to European Research Area on new processes, adaptive manufacturing systems and the factory of the future (NMP2-ER-2011-266549)20112015International cooperationÚSETM SjF
Súradnicové meranie (1/1087/04)
2004
2006
VEGA
KVS SjF
Synergický vplyv gradientu rýchlostí prúdenia tuhnúcej taveniny a vysokých rýchlostí jej ochladzovania v procese liatia s kryštalizáciou pod tlakom zliatin NeFe kovov pre automobilový priemysel (1/0359/08)
2008
2010VEGAL. Stanček
SjF
Syntéza poznatkov o základných vlastnostiach partikulárnych látok a metódy ich merania (349-033STU-4/2010)
20102012
KEGA
SjF
Špeciálne povrchové úpravy ako možnosť zvýšenia únosnosti a zlepšenia tribologických charakteristík prevodových mechanizmov (1/0189/09)20092011VEGAM. Bošanský
SjF
Štúdia - delenie variabilných nákladov na teplo a elektrinu elektronickou metódou (33/08)
2008
2008
-- Iný domáci --
KTE SjF
Štúdia pre optimalizáciu dávkovania NH4OH na kotloch Teplárne spoločnosti CM Europ Power Slovakia (19/10)
2010
2010
-- Iný domáci --
SjF
Štúdia využiteľnosti mikrogeneračných a kogeneračných jednotiek malého výkonu (36/08)20082008
-- Iný domáci --
KTE SjF
20042006APVV
KVS SjF
Štúdium možností prípravy a aplikácie kompozitných materiálov z odpadového dreva a plastov. (1/0394/16)2016
2018
VEGAE. GondárÚTM SjF
20052007
VEGA
KMaT SjF
20072009
VEGA
KMaT SjF
Štúdium technológií spájania nových typov kovových a nekovových materiálov pre aplikácie v automobilovom priemysle. (1/0065/08)2008
2010
VEGA
SjF
Štúdium tribologických charakteristík nových vysokotvrdých povlakov na materiáloch vhodných pre prevodové mechanizmy (1/0227/15)
2015
2017VEGA
ÚDTK SjF
Štúdium vlastností nekovových materiálov pre automobilový priemysel (1/0066/08)
2008
2010
VEGAE. GondárSjF
Štúdium vlastností zvarových spojov vysokopevných oceľových plechov zhotovených laserom
2011
2012
Mladý výskumník
ÚTM SjF
Štúdium vplyvu parametrov laserového zvárania na mikroštruktúru a mechanické vlastnosti polotovarov zložených z oceľových plechov HCT600X a HX220BD2015
2015
Mladý výskumník
ÚTM SjF
2002
2004
VEGA
E. GondárKMaT SjF
Štúdium získavania sféroidickej morfológie primárneho tuhého roztoku zliatiny hliníka na tvárnenie a jeho vplyvu na mechanické vlastnosti. (1/0876/14)
2014
2017
VEGA
ÚAMM SjF
2005
2007
VEGA
P. Kostka
KMaT SjF
Technical Characteristics Researching of Modern Products in Machine Industry (Machine Design, Fluid Technics and Calculations) with the Purpose of Improvement Their Market Characteristics and Better P (CII-RS-0304-02-0910)20082010-- Iný domáci --
SjF
Technical Characteristics Researching of Modern Products in Machine Industry (Machine Design, Fluid Technics and Calculations) with the Purpose of Improvement Their Market Characteristics and Better Placement on the Market (CIII-RS-0304-04-1112)
2011
--
CEEPUS
ÚDTK SjF
Technická pomoc pri zabezpečení činností pri hodnotení výkonových parametrov turbosústrojov (31/09)20092009
-- Iný domáci --
V. MolnárKTE SjF
Technická pomoc pri zabezpečovaní činností - analýza výpočtu tlaku a teploty (28/09)
2009
2009-- Iný domáci --V. Molnár
KTE SjF
Teoretické a praktické riešenie konštrukcie na pružnom lineárnom a nelineárnom podklade (017STU-4/2018)
2018
2020
KEGAR. Jančo
ÚAMM SjF
Termokinetický prepočet kondenzátora TG 1 (11/09)
2009
2009
-- Iný domáci --
KTE SjF
Tlakové straty pri prúdení chladiva CO2 cez výtlačnú časť ventilovej dosky kompresora
2013
2013
Mladý výskumník
J. Šustek
ÚESZ SjF
Tlakové straty sacieho filtra kompresora pre chladivo R744
2013
2013Mladý výskumníkÚESZ SjF
Training in Embedded Predictive Control and Optimization (FP7-PEOPLE-2013-ITN-607957)
2014
--Initial training
ÚAMAI SjF
Training in Embedded Predictive Control and Optimization (607957)
2014
2018
Initial trainingÚAMAI SjF
Training of institutions in modern environmental Approaches and Technologies (TIMEA) (IB_JEP-41156-2006 (RS) TIMEA)
2007
2009
-- Iný medzinárodný --Ľ. Šooš
KVT SjF
Transfer proznatkov pre moderné automatizované výroby (13120110532)
2007
2008
-- Iný domáci --
KVS SjF
Tvárnenie a REW spájanie kombinovaných výťažkov z vysokopevných mikrolegovaných plechov a plechov z Al-zliatin (1/0405/19 )20192022
VEGA
A. SchrekÚTM SjF
Tvárnenie plechov z vysokopevných ocelí (1/0405/08)2008
2010
VEGA
SjF
20052005-- Iný domáci --
KPP SjF
Tvorba tématicky zameraných laboratórnych pracovísk pre implemetáciu rôznych typov vnorených platforiem do výučby (027STU-4/2017)
2017
2018
KEGA
ÚAMAI SjF
20042006
VEGA
KF SjF
Umwelt Management Systeme-Handbuch fuer kleine und mittlere Unternehmen (A/99/1/050150/PI/III.3a/FPC)
2002
2002-- Iný domáci --KChSZ SjF
Únavová životnosť pri dvojosovom namáhaní - kvantifikácia vrubových účinkov20132013Mladý výskumníkÚAMM SjF
Uniform approach to ,mathematical modeling in drug development and in biomarker and surrogate endpoint determination/evaluation (COST B15)2000
2003
COSTL. DedikKAIPT SjF
Univerzálny nosič nástroja pre extrémne rýchle delenie materiálov (1/3181/06)
2006
2008VEGAĽ. KolláthKVT SjF
Univerzitný vedecký park STU Bratislava (26240220084)
2013
2015
OP VaV
E. Gondár
SjF
Upgrading the Skills of University Teaching Staff in Welding to Quality Welding Personnel in Accordance with International Standards and Curriculum Development in Postgraduate Welding Educ. Program (VN/Asia-Link/006(104722))
20052008
-- Iný domáci --
KMaT SjF
Uplatnenie ekologických a tribologických princípov v súčasných konštrukciách, pohonných a prevodových systémoch (APVT - 20- 007602)
2002
2005
APVV
KCS SjF
Určenie geometrických charakteristík objektov zo zobrazení získaných z kriminalisticky relevantných obrazových záznamov (APVV 0161-12)
2013
2017
APVV - Všeobecná výzva
ÚMF SjF
Určenie geometrických charakteristík objektov zo zobrazením získaných z kriminalisticky relevantných obrazových záznamov (APVV-0161-12)
2013
2017
APVV - Všeobecná výzva
D. Velichová
ÚMF SjF
2008
2008
-- Iný domáci --
V. HrnčiarKMaT SjF
Validácia počítačových simulácií z meraní v aerodynamickom tuneli2014
2014
Mladý výskumníkJ. BereznaiÚESZ SjF
Validácia termohydraulických výpočtových nástrojov pre vysokoteplotné aplikácie (APVV-17-0349)
2018
2021
APVV - Všeobecná výzva
R. OlšiakÚESZ SjF
Variabilný bi-frakčný vznetový motor na palivo z odpadových surovín na báze ropy (APVV-17-0507)
2018
2021
APVV - Všeobecná výzvaM. PolóniÚDTK SjF
Verifikácia nového únavového kritéria pri viacosom namáhaní
2014
2014
Mladý výskumníkP. NovotnýÚAMM SjF
Verifikácia únavového kritéria pri multiaxiálnom neproporcionálnom zaťažení (ťah-krut)2014
2015
Pokračujúci mladý výskumník
M. MargetinÚAMM SjF
Viacdielny tréningový posilňovací systém trupu pre športovcov a netrénovaných jedincov s funkčnými bolesťami chrbta (APVV-15-0704)
2016
2019
APVV - Všeobecná výzvaÚSETM SjF
2005
2007
KEGA
KCS SjF
Vibrodiagnostická analýza dvojvalcového piestového kompresora
20152015-- Iný domáci --Ľ. MagdolenÚDTK SjF
20022004
VEGA
O. ZáhorecKTM SjF
Virtuálne laboratórium pre podporu výučby technológií spracovania a energetického využívania obnoviteľných energonosičov (3/7216/09)2009
2010
KEGA
Ľ. Šooš
SjF
Virtuálne laboratórium 3D merania geometrických veličín (005STU-4/2012)20132016KEGAÚAMAI SjF
2009
2009
-- Iný domáci --
K. StračárKHS SjF
Vplyv kvality biopaliva na emisie plynov a emisie tuhých častíc z domácich kotlov (SK-PT-2015-0033)
2016
2017
Bilaterálna spolupráca - SR - Portugalsko
ÚSETM SjF
Vplyv polymérnych aditív na hydrodynamiku prúdenia kvapalín v aparátoch s turbulentným vírovým tokom
2018
2018Mladý výskumníkÚPI SjF
Vplyv procesných parametrov vysokošmykovej granulácie na rast aglomerátov
2015
2015Mladý výskumníkO. MachoÚPI SjF
Vplyv prúdového poľa na hydraulické vlastnosti axiálneho stroja (1/9411/02)20022004VEGA
KHS SjF
Vplyv recyklácie na zmenu vlastností konštrukčných a technických plastov používaných v automobilovom priemysle (1/2089/05)2005
2007
VEGA
KMaT SjF
Vplyv technologických parametrov na vlastnosti spájkovaných spojov pozinkovaných oceľových plechov vyhotovených oblúkovou technológiou MIG/MAG a laserovým lúčom (1/9422/02)2002
2004
VEGA
P. SejčKMaT SjF
Vplyv termálneho zaťaženia na dynamiku kotúčových bŕzd a nimi emitovaného hluku (1/0841/13)
2013
2016
VEGA
ÚAMM SjF
Vybudovanie centra na výučbu inžinierskych predmetov v dvoch jazykových mutáciách (011STU-4/2013)2013
2016
KEGA
J. Bukoveczky
ÚDTK SjF
Vybudovanie výskumno-vývojovej a inovačnej siete pre oblasť materiálov a technológií ich spájania (MATNET) (JPD 3-2005/1-018; kód 131 202 00076)2006
2008
-- Iný domáci --KMaT SjF
Vyhľadávanie a možnosti aplikácie nových technológií v procese spracovávania odpadového skla nespracovateľného bežnými technológiami - stratégia výskumu a vývoja technológií a logistiky pracovania jednotlivých prúdov (1240/15/30)
2015
2016
-- Iný domáci --
ÚSETM SjF
20092009-- Iný domáci --KVT SjF
Výmenník tepla s koaxiálnymi skrutkovito zvinutými rúrami (APVV-18-0430)
2019
--
APVV - Všeobecná výzva
Š. Gužela
ÚPI SjF
2008
2008
-- Iný domáci --KCS SjF
Výpočet ukotvenia sedadla a plošiny v ambulantnom priestore sanitného vozidla (06/10)
20102010-- Iný domáci --SjF
Výpočtové nástroje pre vysokoteplotné termohydraulické aplikácie a ich experimentálna validácia (APVV-18-0009)
2019
--
APVV - Všeobecná výzvaR. OlšiakÚESZ SjF
2008
2008
-- Iný domáci --
KChSZ SjF
Vypracovanie expertného posudku na návrh technol. spracovania textilného odpadu (20/08)
2008
2008
-- Iný domáci --
P. Križan
KVT SjF
Vypracovanie metodiky a spracovanie pedagogickej dokumentácie pre výučbu bakalárov v oblasti automatizácie výrobných systémov (3/0074/02)
2002
2004
KEGA
M. Tolnay
KVS SjF
Vypracovanie metodiky a spracovanie pedagogickej dokumentácie pre výučbu bakalárov v oblasti automatizácie výrobných systémov. (ID KIB: 642)20042004
KEGA
KVS SjF
2004
2006
KEGA
SjF
Vypracovanie počítačového 3D CAD modelu nastaviteľného navíjacieho prípravku pre navíjanie cievok transformátora a technickej dokumentácie
20152015
-- Iný domáci --
P. Slovák
ÚDTK SjF
Vypracovanie projektovej dokumentácie a analýza "Vplyv vybraných mechanických a energetických parametrov pri prestavbe vyradených lodných kontajnerov a ich recyklácia"
2015
2015
-- Iný domáci --R. Jančo
ÚAMM SjF
Výroba prototypu elektrického invalidného vozidla pre ľahký terén
2016
2016
Mladý výskumník
ÚDTK SjF
Výroba tvarovo presných kvádrov europaliet lisovaním (1/3187/06)2006
2008
VEGA
Ľ. ŠoošKVT SjF
Výrobné zdroje elektrickej energie a premeny energií (ŠP 5)
2003
2005
Štátny program
KVT SjF
Výskum a analýza zvýšenia energetickej efektívnosti tepelného čerpadla (APVV-17-0670)2018
2021
APVV - Všeobecná výzva
ÚESZ SjF
Výskum a implementácia PLM pre virtuálne závody (malé a stredné) v SR (AV - 4/0008/05)
2005
2007
APVVKVS SjF
Výskum a kvantifikácia vplyvu technologických a konštrukčných parametrov v procese lisovania rôznych druhov biomasy
2013
2014
Pokračujúci mladý výskumník
ÚSETM SjF
Výskum a optimalizácia postupov zlepšovania úžitkových vlastností ložiskových materiálov s cieľom zvýšenia životnosti a trvanlivosti valivých ložísk pre koľajové vozidlá (APVV-18-0439)
2019--
APVV - Všeobecná výzva
Ľ. ŠoošÚSETM SjF
2003
2005
APVVKVS SjF
20032009APVVKVS SjF
Výskum a transformácia viacfázových sústav pre nekonvenčné pokročilé materiály s exaktnými mechanicko-fyzikálnymi vlastnosťami (APVV-18-0092)2019--APVV - Všeobecná výzvaP. PeciarÚPI SjF
Výskum a vývoj metodiky navrhovania inovácií strojárskych výrob novej generácie v digitalizovaných sieťovo prepojených závodoch (INOVANET) (AV 1302/09)
2009
2011
-- Iný domáci --
SjF
Výskum a vývoj mikrogeneračnej jednotky (APVV-0270-06)
2007
2009
APVV
KALSM SjF
Výskum a vývoj nových typov povlakov vhod-ných pre elektródy určené na odparové bodové zváranie pozinkovaných oceľových plechov (1/0385/15)
2015
2017VEGA
ÚTM SjF
2010
2013
OP VaV
P. Élesztös
SjF
Výskum aplikovateľnosti metódy generatívneho konštruovania pri návrhu modulov mobilných strojov s prihliadnutím na trvalo udržateľný rozvoj (1/0391/19)
2019
2021
VEGA
ÚDTK SjF
Výskum dejov v uhlíkových sústavách určených pre klzné a tesniace aplikácie (APVV-0475-07)
2008
2010
APVVR. Olšiak
SjF
Výskum dynamickej nestability a výskytu hluku automobilových kotúčových bŕzd a vybraných technológií obrábania. (1/0637/18)
2018
2020
VEGA
M. Králik
ÚSETM SjF
Výskum experimentálnych viacotvorových tlakových sond (1/0835/18)2018
2020
VEGAJ. Bereznai
ÚESZ SjF
Výskum hydraulických vlastností jednolopatkového čerpadla20192019
Mladý výskumník
ÚESZ SjF
Výskum javov prebiehajúcich v termohydraulických okruhoch s prirodzenou cirkuláciou inertných plynov (1/0743/18)
2018
2020VEGAF. UrbanÚESZ SjF
Výskum kontinuálnej aglomerácie framaceutických práškových materiálov
2018
2020
Excelentné tímy mladých výskumníkov
ÚPI SjF
Výskum mechanických vlastností rôznych spojov zostáv kompozitných sendvičových konštrukcií (SK-FR-2015-0016)
2016
2017
Bilaterálna spolupráca - SR - Francúzsko
L. Gulan
Dek SjF
Výskum metód generovania vnútorných štruktúr komponentov zhotovených FDM metódou s dôrazom na ich mechanické vlastností
2018
2019
Excelentné tímy mladých výskumníkovP. ZaujecÚDTK SjF
Výskum metód merania vybraných kľúčových parametrov prevádzky špeciálnych opravníkových pásov s dôrazom na metrologickú nadväznosť, bezpečnosť a spoľahlivosť (APVV-18-0089)
2019--
APVV - Všeobecná výzva
S. ĎurišÚAMAI SjF
Výskum metodologického a sytémováho riešenia prípravy tvorivých pracovníkov pre priemysel (2003 SP 51/028 09 00/028 09 11 č.1.3)
2003
2006
Štátny programKHS SjF
Výskum modulárnej štruktúry novej generácie pásových ťahačov pre technológie v enviromentálne citlivom prostredí (APVV-17-0309)
2018--APVV - Všeobecná výzva
ÚDTK SjF
20072009
APVV
J. Bukoveczky
KCS SjF
Výskum možností implementácie koridorov pre autonómne vozidlá (APVV-18-0491)
2019
--
APVV - Všeobecná výzvaĽ. Magdolen
ÚDTK SjF
Výskum možnosti uplatnenia metód ge-neratívneho konštruovania pri vývoji modulov mobilných pracovných strojov (1/0445/15)
2015
2017
VEGA
ÚDTK SjF
Výskum možností využitia generatívneho konštruovania v procese návrhu modulov mobilných strojov s aplikáciou materiálov a technológií zohľadňujúcich trvalo udržateľný rozvoj (1/0449/18)2018
2020
VEGA
ÚDTK SjF
Výskum nekonvenčných pokročilých materiálov aplikáciou procesu granulácie viacfázových sústav (APVV-17-0029)
2018
2021APVV - Všeobecná výzva
ÚPI SjF
Výskum optimálnych štruktúr DVS v inovačnom procese (LPP-0418-09)2009
2012
-- Iný domáci --
Š. Valčuha
SjF
Výskum parametrov ovplyvňujúcich proces lisovania odpadovej biomasy do formy tuhých ušľachtilých biopalív
2012
2013
Mladý výskumníkP. Križan
ÚSETM SjF
Výskum parametrov plazmového zvárania a spájkovania povlakových plechov z dvojfázových a viacfázových ocelí (1/2086/05)
2005
2007
VEGA
KMaT SjF
Výskum parametrov špeciálnych technologických procesov z aspektu zvyšovania kvality produkcie (1/2085/05)20052007
VEGA
KMaT SjF
Výskum platformy modulov vybranej skupiny mobilných pracovných strojov, ich optimalizácia metódami generatívneho konštruovania (APVV-15-0524)
2016
2020
APVV - Všeobecná výzva
ÚDTK SjF
Výskum prenosu vibroakustickej energie a jej redukcia pri aplikácii kompozitných materiálov pri stavbe mobilných pracovných strojov s cieľom skvalitnenia pracovného prostredia (1/0123/10)
20102012VEGA
SjF
Výskum prevádzkovej životnosti rozhodujúcich stavebných modulov mobilných pracovných strojov (1/0301/12)
2013
2016
VEGAL. GulanÚDTK SjF
Výskum procesov mechaniky partikulárnych látok (1/4090/07)
2007
2009
VEGA
KChSZ SjF
Výskum procesu lisovania biomasy do formy tuhých biopalív a experimentálna verifikácia matematického modelu ako algoritmu pre adaptívny riadiaci systém zhutňovacích strojov
2013
2013
Mladý výskumníkÚSETM SjF
Výskum progresívneho výmenníka tepla (APVV-17-0193)
2018
2022
APVV - Všeobecná výzva
Š. GuželaÚPI SjF
Výskum progresívnych metód a prostriedkov v automatizácii výroby (1/1056/12)2013
2016
VEGAÚSETM SjF
Výskum progresívnych metód a prostriedkov v automatizovanom procese zvárania karosérie
2011
2012Mladý výskumníkM. Hudec
ÚSETM SjF
Výskum progresívnych technológií mechaniky partikulárnych látok (1/0276/17)
2017
2019
VEGA
ÚPI SjF
Výskum silových pomerov počas zhutňovania biomasy a tvarová optimalizácia lisovacích nástrojov zhutňovacích strojov (1/0085/19 )
2019
2021
VEGA
ÚSETM SjF
Výskum špeciálnych pokročilých technológií mechaniky partikulárnych látok (1/0028/19)20192021
VEGA
P. PeciarÚPI SjF
Výskum technologických uzlov CNC strojov na delenie materiálov energolúčovými technológiami ( S3/2015)
2015
2018
-- Iný domáci --Ľ. ŠoošÚSETM SjF
Výskum technológií progresívneho zhodnocovania odpadov zo starých vozidiel (1103/11/10) (1103/11/10)
2011
2014
-- Iný domáci --
Ľ. Šooš
ÚSETM SjF
Výskum tribologických a ekologických charakteristík vybraných konštrukčných uzlov na báze tenkých kovových vrstiev (1/0425/18)
2018
2020VEGA
ÚDTK SjF
Výskum tribologických charakteristík nových vysokotvrdých povlakov na materiáloch vhodných pre prevodové mechanizmy (APVV-17-0576)
2018
2022
APVV - Všeobecná výzva
ÚDTK SjF
Výskum tribologických charakteristík nových vysokotvrdých povlakov na materiáloch vhodných pre prevodové mechanizmy (APVV-18-0045)
2019
--
APVV - Všeobecná výzva
ÚDTK SjF
Výskum trvanlivosti nástrojov progresívnej konštrukcie zhutňovacieho stroja a vývoj adaptívneho riadenia procesu zhutňovania (APVV-0857-12)
2013
2017
APVV - Všeobecná výzva
Ľ. ŠoošÚSETM SjF
Výskum tvárnenia a REW spájania výliskov z vysokopevných oceľových plechov a plechov z hliníkových zliatin (1/0469/18)
2018
2021VEGA
ÚTM SjF
Výskum v oblasti simulácie postupností - rozšírenie informácií o konvergenčných poliach
2013
2013
Mladý výskumník
P. Letavaj
ÚMF SjF
Výskum v oblasti sumácie postupností
2012
2013Mladý výskumníkP. LetavajÚMF SjF
Výskum vlastností liekových foriem s riadeným uvolňovaním účinnej látky využitím procesu extrúzie a sferonizácie20162018
Excelentné tímy mladých výskumníkov
P. Peciar
ÚPI SjF
Výskum vlastností materiálov a ich vývoj pre nosné konštrukcie a pruženie v prívesovej technike (APVV-17-0666)
20182022
APVV - Všeobecná výzva
ÚAMM SjF
2004
2006
VEGAŠ. Valčuha
KVS SjF
Výskum vlastností zvarových spojov vybraných kovových sústav zhotovených pevnolátkovým laserom (APVV-0281-12)
2013
2017
APVV - Všeobecná výzva
ÚTM SjF
Výskum vplyvu materiálových vlastností gumo-kovových komponentov na zníženie vysokofrekvenčných vibrácií a hluku v konštrukčných uzloch elektromobilov (APVV-18-0464)
2019
--
APVV - Všeobecná výzva
ÚDTK SjF
Výskum vplyvu procesu polymerizácie a sušenia PVC latexu na parametre PVC plastisolov (APVV-17-0347)2018
2022
APVV - Všeobecná výzvaÚPI SjF
Výskum vplyvu procesu polymerizácie a sušenia PVC latexu na parametre PVC plastisolov (APVV-18-0370)
2019--
APVV - Všeobecná výzva
M. PeciarÚPI SjF
Výskum vplyvu pružných prvkov na prenos dynamického zaťaženia pôsobiaceho od vozovky do konštrukčných uzlov vozidla
20112012
Mladý výskumník
P. Lorenc
ÚAMM SjF
Výskum vplyvu semiaktívnych prvkov pruženia na bezpečnosť a pohodlie jazdy automobilu
20122013Mladý výskumník
ÚDTK SjF
Výskum vplyvu termálneho zaťaženia na dynamiku kotúčových bŕzd a výskyt hluku
2012
2013
Mladý výskumník
ÚAMM SjF
Výskum vybraných procesov mechaniky partikulárnych látok (1/0314/10)
2010
2012
VEGA
SjF
Výskum, vývoj a realizácia novej technológie a systémov intenzifikácie a skvalitňovania procesov WJM/UWJM a ultrazvukového brúsenia aplikáciou výkonového ultrazvuku a abraziva (IPVT/1/98)19982005APVV
KVT SjF
Výskumné centrum ALLEGRO (26220220198)
2014
2015
OP VaV
F. Urban
ÚESZ SjF
Výskumné práce na hydraulickom riešení technológií a experim. výskumne recyklačného čerpadla pre práčky (6/08)
2008
2008
-- Iný domáci --
KHS SjF
Vytvorenie CE na výskum a vývoj konštrukčných kompozitných materiálov pre strojárske, stavebné a medicínske aplikácie (CEKOMAT I) (ITMS 26240120006)
2009
2011
OP VaV
M. Peciar
SjF
Vytvorenie meracieho okruhu pre výskum prúdenia vo výtokovom kanáli plavebnej komory SVD Gabčíkovo20112012
Mladý výskumník
ÚESZ SjF
2005
2007
VEGAKHS SjF
2006
2007
-- Iný domáci --
J. DillingerKF SjF
Vývoj a aplikácia oteruvzdornej konštrukčnej keramiky pre technologické spracovanie abrazívnych suspenzií (AV - 4/0006/05)20052007
APVV
KMaT SjF
20032005VEGAV. HavelskýKTT SjF
Vývoj a optimalizácia technológie aditívnej výroby a konštrukcie zariadenia pre výrobu súčiastok s optimalizovanou pevnosťou a výrobnými nákladmi (APVV-18-0527)2019--APVV - Všeobecná výzvaJ. BeniakÚSETM SjF
Vývoj a výroba unikátneho skúšobného zariadenia pre skúšanie vnútorného HCR ozubenia hybridných pohonov automobilov + zápis úžitkového vzoru
2014
2014
Mladý výskumníkA. Krajčovič
ÚDTK SjF
Vývoj a výskum metód a prostriedkov merania pre automobilový priemysel (1/0310/09)
2009
2011
VEGA
R. PalenčárSjF
Vývoj a výskum prípravy technicky vyspelých materiálových sústav metódou elektrofrézy pre následné spracovanie páškovou metalurgiou (1/4102/07-SJF)
2007
2009
VEGA
Š. Emmer
KMaT SjF
Vývoj inovatívnych metód pre primárnu metrológiu momentu sily aplikáciou silových účinkov (APVV-18-0066)
2019
--
APVV - Všeobecná výzvaS. Ďuriš
ÚAMAI SjF
2007
2009
VEGA
V. HavelskýKTT SjF
Vývoj nízkoemisných palív zo zvyškov biomasy (SK-PL-2015-0059)
2016
2017
Bilaterálna spolupráca - SR - PoľskoJ. Ondruška
ÚSETM SjF
Vývoj novej metódy na extrakciu záťažových cyklov pre potreby odhadu únavovej životnosti konštrukcií zaťažených náhodný viacosovým neproporcionálnym zaťažením. (1/0730/19)
2019
2021
VEGA
M. Margetin
ÚAMM SjF
Vývoj originálnej konštrukcie zhutňovacieho lisu s obrátenou kinematikou (APVV-18-0505)
2019--
APVV - Všeobecná výzva
Ľ. ŠoošÚSETM SjF
Vývoj retraktora pre operácie v dutine brušnej (APVV-15-0757)
2016
2019APVV - Všeobecná výzvaB. Hučko
ÚAMM SjF
Vývoj snímača vibrácií
20152015-- Iný domáci --Ľ. Magdolen
ÚDTK SjF
20072009
APVV
KVS SjF
Vývoj softvérovej podpory s využitím fyzikálnej simulácie pre optimalizáciu procesov plynulého odlievania ocele ako systémov s rozloženými parametrami pre Železiarne Podbrezová, a.s. (APVV-14-2044)20152019
APVV - Všeobecná výzva
G. Hulkó
ÚAMAI SjF
Vývoj systému monitorovania spolupôsobenia korózneho poškodenia a napätosti líniových potrubí (20/09)
2009
2011
-- Iný domáci --V. ChmelkoSjF
Vývoj špeciálneho low friction tesnenia dvojradového ložiska pre vodné čerpadlá automobilu (APVV-18-0437)2019
--
APVV - Všeobecná výzva
Ľ. ŠoošÚSETM SjF
2009
2009
-- Iný domáci --
KVT SjF
Vývoj vysoko teplotného-krátkodobého doskového pasterizéra na spracovanie potravy-krvi pre muchy tse-tse (12722/Regular Budget Fund)
2004
2006
RAV MŠ SR
I. MorávekKVS SjF
Vzdelávací portál Strojníckej fakulty STU pre podporu distribuovaného vzdelávania, e-learningu a webMatematiky (M-ePortál, kód 13120120104)
20042008-- Iný domáci --KM SjF
Vzdelávania nezamestnaných zo znevýhodnených skupín pre prácu technológov zvárania a pracovníkov nedeštruktívneho skúšania (13110100020)
2006
2008-- Iný domáci --P. Sejč
KMaT SjF
Vzdelávanie v oblasti zvárania plastov - nové možnosti ulatnenia na trhu práce (13120120323)2007
2008
-- Iný domáci --
E. Gondár
KMaT SjF
Vznetový variabilný bi-frakčný motor na palivo z odpadových surovín na báze ropy (APVV-18-0230)
2019
--APVV - Všeobecná výzvaÚDTK SjF
2003
2005
VEGA
KVT SjF
V4 Green energy platform (31110027)2011
2013
-- Iný medzinárodný --
ÚESZ SjF
Walking towards an European regionally based research area on new processes and flexible intelligent manufacturing systems (6RP/ERAC-CT-2006-36229 (MANUNET))2006
2010
-- Iný domáci --
KVS SjF
WS Debate - Stimulating Policy Debate on Women and Science Issues in Central Europe (FP6-036651 (WS& DEBATE ))
2006
2008-- Iný domáci --
KM SjF
X-math -Designing a Framework for Mathematical and Scientific e-learning Using XML with Emphasize on the Evaluation of Pedagogical Methods (90196-CP-1-2001-1-NO-Minerva-M)2002
2003
-- Iný domáci --
KM SjF
Zabezpečenie metrologickej kontroly meradiel vnútro-očného tlaku (1/0556/18)2018
2020
VEGA
ÚAMAI SjF
Zabezpečenie nadväznosti meraní a modely vyhodnotenia meraní pre automobilové a biomedicínske inžinierstvo (1/0120/12)
20132016
VEGA
ÚAMAI SjF
Zahraničná spolupráca a propagácia generatívneho konštuovania
2016
2016Mladý výskumník
ÚDTK SjF
Základný výskum procesov v mechanike partikulárnych materiálov (1/0652/13)
2013
2015
VEGAM. Peciar
ÚPI SjF
Založenie pilotného laboratória pre výučbu technológie programovateľných hradlových polí (005STU-4/2018)
2018
2020
KEGA
G. Takács
ÚAMAI SjF
Zavádzanie progresívnych metód pre zvyšovanie úrovne vzdelávacieho procesu predmetu metrológie teploty (039STU-4/2017)
2017
2018
KEGA
ÚAMAI SjF
2004
2006VEGA
KAIPT SjF
Zavedenie progresívnych metód vzdelávania pre výrobné systémy zamerané na automobilovú produkciu (035STU-4/2017)20172018KEGAM. KrálikÚSETM SjF
Zhodnotenie odpadných plastov na ekologicky prijateľné komponenty palív (20-PO6105)
2005
2007
APVVKChSZ SjF
Získavanie energie z kmitajúcich sústav (1/0298/13)
2013
2016
VEGA
ÚAMM SjF
2008
2008-- Iný domáci --KChSZ SjF
2005
2005-- Iný domáci --VIS SjF
Zlepšenie základnej informačnej infraštruktúry SjF STU a jej služieb v oblasti rozšírenia prístupu študentov k využívaniu internetu (IT/1/06)
2006
2006
-- Iný domáci --
VS SjF
Zlepšovanie kvality produkcie strojárskych výrobkov pomocou moderných štatistických metód (1/3182/06)
2006
2008
VEGA
I. JanigaKM SjF
Zlepšovanie vedomostnej úrovne a zručnosti študentov v oblasti navrhovania a aplikovania metód a prostriedkov na meranie geometric-kých veličín (014STU-4/2015)
2015
2017
KEGA
R. Palenčár
ÚAMAI SjF
Znižovanie energetickej náročnosti plynárenských sústav aplikáciou nových modelov tvorby hydrátov (563/PG04/2011)
2012
2015
-- Iný domáci --
ÚESZ SjF
Znižovanie straty mechanickej energie dávkovaním polyakrylamidu do turbulentného prúdu vody20192019
Mladý výskumník
ÚPI SjF
Zriadenie centra excelentnosti nadnárodného významu pre výskum korózie a koróznej erózie v prostredí petrochemického priemyslu (CENT - Corrosion Erosion excelleNce cenTre)
2014
2014
OP VaV
P. Élesztös
ÚAMM SjF
Zvýšenie efektívnosti energetických systémov (1/0381/10)20102012
VEGA
SjF
Zvýšenie úrovne edukačného procesu v oblasti výrobných a environmentálnych technológií implementáciou inovatívnych nástrojov (061STU-4/2017)
2017
2018
KEGA
P. Križan
ÚSETM SjF
Zvýšenie úžitkových parametrov počítačom riadených rezacích strojov s nekonvenčnou kinematikou (1/0584/12)
2013
2016
VEGAE. KurekováÚAMAI SjF
Zvyšovanie kvality produkcie vo vybraných aplikáciách (SK-AT-2015-0023)2016
2017
Bilaterálna spolupráca - SR - Rakúsko
ÚSETM SjF
Zvyšovanie účinnosti fotovoltaických kolektorov konvektívnym solárnym chladením (1/0178/12)20132016
VEGA
ÚESZ SjF
20052005APVVM. TolnayKVS SjF
160 rokov narodenia profesora Aurela Stodolu - oslavy výročia (038STU-4/2019)20192021
KEGA
J. Vlnka
ÚAMAI SjF
3D Geometria (040STU-4/2018)
2018
2019
KEGA
ÚMF SjF
5-osový robotický systém pre aditívnu výrobu
2018
2020Excelentné tímy mladých výskumníkovM. Gulan
ÚAMAI SjFLegenda:
Aktivní stavy:
podaný
řešený
schválený
Neaktivní stavy:
neschválený
ukončený neúspěšně
ukončený úspěšně