25. 8. 2019  11:13 Ľudovít
Akademický informační systém

Strojnícka fakulta - seznam projektů


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 563

StavNázevOdDoDruhGarantPracoviště
Fyzika netradične na webe - domáce motivačné experimenty (3/1187/03-SJF)20032006KEGAJ. DillingerKF SjF
Active Methods in Teaching and Learning Mathematics (CII-HU-0028-02-0708)20092010CEEPUSD. VelichováKM SjF
Adaptácia novej definície fyzikálnej jednotky termodynamickej teploty kelvin v SR (APVV-18-0294)2019--APVV - Všeobecná výzvaS. ĎurišÚAMAI SjF
ADAPTÁCIA TECHNICKÝCH CUDZOJAZYČNÝCHTEXTOV A ICH IMPLEMENTÁCIA DO CUDZOJAZYČNÉHO VZDELÁVANIA V OBLASTI STROJNÍCTVA S VYUŽITÍM INOVATÍVNYCH IKT METÓD. (034STU-4/2019)20192021KEGAA. KucharíkováÚJŠ SjF
Adaptívne získavanie energie z vibrácií s priebežnou identifikáciou parametrov20152017Excelentné tímy mladých výskumníkovG. TakácsÚAMAI SjF
Adaptívne získavanie energie z vibrácií s priebežnou identifikáciou parametrov (1/0033/18)20182020VEGAG. TakácsÚAMAI SjF
Adaptívne získavanie energie z vibrácií s priebežnou identifikáciou parametrov (SK-CN-2017-0001)20182019Bilaterálna spolupráca - SR - ČínaG. TakácsÚAMAI SjF
Adaptívne získavanie energie z vibrácií s priebežnou identifikáciou parametrov (1/0284/19)20192021VEGAG. TakácsDek SjF
Advanced International Studies in Mechanics of Micro - & Nanosystems (EU/US ATLANTIS No 2008 ? 1767 / 001 ? 001 CPT USMOBI)20082012-- Iný domáci --P. ÉlesztösÚAMM SjF
Aktívna a pasívna bezpečnosť hendikepovaných osôb v automobile20152015Mladý výskumníkR. HasaÚDTK SjF
Aktívne riadenie tenkostenných sústav (1/0199/10)20102012VEGAP. ŠolekSjF
Aktívne riadenie vibrácií mechanických systémov (LPP-0118-09)20092012-- Iný domáci --B. Rohaľ-IlkivSjF
Aktívne tlmenie vibrácií mechanických konštrukcií pomocou numericky akcelerovaného prediktívneho riadenia (1/0144/15)20152017VEGAG. TakácsÚAMAI SjF
An Innovative Methodology for Assesing and Training Interpersonal - Transferable Skils of Carear Starters: Development and Testing (UK/03/B/F/PP - 162014)20032005-- Iný domáci --E. HekelováKVS SjF
An Interactive Training Tool for the Management and Minimisation of Non-Domestic Solid and Aqueous Wastes (UK/01//B/F/PP- 129423)20012004-- Iný domáci --K. JelemenskýKChSZ SjF
An Interactive Training Tool for the Management and Minimisation of Non-Domestic Solid and Aqueous Wastes (UK/01//B/F/PP- 129423)20052005-- Iný domáci --K. JelemenskýKChSZ SjF
Analýza a simulácia síl pôsobiacich na lopatku pri miešaní partikulárnych látok20122013Mladý výskumníkP. PeciarÚPI SjF
Analýza seizmickej odolnosti nádrží na kvapalinu s nelineárnymi a časovo závislými parametrami (1/0742/15)20152017VEGAM. MusilÚAMM SjF
Analýza termomechanických vlastností práškových materiálov počas jednoosového stláčania vo farmaceutickom priemysle20152017Excelentné tímy mladých výskumníkovP. PeciarÚPI SjF
Analýza ultrasonických emisií tekutinových systémov aplikáciou umelých neurónových sietí (1/1090/04)20042006VEGAR. OlšiakKHS SjF
Analýza veľkostných tried mobilných pracovných strojov z hľadiska určenia segmentu vhodného pre výrobcu a zostavenie katalogu zaťažovacích spektier pre overenie pevnostných vlastností rozhodujúcich stavebných modulov vyrábaných strojov (1/4116/07)20072009VEGAL. GulanKCS SjF
Analýza vplyvu environmentálneho hluku na zdravie vo vzľahu ku kvantitatívnym a kvalitatívnym parametrom hlukovej expozície (APVV-17-0148)20182021APVV - Všeobecná výzvaS. ŽiaranÚAMM SjF
Analýza vplyvu štrukturálno-termálnych efektov na dynamickú nestabilitu komponentov kotúčových bŕzd20162016Mladý výskumníkP. KrausÚAMM SjF
Aplikácia DEM metódy vo výučbe procesnej techniky (016STU-4/2019)20192021KEGAM. PeciarÚPI SjF
Aplikácia DEM metódy vo výučbe procesov s partikulárnou tuhou fázou (025STU-4/2018)20182020KEGAP. PeciarÚPI SjF
Aplikácia elektro a magnetoreologických materiálov na potláčania kmitania (1/4123/07)20072009VEGAL. StarekKTM SjF
Aplikácia generatívneho projektovania v automobilovom priemysle20142015Pokračujúci mladý výskumníkJ. GulanováÚDTK SjF
Aplikácia moderných simulačných programov v predmetoch nového študijného odboru výrobné technológie (3/2411/04)20042006KEGAM. TolnayKVS SjF
Aplikovaný výskum a vývoj inovatívnej technológie pre ultra hlboké vrty (26240120042)20102013OP VaVM. MasarykÚESZ SjF
Aplikovaný výskum technológie plazmotermických procesov (26240120070)20112014OP VaVM. VarcholaÚPI SjF
Aproximatívne modelovanie procesných charakteristík cyklónových separátorov20132013Mladý výskumníkĽ. BriššÚPI SjF
Automated manufacturing systems and progressive technologies (SK-BUL 00106)20072008-- Iný domáci --A. PavlovKVS SjF
Automobilový inžinier 21. storočia (AI 21, kód 13120120130)20052008-- Iný domáci --M. PolóniOALSM ÚDTK SjF
BEZ NÁZVU (H-0150-02/03)20022003CEEPUSP. Élesztös
Bezpečnosť, spoľahlivosť a ekonomika energetických zdrojov šetriacich životné prostredie a ich radenie do energetických systémov (1/1067/04)20042006VEGAF. UrbanKTE SjF
Biomass Engineering Treatment by Briquetting and Pelleting Process (SK-Srbsko-01107)20062009-- Iný domáci --Ľ. ŠoošKVT SjF
Biomedicínske laborátorium (060STU-4/2016)20162018KEGAB. HučkoÚAMM SjF
Biosimulácia - Nový prostriedok pri vývoji lliečiv (005137)20042009RAV MŠ SRL. DedikKAIPT SjF
Biosimulácia ako nástroj pre výstavbu farmakologických modelov s fyziologickou interpretáciou parametrov (LPP-0164-07)20082011-- Iný domáci --L. DedikSjF
Biosimulation - A New Tool in Drug Development (005137)20042009-- Iný domáci --L. DedikKAIPT SjF
Budovanie CE na výskum a vývoj konštrukčných kompozitných materiálov - 2. etapa (26240120020)20122012OP VaVĽ. ŠoošSjF
Bunkový automat pri optimalizácii procesu kryštalizácie taveniny ocele pri plynulom odlievaní ako systému s rozloženými parametrami v Železiarňach Podbrezová, a.s. (APVV-18-0102)2019--APVV - Všeobecná výzvaG. HulkóÚAMAI SjF
CEDIV-M II Centre of distance learning of the teachers of mathematics (CEDIV M-II kód 13120120238)20062008-- Iný domáci --M. KováčováKM SjF
Central Europe Repair & Re-use Centres and Networks (3CE278P3)20112014Central EuropeĽ. ŠoošÚSETM SjF
Centrum ďalšieho vzdelávania učiteľov matematiky pre výučbu predmetu s podporou PAS (CEDIV-M, kód 11230220155)20042008-- Iný domáci --M. KováčováKM SjF
Centrum priemyselného výskumu prevádzkovej životnosti vybraných komponentov nergetických zariadení (26240220081)20122014OP VaVV. ChmelkoSjF
Computer Aided Training in Measurement and Metrology (A/01/B/F/PP-124.137)20012004-- Iný domáci --M. HalajKAIPT SjF
Deformačno-napäťový stav pri trecom zváraní s premiešavaním pri rôznych vstupných parametroch20192019Mladý výskumníkP. ŠlesarÚAMM SjF
Desarrollo conjunto de INvestigación en la práctica DOcente - Joint development of research on teaching practice (0201/006/17)2017--ERASMUS+D. RichtárikováÚMF SjF
Detekcia porúch spojov komponentov konštrukcí na základe zmien ich modálno-spektrálnych vlastností20182018Mladý výskumníkR. HavelkaÚAMM SjF
Detekcia porúch v mechanických sústavách (1/0297/03)20032005VEGAL. StarekKTM SjF
Detekcia porúch v mechanických sústavách (APVV-20-063105)20062009APVVL. StarekKTM SjF
Detekcia porúch v mechanických systémoch (1/0744/10)20102012VEGAL. StarekSjF
Detekcia príčin dynamického namáhania strojových sústav a redukcia ich vplyvu na spoľahlivosť, bezpečnosť, životnosť, prostredie a človeka (1/0226/19)20192021VEGAM. MusilÚAMM SjF
Detekcia príčin dynamického namáhania strojových sústav v strategických prevádzkach a ich vplyv na spoľahlivosť, bezpečnosť, životnosť, prostredie a človeka a metódy redukcie ich vplyvu (1/0823/18)20182020VEGAM. MusilÚAMM SjF
Detekcia stupňa poškodenia konvexno-konkávneho ozubenia vibroakustickou diagnostikou a porovnanie jeho životnosti s HCR ozubením (1/0135/12)20132016VEGAS. ŽiaranÚAMM SjF
Detekcia úniku v potrubí pomocou akustických metód20192019Mladý výskumníkR. IžoldÚAMM SjF
Detekcia zdrojov nízkofrekvenčné seizmického vlnenie mechanických sústav, jeho vplyv na ich spoľahlivosť a bezpečnosť, na prostredie a človeka a metódy redukcie (1/0544/16)20162018VEGAS. ŽiaranÚAMM SjF
Development of Interactive and Animated Drawing Teaching Tools (0201/0020/17)2017--ERASMUS+D. VelichováÚMF SjF
Development of mechanical engineering (design, technology and production management) as an essential base for progress in the area of small and medium companies' logistics - research, preparation and implementation of joint programs of study (CIII-PL-0033-07-1112)2011--CEEPUSM. TolnayÚSETM SjF
Development of mechanical engineering (design, technology and production management) as an essntial base for progress in the aarea of small and medium companies´ logistics - research, preparation and (C II-PL-0033-01-0506)20052006CEEPUSM. TolnayKVS SjF
Development of New Water Treatment Technologies in the Paper Industry - Towards Zero Effluent Emissions (E! 4958 - ZEROEF)20092012-- Iný domáci --M. PeciarKChSZ SjF
Development of progressive technology of biomass compacting and production of prototype and high-productive tools (ITMS 26240220017)20092013OP VaVĽ. ŠoošSjF
Development of the new high temperature short time blood pasteuriza´tion equipment for the tsetse fly diet (12722/Regular budget Fund - vyučtovanie)20092009-- Iný domáci --I. MorávekKVS SjF
Development of the new high temperature short time blood pasteurization equipment for the tsetse fly diet (12722/Regular Budget Fund)20042008-- Iný domáci --I. MorávekKVS SjF
Diagnostics of Transmissions (MVP ZR 2000 - RF/ČR/SR/1)20002003-- Iný medzinárodný --Š. KrálKCS SjF
Diagnostika a korekcia parametrov tvárniacich procesov z aspektu zvyšovania kvality produkcie (1/9420/02)20022004VEGAK. RužičkaKMaT SjF
Diagnostika stupňa únavového poškodenia cyklicky namáhaných ocelí meraním mikrotvrdosti konštitutívnych fáz. (1/0100/08)20082010VEGAV. ChmelkoSjF
Dištančné vzdelávanie v oblasti metód zlepšovania efektívnosti a účinnosti komplexného manažerstva kvality (3/3113/05)20052007KEGAE. HekelováKVS SjF
dMath - Building a European Database of Mathematical e-learning Modules (N/03/B/F/PP/165.011)20032006-- Iný domáci --D. VelichováKM SjF
Dobudovanie národného centra pre výskum a aplikáciu obnoviteľných zdrojov energie (ITMS 26240120028)20102014OP VaVĽ. KolláthÚSETM SjF
Dobudovanie technologického centra spracovania plastov (IT/20/05)20052005-- Iný domáci --E. GondárKMaT SjF
Doktorandi pre automobilový priemysel SR (13120200024)20042006-- Iný domáci --B. Rohaľ-IlkivKAIPT SjF
Doktorandi pre modernú priemyselnú automatizáciu v SR (JPD 3 2005/NP1-047, kód 13120200115)20062008-- Iný domáci --C. BelavýKAIPT SjF
Dynamická analýza elektrorozvodných skríň (51/08)20082008-- Iný domáci --M. MusilKTM SjF
Dynamická analýza vlastností rotačných sústav20182018Mladý výskumníkS. MihelováÚAMM SjF
Dynamika protónmi indukovaného štiepenia ťažkých jadier (2/7117/27)20072009VEGAJ. LejaKF SjF
ECOLEADER - SER,Free Access to ISMES Laboratories (HPRI-CT-1999-00046)20012002-- Iný domáci --M. JuhásKAIPT SjF
Education and Training of Institutions in Quality Management and Metrology (ETIQUM) (IB JEP-41120-2006 (RS), ETIQUM)20072009-- Iný medzinárodný --M. HalajKAIPT SjF
Educational programs development for continuous professional training in CAx for mechanical engineering (0201/009/17)2017--ERASMUS+J. BeniakÚSETM SjF
Efektívne metódy pre vnorené riadenie založené na optimalizácii (APVV-18-0023)2019--APVV - Všeobecná výzvaB. Rohaľ-IlkivÚAMAI SjF
Efektívne prediktívne riadenie nelineárnych mechatronických systémov (LPP-0096-07)20082011-- Iný domáci --B. Rohaľ-IlkivSjF
Efektívne zhodnotenie syntéznych plynov v spaľovacom motore určenom pre mikrogeneračnú jednotku20142014Mladý výskumníkA. ChríbikÚESZ SjF
Ekologické spaľovacie motory s alternatívnymi palivami (1/0293/03)20032005VEGAM. PolóniKALSM SjF
Ekologické, tribologické, dynamické a optimalizačné charakteristiky vývojových typov ozubených prevodov a vybraných konštrukčných uzlov (1/0296/03)20032005VEGAM. BošanskýKCS SjF
E-laboratórium interaktívnych experimentov ako pokračovanie projektu multimediálnej formy výuky fyziky na univerzitách SR (3/4128/06-SJF)20062008KEGAS. HaluskováKF SjF
E-Learningové a testovacie moduly pre vzdelávanie v oblasti počítačovej podpory výroby (026STU-4/2013)20132016KEGAJ. BeniakÚSETM SjF
Elektrónolučové technológie so simultánnym predhrevom pre spájanie metalurgicky rôznorodých materiálov (APVT - 20-P01305)20052007APVVŠ. EmmerKMaT SjF
Energetická koncepcia mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves (50/08)20082008-- Iný domáci --F. UrbanKTE SjF
Energetické zhodnotenie alternatívnych palív vyrobených z obnoviteľných zdrojov energie v piestových spaľovacích motoroch (APVV-0015-12)20132017APVV - Všeobecná výzvaM. PolóniÚDTK SjF
Energetika procesu miešania partikulárnych látok20162016Mladý výskumníkB. TomášováÚPI SjF
Environmentálne udržateľný rozvoj klasických tepelných energetických systémov (1/2082/05)20052007VEGAV. MolnárKTE SjF
ERA Bioenergy Strategy - Short Term Measures to Develop the European Area for Bioenergy Rtd (CT -2001-80526)20012003-- Iný domáci --Ľ. ŠoošKVT SjF
ERA Bioenergy Strategy - Short Term Measures to Develop the European Area for Bioenergy Rtd. (CT-2001-80526)20052005-- Iný domáci --Ľ. ŠoošKVT SjF
ERA Bionenergy Strategy - Short Term Measures to Develop the European Area for Bioenergy Rtd (CT-2001-80526)20042004-- Iný domáci --Ľ. ŠoošKVT SjF
European Database for Competence-Oriented Mathematics for Engineers20152015ERASMUS+D. RichtárikováÚMF SjF
EVLM - European Virtual Laboratory of Mathematics (SK/06/B/F/PP - 177436)20062008-- Iný domáci --D. VelichováKM SjF
Experimentálna jednotka pre výučbu spaľovacích motorov (026STU-4/2018)20182020KEGAM. PolóniÚDTK SjF
Experimentálna štúdia vybraných materiálových vlastností polymérbetónu s rôznym zložením20152015Mladý výskumníkM. SzarvasÚAMM SjF
Experimentálne merania integrálnych parametrov motora20152015-- Iný domáci --M. PolóniÚDTK SjF
Experimentálne pracovisko pre výskum a vývoj spaľovacích motorov a vozidiel na alternatívne palivá (IT/2/06)20062006-- Iný domáci --M. PolóniKALSM SjF
Experimentálny dvojvalcový kompaktor s automtickým riadením lisovacej sily (IT/5/06)20062007-- Iný domáci --M. PeciarKChSZ SjF
Expertíza a návrh úprav riešenia zníženia emisií z výbuchu absorbéra (5/08)20082008-- Iný domáci --M. PeciarKChSZ SjF
Expertízny posudok na spracovanie kalov (32/09)20092009-- Iný domáci --Ľ. ŠoošKVT SjF
Expertné posúdenie pracoviska pre peletovanie biomasy. (21/08)20082008-- Iný domáci --Ľ. ŠoošKVT SjF
EZAP Energetické zhodnotenie alternatívnych palív - procesných plynov v spaľovacích motoroch. (1/0301/17)20172019VEGAM. PolóniÚDTK SjF
Financial Institutions Personnel Training in the Concepts of Renewable Energy and Energy Efficiency Technologies for the Evaluation of Relevant Projects (FIP-TREET, HU/04/B/F/PP-170031)20042007-- Iný domáci --V. HavelskýKTT SjF
Future Mathematics (2015-1-FI01-KA203-009044)20152018ERASMUS+D. VelichováÚMF SjF
Fyzikálny model palivovej kazety jadrového reaktora VVER 44020162016Mladý výskumníkZ. ZávodnýÚESZ SjF
Generatívny konštrukčný návrh výrobných a hnacích komponentov s aplikáciou technológií Rapid Prototyping (APVV-14-0140)20182021APVV - Všeobecná výzvaM. VerešÚDTK SjF
Generatívny konštrukčný návrh výrobných a hnacích komponentov s aplikáciou technológií Rapid Prototyping (APVV-17-0140)20182021APVV - Všeobecná výzvaM. VerešÚDTK SjF
Gradientné materiály pripravené práškovou metalurgiou z mikro a nano častíc (APVV-20-057805)20062009APVVŠ. EmmerKMaT SjF
Harmonised Curricula for Computer Aided Design, Manufacturing and Engineering Three Level Degree Programmes20162016ERASMUS+M. PokusováÚSETM SjF
Hlbinný geotermálny výmenník vybudovaný plazmovým vŕtaním a jeho využitie pre energetiku (APVV-17-0407)20182020APVV - Všeobecná výzvaM. MasarykÚESZ SjF
Hodnotenie opotrebenia kovových materiálov vystavených účinkom hydrodynamickej kavitácie. (1/0116/19)20192021VEGAM. MlkvikÚESZ SjF
Hodnotenie vplyvu rezného prostredia na energetickú bilanciu procesu obrábania (1/0670/15)20152017VEGAM. TolnayÚSETM SjF
Hydrodynamika a operačné vlastnosti riečnych RORO-ľodí na prepravu osobných automobilov (HYPEROSHIP) (1/0299/03)20032005VEGAP. PatekKALSM SjF
Hypertextová učebnica: Plasty ? technické materiály. (3/5200/07-SJF)20072009KEGAE. GondárKMaT SjF
Charakterizácia akustických odoziev fázových transformácií v metastabilnej austenitickej oceli AISI 30420182018Mladý výskumníkM. RačekÚAMM SjF
Identifikácia, optimalizácia, riadenie a monitoring ČOV (APVT - 20-035204)20052007APVVJ. VachálekKAIPT SjF
Implementácia informačných technológií v automatizácii, meraní a experimentálnej technike (IT/7/06)20062006-- Iný domáci --G. HulkóKAIPT SjF
Implementácia využitia nekonvenčných materiálov vo výuke inžinierskych predmetov (023STU-4/2019)20192021KEGAM. MargetinÚAMM SjF
Implementation of the new non-traditional forms of the physical education - the way to the building of the more reliable background of technics (13120120117)20052008-- Iný domáci --J. DillingerKF SjF
Improvement of Product Development Studies in Serbia and Bosna and Herzegovina (530577-2012-RS-TEMPUS-JPCR)20122015Joint ProjectsM. VerešÚDTK SjF
Improvement of Product Development Studies in Serbia and Bosnia and Herzegovina (530577 – 2012 – RS – TEMPUS – JPCR)20132015-- Iný medzinárodný --M. VerešÚDTK SjF
Improving Innovativeness, Creativity and Proficiency of Youth through New technologies20162016ERASMUS+M. KrálikÚSETM SjF
Improvment and Development of the Ecological Attitude in Serbia (IDEAS) (SM_SCM-C037B06-2006 (RS) IDEAS)20072008-- Iný medzinárodný --Ľ. ŠoošKVT SjF
Informačný systém o podmienkach obrábania VKL laserom pre požiadavku integrity povrchu (1/1088/04)20042006VEGAJ. ZongorKVS SjF
Innovation and Commercialisation in the NMP thematic area (NMP-CA-2013-618103)20142018Coordination of Research ActivitiesŠ. ValčuhaÚSETM SjF
Inovácia dispečerského systému vykurovnia SJF (IT/175/05)20052006-- Iný domáci --M. ReptaSjF
Inovatívne metódy pre skvalitňovanie procesu vzdelávania v oblasti aditívnej výroby a systémov počítačovej podpory (051STU-4/2018)20182020KEGAJ. BeniakÚSETM SjF
Inovatívne technológie v oblasti kalibrácií a overenia meracích zariadení (APVV-15-0164)20162018APVV - Všeobecná výzvaS. ĎurišÚAMAI SjF
INSUTER - Information Network on the Technoliogy of Utilisation and Sustainability of Energy Resources (HPRP-CT-2001-00026-Thematic Network)20012004-- Iný domáci --B. FüriKTT SjF
Integrovaná výskumná platforma zhodnocovania jednotlivých prúdov odpadov najmä z automobilového priemyslu20162017-- Iný domáci --Ľ. ŠoošÚSETM SjF
Inteligent collaborative web supported computer aided "embodiment" design of machine tools (Projekt č. 11)20052006-- Iný medzinárodný --Š. ValčuhaKVS SjF
Intelligent Robotic Systems in the Scientific and Pedagogical Process at the Middle European Universities (SK -0133 - 03/04)20032004CEEPUSM. TolnayKVS SjF
Intelligent Robotic Systems in the Scientific and Pedagogical Processes at the Middle Europe Universities (SK-0119 01/02)20012002CEEPUSM. TolnayKVS SjF
Intelligent Technology for Disassembly - and Recycling Oriented Products (Ro - 0124-03/04)20032004CEEPUSĽ. KolláthKVT SjF
Intelligent Technology for Disassembly and Recycling Oriented Products (RO-124-04/05)20042005CEEPUSĽ. KolláthKVT SjF
Interdisciplinárny prístup k výučbe fyziky materiálov, strojárskych technológií a mechaniky materiálov pre nový študijný program „Aplikovaná mechanika a mechatronika“ (040STU-4/2019)20192021KEGAV. ChmelkoÚAMM SjF
Kalibrácia modelov a optimalizácia spotreby energií regulačných staníc zemného plynu. (1/0250/10)20102012VEGAJ. RajzingerSjF
Kauzalilta akustických emisií a degresie technického stavu mechanických komponentov hydraulických systémov (1/4105/07)20072009VEGAR. OlšiakKHS SjF
Keramické kompozitné materiály na báze Si3N4 a B4C odolné abrazívnemu opotrebeniu (1/0298/18)20182021VEGAP. ŠvecÚTM SjF
Knowledge Bridge for Students and Teachers in Manufacturing Technologies (CIII-CZ-0201-04-1112)2011--CEEPUSI. OnderováÚSETM SjF
Kombinovaná výroba elektriny a tepla, stanovenie metodiky na delenie energetickej bilancie (32/08)20082008-- Iný domáci --F. UrbanKTE SjF
Kompetenčné centrum inteligentných technológií pre elektronizáciu a informatizáciu systémov a služieb (ITMS 26240220072)20112014OP VaVG. HulkóÚAMAI SjF
Kompetenčné centrum pre nové materiály, pokročilé technológie a energetiku (ITMS 26240220073)20112015OP VaVĽ. ŠoošÚESZ SjF
Komplexná počítačová podpora výučby súradnicovej metrológie pre školu a prax. (197-034STU-4/2010)20102012KEGAR. PalenčárSjF
Komplexny interaktívny výpočtový systém na objektivizáciu konštruovania modulov pracovných strojov (APVT - 20-303102)20022004APVVJ. BukoveczkyKCS SjF
Kompozitné aktuátory na tlmenie vibrácií pomocou materiálov s tvarovou pamäťou20112012Mladý výskumníkG. TakácsÚAMAI SjF
Konštrukcia a prevádzkové vlastnosti výmenníka tepla s koaxiálnymi skrutkovito zvinutými rúrami (1/0223/18)20182021VEGAŠ. GuželaÚPI SjF
Konštrukcia progresívnych tvarových rezných nástrojov (1/4092/07)20072009VEGAV. GeletaKVT SjF
Kontrolný výpočet sedačkovej konzoly (16/09)20092009-- Iný domáci --M. MusilKTM SjF
Kovokeramický bedrový implantát (1/9434/02)20022004VEGAP. KostkaKMaT SjF
Laboratórium biomechaniky chrbta (014STU-4/2019)20192021KEGAA. CepkováDek SjF
Laserová navigácia mobilného robota20142014Mladý výskumníkĽ. ČapuchaÚAMAI SjF
Laserové zváranie vysokopevných oceľových prístrihov pre súčiastky v automobilovom priemysle (1/0149/13)20132016VEGAP. ŠvecÚTM SjF
Lignín ako kompozitný komponent do fenolformaldehydrovvých živíc a drevoplastu (APP-15-0201)20162019APVV - Všeobecná výzvaG. HulkóÚAMAI SjF
Lokalizácia a navigácia autonómneho mobilného robota20192019Mladý výskumníkI. FiťkaÚAMAI SjF
Lokalizácia a navigácia mobilného motora20132013Mladý výskumníkF. TóthÚAMAI SjF
MANTYS - Thematic network in manufacturing technologies (GIRT - CT - 2001-05032)20012004-- Iný domáci --Š. ValčuhaKVS SjF
MANTYS - Thematic network in manufacturing technologies (GIRT - CT - 2001-05032)20052006-- Iný domáci --Š. ValčuhaKVS SjF
MANVIS - Manufacturing Visions. Integrating diverse Perspectives into Pan-European Foresight (50 71 39)20032005-- Iný domáci --A. PavlovKVS SjF
Matematika on-line - dynamický webový kalkulátor pre technické univerzity (3/4191/06)20062008KEGAM. KováčováKM SjF
Materiálové šetrenie a prepočty paroplynového potrubia v rámci GR/2008 na VJEJ2 pre opravu (26/08)20082008-- Iný domáci --P. ÉlesztösKTM SjF
Materiálové vlastnosti horolezeckých lán20142014Mladý výskumníkF. HorvátÚAMM SjF
Materiály terčov pre magnetróny a oblúkové metódy vytvárania tenkých tvrdých vrstiev (1/3183/06)20062008VEGAV. HrnčiarKMaT SjF
Mathematica Explorer - lokalizácia interaktívnej matematickej encyklopédie (686/131/2006 Min. dopravy)20062006-- Iný domáci --M. KováčováKM SjF
Mechanické vlastnosti penových kompozitných materiálov (1/3213/06-SJF)20062008VEGAB. HučkoKTM SjF
Mechanika a procesy spracovania partikulárnych látok (1/1119/04)20042006VEGAM. PeciarKChSZ SjF
Meódy vyhodnotenia kalibrácie meradiel a prevodníkov (1/0098/18)20182020VEGAR. PalenčárÚAMAI SjF
Meranie prúdenia v turbínovej lopatkovej mreži malej štíhlosti a s profilovými ohraničujúcimi stenami (1/9433/02)20022004VEGAV. MolnárKTE SjF
Meranie vplyvu ortéz na pohybovú sústavu človeka20132013Mladý výskumníkM. ČekanÚAMM SjF
Meranie výkonových a kavitačných charakteristík (49/08)20082008-- Iný domáci --R. SikhartKHS SjF
Metalurgická príprava a výskum nových intermetalických materiálov pre extrémne podmienky namáhania (APVV-0009-07)20082010-- Iný domáci --V. HrnčiarSjF
Metóda konečných prvkov v dynamike štruktúr20112012Mladý výskumníkV. HókÚAMM SjF
Metóda stanovenia stupňa poškodenia HRC ozubenia prevodových sústav pittingom pomocou vibroakustickej diagnostiky a vplyv poškodaenia na hlukové zaťaženie prostredia (1/4091/07)20072009VEGAS. ŽiaranKTM SjF
Metodika cielenej identifikácie dynamických vlastností vozidla na priradenie vhodnej štruktúry virtuálneho modelu a jeho optimalizáciu z pohľadu jazdného komfortu a jazdnej bezpečnosti. (1/0176/08)20082010VEGAF. PalčákSjF
Metodika objektivizácie stanovenia platformy typového radu strojov (APVT - 20-008204)20052007APVVJ. BukoveczkyKCS SjF
Metodika stanovenia neistôt pri realizácii teplotnej stupnice pomocou snímačov teploty (15/09)20092009-- Iný domáci --R. PalenčárKAIPT SjF
Metódy detekcie poškodení strojných konštrukcií (1/0197/12)20132016VEGAM. MusilÚAMM SjF
Metódy riadenia systémov s rozloženými parametrami zadaných na zložitých oboroch definície s demonštráciami v prostredí matlab-simulink (1/2051/05)20052007VEGAG. HulkóKAIPT SjF
Metódy skúmania vplyvu termomechanických snímačov teploty (1/0748/15)20152017VEGAS. ĎurišÚAMAI SjF
Metódy vyhodnotenia kalibrácie snímačov (1/0134/03)20032005VEGAR. PalenčárKAIPT SjF
Miera kavitácie na lopatkách obežného kolesa axiálnej turbíny stanovená rôznymi metódami (1/2083/05)20052007VEGAK. PrikkelKHS SjF
Mikro-elektromechanický systém (MEMS) akumulácie energie pre využitie v medicíne (1/0712/14)20142016VEGAB. HučkoÚAMM SjF
Minkowského diferencovateľné variety (1/0289/18)20182020VEGAD. VelichováÚMF SjF
Mobilný robotický systém20132013Mladý výskumníkT. KrasňanskýÚAMAI SjF
Model kooperácie MSP SR na Európskej ragionálnej báze (MANUNET)20062010RAV MŠ SRŠ. ValčuhaKVS SjF
Modelovanie a identifikácia posturálneho systému človeka20152015Mladý výskumníkB. BarbolyasÚAMAI SjF
Modelovanie a identifikácia posturálneho systému človeka originálnou metódou rozvinutej trajektórie statokinezigramu20162016Mladý výskumníkB. BarbolyasÚAMAI SjF
Modelovanie a riadenie zážihového spaľovacieho motora pomocou lokálnych modelov (LPP-0075-09)20092012-- Iný domáci --B. Rohaľ-IlkivSjF
Modelovanie objektov priestoru prostriedkami Minkowského geometrie s použitím teórie kvatermiónov (1/0309/08)20082010VEGAD. VelichováSjF
Modelovanie, riadenie a simulácia distribuovaných výrobných systémov (APVT - 51 - 011602)20022005APVVG. HulkóKAIPT SjF
Modelovanie termodynamických aspektov pri stláčaní sypkého materiálu pomocou MKP20132013Mladý výskumníkA. KrokÚPI SjF
Modernizácia kalibračného zariadenia pneumatických sond katedry tepelnej energetiky strojníckej fakulty STU v Bratislave (IT/6/06)20062006-- Iný domáci --V. MolnárKTE SjF
Modernizácia laboretórii na meranie vybraných tepelnotechnických a technických veličín (006STU-4/2018)20182020KEGAR. PalenčárÚAMAI SjF
Modifikácia experimentálneho zariadenia na výskum kavitácie20152015Mladý výskumníkZ. CsukaÚPI SjF
Modifikácia užitkových vlastností drevných materiálov a rozšírenie oblastí ich použitia (ŠP 4)20032006Štátny programĽ. ŠoošKVT SjF
Modulová stavba dezintegračného zariadenia pre dezintegráciu tuhých organických odpadkov (APVT - 20-021104)20052007APVVĽ. ŠoošKVT SjF
Modulová stavba progresívnej konštrukcie zhutňovacieho stroja s rotačnou kinematikou (APVV-17-0660)20182021APVV - Všeobecná výzvaĽ. ŠoošÚSETM SjF
Monitorovací systém bezpečenosti prevádzky pri zavádzaní nových technológií na báze zemného plynu (60/PG04/2008B)20102010-- Iný domáci --V. ChmelkoSjF
Monitorovací systém bezpečnosti prevádzky plynu pri zavádzaní nových technológií (24/09)20092009-- Iný domáci --V. ChmelkoKTM SjF
Monitorovanie a ovládanie inteligentných HVAC systémov20192019Mladý výskumníkP. MinarčíkÚAMAI SjF
Motorové vozidlo na hybridný pohon (1/2104/05)20052007VEGAV. FerenceyKALSM SjF
Možnosti prípravy a aplikácie časticových kompozitov s odpadových materiálov20192021VEGAE. GondárÚTM SjF
Možnosti zníženia nárokov na dovoz energetických zdrojov pri zabezpečení trvalo udržateľného rozvoja v Slovenskej republike (1/4115/07)20072009VEGAF. UrbanKTE SjF
Multidisciplinárne modelovanie prúdenia kvapaliny v hydrostatických prvkoch (1/9410/03)20032005VEGAK. PrikkelKHS SjF
NANOTECHNOLOGIES, MATERIALS AND NEW PRODUCTION TECHNOLOGIES - UNIVERSITY COOPERATION IN RESEARCH AND IMPLEMENTATION OF JOINT PROGRAMS IN STUDY BY STIMULATE ACADEMIC MOBILITY (CIII-BG-0613-01-1112)2011--CEEPUSM. TolnayÚSETM SjF
Návrh a experimentálne overenie materiálového modelu s vnútorným / materiálovým tlmením pre cyklicky a dynamicky zaťažené kovové a gumené konštrukčné prvky (1/0051/10)20102012VEGAP. ÉlesztösSjF
Návrh a konštrukcia zariadenia pre ohrev biomasy prostredníctvom mikrovĺn20112012Mladý výskumníkJ. OndruškaÚSETM SjF
Návrh a konštrukčné spracovanie experimentálneho zariadenia na SUPERkritickú vodu pre ENERGetické využitie organických odpadov20132013Mladý výskumníkM. GajdošÚESZ SjF
Návrh a modifikácia pružne-plastických materiálových modelov pre numerickú analýzu materiálov zaťažených cyklicky (1/4106/07)20072009VEGAR. JančoKTM SjF
Návrh a numerická realizácia materiálového modulu na simuláciu zvárania a tvárniacich procesov s fázovou premenou (1/2084/05)20052007VEGAP. Élesztös
Návrh a numerické overenie zdokonalenej rovnice vedenia tepla pre termomechanickú analýzu oceľových konštrukcií pracujúcich v extrémnych pracovných podmienkach metódou konečných prvkov (1/0627/13)20132016VEGAL. ÉcsiÚAMM SjF
Návrh a realizácia strojového videnia vo výrobných systémoch20122013Mladý výskumníkJ. BaďoÚSETM SjF
Návrh a rezlizácia logického autonómneho riadenia železničnej prevádzky20182020Excelentné tímy mladých výskumníkovM. GašparíkÚAMM SjF
Návrh e-learningového virtuálneho prostredia pre distribuované výrobné systémy (232-043STU-4/2010)20102012KEGAŠ. ValčuhaSjF
Návrh experimentálneho overenia vlastností aktívneho dvojhmotového zotrvačníka v pohone automobilu20192019Mladý výskumníkK. SlobodaÚDTK SjF
Návrh konštitutívneho modelu pre numerickú simuláciu dezintegrácie pevných materiálov metódou diskrétnych prvkov. (1/1069/04)20042006VEGAP. Élesztös
Návrh konštitutívnej rovnice pre MKP s disipačnými procesmi pre viacnásobne plne viazané úlohy (1/0488/09)20092011VEGAL. ÉcsiSjF
Návrh materiálového modelu na numerickú simuláciu creepu pre nové TiAL intermetalické zliatiny (1/0740/16)20162018VEGAP. ÉlesztösÚAMM SjF
Návrh metodiky a stanovenie presnejšieho ťahového diagramu materiálov na spresnenie numerických elastoplastických výpočtov (1/4103/07)20072009VEGAC. BelavýKMaT SjF
Návrh metodiky využívania nástrojov 3D modelovania a virtuálnej reality v podmienkach výučby v špecializovaných laboratóriách (3/7307/09-SJF)20092011KEGAM. TolnaySjF
Návrh objektívnych a termodynamicky konzistentných materiálových modelov na modelovanie správania sa poddajných telies s konečnými nevratnými pretvoreniami a opisom pomocou veľkých pretvorení (1/0783/19)20192021VEGAL. ÉcsiDek SjF
Nelineárne parametrické kmitanie nádob s kvapalinou20162016Mladý výskumníkM. SivýÚAMM SjF
Nelineárne riadenie s obmedze-niami a odhad stavu mechanic-kých systémov pre vnorené plat-formy riadenia (APVV-14-0399)20152019APVV - Všeobecná výzvaB. Rohaľ-IlkivÚAMAI SjF
Nelineárny odhad stavu a parametrov pre samonapájané monitorovanie stavu konštrukcií (APVV-17-0240)20182022APVV - Všeobecná výzvaG. TakácsÚAMAI SjF
Nelineárny odhad stavu a parametrov pre samonapájané monitorovanie stavu konštrukcií (APVV-18-0124)2019--APVV - Všeobecná výzvaG. TakácsÚAMAI SjF
Neoxidická konštrukčná keramika pre náročné aplikácie v oblasti tribológie (1/2107/05)20052007VEGAV. PulcKMaT SjF
New Rules for assessing Mathematical Competencies (0201/0022/17)2017--ERASMUS+D. RichtárikováÚMF SjF
New Technologies and Principes of Automatic Manufacturing Control System (SK-Srbsko-01607)20082009Bilaterálna spolupráca - SR - SrbskoA. PavlovKVS SjF
Nezávislé posudzovanie materiálov na zasadnutie výboru jadrovej bezpečenosti SE-EBO (7/09)20092009-- Iný domáci --F. UrbanKTE SjF
Nové metódy merania emisivity povrchov pevných materiálov (1/0610/17)20172019VEGAP. PavlásekÚAMAI SjF
Nové metódy ovplyvňovania komfortu automobilu20142014Mladý výskumníkT. MilesichÚDTK SjF
Nové počítačové metódy pre analýzu osudu a účinku biologicky aktívnych látok (1/0521/03)20032005VEGAL. DedikKAIPT SjF
Nové prístupy pri uplatnení metódy šesť sigma pri zlepšovaní kvality produkcie strojárskych a automobilových produktov (1/0543/10)20102012VEGAI. JanigaSjF
Nové spôsoby získavania elektrickej energie z nežiadúcich vibrácií20192019Mladý výskumníkP. GrosingerÚAMM SjF
Numerická analýza a experimentálne overenie vlastností pružných podkladov pod potrubným systémom20162016Mladý výskumníkV. ValkovičÚAMM SjF
Numerická simulácia únosnosti konštrukcií v oblasti veľkých deformácií a plasticity materiálu s viactelesovým kontaktom na základe bezpečnostných predpisov (APVT-99-014304)20052007APVVL. GulanKCS SjF
Obsahová integrácia a diverzifikácia vysokoškolského štúdia (3/4087/06-SJF)20062008KEGAV. FerenceyKALSM SjF
Odhad únavovej životnosti konštrukcií pri viacosovom stave napätosti20112012Mladý výskumníkR. ĎurkaÚAMM SjF
Odchýlky držania tela študentov v závislosti od profesijných, motorických a psychických faktorov. (1/0106/08)20082010VEGAA. CepkováSjF
Odpadové hospodárstvo bez hraníc (HUSK 0801/1.7.1/0125)20092010Cezhraničná spolupráca - SK - HUĽ. KolláthSjF
Ohybové vlastnosti a modul pružnosti v ohybe. Testa na 6 ks nosičov. (07/10)20102010-- Iný domáci --V. HrnčiarSjF
Ohybové vlastnosti a modull pružnosti v ohybe podľa ISO 178 (24/08)20082008-- Iný domáci --V. HrnčiarKMaT SjF
On-Line Learning Modules for Waste treatment, Waste disposal and Waste recycling (113101621)20112014Leonardo da VinciĽ. ŠoošÚSETM SjF
Optimalizácia cirkulačných bioreaktorov na spracovanie odpadov a odpadových vôd (1/0294/03)20032005VEGAL. ChriašteĺKChSZ SjF
Optimalizácia geometrických parametrov a výskum vplyvu povlakov na hlučnosť a trvanlivosť štandardného a HCR ozubenia v hybridných pohonoch vozidiel (1/0277/12)20132016VEGAM. VerešÚDTK SjF
Optimalizácia granulátu pre proces rekarbonizácie vo fluidizovanej vrstve20182018Mladý výskumníkR. RužinskýÚPI SjF
Optimalizácia hydrostatických pohonov mobilných pracovných strojov z hľadiska ich minimálnej hmotnosti a minimálnej energetickej náročnosti prenosu výkonu pri splnení kinematických a silových požiadavok. (1/0191/08)20082010VEGAJ. KrchnárSjF
Optimalizácia technologických postuov spracovania plastového odpadu vytláčaním a vstrekovaním s využitím softvérového produktu (AV - 4/0007/05)20052007APVVE. GondárKMaT SjF
Optimalizácia tlakového granulátora. (17/09)20092009-- Iný domáci --R. FeketeKChSZ SjF
Optimalizácia tribologických a ekologických charakteristík vybraných konštrukčných uzlov so zameraním na prenos výkonu (1/3184/06)20062008VEGAM. BošanskýKCS SjF
Optimalizácia výroby vstrekovaných výliskov z termoplastov a ich recyklátov (AV-22/08)20082010-- Iný domáci --E. GondárSjF
Optimization of the robots and manipulators in the Scientific and Pedagogical Process at the Central and East European Universities (CII-RO-0105-01-0607)20062007CEEPUSM. TolnayKVS SjF
Optimlizácia hydraulického návrhu čerpadla (1/9412/02)20022004VEGAB. KnížatKHS SjF
Ovládanie semiaktívneho systému tlmenia cestného motorového vozidla20132013Mladý výskumníkB. JanikovičÚDTK SjF
Paralelná numerická optimalizácia pre rýchly a adaprívny odhad pomocou pozorovateľa s pohyblivým horizontom20122013Mladý výskumníkT. PolóniÚDTK SjF
Permanentné magnety na báze karbidov a nitridov zliatín kovov vzácnych zemín (1/9421/02)20022004VEGAV. HrnčiarKMaT SjF
Pevnostné výpočty a optimalizácia tvaru a rozmerov skrine náhonu čerpadla a príruby (19/09)20092009-- Iný domáci --B. HučkoKTM SjF
Pevnostné výpočty dnového vystuženia mot.nákl.lode (803/230/120 ministerstvo dopravy ČR)20022002-- Iný domáci --P. PatekKALSM SjF
PLM Laboratórium Strojníckej fakulty STU v Bratislave (IT/8/06)20062006-- Iný domáci --M. TolnayKVS SjF
Počítačová podpora konštrukčných prác prostredníctvom informačných a komunikačných technológií (IT/4/06)20062006-- Iný domáci --M. NemčekováKE SjF
Podpora výučby matematiky pomocou voľne dostupných matematických softvérov (001UJS-4/2011)20132016KEGAD. VelichováÚMF SjF
Podpora výučby odborných predmetov prostredníctvom vzdelávania v odbore dopravné stroje a zariadenia (007STU/4-2019)20192021KEGAL. GulanÚDTK SjF
Pokročilá lokalizácia a navigácia mobilných robotických systémov na báze nelineárneho numerického pozorovateľa. (1/0317/17)20172019VEGAJ. VachálekÚAMAI SjF
Pokročilé metódy modelovania, riadenia a návrhu mechanických systémov ako sústav so sústredeným vstupom a rozloženým výstupom (APVV-0160-07)20082010-- Iný domáci --G. HulkóSjF
Pokročilé metódy modelovania, riadenia a návrhu systémov s rozloženými parametrami (1/0036/08)20082010VEGAG. HulkóSjF
Pokročilé metódy vyhotovenia meraní a kalibrácie meradiel20152017VEGAR. PalenčárÚAMAI SjF
Pokročilé štatistické a výpočtové metódy pre meranie a metrológiu (APVV-15-0295)20162020APVV - Všeobecná výzvaR. PalenčárÚAMAI SjF
Pokročilé techniky pre praktickú implementáciu stratégií prediktívneho riadenia (SK-FR-2015-0015)20162017Bilaterálna spolupráca - SR - FrancúzskoB. Rohaľ-IlkivÚAMAI SjF
Poloautomatická prevodovka do osobného automobilu20162016Mladý výskumníkM. GašparíkÚAMM SjF
Posúdenie merania prietoku procesného plynu meraného ultrazvukovým prietokomerom a clonou na vstupe do kompresora (09/10)20102010-- Iný domáci --V. MolnárSjF
Posúdenie seizmickej odolnosti dieselgenerátorovej stanice (08/10)20102010-- Iný domáci --M. MusilSjF
Posudzovanie vplyvu zaťaženia na nosné časti mobilných pracovných strojov pri simulácii prevádzkových skúšok podľa noriem ISO 14 397 -- 1 a ISO 14397 -- 220122013Mladý výskumníkV. PulkovníkÚDTK SjF
Potláčanie kmitania na mechanických lisoch (1/0298/03)20032005VEGAJ. SlavkovskýKMaT SjF
Potláčanie kmitania tenkostenných mechanických sústav (1/4128/07)20072009VEGAP. ŠolekKTM SjF
Povrchovo modifikovaná elektróda pre zváranie pozinkovaných plechov20142014Mladý výskumníkP. BaksaÚTM SjF
Practical Placement for Slovak University Students (SK/03/A/F/Pl-301213)20042005-- Iný domáci --P. KostkaSjF
Pravdepodobnostné prístupy riešenia potrubných systémov uložených na pružných podkladoch20192019Mladý výskumníkS. MihelováÚAMM SjF
PRAXIS - European Center for Project/Internship Excellence (518811-LLP-1-2011-1-PT-ERASMUS-ENW, 2011-3819)20112014ErasmusĽ. ŠoošÚSETM SjF
Prediktívne riadenie mechanických systémov (APVV-0280-06)20072009APVVB. Rohaľ-IlkivKAIPT SjF
Preparation of Feasibility study on mat. technol. and pers. provisions of sorted collection of waste on territory of Up.ZO emphasizing its mat. and energ. utilization using exp. of Austr. partner (2003/005-704.01)20052008-- Iný domáci --M. PeciarKChSZ SjF
Preplňovaný spaľovací motor s pohonom na syntézne plyny z obnoviteľných zdrojov energie (APVV-17-0006)20182021APVV - Všeobecná výzvaM. PolóniÚDTK SjF
Presné riadenie piezoelektrických systémov (APVV 0427-07)20082010-- Iný domáci --P. ŠolekSjF
Prevádzková lokalizácia a kvantifikácia trhlilny v lopatke veternej turbíny (1/4093/07)20072009VEGAM. MusilKTM SjF
Priemyselný výskum metód a postupov generatívneho konštruovania a znalostného inžinierstva pre vývoj automobilov (26240220076)20122014OP VaVM. VerešSjF
Príprava a štúdium gradientných materiálov a povlakov pre aplikácie v podmienkach extrémnych procesov degradácie (1/0114/10)20102012VEGAŠ. EmmerSjF
Príprava a vlastnosti časticových kompozitných systémov na báze uhlíka modifikované výrazne vodivými a veľkostne rozdielnymi časticami (1/1068/04)20042006VEGAŠ. EmmerKTM SjF
Príprava a vlastnosti laserových kompozitných návarov s Ni matricou spevnenou WC časticami. (1/0278/10)20102012VEGAZ. IždinskáSjF
Príprava akreditovaného študijného programu "Výrobné systémy a manažérstvo kvality" na EUR-ACE akreditované štúdium (027STU-4/2019)20192021KEGAM. KrálikÚSETM SjF
Problémy vibroizolácie a vibračnej diagnostiky porúch strojov a konštrukcií (1/2103/05)20052007VEGAO. ZáhorecKTM SjF
Procesy tuhnutia a ovplyvňovanie ich podmienok pri nekonvenčných spôsoboch zlievania a zvárania vysokým vonkajším tlakom šmykovými rýchlosťami resp. vysokoenergetickým zväzkom lúčov (1/9429/02)20022004VEGAL. StančekKMaT SjF
Program ďalšieho vzdelávania v oblasti priemyselnej automatizácie a informačných technológií (13120110014)20052006-- Iný domáci --G. HulkóKAIPT SjF
Progresívna metodika testovania vybraných technologických parametrov výrobných strojov (1/0265/08)20082010VEGAE. KurekováSjF
Projekt e-learning a návrhu virtuálneho prostredia pre odbor virtuálne závody /VZ/ budované na báze inteligentných výrobných systémov /IMS/ - VS -IMS (3/100103)20032006KEGAŠ. ValčuhaKVS SjF
Projekt počítačom podporovaného systému na projektovanie, prevádzku a simuláciu výrobných a logistických úloh strojárskych automatizovaných výrob (1/4114/07)20072009VEGAM. TolnayKVS SjF
Projektová dokumentácia a overenie funkčnosti vtekov plavebných komôr (42/08)20082008-- Iný domáci --K. StračárKHS SjF
Quality Assurance in Higher Education (The UK Aproach and Interaction with Slovak Universities) (QAHEA)20012004-- Iný domáci --L. JavorčíkKVT SjF
Quality Assurance,Function Tests,Simulation and Monitoring of the Mechanical Drives (H-0137 01/02)20012003CEEPUSM. KrálikKVS SjF
Quality Assurance,Function Tests,Simulation and Monitoring of the Mechanical Drives (H-0137 02/03)20022003CEEPUSM. KrálikKVS SjF
Quality Improvement in University Management (SK-/01/A/F/EX-100 404)20012003-- Iný domáci --I. JanigaKM SjF
Realizácia merania parametrov mobilného pracovného stroja20132013Mladý výskumníkM. MoťovskýÚDTK SjF
Realizácia skúšok zhutňovania popola zo spaľovania nekontaminovanej drevnej hmoty v kombinácii s magnezitom (20/10)20102010-- Iný domáci --Ľ. ŠoošSjF
Redukcia tepelnej záťaže budov najmä striech2018---- Iný domáci --M. MasarykÚESZ SjF
Regional Development by Distance Learning of SME Managers(REDILEM ) (SK/01/31P/PP-142226)20012004-- Iný domáci --P. BrokešKChSZ SjF
Regional Development by Distance Learning of SME Managers(REDILEM ) (SK/01/31P/PP-142226)20052005-- Iný domáci --P. BrokešKChSZ SjF
Renewable energy resources (CII-SK-0405-02-1011)2010--CEEPUSJ. VlnkaÚAMAI SjF
Reologické vlastnosti viac fázových sústav (1/0303/18)20182020VEGAR. FeketeÚPI SjF
Research, Development and Education in Precision Machining (CIII-RS-0507-01-1112)2011--CEEPUSI. OnderováÚSETM SjF
Riadené kmitanie odpruženia automobilu využitím semiaktívnych komponentov (1/0503/10)20102012VEGAM. MusilSjF
Riadenie parametrov liatia s kryštalizáciou pod tlakom na zmenu štruktúry a vlastností odliatkov z hliníkovej zliatiny na tvárnenie20152017Excelentné tímy mladých výskumníkovB. VankoÚTM SjF
Riadenie robotického ramena autonómneho mobilného robotického systému20152015Mladý výskumníkT. KováčÚAMAI SjF
Riadenie systémov zadaných numerickými štruktúrami na zložitých oboroch definície z demonštráciami cez internet (1/9278/02)20022004VEGAG. HulkóKAIPT SjF
Riadenie žeriava s uvažovaním zmeny parametrov a nelinearít20182018Mladý výskumníkP. GrosingerÚAMM SjF
Riadiaci systém magnetického ložiska pre pokročilé aplikácie v energetike20152015Mladý výskumníkR. KozakovičÚESZ SjF
RIEČNA A NÁKLADNÁ RO-RO LOĎ NA PREPRAVU AUTOMOBILOV (1/3186/06)20062008VEGAP. PatekKALSM SjF
Robotický seniorský asistent20182018Excelentné tímy mladých výskumníkovM. DzurillaÚAMM SjF
Robustnosť multikriteriálnej optimalizácie dynamických sústav z pohľadu vibroizolácie, jazdného konfortu, jazdnej bezpečenosti a stability riadiaceho systému (1/2092/05)20052007VEGAF. PalčákKTM SjF
RORETA - Aplikácia rozšírenej reality v procese výučby technológie obrábania (053STU-4/2018)20182020KEGAĽ. ŠoošÚSETM SjF
Rozšírenie aktuálnych metód výpočtu dynamickej nestability automobilových kotúčových bŕzd s uvažovaním termálno-štrukturálnych efektov (1/0227/19 )20192021VEGAJ. ÚradníčekÚSETM SjF
Rozšírenie aktuálnych metód výpočtu dynamickej nestability automobilových kotúčových bŕzd zahrnutím termálno-štrukturálnych efektov. (APVV-18-0411)2019--APVV - Všeobecná výzvaM. MusilÚAMM SjF
Rozšírenie možností generatívneho projektovania v automobilovom priemysle20132013Mladý výskumníkJ. GulanováÚDTK SjF
Rozšírenie možností virtuálneho laboratória pre podporu výučby technológií spracovania a energetického využívania obnoviteľných energonosičov (059STU-4/2013)20132016KEGAĽ. ŠoošÚSETM SjF
Rozšírenie platnosti výpočtových standartov pre návrh seizmicky odolných nádrží naplnených kvpalinou, z hľadiska bezpečnosti v JE a iných priemyselných oblastiach (APVV-15-0630)20162018APVV - Všeobecná výzvaM. MusilÚAMM SjF
Rozšírenie virtuálneho e-learningového laboratória s podporou vzdialených on-line výpočtov prostredníctvom webMATHEMATICE (IT/9/06)20062006-- Iný domáci --M. KováčováKM SjF
Rozvoj ľudských zdrojov pre výskum a vývoj v oblasti automatizácie (bez kódu)20052006-- Iný domáci --B. Rohaľ-IlkivKAIPT SjF
Rozvoj moderných metód a technológií na racionálnu spotrebu energie zariadeniami čerpacej techniky (1/0113/08)20082010VEGAM. VarcholaSjF
Rýchla prototypizácia algoritmov pre nelineárne prediktívne riadenie rýchlych mechatronických systémov20142014Mladý výskumníkM. GulanÚAMAI SjF
Scientific Scenarios and Art (2008-2254/001-001 CTU MECOAN)20082011-- Iný domáci --M. KováčováKM SjF
Senzorický systém pre magneticky levitujúci hriadeľ20152015Mladý výskumníkM. KertészÚDTK SjF
Simulácia prúdenia tekutín v distribučných sieťach (1/2087/05)20052007VEGAB. KnížatKHS SjF
SLAN_BRAW Support to the Slovak Academic Network for Building Regional Awareness (ICA1-2000-50022)20002003-- Iný domáci --Ľ. ŠoošSjF
Slovak University Students in the Enterprises of EU Countries (SK/04/A/F/PL-402295)20042005-- Iný domáci --M. BavlšíkováDek SjF
Slovak-Austrian-German-Alliance for Vocational Education and Training (2015-1-SK01-KA202-008951)20152017ERASMUS+M. PeciarÚPI SjF
SMAP Spaľovacie motory s pohonom na alternatívne palivá vyrobené z obnoviteľných zdrojov energie (1/0017/14)20142016VEGAM. PolóniÚDTK SjF
SMHCNG Spaľovacie motory piestové s pohonom na zmes zemného plynu a vodíka (1/0024/09)20092011VEGAM. PolóniSjF
Solárna klimatizácia väčších budov2018---- Iný domáci --M. MasarykÚESZ SjF
Sonotródne nástrojové materiály (1/0189/12)20132016VEGAŠ. EmmerÚTM SjF
SPAMCAV Spaľovacie motory s pohonom na paliva CNG a CNG-vodík (1/3171/06)20062008VEGAM. PolóniKALSM SjF
Spoluprác na vývoji technológie komunálnych a iných odpadov pre energetické zhodn. Briketovanie materiálu RDF (05/10)20102010-- Iný domáci --Ľ. KolláthSjF
Spôsob efektívneho využívania energie s ohľadom na úsporu paliva (1/3180/06)20062008VEGAJ. HolmanováKTE SjF
Spracovanie odpadných polyolefínov na plynné monoméry a zmesné etylétery (APVV-18-0348)2019--APVV - Všeobecná výzvaM. PeciarÚPI SjF
Spracovanie pevnostného výpočtu (31/08)20082008-- Iný domáci --P. ÉlesztösKTM SjF
Stanovenie a výskum vplyvu parametrov v procese zhutňovania odpadovej biomasy na výslednú kvalitu výliskov (1/0420/16)20162018VEGAP. KrižanÚSETM SjF
Stanovenie charakteristík kvantifikácie emisií a indikátorov kvality ovzdušia v podmienkach európskej legislatívy (3/4800/08)20082010KEGAM. PeciarSjF
Stanovenie neistôt kalibrácie meracích systémov pri technologickom transfere kvality v automobilovom priemysle (1/3131/06)20062008VEGAR. PalenčárKAIPT SjF
Stanovenie ovplyvňujúcich faktorov na metrologické vlastnosti snímačov pracujúcich na termoelektrickom princípe (APVV-17-0235)20182022APVV - Všeobecná výzvaS. ĎurišÚAMAI SjF
Statické výpočty mechanických a hydraulických strát, meranie tlak. spádov, prietokov otáčok (17/08)20082008-- Iný domáci --K. StračárKHS SjF
Stavba experimentálneho zariadenia pre riadenie pohonu otoče mobilného pracovného stroja20112012Mladý výskumníkM. GlatzÚDTK SjF
Stratégie merania na súradnicových meracích strojoch pri hodnotení geometrických odchýlok tolerovaných útvarov20132013Mladý výskumníkR. BudiskýCI SjF
Stroje pre extrémne rýchle delenie materiálov (APVT - 99-02-2604)20052006APVVĽ. KolláthKVT SjF
Strojné zariadenie na efektívne zhutňovanie energetického odpadu (1/0401/03)20032005VEGAĽ. ŠoošKVT SjF
Supporting SMEs towards a new phase to European Research Area on new processes, adaptive manufacturing systems and the factory of the future (NMP2-ER-2011-266549)20112015International cooperationŠ. ValčuhaÚSETM SjF
Súradnicové meranie (1/1087/04)20042006VEGAA. KrsekKVS SjF
Synergický vplyv gradientu rýchlostí prúdenia tuhnúcej taveniny a vysokých rýchlostí jej ochladzovania v procese liatia s kryštalizáciou pod tlakom zliatin NeFe kovov pre automobilový priemysel (1/0359/08)20082010VEGAL. StančekSjF
Syntéza poznatkov o základných vlastnostiach partikulárnych látok a metódy ich merania (349-033STU-4/2010)20102012KEGAŠ. GuželaSjF
Špeciálne povrchové úpravy ako možnosť zvýšenia únosnosti a zlepšenia tribologických charakteristík prevodových mechanizmov (1/0189/09)20092011VEGAM. BošanskýSjF
Štúdia - delenie variabilných nákladov na teplo a elektrinu elektronickou metódou (33/08)20082008-- Iný domáci --F. UrbanKTE SjF
Štúdia pre optimalizáciu dávkovania NH4OH na kotloch Teplárne spoločnosti CM Europ Power Slovakia (19/10)20102010-- Iný domáci --F. RidzoňSjF
Štúdia využiteľnosti mikrogeneračných a kogeneračných jednotiek malého výkonu (36/08)20082008-- Iný domáci --F. UrbanKTE SjF
Štúdium biológie, metód masového chovu a rádiosenzitivity vrtivky mediteránnej (kmeň tsl) a mníšky veľkohlavej a ich využitie v technike sterilného hmyzu (APVT - 51- 0042702)20042006APVVI. MorávekKVS SjF
Štúdium možností prípravy a aplikácie kompozitných materiálov z odpadového dreva a plastov. (1/0394/16)20162018VEGAE. GondárÚTM SjF
Štúdium podmienok tuhnutia pre získanie tixotrópnej mikroštruktúry a nerozvážne deje v spojovaní, s ohľadom na ich uplatnenie v automobilovom priemysle (1/2106/05)20052007VEGAL. StančekKMaT SjF
Štúdium štruktúry niklových návarov typu Ni-Cr-B-Si-C zhotovených technológiou laserového a elektrónolúčového navárania (1/4094/07)20072009VEGAZ. IždinskáKMaT SjF
Štúdium technológií spájania nových typov kovových a nekovových materiálov pre aplikácie v automobilovom priemysle. (1/0065/08)20082010VEGAP. SejčSjF
Štúdium tribologických charakteristík nových vysokotvrdých povlakov na materiáloch vhodných pre prevodové mechanizmy (1/0227/15)20152017VEGAM. BošanskýÚDTK SjF
Štúdium vlastností nekovových materiálov pre automobilový priemysel (1/0066/08)20082010VEGAE. GondárSjF
Štúdium vlastností zvarových spojov vysokopevných oceľových plechov zhotovených laserom20112012Mladý výskumníkP. ŠevčíkÚTM SjF
Štúdium vplyvu parametrov laserového zvárania na mikroštruktúru a mechanické vlastnosti polotovarov zložených z oceľových plechov HCT600X a HX220BD20152015Mladý výskumníkT. CsicsóÚTM SjF
Štúdium vplyvu recyklácie na degradáciu vlastností termoplastových výstrekov (1/9419/02)20022004VEGAE. GondárKMaT SjF
Štúdium získavania sféroidickej morfológie primárneho tuhého roztoku zliatiny hliníka na tvárnenie a jeho vplyvu na mechanické vlastnosti. (1/0876/14)20142017VEGAL. StančekÚAMM SjF
Ťahanie súčiastok zo zložených polotovarov (1/2091/05)20052007VEGAP. KostkaKMaT SjF
Technical Characteristics Researching of Modern Products in Machine Industry (Machine Design, Fluid Technics and Calculations) with the Purpose of Improvement Their Market Characteristics and Better P (CII-RS-0304-02-0910)20082010-- Iný domáci --M. VerešSjF
Technical Characteristics Researching of Modern Products in Machine Industry (Machine Design, Fluid Technics and Calculations) with the Purpose of Improvement Their Market Characteristics and Better Placement on the Market (CIII-RS-0304-04-1112)2011--CEEPUSM. VerešÚDTK SjF
Technická pomoc pri zabezpečení činností pri hodnotení výkonových parametrov turbosústrojov (31/09)20092009-- Iný domáci --V. MolnárKTE SjF
Technická pomoc pri zabezpečovaní činností - analýza výpočtu tlaku a teploty (28/09)20092009-- Iný domáci --V. MolnárKTE SjF
Teoretické a praktické riešenie konštrukcie na pružnom lineárnom a nelineárnom podklade (017STU-4/2018)20182020KEGAR. JančoÚAMM SjF
Termokinetický prepočet kondenzátora TG 1 (11/09)20092009-- Iný domáci --S. MalýKTE SjF
Tlakové straty pri prúdení chladiva CO2 cez výtlačnú časť ventilovej dosky kompresora20132013Mladý výskumníkJ. ŠustekÚESZ SjF
Tlakové straty sacieho filtra kompresora pre chladivo R74420132013Mladý výskumníkR. RumanÚESZ SjF
Training in Embedded Predictive Control and Optimization (FP7-PEOPLE-2013-ITN-607957)2014--Initial trainingB. Rohaľ-IlkivÚAMAI SjF
Training in Embedded Predictive Control and Optimization (607957)20142018Initial trainingB. Rohaľ-IlkivÚAMAI SjF
Training of institutions in modern environmental Approaches and Technologies (TIMEA) (IB_JEP-41156-2006 (RS) TIMEA)20072009-- Iný medzinárodný --Ľ. ŠoošKVT SjF
Transfer proznatkov pre moderné automatizované výroby (13120110532)20072008-- Iný domáci --M. KrálikKVS SjF
Tvárnenie a REW spájanie kombinovaných výťažkov z vysokopevných mikrolegovaných plechov a plechov z Al-zliatin (1/0405/19 )20192022VEGAA. SchrekÚTM SjF
Tvárnenie plechov z vysokopevných ocelí (1/0405/08)20082010VEGAP. KostkaSjF
Tvorba e-learningových stránok z predmetu Pružnosti a pevnosť (IT/157/05)20052005-- Iný domáci --R. JančoKPP SjF
Tvorba tématicky zameraných laboratórnych pracovísk pre implemetáciu rôznych typov vnorených platforiem do výučby (027STU-4/2017)20172018KEGAJ. VachálekÚAMAI SjF
Úloha jadrových šupiek vo formovaní, rozpade a štruktúre ťažkých a superťažkých zložených jadier (2/4098/25)20042006VEGAJ. LejaKF SjF
Umwelt Management Systeme-Handbuch fuer kleine und mittlere Unternehmen (A/99/1/050150/PI/III.3a/FPC)20022002-- Iný domáci --K. JelemenskýKChSZ SjF
Únavová životnosť pri dvojosovom namáhaní - kvantifikácia vrubových účinkov20132013Mladý výskumníkM. MargetinÚAMM SjF
Uniform approach to ,mathematical modeling in drug development and in biomarker and surrogate endpoint determination/evaluation (COST B15)20002003COSTL. DedikKAIPT SjF
Univerzálny nosič nástroja pre extrémne rýchle delenie materiálov (1/3181/06)20062008VEGAĽ. KolláthKVT SjF
Univerzitný vedecký park STU Bratislava (26240220084)20132015OP VaVE. GondárSjF
Upgrading the Skills of University Teaching Staff in Welding to Quality Welding Personnel in Accordance with International Standards and Curriculum Development in Postgraduate Welding Educ. Program (VN/Asia-Link/006(104722))20052008-- Iný domáci --V. HrnčiarKMaT SjF
Uplatnenie ekologických a tribologických princípov v súčasných konštrukciách, pohonných a prevodových systémoch (APVT - 20- 007602)20022005APVVŠ. KrálKCS SjF
Určenie geometrických charakteristík objektov zo zobrazení získaných z kriminalisticky relevantných obrazových záznamov (APVV 0161-12)20132017APVV - Všeobecná výzvaD. VelichováÚMF SjF
Určenie geometrických charakteristík objektov zo zobrazením získaných z kriminalisticky relevantných obrazových záznamov (APVV-0161-12)20132017APVV - Všeobecná výzvaD. VelichováÚMF SjF
Vákuové odplyňovanie Al práškových komponentov (22/08)20082008-- Iný domáci --V. HrnčiarKMaT SjF
Validácia počítačových simulácií z meraní v aerodynamickom tuneli20142014Mladý výskumníkJ. BereznaiÚESZ SjF
Validácia termohydraulických výpočtových nástrojov pre vysokoteplotné aplikácie (APVV-17-0349)20182021APVV - Všeobecná výzvaR. OlšiakÚESZ SjF
Variabilný bi-frakčný vznetový motor na palivo z odpadových surovín na báze ropy (APVV-17-0507)20182021APVV - Všeobecná výzvaM. PolóniÚDTK SjF
Verifikácia nového únavového kritéria pri viacosom namáhaní20142014Mladý výskumníkP. NovotnýÚAMM SjF
Verifikácia únavového kritéria pri multiaxiálnom neproporcionálnom zaťažení (ťah-krut)20142015Pokračujúci mladý výskumníkM. MargetinÚAMM SjF
Viacdielny tréningový posilňovací systém trupu pre športovcov a netrénovaných jedincov s funkčnými bolesťami chrbta (APVV-15-0704)20162019APVV - Všeobecná výzvaĽ. ŠoošÚSETM SjF
Viacjazyčný slovník mobilnej pracovnej techniky (3/3205/05)20052007KEGAJ. BukoveczkyKCS SjF
Vibrodiagnostická analýza dvojvalcového piestového kompresora20152015-- Iný domáci --Ľ. MagdolenÚDTK SjF
Vibroizolácia strojov, dopravných prostriedkov a vibračná diagnostika porúch rotačných strojov (1/9432/02)20022004VEGAO. ZáhorecKTM SjF
Virtuálne laboratórium pre podporu výučby technológií spracovania a energetického využívania obnoviteľných energonosičov (3/7216/09)20092010KEGAĽ. ŠoošSjF
Virtuálne laboratórium 3D merania geometrických veličín (005STU-4/2012)20132016KEGAR. PalenčárÚAMAI SjF
Vodné dielo Gabčíkovo - výtoky, merania na objektoch č. 5, 6 a 7 ĽPK (29/09)20092009-- Iný domáci --K. StračárKHS SjF
Vplyv kvality biopaliva na emisie plynov a emisie tuhých častíc z domácich kotlov (SK-PT-2015-0033)20162017Bilaterálna spolupráca - SR - PortugalskoP. KrižanÚSETM SjF
Vplyv polymérnych aditív na hydrodynamiku prúdenia kvapalín v aparátoch s turbulentným vírovým tokom20182018Mladý výskumníkE. PuškášováÚPI SjF
Vplyv procesných parametrov vysokošmykovej granulácie na rast aglomerátov20152015Mladý výskumníkO. MachoÚPI SjF
Vplyv prúdového poľa na hydraulické vlastnosti axiálneho stroja (1/9411/02)20022004VEGAM. GančoKHS SjF
Vplyv recyklácie na zmenu vlastností konštrukčných a technických plastov používaných v automobilovom priemysle (1/2089/05)20052007VEGAE. GondárKMaT SjF
Vplyv technologických parametrov na vlastnosti spájkovaných spojov pozinkovaných oceľových plechov vyhotovených oblúkovou technológiou MIG/MAG a laserovým lúčom (1/9422/02)20022004VEGAP. SejčKMaT SjF
Vplyv termálneho zaťaženia na dynamiku kotúčových bŕzd a nimi emitovaného hluku (1/0841/13)20132016VEGAL. StarekÚAMM SjF
Vybudovanie centra na výučbu inžinierskych predmetov v dvoch jazykových mutáciách (011STU-4/2013)20132016KEGAJ. BukoveczkyÚDTK SjF
Vybudovanie výskumno-vývojovej a inovačnej siete pre oblasť materiálov a technológií ich spájania (MATNET) (JPD 3-2005/1-018; kód 131 202 00076)20062008-- Iný domáci --J. JerzKMaT SjF
Vyhľadávanie a možnosti aplikácie nových technológií v procese spracovávania odpadového skla nespracovateľného bežnými technológiami - stratégia výskumu a vývoja technológií a logistiky pracovania jednotlivých prúdov (1240/15/30)20152016-- Iný domáci --Ľ. ŠoošÚSETM SjF
Vykurovacie pelety z biomasy (27/09)20092009-- Iný domáci --P. KrižanKVT SjF
Výmenník tepla s koaxiálnymi skrutkovito zvinutými rúrami (APVV-18-0430)2019--APVV - Všeobecná výzvaŠ. GuželaÚPI SjF
Výpočet a posúdenie hlukovej záťaže spôsobovanej leteckou prevádzkou na letiskách Vodochody, Benešov (44/08)20082008-- Iný domáci --M. KamenickýKCS SjF
Výpočet ukotvenia sedadla a plošiny v ambulantnom priestore sanitného vozidla (06/10)20102010-- Iný domáci --M. MusilSjF
Výpočtové nástroje pre vysokoteplotné termohydraulické aplikácie a ich experimentálna validácia (APVV-18-0009)2019--APVV - Všeobecná výzvaR. OlšiakÚESZ SjF
Vypracovanie analýzy - posúdenie pevnosti konštrukčného návrhu reaktora A.01406 (18/08)20082008-- Iný domáci --M. PeciarKChSZ SjF
Vypracovanie expertného posudku na návrh technol. spracovania textilného odpadu (20/08)20082008-- Iný domáci --P. KrižanKVT SjF
Vypracovanie metodiky a spracovanie pedagogickej dokumentácie pre výučbu bakalárov v oblasti automatizácie výrobných systémov (3/0074/02)20022004KEGAM. TolnayKVS SjF
Vypracovanie metodiky a spracovanie pedagogickej dokumentácie pre výučbu bakalárov v oblasti automatizácie výrobných systémov. (ID KIB: 642)20042004KEGAM. TolnayKVS SjF
Vypracovanie metodiky a spracovanie pedagogickej dokumentácie pre výučbu bakalárov v oblasti AVS (3/0074/04)20042006KEGAM. TolnaySjF
Vypracovanie počítačového 3D CAD modelu nastaviteľného navíjacieho prípravku pre navíjanie cievok transformátora a technickej dokumentácie20152015-- Iný domáci --P. SlovákÚDTK SjF
Vypracovanie projektovej dokumentácie a analýza "Vplyv vybraných mechanických a energetických parametrov pri prestavbe vyradených lodných kontajnerov a ich recyklácia"20152015-- Iný domáci --R. JančoÚAMM SjF
Výroba prototypu elektrického invalidného vozidla pre ľahký terén20162016Mladý výskumníkT. LiedlÚDTK SjF
Výroba tvarovo presných kvádrov europaliet lisovaním (1/3187/06)20062008VEGAĽ. ŠoošKVT SjF
Výrobné zdroje elektrickej energie a premeny energií (ŠP 5)20032005Štátny programĽ. ŠoošKVT SjF
Výskum a analýza zvýšenia energetickej efektívnosti tepelného čerpadla (APVV-17-0670)20182021APVV - Všeobecná výzvaF. UrbanÚESZ SjF
Výskum a implementácia PLM pre virtuálne závody (malé a stredné) v SR (AV - 4/0008/05)20052007APVVŠ. ValčuhaKVS SjF
Výskum a kvantifikácia vplyvu technologických a konštrukčných parametrov v procese lisovania rôznych druhov biomasy20132014Pokračujúci mladý výskumníkP. KrižanÚSETM SjF
Výskum a optimalizácia postupov zlepšovania úžitkových vlastností ložiskových materiálov s cieľom zvýšenia životnosti a trvanlivosti valivých ložísk pre koľajové vozidlá (APVV-18-0439)2019--APVV - Všeobecná výzvaĽ. ŠoošÚSETM SjF
Výskum a realizácia modelového virtuálneho závodu v Európskom výskumnom a výrobnom priestore (aAV/1014/2003)20032005APVVŠ. ValčuhaKVS SjF
Výskum a realizácia modelového virtuálneho závodu v európskom výskumnom priestore (AV-1014/2003)20032009APVVŠ. ValčuhaKVS SjF
Výskum a transformácia viacfázových sústav pre nekonvenčné pokročilé materiály s exaktnými mechanicko-fyzikálnymi vlastnosťami (APVV-18-0092)2019--APVV - Všeobecná výzvaP. PeciarÚPI SjF
Výskum a vývoj metodiky navrhovania inovácií strojárskych výrob novej generácie v digitalizovaných sieťovo prepojených závodoch (INOVANET) (AV 1302/09)20092011-- Iný domáci --Š. ValčuhaSjF
Výskum a vývoj mikrogeneračnej jednotky (APVV-0270-06)20072009APVVM. PolóniKALSM SjF
Výskum a vývoj nových typov povlakov vhod-ných pre elektródy určené na odparové bodové zváranie pozinkovaných oceľových plechov (1/0385/15)20152017VEGAP. SejčÚTM SjF
Výskum aplikácie trecieho zvárania s premiešením (TZsP) ako alternatívy za tavné postupy zvárania (ITMS 26240220031)20102013OP VaVP. ÉlesztösSjF
Výskum aplikovateľnosti metódy generatívneho konštruovania pri návrhu modulov mobilných strojov s prihliadnutím na trvalo udržateľný rozvoj (1/0391/19)20192021VEGAL. GulanÚDTK SjF
Výskum dejov v uhlíkových sústavách určených pre klzné a tesniace aplikácie (APVV-0475-07)20082010APVVR. OlšiakSjF
Výskum dynamickej nestability a výskytu hluku automobilových kotúčových bŕzd a vybraných technológií obrábania. (1/0637/18)20182020VEGAM. KrálikÚSETM SjF
Výskum experimentálnych viacotvorových tlakových sond (1/0835/18)20182020VEGAJ. BereznaiÚESZ SjF
Výskum hydraulických vlastností jednolopatkového čerpadla20192019Mladý výskumníkM. KurillaÚESZ SjF
Výskum javov prebiehajúcich v termohydraulických okruhoch s prirodzenou cirkuláciou inertných plynov (1/0743/18)20182020VEGAF. UrbanÚESZ SjF
Výskum kontinuálnej aglomerácie framaceutických práškových materiálov20182020Excelentné tímy mladých výskumníkovO. MachoÚPI SjF
Výskum mechanických vlastností rôznych spojov zostáv kompozitných sendvičových konštrukcií (SK-FR-2015-0016)20162017Bilaterálna spolupráca - SR - FrancúzskoL. GulanDek SjF
Výskum metód generovania vnútorných štruktúr komponentov zhotovených FDM metódou s dôrazom na ich mechanické vlastností20182019Excelentné tímy mladých výskumníkovP. ZaujecÚDTK SjF
Výskum metód merania vybraných kľúčových parametrov prevádzky špeciálnych opravníkových pásov s dôrazom na metrologickú nadväznosť, bezpečnosť a spoľahlivosť (APVV-18-0089)2019--APVV - Všeobecná výzvaS. ĎurišÚAMAI SjF
Výskum metodologického a sytémováho riešenia prípravy tvorivých pracovníkov pre priemysel (2003 SP 51/028 09 00/028 09 11 č.1.3)20032006Štátny programM. VarcholaKHS SjF
Výskum modulárnej štruktúry novej generácie pásových ťahačov pre technológie v enviromentálne citlivom prostredí (APVV-17-0309)2018--APVV - Všeobecná výzvaL. GulanÚDTK SjF
Výskum modulovej platformy pre orientovaný segment mobilných pracovných strojov (APVV-0100-06)20072009APVVJ. BukoveczkyKCS SjF
Výskum možností implementácie koridorov pre autonómne vozidlá (APVV-18-0491)2019--APVV - Všeobecná výzvaĽ. MagdolenÚDTK SjF
Výskum možnosti uplatnenia metód ge-neratívneho konštruovania pri vývoji modulov mobilných pracovných strojov (1/0445/15)20152017VEGAL. GulanÚDTK SjF
Výskum možností využitia generatívneho konštruovania v procese návrhu modulov mobilných strojov s aplikáciou materiálov a technológií zohľadňujúcich trvalo udržateľný rozvoj (1/0449/18)20182020VEGAL. GulanÚDTK SjF
Výskum nekonvenčných pokročilých materiálov aplikáciou procesu granulácie viacfázových sústav (APVV-17-0029)20182021APVV - Všeobecná výzvaP. PeciarÚPI SjF
Výskum optimálnych štruktúr DVS v inovačnom procese (LPP-0418-09)20092012-- Iný domáci --Š. ValčuhaSjF
Výskum parametrov ovplyvňujúcich proces lisovania odpadovej biomasy do formy tuhých ušľachtilých biopalív20122013Mladý výskumníkP. KrižanÚSETM SjF
Výskum parametrov plazmového zvárania a spájkovania povlakových plechov z dvojfázových a viacfázových ocelí (1/2086/05)20052007VEGAP. SejčKMaT SjF
Výskum parametrov špeciálnych technologických procesov z aspektu zvyšovania kvality produkcie (1/2085/05)20052007VEGAK. RužičkaKMaT SjF
Výskum platformy modulov vybranej skupiny mobilných pracovných strojov, ich optimalizácia metódami generatívneho konštruovania (APVV-15-0524)20162020APVV - Všeobecná výzvaL. GulanÚDTK SjF
Výskum prenosu vibroakustickej energie a jej redukcia pri aplikácii kompozitných materiálov pri stavbe mobilných pracovných strojov s cieľom skvalitnenia pracovného prostredia (1/0123/10)20102012VEGAS. ŽiaranSjF
Výskum prevádzkovej životnosti rozhodujúcich stavebných modulov mobilných pracovných strojov (1/0301/12)20132016VEGAL. GulanÚDTK SjF
Výskum procesov mechaniky partikulárnych látok (1/4090/07)20072009VEGAM. PeciarKChSZ SjF
Výskum procesu lisovania biomasy do formy tuhých biopalív a experimentálna verifikácia matematického modelu ako algoritmu pre adaptívny riadiaci systém zhutňovacích strojov20132013Mladý výskumníkM. MatúšÚSETM SjF
Výskum progresívneho výmenníka tepla (APVV-17-0193)20182022APVV - Všeobecná výzvaŠ. GuželaÚPI SjF
Výskum progresívnych metód a prostriedkov v automatizácii výroby (1/1056/12)20132016VEGAM. KrálikÚSETM SjF
Výskum progresívnych metód a prostriedkov v automatizovanom procese zvárania karosérie20112012Mladý výskumníkM. HudecÚSETM SjF
Výskum progresívnych technológií mechaniky partikulárnych látok (1/0276/17)20172019VEGAM. PeciarÚPI SjF
Výskum silových pomerov počas zhutňovania biomasy a tvarová optimalizácia lisovacích nástrojov zhutňovacích strojov (1/0085/19 )20192021VEGAP. KrižanÚSETM SjF
Výskum špeciálnych pokročilých technológií mechaniky partikulárnych látok (1/0028/19)20192021VEGAP. PeciarÚPI SjF
Výskum technologických uzlov CNC strojov na delenie materiálov energolúčovými technológiami ( S3/2015)20152018-- Iný domáci --Ľ. ŠoošÚSETM SjF
Výskum technológií progresívneho zhodnocovania odpadov zo starých vozidiel (1103/11/10) (1103/11/10)20112014-- Iný domáci --Ľ. ŠoošÚSETM SjF
Výskum tribologických a ekologických charakteristík vybraných konštrukčných uzlov na báze tenkých kovových vrstiev (1/0425/18)20182020VEGAM. BošanskýÚDTK SjF
Výskum tribologických charakteristík nových vysokotvrdých povlakov na materiáloch vhodných pre prevodové mechanizmy (APVV-17-0576)20182022APVV - Všeobecná výzvaM. BošanskýÚDTK SjF
Výskum tribologických charakteristík nových vysokotvrdých povlakov na materiáloch vhodných pre prevodové mechanizmy (APVV-18-0045)2019--APVV - Všeobecná výzvaM. BošanskýÚDTK SjF
Výskum trvanlivosti nástrojov progresívnej konštrukcie zhutňovacieho stroja a vývoj adaptívneho riadenia procesu zhutňovania (APVV-0857-12)20132017APVV - Všeobecná výzvaĽ. ŠoošÚSETM SjF
Výskum tvárnenia a REW spájania výliskov z vysokopevných oceľových plechov a plechov z hliníkových zliatin (1/0469/18)20182021VEGAA. SchrekÚTM SjF
Výskum v oblasti simulácie postupností - rozšírenie informácií o konvergenčných poliach20132013Mladý výskumníkP. LetavajÚMF SjF
Výskum v oblasti sumácie postupností20122013Mladý výskumníkP. LetavajÚMF SjF
Výskum vlastností liekových foriem s riadeným uvolňovaním účinnej látky využitím procesu extrúzie a sferonizácie20162018Excelentné tímy mladých výskumníkovP. PeciarÚPI SjF
Výskum vlastností materiálov a ich vývoj pre nosné konštrukcie a pruženie v prívesovej technike (APVV-17-0666)20182022APVV - Všeobecná výzvaP. ŠolekÚAMM SjF
Výskum vlastností nových super tvrdých povlakov na báze boridov titánu (TiBx) na rezných nástrojoch (1/1138/04)20042006VEGAŠ. ValčuhaKVS SjF
Výskum vlastností zvarových spojov vybraných kovových sústav zhotovených pevnolátkovým laserom (APVV-0281-12)20132017APVV - Všeobecná výzvaP. ŠvecÚTM SjF
Výskum vplyvu materiálových vlastností gumo-kovových komponentov na zníženie vysokofrekvenčných vibrácií a hluku v konštrukčných uzloch elektromobilov (APVV-18-0464)2019--APVV - Všeobecná výzvaJ. DankoÚDTK SjF
Výskum vplyvu procesu polymerizácie a sušenia PVC latexu na parametre PVC plastisolov (APVV-17-0347)20182022APVV - Všeobecná výzvaM. PeciarÚPI SjF
Výskum vplyvu procesu polymerizácie a sušenia PVC latexu na parametre PVC plastisolov (APVV-18-0370)2019--APVV - Všeobecná výzvaM. PeciarÚPI SjF
Výskum vplyvu pružných prvkov na prenos dynamického zaťaženia pôsobiaceho od vozovky do konštrukčných uzlov vozidla20112012Mladý výskumníkP. LorencÚAMM SjF
Výskum vplyvu semiaktívnych prvkov pruženia na bezpečnosť a pohodlie jazdy automobilu20122013Mladý výskumníkJ. DankoÚDTK SjF
Výskum vplyvu termálneho zaťaženia na dynamiku kotúčových bŕzd a výskyt hluku20122013Mladý výskumníkA. SuchalÚAMM SjF
Výskum vybraných procesov mechaniky partikulárnych látok (1/0314/10)20102012VEGAM. PeciarSjF
Výskum, vývoj a realizácia novej technológie a systémov intenzifikácie a skvalitňovania procesov WJM/UWJM a ultrazvukového brúsenia aplikáciou výkonového ultrazvuku a abraziva (IPVT/1/98)19982005APVVĽ. KolláthKVT SjF
Výskumné centrum ALLEGRO (26220220198)20142015OP VaVF. UrbanÚESZ SjF
Výskumné práce na hydraulickom riešení technológií a experim. výskumne recyklačného čerpadla pre práčky (6/08)20082008-- Iný domáci --M. VarcholaKHS SjF
Vytvorenie CE na výskum a vývoj konštrukčných kompozitných materiálov pre strojárske, stavebné a medicínske aplikácie (CEKOMAT I) (ITMS 26240120006)20092011OP VaVM. PeciarSjF
Vytvorenie meracieho okruhu pre výskum prúdenia vo výtokovom kanáli plavebnej komory SVD Gabčíkovo20112012Mladý výskumníkJ. PodlesnýÚESZ SjF
Využitie matematických modelov tekutinových mechanizmov ako diagnostických nástrojov (1/2088/05)20052007VEGAJ. KrchnárKHS SjF
Využívanie dištančných foriem vedenia seminárov z fyziky na zlepšenie individuálneho prístupu ku študentom (IT/3/06)20062007-- Iný domáci --J. DillingerKF SjF
Vývoj a aplikácia oteruvzdornej konštrukčnej keramiky pre technologické spracovanie abrazívnych suspenzií (AV - 4/0006/05)20052007APVVV. PulcKMaT SjF
Vývoj a experimentálne overenie nekonvenčných kombinovaných systémov výroby chladu a tepla s vyšším stupňom energetického a ekologického využitia primárnej energie (1/0295/03)20032005VEGAV. HavelskýKTT SjF
Vývoj a optimalizácia technológie aditívnej výroby a konštrukcie zariadenia pre výrobu súčiastok s optimalizovanou pevnosťou a výrobnými nákladmi (APVV-18-0527)2019--APVV - Všeobecná výzvaJ. BeniakÚSETM SjF
Vývoj a výroba unikátneho skúšobného zariadenia pre skúšanie vnútorného HCR ozubenia hybridných pohonov automobilov + zápis úžitkového vzoru20142014Mladý výskumníkA. KrajčovičÚDTK SjF
Vývoj a výskum metód a prostriedkov merania pre automobilový priemysel (1/0310/09)20092011VEGAR. PalenčárSjF
Vývoj a výskum prípravy technicky vyspelých materiálových sústav metódou elektrofrézy pre následné spracovanie páškovou metalurgiou (1/4102/07-SJF)20072009VEGAŠ. EmmerKMaT SjF
Vývoj inovatívnych metód pre primárnu metrológiu momentu sily aplikáciou silových účinkov (APVV-18-0066)2019--APVV - Všeobecná výzvaS. ĎurišÚAMAI SjF
Vývoj, návrh a experimentálne overenie kombinovaného systému výroby chladu, tepla a elektrickej energie na báze absorbčného chladiaceho obehu s pracovnými látkami zeolit - voda (1/4113/07)20072009VEGAV. HavelskýKTT SjF
Vývoj nízkoemisných palív zo zvyškov biomasy (SK-PL-2015-0059)20162017Bilaterálna spolupráca - SR - PoľskoJ. OndruškaÚSETM SjF
Vývoj novej metódy na extrakciu záťažových cyklov pre potreby odhadu únavovej životnosti konštrukcií zaťažených náhodný viacosovým neproporcionálnym zaťažením. (1/0730/19)20192021VEGAM. MargetinÚAMM SjF
Vývoj originálnej konštrukcie zhutňovacieho lisu s obrátenou kinematikou (APVV-18-0505)2019--APVV - Všeobecná výzvaĽ. ŠoošÚSETM SjF
Vývoj retraktora pre operácie v dutine brušnej (APVV-15-0757)20162019APVV - Všeobecná výzvaB. HučkoÚAMM SjF
Vývoj snímača vibrácií20152015-- Iný domáci --Ľ. MagdolenÚDTK SjF
Vývoj softvérového vybavenie pre voľbu usporiadania súčiastok na paletách, automatické generovanie programu podľa rozloženia objektov na paletách (AV-0005/2007)20072009APVVM. TolnayKVS SjF
Vývoj softvérovej podpory s využitím fyzikálnej simulácie pre optimalizáciu procesov plynulého odlievania ocele ako systémov s rozloženými parametrami pre Železiarne Podbrezová, a.s. (APVV-14-2044)20152019APVV - Všeobecná výzvaG. HulkóÚAMAI SjF
Vývoj systému monitorovania spolupôsobenia korózneho poškodenia a napätosti líniových potrubí (20/09)20092011-- Iný domáci --V. ChmelkoSjF
Vývoj špeciálneho low friction tesnenia dvojradového ložiska pre vodné čerpadlá automobilu (APVV-18-0437)2019--APVV - Všeobecná výzvaĽ. ŠoošÚSETM SjF
Vývoj technológie prípravy komunálnych a iných odpadov pre energetické zhodnotenie. (14/09)20092009-- Iný domáci --Ľ. KolláthKVT SjF
Vývoj vysoko teplotného-krátkodobého doskového pasterizéra na spracovanie potravy-krvi pre muchy tse-tse (12722/Regular Budget Fund)20042006RAV MŠ SRI. MorávekKVS SjF
Vzdelávací portál Strojníckej fakulty STU pre podporu distribuovaného vzdelávania, e-learningu a webMatematiky (M-ePortál, kód 13120120104)20042008-- Iný domáci --M. KováčováKM SjF
Vzdelávania nezamestnaných zo znevýhodnených skupín pre prácu technológov zvárania a pracovníkov nedeštruktívneho skúšania (13110100020)20062008-- Iný domáci --P. SejčKMaT SjF
Vzdelávanie v oblasti zvárania plastov - nové možnosti ulatnenia na trhu práce (13120120323)20072008-- Iný domáci --E. GondárKMaT SjF
Vznetový variabilný bi-frakčný motor na palivo z odpadových surovín na báze ropy (APVV-18-0230)2019--APVV - Všeobecná výzvaM. PolóniÚDTK SjF
Vznik a efektívne zhodnotenie biomasy a odpadov pre potreby stavebníctva, energetiky a iných odvetví priemyslu (1/0370/03)20032005VEGAĽ. KolláthKVT SjF
V4 Green energy platform (31110027)20112013-- Iný medzinárodný --M. MasarykÚESZ SjF
Walking towards an European regionally based research area on new processes and flexible intelligent manufacturing systems (6RP/ERAC-CT-2006-36229 (MANUNET))20062010-- Iný domáci --Š. ValčuhaKVS SjF
WS Debate - Stimulating Policy Debate on Women and Science Issues in Central Europe (FP6-036651 (WS& DEBATE ))20062008-- Iný domáci --D. VelichováKM SjF
X-math -Designing a Framework for Mathematical and Scientific e-learning Using XML with Emphasize on the Evaluation of Pedagogical Methods (90196-CP-1-2001-1-NO-Minerva-M)20022003-- Iný domáci --D. VelichováKM SjF
Zabezpečenie metrologickej kontroly meradiel vnútro-očného tlaku (1/0556/18)20182020VEGAS. ĎurišÚAMAI SjF
Zabezpečenie nadväznosti meraní a modely vyhodnotenia meraní pre automobilové a biomedicínske inžinierstvo (1/0120/12)20132016VEGAR. PalenčárÚAMAI SjF
Zahraničná spolupráca a propagácia generatívneho konštuovania20162016Mladý výskumníkJ. GulanováÚDTK SjF
Základný výskum procesov v mechanike partikulárnych materiálov (1/0652/13)20132015VEGAM. PeciarÚPI SjF
Založenie pilotného laboratória pre výučbu technológie programovateľných hradlových polí (005STU-4/2018)20182020KEGAG. TakácsÚAMAI SjF
Zavádzanie progresívnych metód pre zvyšovanie úrovne vzdelávacieho procesu predmetu metrológie teploty (039STU-4/2017)20172018KEGAS. ĎurišÚAMAI SjF
Zavádzanie systému riadenia merania do strojárskej výroby (1/1076/04)20042006VEGAE. KurekováKAIPT SjF
Zavedenie progresívnych metód vzdelávania pre výrobné systémy zamerané na automobilovú produkciu (035STU-4/2017)20172018KEGAM. KrálikÚSETM SjF
Zhodnotenie odpadných plastov na ekologicky prijateľné komponenty palív (20-PO6105)20052007APVVM. PeciarKChSZ SjF
Získavanie energie z kmitajúcich sústav (1/0298/13)20132016VEGAP. ŠolekÚAMM SjF
Zisťovanie fyzikálno-mechanických vlastností úletov (29/08)20082008-- Iný domáci --Š. GuželaKChSZ SjF
Zlepšenie základnej informačnej infraštruktúry SjF a jej služieb (IT/43/05)20052005-- Iný domáci --M. ReptaVIS SjF
Zlepšenie základnej informačnej infraštruktúry SjF STU a jej služieb v oblasti rozšírenia prístupu študentov k využívaniu internetu (IT/1/06)20062006-- Iný domáci --M. ReptaVS SjF
Zlepšovanie kvality produkcie strojárskych výrobkov pomocou moderných štatistických metód (1/3182/06)20062008VEGAI. JanigaKM SjF
Zlepšovanie vedomostnej úrovne a zručnosti študentov v oblasti navrhovania a aplikovania metód a prostriedkov na meranie geometric-kých veličín (014STU-4/2015)20152017KEGAR. PalenčárÚAMAI SjF
Znižovanie energetickej náročnosti plynárenských sústav aplikáciou nových modelov tvorby hydrátov (563/PG04/2011)20122015-- Iný domáci --J. RajzingerÚESZ SjF
Znižovanie straty mechanickej energie dávkovaním polyakrylamidu do turbulentného prúdu vody20192019Mladý výskumníkE. PuškášováÚPI SjF
Zriadenie centra excelentnosti nadnárodného významu pre výskum korózie a koróznej erózie v prostredí petrochemického priemyslu (CENT - Corrosion Erosion excelleNce cenTre)20142014OP VaVP. ÉlesztösÚAMM SjF
Zvýšenie efektívnosti energetických systémov (1/0381/10)20102012VEGAF. UrbanSjF
Zvýšenie úrovne edukačného procesu v oblasti výrobných a environmentálnych technológií implementáciou inovatívnych nástrojov (061STU-4/2017)20172018KEGAP. KrižanÚSETM SjF
Zvýšenie úžitkových parametrov počítačom riadených rezacích strojov s nekonvenčnou kinematikou (1/0584/12)20132016VEGAE. KurekováÚAMAI SjF
Zvyšovanie kvality produkcie vo vybraných aplikáciách (SK-AT-2015-0023)20162017Bilaterálna spolupráca - SR - RakúskoM. KrálikÚSETM SjF
Zvyšovanie účinnosti fotovoltaických kolektorov konvektívnym solárnym chladením (1/0178/12)20132016VEGAM. MasarykÚESZ SjF
Zvyšovanie výkonnosti výrobných systémov na báze rekonfigurovateľnosti a implementácie real-time monitoringu a počítačovej inteligencie (APVT - KE - 1200)20052005APVVM. TolnayKVS SjF
160 rokov narodenia profesora Aurela Stodolu - oslavy výročia (038STU-4/2019)20192021KEGAJ. VlnkaÚAMAI SjF
3D Geometria (040STU-4/2018)20182019KEGAD. VelichováÚMF SjF
5-osový robotický systém pre aditívnu výrobu20182020Excelentné tímy mladých výskumníkovM. GulanÚAMAI SjFLegenda:
Aktivní stavy:podanýřešenýschválený
Neaktivní stavy:neschválenýukončený neúspěšněukončený úspěšně