Oct 18, 2019   6:44 a.m. Lukáš
Academic information system

Faculty of Mechanical Engineering - list of projects


Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 563

StateNameFromUntilTypeSupervisorDepartment
Distance Education in the Efficiency Improvement Methods and Total Quality Management Effectiveness area. (3/3113/05)20052007KEGAE. HekelováKVS FME
Active Methods in Teaching and Learning Mathematics (CII-HU-0028-02-0708)20092010CEEPUSD. VelichováKM FME
Active vibration control of mechanical systems AVCMS (LPP-0118-09)20092012-- Iný domáci --B. Rohaľ-IlkivFME
Adaptácia novej definície fyzikálnej jednotky termodynamickej teploty kelvin v SR (APVV-18-0294)2019--APVV - Všeobecná výzvaS. ĎurišÚAMAI FME
ADAPTING OF TECHNICAL TEXTS IN FOREIGN LANGUAGES AND THEIR IMPLEMENTATION INTO FOREIGN LANGUAGE EDUCATION IN MECHANICAL ENGINEERING THROUGH INNOVATIVE INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES. (034STU-4/2019)20192021KEGAA. KucharíkováÚJŠ FME
Adaptive vibration energy harvesting with online parameter identification (SK-CN-2017-0001)20182019Bilaterálna spolupráca - SR - ČínaG. TakácsÚAMAI FME
Adaptívne získavanie energie z vibrácií s priebežnou identifikáciou parametrov20152017Excelentné tímy mladých výskumníkovG. TakácsÚAMAI FME
Adaptívne získavanie energie z vibrácií s priebežnou identifikáciou parametrov (1/0033/18)20182020VEGAG. TakácsÚAMAI FME
Adaptívne získavanie energie z vibrácií s priebežnou identifikáciou parametrov (1/0284/19)20192021VEGAG. TakácsDek FME
Advanced International Studies in Mechanics of Micro - & Nanosystems (EU/US ATLANTIS No 2008 ? 1767 / 001 ? 001 CPT USMOBI)20082012-- Iný domáci --P. ÉlesztösÚAMM FME
Advanced simulation systems in courses of the new study program Production Technologies. (3/2411/04)20042006KEGAM. TolnayKVS FME
Advanced statistical and computational methods for measurement and metrology (APVV-15-0295)20162020APVV - Všeobecná výzvaR. PalenčárÚAMAI FME
Aktívna a pasívna bezpečnosť hendikepovaných osôb v automobile20152015Mladý výskumníkR. HasaÚDTK FME
Aktívne riadenie tenkostenných sústav (1/0199/10)20102012VEGAP. ŠolekFME
Aktívne tlmenie vibrácií mechanických konštrukcií pomocou numericky akcelerovaného prediktívneho riadenia (1/0144/15)20152017VEGAG. TakácsÚAMAI FME
An Innovative Methodology for Assesing and Training Interpersonal - Transferable Skils of Carear Starters: Development and Testing (UK/03/B/F/PP - 162014)20032005-- Iný domáci --E. HekelováKVS FME
An Interactive Training Tool for the Management and Minimisation of Non-Domestic Solid and Aqueous Wastes (UK/01//B/F/PP- 129423)20012004-- Iný domáci --K. JelemenskýKChSZ FME
An Interactive Training Tool for the Management and Minimisation of Non-Domestic Solid and Aqueous Wastes (UK/01//B/F/PP- 129423)20052005-- Iný domáci --K. JelemenskýKChSZ FME
Analýza a simulácia síl pôsobiacich na lopatku pri miešaní partikulárnych látok20122013Mladý výskumníkP. PeciarÚPI FME
Analýza seizmickej odolnosti nádrží na kvapalinu s nelineárnymi a časovo závislými parametrami (1/0742/15)20152017VEGAM. MusilÚAMM FME
Analýza termomechanických vlastností práškových materiálov počas jednoosového stláčania vo farmaceutickom priemysle20152017Excelentné tímy mladých výskumníkovP. PeciarÚPI FME
Analýza ultrasonických emisií tekutinových systémov aplikáciou umelých neurónových sietí (1/1090/04)20042006VEGAR. OlšiakKHS FME
Analýza veľkostných tried mobilných pracovných strojov z hľadiska určenia segmentu vhodného pre výrobcu a zostavenie katalogu zaťažovacích spektier pre overenie pevnostných vlastností rozhodujúcich stavebných modulov vyrábaných strojov (1/4116/07)20072009VEGAL. GulanKCS FME
Analýza vplyvu environmentálneho hluku na zdravie vo vzľahu ku kvantitatívnym a kvalitatívnym parametrom hlukovej expozície (APVV-17-0148)20182021APVV - Všeobecná výzvaS. ŽiaranÚAMM FME
Analýza vplyvu štrukturálno-termálnych efektov na dynamickú nestabilitu komponentov kotúčových bŕzd20162016Mladý výskumníkP. KrausÚAMM FME
Aplikácia elektro a magnetoreologických materiálov na potláčania kmitania (1/4123/07)20072009VEGAL. StarekKTM FME
Aplikácia generatívneho projektovania v automobilovom priemysle20142015Pokračujúci mladý výskumníkJ. GulanováÚDTK FME
Aplikovaný výskum a vývoj inovatívnej technológie pre ultra hlboké vrty (26240120042)20102013OP VaVM. MasarykÚESZ FME
Aplikovaný výskum technológie plazmotermických procesov (26240120070)20112014OP VaVM. VarcholaÚPI FME
Application of DEM method for education of particulate materials processes (025STU-4/2018)20182020KEGAP. PeciarÚPI FME
Application of DEM method in the education of process technology (016STU-4/2019)20192021KEGAM. PeciarÚPI FME
Aproximatívne modelovanie procesných charakteristík cyklónových separátorov20132013Mladý výskumníkĽ. BriššÚPI FME
Automated manufacturing systems and progressive technologies (SK-BUL 00106)20072008-- Iný domáci --A. PavlovKVS FME
Automobilový inžinier 21. storočia (AI 21, kód 13120120130)20052008-- Iný domáci --M. PolóniOALSM ÚDTK FME
BEZ NÁZVU (H-0150-02/03)20022003CEEPUSP. Élesztös
Biomass Engineering Treatment by Briquetting and Pelleting Process (SK-Srbsko-01107)20062009-- Iný domáci --Ľ. ŠoošKVT FME
Biomedicínske laborátorium (060STU-4/2016)20162018KEGAB. HučkoÚAMM FME
Biosimulácia ako nástroj pre výstavbu farmakologických modelov s fyziologickou interpretáciou parametrov (LPP-0164-07)20082011-- Iný domáci --L. DedikFME
Biosimulation - A New Tool in Drug (005137)20042009RAV MŠ SRL. DedikKAIPT FME
Biosimulation - A New Tool in Drug Development (005137)20042009-- Iný domáci --L. DedikKAIPT FME
Budovanie CE na výskum a vývoj konštrukčných kompozitných materiálov - 2. etapa (26240120020)20122012OP VaVĽ. ŠoošFME
Bunkový automat pri optimalizácii procesu kryštalizácie taveniny ocele pri plynulom odlievaní ako systému s rozloženými parametrami v Železiarňach Podbrezová, a.s. (APVV-18-0102)2019--APVV - Všeobecná výzvaG. HulkóÚAMAI FME
Cavitation measure on axial turbine impeller blades specified with various method. (1/2083/05)20052007VEGAK. PrikkelKHS FME
CEDIV-M II Centre of distance learning of the teachers of mathematics (CEDIV M-II kód 13120120238)20062008-- Iný domáci --M. KováčováKM FME
CENT - Corrosion Erosion excelleNce cenTre20142014OP VaVP. ÉlesztösÚAMM FME
Central Europe Repair & Re-use Centres and Networks (3CE278P3)20112014Central EuropeĽ. ŠoošÚSETM FME
Centrum ďalšieho vzdelávania učiteľov matematiky pre výučbu predmetu s podporou PAS (CEDIV-M, kód 11230220155)20042008-- Iný domáci --M. KováčováKM FME
Centrum priemyselného výskumu prevádzkovej životnosti vybraných komponentov nergetických zariadení (26240220081)20122014OP VaVV. ChmelkoFME
Complex Interactive Computing System to Suport Engineering of Working Machine Modules (APVT - 20-303102)20022004APVVJ. BukoveczkyKCS FME
Computer Aided Training in Measurement and Metrology (A/01/B/F/PP-124.137)20012004-- Iný domáci --M. HalajKAIPT FME
Constitutive model proposal for solid material disintegration simulation using the discrete element method (1/1069/04)20042006VEGAP. Élesztös
Control methods for distributed parameter systems given on complex definition domains with demonstrations in MATLAB ? Simulink (1/2051/05)20052007VEGAG. HulkóKAIPT FME
Damage detection problem for mechanical systems (APVV-20-063105)20062009APVVL. StarekKTM FME
Deep drawing of tailored blanks (1/2091/05)20052007VEGAP. KostkaKMaT FME
Deformačno-napäťový stav pri trecom zváraní s premiešavaním pri rôznych vstupných parametroch20192019Mladý výskumníkP. ŠlesarÚAMM FME
Desarrollo conjunto de INvestigación en la práctica DOcente - Joint development of research on teaching practice (0201/006/17)2017--ERASMUS+D. RichtárikováÚMF FME
Design and implementation of logical autonomous control of rail transport20182020Excelentné tímy mladých výskumníkovM. GašparíkÚAMM FME
Detection of dynamic stresses causes in machine systems and reduction of their impact on reliability, safety, lifetime, environment and man (1/0226/19)20192021VEGAM. MusilÚAMM FME
Detekcia porúch spojov komponentov konštrukcí na základe zmien ich modálno-spektrálnych vlastností20182018Mladý výskumníkR. HavelkaÚAMM FME
Detekcia porúch v mechanických sústavách (1/0297/03)20032005VEGAL. StarekKTM FME
Detekcia porúch v mechanických systémoch (1/0744/10)20102012VEGAL. StarekFME
Detekcia príčin dynamického namáhania strojových sústav v strategických prevádzkach a ich vplyv na spoľahlivosť, bezpečnosť, životnosť, prostredie a človeka a metódy redukcie ich vplyvu (1/0823/18)20182020VEGAM. MusilÚAMM FME
Detekcia stupňa poškodenia konvexno-konkávneho ozubenia vibroakustickou diagnostikou a porovnanie jeho životnosti s HCR ozubením (1/0135/12)20132016VEGAS. ŽiaranÚAMM FME
Detekcia úniku v potrubí pomocou akustických metód20192019Mladý výskumníkR. IžoldÚAMM FME
Detekcia zdrojov nízkofrekvenčné seizmického vlnenie mechanických sústav, jeho vplyv na ich spoľahlivosť a bezpečnosť, na prostredie a človeka a metódy redukcie (1/0544/16)20162018VEGAS. ŽiaranÚAMM FME
Development of Interactive and Animated Drawing Teaching Tools (0201/0020/17)2017--ERASMUS+D. VelichováÚMF FME
Development of low-emission solids fuel from biomass residues (SK-PL-2015-0059)20162017Bilaterálna spolupráca - SR - PoľskoJ. OndruškaÚSETM FME
Development of mechanical engineering (design, technology and production management) as an essential base for progress in the area of small and medium companies' logistics - research, preparation and implementation of joint programs of study (CIII-PL-0033-07-1112)2011--CEEPUSM. TolnayÚSETM FME
Development of mechanical engineering (design, technology and production management) as an essntial base for progress in the aarea of small and medium companies' logistics - research, preparation and (C II-PL-0033-01-0506)20052006CEEPUSM. TolnayKVS FME
Development of new cycle identification method for multiaxial fatigue life time estimation under nonproportional variable amplitude loading. (1/0730/19)20192021VEGAM. MargetinÚAMM FME
Development of New Water Treatment Technologies in the Paper Industry - Towards Zero Effluent Emissions (E! 4958 - ZEROEF)20092012-- Iný domáci --M. PeciarKChSZ FME
Development of progressive technology of biomass compacting and production of prototype and high-productive tools (ITMS 26240220017)20092013OP VaVĽ. ŠoošFME
Development of retractor for operations un the abdominal cavity (APVV-15-0757)20162019APVV - Všeobecná výzvaB. HučkoÚAMM FME
Development of the new high temperature short time blood pasteuriza'tion equipment for the tsetse fly diet (12722/Regular budget Fund - vyučtovanie)20092009-- Iný domáci --I. MorávekKVS FME
Development of the new high temperature short time blood pasteurization equipment for the tsetse fly diet (12722/Regular Budget Fund)20042006RAV MŠ SRI. MorávekKVS FME
Development of the new high temperature short time blood pasteurization equipment for the tsetse fly diet (12722/Regular Budget Fund)20042008-- Iný domáci --I. MorávekKVS FME
Diagnostics of Transmissions (MVP ZR 2000 - RF/ČR/SR/1)20002003-- Iný medzinárodný --Š. KrálKCS FME
Diagnostika a korekcia parametrov tvárniacich procesov z aspektu zvyšovania kvality produkcie (1/9420/02)20022004VEGAK. RužičkaKMaT FME
Diagnostika stupňa únavového poškodenia cyklicky namáhaných ocelí meraním mikrotvrdosti konštitutívnych fáz. (1/0100/08)20082010VEGAV. ChmelkoFME
dMath - Building a European Database of Mathematical e-learning Modules (N/03/B/F/PP/165.011)20032006-- Iný domáci --D. VelichováKM FME
Dobudovanie národného centra pre výskum a aplikáciu obnoviteľných zdrojov energie (ITMS 26240120028)20102014OP VaVĽ. KolláthÚSETM FME
Dobudovanie technologického centra spracovania plastov (IT/20/05)20052005-- Iný domáci --E. GondárKMaT FME
Doktorandi pre automobilový priemysel SR (13120200024)20042006-- Iný domáci --B. Rohaľ-IlkivKAIPT FME
Doktorandi pre modernú priemyselnú automatizáciu v SR (JPD 3 2005/NP1-047, kód 13120200115)20062008-- Iný domáci --C. BelavýKAIPT FME
Dynamická analýza elektrorozvodných skríň (51/08)20082008-- Iný domáci --M. MusilKTM FME
Dynamická analýza vlastností rotačných sústav20182018Mladý výskumníkS. MihelováÚAMM FME
Dynamika protónmi indukovaného štiepenia ťažkých jadier (2/7117/27)20072009VEGAJ. LejaKF FME
ECOLEADER - SER,Free Access to ISMES Laboratories (HPRI-CT-1999-00046)20012002-- Iný domáci --M. JuhásKAIPT FME
Education and Training of Institutions in Quality Management and Metrology (ETIQUM) (IB JEP-41120-2006 (RS), ETIQUM)20072009-- Iný medzinárodný --M. HalajKAIPT FME
Educational programs development for continuous professional training in CAx for mechanical engineering (0201/009/17)2017--ERASMUS+J. BeniakÚSETM FME
Efektívne metódy pre vnorené riadenie založené na optimalizácii (APVV-18-0023)2019--APVV - Všeobecná výzvaB. Rohaľ-IlkivÚAMAI FME
Efektívne prediktívne riadenie nelineárnych mechatronických systémov (LPP-0096-07)20082011-- Iný domáci --B. Rohaľ-IlkivFME
Efektívne zhodnotenie syntéznych plynov v spaľovacom motore určenom pre mikrogeneračnú jednotku20142014Mladý výskumníkA. ChríbikÚESZ FME
Ekologické spaľovacie motory s alternatívnymi palivami (1/0293/03)20032005VEGAM. PolóniKALSM FME
Ekologické, tribologické, dynamické a optimalizačné charakteristiky vývojových typov ozubených prevodov a vybraných konštrukčných uzlov (1/0296/03)20032005VEGAM. BošanskýKCS FME
E-laboratory of interactive experiments as a continuation project of multimedia aided eduction at Slovak Universities (3/4128/06-SJF)20062008KEGAS. HaluskováKF FME
E-Learningové a testovacie moduly pre vzdelávanie v oblasti počítačovej podpory výroby (026STU-4/2013)20132016KEGAJ. BeniakÚSETM FME
Elektrónolučové technológie so simultánnym predhrevom pre spájanie metalurgicky rôznorodých materiálov (APVT - 20-P01305)20052007APVVŠ. EmmerKMaT FME
Energetická koncepcia mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves (50/08)20082008-- Iný domáci --F. UrbanKTE FME
Energetické zhodnotenie alternatívnych palív vyrobených z obnoviteľných zdrojov energie v piestových spaľovacích motoroch (APVV-0015-12)20132017APVV - Všeobecná výzvaM. PolóniÚDTK FME
Energetika procesu miešania partikulárnych látok20162016Mladý výskumníkB. TomášováÚPI FME
Environmentálne udržateľný rozvoj klasických tepelných energetických systémov (1/2082/05)20052007VEGAV. MolnárKTE FME
ERA Bioenergy Strategy - Short Term Measures to Develop the European Area for Bioenergy Rtd (CT -2001-80526)20012003-- Iný domáci --Ľ. ŠoošKVT FME
ERA Bioenergy Strategy - Short Term Measures to Develop the European Area for Bioenergy Rtd. (CT-2001-80526)20052005-- Iný domáci --Ľ. ŠoošKVT FME
ERA Bionenergy Strategy - Short Term Measures to Develop the European Area for Bioenergy Rtd (CT-2001-80526)20042004-- Iný domáci --Ľ. ŠoošKVT FME
Establishing of the Centre of Excellence for research and development of composite materials for applications in mechanical and civil engineering and medicine (ITMS 26240120006)20092011OP VaVM. PeciarFME
European Database for Competence-Oriented Mathematics for Engineers20152015ERASMUS+D. RichtárikováÚMF FME
Evaluation of uncertainties in calibration of measurement systems used for technological transfer of quality in automotive industry (1/3131/06)20062008VEGAR. PalenčárKAIPT FME
EVLM - European Virtual Laboratory of Mathematics (SK/06/B/F/PP - 177436)20062008-- Iný domáci --D. VelichováKM FME
Experimental unit for teaching combustion engines (026STU-4/2018)20182020KEGAM. PolóniÚDTK FME
Experimentálna štúdia vybraných materiálových vlastností polymérbetónu s rôznym zložením20152015Mladý výskumníkM. SzarvasÚAMM FME
Experimentálne merania integrálnych parametrov motora20152015-- Iný domáci --M. PolóniÚDTK FME
Experimentálne pracovisko pre výskum a vývoj spaľovacích motorov a vozidiel na alternatívne palivá (IT/2/06)20062006-- Iný domáci --M. PolóniKALSM FME
Experimentálny dvojvalcový kompaktor s automtickým riadením lisovacej sily (IT/5/06)20062007-- Iný domáci --M. PeciarKChSZ FME
Expertíza a návrh úprav riešenia zníženia emisií z výbuchu absorbéra (5/08)20082008-- Iný domáci --M. PeciarKChSZ FME
Expertízny posudok na spracovanie kalov (32/09)20092009-- Iný domáci --Ľ. ŠoošKVT FME
Expertné posúdenie pracoviska pre peletovanie biomasy. (21/08)20082008-- Iný domáci --Ľ. ŠoošKVT FME
Extension of current prediction methods for car disc brake dynamic instability including thermal-structural effects (1/0227/19 )20192021VEGAJ. ÚradníčekÚSETM FME
Extension of the validity ofthe computation standarts for the esismically resistant liquid storage tanks, in terms of safety at NPPS and other industrial areas (APVV-15-0630)20162018APVV - Všeobecná výzvaM. MusilÚAMM FME
EZAP Energetické zhodnotenie alternatívnych palív - procesných plynov v spaľovacích motoroch. (1/0301/17)20172019VEGAM. PolóniÚDTK FME
Financial Institutions Personnel Training in the Concepts of Renewable Energy and Energy Efficiency Technologies for the Evaluation of Relevant Projects (FIP-TREET, HU/04/B/F/PP-170031)20042007-- Iný domáci --V. HavelskýKTT FME
Forming and REW joining of hybrid deep drawing parts from high-strength microalloyed blanks and Al-alloy blanks (1/0405/19 )20192022VEGAA. SchrekÚTM FME
Future Mathematics (2015-1-FI01-KA203-009044)20152018ERASMUS+D. VelichováÚMF FME
Fyzikálny model palivovej kazety jadrového reaktora VVER 44020162016Mladý výskumníkZ. ZávodnýÚESZ FME
Generative engineering design of production and powertrain components with usage of Rapid Prototyping technologies (APVV-17-0140)20182021APVV - Všeobecná výzvaM. VerešÚDTK FME
Generatívny konštrukčný návrh výrobných a hnacích komponentov s aplikáciou technológií Rapid Prototyping (APVV-14-0140)20182021APVV - Všeobecná výzvaM. VerešÚDTK FME
Gradientné materiály pripravené práškovou metalurgiou z mikro a nano častíc (APVV-20-057805)20062009APVVŠ. EmmerKMaT FME
Harmonised Curricula for Computer Aided Design, Manufacturing and Engineering Three Level Degree Programmes20162016ERASMUS+M. PokusováÚSETM FME
Hlbinný geotermálny výmenník vybudovaný plazmovým vŕtaním a jeho využitie pre energetiku (APVV-17-0407)20182020APVV - Všeobecná výzvaM. MasarykÚESZ FME
Hodnotenie vplyvu rezného prostredia na energetickú bilanciu procesu obrábania (1/0670/15)20152017VEGAM. TolnayÚSETM FME
Hydrodynamika a operačné vlastnosti riečnych RORO-ľodí na prepravu osobných automobilov (HYPEROSHIP) (1/0299/03)20032005VEGAP. PatekKALSM FME
Hypertext textbook: Plastics ? technical materials. (3/5200/07-SJF)20072009KEGAE. GondárKMaT FME
Characterization of the cavitation damage on the solid materials (1/0116/19)20192021VEGAM. MlkvikÚESZ FME
Charakterizácia akustických odoziev fázových transformácií v metastabilnej austenitickej oceli AISI 30420182018Mladý výskumníkM. RačekÚAMM FME
Identifikácia, optimalizácia, riadenie a monitoring ČOV (APVT - 20-035204)20052007APVVJ. VachálekKAIPT FME
Implementácia informačných technológií v automatizácii, meraní a experimentálnej technike (IT/7/06)20062006-- Iný domáci --G. HulkóKAIPT FME
Implementation of the new non-traditional forms of the physical education - the way to the building of the more reliable background of technics (13120120117)20052008-- Iný domáci --J. DillingerKF FME
Implementation of the use of unconventional materials in the teaching of engineering subjects (023STU-4/2019)20192021KEGAM. MargetinÚAMM FME
Impovement of production quality in selected application (SK-AT-2015-0023)20162017Bilaterálna spolupráca - SR - RakúskoM. KrálikÚSETM FME
Improvement of Product Development Studies in Serbia and Bosna and Herzegovina (530577-2012-RS-TEMPUS-JPCR)20122015Joint ProjectsM. VerešÚDTK FME
Improvement of Product Development Studies in Serbia and Bosnia and Herzegovina (530577 – 2012 – RS – TEMPUS – JPCR)20132015-- Iný medzinárodný --M. VerešÚDTK FME
Improving Innovativeness, Creativity and Proficiency of Youth through New technologies20162016ERASMUS+M. KrálikÚSETM FME
Improvment and Development of the Ecological Attitude in Serbia (IDEAS) (SM_SCM-C037B06-2006 (RS) IDEAS)20072008-- Iný medzinárodný --Ľ. ŠoošKVT FME
Influence of biofuel quality in gaseous and particulate matter emission from a domestic boiler (SK-PT-2015-0033)20162017Bilaterálna spolupráca - SR - PortugalskoP. KrižanÚSETM FME
Influence of Recycling on Change of Properties of Design and Engineering Plastics for automotive industry applications (1/2089/05)20052007VEGAE. GondárKMaT FME
Informačný systém o podmienkach obrábania VKL laserom pre požiadavku integrity povrchu (1/1088/04)20042006VEGAJ. ZongorKVS FME
INLAND CARGO RO-RO SHIP FOR AUTOMOBILES TRANSPORT (1/3186/06)20062008VEGAP. PatekKALSM FME
Innovation and Commercialisation in the NMP thematic area (NMP-CA-2013-618103)20142018Coordination of Research ActivitiesŠ. ValčuhaÚSETM FME
Innovative methods for education process improving in the field of additive manufacturing and computer-aided systems (051STU-4/2018)20182020KEGAJ. BeniakÚSETM FME
Innovative technologies for calibrating of measurement equipments (APVV-15-0164)20162018APVV - Všeobecná výzvaS. ĎurišÚAMAI FME
Inovácia dispečerského systému vykurovnia SJF (IT/175/05)20052006-- Iný domáci --M. ReptaFME
INSUTER - Information Network on the Technoliogy of Utilisation and Sustainability of Energy Resources (HPRP-CT-2001-00026-Thematic Network)20012004-- Iný domáci --B. FüriKTT FME
Integrovaná výskumná platforma zhodnocovania jednotlivých prúdov odpadov najmä z automobilového priemyslu20162017-- Iný domáci --Ľ. ŠoošÚSETM FME
Inteligent collaborative web supported computer aided "embodiment" design of machine tools (Projekt č. 11)20052006-- Iný medzinárodný --Š. ValčuhaKVS FME
Intelligent Robotic Systems in the Scientific and Pedagogical Process at the Middle European Universities (SK -0133 - 03/04)20032004CEEPUSM. TolnayKVS FME
Intelligent Robotic Systems in the Scientific and Pedagogical Processes at the Middle Europe Universities (SK-0119 01/02)20012002CEEPUSM. TolnayKVS FME
Intelligent Technology for Disassembly - and Recycling Oriented Products (Ro - 0124-03/04)20032004CEEPUSĽ. KolláthKVT FME
Intelligent Technology for Disassembly and Recycling Oriented Products (RO-124-04/05)20042005CEEPUSĽ. KolláthKVT FME
Interdisciplinary way of modern teaching in study program „Aplikovaná mechanika a mechatronika“ combine the physics of materials, engineering technologies and mechanics of materials (040STU-4/2019)20192021KEGAV. ChmelkoÚAMM FME
Introduction of the measurement control system into the industrial production (1/1076/04)20042006VEGAE. KurekováKAIPT FME
Kalibrácia modelov a optimalizácia spotreby energií regulačných staníc zemného plynu. (1/0250/10)20102012VEGAJ. RajzingerFME
Kauzalilta akustických emisií a degresie technického stavu mechanických komponentov hydraulických systémov (1/4105/07)20072009VEGAR. OlšiakKHS FME
Knowledge Bridge for Students and Teachers in Manufacturing Technologies (CIII-CZ-0201-04-1112)2011--CEEPUSI. OnderováÚSETM FME
Kombinovaná výroba elektriny a tepla, stanovenie metodiky na delenie energetickej bilancie (32/08)20082008-- Iný domáci --F. UrbanKTE FME
Kompetenčné centrum inteligentných technológií pre elektronizáciu a informatizáciu systémov a služieb (ITMS 26240220072)20112014OP VaVG. HulkóÚAMAI FME
Kompetenčné centrum pre nové materiály, pokročilé technológie a energetiku (ITMS 26240220073)20112015OP VaVĽ. ŠoošÚESZ FME
Komplexná počítačová podpora výučby súradnicovej metrológie pre školu a prax. (197-034STU-4/2010)20102012KEGAR. PalenčárFME
Kompozitné aktuátory na tlmenie vibrácií pomocou materiálov s tvarovou pamäťou20112012Mladý výskumníkG. TakácsÚAMAI FME
Konštrukcia a prevádzkové vlastnosti výmenníka tepla s koaxiálnymi skrutkovito zvinutými rúrami (1/0223/18)20182021VEGAŠ. GuželaÚPI FME
Konštrukcia progresívnych tvarových rezných nástrojov (1/4092/07)20072009VEGAV. GeletaKVT FME
Kontrolný výpočet sedačkovej konzoly (16/09)20092009-- Iný domáci --M. MusilKTM FME
Kovokeramický bedrový implantát (1/9434/02)20022004VEGAP. KostkaKMaT FME
Laboratory of Back Biomechanics (014STU-4/2019)20192021KEGAA. CepkováDek FME
Laserová navigácia mobilného robota20142014Mladý výskumníkĽ. ČapuchaÚAMAI FME
Laserové zváranie vysokopevných oceľových prístrihov pre súčiastky v automobilovom priemysle (1/0149/13)20132016VEGAP. ŠvecÚTM FME
Lignín ako kompozitný komponent do fenolformaldehydrovvých živíc a drevoplastu (APP-15-0201)20162019APVV - Všeobecná výzvaG. HulkóÚAMAI FME
Lokalizácia a navigácia autonómneho mobilného robota20192019Mladý výskumníkI. FiťkaÚAMAI FME
Lokalizácia a navigácia mobilného motora20132013Mladý výskumníkF. TóthÚAMAI FME
Machines for extremly fast cutting of materials (APVT - 99-02-2604)20052006APVVĽ. KolláthKVT FME
MANTYS - Thematic network in manufacturing technologies (GIRT - CT - 2001-05032)20012004-- Iný domáci --Š. ValčuhaKVS FME
MANTYS - Thematic network in manufacturing technologies (GIRT - CT - 2001-05032)20052006-- Iný domáci --Š. ValčuhaKVS FME
MANVIS - Manufacturing Visions. Integrating diverse Perspectives into Pan-European Foresight (50 71 39)20032005-- Iný domáci --A. PavlovKVS FME
Materiálové šetrenie a prepočty paroplynového potrubia v rámci GR/2008 na VJEJ2 pre opravu (26/08)20082008-- Iný domáci --P. ÉlesztösKTM FME
Materiálové vlastnosti horolezeckých lán20142014Mladý výskumníkF. HorvátÚAMM FME
Mathematica Explorer - lokalizácia interaktívnej matematickej encyklopédie (686/131/2006 Min. dopravy)20062006-- Iný domáci --M. KováčováKM FME
Mathematics on-line - dynamical web calcularor for technical universities (3/4191/06)20062008KEGAM. KováčováKM FME
Mechanical properties of foam composite materials (1/3213/06-SJF)20062008VEGAB. HučkoKTM FME
Mechanika a procesy spracovania partikulárnych látok (1/1119/04)20042006VEGAM. PeciarKChSZ FME
Meódy vyhodnotenia kalibrácie meradiel a prevodníkov (1/0098/18)20182020VEGAR. PalenčárÚAMAI FME
Meranie prúdenia v turbínovej lopatkovej mreži malej štíhlosti a s profilovými ohraničujúcimi stenami (1/9433/02)20022004VEGAV. MolnárKTE FME
Meranie vplyvu ortéz na pohybovú sústavu človeka20132013Mladý výskumníkM. ČekanÚAMM FME
Meranie výkonových a kavitačných charakteristík (49/08)20082008-- Iný domáci --R. SikhartKHS FME
Metalurgická príprava a výskum nových intermetalických materiálov pre extrémne podmienky namáhania (APVV-0009-07)20082010-- Iný domáci --V. HrnčiarFME
Metóda konečných prvkov v dynamike štruktúr20112012Mladý výskumníkV. HókÚAMM FME
Metóda stanovenia stupňa poškodenia HRC ozubenia prevodových sústav pittingom pomocou vibroakustickej diagnostiky a vplyv poškodaenia na hlukové zaťaženie prostredia (1/4091/07)20072009VEGAS. ŽiaranKTM FME
Metodika cielenej identifikácie dynamických vlastností vozidla na priradenie vhodnej štruktúry virtuálneho modelu a jeho optimalizáciu z pohľadu jazdného komfortu a jazdnej bezpečnosti. (1/0176/08)20082010VEGAF. PalčákFME
Metodika stanovenia neistôt pri realizácii teplotnej stupnice pomocou snímačov teploty (15/09)20092009-- Iný domáci --R. PalenčárKAIPT FME
Metódy detekcie poškodení strojných konštrukcií (1/0197/12)20132016VEGAM. MusilÚAMM FME
Metódy skúmania vplyvu termomechanických snímačov teploty (1/0748/15)20152017VEGAS. ĎurišÚAMAI FME
Metódy vyhodnotenia kalibrácie snímačov (1/0134/03)20032005VEGAR. PalenčárKAIPT FME
Mikro-elektromechanický systém (MEMS) akumulácie energie pre využitie v medicíne (1/0712/14)20142016VEGAB. HučkoÚAMM FME
Minkowského diferencovateľné variety (1/0289/18)20182020VEGAD. VelichováÚMF FME
Mobilný robotický systém20132013Mladý výskumníkT. KrasňanskýÚAMAI FME
Modeling and control of SI engine using local models (LPP-0075-09)20092012-- Iný domáci --B. Rohaľ-IlkivFME
Modelovanie a identifikácia posturálneho systému človeka20152015Mladý výskumníkB. BarbolyasÚAMAI FME
Modelovanie a identifikácia posturálneho systému človeka originálnou metódou rozvinutej trajektórie statokinezigramu20162016Mladý výskumníkB. BarbolyasÚAMAI FME
Modelovanie objektov priestoru prostriedkami Minkowského geometrie s použitím teórie kvatermiónov (1/0309/08)20082010VEGAD. VelichováFME
Modelovanie, riadenie a simulácia distribuovaných výrobných systémov (APVT - 51 - 011602)20022005APVVG. HulkóKAIPT FME
Modelovanie termodynamických aspektov pri stláčaní sypkého materiálu pomocou MKP20132013Mladý výskumníkA. KrokÚPI FME
Modernizácia kalibračného zariadenia pneumatických sond katedry tepelnej energetiky strojníckej fakulty STU v Bratislave (IT/6/06)20062006-- Iný domáci --V. MolnárKTE FME
Modernizácia laboretórii na meranie vybraných tepelnotechnických a technických veličín (006STU-4/2018)20182020KEGAR. PalenčárÚAMAI FME
Modifikácia experimentálneho zariadenia na výskum kavitácie20152015Mladý výskumníkZ. CsukaÚPI FME
Modifikácia užitkových vlastností drevných materiálov a rozšírenie oblastí ich použitia (ŠP 4)20032006Štátny programĽ. ŠoošKVT FME
Modullar construction of disintegrator for disintegration of organic solid wastes (APVT - 20-021104)20052007APVVĽ. ŠoošKVT FME
Modulová stavba progresívnej konštrukcie zhutňovacieho stroja s rotačnou kinematikou (APVV-17-0660)20182021APVV - Všeobecná výzvaĽ. ŠoošÚSETM FME
Monitorovací systém bezpečenosti prevádzky pri zavádzaní nových technológií na báze zemného plynu (60/PG04/2008B)20102010-- Iný domáci --V. ChmelkoFME
Monitorovací systém bezpečnosti prevádzky plynu pri zavádzaní nových technológií (24/09)20092009-- Iný domáci --V. ChmelkoKTM FME
Monitorovanie a ovládanie inteligentných HVAC systémov20192019Mladý výskumníkP. MinarčíkÚAMAI FME
Motorové vozidlo na hybridný pohon (1/2104/05)20052007VEGAV. FerenceyKALSM FME
Možnosti zníženia nárokov na dovoz energetických zdrojov pri zabezpečení trvalo udržateľného rozvoja v Slovenskej republike (1/4115/07)20072009VEGAF. UrbanKTE FME
Multidisciplinárne modelovanie prúdenia kvapaliny v hydrostatických prvkoch (1/9410/03)20032005VEGAK. PrikkelKHS FME
NANOTECHNOLOGIES, MATERIALS AND NEW PRODUCTION TECHNOLOGIES - UNIVERSITY COOPERATION IN RESEARCH AND IMPLEMENTATION OF JOINT PROGRAMS IN STUDY BY STIMULATE ACADEMIC MOBILITY (CIII-BG-0613-01-1112)2011--CEEPUSM. TolnayÚSETM FME
Návrh a experimentálne overenie materiálového modelu s vnútorným / materiálovým tlmením pre cyklicky a dynamicky zaťažené kovové a gumené konštrukčné prvky (1/0051/10)20102012VEGAP. ÉlesztösFME
Návrh a konštrukcia zariadenia pre ohrev biomasy prostredníctvom mikrovĺn20112012Mladý výskumníkJ. OndruškaÚSETM FME
Návrh a konštrukčné spracovanie experimentálneho zariadenia na SUPERkritickú vodu pre ENERGetické využitie organických odpadov20132013Mladý výskumníkM. GajdošÚESZ FME
Návrh a modifikácia pružne-plastických materiálových modelov pre numerickú analýzu materiálov zaťažených cyklicky (1/4106/07)20072009VEGAR. JančoKTM FME
Návrh a numerická realizácia materiálového modulu na simuláciu zvárania a tvárniacich procesov s fázovou premenou (1/2084/05)20052007VEGAP. Élesztös
Návrh a numerické overenie zdokonalenej rovnice vedenia tepla pre termomechanickú analýzu oceľových konštrukcií pracujúcich v extrémnych pracovných podmienkach metódou konečných prvkov (1/0627/13)20132016VEGAL. ÉcsiÚAMM FME
Návrh a realizácia strojového videnia vo výrobných systémoch20122013Mladý výskumníkJ. BaďoÚSETM FME
Návrh e-learningového virtuálneho prostredia pre distribuované výrobné systémy (232-043STU-4/2010)20102012KEGAŠ. ValčuhaFME
Návrh experimentálneho overenia vlastností aktívneho dvojhmotového zotrvačníka v pohone automobilu20192019Mladý výskumníkK. SlobodaÚDTK FME
Návrh konštitutívnej rovnice pre MKP s disipačnými procesmi pre viacnásobne plne viazané úlohy (1/0488/09)20092011VEGAL. ÉcsiFME
Návrh materiálového modelu na numerickú simuláciu creepu pre nové TiAL intermetalické zliatiny (1/0740/16)20162018VEGAP. ÉlesztösÚAMM FME
Návrh metodiky a stanovenie presnejšieho ťahového diagramu materiálov na spresnenie numerických elastoplastických výpočtov (1/4103/07)20072009VEGAC. BelavýKMaT FME
Návrh metodiky využívania nástrojov 3D modelovania a virtuálnej reality v podmienkach výučby v špecializovaných laboratóriách (3/7307/09-SJF)20092011KEGAM. TolnayFME
Nelineárne parametrické kmitanie nádob s kvapalinou20162016Mladý výskumníkM. SivýÚAMM FME
Nelineárne riadenie s obmedze-niami a odhad stavu mechanic-kých systémov pre vnorené plat-formy riadenia (APVV-14-0399)20152019APVV - Všeobecná výzvaB. Rohaľ-IlkivÚAMAI FME
Nelineárny odhad stavu a parametrov pre samonapájané monitorovanie stavu konštrukcií (APVV-17-0240)20182022APVV - Všeobecná výzvaG. TakácsÚAMAI FME
Nelineárny odhad stavu a parametrov pre samonapájané monitorovanie stavu konštrukcií (APVV-18-0124)2019--APVV - Všeobecná výzvaG. TakácsÚAMAI FME
New Rules for assessing Mathematical Competencies (0201/0022/17)2017--ERASMUS+D. RichtárikováÚMF FME
New Technologies and Principes of Automatic Manufacturing Control System (SK-Srbsko-01607)20082009Bilaterálna spolupráca - SR - SrbskoA. PavlovKVS FME
Nezávislé posudzovanie materiálov na zasadnutie výboru jadrovej bezpečenosti SE-EBO (7/09)20092009-- Iný domáci --F. UrbanKTE FME
Non-oxidic ceramics for strenuous applications in the field of tribology (1/2107/05)20052007VEGAV. PulcKMaT FME
Nové metódy merania emisivity povrchov pevných materiálov (1/0610/17)20172019VEGAP. PavlásekÚAMAI FME
Nové metódy ovplyvňovania komfortu automobilu20142014Mladý výskumníkT. MilesichÚDTK FME
Nové počítačové metódy pre analýzu osudu a účinku biologicky aktívnych látok (1/0521/03)20032005VEGAL. DedikKAIPT FME
Nové prístupy pri uplatnení metódy šesť sigma pri zlepšovaní kvality produkcie strojárskych a automobilových produktov (1/0543/10)20102012VEGAI. JanigaFME
Nové spôsoby získavania elektrickej energie z nežiadúcich vibrácií20192019Mladý výskumníkP. GrosingerÚAMM FME
Numerical simulation of load capacity of strures with large deformations, plasticity of materials and multibody contact on the base safety instructions (APVT-99-014304)20052007APVVL. GulanKCS FME
Numerická analýza a experimentálne overenie vlastností pružných podkladov pod potrubným systémom20162016Mladý výskumníkV. ValkovičÚAMM FME
Objective and thermodynamically consistent material model proposal for deformable bodies undergoing finite irreversible deformations within the framework of finite-strain elastoplasticity and thermoelasto (1/0783/19)20192021VEGAL. ÉcsiDek FME
Objectivisation methodology of determination of a machine type sequence platform (APVT - 20-008204)20052007APVVJ. BukoveczkyKCS FME
Obsahová integrácia a diverzifikácia vysokoškolského štúdia (3/4087/06-SJF)20062008KEGAV. FerenceyKALSM FME
Odhad únavovej životnosti konštrukcií pri viacosovom stave napätosti20112012Mladý výskumníkR. ĎurkaÚAMM FME
Odchýlky držania tela študentov v závislosti od profesijných, motorických a psychických faktorov. (1/0106/08)20082010VEGAA. CepkováFME
Ohybové vlastnosti a modul pružnosti v ohybe. Testa na 6 ks nosičov. (07/10)20102010-- Iný domáci --V. HrnčiarFME
Ohybové vlastnosti a modull pružnosti v ohybe podľa ISO 178 (24/08)20082008-- Iný domáci --V. HrnčiarKMaT FME
On-Line Learning Modules for Waste treatment, Waste disposal and Waste recycling (113101621)20112014Leonardo da VinciĽ. ŠoošÚSETM FME
Optimalizácia cirkulačných bioreaktorov na spracovanie odpadov a odpadových vôd (1/0294/03)20032005VEGAL. ChriašteĺKChSZ FME
Optimalizácia geometrických parametrov a výskum vplyvu povlakov na hlučnosť a trvanlivosť štandardného a HCR ozubenia v hybridných pohonoch vozidiel (1/0277/12)20132016VEGAM. VerešÚDTK FME
Optimalizácia granulátu pre proces rekarbonizácie vo fluidizovanej vrstve20182018Mladý výskumníkR. RužinskýÚPI FME
Optimalizácia hydrostatických pohonov mobilných pracovných strojov z hľadiska ich minimálnej hmotnosti a minimálnej energetickej náročnosti prenosu výkonu pri splnení kinematických a silových požiadavok. (1/0191/08)20082010VEGAJ. KrchnárFME
Optimalizácia technologických postuov spracovania plastového odpadu vytláčaním a vstrekovaním s využitím softvérového produktu (AV - 4/0007/05)20052007APVVE. GondárKMaT FME
Optimalizácia tlakového granulátora. (17/09)20092009-- Iný domáci --R. FeketeKChSZ FME
Optimalizácia výroby vstrekovaných výliskov z termoplastov a ich recyklátov (AV-22/08)20082010-- Iný domáci --E. GondárFME
Optimization of the robots and manipulators in the Scientific and Pedagogical Process at the Central and East European Universities (CII-RO-0105-01-0607)20062007CEEPUSM. TolnayKVS FME
Optimization of tribology and ecology characteristics of chosen structural nodes aimed at power transmission (1/3184/06)20062008VEGAM. BošanskýKCS FME
Optimlizácia hydraulického návrhu čerpadla (1/9412/02)20022004VEGAB. KnížatKHS FME
Ovládanie semiaktívneho systému tlmenia cestného motorového vozidla20132013Mladý výskumníkB. JanikovičÚDTK FME
Paralelná numerická optimalizácia pre rýchly a adaprívny odhad pomocou pozorovateľa s pohyblivým horizontom20122013Mladý výskumníkT. PolóniÚDTK FME
Permanentné magnety na báze karbidov a nitridov zliatín kovov vzácnych zemín (1/9421/02)20022004VEGAV. HrnčiarKMaT FME
Pevnostné výpočty a optimalizácia tvaru a rozmerov skrine náhonu čerpadla a príruby (19/09)20092009-- Iný domáci --B. HučkoKTM FME
Pevnostné výpočty dnového vystuženia mot.nákl.lode (803/230/120 ministerstvo dopravy ČR)20022002-- Iný domáci --P. PatekKALSM FME
Physics in non-traditional way on the web - home motivation experiments. (3/1187/03-SJF)20032006KEGAJ. DillingerKF FME
PLM Laboratórium Strojníckej fakulty STU v Bratislave (IT/8/06)20062006-- Iný domáci --M. TolnayKVS FME
Počítačová podpora konštrukčných prác prostredníctvom informačných a komunikačných technológií (IT/4/06)20062006-- Iný domáci --M. NemčekováKE FME
Podpora výučby matematiky pomocou voľne dostupných matematických softvérov (001UJS-4/2011)20132016KEGAD. VelichováÚMF FME
Podpora výučby odborných predmetov prostredníctvom vzdelávania v odbore dopravné stroje a zariadenia (007STU/4-2019)20192021KEGAL. GulanÚDTK FME
Pokročilá lokalizácia a navigácia mobilných robotických systémov na báze nelineárneho numerického pozorovateľa. (1/0317/17)20172019VEGAJ. VachálekÚAMAI FME
Pokročilé metódy modelovania, riadenia a návrhu mechanických systémov ako sústav so sústredeným vstupom a rozloženým výstupom (APVV-0160-07)20082010-- Iný domáci --G. HulkóFME
Pokročilé metódy modelovania, riadenia a návrhu systémov s rozloženými parametrami (1/0036/08)20082010VEGAG. HulkóFME
Pokročilé metódy vyhotovenia meraní a kalibrácie meradiel20152017VEGAR. PalenčárÚAMAI FME
Pokročilé techniky pre praktickú implementáciu stratégií prediktívneho riadenia (SK-FR-2015-0015)20162017Bilaterálna spolupráca - SR - FrancúzskoB. Rohaľ-IlkivÚAMAI FME
Poloautomatická prevodovka do osobného automobilu20162016Mladý výskumníkM. GašparíkÚAMM FME
Possibilities of preparation and application of particulate composites with waste materials20192021VEGAE. GondárÚTM FME
Posúdenie merania prietoku procesného plynu meraného ultrazvukovým prietokomerom a clonou na vstupe do kompresora (09/10)20102010-- Iný domáci --V. MolnárFME
Posúdenie seizmickej odolnosti dieselgenerátorovej stanice (08/10)20102010-- Iný domáci --M. MusilFME
Posudzovanie vplyvu zaťaženia na nosné časti mobilných pracovných strojov pri simulácii prevádzkových skúšok podľa noriem ISO 14 397 -- 1 a ISO 14397 -- 220122013Mladý výskumníkV. PulkovníkÚDTK FME
Potláčanie kmitania na mechanických lisoch (1/0298/03)20032005VEGAJ. SlavkovskýKMaT FME
Potláčanie kmitania tenkostenných mechanických sústav (1/4128/07)20072009VEGAP. ŠolekKTM FME
Povrchovo modifikovaná elektróda pre zváranie pozinkovaných plechov20142014Mladý výskumníkP. BaksaÚTM FME
Practical Placement for Slovak University Students (SK/03/A/F/Pl-301213)20042005-- Iný domáci --P. KostkaFME
Pravdepodobnostné prístupy riešenia potrubných systémov uložených na pružných podkladoch20192019Mladý výskumníkS. MihelováÚAMM FME
PRAXIS - European Center for Project/Internship Excellence (518811-LLP-1-2011-1-PT-ERASMUS-ENW, 2011-3819)20112014ErasmusĽ. ŠoošÚSETM FME
Prediktívne riadenie mechanických systémov (APVV-0280-06)20072009APVVB. Rohaľ-IlkivKAIPT FME
Preparation of Feasibility study on mat. technol. and pers. provisions of sorted collection of waste on territory of Up.ZO emphasizing its mat. and energ. utilization using exp. of Austr. partner (2003/005-704.01)20052008-- Iný domáci --M. PeciarKChSZ FME
Preparation and properties of elementary composite systems on the basis of carbon modified by specific conductive and different sized particles (1/1068/04)20042006VEGAŠ. EmmerKTM FME
Preparation of an accredited study program "Production Systems and Quality Management" on EUR-ACE accredited study (027STU-4/2019)20192021KEGAM. KrálikÚSETM FME
Preplňovaný spaľovací motor s pohonom na syntézne plyny z obnoviteľných zdrojov energie (APVV-17-0006)20182021APVV - Všeobecná výzvaM. PolóniÚDTK FME
Presné riadenie piezoelektrických systémov (APVV 0427-07)20082010-- Iný domáci --P. ŠolekFME
Prevádzková lokalizácia a kvantifikácia trhlilny v lopatke veternej turbíny (1/4093/07)20072009VEGAM. MusilKTM FME
Priemyselný výskum metód a postupov generatívneho konštruovania a znalostného inžinierstva pre vývoj automobilov (26240220076)20122014OP VaVM. VerešFME
Príprava a štúdium gradientných materiálov a povlakov pre aplikácie v podmienkach extrémnych procesov degradácie (1/0114/10)20102012VEGAŠ. EmmerFME
Príprava a vlastnosti laserových kompozitných návarov s Ni matricou spevnenou WC časticami. (1/0278/10)20102012VEGAZ. IždinskáFME
Problems of vibroinsulation and vibration diagnostics of machines and structures failures (1/2103/05)20052007VEGAO. ZáhorecKTM FME
Process of effective power utilization with respect to fuel savings (1/3180/06)20062008VEGAJ. HolmanováKTE FME
Procesy tuhnutia a ovplyvňovanie ich podmienok pri nekonvenčných spôsoboch zlievania a zvárania vysokým vonkajším tlakom šmykovými rýchlosťami resp. vysokoenergetickým zväzkom lúčov (1/9429/02)20022004VEGAL. StančekKMaT FME
Production of shaping accurate ashlars of europalette with pressing (1/3187/06)20062008VEGAĽ. ŠoošKVT FME
Production quality improvement of machine products using advanced statistical methods (1/3182/06)20062008VEGAI. JanigaKM FME
Professor Aurel Stodola's 160th birthday - Anniversary Celebrations (038STU-4/2019)20192021KEGAJ. VlnkaÚAMAI FME
Program ďalšieho vzdelávania v oblasti priemyselnej automatizácie a informačných technológií (13120110014)20052006-- Iný domáci --G. HulkóKAIPT FME
Progresívna metodika testovania vybraných technologických parametrov výrobných strojov (1/0265/08)20082010VEGAE. KurekováFME
Projekt e-learning a návrhu virtuálneho prostredia pre odbor virtuálne závody /VZ/ budované na báze inteligentných výrobných systémov /IMS/ - VS -IMS (3/100103)20032006KEGAŠ. ValčuhaKVS FME
Projekt počítačom podporovaného systému na projektovanie, prevádzku a simuláciu výrobných a logistických úloh strojárskych automatizovaných výrob (1/4114/07)20072009VEGAM. TolnayKVS FME
Projektová dokumentácia a overenie funkčnosti vtekov plavebných komôr (42/08)20082008-- Iný domáci --K. StračárKHS FME
Quality Assurance in Higher Education (The UK Aproach and Interaction with Slovak Universities) (QAHEA)20012004-- Iný domáci --L. JavorčíkKVT FME
Quality Assurance,Function Tests,Simulation and Monitoring of the Mechanical Drives (H-0137 01/02)20012003CEEPUSM. KrálikKVS FME
Quality Assurance,Function Tests,Simulation and Monitoring of the Mechanical Drives (H-0137 02/03)20022003CEEPUSM. KrálikKVS FME
Quality Improvement in University Management (SK-/01/A/F/EX-100 404)20012003-- Iný domáci --I. JanigaKM FME
Realizácia merania parametrov mobilného pracovného stroja20132013Mladý výskumníkM. MoťovskýÚDTK FME
Realizácia skúšok zhutňovania popola zo spaľovania nekontaminovanej drevnej hmoty v kombinácii s magnezitom (20/10)20102010-- Iný domáci --Ľ. ŠoošFME
Reduction of thermal load of buildings, above all roofs2018---- Iný domáci --M. MasarykÚESZ FME
Regional Development by Distance Learning of SME Managers (REDILEM ) (SK/01/31P/PP-142226)20012004-- Iný domáci --P. BrokešKChSZ FME
Regional Development by Distance Learning of SME Managers (REDILEM ) (SK/01/31P/PP-142226)20052005-- Iný domáci --P. BrokešKChSZ FME
Renewable energy resources (CII-SK-0405-02-1011)2010--CEEPUSJ. VlnkaÚAMAI FME
Research, Development and Education in Precision Machining (CIII-RS-0507-01-1112)2011--CEEPUSI. OnderováÚSETM FME
Research of dynamical instability and noise effects of automotive disc brakes and chosen machining technologies. (1/0637/18)20182020VEGAM. KrálikÚSETM FME
Research of Forming and REW joining deep drawing part made of high-strength steel and aluminium sheets (1/0469/18)20182021VEGAA. SchrekÚTM FME
Research of interactions in carbon systems for bearing and sealing applications (APVV-0475-07)20082010APVVR. OlšiakFME
Research of Modules Platform of Selected Mobile Working Machines Gropu, their Optimalization by means of Generative Design Methods (APVV-15-0524)20162020APVV - Všeobecná výzvaL. GulanÚDTK FME
Research of optimal DVS structures in the innovation process OPTIDVS (LPP-0418-09)20092012-- Iný domáci --Š. ValčuhaFME
Research of parameters of plasma-arc welding and brazing of coated sheets made of two-phase and multiphase steels (1/2086/05)20052007VEGAP. SejčKMaT FME
Research of parameters of special technological processes from aspect of production qualilty (1/2085/05)20052007VEGAK. RužičkaKMaT FME
Research of special advanced technologies of particulate materials (1/0028/19)20192021VEGAP. PeciarÚPI FME
Research of the possibilities of using generative engineering design in the development of mobile machine modules with application of sustainable materials and technologies (1/0449/18)20182020VEGAL. GulanÚDTK FME
Research on mechanical properties of various assembly joints of composite sandwich structure (SK-FR-2015-0016)20162017Bilaterálna spolupráca - SR - FrancúzskoL. GulanDek FME
Research on methods of generating internal structures of components made by FDM method with emphasis on their mechanical properties20182019Excelentné tímy mladých výskumníkovP. ZaujecÚDTK FME
Rheological properties of the multiphase system (1/0303/18)20182020VEGAR. FeketeÚPI FME
Riadené kmitanie odpruženia automobilu využitím semiaktívnych komponentov (1/0503/10)20102012VEGAM. MusilFME
Riadenie parametrov liatia s kryštalizáciou pod tlakom na zmenu štruktúry a vlastností odliatkov z hliníkovej zliatiny na tvárnenie20152017Excelentné tímy mladých výskumníkovB. VankoÚTM FME
Riadenie robotického ramena autonómneho mobilného robotického systému20152015Mladý výskumníkT. KováčÚAMAI FME
Riadenie systémov zadaných numerickými štruktúrami na zložitých oboroch definície z demonštráciami cez internet (1/9278/02)20022004VEGAG. HulkóKAIPT FME
Riadenie žeriava s uvažovaním zmeny parametrov a nelinearít20182018Mladý výskumníkP. GrosingerÚAMM FME
Riadiaci systém magnetického ložiska pre pokročilé aplikácie v energetike20152015Mladý výskumníkR. KozakovičÚESZ FME
Robotic senior assistant20182018Excelentné tímy mladých výskumníkovM. DzurillaÚAMM FME
Robustness of multiobjective optimization of dynamic system from the point of view of vibroinsulation, ride comfort, driving safety and stability of control system. (1/2092/05)20052007VEGAF. PalčákKTM FME
RORETA - Application of ugmented reality (AR) in the education process of production processes (053STU-4/2018)20182020KEGAĽ. ŠoošÚSETM FME
Rozšírenie aktuálnych metód výpočtu dynamickej nestability automobilových kotúčových bŕzd zahrnutím termálno-štrukturálnych efektov. (APVV-18-0411)2019--APVV - Všeobecná výzvaM. MusilÚAMM FME
Rozšírenie možností generatívneho projektovania v automobilovom priemysle20132013Mladý výskumníkJ. GulanováÚDTK FME
Rozšírenie možností virtuálneho laboratória pre podporu výučby technológií spracovania a energetického využívania obnoviteľných energonosičov (059STU-4/2013)20132016KEGAĽ. ŠoošÚSETM FME
Rozšírenie virtuálneho e-learningového laboratória s podporou vzdialených on-line výpočtov prostredníctvom webMATHEMATICE (IT/9/06)20062006-- Iný domáci --M. KováčováKM FME
Rozvoj ľudských zdrojov pre výskum a vývoj v oblasti automatizácie (bez kódu)20052006-- Iný domáci --B. Rohaľ-IlkivKAIPT FME
Rozvoj moderných metód a technológií na racionálnu spotrebu energie zariadeniami čerpacej techniky (1/0113/08)20082010VEGAM. VarcholaFME
Rýchla prototypizácia algoritmov pre nelineárne prediktívne riadenie rýchlych mechatronických systémov20142014Mladý výskumníkM. GulanÚAMAI FME
Safety, reliability and economy of the environment friendly power sources and their integration into power systems (1/1067/04)20042006VEGAF. UrbanKTE FME
Scientific Scenarios and Art (2008-2254/001-001 CTU MECOAN)20082011-- Iný domáci --M. KováčováKM FME
Senzorický systém pre magneticky levitujúci hriadeľ20152015Mladý výskumníkM. KertészÚDTK FME
Simulation of flow in distribution networks (1/2087/05)20052007VEGAB. KnížatKHS FME
SLAN_BRAW Support to the Slovak Academic Network for Building Regional Awareness (ICA1-2000-50022)20002003-- Iný domáci --Ľ. ŠoošFME
Slovak University Students in the Enterprises of EU Countries (SK/04/A/F/PL-402295)20042005-- Iný domáci --M. BavlšíkováDek FME
Slovak-Austrian-German-Alliance for Vocational Education and Training (2015-1-SK01-KA202-008951)20152017ERASMUS+M. PeciarÚPI FME
SMAP Spaľovacie motory s pohonom na alternatívne palivá vyrobené z obnoviteľných zdrojov energie (1/0017/14)20142016VEGAM. PolóniÚDTK FME
SMHCNG Spaľovacie motory piestové s pohonom na zmes zemného plynu a vodíka (1/0024/09)20092011VEGAM. PolóniFME
Solar air-conditioning of larger buildings2018---- Iný domáci --M. MasarykÚESZ FME
Sonotródne nástrojové materiály (1/0189/12)20132016VEGAŠ. EmmerÚTM FME
SPAMCAV Combustion engines driven by CNG or CNG+hydrogen (1/3171/06)20062008VEGAM. PolóniKALSM FME
Split-Core Trainer Strenghthening System for athletes and untrained individuals with functional back pain (APVV-15-0704)20162019APVV - Všeobecná výzvaĽ. ŠoošÚSETM FME
Spoluprác na vývoji technológie komunálnych a iných odpadov pre energetické zhodn. Briketovanie materiálu RDF (05/10)20102010-- Iný domáci --Ľ. KolláthFME
Spracovanie odpadných polyolefínov na plynné monoméry a zmesné etylétery (APVV-18-0348)2019--APVV - Všeobecná výzvaM. PeciarÚPI FME
Spracovanie pevnostného výpočtu (31/08)20082008-- Iný domáci --P. ÉlesztösKTM FME
Stanovenie a výskum vplyvu parametrov v procese zhutňovania odpadovej biomasy na výslednú kvalitu výliskov (1/0420/16)20162018VEGAP. KrižanÚSETM FME
Stanovenie charakteristík kvantifikácie emisií a indikátorov kvality ovzdušia v podmienkach európskej legislatívy (3/4800/08)20082010KEGAM. PeciarFME
Stanovenie ovplyvňujúcich faktorov na metrologické vlastnosti snímačov pracujúcich na termoelektrickom princípe (APVV-17-0235)20182022APVV - Všeobecná výzvaS. ĎurišÚAMAI FME
Statické výpočty mechanických a hydraulických strát, meranie tlak. spádov, prietokov otáčok (17/08)20082008-- Iný domáci --K. StračárKHS FME
Stavba experimentálneho zariadenia pre riadenie pohonu otoče mobilného pracovného stroja20112012Mladý výskumníkM. GlatzÚDTK FME
Stratégie merania na súradnicových meracích strojoch pri hodnotení geometrických odchýlok tolerovaných útvarov20132013Mladý výskumníkR. BudiskýCI FME
Strojné zariadenie na efektívne zhutňovanie energetického odpadu (1/0401/03)20032005VEGAĽ. ŠoošKVT FME
Study of the solidification conditions for the obtaining of the thicotropic primary microstructure an nonequilibrions processes at the joining with the respect on their using in the automobile industry (1/2106/05)20052007VEGAL. StančekKMaT FME
Supporting SMEs towards a new phase to European Research Area on new processes, adaptive manufacturing systems and the factory of the future (NMP2-ER-2011-266549)20112015International cooperationŠ. ValčuhaÚSETM FME
Súradnicové meranie (1/1087/04)20042006VEGAA. KrsekKVS FME
Synergický vplyv gradientu rýchlostí prúdenia tuhnúcej taveniny a vysokých rýchlostí jej ochladzovania v procese liatia s kryštalizáciou pod tlakom zliatin NeFe kovov pre automobilový priemysel (1/0359/08)20082010VEGAL. StančekFME
Syntéza poznatkov o základných vlastnostiach partikulárnych látok a metódy ich merania (349-033STU-4/2010)20102012KEGAŠ. GuželaFME
Špeciálne povrchové úpravy ako možnosť zvýšenia únosnosti a zlepšenia tribologických charakteristík prevodových mechanizmov (1/0189/09)20092011VEGAM. BošanskýFME
Štúdia - delenie variabilných nákladov na teplo a elektrinu elektronickou metódou (33/08)20082008-- Iný domáci --F. UrbanKTE FME
Štúdia pre optimalizáciu dávkovania NH4OH na kotloch Teplárne spoločnosti CM Europ Power Slovakia (19/10)20102010-- Iný domáci --F. RidzoňFME
Štúdia využiteľnosti mikrogeneračných a kogeneračných jednotiek malého výkonu (36/08)20082008-- Iný domáci --F. UrbanKTE FME
Štúdium biológie, metód masového chovu a rádiosenzitivity vrtivky mediteránnej (kmeň tsl) a mníšky veľkohlavej a ich využitie v technike sterilného hmyzu (APVT - 51- 0042702)20042006APVVI. MorávekKVS FME
Štúdium možností prípravy a aplikácie kompozitných materiálov z odpadového dreva a plastov. (1/0394/16)20162018VEGAE. GondárÚTM FME
Štúdium štruktúry niklových návarov typu Ni-Cr-B-Si-C zhotovených technológiou laserového a elektrónolúčového navárania (1/4094/07)20072009VEGAZ. IždinskáKMaT FME
Štúdium technológií spájania nových typov kovových a nekovových materiálov pre aplikácie v automobilovom priemysle. (1/0065/08)20082010VEGAP. SejčFME
Štúdium tribologických charakteristík nových vysokotvrdých povlakov na materiáloch vhodných pre prevodové mechanizmy (1/0227/15)20152017VEGAM. BošanskýÚDTK FME
Štúdium vlastností nekovových materiálov pre automobilový priemysel (1/0066/08)20082010VEGAE. GondárFME
Štúdium vlastností zvarových spojov vysokopevných oceľových plechov zhotovených laserom20112012Mladý výskumníkP. ŠevčíkÚTM FME
Štúdium vplyvu parametrov laserového zvárania na mikroštruktúru a mechanické vlastnosti polotovarov zložených z oceľových plechov HCT600X a HX220BD20152015Mladý výskumníkT. CsicsóÚTM FME
Štúdium vplyvu recyklácie na degradáciu vlastností termoplastových výstrekov (1/9419/02)20022004VEGAE. GondárKMaT FME
Štúdium získavania sféroidickej morfológie primárneho tuhého roztoku zliatiny hliníka na tvárnenie a jeho vplyvu na mechanické vlastnosti. (1/0876/14)20142017VEGAL. StančekÚAMM FME
Target materials for hard coatings prepared by magnetron and arc sputtering method (1/3183/06)20062008VEGAV. HrnčiarKMaT FME
Technical Characteristics Researching of Modern Products in Machine Industry (Machine Design, Fluid Technics and Calculations) with the Purpose of Improvement Their Market Characteristics and Better P (CII-RS-0304-02-0910)20082010-- Iný domáci --M. VerešFME
Technical Characteristics Researching of Modern Products in Machine Industry (Machine Design, Fluid Technics and Calculations) with the Purpose of Improvement Their Market Characteristics and Better Placement on the Market (CIII-RS-0304-04-1112)2011--CEEPUSM. VerešÚDTK FME
Technická pomoc pri zabezpečení činností pri hodnotení výkonových parametrov turbosústrojov (31/09)20092009-- Iný domáci --V. MolnárKTE FME
Technická pomoc pri zabezpečovaní činností - analýza výpočtu tlaku a teploty (28/09)20092009-- Iný domáci --V. MolnárKTE FME
Termokinetický prepočet kondenzátora TG 1 (11/09)20092009-- Iný domáci --S. MalýKTE FME
The research of continual agglomeration of the pharmaceutical powders20182020Excelentné tímy mladých výskumníkovO. MachoÚPI FME
The role of nuclear shells in formation, decay and structure of heavy and superheavy nuclei (2/4098/25)20042006VEGAJ. LejaKF FME
Theoretical and Practical Solution of Structures on Elastic Linear and Nonlinear Foundation (017STU-4/2018)20182020KEGAR. JančoÚAMM FME
Threelingual dictionary of mobile working maschines (3/3205/05)20052007KEGAJ. BukoveczkyKCS FME
Tlakové straty pri prúdení chladiva CO2 cez výtlačnú časť ventilovej dosky kompresora20132013Mladý výskumníkJ. ŠustekÚESZ FME
Tlakové straty sacieho filtra kompresora pre chladivo R74420132013Mladý výskumníkR. RumanÚESZ FME
Training in Embedded Predictive Control and Optimization (FP7-PEOPLE-2013-ITN-607957)2014--Initial trainingB. Rohaľ-IlkivÚAMAI FME
Training in Embedded Predictive Control and Optimization (607957)20142018Initial trainingB. Rohaľ-IlkivÚAMAI FME
Training of institutions in modern environmental Approaches and Technologies (TIMEA) (IB_JEP-41156-2006 (RS) TIMEA)20072009-- Iný medzinárodný --Ľ. ŠoošKVT FME
Transfer proznatkov pre moderné automatizované výroby (13120110532)20072008-- Iný domáci --M. KrálikKVS FME
Tvárnenie plechov z vysokopevných ocelí (1/0405/08)20082010VEGAP. KostkaFME
Tvorba e-learningových stránok z predmetu Pružnosti a pevnosť (IT/157/05)20052005-- Iný domáci --R. JančoKPP FME
Tvorba tématicky zameraných laboratórnych pracovísk pre implemetáciu rôznych typov vnorených platforiem do výučby (027STU-4/2017)20172018KEGAJ. VachálekÚAMAI FME
Umwelt Management Systeme-Handbuch fuer kleine und mittlere Unternehmen (A/99/1/050150/PI/III.3a/FPC)20022002-- Iný domáci --K. JelemenskýKChSZ FME
Únavová životnosť pri dvojosovom namáhaní - kvantifikácia vrubových účinkov20132013Mladý výskumníkM. MargetinÚAMM FME
Uniform approach to ,mathematical modeling in drug development and in biomarker and surrogate endpoint determination/evaluation (COST B15)20002003COSTL. DedikKAIPT FME
Universal holder of tool for high speed cutting of materials (1/3181/06)20062008VEGAĽ. KolláthKVT FME
Univerzitný vedecký park STU Bratislava (26240220084)20132015OP VaVE. GondárFME
Upgrading the Skills of University Teaching Staff in Welding to Quality Welding Personnel in Accordance with International Standards and Curriculum Development in Postgraduate Welding Educ. Program (VN/Asia-Link/006(104722))20052008-- Iný domáci --V. HrnčiarKMaT FME
Uplatnenie ekologických a tribologických princípov v súčasných konštrukciách, pohonných a prevodových systémoch (APVT - 20- 007602)20022005APVVŠ. KrálKCS FME
Určenie geometrických charakteristík objektov zo zobrazení získaných z kriminalisticky relevantných obrazových záznamov (APVV 0161-12)20132017APVV - Všeobecná výzvaD. VelichováÚMF FME
Určenie geometrických charakteristík objektov zo zobrazením získaných z kriminalisticky relevantných obrazových záznamov (APVV-0161-12)20132017APVV - Všeobecná výzvaD. VelichováÚMF FME
Utililization of the fluid power´s mathematical models as the diagnostic rools (1/2088/05)20052007VEGAJ. KrchnárKHS FME
Vákuové odplyňovanie Al práškových komponentov (22/08)20082008-- Iný domáci --V. HrnčiarKMaT FME
Validácia počítačových simulácií z meraní v aerodynamickom tuneli20142014Mladý výskumníkJ. BereznaiÚESZ FME
Validácia termohydraulických výpočtových nástrojov pre vysokoteplotné aplikácie (APVV-17-0349)20182021APVV - Všeobecná výzvaR. OlšiakÚESZ FME
Variabilný bi-frakčný vznetový motor na palivo z odpadových surovín na báze ropy (APVV-17-0507)20182021APVV - Všeobecná výzvaM. PolóniÚDTK FME
Verifikácia nového únavového kritéria pri viacosom namáhaní20142014Mladý výskumníkP. NovotnýÚAMM FME
Verifikácia únavového kritéria pri multiaxiálnom neproporcionálnom zaťažení (ťah-krut)20142015Pokračujúci mladý výskumníkM. MargetinÚAMM FME
Vibrodiagnostická analýza dvojvalcového piestového kompresora20152015-- Iný domáci --Ľ. MagdolenÚDTK FME
Vibroizolácia strojov, dopravných prostriedkov a vibračná diagnostika porúch rotačných strojov (1/9432/02)20022004VEGAO. ZáhorecKTM FME
Virtuálne laboratórium pre podporu výučby technológií spracovania a energetického využívania obnoviteľných energonosičov (3/7216/09)20092010KEGAĽ. ŠoošFME
Virtuálne laboratórium 3D merania geometrických veličín (005STU-4/2012)20132016KEGAR. PalenčárÚAMAI FME
Vodné dielo Gabčíkovo - výtoky, merania na objektoch č. 5, 6 a 7 ĽPK (29/09)20092009-- Iný domáci --K. StračárKHS FME
Vplyv polymérnych aditív na hydrodynamiku prúdenia kvapalín v aparátoch s turbulentným vírovým tokom20182018Mladý výskumníkE. PuškášováÚPI FME
Vplyv procesných parametrov vysokošmykovej granulácie na rast aglomerátov20152015Mladý výskumníkO. MachoÚPI FME
Vplyv prúdového poľa na hydraulické vlastnosti axiálneho stroja (1/9411/02)20022004VEGAM. GančoKHS FME
Vplyv technologických parametrov na vlastnosti spájkovaných spojov pozinkovaných oceľových plechov vyhotovených oblúkovou technológiou MIG/MAG a laserovým lúčom (1/9422/02)20022004VEGAP. SejčKMaT FME
Vplyv termálneho zaťaženia na dynamiku kotúčových bŕzd a nimi emitovaného hluku (1/0841/13)20132016VEGAL. StarekÚAMM FME
Vybudovanie centra na výučbu inžinierskych predmetov v dvoch jazykových mutáciách (011STU-4/2013)20132016KEGAJ. BukoveczkyÚDTK FME
Vybudovanie výskumno-vývojovej a inovačnej siete pre oblasť materiálov a technológií ich spájania (MATNET) (JPD 3-2005/1-018; kód 131 202 00076)20062008-- Iný domáci --J. JerzKMaT FME
Vyhľadávanie a možnosti aplikácie nových technológií v procese spracovávania odpadového skla nespracovateľného bežnými technológiami - stratégia výskumu a vývoja technológií a logistiky pracovania jednotlivých prúdov (1240/15/30)20152016-- Iný domáci --Ľ. ŠoošÚSETM FME
Vykurovacie pelety z biomasy (27/09)20092009-- Iný domáci --P. KrižanKVT FME
Výmenník tepla s koaxiálnymi skrutkovito zvinutými rúrami (APVV-18-0430)2019--APVV - Všeobecná výzvaŠ. GuželaÚPI FME
Výpočet a posúdenie hlukovej záťaže spôsobovanej leteckou prevádzkou na letiskách Vodochody, Benešov (44/08)20082008-- Iný domáci --M. KamenickýKCS FME
Výpočet ukotvenia sedadla a plošiny v ambulantnom priestore sanitného vozidla (06/10)20102010-- Iný domáci --M. MusilFME
Výpočtové nástroje pre vysokoteplotné termohydraulické aplikácie a ich experimentálna validácia (APVV-18-0009)2019--APVV - Všeobecná výzvaR. OlšiakÚESZ FME
Vypracovanie analýzy - posúdenie pevnosti konštrukčného návrhu reaktora A.01406 (18/08)20082008-- Iný domáci --M. PeciarKChSZ FME
Vypracovanie expertného posudku na návrh technol. spracovania textilného odpadu (20/08)20082008-- Iný domáci --P. KrižanKVT FME
Vypracovanie metodiky a spracovanie pedagogickej dokumentácie pre výučbu bakalárov v oblasti automatizácie výrobných systémov (3/0074/02)20022004KEGAM. TolnayKVS FME
Vypracovanie metodiky a spracovanie pedagogickej dokumentácie pre výučbu bakalárov v oblasti automatizácie výrobných systémov. (ID KIB: 642)20042004KEGAM. TolnayKVS FME
Vypracovanie metodiky a spracovanie pedagogickej dokumentácie pre výučbu bakalárov v oblasti AVS (3/0074/04)20042006KEGAM. TolnayFME
Vypracovanie počítačového 3D CAD modelu nastaviteľného navíjacieho prípravku pre navíjanie cievok transformátora a technickej dokumentácie20152015-- Iný domáci --P. SlovákÚDTK FME
Vypracovanie projektovej dokumentácie a analýza "Vplyv vybraných mechanických a energetických parametrov pri prestavbe vyradených lodných kontajnerov a ich recyklácia"20152015-- Iný domáci --R. JančoÚAMM FME
Výroba prototypu elektrického invalidného vozidla pre ľahký terén20162016Mladý výskumníkT. LiedlÚDTK FME
Výrobné zdroje elektrickej energie a premeny energií (ŠP 5)20032005Štátny programĽ. ŠoošKVT FME
Výskum a analýza zvýšenia energetickej efektívnosti tepelného čerpadla (APVV-17-0670)20182021APVV - Všeobecná výzvaF. UrbanÚESZ FME
Výskum a implementácia PLM pre virtuálne závody (malé a stredné) v SR (AV - 4/0008/05)20052007APVVŠ. ValčuhaKVS FME
Výskum a kvantifikácia vplyvu technologických a konštrukčných parametrov v procese lisovania rôznych druhov biomasy20132014Pokračujúci mladý výskumníkP. KrižanÚSETM FME
Výskum a optimalizácia postupov zlepšovania úžitkových vlastností ložiskových materiálov s cieľom zvýšenia životnosti a trvanlivosti valivých ložísk pre koľajové vozidlá (APVV-18-0439)2019--APVV - Všeobecná výzvaĽ. ŠoošÚSETM FME
Výskum a realizácia modelového virtuálneho závodu v Európskom výskumnom a výrobnom priestore (aAV/1014/2003)20032005APVVŠ. ValčuhaKVS FME
Výskum a realizácia modelového virtuálneho závodu v európskom výskumnom priestore (AV-1014/2003)20032009APVVŠ. ValčuhaKVS FME
Výskum a transformácia viacfázových sústav pre nekonvenčné pokročilé materiály s exaktnými mechanicko-fyzikálnymi vlastnosťami (APVV-18-0092)2019--APVV - Všeobecná výzvaP. PeciarÚPI FME
Výskum a vývoj metodiky navrhovania inovácií strojárskych výrob novej generácie v digitalizovaných sieťovo prepojených závodoch (INOVANET) (AV 1302/09)20092011-- Iný domáci --Š. ValčuhaFME
Výskum a vývoj mikrogeneračnej jednotky (APVV-0270-06)20072009APVVM. PolóniKALSM FME
Výskum a vývoj nových typov povlakov vhod-ných pre elektródy určené na odparové bodové zváranie pozinkovaných oceľových plechov (1/0385/15)20152017VEGAP. SejčÚTM FME
Výskum aplikácie trecieho zvárania s premiešením (TZsP) ako alternatívy za tavné postupy zvárania (ITMS 26240220031)20102013OP VaVP. ÉlesztösFME
Výskum aplikovateľnosti metódy generatívneho konštruovania pri návrhu modulov mobilných strojov s prihliadnutím na trvalo udržateľný rozvoj (1/0391/19)20192021VEGAL. GulanÚDTK FME
Výskum experimentálnych viacotvorových tlakových sond (1/0835/18)20182020VEGAJ. BereznaiÚESZ FME
Výskum hydraulických vlastností jednolopatkového čerpadla20192019Mladý výskumníkM. KurillaÚESZ FME
Výskum javov prebiehajúcich v termohydraulických okruhoch s prirodzenou cirkuláciou inertných plynov (1/0743/18)20182020VEGAF. UrbanÚESZ FME
Výskum metód merania vybraných kľúčových parametrov prevádzky špeciálnych opravníkových pásov s dôrazom na metrologickú nadväznosť, bezpečnosť a spoľahlivosť (APVV-18-0089)2019--APVV - Všeobecná výzvaS. ĎurišÚAMAI FME
Výskum metodologického a sytémováho riešenia prípravy tvorivých pracovníkov pre priemysel (2003 SP 51/028 09 00/028 09 11 č.1.3)20032006Štátny programM. VarcholaKHS FME
Výskum modulárnej štruktúry novej generácie pásových ťahačov pre technológie v enviromentálne citlivom prostredí (APVV-17-0309)2018--APVV - Všeobecná výzvaL. GulanÚDTK FME
Výskum modulovej platformy pre orientovaný segment mobilných pracovných strojov (APVV-0100-06)20072009APVVJ. BukoveczkyKCS FME
Výskum možností implementácie koridorov pre autonómne vozidlá (APVV-18-0491)2019--APVV - Všeobecná výzvaĽ. MagdolenÚDTK FME
Výskum možnosti uplatnenia metód ge-neratívneho konštruovania pri vývoji modulov mobilných pracovných strojov (1/0445/15)20152017VEGAL. GulanÚDTK FME
Výskum nekonvenčných pokročilých materiálov aplikáciou procesu granulácie viacfázových sústav (APVV-17-0029)20182021APVV - Všeobecná výzvaP. PeciarÚPI FME
Výskum parametrov ovplyvňujúcich proces lisovania odpadovej biomasy do formy tuhých ušľachtilých biopalív20122013Mladý výskumníkP. KrižanÚSETM FME
Výskum prenosu vibroakustickej energie a jej redukcia pri aplikácii kompozitných materiálov pri stavbe mobilných pracovných strojov s cieľom skvalitnenia pracovného prostredia (1/0123/10)20102012VEGAS. ŽiaranFME
Výskum prevádzkovej životnosti rozhodujúcich stavebných modulov mobilných pracovných strojov (1/0301/12)20132016VEGAL. GulanÚDTK FME
Výskum procesov mechaniky partikulárnych látok (1/4090/07)20072009VEGAM. PeciarKChSZ FME
Výskum procesu lisovania biomasy do formy tuhých biopalív a experimentálna verifikácia matematického modelu ako algoritmu pre adaptívny riadiaci systém zhutňovacích strojov20132013Mladý výskumníkM. MatúšÚSETM FME
Výskum progresívneho výmenníka tepla (APVV-17-0193)20182022APVV - Všeobecná výzvaŠ. GuželaÚPI FME
Výskum progresívnych metód a prostriedkov v automatizácii výroby (1/1056/12)20132016VEGAM. KrálikÚSETM FME
Výskum progresívnych metód a prostriedkov v automatizovanom procese zvárania karosérie20112012Mladý výskumníkM. HudecÚSETM FME
Výskum progresívnych technológií mechaniky partikulárnych látok (1/0276/17)20172019VEGAM. PeciarÚPI FME
Výskum silových pomerov počas zhutňovania biomasy a tvarová optimalizácia lisovacích nástrojov zhutňovacích strojov (1/0085/19 )20192021VEGAP. KrižanÚSETM FME
Výskum technologických uzlov CNC strojov na delenie materiálov energolúčovými technológiami ( S3/2015)20152018-- Iný domáci --Ľ. ŠoošÚSETM FME
Výskum technológií progresívneho zhodnocovania odpadov zo starých vozidiel (1103/11/10) (1103/11/10)20112014-- Iný domáci --Ľ. ŠoošÚSETM FME
Výskum tribologických a ekologických charakteristík vybraných konštrukčných uzlov na báze tenkých kovových vrstiev (1/0425/18)20182020VEGAM. BošanskýÚDTK FME
Výskum tribologických charakteristík nových vysokotvrdých povlakov na materiáloch vhodných pre prevodové mechanizmy (APVV-17-0576)20182022APVV - Všeobecná výzvaM. BošanskýÚDTK FME
Výskum tribologických charakteristík nových vysokotvrdých povlakov na materiáloch vhodných pre prevodové mechanizmy (APVV-18-0045)2019--APVV - Všeobecná výzvaM. BošanskýÚDTK FME
Výskum trvanlivosti nástrojov progresívnej konštrukcie zhutňovacieho stroja a vývoj adaptívneho riadenia procesu zhutňovania (APVV-0857-12)20132017APVV - Všeobecná výzvaĽ. ŠoošÚSETM FME
Výskum v oblasti simulácie postupností - rozšírenie informácií o konvergenčných poliach20132013Mladý výskumníkP. LetavajÚMF FME
Výskum v oblasti sumácie postupností20122013Mladý výskumníkP. LetavajÚMF FME
Výskum vlastností liekových foriem s riadeným uvolňovaním účinnej látky využitím procesu extrúzie a sferonizácie20162018Excelentné tímy mladých výskumníkovP. PeciarÚPI FME
Výskum vlastností materiálov a ich vývoj pre nosné konštrukcie a pruženie v prívesovej technike (APVV-17-0666)20182022APVV - Všeobecná výzvaP. ŠolekÚAMM FME
Výskum vlastností nových super tvrdých povlakov na báze boridov titánu (TiBx) na rezných nástrojoch (1/1138/04)20042006VEGAŠ. ValčuhaKVS FME
Výskum vlastností zvarových spojov vybraných kovových sústav zhotovených pevnolátkovým laserom (APVV-0281-12)20132017APVV - Všeobecná výzvaP. ŠvecÚTM FME
Výskum vplyvu materiálových vlastností gumo-kovových komponentov na zníženie vysokofrekvenčných vibrácií a hluku v konštrukčných uzloch elektromobilov (APVV-18-0464)2019--APVV - Všeobecná výzvaJ. DankoÚDTK FME
Výskum vplyvu procesu polymerizácie a sušenia PVC latexu na parametre PVC plastisolov (APVV-17-0347)20182022APVV - Všeobecná výzvaM. PeciarÚPI FME
Výskum vplyvu procesu polymerizácie a sušenia PVC latexu na parametre PVC plastisolov (APVV-18-0370)2019--APVV - Všeobecná výzvaM. PeciarÚPI FME
Výskum vplyvu pružných prvkov na prenos dynamického zaťaženia pôsobiaceho od vozovky do konštrukčných uzlov vozidla20112012Mladý výskumníkP. LorencÚAMM FME
Výskum vplyvu semiaktívnych prvkov pruženia na bezpečnosť a pohodlie jazdy automobilu20122013Mladý výskumníkJ. DankoÚDTK FME
Výskum vplyvu termálneho zaťaženia na dynamiku kotúčových bŕzd a výskyt hluku20122013Mladý výskumníkA. SuchalÚAMM FME
Výskum vybraných procesov mechaniky partikulárnych látok (1/0314/10)20102012VEGAM. PeciarFME
Výskum, vývoj a realizácia novej technológie a systémov intenzifikácie a skvalitňovania procesov WJM/UWJM a ultrazvukového brúsenia aplikáciou výkonového ultrazvuku a abraziva (IPVT/1/98)19982005APVVĽ. KolláthKVT FME
Výskumné centrum ALLEGRO (26220220198)20142015OP VaVF. UrbanÚESZ FME
Výskumné práce na hydraulickom riešení technológií a experim. výskumne recyklačného čerpadla pre práčky (6/08)20082008-- Iný domáci --M. VarcholaKHS FME
Vytvorenie meracieho okruhu pre výskum prúdenia vo výtokovom kanáli plavebnej komory SVD Gabčíkovo20112012Mladý výskumníkJ. PodlesnýÚESZ FME
Využívanie dištančných foriem vedenia seminárov z fyziky na zlepšenie individuálneho prístupu ku študentom (IT/3/06)20062007-- Iný domáci --J. DillingerKF FME
Vývoj a aplikácia oteruvzdornej konštrukčnej keramiky pre technologické spracovanie abrazívnych suspenzií (AV - 4/0006/05)20052007APVVV. PulcKMaT FME
Vývoj a experimentálne overenie nekonvenčných kombinovaných systémov výroby chladu a tepla s vyšším stupňom energetického a ekologického využitia primárnej energie (1/0295/03)20032005VEGAV. HavelskýKTT FME
Vývoj a optimalizácia technológie aditívnej výroby a konštrukcie zariadenia pre výrobu súčiastok s optimalizovanou pevnosťou a výrobnými nákladmi (APVV-18-0527)2019--APVV - Všeobecná výzvaJ. BeniakÚSETM FME
Vývoj a výroba unikátneho skúšobného zariadenia pre skúšanie vnútorného HCR ozubenia hybridných pohonov automobilov + zápis úžitkového vzoru20142014Mladý výskumníkA. KrajčovičÚDTK FME
Vývoj a výskum metód a prostriedkov merania pre automobilový priemysel (1/0310/09)20092011VEGAR. PalenčárFME
Vývoj a výskum prípravy technicky vyspelých materiálových sústav metódou elektrofrézy pre následné spracovanie páškovou metalurgiou (1/4102/07-SJF)20072009VEGAŠ. EmmerKMaT FME
Vývoj inovatívnych metód pre primárnu metrológiu momentu sily aplikáciou silových účinkov (APVV-18-0066)2019--APVV - Všeobecná výzvaS. ĎurišÚAMAI FME
Vývoj, návrh a experimentálne overenie kombinovaného systému výroby chladu, tepla a elektrickej energie na báze absorbčného chladiaceho obehu s pracovnými látkami zeolit - voda (1/4113/07)20072009VEGAV. HavelskýKTT FME
Vývoj originálnej konštrukcie zhutňovacieho lisu s obrátenou kinematikou (APVV-18-0505)2019--APVV - Všeobecná výzvaĽ. ŠoošÚSETM FME
Vývoj snímača vibrácií20152015-- Iný domáci --Ľ. MagdolenÚDTK FME
Vývoj softvérového vybavenie pre voľbu usporiadania súčiastok na paletách, automatické generovanie programu podľa rozloženia objektov na paletách (AV-0005/2007)20072009APVVM. TolnayKVS FME
Vývoj softvérovej podpory s využitím fyzikálnej simulácie pre optimalizáciu procesov plynulého odlievania ocele ako systémov s rozloženými parametrami pre Železiarne Podbrezová, a.s. (APVV-14-2044)20152019APVV - Všeobecná výzvaG. HulkóÚAMAI FME
Vývoj systému monitorovania spolupôsobenia korózneho poškodenia a napätosti líniových potrubí (20/09)20092011-- Iný domáci --V. ChmelkoFME
Vývoj špeciálneho low friction tesnenia dvojradového ložiska pre vodné čerpadlá automobilu (APVV-18-0437)2019--APVV - Všeobecná výzvaĽ. ŠoošÚSETM FME
Vývoj technológie prípravy komunálnych a iných odpadov pre energetické zhodnotenie. (14/09)20092009-- Iný domáci --Ľ. KolláthKVT FME
Vzdelávací portál Strojníckej fakulty STU pre podporu distribuovaného vzdelávania, e-learningu a webMatematiky (M-ePortál, kód 13120120104)20042008-- Iný domáci --M. KováčováKM FME
Vzdelávania nezamestnaných zo znevýhodnených skupín pre prácu technológov zvárania a pracovníkov nedeštruktívneho skúšania (13110100020)20062008-- Iný domáci --P. SejčKMaT FME
Vzdelávanie v oblasti zvárania plastov - nové možnosti ulatnenia na trhu práce (13120120323)20072008-- Iný domáci --E. GondárKMaT FME
Vznetový variabilný bi-frakčný motor na palivo z odpadových surovín na báze ropy (APVV-18-0230)2019--APVV - Všeobecná výzvaM. PolóniÚDTK FME
Vznik a efektívne zhodnotenie biomasy a odpadov pre potreby stavebníctva, energetiky a iných odvetví priemyslu (1/0370/03)20032005VEGAĽ. KolláthKVT FME
V4 Green energy platform (31110027)20112013-- Iný medzinárodný --M. MasarykÚESZ FME
Walking towards an European regionally based research area on new processes and flexible intelligent manufacturing systems (MANUNET)20062010RAV MŠ SRŠ. ValčuhaKVS FME
Walking towards an European regionally based research area on new processes and flexible intelligent manufacturing systems (6RP/ERAC-CT-2006-36229 (MANUNET))20062010-- Iný domáci --Š. ValčuhaKVS FME
WASTE ECONOMY BOUNDLESSLY (HUSK 0801/1.7.1/0125)20092010SK - HUĽ. KolláthFME
Wear resistant Si3N4 and B4C based ceramic composite materials (1/0298/18)20182021VEGAP. ŠvecÚTM FME
WS Debate - Stimulating Policy Debate on Women and Science Issues in Central Europe (FP6-036651 (WS& DEBATE ))20062008-- Iný domáci --D. VelichováKM FME
X-math -Designing a Framework for Mathematical and Scientific e-learning Using XML with Emphasize on the Evaluation of Pedagogical Methods (90196-CP-1-2001-1-NO-Minerva-M)20022003-- Iný domáci --D. VelichováKM FME
Zabezpečenie metrologickej kontroly meradiel vnútro-očného tlaku (1/0556/18)20182020VEGAS. ĎurišÚAMAI FME
Zabezpečenie nadväznosti meraní a modely vyhodnotenia meraní pre automobilové a biomedicínske inžinierstvo (1/0120/12)20132016VEGAR. PalenčárÚAMAI FME
Zahraničná spolupráca a propagácia generatívneho konštuovania20162016Mladý výskumníkJ. GulanováÚDTK FME
Základný výskum procesov v mechanike partikulárnych materiálov (1/0652/13)20132015VEGAM. PeciarÚPI FME
Založenie pilotného laboratória pre výučbu technológie programovateľných hradlových polí (005STU-4/2018)20182020KEGAG. TakácsÚAMAI FME
Zavádzanie progresívnych metód pre zvyšovanie úrovne vzdelávacieho procesu predmetu metrológie teploty (039STU-4/2017)20172018KEGAS. ĎurišÚAMAI FME
Zavedenie progresívnych metód vzdelávania pre výrobné systémy zamerané na automobilovú produkciu (035STU-4/2017)20172018KEGAM. KrálikÚSETM FME
Zhodnotenie odpadných plastov na ekologicky prijateľné komponenty palív (20-PO6105)20052007APVVM. PeciarKChSZ FME
Získavanie energie z kmitajúcich sústav (1/0298/13)20132016VEGAP. ŠolekÚAMM FME
Zisťovanie fyzikálno-mechanických vlastností úletov (29/08)20082008-- Iný domáci --Š. GuželaKChSZ FME
Zlepšenie základnej informačnej infraštruktúry SjF a jej služieb (IT/43/05)20052005-- Iný domáci --M. ReptaVIS FME
Zlepšenie základnej informačnej infraštruktúry SjF STU a jej služieb v oblasti rozšírenia prístupu študentov k využívaniu internetu (IT/1/06)20062006-- Iný domáci --M. ReptaVS FME
Zlepšovanie vedomostnej úrovne a zručnosti študentov v oblasti navrhovania a aplikovania metód a prostriedkov na meranie geometric-kých veličín (014STU-4/2015)20152017KEGAR. PalenčárÚAMAI FME
Znižovanie energetickej náročnosti plynárenských sústav aplikáciou nových modelov tvorby hydrátov (563/PG04/2011)20122015-- Iný domáci --J. RajzingerÚESZ FME
Znižovanie straty mechanickej energie dávkovaním polyakrylamidu do turbulentného prúdu vody20192019Mladý výskumníkE. PuškášováÚPI FME
Zvýšenie efektívnosti energetických systémov (1/0381/10)20102012VEGAF. UrbanFME
Zvýšenie úrovne edukačného procesu v oblasti výrobných a environmentálnych technológií implementáciou inovatívnych nástrojov (061STU-4/2017)20172018KEGAP. KrižanÚSETM FME
Zvýšenie úžitkových parametrov počítačom riadených rezacích strojov s nekonvenčnou kinematikou (1/0584/12)20132016VEGAE. KurekováÚAMAI FME
Zvyšovanie účinnosti fotovoltaických kolektorov konvektívnym solárnym chladením (1/0178/12)20132016VEGAM. MasarykÚESZ FME
Zvyšovanie výkonnosti výrobných systémov na báze rekonfigurovateľnosti a implementácie real-time monitoringu a počítačovej inteligencie (APVT - KE - 1200)20052005APVVM. TolnayKVS FME
3D Geometry (040STU-4/2018)20182019KEGAD. VelichováÚMF FME
5-axis robotic system for additive manufacturing20182020Excelentné tímy mladých výskumníkovM. GulanÚAMAI FMEKey:
Active states:approvedin process of executionsubmitted
Inactive states:failednot approvedsuccessfully completed