Jun 1, 2020   7:19 p.m. Žaneta
Academic information system

Faculty of Mechanical Engineering - list of projects


Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 563

State
Name
From
Until
Type
Supervisor
Department
Distance Education in the Efficiency Improvement Methods and Total Quality Management Effectiveness area. (3/3113/05)2005
2007
KEGAE. Hekelová
KVS FME
2009
2010
CEEPUS
KM FME
2009
2012
-- Iný domáci --
FME
Adaptácia novej definície fyzikálnej jednotky termodynamickej teploty kelvin v SR (APVV-18-0294)
2019--APVV - Všeobecná výzvaS. ĎurišÚAMAI FME
ADAPTING OF TECHNICAL TEXTS IN FOREIGN LANGUAGES AND THEIR IMPLEMENTATION INTO FOREIGN LANGUAGE EDUCATION IN MECHANICAL ENGINEERING THROUGH INNOVATIVE INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES. (034STU-4/2019)
2019
2021
KEGAA. Kucharíková
ÚJŠ FME
Adaptive vibration energy harvesting with online parameter identification (SK-CN-2017-0001)
20182019Bilaterálna spolupráca - SR - ČínaG. TakácsÚAMAI FME
Adaptívne získavanie energie z vibrácií s priebežnou identifikáciou parametrov20152017Excelentné tímy mladých výskumníkovG. TakácsÚAMAI FME
Adaptívne získavanie energie z vibrácií s priebežnou identifikáciou parametrov (1/0033/18)
2018
2020
VEGA
G. Takács
ÚAMAI FME
Adaptívne získavanie energie z vibrácií s priebežnou identifikáciou parametrov (1/0284/19)
2019
2021VEGAG. Takács
Dek FME
Advanced International Studies in Mechanics of Micro - & Nanosystems (EU/US ATLANTIS No 2008 ? 1767 / 001 ? 001 CPT USMOBI)
2008
2012
-- Iný domáci --P. ÉlesztösÚAMM FME
Advanced simulation systems in courses of the new study program Production Technologies. (3/2411/04)
2004
2006
KEGA
M. Tolnay
KVS FME
Advanced statistical and computational methods for measurement and metrology (APVV-15-0295)
2016
2020
APVV - Všeobecná výzva
ÚAMAI FME
Aktívna a pasívna bezpečnosť hendikepovaných osôb v automobile
20152015
Mladý výskumník
R. Hasa
ÚDTK FME
Aktívne riadenie tenkostenných sústav (1/0199/10)
20102012
VEGA
FME
Aktívne tlmenie vibrácií mechanických konštrukcií pomocou numericky akcelerovaného prediktívneho riadenia (1/0144/15)
2015
2017VEGAG. Takács
ÚAMAI FME
2003
2005
-- Iný domáci --KVS FME
An Interactive Training Tool for the Management and Minimisation of Non-Domestic Solid and Aqueous Wastes (UK/01//B/F/PP- 129423)20012004
-- Iný domáci --
KChSZ FME
2005
2005
-- Iný domáci --
K. JelemenskýKChSZ FME
Analýza a simulácia síl pôsobiacich na lopatku pri miešaní partikulárnych látok
2012
2013
Mladý výskumníkÚPI FME
Analýza seizmickej odolnosti nádrží na kvapalinu s nelineárnymi a časovo závislými parametrami (1/0742/15)2015
2017
VEGA
ÚAMM FME
Analýza termomechanických vlastností práškových materiálov počas jednoosového stláčania vo farmaceutickom priemysle
2015
2017
Excelentné tímy mladých výskumníkov
P. PeciarÚPI FME
Analýza ultrasonických emisií tekutinových systémov aplikáciou umelých neurónových sietí (1/1090/04)
2004
2006
VEGA
KHS FME
Analýza veľkostných tried mobilných pracovných strojov z hľadiska určenia segmentu vhodného pre výrobcu a zostavenie katalogu zaťažovacích spektier pre overenie pevnostných vlastností rozhodujúcich stavebných modulov vyrábaných strojov (1/4116/07)20072009VEGAKCS FME
Analýza vplyvu environmentálneho hluku na zdravie vo vzľahu ku kvantitatívnym a kvalitatívnym parametrom hlukovej expozície (APVV-17-0148)
2018
2021
APVV - Všeobecná výzva
S. ŽiaranÚAMM FME
Analýza vplyvu štrukturálno-termálnych efektov na dynamickú nestabilitu komponentov kotúčových bŕzd
20162016
Mladý výskumník
ÚAMM FME
Aplikácia elektro a magnetoreologických materiálov na potláčania kmitania (1/4123/07)
2007
2009
VEGA
L. StarekKTM FME
Aplikácia generatívneho projektovania v automobilovom priemysle
2014
2015
Pokračujúci mladý výskumníkJ. GulanováÚDTK FME
Aplikovaný výskum a vývoj inovatívnej technológie pre ultra hlboké vrty (26240120042)
2010
2013OP VaVM. Masaryk
ÚESZ FME
Aplikovaný výskum technológie plazmotermických procesov (26240120070)
2011
2014
OP VaV
M. Varchola
ÚPI FME
Application of DEM method for education of particulate materials processes (025STU-4/2018)
2018
2020KEGA
ÚPI FME
Application of DEM method in the education of process technology (016STU-4/2019)
20192021KEGAM. PeciarÚPI FME
Aproximatívne modelovanie procesných charakteristík cyklónových separátorov
20132013Mladý výskumník
ÚPI FME
Automated manufacturing systems and progressive technologies (SK-BUL 00106)20072008-- Iný domáci --
KVS FME
Automobilový inžinier 21. storočia (AI 21, kód 13120120130)
2005
2008
-- Iný domáci --
M. Polóni
OALSM ÚDTK FME
BEZ NÁZVU (H-0150-02/03)
2002
2003
CEEPUS
P. Élesztös
Biomass Engineering Treatment by Briquetting and Pelleting Process (SK-Srbsko-01107)
2006
2009
-- Iný domáci --
Ľ. Šooš
KVT FME
Biomedicínske laborátorium (060STU-4/2016)
2016
2018
KEGA
B. Hučko
ÚAMM FME
2008
2011
-- Iný domáci --FME
Biosimulation - A New Tool in Drug (005137)20042009RAV MŠ SR
KAIPT FME
Biosimulation - A New Tool in Drug Development (005137)20042009
-- Iný domáci --
L. Dedik
KAIPT FME
Budovanie CE na výskum a vývoj konštrukčných kompozitných materiálov - 2. etapa (26240120020)
2012
2012
OP VaV
FME
Bunkový automat pri optimalizácii procesu kryštalizácie taveniny ocele pri plynulom odlievaní ako systému s rozloženými parametrami v Železiarňach Podbrezová, a.s. (APVV-18-0102)2019--APVV - Všeobecná výzvaÚAMAI FME
20052007VEGAK. PrikkelKHS FME
2006
2008
-- Iný domáci --
KM FME
CENT - Corrosion Erosion excelleNce cenTre
2014
2014OP VaVP. Élesztös
ÚAMM FME
Central Europe Repair & Re-use Centres and Networks (3CE278P3)
20112014
Central Europe
Ľ. Šooš
ÚSETM FME
Centrum ďalšieho vzdelávania učiteľov matematiky pre výučbu predmetu s podporou PAS (CEDIV-M, kód 11230220155)20042008-- Iný domáci --M. KováčováKM FME
Centrum priemyselného výskumu prevádzkovej životnosti vybraných komponentov nergetických zariadení (26240220081)20122014
OP VaV
V. Chmelko
FME
2002
2004
APVVKCS FME
Computer Aided Training in Measurement and Metrology (A/01/B/F/PP-124.137)2001
2004
-- Iný domáci --
M. Halaj
KAIPT FME
2004
2006VEGAP. Élesztös
2005
2007
VEGA
KAIPT FME
Damage detection problem for mechanical systems (APVV-20-063105)20062009APVVL. Starek
KTM FME
Deep drawing of tailored blanks (1/2091/05)
2005
2007VEGAKMaT FME
Deformačno-napäťový stav pri trecom zváraní s premiešavaním pri rôznych vstupných parametroch
2019
2019
Mladý výskumník
P. Šlesar
ÚAMM FME
Desarrollo conjunto de INvestigación en la práctica DOcente - Joint development of research on teaching practice (0201/006/17)
2017--
ERASMUS+
ÚMF FME
Design and implementation of logical autonomous control of rail transport
2018
2020Excelentné tímy mladých výskumníkovM. Gašparík
ÚAMM FME
Detection of dynamic stresses causes in machine systems and reduction of their impact on reliability, safety, lifetime, environment and man (1/0226/19)
2019
2021
VEGA
ÚAMM FME
Detekcia porúch spojov komponentov konštrukcí na základe zmien ich modálno-spektrálnych vlastností20182018
Mladý výskumník
ÚAMM FME
2003
2005VEGAL. StarekKTM FME
Detekcia porúch v mechanických systémoch (1/0744/10)2010
2012
VEGAL. Starek
FME
Detekcia príčin dynamického namáhania strojových sústav v strategických prevádzkach a ich vplyv na spoľahlivosť, bezpečnosť, životnosť, prostredie a človeka a metódy redukcie ich vplyvu (1/0823/18)
20182020
VEGA
ÚAMM FME
Detekcia stupňa poškodenia konvexno-konkávneho ozubenia vibroakustickou diagnostikou a porovnanie jeho životnosti s HCR ozubením (1/0135/12)
2013
2016
VEGA
S. ŽiaranÚAMM FME
Detekcia úniku v potrubí pomocou akustických metód
2019
2019Mladý výskumníkR. IžoldÚAMM FME
Detekcia zdrojov nízkofrekvenčné seizmického vlnenie mechanických sústav, jeho vplyv na ich spoľahlivosť a bezpečnosť, na prostredie a človeka a metódy redukcie (1/0544/16)
2016
2018
VEGA
ÚAMM FME
Development of Interactive and Animated Drawing Teaching Tools (0201/0020/17)
2017
--ERASMUS+ÚMF FME
Development of low-emission solids fuel from biomass residues (SK-PL-2015-0059)
2016
2017
Bilaterálna spolupráca - SR - Poľsko
J. OndruškaÚSETM FME
Development of mechanical engineering (design, technology and production management) as an essential base for progress in the area of small and medium companies' logistics - research, preparation and implementation of joint programs of study (CIII-PL-0033-07-1112)
2011--
CEEPUS
ÚSETM FME
20052006CEEPUSM. TolnayKVS FME
Development of new cycle identification method for multiaxial fatigue life time estimation under nonproportional variable amplitude loading. (1/0730/19)2019
2021
VEGA
ÚAMM FME
Development of New Water Treatment Technologies in the Paper Industry - Towards Zero Effluent Emissions (E! 4958 - ZEROEF)
2009
2012
-- Iný domáci --M. PeciarKChSZ FME
Development of progressive technology of biomass compacting and production of prototype and high-productive tools (ITMS 26240220017)20092013OP VaVĽ. ŠoošFME
Development of retractor for operations un the abdominal cavity (APVV-15-0757)
2016
2019
APVV - Všeobecná výzva
B. Hučko
ÚAMM FME
Development of the new high temperature short time blood pasteuriza'tion equipment for the tsetse fly diet (12722/Regular budget Fund - vyučtovanie)
2009
2009-- Iný domáci --KVS FME
20042006
RAV MŠ SR
I. MorávekKVS FME
Development of the new high temperature short time blood pasteurization equipment for the tsetse fly diet (12722/Regular Budget Fund)
2004
2008
-- Iný domáci --I. MorávekKVS FME
Diagnostics of Transmissions (MVP ZR 2000 - RF/ČR/SR/1)
2000
2003
-- Iný medzinárodný --
Š. KrálKCS FME
Diagnostika a korekcia parametrov tvárniacich procesov z aspektu zvyšovania kvality produkcie (1/9420/02)
2002
2004VEGAKMaT FME
Diagnostika stupňa únavového poškodenia cyklicky namáhaných ocelí meraním mikrotvrdosti konštitutívnych fáz. (1/0100/08)
2008
2010
VEGA
FME
dMath - Building a European Database of Mathematical e-learning Modules (N/03/B/F/PP/165.011)20032006
-- Iný domáci --
KM FME
Dobudovanie národného centra pre výskum a aplikáciu obnoviteľných zdrojov energie (ITMS 26240120028)
2010
2014
OP VaVĽ. KolláthÚSETM FME
Dobudovanie technologického centra spracovania plastov (IT/20/05)
2005
2005
-- Iný domáci --KMaT FME
Doktorandi pre automobilový priemysel SR (13120200024)
2004
2006
-- Iný domáci --
B. Rohaľ-Ilkiv
KAIPT FME
Doktorandi pre modernú priemyselnú automatizáciu v SR (JPD 3 2005/NP1-047, kód 13120200115)
2006
2008
-- Iný domáci --
C. BelavýKAIPT FME
Dynamická analýza elektrorozvodných skríň (51/08)
2008
2008-- Iný domáci --
KTM FME
Dynamická analýza vlastností rotačných sústav
2018
2018
Mladý výskumníkS. Mihelová
ÚAMM FME
20072009VEGAJ. Leja
KF FME
ECOLEADER - SER,Free Access to ISMES Laboratories (HPRI-CT-1999-00046)
2001
2002
-- Iný domáci --
M. Juhás
KAIPT FME
Education and Training of Institutions in Quality Management and Metrology (ETIQUM) (IB JEP-41120-2006 (RS), ETIQUM)
2007
2009
-- Iný medzinárodný --M. HalajKAIPT FME
Educational programs development for continuous professional training in CAx for mechanical engineering (0201/009/17)
2017
--ERASMUS+J. Beniak
ÚSETM FME
Efektívne metódy pre vnorené riadenie založené na optimalizácii (APVV-18-0023)
2019
--APVV - Všeobecná výzvaB. Rohaľ-IlkivÚAMAI FME
Efektívne prediktívne riadenie nelineárnych mechatronických systémov (LPP-0096-07)
2008
2011
-- Iný domáci --
FME
Efektívne zhodnotenie syntéznych plynov v spaľovacom motore určenom pre mikrogeneračnú jednotku
2014
2014
Mladý výskumníkA. Chríbik
ÚESZ FME
Ekologické spaľovacie motory s alternatívnymi palivami (1/0293/03)2003
2005
VEGA
KALSM FME
Ekologické, tribologické, dynamické a optimalizačné charakteristiky vývojových typov ozubených prevodov a vybraných konštrukčných uzlov (1/0296/03)20032005VEGAM. Bošanský
KCS FME
E-laboratory of interactive experiments as a continuation project of multimedia aided eduction at Slovak Universities (3/4128/06-SJF)
2006
2008
KEGA
KF FME
E-Learningové a testovacie moduly pre vzdelávanie v oblasti počítačovej podpory výroby (026STU-4/2013)
20132016
KEGA
J. Beniak
ÚSETM FME
2005
2007
APVV
KMaT FME
Energetická koncepcia mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves (50/08)2008
2008
-- Iný domáci --
F. Urban
KTE FME
Energetické zhodnotenie alternatívnych palív vyrobených z obnoviteľných zdrojov energie v piestových spaľovacích motoroch (APVV-0015-12)
20132017APVV - Všeobecná výzvaÚDTK FME
Energetika procesu miešania partikulárnych látok
2016
2016
Mladý výskumník
B. Tomášová
ÚPI FME
Environmentálne udržateľný rozvoj klasických tepelných energetických systémov (1/2082/05)20052007
VEGA
KTE FME
ERA Bioenergy Strategy - Short Term Measures to Develop the European Area for Bioenergy Rtd (CT -2001-80526)
2001
2003-- Iný domáci --Ľ. Šooš
KVT FME
ERA Bioenergy Strategy - Short Term Measures to Develop the European Area for Bioenergy Rtd. (CT-2001-80526)20052005
-- Iný domáci --
Ľ. Šooš
KVT FME
ERA Bionenergy Strategy - Short Term Measures to Develop the European Area for Bioenergy Rtd (CT-2001-80526)
2004
2004-- Iný domáci --Ľ. ŠoošKVT FME
Establishing of the Centre of Excellence for research and development of composite materials for applications in mechanical and civil engineering and medicine (ITMS 26240120006)
2009
2011
OP VaV
M. Peciar
FME
European Database for Competence-Oriented Mathematics for Engineers
2015
2015
ERASMUS+ÚMF FME
Evaluation of uncertainties in calibration of measurement systems used for technological transfer of quality in automotive industry (1/3131/06)
2006
2008
VEGAR. PalenčárKAIPT FME
2006
2008
-- Iný domáci --D. Velichová
KM FME
Experimental unit for teaching combustion engines (026STU-4/2018)
2018
2020
KEGA
ÚDTK FME
Experimentálna štúdia vybraných materiálových vlastností polymérbetónu s rôznym zložením
2015
2015
Mladý výskumníkM. Szarvas
ÚAMM FME
Experimentálne merania integrálnych parametrov motora
2015
2015-- Iný domáci --M. PolóniÚDTK FME
Experimentálne pracovisko pre výskum a vývoj spaľovacích motorov a vozidiel na alternatívne palivá (IT/2/06)
2006
2006
-- Iný domáci --KALSM FME
2006
2007-- Iný domáci --M. Peciar
KChSZ FME
2008
2008-- Iný domáci --M. Peciar
KChSZ FME
Expertízny posudok na spracovanie kalov (32/09)2009
2009
-- Iný domáci --Ľ. ŠoošKVT FME
20082008-- Iný domáci --Ľ. ŠoošKVT FME
Extension of current prediction methods for car disc brake dynamic instability including thermal-structural effects (1/0227/19 )
2019
2021
VEGA
ÚSETM FME
Extension of the validity ofthe computation standarts for the esismically resistant liquid storage tanks, in terms of safety at NPPS and other industrial areas (APVV-15-0630)
2016
2018
APVV - Všeobecná výzva
ÚAMM FME
EZAP Energetické zhodnotenie alternatívnych palív - procesných plynov v spaľovacích motoroch. (1/0301/17)
2017
2019
VEGAM. PolóniÚDTK FME
Financial Institutions Personnel Training in the Concepts of Renewable Energy and Energy Efficiency Technologies for the Evaluation of Relevant Projects (FIP-TREET, HU/04/B/F/PP-170031)
2004
2007
-- Iný domáci --
KTT FME
Forming and REW joining of hybrid deep drawing parts from high-strength microalloyed blanks and Al-alloy blanks (1/0405/19 )
2019
2022
VEGA
A. Schrek
ÚTM FME
Future Mathematics (2015-1-FI01-KA203-009044)20152018ERASMUS+D. Velichová
ÚMF FME
Fyzikálny model palivovej kazety jadrového reaktora VVER 440
2016
2016
Mladý výskumník
ÚESZ FME
Generative engineering design of production and powertrain components with usage of Rapid Prototyping technologies (APVV-17-0140)
2018
2021
APVV - Všeobecná výzva
M. VerešÚDTK FME
Generatívny konštrukčný návrh výrobných a hnacích komponentov s aplikáciou technológií Rapid Prototyping (APVV-14-0140)
2018
2021
APVV - Všeobecná výzva
ÚDTK FME
2006
2009
APVVŠ. Emmer
KMaT FME
Harmonised Curricula for Computer Aided Design, Manufacturing and Engineering Three Level Degree Programmes20162016
ERASMUS+
ÚSETM FME
Hlbinný geotermálny výmenník vybudovaný plazmovým vŕtaním a jeho využitie pre energetiku (APVV-17-0407)
2018
2020
APVV - Všeobecná výzva
ÚESZ FME
Hodnotenie vplyvu rezného prostredia na energetickú bilanciu procesu obrábania (1/0670/15)2015
2017
VEGA
ÚSETM FME
2003
2005
VEGA
KALSM FME
2007
2009
KEGA
E. GondárKMaT FME
Characterization of the cavitation damage on the solid materials (1/0116/19)2019
2021
VEGAÚESZ FME
Charakterizácia akustických odoziev fázových transformácií v metastabilnej austenitickej oceli AISI 304
2018
2018
Mladý výskumník
ÚAMM FME
Identifikácia, optimalizácia, riadenie a monitoring ČOV (APVT - 20-035204)
2005
2007
APVVJ. Vachálek
KAIPT FME
2006
2006-- Iný domáci --G. HulkóKAIPT FME
2005
2008-- Iný domáci --J. DillingerKF FME
Implementation of the use of unconventional materials in the teaching of engineering subjects (023STU-4/2019)
2019
2021KEGA
ÚAMM FME
Impovement of production quality in selected application (SK-AT-2015-0023)
2016
2017Bilaterálna spolupráca - SR - RakúskoÚSETM FME
Improvement of Product Development Studies in Serbia and Bosna and Herzegovina (530577-2012-RS-TEMPUS-JPCR)2012
2015
Joint Projects
ÚDTK FME
Improvement of Product Development Studies in Serbia and Bosnia and Herzegovina (530577 – 2012 – RS – TEMPUS – JPCR)
20132015-- Iný medzinárodný --M. Vereš
ÚDTK FME
Improving Innovativeness, Creativity and Proficiency of Youth through New technologies
2016
2016ERASMUS+ÚSETM FME
Improvment and Development of the Ecological Attitude in Serbia (IDEAS) (SM_SCM-C037B06-2006 (RS) IDEAS)
2007
2008
-- Iný medzinárodný --
KVT FME
Influence of biofuel quality in gaseous and particulate matter emission from a domestic boiler (SK-PT-2015-0033)
2016
2017
Bilaterálna spolupráca - SR - Portugalsko
P. KrižanÚSETM FME
Influence of Recycling on Change of Properties of Design and Engineering Plastics for automotive industry applications (1/2089/05)2005
2007
VEGAKMaT FME
Informačný systém o podmienkach obrábania VKL laserom pre požiadavku integrity povrchu (1/1088/04)
2004
2006
VEGA
KVS FME
2006
2008VEGA
KALSM FME
Innovation and Commercialisation in the NMP thematic area (NMP-CA-2013-618103)
2014
2018Coordination of Research ActivitiesŠ. Valčuha
ÚSETM FME
Innovative methods for education process improving in the field of additive manufacturing and computer-aided systems (051STU-4/2018)
2018
2020
KEGA
J. Beniak
ÚSETM FME
Innovative technologies for calibrating of measurement equipments (APVV-15-0164)
2016
2018
APVV - Všeobecná výzva
S. ĎurišÚAMAI FME
2005
2006-- Iný domáci --M. ReptaFME
INSUTER - Information Network on the Technoliogy of Utilisation and Sustainability of Energy Resources (HPRP-CT-2001-00026-Thematic Network)
2001
2004
-- Iný domáci --
B. FüriKTT FME
Integrovaná výskumná platforma zhodnocovania jednotlivých prúdov odpadov najmä z automobilového priemyslu2016
2017
-- Iný domáci --Ľ. ŠoošÚSETM FME
2005
2006
-- Iný medzinárodný --
KVS FME
Intelligent Robotic Systems in the Scientific and Pedagogical Process at the Middle European Universities (SK -0133 - 03/04)
2003
2004
CEEPUS
KVS FME
Intelligent Robotic Systems in the Scientific and Pedagogical Processes at the Middle Europe Universities (SK-0119 01/02)20012002
CEEPUS
KVS FME
Intelligent Technology for Disassembly - and Recycling Oriented Products (Ro - 0124-03/04)
2003
2004CEEPUSKVT FME
Intelligent Technology for Disassembly and Recycling Oriented Products (RO-124-04/05)2004
2005
CEEPUS
KVT FME
Interdisciplinary way of modern teaching in study program „Aplikovaná mechanika a mechatronika“ combine the physics of materials, engineering technologies and mechanics of materials (040STU-4/2019)
2019
2021
KEGA
V. Chmelko
ÚAMM FME
2004
2006
VEGAE. KurekováKAIPT FME
Kalibrácia modelov a optimalizácia spotreby energií regulačných staníc zemného plynu. (1/0250/10)2010
2012
VEGAJ. RajzingerFME
2007
2009
VEGA
R. Olšiak
KHS FME
Knowledge Bridge for Students and Teachers in Manufacturing Technologies (CIII-CZ-0201-04-1112)
2011
--
CEEPUS
I. OnderováÚSETM FME
2008
2008
-- Iný domáci --
KTE FME
Kompetenčné centrum inteligentných technológií pre elektronizáciu a informatizáciu systémov a služieb (ITMS 26240220072)
2011
2014OP VaVG. HulkóÚAMAI FME
Kompetenčné centrum pre nové materiály, pokročilé technológie a energetiku (ITMS 26240220073)
2011
2015
OP VaV
ÚESZ FME
Komplexná počítačová podpora výučby súradnicovej metrológie pre školu a prax. (197-034STU-4/2010)
2010
2012
KEGAFME
Kompozitné aktuátory na tlmenie vibrácií pomocou materiálov s tvarovou pamäťou
2011
2012
Mladý výskumníkG. Takács
ÚAMAI FME
Konštrukcia a prevádzkové vlastnosti výmenníka tepla s koaxiálnymi skrutkovito zvinutými rúrami (1/0223/18)20182021VEGAÚPI FME
Konštrukcia progresívnych tvarových rezných nástrojov (1/4092/07)
2007
2009
VEGAV. GeletaKVT FME
2009
2009
-- Iný domáci --
KTM FME
2002
2004
VEGA
P. KostkaKMaT FME
Laboratory of Back Biomechanics (014STU-4/2019)20192021
KEGA
A. Cepková
Dek FME
Laserová navigácia mobilného robota
20142014Mladý výskumníkĽ. Čapucha
ÚAMAI FME
Laserové zváranie vysokopevných oceľových prístrihov pre súčiastky v automobilovom priemysle (1/0149/13)20132016
VEGA
P. Švec
ÚTM FME
Lignín ako kompozitný komponent do fenolformaldehydrovvých živíc a drevoplastu (APP-15-0201)
2016
2019
APVV - Všeobecná výzva
G. Hulkó
ÚAMAI FME
Lokalizácia a navigácia autonómneho mobilného robota
20192019Mladý výskumníkI. Fiťka
ÚAMAI FME
Lokalizácia a navigácia mobilného motora
2013
2013
Mladý výskumník
ÚAMAI FME
Machines for extremly fast cutting of materials (APVT - 99-02-2604)
2005
2006
APVV
KVT FME
MANTYS - Thematic network in manufacturing technologies (GIRT - CT - 2001-05032)2001
2004
-- Iný domáci --Š. Valčuha
KVS FME
MANTYS - Thematic network in manufacturing technologies (GIRT - CT - 2001-05032)
2005
2006
-- Iný domáci --
KVS FME
MANVIS - Manufacturing Visions. Integrating diverse Perspectives into Pan-European Foresight (50 71 39)
20032005-- Iný domáci --A. Pavlov
KVS FME
Materiálové šetrenie a prepočty paroplynového potrubia v rámci GR/2008 na VJEJ2 pre opravu (26/08)20082008-- Iný domáci --KTM FME
Materiálové vlastnosti horolezeckých lán
20142014Mladý výskumníkF. HorvátÚAMM FME
Mathematica Explorer - lokalizácia interaktívnej matematickej encyklopédie (686/131/2006 Min. dopravy)2006
2006
-- Iný domáci --
M. Kováčová
KM FME
2006
2008
KEGA
KM FME
Mechanical properties of foam composite materials (1/3213/06-SJF)20062008
VEGA
B. Hučko
KTM FME
2004
2006VEGA
KChSZ FME
Meódy vyhodnotenia kalibrácie meradiel a prevodníkov (1/0098/18)
20182020VEGAR. Palenčár
ÚAMAI FME
Meranie prúdenia v turbínovej lopatkovej mreži malej štíhlosti a s profilovými ohraničujúcimi stenami (1/9433/02)2002
2004
VEGAV. Molnár
KTE FME
Meranie vplyvu ortéz na pohybovú sústavu človeka
2013
2013
Mladý výskumník
ÚAMM FME
Meranie výkonových a kavitačných charakteristík (49/08)2008
2008
-- Iný domáci --
KHS FME
2008
2010
-- Iný domáci --
V. Hrnčiar
FME
Metóda konečných prvkov v dynamike štruktúr
2011
2012Mladý výskumníkV. HókÚAMM FME
2007
2009VEGAKTM FME
Metodika cielenej identifikácie dynamických vlastností vozidla na priradenie vhodnej štruktúry virtuálneho modelu a jeho optimalizáciu z pohľadu jazdného komfortu a jazdnej bezpečnosti. (1/0176/08)
2008
2010
VEGA
FME
Metodika stanovenia neistôt pri realizácii teplotnej stupnice pomocou snímačov teploty (15/09)
2009
2009-- Iný domáci --R. PalenčárKAIPT FME
Metódy detekcie poškodení strojných konštrukcií (1/0197/12)
2013
2016
VEGA
ÚAMM FME
Metódy skúmania vplyvu termomechanických snímačov teploty (1/0748/15)
20152017VEGA
ÚAMAI FME
Metódy vyhodnotenia kalibrácie snímačov (1/0134/03)2003
2005
VEGA
KAIPT FME
Mikro-elektromechanický systém (MEMS) akumulácie energie pre využitie v medicíne (1/0712/14)20142016VEGA
ÚAMM FME
Minkowského diferencovateľné variety (1/0289/18)20182020
VEGA
ÚMF FME
Mobilný robotický systém
2013
2013
Mladý výskumníkT. KrasňanskýÚAMAI FME
20092012-- Iný domáci --B. Rohaľ-Ilkiv
FME
Modelovanie a identifikácia posturálneho systému človeka2015
2015
Mladý výskumníkB. BarbolyasÚAMAI FME
Modelovanie a identifikácia posturálneho systému človeka originálnou metódou rozvinutej trajektórie statokinezigramu2016
2016
Mladý výskumníkB. BarbolyasÚAMAI FME
Modelovanie objektov priestoru prostriedkami Minkowského geometrie s použitím teórie kvatermiónov (1/0309/08)
2008
2010
VEGAFME
Modelovanie, riadenie a simulácia distribuovaných výrobných systémov (APVT - 51 - 011602)20022005
APVV
G. HulkóKAIPT FME
Modelovanie termodynamických aspektov pri stláčaní sypkého materiálu pomocou MKP
2013
2013
Mladý výskumník
ÚPI FME
Modernizácia kalibračného zariadenia pneumatických sond katedry tepelnej energetiky strojníckej fakulty STU v Bratislave (IT/6/06)
2006
2006
-- Iný domáci --
KTE FME
Modernizácia laboretórii na meranie vybraných tepelnotechnických a technických veličín (006STU-4/2018)
2018
2020
KEGA
ÚAMAI FME
Modifikácia experimentálneho zariadenia na výskum kavitácie
2015
2015
Mladý výskumníkZ. CsukaÚPI FME
Modifikácia užitkových vlastností drevných materiálov a rozšírenie oblastí ich použitia (ŠP 4)2003
2006
Štátny program
Ľ. ŠoošKVT FME
Modullar construction of disintegrator for disintegration of organic solid wastes (APVT - 20-021104)2005
2007
APVVĽ. Šooš
KVT FME
Modulová stavba progresívnej konštrukcie zhutňovacieho stroja s rotačnou kinematikou (APVV-17-0660)
2018
2021
APVV - Všeobecná výzva
ÚSETM FME
Monitorovací systém bezpečenosti prevádzky pri zavádzaní nových technológií na báze zemného plynu (60/PG04/2008B)20102010
-- Iný domáci --
V. ChmelkoFME
Monitorovací systém bezpečnosti prevádzky plynu pri zavádzaní nových technológií (24/09)
2009
2009
-- Iný domáci --
KTM FME
Monitorovanie a ovládanie inteligentných HVAC systémov
2019
2019
Mladý výskumník
ÚAMAI FME
2005
2007
VEGA
V. FerenceyKALSM FME
2007
2009
VEGAF. UrbanKTE FME
20032005VEGA
KHS FME
NANOTECHNOLOGIES, MATERIALS AND NEW PRODUCTION TECHNOLOGIES - UNIVERSITY COOPERATION IN RESEARCH AND IMPLEMENTATION OF JOINT PROGRAMS IN STUDY BY STIMULATE ACADEMIC MOBILITY (CIII-BG-0613-01-1112)
2011
--CEEPUSM. Tolnay
ÚSETM FME
Návrh a experimentálne overenie materiálového modelu s vnútorným / materiálovým tlmením pre cyklicky a dynamicky zaťažené kovové a gumené konštrukčné prvky (1/0051/10)
2010
2012
VEGA
P. ÉlesztösFME
Návrh a konštrukcia zariadenia pre ohrev biomasy prostredníctvom mikrovĺn20112012
Mladý výskumník
J. OndruškaÚSETM FME
Návrh a konštrukčné spracovanie experimentálneho zariadenia na SUPERkritickú vodu pre ENERGetické využitie organických odpadov20132013
Mladý výskumník
M. GajdošÚESZ FME
Návrh a modifikácia pružne-plastických materiálových modelov pre numerickú analýzu materiálov zaťažených cyklicky (1/4106/07)
2007
2009
VEGA
KTM FME
2005
2007
VEGA
Návrh a numerické overenie zdokonalenej rovnice vedenia tepla pre termomechanickú analýzu oceľových konštrukcií pracujúcich v extrémnych pracovných podmienkach metódou konečných prvkov (1/0627/13)
2013
2016VEGA
ÚAMM FME
Návrh a realizácia strojového videnia vo výrobných systémoch
2012
2013
Mladý výskumník
J. BaďoÚSETM FME
20102012KEGAŠ. ValčuhaFME
Návrh experimentálneho overenia vlastností aktívneho dvojhmotového zotrvačníka v pohone automobilu20192019Mladý výskumník
ÚDTK FME
Návrh konštitutívnej rovnice pre MKP s disipačnými procesmi pre viacnásobne plne viazané úlohy (1/0488/09)2009
2011
VEGAL. Écsi
FME
Návrh materiálového modelu na numerickú simuláciu creepu pre nové TiAL intermetalické zliatiny (1/0740/16)20162018VEGA
ÚAMM FME
Návrh metodiky a stanovenie presnejšieho ťahového diagramu materiálov na spresnenie numerických elastoplastických výpočtov (1/4103/07)
2007
2009
VEGA
C. BelavýKMaT FME
20092011
KEGA
FME
Nelineárne parametrické kmitanie nádob s kvapalinou20162016
Mladý výskumník
ÚAMM FME
Nelineárne riadenie s obmedze-niami a odhad stavu mechanic-kých systémov pre vnorené plat-formy riadenia (APVV-14-0399)
2015
2019
APVV - Všeobecná výzvaB. Rohaľ-IlkivÚAMAI FME
Nelineárny odhad stavu a parametrov pre samonapájané monitorovanie stavu konštrukcií (APVV-17-0240)20182022
APVV - Všeobecná výzva
G. TakácsÚAMAI FME
Nelineárny odhad stavu a parametrov pre samonapájané monitorovanie stavu konštrukcií (APVV-18-0124)
2019
--
APVV - Všeobecná výzva
ÚAMAI FME
New Rules for assessing Mathematical Competencies (0201/0022/17)2017
--
ERASMUS+
D. RichtárikováÚMF FME
New Technologies and Principes of Automatic Manufacturing Control System (SK-Srbsko-01607)
2008
2009
Bilaterálna spolupráca - SR - Srbsko
A. PavlovKVS FME
2009
2009
-- Iný domáci --
F. Urban
KTE FME
Non-oxidic ceramics for strenuous applications in the field of tribology (1/2107/05)2005
2007
VEGA
KMaT FME
Nové metódy merania emisivity povrchov pevných materiálov (1/0610/17)
2017
2019
VEGAÚAMAI FME
Nové metódy ovplyvňovania komfortu automobilu
2014
2014Mladý výskumníkÚDTK FME
Nové počítačové metódy pre analýzu osudu a účinku biologicky aktívnych látok (1/0521/03)20032005
VEGA
KAIPT FME
Nové prístupy pri uplatnení metódy šesť sigma pri zlepšovaní kvality produkcie strojárskych a automobilových produktov (1/0543/10)
2010
2012VEGAI. Janiga
FME
Nové spôsoby získavania elektrickej energie z nežiadúcich vibrácií
2019
2019
Mladý výskumník
P. GrosingerÚAMM FME
Numerical simulation of load capacity of strures with large deformations, plasticity of materials and multibody contact on the base safety instructions (APVT-99-014304)
2005
2007APVVKCS FME
Numerická analýza a experimentálne overenie vlastností pružných podkladov pod potrubným systémom
2016
2016
Mladý výskumníkV. Valkovič
ÚAMM FME
Objective and thermodynamically consistent material model proposal for deformable bodies undergoing finite irreversible deformations within the framework of finite-strain elastoplasticity and thermoelasto (1/0783/19)
2019
2021VEGAL. Écsi
Dek FME
Objectivisation methodology of determination of a machine type sequence platform (APVT - 20-008204)
2005
2007
APVV
J. Bukoveczky
KCS FME
Obsahová integrácia a diverzifikácia vysokoškolského štúdia (3/4087/06-SJF)20062008
KEGA
V. Ferencey
KALSM FME
Odhad únavovej životnosti konštrukcií pri viacosovom stave napätosti2011
2012
Mladý výskumník
R. Ďurka
ÚAMM FME
Odchýlky držania tela študentov v závislosti od profesijných, motorických a psychických faktorov. (1/0106/08)
2008
2010
VEGA
FME
Ohybové vlastnosti a modul pružnosti v ohybe. Testa na 6 ks nosičov. (07/10)
2010
2010
-- Iný domáci --V. Hrnčiar
FME
Ohybové vlastnosti a modull pružnosti v ohybe podľa ISO 178 (24/08)
2008
2008-- Iný domáci --V. HrnčiarKMaT FME
2011
2014
Leonardo da Vinci
Ľ. Šooš
ÚSETM FME
20032005
VEGA
L. ChriašteĺKChSZ FME
Optimalizácia geometrických parametrov a výskum vplyvu povlakov na hlučnosť a trvanlivosť štandardného a HCR ozubenia v hybridných pohonoch vozidiel (1/0277/12)20132016
VEGA
ÚDTK FME
Optimalizácia granulátu pre proces rekarbonizácie vo fluidizovanej vrstve
2018
2018
Mladý výskumník
ÚPI FME
2008
2010
VEGA
FME
2005
2007APVV
KMaT FME
Optimalizácia tlakového granulátora. (17/09)20092009
-- Iný domáci --
KChSZ FME
2008
2010
-- Iný domáci --E. GondárFME
2006
2007
CEEPUS
KVS FME
20062008VEGAM. BošanskýKCS FME
2002
2004
VEGAB. Knížat
KHS FME
Ovládanie semiaktívneho systému tlmenia cestného motorového vozidla
2013
2013Mladý výskumníkB. Janikovič
ÚDTK FME
Paralelná numerická optimalizácia pre rýchly a adaprívny odhad pomocou pozorovateľa s pohyblivým horizontom
2012
2013
Mladý výskumník
T. Polóni
ÚDTK FME
Permanentné magnety na báze karbidov a nitridov zliatín kovov vzácnych zemín (1/9421/02)
2002
2004
VEGA
V. Hrnčiar
KMaT FME
2009
2009
-- Iný domáci --
KTM FME
Pevnostné výpočty dnového vystuženia mot.nákl.lode (803/230/120 ministerstvo dopravy ČR)
2002
2002
-- Iný domáci --
KALSM FME
20032006
KEGA
KF FME
PLM Laboratórium Strojníckej fakulty STU v Bratislave (IT/8/06)2006
2006
-- Iný domáci --
M. TolnayKVS FME
Počítačová podpora konštrukčných prác prostredníctvom informačných a komunikačných technológií (IT/4/06)20062006-- Iný domáci --KE FME
Podpora výučby matematiky pomocou voľne dostupných matematických softvérov (001UJS-4/2011)
2013
2016
KEGAÚMF FME
Podpora výučby odborných predmetov prostredníctvom vzdelávania v odbore dopravné stroje a zariadenia (007STU/4-2019)
20192021
KEGA
ÚDTK FME
Pokročilá lokalizácia a navigácia mobilných robotických systémov na báze nelineárneho numerického pozorovateľa. (1/0317/17)
2017
2019
VEGA
J. VachálekÚAMAI FME
Pokročilé metódy modelovania, riadenia a návrhu mechanických systémov ako sústav so sústredeným vstupom a rozloženým výstupom (APVV-0160-07)2008
2010
-- Iný domáci --FME
Pokročilé metódy modelovania, riadenia a návrhu systémov s rozloženými parametrami (1/0036/08)
2008
2010
VEGA
FME
Pokročilé metódy vyhotovenia meraní a kalibrácie meradiel
2015
2017VEGAÚAMAI FME
Pokročilé techniky pre praktickú implementáciu stratégií prediktívneho riadenia (SK-FR-2015-0015)
2016
2017
Bilaterálna spolupráca - SR - Francúzsko
ÚAMAI FME
Poloautomatická prevodovka do osobného automobilu
2016
2016
Mladý výskumník
ÚAMM FME
Possibilities of preparation and application of particulate composites with waste materials
2019
2021
VEGA
E. GondárÚTM FME
Posúdenie merania prietoku procesného plynu meraného ultrazvukovým prietokomerom a clonou na vstupe do kompresora (09/10)
2010
2010
-- Iný domáci --
FME
Posúdenie seizmickej odolnosti dieselgenerátorovej stanice (08/10)
2010
2010-- Iný domáci --M. Musil
FME
Posudzovanie vplyvu zaťaženia na nosné časti mobilných pracovných strojov pri simulácii prevádzkových skúšok podľa noriem ISO 14 397 -- 1 a ISO 14397 -- 220122013
Mladý výskumník
V. PulkovníkÚDTK FME
Potláčanie kmitania na mechanických lisoch (1/0298/03)20032005VEGAJ. SlavkovskýKMaT FME
Potláčanie kmitania tenkostenných mechanických sústav (1/4128/07)
2007
2009
VEGAP. ŠolekKTM FME
Povrchovo modifikovaná elektróda pre zváranie pozinkovaných plechov
2014
2014
Mladý výskumník
ÚTM FME
Practical Placement for Slovak University Students (SK/03/A/F/Pl-301213)
2004
2005-- Iný domáci --FME
Pravdepodobnostné prístupy riešenia potrubných systémov uložených na pružných podkladoch20192019Mladý výskumník
ÚAMM FME
PRAXIS - European Center for Project/Internship Excellence (518811-LLP-1-2011-1-PT-ERASMUS-ENW, 2011-3819)
2011
2014
Erasmus
ÚSETM FME
Prediktívne riadenie mechanických systémov (APVV-0280-06)2007
2009
APVVB. Rohaľ-IlkivKAIPT FME
Preparation of Feasibility study on mat. technol. and pers. provisions of sorted collection of waste on territory of Up.ZO emphasizing its mat. and energ. utilization using exp. of Austr. partner (2003/005-704.01)
20052008
-- Iný domáci --
M. PeciarKChSZ FME
2004
2006
VEGA
KTM FME
Preparation of an accredited study program "Production Systems and Quality Management" on EUR-ACE accredited study (027STU-4/2019)20192021
KEGA
ÚSETM FME
Preplňovaný spaľovací motor s pohonom na syntézne plyny z obnoviteľných zdrojov energie (APVV-17-0006)20182021
APVV - Všeobecná výzva
M. Polóni
ÚDTK FME
Presné riadenie piezoelektrických systémov (APVV 0427-07)20082010-- Iný domáci --P. Šolek
FME
2007
2009
VEGA
KTM FME
Priemyselný výskum metód a postupov generatívneho konštruovania a znalostného inžinierstva pre vývoj automobilov (26240220076)20122014OP VaVFME
Príprava a štúdium gradientných materiálov a povlakov pre aplikácie v podmienkach extrémnych procesov degradácie (1/0114/10)
2010
2012
VEGA
FME
Príprava a vlastnosti laserových kompozitných návarov s Ni matricou spevnenou WC časticami. (1/0278/10)
20102012
VEGA
FME
20052007VEGAO. Záhorec
KTM FME
2006
2008
VEGA
J. Holmanová
KTE FME
2002
2004
VEGA
KMaT FME
Production of shaping accurate ashlars of europalette with pressing (1/3187/06)20062008
VEGA
Ľ. ŠoošKVT FME
20062008VEGAKM FME
Professor Aurel Stodola's 160th birthday - Anniversary Celebrations (038STU-4/2019)20192021
KEGA
ÚAMAI FME
Program ďalšieho vzdelávania v oblasti priemyselnej automatizácie a informačných technológií (13120110014)
2005
2006
-- Iný domáci --
KAIPT FME
Progresívna metodika testovania vybraných technologických parametrov výrobných strojov (1/0265/08)
2008
2010
VEGA
FME
Projekt e-learning a návrhu virtuálneho prostredia pre odbor virtuálne závody /VZ/ budované na báze inteligentných výrobných systémov /IMS/ - VS -IMS (3/100103)20032006
KEGA
Š. ValčuhaKVS FME
Projekt počítačom podporovaného systému na projektovanie, prevádzku a simuláciu výrobných a logistických úloh strojárskych automatizovaných výrob (1/4114/07)2007
2009
VEGAKVS FME
Projektová dokumentácia a overenie funkčnosti vtekov plavebných komôr (42/08)20082008-- Iný domáci --KHS FME
Quality Assurance in Higher Education (The UK Aproach and Interaction with Slovak Universities) (QAHEA)20012004
-- Iný domáci --
KVT FME
Quality Assurance,Function Tests,Simulation and Monitoring of the Mechanical Drives (H-0137 01/02)
2001
2003
CEEPUS
KVS FME
Quality Assurance,Function Tests,Simulation and Monitoring of the Mechanical Drives (H-0137 02/03)
2002
2003
CEEPUS
KVS FME
Quality Improvement in University Management (SK-/01/A/F/EX-100 404)
2001
2003
-- Iný domáci --
I. Janiga
KM FME
Realizácia merania parametrov mobilného pracovného stroja
2013
2013
Mladý výskumník
M. Moťovský
ÚDTK FME
Realizácia skúšok zhutňovania popola zo spaľovania nekontaminovanej drevnej hmoty v kombinácii s magnezitom (20/10)
2010
2010
-- Iný domáci --
FME
Reduction of thermal load of buildings, above all roofs
2018
--
-- Iný domáci --
ÚESZ FME
Regional Development by Distance Learning of SME Managers (REDILEM ) (SK/01/31P/PP-142226)
2001
2004-- Iný domáci --KChSZ FME
Regional Development by Distance Learning of SME Managers (REDILEM ) (SK/01/31P/PP-142226)
2005
2005
-- Iný domáci --
P. BrokešKChSZ FME
Renewable energy resources (CII-SK-0405-02-1011)2010
--
CEEPUSJ. Vlnka
ÚAMAI FME
Research, Development and Education in Precision Machining (CIII-RS-0507-01-1112)
2011--CEEPUS
ÚSETM FME
Research of dynamical instability and noise effects of automotive disc brakes and chosen machining technologies. (1/0637/18)
20182020VEGAÚSETM FME
Research of Forming and REW joining deep drawing part made of high-strength steel and aluminium sheets (1/0469/18)
2018
2021
VEGAA. Schrek
ÚTM FME
Research of interactions in carbon systems for bearing and sealing applications (APVV-0475-07)
2008
2010APVVFME
Research of Modules Platform of Selected Mobile Working Machines Gropu, their Optimalization by means of Generative Design Methods (APVV-15-0524)
2016
2020
APVV - Všeobecná výzvaL. GulanÚDTK FME
Research of optimal DVS structures in the innovation process OPTIDVS (LPP-0418-09)
2009
2012
-- Iný domáci --
FME
20052007VEGAP. Sejč
KMaT FME
2005
2007
VEGA
KMaT FME
Research of special advanced technologies of particulate materials (1/0028/19)20192021
VEGA
ÚPI FME
Research of the possibilities of using generative engineering design in the development of mobile machine modules with application of sustainable materials and technologies (1/0449/18)
2018
2020
VEGA
L. Gulan
ÚDTK FME
Research on mechanical properties of various assembly joints of composite sandwich structure (SK-FR-2015-0016)
20162017Bilaterálna spolupráca - SR - Francúzsko
Dek FME
Research on methods of generating internal structures of components made by FDM method with emphasis on their mechanical properties2018
2019
Excelentné tímy mladých výskumníkov
ÚDTK FME
Rheological properties of the multiphase system (1/0303/18)
2018
2020
VEGA
ÚPI FME
Riadené kmitanie odpruženia automobilu využitím semiaktívnych komponentov (1/0503/10)
20102012
VEGA
M. Musil
FME
Riadenie parametrov liatia s kryštalizáciou pod tlakom na zmenu štruktúry a vlastností odliatkov z hliníkovej zliatiny na tvárnenie
2015
2017
Excelentné tímy mladých výskumníkovÚTM FME
Riadenie robotického ramena autonómneho mobilného robotického systému
2015
2015
Mladý výskumníkT. KováčÚAMAI FME
Riadenie systémov zadaných numerickými štruktúrami na zložitých oboroch definície z demonštráciami cez internet (1/9278/02)20022004VEGAG. HulkóKAIPT FME
Riadenie žeriava s uvažovaním zmeny parametrov a nelinearít2018
2018
Mladý výskumník
ÚAMM FME
Riadiaci systém magnetického ložiska pre pokročilé aplikácie v energetike20152015
Mladý výskumník
ÚESZ FME
Robotic senior assistant20182018Excelentné tímy mladých výskumníkov
ÚAMM FME
Robustness of multiobjective optimization of dynamic system from the point of view of vibroinsulation, ride comfort, driving safety and stability of control system. (1/2092/05)2005
2007
VEGAF. Palčák
KTM FME
RORETA - Application of ugmented reality (AR) in the education process of production processes (053STU-4/2018)
2018
2020
KEGA
ÚSETM FME
Rozšírenie aktuálnych metód výpočtu dynamickej nestability automobilových kotúčových bŕzd zahrnutím termálno-štrukturálnych efektov. (APVV-18-0411)
2019
--
APVV - Všeobecná výzva
ÚAMM FME
Rozšírenie možností generatívneho projektovania v automobilovom priemysle20132013
Mladý výskumník
J. GulanováÚDTK FME
Rozšírenie možností virtuálneho laboratória pre podporu výučby technológií spracovania a energetického využívania obnoviteľných energonosičov (059STU-4/2013)
20132016
KEGA
Ľ. ŠoošÚSETM FME
2006
2006
-- Iný domáci --
M. Kováčová
KM FME
Rozvoj ľudských zdrojov pre výskum a vývoj v oblasti automatizácie (bez kódu)
2005
2006
-- Iný domáci --
B. Rohaľ-IlkivKAIPT FME
Rozvoj moderných metód a technológií na racionálnu spotrebu energie zariadeniami čerpacej techniky (1/0113/08)20082010VEGAFME
Rýchla prototypizácia algoritmov pre nelineárne prediktívne riadenie rýchlych mechatronických systémov
2014
2014
Mladý výskumníkÚAMAI FME
Safety, reliability and economy of the environment friendly power sources and their integration into power systems (1/1067/04)
2004
2006
VEGAF. Urban
KTE FME
Scientific Scenarios and Art (2008-2254/001-001 CTU MECOAN)2008
2011
-- Iný domáci --M. KováčováKM FME
Senzorický systém pre magneticky levitujúci hriadeľ20152015Mladý výskumník
ÚDTK FME
Simulation of flow in distribution networks (1/2087/05)2005
2007
VEGA
KHS FME
20002003-- Iný domáci --Ľ. Šooš
FME
Slovak University Students in the Enterprises of EU Countries (SK/04/A/F/PL-402295)
2004
2005-- Iný domáci --Dek FME
Slovak-Austrian-German-Alliance for Vocational Education and Training (2015-1-SK01-KA202-008951)
2015
2017
ERASMUS+
M. PeciarÚPI FME
SMAP Spaľovacie motory s pohonom na alternatívne palivá vyrobené z obnoviteľných zdrojov energie (1/0017/14)
2014
2016
VEGA
M. Polóni
ÚDTK FME
SMHCNG Spaľovacie motory piestové s pohonom na zmes zemného plynu a vodíka (1/0024/09)20092011VEGAFME
Solar air-conditioning of larger buildings
2018
--
-- Iný domáci --
ÚESZ FME
Sonotródne nástrojové materiály (1/0189/12)
20132016
VEGA
Š. Emmer
ÚTM FME
2006
2008
VEGAKALSM FME
Split-Core Trainer Strenghthening System for athletes and untrained individuals with functional back pain (APVV-15-0704)
2016
2019APVV - Všeobecná výzvaĽ. ŠoošÚSETM FME
Spoluprác na vývoji technológie komunálnych a iných odpadov pre energetické zhodn. Briketovanie materiálu RDF (05/10)
2010
2010
-- Iný domáci --
Ľ. KolláthFME
Spracovanie odpadných polyolefínov na plynné monoméry a zmesné etylétery (APVV-18-0348)
2019
--
APVV - Všeobecná výzvaM. PeciarÚPI FME
20082008-- Iný domáci --P. Élesztös
KTM FME
Stanovenie a výskum vplyvu parametrov v procese zhutňovania odpadovej biomasy na výslednú kvalitu výliskov (1/0420/16)
2016
2018VEGA
ÚSETM FME
Stanovenie charakteristík kvantifikácie emisií a indikátorov kvality ovzdušia v podmienkach európskej legislatívy (3/4800/08)20082010KEGAFME
Stanovenie ovplyvňujúcich faktorov na metrologické vlastnosti snímačov pracujúcich na termoelektrickom princípe (APVV-17-0235)20182022APVV - Všeobecná výzvaS. ĎurišÚAMAI FME
Statické výpočty mechanických a hydraulických strát, meranie tlak. spádov, prietokov otáčok (17/08)
2008
2008
-- Iný domáci --
K. StračárKHS FME
Stavba experimentálneho zariadenia pre riadenie pohonu otoče mobilného pracovného stroja
2011
2012
Mladý výskumník
ÚDTK FME
Stratégie merania na súradnicových meracích strojoch pri hodnotení geometrických odchýlok tolerovaných útvarov20132013Mladý výskumník
CI FME
2003
2005
VEGA
KVT FME
2005
2007
VEGAL. Stanček
KMaT FME
Supporting SMEs towards a new phase to European Research Area on new processes, adaptive manufacturing systems and the factory of the future (NMP2-ER-2011-266549)
2011
2015International cooperationÚSETM FME
Súradnicové meranie (1/1087/04)20042006VEGAA. Krsek
KVS FME
Synergický vplyv gradientu rýchlostí prúdenia tuhnúcej taveniny a vysokých rýchlostí jej ochladzovania v procese liatia s kryštalizáciou pod tlakom zliatin NeFe kovov pre automobilový priemysel (1/0359/08)
2008
2010
VEGA
FME
Syntéza poznatkov o základných vlastnostiach partikulárnych látok a metódy ich merania (349-033STU-4/2010)
2010
2012
KEGAŠ. Gužela
FME
Špeciálne povrchové úpravy ako možnosť zvýšenia únosnosti a zlepšenia tribologických charakteristík prevodových mechanizmov (1/0189/09)
2009
2011
VEGA
FME
Štúdia - delenie variabilných nákladov na teplo a elektrinu elektronickou metódou (33/08)
2008
2008
-- Iný domáci --
F. UrbanKTE FME
Štúdia pre optimalizáciu dávkovania NH4OH na kotloch Teplárne spoločnosti CM Europ Power Slovakia (19/10)20102010-- Iný domáci --F. Ridzoň
FME
Štúdia využiteľnosti mikrogeneračných a kogeneračných jednotiek malého výkonu (36/08)
2008
2008-- Iný domáci --
KTE FME
20042006APVV
KVS FME
Štúdium možností prípravy a aplikácie kompozitných materiálov z odpadového dreva a plastov. (1/0394/16)
20162018VEGAE. Gondár
ÚTM FME
20072009VEGAZ. IždinskáKMaT FME
Štúdium technológií spájania nových typov kovových a nekovových materiálov pre aplikácie v automobilovom priemysle. (1/0065/08)
2008
2010
VEGA
P. SejčFME
Štúdium tribologických charakteristík nových vysokotvrdých povlakov na materiáloch vhodných pre prevodové mechanizmy (1/0227/15)
2015
2017
VEGA
ÚDTK FME
Štúdium vlastností nekovových materiálov pre automobilový priemysel (1/0066/08)
2008
2010VEGAE. GondárFME
Štúdium vlastností zvarových spojov vysokopevných oceľových plechov zhotovených laserom
2011
2012
Mladý výskumník
ÚTM FME
Štúdium vplyvu parametrov laserového zvárania na mikroštruktúru a mechanické vlastnosti polotovarov zložených z oceľových plechov HCT600X a HX220BD
2015
2015
Mladý výskumník
ÚTM FME
2002
2004
VEGAE. Gondár
KMaT FME
Štúdium získavania sféroidickej morfológie primárneho tuhého roztoku zliatiny hliníka na tvárnenie a jeho vplyvu na mechanické vlastnosti. (1/0876/14)2014
2017
VEGAÚAMM FME
2006
2008
VEGA
V. HrnčiarKMaT FME
Technical Characteristics Researching of Modern Products in Machine Industry (Machine Design, Fluid Technics and Calculations) with the Purpose of Improvement Their Market Characteristics and Better P (CII-RS-0304-02-0910)2008
2010
-- Iný domáci --
FME
Technical Characteristics Researching of Modern Products in Machine Industry (Machine Design, Fluid Technics and Calculations) with the Purpose of Improvement Their Market Characteristics and Better Placement on the Market (CIII-RS-0304-04-1112)
2011
--
CEEPUSM. VerešÚDTK FME
2009
2009
-- Iný domáci --
KTE FME
2009
2009
-- Iný domáci --
KTE FME
Termokinetický prepočet kondenzátora TG 1 (11/09)
2009
2009
-- Iný domáci --
S. Malý
KTE FME
The research of continual agglomeration of the pharmaceutical powders20182020
Excelentné tímy mladých výskumníkov
O. MachoÚPI FME
The role of nuclear shells in formation, decay and structure of heavy and superheavy nuclei (2/4098/25)
2004
2006
VEGAJ. LejaKF FME
Theoretical and Practical Solution of Structures on Elastic Linear and Nonlinear Foundation (017STU-4/2018)
2018
2020
KEGA
ÚAMM FME
2005
2007
KEGA
KCS FME
Tlakové straty pri prúdení chladiva CO2 cez výtlačnú časť ventilovej dosky kompresora
2013
2013
Mladý výskumníkJ. Šustek
ÚESZ FME
Tlakové straty sacieho filtra kompresora pre chladivo R7442013
2013
Mladý výskumník
ÚESZ FME
Training in Embedded Predictive Control and Optimization (FP7-PEOPLE-2013-ITN-607957)
2014
--
Initial training
ÚAMAI FME
Training in Embedded Predictive Control and Optimization (607957)
2014
2018
Initial trainingB. Rohaľ-IlkivÚAMAI FME
Training of institutions in modern environmental Approaches and Technologies (TIMEA) (IB_JEP-41156-2006 (RS) TIMEA)2007
2009
-- Iný medzinárodný --
KVT FME
Transfer proznatkov pre moderné automatizované výroby (13120110532)
2007
2008-- Iný domáci --M. Králik
KVS FME
Tvárnenie plechov z vysokopevných ocelí (1/0405/08)
2008
2010
VEGA
FME
Tvorba e-learningových stránok z predmetu Pružnosti a pevnosť (IT/157/05)2005
2005
-- Iný domáci --
R. Jančo
KPP FME
Tvorba tématicky zameraných laboratórnych pracovísk pre implemetáciu rôznych typov vnorených platforiem do výučby (027STU-4/2017)
20172018
KEGA
J. VachálekÚAMAI FME
Umwelt Management Systeme-Handbuch fuer kleine und mittlere Unternehmen (A/99/1/050150/PI/III.3a/FPC)
2002
2002
-- Iný domáci --
KChSZ FME
Únavová životnosť pri dvojosovom namáhaní - kvantifikácia vrubových účinkov
2013
2013Mladý výskumníkÚAMM FME
Uniform approach to ,mathematical modeling in drug development and in biomarker and surrogate endpoint determination/evaluation (COST B15)2000
2003
COSTL. DedikKAIPT FME
20062008VEGAĽ. Kolláth
KVT FME
Univerzitný vedecký park STU Bratislava (26240220084)
20132015
OP VaV
E. GondárFME
Upgrading the Skills of University Teaching Staff in Welding to Quality Welding Personnel in Accordance with International Standards and Curriculum Development in Postgraduate Welding Educ. Program (VN/Asia-Link/006(104722))20052008
-- Iný domáci --
KMaT FME
Uplatnenie ekologických a tribologických princípov v súčasných konštrukciách, pohonných a prevodových systémoch (APVT - 20- 007602)
2002
2005
APVV
KCS FME
Určenie geometrických charakteristík objektov zo zobrazení získaných z kriminalisticky relevantných obrazových záznamov (APVV 0161-12)20132017
APVV - Všeobecná výzva
D. Velichová
ÚMF FME
Určenie geometrických charakteristík objektov zo zobrazením získaných z kriminalisticky relevantných obrazových záznamov (APVV-0161-12)
2013
2017
APVV - Všeobecná výzva
D. Velichová
ÚMF FME
2005
2007
VEGAJ. KrchnárKHS FME
20082008
-- Iný domáci --
KMaT FME
Validácia počítačových simulácií z meraní v aerodynamickom tuneli
2014
2014
Mladý výskumník
J. Bereznai
ÚESZ FME
Validácia termohydraulických výpočtových nástrojov pre vysokoteplotné aplikácie (APVV-17-0349)
2018
2021APVV - Všeobecná výzvaR. Olšiak
ÚESZ FME
Variabilný bi-frakčný vznetový motor na palivo z odpadových surovín na báze ropy (APVV-17-0507)
2018
2021
APVV - Všeobecná výzvaM. Polóni
ÚDTK FME
Verifikácia nového únavového kritéria pri viacosom namáhaní
2014
2014
Mladý výskumník
ÚAMM FME
Verifikácia únavového kritéria pri multiaxiálnom neproporcionálnom zaťažení (ťah-krut)
2014
2015
Pokračujúci mladý výskumníkM. Margetin
ÚAMM FME
Vibrodiagnostická analýza dvojvalcového piestového kompresora
20152015
-- Iný domáci --
Ľ. Magdolen
ÚDTK FME
Vibroizolácia strojov, dopravných prostriedkov a vibračná diagnostika porúch rotačných strojov (1/9432/02)2002
2004
VEGA
KTM FME
Virtuálne laboratórium pre podporu výučby technológií spracovania a energetického využívania obnoviteľných energonosičov (3/7216/09)20092010KEGAĽ. Šooš
FME
Virtuálne laboratórium 3D merania geometrických veličín (005STU-4/2012)
2013
2016
KEGA
ÚAMAI FME
20092009-- Iný domáci --KHS FME
Vplyv polymérnych aditív na hydrodynamiku prúdenia kvapalín v aparátoch s turbulentným vírovým tokom
2018
2018
Mladý výskumníkÚPI FME
Vplyv procesných parametrov vysokošmykovej granulácie na rast aglomerátov2015
2015
Mladý výskumníkÚPI FME
20022004
VEGA
M. GančoKHS FME
Vplyv technologických parametrov na vlastnosti spájkovaných spojov pozinkovaných oceľových plechov vyhotovených oblúkovou technológiou MIG/MAG a laserovým lúčom (1/9422/02)
2002
2004
VEGA
P. Sejč
KMaT FME
Vplyv termálneho zaťaženia na dynamiku kotúčových bŕzd a nimi emitovaného hluku (1/0841/13)
2013
2016VEGAL. Starek
ÚAMM FME
Vybudovanie centra na výučbu inžinierskych predmetov v dvoch jazykových mutáciách (011STU-4/2013)
2013
2016KEGAJ. BukoveczkyÚDTK FME
Vybudovanie výskumno-vývojovej a inovačnej siete pre oblasť materiálov a technológií ich spájania (MATNET) (JPD 3-2005/1-018; kód 131 202 00076)2006
2008
-- Iný domáci --
J. JerzKMaT FME
Vyhľadávanie a možnosti aplikácie nových technológií v procese spracovávania odpadového skla nespracovateľného bežnými technológiami - stratégia výskumu a vývoja technológií a logistiky pracovania jednotlivých prúdov (1240/15/30)20152016
-- Iný domáci --
Ľ. Šooš
ÚSETM FME
2009
2009
-- Iný domáci --
KVT FME
Výmenník tepla s koaxiálnymi skrutkovito zvinutými rúrami (APVV-18-0430)
2019
--
APVV - Všeobecná výzva
ÚPI FME
2008
2008
-- Iný domáci --KCS FME
Výpočet ukotvenia sedadla a plošiny v ambulantnom priestore sanitného vozidla (06/10)
2010
2010
-- Iný domáci --
M. Musil
FME
Výpočtové nástroje pre vysokoteplotné termohydraulické aplikácie a ich experimentálna validácia (APVV-18-0009)2019--APVV - Všeobecná výzva
ÚESZ FME
2008
2008
-- Iný domáci --KChSZ FME
20082008-- Iný domáci --KVT FME
Vypracovanie metodiky a spracovanie pedagogickej dokumentácie pre výučbu bakalárov v oblasti automatizácie výrobných systémov (3/0074/02)
2002
2004
KEGA
M. TolnayKVS FME
Vypracovanie metodiky a spracovanie pedagogickej dokumentácie pre výučbu bakalárov v oblasti automatizácie výrobných systémov. (ID KIB: 642)2004
2004
KEGAM. Tolnay
KVS FME
2004
2006
KEGA
FME
Vypracovanie počítačového 3D CAD modelu nastaviteľného navíjacieho prípravku pre navíjanie cievok transformátora a technickej dokumentácie
2015
2015
-- Iný domáci --P. SlovákÚDTK FME
Vypracovanie projektovej dokumentácie a analýza "Vplyv vybraných mechanických a energetických parametrov pri prestavbe vyradených lodných kontajnerov a ich recyklácia"
2015
2015
-- Iný domáci --
R. JančoÚAMM FME
Výroba prototypu elektrického invalidného vozidla pre ľahký terén
2016
2016
Mladý výskumník
T. LiedlÚDTK FME
20032005Štátny programĽ. ŠoošKVT FME
Výskum a analýza zvýšenia energetickej efektívnosti tepelného čerpadla (APVV-17-0670)
2018
2021
APVV - Všeobecná výzvaÚESZ FME
Výskum a implementácia PLM pre virtuálne závody (malé a stredné) v SR (AV - 4/0008/05)
2005
2007
APVV
KVS FME
Výskum a kvantifikácia vplyvu technologických a konštrukčných parametrov v procese lisovania rôznych druhov biomasy
2013
2014
Pokračujúci mladý výskumník
ÚSETM FME
Výskum a optimalizácia postupov zlepšovania úžitkových vlastností ložiskových materiálov s cieľom zvýšenia životnosti a trvanlivosti valivých ložísk pre koľajové vozidlá (APVV-18-0439)
2019
--
APVV - Všeobecná výzvaĽ. Šooš
ÚSETM FME
Výskum a realizácia modelového virtuálneho závodu v Európskom výskumnom a výrobnom priestore (aAV/1014/2003)2003
2005
APVVKVS FME
2003
2009
APVVŠ. Valčuha
KVS FME
Výskum a transformácia viacfázových sústav pre nekonvenčné pokročilé materiály s exaktnými mechanicko-fyzikálnymi vlastnosťami (APVV-18-0092)
2019
--
APVV - Všeobecná výzvaÚPI FME
Výskum a vývoj metodiky navrhovania inovácií strojárskych výrob novej generácie v digitalizovaných sieťovo prepojených závodoch (INOVANET) (AV 1302/09)
20092011
-- Iný domáci --
FME
2007
2009
APVV
KALSM FME
Výskum a vývoj nových typov povlakov vhod-ných pre elektródy určené na odparové bodové zváranie pozinkovaných oceľových plechov (1/0385/15)
20152017VEGAÚTM FME
2010
2013
OP VaVFME
Výskum aplikovateľnosti metódy generatívneho konštruovania pri návrhu modulov mobilných strojov s prihliadnutím na trvalo udržateľný rozvoj (1/0391/19)
2019
2021
VEGA
ÚDTK FME
Výskum experimentálnych viacotvorových tlakových sond (1/0835/18)
2018
2020
VEGAÚESZ FME
Výskum hydraulických vlastností jednolopatkového čerpadla
20192019Mladý výskumníkÚESZ FME
Výskum javov prebiehajúcich v termohydraulických okruhoch s prirodzenou cirkuláciou inertných plynov (1/0743/18)2018
2020
VEGAÚESZ FME
Výskum metód merania vybraných kľúčových parametrov prevádzky špeciálnych opravníkových pásov s dôrazom na metrologickú nadväznosť, bezpečnosť a spoľahlivosť (APVV-18-0089)
2019--
APVV - Všeobecná výzva
ÚAMAI FME
Výskum metodologického a sytémováho riešenia prípravy tvorivých pracovníkov pre priemysel (2003 SP 51/028 09 00/028 09 11 č.1.3)2003
2006
Štátny programM. VarcholaKHS FME
Výskum modulárnej štruktúry novej generácie pásových ťahačov pre technológie v enviromentálne citlivom prostredí (APVV-17-0309)
2018
--
APVV - Všeobecná výzva
L. Gulan
ÚDTK FME
2007
2009
APVVKCS FME
Výskum možností implementácie koridorov pre autonómne vozidlá (APVV-18-0491)2019--
APVV - Všeobecná výzva
ÚDTK FME
Výskum možnosti uplatnenia metód ge-neratívneho konštruovania pri vývoji modulov mobilných pracovných strojov (1/0445/15)
20152017
VEGA
L. Gulan
ÚDTK FME
Výskum nekonvenčných pokročilých materiálov aplikáciou procesu granulácie viacfázových sústav (APVV-17-0029)
2018
2021APVV - Všeobecná výzva
ÚPI FME
Výskum parametrov ovplyvňujúcich proces lisovania odpadovej biomasy do formy tuhých ušľachtilých biopalív20122013Mladý výskumníkÚSETM FME
Výskum prenosu vibroakustickej energie a jej redukcia pri aplikácii kompozitných materiálov pri stavbe mobilných pracovných strojov s cieľom skvalitnenia pracovného prostredia (1/0123/10)
2010
2012
VEGAS. Žiaran
FME
Výskum prevádzkovej životnosti rozhodujúcich stavebných modulov mobilných pracovných strojov (1/0301/12)2013
2016
VEGA
L. Gulan
ÚDTK FME
Výskum procesov mechaniky partikulárnych látok (1/4090/07)
2007
2009
VEGA
M. Peciar
KChSZ FME
Výskum procesu lisovania biomasy do formy tuhých biopalív a experimentálna verifikácia matematického modelu ako algoritmu pre adaptívny riadiaci systém zhutňovacích strojov
20132013Mladý výskumník
ÚSETM FME
Výskum progresívneho výmenníka tepla (APVV-17-0193)
2018
2022
APVV - Všeobecná výzva
ÚPI FME
Výskum progresívnych metód a prostriedkov v automatizácii výroby (1/1056/12)2013
2016
VEGA
ÚSETM FME
Výskum progresívnych metód a prostriedkov v automatizovanom procese zvárania karosérie
20112012
Mladý výskumník
M. HudecÚSETM FME
Výskum progresívnych technológií mechaniky partikulárnych látok (1/0276/17)
2017
2019
VEGA
ÚPI FME
Výskum silových pomerov počas zhutňovania biomasy a tvarová optimalizácia lisovacích nástrojov zhutňovacích strojov (1/0085/19 )2019
2021
VEGAP. KrižanÚSETM FME
Výskum technologických uzlov CNC strojov na delenie materiálov energolúčovými technológiami ( S3/2015)
2015
2018
-- Iný domáci --
ÚSETM FME
Výskum technológií progresívneho zhodnocovania odpadov zo starých vozidiel (1103/11/10) (1103/11/10)
2011
2014
-- Iný domáci --
ÚSETM FME
Výskum tribologických a ekologických charakteristík vybraných konštrukčných uzlov na báze tenkých kovových vrstiev (1/0425/18)
2018
2020
VEGA
ÚDTK FME
Výskum tribologických charakteristík nových vysokotvrdých povlakov na materiáloch vhodných pre prevodové mechanizmy (APVV-17-0576)
2018
2022
APVV - Všeobecná výzva
ÚDTK FME
Výskum tribologických charakteristík nových vysokotvrdých povlakov na materiáloch vhodných pre prevodové mechanizmy (APVV-18-0045)2019
--
APVV - Všeobecná výzva
M. Bošanský
ÚDTK FME
Výskum trvanlivosti nástrojov progresívnej konštrukcie zhutňovacieho stroja a vývoj adaptívneho riadenia procesu zhutňovania (APVV-0857-12)
2013
2017
APVV - Všeobecná výzva
Ľ. Šooš
ÚSETM FME
Výskum v oblasti simulácie postupností - rozšírenie informácií o konvergenčných poliach
2013
2013
Mladý výskumníkÚMF FME
Výskum v oblasti sumácie postupností
2012
2013
Mladý výskumník
P. LetavajÚMF FME
Výskum vlastností liekových foriem s riadeným uvolňovaním účinnej látky využitím procesu extrúzie a sferonizácie
2016
2018
Excelentné tímy mladých výskumníkov
P. Peciar
ÚPI FME
Výskum vlastností materiálov a ich vývoj pre nosné konštrukcie a pruženie v prívesovej technike (APVV-17-0666)
2018
2022
APVV - Všeobecná výzva
ÚAMM FME
Výskum vlastností nových super tvrdých povlakov na báze boridov titánu (TiBx) na rezných nástrojoch (1/1138/04)
2004
2006
VEGA
Š. ValčuhaKVS FME
Výskum vlastností zvarových spojov vybraných kovových sústav zhotovených pevnolátkovým laserom (APVV-0281-12)2013
2017
APVV - Všeobecná výzvaP. Švec
ÚTM FME
Výskum vplyvu materiálových vlastností gumo-kovových komponentov na zníženie vysokofrekvenčných vibrácií a hluku v konštrukčných uzloch elektromobilov (APVV-18-0464)
2019
--
APVV - Všeobecná výzva
ÚDTK FME
Výskum vplyvu procesu polymerizácie a sušenia PVC latexu na parametre PVC plastisolov (APVV-17-0347)2018
2022
APVV - Všeobecná výzva
M. Peciar
ÚPI FME
Výskum vplyvu procesu polymerizácie a sušenia PVC latexu na parametre PVC plastisolov (APVV-18-0370)
2019--APVV - Všeobecná výzvaM. PeciarÚPI FME
Výskum vplyvu pružných prvkov na prenos dynamického zaťaženia pôsobiaceho od vozovky do konštrukčných uzlov vozidla2011
2012
Mladý výskumník
P. LorencÚAMM FME
Výskum vplyvu semiaktívnych prvkov pruženia na bezpečnosť a pohodlie jazdy automobilu
2012
2013Mladý výskumníkJ. Danko
ÚDTK FME
Výskum vplyvu termálneho zaťaženia na dynamiku kotúčových bŕzd a výskyt hluku2012
2013
Mladý výskumník
ÚAMM FME
Výskum vybraných procesov mechaniky partikulárnych látok (1/0314/10)
20102012VEGAM. PeciarFME
1998
2005APVVKVT FME
Výskumné centrum ALLEGRO (26220220198)
2014
2015
OP VaV
ÚESZ FME
Výskumné práce na hydraulickom riešení technológií a experim. výskumne recyklačného čerpadla pre práčky (6/08)20082008
-- Iný domáci --
M. Varchola
KHS FME
Vytvorenie meracieho okruhu pre výskum prúdenia vo výtokovom kanáli plavebnej komory SVD Gabčíkovo
2011
2012
Mladý výskumník
ÚESZ FME
2006
2007
-- Iný domáci --KF FME
2005
2007
APVVV. Pulc
KMaT FME
Vývoj a experimentálne overenie nekonvenčných kombinovaných systémov výroby chladu a tepla s vyšším stupňom energetického a ekologického využitia primárnej energie (1/0295/03)2003
2005
VEGAKTT FME
Vývoj a optimalizácia technológie aditívnej výroby a konštrukcie zariadenia pre výrobu súčiastok s optimalizovanou pevnosťou a výrobnými nákladmi (APVV-18-0527)
2019
--
APVV - Všeobecná výzva
J. Beniak
ÚSETM FME
Vývoj a výroba unikátneho skúšobného zariadenia pre skúšanie vnútorného HCR ozubenia hybridných pohonov automobilov + zápis úžitkového vzoru
2014
2014
Mladý výskumníkÚDTK FME
Vývoj a výskum metód a prostriedkov merania pre automobilový priemysel (1/0310/09)2009
2011
VEGA
R. Palenčár
FME
2007
2009
VEGA
KMaT FME
Vývoj inovatívnych metód pre primárnu metrológiu momentu sily aplikáciou silových účinkov (APVV-18-0066)2019
--
APVV - Všeobecná výzva
S. Ďuriš
ÚAMAI FME
2007
2009
VEGA
V. HavelskýKTT FME
Vývoj originálnej konštrukcie zhutňovacieho lisu s obrátenou kinematikou (APVV-18-0505)
2019
--
APVV - Všeobecná výzva
Ľ. ŠoošÚSETM FME
Vývoj snímača vibrácií
2015
2015
-- Iný domáci --
Ľ. Magdolen
ÚDTK FME
Vývoj softvérového vybavenie pre voľbu usporiadania súčiastok na paletách, automatické generovanie programu podľa rozloženia objektov na paletách (AV-0005/2007)
2007
2009
APVV
M. Tolnay
KVS FME
Vývoj softvérovej podpory s využitím fyzikálnej simulácie pre optimalizáciu procesov plynulého odlievania ocele ako systémov s rozloženými parametrami pre Železiarne Podbrezová, a.s. (APVV-14-2044)
2015
2019
APVV - Všeobecná výzvaG. HulkóÚAMAI FME
Vývoj systému monitorovania spolupôsobenia korózneho poškodenia a napätosti líniových potrubí (20/09)
2009
2011
-- Iný domáci --V. ChmelkoFME
Vývoj špeciálneho low friction tesnenia dvojradového ložiska pre vodné čerpadlá automobilu (APVV-18-0437)
2019
--
APVV - Všeobecná výzva
ÚSETM FME
Vývoj technológie prípravy komunálnych a iných odpadov pre energetické zhodnotenie. (14/09)
2009
2009-- Iný domáci --KVT FME
Vzdelávací portál Strojníckej fakulty STU pre podporu distribuovaného vzdelávania, e-learningu a webMatematiky (M-ePortál, kód 13120120104)
20042008-- Iný domáci --M. KováčováKM FME
Vzdelávania nezamestnaných zo znevýhodnených skupín pre prácu technológov zvárania a pracovníkov nedeštruktívneho skúšania (13110100020)
2006
2008-- Iný domáci --KMaT FME
Vzdelávanie v oblasti zvárania plastov - nové možnosti ulatnenia na trhu práce (13120120323)
2007
2008
-- Iný domáci --E. Gondár
KMaT FME
Vznetový variabilný bi-frakčný motor na palivo z odpadových surovín na báze ropy (APVV-18-0230)
2019
--APVV - Všeobecná výzvaM. Polóni
ÚDTK FME
2003
2005VEGAĽ. Kolláth
KVT FME
V4 Green energy platform (31110027)20112013-- Iný medzinárodný --ÚESZ FME
2006
2010
RAV MŠ SR
KVS FME
2006
2010
-- Iný domáci --
Š. ValčuhaKVS FME
WASTE ECONOMY BOUNDLESSLY (HUSK 0801/1.7.1/0125)
2009
2010
SK - HU
FME
Wear resistant Si3N4 and B4C based ceramic composite materials (1/0298/18)
2018
2021
VEGA
ÚTM FME
WS Debate - Stimulating Policy Debate on Women and Science Issues in Central Europe (FP6-036651 (WS& DEBATE ))
2006
2008
-- Iný domáci --
KM FME
X-math -Designing a Framework for Mathematical and Scientific e-learning Using XML with Emphasize on the Evaluation of Pedagogical Methods (90196-CP-1-2001-1-NO-Minerva-M)
2002
2003
-- Iný domáci --
D. Velichová
KM FME
Zabezpečenie metrologickej kontroly meradiel vnútro-očného tlaku (1/0556/18)
2018
2020VEGAS. Ďuriš
ÚAMAI FME
Zabezpečenie nadväznosti meraní a modely vyhodnotenia meraní pre automobilové a biomedicínske inžinierstvo (1/0120/12)
2013
2016
VEGA
ÚAMAI FME
Zahraničná spolupráca a propagácia generatívneho konštuovania2016
2016
Mladý výskumník
J. GulanováÚDTK FME
Základný výskum procesov v mechanike partikulárnych materiálov (1/0652/13)
2013
2015VEGAÚPI FME
Založenie pilotného laboratória pre výučbu technológie programovateľných hradlových polí (005STU-4/2018)
2018
2020
KEGAG. Takács
ÚAMAI FME
Zavádzanie progresívnych metód pre zvyšovanie úrovne vzdelávacieho procesu predmetu metrológie teploty (039STU-4/2017)20172018KEGAÚAMAI FME
Zavedenie progresívnych metód vzdelávania pre výrobné systémy zamerané na automobilovú produkciu (035STU-4/2017)20172018
KEGA
ÚSETM FME
20052007
APVV
KChSZ FME
Získavanie energie z kmitajúcich sústav (1/0298/13)
2013
2016
VEGA
ÚAMM FME
2008
2008
-- Iný domáci --
Š. GuželaKChSZ FME
Zlepšenie základnej informačnej infraštruktúry SjF a jej služieb (IT/43/05)
2005
2005
-- Iný domáci --
M. Repta
VIS FME
Zlepšenie základnej informačnej infraštruktúry SjF STU a jej služieb v oblasti rozšírenia prístupu študentov k využívaniu internetu (IT/1/06)20062006-- Iný domáci --
VS FME
Zlepšovanie vedomostnej úrovne a zručnosti študentov v oblasti navrhovania a aplikovania metód a prostriedkov na meranie geometric-kých veličín (014STU-4/2015)
2015
2017
KEGA
ÚAMAI FME
Znižovanie energetickej náročnosti plynárenských sústav aplikáciou nových modelov tvorby hydrátov (563/PG04/2011)
2012
2015
-- Iný domáci --
J. Rajzinger
ÚESZ FME
Znižovanie straty mechanickej energie dávkovaním polyakrylamidu do turbulentného prúdu vody
2019
2019
Mladý výskumník
ÚPI FME
Zvýšenie efektívnosti energetických systémov (1/0381/10)20102012
VEGA
F. UrbanFME
Zvýšenie úrovne edukačného procesu v oblasti výrobných a environmentálnych technológií implementáciou inovatívnych nástrojov (061STU-4/2017)
2017
2018
KEGA
ÚSETM FME
Zvýšenie úžitkových parametrov počítačom riadených rezacích strojov s nekonvenčnou kinematikou (1/0584/12)
2013
2016
VEGA
E. Kureková
ÚAMAI FME
Zvyšovanie účinnosti fotovoltaických kolektorov konvektívnym solárnym chladením (1/0178/12)
2013
2016
VEGA
ÚESZ FME
Zvyšovanie výkonnosti výrobných systémov na báze rekonfigurovateľnosti a implementácie real-time monitoringu a počítačovej inteligencie (APVT - KE - 1200)
2005
2005
APVV
KVS FME
3D Geometry (040STU-4/2018)
2018
2019
KEGA
ÚMF FME
5-axis robotic system for additive manufacturing
2018
2020
Excelentné tímy mladých výskumníkov
ÚAMAI FMEKey:
Active states:
approved
in progress
submitted
Inactive states:
failed
not approved
successfully completed