Jul 18, 2019   3:38 p.m. Kamila
Academic information system

Department of Steel and Timber Structures (FCE) - list of projects


Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 27

StateNameFromUntilTypeSupervisorDepartment
A new and flexible approach to training for engineers in construction /NFATEC/ (UK/01/B/F/PP-129_438)20012004Leonardo da VinciR. ÁrochKKDK FCE
Analýza a syntéza vplyvu prevádzkových podmienok na líniové a stavebné tenkostenné konštrukcie (1/0388/19)20192021VEGAJ. BrodnianskyKKDK FCE
Analýza a vývoj novodobých konštrukčných sústav z ocele.skla membrán a lán. Rozvoj rekonštrukčných metód a diagnostikovania exponovaných konštrukcií a potrubných vedení so zreteľom na ochranu životného prostredia. (1/0309/03)20032005VEGAZ. AgócsKKDK FCE
Analýza, návrh aodporúčania pre výrobu hliníkovo-sklenených fasád s vylepšenými pevnostnými vlastnosťami pri využití Eurokódu ENV 1999 (GR/SLOV/4/02)20022003Bilaterálna spolupráca - SR - GréckoI. BalážKKDK FCE
Basis of structural timber design -- from research to standards (Akcia FP 1402)20142018COSTJ. SandanusKKDK FCE
Design and Analysis of Steel Hybrid Load-Bearing Systems for Buildings and Transmission Line Systems. (1/0929/12)20122014VEGAJ. BrodnianskyKKDK FCE
Innovative and traditional structural systems ? design and diagnostics regarding present ecological, architectural, (1/0256/10)20102011VEGAJ. BrodnianskyKKDK FCE
Inovatívne spoje moderných konštrukcií z ocele a dreva v kombinácii s betónom (1/0773/18)20182020VEGAR. ÁrochKKDK FCE
Interactive buckling of thin-walled structural elements (2/0101/09)20092011VEGAI. BalážKKDK FCE
Kompozitné nosníkové prvky z dreva, betónu a vysokopevných materiálov. Pôsobenie, vlastnosti, použiteľnosť, rekonštrukcie, spoje, reológia, ekológia. (1/1032/11)20112013VEGAF. DraškovičKKDK FCE
Kovové tenkostenné nosníky žeriavových dráh (1/0325/03)20032005VEGAI. BalážKKDK FCE
NFATEC ? A New and Flexible Approach to Training for Engineers in Construction (NFATEC UK 01/B/F/PP/129-438)20022006Leonardo da VinciR. ÁrochKKDK FCE
Operation analysis of timber truss constructions in the short-term and long-term loading; spatial interaction with the reinforcement. Four-storey buildings with timber bearing structure. (1/0947/12)20122014VEGAJ. SandanusKKDK FCE
Reinforced and composite timber beams. Operation, effectiveness, rheology and serviceability (1/0539/09)20092011VEGAF. DraškovičKKDK FCE
Resistance of metal cross-sections and members under combination of internal forces and moments (1/0819/15)20152017VEGAI. BalážKKDK FCE
Rozvoj možností využitia dreva, jeho kompozitov a kombinácií pre nosné konštrukcie (1/0326/03)20032005VEGAF. DraškovičKKDK FCE
Safety and reliability of modern load-bearing members and structures from metal, glass and membranes. (1/0747/16)20162018VEGAJ. BrodnianskyKKDK FCE
Skutočné pôsobenie drevených a kombinovaných nosných prvkov a konštrukcií a špecifické vlastnosti dreva (1/7118/20)20002002VEGAF. DraškovičKKDK FCE
Stabilitné a pevnostné problémy tenkostenných prútov so štíhlym deformovaným prierezom. (1/7141/20)20002002VEGAI. BalážKKDK FCE
Stability problems of columns, beams and orthotropic plates made from steel or aluminum alloys of different strength grades(including high strength ones). Evaluating and improving Eurocodes methods. (1/3310/06)20062008VEGAI. BalážKKDK FCE
Steel Sculpture - A Novel Didactic Tool for Engineering Students (065STU-4/2017)20172018KEGAR. ÁrochKKDK FCE
Strength and stability of metal members, frames and arches (1/1101/12)20122014VEGAI. BalážKKDK FCE
Strength, stability and ductility of thinwalled members and plate elements used in metal bridges and other applications. (1/0652/09)20092011VEGAI. BalážKKDK FCE
Theoretical and experimental analysis of modern light steel, glass, membrane and cable structures.Diagnostics and refurbishments of important structures and pipe-line and energetic conducts and bridges. (1/3317/06)20062008VEGAJ. BrodnianskyKKDK FCE
Timber beam and composite beam-real behaviour, development, reconstruction. (1/3309/06)20062008VEGAF. DraškovičKKDK FCE
Únava a životnosť oceľových mostov, spriahnutých oceľobetónových mostov a dynamicky zaťažených inžinierskych konštrukcií (1/7137/20)20002002VEGAJ. LaposKKDK FCE
Vývoj novodobých nosných sústav veľkých rozpätí a výšok pri zohľadnení zásadných parametrov vrátane vplyvu na životné prostredie. Inovácia rekonštrukčných metód exponovných konštrukcií v zmysle súčasných architekt., inžinier., a ekol. požiadaviek. (1/7139/20)20002002VEGAZ. AgócsKKDK FCEKey:
Active states:approvedin process of executionsubmitted
Inactive states:failednot approvedsuccessfully completed