18. 9. 2019  9:34 Eugénia
Akademický informační systém

Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF) - seznam projektů


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 27

StavNázevOdDoDruhGarantPracoviště
A new and flexible approach to training for engineers in construction /NFATEC/ (UK/01/B/F/PP-129_438)20012004Leonardo da VinciR. ÁrochKKDK SvF
Analýza a syntéza vplyvu prevádzkových podmienok na líniové a stavebné tenkostenné konštrukcie (1/0388/19)20192021VEGAJ. BrodnianskyKKDK SvF
Analýza a vývoj novodobých konštrukčných sústav z ocele.skla membrán a lán. Rozvoj rekonštrukčných metód a diagnostikovania exponovaných konštrukcií a potrubných vedení so zreteľom na ochranu životného prostredia. (1/0309/03)20032005VEGAZ. AgócsKKDK SvF
Analýza, návrh aodporúčania pre výrobu hliníkovo-sklenených fasád s vylepšenými pevnostnými vlastnosťami pri využití Eurokódu ENV 1999 (GR/SLOV/4/02)20022003Bilaterálna spolupráca - SR - GréckoI. BalážKKDK SvF
Analýza pôsobenia drevených priehradových konštrukcií pri krátkodobom a dlhodobom zaťažení a priestorováinterakcia s vystužovadlami. Štvorpodlažné budovy s drevenou nosnou konštrukciou. (1/0947/12)20122014VEGAJ. SandanusKKDK SvF
Basis of structural timber design -- from research to standards (Akcia FP 1402)20142018COSTJ. SandanusKKDK SvF
Bezpečnosť a spoľahlivosť moderných nosných prvkov a konštrukcií z kovu, skla a membrán (1/0747/16)20162018VEGAJ. BrodnianskyKKDK SvF
Drevené a kombinované nosníky - skutočné pôsobenie, vývoj, rekonštrukcie. (1/3309/06)20062008VEGAF. DraškovičKKDK SvF
Drevené vystužené a spriahnuté nosníky. Pôsobenie, efektívnosť, reológia a použiteľnosť (1/0539/09)20092011VEGAF. DraškovičKKDK SvF
Inovatívne a tradičné konštrukčné systémy ? návrh a diagnostika s ohľadom na súčasné ekologické, (1/0256/10)20102011VEGAJ. BrodnianskyKKDK SvF
Inovatívne spoje moderných konštrukcií z ocele a dreva v kombinácii s betónom (1/0773/18)20182020VEGAR. ÁrochKKDK SvF
Interaktívna strata stability tenkostenných prvkov konštrukcií (2/0101/09)20092011VEGAI. BalážKKDK SvF
Kompozitné nosníkové prvky z dreva, betónu a vysokopevných materiálov. Pôsobenie, vlastnosti, použiteľnosť, rekonštrukcie, spoje, reológia, ekológia. (1/1032/11)20112013VEGAF. DraškovičKKDK SvF
Kovové tenkostenné nosníky žeriavových dráh (1/0325/03)20032005VEGAI. BalážKKDK SvF
Návrh a analýza oceľových hybridných nosných systémov stavieb a prepravných líniových sústav. (1/0929/12)20122014VEGAJ. BrodnianskyKKDK SvF
NFATEC ? A New and Flexible Approach to Training for Engineers in Construction (NFATEC UK 01/B/F/PP/129-438)20022006Leonardo da VinciR. ÁrochKKDK SvF
Oceľová skulptúra - inovatívna didaktická (065STU-4/2017)20172018KEGAR. ÁrochKKDK SvF
Odolnosť kovových prierezov a prútov namáhaných kombináciou vnútorných síl (1/0819/15)20152017VEGAI. BalážKKDK SvF
Pevnosť a stabilita kovových prútov, prútových sústav a oblúkov (1/1101/12)20122014VEGAI. BalážKKDK SvF
Pevnosť, stabilita a duktilita tenkostenných prútových a stenových prvkov v kovových mostoch a iných (1/0652/09)20092011VEGAI. BalážKKDK SvF
Rozvoj možností využitia dreva, jeho kompozitov a kombinácií pre nosné konštrukcie (1/0326/03)20032005VEGAF. DraškovičKKDK SvF
Skutočné pôsobenie drevených a kombinovaných nosných prvkov a konštrukcií a špecifické vlastnosti dreva (1/7118/20)20002002VEGAF. DraškovičKKDK SvF
Stabilitné a pevnostné problémy tenkostenných prútov so štíhlym deformovaným prierezom. (1/7141/20)20002002VEGAI. BalážKKDK SvF
Stabilné problémy prútových a plošných konštrukcií z hliníkových zliatin a ocelí rôznych pevností (včítane vysokopevnostných). Verifikovanie a vylepšovanie metód používaných v eurokódoch. (1/3310/06)20062008VEGAI. BalážKKDK SvF
Teoretická a experimentálna analýza novodobých ľahkých konštrukčných sústav z ocele, skla, membrán a lán. Diagnostika a rekonštrukcia exponovaných konštrukcií a potrubných vedení. (1/3317/06)20062008VEGAJ. BrodnianskyKKDK SvF
Únava a životnosť oceľových mostov, spriahnutých oceľobetónových mostov a dynamicky zaťažených inžinierskych konštrukcií (1/7137/20)20002002VEGAJ. LaposKKDK SvF
Vývoj novodobých nosných sústav veľkých rozpätí a výšok pri zohľadnení zásadných parametrov vrátane vplyvu na životné prostredie. Inovácia rekonštrukčných metód exponovných konštrukcií v zmysle súčasných architekt., inžinier., a ekol. požiadaviek. (1/7139/20)20002002VEGAZ. AgócsKKDK SvFLegenda:
Aktivní stavy:podanýřešenýschválený
Neaktivní stavy:neschválenýukončený neúspěšněukončený úspěšně