Jul 20, 2019   9:20 a.m. Iľja
Academic information system

Department of Mathematics and Constructive Geometry (FCE) - list of projects


Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 107

StateNameFromUntilTypeSupervisorDepartment
Elektronická učebnica stereometrie pre stredné školy s využitím programu Cabri geometria II Plus (3/4120/06)20062008KEGAZ. ŠtudencováKMDG FCE
Advanced methods of uncertainty modeling for decision problems and their applications (APVV-14-0013)20152019APVV - Všeobecná výzvaR. MesiarKMDG FCE
Aggregation functions and their applications (1/0171/12)20122014VEGAR. MesiarKMDG FCE
Aggregation functions as a tool for information processing (APVV-0073-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaR. MesiarKMDG FCE
Algebraic and topological methods in the study of combinatorial structures with high level of symmetry (1/0871/11)20112013VEGAJ. ŠiráňKMDG FCE
Algebraic, topological, and combinatorial methods in discrete structures (APVV-0223-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaJ. ŠiráňKMDG FCE
Algebraic, topological and combinatorial methods in the study of discrete structures (APVV-15-0220)20162020APVV - Všeobecná výzvaJ. ŠiráňKMDG FCE
Algebraické a topologické metódy v teórii grafov a sieťí (APVT-20-023302)20022004APVVJ. ŠiráňKMDG FCE
Algebraické a topologické vlastnosti kvantových štruktúr a kvantová teória pravdepodobnosti (1/0266/03)20032005VEGAZ. RiečanováKMDG FCE
Algebrické, pravdepodobnostné a kategoriálne aspekty modelovania kvantových javov a neurčitosti (2/0069/16)20162019VEGAP. SarkociKMDG FCE
Analýza dynamiky singulárne perturbovaných diferenciálnych rovníc blízko nehyperbolickej kritickej variety (1/9095/02)20022003VEGAR. VrábeľKMDG FCE
Analýza dynamiky singulárne perturbovaných diferenciálnych rovníc blízko nehyperbolickej kritickej variety (1/1007/04)20042005VEGAR. VrábeľKMDG FCE
Basics of uncertainty modelling (APVT-20-046402)20042006APVVA. StupňanováKMDG FCE
BioEMERGENCIES (028892)20062010-- Iný medzinárodný --K. MikulaKMDG FCE
Competitive and Environmental Safe Systems of Solid Waste Management (1/0280/10)20102011VEGAJ. ŠiagiováKMDG FCE
COMPLETION OF PARTIAL INFORMATION UNDER UNCERTAINTY (1/0198/09-SvF)20092011VEGAA. StupňanováKMDG FCE
Complex lanmgiage transformation and personal support of a new study programm: Mathematical and Computational Modelling (JPD 3-082/2005 - 13120120271)20062008OP VzdelávanieA. HandlovičováKMDG FCE
Computational simulations with multiagent systems. (1/8107/01)20012003VEGAJ. PospíchalKMDG FCE
Copula based modelling of non-exchangeable random vector distributions and its applications (LPP - 0004-07)20082011APVV - Program LPPR. MesiarKMDG FCE
Correspondence seminars in natural sciences. (3/3014/05)20052007KEGAB. RudolfKMDG FCE
Development of methods for the Decision making aid (APVV-0012-07)20082011APVVR. MesiarKMDG FCE
Development of new numerical methods for engineering applications (1/0608/15)20152018VEGAK. MikulaKMDG FCE
Development of the efficient and relialable numerical methods for engineering applications (1/0269/09)20092012VEGAK. MikulaKMDG FCE
Efektívne a robustné výpočtové metódy pre biomedickú analýzu (NATO)20022003-- Iný medzinárodný --J. ŠiráňKMDG FCE
Efektívne výpočtové metódy v inžinierskych vedách a aplikáciach (1/0313/03)20032005VEGAK. MikulaKMDG FCE
Effective numerical methods for the solution of geometric partial differential equations (1/0733/10)20102011VEGAP. FrolkovičKMDG FCE
Efficient numerical methods and parallel computing in geodesy (1/1063/11)20112014VEGAR. ČunderlíkKMDG FCE
Efficient numerical methods applied to the gravity field modelling of the Earth and the realization of the global vertical reference system (LPP-0216-06)20062009APVVK. MikulaKMDG FCE
EMBRYOMICS: Reconstructing in space and time the cell lineage tree (012916-2)20052009New and Emerging Science and Technology (NEST)K. MikulaKMDG FCE
Exponents of Cayley maps (LPP-0145-06)20062009APVVJ. ŠiráňKMDG FCE
Extremal problems in metric theory of graphs and discrete structures (1/0065/13)20132015VEGAM. KnorKMDG FCE
Extremálne metrické problémy v grafoch a v diskrétnych štruktúrach (1/0238/19)20192021VEGAM. KnorKMDG FCE
Finite volume methods for partial differential equations (1/1137/12)20122014VEGAP. FrolkovičKMDG FCE
Finite volume methods in image processing (LPP - 0020-07)20082010APVV - Program LPPK. MikulaKMDG FCE
Fuzzy decision-making and fractal geometry methods for object modelling in geographic information systems (1/0203/10)20102011VEGAM. VajsáblováKMDG FCE
Fuzzy integrals as tools for multicriteria decision making (SK-CN-0016-07)20082009APVVR. MesiarKMDG FCE
Fuzzy relations and conditioning (1/3014/06)20062008VEGAM. KalinaKMDG FCE
Fuzzy relations and evaluators (1/0500/09)20092011VEGAM. KalinaKMDG FCE
Generalized convolutions and decomposition integrals (APVV-17-0066)20182022APVV - Všeobecná výzvaA. StupňanováKMDG FCE
Geometric aspects of modelling of landscape element and their applications in spatial geoinformation systems  (1/1034/04)20042006VEGAM. VajsáblováKMDG FCE
Geometric representations and symmetries of graphs, maps and other discrete (ESF-EC-0009-10)20112014EuroGIGAJ. ŠiráňKMDG FCE
Geometrical partial differential equations - numerical analysis and applications (APW-0184-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaK. MikulaKMDG FCE
Geometry of maps on surfaces (APVV- SK?SI/01906)20062007Bilaterálna spolupráca - SR - SlovinskoJ. ŠiráňKMDG FCE
Grafy ako modely sietí s danými metrickými vlastnosťami a danou mierou symetrie (APVV-0136-12 )20132017APVV - Všeobecná výzvaJ. ŠiráňKMDG FCE
Graphs, group, surfaces und symmetries. (1/2004/05)20052007VEGAJ. ŠiráňKMDG FCE
Hybrid flood modelling and forecasting framework for the real time control of water resources systems and flood risk estimation. (1/4209/07)20072009VEGAR. MesiarKMDG FCE
Identification and monitoring Natura 2000 habitats by dynamic segmentation of satellite images (APVV-16-0431)20172021APVV - Všeobecná výzvaK. MikulaKMDG FCE
Image analysis by nonlinear diffusion equations (RPEU-004-06)20072009APVVK. MikulaKMDG FCE
ImageInLife – Training European Experts in Multilevel Bioimaging, Analysis and Modelling of Vertebrate Development and Disease (721537)20172020H2020: Excellence: Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA)K. MikulaKMDG FCE
Information aggregation: models and applications (1/0080/10)20102011VEGAR. MesiarKMDG FCE
Inovácia koncepcie vyučovania matematických predmetov (35/2001)20012003KEGAM. MišútováKMDG FCE
Joint states and conditioning (APVV-0375-06)20072009APVVR. MesiarKMDG FCE
Koncept ľahkých konštrukcií z pohľadu hľadania novej formy pre architektov a dizajnérov (002VŠVU-4/2019)20192020KEGAM. ŽdímalováKMDG FCE
Large graphs and communication networks of given degree and diameter. (APVV-0040-06)20072009APVVJ. ŠiráňKMDG FCE
Level set metódy na neštruktúrovaných sieťach a pre implicitne dané výpočtové oblasti (1/0709/19)20192022VEGAP. FrolkovičKMDG FCE
Maps, designs and groups. (APVT-20-000704)20052007APVVJ. ŠiráňKMDG FCE
Maps with a high level of symmetry (APVV-0104-07)20082011APVVJ. ŠiráňKMDG FCE
Matematické modely kvantových štruktúr a neurčitosti (2/0059/12_SvF)20122015VEGAP. SarkociKMDG FCE
Matematické spracovanie vágnych informácií a jeho aplikácie. (1/0085/03)20032005VEGAA. KolesárováKMDG FCE
Matematika on-line: internetový kurz (3/100603)20032005KEGAJ. DobrakovováKMDG FCE
Matematika on-line: Internetový kurz. (3/100603/FCHPT)20032006KEGAA. KolesárováKMDG FCE
Mathematical and computational methods in image processing (APVT-20-040902)20042006APVVK. MikulaKMDG FCE
Mathematics on-line: (web course) (3/1006/03)20032006KEGAĽ. MarkoKMDG FCE
Metric and spectral invariants of graphs and their applications in modeling networks, molecules and other structures (APVV-17-0428)20182022APVV - Všeobecná výzvaJ. ŠiráňKMDG FCE
Metrické extremálne problémy v grafoch a diskrétnych štruktúrach (1/0026/16)20162018VEGAM. KnorKMDG FCE
Modeling by Computational Intelligence under Uncertainty in Information Systems (SK-SRB-01907)20082009APVVR. MesiarKMDG FCE
Modelling of joint states (1/0373/08)20082010VEGAO. NánásiováKMDG FCE
Modelling of time series for the design, optimisation and control of water resource systems and their application in selected civil engineering problems. (1/1145/04)20042006VEGAR. MesiarKMDG FCE
Modelovanie neurčitosti: rozšírenia a zovšeobecnenia niektorých špeciálnych metód a ich aplikácie (APVV-18-0052)20192023APVV - Všeobecná výzvaR. MesiarKMDG FCE
Modelovanie neurčitosti: teória a aplikácie (1/0273/03)20032005VEGAM. KomorníkováKMDG FCE
Modern aggregation methods and their applications (1/0420/15)20152018VEGAR. MesiarKMDG FCE
Modern methods of mathematical and computational modelling in engineering applications. (1/3321/06)20062008VEGAK. MikulaKMDG FCE
Modern methods of mathematical modeling and numerical simulations in technical and physical sciences (APVV-SK-68/CZ-68)20062007Bilaterálna spolupráca - SR - ČeskoK. MikulaKMDG FCE
Modern methods of stochastic and non-stochastic uncertainty modelling and their applications in engineering. (APVT-20-003204)20052007APVVR. MesiarKMDG FCE
Moderné matematické metódy modelovania neurčitosti a ich aplikácie. (1/7146/20)20002002VEGAM. KomorníkováKMDG FCE
Multikriteriálne rozhodovanie v stavebníctve za prítomnosti subjektívnych vstupných dát (1/8331/01)20012003VEGAR. MesiarKMDG FCE
Multiregimes and multidimensional time series: models and application (1/0143/11)20112013VEGAM. KomorníkováKMDG FCE
Nové trendy v teórii agregovania a ich aplikácie (1/0006/19)20192022VEGAR. MesiarKMDG FCE
Numerical methods for evolving curves and surfaces and their applications (APVV-15-0522)20162020APVV - Všeobecná výzvaK. MikulaKMDG FCE
Numerical methods for the Earth's gravity field modelling and nonlinear filtering of data in geodesy (1/0714/15)20152018VEGAR. ČunderlíkKMDG FCE
Numerical modelling in geodesy (APVV-0072-11)20122015APVV - Všeobecná výzvaK. MikulaKMDG FCE
Numerical solution and applications of the nonlinear partial differential equations (APVV-0351-07)20082011APVVK. MikulaKMDG FCE
O existencii oscilatorických riešení lineárnej diferenciálnej rovnice n-tého rádu s kvázideriváciami na nekompaktnom intervale (1/9094/02)20022004VEGAO. PalumbínyKMDG FCE
Probabilistic, Algebraic and Quantum-Mechanical Aspects of (APVV-16-0073)20172021APVV - Všeobecná výzvaG. JenčaKMDG FCE
Projektovanie symetrických sietí s aplikáciami v komunikačnych sietach a v chémii (05/2001/GER)20012004Bilaterálna spolupráca - SR - NemeckoJ. ŠiráňKMDG FCE
Semi-implicit methods for solution of partial differential equations (1/0728/15)20152018VEGAP. FrolkovičKMDG FCE
Stochastic processes (LPP-0111-09)20092012APVV - Program LPPM. KomorníkováKMDG FCE
Strategic management in buildung enterprise (SK-05/06-BA-001 )20062006Bilaterálna spolupráca - SR - RakúskoA. ŠipošováKMDG FCE
Study of algebraic and topological properties of quantum strictures and their sets of states. (1/3025/06)20062008VEGAZ. RiečanováKMDG FCE
Symetrie a extremálne vlastnosti grafov a máp (1/9176/02)20022004VEGAJ. ŠiráňKMDG FCE
Symmetric maps (1/0007/14)20142016VEGAJ. ŠiráňKMDG FCE
Symmetric representations of discrete structures on compact surfaces (1/0142/17)20172019VEGAJ. ŠiráňKMDG FCE
Symmetries of graphs and maps (LPP - 0203-06)20062009APVVJ. ŠiráňKMDG FCE
Symmetries of graphs and maps and their application in network design (020/2001)20022005Bilaterálna spoluprácaJ. ŠiráňKMDG FCE
Teória vyhodnocovania merania s aplikáciami v technických, ekonomických a sociálnych oblastiach (APVT-20-023402)20022004APVVR. MesiarKMDG FCE
theory and application of relational structures as knowledge instruments (ID KIB: 27)20012005COSTR. MesiarKMDG FCE
Topological methods of study of discrete structures and their symmetry groups (1/0489/08)20082010VEGAJ. ŠiráňKMDG FCE
Triangular norms (18s,26s34)20032004Spolupraca v hospodarstve a vzdelávaniR. MesiarKMDG FCE
Uncertainty from the point of view of probability theory, algebra, self-adjoint operators, and quantum structures (APVV-0178-11)20122015APVV - Všeobecná výzvaG. JenčaKMDG FCE
Uncertainty in representation of landscape element in spatial modelling (1/4026/07)20072009VEGAM. VajsáblováKMDG FCE
Uncertainty modelling and decision making. (1/3006/06)20062008VEGAM. KomorníkováKMDG FCE
vedecka spolupraca Open University Anglicko (F/00269/E)20022005-- Iný medzinárodný --M. KnorKMDG FCE
Viacrozmerné modely závislosti v hydrológii (SK-AT-0020-08)20092010APVVT. BacigálKMDG FCE
Virtuálna univerzita (3/0038/02)20022004KEGAO. NánásiováKMDG FCE
Virtuálne laboratórium s podporou vzdial. výp. (IT/159/05)20052005-- Iný domáci --M. KováčováKMDG FCE
Wiener index and symmetric maps (SK-AT-0020-07)20112012Bilaterálna spolupráca - SR - SlovinskoM. KnorKMDG FCE
Zúplňovanie čiastočných informácií v prostredí neurčitosti (1/0198/09_SvF)20092011VEGAA. StupňanováKMDG FCEKey:
Active states:approvedin process of executionsubmitted
Inactive states:failednot approvedsuccessfully completed