6. 6. 2020  1:16 Norbert
Akademický informační systém

Ústav manažmentu STU (OUP REK) - seznam projektů


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 56

Stav
Název
Od
DoDruhGarantPracoviště
Adaptačné stratégie na prírodné a spoločenské disturbácie prebiehajúce v lesnej krajine (2/0038/14)
2014
2017
VEGA
ÚM OUP REK
Alpen-Karpaten-Korridors Centrope (AKK Centrope)
2009
2012
Bilaterálna spolupráca - SR - RakúskoÚM OUP REK
2019
2019
Štátna objednávkaOPPaM ÚM OUP REK
Bridging The City 2 (IP-7203-0392/BRATISL01)
2008
2008
Intensive ProgrammesM. FinkaÚM OUP REK
2010
2013
International Visegrad Fund - Grant programs
ÚM OUP REK
Brownfields in Baltic States (CZ/08/LLP-LdV/TOI/134005)2008
2010
Leonardo da Vinci
D. PetríkováÚM OUP REK
2009
2011
-- Iný domáci --
M. FinkaÚM OUP REK
2010
2013
INTERREG IVCÚM OUP REK
Developing and Adapting Professional Programs for Energy Efficiency in the Western Balkans (543782-TEMPUS-1-2013-1-L-TEMPUS-JPCR)
20132017-- Iný medzinárodný --
ÚM OUP REK
Ekonomické a manažérske aspekty riadenia ľudských zdrojov v podnikateľských subjektoch v nadväznosti na profil absolventov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia s technickým a technicko-ekonomickým zameraním. (1/0553/08)2008
2010
VEGAP. Herzka
ÚM OUP REK
Ekonomické aspekty udržateľnej výstavby v rámci inteligentných mestských štruktúr (1/0604/18)20182020VEGA
ÚM OUP REK
Europäisches Junges Forum (ARL_EJF_08_18957)
2009
2010
-- Iný medzinárodný --
ÚM OUP REK
2010
2011
Intensive ProgrammesÚM OUP REK
Habitat Innovant des Aires urbaines européenes - Relevé d´urbanité (IP-27892-08)20092009
Intensive Programmes
M. Finka
ÚM OUP REK
Implementation of Sustainable Land Use in Integrated Environmental management of functional Urban Areas (Interreg Central Europe project CE89 LUMAT)20152019
-- Iný medzinárodný --
M. FinkaÚM OUP REK
Innovations in Climate Governance Sources, Patterns and Effects (Action TU 1309)
2014
2016
COST
M. Finka
ÚM OUP REK
Inovácia výučby ekonomických a manažérskych predmetov na FCHTP STU v Bratislave (031STU-4/2018)
2018
--
KEGAM. Zatrochová
ÚM OUP REK
Inovácie ako strategický základ zvyšovania konkurenčnej schopnosti SR. Smerovanie, meranie a podpora inovačných procesov (1/0536/10)
2010
2012
VEGA
J. Chajdiak
ÚM OUP REK
INSPIRATION - INtegrated Spatial Planning, land use and soil management Research AcTION (H2020-H2020-SC5-2014)
2014
2017
Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účastiM. FinkaOPPaM ÚM OUP REK
Integrated Transport and Green Infrastructure Planning in the Danube-Carpathian Region for the Benefit of People and Nature20172019-- Iný medzinárodný --M. Finka
OPPaM ÚM OUP REK
ITN RegPol² – Socio-economic and Political Responses to Regional Polarisation in Central and Eastern Europe (ITN RegPol2 REA grant agreement n° 607022)
2014
2017
-- Iný medzinárodný --
OPPaM ÚM OUP REK
Land Management for Urban Dynamics (Action TU0602)20092011
COST
K. IvaničkaÚM OUP REK
Landscape Education: New Opportunitites for Teaching and Research in Landscape Architecture towards Wider Objectives (Le:Notre Two 230368_CP-1-2006-1-AT-Erasmus-TNPP)20082009Multirateral Projects
ÚM OUP REK
MAKINGCITY - Energy efficient pathway for the city transformation: enabling a positive future, Horizon 2020
2018
2023
H2020: SC7 - Bezpečné spoločnosti - ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
OPPaM ÚM OUP REK
20162017
-- Iný domáci --
OPPaM ÚM OUP REK
2007
2009
KEGAM. FinkaÚM OUP REK
MEGAPROJECT: The Effective Design and Delivery of Megaprojects in the European Union (Download AFS 36 RTF)
2011
2015COSTK. Ivanička
ÚM OUP REK
Metropolisation and Polycentric Development in Central Europe: Evidence Based Strategic Options (ESPON 081/2010)
2010
2012
-- Iný medzinárodný --
M. FinkaÚM OUP REK
My University - Decision making for a united higher education (CIP 256216)2010
2013
CIP - Information and Communication Technologies Policy Support Programme (ICT PSP)
K. IvaničkaÚM OUP REK
Natural Flood Retention on Private Land (OC-2016-2-21418)2017
2020
COST
ÚM OUP REK
Nová rola vysokoškolského učiteľa - kouča/mentora v príprave absolventov a doktorandov technických vysokých škôl ako dôsledok trendu individualizácie a jedinečnosti pracovnej sily na trhu práce (3/6150/08)
2008
2010KEGAG. KalinováÚM OUP REK
Nové prístupy k riadeniu využitia územia v kontexte prehlbujúcej sa integrácie Slovenskej republiky v Európskej únii (1/0613/10)
2010
2011
VEGAD. Špirková
ÚM OUP REK
Odborná, spoločenská a environmentálna zodpovednosť technológa a manažéra v podmienkach globálnej ekonomickej a spoločenskej krízy (1/0713/11)
2011
2013
VEGA
ÚM OUP REK
2009
2009
Bilaterálna spolupráca - SR - Rakúsko
M. FinkaÚM OUP REK
Príprava nových kapacít pre EŠIF
2017
2019
-- Iný domáci --
OPPaM ÚM OUP REK
Proces integrácie mentoringu a koučingu do výučby na technických univerzitách (019STU-4/2018)
2018
2020
KEGA
OEaRS ÚM OUP REK
Projekt participatívneho urbanistického plánovania Trenčín si Ty (PP-2013-014)20142015-- Iný medzinárodný --M. FinkaÚM OUP REK
Smart Cities for knowledge based societies in CEE (SNSF No.IZ73ZO152599)
2014
2017
-- Iný medzinárodný --
M. FinkaÚM OUP REK
Socio-ekologické faktory strategického plánovania a manažmentu krajiny v podmienkach demokracie a trhovej ekonomiky (2/0016/11)
2011
2013
VEGA
ÚM OUP REK
2009
2011
VEGA
K. Ivanička
ÚM OUP REK
Strategické riadenie nehnuteľností v podmienkach globalizácie
2010
2011VEGAÚM OUP REK
Sustainable roof extension (EIE/06/068/S12.448123)
2008
2009
CIP - Intelligent Energy Europe Programme (IEE)ÚM OUP REK
Systemizácia vplyvu faktorov a podmienok znalostného manažmentu v kontexte tvorby podnikateľskej stratégie na pracovnú motiváciu a jej odraz v raste efektívity resp. udržateľnmosti úrovne podnikateľskej činnosti (1/0055/13)
2013
2015VEGA
ÚM OUP REK
Štatistická analýza vybraných ukazovateľov konkurencieschopnosti na súbore podvojne účtujúcich podnikov SR
20132015VEGAJ. ChajdiakÚM OUP REK
20102010
International Visegrad Fund - Grant programs
ÚM OUP REK
Tools for Transnational Innovation Support in Centrope (1CE008P1)
2009
2009-- Iný medzinárodný --A. BujdákováÚM OUP REK
2008
2010
VEGA
ÚM OUP REK
Types of Settlement Structures for Urban Growth of the City (N00042, CIDEP)20102011
-- Iný medzinárodný --
M. FinkaÚM OUP REK
University Educators for Sustainable Development (540051-LLP-1-2013-UK--ERASMUS-ENW)
2014
2016-- Iný medzinárodný --M. FinkaÚM OUP REK
Urban Innovations Network (CIII-SK-0606-02-1213)
2012--CEEPUSM. Finka
ÚM OUP REK
Urban Innovations Network (CIII-SK-0606-01-1112)
2011
2012CEEPUS
ÚM OUP REK
20082008International Visegrad FundÚM OUP REK
Urban Reset (13132-2007-IVF)
2008
2008International Visegrad FundD. PetríkováÚM OUP REK
Vplyv územného umiestnenia a odvetvového zamerania na výkonnosť podnikateľských subjektov a ich konkurencieschopnosť na globálnom trhu (1/0652/16)
20162018
VEGA
ÚM OUP REK
Vytvorenie architektúry vybrných kľúčových faktorov výkonnosti výrobných podnikov pre trvalo udržateľný rozvoj z aspektu príčin a minimalizácie dopadov hospodárskej krízy (1/0447/10)
2010
2011VEGA
ÚM OUP REK
2008
2011
VEGA
L. AndrášikÚM OUP REKLegenda:
Aktivní stavy:
podaný
řešený
schválený
Neaktivní stavy:neschválený
ukončený neúspěšně
ukončený úspěšně