Sep 21, 2020   1:33 a.m. Matúš
Academic information system

Slovak Chemical Library (FCFT) - list of projects


Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 16

State
Name
From
Until
TypeSupervisorDepartment
Centrálny register študentov (CRŠ) off-line. (Centrálny rozvojový projekt 4d 001ŽU-5/2008)
2008
2008
-- Iný domáci --
J. DzivákSCL FCFT
Centrálny register študentovov - fáza 2 (004-001ŽU-5/2009)20092009
-- Iný domáci --
SCL FCFT
Centrálny register zamestnancov - fáza 0 (005-002ŽU-5/2009)
2009
2009
-- Iný domáci --
SCL FCFT
Digitalizácia informačných fondov z oblasti spracovania drevnej hmoty (045-009STU-8/2008)
2008
2009
-- Iný domáci --
SCL FCFT
Digitálna knižnica STU (353/07)2007
2007
-- Iný domáci --J. DzivákSCL FCFT
20092009-- Iný domáci --SCL FCFT
Elektronizácia prihlasovania na vysoké školy. (Centrálny rozvojový projekt 4f)
20082008
-- Iný domáci --
SCL FCFT
20092009
-- Iný domáci --
J. DzivákSCL FCFT
Podpora používateľov. (Rozv.projekt)
2006
2006
-- Iný domáci --
J. DzivákSCL FCFT
Portál vysokých škôl (Centrálny rozvojový projekt 4c)2008
2008
-- Iný domáci --
SCL FCFT
Portál vysokých škôl 2009 (006-001SPU-5/2009)2009
2009
-- Iný domáci --J. DzivákSCL FCFT
20072008-- Iný domáci --J. DzivákSCL FCFT
Rozvoj, analýzy a prepojenia koncepcie systému mobility on-line (002-003ŽU-5/2009 )
2009
2009
-- Iný domáci --
J. Dzivák
SCL FCFT
2007
2007
-- Iný domáci --
J. DzivákSCL FCFT
Vytvorenie siete s informačným prepojením vedeckých. akademických a špeciálnych knižníc vrátane ich modernizácie. (FCHPT/RVT/2007)20072008
-- Iný domáci --
SCL FCFT
WWI - 100 years
2014
2014
International Visegrad Fund - Standard grants
J. DzivákSCL FCFTKey:
Active states:
approved
in progress
submitted
Inactive states:
failed
not approvedsuccessfully completed