Jan 22, 2020   8:23 a.m. Zora
Academic information system

Slovak Chemical Library (FCFT) - list of projects


Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 16

StateNameFromUntilTypeSupervisorDepartment
Centrálny register študentov (CRŠ) off-line. (Centrálny rozvojový projekt 4d 001ŽU-5/2008)20082008-- Iný domáci --J. DzivákSCL FCFT
Centrálny register študentovov - fáza 2 (004-001ŽU-5/2009)20092009-- Iný domáci --J. DzivákSCL FCFT
Centrálny register zamestnancov - fáza 0 (005-002ŽU-5/2009)20092009-- Iný domáci --J. DzivákSCL FCFT
Digitalizácia informačných fondov z oblasti spracovania drevnej hmoty (045-009STU-8/2008)20082009-- Iný domáci --J. DzivákSCL FCFT
Digitálna knižnica STU (353/07)20072007-- Iný domáci --J. DzivákSCL FCFT
Elektronizácia prihlasovania na vysoké školy (007-002SPU-5/2009)20092009-- Iný domáci --J. DzivákSCL FCFT
Elektronizácia prihlasovania na vysoké školy. (Centrálny rozvojový projekt 4f)20082008-- Iný domáci --J. DzivákSCL FCFT
Informačný systém na administráciu grantových schém MŠ SR (003-004ŽU-5/2009 )20092009-- Iný domáci --J. DzivákSCL FCFT
Podpora používateľov. (Rozv.projekt)20062006-- Iný domáci --J. DzivákSCL FCFT
Portál vysokých škôl (Centrálny rozvojový projekt 4c)20082008-- Iný domáci --D. TóthováSCL FCFT
Portál vysokých škôl 2009 (006-001SPU-5/2009)20092009-- Iný domáci --J. DzivákSCL FCFT
Portálové riešenie vysokých škôl (044SPU)20072008-- Iný domáci --J. DzivákSCL FCFT
Rozvoj, analýzy a prepojenia koncepcie systému mobility on-line (002-003ŽU-5/2009 )20092009-- Iný domáci --J. DzivákSCL FCFT
Softvérová podpora používateľov FCHPT STU (351/07)20072007-- Iný domáci --J. DzivákSCL FCFT
Vytvorenie siete s informačným prepojením vedeckých. akademických a špeciálnych knižníc vrátane ich modernizácie. (FCHPT/RVT/2007)20072008-- Iný domáci --J. DzivákSCL FCFT
WWI - 100 years20142014International Visegrad Fund - Standard grantsJ. DzivákSCL FCFTKey:
Active states:approvedin progresssubmitted
Inactive states:failednot approvedsuccessfully completed