29. 9. 2020  3:33 Michal, Michaela
Akademický informačný systém

Slovenská chemická knižnica (FCHPT) - zoznam projektov


Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 16

Stav
Názov
Od
Do
Druh
GarantPracovisko
Centrálny register študentov (CRŠ) off-line. (Centrálny rozvojový projekt 4d 001ŽU-5/2008)
2008
2008-- Iný domáci --SCHK FCHPT
Centrálny register študentovov - fáza 2 (004-001ŽU-5/2009)2009
2009
-- Iný domáci --SCHK FCHPT
Centrálny register zamestnancov - fáza 0 (005-002ŽU-5/2009)2009
2009
-- Iný domáci --
SCHK FCHPT
Digitalizácia informačných fondov z oblasti spracovania drevnej hmoty (045-009STU-8/2008)20082009
-- Iný domáci --
SCHK FCHPT
Digitálna knižnica STU (353/07)
2007
2007
-- Iný domáci --
J. DzivákSCHK FCHPT
2009
2009-- Iný domáci --
SCHK FCHPT
Elektronizácia prihlasovania na vysoké školy. (Centrálny rozvojový projekt 4f)
2008
2008-- Iný domáci --J. DzivákSCHK FCHPT
Informačný systém na administráciu grantových schém MŠ SR (003-004ŽU-5/2009 )
2009
2009-- Iný domáci --J. DzivákSCHK FCHPT
Podpora používateľov. (Rozv.projekt)20062006
-- Iný domáci --
SCHK FCHPT
Portál vysokých škôl (Centrálny rozvojový projekt 4c)
2008
2008-- Iný domáci --SCHK FCHPT
Portál vysokých škôl 2009 (006-001SPU-5/2009)
2009
2009-- Iný domáci --J. DzivákSCHK FCHPT
Portálové riešenie vysokých škôl (044SPU)
2007
2008-- Iný domáci --J. Dzivák
SCHK FCHPT
Rozvoj, analýzy a prepojenia koncepcie systému mobility on-line (002-003ŽU-5/2009 )2009
2009
-- Iný domáci --SCHK FCHPT
2007
2007
-- Iný domáci --
SCHK FCHPT
Vytvorenie siete s informačným prepojením vedeckých. akademických a špeciálnych knižníc vrátane ich modernizácie. (FCHPT/RVT/2007)
2007
2008
-- Iný domáci --
SCHK FCHPT
WWI - 100 years20142014
International Visegrad Fund - Standard grants
J. DzivákSCHK FCHPTLegenda:
Aktívne stavy:
podaný
riešenýschválený
Neaktívne stavy:
neschválený
ukončený neúspešne
ukončený úspešne