Jul 20, 2019   9:55 a.m. Iľja
Academic information system

Department of Physics (FCE) - list of projects


Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 22

StateNameFromUntilTypeSupervisorDepartment
Complex hygrothermal performance of buildings. (APVT-51-030704)20052007APVVJ. VeselskýKFYZ FCE
Determination of Physical Characteristics of Infiltration and Contaminant Transport with adsorption in Porous Media (APVV-0743-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaJ. KačurKFYZ FCE
Elektrické, dielktrické, optické a mechanické vlastnosti nehomogénnych a modulovaných materiálov (1/8309/01)20012003VEGAV. TrnovcováKFYZ FCE
FYZIKA NETRADIĆNE NA WEBE - domáce motivačné experimenty, obrazové úlohy, počítačové modelovanie, teória aj pre "nefyzikov", zaujímavé fyzikálne dobrodružstvá. (3/118703)20032005KEGAJ. DillingerKFYZ FCE
Higher education prohram for the graduate students and young research workers in area of hygrotheral behavior of the building in context new research knowledge. (13120200041)20052008Európsky sociálny fondJ. LukovičováKFYZ FCE
Hygric Deformation of Building Materials (1/0689/13)20132015VEGAJ. LukovičováKFYZ FCE
Implementácia experimentálnych metód aplikovanej fyziky pri skúmaní hygrotermálnych vlastností poréznych materiálov v rámci vzdelávania (039STU-4/2019)20192021KEGAI. MedveďKFYZ FCE
Implementation of the new non-traditional forms of the physical education - the way to the building of the more reliable background of technics (JPD BA-3-2004/008)20052008Európsky sociálny fondI. BaníkKFYZ FCE
Interaktívny multimediálny projekt výučby fyziky pre technické univerzity SR (3/108003)20032005KEGAJ. DillingerKFYZ FCE
Interdisciplinary transfer of knowledge for the enhancement of the cultural heritage safeguard and university education, respectively. (061 - 006STU-8/2008_SvF )20082009-- Iný domáci --J. LukovičováKFYZ FCE
Investigation of Hygrothermal and Mechanical Properties Linked to the Consistency and Structure of Porous Building Materials, Based on Mathematical Modeling (APVV-15-0681)20162020APVV - Všeobecná výzvaJ. KačurKFYZ FCE
Investigation of material characteristics of historical and current construction materials from their compatibility (1/0591/10)20102011VEGAJ. VeselskýKFYZ FCE
Microstructure and physical propertis of chosen materials for optonics and superionics (1/2100/05)20052007VEGAV. TrnovcováKFYZ FCE
Physical properties of organic two-dimensional systems and formation of nanostuctures for molecular electronics. (1/3038/06)20062008VEGAJ. CirákKFYZ FCE
Physics in non-traditional way on the web - home motivation experiments. (3/1187/03)20032006KEGAI. BaníkKFYZ FCE
Prenos tepla v granulovaných a pórovitých materiáloch (1/8334/01)20012003VEGAJ. VeselskýKFYZ FCE
Study and modeling of heat and moisture properties of porous building materials (1/4204/07)20072009VEGAJ. LukovičováKFYZ FCE
Thermal and moisturw parameters of granulate and porous materials. (1/1133/04)20042006VEGAJ. LukovičováKFYZ FCE
Transport solí v poréznych stavebných materiáloch (1/0682/19)20192021VEGAI. MedveďKFYZ FCE
Využívanie dištančných foriem vedenia seminárov (IT/158/05)20052005-- Iný domáci --J. DillingerKFYZ FCE
Vzťah technológie prípravy a vlastností materiálov na báze oxidov, halogenidov a chalkogenidov ťažkých kovov pre vláknovú optiku, laserovú a senzorovú techniku a náhradné zdroje energie (1/9097/02)20022004VEGAM. OžvoldováKFYZ FCE
Zvýšenie adresnosti stredoškolského vzdelávania vzhľadom na požiadavky profesijnej štruktúry regiónu (3/2346/04)20042006KEGAM. KalužnáKFYZ FCEKey:
Active states:approvedin process of executionsubmitted
Inactive states:failednot approvedsuccessfully completed