12. 11. 2019  10:30 Svätopluk
Akademický informačný systém

Výučbové stredisko v Dubnici nad Váhom (MTF) - zoznam projektov


Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 7

StavNázovOdDoDruhGarantPracovisko
Dizajn databázových aplikácií na modelovanie automatizácie mentálnych procesov (1/0221/18)20182020VEGAŠ. SvetskýVSDU MTF
Pan-European Language Network 21+3 for designing the infrastructure of Human Processes - driven Systems of Machine Translation for specialised high-quality Translation (SEP-210159361, ICT-17-2014)20152018H2020: SC3 - Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energiaŠ. SvetskýVSDU MTF
Pan-European Language Network 21+3 for designing the infrastructure of Human Processes - driven Systems of Machine Translation for specialised high-quality Translation20162016inštitucionálny projektŠ. SvetskýVSDU MTF
Pan-európska jazyková sieť 21+3 pre dizajn infraštruktúry systému strojového prekladu, ktorý je hnaný procesmi vykonávanými človekom s orientáciou na špecializované high-tech preklady pre materiálovo-technologickú oblasť (Horizon 2020: H2020-ICT-2014-1)20152018Motivačný program STUŠ. SvetskýVSDU MTF
Softvér pre automatizované preklady z EU jazykov do jazykov južnej a východnej Európy (Horizon 2020)20152019Motivačný program STUŠ. SvetskýVSDU MTF
Software for automatic translation from EU to South-Eastern Europe (644697, ICT-17-2014)20152018H2020: Šírenie excelentnosti a rozširovanie účastiŠ. SvetskýVSDU MTF
Výskum vlastností nových štruktúr hydrostatických piestových prevodníkov pre tlak 70 MPa (1/0300/03)20032005VEGAJ. TurzaVSDU MTFLegenda:
Aktívne stavy:podanýriešenýschválený
Neaktívne stavy:neschválenýukončený neúspešneukončený úspešne