16. 9. 2019  10:27 Ľudomila, Ľudmila
Akademický informační systém

Katedra fyziky (SvF) - seznam projektů


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 22

StavNázevOdDoDruhGarantPracoviště
Elektrické, dielktrické, optické a mechanické vlastnosti nehomogénnych a modulovaných materiálov (1/8309/01)20012003VEGAV. TrnovcováKFYZ SvF
FYZIKA NETRADIĆNE NA WEBE - domáce motivačné experimenty, obrazové úlohy, počítačové modelovanie, teória aj pre "nefyzikov", zaujímavé fyzikálne dobrodružstvá. (3/118703)20032005KEGAJ. DillingerKFYZ SvF
Fyzika netradične na webe - domáce motivačné experimenty (3/1187/03)20032006KEGAI. BaníkKFYZ SvF
Fyzikálne vlastnosti organických dvodimenzionálnych systémov a príprava nanoštruktúr pre molekulárnu elektroniku. (1/3038/06)20062008VEGAJ. CirákKFYZ SvF
Higher education prohram for the graduate students and young research workers in area of hygrotheral behavior of the building in context new research knowledge. (13120200041)20052008Európsky sociálny fondJ. LukovičováKFYZ SvF
Implementácia experimentálnych metód aplikovanej fyziky pri skúmaní hygrotermálnych vlastností poréznych materiálov v rámci vzdelávania (039STU-4/2019)20192021KEGAI. MedveďKFYZ SvF
Implementation of the new non-traditional forms of the physical education - the way to the building of the  more reliable background of technics (JPD BA-3-2004/008)20052008Európsky sociálny fondI. BaníkKFYZ SvF
Interaktívny multimediálny projekt výučby fyziky pre technické univerzity SR (3/108003)20032005KEGAJ. DillingerKFYZ SvF
Interdisciplinárny transfer poznatkov na skvalitnenie ochrany hmotného a kultúrneho dedičstva a VŠ vzdelávania. (061 - 006STU-8/2008_SvF )20082009-- Iný domáci --J. LukovičováKFYZ SvF
Konplexné tepelnovlhkostné správanie sa budov (APVT-51-030704)20052007APVVJ. VeselskýKFYZ SvF
Mikroštruktúra a fyzikálne vlastnosti vybraných materiálov pre optoniku a superioniku (1/2100/05)20052007VEGAV. TrnovcováKFYZ SvF
Prenos tepla v granulovaných a pórovitých materiáloch (1/8334/01)20012003VEGAJ. VeselskýKFYZ SvF
Skúmanie materiálových charakteristík historických a súčasných stavebných materiálov z hľadiska ich (1/0591/10)20102011VEGAJ. VeselskýKFYZ SvF
Štúdium a modelovanie vlhkostných a tepelných vlastnosti stavebných materiálov. (1/4204/07)20072009VEGAJ. LukovičováKFYZ SvF
Tepelné a vlhkostné parametre granulovaných a pórových materiálov (1/1133/04)20042006VEGAJ. LukovičováKFYZ SvF
Transport solí v poréznych stavebných materiáloch (1/0682/19)20192021VEGAI. MedveďKFYZ SvF
Určovanie fyzikálnych charakteristík infiltrácie a transportu kontaminantov s adsorpciou v poréznych médiách (APVV-0743-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaJ. KačurKFYZ SvF
Vlhkostné deformácie stavebných materiálov (1/0689/13)20132015VEGAJ. LukovičováKFYZ SvF
Vyšetrovanie hydrotermálnych a mechanických vlastností poréznych stavebných materiálov na báze matematického modelovania (APVV-15-0681)20162020APVV - Všeobecná výzvaJ. KačurKFYZ SvF
Využívanie dištančných foriem vedenia seminárov (IT/158/05)20052005-- Iný domáci --J. DillingerKFYZ SvF
Vzťah technológie prípravy a vlastností materiálov na báze oxidov, halogenidov a chalkogenidov ťažkých kovov pre vláknovú optiku, laserovú a senzorovú techniku a náhradné zdroje energie (1/9097/02)20022004VEGAM. OžvoldováKFYZ SvF
Zvýšenie adresnosti stredoškolského vzdelávania vzhľadom na požiadavky profesijnej štruktúry regiónu (3/2346/04)20042006KEGAM. KalužnáKFYZ SvFLegenda:
Aktivní stavy:podanýřešenýschválený
Neaktivní stavy:neschválenýukončený neúspěšněukončený úspěšně