29. 5. 2020  16:27 Vilma
Akademický informační systém

Katedra stavebnej mechaniky (SvF) - seznam projektů


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 49

StavNázevOdDo
Druh
GarantPracoviště
2019
2021
KEGA
KSME SvF
20022004VEGAJ. Sumec
KSME SvF
20082010VEGA
KSME SvF
Analýza správania sa stavebných konštrukcií pri dynamickom zaťažení s ohľadom na interakciu konštrukcie a podložia (1/0412/18)20182021
VEGA
KSME SvF
2006
2008
VEGA
J. Dický
KSME SvF
Biomechanická odozva driekovej časti chrbtice pri degeneratív-nych zmenách a po implantácii stabilizačného inštrumentária a jej klinické využitie (1/2156/05)20052007VEGAKSME SvF
2002
2004
VEGAKSME SvF
Efektívna analýza nosných konštrukcií - optimalizácia numerických modelov (1/8326/01)20012003
VEGA
P. Roško
KSME SvF
Elektronicý systém výuky vybraných predmetov na stavebnej fakulte (Rozvojovy projekt - 5c)20072007
-- Iný domáci --
KSME SvF
EUCEET III ?EUROPEAN CIVIL ENGINEERING EDUCATION AND TRAINING III (230355 ? CP ? 1 ? FR ? ERASMUS - TN)20062010thematic network
KSME SvF
Exaktný nosníkový konečný prvok premenlivého prierezu. (1/8266/01)
2001
2003
VEGA
J. MurínKSME SvF
Identifikácia stavu železničných mostov prostredníctvom dynamických meraní (1/0749/19)
2019
2021
VEGAM. Sokol
KSME SvF
Interakcia základových konštrukcií a podložia pri zohľadnení ča-sových závislostí materiálov (1/2147/05)
2005
2007
VEGAKSME SvF
Modelovanie základných charakteristických veličín prirodzeného vetra vo veternom tuneli STU. (1/0480/13)2013
2015
VEGAO. Hubová
KSME SvF
Monitoring stavu nosných konštrukcií pomocou dynamických experimentov a návrh inteligentných systémov (1/1119/11)20112013VEGAKSME SvF
2013
2017
APVV - Všeobecná výzva
KSME SvF
2007
2009
VEGA
KSME SvF
Nedeštruktívne metódy identifikácie kvality stavebných konštrukcií (1/0629/12)
2012
2014
VEGA
KSME SvF
Nelineárne problémy dynamickej odohzvy stavebných konštrukcií (1/9360/02)
2002
2004VEGAM. Sokol
KSME SvF
Nelineárne úlohy pri interakcii stavebnej konštrukcie s podložím (1/9058/02)2002
2004
VEGA
N. Jendželovský
KSME SvF
2009
2011APVVKSME SvF
Nové produkty a technologické procesy výroby lepeného lamelového dreva pre stavebníctvo (APVV-VMSP-P-0050-09)
2010
2011APVV - Všeobecná výzvaJ. DickýKSME SvF
Numerická analýza základových konštrukcií pri rôznych základových pomeroch (1/0567/08)2008
2010
VEGA
KSME SvF
Odolnosť excentricky priečne zaťažených a tlačených prvkov z rôznych konštrukčných materiálov (1/0603/17)
2017
2019
VEGA
KSME SvF
Odolnosť kovových nosníkov s tvarovanými stenami, nosníkov s premenným prierezom a odolnosť oceľových (1/0748/13)2013
2015
VEGA
Y. KolekováKSME SvF
2009
2011
VEGAJ. Dický
KSME SvF
Optimálny návrh konštrukcií od účinkov statického a dynamického zaťaženia s uvážením nelineárnych vlastností materiálov (1/7113/20)2000
2002
VEGA
J. DickýKSME SvF
Optimálny návrh konštrukcií s jednostrannými väzbami s uvážením nelineárnych vlastností materiálov (1/0322/03)20032005
VEGA
KSME SvF
Optimálny návrh konštrukcií z hľadiska analýzy porúch stavieb a stavebných konštrukcií s dôrazom na aspekty spoľahlivosti a životnosti konštrukcií (1/1186/12)2012
2014
VEGA
KSME SvF
20052007VEGA
KSME SvF
20162019
VEGA
KSME SvF
20152017VEGAKSME SvF
20022004
KEGA
J. DickýKSME SvF
20052008
Marie Curie Actions - Human resources and mobility
J. DickýKSME SvF
Riadenie medzného pôsobenia kombinovaných kompozitných konštrukcií (2/1087/21)20012003VEGAJ. Sumec
KSME SvF
Riešenie dynamickej interakcie konštrukcií s podložím za uváženia nelineárnych charakteristík. Zvyšovanie bezpečnosti a spoľahlivosti stavebných konštrukcií jadrových elektrární na extrémne namáhanie. Analýza seizmickej odolnosti jadrových elektrární (1/9355/02)20022004VEGA
KSME SvF
Spoľahlivosť nosných konštrukcií za uváženia havarijných stavov zaťaženia. Zvyšovanie bezpečnosti jadrových (1/1039/12)
2012
2015
VEGA
J. KrálikKSME SvF
2008
2010
VEGA
KSME SvF
Stabilita a dynamika heterogénnych konštrukcií s imperfekciami (1/0666/08)20082010
VEGA
KSME SvF
Stabilita a dynamika preskokov štíhlych stien a plochých škrupín (1/0272/15)20152017
VEGA
KSME SvF
2001
2003
VEGA
KSME SvF
2006
2010
-- Iný medzinárodný --
KSME SvF
Transferring of quality management models in KSTU functions and processes (SCM Kyrgystan T078A06)
2006
2008-- Iný medzinárodný --J. Dický
KSME SvF
20052007
VEGA
KSME SvF
Vypracovanie nových moderných vysokoškolských učebníc a didaktických prostriedkov podporujúcich e-learnig pre študijný program vyučovaný v anglickom jazyku (062STU-4/2012)2012
2014
KEGA
KSME SvF
2006
2008
APVV
J. DickýKSME SvF
2014
2018
COST
KSME SvF
Wind energy technology reconsideration to enhance the concept of smart cities (WINERCOST) (Akcia TU1304)
20142018
COST
O. Hubová
KSME SvF
20052007VEGAJ. Ravinger
KSME SvFLegenda:
Aktivní stavy:
podaný
řešený
schválený
Neaktivní stavy:
neschválený
ukončený neúspěšně
ukončený úspěšně