22. 9. 2019  10:42 Móric
Akademický informační systém

Katedra materiálového inžinierstva (SvF) - seznam projektů


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 23

StavNázevOdDoDruhGarantPracoviště
Aggregate and Concrete Production (GIRT-CT-2002-05085)200220075. rámcový programA. BajzaKMTI SvF
Degradácia cementových kompozitov s alkáliám odolávajúcimi sklenými vláknami roztokmi dusičnanu amónneho (1/2157/05)20052007VEGAI. RousekováKMTI SvF
Environmentálne akceptovateľné materiály a technológie na stavbu dopravných plôch (1/0501/17)20172019VEGAS. UnčíkKMTI SvF
Korelačné vzťahy medzi vlastnosťami pórobetónu a ich využitie v procese riadenia kvality vo výstavbe (1/0472/11)20112013VEGAS. UnčíkKMTI SvF
Modifikovanie pórovej štruktúry pálenej krytiny aplikáciou surovín na báze zeolitov a bentonitov (1/0517/11)20112013VEGAM. ŠvedaKMTI SvF
Monitorovanie pórovej štruktúry tehliarskeho črepu počas zmrazovania a rozmrazovania (1/0538/08 )20082010VEGAM. ŠvedaKMTI SvF
Revitalizácia pasivačných podmienok oceľovej výstuže v betóne penetrujúcim inhibítorom (1/9064/02)20022004VEGAA. BajzaKMTI SvF
Štúdium a numerická simulácia degradačných procesov materiálov (1/2111/05)20052007VEGAM. HazlingerKMTI SvF
Štúdium kinetiky pricipitácie fáz zŕn v austenitických oceliach s malým obsahom intersticiálnych prvkov (1/9105/02)20022004VEGAM. DománkováKMTI SvF
Štúdium spevňovacích procesov historických a súčasných mált (1/0534/13)20132015VEGAV. PavlíkKMTI SvF
Štúdium vlastností mált na báze vápenných a vápenno-puzolánových spojív pre obnovu historických objektov (1/0621/08)20082010VEGAV. PavlíkKMTI SvF
Štúdium vplyvu plastickej deformácie na koróznu odolnosť vybaných typov austenitických nehrdzavejúcich ocelí (1/2113/05)20052007VEGAM. DománkováKMTI SvF
Towards the next generation of standards for service life of cement-based materials and structures (Akcia TU1404)20142018COSTV. PavlíkKMTI SvF
Tvorba výučbového multimediálneho modulárneho software pre programovanie CNC strojov (3/2382/04)20042006KEGAJ. PeterkaKMTI SvF
Vplyv pórovej štruktúry tehliarskeho črepu na jeho mrazuvzdronosť (1/9057/02)20022004VEGAM. ŠvedaKMTI SvF
Vplyv pórovej štruktúry tehliarskeho črepu na veľkosť redukčnéhojadra. (1/2139/05)20052007VEGAM. ŠvedaKMTI SvF
Výskum a vývoj prípravy titánovej zliatiny pre implantáty (1/1081/04)20042006VEGAM. ŽitňanskýKMTI SvF
Výskum spôsobu prípravy anatomických implantátov do ľudského skeletu. (20-050702)20042006APVVM. ŽitňanskýKMTI SvF
Výskum štruktúrnej stability a zvariteľnosti dvojfázových nehrdzavejúcich ocelí (1/9106/02)20022003VEGAI. HrivňákKMTI SvF
Využitie korelačných vzťahov medzi vlastnosťami pórobetónu v systéme riadenia kvality (AV 4/0021/08)20082010VTPS. UnčíkKMTI SvF
Využitie recyklovaného kameniva pri výrobe cementových kompozitov (1/0554/08)20082010VEGAS. UnčíkKMTI SvF
Vývoj metódy prípravy implantátov do ľudského skeletu (1/7170/20)20002003VEGAM. ŽitňanskýKMTI SvF
Zníženie energetickej náročnosti budov aplikáciou druhotných surovín z chemického a potravinárskeho priemyslu pri výrobe tehliarskych výrobkov (1/0045/15)20152017VEGAM. ŠvedaKMTI SvFLegenda:
Aktivní stavy:podanýřešenýschválený
Neaktivní stavy:neschválenýukončený neúspěšněukončený úspěšně