Jul 22, 2019   11:45 a.m. Magdaléna
Academic information system

Department of Building Technology (FCE) - list of projects


Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 27

StateNameFromUntilTypeSupervisorDepartment
Automated system of mechanized construction process modelling with application of multi-criteria optimizing methods. (1/0184/12)20122014VEGAJ. GašparíkKTES FCE
Construction-technology Passport of the Ruins in Slovak Countryside (MK-2443/2009/1.3)20092009Štátny programO. MakýšKTES FCE
Creation of effective integrated management system in building process planning and realization. (1/3322/06)20062008VEGAJ. GašparíkKTES FCE
Days for Architectural Heritage Conservation Technology 2008 (MK-285/2008/1.3)20082008Štátny programO. MakýšKTES FCE
Days for Architectural Heritage Conservation Technology 2008 (MK-283/2008/1.3)20082008Štátny programO. MakýšKTES FCE
Design of heating systems and their regulation for accelerated concrete hardening using electric heating (1/2155/05)20052007VEGAI. JuríčekKTES FCE
Dni technológie obnovy pamiatok (MK-5813/2007/1.3)20072007Štátny programO. MakýšKTES FCE
Dni technológie obnovy pamiatok DTOP 2012 (MK-3664/2012/1.3)20122012-- Iný domáci --O. MakýšKTES FCE
DTOP 2013 - Dni technológie obnovy pamiatok (MK-7269/2013/1.3)20132013-- Iný domáci --O. MakýšKTES FCE
DTOP 2014 - Dni technológie obnovy pamiatok (MK-771/2014/1.3)20142014-- Iný domáci --O. MakýšKTES FCE
JUVENES MOBILES (F/01/B/P/PP-118060)20032005Leonardo da VinciJ. GašparíkKTES FCE
Management – Innovation - Development (561539-EPP -1 -2015 –ES-EPPKA2 – CBHE - JP)20152017ERASMUS+E. JankovichováKTES FCE
Návrh a tvorba časových plánov a elektronickej technologicko-kvalitatívnej databázy stavebných procesov pre aplikáciu v modeli BIM (1/0511/19)20192021VEGAJ. GašparíkKTES FCE
Ochrana a záchrana historických pamiatok na Slov.ako integrálna súčasť európskeho kultúrneho dedičstva (koncepcia a realizácia) (04-390-03)20032005Štátny programO. MakýšKTES FCE
Photo Exhibition ?Built Heritage at Restoring No.II? (MK-5810/2007/1.3)20072007Štátny programO. MakýšKTES FCE
Photo Exhibition ?Built Heritage at Restoring No.III - Industrial? (MK-284/2008/1.3)20082008Štátny programO. MakýšKTES FCE
Postery pre PG štúdium pamiatkovej obnovy (MK-5812/2007/1.3)20072007Štátny programO. MakýšKTES FCE
Preparation of Postgraduate Study of Heritage Conservation (MK-7639/2006/1.3.1)20062006-- Iný domáci --O. MakýšKTES FCE
Printed Materials for Postgraduate Study of Architectural Heritage Conservation (MK-286/2008/1.3)20082008Štátny programO. MakýšKTES FCE
Stavba a oprava dreveníc - technológia (MK-3662/2012/1.3)20122012-- Iný domáci --O. MakýšKTES FCE
Stavby a opravy drevených hradísk - technológia (MK-1562/2014/1.3)20142014-- Iný domáci --O. MakýšKTES FCE
The Frame of Requirements for Conservation of Masonry at Ruins Resulting from Construction Standards (MK-2441/2009/1.3)20092009Štátny programO. MakýšKTES FCE
Traditional Technology of Conservation of Wood (MK-1736/2010/1,3)20102010Štátny programO. MakýšKTES FCE
Transforming Assessment Practicies in Large Enrollment First Year Education (573738-EPP-1-2016 -1-PS-EPPKA2-CBHE-SP)20162019ERASMUS+J. GašparíkKTES FCE
Uplatnenie najnovších svetových trendov manažérstva kvality v procese prípravy a realizácie stavieb (1/8319/01)20012003VEGAJ. GašparíkKTES FCE
Vydanie publikácie:Technológia stavby a opravy dreveníc (MK-7265/2013/1.3)20132013-- Iný domáci --O. MakýšKTES FCE
Využitie tradičných technológií pri obnove drevených stavieb (MK-2915/2011/1.3)20112011-- Iný domáci --O. MakýšKTES FCEKey:
Active states:approvedin process of executionsubmitted
Inactive states:failednot approvedsuccessfully completed