12. 12. 2019  7:19 Otília
Akademický informačný systém

Katedra technológie stavieb (SvF) - zoznam projektov


Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 28

StavNázovOdDoDruhGarantPracovisko
Automatizovaný systém modelovania mechanizovaných stavebných procesov s aplikáciou metód multikriteriálnej optimalizácie (1/0184/12)20122014VEGAJ. GašparíkKTES SvF
Dni technológie obnovy pamiatok (MK-5813/2007/1.3)20072007Štátny programO. MakýšKTES SvF
Dni technológie obnovy pamiatok DTOP 2012 (MK-3664/2012/1.3)20122012-- Iný domáci --O. MakýšKTES SvF
Dni technológie pre obnovy pamiatok 2008 ? DTOP ?08 (MK-283/2008/1.3)20082008Štátny programO. MakýšKTES SvF
Doplnkové študijné aktivity obnovy pamiatok 2008 (MK-285/2008/1.3)20082008Štátny programO. MakýšKTES SvF
DTOP 2013 - Dni technológie obnovy pamiatok (MK-7269/2013/1.3)20132013-- Iný domáci --O. MakýšKTES SvF
DTOP 2014 - Dni technológie obnovy pamiatok (MK-771/2014/1.3)20142014-- Iný domáci --O. MakýšKTES SvF
Fotografická výstava Pamiatky v obnove II. (MK-5810/2007/1.3)20072007Štátny programO. MakýšKTES SvF
Fotografická výstava Pamiatky v obnove III. ? industriál (MK-284/2008/1.3)20082008Štátny programO. MakýšKTES SvF
Koncept ľahkých konštrukcií z pohľadu hľadania novej formy pre architektov a dizajnérov (002VŠVU-4/2019)20192020KEGAE. JankovichováKTES SvF
Manažment – Inovácia- Vývoj (561539-EPP -1 -2015 –ES-EPPKA2 – CBHE - JP)20152017ERASMUS+E. JankovichováKTES SvF
Mobilita mladých (F/01/B/P/PP-118060)20032005Leonardo da VinciJ. GašparíkKTES SvF
Návrh a tvorba časových plánov a elektronickej technologicko-kvalitatívnej databázy stavebných procesov pre aplikáciu v modeli BIM (1/0511/19)20192021VEGAJ. GašparíkKTES SvF
Návrh efektívneho integrovaného manažérskeho systému v procese prípravy a realizácie stavby (1/3322/06)20062008VEGAJ. GašparíkKTES SvF
Návrh ohrevových sústav a ich regulácie pre urýchľovanie tvrdnutia betónu elektroohrevom (1/2155/05)20052007VEGAI. JuríčekKTES SvF
Ochrana a záchrana historických pamiatok na Slov.ako integrálna súčasť európskeho kultúrneho dedičstva (koncepcia a realizácia) (04-390-03)20032005Štátny programO. MakýšKTES SvF
Postery pre PG štúdium pamiatkovej obnovy (MK-5812/2007/1.3)20072007Štátny programO. MakýšKTES SvF
Príprava postgraduálneho štúdia pamiatkovej obnovy (MK-7639/2006/1.3.1)20062006-- Iný domáci --O. MakýšKTES SvF
Rámec normových požiadaviek pre potreby obnovy zrúcanín (MK-2441/2009/1.3)20092009Štátny programO. MakýšKTES SvF
Stavba a oprava dreveníc - technológia (MK-3662/2012/1.3)20122012-- Iný domáci --O. MakýšKTES SvF
Stavby a opravy drevených hradísk - technológia (MK-1562/2014/1.3)20142014-- Iný domáci --O. MakýšKTES SvF
Stavebno-technologický pasport zrúcanín v slovenskej krajine (MK-2443/2009/1.3)20092009Štátny programO. MakýšKTES SvF
Tlačoviny pre PG štúdium pamiatkovej obnovy (MK-286/2008/1.3)20082008Štátny programO. MakýšKTES SvF
Tradičné technológie konzervovania dreva (MK-1736/2010/1,3)20102010Štátny programO. MakýšKTES SvF
Transforming Assessment Practicies in Large Enrollment First Year Education (573738-EPP-1-2016 -1-PS-EPPKA2-CBHE-SP)20162019ERASMUS+J. GašparíkKTES SvF
Uplatnenie najnovších svetových trendov manažérstva kvality v procese prípravy a realizácie stavieb (1/8319/01)20012003VEGAJ. GašparíkKTES SvF
Vydanie publikácie:Technológia stavby a opravy dreveníc (MK-7265/2013/1.3)20132013-- Iný domáci --O. MakýšKTES SvF
Využitie tradičných technológií pri obnove drevených stavieb (MK-2915/2011/1.3)20112011-- Iný domáci --O. MakýšKTES SvFLegenda:
Aktívne stavy:podanýriešenýschválený
Neaktívne stavy:neschválenýukončený neúspešneukončený úspešne