14. 11. 2019  8:11 Irma
Akademický informačný systém

Útvar vedy a medzinárodnej vedeckotechnickej spolupráce (REKP REK) - zoznam projektov


Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 2

StavNázovOdDoDruhGarantPracovisko
Medzinárodná spolupráca medzi ICT NCP (231367)20082011Information and communication technologiesM. BúciováÚVaMVTS REKP REK
Vybudovanie a prevádzkovanie redakcie Know-how centra STU (13120200027)20052008Európsky sociálny fondM. MihalikÚVaMVTS REKP REKLegenda:
Aktívne stavy:podanýriešenýschválený
Neaktívne stavy:neschválenýukončený neúspešneukončený úspešne