Oct 20, 2019   3:37 a.m. Vendelín
Academic information system

Department of Sanitary and Enviromental Engineering (FCE) - list of projects


Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 41

StateNameFromUntilTypeSupervisorDepartment
Assessment of water supply distribution systems. (1/3313/06)20062008VEGAJ. KrišKZEI FCE
Competitive and Environmental Safe Systems of Solid Waste Management (1/0559/10)20102011VEGAI. ŠkultétyováKZEI FCE
Connecting European connectivity research. (MoU: 053/13)20142018COSTJ. IlavskýKZEI FCE
Control of water losses in watwr distribution systems (APVT-20-031804)20052007APVVK. TóthováKZEI FCE
DETERMINATION OF DISPERSION PHENOMENON DEPENDENCIES ON PRINCIPAL HYDRAULIC (2/0101/08)20082010VEGAM. SokáčKZEI FCE
Development and Improvement of Country-Settlement Infrastructure, as a Part of Restoration of their material Environment. (1/2145/05)20052007VEGAM. ČermákováKZEI FCE
Development of methods for the correct application of disinfectant for healthy safe drinking water (APVV-15-0379)20162019APVV - Všeobecná výzvaJ. IlavskýKZEI FCE
Experimentálny výskum redukcie povodňových vplyvov stokovej siete na urbanizované územie (APVV-0372-12)20132017APVV - Všeobecná výzvaŠ. StankoKZEI FCE
Implementation of optical fiber cables in sewers. (1/2154/05)20052007VEGAŠ. StankoKZEI FCE
Increase of stormwater runoff retention and detention in urban catchments (1/0691/13)20132015VEGAM. SokáčKZEI FCE
Integrated Sanitary Infrastructure Rehabilitation Solution, Reliability And Environmental Impact (1/1143/11)20112013VEGAJ. KrišKZEI FCE
Komplexné sledovanie skládky komunálneho odpadu ako možného zdroja znečistenia životného prostredia (1/8320/01)20012003VEGAO. ČermákKZEI FCE
Localisation of accidental point sources of pollution in watercourses based on-line monitoring data (1/0805/16)20162019VEGAM. SokáčKZEI FCE
MANAGEMENT WATER QUALITY IN WATER SUPPLY DISTRIBUTION SYSTEMS (1/4208/07)20072009VEGAJ. IlavskýKZEI FCE
Management vodárenských dopravných systémov (1/0324/03)20032005VEGAJ. KrišKZEI FCE
MARUEEB - Master Degree in Innovative Technologies in Energy Efficient Buildings for Russian and Armenian Universities and Stakeholders (561890-EPP-1-2015-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP/ERASMUS-KA2)20152017ERASMUS+Š. StankoKZEI FCE
Modelový workshop, zameraný na obnovu vidieckych drevených stavieb (MK-352/2016/1.3)20162016-- Iný domáci --O. MakýšKZEI FCE
Nature Materials for Removal of Harmful Compounds from Environment (1/1243/12)20122014VEGAD. BarlokováKZEI FCE
Network for Master training in technologies of water resources management (NETWATER-159311)20102013-- Iný medzinárodný --J. KrišKZEI FCE
Odkanalizovanie urbanizovaných území (3/7452/09)20092011KEGAD. RusnákKZEI FCE
Odľahčovacie komory a ich vplyv na redukciu bodového znečistenia recipientu (1/0574/19)20192022VEGAŠ. StankoKZEI FCE
Optimalization of water treatment processes in small surface water treatment plants for guarantee of supplies of safe drinking water (1/0400/15)20152017VEGAJ. IlavskýKZEI FCE
Posudzovanie vplyvu odľahčovacích objektov mestských kanalizácií na vodné toky počas prívalových dažďov (1/0310/03)20032005VEGAD. RusnákKZEI FCE
Quantification of input data and model parameters influences on correctness of outputs of dispersion simulation models for surface water (APW-0274-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaM. SokáčKZEI FCE
Reagulácia dažďového odtoku ako nástroj trvalo udržateľného rozvoja miest a obcí (1/9356/02)20022004VEGAM. SokáčKZEI FCE
Rehabilitation of Engineering Networks in Urban Areas, Their Alternative Exploitation (1/0854/08)20082010VEGAŠ. StankoKZEI FCE
Riešenie krízových situácií v zásobovaní vodou s ohľadom na klimatické zmeny (APVV-18-0205)20192023APVV - Všeobecná výzvaD. BarlokováKZEI FCE
Riešenie kvality pitnej vody s ohľadom na klimatické zmeny a geologické podmienky (1/0737/19)20192021VEGAJ. IlavskýKZEI FCE
Smart nakladanie s extrémnymi dažďovými vodami v urbanizovanom území (APVV-18-0203)20192023APVV - Všeobecná výzvaŠ. StankoKZEI FCE
Surface water disposal in integrated system of urban area drainage (1/1079/12)20122014VEGAŠ. StankoKZEI FCE
System Analysis of Composition of Municipal Solid Waste. (1/2138/05)20052007VEGAO. ČermákKZEI FCE
The use of life cycle assessment tools for the development of integrated waste management strategies for cities andregions with rapid growing economies (EVK4-CT-2002-00087)20022004Energy, environment and sustainable development (EESD)O. ČermákKZEI FCE
Tools for urban eater infrastructure managment (64s0002)20092011Bilaterálna spolupráca - SR - RakúskoŠ. StankoKZEI FCE
Towards Sustainable Water Resources Management in Central Asia (SWAN 158982)20102013Joint ProjectsJ. KrišKZEI FCE
Utilization of New Filtration Materials in Water Treatment (APVV-0379-07)20082011APVVD. BarlokováKZEI FCE
Utilization of New Filtration Materials in Water Treatment (1/0510/09)20092011VEGAD. BarlokováKZEI FCE
Vodárenstvo I. (3/1140/03)20032005KEGAJ. KrišKZEI FCE
Vulnerability of water supply systems. (1/2137/05)20052007VEGAK. TóthováKZEI FCE
Vydanie publikácie: Staviteľstvo bastiónových pevností (MK-348/2016/1.3)20162016-- Iný domáci --O. MakýšKZEI FCE
Water Quality Changes in Receiving Waters Caused by Urban Catchments Runoff (1/2158/05)20052007VEGAM. SokáčKZEI FCE
Water supply II ? Water treatment (3/5125/07)20072009KEGAJ. KrišKZEI FCEKey:
Active states:approvedin process of executionsubmitted
Inactive states:failednot approvedsuccessfully completed