Jun 6, 2020   4:45 a.m. Norbert
Academic information system

Faculty of Electrical Engineering and Information Technology - list of projects


Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 999

State
Name
From
UntilType
Supervisor
Department
2002
2004
VEGA
D. DonovalKME FEEIT
A comparison between mechanical and electrical degradation of photovoltaic devices after forced ageing (SK-AT-0008-12)2013
2014
Bilaterálna spolupráca - SR - Rakúsko
V. Šály
IPAEE FEEIT
2005
2007
APVV
KJFT FEEIT
A system for guarding the faculty building (5 e)
2006
2007
-- Iný domáci --
Dek FEEIT
2004
2007
NATO
KF FEEIT
20052007
VEGA
P. BokesKF FEEIT
Absolventi STU v prostredí európskeho trhu práce (113221199)
2011
2012
Leonardo da Vinci2SP FEEIT
Accelerator Simulation and Theoretical modeling of Radiation Effects (SMoRE) (SMoRE No: 1488 (IAEA))
2008
2011
-- Iný medzinárodný --
V. Slugeň
KJFT FEEIT
Accompanying Measures for Co-ordination of NAS and European Union RTD Programes on Photovoltaic Solar Energy (PV-NAS-NET)
2003
2004
5. rámcový program
V. ŠályKETG FEEIT
2007
2008
Európsky sociálny fondF. LehockiKAIVT FEEIT
Adaptácia doručovania multimediálneho obsahu (ADAPT)
2019
2019
Mladý výskumník
IMICT FEEIT
Advaced of Coding Technologies (1/0376/09)20092012
VEGA
P. Farkaš
KTL FEEIT
Advanced computational methods in solid mechanics. (APVT-51-003702)
2002
2005
APVV
KMech FEEIT
Advanced Control Methods and Algorithms for Industrial Processes (SK-BG-0035-10)
2012
2012
Bilaterálna spolupráca - SR - BulharskoV. VeselýIRC FEEIT
Advanced Control Methods based on FPGA Structures (APVV-0772-12)
2013
2017
APVV - Všeobecná výzva
ÚAM FEEIT
Advanced control methods for industrial processes (1/0544/09)
2009
2011
VEGA
V. VeselýIRC FEEIT
Advanced control of mechatronic systems (1/0153/03)
2003
2005VEGAL. JurišicaKASR IRC FEEIT
Advanced decentralized control methods in network control systems (APVV-0211-10)
2011
2014
APVV - Všeobecná výzva
V. Veselý
IRC FEEIT
Advanced Image Processing Algorithms for Effective Human Face Retrieval and Coding (1/0961/11)
2011
2013
VEGA
KTL FEEIT
2006
2008
VEGA
KME FEEIT
20042007Bilaterálna spolupráca
KME FEEIT
Advanced Materials and Smart Structures for Electrical Engineering, Electronics and Biomedical Applications Based on Micro- and Nano-sized Ferrite Particles (APVV-0062-11)
2012
2015
APVV - Všeobecná výzva
E. UšákIEE FEEIT
Advanced materials, process and structures of organic electronics (APVV-0262-10)
2011
2014
APVV - Všeobecná výzva
D. Donoval
KME FEEIT
Advanced materilas and Smart Structures for progressive Applications in electrical Engineering, Elecronics and Other Fields Based on Micro-and Nano-siyed Ferrite Particles (APVV-15-0257)20162020
APVV - Všeobecná výzva
IEE FEEIT
Advanced MEMS chemical sensors for extreme conditions (APVV-0655-07)2008
2010
APVV
KME FEEIT
Advanced Methods and Simulations of SMART Mechatronic Systems (APVV-0246-12)
2013
2016
APVV - Všeobecná výzva
J. MurínÚAM FEEIT
Advanced methods for identification of magnetic parameters of ferromagnetic materials aimed at construction materials inspection and electrical steels diagnostics. (1/1325/12)
2012
2014
VEGA
IEE FEEIT
20102011
VEGA
J. Murgaš
IRC FEEIT
Advanced methods for nonlinear modeling and control of mechatronic systems (1/0937/14)
20142017VEGAÚAM FEEIT
Advanced methods of image processing used in visual systems and their implementation to the educational process (003STU-4/2014)
2014
2016
KEGA
F. Duchoň
IRC FEEIT
Advanced methods of non-destructive defectoscopy and diagnostics of construction units based on analysis of magnetisation processes in ferromagnetic and ferrimagnetic materials. (1/0320/19)
20192021
VEGA
IEE FEEIT
Advanced methods of robust and optimal control (1/1241/12)
20122015VEGAIRC FEEIT
Advanced Multimedia Services in the Environment of ICT Future Networks (APVV-0258-12)
2013
2016
APVV - Všeobecná výzvaG. RozinajIMICT FEEIT
2007
2010
APVV
KME FEEIT
20092012
VEGA
KME FEEIT
Advanced piezoelectric MEMS pressure sensors (APVV-0450-10)
2011
2014
APVV - Všeobecná výzva
KMech FEEIT
Advanced RF Transceivers for 5G base stations based on GaN Technology (783274)
20182021H2020: Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL)J. Kováč
IEP FEEIT
1999
2002
Bilaterálna spolupráca - SR - Poľsko
KME FEEIT
2006
2008
MVTSJ. Kováč
KME FEEIT
2003
2005
Bilaterálna spolupráca - SR - PoľskoJ. Kováč
KME FEEIT
2004
2006
KEGA
IRC FEEIT
Advanced technology of organic electronics-based sensors (APVV-17-0501)
2018
2021
APVV - Všeobecná výzva
D. Donoval
IEP FEEIT
2010
2011VEGAIRC FEEIT
Algebraic Methods in Nonlinear Control systems and their Application to Autorotation Problem. (LPP-0127-06)2006
2009
APVVM. Huba
IRC FEEIT
Algorithm of collective intelligence: Interdisciplinary study of swarming behaviour in bats (APVV-17-0116)
20182022
APVV - Všeobecná výzva
IRC FEEIT
Algorithms and methods af the digital signal processing, control processes of the converged networks and NGN platform and new generation of the multimedia services and applications. (1/3094/06)20062008
VEGA
P. PodhradskýKTL FEEIT
Algorithms and Methods of Multimedia Signals Processing for Human Computer Interaction (HCI) (1/0718/09)2009
2011
VEGAG. Rozinaj
KTL FEEIT
Algoritmy riadenia rekuperácie energie pri brzdení elektromobilu (ALRIREK)
20132013-- Iný domáci --IPAEE FEEIT
20062008
VEGA
KMer FEEIT
Analyse and processing low-level ECG signals using diagnostic in practice (AV/1103/2004)20042006VTP
KTL FEEIT
20012005COSTP. Podhradský
KTL FEEIT
Analysis and characterization of advanced power electronic devices supported by 2/3D electrothermal modeling and simulation (1/0491/15)2015
2018
VEGA
IEP FEEIT
Analysis and proposal for advanced optical access networks in the NGN converged infrastructure utilizing fixed transmission media for supporting multimedia services (1/0106/11)2011
2013
VEGA
KTL FEEIT
Analysis and proposal of applications for advanced networks in the NGN infrastructure utilizing fixed metalic transmission media for supporting multimedia services and mutual interconnection various technologies and networks (1/0396/08)
2008
2010
VEGAKTL FEEIT
Analýza a zber dát z fotovoltaických a senzorických systémov (SenzLAB)
20152015-- Iný domáci --
IEP FEEIT
Analýza elektromagnetických polí vonkajších elektrických vedení (2015et008 )2016
2016
-- Iný domáci --Ž. EleschováIPAEE FEEIT
Analýza energetickej bilancie PEM palivového článku a návrh potrieb na realizáciu experimentálnej kvantifikácie overovaných napäťových strát (APEM)
2019
2019Mladý výskumník
ÚAM FEEIT
Analýza energetickej bilancie PEM palivového článku a návrh potrieb na realizáciu experimentálnej kvantifikácie overovaných napäťových strát. Časť 2. (APEM2)
2020
2021
Mladý výskumník
K. Ondrejička
ÚAM FEEIT
Analýza energetickej odolnosti moderných výkonových MOSFET tranzistorov integrovaných v DC-DC meničoch v podmienkach UIS testu podporená modelovaním a simuláciou (HEAT)
2012
2013
-- Iný domáci --
J. Marek
IEP FEEIT
Analýza hardvérovej realizovateľnosti jadra operačného systému reálneho času na čipe (RTOSoC)
2017
2017
Mladý výskumník
IEP FEEIT
Analýza možnosti merania rozmerov 2D vzoru pomocou kamerového zariadenia COGNEX IS 7802 za účelom návrhu a zrealizovania 2D vzoru R-ID (Road Identifier) (N2DRID)
2020
2021Mladý výskumníkF. Valocký
ÚAM FEEIT
Analýza napätí a deformácií v tenkých viacvrstvových mikro- a nano- systémoch a zariadeniach obsahujúcich piezoelektrické prvky, inverzný piezoelektrický problém (1/0149/03)20032005
VEGA
B. HučkoKMech FEEIT
Analýza návrhu UWB antény na čipe pre aktívne senzorické implantáty20162016-- Iný domáci --IEP FEEIT
Analýza nízkofrekvenčných šumov GaN HEMT tranzistorov (NOISEGaN)20192019Mladý výskumníkIEP FEEIT
Analýza prozódie reči v rámci multimodálneho rečového syntetizátora
2011
2012
-- Iný domáci --A. Tóthová
IMICT FEEIT
Analýza vplyvu prevádzkových parametrov na kvalitu hlasu v IMS sieťach (AVPPKHIS)20122013
-- Iný domáci --
IMICT FEEIT
Analýzy vybraných materiálov tlakovej nádoby reaktora za účelom predĺženia prevádzkovej životnosti (AMTNR )
20202021Mladý výskumníkA. JakabovičINPE FEEIT
Antiplagiarism analysis of non-textual data (APVV-0469-12)20132017APVV - Všeobecná výzvaJ. GrmanIEE FEEIT
2003
2006
6. rámcový programV. Slugeň
KJFT FEEIT
Aplikácia optických a elektrochemických meracích metód pre selektívnu identifikáciu rôznych typov sacharidov v roztokoch (TECH4SUGAR)20192019Mladý výskumníkJ. DrobnýIEP FEEIT
Aplikovaný výskum a vývoj inovatívnej technológie pre ultra hlboké geotermálne vrty (26240220042)
2011
--
-- Iný domáci --
DHR SOFS Dek FEEIT
Aplikovaný výskum technológie plazmotermických procesov (26240220070)
20112014-- Iný domáci --
PS DHR SOFS Dek FEEIT
Aplikovaný výskum v oblasti optimalizácie a riadenia energetických sústav v dobe smart grid (26240220069)
2011
2014
-- Iný domáci --
IPAEE FEEIT
Application of algebraic methods to the problems of modelling uncertainty and hadling information (APVT-51-032002)20042006APVVKM FEEIT
Application of artificial intelligent methods in modelling and control of critical processes in power industry. (APVT-20-031404)
2005
2007
APVVŠ. KozákIRC FEEIT
20062009
VTP
F. Lehocki
KAIVT FEEIT
2006
2009
VTP
KAIVT FEEIT
Architectural aspects of exterior lighting of monumental objects and aggregates. (1/3302/06)20062008VEGAF. Krasňan
KEE FEEIT
Aspekty a faktory vedúce k malému záujmu o štúdium technických odborov (SK-CZ-2013-0174)
2014
2015Bilaterálna spolupráca - SR - ČeskoIEP FEEIT
Assessment of reaction time and movement velocity (agility) parameters by processing electromyographic signals (1/1177/12)
2012
2014VEGAP. Miklovič
STI FEEIT
2010
2011
DAADG. RozinajKTL FEEIT
Audio-Visual Representation of Emotional States (COST 2102/STU/08)2008
2008
COST
KRE FEEIT
Automated robotic assembly cell as an instrument of concept Industry 4.0 (APVV-16-0006)
2017
2020
APVV - Všeobecná výzva
IRC FEEIT
Automatické generovanie trajektórii pre roboticky manipulátor20182018Mladý výskumníkM. Adamík
IRC FEEIT
Autonómne sledovanie pohyblivého cieľa (2017et012)
20182018-- Iný domáci --ÚAM FEEIT
Autonómny systém na 3D tlač vo vesmíre (2017et005)
2018
2018-- Iný domáci --
IRC FEEIT
Autonómny systém na 3D tlač vo vesmíre (2018et015)2019
2019
-- Iný domáci --
IRC FEEIT
2007
2008
DAADM. Huba
KAR IRC FEEIT
AUTOWELDLINK-Vysokoproduktívne automatizované zváranie veľkokapacitných nádrží a potrubí (26240220033)20102014
-- Iný domáci --
IRC FEEIT
Benchmarking of Advanced Materials Pre-selected for Innovative Nuclear Reactors (16735/RO-IAEA-Degmova)
2011
2018
-- Iný medzinárodný --
J. Degmová
INPE FEEIT
Benchmarkové úlohy pre reaktory VVER-440 (BU-40)
2014
2014
-- Iný domáci --
J. Lűley
INPE FEEIT
BEZ NÁZVU (PL-0125)
20032004
CEEPUS
Ľ. Klug
KESP FEEIT
BEZ NÁZVU (CPNR: H-0183-04/05)
2004
2005
CEEPUSG. RozinajKTL FEEIT
BG-1103 Modelling, Simulation and Computer-aided Design in Engineering and Management (CEEPUS III.)
2018
2019
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlÚAM FEEIT
2009
2012APVV - Program LPPKME FEEIT
BioDaT (2012et001)
2013
2013-- Iný domáci --M. OravecICSM FEEIT
Bioinspired multirobot coordination system (APVV-0261-10)
2011
2014
APVV - Všeobecná výzva
IRC FEEIT
Bórom dopované diamantové vrstvy pre elektrochemické aplikácie (BDDSENS)
2012
2013
-- Iný domáci --
IEP FEEIT
Broadband MEMS detector of terahertz radiaton (APVV-14-0613)
20152018
APVV - Všeobecná výzva
ÚAM FEEIT
Budovanie dištančného a e-vzdelávania na STU FEI (5_c)2007
2007
-- Iný domáci --
IRC FEEIT
2009
2011KEGA
IRC FEEIT
CAE Laboratory for New Study Program Applied Mechatronics (015STU-4/2012)
2012
2014
KEGA
ÚAM FEEIT
Carbon nanomaterials for sensoric applications (APVV-0365-12)
20132016APVV - Všeobecná výzvaR. Redhammer
IEP FEEIT
Carbon Nanotubes and their Emission Properties (1/2040/05)20052007VEGAJ. JaníkKME FEEIT
19982002
SR - Japonsko
KF FEEIT
CeBiMED - inovačné centrum biomedicínskych technológií ( -)20052007Európsky sociálny fondKRE FEEIT
Center of Advanced Devices in Electronic and Electrical Engineering. (CENG I/1/2005)
2005
2008
OP VaV
R. Durný
KF FEEIT
2007
2007-- Iný domáci --
VS FEEIT
2008
2011
APVVKME FEEIT
Centrum excelentnosti pre návrh, prípravu a diagnostiku nanoštruktúr pre elektroniku a fotoniku - NanoNet (26240120010)2009
2011
-- Iný domáci --
D. Donoval
IEP FEEIT
Centrum excelentnosti pre návrh, prípravu a diagnostiku nanoštruktúr pre elektroniku a fotoniku 2 - NanoNet 2 (26240120018)2010
2012
-- Iný domáci --IEP FEEIT
Centrum pre prevádzku a vyraďovanie jadrových zariadení (CEPVYJZ) (001STU-2/2014)
2014
2016
-- Iný domáci --
INPE FEEIT
2005
2005Európsky sociálny fondM. VeselýKME FEEIT
CLON - Cluster of New Innovative Sun Reflection Concentrators (CRAFT - 1999-71745)
2003
2005
5. rámcový programA. Smola
KEE FEEIT
Codes for communicating with spacecrafts in deep space (1/0477/18)
2018
2021
VEGA
IMICT FEEIT
Cognitive, personal and psychophysiological factors of the stress in the context of the relationship between anxiety and allergies and their optimalisation (APVV-0496-12)
2013
2017
APVV - Všeobecná výzva
IEP FEEIT
20082009
APVV
KF FEEIT
Collaborative robot for use in the laboratory (APVV-17-0214)
20182020APVV - Všeobecná výzvaP. Hubinský
IRC FEEIT
2004
2006
VTP
I. BaroňákKTL FEEIT
Competence centre of inteligent technologies. (ITMS 26240220072 )
2011
2014OP VaVJ. Labuda
IAlC IAC FCFT
Computational modelling of mechanical and mechatronic parts made of new composites with varying properties (1/0534/12)
20122014VEGAJ. MurínÚAM FEEIT
20022005
APVV
I. ŠtichKF FEEIT
Computer aided robust nonlinear control design (APVV-0343-12)
2013
2017
APVV - Všeobecná výzvaM. Huba
ÚAM FEEIT
CONNECT - Innovative smart components, modules and appliances for a truly connected, efficient and secure smart grid (737434)
2017
2020
H2020: Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL)
IEP FEEIT
Construction materilas for fission and fusion reactors (1/0477/16)
2016
2019
VEGAJ. Degmová
INPE FEEIT
2010
2012
VEGA
KMer FEEIT
20052006
Bilaterálna spolupráca
V. Slugeň
KJFT FEEIT
Contractual Relations and increasing of Ability Compete in the Conditions of European Integration (1/1223/04)2004
2006
VEGA
L. AndrášikIRC FEEIT
Control and modelling of mechatronic systems in emobility (1/0745/19)2019
2022
VEGA
M. HubaÚAM FEEIT
Control of Complex systems. (1/3841/06)20062008VEGAV. Veselý
IRC FEEIT
Control of dynamic systems under the conditions of uncertainty (1/0475/16)
2016
2019
VEGA
V. Veselý
IRC FEEIT
Control Systems for Cutting Centers (APVT-99-006802)20022004
APVV
M. Žalman
KASR IRC FEEIT
Control Systems for Energy Beam Cutting Centers (APVV-0504-12)
2013
2015
APVV - Všeobecná výzva
A. Vitko
IRC FEEIT
2009
2011
VEGA
KF FEEIT
Convergence of automation and advanced ICT (038STU-4/2018)2018
2020
KEGA
ÚAM FEEIT
Cooperation Center for the transfer of innovative Technologies from research to industry (SUSPP-0008-09)
2009
2013
APVV
KME FEEIT
Cooperative education in nanotechnologies and nanosciences (025STU-4/2020)2020
2022
KEGAJ. Cirák
INPE FEEIT
2005
2007
6. rámcový program
KJFT FEEIT
Cross - Modal Analysis of Verbal and Non - verbal Communication (COST Action 2102)
2007
2011
COST
KRE FEEIT
Cross-Layer Optimization of Wireless Systems Throughput (1/0789/15)20152017VEGAJ. PolecIMICT FEEIT
CRUISE - Creating Ubiquitous Intelligent Sensing Enviroments (CRUISE FP6 - IST - 4-027738 )
2006
2007
Information society technologies (IST)
P. FarkašKTL FEEIT
CRUISE-complements (CRUISE FP6 - IST - 4-027738)
2007
2008
-- Iný domáci --
KTL FEEIT
Cryptographic Algorithms and Primitives with Increased Resistance Against Side - Channel Attacks (SK-FR-0011-09)
2010
2011
Bilaterálna spolupráca - SR - Francúzsko
O. GrošekKAIVT FEEIT
Cryptography brings security and freedom (NIL SK06-IV-01-001)20142016
-- Iný medzinárodný --
O. GrošekICSM FEEIT
2003
2005
VEGA
KTL FEEIT
Čisté priestory vo virtuálnej realite (CLE-VR)
20192019
Mladý výskumník
IEP FEEIT
De-identification for privacy protection in multimedia content COST IC1206
2013
2017
COST
A. Přibilová
IEP FEEIT
2005
2007
Bilaterálna spolupráca - SR - Grécko
I. Hotový
KME FEEIT
Depth profiling radiation induced defect concentration in ITER structural materials using Pulsed Low Energy Positron System (PLEPS) (SSA)2007
2009
Euratom
KJFT FEEIT
Design and realization of education in interdisciplinary branches on international level (019STU-4/2012)
20122014KEGAINPE FEEIT
2005
2007
VEGAJ. PetrekKRE FEEIT
Design optimization of low-power digital and mixed integrated systems (1/1008/12)
2012
2015VEGAE. GramatováICSN FIIT
2008
2010
VEGA
D. DonovalKME FEEIT
Design, preparation and characterization of materials and structures inorganic organic hybrid integrated photonics (APVV-14-0716)2015
2016
APVV - Všeobecná výzva
IEP FEEIT
2006
2008
KEGAKM FEEIT
Desing. And security of cryptographic applications. (1/3115/06)
2006
2008
VEGA
KAIVT FEEIT
Desing, characterization and simulation of electrophysical properties of power semiconductor structures and devices of submicrometer dimensions (1/2041/05)20052007
VEGA
D. DonovalKME FEEIT
Detection of ionizing particles using sensors base on semi-insulating GaAs and 4H-SiC for high energy physics (2/0152/16)
20162019
VEGA
V. Nečas
INPE FEEIT
Detekcia kognitívnych porúch na základe sledovania pohybu očí (1/0440/19)
2019
2021
VEGA
IMICT FEEIT
Detekeia strihov vo videosekvenciách2011
2012
-- Iný domáci --L. Čížová
IMICT FEEIT
2007
2007
-- Iný domáci --
J. ŠkodaVS FEEIT
Development and application of diagnostic methods for assessment of semiconductor devices and integrated circuits. (4/0022/05)
2005
2008
VTPA. ŠatkaKME FEEIT
2009
2012VEGAJ. Kováč
KME FEEIT
Development and characterization of modern micro and nanostructures for optoelectronic and photonic devices (1/0739/16)
2016
2019
VEGAJ. KováčIEP FEEIT
Development and implementation of analog integrated systems for ultra low-voltage applications (APVV-15-0254)
2016
2019
APVV - Všeobecná výzvaV. Stopjaková
IEP FEEIT
20062008
VEGA
M. HubaKASR IRC FEEIT
Development and optimization of preparation process of new generation of high speed power semiconductor devices and integrated ion submicron technology (APVT-20-013902)2002
2005
APVV
D. Donoval
KME FEEIT
Development of an autonomous vehicle using open electric car platform (APVV-17-0190)
2018
2022
APVV - Všeobecná výzva
ÚAM FEEIT
2006
2007
-- Iný domáci --M. HubaIRC FEEIT
2006
2007
Leonardo da Vinci
KME FEEIT
2004
2005
Bilaterálna spolupráca - SR - Nemecko
J. BezekKRE FEEIT
Development of characterisation methods and analysis of reliability of modern GaN power devices supported by 2/3D modelling and simulation (1/0727/19)
2019
2022
VEGA
J. MarekIEP FEEIT
Development of methodology and equipment for non-invasive biomedicine monitoring and analysis of physiologic and psycho-physiologic processes (VTP1013/2003)
2003
2006
VTP
V. Stopjaková
KME FEEIT
20032006
VTP
KME FEEIT
Development of new methods of ferromagnetic materials magnetic parameters measuremnet focused on non-destuctive testing of construction steel and diagnostics of electrical steel (1/0571/15)
2015
2017
VEGA
V. JančárikIEE FEEIT
20052008
APVV
M. VeselýKME FEEIT
Development of new technology processing and characterization methods of advanced electronic and photonics structures and devices (SK-PL-0005-12)
2013
2014
Bilaterálna spolupráca - SR - PoľskoJ. KováčIEP FEEIT
Development of Norwegian - Slovak cooperation in cryptology (NIL - I - 004 (CryptoCom))2008
2010
NIL Fund (Norway - Iceland -Lichtenstein Fund)
KAIVT FEEIT
Development of Organic Thin Film Transistor Technology (Rak/Slov bilateralna dohoda)2007
2007
MVTS
J. Kováč
KME FEEIT
Development of the new multiphysical beam finite elements with composite or functionally graded materials (1/4122/07)2007
2009
VEGA
KMech FEEIT
Development of the software platform for estimation and optimization of cost for decommissioning of nuclear installations based on the international standard ISDC to ensure the safe and effective decommissioning (APVV-15-0558)
2016
2018APVV - Všeobecná výzvaV. NečasINPE FEEIT
Development of virtual laboratory for implementation of advanced methods of teaching in the new study program Electromobility (035STU-4/2014)
2014
2016
KEGA
ÚAM FEEIT
DiaDAQ (2013et004)
2014
2014
-- Iný domáci --M. Tárník
IRC FEEIT
DiaDAQ -- Real Time (DDRT)
2015
2015
-- Iný domáci --M. TárníkIRC FEEIT
20092011VEGA
KTEE FEEIT
Diagnostika a zisťovanie stupňa degradácie izolácií a elektroizolačných systémov (1/0167/03)
2003
2005
VEGA
J. Lelák
KETG FEEIT
Diamond electrodes for decontamination of industrial wastewaters and hydrogen generation (Diaclean) (DAAD 2018-2019)
20182019Program des Projektbezogenen Personeustauschs /PPP/M. Vojs
IEP FEEIT
2008
2010
APVV
M. Veselý
KME FEEIT
Digital processing of Audio,Video and Biomedical Signals (VTP č.102/VTP/2000)20002007VTPP. Fuchs
KRE FEEIT
Digital Signatures Power Analysis Attack and Countermeasures (APVV-0586-11)2012
2015
APVV - Všeobecná výzva
ICSM FEEIT
Digitalizácia algoritmov riadenia a chránenia prvkov elektrizačných a distribučných sústav (1/0166/03)
2003
2005
VEGA
F. Janíček
KEE FEEIT
2008
2009-- Iný domáci --F. Janíček
KEE FEEIT
Dobudovanie Národného centra pre výskum a aplikácie obnoviteľných zdrojov energie (26240120028)
20112012
-- Iný domáci --
F. Janíček
IPAEE FEEIT
Doktorandi pre modernú priemyselnú automatizáciu v SR (13120200115)
2006
2008
Európsky sociálny fond
IRC FEEIT
Doped Carbon Films for Tool Engineering and Electronic Applications (AV 4/0124/06)2006
2008
VTP
KME FEEIT
Doping and surface modification of zinc-oxide thin films (SK-SRB-0012-09)2010
2011
Bilaterálna spolupráca - SR - SrbskoKME FEEIT
Dopravný smart monitorig -- optický vláknový senzorický systém (088/15_RT)
2015
2016-- Iný domáci --IEE FEEIT
Dynamic contact problems (1/0426/12)2012
2015
VEGA
ICSM FEEIT
Dynamics of Institution and Markets in Europe (513396)2005
2006
6. rámcový programL. AndrášikIRC FEEIT
Education Innovation in Digital Image Processing, Biometrics, Machine Learning and Neural Networks (010STU-4/2014)20142016KEGAJ. PavlovičováIMICT FEEIT
EDUCTV ? educational programme for SME employees providing services in television technics (13120110064)
2005
2008
Európsky sociálny fond
P. Píš
KRE FEEIT
Efektívne riadenie výroby a spotreby energie z obnoviteľných zdrojov energie (26240220028)
2010
2014
-- Iný domáci --
A. BeláňFEEIT
2003
2006
Štátny program
J. MurgašIRC FEEIT
2006
2008
KEGA
KF FEEIT
Electrical and electrochemical studies of hydrogenated amorphous silicon (a-Si:H) (2/4100/04)20042006VEGAKF FEEIT
Electrodes based on doped diamond layers for advanced photoelectrochemical systems of water splitting (1/0887/16)
2016
2018
VEGA
IEP FEEIT
Electromagnetic and elektronic properties of small systems and materials (APVV-0108-11)2012
2015
APVV - Všeobecná výzva
P. Markoš
INPE FEEIT
Electromagnetic compatibility ensuring of monitoring systems of abnormal operating condition of nuclear power plant (APVV-15-0062)
2016
2020APVV - Všeobecná výzvaIEE FEEIT
2009
2011
VEGA
V. SmieškoKMer FEEIT
Electromagnetic compatibility of technological equipment in tyre industry (APVV-0333-11)2012
2015
APVV - Všeobecná výzva
IEE FEEIT
2002
2005APVVĽ. Šumichrast
KTEE FEEIT
Electronic and electromagnetic waves in small systems: Transport properties (1/0633/09)
2009
2011
VEGAKF FEEIT
Electronic educational-experimental laboratories of Mechatronics (011STU-4/2015)
2015
2017
KEGA
P. DrahošÚAM FEEIT
Electro-physical properties and technological issues of Si, GaN and ZnO semiconductor materials and stuctures for a new generation of electronic devices and circuits (1/0507/09)
2009
2012
VEGA
L. HarmathaKME FEEIT
2004
2007
Leonardo da VinciKTL FEEIT
Elektrický skúter s PEM palivovým článkom (184/16_RT)2016
2017
-- Iný domáci --ÚAM FEEIT
Elektrofyzikálne vlastnosti polovodičových štruktúr a izolačných vrstiev pre mikroelektronické súčiastky novej generácie (1/0169/03)2003
2005
VEGAKME FEEIT
20032005
VEGA
KMer FEEIT
Elektromobilita ako súčasť virtuálnej elektrárne (317/17_RT )
20172018-- Iný domáci --
IPAEE FEEIT
Elektronický systém riadenia hybridnej zdrojovej sústavy (2012et002)
2013
2013
-- Iný domáci --
V. Staňák
IPAEE FEEIT
Elektrostimulácia, monitoring biosignálov a kategorizácia signálov u detí s DMO (EMBKSDD)
20122013
-- Iný domáci --
IEP FEEIT
ELMA - European Labour Market with Slovak Participation (SK/06/A/F/PL-6012052)
2006
2008
Leonardo da Vinci
KME FEEIT
Energy efficiency of lighting systems in buildings (1/0988/12)
2012
2015
VEGAIPAEE FEEIT
Energy Efficient Converters using GaN Power Devices (ENIAC-324280/2012)20132016
-- Iný medzinárodný --
IEP FEEIT
Energy for a green society: From sustainable harvesting to smart distribution. Equpiments, materials, design solutions and their applications. (270722-2-ENIAC-ERG-Kovac)
2011
2014
Joint Technology Initiatives (ENIAC)J. KováčIEP FEEIT
Energy Interference in Power System. (APVT-20-002004)
2005
2007
APVV
KEE FEEIT
Energy to a Smat Grid - E2SG (296131-2-ENIAC-E2SG-Stopjakova)20122015Joint Technology Initiatives (ENIAC)IEP FEEIT
Energy to Smart Grid (ENIAC-296131-2)
2012
2015
-- Iný medzinárodný --
IEP FEEIT
Engineering properties of nanoparticiple using pressure and stress - NanoStress (Slov/Čin)
2006
2008
NANOSTRESS
I. Štich
KF FEEIT
Enhanced substrates and GaN pilotlines enabling advanced compact power applications. (662133 - ECSEL - IA)
2015
2018
H2020: Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL)
A. ŠatkaIEP FEEIT
2009
2011
NIL Fund (Norway - Iceland -Lichtenstein Fund)
M. HubaIRC FEEIT
2005
2007
Research and Innovation
B. WeberKME FEEIT
ERA Pilot MiNa TSI - European Research Area Pilot Action on Micro/Nano Technology System Integration. (IST-3-015833)20052007
6. rámcový program
D. DonovalKME FEEIT
eRAMP – Excellence in Speed and Reliability for More than Moore Technology (ENIAC - 621270/2013-2)
2014
2017-- Iný medzinárodný --
IEP FEEIT
20092013Bilaterálna spolupráca - SR - Rakúsko
IRC FEEIT
European Computing Education and Training ECET (213871-CP-1-2001-BG-ERASMUS-TN)2001
2002
Erasmus
IRC FEEIT
2008
2010
Leonardo da VinciM. Veselý
KME FEEIT
European Doctoral Training Support in Micro/Nano-electronics (EURO-DOTS)
2010
20107th Framework ProgrammeD. Donoval
KME FEEIT
2009
2012
-- Iný medzinárodný --
J. HaščíkKJFT FEEIT
20092011
-- Iný medzinárodný --
KJFT FEEIT
European Joint Programme on Radioactive Waste Management (847593)20192024H2020: Nuclear Fission, Fusion and Radiation Protection Research (CSA)
INPE FEEIT
European Network of Excellence for Industrial Applications Polynominal Design Methodsn (2001/C 321/17)20022004
User-friendly information society (IST)
IRC FEEIT
European Nuclear Engineering Network (ENEN) (FIS5-2001-00076,neskôr FIR1-CT-2001-80127)
2002
2003
5. rámcový program
M. MiglieriniKJFT FEEIT
European Nuclear Experimental Educational Platform (847555)
2019
2022
H2020: Nuclear Fission, Fusion and Radiation Protection Research (CSA)J. HaščíkINPE FEEIT
Europractice (Europractice)
1993
2008
5. rámcový program
M. VeselýKME FEEIT
EUROPRACTICE A40050 (ESPRIT 21 101 je pokračovaním COPERNICUS CP 93:9093)
199720085. rámcový program
KME FEEIT
Európska virtuálna výuková platforma pre elektrotechniku a informatiku určená pre študentov a učiteľov stredných odborných škôl (2014-1-CZ01-KA202-002074-P4)2014
2017
ERASMUS+P. Podhradský
IMICT FEEIT
Evaluation of radiation resistance of ODS steels for fusion and fission technologies (1/0366/12)
2012
2015
VEGA
INPE FEEIT
2005
2007
VTPM. KukučkaKRE FEEIT
2008
2009
Transversal programme
M. Huba
IRC FEEIT
Experimental and Theoretical Study of Energy Deposition and Residual activtion Induced by Uranium Ions to Model the Beam Loss Hazards in the GSI Future Facility (03-54-3588)2004
2010
6. rámcový program
KJFT FEEIT
2002
2004
VTPKRE FEEIT
2008
2010VEGAKME FEEIT
first and euRopEAn siC eigTh Inches pilOt liNe (783158)
2018
2022
H2020: Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL)
D. Donoval
IEP FEEIT
2000
2003
MinervaM. HubaKASR IRC FEEIT
Flexibilné SMART senzorické prvky ako súčasť Internetu vecí (1/0758/19)
2019
2022VEGAM. DonovalIEP FEEIT
Flexible electronic devices: Design and fabrication by inkjet printing. (FLEXDEV)
20172019
Excelentné tímy mladých výskumníkov
IEP FEEIT
Flexible FE/BE Sensor Pilot Line for the Internet of Everything (692480)
2016
2019
H2020: Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL)
IEP FEEIT
Flexible organic semiconductor devices characterization and technology development (1/0497/15)20152018
VEGA
IEP FEEIT
Flexible sensoric structures for sensing biophysical parameters (1/0886/17)
2017
2020
VEGA
IEP FEEIT
Flexible system for Internet of things with use of SMART sensors (APVV-16-0626)
2017
2020
APVV - Všeobecná výzvaIEP FEEIT
FOR-EMC Forum of Laboratories implementing EU Electromagnetic Compatibility Directive (GTC1-2002-73008)2002
2004
Competitive and sustainable growth (GROWTH)
KMer FEEIT
20072009VEGAM. MiglieriniKJFT FEEIT
From the laws of nature to technology by experience - A project of informal interactive learning of pupils and students encouraging interest for technical fields (038STU-4/2017)20172019KEGAIPAEE FEEIT
Fúzia radarového a komunikačného systému pomocou CDMA-OFDM technológie CDMA-OFDM RadCom (CDMA-OFDM RadCom)
2015
2015-- Iný domáci --
IMICT FEEIT
2003
2003
Bilaterálna spoluprácaJ. LidayKME FEEIT
GaN Monolithic Integrated Circuits (APVV-15-0673)
2016
2019
APVV - Všeobecná výzva
IEP FEEIT
Gas sensing microsystem on GaAs micromechanical structures (AV/1115/2004)
2004
2007VTPKME FEEIT
Gas Sensors Based on Metal Oxide Semiconductors GASMOS (Tal/Slov)
2000
2002
Bilaterálna spolupráca - SR - Taliansko
I. Hotový
KME FEEIT
Generátor toku IPVT (GTIPVT)
20142014-- Iný domáci --
IMICT FEEIT
Globally a available natural science experiments as connstituent part of integrated e-learning (1/0332/08)
2008
2010
VEGAKF FEEIT
GPU výpočty
2010
2010
-- Iný domáci --
KAIVT FEEIT
2009
2010
DAADJ. Kováč
KME FEEIT
Growth of Nanowires for Photovoltaic Application (APVV-0301-10)
2011
2014APVV - Všeobecná výzvaJ. KováčKME FEEIT
Guľový prieskumný záchranársky robot (2013et008)
2014
2014
-- Iný domáci --
IRC FEEIT
Gyroskopické zavesenie kamery (GZK)2014
2014
-- Iný domáci --
T. Fico
IRC FEEIT
Harnessing Nanonewton Forces for Nanomanipulation and Imaging Using Near-contact Atomic Force Microscopy:NanoNewton (1/4008/07)
2007
2009
VEGAP. Dieška
KF FEEIT
Heat transfer 2021 (002STU-4/2019)
2019
2021KEGAINPE FEEIT
High efficiency energy converter (NNE5-1999-00245 HEEC)
20002002
5. rámcový program
M. RužinskýKETG FEEIT
High performant Wide Band Gap Power Electronics for Reliable, energy eFficient drivetrains and Optimization thRough Multi-physics simulation (783174 )
2018
2021
H2020: Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL)
IEP FEEIT
High temperature characterization, integration and reliability of MEMS pressure sensors based on AlGaN/GaN (2/0150/17)
2017
2019
VEGA
M. Tomáška
IEP FEEIT
High Temperature Microwave Characterization of Advanced Semiconductor Devices (1/0839/12)
2012
2015
VEGA
M. TomáškaIEP FEEIT
High-speed optical packet switching networks and quality management in the enviroment of backbone optical networks (1/1048/04)20042006
VEGA
KTL FEEIT
2001
2003
VEGA
KF FEEIT
Hodnotenie dlohodobej bezpečnosti hlbinného úložiska prostredníctvom modelu referenčnej biosféry
2018
2018
Mladý výskumník
INPE FEEIT
Hodnotenie podobnosti a neistôt reaktorov typu VVER (HOPONE)
20172017Mladý výskumníkINPE FEEIT
Hodnotenie radiačného rizika pri demontáži veľkých komponentov, pretavbe rádioaktívnych materiálov z vyraďovania jadrových elektrární a ukladaní vyhoretého jadrového paliva do hlbinného úložiska (HORAR)2015
2015
-- Iný domáci --
INPE FEEIT
Hodnotenie tenkovrstvých štruktúr metódami AES s SIMS (1/8180/01)
2001
2003
VEGA
KME FEEIT
Holografická technológia a rozšírená realita v online experimentovaní (2018et016)
2019
2019
-- Iný domáci --
J. MatišákÚAM FEEIT
Hybrid Spintronic Nanostructures Controlled by Spin-Polarized Current (APVV-0173-06)2007
2010
APVV
J. CirákKF FEEIT
Hybridization of particulate and porous inorganic materials by carbon nanotubes (1/0947/16)
2016
2018
VEGAIEP FEEIT
Hybridné heteroštruktúry na báze diamantu a ZnO pre využitie v elektronike a fotovoltaike (SK-CZ-2013-0043)
2014
2015Bilaterálna spolupráca - SR - ČeskoM. MartonIEP FEEIT
Hybridný systém riadenia oscilátorov s vysokou frekvenčnou stabilitou a jej vyhodnocovanie pomocou progresívnych metód (HaSRO)2017
2017
Mladý výskumník
T. BagalaIEP FEEIT
Hybridný triangulačno-optický systém prevádzkovej kontroly kvality pneumatík (VMSP-P-0030-09)
2009
2011
APVVP. Drahoš
IRC FEEIT
Hyperfine interactions in Fe-based amorphous and nanocrystalline metallic alloys (1/0033/10)20102011
VEGA
M. MiglieriniKJFT FEEIT
Hyperjemné interakcie medzi jadrom a elektrónovým obalom ako nástroj špeciačnej analýzy železa (1/0130/20)
2020
2023VEGAINPE FEEIT
Characteriaztion and diagnostics of semiconductor structures and devices by special microscopic methods (1/0746/19)
2019
2022VEGAA. Šatka
IEP FEEIT
Characterisation of photonic integrated circuits for all optical signal processing (AV 4/0121/06)2006
2008
VTP
KME FEEIT
CHaracterization of electrical properties of HEMT and MOSHFET transistors on AlGaN(InAlN)/GaN heterostructures supported by 2/3-D MODeling and SIMulation (LPP-0195-09)2009
2012
APVV - Program LPPKME FEEIT
Charakterizácia a modelovanie substrátom riadeného MOS tranzistora prostredníctvom meraní experimentálnych čipov (BAsIC LoV2)
2017
2017
Mladý výskumník
M. Rakús
IEP FEEIT
Charakterizácia nových materiálov pre vysoko kapacitné batérie (CHARBAT)
2015
2015
-- Iný domáci --
INPE FEEIT
Charakterizácia parazitických parametrov tranzistorov HEMT na báze GaN metódou TDR (PARAHEMT)
2015
2015
-- Iný domáci --
M. Bernát
IEP FEEIT
CHARGED PARTICLE NANOTECH (FP6-2003-NMP-NI-3)2005
2009
6. rámcový program
KJFT FEEIT
ICMS - Introduction New and Up - dating Courses of Materials Science (TEMPUS/ CD_JEP-32064-2004)20072008
-- Iný medzinárodný --
M. MiglieriniKJFT FEEIT
IDEALIST 34 (zatiaľ neudelené)
2004
2006
6. rámcový programB. Weber
KME FEEIT
IDESA - Support of new forms and content of research and education in the field of advanced nanoelectronic devices and ICS (7RP/215180/STU/08)
2008
2008
Information and communication technologies
KME FEEIT
III-V Semiconductor Nano - Heterostructures for advanced Opto - Electronic Devices (BMBF/02)
2001
2003
Bilaterálna spolupráca - SR - Nemecko
J. KováčBOZaPO TPO SOFS Dek FEEIT
III-V Semiconductor Nano - Heterostructures for advanced Opto - Electronic Devices (pokračovanie)2004
2004
Bilaterálna spolupráca - SR - NemeckoKME FEEIT
Implementation of Neural Networks on a Chip and their use by Signal Processing in Bioapplications (1/2046/05)
2005
2007
VEGA
KME FEEIT
Implementation of on-chip test methods for mixed-signal integrated circuits and systems in nanotechnologies (1/0823/13)
2013
2016
VEGA
V. StopjakováIEP FEEIT
Implementation of widespread IC design skills in advanced deep submicron Technolgies at European Academia (FP7-ICT-2009-4)
2009
--Information and communication technologiesPRVVČ KFEI Dek FEEIT
Improvement of Generation and RAdiation Electromagnetic Waves in MObil and Stationary Radiocommunications Systems (1/9045/02)20022004VEGAI. BalážKRE FEEIT
IMProVET -- Innovative Methodology for Promising VET Areas
2011
2013
Leonardo da Vinci
2SP FEEIT
IMUROSA - Integration of Multimedia Signal Processing Methods into Multimodallnterface and Network Applications (1/0708/13)
2013
2015VEGAG. RozinajIMICT FEEIT
In situ meranie ionizujúcim žiarením indukovaného termomagnetického efektu20162016
-- Iný domáci --
T. Iliť
INPE FEEIT
In situ meranie ionizujúcim žiarením indukovaného termomagnetického efektu 2 (InTerMag2)
20172017Mladý výskumník
INPE FEEIT
Inelastic transport of electrons through nanojuntions with phonons (NeTENaF) (1/0362/10)
2010
2011
VEGA
KF FEEIT
Informačný systém riadenia elektronického diferenciálu malého vozidla (2013et010)
20142014-- Iný domáci --ÚAM FEEIT
2002
2003
Leonardo da Vinci
KTL FEEIT
Information Dissemination and European Awareness Launch for the IST (IST-1999-14184)2004
2004
5. rámcový programKME FEEIT
2003
2005VEGAO. Grošek
KAIVT FEEIT
Innovation of education in current and interdisciplinary aspects of mulimedia technology (022STU-4/2014)
2014
2016
KEGA
J. PúčikIEP FEEIT
Innovation of the curriculum in programme Microelectronics focused on the basic courses of bachelor and master studies with emphasis on micro-, opto- and nanoelectronical technologies (3/4009/06)
2006
2008KEGAKME FEEIT
Innovation Training IT Central Europe (2CE264P1)
2010
2012
Európsky sociálny fondKME FEEIT
2010
2012
Facilitating innovation across Central EuropeKME FEEIT
Innovative and energetic effective organic LED structures integrable in illuminating applications and low resolution displays (APVV-0865-11)
2012
2015
APVV - Všeobecná výzva
D. DonovalIEP FEEIT
2007
2008
VEGA
I. KotuliakKTL FEEIT
Innovative HRI methods for robots' control in the real environment (1/0065/16)
2016
2018VEGAF. DuchoňIRC FEEIT
Innovative types of gas sensors based on metal oxides (APVV-16-0266)
20172020APVV - Všeobecná výzva
IEP FEEIT
INOMET - Inovatívne metody spracovania rnultirnediálnych signálov pre inteligentné systémy a služby (1/0800/16)
2016
2018VEGAG. RozinajIMICT FEEIT
2007
2007-- Iný domáci --FEEIT
Inovácia meracích systémov nízkych aktivít pre vyraďovanie jadrových elektrární (IMNIA)2020
2021
Mladý výskumníkB. StríbrnskýINPE FEEIT
Inovácia meracích systémov pri meraní nízkych aktivít pre potreby vyraďovania (IMERA)
2019
2019
Mladý výskumník
INPE FEEIT
Inovácia počítačov centrálnej počítačovej učebne, CPU (5d)2007
2007
-- Iný domáci --
VS FEEIT
2002
2005
KEGA
O. CsabayKME FEEIT
Inovatívne metódy a metodiky pri kombinovanej simlácii v posturogafii (IMMKSP)
20142014-- Iný domáci --T. Lukáč
IEP FEEIT
Inštalácia Langmuirovych architektúr prostredníctvom roll-to-roll systémov (324449-FP7-ALBATROSS-Weis)2013
2018
Initial training
IEP FEEIT
Integrácia a rozvoj nelineárnych a robustných metód riadenia a ich aplikácie na riadenie lietajúcich zariadení (1/0656/09)
2009
2012
VEGA
M. HubaIRC FEEIT
Integrated Analysis of the Renewable Energy Sources (1/1045/11)
2011
2013
VEGA
KEE FEEIT
Integrated education in nanotechnology and nanoscience (026STU-4/2015)
2015
2017
KEGA
INPE FEEIT
Inteligentná čistička odpadových vôd20162016
-- Iný domáci --
M. BehúlIEP FEEIT
Inteligentné komunikačné rozhranie (2003)
2003
2006
Štátny program
G. Rozinaj
KTL FEEIT
Inteligentné riadenie servisného robota (VSMP-P-0004-09)
2009
2011APVVL. Jurišica
IRC FEEIT
2003
2005
VEGA
IRC FEEIT
Inteligentné vnorené systémy (IVS) (1/0822/08)20092010
VEGA
Š. Kozák
IRC FEEIT
2007
2009
VTP
KME FEEIT
20082010VEGAKTL FEEIT
Intelligent mechatronics systems (IMSYS) (1/0819/17)
20172019
VEGA
ÚAM FEEIT
Intelligent navigation of service robot (1/0177/11)
2011
2014
VEGAA. VitkoIRC FEEIT
2006
2008VEGA
IRC FEEIT
Intelligent Systems (SUSPP-0007-07)
2008
2008
APVVIRC FEEIT
Interactive forms of support of the technical education in primary and secondary schools (020STU-4/2015)
20152017KEGA
IEP FEEIT
Interactive showroom FINE – Fotonics, Informatics, Nanotechnologies and Electronics (026STU-4/2019)20192021KEGA
IEP FEEIT
Interaktívny multimediálny projekt výučby fyziky pre technické univerzity SR (3/108003)2003
2005
KEGAP. Ballo
KF FEEIT
Intergrated Analysis of the Solar Power Plants (APVV-0280-10)
2011
2014
APVV - Všeobecná výzvaF. Janíček
KEE FEEIT
2001
2002
Open Society Foundation
LSDV FEEIT
Internet of Thnigs for Mechatronic Systems (025STU-4/2017)
20172019
KEGA
K. ŽákováÚAM FEEIT
Investigation of advanced materials and structures for photoelectrochemical applications (1/0651/16 )
2016
2019
VEGA
IEP FEEIT
2006
2009
APVV
J. Lelák
KETG FEEIT
20022004
VEGA
J. Janík
KME FEEIT
2007
2009
APVV
KEE FEEIT
Investigation of electrical and optical properties of nanodiamond and diamondlike carbon thin films (CK-CZ-0139-09)
2010
2011
Bilaterálna spolupráca - SR - Česko
M. Veselý
KME FEEIT
Investigation of electrophysical and technological issues of MIS structures with ultra-thin insulator layers for a new generation of unipolar devices. (1/3091/06)
2006
2008
VEGA
L. Harmatha
KME FEEIT
2003
2005
Bilaterálna spolupráca - SR - Mexiko
KTEE FEEIT
2010
2011VEGA
KRE FEEIT
Investigation of Physical and Electrical Properties of Nanocrystalline Diamond (1/2061/05)20052007
VEGA
KME FEEIT
Investigation of slovak meteorites (APVV-0516-10)
2011
2014APVV - Všeobecná výzva
KJFT FEEIT
20042006
VEGA
V. Nečas
KJFT FEEIT
Investigation on the propeties of composite materials with microfibre filler for use in electrical insulating system (1/0445/10)
2010
2011VEGAJ. LelákKETG FEEIT
Iónmi bombardované amorfné zlaitiny vyšetrované synchrotrónovým žiarením (NANOSR)
2013
2013
-- Iný domáci --INPE FEEIT
2007
2009VTPKTL FEEIT
ITOP (SR 0107.02 - 54/ZA)2004
2004
-- Iný medzinárodný --KTL FEEIT
Ivestigation of materials for nuclear facilities in the extreme radiation treatment conditions (1/0129/09)20092011VEGAV. SlugeňKJFT FEEIT
Izotopový výskum meteoritu Košice a podobných chondritov typu H (1/0770/11)
2011
2013
VEGA
KJFT FEEIT
Keramické a flexibilné kompozitné materiály s riadenou modifikáciou ich elektromagnetických vlastností (1/0135/20)
2020
2023VEGA
IEE FEEIT
Key enabling technologies for advanced electronic and optoelectronic applications (SK-PL-18-0068)2019
2020
APVV - Bilaterálna spolupráca Ľ. Stuchlíková
IEP FEEIT
Klasifikácia 3D tvárí podľa viacerých parametrov (K3DOMOV)
2017
2017Mladý výskumníkM. ŠpilkaIMICT FEEIT
Knowledge Base for IST competencies. (IST World IST-3-150823)
2005
2007
Information society technologies (IST)
B. WeberKRE FEEIT
2004
2006
VEGA
M. Miglierini
KJFT FEEIT
Knowlege discovery -- štruktúrovanie rozsiahlych dát s podporou rozhodovania (26240220063)2011
2013
-- Iný domáci --
F. Lehocki
ICSM FEEIT
Knowlege Managment Networking (ENEN - II ) (FP6-036414 )
2007
2008
Euratom (Nuclear Energy)
M. MiglieriniKJFT FEEIT
Kódovanie pre distribuovanú informačnú infraštruktúru typu Cloud (1/0518/13)
2013
2016
VEGA
P. Farkaš
IMICT FEEIT
Kolaboratívne výučbové aplikácie v zmiešanej realite pre mechatroniku (2017vs022)2018
2018
-- Iný domáci --E. Kučera
ÚAM FEEIT
2008
2010
KEGA
KF FEEIT
Kombinovaný rastrovací tranzientový mikroskop (2/0063/11)
2011
2013
VEGA
J. Hribik
KRE FEEIT
Kompenzácia časových oneskorení v nelineárnych systémoch riadenia (KČOVNSR)
2012
2013
-- Iný domáci --
IRC FEEIT
Kompetenčné centrum inteligentných technológií pre elektronizáciu a informatizáciu systémov a služieb (26240220072)
2011
2013
-- Iný domáci --
G. JuhásDek FEEIT
Kompetenčné centrum pre nové materiály, pokročilé technológie a eneregetiku (26240220073)
2011
2014
-- Iný domáci --
J. Kubica
IPAEE FEEIT
Kompozity na báze uhlíkových nanorúrok a vláknitých alebo mikropórovitých uhlíkových materiálov (1/0532/19)
2019
2022
VEGA
IEP FEEIT
koncepcia a metodika vzdelávania učiteľov odborných predmetov na stredných školách. (54/2001)2001
2003
KEGAKTL FEEIT
Konjuktívne agregačné operátory (1/3012/06)2006
2008
VEGAP. VolaufKM FEEIT
Konštrukčné materiály jadrových zariadení (1/0395/20)
2020
2023VEGAINPE FEEIT
Kontrola kvality výrobných procesov s podporou rozšírenej reality v Industry 4.0 (KVPRI)
2019
2019
Mladý výskumník
ÚAM FEEIT
Konvergované technológie pre komunikačné siete novej generácie (NGN) (AV 4/0019/07)20072009VTPP. Podhradský
KTL FEEIT
Konverzia energie pre energeticky-autonómne systémy integrované na čipe (1/0905/17)
2017
2020
VEGA
IEP FEEIT
2008
2008MVTSM. VeselýKME FEEIT
Kritické mriežky
2011
2012
-- Iný domáci --
ICSM FEEIT
Laboratórium pre výučbu a vývoj OpenSource projektov (032STU-04/2011)
2011
2013KEGAM. ŽalmanIRC FEEIT
Laserový opto-komunikačný systém -- "Laser Light Line" (L3)
2015
2015-- Iný domáci --M. HanicIEP FEEIT
Lietajúce zariadenie s jedným stupňom voľnosti
2016
2016
-- Iný domáci --
P. Balko
ÚAM FEEIT
2002
2004
User-friendly information society (IST)KME FEEIT
Light Emitting Diodes Manufactured from the New Gallium Phosphide Grown by Vertical Gradient Freeze Method (VGF GAP-LED S -pokračovanie)
2002
2005
User-friendly information society (IST)
KME FEEIT
Local structure and magnetic behaviour of advanced multiphase alloys under extreme conditions (1/0182/16)20162019VEGA
INPE FEEIT
Localization (2/6069/26)
2008
2008
VEGA
P. MarkošKF FEEIT
Lokalizácia mobilného robota v priemyselnom prostredí (1/0775/20)
2020
2022
VEGA
IRC FEEIT
Magnetic ? structural processes in nano-and microcrystalline states materials prepared from amorphous precursors. (1/3189/06)20062008
VEGA
J. Sitek
KJFT FEEIT
Magnetic Microstructure of Nanocrystalline Alloys (FR/SR)20042006Bilaterálna spolupráca - SR - FrancúzskoM. Miglierini
KJFT FEEIT
2006
2008
VEGA
KTEE FEEIT
2003
2005
VEGA
KTEE FEEIT
Mapovanie a vytváranie objektov pre aplikácie virtuálnej reality v čistých, medicínskych a nemocničných priestoroch (MAVOVR)
2019
2019
Mladý výskumník
M. Hinca
IEP FEEIT
2005
2006APVV
IRC FEEIT
Matematické modely kvantových štruktúr a neurčitosti (2/0032/09)20102011VEGAZ. Riečanová
KM FEEIT
20062011Bilaterálna spoluprácaV. Tvarožek
KME FEEIT
2010
2011
VEGA
KETG FEEIT
Materials of alternative nuclear fuel cycles and decommissioned nuclear power plants (1/0685/09)2009
2012
VEGAV. NečasKJFT FEEIT
Mathematics on-line - dynamical web calcularor for technical universities (3/4191/06)
2006
2008
KEGA
Ľ. Marko
KM FEEIT
2006
2008
Európsky sociálny fond
KETG FEEIT
MEACTOS - Mitigating Environmentally Assissted Cracking Through Optimisation of Surface Condition (755151)
2017
2020H2020: Excellence: European Research Council (ERC)V. SlugeňINPE FEEIT
2006
2008
VTP
KTL FEEIT
Measuring, communication and information systems for monitoring of cardiovascular risk in hypertesion patients (APVV-0513-10)20112014
APVV - Všeobecná výzva
KAIVT FEEIT
MedAustron / FOTEC (FOTEC-BIL.)
2002
2005
Dohoda STU
BOZaPO TPO SOFS Dek FEEIT
Mechanical properties of foam composite materials. (1/3213/06)2006
2006
VEGAB. Hučko
KMech FEEIT
Mechanism of Atomic Resolution of the Atomic Force Microscopy (Jap/Slov/2)1998
2002
SR - Japonsko
KF FEEIT
MEMS sensors based on nanostructured thin films for gas detection and determination of heavy metals (1/1106/12)
2012
2015VEGAI. HotovýIEP FEEIT
MEMS structures based on load cell (APVV-14-0076)
2015
2019
APVV - Všeobecná výzva
R. Harťanský
IEE FEEIT
2009
2010
APVVIRC FEEIT
Merania krútiaceho momentu bezkontaktnou detekciou deformácie pružného člena (MKMBDDPC)
2017
2017
Mladý výskumník
ÚAM FEEIT
Meranie ergonómie pracoviska pre Industry 4.020182018Mladý výskumníkO. HaffnerÚAM FEEIT
2005
2008
Európsky sociálny fondV. Smieško
KMer FEEIT
Metal oxide nanostructured arrays for gas sensing (DAAD/2011/19T4)
2011
2012Program des Projektbezogenen Personeustauschs /PPP/I. Hotový
KME FEEIT
Metal-insulator-metal structures for nanoscale DRAM memories (APVV-0133-07)
2008
2011
APVV
KME FEEIT
Metal-oxide-metal structures for resistive based nanoscale memory cells (APVV-0509-10)
2011
2014APVV - Všeobecná výzvaKME FEEIT
2004
2006
VEGA
KTEE FEEIT
Methods for intelligent control of unmanned aerial systems for inspection in industrial environments (1/0752/17)
2017
2019
VEGA
A. BabinecIRC FEEIT
Methods of selected electromagnetic compatibility (EMC) tests validation (1/0963/12)
2012
2014
VEGA
IEE FEEIT
Methods of selected electromagnetic compatibility (EMC) tests validation (1/0431/15)
2015
2018VEGAV. SmieškoIEE FEEIT
Metóda pre rýchlu diagnostiku porúch čítania pomocou sledovania pohybov očí (READ2020)
2020
2021
Mladý výskumník
J. Škunda
IMICT FEEIT
Metódy biometrického rozpoznávania tvárí a dúhoviek (MoBiFaIR)
2014
2014
-- Iný domáci --
V. Jirka
ICSM FEEIT
Metódy tvorby kontextovej analýzy textu (METKAT)
2013
2013
-- Iný domáci --
IMICT FEEIT
Metódy znižovania fázového šumu miniatúrnych atómových etalónov frekvencie
2016
2016
-- Iný domáci --
A. FibichIEP FEEIT
Micro- Nanosystems European Network, purswing the integration of NMS and ACC in ERA. (MINOS EURONET IST-3-015704)2005
2008
6. rámcový program
B. WeberKRE FEEIT
2003
2005
Bilaterálna spolupráca - SR - Taliansko
KME FEEIT
2006
2008
MVTS
KME FEEIT
Microstructural Charakterization of FE-CR alloys: Stimulation, Positron Annihilation and Mosstbauer Spectroscopy studies (CSA)
2006
2008
6. rámcový program
KJFT FEEIT
Microteaching (2004-146157)2004
2007
Leonardo da VinciM. Veselý
KME FEEIT
Microwave Monolitic Integrated Transmitted Power Sensors and Their Industrial and Metrological Applications (NATO SfP projekt č. SfP-974172)2003
2004
NATOJ. Kováč
KME FEEIT
Mikrosenzory plynov založené na polovodivých kovových oxidoch a mokromechanických štruktúrach (1/0170/03)20032005VEGAI. HotovýKME FEEIT
Mikroštrukturálna charakterizácia moderných ocelí vystavených extrémnym radiačným prostrediam (1/0382/20)2020
2022
VEGA
INPE FEEIT
20052007
APVV
IRC FEEIT
MLbiomedia - pokročilé metódy strojového učenia na návrh biometrických a medicínskych diagnostických systémov (1/0867/17)20172020VEGAM. Oravec
ICSM FEEIT
Mobility project between higher education institutions (NIL SK06-II-01-004)2015
2016
-- Iný medzinárodný --
M. HubaÚAM FEEIT
2004
2006VEGAKAIVT FEEIT
Modeling and simulation of multiphysical fields in the single and multilayered parts and stuctures made of functionally graded material. (1/0093/10)20102011
VEGA
J. MurínKMech FEEIT
Modeling, control and simulation of distributed manufacturing systems. (APVT-51-011602)
2002
2005
APVVŠ. Kozák
IRC FEEIT
Modeling of qualitative parameters in IMS networks (1/0462/17)
20172019VEGAI. BaroňákIMICT FEEIT
Modelling and diagnostics of quantum-coupled structures (1/0712/12)
2012
2015
VEGA
IEP FEEIT
Modelling and experimental research of piezoelectric smart structures (1/0081/18)20182021VEGAV. Kutiš
ÚAM FEEIT
2010
2011
VEGA
KME FEEIT
Modelling of thermohydraulic and stress conditions in selected components of NPP with pressurized water rea (1/0228/14)
2014
2016
VEGA
ÚAM FEEIT
2009
2011
VEGA
KTL FEEIT
Modelling of uncertainty, quantum structures, states, fuzzy relations and evaluators with applications in the probability theory (1/0297/11)
20112014VEGAZ. RiečanováKM FEEIT
Modelovanie a riadenie biosystémov (1/0049/20)20202023VEGA
IRC FEEIT
Modelovanie prevádzky a prevádzkových parametrov v IPTV sieťach (MPPPIS)20132013
-- Iný domáci --
S. KlučikIMICT FEEIT
Modelovanie prevádzky v NGN sieťach (MPNS)2012
2013
-- Iný domáci --E. Chromý
IMICT FEEIT
Models, Solutions, Methods and Tools for Energy - Aware Design (120214-ENIAC-END-Donoval)
2010
2013Joint Technology Initiatives (ENIAC)
IEP FEEIT
Modern amorphous and polycrystalline functional materials for sensors and actuators. (APVV-16-0079)2017
2021
APVV - Všeobecná výzva
M. Miglierini
INPE FEEIT
2006
2008
VEGA
KMer FEEIT
Modern methods for network control systems (1/2256/12)
2012
2015VEGAJ. Murgaš
IRC FEEIT
Modern network control system for demanding industrial applications (APVV-99-045805)2006
2009
APVV
P. Hubinský
IRC FEEIT
2003
2005
VEGAKMer FEEIT
Moderné metódy riadenia systémov (1/0158/03)2003
2005
VEGAIRC FEEIT
Moderné metódy spracovania šifrovaných archívnych dokumentov (2/0072/20)
20202023
VEGA
ICSM FEEIT
Moderné systémy číslicového spracovania (AV 4/0012/07)2007
2009
VTP
KRE FEEIT
2000
2003
KEGAV. Nečas
KJFT FEEIT
2008
2008
MVTS
I. Hotový
KME FEEIT
Modulárny rečový syntetizátor a HMM syntéza20162016
-- Iný domáci --
I. DrozdIMICT FEEIT
Modulárny system pohonu pre mobilnú robotiku s BLDC elektromotorom (MRP-BLDC)
2014
2014
-- Iný domáci --
IRC FEEIT
Modulárny systém pre zdielanie vzdialene riadených experimetov (MoSt4Exp)
2017
2017
Mladý výskumník
ÚAM FEEIT
Modulárny zobrazovací systém trg žiarenia s využitím detektorov na báze polovodičovej zlúčeniny GaAs (2/9015/21)
2004
2004
VTP
KJFT FEEIT
Monitoring a rozvoj spôsobilostí vedeckej práce u študentov lekárskych a biomedicínskych odborov vysokých škôl (037UK-4/2016)
2016
2018
KEGA
IEP FEEIT
Monitoring analýza psychofyziologických korelátov, ako ukazovateľov emocionálnych stavov a osobnostných premenných (1/1110/12)2012
2015
VEGA
IEP FEEIT
Monitorovanie rádioaktivity objektov s veľkým objemom (1/0276/03)
2003
2005
VEGAKJFT FEEIT
Monolithic Integration of Depletion- and Enhancement-mode InAIN/GaN HFET Transistors (APVV-0367-11)
2012
2015
APVV - Všeobecná výzva
IEP FEEIT
2005
2007
APVV
KME FEEIT
20062009APVVM. TomáškaKME FEEIT
Morfológia nanoštrukturovaných tenkých vrstiev pre povrchovo zosilnenú Ramanovu spektroskopiu (MORTEV)
2012
2013
-- Iný domáci --
Ľ. VančoIEP FEEIT
MORGaN - " Materials for Robust Gallium Nitride" (FP7-NMP-2007-LARGE-1)
2008
2010
Nanosciences, nanotechnologies, materials and new production technologies
J. KováčKME FEEIT
Multifunktional detector arrays based on micromechanical structures (APVV-0199-10)
2011
2014
APVV - Všeobecná výzva
KME FEEIT
Multimedia as auxiliary tool in teaching of electrical engineering (PL-0119-01/02)20012003CEEPUSĽ. KlugKESP FEEIT
Multimedia Information and Communication Technolologies" Study Programme in English (047STU-4/2013)
2013
2015KEGA
IMICT FEEIT
Multimedia services and applications in the environment of the new generation of converget of network architecture (1/0720/09)
2009
2011
VEGA
KTL FEEIT
Multimedial education in mechatronics (030STU-4/2015)2015
2017
KEGA
D. Rosinová
ÚAM FEEIT
2002
2004
KEGA
M. HubaKASR IRC FEEIT
Multimode piezoelectric resonators and sensors (1/0664/14)20142017VEGAV. Štofanik
IEP FEEIT
Multiphysical modeling, simulation and measurement of sensors and actuators made of the functionally graded and multifunctional material (1/0102)2018
2020
VEGA
ÚAM FEEIT
Nanocomposite thin films - properties and applications in sensorics (2/0165/13)20132016
VEGA
INPE FEEIT
Nanocomposites and nanostructures based on carbon for special aplications (1/0601/13)
2013
2015VEGAM. KadlečíkováIEP FEEIT
2007
2008DAADI. HotovýKME FEEIT
Nanocrystalline complexes of iron in biological tissues (1/0220/12)20122015VEGAM. MiglieriniINPE FEEIT
Nanocrystalline diamond doping mechanism investigation (1/0857/08)
2008
2010
VEGA
KME FEEIT
20062008
VEGA
I. Hotový
KME FEEIT
Nanodimensional Structures on III-V Semiconductors for Advanced Optoelectronic Devices (MLC/BMBF01)20002003
Bilaterálna spolupráca - SR - Nemecko
F. Uherek
KME FEEIT
Nanoelektronika pre mobilné systémy asistovaného života (120228-ENIAC-MAS-Stopjakova)
2010
2013
Joint Technology Initiatives (ENIAC)V. StopjakováKME FEEIT
2005
2007APVVKF FEEIT
Nanokryštalické diamantové vrstvy pre elektrochemické aplikácie
2011
2012
-- Iný domáci --
IEP FEEIT
NanoPhD - Nanotechnológie pre mladých vedeckých pracovníkov a PhD. študentov (13120200019)
2004
2007
Európsky sociálny fondKF FEEIT
2008
2008
MVTS
KME FEEIT
Nanostructured active materials for gas detection and determination of heavy metals (DAAD)
2016
2017
Program des Projektbezogenen Personeustauschs /PPP/I. HotovýIEP FEEIT
Nanostructured Materials for Advanced Technological Applications (DAAD/2011/19T5)
2011
2012Program des Projektbezogenen Personeustauschs /PPP/KME FEEIT
Nanostructured mixing metal oxides for MEMS gas sensors (SK-IT-0030-08)20092011Bilaterálna spolupráca - SR - Taliansko
KME FEEIT
Nanostructured thin films and innovative technologies for MEMS sensors of gases and heavy metals (1/0828/16)
2016
2019
VEGA
I. HotovýIEP FEEIT
Nanostructured thin films and interfaces for photovoltaic cells and microsensors (1/0459/12)2012
2015
VEGA
IEP FEEIT
Nanostructures and devices for integrated photonics (APVV-0424-10)
2011
2014
APVV - Všeobecná výzvaJ. JakabovičKME FEEIT
2008
2011APVVKF FEEIT
Nanostructures thin film systems for MEMS sensor applications (1/0553/09)
2009
2011
VEGA
I. HotovýKME FEEIT
20052008
Európsky sociálny fond
V. Stopjaková
KME FEEIT
2009
2011
VEGAM. Kadlečíková
KME FEEIT
Nanotechnology preparation of a MIS photoelectrode with metallic oxides for systems for production of solar fuels (APVV-17-0169)2018
2021
APVV - Všeobecná výzva
M. MikolášekIEP FEEIT
NANOTIP-Tip-induced SPM processes: Imaging and nanomanipulation (APVV-0207-11)
2012
2015
APVV - Všeobecná výzva
P. BokesINPE FEEIT
Národné centrum pre výskum a aplikácie obnoviteľných zdrojov energie20092011-- Iný domáci --F. Janíček
FEEIT
Navigácia a riadenie autonómneho lietajúceho paracoptera (NARALP)
2012
2013
-- Iný domáci --IRC FEEIT
Návrh a príprava nového medzioborového učebného predmetu Inteligentné budovy (IB) (3/5179/07)20072009KEGA
IRC FEEIT
2009
2011
KEGA
V. ŠtofanikKRE FEEIT
Návrh a realizácia MEMS štruktúry na meranie síl (F MEMS)
20122013-- Iný domáci --
IEE FEEIT
Návrh a realizácia senzora pre meranie síl (NRSS)
2014
2014
-- Iný domáci --
IEE FEEIT
Návrh a výroba flexibilných organických poľom riadených tranzistorov
2018
2018
Mladý výskumník
IEP FEEIT
Návrh experimentálneho zariadenia pre meranie emitancie neutrónového zdroja (NEZ – MEN)
2015
2015
-- Iný domáci --
INPE FEEIT
Návrh integrovanej štruktúry študijných plánov nového medziodborového študijného programu "Techniky zachovania pamiatok" (3/118803)
2003
2005
KEGA
KEE FEEIT
Návrh mechatronického systému pohonu s vektorovaním točivého momentu hnaných kolies (MESPOSVTOM)
2014
2014
-- Iný domáci --
M. BugárÚAM FEEIT
Návrh metodiky využívania nástrojov 3D modelovania a virtuálnej reality v podmienkach výučby v špecializovaných laboratóriách (3/7307/09)
2009
2011
KEGA
IRC FEEIT
Navrh modifikovanych regulatorov pre riadenie nelinearnych systemov hydroelektrarni (SK-BUL-0005-06 (MODCONT))2007
2008
Bilaterálna spolupráca - SR - BulharskoM. HubaIRC FEEIT
Návrh multimodálneho biometrického systému (NaMuBiSy)
2015
2015-- Iný domáci --D. Sopiak
ICSM FEEIT
Návrh, simulácie a realizácie progresívnych fotonických štruktúr pre OLED (FOTOSTRUCT)
2014
2014
-- Iný domáci --
IEP FEEIT
Návrh simulácie fotonických štruktúr (FOTOSIM)
2012
2013
-- Iný domáci --
IEP FEEIT
Návrh systému automatizovaného monitorovania pacientov na báze progresívnych systémov IoT (AMPI)20192019Mladý výskumníkJ. Šubjak
IEP FEEIT
20092011
APVV
KME FEEIT
Neriadené podmienky a biometrické rozpoznávanie ľudskej tváre (NerBioT)
2013
2013
-- Iný domáci --M. Féder
ICSM FEEIT
Network of Excellence in Wireless Applications and Technology (IST-2001-37944-5FP)
2004
2005User-friendly information society (IST)P. Farkaš
DHR SOFS Dek FEEIT
Network of virtual laboratories for real systems control (3/3121/05)2005
2007
KEGA
M. Huba
KASR IRC FEEIT
Networked Labs for Training in Sciences and Technologies for Information and Communication (688503)
2016
2019
H2020: LEIT: Information and Communication Technologies
IMICT FEEIT
Neutrické výpočty aktívnej zóny demonštačnej jednotky ALLEGRO (GoALL)
2012
2013
-- Iný domáci --B. Vrban
INPE FEEIT
2007
2009
VEGAKJFT FEEIT
Neutronic analysess of gas cooled fast reactor (APVV-0123-12)
2013
2017
APVV - Všeobecná výzva
INPE FEEIT
2008
2010VEGAD. ĎuračkováKME FEEIT
New design approaches for VLSI implementations of neurochips and their use for signal processing in bioapplications and neuroimplants (1/0987/12)
2012
2015VEGA
IEP FEEIT
New generation of interface for service robots teleoperatoric control (APVV-14-0894)
2015
2018
APVV - Všeobecná výzvaF. Duchoň
IRC FEEIT
New challenges for physics education at technical universities (031STU-4/2013)
2013
2015
KEGAP. Bokes
INPE FEEIT
New methods for characterization of semiconductor nanostructures. (2004)20042005
Bilaterálna spolupráca
R. Srnánek
KME FEEIT
2006
2009
APVV
F. JaníčekDek FEEIT
20042006KEGA
IRC FEEIT
New methods to improve the safety of the nuclear fuel cycle (APVV-16-0288)
2017
2021
APVV - Všeobecná výzvaV. Nečas
INPE FEEIT
New semiconductor detectors of neutrons (APVV-0321-11)20122015
APVV - Všeobecná výzva
INPE FEEIT
New stable and structurally arranged and optically active organic photoelectric materials (1/0501/15)
2015
2015
VEGA
INPE FEEIT
Next Generation Hybrid Broadcast Broadband (FP7-ICT-2011-287848)
2011
2014
Information and communication technologies
P. Podhradský
PRVVČ KFEI Dek FEEIT
Next Generation Hybrid Broadcast Broadband (287848)2011
2014
Information and communication technologies
P. Podhradský2SP FEEIT
20062008
Európsky sociálny fond
KTL FEEIT
2000
2002
Bilaterálna spolupráca - SR - RakúskoJ. LipkaKJFT FEEIT
Nickel Oxide Thin Films for Gas Sensors (N/S-BIL.)
2002
2004
Bilaterálna spolupráca - SR - Nemecko
KME FEEIT
2004
2006Bilaterálna spolupráca - SR - Veľká BritániaI. HotovýKME FEEIT
2000
2002
Bilaterálna spolupráca - SR - Rakúsko
KF FEEIT
Non-linear Processing of Multimedia and Biomedical Signals in Telecommunications. (1/3110/06)
2006
2008
VEGAG. RozinajKTL FEEIT
Nové algoritmy na rozpoznávanie gest (NARGES)
2013
2013
-- Iný domáci --
IMICT FEEIT
2002
2002
VTP
J. LelákKETG FEEIT
Nové metódy číslicového spracovania deterministických a nedeterministických signálov generovaných zdrojmi obrazových signálov a zdrojmi biosignálov s priamou aplikáciou v moderných systémoch číslicového spracovania a vizualizácie. (1/0144/03)
2003
2005
VEGA
KRE FEEIT
Nové metódy na rozoznávanie tváre v 3D2016
2016
-- Iný domáci --M. ŠpilkaIMICT FEEIT
2010
2011
KEGA
IRC FEEIT
Nové translačné a samoopravné kódy a iné digitálne techniky pre telekomunikačné siete a pamäťové systémy (1/0148/03)
2003
2005
VEGAKTL FEEIT
Novel materials,Technologies and metodologies of their assesment for electronics and sensorics (Nem/Slov/1/DAAD)1998
2007
Bilaterálna spolupráca - SR - Nemecko
KME FEEIT
Novel metallization structures for ohmic contacts on p-GaN and analysis of their by spectroscopical methods (1/1054/04)20042006
VEGA
KME FEEIT
2005
2007
APVVR. DurnýKF FEEIT
2005
2006Program des Projektbezogenen Personeustauschs /PPP/KME FEEIT
Novel trends in preparation of ohmic contacts to p-GaN (1/1197/12)
2012
2015
VEGA
J. Liday
IEP FEEIT
2004
2006
6. rámcový program
M. MiglieriniKJFT FEEIT
Nukleácia a rast diamantových vrstiev (003)
2004
2005
Bilaterálna spolupráca - SR - ČeskoKME FEEIT
NULIFE - Safety and material analyses of feed water pipelines of VVER - 440 steam generators (ENEL Nr. 1400007989)
2008
20096. rámcový programKJFT FEEIT
Numerical and experimental analyses of non-uniform torsion of beam constructions (SK-AT-0001-12)
2013
2014
Bilaterálna spolupráca - SR - RakúskoJ. Murín
IPAEE FEEIT
Numerické modelovanie šírenia vĺn v periodických štruktúrach (NUMOPE)20122013
-- Iný domáci --
G. KajtárINPE FEEIT
Ohmic Contacts on p-type Gallium Nitride, Quantitative Aspects of AES of Group IIINitrides and of Their Alloys (1/4079/07)
2007
2009
VEGA
J. LidayKME FEEIT
Online Distance Learning Module in European Agrarian Law(ADLER) (SK/01/B/P/PP-142243,)
2002
2004
Leonardo da Vinci
KME FEEIT
On-line laboratórium pre študentský výskum v oblasti evolučných algoritmov (2012et004)2013
2013
-- Iný domáci --
IRC FEEIT
Online laboratory for teaching automation control subjects (032STU-4/2013)
2013
2015
KEGAK. ŽákováÚAM FEEIT
20092011VEGAKTEE FEEIT
Optical polarization reflectometry and fiber optic senzors. (1/3097/06)
2006
2008
VEGAJ. Jasenek
KTEE FEEIT
2003
2005VEGAKTEE FEEIT
Optické vláknové senzory s dlhou Braggovou mriežkou na báze OFDR (OVS)
2017
2017
Mladý výskumník
N. KaplanIEE FEEIT
Optimal SIC substRates for Integrated Microwave and Power CircuitS (662322 - ECSEL - RIA)20152018
H2020: Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL)
J. Kováč
IEP FEEIT
Optimalizácia alokácie zdrojov v IPVT systémoch (OAZIY)20152015
-- Iný domáci --
L. Kočkovič
IMICT FEEIT
Optimalizácia LTS pravidiel fonetického prepisu textu (OPTLTS)
2013
2013-- Iný domáci --
IMICT FEEIT
2007
2009VTPI. Baroňák
KTL FEEIT
Optimalizácia technológie depozície tenkých vrstiev niklu pre využitie v OFET prvkoch a na foto-elektrochemickú oxidáciu vody (Ni-FET-PEC)
2020
2021
Mladý výskumník
IEP FEEIT
Optimalizácia vinutí diskových motorov pre pohon elektromobilov
20102010
-- Iný domáci --
KESP FEEIT
Optimalizácia výroby a spotreby elektrickej energie v elektrizačnej sústave (AV/820/2002)20022002VTPF. JaníčekKEE FEEIT
Optimalizovanie šumových vlastností dvojmódových oscilátorov (LiNDOX)
2017
2017Mladý výskumník
IEP FEEIT
Optimalizovanie využitia prostriedkov sietí MPLS (OVPMS)
20152015-- Iný domáci --IMICT FEEIT
2004
2007
Bilaterálna spoluprácaP. Hubinský
KASR IRC FEEIT
Optimization of silane cross-linking process for cables insulation (APVV-0097-11)2012
2015
APVV - Všeobecná výzva
IPAEE FEEIT
2009
2012
VEGA
L. JurišicaIRC FEEIT
Optimization of the technology of semiconductor structures by progressive diagnostics methods. (1/3111/06)2006
2008
VEGA
KME FEEIT
2004
2008
Bilaterálna spolupráca - SR - Rakúsko
KME FEEIT
Optimized ohmic contacts to p-GaN, contribution to quantitative Auger analysis of group III nitrides (1/0779/10)20102011VEGA
KME FEEIT
Opto-electrical diagnostics of alternative semiconductor materials and structures for photovoltaic applications (1/0668/17)
2017
2020VEGA
IEP FEEIT
Optoelektornické prvky a analýza ich parametrov v laboratórnych podmienkach
2016
2016
-- Iný domáci --IEP FEEIT
Organic semiconductor devices characterization and technology development. (1/0851/11)
2011
2014VEGA
KME FEEIT
Organické integrované obvody využívajúce pokročilé OFET prvky
2018
2018
Mladý výskumník
M. NovotaIEP FEEIT
Organické materiály pre fotovoltaiku a senzoriku (2/0093/10)
2010
2012
VEGA
R. Durný
KF FEEIT
Ovládanie a diagnostika IoT zariadení pomocou zmiešanej reality (ODIZPZR)2019
2019
Mladý výskumník
ÚAM FEEIT
PaaS pre podporu riadenia v reálnom čase v on-line laboratóriách (RRČ-PaaS)
2014
2014
-- Iný domáci --Z. Janík
ÚAM FEEIT
2005
2006
MVTS
J. KováčKME FEEIT
Partner Search Support for Participants in IST Priority by European Network of NCP for IST under the 6th Framework Program (IDEALIST34, IST-2-511355)
2004
2006
6. rámcový program
KME FEEIT
Patterning and nanostructuring of diamond and DLC films for electronic applications (1/1103/11)20112013
VEGA
KME FEEIT
Personalized and Portable monitoring of Bio vital parameters in Real –time-PPBR
2016
2017
Program des Projektbezogenen Personeustauschs /PPP/
F. LehockiIRC FEEIT
2005
2007VEGAS. Stanček
KJFT FEEIT
2003
2005VEGAJ. KováčKME FEEIT
Photonic nanostructures prepared by 3D laser lithography for biosensing applications (APVV-16-0129)20172020APVV - Všeobecná výzva
IEP FEEIT
Photonics structures for integrated optoelectronics (APVV-0395-12)
2013
2016
APVV - Všeobecná výzva
IEP FEEIT
Photovoltaic renewable energy sources-solar cells,modules and systems (1/0164/03)20032005VEGAM. RužinskýKETG FEEIT
Photovoltaic structures for solar cells, modules and systems (1/4080/07)20072009
VEGA
KETG FEEIT
Pixelové senzory rtg. a gama žiarenia pre použitie najmä v digitálnej rádiografii (2/0062/13)
2013
2015
VEGA
INPE FEEIT
Platforma pre výskum multiagentových systémov mobilných robotov (MMRP)
2017
2017
Mladý výskumník
IRC FEEIT
Platoon modeling and control for mixed autonomous and conventional vehicles: a laboratory experimental analysis (SK-IL-RD-18-0008)
2018
2020APVV - Bilaterálna spolupráca M. Huba
ÚAM FEEIT
Počítačom riadený modulárny laserový zdroj pre špeciálne optické meracie metódy (PR LAD)
2012
2013
-- Iný domáci --
IEE FEEIT
2009
2012
-- Iný domáci --
V. NečasKJFT FEEIT
Podpora budovania Centra excelentnosti pre Smart technológie, systémy a služby - SMART (26240120005)
20092011
-- Iný domáci --
ICSM FEEIT
Podpora budovania Centra excelentnosti pre Smart technológie, systémy a služby II - SMART II (26240120029)
2010
2012
-- Iný domáci --
ICSM FEEIT
Podpora modelovania a simulácii spolupráce moderných hybridných eneregetických zdrojov v mechatronických systémoch20102010
-- Iný domáci --
KMech FEEIT
Podpora riadenia v reálnom čase vo vzdialených laboratóriách (RRČ-VL)
20132013-- Iný domáci --Z. JaníkIRC FEEIT
Podpora technického návrhu a stavby vozidla s elektrickým pohonom na FEI STU
20112012
-- Iný domáci --
IPAEE FEEIT
2009
2011
KEGA
M. ŽiškaKME FEEIT
Podpora výskumu a transferu technológií v oblasti decentralizovaných zdrojov energie na STU s využitím dostupnej biomasy (26240220016)20092011-- Iný domáci --IPAEE FEEIT
Podpora výskumu a transferu technológií v oblasti využitia nizkopotenciálového tepla na výrobu elektriny na STU (26220220023)
2009
2011-- Iný domáci --F. JaníčekIPAEE FEEIT
Podpora výučby mechatroniky prostredníctvom virtuálnej reality (2016vs046)
2017
2017
-- Iný domáci --
E. KučeraÚAM FEEIT
Pokročilá inerciálna navigačná jednotka pre mobilné roboty
2011
2012-- Iný domáci --J. RodinaIRC FEEIT
Pokročilé techniky optického spracovania signálov (PTOSS)20142014
-- Iný domáci --
IMICT FEEIT
Pokročilé techniky optického spracovania signálov_ (PTOSS_)
2017
2017
Mladý výskumník
P. Šalík
IMICT FEEIT
20102012
VEGA
V. Nečas
KJFT FEEIT
Polynominal approach for nonlinear control systems theory (SK-FR-0013-11)
2012
2013
Bilaterálna spolupráca - SR - Francúzsko
IRC FEEIT
20002002
5. rámcový program
KJFT FEEIT
Postupy hodnotenia elektromagnetickej kompatibility rozsiahlych systémov (AV/804/2002)
2002
2005
VTP
V. Smieško
KMer FEEIT
Posturografický výskum s využitím HMD okuliarov (PVVHMDO)
2013
2013
-- Iný domáci --T. LukáčIEP FEEIT
Posúdenie dizajnu plynom chladeného rýchleho reaktora
2016
2016
-- Iný domáci --
INPE FEEIT
Posúdenie dizajnu plynom chladeného rýchleho reaktora - pokračovanie (PoDi-P)
2017
2017
Mladý výskumníkINPE FEEIT
Posúdenie efektívnosti regulačného systému reaktora GFR (PersGFR)
2014
2014
-- Iný domáci --
Š. Čerba
INPE FEEIT
Povrchové stavy nanoštruktúrnych materiálov (057)
2004
2005Bilaterálna spolupráca - SR - ČeskoM. Miglierini
KJFT FEEIT
Povrchovo zosilnená Ramanova spektroskopia na štruktúrach nanokryštalický diamant a striebro (NCD/Ag) (RAMSPEC)
2013
2013
-- Iný domáci --
Ľ. Vančo
IEP FEEIT
Power Quality and Reliability of Electricity Supply (1/0687/09)2009
2011
VEGAKEE FEEIT
Pracovisko pre identifikáciu parametrov elektromotorov
2016
2016-- Iný domáci --G. Gálik
ÚAM FEEIT
Practical Application of Modified Electrodes for Selective Electroanalysis of Metallic Complexes and Organics in Enviromental Components (S/G-bil.)
2001
2003
Bilaterálna spolupráca - SR - Grécko
J. Cirák
KF FEEIT
Prediction of Irriadiation Damage Effects on Reactor Components (PERFECT - FI6O-CT-2003-508840)2004
2007
6. rámcový program
V. Slugeň
KJFT FEEIT
Predikcia, modelovanie a zabezpečenie kvality VoIP hlasových služieb (PAMKVIS)
2012
2013-- Iný domáci --
IMICT FEEIT
Prenos, ukladanie a spracovanie neštruktúrovaných dát (26220220075)
2011
2014-- Iný domáci --
Dek FEEIT
Preparation and analysis of selected electromagnetic, microstructural and physicochemical properties of advanced magnetic, magneto-dielectric, composite and nanocomposite material structures (1/0405/16)
2016
2019VEGA
IEE FEEIT
Preparation and diagnostics of heterostructures for advanced photovoltaic applications (1/0377/13)
2013
2016
VEGA
L. Harmatha
IEP FEEIT
Preparation and characterisation of magnetic materials basedon iron oxides. (106-96-1601)19962004Bilaterálna spolupráca - SR - Česko
KETG FEEIT
2009
2010
DAAD
KME FEEIT
Preparation and properties of elementary composite systems based on carbon modified by significantly conductive particles of different size. (SJF_1/1068/04)
2004
2006
VEGA
J. BielekKF FEEIT
Preparation and properties of organic thin film transistors (57s08)2007
2007
Bilateralna spolupraca
J. Kováč
KME FEEIT
2005
2007
Bilaterálna spolupráca - SR - Grécko
KETG FEEIT
Preparation of carbon nanostructures by CVD methods and their characterization (SK-CZ-0078-07 (NANOCARBON))2008
2009
Bilaterálna spolupráca - SR - ČeskoKME FEEIT
2007
2010
APVV
M. Veselý
KME FEEIT
Príprava a analýza diamantových vrstiev (PADV)
2013
2013-- Iný domáci --P. MichniakIEP FEEIT
Príprava a optimalizácia organo-gélových elektród využívajúcich vysoko vodivé polyméry (ORGEL)
2020
2021
Mladý výskumník
IEP FEEIT
Príprava diamantových a DLC nanoštruktúr pre elektroniku a senzoriku
2011
2012
-- Iný domáci --
M. Marton
IEP FEEIT
Príprava diamantu-podobných vrstiev pre použitie v medicíne (BioDLC)2012
2013
-- Iný domáci --M. MartonIEP FEEIT
Príprava organických poľom riadených tranzistorov citlivých v infračervenej oblasti (SK-CN-0023-09)20102011
Bilaterálna spolupráca - SR - Čína
J. Jakabovič
KME FEEIT
Príprava virtuálnej elektrárne (2016et008)
2017
2017-- Iný domáci --IPAEE FEEIT
Príprava VŠ učiteľov na využívanie IKT vo vyučovacom procese (11230220525)
2006
2008Európsky sociálny fond
IRC FEEIT
Príprava VŠ učiteľov na využívanie IKT vo vyučovacom procese (13120120287)
2006
2008
Európsky sociálny fond
K. ŽákováIRC FEEIT
Príspevok k moderným metódam ovládania IoT zariadení v zmiešanej realite
2018
2018
Mladý výskumníkE. StarkÚAM FEEIT
Privacy on mobile devices (1/0173/13)2013
2015
VEGAICSM FEEIT
2007
2010
APVV
KF FEEIT
Production of new trasparent conductive oxides for photovoltaic and optoelectronic application. (Gr/Slov/05/FEI)
2005
2007
Bilaterálna spolupráca - SR - Grécko
M. Ružinský
KETG FEEIT
Profilácia koncentrácie radiáciou indukovaných defektov v materiáloch reaktora ITER pomocou pulzného nízkoenergetického pozitrónového systému ( PLEPS ) (7 RP)
2007
2007
EuratomV. SlugeňKJFT FEEIT
Program zameraný na podporu študijných pobytov v rámci zúčastnených partnerských inštitúcií (CZ103)
2003
2005
CEEPUSM. HubaKASR IRC FEEIT
Progresívne elektrické a optické diagnostické metódy na optimalizáciu prípravy polovodičových prvkov pre moderné informačné systémy (1/0154/03)20032005VEGAKME FEEIT
Progresívne formy vzdelávania pre oblasť telekomunikačných multislužbových sietí (007STU-4/2016)
2016
2018KEGAI. BaroňákIMICT FEEIT
2003
2005
VEGA
V. JančárikKTEE FEEIT
Progressive design and diagnostics methods for energy efficient power devices (APVV-14-0749)
20152018APVV - Všeobecná výzva
IEP FEEIT
2006
2008
VEGA
KRE FEEIT
Properties of nanocrystalline alloys after heavy particles and electrons irradiation (1/0561/17)20172019
VEGA
J. SitekINPE FEEIT
Properties of the graphene-diamond interface: study on the atomic level (APVV-16-0319)
2017
2020
APVV - Všeobecná výzva
M. Vojs
IEP FEEIT
Proposal for candidate institution of Internet Center Training Initiative (ITCI) (ITCI)20012003-- Iný medzinárodný --G. Rozinaj
KTL FEEIT
Proposal of Advanced Methods of Biometric Recognition Based on Face and Iris Images (1/0529/13)
20132016VEGA
ICSM FEEIT
Proposal of Methods of Analysis and Clasification for Biometric Recognition of Human Faces and Trafffic in Communication Networks (1/0214/10)20102011
VEGA
M. OravecICSM FEEIT
Prosody and modification of the speech. (LPP-0078-06)
2007
2010
APVV
KTL FEEIT
Providing next-generation Silicon-based power solutions in transport and machinery for significant decarbonisation in the next decade (826417)
2019
2021
H2020: Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL)
IEP FEEIT
QoS v IMS sieťach (QIS)
2014
2014
-- Iný domáci --S. Klučik
IMICT FEEIT
2005
2007
APVV
J. MurgašIRC FEEIT
2006
2007Bilaterálna spolupráca - SR - ČeskoZ. RiečanováKM FEEIT
Quantum mOnte Carlo: Maximum ACcurancy SImulation of MAtter (APVV-0091-07)
2008
2010APVV
KF FEEIT
Quantum Transport in Focus - QuaTraFo (MERG-CT-2004-510615)
2004
2005Marie Curie Actions - Human resources and mobilityI. Štich
KF FEEIT
Quantum-safe Authenticated Group Key Establishmen (G5448)
2018
2020
NATO
O. GrošekICSM FEEIT
Radiačná dechlorácia polychlórovaných bifenylov v sedimentoch
2016
2016
-- Iný domáci --
INPE FEEIT
Radiation degradation study of structural materials of advanced nuclear power reactors (1/0104/17)
2017
2020VEGAV. SlugeňINPE FEEIT
Radiation hardness of nanocrystalline metallic alloys against different types of radiations (1/0286/12)
2012
2014
VEGA
J. SitekINPE FEEIT
Radiation Induced Terahertz Wave and Power Generation in Magnetic Microwires (4000116936/16/NL/NDe)
2016
2018
-- Iný medzinárodný --INPE FEEIT
Radiation resistant semiconductor sensors for utilization in harsh environment (2/0084/20)
2020
2023
VEGAV. NečasINPE FEEIT
Radioactive materials in innovative nuclear fuel cycles and after terminating the operation of nuclear installations. (1/3160/06)20062008
VEGA
V. Nečas
KJFT FEEIT
Radioactive materials in nuclear installations (1/0863/17)20172020
VEGA
V. NečasINPE FEEIT
Rádioaktívne materiály v perspektívnych jadrových palivových cykloch a v jadrových zariadeniach vyraďovaných z prevádzky (1/0796/13)20132016
VEGA
INPE FEEIT
2006
2008
VEGA
KME FEEIT
Ramanova spektroskopia materiálov a ich rozhraní (1/0275/03)20032005
VEGA
M. Kadlečíková
KME FEEIT
Rast uhlíkových nanorúrok a ich využitie pre senzorické aplikácie
2011
2012
-- Iný domáci --
IEP FEEIT
Realizácia systému Thyreomat na báze PC (AV 809/20002)
2002
2004VTP
KRE FEEIT
Realizovanie autonómnej lietajúcej platformy (2013et019)2014
2014
-- Iný domáci --M. FlorekÚAM FEEIT
Recognition of Human Face Images as the Part of Biometric Methods for Increasing the Security of Open Society. (1/3117/06)
2006
2008
VEGA
KTL FEEIT
Reconstruction of the computer network of the faculty (5 a)
2004
2007-- Iný domáci --
VS FEEIT
REJT (REJT)
2004
2005PhareM. Veselý
KME FEEIT
Remote access to resources for teaching diagnostics of mechatronic systems (016STU-4/2014)
2014
2016
KEGAIEE FEEIT
Research and development of HW and SW modules of positioning sensoric systems carriers (APVV-99-P05305)
2005
2007
APVV
IRC FEEIT
2008
2010APVVM. Žalman
IRC FEEIT
2008
2010
APVVV. Nečas
KJFT FEEIT
2006
2008
APVVM. ŽalmanIRC FEEIT
2008
2010
APVV
KEE FEEIT
Research and development of selected electrotechnical applications of nanocrystalline and amorphous materials. (APVT-99-017904)
2005
2007
APVV
KTEE FEEIT
Research and development of silicon carbide thin film technologies for applications in solar cells and thin film devices (APVV-0443-12)
2013
2016
APVV - Všeobecná výzva
IPAEE FEEIT
20092012
VEGA
KME FEEIT
Research and development of technical equipment of electromagnetic compatibility (EMC) for elect devices with semiconductor inverters used in railway transport. (APVV-99-028105)
2006
2009APVVK. KováčKMer FEEIT
Research and evaluation of quality and efficiency of impregnating materials (APVV-15-0108)
2016
2020
APVV - Všeobecná výzva
M. Váry
IPAEE FEEIT
Research and optimisation of selected parameters of progressive magnetic and multicomponent composite materials and nanomaterials with required properties for applications In electrical and mechanical engineering Industry (1/1163/12)
2012
2015
VEGA
IEE FEEIT
Research and optimization of selected properties of advanced electronic structures and devices prepared on wide (1/0866/11)
2011
2014
VEGA
D. Donoval
KME FEEIT
Research and preparation of perspective magnetic, nanomagnetic and hybrid composite materials for new applications in electrical engineering, elctronics and automobile industry (1/0575/09)20092011
VEGA
J. Sláma
KTEE FEEIT
2010
2011
VEGAR. DosoudilKTEE FEEIT
2002
2004
5. rámcový program
KME FEEIT
Research for GaN technologies, devices, packages and applications to address the challenges of the future GaN roadmap (826392)2019
2021
H2020: Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL)
IEP FEEIT
Research in the advanced control methods of intelligent multi-axis motion systems focused on mobile robotic manipulators (1/0178/13)
2013
2015
VEGA
P. HubinskýIRC FEEIT
Research of boron doped diamond films for highly effective removal of pharmaceuticals, drugs and resistant types of microorganisms from waters (APVV-16-0124)
2017
2020
APVV - Všeobecná výzvaM. VojsIEP FEEIT
2006
2010APVVM. Veselý
KME FEEIT
Research of hybrid powertrain control strategies of vehicles in the term of ecological parameters, economical efficiency and vehicle performances (1/0627/10)20102012VEGA
IPAEE FEEIT
Research of light transport through tubular skylights (APVV-0264-07)20082010APVVA. Smola
KEE FEEIT
Research of magnetic materials intended for elektrical engineering, electronics, data-recording, and applications related to the elektromagnetic compatibility. (1/3096/06)2006
2008
VEGA
KTEE FEEIT
2005
2007
APVV
KASR IRC FEEIT
Research of new design and material solutions for cables to demanding environments with fire hazards, flooding and other. (APVV-15-0110)
2016
2020
APVV - Všeobecná výzva
M. Váry
IPAEE FEEIT
Research of new magnetodielectric ceramic and composite material structures (APVV-16-0059)
20172021
APVV - Všeobecná výzva
IEE FEEIT
Research of nonuniform torsion of cross-sections (1/0453/15)
2015
2017
VEGA
J. Murín
ÚAM FEEIT
Research of physical properties and growth kinetics of black silicon layers (APVV-15-0152)
2016
2019
APVV - Všeobecná výzva
L. HarmathaIEP FEEIT
Research of possibility to application of new composite materials for transport cables (APVV-0257-07)
2008
2010
APVV
KETG FEEIT
research of progressive laser beam welding technologies and systems to use in industry. (APVT-99-002502)20022005
APVV
J. Murgaš
IRC FEEIT
2006
2008
VEGA
KEE FEEIT
Research of Reactive Monomer-free Resins (APVV-0181-11)
2012
2015APVV - Všeobecná výzva
IPAEE FEEIT
Research of supperhard nanocomposite films for stressed joints under increased temperature in biomedicine (1/0264/11)
2011
2014
VEGA
M. VojsKME FEEIT
Research of Technolgies for Supercritical Water cooled Reactors (SCWR Generation IV): experimental Assessment of Innovative Structural Materials and their Degardation Mechanism (1/0339/16)2016
2018
VEGA
M. PetriskaINPE FEEIT
Research of the materials on the basis of inclusion compounds and possibility of their application. (1/1385/04)2004
2006
VEGA
KETG FEEIT
Research of the service robot control with dual visual perception (APVV-0539-11)2012
2015
APVV - Všeobecná výzva
F. Duchoň
IRC FEEIT
Research on carbon-based nanomaterials for the protection and improvement of the environment and human health (1/0785/14)
2014
2016
VEGAM. VojsIEP FEEIT
Research on relation between polarisation and degradation processes in electroinsulating systems (1/4086/07)
2007
2009
VEGA
J. LelákKETG FEEIT
Resonance Free Moving in Mechatronical Actor Systems with Integrated DSP-control (9/2002)
2002
2003
Bilaterálna spolupráca
P. HubinskýKASR IRC FEEIT
REST platforma pre online riadenie experimentov (REST-PORE)2015
2015
-- Iný domáci --M. Gula
ÚAM FEEIT
2008
2010
Leonardo da VinciIRC FEEIT
Riadenie autonómneho lietajúceho prostriedku v neznámom vnútornom prostredí (IRALP)
2019
2019
Mladý výskumník
IRC FEEIT
Riadenie dvojspojkovej prevodovky
2016
2016
-- Iný domáci --ÚAM FEEIT
Riadenie prevádzky v multislužbových telekomunikačných systémoch a sieťach (1/0156/03)
2003
2005
VEGA
I. BaroňákKTL FEEIT
Riadenie samonavádzaného AGV (AGV)
2015
2015
-- Iný domáci --M. Kajan
IRC FEEIT
Riadenie servisného robota20112012-- Iný domáci --
IRC FEEIT
Riadenie zabezpečenia prenosu rozmerných dát v kanáloch s výrazne meniteľnou chybovosťou. (1/8265/01)2001
2003
VEGA
J. PolecKTL FEEIT
Riadený bezdrôtový prenos výkonu
2016
2016-- Iný domáci --
IEE FEEIT
Riadený bezdrôtový prenos výkonu II. (RBPV II.)20172017
Mladý výskumník
IEE FEEIT
Riadený usmerňovač s aktívnym filtrom harmonických prúdov pre inteligentné meniče frekvencie. (APVT-99-026504)
2005
2005APVVM. Žalman
KASR IRC FEEIT
Riadiaci systém pre PC-OTDR reflektometer
2010
2010
-- Iný domáci --
KTEE FEEIT
Robotic laboratory with telepresentation (3/2399/04)20042006
KEGA
J. Dúbravský
KASR IRC FEEIT
Robotics Education driven by Interregional Cooperation (V212 RoboCoop)
2018
2022Interreg Central EuropeR. Balogh
ÚAM FEEIT
Robust and optimal control of mechatronic systems (1/0733/16)
2016
2019
VEGAD. Rosinová
ÚAM FEEIT
Robust MPC for Hybrid Systems (RPHS) (1/1105/11)
2011
2013
VEGAŠ. KozákIRC FEEIT
Robustná lokalizácia pre drony v priemysle 4.0 (1/0599/20)
2020
2022
VEGA
IRC FEEIT
Robustné riadenie systémov (129/194)20022003Bilaterálna spolupráca - SR - ČeskoV. VeselýIRC FEEIT
Role of water in porous structures (2/0146/08)2008
2010
VEGAP. Dieška
KF FEEIT
20012003
VEGA
KF FEEIT
2001
2003
VEGA
L. AndrášikEM IRC FEEIT
Rozpoznávanie 3D tváre (3DROTV)2013
2013
-- Iný domáci --M. Vančo
IMICT FEEIT
Rozvoj a implementácia metód návrhu integrovaných systémov s ultra nízkym napájacím napätím v nanotechnológiách (1/0762/16)
2016
2019
VEGA
D. Arbet
IEP FEEIT
Rozvoj analýzy a zberu dát zo senzorických systémov (SENZA)2014
2014
-- Iný domáci --I. Košč
IEP FEEIT
Rozvoj diagnostiky tranzistorov GaN HEMT optickými metódami (OPTIGaN)20152015-- Iný domáci --J. Priesol
IEP FEEIT
Rozvoj diagnostiky tranzistorov GaN HEMT využitím elektroluminiscencie (LUMIGaN)
20142014-- Iný domáci --IEP FEEIT
2010
2011
KEGAJ. Polec
KTL FEEIT
Rozvoj medzinárodnej spolupráce za účelom transferu a implementácie výsledkov výskumu a vývoja do vzdelávacích programov (26110230085)2013
2015
-- Iný domáci --
2SP FEEIT
Rozvoj metód merania prechodových charakteristík HEMT tranzistorov (ROZHEMT)20132013-- Iný domáci --M. BernátIEP FEEIT
Rozvoj metód zvyšovania efektivity systémov na konverziu energie na čipe (1/0731/20)20202023
VEGA
IEP FEEIT
20032005
Štátny program
KASR IRC FEEIT
R3-PowerUP - 300mm Pilot Line for Smart Power and Power Discretes (737417)
2017
2021
H2020: Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL)
IEP FEEIT
Safe and effective future of nuclear power-engineering (041STU-4/2019)
2019
2021
KEGA
V. Nečas
INPE FEEIT
Safety evaluation of nuclear installations based on Monte Carlo simulation methods (1/0204/13)2013
2016
VEGAV. Slugeň
INPE FEEIT
Safety on machinery (DK/05/B/F/PP-145517)
20052007Leonardo da VinciM. HubaIRC FEEIT
2000
2003
Leonardo da VinciP. BistákKASR IRC FEEIT
Scanning Capacitance Microscope with High Sensitivity and Resolution, and Lateral Force Probe Control. (2/5097/25)20052007VEGAJ. Hribik
KRE FEEIT
Scanning Capacitance Transient Microscope for semiconductor analysis on the nanoscale (2/0107/08)
2008
2010
VEGA
J. Hribik
KRE FEEIT
Scanning hub tranzientový microscope for imaging soft samples and anlýzu (2/0099/14)
20142016VEGA
IEP FEEIT
2007
2008
DAAD
G. JuhásKAIVT FEEIT
SDRLab – Vytvorenie laboratória softvérového rádia (2016vs033)
2017
2017-- Iný domáci --T. Páleník
IMICT FEEIT
Secure post-quantum cryptography (1/0159/17)
2017
2020VEGA
ICSM FEEIT
20102011
VEGA
Ľ. ŠumichrastKTEE FEEIT
2007
2009
VEGA
KTEE FEEIT
2001
2002
Bilaterálna spolupráca - SR - Rakúsko
KME FEEIT
Semiconductor nanomembranes for hybrid devices (APVV-15-0243)
2016
2019
APVV - Všeobecná výzva
J. Cirák
INPE FEEIT
Sensor Technologies enhanced safety and security of buildings and its occupants (ENIAC 621272/2014)
2014
2017
-- Iný medzinárodný --I. HotovýIEP FEEIT
Sensoric Structures Based on Carbon and ZnO Layers for Electrotechnic Applications - Research of their Properties (1/1102/11)20112013VEGA
KME FEEIT
2006
2008
VEGA
KME FEEIT
2006
2008
VEGAI. BalážKRE FEEIT
Simultánna lokalizácia a mapovanie pomocou vizuálneho systému (SLAM-VS)2020
2021
Mladý výskumník
M. LučanIRC FEEIT
Six-port Reflectometer Integration (4/0017/05)2005
2008
VTPM. TomáškaKME FEEIT
Skúmanie biologických vplyvov MW žiarenia
20102010
-- Iný domáci --
P. KupecKRE FEEIT
Skúmanie vplyvu technologických podmienok rastu na kvalitu InGaAsN/GaAs heteroštruktúr pre solárne aplikácie (SOLAR2)
2015
2015-- Iný domáci --A. KósaIEP FEEIT
Skvalitnenie prípravy študentov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia na ich budúce povolanie (13120120100)20042008
Európsky sociálny fond
KASR IRC FEEIT
Skvalitnenie procesu prípravy študentov na pracovné pozície s vplyvom na zvýšenie bezpečnosti prevádzky a vyraďovania jadrových elektrární (3/7241/09)
2009
2011KEGA
KJFT FEEIT
Slovak University of Technology Students Vocational Training Placements in Europe - SUTSE (SK/04/A/F/PL-401204)20042006
Leonardo da Vinci
M. VeselýKME FEEIT
Smart cities and smart energy backbone (APVV-15-0326)
2016
2019
APVV - Všeobecná výzvaF. JaníčekIPAEE FEEIT
Smart grid as part of power distribution networks - new measurement methods and consumption control methods (1/1100/12)
2012
2015
VEGA
A. BeláňIPAEE FEEIT
Smart Grids, Energy Self-Sufficient Regions and their Integration in Existing Power System (1/0640/17)
2017
2020VEGAA. BeláňIPAEE FEEIT
SMART sensor systems based on organic electronics for helath monitoring and improvement of life quality (APVV-0819-12)
2013
2016
APVV - Všeobecná výzva
M. Weis
IEP FEEIT
Smart structures and dynamics laboratory (011STU-4/2020)
2020
2022
KEGA
ÚAM FEEIT
"SMArt systems Co-design" (288827-7RP-SMAC-Donoval)2011
2014
International cooperationD. Donoval
ME IEP FEEIT
Smart-system for monitoring and prevention of healty heart based on latest organic electronics technologies (APVV-15-0763)20162019
APVV - Všeobecná výzva
D. DonovalIEP FEEIT
Social and Human Consequences of Globalization (SVF_1/1299/04)
2004
2006VEGAM. BrinzováIRC FEEIT
Softvérová extrakcia charakteristických vlastností daktyloskopických vzorov a možnosti jej aplikácií v súčasnej daktyloskopii (FingerDetective2013)20132013
-- Iný domáci --
P. Marák
ICSM FEEIT
20092011
VEGA
KAIVT FEEIT
Sophisticated control methods for multi ? axis motion systems. (1/3120/06)
2006
2008
VEGA
L. JurišicaKASR IRC FEEIT
20062008
VEGA
P. FarkašKTL FEEIT
Space for Education, Education for Space (4000117400/16/NL/NDe)2016
2018
-- Iný medzinárodný --P. ValkoINPE FEEIT
2002
2005
VTP
KME FEEIT
Special methods for characterization and diagnostics of advanced semiconductor micro/nanostructures and devices. (1/0921/13)
2013
2016
VEGA
IEP FEEIT
Spracovanie audio, video a biomedicínskeho signálu s využitím neštandartných algoritmov číslicového spracovania signálov (1/0146/03)
2003
2005
VEGA
G. RozinajKTL FEEIT
20012003
VEGA
KM FEEIT
Stanovenie indukovanej aktivity konštrukčných materiálov reaktorov (SIAKMR)2020
2021
Mladý výskumník
INPE FEEIT
Stanovenie priestorových váhových funkcií ex-core detektorov pre reaktor VVER-440 (SPEFD)
2020
2021Mladý výskumníkP. HausnerINPE FEEIT
STELA - STU Graduates in EU Labour Market (123220399)20122014Mobility
2SP FEEIT
Stojan na testovanie riadiacich algoritmov kvadrokoptéry (SNTRAK)
20142014-- Iný domáci --
IRC FEEIT
Strategic Alignment of Electrical Engineering in european Higher Education Institutions
2012
2016
Academic and Structural Networks
J. JasenekIEE FEEIT
STRESSMOL - STRESS-controlled MOLecular-electronics (Nem/Slov)20042006Bilaterálna spolupráca - SR - NemeckoI. Štich
KJFT FEEIT
Structural and magnetic changes of disordered and nanocrystalline alloys (1/0606/09)20092011VEGAKJFT FEEIT
Structural and magnetic properties of ion irradiated metallic glasses (SK-PL-0032-12)
2013
2013Bilaterálna spolupráca - SR - PoľskoINPE FEEIT
2010
2011
Bilaterálna spolupráca - SR - Poľsko
KJFT FEEIT
Structural Transformations of Amorphorus Alloys for Energy Applications (IAEA/CRP 17230/RO)
2012
2014
-- Iný medzinárodný --M. MiglieriniINPE FEEIT
Structures and materials for ion beam lithography (S/R-Bil.)
2001
2003Bilaterálna spolupráca - SR - RakúskoP. Kováč
KJFT FEEIT
20032005Bilaterálna spolupráca - SR - RakúskoP. Kováč
KJFT FEEIT
2000
2002
Leonardo da Vinci
KME FEEIT
Students Gaining Experience in European Companies (STUGE) (SK/02/A/F/PL-201226)20022003
Leonardo da Vinci
KME FEEIT
2005
2007
VEGA
P. Dieška
KF FEEIT
20032004
Bilaterálna spolupráca
KJFT FEEIT
Study of boron doped diamond electrodes for detection and elimination of pharmaceuticals, drugs and selected resistant bacteria In wastewaters. (1/0558/17)
20172020VEGAM. VojsIEP FEEIT
20092012APVV - Program LPPV. TvarožekKME FEEIT
Study of fast phase transitions in superconductors leading to topological defects creation. (1/2019/05)2005
2007
VEGA
KF FEEIT
Study of charge transfer in ordered organic molecular systems (1/0879/11)
2011
2013
VEGA
J. Cirák
KF FEEIT
Study of innovative technologies for fabrication of human biosignal measurement systems (1/0854/16)
20162019
VEGA
M. Daříček
IEP FEEIT
Study of novel materials for hybrid (inorganic/organic) electronics (2/7118/27)
2007
2009
VEGA
R. DurnýKF FEEIT
2006
2008
VEGA
KJFT FEEIT
Study of structural and magnetic features of 3-d transition element Fe, Co, Ni based nanophase and amorphous systems. (APVT - 20-008404)
2005
2007
APVVKJFT FEEIT
2006
2009
APVV
D. Donoval
KME FEEIT
2006
2009
APVV
KTEE FEEIT
Support for participants in ICT Priority by network for IST under the transition, 7 RP ( IDEALIST7FP, IST-6-045059)
2006
2008Information society technologies (IST)
KME FEEIT
Support Measures for Enabling Axxess to and RTD Co-operation with (IST-2000-26437)
2000
20025. rámcový programM. Veselý
KME FEEIT
Support of education in the field of power engineering in secondary and primary schools (018STU-4/2012)
20122014
KEGA
IPAEE FEEIT
2003
2010
Štátny programKMer FEEIT
Support to the Slovak Academic Network for Building Regional Awareness (ICA1-CT-2000-508 SLAN_BRAW)
2000
2003
5. rámcový program
KME FEEIT
2003
2004
DAAD
V. NečasKJFT FEEIT
Surfice Modification of Melt-spun metallic Alloys (17/2002)
2002
2003
Bilaterálna spolupráca
BOZaPO TPO SOFS Dek FEEIT
2011
2014
INTERREG IVC
F. JaníčekIPAEE FEEIT
SUWAM - Sucessful Way through the Training to the EU Market (SK/04/A/F/PL-401220)
2004
2006
Leonardo da Vinci
KME FEEIT
2006
2008
VEGA
KM FEEIT
2008
2010
VEGAG. Juhás
KAIVT FEEIT
Syntéza elektronických kompozitných materiálových štruktúr a analýza ich elektromagnetických a mikrovlnných absorpčných vlastností (SEKMAV)2019
2019
Mladý výskumník
IEE FEEIT
Syntéza nelineárnych systémov s obmedzeniami (1/0145/03)2003
2005
VEGA
M. HubaKASR IRC FEEIT
Syntéza uhlíkových nanomateriálov z kvapalných prekurzorov (1/0554/20)
20202023VEGAIEP FEEIT
Systém efektívneho vzdialeného riadenia pre servisný robot20162016
-- Iný domáci --
IRC FEEIT
Systém monitorovania experimentálneho zariadenia na meranie emitacie neutrónového zdroja20162016
-- Iný domáci --
Š. ČerbaINPE FEEIT
Systém na výrobu nylonových aktuátorov (SNVNA)
2019
2019
Mladý výskumník
M. Minár
ÚAM FEEIT
Systém spracovania údajov akumulátorovej sústavy elektromobilu (2016et003)2017
2017
-- Iný domáci --M. Bugár
ÚAM FEEIT
Šírenie vĺn vo fotonických a plazmonických štruktúrach (SIFOP)
20132013
-- Iný domáci --
G. Kajtár
INPE FEEIT