Oct 29, 2020   0:56 a.m. Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Academic information system

Faculty of Electrical Engineering and Information Technology - list of projects


Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 1018

State
Name
From
Until
TypeSupervisor
Department
Príprava a analýza progresívnych mikroelektronických štruktúr a prvkov podporená modelovaním a simuláciou (1/9042/02)
2002
2004
VEGA
KME FEEIT
A comparison between mechanical and electrical degradation of photovoltaic devices after forced ageing (SK-AT-0008-12)
2013
2014
Bilaterálna spolupráca - SR - Rakúsko
IPAEE FEEIT
A new Generation Digital Radiology Kit. (APVV-99-P06305)
2005
2007
APVV
KJFT FEEIT
A system for guarding the faculty building (5 e)20062007-- Iný domáci --
Dek FEEIT
2004
2007
NATO
KF FEEIT
Ab-initio approach to conductance of quantum junctions accounting for dynamical correlation of electrons. (1/2020/05)20052007VEGAP. Bokes
KF FEEIT
Absolventi STU v prostredí európskeho trhu práce (113221199)
2011
2012
Leonardo da Vinci
M. Veselý
2SP FEEIT
2008
2011
-- Iný medzinárodný --V. SlugeňKJFT FEEIT
2003
2004
5. rámcový programV. ŠályKETG FEEIT
ACUMED - Innovation program aimed on creation of modern study materials for medical high schools (13120120214)2007
2008
Európsky sociálny fondF. Lehocki
KAIVT FEEIT
Adaptácia doručovania multimediálneho obsahu (ADAPT)2019
2019
Mladý výskumníkA. Polakovič
IMICT FEEIT
20092012VEGAP. Farkaš
KTL FEEIT
Advanced computational methods in solid mechanics. (APVT-51-003702)2002
2005
APVVJ. Murín
KMech FEEIT
Advanced Control Methods and Algorithms for Industrial Processes (SK-BG-0035-10)
2012
2012Bilaterálna spolupráca - SR - BulharskoIRC FEEIT
Advanced Control Methods based on FPGA Structures (APVV-0772-12)
20132017
APVV - Všeobecná výzva
A. KozákováÚAM FEEIT
2009
2011VEGA
IRC FEEIT
Advanced control of mechatronic systems (1/0153/03)
2003
2005
VEGA
L. JurišicaKASR IRC FEEIT
Advanced decentralized control methods in network control systems (APVV-0211-10)
2011
2014
APVV - Všeobecná výzva
V. VeselýIRC FEEIT
Advanced Image Processing Algorithms for Effective Human Face Retrieval and Coding (1/0961/11)
2011
2013
VEGA
J. Pavlovičová
KTL FEEIT
Advanced low dimensional structure development based on compound A3 B5, A2 B6 (1/3108/06)
2006
2008
VEGA
KME FEEIT
2004
2007
Bilaterálna spolupráca
KME FEEIT
Advanced Materials and Smart Structures for Electrical Engineering, Electronics and Biomedical Applications Based on Micro- and Nano-sized Ferrite Particles (APVV-0062-11)
2012
2015APVV - Všeobecná výzva
IEE FEEIT
Advanced materials, process and structures of organic electronics (APVV-0262-10)
2011
2014APVV - Všeobecná výzva
KME FEEIT
Advanced materilas and Smart Structures for progressive Applications in electrical Engineering, Elecronics and Other Fields Based on Micro-and Nano-siyed Ferrite Particles (APVV-15-0257)
20162020
APVV - Všeobecná výzva
IEE FEEIT
20082010APVVI. HotovýKME FEEIT
Advanced Methods and Simulations of SMART Mechatronic Systems (APVV-0246-12)
2013
2016
APVV - Všeobecná výzva
ÚAM FEEIT
Advanced methods for identification of magnetic parameters of ferromagnetic materials aimed at construction materials inspection and electrical steels diagnostics. (1/1325/12)
20122014VEGAE. UšákIEE FEEIT
Advanced methods for networked control systems (1/0592/10)
2010
2011
VEGA
IRC FEEIT
Advanced methods for nonlinear modeling and control of mechatronic systems (1/0937/14)
20142017VEGAÚAM FEEIT
Advanced methods of image processing used in visual systems and their implementation to the educational process (003STU-4/2014)
2014
2016KEGAF. DuchoňIRC FEEIT
Advanced methods of non-destructive defectoscopy and diagnostics of construction units based on analysis of magnetisation processes in ferromagnetic and ferrimagnetic materials. (1/0320/19)
2019
2021
VEGA
IEE FEEIT
Advanced methods of robust and optimal control (1/1241/12)
2012
2015
VEGA
IRC FEEIT
Advanced Multimedia Services in the Environment of ICT Future Networks (APVV-0258-12)20132016APVV - Všeobecná výzva
IMICT FEEIT
Advanced opto and microelectronic devices based on organic materials, ADOPMOD (APVV-0290-06)
2007
2010
APVV
KME FEEIT
Advanced parametric test methods for reliability enhancement of mixed-signal circuits and systems (1/0285/09)
2009
2012
VEGA
V. StopjakováKME FEEIT
Advanced piezoelectric MEMS pressure sensors (APVV-0450-10)
20112014
APVV - Všeobecná výzva
V. Kutiš
KMech FEEIT
Advanced RF Transceivers for 5G base stations based on GaN Technology (783274)
2018
2021
H2020: Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL)
IEP FEEIT
Advanced Semiconductor Heterostructures and Nanostructures - Characterization and Processing for Optoelectronic Devices (Pol/Slov/W)19992002
Bilaterálna spolupráca - SR - Poľsko
KME FEEIT
Advanced Semiconductor Heterostructures and Nanostructures Characterization and Processing for Optoelectronic Devices (S/P-B-kov)20062008MVTS
KME FEEIT
Advanced Semiconductor Heterostructures and Nanostructures Characterization and Processing for Optoelectronics Devices (Slo/Poľ)20032005
Bilaterálna spolupráca - SR - Poľsko
KME FEEIT
Advanced simulation systems in courses of the new study program Production Technologies. (3/2411/04)20042006
KEGA
IRC FEEIT
Advanced technology of organic electronics-based sensors (APVV-17-0501)
2018
2021
APVV - Všeobecná výzvaIEP FEEIT
AFM: Imaging, manipulation, atomic-scale simulation (APVV-18-0211)
2019
2022APVV - Všeobecná výzvaM. KonôpkaINPE FEEIT
Algebraic approach to nonlinear systems: theory and applications (1/0369/10)
2010
2011
VEGA
IRC FEEIT
2006
2009APVV
IRC FEEIT
Algorithm of collective intelligence: Interdisciplinary study of swarming behaviour in bats (APVV-17-0116)2018
2022
APVV - Všeobecná výzva
IRC FEEIT
2006
2008
VEGA
P. PodhradskýKTL FEEIT
Algorithms and Methods of Multimedia Signals Processing for Human Computer Interaction (HCI) (1/0718/09)2009
2011
VEGA
KTL FEEIT
Algoritmy riadenia rekuperácie energie pri brzdení elektromobilu (ALRIREK)
2013
2013
-- Iný domáci --
IPAEE FEEIT
2006
2008
VEGAV. SmieškoKMer FEEIT
Analyse and processing low-level ECG signals using diagnostic in practice (AV/1103/2004)2004
2006
VTPG. RozinajKTL FEEIT
Analysis and Desing of Advances Multiservivr Networks supporting Mobility, Multimedia and Internetworking. (COST279/2)20012005
COST
KTL FEEIT
Analysis and characterization of advanced power electronic devices supported by 2/3D electrothermal modeling and simulation (1/0491/15)2015
2018
VEGA
IEP FEEIT
Analysis and proposal for advanced optical access networks in the NGN converged infrastructure utilizing fixed transmission media for supporting multimedia services (1/0106/11)
2011
2013
VEGAR. RókaKTL FEEIT
Analysis and proposal of applications for advanced networks in the NGN infrastructure utilizing fixed metalic transmission media for supporting multimedia services and mutual interconnection various technologies and networks (1/0396/08)2008
2010
VEGA
KTL FEEIT
Analýza a zber dát z fotovoltaických a senzorických systémov (SenzLAB)
2015
2015
-- Iný domáci --
IEP FEEIT
Analýza elektromagnetických polí vonkajších elektrických vedení (2015et008 )20162016
-- Iný domáci --
Ž. Eleschová
IPAEE FEEIT
Analýza energetickej bilancie PEM palivového článku a návrh potrieb na realizáciu experimentálnej kvantifikácie overovaných napäťových strát (APEM)
2019
2019Mladý výskumníkK. OndrejičkaÚAM FEEIT
Analýza energetickej bilancie PEM palivového článku a návrh potrieb na realizáciu experimentálnej kvantifikácie overovaných napäťových strát. Časť 2. (APEM2)
2020
2021
Mladý výskumník
ÚAM FEEIT
Analýza energetickej odolnosti moderných výkonových MOSFET tranzistorov integrovaných v DC-DC meničoch v podmienkach UIS testu podporená modelovaním a simuláciou (HEAT)
2012
2013
-- Iný domáci --J. MarekIEP FEEIT
Analýza hardvérovej realizovateľnosti jadra operačného systému reálneho času na čipe (RTOSoC)20172017Mladý výskumníkL. Kohútka
IEP FEEIT
20032005
VEGA
KMech FEEIT
Analýza návrhu UWB antény na čipe pre aktívne senzorické implantáty20162016
-- Iný domáci --
M. Kováč
IEP FEEIT
Analýza nízkofrekvenčných šumov GaN HEMT tranzistorov (NOISEGaN)2019
2019
Mladý výskumník
IEP FEEIT
Analýza prozódie reči v rámci multimodálneho rečového syntetizátora
2011
2012
-- Iný domáci --A. TóthováIMICT FEEIT
Analýza vplyvu prevádzkových parametrov na kvalitu hlasu v IMS sieťach (AVPPKHIS)
2012
2013
-- Iný domáci --
IMICT FEEIT
Analýzy vybraných materiálov tlakovej nádoby reaktora za účelom predĺženia prevádzkovej životnosti (AMTNR )
2020
2021
Mladý výskumník
INPE FEEIT
Antiplagiarism analysis of non-textual data (APVV-0469-12)
20132017APVV - Všeobecná výzvaJ. Grman
IEE FEEIT
Aplication of Positron annihilation tu study of neutron embrittlement of the materials used in fusion technology (FUSION)200320066. rámcový programV. Slugeň
KJFT FEEIT
Aplikácia optických a elektrochemických meracích metód pre selektívnu identifikáciu rôznych typov sacharidov v roztokoch (TECH4SUGAR)20192019
Mladý výskumník
IEP FEEIT
Aplikovaný výskum a vývoj inovatívnej technológie pre ultra hlboké geotermálne vrty (26240220042)
2011
--
-- Iný domáci --
M. Žiška
DHR SOFS Dek FEEIT
Aplikovaný výskum technológie plazmotermických procesov (26240220070)
20112014-- Iný domáci --PS DHR SOFS Dek FEEIT
Aplikovaný výskum v oblasti optimalizácie a riadenia energetických sústav v dobe smart grid (26240220069)
2011
2014
-- Iný domáci --
IPAEE FEEIT
2004
2006
APVV
KM FEEIT
Application of artificial intelligent methods in modelling and control of critical processes in power industry. (APVT-20-031404)2005
2007
APVV
IRC FEEIT
Application of biosensors, biomaterials and biosignals in medicine. (FCHPT_AV/4/0103/06)
2006
2009
VTP
KAIVT FEEIT
2006
2009
VTP
F. LehockiKAIVT FEEIT
Architectural aspects of exterior lighting of monumental objects and aggregates. (1/3302/06)
2006
2008
VEGA
KEE FEEIT
Aspekty a faktory vedúce k malému záujmu o štúdium technických odborov (SK-CZ-2013-0174)20142015
Bilaterálna spolupráca - SR - Česko
Ľ. Stuchlíková
IEP FEEIT
Assessment of reaction time and movement velocity (agility) parameters by processing electromyographic signals (1/1177/12)
20122014
VEGA
P. MiklovičSTI FEEIT
2010
2011
DAAD
KTL FEEIT
2008
2008
COST
KRE FEEIT
Automated robotic assembly cell as an instrument of concept Industry 4.0 (APVV-16-0006)
2017
2020
APVV - Všeobecná výzvaF. DuchoňIRC FEEIT
Automatické generovanie trajektórii pre roboticky manipulátor
2018
2018
Mladý výskumník
IRC FEEIT
Autonómne sledovanie pohyblivého cieľa (2017et012)20182018-- Iný domáci --K. ŽákováÚAM FEEIT
Autonómny systém na 3D tlač vo vesmíre (2017et005)2018
2018
-- Iný domáci --
IRC FEEIT
Autonómny systém na 3D tlač vo vesmíre (2018et015)
2019
2019
-- Iný domáci --
IRC FEEIT
2007
2008
DAAD
M. Huba
KAR IRC FEEIT
AUTOWELDLINK-Vysokoproduktívne automatizované zváranie veľkokapacitných nádrží a potrubí (26240220033)2010
2014
-- Iný domáci --
IRC FEEIT
Benchmarking of Advanced Materials Pre-selected for Innovative Nuclear Reactors (16735/RO-IAEA-Degmova)
2011
2018
-- Iný medzinárodný --
INPE FEEIT
Benchmarkové úlohy pre reaktory VVER-440 (BU-40)2014
2014
-- Iný domáci --
J. Lűley
INPE FEEIT
BEZ NÁZVU (PL-0125)
2003
2004
CEEPUSKESP FEEIT
BEZ NÁZVU (CPNR: H-0183-04/05)
2004
2005
CEEPUS
KTL FEEIT
BG-1103 Modelling, Simulation and Computer-aided Design in Engineering and Management (CEEPUS III.)
2018
2019
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
ÚAM FEEIT
Biocompatible thin films for medical application (LPP-0149-09)2009
2012
APVV - Program LPP
M. VeselýKME FEEIT
BioDaT (2012et001)
2013
2013
-- Iný domáci --
ICSM FEEIT
Bioinspired multirobot coordination system (APVV-0261-10)
20112014
APVV - Všeobecná výzva
P. Hubinský
IRC FEEIT
Bórom dopované diamantové vrstvy pre elektrochemické aplikácie (BDDSENS)20122013-- Iný domáci --IEP FEEIT
Broadband MEMS detector of terahertz radiaton (APVV-14-0613)
2015
2018
APVV - Všeobecná výzvaV. KutišÚAM FEEIT
2007
2007
-- Iný domáci --IRC FEEIT
2009
2011
KEGA
IRC FEEIT
CAE Laboratory for New Study Program Applied Mechatronics (015STU-4/2012)
2012
2014
KEGA
ÚAM FEEIT
Carbon nanomaterials for sensoric applications (APVV-0365-12)
2013
2016
APVV - Všeobecná výzvaIEP FEEIT
Carbon Nanotubes and their Emission Properties (1/2040/05)2005
2007
VEGAJ. JaníkKME FEEIT
19982002SR - JaponskoKF FEEIT
2005
2007Európsky sociálny fondP. PíšKRE FEEIT
Center of Advanced Devices in Electronic and Electrical Engineering. (CENG I/1/2005)
2005
2008
OP VaV
R. Durný
KF FEEIT
2007
2007
-- Iný domáci --
VS FEEIT
Centre of Exelence NAno-MIcro-electronic, Optoelectronic and Sensoric Technologies (VVCE-0049-07)2008
2011
APVV
D. DonovalKME FEEIT
Centrum excelentnosti pre návrh, prípravu a diagnostiku nanoštruktúr pre elektroniku a fotoniku - NanoNet (26240120010)
20092011
-- Iný domáci --
IEP FEEIT
Centrum excelentnosti pre návrh, prípravu a diagnostiku nanoštruktúr pre elektroniku a fotoniku 2 - NanoNet 2 (26240120018)
2010
2012
-- Iný domáci --D. Donoval
IEP FEEIT
Centrum pre prevádzku a vyraďovanie jadrových zariadení (CEPVYJZ) (001STU-2/2014)
20142016-- Iný domáci --V. Slugeň
INPE FEEIT
CEVATECH ? Centrum inovácií v oblasti vákuových technológií (13120200001)2005
2005
Európsky sociálny fondM. Veselý
KME FEEIT
2003
20055. rámcový programA. Smola
KEE FEEIT
Codes for communicating with spacecrafts in deep space (1/0477/18)
2018
2021
VEGAIMICT FEEIT
Cognitive, personal and psychophysiological factors of the stress in the context of the relationship between anxiety and allergies and their optimalisation (APVV-0496-12)
20132017APVV - Všeobecná výzva
IEP FEEIT
2008
2009
APVV
P. MarkošKF FEEIT
Collaborative robot for use in the laboratory (APVV-17-0214)
2018
2020
APVV - Všeobecná výzva
IRC FEEIT
Communication Infrastructure for Information Society - Next Generation Networks (AV/1002/2004)2004
2006
VTP
KTL FEEIT
Competence centre of inteligent technologies. (ITMS 26240220072 )
2011
2014
OP VaV
IAlC IAC FCFT
Computational modelling of mechanical and mechatronic parts made of new composites with varying properties (1/0534/12)
2012
2014VEGAJ. Murín
ÚAM FEEIT
Computer -aided desing in nanotechnology. Self-assembled monoalyers and molecular eletronics (APVT-20-019202)2002
2005
APVV
I. Štich
KF FEEIT
Computer aided robust nonlinear control design (APVV-0343-12)
2013
2017
APVV - Všeobecná výzvaÚAM FEEIT
CONNECT - Innovative smart components, modules and appliances for a truly connected, efficient and secure smart grid (737434)
20172020H2020: Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL)V. Stopjaková
IEP FEEIT
Construction materilas for fission and fusion reactors (1/0477/16)
20162019VEGAINPE FEEIT
Constuction and control of micro-electro-mechanical elements and devices (2/0006/10)
2010
2012
VEGA
R. Harťanský
KMer FEEIT
Contract study: Proton irradiation of samples using cascade accelerator. (Slov/Hol-VTS-SLU-IE.B100863)
2005
2006
Bilaterálna spolupráca
KJFT FEEIT
Contractual Relations and increasing of Ability Compete in the Conditions of European Integration (1/1223/04)20042006VEGA
IRC FEEIT
Control and modelling of mechatronic systems in emobility (1/0745/19)
2019
2022
VEGA
M. HubaÚAM FEEIT
2006
2008VEGAV. VeselýIRC FEEIT
Control of dynamic systems under the conditions of uncertainty (1/0475/16)20162019
VEGA
IRC FEEIT
Control Systems for Cutting Centers (APVT-99-006802)20022004APVVM. Žalman
KASR IRC FEEIT
Control Systems for Energy Beam Cutting Centers (APVV-0504-12)2013
2015
APVV - Všeobecná výzva
A. VitkoIRC FEEIT
2009
2011
VEGA
KF FEEIT
Convergence of automation and advanced ICT (038STU-4/2018)
2018
2020
KEGAÚAM FEEIT
Cooperation Center for the transfer of innovative Technologies from research to industry (SUSPP-0008-09)2009
2013
APVVF. UherekKME FEEIT
Cooperative education in nanotechnologies and nanosciences (025STU-4/2020)
2020
2022
KEGAJ. CirákINPE FEEIT
Coordinated action of VVER safety. (COVERS - 012727)
2005
2007
6. rámcový programKJFT FEEIT
2007
2011
COST
KRE FEEIT
Cross-Layer Optimization of Wireless Systems Throughput (1/0789/15)
2015
2017
VEGA
J. PolecIMICT FEEIT
CRUISE - Creating Ubiquitous Intelligent Sensing Enviroments (CRUISE FP6 - IST - 4-027738 )
2006
2007
Information society technologies (IST)
KTL FEEIT
CRUISE-complements (CRUISE FP6 - IST - 4-027738)
2007
2008
-- Iný domáci --
KTL FEEIT
2010
2011
Bilaterálna spolupráca - SR - FrancúzskoO. GrošekKAIVT FEEIT
Cryptography brings security and freedom (NIL SK06-IV-01-001)
2014
2016-- Iný medzinárodný --ICSM FEEIT
Číslicové spracovanie obrazových a rečových signálov, sieťové protokoly, modelovanie komunikačných prostredí a implementácia multimediálnych služieb v prostredí novej generácie konvergovaných sietí (1/0147/03)
2003
2005
VEGA
KTL FEEIT
Čisté priestory vo virtuálnej realite (CLE-VR)
2019
2019Mladý výskumníkS. SedlákIEP FEEIT
De-identification for privacy protection in multimedia content COST IC1206
2013
2017
COSTA. PřibilováIEP FEEIT
Deposition of NiO thin films and optimization of their operation parameters for toxic gas sensing applications. (Gr/Slov/05/FEI)2005
2007
Bilaterálna spolupráca - SR - Grécko
KME FEEIT
Depth profiling radiation induced defect concentration in ITER structural materials using Pulsed Low Energy Positron System (PLEPS) (SSA)20072009Euratom
KJFT FEEIT
Design and realization of education in interdisciplinary branches on international level (019STU-4/2012)
2012
2014
KEGAM. PavlovičINPE FEEIT
Design of progressive algorithms for the radio-communication network topology optimisation, in term of the cost minimalisation, using the geographic information system (GIS) of Slovak republic (1/2047/05)2005
2007
VEGA
KRE FEEIT
Design optimization of low-power digital and mixed integrated systems (1/1008/12)
2012
2015
VEGA
E. Gramatová
ICSN FIIT
Design, preparation and characterization of high speed power electronic devices based on submicron semiconductor suppored by 2/3-D modeling and simulation (1/0742/08)
2008
2010
VEGA
KME FEEIT
Design, preparation and characterization of materials and structures inorganic organic hybrid integrated photonics (APVV-14-0716)
2015
2016
APVV - Všeobecná výzva
IEP FEEIT
2006
2008KEGAV. Liška
KM FEEIT
Desing. And security of cryptographic applications. (1/3115/06)2006
2008
VEGA
O. Grošek
KAIVT FEEIT
2005
2007
VEGA
KME FEEIT
Detection of ionizing particles using sensors base on semi-insulating GaAs and 4H-SiC for high energy physics (2/0152/16)
2016
2019
VEGAV. NečasINPE FEEIT
Detekcia kognitívnych porúch na základe sledovania pohybu očí (1/0440/19)
2019
2021
VEGA
IMICT FEEIT
Detekeia strihov vo videosekvenciách
20112012-- Iný domáci --L. ČížováIMICT FEEIT
2007
2007
-- Iný domáci --
J. ŠkodaVS FEEIT
Development and application of diagnostic methods for assessment of semiconductor devices and integrated circuits. (4/0022/05)2005
2008
VTP
KME FEEIT
2009
2012
VEGAJ. KováčKME FEEIT
Development and characterization of modern micro and nanostructures for optoelectronic and photonic devices (1/0739/16)
2016
2019
VEGA
IEP FEEIT
Development and implementation of analog integrated systems for ultra low-voltage applications (APVV-15-0254)
2016
2019
APVV - Všeobecná výzva
IEP FEEIT
2006
2008
VEGA
M. HubaKASR IRC FEEIT
Development and optimization of preparation process of new generation of high speed power semiconductor devices and integrated ion submicron technology (APVT-20-013902)20022005
APVV
D. DonovalKME FEEIT
Development of an autonomous vehicle using open electric car platform (APVV-17-0190)2018
2022
APVV - Všeobecná výzva
A. KozákováÚAM FEEIT
2019
2022
Interreg Central EuropeF. JaníčekIPAEE FEEIT
Development of distance and electronic learning at FEI STU (5 c)2006
2007
-- Iný domáci --
IRC FEEIT
Development of European Labor Market Through the Knowledge Gained from the Student mobilities (SR/05/A/F/PL/5032119)
2006
2007
Leonardo da Vinci
M. Veselý
KME FEEIT
2004
2005
Bilaterálna spolupráca - SR - Nemecko
KRE FEEIT
Development of characterisation methods and analysis of reliability of modern GaN power devices supported by 2/3D modelling and simulation (1/0727/19)
20192022VEGAIEP FEEIT
Development of methodology and equipment for non-invasive biomedicine monitoring and analysis of physiologic and psycho-physiologic processes (VTP1013/2003)2003
2006
VTPV. Stopjaková
KME FEEIT
Development of methods for High Frequency Characterization of Advanced Electronic Devices (AV/806/2002)
2003
2006
VTPKME FEEIT
Development of new methods of ferromagnetic materials magnetic parameters measuremnet focused on non-destuctive testing of construction steel and diagnostics of electrical steel (1/0571/15)
2015
2017VEGAV. JančárikIEE FEEIT
2005
2008APVVM. Veselý
KME FEEIT
Development of new technology processing and characterization methods of advanced electronic and photonics structures and devices (SK-PL-0005-12)20132014Bilaterálna spolupráca - SR - PoľskoJ. Kováč
IEP FEEIT
Development of Norwegian - Slovak cooperation in cryptology (NIL - I - 004 (CryptoCom))2008
2010
NIL Fund (Norway - Iceland -Lichtenstein Fund)
O. GrošekKAIVT FEEIT
Development of on-chip energy harvesters towards self-powered electronic systems (APVV-19-0392)
2020
2023
APVV - Všeobecná výzvaV. StopjakováIEP FEEIT
20072007MVTS
KME FEEIT
2007
2009
VEGA
J. MurínKMech FEEIT
Development of the software platform for estimation and optimization of cost for decommissioning of nuclear installations based on the international standard ISDC to ensure the safe and effective decommissioning (APVV-15-0558)2016
2018
APVV - Všeobecná výzva
V. NečasINPE FEEIT
Development of virtual laboratory for implementation of advanced methods of teaching in the new study program Electromobility (035STU-4/2014)
2014
2016KEGAV. Ferencey
ÚAM FEEIT
DiaDAQ (2013et004)20142014
-- Iný domáci --
M. Tárník
IRC FEEIT
DiaDAQ -- Real Time (DDRT)
2015
2015
-- Iný domáci --
IRC FEEIT
2009
2011
VEGA
KTEE FEEIT
2003
2005
VEGA
KETG FEEIT
Diamond electrodes for decontamination of industrial wastewaters and hydrogen generation (Diaclean) (DAAD 2018-2019)
2018
2019
Program des Projektbezogenen Personeustauschs /PPP/
M. VojsIEP FEEIT
Diamond electrodes for electrochemical applications (APVV-0548-07)20082010
APVV
M. VeselýKME FEEIT
Digital processing of Audio,Video and Biomedical Signals (VTP č.102/VTP/2000)2000
2007
VTP
KRE FEEIT
Digital Signatures Power Analysis Attack and Countermeasures (APVV-0586-11)20122015APVV - Všeobecná výzvaO. Grošek
ICSM FEEIT
20032005VEGA
KEE FEEIT
20082009
-- Iný domáci --
F. Janíček
KEE FEEIT
Dobudovanie Národného centra pre výskum a aplikácie obnoviteľných zdrojov energie (26240120028)2011
2012
-- Iný domáci --
IPAEE FEEIT
Doktorandi pre modernú priemyselnú automatizáciu v SR (13120200115)
2006
2008
Európsky sociálny fond
IRC FEEIT
Doped Carbon Films for Tool Engineering and Electronic Applications (AV 4/0124/06)
2006
2008
VTP
R. RedhammerKME FEEIT
Doping and surface modification of zinc-oxide thin films (SK-SRB-0012-09)
2010
2011
Bilaterálna spolupráca - SR - Srbsko
V. TvarožekKME FEEIT
Dopravný smart monitorig -- optický vláknový senzorický systém (088/15_RT)
2015
2016-- Iný domáci --
IEE FEEIT
Dynamic contact problems (1/0426/12)
2012
2015VEGAI. BockICSM FEEIT
Dynamics of Institution and Markets in Europe (513396)
2005
2006
6. rámcový program
IRC FEEIT
Education Innovation in Digital Image Processing, Biometrics, Machine Learning and Neural Networks (010STU-4/2014)20142016KEGAIMICT FEEIT
EDUCTV ? educational programme for SME employees providing services in television technics (13120110064)
2005
2008
Európsky sociálny fond
P. PíšKRE FEEIT
Efektívne riadenie výroby a spotreby energie z obnoviteľných zdrojov energie (26240220028)20102014-- Iný domáci --A. Beláň
FEEIT
20032006Štátny program
IRC FEEIT
20062008KEGAP. BalloKF FEEIT
Electrical and electrochemical studies of hydrogenated amorphous silicon (a-Si:H) (2/4100/04)2004
2006
VEGA
R. Durný
KF FEEIT
Electrodes based on doped diamond layers for advanced photoelectrochemical systems of water splitting (1/0887/16)2016
2018
VEGA
R. RedhammerIEP FEEIT
Electromagnetic and elektronic properties of small systems and materials (APVV-0108-11)
2012
2015
APVV - Všeobecná výzva
INPE FEEIT
Electromagnetic compatibility ensuring of monitoring systems of abnormal operating condition of nuclear power plant (APVV-15-0062)
2016
2020APVV - Všeobecná výzvaJ. HallonIEE FEEIT
Electromagnetic compatibility of large systems (1/0551/09)2009
2011
VEGA
KMer FEEIT
Electromagnetic compatibility of technological equipment in tyre industry (APVV-0333-11)
2012
2015
APVV - Všeobecná výzva
IEE FEEIT
Electromagnetic properties of superconducting composite condoctors. (APVT-20-012902)
2002
2005
APVVKTEE FEEIT
Electronic and electromagnetic waves in small systems: Transport properties (1/0633/09)20092011VEGAP. MarkošKF FEEIT
Electronic educational-experimental laboratories of Mechatronics (011STU-4/2015)2015
2017
KEGAP. Drahoš
ÚAM FEEIT
Electro-physical properties and technological issues of Si, GaN and ZnO semiconductor materials and stuctures for a new generation of electronic devices and circuits (1/0507/09)
2009
2012VEGAL. HarmathaKME FEEIT
Elefants - E-learning for acquring new types of stills. (CZ/04/B/P/PP/168012)
2004
2007Leonardo da Vinci
KTL FEEIT
Elektrický skúter s PEM palivovým článkom (184/16_RT)
2016
2017
-- Iný domáci --M. BugárÚAM FEEIT
Elektrofyzikálne vlastnosti polovodičových štruktúr a izolačných vrstiev pre mikroelektronické súčiastky novej generácie (1/0169/03)2003
2005
VEGAKME FEEIT
20032005VEGAKMer FEEIT
Elektromobilita ako súčasť virtuálnej elektrárne (317/17_RT )
2017
2018-- Iný domáci --M. ChudýIPAEE FEEIT
Elektronický systém riadenia hybridnej zdrojovej sústavy (2012et002)
2013
2013
-- Iný domáci --V. Staňák
IPAEE FEEIT
Elektrostimulácia, monitoring biosignálov a kategorizácia signálov u detí s DMO (EMBKSDD)
2012
2013
-- Iný domáci --
IEP FEEIT
2006
2008
Leonardo da VinciM. Veselý
KME FEEIT
Energy efficiency of lighting systems in buildings (1/0988/12)2012
2015
VEGA
IPAEE FEEIT
Energy Efficient Converters using GaN Power Devices (ENIAC-324280/2012)
2013
2016
-- Iný medzinárodný --D. DonovalIEP FEEIT
Energy for a green society: From sustainable harvesting to smart distribution. Equpiments, materials, design solutions and their applications. (270722-2-ENIAC-ERG-Kovac)
20112014Joint Technology Initiatives (ENIAC)IEP FEEIT
2005
2007
APVV
KEE FEEIT
Energy to a Smat Grid - E2SG (296131-2-ENIAC-E2SG-Stopjakova)
20122015
Joint Technology Initiatives (ENIAC)
V. Stopjaková
IEP FEEIT
Energy to Smart Grid (ENIAC-296131-2)2012
2015
-- Iný medzinárodný --
IEP FEEIT
Engineering properties of nanoparticiple using pressure and stress - NanoStress (Slov/Čin)
2006
2008
NANOSTRESS
I. Štich
KF FEEIT
Enhanced substrates and GaN pilotlines enabling advanced compact power applications. (662133 - ECSEL - IA)
2015
2018
H2020: Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL)
IEP FEEIT
Enhancing NO-SK Cooperation in Automatic Control (ECAC) (NIL - I - 007 - d)2009
2011
NIL Fund (Norway - Iceland -Lichtenstein Fund)
M. Huba
IRC FEEIT
EPISTEP - Engaging SMEs with IST related European Technology Platforms (EPISTEP, ETI-CT-023295)20052007
Research and Innovation
B. WeberKME FEEIT
ERA Pilot MiNa TSI - European Research Area Pilot Action on Micro/Nano Technology System Integration. (IST-3-015833)200520076. rámcový programD. Donoval
KME FEEIT
eRAMP – Excellence in Speed and Reliability for More than Moore Technology (ENIAC - 621270/2013-2)
2014
2017
-- Iný medzinárodný --
IEP FEEIT
2009
2013
Bilaterálna spolupráca - SR - Rakúsko
P. HubinskýIRC FEEIT
European Computing Education and Training ECET (213871-CP-1-2001-BG-ERASMUS-TN)
2001
2002ErasmusIRC FEEIT
2008
2010
Leonardo da Vinci
M. Veselý
KME FEEIT
European Doctoral Training Support in Micro/Nano-electronics (EURO-DOTS)
2010
2010
7th Framework Programme
KME FEEIT
European Japanese exchange project in nuclear disciplines (ENEN SK-JAP)20092012
-- Iný medzinárodný --
J. Haščík
KJFT FEEIT
2009
2011
-- Iný medzinárodný --
KJFT FEEIT
European Joint Programme on Radioactive Waste Management (847593)
20192024H2020: Nuclear Fission, Fusion and Radiation Protection Research (CSA)V. SlugeňINPE FEEIT
European Network of Excellence for Industrial Applications Polynominal Design Methodsn (2001/C 321/17)
2002
2004
User-friendly information society (IST)
IRC FEEIT
European Nuclear Engineering Network (ENEN) (FIS5-2001-00076,neskôr FIR1-CT-2001-80127)2002
2003
5. rámcový program
KJFT FEEIT
European Nuclear Experimental Educational Platform (847555)
2019
2022
H2020: Nuclear Fission, Fusion and Radiation Protection Research (CSA)
J. HaščíkINPE FEEIT
Europractice (Europractice)
19932008
5. rámcový program
M. VeselýKME FEEIT
EUROPRACTICE A40050 (ESPRIT 21 101 je pokračovaním COPERNICUS CP 93:9093)
1997
2008
5. rámcový program
KME FEEIT
Európska virtuálna výuková platforma pre elektrotechniku a informatiku určená pre študentov a učiteľov stredných odborných škôl (2014-1-CZ01-KA202-002074-P4)2014
2017
ERASMUS+
IMICT FEEIT
Evaluation of radiation resistance of ODS steels for fusion and fission technologies (1/0366/12)
20122015VEGAJ. Degmová
INPE FEEIT
2005
2007
VTPM. Kukučka
KRE FEEIT
2008
2009Transversal programmeM. HubaIRC FEEIT
Experimental and simulation shielding studies of materials used in radiation protection (DS-FR-19-0014)2020
2022
APVV - Dunajská stratégiaINPE FEEIT
Experimental and Theoretical Study of Energy Deposition and Residual activtion Induced by Uranium Ions to Model the Beam Loss Hazards in the GSI Future Facility (03-54-3588)
2004
2010
6. rámcový programM. Pavlovič
KJFT FEEIT
2002
2004
VTPKRE FEEIT
2008
2010VEGAJ. JaníkKME FEEIT
first and euRopEAn siC eigTh Inches pilOt liNe (783158)
2018
2022
H2020: Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL)
D. Donoval
IEP FEEIT
Flexibile Learning Towards European Enviromental Mangment (FLEXEMAN) (88086-CP-1-2000-SK-MINERVA-ODL)
2000
2003MinervaKASR IRC FEEIT
Flexibilné SMART senzorické prvky ako súčasť Internetu vecí (1/0758/19)2019
2022
VEGA
M. DonovalIEP FEEIT
Flexible electronic devices: Design and fabrication by inkjet printing. (FLEXDEV)
20172019
Excelentné tímy mladých výskumníkov
M. Mičjan
IEP FEEIT
Flexible FE/BE Sensor Pilot Line for the Internet of Everything (692480)
2016
2019
H2020: Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL)
D. Donoval
IEP FEEIT
Flexible organic semiconductor devices characterization and technology development (1/0497/15)
2015
2018
VEGA
IEP FEEIT
Flexible sensoric structures for sensing biophysical parameters (1/0886/17)2017
2020
VEGA
IEP FEEIT
Flexible system for Internet of things with use of SMART sensors (APVV-16-0626)20172020
APVV - Všeobecná výzva
D. Donoval
IEP FEEIT
2002
2004
Competitive and sustainable growth (GROWTH)
KMer FEEIT
Formation of Nanocrystalline Grains in Repidly Quenched Fe-B-Based Alloys Additions of Other Elements (1/4011/07)
2007
2009
VEGA
M. MiglieriniKJFT FEEIT
From the laws of nature to technology by experience - A project of informal interactive learning of pupils and students encouraging interest for technical fields (038STU-4/2017)
2017
2019KEGAIPAEE FEEIT
Fúzia radarového a komunikačného systému pomocou CDMA-OFDM technológie CDMA-OFDM RadCom (CDMA-OFDM RadCom)2015
2015
-- Iný domáci --
IMICT FEEIT
20032003
Bilaterálna spolupráca
J. Liday
KME FEEIT
GaN Monolithic Integrated Circuits (APVV-15-0673)
2016
2019APVV - Všeobecná výzva
IEP FEEIT
2004
2007VTPI. Hotový
KME FEEIT
2000
2002
Bilaterálna spolupráca - SR - Taliansko
KME FEEIT
Generátor toku IPVT (GTIPVT)
2014
2014
-- Iný domáci --M. Lackovič
IMICT FEEIT
2008
2010
VEGAKF FEEIT
GPU výpočty
20102010-- Iný domáci --
KAIVT FEEIT
Growth and characterization of advanced organic semiconductor structures for application in organic electronic (DAAD 2009)
2009
2010
DAAD
KME FEEIT
Growth of Nanowires for Photovoltaic Application (APVV-0301-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaJ. Kováč
KME FEEIT
Guľový prieskumný záchranársky robot (2013et008)
2014
2014
-- Iný domáci --
Ľ. Chovanec
IRC FEEIT
Gyroskopické zavesenie kamery (GZK)
2014
2014
-- Iný domáci --
IRC FEEIT
2007
2009
VEGA
KF FEEIT
Heat transfer 2021 (002STU-4/2019)
20192021KEGAINPE FEEIT
High efficiency energy converter (NNE5-1999-00245 HEEC)200020025. rámcový programKETG FEEIT
High performant Wide Band Gap Power Electronics for Reliable, energy eFficient drivetrains and Optimization thRough Multi-physics simulation (783174 )
2018
2021
H2020: Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL)
IEP FEEIT
High temperature characterization, integration and reliability of MEMS pressure sensors based on AlGaN/GaN (2/0150/17)
20172019VEGAIEP FEEIT
High Temperature Microwave Characterization of Advanced Semiconductor Devices (1/0839/12)20122015VEGA
IEP FEEIT
20042006
VEGA
I. KotuliakKTL FEEIT
2001
2003
VEGA
J. BielekKF FEEIT
Hodnotenie dlohodobej bezpečnosti hlbinného úložiska prostredníctvom modelu referenčnej biosféry
20182018
Mladý výskumník
D. Flamíková
INPE FEEIT
Hodnotenie podobnosti a neistôt reaktorov typu VVER (HOPONE)
2017
2017Mladý výskumník
INPE FEEIT
Hodnotenie radiačného rizika pri demontáži veľkých komponentov, pretavbe rádioaktívnych materiálov z vyraďovania jadrových elektrární a ukladaní vyhoretého jadrového paliva do hlbinného úložiska (HORAR)
2015
2015
-- Iný domáci --
M. Hornáček
INPE FEEIT
Hodnotenie tenkovrstvých štruktúr metódami AES s SIMS (1/8180/01)2001
2003
VEGA
KME FEEIT
Holografická technológia a rozšírená realita v online experimentovaní (2018et016)
2019
2019
-- Iný domáci --
ÚAM FEEIT
20072010APVV
KF FEEIT
Hybridization of particulate and porous inorganic materials by carbon nanotubes (1/0947/16)20162018
VEGA
IEP FEEIT
Hybridné heteroštruktúry na báze diamantu a ZnO pre využitie v elektronike a fotovoltaike (SK-CZ-2013-0043)
2014
2015Bilaterálna spolupráca - SR - ČeskoM. Marton
IEP FEEIT
Hybridný systém riadenia oscilátorov s vysokou frekvenčnou stabilitou a jej vyhodnocovanie pomocou progresívnych metód (HaSRO)2017
2017
Mladý výskumník
IEP FEEIT
2009
2011
APVV
IRC FEEIT
Hyperfine interactions in Fe-based amorphous and nanocrystalline metallic alloys (1/0033/10)2010
2011
VEGAM. Miglierini
KJFT FEEIT
Hyperjemné interakcie medzi jadrom a elektrónovým obalom ako nástroj špeciačnej analýzy železa (1/0130/20)20202023
VEGA
INPE FEEIT
Characteriaztion and diagnostics of semiconductor structures and devices by special microscopic methods (1/0746/19)
2019
2022
VEGA
A. Šatka
IEP FEEIT
Characterisation of photonic integrated circuits for all optical signal processing (AV 4/0121/06)20062008
VTP
KME FEEIT
2009
2012
APVV - Program LPP
D. Donoval
KME FEEIT
Charakterizácia a modelovanie substrátom riadeného MOS tranzistora prostredníctvom meraní experimentálnych čipov (BAsIC LoV2)
2017
2017
Mladý výskumník
IEP FEEIT
Charakterizácia nových materiálov pre vysoko kapacitné batérie (CHARBAT)
2015
2015
-- Iný domáci --P. NovákINPE FEEIT
Charakterizácia parazitických parametrov tranzistorov HEMT na báze GaN metódou TDR (PARAHEMT)2015
2015
-- Iný domáci --
IEP FEEIT
CHARGED PARTICLE NANOTECH (FP6-2003-NMP-NI-3)20052009
6. rámcový program
KJFT FEEIT
ICMS - Introduction New and Up - dating Courses of Materials Science (TEMPUS/ CD_JEP-32064-2004)2007
2008
-- Iný medzinárodný --
M. MiglieriniKJFT FEEIT
IDEALIST 34 (zatiaľ neudelené)
200420066. rámcový programB. WeberKME FEEIT
2008
2008
Information and communication technologies
KME FEEIT
2001
2003Bilaterálna spolupráca - SR - NemeckoJ. KováčBOZaPO TPO SOFS Dek FEEIT
III-V Semiconductor Nano - Heterostructures for advanced Opto - Electronic Devices (pokračovanie)20042004
Bilaterálna spolupráca - SR - Nemecko
KME FEEIT
2005
2007
VEGAKME FEEIT
Implementation of on-chip test methods for mixed-signal integrated circuits and systems in nanotechnologies (1/0823/13)
2013
2016
VEGA
IEP FEEIT
Implementation of widespread IC design skills in advanced deep submicron Technolgies at European Academia (FP7-ICT-2009-4)
2009
--Information and communication technologiesPRVVČ KFEI Dek FEEIT
Improvement of Generation and RAdiation Electromagnetic Waves in MObil and Stationary Radiocommunications Systems (1/9045/02)2002
2004
VEGAI. BalážKRE FEEIT
IMProVET -- Innovative Methodology for Promising VET Areas2011
2013
Leonardo da VinciP. Podhradský2SP FEEIT
IMUROSA - Integration of Multimedia Signal Processing Methods into Multimodallnterface and Network Applications (1/0708/13)
20132015
VEGA
G. RozinajIMICT FEEIT
In situ meranie ionizujúcim žiarením indukovaného termomagnetického efektu
20162016
-- Iný domáci --
INPE FEEIT
In situ meranie ionizujúcim žiarením indukovaného termomagnetického efektu 2 (InTerMag2)
20172017
Mladý výskumník
INPE FEEIT
Inelastic transport of electrons through nanojuntions with phonons (NeTENaF) (1/0362/10)20102011
VEGA
KF FEEIT
Informačný systém riadenia elektronického diferenciálu malého vozidla (2013et010)2014
2014
-- Iný domáci --M. Bugár
ÚAM FEEIT
2002
2003
Leonardo da VinciP. PodhradskýKTL FEEIT
2004
2004
5. rámcový program
KME FEEIT
Information processing in distributed environment of intelligent agents. (1/0161/03)
2003
2005
VEGA
O. Grošek
KAIVT FEEIT
Innovation of education in current and interdisciplinary aspects of mulimedia technology (022STU-4/2014)
2014
2016
KEGA
IEP FEEIT
2006
2008
KEGAO. CsabayKME FEEIT
Innovation Training IT Central Europe (2CE264P1)
2010
2012
Európsky sociálny fondM. VeselýKME FEEIT
INNovation TRAINing IT Central Europe (INNOTRAIN IT)
2010
2012
Facilitating innovation across Central Europe
KME FEEIT
Innovative and energetic effective organic LED structures integrable in illuminating applications and low resolution displays (APVV-0865-11)
2012
2015
APVV - Všeobecná výzva
IEP FEEIT
Innovative communication technologies in metropolitan environement based on oprical and wireless technology with focus on converget architectures (1/4084/07)
2007
2008VEGAKTL FEEIT
Innovative HRI methods for robots' control in the real environment (1/0065/16)
20162018VEGA
IRC FEEIT
Innovative types of gas sensors based on metal oxides (APVV-16-0266)
20172020
APVV - Všeobecná výzva
IEP FEEIT
INOMET - Inovatívne metody spracovania rnultirnediálnych signálov pre inteligentné systémy a služby (1/0800/16)
2016
2018VEGAIMICT FEEIT
Inovácia a rozšírenie laboratória analýzy nanorozmerných mikroelektronických, optoelektronických a senzorických technológií (6._)20072007
-- Iný domáci --
FEEIT
Inovácia meracích systémov pri meraní nízkych aktivít pre potreby vyraďovania (IMERA)
2019
2019
Mladý výskumník
B. StríbrnskýINPE FEEIT
2007
2007
-- Iný domáci --J. ŠkodaVS FEEIT
Inovácia vzdelávacieho programu v odbore elektronika ,so zameraním na progresívne mikro-, opto-, a nanoelektronické technológie v bakalárskom a inžinierskom štúdiu (3/0053/02)20022005
KEGA
KME FEEIT
Inovatívne metódy a metodiky pri kombinovanej simlácii v posturogafii (IMMKSP)
2014
2014-- Iný domáci --T. Lukáč
IEP FEEIT
Inštalácia Langmuirovych architektúr prostredníctvom roll-to-roll systémov (324449-FP7-ALBATROSS-Weis)
2013
2018
Initial training
M. Weis
IEP FEEIT
2009
2012
VEGA
M. HubaIRC FEEIT
Integrated Analysis of the Renewable Energy Sources (1/1045/11)
2011
2013
VEGA
M. Farkas Smitková
KEE FEEIT
Integrated education in nanotechnology and nanoscience (026STU-4/2015)
2015
2017
KEGA
J. CirákINPE FEEIT
Inteligentná čistička odpadových vôd
2016
2016
-- Iný domáci --
M. BehúlIEP FEEIT
Inteligentné komunikačné rozhranie (2003)
2003
2006
Štátny program
KTL FEEIT
Inteligentné riadenie servisného robota (VSMP-P-0004-09)2009
2011
APVV
IRC FEEIT
Inteligentné systémy riadenia (1/0155/03)20032005
VEGA
IRC FEEIT
Inteligentné vnorené systémy (IVS) (1/0822/08)
20092010VEGAŠ. Kozák
IRC FEEIT
2007
2009
VTPKME FEEIT
Intelligent error correction in image information transmission wireless chanels (1/0883/08)2008
2010
VEGA
KTL FEEIT
Intelligent mechatronics systems (IMSYS) (1/0819/17)
2017
2019
VEGA
Š. KozákÚAM FEEIT
Intelligent navigation of service robot (1/0177/11)
2011
2014VEGA
IRC FEEIT
2006
2008
VEGA
IRC FEEIT
Intelligent Systems (SUSPP-0007-07)
2008
2008
APVV
IRC FEEIT
Interactive forms of support of the technical education in primary and secondary schools (020STU-4/2015)
2015
2017
KEGA
IEP FEEIT
Interactive showroom FINE – Fotonics, Informatics, Nanotechnologies and Electronics (026STU-4/2019)
2019
2021
KEGA
IEP FEEIT
Interaktívny multimediálny projekt výučby fyziky pre technické univerzity SR (3/108003)
2003
2005
KEGA
KF FEEIT
Intergrated Analysis of the Solar Power Plants (APVV-0280-10)
2011
2014
APVV - Všeobecná výzvaF. JaníčekKEE FEEIT
Internet Distance Education Program (IDEP) (6/236/01/13901)
2001
2002Open Society FoundationLSDV FEEIT
Internet of Thnigs for Mechatronic Systems (025STU-4/2017)
2017
2019KEGAÚAM FEEIT
Investigation of advanced materials and structures for photoelectrochemical applications (1/0651/16 )
2016
2019VEGA
IEP FEEIT
Investigation of ageing the electroinsulating materials for objective determination of durability of selected electrical systems. (APVV-99-011905)20062009
APVV
KETG FEEIT
20022004VEGAJ. JaníkKME FEEIT
2007
2009
APVV
KEE FEEIT
Investigation of electrical and optical properties of nanodiamond and diamondlike carbon thin films (CK-CZ-0139-09)2010
2011
Bilaterálna spolupráca - SR - Česko
KME FEEIT
2006
2008
VEGA
KME FEEIT
Investigation of hexagonal ferrites (Slovensko/Mexico)20032005
Bilaterálna spolupráca - SR - Mexiko
KTEE FEEIT
Investigation of high-stability oscillators with piezoelectric resonators under simultaneous excitation of multiple modes of vibrations. (1/0055/10)20102011VEGAV. Štofanik
KRE FEEIT
2005
2007
VEGA
KME FEEIT
Investigation of slovak meteorites (APVV-0516-10)
2011
2014APVV - Všeobecná výzvaKJFT FEEIT
2004
2006
VEGA
KJFT FEEIT
Investigation on the propeties of composite materials with microfibre filler for use in electrical insulating system (1/0445/10)2010
2011
VEGAKETG FEEIT
Iónmi bombardované amorfné zlaitiny vyšetrované synchrotrónovým žiarením (NANOSR)
2013
2013
-- Iný domáci --T. HatalaINPE FEEIT
IQ Kiosk - Inteligentný terminál (AV 4/0020/07)
2007
2009
VTP
KTL FEEIT
ITOP (SR 0107.02 - 54/ZA)
2004
2004
-- Iný medzinárodný --
KTL FEEIT
Ivestigation of materials for nuclear facilities in the extreme radiation treatment conditions (1/0129/09)2009
2011
VEGAKJFT FEEIT
Izotopový výskum meteoritu Košice a podobných chondritov typu H (1/0770/11)20112013VEGAJ. Sitek
KJFT FEEIT
Keramické a flexibilné kompozitné materiály s riadenou modifikáciou ich elektromagnetických vlastností (1/0135/20)
2020
2023
VEGA
R. DosoudilIEE FEEIT
Key enabling technologies for advanced electronic and optoelectronic applications (SK-PL-18-0068)2019
2021
APVV - Bilaterálna spolupráca
Ľ. StuchlíkováIEP FEEIT
Klasifikácia 3D tvárí podľa viacerých parametrov (K3DOMOV)
20172017
Mladý výskumník
IMICT FEEIT
Knowledge Base for IST competencies. (IST World IST-3-150823)
2005
2007
Information society technologies (IST)
KRE FEEIT
Knowledge-Based Modification of Nanocrystalline Alloys´Surface "Layers (1/1014/04)2004
2006
VEGA
KJFT FEEIT
Knowlege discovery -- štruktúrovanie rozsiahlych dát s podporou rozhodovania (26240220063)
2011
2013
-- Iný domáci --
F. Lehocki
ICSM FEEIT
Knowlege Managment Networking (ENEN - II ) (FP6-036414 )
2007
2008
Euratom (Nuclear Energy)
KJFT FEEIT
Kódovanie pre distribuovanú informačnú infraštruktúru typu Cloud (1/0518/13)
20132016VEGAP. FarkašIMICT FEEIT
Kolaboratívne výučbové aplikácie v zmiešanej realite pre mechatroniku (2017vs022)
2018
2018
-- Iný domáci --
E. KučeraÚAM FEEIT
2008
2010
KEGA
KF FEEIT
Kombinovaný rastrovací tranzientový mikroskop (2/0063/11)
2011
2013VEGAJ. HribikKRE FEEIT
Kompenzácia časových oneskorení v nelineárnych systémoch riadenia (KČOVNSR)20122013-- Iný domáci --IRC FEEIT
Kompetenčné centrum inteligentných technológií pre elektronizáciu a informatizáciu systémov a služieb (26240220072)
2011
2013
-- Iný domáci --
G. JuhásDek FEEIT
Kompetenčné centrum pre nové materiály, pokročilé technológie a eneregetiku (26240220073)
2011
2014
-- Iný domáci --
J. KubicaIPAEE FEEIT
Kompozity na báze uhlíkových nanorúrok a vláknitých alebo mikropórovitých uhlíkových materiálov (1/0532/19)
20192022
VEGA
IEP FEEIT
2001
2003
KEGAKTL FEEIT
2006
2008VEGAP. VolaufKM FEEIT
Konštrukčné materiály jadrových zariadení (1/0395/20)20202023VEGAJ. DegmováINPE FEEIT
Kontrola kvality výrobných procesov s podporou rozšírenej reality v Industry 4.0 (KVPRI)20192019
Mladý výskumník
ÚAM FEEIT
Konvergované technológie pre komunikačné siete novej generácie (NGN) (AV 4/0019/07)20072009VTPP. Podhradský
KTL FEEIT
Konverzia energie pre energeticky-autonómne systémy integrované na čipe (1/0905/17)
2017
2020VEGAV. Stopjaková
IEP FEEIT
2008
2008
MVTSM. VeselýKME FEEIT
Kritické mriežky20112012-- Iný domáci --ICSM FEEIT
Laboratórium pre výučbu a vývoj OpenSource projektov (032STU-04/2011)
2011
2013KEGA
IRC FEEIT
Laserový opto-komunikačný systém -- "Laser Light Line" (L3)
2015
2015
-- Iný domáci --
M. Hanic
IEP FEEIT
Lietajúce zariadenie s jedným stupňom voľnosti
2016
2016
-- Iný domáci --
ÚAM FEEIT
2002
2004
User-friendly information society (IST)
KME FEEIT
2002
2005
User-friendly information society (IST)
J. KováčKME FEEIT
Local structure and magnetic behaviour of advanced multiphase alloys under extreme conditions (1/0182/16)
20162019
VEGA
M. Miglierini
INPE FEEIT
Localization (2/6069/26)
20082008VEGAP. MarkošKF FEEIT
Lokalizácia mobilného robota v priemyselnom prostredí (1/0775/20)
2020
2022
VEGA
M. Dekan
IRC FEEIT
2006
2008
VEGA
KJFT FEEIT
2004
2006Bilaterálna spolupráca - SR - FrancúzskoM. MiglieriniKJFT FEEIT
Magneto ? stuctural properties of matallic materials, development of new analysis methods with respect to the applications non destructive diagnostics. (1/3116/06)
2006
2008
VEGA
J. Bydžovský
KTEE FEEIT
2003
2005
VEGA
KTEE FEEIT
Mapovanie a vytváranie objektov pre aplikácie virtuálnej reality v čistých, medicínskych a nemocničných priestoroch (MAVOVR)2019
2019
Mladý výskumník
IEP FEEIT
Maschines for extremely fast cutting of Materials. (APVV-99-022604)20052006APVVM. ŽalmanIRC FEEIT
2010
2011
VEGAZ. Riečanová
KM FEEIT
Materials and components for protection of environment (ZČU-OZP)2006
2011
Bilaterálna spolupráca
KME FEEIT
Materials and material structures for photovoltaic cells and modules (1/0443/10)
2010
2011
VEGAV. Šály
KETG FEEIT
Materials of alternative nuclear fuel cycles and decommissioned nuclear power plants (1/0685/09)20092012
VEGA
KJFT FEEIT
Mathematics on-line - dynamical web calcularor for technical universities (3/4191/06)
2006
2008KEGAĽ. MarkoKM FEEIT
MATNET - Vybudovanie výskumno-vývojovej a inovačnej siete pre oblasť materiálov a technológií ich spájania (13120200076)
2006
2008Európsky sociálny fondJ. LelákKETG FEEIT
MEACTOS - Mitigating Environmentally Assissted Cracking Through Optimisation of Surface Condition (755151)
20172020H2020: Excellence: European Research Council (ERC)V. SlugeňINPE FEEIT
2006
2008
VTP
KTL FEEIT
Measuring, communication and information systems for monitoring of cardiovascular risk in hypertesion patients (APVV-0513-10)
2011
2014
APVV - Všeobecná výzvaF. Lehocki
KAIVT FEEIT
MedAustron / FOTEC (FOTEC-BIL.)
2002
2005Dohoda STU
BOZaPO TPO SOFS Dek FEEIT
Mechanical properties of foam composite materials. (1/3213/06)20062006VEGAB. HučkoKMech FEEIT
1998
2002SR - JaponskoI. ŠtichKF FEEIT
MEMS sensors based on nanostructured thin films for gas detection and determination of heavy metals (1/1106/12)
2012
2015VEGA
IEP FEEIT
MEMS structures based on load cell (APVV-14-0076)
2015
2019APVV - Všeobecná výzvaIEE FEEIT
20092010APVVM. ŽalmanIRC FEEIT
Merania krútiaceho momentu bezkontaktnou detekciou deformácie pružného člena (MKMBDDPC)
2017
2017Mladý výskumníkJ. JakubecÚAM FEEIT
Meranie ergonómie pracoviska pre Industry 4.0
2018
2018
Mladý výskumník
ÚAM FEEIT
2005
2008
Európsky sociálny fondV. SmieškoKMer FEEIT
Metal oxide nanostructured arrays for gas sensing (DAAD/2011/19T4)
2011
2012
Program des Projektbezogenen Personeustauschs /PPP/
KME FEEIT
2008
2011
APVVKME FEEIT
Metal-oxide-metal structures for resistive based nanoscale memory cells (APVV-0509-10)2011
2014
APVV - Všeobecná výzva
L. HarmathaKME FEEIT
2004
2006
VEGA
KTEE FEEIT
Methods for intelligent control of unmanned aerial systems for inspection in industrial environments (1/0752/17)20172019VEGAA. BabinecIRC FEEIT
Methods of selected electromagnetic compatibility (EMC) tests validation (1/0963/12)
2012
2014
VEGA
IEE FEEIT
Methods of selected electromagnetic compatibility (EMC) tests validation (1/0431/15)20152018VEGAV. SmieškoIEE FEEIT
Metóda pre rýchlu diagnostiku porúch čítania pomocou sledovania pohybov očí (READ2020)2020
2021
Mladý výskumník
IMICT FEEIT
Metódy biometrického rozpoznávania tvárí a dúhoviek (MoBiFaIR)
20142014
-- Iný domáci --
ICSM FEEIT
Metódy tvorby kontextovej analýzy textu (METKAT)
20132013
-- Iný domáci --
J. Tóth
IMICT FEEIT
Metódy znižovania fázového šumu miniatúrnych atómových etalónov frekvencie
2016
2016
-- Iný domáci --A. FibichIEP FEEIT
Micro- Nanosystems European Network, purswing the integration of NMS and ACC in ERA. (MINOS EURONET IST-3-015704)
2005
2008
6. rámcový programB. Weber
KRE FEEIT
20032005Bilaterálna spolupráca - SR - TalianskoI. Hotový
KME FEEIT
Micromachinet GAS Sensing microsystemy (Slov/Tal-B-hot)20062008
MVTS
KME FEEIT
Microstructural Charakterization of FE-CR alloys: Stimulation, Positron Annihilation and Mosstbauer Spectroscopy studies (CSA)
2006
20086. rámcový programV. SlugeňKJFT FEEIT
Microteaching (2004-146157)
20042007Leonardo da VinciKME FEEIT
2003
2004NATOKME FEEIT
Mikrosenzory plynov založené na polovodivých kovových oxidoch a mokromechanických štruktúrach (1/0170/03)
2003
2005VEGA
KME FEEIT
Mikroštrukturálna charakterizácia moderných ocelí vystavených extrémnym radiačným prostrediam (1/0382/20)20202022
VEGA
V. KršjakINPE FEEIT
2005
2007
APVV
IRC FEEIT
MLbiomedia - pokročilé metódy strojového učenia na návrh biometrických a medicínskych diagnostických systémov (1/0867/17)
2017
2020
VEGAM. Oravec
ICSM FEEIT
Mobility project between higher education institutions (NIL SK06-II-01-004)
2015
2016
-- Iný medzinárodný --
M. HubaÚAM FEEIT
2004
2006
VEGA
J. Fogel
KAIVT FEEIT
2010
2011
VEGAJ. Murín
KMech FEEIT
Modeling, control and simulation of distributed manufacturing systems. (APVT-51-011602)
2002
2005
APVVŠ. KozákIRC FEEIT
Modeling of qualitative parameters in IMS networks (1/0462/17)
2017
2019
VEGAIMICT FEEIT
Modelling and diagnostics of quantum-coupled structures (1/0712/12)
2012
2015
VEGAJ. RackoIEP FEEIT
Modelling and experimental research of piezoelectric smart structures (1/0081/18)
20182021VEGAÚAM FEEIT
Modelling and simulation of electrical properties of structures based on wide band gap semiconductors (1/0601/10)2010
2011
VEGAKME FEEIT
Modelling of thermohydraulic and stress conditions in selected components of NPP with pressurized water rea (1/0228/14)
2014
2016
VEGAV. KutišÚAM FEEIT
Modelling of traffic parameters in NGN telecommunication systems and networks (1/0565/09)2009
2011
VEGA
KTL FEEIT
Modelling of uncertainty, quantum structures, states, fuzzy relations and evaluators with applications in the probability theory (1/0297/11)2011
2014
VEGAZ. Riečanová
KM FEEIT
Modelovanie a riadenie biosystémov (1/0049/20)20202023
VEGA
A. BabinecIRC FEEIT
Modelovanie prevádzky a prevádzkových parametrov v IPTV sieťach (MPPPIS)
20132013
-- Iný domáci --
S. KlučikIMICT FEEIT
Modelovanie prevádzky v NGN sieťach (MPNS)
2012
2013
-- Iný domáci --
E. ChromýIMICT FEEIT
Models, Solutions, Methods and Tools for Energy - Aware Design (120214-ENIAC-END-Donoval)
2010
2013
Joint Technology Initiatives (ENIAC)D. Donoval
IEP FEEIT
Modern amorphous and polycrystalline functional materials for sensors and actuators. (APVV-16-0079)
2017
2021
APVV - Všeobecná výzva
INPE FEEIT
Modern method of technical diagnostics. (1/3099/06)2006
2008
VEGA
R. RavasKMer FEEIT
Modern methods for network control systems (1/2256/12)20122015VEGAJ. MurgašIRC FEEIT
2006
2009
APVV
P. Hubinský
IRC FEEIT
2003
2005VEGAKMer FEEIT
Moderné metódy riadenia systémov (1/0158/03)2003
2005
VEGAV. VeselýIRC FEEIT
Moderné metódy spracovania šifrovaných archívnych dokumentov (2/0072/20)
2020
2023
VEGA
ICSM FEEIT
Moderné systémy číslicového spracovania (AV 4/0012/07)2007
2009
VTP
KRE FEEIT
Moderné technológie, metódy a prostriedky pre skvalitnenie vzdelávanie. (266/2000)2000
2003
KEGA
KJFT FEEIT
20082008MVTSKME FEEIT
Modulárny rečový syntetizátor a HMM syntéza
2016
2016-- Iný domáci --
IMICT FEEIT
Modulárny system pohonu pre mobilnú robotiku s BLDC elektromotorom (MRP-BLDC)20142014-- Iný domáci --
IRC FEEIT
Modulárny systém pre zdielanie vzdialene riadených experimetov (MoSt4Exp)
2017
2017
Mladý výskumníkÚAM FEEIT
2004
2004VTPV. Nečas
KJFT FEEIT
Monitoring a rozvoj spôsobilostí vedeckej práce u študentov lekárskych a biomedicínskych odborov vysokých škôl (037UK-4/2016)20162018KEGAIEP FEEIT
Monitoring analýza psychofyziologických korelátov, ako ukazovateľov emocionálnych stavov a osobnostných premenných (1/1110/12)20122015
VEGA
J. KováčIEP FEEIT
Monitorovanie rádioaktivity objektov s veľkým objemom (1/0276/03)20032005
VEGA
KJFT FEEIT
Monolithic Integration of Depletion- and Enhancement-mode InAIN/GaN HFET Transistors (APVV-0367-11)
20122015
APVV - Všeobecná výzva
A. Šatka
IEP FEEIT
Monolithic intergrated gas sensing microsystem based on GaAs microstructures. (APVT-20-021004)2005
2007
APVV
KME FEEIT
2006
2009
APVV
KME FEEIT
Morfológia nanoštrukturovaných tenkých vrstiev pre povrchovo zosilnenú Ramanovu spektroskopiu (MORTEV)
20122013-- Iný domáci --
IEP FEEIT
MORGaN - " Materials for Robust Gallium Nitride" (FP7-NMP-2007-LARGE-1)
2008
2010
Nanosciences, nanotechnologies, materials and new production technologies
J. Kováč
KME FEEIT
Multifunktional detector arrays based on micromechanical structures (APVV-0199-10)20112014
APVV - Všeobecná výzva
KME FEEIT
Multimedia as auxiliary tool in teaching of electrical engineering (PL-0119-01/02)2001
2003
CEEPUS
Ľ. Klug
KESP FEEIT
Multimedia Information and Communication Technolologies" Study Programme in English (047STU-4/2013)20132015KEGAG. RozinajIMICT FEEIT
Multimedia services and applications in the environment of the new generation of converget of network architecture (1/0720/09)
2009
2011
VEGAP. Podhradský
KTL FEEIT
Multimedial education in mechatronics (030STU-4/2015)
2015
2017KEGAD. RosinováÚAM FEEIT
Multimediálne študijné materiály pre bakalárske (3/0057/02)20022004
KEGA
M. HubaKASR IRC FEEIT
Multimode piezoelectric resonators and sensors (1/0664/14)
2014
2017
VEGA
IEP FEEIT
Multiphysical modeling, simulation and measurement of sensors and actuators made of the functionally graded and multifunctional material (1/0102)
2018
2020
VEGAJ. Murín
ÚAM FEEIT
Nanocomposite thin films - properties and applications in sensorics (2/0165/13)
20132016VEGAINPE FEEIT
Nanocomposites and nanostructures based on carbon for special aplications (1/0601/13)
20132015VEGAIEP FEEIT
20072008
DAAD
KME FEEIT
Nanocrystalline complexes of iron in biological tissues (1/0220/12)
2012
2015
VEGA
M. Miglierini
INPE FEEIT
Nanocrystalline diamond doping mechanism investigation (1/0857/08)20082010
VEGA
KME FEEIT
2006
2008
VEGAI. HotovýKME FEEIT
2000
2003
Bilaterálna spolupráca - SR - Nemecko
KME FEEIT
Nanoelektronika pre mobilné systémy asistovaného života (120228-ENIAC-MAS-Stopjakova)20102013
Joint Technology Initiatives (ENIAC)
V. Stopjaková
KME FEEIT
Nanoforce: Force controlled analysis and manufacture at the atomic scale (APVT-20-021504)2005
2007
APVVI. ŠtichKF FEEIT
Nanokryštalické diamantové vrstvy pre elektrochemické aplikácie
20112012-- Iný domáci --M. VojsIEP FEEIT
NanoPhD - Nanotechnológie pre mladých vedeckých pracovníkov a PhD. študentov (13120200019)
2004
2007
Európsky sociálny fond
I. Štich
KF FEEIT
Nanoscale multilayer systems for electronics and senzorics - technology, simulation, diagnostics (Nem/SR/Ilm/STU/08)
2008
2008
MVTS
J. Liday
KME FEEIT
Nanostructured active materials for gas detection and determination of heavy metals (DAAD)
2016
2017
Program des Projektbezogenen Personeustauschs /PPP/
IEP FEEIT
Nanostructured Materials for Advanced Technological Applications (DAAD/2011/19T5)
2011
2012
Program des Projektbezogenen Personeustauschs /PPP/
KME FEEIT
20092011Bilaterálna spolupráca - SR - TalianskoI. HotovýKME FEEIT
Nanostructured thin films and innovative technologies for MEMS sensors of gases and heavy metals (1/0828/16)20162019
VEGA
I. HotovýIEP FEEIT
Nanostructured thin films and interfaces for photovoltaic cells and microsensors (1/0459/12)20122015VEGAIEP FEEIT
Nanostructures and devices for integrated photonics (APVV-0424-10)
20112014APVV - Všeobecná výzva
KME FEEIT
Nanostructures for development of biosensors (APVV-0362-07)20082011
APVV
KF FEEIT
2009
2011
VEGA
KME FEEIT
20052008Európsky sociálny fondV. Stopjaková
KME FEEIT
Nanotechnologies ? Synthesis of Carbon nanotubes and nanocomposites on natural catalysts (1/0746/09)2009
2011
VEGA
KME FEEIT
Nanotechnology preparation of a MIS photoelectrode with metallic oxides for systems for production of solar fuels (APVV-17-0169)
2018
2021APVV - Všeobecná výzvaIEP FEEIT
NANOTIP-Tip-induced SPM processes: Imaging and nanomanipulation (APVV-0207-11)
2012
2015
APVV - Všeobecná výzva
INPE FEEIT
Národné centrum pre výskum a aplikácie obnoviteľných zdrojov energie
2009
2011
-- Iný domáci --
F. JaníčekFEEIT
Navigácia a riadenie autonómneho lietajúceho paracoptera (NARALP)
2012
2013
-- Iný domáci --IRC FEEIT
Návrh a príprava nového medzioborového učebného predmetu Inteligentné budovy (IB) (3/5179/07)2007
2009
KEGA
IRC FEEIT
Návrh a príprava nového študijného predmetu Obvody a systémy presného času a frekvencie a inovácia predmetu Rádionavigačné systémy (3/7411/09)2009
2011
KEGA
KRE FEEIT
Návrh a realizácia MEMS štruktúry na meranie síl (F MEMS)
2012
2013-- Iný domáci --L. MaršálkaIEE FEEIT
Návrh a realizácia senzora pre meranie síl (NRSS)
2014
2014
-- Iný domáci --L. MaršálkaIEE FEEIT
Návrh a výroba flexibilných organických poľom riadených tranzistorov
2018
2018
Mladý výskumník
IEP FEEIT
Návrh experimentálneho zariadenia pre meranie emitancie neutrónového zdroja (NEZ – MEN)
2015
2015
-- Iný domáci --B. VrbanINPE FEEIT
Návrh integrovanej štruktúry študijných plánov nového medziodborového študijného programu "Techniky zachovania pamiatok" (3/118803)
2003
2005KEGAA. Smola
KEE FEEIT
Návrh mechatronického systému pohonu s vektorovaním točivého momentu hnaných kolies (MESPOSVTOM)
2014
2014
-- Iný domáci --ÚAM FEEIT
2009
2011
KEGAIRC FEEIT
2007
2008Bilaterálna spolupráca - SR - BulharskoM. HubaIRC FEEIT
Návrh multimodálneho biometrického systému (NaMuBiSy)
20152015-- Iný domáci --D. Sopiak
ICSM FEEIT
Návrh, simulácie a realizácie progresívnych fotonických štruktúr pre OLED (FOTOSTRUCT)20142014-- Iný domáci --A. Kuzma
IEP FEEIT
Návrh simulácie fotonických štruktúr (FOTOSIM)
20122013-- Iný domáci --
IEP FEEIT
Návrh systému automatizovaného monitorovania pacientov na báze progresívnych systémov IoT (AMPI)2019
2019
Mladý výskumník
IEP FEEIT
Návrh, výskum a príprava moderných elektronických systémov implementovaných v zdravotníckych zariadeniach pre zlepšenie kvality života (VMSP-P-0127-09)20092011APVVD. DonovalKME FEEIT
Neriadené podmienky a biometrické rozpoznávanie ľudskej tváre (NerBioT)
2013
2013
-- Iný domáci --ICSM FEEIT
Network of Excellence in Wireless Applications and Technology (IST-2001-37944-5FP)
2004
2005
User-friendly information society (IST)
DHR SOFS Dek FEEIT
Network of virtual laboratories for real systems control (3/3121/05)2005
2007
KEGA
KASR IRC FEEIT
Networked Labs for Training in Sciences and Technologies for Information and Communication (688503)
2016
2019
H2020: LEIT: Information and Communication TechnologiesG. Rozinaj
IMICT FEEIT
Neutrické výpočty aktívnej zóny demonštačnej jednotky ALLEGRO (GoALL)
2012
2013-- Iný domáci --B. Vrban
INPE FEEIT
Neutron detectoprs: technology of Preparation, Study of Electrical and Detection properties (2/7170/27)
2007
2009
VEGA
KJFT FEEIT
Neutronic analysess of gas cooled fast reactor (APVV-0123-12)
2013
2017APVV - Všeobecná výzvaJ. Haščík
INPE FEEIT
2008
2010
VEGA
D. Ďuračková
KME FEEIT
New design approaches for VLSI implementations of neurochips and their use for signal processing in bioapplications and neuroimplants (1/0987/12)
2012
2015
VEGA
IEP FEEIT
New generation of interface for service robots teleoperatoric control (APVV-14-0894)
2015
2018
APVV - Všeobecná výzva
F. Duchoň
IRC FEEIT
New challenges for physics education at technical universities (031STU-4/2013)2013
2015
KEGAINPE FEEIT
New information and communication technologies for future information infrastructure (APVV-19-0436)
2020
2024
APVV - Všeobecná výzva
P. Farkaš
IMICT FEEIT
20042005Bilaterálna spoluprácaR. Srnánek
KME FEEIT
2006
2009
APVV
Dek FEEIT
New methods of education for flexible manufacturing systems (3/2041/04)2004
2006
KEGAIRC FEEIT
New methods to improve the safety of the nuclear fuel cycle (APVV-16-0288)2017
2021
APVV - Všeobecná výzva
INPE FEEIT
New semiconductor detectors of neutrons (APVV-0321-11)
2012
2015APVV - Všeobecná výzva
INPE FEEIT
New stable and structurally arranged and optically active organic photoelectric materials (1/0501/15)20152015VEGAJ. CirákINPE FEEIT
Next Generation Hybrid Broadcast Broadband (FP7-ICT-2011-287848)
2011
2014
Information and communication technologies
P. PodhradskýPRVVČ KFEI Dek FEEIT
Next Generation Hybrid Broadcast Broadband (287848)
2011
2014
Information and communication technologies
2SP FEEIT
NGN Multimédia, multimediálne ICT technológie, sieťové platformy, multimediálne služby a sieťova bezpečnosť (13120110126)2006
2008
Európsky sociálny fond
KTL FEEIT
Nickel Effect in Radiation Embrittlement of Reactor Pressure Vessel Steels Studied by MS and PAS (IAEA/SLR 11120)2000
2002
Bilaterálna spolupráca - SR - Rakúsko
J. LipkaKJFT FEEIT
Nickel Oxide Thin Films for Gas Sensors (N/S-BIL.)
2002
2004
Bilaterálna spolupráca - SR - Nemecko
KME FEEIT
NiO baed thin films with Pt surface modification for gas detection (A/S)
2004
2006
Bilaterálna spolupráca - SR - Veľká Británia
I. HotovýKME FEEIT
20002002
Bilaterálna spolupráca - SR - Rakúsko
KF FEEIT
Non-linear Processing of Multimedia and Biomedical Signals in Telecommunications. (1/3110/06)
2006
2008
VEGAG. Rozinaj
KTL FEEIT
Nové algoritmy na rozpoznávanie gest (NARGES)
2013
2013
-- Iný domáci --
I. Minárik
IMICT FEEIT
2002
2002
VTP
J. LelákKETG FEEIT
Nové metódy číslicového spracovania deterministických a nedeterministických signálov generovaných zdrojmi obrazových signálov a zdrojmi biosignálov s priamou aplikáciou v moderných systémoch číslicového spracovania a vizualizácie. (1/0144/03)
2003
2005
VEGA
P. Kulla
KRE FEEIT
Nové metódy na rozoznávanie tváre v 3D2016
2016
-- Iný domáci --
M. Špilka
IMICT FEEIT
Nové technológie vo výučbe predmetov z oblasti riadenia elektrotechnických a mechatronických systémov (006-005TUKE-4/2010)
2010
2011KEGAIRC FEEIT
2003
2005
VEGAP. FarkašKTL FEEIT
Novel materials,Technologies and metodologies of their assesment for electronics and sensorics (Nem/Slov/1/DAAD)1998
2007
Bilaterálna spolupráca - SR - NemeckoJ. LidayKME FEEIT
20042006
VEGA
KME FEEIT
2005
2007APVV
KF FEEIT
Novel surface modified thin films for gas microsensors on GaAs. (2005)
2005
2006
Program des Projektbezogenen Personeustauschs /PPP/I. Hotový
KME FEEIT
Novel trends in preparation of ohmic contacts to p-GaN (1/1197/12)
2012
2015VEGA
IEP FEEIT
2004
20066. rámcový programM. MiglieriniKJFT FEEIT
Nukleácia a rast diamantových vrstiev (003)2004
2005
Bilaterálna spolupráca - SR - Česko
J. JaníkKME FEEIT
200820096. rámcový programKJFT FEEIT
Numerical and experimental analyses of non-uniform torsion of beam constructions (SK-AT-0001-12)
2013
2014
Bilaterálna spolupráca - SR - RakúskoIPAEE FEEIT
Numerické modelovanie šírenia vĺn v periodických štruktúrach (NUMOPE)20122013-- Iný domáci --
INPE FEEIT
2007
2009
VEGA
J. LidayKME FEEIT
2002
2004
Leonardo da Vinci
KME FEEIT
On-line laboratórium pre študentský výskum v oblasti evolučných algoritmov (2012et004)
2013
2013
-- Iný domáci --
IRC FEEIT
Online laboratory for teaching automation control subjects (032STU-4/2013)
2013
2015
KEGA
K. ŽákováÚAM FEEIT
Ontological representation for security of information systems (APVV-19-0220)
2020
2024
APVV - Všeobecná výzva
ICSM FEEIT
Optical Fiber Sensors and their Applications (1/0617/09)2009
2011
VEGAKTEE FEEIT
Optical polarization reflectometry and fiber optic senzors. (1/3097/06)2006
2008
VEGA
J. JasenekKTEE FEEIT
2003
2005
VEGA
KTEE FEEIT
Optické vláknové senzory s dlhou Braggovou mriežkou na báze OFDR (OVS)
20172017
Mladý výskumník
N. Kaplan
IEE FEEIT
Optimal SIC substRates for Integrated Microwave and Power CircuitS (662322 - ECSEL - RIA)
2015
2018H2020: Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL)IEP FEEIT
Optimalizácia alokácie zdrojov v IPVT systémoch (OAZIY)
2015
2015
-- Iný domáci --
IMICT FEEIT
Optimalizácia LTS pravidiel fonetického prepisu textu (OPTLTS)
2013
2013-- Iný domáci --M. VasekIMICT FEEIT
Optimalizácia multimediálnej prevádzky v sieťach NGN (AV 4/0015/07)
2007
2009VTPI. BaroňákKTL FEEIT
Optimalizácia technológie depozície tenkých vrstiev niklu pre využitie v OFET prvkoch a na foto-elektrochemickú oxidáciu vody (Ni-FET-PEC)
2020
2021
Mladý výskumníkIEP FEEIT
Optimalizácia vinutí diskových motorov pre pohon elektromobilov
2010
2010
-- Iný domáci --
M. UhríkKESP FEEIT
Optimalizácia výroby a spotreby elektrickej energie v elektrizačnej sústave (AV/820/2002)
2002
2002
VTP
KEE FEEIT
Optimalizovanie šumových vlastností dvojmódových oscilátorov (LiNDOX)
2017
2017
Mladý výskumník
IEP FEEIT
Optimalizovanie využitia prostriedkov sietí MPLS (OVPMS)
2015
2015
-- Iný domáci --
M. Pištek
IMICT FEEIT
2004
2007
Bilaterálna spolupráca
KASR IRC FEEIT
Optimization of silane cross-linking process for cables insulation (APVV-0097-11)
2012
2015
APVV - Všeobecná výzva
IPAEE FEEIT
2009
2012
VEGA
L. JurišicaIRC FEEIT
Optimization of the technology of semiconductor structures by progressive diagnostics methods. (1/3111/06)2006
2008
VEGA
R. SrnánekKME FEEIT
Optimized contacts for blue light emitting diodes (Rak/Slov/FEI/04)2004
2008
Bilaterálna spolupráca - SR - Rakúsko
KME FEEIT
2010
2011
VEGAJ. Liday
KME FEEIT
Opto-electrical diagnostics of alternative semiconductor materials and structures for photovoltaic applications (1/0668/17)
20172020
VEGA
IEP FEEIT
Optoelektornické prvky a analýza ich parametrov v laboratórnych podmienkach
2016
2016
-- Iný domáci --IEP FEEIT
Organic semiconductor devices characterization and technology development. (1/0851/11)
2011
2014VEGAJ. JakabovičKME FEEIT
Organické integrované obvody využívajúce pokročilé OFET prvky20182018
Mladý výskumník
M. NovotaIEP FEEIT
Organické materiály pre fotovoltaiku a senzoriku (2/0093/10)
2010
2012
VEGA
R. DurnýKF FEEIT
Ovládanie a diagnostika IoT zariadení pomocou zmiešanej reality (ODIZPZR)
2019
2019
Mladý výskumník
ÚAM FEEIT
PaaS pre podporu riadenia v reálnom čase v on-line laboratóriách (RRČ-PaaS)
2014
2014
-- Iný domáci --
ÚAM FEEIT
2005
2006
MVTS
KME FEEIT
Partner Search Support for Participants in IST Priority by European Network of NCP for IST under the 6th Framework Program (IDEALIST34, IST-2-511355)2004
2006
6. rámcový programB. WeberKME FEEIT
Patterning and nanostructuring of diamond and DLC films for electronic applications (1/1103/11)
20112013VEGAR. Redhammer
KME FEEIT
Personalized and Portable monitoring of Bio vital parameters in Real –time-PPBR
2016
2017
Program des Projektbezogenen Personeustauschs /PPP/
F. Lehocki
IRC FEEIT
2005
2007
VEGA
S. StančekKJFT FEEIT
2003
2005
VEGA
J. Kováč
KME FEEIT
Photoactive materials for detection and highefficiency removal of viruses, bacteria and micropollutants (SmartSurface)
20202022Excelentné tímy mladých výskumníkovIEP FEEIT
Photonic nanostructures prepared by 3D laser lithography for biosensing applications (APVV-16-0129)
2017
2020
APVV - Všeobecná výzva
IEP FEEIT
Photonics structures for integrated optoelectronics (APVV-0395-12)
2013
2016APVV - Všeobecná výzvaF. Uherek
IEP FEEIT
2003
2005
VEGA
KETG FEEIT
2007
2009VEGAKETG FEEIT
Pixelové senzory rtg. a gama žiarenia pre použitie najmä v digitálnej rádiografii (2/0062/13)
2013
2015VEGAINPE FEEIT
Platforma pre výskum multiagentových systémov mobilných robotov (MMRP)
2017
2017
Mladý výskumník
P. BeňoIRC FEEIT
Platoon modeling and control for mixed autonomous and conventional vehicles: a laboratory experimental analysis (SK-IL-RD-18-0008)
2018
2021
APVV - Bilaterálna spolupráca M. HubaÚAM FEEIT
Počítačom riadený modulárny laserový zdroj pre špeciálne optické meracie metódy (PR LAD)20122013-- Iný domáci --
IEE FEEIT
2009
2012
-- Iný domáci --
V. Nečas
KJFT FEEIT
Podpora budovania Centra excelentnosti pre Smart technológie, systémy a služby - SMART (26240120005)
2009
2011
-- Iný domáci --
F. Lehocki
ICSM FEEIT
Podpora budovania Centra excelentnosti pre Smart technológie, systémy a služby II - SMART II (26240120029)2010
2012
-- Iný domáci --ICSM FEEIT
Podpora modelovania a simulácii spolupráce moderných hybridných eneregetických zdrojov v mechatronických systémoch
2010
2010-- Iný domáci --
KMech FEEIT
Podpora riadenia v reálnom čase vo vzdialených laboratóriách (RRČ-VL)2013
2013
-- Iný domáci --Z. Janík
IRC FEEIT
Podpora technického návrhu a stavby vozidla s elektrickým pohonom na FEI STU
2011
2012-- Iný domáci --IPAEE FEEIT
Podpora výchovy technickej inteligencie a formovanie manažérskych návykov a podnikateľských zručností poslucháčov FEI a FIIT STU (3/7413/09)
2009
2011KEGAM. Žiška
KME FEEIT
Podpora výskumu a transferu technológií v oblasti decentralizovaných zdrojov energie na STU s využitím dostupnej biomasy (26240220016)
20092011
-- Iný domáci --
M. Pípa
IPAEE FEEIT
Podpora výskumu a transferu technológií v oblasti využitia nizkopotenciálového tepla na výrobu elektriny na STU (26220220023)
2009
2011
-- Iný domáci --
IPAEE FEEIT
Podpora výučby mechatroniky prostredníctvom virtuálnej reality (2016vs046)
20172017-- Iný domáci --E. KučeraÚAM FEEIT
Pokročilá inerciálna navigačná jednotka pre mobilné roboty
2011
2012
-- Iný domáci --
J. RodinaIRC FEEIT
Pokročilé techniky optického spracovania signálov (PTOSS)
2014
2014
-- Iný domáci --
IMICT FEEIT
Pokročilé techniky optického spracovania signálov_ (PTOSS_)
20172017
Mladý výskumník
P. Šalík
IMICT FEEIT
2010
2012
VEGAKJFT FEEIT
Polynominal approach for nonlinear control systems theory (SK-FR-0013-11)2012
2013
Bilaterálna spolupráca - SR - FrancúzskoM. Halás
IRC FEEIT
2000
2002
5. rámcový program
KJFT FEEIT
Postupy hodnotenia elektromagnetickej kompatibility rozsiahlych systémov (AV/804/2002)
2002
2005
VTP
KMer FEEIT
Posturografický výskum s využitím HMD okuliarov (PVVHMDO)20132013-- Iný domáci --T. Lukáč
IEP FEEIT
Posúdenie dizajnu plynom chladeného rýchleho reaktora20162016
-- Iný domáci --
INPE FEEIT
Posúdenie dizajnu plynom chladeného rýchleho reaktora - pokračovanie (PoDi-P)20172017Mladý výskumník
INPE FEEIT
Posúdenie efektívnosti regulačného systému reaktora GFR (PersGFR)
2014
2014
-- Iný domáci --
Š. Čerba
INPE FEEIT
Povrchové stavy nanoštruktúrnych materiálov (057)
2004
2005
Bilaterálna spolupráca - SR - ČeskoKJFT FEEIT
Povrchovo zosilnená Ramanova spektroskopia na štruktúrach nanokryštalický diamant a striebro (NCD/Ag) (RAMSPEC)
2013
2013
-- Iný domáci --
Ľ. Vančo
IEP FEEIT
20092011VEGAKEE FEEIT
Pracovisko pre identifikáciu parametrov elektromotorov
2016
2016
-- Iný domáci --ÚAM FEEIT
Practical Application of Modified Electrodes for Selective Electroanalysis of Metallic Complexes and Organics in Enviromental Components (S/G-bil.)20012003
Bilaterálna spolupráca - SR - Grécko
J. Cirák
KF FEEIT
Prediction of Irriadiation Damage Effects on Reactor Components (PERFECT - FI6O-CT-2003-508840)2004
2007
6. rámcový program
KJFT FEEIT
Predikcia, modelovanie a zabezpečenie kvality VoIP hlasových služieb (PAMKVIS)
2012
2013-- Iný domáci --A. Kováč
IMICT FEEIT
Prenos, ukladanie a spracovanie neštruktúrovaných dát (26220220075)
20112014
-- Iný domáci --
G. Juhás
Dek FEEIT
Preparation and analysis of selected electromagnetic, microstructural and physicochemical properties of advanced magnetic, magneto-dielectric, composite and nanocomposite material structures (1/0405/16)2016
2019
VEGAR. DosoudilIEE FEEIT
Preparation and diagnostics of heterostructures for advanced photovoltaic applications (1/0377/13)
2013
2016
VEGA
L. Harmatha
IEP FEEIT
1996
2004
Bilaterálna spolupráca - SR - Česko
KETG FEEIT
Preparation and charakterization of nanostructures mixing metal oxides for gas detection (DAAD 2009/I)
2009
2010
DAAD
KME FEEIT
Preparation and properties of elementary composite systems based on carbon modified by significantly conductive particles of different size. (SJF_1/1068/04)2004
2006
VEGAJ. BielekKF FEEIT
2007
2007
Bilateralna spolupraca
J. Kováč
KME FEEIT
Preparation and research of dopped ionic conductor LiNbO3 for electrochrom elements or electrolytes for litium ? ionic microbateries (Gr/Slov/05/FEI)20052007
Bilaterálna spolupráca - SR - Grécko
V. Šály
KETG FEEIT
Preparation of carbon nanostructures by CVD methods and their characterization (SK-CZ-0078-07 (NANOCARBON))20082009Bilaterálna spolupráca - SR - Česko
KME FEEIT
2007
2010
APVV
KME FEEIT
Printed organic IoT sensors for health monitoring (APVV-18-0550)
2019
2022
APVV - Všeobecná výzva
IEP FEEIT
Príprava a analýza diamantových vrstiev (PADV)2013
2013
-- Iný domáci --
IEP FEEIT
Príprava a optimalizácia organo-gélových elektród využívajúcich vysoko vodivé polyméry (ORGEL)20202021
Mladý výskumník
IEP FEEIT
Príprava diamantových a DLC nanoštruktúr pre elektroniku a senzoriku
2011
2012
-- Iný domáci --
M. Marton
IEP FEEIT
Príprava diamantu-podobných vrstiev pre použitie v medicíne (BioDLC)
2012
2013-- Iný domáci --
IEP FEEIT
Príprava organických poľom riadených tranzistorov citlivých v infračervenej oblasti (SK-CN-0023-09)
2010
2011
Bilaterálna spolupráca - SR - Čína
KME FEEIT
Príprava virtuálnej elektrárne (2016et008)
2017
2017
-- Iný domáci --
M. Chudý
IPAEE FEEIT
20062008
Európsky sociálny fond
IRC FEEIT
2006
2008
Európsky sociálny fondK. Žáková
IRC FEEIT
Príspevok k moderným metódam ovládania IoT zariadení v zmiešanej realite
2018
2018
Mladý výskumník
ÚAM FEEIT
Privacy on mobile devices (1/0173/13)2013
2015
VEGAP. Zajac
ICSM FEEIT
Probabilistic and algebraic methods of uncertainty and quantum structures (APVV-0071-06)
2007
2010
APVV
KF FEEIT
2005
2007
Bilaterálna spolupráca - SR - Grécko
KETG FEEIT
2007
2007
EuratomV. Slugeň
KJFT FEEIT
2003
2005CEEPUSM. Huba
KASR IRC FEEIT
2003
2005
VEGA
KME FEEIT
Progresívne formy vzdelávania pre oblasť telekomunikačných multislužbových sietí (007STU-4/2016)
2016
2018
KEGA
IMICT FEEIT
Progresívne magnetické materiály- štúdium magnetizačných procesov a ich modelovanie s ohľadom na aplikácie v elektromagnetických prvkoch a senzoroch (1/0142/03)20032005
VEGA
V. JančárikKTEE FEEIT
Progressive design and diagnostics methods for energy efficient power devices (APVV-14-0749)
2015
2018APVV - Všeobecná výzvaD. Donoval
IEP FEEIT
Progressive Digital Processing Methods of Non ? deterministics Video Signals and Biomedical Signals with Direct Application in Modern Systems of Signals Digital Processing and Visualisation. (1/3107/06)
2006
2008VEGA
KRE FEEIT
Properties of nanocrystalline alloys after heavy particles and electrons irradiation (1/0561/17)20172019VEGAINPE FEEIT
Properties of the graphene-diamond interface: study on the atomic level (APVV-16-0319)
2017
2020
APVV - Všeobecná výzva
IEP FEEIT
2001
2003-- Iný medzinárodný --KTL FEEIT
Proposal of Advanced Methods of Biometric Recognition Based on Face and Iris Images (1/0529/13)
2013
2016
VEGA
ICSM FEEIT
20102011
VEGA
ICSM FEEIT
Prosody and modification of the speech. (LPP-0078-06)
2007
2010
APVV
G. Rozinaj
KTL FEEIT
Providing next-generation Silicon-based power solutions in transport and machinery for significant decarbonisation in the next decade (826417)
2019
2021
H2020: Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL)
IEP FEEIT
QoS v IMS sieťach (QIS)
2014
2014
-- Iný domáci --S. Klučik
IMICT FEEIT
2005
2007
APVV
J. MurgašIRC FEEIT
Quantum Logics and Effect Algebras with Aplications in the Foundations opf Quantum Computing (SLO/ČSL 3- 14)
2006
2007
Bilaterálna spolupráca - SR - Česko
KM FEEIT
Quantum mOnte Carlo: Maximum ACcurancy SImulation of MAtter (APVV-0091-07)
2008
2010APVVP. DieškaKF FEEIT
Quantum Transport in Focus - QuaTraFo (MERG-CT-2004-510615)
2004
2005Marie Curie Actions - Human resources and mobilityI. ŠtichKF FEEIT
Quantum-safe Authenticated Group Key Establishmen (G5448)
2018
2020NATOO. GrošekICSM FEEIT
Radiačná dechlorácia polychlórovaných bifenylov v sedimentoch
2016
2016
-- Iný domáci --
INPE FEEIT
Radiation degradation study of structural materials of advanced nuclear power reactors (1/0104/17)
2017
2020
VEGA
V. SlugeňINPE FEEIT
Radiation harder sensor for X-ray imaging of higher quality (APVV-18-0273)
2019
2023
APVV - Všeobecná výzvaA. ŠagátováINPE FEEIT
Radiation hardness of nanocrystalline metallic alloys against different types of radiations (1/0286/12)20122014
VEGA
INPE FEEIT
Radiation Induced Terahertz Wave and Power Generation in Magnetic Microwires (4000116936/16/NL/NDe)
20162018
-- Iný medzinárodný --
INPE FEEIT
Radiation resistant semiconductor sensors for utilization in harsh environment (2/0084/20)
2020
2023VEGAINPE FEEIT
Radioactive materials in innovative nuclear fuel cycles and after terminating the operation of nuclear installations. (1/3160/06)2006
2008
VEGA
KJFT FEEIT
Radioactive materials in nuclear installations (1/0863/17)20172020VEGA
INPE FEEIT
Rádioaktívne materiály v perspektívnych jadrových palivových cykloch a v jadrových zariadeniach vyraďovaných z prevádzky (1/0796/13)
2013
2016
VEGAV. Nečas
INPE FEEIT
Raman spectroscopy of catalytically syntherized carbon nanotubes. (1/3034/06)20062008
VEGA
KME FEEIT
2003
2005
VEGA
M. Kadlečíková
KME FEEIT
Rast uhlíkových nanorúrok a ich využitie pre senzorické aplikácie20112012
-- Iný domáci --
M. Kotlár
IEP FEEIT
Realizácia systému Thyreomat na báze PC (AV 809/20002)
2002
2004
VTP
P. PíšKRE FEEIT
Realizovanie autonómnej lietajúcej platformy (2013et019)
2014
2014
-- Iný domáci --
ÚAM FEEIT
20062008
VEGA
KTL FEEIT
Reconstruction of the computer network of the faculty (5 a)20042007
-- Iný domáci --
J. Škoda
VS FEEIT
REJT (REJT)
2004
2005
Phare
M. Veselý
KME FEEIT
Remote access to resources for teaching diagnostics of mechatronic systems (016STU-4/2014)
20142016
KEGA
IEE FEEIT
2005
2007
APVV
IRC FEEIT
Research and development of marginal Power Alternate Traction Drive (APVV-0530-07)2008
2010
APVV
IRC FEEIT
Research and development of methods for encreasing the effectivess and safety of nuclear installations decommising (APVV-0761-07)
2008
2010
APVVV. NečasKJFT FEEIT
Research and Development of New Generations Electric linear Drives with High Resolution of Position (APVV-99-031205)20062008
APVV
IRC FEEIT
Research and development of new precise current sensor for high and very-high voltage application (APVV-0546-07)20082010
APVV
KEE FEEIT
Research and development of selected electrotechnical applications of nanocrystalline and amorphous materials. (APVT-99-017904)
2005
2007APVVJ. Bydžovský
KTEE FEEIT
Research and development of sensors and actuators made of polymer monofilament (APVV-19-0406)
2020
2023
APVV - Všeobecná výzvaJ. MurínÚAM FEEIT
Research and development of silicon carbide thin film technologies for applications in solar cells and thin film devices (APVV-0443-12)20132016
APVV - Všeobecná výzva
IPAEE FEEIT
2009
2012
VEGA
A. ŠatkaKME FEEIT
2006
2009APVVK. Kováč
KMer FEEIT
Research and evaluation of quality and efficiency of impregnating materials (APVV-15-0108)
2016
2020
APVV - Všeobecná výzva
IPAEE FEEIT
Research and optimisation of selected parameters of progressive magnetic and multicomponent composite materials and nanomaterials with required properties for applications In electrical and mechanical engineering Industry (1/1163/12)
2012
2015VEGAR. DosoudilIEE FEEIT
Research and optimization of selected properties of advanced electronic structures and devices prepared on wide (1/0866/11)
2011
2014
VEGAD. DonovalKME FEEIT
Research and optimization of the construction and material composition of cables for demanding environment concepts Industry 4.0 (APVV-18-0028)2019
2023
APVV - Všeobecná výzvaA. Kment
IPAEE FEEIT
20092011
VEGA
J. SlámaKTEE FEEIT
2010
2011
VEGAR. Dosoudil
KTEE FEEIT
2002
20045. rámcový programB. Weber
KME FEEIT
Research for GaN technologies, devices, packages and applications to address the challenges of the future GaN roadmap (826392)
20192021H2020: Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL)IEP FEEIT
Research in the advanced control methods of intelligent multi-axis motion systems focused on mobile robotic manipulators (1/0178/13)20132015
VEGA
P. Hubinský
IRC FEEIT
Research of aging of electrical insulation systems, changes in lifetime of used materials after introduction of the new EU regulations (RoHS, REACH). (APVV-19-0049)
2020
2024
APVV - Všeobecná výzva
IPAEE FEEIT
Research of boron doped diamond films for highly effective removal of pharmaceuticals, drugs and resistant types of microorganisms from waters (APVV-16-0124)
2017
2020
APVV - Všeobecná výzvaM. VojsIEP FEEIT
Research of growth and doping of D- and DLC layers for electronic applications. (LPP-0246-06)20062010
APVV
M. VeselýKME FEEIT
Research of hybrid powertrain control strategies of vehicles in the term of ecological parameters, economical efficiency and vehicle performances (1/0627/10)
2010
2012
VEGA
IPAEE FEEIT
Research of light transport through tubular skylights (APVV-0264-07)
2008
2010
APVV
KEE FEEIT
20062008
VEGA
KTEE FEEIT
2005
2007
APVV
L. Jurišica
KASR IRC FEEIT
Research of new design and material solutions for cables to demanding environments with fire hazards, flooding and other. (APVV-15-0110)
20162020
APVV - Všeobecná výzva
M. VáryIPAEE FEEIT
Research of new magnetodielectric ceramic and composite material structures (APVV-16-0059)
2017
2021APVV - Všeobecná výzvaR. DosoudilIEE FEEIT
Research of new polyester and polyesterimid resins composites to increase the adhesion and flexibility of impregnants (APVV-18-0029)
2019
2023
APVV - Všeobecná výzva
J. Packa
IPAEE FEEIT
Research of nonuniform torsion of cross-sections (1/0453/15)
2015
2017VEGAJ. Murín
ÚAM FEEIT
Research of physical properties and growth kinetics of black silicon layers (APVV-15-0152)
20162019APVV - Všeobecná výzvaIEP FEEIT
2008
2010
APVV
KETG FEEIT
research of progressive laser beam welding technologies and systems to use in industry. (APVT-99-002502)
2002
2005APVVJ. Murgaš
IRC FEEIT
20062008
VEGA
A. SmolaKEE FEEIT
Research of radiation resistant semiconductor detector for nuclear energetics (APVV-18-0243)
20192022
APVV - Všeobecná výzva
A. Šagátová
INPE FEEIT
Research of Reactive Monomer-free Resins (APVV-0181-11)
20122015APVV - Všeobecná výzvaIPAEE FEEIT
Research of supperhard nanocomposite films for stressed joints under increased temperature in biomedicine (1/0264/11)
2011
2014
VEGA
KME FEEIT
Research of Technolgies for Supercritical Water cooled Reactors (SCWR Generation IV): experimental Assessment of Innovative Structural Materials and their Degardation Mechanism (1/0339/16)
2016
2018
VEGAM. PetriskaINPE FEEIT
20042006
VEGA
KETG FEEIT
Research of the service robot control with dual visual perception (APVV-0539-11)
20122015APVV - Všeobecná výzvaF. Duchoň
IRC FEEIT
Research on carbon-based nanomaterials for the protection and improvement of the environment and human health (1/0785/14)20142016VEGAM. Vojs
IEP FEEIT
Research on relation between polarisation and degradation processes in electroinsulating systems (1/4086/07)20072009VEGAJ. LelákKETG FEEIT
Resonance Free Moving in Mechatronical Actor Systems with Integrated DSP-control (9/2002)20022003Bilaterálna spoluprácaP. Hubinský
KASR IRC FEEIT
REST platforma pre online riadenie experimentov (REST-PORE)
2015
2015
-- Iný domáci --
ÚAM FEEIT
2008
2010
Leonardo da VinciM. Huba
IRC FEEIT
Riadenie autonómneho lietajúceho prostriedku v neznámom vnútornom prostredí (IRALP)
2019
2019
Mladý výskumník
J. StankoIRC FEEIT
Riadenie dvojspojkovej prevodovky
2016
2016
-- Iný domáci --
ÚAM FEEIT
Riadenie prevádzky v multislužbových telekomunikačných systémoch a sieťach (1/0156/03)20032005
VEGA
I. BaroňákKTL FEEIT
Riadenie samonavádzaného AGV (AGV)2015
2015
-- Iný domáci --
IRC FEEIT
Riadenie servisného robota
2011
2012
-- Iný domáci --F. Duchoň
IRC FEEIT
Riadenie zabezpečenia prenosu rozmerných dát v kanáloch s výrazne meniteľnou chybovosťou. (1/8265/01)2001
2003
VEGA
KTL FEEIT
Riadený bezdrôtový prenos výkonu
2016
2016
-- Iný domáci --
IEE FEEIT
Riadený bezdrôtový prenos výkonu II. (RBPV II.)
2017
2017
Mladý výskumníkF. Vavrík
IEE FEEIT
Riadený usmerňovač s aktívnym filtrom harmonických prúdov pre inteligentné meniče frekvencie. (APVT-99-026504)20052005APVVM. ŽalmanKASR IRC FEEIT
Riadiaci systém pre PC-OTDR reflektometer
2010
2010
-- Iný domáci --B. Korenko
KTEE FEEIT
2004
2006KEGAKASR IRC FEEIT
Robotické pracovisko pre inteligentné zváranie maloobjemovej výroby (IZVAR)
2019
2022
OP VaI
F. DuchoňIRC FEEIT
Robotics Education driven by Interregional Cooperation (V212 RoboCoop)
20182022Interreg Central Europe
ÚAM FEEIT
Robust and optimal control of mechatronic systems (1/0733/16)
2016
2019VEGAD. RosinováÚAM FEEIT
Robust MPC for Hybrid Systems (RPHS) (1/1105/11)
2011
2013
VEGA
IRC FEEIT
Robustná lokalizácia pre drony v priemysle 4.0 (1/0599/20)
2020
2022
VEGA
J. Rodina
IRC FEEIT
2002
2003
Bilaterálna spolupráca - SR - Česko
V. Veselý
IRC FEEIT
2008
2010
VEGA
KF FEEIT
Rozbor kinetiky reakcií spojených s prenosom náboja v tuholátkových a tekutých systémoch (2/1013/21)2001
2003
VEGA
KF FEEIT
Rozhodovanie ekonomického centra v podmienkach rizika. (1/8274/01)
2001
2003
VEGA
L. AndrášikEM IRC FEEIT
Rozpoznávanie 3D tváre (3DROTV)
2013
2013
-- Iný domáci --
M. VančoIMICT FEEIT
Rozvoj a implementácia metód návrhu integrovaných systémov s ultra nízkym napájacím napätím v nanotechnológiách (1/0762/16)
2016
2019
VEGA
IEP FEEIT
Rozvoj analýzy a zberu dát zo senzorických systémov (SENZA)20142014-- Iný domáci --I. Košč
IEP FEEIT
Rozvoj diagnostiky tranzistorov GaN HEMT optickými metódami (OPTIGaN)
2015
2015-- Iný domáci --J. Priesol
IEP FEEIT
Rozvoj diagnostiky tranzistorov GaN HEMT využitím elektroluminiscencie (LUMIGaN)
2014
2014-- Iný domáci --IEP FEEIT
2010
2011
KEGA
J. PolecKTL FEEIT
Rozvoj medzinárodnej spolupráce za účelom transferu a implementácie výsledkov výskumu a vývoja do vzdelávacích programov (26110230085)
2013
2015
-- Iný domáci --
2SP FEEIT
Rozvoj metód merania prechodových charakteristík HEMT tranzistorov (ROZHEMT)
2013
2013
-- Iný domáci --
M. Bernát
IEP FEEIT
Rozvoj metód zvyšovania efektivity systémov na konverziu energie na čipe (1/0731/20)
2020
2023
VEGA
IEP FEEIT
Rozvoj progresívnych technológií pre výkonnú ekonomiku (2003)20032005
Štátny program
KASR IRC FEEIT
R3-PowerUP - 300mm Pilot Line for Smart Power and Power Discretes (737417)
2017
2021
H2020: Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL)IEP FEEIT
Safe and effective future of nuclear power-engineering (041STU-4/2019)
2019
2021KEGAV. NečasINPE FEEIT
Safety evaluation of nuclear installations based on Monte Carlo simulation methods (1/0204/13)
20132016VEGAV. Slugeň
INPE FEEIT
Safety on machinery (DK/05/B/F/PP-145517)2005
2007
Leonardo da VinciM. HubaIRC FEEIT
2000
2003Leonardo da Vinci
KASR IRC FEEIT
Scanning Capacitance Microscope with High Sensitivity and Resolution, and Lateral Force Probe Control. (2/5097/25)20052007VEGAJ. Hribik
KRE FEEIT
2008
2010VEGAJ. HribikKRE FEEIT
Scanning hub tranzientový microscope for imaging soft samples and anlýzu (2/0099/14)
2014
2016
VEGA
P. KubinecIEP FEEIT
Scenarion based approaches for misbehaviour detection in ad hoc wireless network SAMANET (7/2006)
2007
2008
DAAD
KAIVT FEEIT
SDRLab – Vytvorenie laboratória softvérového rádia (2016vs033)20172017-- Iný domáci --T. PáleníkIMICT FEEIT
Secure post-quantum cryptography (1/0159/17)
2017
2020
VEGA
ICSM FEEIT
2010
2011
VEGA
KTEE FEEIT
2007
2009
VEGAĽ. Šumichrast
KTEE FEEIT
2001
2002
Bilaterálna spolupráca - SR - Rakúsko
I. Hotový
KME FEEIT
Semiconductor nanomembranes for hybrid devices (APVV-15-0243)
2016
2019
APVV - Všeobecná výzva
INPE FEEIT
Sensor Technologies enhanced safety and security of buildings and its occupants (ENIAC 621272/2014)
2014
2017-- Iný medzinárodný --
IEP FEEIT
Sensoric Structures Based on Carbon and ZnO Layers for Electrotechnic Applications - Research of their Properties (1/1102/11)
2011
2013VEGAKME FEEIT
2006
2008
VEGA
V. TvarožekKME FEEIT
2006
2008
VEGA
I. BalážKRE FEEIT
Simultánna lokalizácia a mapovanie pomocou vizuálneho systému (SLAM-VS)
2020
2021
Mladý výskumník
IRC FEEIT
20052008VTP
KME FEEIT
Skúmanie biologických vplyvov MW žiarenia
2010
2010
-- Iný domáci --
P. Kupec
KRE FEEIT
Skúmanie vplyvu technologických podmienok rastu na kvalitu InGaAsN/GaAs heteroštruktúr pre solárne aplikácie (SOLAR2)
2015
2015
-- Iný domáci --
IEP FEEIT
Skvalitnenie prípravy študentov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia na ich budúce povolanie (13120120100)
2004
2008Európsky sociálny fond
KASR IRC FEEIT
2009
2011
KEGAR. Hinca
KJFT FEEIT
Slovak University of Technology Students Vocational Training Placements in Europe - SUTSE (SK/04/A/F/PL-401204)
2004
2006
Leonardo da Vinci
KME FEEIT
Smart cities and smart energy backbone (APVV-15-0326)
2016
2019APVV - Všeobecná výzvaIPAEE FEEIT
Smart grid as part of power distribution networks - new measurement methods and consumption control methods (1/1100/12)20122015
VEGA
IPAEE FEEIT
Smart Grids, Energy Self-Sufficient Regions and their Integration in Existing Power System (1/0640/17)2017
2020
VEGAA. BeláňIPAEE FEEIT
SMART sensor systems based on organic electronics for helath monitoring and improvement of life quality (APVV-0819-12)2013
2016
APVV - Všeobecná výzva
IEP FEEIT
Smart structures and dynamics laboratory (011STU-4/2020)2020
2022
KEGA
ÚAM FEEIT
"SMArt systems Co-design" (288827-7RP-SMAC-Donoval)2011
2014
International cooperation
ME IEP FEEIT
Smart-system for monitoring and prevention of healty heart based on latest organic electronics technologies (APVV-15-0763)
2016
2019
APVV - Všeobecná výzvaD. Donoval
IEP FEEIT
Social and Human Consequences of Globalization (SVF_1/1299/04)2004
2006
VEGAM. BrinzováIRC FEEIT
Softvérová extrakcia charakteristických vlastností daktyloskopických vzorov a možnosti jej aplikácií v súčasnej daktyloskopii (FingerDetective2013)
2013
2013
-- Iný domáci --
P. Marák
ICSM FEEIT
Solution of Current Problems in Cryptology (1/0244/09)2009
2011
VEGAO. Grošek
KAIVT FEEIT
Sophisticated control methods for multi ? axis motion systems. (1/3120/06)
2006
2008
VEGA
KASR IRC FEEIT
2006
2008
VEGA
P. FarkašKTL FEEIT
Space Engineering Through (True) Training (FEI-ESA 2019/01)2020---- Iný medzinárodný --INPE FEEIT
Space for Education, Education for Space (4000117400/16/NL/NDe)
2016
2018
-- Iný medzinárodný --
INPE FEEIT
2002
2005
VTP
A. ŠatkaKME FEEIT
Special methods for characterization and diagnostics of advanced semiconductor micro/nanostructures and devices. (1/0921/13)
2013
2016
VEGA
A. Šatka
IEP FEEIT
Spracovanie audio, video a biomedicínskeho signálu s využitím neštandartných algoritmov číslicového spracovania signálov (1/0146/03)
2003
2005
VEGAKTL FEEIT
Stacionárne, kvázistacionárne a dynamické modely správania sa tenkosystenných inteligentných štruktúr. (1/8263/01)
2001
2003
VEGA
I. Bock
KM FEEIT
Stanovenie indukovanej aktivity konštrukčných materiálov reaktorov (SIAKMR)
2020
2021Mladý výskumníkM. ŠnírerINPE FEEIT
Stanovenie priestorových váhových funkcií ex-core detektorov pre reaktor VVER-440 (SPEFD)
20202021
Mladý výskumník
INPE FEEIT
STELA - STU Graduates in EU Labour Market (123220399)
2012
2014Mobility2SP FEEIT
Stojan na testovanie riadiacich algoritmov kvadrokoptéry (SNTRAK)
20142014-- Iný domáci --
IRC FEEIT
Strategic Alignment of Electrical Engineering in european Higher Education Institutions
2012
2016
Academic and Structural Networks
J. Jasenek
IEE FEEIT
2004
2006Bilaterálna spolupráca - SR - NemeckoKJFT FEEIT
Structural and magnetic changes of disordered and nanocrystalline alloys (1/0606/09)2009
2011
VEGAKJFT FEEIT
Structural and magnetic properties of ion irradiated metallic glasses (SK-PL-0032-12)
2013
2013
Bilaterálna spolupráca - SR - PoľskoM. Miglierini
INPE FEEIT
2010
2011
Bilaterálna spolupráca - SR - PoľskoKJFT FEEIT
Structural Transformations of Amorphorus Alloys for Energy Applications (IAEA/CRP 17230/RO)20122014-- Iný medzinárodný --M. MiglieriniINPE FEEIT
2001
2003
Bilaterálna spolupráca - SR - Rakúsko
KJFT FEEIT
Structures and materials for ion beam lithography (Slov/Rak)
2003
2005Bilaterálna spolupráca - SR - Rakúsko
KJFT FEEIT
2000
2002
Leonardo da Vinci
KME FEEIT
Students Gaining Experience in European Companies (STUGE) (SK/02/A/F/PL-201226)20022003Leonardo da Vinci
KME FEEIT
Study and modelling of thermophysical properties of composite materials (2/5100/25)
2005
2007
VEGA
P. DieškaKF FEEIT
2003
2004
Bilaterálna spoluprácaV. Slugeň
KJFT FEEIT
Study of boron doped diamond electrodes for detection and elimination of pharmaceuticals, drugs and selected resistant bacteria In wastewaters. (1/0558/17)
2017
2020
VEGA
IEP FEEIT
Study of diamond and diamond like carbon properties for electrochemical and bio-sensoric applications (LPP-0094-09)
2009
2012
APVV - Program LPP
KME FEEIT
2005
2007
VEGA
P. Valko
KF FEEIT
Study of charge transfer in ordered organic molecular systems (1/0879/11)
2011
2013
VEGA
KF FEEIT
Study of innovative technologies for fabrication of human biosignal measurement systems (1/0854/16)
2016
2019
VEGA
M. Daříček
IEP FEEIT
Study of novel materials for hybrid (inorganic/organic) electronics (2/7118/27)
2007
2009VEGAKF FEEIT
2006
2008
VEGAV. Slugeň
KJFT FEEIT
Study of structural and magnetic features of 3-d transition element Fe, Co, Ni based nanophase and amorphous systems. (APVT - 20-008404)
2005
2007
APVV
KJFT FEEIT
2006
2009
APVV
KME FEEIT
2006
2009
APVV
Ľ. ŠumichrastKTEE FEEIT
20062008
Information society technologies (IST)
B. Weber
KME FEEIT
2000
2002
5. rámcový programM. Veselý
KME FEEIT
Support of education in the field of power engineering in secondary and primary schools (018STU-4/2012)20122014
KEGA
IPAEE FEEIT
2003
2010
Štátny program
K. Kováč
KMer FEEIT
2000
2003
5. rámcový program
KME FEEIT