4. 6. 2020  14:33 Lenka
Akademický informační systém

Fakulta elektrotechniky a informatiky - seznam projektů


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 999

Stav
Název
OdDo
Druh
GarantPracoviště
Príprava a analýza progresívnych mikroelektronických štruktúr a prvkov podporená modelovaním a simuláciou (1/9042/02)20022004
VEGA
D. DonovalKME FEI
Ab-initio approach to conducctance of quantum junctions accounting for dynamical correlation of electrons (CBP.EAP.RIG.981521)2004
2007
NATO
KF FEI
Absolventi STU v prostredí európskeho trhu práce (113221199)20112012
Leonardo da Vinci
M. Veselý2SP FEI
20082011
-- Iný medzinárodný --
V. SlugeňKJFT FEI
Accompanying Measures for Co-ordination of NAS and European Union RTD Programes on Photovoltaic Solar Energy (PV-NAS-NET)2003
2004
5. rámcový program
KETG FEI
ACUMED - Innovation program aimed on creation of modern study materials for medical high schools (13120120214)2007
2008
Európsky sociálny fondF. Lehocki
KAIVT FEI
Adaptácia doručovania multimediálneho obsahu (ADAPT)
2019
2019
Mladý výskumník
ÚMIKT FEI
2004
2007
Bilaterálna spoluprácaV. TvarožekKME FEI
Advanced RF Transceivers for 5G base stations based on GaN Technology (783274)
20182021
H2020: Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL)
ÚEF FEI
Advanced Semiconductor Heterostructures and Nanostructures - Characterization and Processing for Optoelectronic Devices (Pol/Slov/W)19992002
Bilaterálna spolupráca - SR - Poľsko
KME FEI
2006
2008
MVTS
KME FEI
20032005Bilaterálna spolupráca - SR - PoľskoJ. Kováč
KME FEI
20062008VEGAF. KrasňanKEE FEI
Algebrické metódy v riadení nelineárnych systémov a ich aplikácia na riešenie problému autorotácie. (LPP-0127-06)20062009
APVV
M. HubaÚRK FEI
Algebrický prístup k riadeniu nelineárnych systémov: teória a aplikácie (1/0369/10)2010
2011
VEGAM. HalásÚRK FEI
Algoritmus kolektívnej inteligencie: Interdisciplinárne štúdium swarmového správania netopierov (APVV-17-0116)
2018
2022APVV - Všeobecná výzva
ÚRK FEI
20062008
VEGA
P. PodhradskýKTL FEI
Algoritmy a metódy spracovania multimediálnych signálov pre rozhranie človek-počitač (1/0718/09)
2009
2011
VEGA
KTL FEI
Algoritmy riadenia rekuperácie energie pri brzdení elektromobilu (ALRIREK)
2013
2013
-- Iný domáci --
V. StaňákÚEAE FEI
Alternatívne metódy hodnotenia elektromagnetickej kompatibility (EMC) elektronických systémov. (1/3101/06)2006
2008
VEGAV. SmieškoKMer FEI
Analysis and Desing of Advances Multiservivr Networks supporting Mobility, Multimedia and Internetworking. (COST279/2)
2001
2005COSTKTL FEI
Analýza a návrh aplikácie pokročilých prístupových sietí v infraštruktúre NGN využívajúcich pevné metalické prenosové médiá pre podporu multimediálnych služieb a vzájomného prepojenia rôznych technológií a sietí. (1/0396/08)
2008
2010
VEGAR. Róka
KTL FEI
Analýza a návrh pokročilých optických prístupových sietí v konvergovanej infraštruktúre NGN využívajúcich pevné prenosové média pre podporu multimediálnych služieb (1/0106/11)
2011
2013
VEGA
KTL FEI
2004
2006VTPKTL FEI
2004
2006
VEGAKM FEI
Analýza a zber dát z fotovoltaických a senzorických systémov (SenzLAB)2015
2015
-- Iný domáci --
ÚEF FEI
Analýza dynamických matematických modelov pružných a väzkopružných štruktúr a ich správania sa pod vplyvom kontaktných podmienok (1/4214/07)
2007
2009
VEGA
KM FEI
Analýza elektromagnetických polí vonkajších elektrických vedení (2015et008 )
2016
2016
-- Iný domáci --
ÚEAE FEI
Analýza energetickej bilancie PEM palivového článku a návrh potrieb na realizáciu experimentálnej kvantifikácie overovaných napäťových strát (APEM)
2019
2019Mladý výskumník
ÚAM FEI
Analýza energetickej bilancie PEM palivového článku a návrh potrieb na realizáciu experimentálnej kvantifikácie overovaných napäťových strát. Časť 2. (APEM2)
2020
2021
Mladý výskumníkK. Ondrejička
ÚAM FEI
Analýza energetickej odolnosti moderných výkonových MOSFET tranzistorov integrovaných v DC-DC meničoch v podmienkach UIS testu podporená modelovaním a simuláciou (HEAT)
2012
2013
-- Iný domáci --
ÚEF FEI
Analýza hardvérovej realizovateľnosti jadra operačného systému reálneho času na čipe (RTOSoC)
2017
2017
Mladý výskumníkL. Kohútka
ÚEF FEI
Analýza indukovanej aktivity materiálov energetických jadrových reaktorov a hodnotenie jej vplyvu na mikroštruktúru (1/0204/13)20132016
VEGA
ÚJFI FEI
20102011
VEGA
KM FEI
Analýza možnosti merania rozmerov 2D vzoru pomocou kamerového zariadenia COGNEX IS 7802 za účelom návrhu a zrealizovania 2D vzoru R-ID (Road Identifier) (N2DRID)
20202021
Mladý výskumník
ÚAM FEI
Analýza napätí a deformácií v tenkých viacvrstvových mikro- a nano- systémoch a zariadeniach obsahujúcich piezoelektrické prvky, inverzný piezoelektrický problém (1/0149/03)
2003
2005
VEGA
KMech FEI
Analýza návrhu UWB antény na čipe pre aktívne senzorické implantáty
2016
2016
-- Iný domáci --
ÚEF FEI
Analýza nízkofrekvenčných šumov GaN HEMT tranzistorov (NOISEGaN)20192019Mladý výskumníkE. Tisovský
ÚEF FEI
Analýza prozódie reči v rámci multimodálneho rečového syntetizátora
2011
2012
-- Iný domáci --
ÚMIKT FEI
2008
2010APVVA. Beláň
KEE FEI
Analýza vplyvu prevádzkových parametrov na kvalitu hlasu v IMS sieťach (AVPPKHIS)
2012
2013
-- Iný domáci --
M. HalásÚMIKT FEI
Analýzy vybraných materiálov tlakovej nádoby reaktora za účelom predĺženia prevádzkovej životnosti (AMTNR )20202021Mladý výskumník
ÚJFI FEI
Antiplagiatorská analýza netextových dát (APVV-0469-12)
2013
2017
APVV - Všeobecná výzva
J. GrmanÚE FEI
2003
2006
6. rámcový program
KJFT FEI
Aplikácia algebrických metód na riadenie nelineárnych systémov (1/0276/14)2014
2017
VEGA
M. Halás
ÚRK FEI
Aplikácia metód umelej inteligencie v modelovaní a riadení kritických procesov v energetike (AUIKE) (APVT-20-031404)20052007APVVÚRK FEI
2004
2006
KEGA
ÚRK FEI
Aplikácia optických a elektrochemických meracích metód pre selektívnu identifikáciu rôznych typov sacharidov v roztokoch (TECH4SUGAR)
20192019
Mladý výskumník
J. DrobnýÚEF FEI
Aplikácie algebraických metód na broblémy modelovania neurčitosti a spracovania informácií. (APVT-51-032002)20042006
APVV
Z. Riečanová
KM FEI
Aplikovaný výskum a vývoj inovatívnej technológie pre ultra hlboké geotermálne vrty (26240220042)
2011
--
-- Iný domáci --
OĽZ ST Dek FEI
Aplikovaný výskum technológie plazmotermických procesov (26240220070)20112014
-- Iný domáci --
M. ŽiškaPS OĽZ ST Dek FEI
Aplikovaný výskum v oblasti optimalizácie a riadenia energetických sústav v dobe smart grid (26240220069)
2011
2014
-- Iný domáci --
F. Janíček
ÚEAE FEI
Aspekty a faktory vedúce k malému záujmu o štúdium technických odborov (SK-CZ-2013-0174)
2014
2015
Bilaterálna spolupráca - SR - Česko
ÚEF FEI
Assembling Langmuir Architectures Through the use of Roll-to-Roll Systems. (324449-FP7-ALBATROSS-Weis)
2013
2018Initial trainingM. WeisÚEF FEI
Audio-Speech Interface for Mobile Devices (ASIDM) (DAAD/2010 )
2010
2011DAADG. RozinajKTL FEI
2008
2008COSTKRE FEI
2008
2010
VEGA
J. Janík
KME FEI
Automatické generovanie trajektórii pre roboticky manipulátor20182018Mladý výskumníkÚRK FEI
Automatizovaná robotická montážna bunka ako prostriedok konceptu Industry 4.0 (APVV-16-0006)
2017
2020
APVV - Všeobecná výzva
F. Duchoň
ÚRK FEI
Autonómne sledovanie pohyblivého cieľa (2017et012)
2018
2018
-- Iný domáci --K. Žáková
ÚAM FEI
Autonómny systém na 3D tlač vo vesmíre (2017et005)
2018
2018-- Iný domáci --ÚRK FEI
Autonómny systém na 3D tlač vo vesmíre (2018et015)
2019
2019
-- Iný domáci --P. HubinskýÚRK FEI
2007
2008
DAADM. Huba
KAR ÚRK FEI
2010
2014-- Iný domáci --
ÚRK FEI
Benchmarking of Advanced Materials Pre-selected for Innovative Nuclear Reactors (16735/RO-IAEA-Degmova)
2011
2018
-- Iný medzinárodný --ÚJFI FEI
Benchmarkové úlohy pre reaktory VVER-440 (BU-40)2014
2014
-- Iný domáci --ÚJFI FEI
BEZ NÁZVU (PL-0125)
2003
2004
CEEPUSĽ. KlugKESP FEI
BEZ NÁZVU (CPNR: H-0183-04/05)2004
2005
CEEPUSG. Rozinaj
KTL FEI
Bezpečná a efektívna budúcnost’ jadrovej energetiky (041STU-4/2019)2019
2021
KEGA
ÚJFI FEI
Bezpečná postkvantová kryptografia (1/0159/17)
2017
2020
VEGA
P. ZajacÚIM FEI
BG-1103 Modelling, Simulation and Computer-aided Design in Engineering and Management (CEEPUS III.)
2018
2019
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlA. KozákováÚAM FEI
BioDaT (2012et001)
20132013-- Iný domáci --M. Oravec
ÚIM FEI
Biokompatibilné tenké vrstvy pre medicínske aplikácie (LPP-0149-09)20092012
APVV - Program LPP
M. VeselýKME FEI
Biologicky inšpirované metódy pre koordináciu skupinového pohybu mobilných robotov (APVV-0261-10)
2011
2014
APVV - Všeobecná výzva
ÚRK FEI
Bórom dopované diamantové vrstvy pre elektrochemické aplikácie (BDDSENS)20122013
-- Iný domáci --
ÚEF FEI
2006
2007
-- Iný domáci --
ÚRK FEI
2007
2007
-- Iný domáci --
M. Huba
ÚRK FEI
20092011
KEGA
M. Huba
ÚRK FEI
CAE laboratórium pre nový študijný program Aplikovaná mechatronika (015STU-4/2012)
2012
2014KEGA
ÚAM FEI
2010
2011
Bilaterálna spolupráca - SR - Francúzsko
O. GrošekKAIVT FEI
Catalitic Activity of Zeolites in Methanol to Gasoline Conversion (Jap/Slov/1)19982002
Bilaterálna spolupráca - SR - Japonsko
I. Štich
KF FEI
2005
2007
Európsky sociálny fond
P. Píš
KRE FEI
Center of Advanced Devices in Electronic and Electrical Engineering. (CENG I/1/2005)
2005
2008
OP VaV
R. Durný
KF FEI
20082011
APVV
KME FEI
Centrum excelentnosti pre návrh, prípravu a diagnostiku nanoštruktúr pre elektroniku a fotoniku - NanoNet (26240120010)
2009
2011
-- Iný domáci --
D. Donoval
ÚEF FEI
Centrum excelentnosti pre návrh, prípravu a diagnostiku nanoštruktúr pre elektroniku a fotoniku 2 - NanoNet 2 (26240120018)
2010
2012
-- Iný domáci --
D. DonovalÚEF FEI
Centrum pre prevádzku a vyraďovanie jadrových zariadení (CEPVYJZ) (001STU-2/2014)
2014
2016
-- Iný domáci --
V. SlugeňÚJFI FEI
2009
2013
APVVF. Uherek
KME FEI
CEVATECH ? Centrum inovácií v oblasti vákuových technológií (13120200001)
2005
2005
Európsky sociálny fond
KME FEI
2003
2005
5. rámcový program
KEE FEI
CONNECT - Innovative smart components, modules and appliances for a truly connected, efficient and secure smart grid (737434)
2017
2020
H2020: Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL)V. Stopjaková
ÚEF FEI
2005
2006
Bilaterálna spolupráca
KJFT FEI
Coordinated action of VVER safety. (COVERS - 012727)
2005
2007
6. rámcový program
V. Slugeň
KJFT FEI
2007
2011
COST
A. PřibilováKRE FEI
2007
2008
-- Iný domáci --P. Farkaš
KTL FEI
CRUISE - Creating Ubiquitous Intelligent Sensing Enviroments (CRUISE FP6 - IST - 4-027738 )20062007
Information society technologies (IST)
KTL FEI
Cryptography brings security and freedom (NIL SK06-IV-01-001)
20142016
-- Iný medzinárodný --
O. GrošekÚIM FEI
Číslicové spracovanie obrazových a rečových signálov, sieťové protokoly, modelovanie komunikačných prostredí a implementácia multimediálnych služieb v prostredí novej generácie konvergovaných sietí (1/0147/03)20032005VEGAKTL FEI
Číslicové spracovanie zvukových , obrazových a biomedicínskych signálov (VTP č.102/VTP/2000)
2000
2007
VTP
KRE FEI
Čisté priestory vo virtuálnej realite (CLE-VR)2019
2019
Mladý výskumníkS. Sedlák
ÚEF FEI
De-identification for privacy protection in multimedia content COST IC1206
2013
2017COSTA. Přibilová
ÚEF FEI
Deposition of NiO thin films and optimization of their operation parameters for toxic gas sensing applications. (Gr/Slov/05/FEI)
2005
2007
Bilaterálna spolupráca - SR - Grécko
I. HotovýKME FEI
2007
2009Euratom
KJFT FEI
Detekcia ionizujúcich častíc s využitím senzorov na báze semiizolačného GaAs a 4H-SiC pre fyziku vysokých energií (2/0152/16)
2016
2019
VEGAÚJFI FEI
Detekcia kognitívnych porúch na základe sledovania pohybu očí (1/0440/19)
2019
2021
VEGA
J. PolecÚMIKT FEI
Detekeia strihov vo videosekvenciách
2011
2012
-- Iný domáci --ÚMIKT FEI
Detektory neutrónov: technológia prípravy, štúdium elektrických a detekčných vlastností (2/7170/27)
2007
2009
VEGA
KJFT FEI
Development of European Labor Market Through the Knowledge Gained from the Student mobilities (SR/05/A/F/PL/5032119)20062007Leonardo da VinciKME FEI
2004
2005
Bilaterálna spolupráca - SR - Nemecko
KRE FEI
Development of Norwegian - Slovak cooperation in cryptology (NIL - I - 004 (CryptoCom))20082010
NIL Fund (Norway - Iceland -Lichtenstein Fund)
O. GrošekKAIVT FEI
Development of Organic Thin Film Transistor Technology (Rak/Slov bilateralna dohoda)20072007MVTSJ. KováčKME FEI
DiaDAQ (2013et004)
2014
2014
-- Iný domáci --ÚRK FEI
DiaDAQ -- Real Time (DDRT)
2015
2015
-- Iný domáci --
ÚRK FEI
20032005VEGAJ. Lelák
KETG FEI
2009
2011
VEGAE. Ušák
KTEE FEI
Diamantové elektródy pre elektrochemické aplikácie (APVV-0548-07)20082010APVV
KME FEI
Diamond electrodes for decontamination of industrial wastewaters and hydrogen generation (Diaclean) (DAAD 2018-2019)
2018
2019Program des Projektbezogenen Personeustauschs /PPP/ÚEF FEI
2003
2005VEGAKEE FEI
2008
2009
-- Iný domáci --
F. Janíček
KEE FEI
Dobudovanie Národného centra pre výskum a aplikácie obnoviteľných zdrojov energie (26240120028)
2011
2012-- Iný domáci --F. JaníčekÚEAE FEI
Doktorandi pre modernú priemyselnú automatizáciu v SR (13120200115)
2006
2008Európsky sociálny fond
ÚRK FEI
Dopované uhlíkové vrstvy pre nástrojárstvo a elektronické aplikácie. (AV 4/0124/06)
2006
2008
VTP
R. Redhammer
KME FEI
Dopravný smart monitorig -- optický vláknový senzorický systém (088/15_RT)
2015
2016
-- Iný domáci --
ÚE FEI
DOSUZOFI - Doping and surface modification of zinc-oxide thin films (SK-SRB-0012-09)20102011
Bilaterálna spolupráca - SR - Srbsko
V. Tvarožek
KME FEI
Dynamické kontaktné úlohy (1/0426/12)
2012
2015
VEGA
I. Bock
ÚIM FEI
200520066. rámcový programL. AndrášikÚRK FEI
EDUCTV ? educational programme for SME employees providing services in television technics (13120110064)
2005
2008
Európsky sociálny fond
P. PíšKRE FEI
Efektívne riadenie výroby a spotreby energie z obnoviteľných zdrojov energie (26240220028)
2010
2014
-- Iný domáci --
FEI
20062008
KEGA
P. Ballo
KF FEI
2004
2007
Leonardo da Vinci
KTL FEI
Elektrický skúter s PEM palivovým článkom (184/16_RT)
2016
2017
-- Iný domáci --
ÚAM FEI
Elektrofyzikálne vlastnosti a technologické problémy polovodičových materiálov a štruktúr na báze Si, GaN a ZnO pre novú generáciu elektronických prvkov a obvodov (1/0507/09)2009
2012
VEGAL. Harmatha
KME FEI
Elektrofyzikálne vlastnosti polovodičových štruktúr a izolačných vrstiev pre mikroelektronické súčiastky novej generácie (1/0169/03)20032005VEGAO. CsabayKME FEI
2003
2005
VEGAV. SmieškoKMer FEI
Elektromagnetická kompatibilita technologických zariadení v gumárenskom priemysle (APVV-0333-11)
20122015APVV - Všeobecná výzva
ÚE FEI
Elektromagnetická kompatibilita v podmienkach vzájomnej interakcie meracieho a testovaného systému (1/0431/15)
20152018
VEGA
ÚE FEI
Elektromagnetická kompatibilita veľkých systémov (1/0551/09)20092011VEGAV. SmieškoKMer FEI
Elektromagnetické a elektrónové vlastnosti malých systémov a metamateriálov (APVV-0108-11)
2012
2015
APVV - Všeobecná výzva
P. MarkošÚJFI FEI
2002
2005APVVKTEE FEI
Elektromobilita ako súčasť virtuálnej elektrárne (317/17_RT )
2017
2018-- Iný domáci --M. Chudý
ÚEAE FEI
Elektronické pedagogicko-experimentálne laboratóriá mechatroniky (011STU-4/2015)
2015
2017
KEGA
P. Drahoš
ÚAM FEI
Elektronický systém riadenia hybridnej zdrojovej sústavy (2012et002)
2013
2013
-- Iný domáci --V. Staňák
ÚEAE FEI
Elektrostimulácia, monitoring biosignálov a kategorizácia signálov u detí s DMO (EMBKSDD)20122013-- Iný domáci --
ÚEF FEI
2006
2008
Leonardo da Vinci
KME FEI
Energetická hospodárnosť osvetlenia v budovách (1/0988/12)
2012
2015
VEGAD. Gašparovský
ÚEAE FEI
2005
2007
APVV
A. Beláň
KEE FEI
Energy Efficient Converters using GaN Power Devices (ENIAC-324280/2012)
2013
2016
-- Iný medzinárodný --
D. Donoval
ÚEF FEI
Energy for a green society: From sustainable harvesting to smart distribution. Equpiments, materials, design solutions and their applications. (270722-2-ENIAC-ERG-Kovac)
2011
2014Joint Technology Initiatives (ENIAC)
ÚEF FEI
Energy to Smart Grid (ENIAC-296131-2)20122015
-- Iný medzinárodný --
ÚEF FEI
Energy to Smat Grid - E2SG (296131-2-ENIAC-E2SG-Stopjakova)
2012
2015
Joint Technology Initiatives (ENIAC)
ÚEF FEI
20062008
NANOSTRESS
I. ŠtichKF FEI
Enhanced substrates and GaN pilotlines enabling advanced compact power applications. (662133 - ECSEL - IA)20152018H2020: Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL)A. ŠatkaÚEF FEI
EPISTEP - Engaging SMEs with IST related European Technology Platforms (EPISTEP, ETI-CT-023295)20052007Research and InnovationB. Weber
KME FEI
2005
2007
6. rámcový programD. Donoval
KME FEI
eRAMP – Excellence in Speed and Reliability for More than Moore Technology (ENIAC - 621270/2013-2)
2014
2017-- Iný medzinárodný --D. Donoval
ÚEF FEI
2009
2013Bilaterálna spolupráca - SR - Rakúsko
ÚRK FEI
European Computing Education and Training ECET (213871-CP-1-2001-BG-ERASMUS-TN)20012002ErasmusP. Návrat
ÚRK FEI
European Dimension for Graduates in Technology Fields for Slovak Graduates (EDIGRA)20082010
Leonardo da Vinci
M. VeselýKME FEI
European Doctoral Training Support in Micro/Nano-electronics (EURO-DOTS)201020107. rámcový program
KME FEI
2009
2012-- Iný medzinárodný --J. Haščík
KJFT FEI
2009
2011
-- Iný medzinárodný --KJFT FEI
European Joint Programme on Radioactive Waste Management (847593)
2019
2024
H2020: Nuclear Fission, Fusion and Radiation Protection Research (CSA)
ÚJFI FEI
European Network of Excellence for Industrial Applications Polynominal Design Methodsn (2001/C 321/17)
2002
2004
User-friendly information society (IST)
ÚRK FEI
European Nuclear Engineering Network (ENEN) (FIS5-2001-00076,neskôr FIR1-CT-2001-80127)
2002
2003
5. rámcový program
KJFT FEI
European Nuclear Experimental Educational Platform (847555)20192022H2020: Nuclear Fission, Fusion and Radiation Protection Research (CSA)
ÚJFI FEI
European Virtual Learning Platform for Electrical and Information Engineering (2014-1-CZ01-KA202-002074-P4)
2014
2017
ERASMUS+P. Podhradský
ÚMIKT FEI
Europractice (Europractice)
19932008
5. rámcový program
KME FEI
EUROPRACTICE A40050 (ESPRIT 21 101 je pokračovaním COPERNICUS CP 93:9093)
19972008
5. rámcový program
M. Veselý
KME FEI
2005
2007
VTP
KRE FEI
20082009
Transversal programme
M. Huba
ÚRK FEI
2004
2010
6. rámcový program
M. PavlovičKJFT FEI
Expertný systém na diagnostiku štítnej žľazy (AV/810/2002 )2002
2004
VTPKRE FEI
Fabrication of infrared sensitive organic field effect transistors (SK-CN-0023-09)20102011Bilaterálna spolupráca - SR - Čína
KME FEI
first and euRopEAn siC eigTh Inches pilOt liNe (783158)2018
2022
H2020: Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL)
ÚEF FEI
2000
2003MinervaM. Huba
KASR ÚRK FEI
Flexibilné senzorické štruktúry pre snímanie biofyzikálnych parametrov (1/0886/17)
2017
2020
VEGA
ÚEF FEI
Flexibilné SMART senzorické prvky ako súčasť Internetu vecí (1/0758/19)
2019
2022
VEGA
ÚEF FEI
Flexibilný systém Internetu vecí s využitím integrovaných SMART senzorických prvkov (APVV-16-0626)2017
2020
APVV - Všeobecná výzva
D. Donoval
ÚEF FEI
Flexible FE/BE Sensor Pilot Line for the Internet of Everything (692480)
2016
2019
H2020: Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL)
D. Donoval
ÚEF FEI
2002
2004
Competitive and sustainable growth (GROWTH)
KMer FEI
Fotonické nanoštruktúry pripravené 3D laserovou litografiou pre biosenzorické aplikácie (APVV-16-0129)
2017
2020
APVV - Všeobecná výzva
F. UherekÚEF FEI
Fotonické štruktúry pre integrovanú optoelektroniku (APVV-0395-12)
2013
2016
APVV - Všeobecná výzva
F. UherekÚEF FEI
Fotovoltaické obnoviteľné zdroje energie - slnečné články, moduly a systémy (1/0164/03)20032005VEGAKETG FEI
Fotovoltické štruktúry pre slnečné články , moduly a systémy (1/4080/07)
2007
2009
VEGA
M. RužinskýKETG FEI
Fúzia radarového a komunikačného systému pomocou CDMA-OFDM technológie CDMA-OFDM RadCom (CDMA-OFDM RadCom)20152015
-- Iný domáci --
ÚMIKT FEI
GaN based structures as a prospectivematerial for optoelectronics (41s2)
2003
2003Bilaterálna spoluprácaJ. Liday
KME FEI
GaN monolitické integrované obvody (APVV-15-0673)
2016
2019
APVV - Všeobecná výzva
A. Šatka
ÚEF FEI
2000
2002
Bilaterálna spolupráca - SR - TalianskoI. HotovýKME FEI
Generátor toku IPVT (GTIPVT)
2014
2014-- Iný domáci --M. LackovičÚMIKT FEI
20062008VEGAI. Baláž
KRE FEI
2008
2010
VEGAP. BalloKF FEI
GPU výpočty
20102010
-- Iný domáci --
KAIVT FEI
2009
2010
DAAD
KME FEI
Guľový prieskumný záchranársky robot (2013et008)
2014
2014
-- Iný domáci --Ľ. ChovanecÚRK FEI
Gyroskopické zavesenie kamery (GZK)
20142014
-- Iný domáci --
T. FicoÚRK FEI
High efficiency energy converter (NNE5-1999-00245 HEEC)
2000
2002
5. rámcový programM. Ružinský
KETG FEI
High performant Wide Band Gap Power Electronics for Reliable, energy eFficient drivetrains and Optimization thRough Multi-physics simulation (783174 )2018
2021
H2020: Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL)
ÚEF FEI
hodnotenie a prognostika efektívnych fyzikálnych parametrov vybraných kompozitných systémov pre elektrotechnické aplikácie s využitím metodík štatistickej topografie a perkolácie. (1/8304/01)
2001
2003
VEGA
KF FEI
Hodnotenie dlohodobej bezpečnosti hlbinného úložiska prostredníctvom modelu referenčnej biosféry
2018
2018Mladý výskumníkD. FlamíkováÚJFI FEI
Hodnotenie podobnosti a neistôt reaktorov typu VVER (HOPONE)20172017
Mladý výskumník
J. Lűley
ÚJFI FEI
Hodnotenie radiačného rizika pri demontáži veľkých komponentov, pretavbe rádioaktívnych materiálov z vyraďovania jadrových elektrární a ukladaní vyhoretého jadrového paliva do hlbinného úložiska (HORAR)
2015
2015
-- Iný domáci --M. Hornáček
ÚJFI FEI
Hodnotenie radiačnej odolnosti ODS ocelí pre fúzne a štiepne technológie (1/0366/12)2012
2015
VEGAÚJFI FEI
2001
2003
VEGA
J. Liday
KME FEI
Holografická technológia a rozšírená realita v online experimentovaní (2018et016)2019
2019
-- Iný domáci --J. Matišák
ÚAM FEI
Hybridizácia partikulárnych a pórovitých anorganických materiálov uhlíkovými nanorúrkami (1/0947/16)
2016
2018
VEGA
ÚEF FEI
Hybridné heteroštruktúry na báze diamantu a ZnO pre využitie v elektronike a fotovoltaike (SK-CZ-2013-0043)
20142015
Bilaterálna spolupráca - SR - Česko
ÚEF FEI
2007
2010
APVVJ. Cirák
KF FEI
Hybridný systém riadenia oscilátorov s vysokou frekvenčnou stabilitou a jej vyhodnocovanie pomocou progresívnych metód (HaSRO)
2017
2017
Mladý výskumníkT. Bagala
ÚEF FEI
2009
2011APVVP. Drahoš
ÚRK FEI
Hyperjemné interakcie medzi jadrom a elektrónovým obalom ako nástroj špeciačnej analýzy železa (1/0130/20)
2020
2023VEGAÚJFI FEI
2010
2011
VEGA
KJFT FEI
Charakterizácia a diagnostika polovodičových štruktúr a prvkov mikroskopickými metódami (1/0746/19)
2019
2022
VEGAA. Šatka
ÚEF FEI
Charakterizácia a modelovanie substrátom riadeného MOS tranzistora prostredníctvom meraní experimentálnych čipov (BAsIC LoV2)
2017
2017
Mladý výskumníkM. Rakús
ÚEF FEI
20092012
APVV - Program LPP
KME FEI
Charakterizácia nových materiálov pre vysoko kapacitné batérie (CHARBAT)
2015
2015
-- Iný domáci --ÚJFI FEI
Charakterizácia parazitických parametrov tranzistorov HEMT na báze GaN metódou TDR (PARAHEMT)
2015
2015-- Iný domáci --M. BernátÚEF FEI
Charakterizácia vlastností fotonických integrovaných obvodov pre celooptické spracovanie signálu. (AV 4/0121/06)
2006
2008
VTP
KME FEI
CHARGED PARTICLE NANOTECH (FP6-2003-NMP-NI-3)20052009
6. rámcový program
KJFT FEI
2007
2008
-- Iný medzinárodný --
M. MiglieriniKJFT FEI
IDEALIST 34 (zatiaľ neudelené)2004
2006
6. rámcový program
B. Weber
KME FEI
IDESA - Support of new forms and content of research and education in the field of advanced nanoelectronic devices and ICS (7RP/215180/STU/08)
2008
2008Information and communication technologiesD. Donoval
KME FEI
IDESA-2 Implementation of widespread IC design skills in advanced deep submicron Technolgies at European Academia (FP7-ICT-2009-4)2009
--
Information and communication technologies
PRVVČ KFEI Dek FEI
III-V Semiconductor Nano - Heterostructures for advanced Opto - Electronic Devices (BMBF/02)2001
2003
Bilaterálna spolupráca - SR - Nemecko
J. Kováč
BOZaPO TPO ST Dek FEI
III-V Semiconductor Nano - Heterostructures for advanced Opto - Electronic Devices (pokračovanie)
2004
2004
Bilaterálna spolupráca - SR - NemeckoKME FEI
Implementácia "on-chip" metód testovania zmiešaných integrovaných obvodov a systémov v nanotechnológiách (1/0823/13)2013
2016
VEGA
ÚEF FEI
Implementácie neurónových sietí na čipe a ich využitie pri spracovaní signálov v bioaplikáciach (1/2046/05)
2005
2007
VEGA
KME FEI
IMProVET -- Innovative Methodology for Promising VET Areas2011
2013
Leonardo da Vinci
P. Podhradský
2SP FEI
IMUROSA-Integrácia metód spracovania MUltimediálnych signálov do multimodálneho ROzhrania a Sieťových Aplikácií (1/0708/13)
20132015
VEGA
G. RozinajÚMIKT FEI
In situ meranie ionizujúcim žiarením indukovaného termomagnetického efektu
2016
2016
-- Iný domáci --T. Iliť
ÚJFI FEI
In situ meranie ionizujúcim žiarením indukovaného termomagnetického efektu 2 (InTerMag2)20172017Mladý výskumníkÚJFI FEI
Informačný systém riadenia elektronického diferenciálu malého vozidla (2013et010)20142014
-- Iný domáci --
ÚAM FEI
20022003
Leonardo da Vinci
KTL FEI
20042004
5. rámcový program
B. Weber
KME FEI
2010
2012
Európsky sociálny fond
M. VeselýKME FEI
INNovation TRAINing IT Central Europe (INNOTRAIN IT)2010
2012
Facilitating innovation across Central Europe
KME FEI
INOMET - Inovatívne metody spracovania rnultirnediálnych signálov pre inteligentné systémy a služby (1/0800/16)
2016
2018
VEGAG. Rozinaj
ÚMIKT FEI
2007
2007
-- Iný domáci --FEI
2004
2006
-- Iný domáci --
F. Lehocki
KAIVT FEI
Inovácia meracích systémov nízkych aktivít pre vyraďovanie jadrových elektrární (IMNIA)
2020
2021
Mladý výskumník
ÚJFI FEI
Inovácia meracích systémov pri meraní nízkych aktivít pre potreby vyraďovania (IMERA)
2019
2019
Mladý výskumník
B. StríbrnskýÚJFI FEI
20072007-- Iný domáci --VS FEI
20072007-- Iný domáci --
VS FEI
Inovácia vo výučbe aktuálnych a interdisciplinárnych aspektov multimediálnej techniky (022STU-4/2014)
2014
2016
KEGA
J. PúčikÚEF FEI
Inovácia vzdelávacieho programu v odbore elektronika ,so zameraním na progresívne mikro-, opto-, a nanoelektronické technológie v bakalárskom a inžinierskom štúdiu (3/0053/02)
2002
2005
KEGA
O. CsabayKME FEI
Inovácia vzdelávacieho programu v študijnom programe Mikroelektronika so zameraním na základné predmety bakalárskeho a inžinierskeho štúdia, s dôrazom na progresívne mikro-, opto- a nanoelektronické technológie (3/4009/06)2006
2008
KEGA
O. CsabayKME FEI
Inovácia vzdelávania v číslicovom spracovaní obrazu, v biometrii a v strojovom učení a neurónových sieťach (010STU-4/2014)
2014
2016
KEGAJ. PavlovičováÚMIKT FEI
Inovatívne, energicky efektívne organické LED štruktúry integrovateľné v osvetľovacích a zobrazovacích aplikáciách (APVV-0865-11)
2012
2015
APVV - Všeobecná výzva
D. DonovalÚEF FEI
Inovatívne komunikačné technológie v metropolitnom prostredí na báze optických a bezdrôtových technológií s dôrazom na konvergované architektúry (1/4084/07)2007
2008
VEGA
I. Kotuliak
KTL FEI
Inovatívne metódy a metodiky pri kombinovanej simlácii v posturogafii (IMMKSP)
20142014
-- Iný domáci --
T. LukáčÚEF FEI
Inovatívne metódy HRI pre riadenie robotov v reálnom prostredí (1/0065/16)
20162018
VEGA
F. DuchoňÚRK FEI
Inovatívne typy senzorov plynov na báze oxidov kovov (APVV-16-0266)
2017
2020
APVV - Všeobecná výzva
I. HotovýÚEF FEI
20092012
VEGA
M. HubaÚRK FEI
Integrácia šesťportového reflektometra (4/0017/05)20052008
VTP
KME FEI
Integrované vzdelávanie v nanotechnológiách a nanovedách (026STU-4/2015)
2015
2017
KEGAJ. Cirák
ÚJFI FEI
Inteligentná čistička odpadových vôd
20162016-- Iný domáci --ÚEF FEI
Inteligentná korekcia chýb pri prenose obrazovej informácie rádiovými kanálmi (1/0883/08)
2008
2010
VEGAJ. Polec
KTL FEI
Inteligentná navigácia servisného robota (1/0177/11)2011
2014
VEGA
A. VitkoÚRK FEI
Inteligentné komunikačné rozhranie (2003)20032006
Štátny program
KTL FEI
Inteligentné mechatronické systémy (IMSYS) (1/0819/17)
2017
2019
VEGA
Š. KozákÚAM FEI
Inteligentné prediktívne metódy riadenia nelineárnych systémov. (IPMANS) (1/3100/06)2006
2008
VEGAÚRK FEI
Inteligentné riadenie servisného robota (VSMP-P-0004-09)
2009
2011
APVV
L. Jurišica
ÚRK FEI
Inteligentné senzorové systémy na báze organickej elektroniky pre monitorovanie zdravia a zvyšovanie úrovne prevencie a kvality života (APVV-0819-12)
2013
2016
APVV - Všeobecná výzva
ÚEF FEI
Inteligentné siete ako súčasť distribučných sietí -- nové metódy merania a riadenia spotreby (1/1100/12)
2012
2015
VEGA
ÚEAE FEI
Inteligentné systémy (SUSPP-0007-07)2008
2008
APVV
ÚRK FEI
2003
2005
VEGA
Š. KozákÚRK FEI
Inteligentné vnorené systémy (IVS) (1/0822/08)
2009
2010
VEGA
Š. Kozák
ÚRK FEI
Inteligentný modul na detekciu plynov (AV 4/0014/07)2007
2009
VTP
KME FEI
Inteligentný systém havarijného riadenia ES (APVV-0369-11)
2012
2015
APVV - Všeobecná výzva
ÚRK FEI
Inteligentný systém monitorovania a prevencie zdravého srdca (na báze smart technológií a organickej elektroniky) (APVV-15-0763)
2016
2019
APVV - Všeobecná výzva
ÚEF FEI
Interaktívne formy podpory v edukačnom procese technickej výchovy na základných a stredných školách (020STU-4/2015)
2015
2017
KEGAĽ. Stuchlíková
ÚEF FEI
20032005KEGAP. Ballo
KF FEI
Interaktívny showroom FINE – Fotoniky, Informatiky, Nanotechnológií a Elektroniky (026STU-4/2019)
2019
2021
KEGA
Ľ. Stuchlíková
ÚEF FEI
Internacionalizácia a realizácia vzdelávania v interdisciplinárnych odboroch (019STU-4/2012)
2012
2014
KEGAM. Pavlovič
ÚJFI FEI
Internet Distance Education Program (IDEP) (6/236/01/13901)
2001
2002Open Society FoundationLSDV FEI
Internet vecí pre mechatronické systémy (025STU-4/2017)20172019
KEGA
ÚAM FEI
2003
2005
Bilaterálna spolupráca - SR - Mexiko
KTEE FEI
Iónmi bombardované amorfné zlaitiny vyšetrované synchrotrónovým žiarením (NANOSR)
2013
2013
-- Iný domáci --
ÚJFI FEI
2007
2009
VTP
KTL FEI
ITOP (SR 0107.02 - 54/ZA)2004
2004
-- Iný medzinárodný --P. Podhradský
KTL FEI
Izotopový výskum meteoritu Košice a podobných chondritov typu H (1/0770/11)
2011
2013
VEGAJ. Sitek
KJFT FEI
Keramické a flexibilné kompozitné materiály s riadenou modifikáciou ich elektromagnetických vlastností (1/0135/20)
2020
2023
VEGA
ÚE FEI
Klasifikácia 3D tvárí podľa viacerých parametrov (K3DOMOV)2017
2017
Mladý výskumníkÚMIKT FEI
Kľúčové technológie pre progresívne elektronické a optoelektronické aplikácie (SK-PL-18-0068)
2019
2020
APVV - Bilaterálna spolupráca
ÚEF FEI
Knowledge Base for IST competencies. (IST World IST-3-150823)
2005
2007
Information society technologies (IST)KRE FEI
Knowlege discovery -- štruktúrovanie rozsiahlych dát s podporou rozhodovania (26240220063)
2011
2013-- Iný domáci --F. Lehocki
ÚIM FEI
2007
2008
Euratom (Nuclear Energy)M. Miglierini
KJFT FEI
Kódovanie pre distribuovanú informačnú infraštruktúru typu Cloud (1/0518/13)
2013
2016
VEGA
P. Farkaš
ÚMIKT FEI
Kódy pre komunikáciu so sondami v hĺbkach vesmíru (1/0477/18)
2018
2021
VEGAÚMIKT FEI
Kognitívne, osobnostné a psychofyziologické faktory zvládania stresu v kontexte vzťahu anxiety a alergie a možnosti optimalizácie (APVV-0496-12)
2013
2017
APVV - Všeobecná výzvaE. Vavrinský
ÚEF FEI
2008
2009
APVV
KF FEI
Kolaboratívne výučbové aplikácie v zmiešanej realite pre mechatroniku (2017vs022)
2018
2018-- Iný domáci --
ÚAM FEI
Kolaboratívny robot pre použitie v laboratóriu (APVV-17-0214)20182020
APVV - Všeobecná výzva
ÚRK FEI
20082010KEGAKF FEI
Kombinovaný rastrovací tranzientový mikroskop (2/0063/11)
20112013VEGA
KRE FEI
Kompenzácia časových oneskorení v nelineárnych systémoch riadenia (KČOVNSR)
2012
2013-- Iný domáci --ÚRK FEI
Kompetenčné centrum inteligentných technológií pre elektronizáciu a informatizáciu systémov a služieb (26240220072)20112013-- Iný domáci --Dek FEI
Kompetenčné centrum inteligentných technológií pre elektronizáciu a informatizáciu systémov a služieb. (ITMS 26240220072 )
2011
2014
OP VaV
OALCh ÚACH FCHPT
Kompetenčné centrum pre nové materiály, pokročilé technológie a eneregetiku (26240220073)
2011
2014
-- Iný domáci --ÚEAE FEI
Komplexná analýza obnoviteľných zdrojov energie (1/1045/11)
2011
2013
VEGA
M. Farkas Smitková
KEE FEI
Komplexná analýza solárnych elektrární (APVV-0280-10)
2011
2014
APVV - Všeobecná výzvaF. Janíček
KEE FEI
Kompozity na báze uhlíkových nanorúrok a vláknitých alebo mikropórovitých uhlíkových materiálov (1/0532/19)
2019
2022
VEGAÚEF FEI
Komunikačná infraštruktúra pre Informačnú spoločnosť ? Next Generation Networks (AV/1002/2004)
2004
2006VTP
KTL FEI
koncepcia a metodika vzdelávania učiteľov odborných predmetov na stredných školách. (54/2001)
2001
2003
KEGA
KTL FEI
Konjuktívne agregačné operátory (1/3012/06)
2006
2008
VEGA
KM FEI
Konštrukčné materiály fúznych a štiepnych reaktorov (1/0477/16)2016
2019
VEGA
J. Degmová
ÚJFI FEI
Konštrukčné materiály jadrových zariadení (1/0395/20)
2020
2023VEGA
ÚJFI FEI
KONTENK - Unilateral dynamic contact problems for thin structures (SK-CZ-0011-09)
2010
2011
Bilaterálna spolupráca - SR - Česko
I. Bock
KM FEI
Kontrola kvality výrobných procesov s podporou rozšírenej reality v Industry 4.0 (KVPRI)
2019
2019
Mladý výskumníkO. Haffner
ÚAM FEI
Konvergencia automatizácie a pokročilých IKT (038STU-4/2018)
2018
2020
KEGAÚAM FEI
Konvergencia ICT sietí a služieb v komunikačnej infraštruktúre SR (651/2003)2003
2006
Štátny program
KTL FEI
Konvergované technológie pre komunikačné siete novej generácie (NGN) (AV 4/0019/07)20072009VTPP. PodhradskýKTL FEI
Konverzia energie pre energeticky-autonómne systémy integrované na čipe (1/0905/17)20172020
VEGA
V. StopjakováÚEF FEI
Kooperačné vzdelávanie v nanotechnológiách a nanovedách (025STU-4/2020)
20202022KEGA
ÚJFI FEI
KOPEC - Investigation of metal contacts on diamond and DLC thin films by optical and electrical measurements in order to futher semiconductor application (ČR/SR/STU/ČAV/08 )20082008
MVTS
M. VeselýKME FEI
Kritické mriežky
2011
2012
-- Iný domáci --
M. SýsÚIM FEI
Kvalita elektrickej energie a spoľahlivosť dodávky elektrickej energie (1/0687/09)20092011
VEGA
KEE FEI
Kvantifikácia veľkosti námrazy na vonkajších vedeniach systémom monitorovania signálu optického vlákna. (APVT-99-P02305)20052007APVVJ. MurgašÚRK FEI
Kvantové Monte Carlo: Ultrapresné simulácie kondezovaných systémov (APVV-0091-07)2008
2010
APVV
P. Dieška
KF FEI
Laboratórium digitálnych tovární s podporou loT (030STU-4/2017)
20172019
KEGA
Š. KozákÚAM FEI
Laboratórium pre výučbu a vývoj OpenSource projektov (032STU-04/2011)20112013
KEGA
ÚRK FEI
Laboratórium smart štruktúr a dynamiky (011STU-4/2020)
2020
2022KEGAV. KutišÚAM FEI
Laboratórium virtuálnych elektrární (VPPL)
2017
2018
Excelentné tímy mladých výskumníkov
M. Chudý
ÚEAE FEI
Laserový opto-komunikačný systém -- "Laser Light Line" (L3)2015
2015
-- Iný domáci --ÚEF FEI
Lietajúce zariadenie s jedným stupňom voľnosti
2016
2016
-- Iný domáci --P. Balko
ÚAM FEI
Light Emitting Diodes Manufactured from the New Gallium Phosphide Grown by Vertical Gradient Freeze Method (VGF GAP-LED S)2002
2004
User-friendly information society (IST)
KME FEI
20022005User-friendly information society (IST)J. KováčKME FEI
Lokalizácia (2/6069/26)
20082008
VEGA
KF FEI
Lokalizácia mobilného robota v priemyselnom prostredí (1/0775/20)
2020
2022VEGAÚRK FEI
Lokálna štruktúra a magnetické správanie sa pokročilých multifázových zliatin pri extrémnych podmienkach (1/0182/16)20162019VEGAÚJFI FEI
20042006
Bilaterálna spolupráca - SR - Francúzsko
M. Miglierini
KJFT FEI
Magneto - štrukturálne procesy v materiáloch pripravených z amorfného do nano - a mikrokryštalického stavu. (1/3189/06)
2006
2008
VEGAKJFT FEI
Magneto ? štrukturálne vlastnosti kovových materiálov, vývoj nových metód analýzy s ohľadom na aplikácie v nedeštruktívnej diagnostike. (1/3116/06)
2006
2008
VEGAKTEE FEI
Magneto-elastické a magneto-štrukturálne vlastnosti materiálov a ich využitie v senzorovej technike a nedeštruktívnej diagnostike (1/0143/03)
2003
2005
VEGA
J. Bydžovský
KTEE FEI
2005
2007
APVV
Š. KozákÚRK FEI
Mapovanie a vytváranie objektov pre aplikácie virtuálnej reality v čistých, medicínskych a nemocničných priestoroch (MAVOVR)
2019
2019
Mladý výskumník
M. HincaÚEF FEI
2010
2011
VEGA
KM FEI
2006
2008
KEGAKM FEI
Materiály a komponenty pro ochranu životného prostředí (ZČU-OZP)20062011Bilaterálna spoluprácaKME FEI
2010
2011VEGAKETG FEI
2009
2012
VEGA
KJFT FEI
2006
2008
Európsky sociálny fondJ. Lelák
KETG FEI
MEACTOS - Mitigating Environmentally Assissted Cracking Through Optimisation of Surface Condition (755151)
20172020
H2020: Excellence: Európska rada pre výskum (ERC)
V. Slugeň
ÚJFI FEI
MedAustron / FOTEC (FOTEC-BIL.)
20022005
Dohoda STU
BOZaPO TPO ST Dek FEI
Medzivrstvová optimalizácia priepustnosti bezdrôtových systémov (1/0789/15)
2015
2017
VEGA
ÚMIKT FEI
2006
2006
VEGA
KMech FEI
Mechanism of Atomic Resolution of the Atomic Force Microscopy (Jap/Slov/2)
1998
2002
Bilaterálna spolupráca - SR - Japonsko
KF FEI
MEMS senzory na báze nanoštruktúr tenkých vrstiev pre detekciu plynov a stopových ťažkých kovov (1/1106/12)
2012
2015
VEGA
ÚEF FEI
MEMS štruktúry na báze poddajných mechanizmov (APVV-14-0076)
2015
2019
APVV - Všeobecná výzvaÚE FEI
Merací systém pre spojkové obloženia (VMSP-P-0155-09)20092010
APVV
ÚRK FEI
Meracie, komunikačné a informačné systémy na monitorovanie kardiovaskulárneho rizika u pacientov s hypertenziou (APVV-0513-10)
2011
2014
APVV - Všeobecná výzvaF. LehockiKAIVT FEI
Merania krútiaceho momentu bezkontaktnou detekciou deformácie pružného člena (MKMBDDPC)
2017
2017
Mladý výskumník
ÚAM FEI
2006
2008
VTP
G. Rozinaj
KTL FEI
Meranie ergonómie pracoviska pre Industry 4.0
2018
2018
Mladý výskumníkÚAM FEI
MERTECH - Výchova doktorandov a odborných pracovníkov pre výskum, vývoj, inovácie a aplikácie v oblasti merania a meracej techniky (13120200032)
2005
2008Európsky sociálny fondKMer FEI
2010
2011
Bilaterálna spolupráca - SR - ČeskoM. VeselýKME FEI
Metal oxide nanostructured arrays for gas sensing (DAAD/2011/19T4)20112012Program des Projektbezogenen Personeustauschs /PPP/
KME FEI
Metóda pre rýchlu diagnostiku porúch čítania pomocou sledovania pohybov očí (READ2020)
2020
2021
Mladý výskumník
J. ŠkundaÚMIKT FEI
20042006VEGAĽ. Šumichrast
KTEE FEI
2007
2009
VEGA
Ľ. Šumichrast
KTEE FEI
Metódy biometrického rozpoznávania tvárí a dúhoviek (MoBiFaIR)
2014
2014
-- Iný domáci --
ÚIM FEI
Metódy inteligentného riadenia bezpilotných lietajúcich prostriedkov pre inšpekciu v priemyselnom prostredí (1/0752/17)2017
2019
VEGA
A. BabinecÚRK FEI
Metódy tvorby kontextovej analýzy textu (METKAT)
2013
2013
-- Iný domáci --ÚMIKT FEI
Metódy validácie vybraných skúšok elektromagnetickej kompatibity (EMC) (1/0963/12)
2012
2014
VEGAV. SmieškoÚE FEI
Metódy znižovania fázového šumu miniatúrnych atómových etalónov frekvencie2016
2016
-- Iný domáci --ÚEF FEI
Micro- Nanosystems European Network, purswing the integration of NMS and ACC in ERA. (MINOS EURONET IST-3-015704)
2005
2008
6. rámcový program
KRE FEI
MICROHET - Technology and Characterization of Advanced Semiconductor Heterostructures for Micro and Optoelectronic Devices (SK-PL-0017-09)
2010
2011
Bilaterálna spolupráca - SR - Poľsko
J. Kováč
KME FEI
Micromachined metal oxide gas microsensors (Slov/Tal)
2003
2005
Bilaterálna spolupráca - SR - TalianskoKME FEI
Micromachinet GAS Sensing microsystemy (Slov/Tal-B-hot)2006
2008
MVTS
I. Hotový
KME FEI
2006
2008
6. rámcový programKJFT FEI
Microteaching (2004-146157)
2004
2007
Leonardo da VinciM. VeselýKME FEI
Microwave Monolitic Integrated Transmitted Power Sensors and Their Industrial and Metrological Applications (NATO SfP projekt č. SfP-974172)
2003
2004NATOJ. KováčKME FEI
2003
2005
VEGAKME FEI
Mikroštrukturálna charakterizácia moderných ocelí vystavených extrémnym radiačným prostrediam (1/0382/20)
2020
2022
VEGA
ÚJFI FEI
MINCA -- Študijný program "Multimediálne informačné technológie" v anglickom jazyku (047STU-4/2013)
2013
2015
KEGA
ÚMIKT FEI
MLbiomedia - pokročilé metódy strojového učenia na návrh biometrických a medicínskych diagnostických systémov (1/0867/17)2017
2020
VEGA
ÚIM FEI
Mobility project between higher education institutions (NIL SK06-II-01-004)20152016
-- Iný medzinárodný --
M. Huba
ÚAM FEI
Model vyučovania matematických predmetov prostredníctvom IKT (3/4153/06)
2006
2008KEGA
KM FEI
Modelovanie a diagnostika kvantovo viazaných polovodičových štruktúr (1/0712/12)
2012
2015VEGAÚEF FEI
Modelovanie a experimentálne vyšetrovanie piezoelektrických smart štruktúr (1/0081/18)
2018
2021
VEGA
ÚAM FEI
Modelovanie a riadenie biosystémov (1/0049/20)
20202023
VEGA
ÚRK FEI
Modelovanie a riadenie distribuovaných procesov na báze multi-agentových systémov (2/4148/04)20042006
VEGA
KAIVT FEI
Modelovanie a simulácia elektrických vlastností štruktúr na báze širokopásmových polovodičov (1/0601/10)
2010
2011
VEGA
J. RackoKME FEI
Modelovanie a simulácia multifyzikálnych polí vo viacvrstvových mechanických prvkoch a štruktúrach funkcionálne gradovaného materiálu (1/0093/10)2010
2011
VEGAJ. MurínKMech FEI
Modelovanie neurčitosti, kvantové štruktúry, stavy, fuzzy relácie a evaluátory s aplikáciami v teórií pravdepodobnosti (1/0297/11)
2011
2014VEGAZ. Riečanová
KM FEI
Modelovanie parametrov kvality v IMS sieťach (1/0462/17)
2017
2019
VEGA
I. BaroňákÚMIKT FEI
2009
2011
VEGA
KTL FEI
Modelovanie prevádzky a prevádzkových parametrov v IPTV sieťach (MPPPIS)
2013
2013
-- Iný domáci --
ÚMIKT FEI
Modelovanie prevádzky v NGN sieťach (MPNS)
2012
2013
-- Iný domáci --E. Chromý
ÚMIKT FEI
2002
2005APVVÚRK FEI
Modelovanie termohydraulických a napätostných pomerov vo vybraných komponentoch tlakovodných jadrových reaktorov (1/0228/14)20142016
VEGA
ÚAM FEI
Modely, riešenia, metódy a prostriedky pre energeticky úsporný návrh (120214-ENIAC-END-Donoval)
2010
2013
Joint Technology Initiatives (ENIAC)
D. Donoval
ÚEF FEI
Moderné amorfné a polykryštalické funkčné materiály pre senzory a aktuátory. (APVV-16-0079)20172021
APVV - Všeobecná výzva
M. MiglieriniÚJFI FEI
Moderné metódy diagnostiky (1/0159/03)20032005
VEGA
KMer FEI
Moderné metódy diagnostiky. (1/3099/06)
2006
2008
VEGA
KMer FEI
Moderné metódy návrhu a diagnostiky energeticky efektívnych výkonových prvkov (APVV-14-0749)2015
2018
APVV - Všeobecná výzva
D. DonovalÚEF FEI
2009
2011
VEGA
V. Veselý
ÚRK FEI
Moderné metódy riadenia s využitím FPGA štruktút (APVV-0772-12)20132017
APVV - Všeobecná výzva
ÚAM FEI
Moderné metódy riadenia systémov (1/0158/03)2003
2005
VEGA
ÚRK FEI
Moderné metódy sieťového riadenia (1/2256/12)
2012
2015
VEGA
J. MurgašÚRK FEI
Moderné metódy spracovania šifrovaných archívnych dokumentov (2/0072/20)2020
2023
VEGAÚIM FEI
Moderné systémy číslicového spracovania (AV 4/0012/07)2007
2009
VTP
P. FuchsKRE FEI
20002003
KEGA
V. Nečas
KJFT FEI
20062009
APVV
P. HubinskýÚRK FEI
20082008
MVTS
I. Hotový
KME FEI
Modulárny rečový syntetizátor a HMM syntéza
2016
2016
-- Iný domáci --I. DrozdÚMIKT FEI
Modulárny system pohonu pre mobilnú robotiku s BLDC elektromotorom (MRP-BLDC)
2014
2014-- Iný domáci --J. Rodina
ÚRK FEI
Modulárny systém pre zdielanie vzdialene riadených experimetov (MoSt4Exp)
2017
2017Mladý výskumníkÚAM FEI
2004
2004
VTP
KJFT FEI
Moniliticky integrované obvody na báze GaAs (GaN) s pasivnými supravodivými filtrami pre milimetrové pásmo. (APVV-51-040605)
2006
2009APVVM. Tomáška
KME FEI
Monitoring a rozvoj spôsobilostí vedeckej práce u študentov lekárskych a biomedicínskych odborov vysokých škôl (037UK-4/2016)20162018KEGAE. Cocherová
ÚEF FEI
Monitoring analýza psychofyziologických korelátov, ako ukazovateľov emocionálnych stavov a osobnostných premenných (1/1110/12)
20122015VEGA
ÚEF FEI
2003
2005
VEGA
KJFT FEI
Monolitická integrácia ochudobňovacích a obohacovacích InAIN/GaN HFET tranzistorov (APVV-0367-11)
2012
2015APVV - Všeobecná výzvaA. Šatka
ÚEF FEI
Monoliticky integrovaný mikrosystém na detekciu plynov na báze GaAs mikromechanických štruktúr. (APVT-20-021004)
2005
2007APVVKME FEI
Morfológia nanoštrukturovaných tenkých vrstiev pre povrchovo zosilnenú Ramanovu spektroskopiu (MORTEV)
2012
2013
-- Iný domáci --
ÚEF FEI
2008
2010
Nanosciences, nanotechnologies, materials and new production technologies
KME FEI
Multifunkčné detektrové polia na báze mikromechanických štruktúr (APVV-0199-10)
2011
2014
APVV - Všeobecná výzva
KME FEI
Multifyzikálne modelovanie, simulácia a meranie senzorov a aktuátorov z funkčne gradovaného a multifunkčného materiálu (1/0102)
2018
2020
VEGA
ÚAM FEI
Multimedia as auxiliary tool in teaching of electrical engineering (PL-0119-01/02)2001
2003
CEEPUSĽ. Klug
KESP FEI
Multimediálna podpora vzdelávania v mechatronike (030STU-4/2015)20152017
KEGA
D. RosinováÚAM FEI
2002
2004
KEGAM. HubaKASR ÚRK FEI
2009
2011
VEGA
KTL FEI
Nanocrystaline thin film structures for sensorics and microsystem (10/2006)
2007
2008
DAAD
I. Hotový
KME FEI
Nanodimensional Structures on III-V Semiconductors for Advanced Optoelectronic Devices (MLC/BMBF01)
2000
2003
Bilaterálna spolupráca - SR - Nemecko
F. UherekKME FEI
2006
2008VEGAJ. KováčKME FEI
Nanoelektronika pre mobilné systémy asistovaného života (120228-ENIAC-MAS-Stopjakova)
2010
2013
Joint Technology Initiatives (ENIAC)KME FEI
2005
2007APVVI. Štich
KF FEI
Nanokompozitné tenké vrstvy -- vlastnosti a použitie v senzorike (2/0165/13)20132016VEGA
ÚJFI FEI
Nanokompozity a nanoštruktúry na báze uhlíka pre špeciálne aplikácie (1/0601/13)
2013
2015VEGAM. Kadlečíková
ÚEF FEI
Nanokryštalické diamantové vrstvy pre elektrochemické aplikácie2011
2012
-- Iný domáci --M. Vojs
ÚEF FEI
Nanokryštalické komplexy železa v biologických tkanivách (1/0220/12)
2012
2015VEGAM. MiglieriniÚJFI FEI
20062008VEGAI. Hotový
KME FEI
2009
2011
Bilaterálna spolupráca - SR - Taliansko
KME FEI
Nanonewtonové sily pre nanomanipuláciu a zobrazovanie pomocou Atómového silového mikroskopu: NanoNewton (1/4008/07)
2007
2009
VEGAP. Dieška
KF FEI
NanoPhD - Nanotechnológie pre mladých vedeckých pracovníkov a PhD. študentov (13120200019)
2004
2007
Európsky sociálny fondI. Štich
KF FEI
2005
2007
VEGAKME FEI
Nanoscale multilayer systems for electronics and senzorics - technology, simulation, diagnostics (Nem/SR/Ilm/STU/08)2008
2008
MVTSJ. LidayKME FEI
Nanostructured active materials for gas detection and determination of heavy metals (DAAD)20162017
Program des Projektbezogenen Personeustauschs /PPP/
I. Hotový
ÚEF FEI
Nanostructured Materials for Advanced Technological Applications (DAAD/2011/19T5)20112012Program des Projektbezogenen Personeustauschs /PPP/M. VeselýKME FEI
20052008Európsky sociálny fondV. StopjakováKME FEI
Nanoštruktúrne tenkovrstvové materiály a inovatívne technológie pre MEMS senzory plynov a ťažkých kovov (1/0828/16)
2016
2019
VEGA
ÚEF FEI
Nanoštruktúrne tenkovrstvové systémy pre MEMS senzorové aplikácie (1/0553/09)20092011
VEGA
KME FEI
Nanoštrukturované tenké vrstvy a rozhrania pre fotovoltaické články a mikrosenzory (1/0459/12)
2012
2015
VEGA
ÚEF FEI
Nanoštruktúry a prvky pre integrovanú fotoniku (APVV-0424-10)
2011
2014
APVV - Všeobecná výzvaKME FEI
20082011APVVKF FEI
Nanotechnológia prípravy MIS fotoelektród s oxidmi kovov pre systémy na výrobu solárnych palív (APVV-17-0169)
2018
2021
APVV - Všeobecná výzvaM. MikolášekÚEF FEI
Nanotechnológie ? syntéza uhlíkových nanorúrok a nanokompozitov na prírodných katalyzátoroch (1/0746/09)
2009
2011
VEGA
M. KadlečíkováKME FEI
NANOTIP-Hrotom indukované SPM procesy: zobrazovanie a nanomanipulácia (APVV-0207-11)
2012
2015
APVV - Všeobecná výzvaÚJFI FEI
Národné centrum pre výskum a aplikácie obnoviteľných zdrojov energie2009
2011
-- Iný domáci --
FEI
Navigácia a riadenie autonómneho lietajúceho paracoptera (NARALP)
20122013-- Iný domáci --ÚRK FEI
Návrh a príprava nového medzioborového učebného predmetu Inteligentné budovy (IB) (3/5179/07)
2007
2009
KEGA
ÚRK FEI
2009
2011
KEGA
V. Štofanik
KRE FEI
Návrh a realizácia MEMS štruktúry na meranie síl (F MEMS)20122013
-- Iný domáci --
ÚE FEI
Návrh a realizácia senzora pre meranie síl (NRSS)2014
2014
-- Iný domáci --
L. Maršálka
ÚE FEI
Návrh a výroba flexibilných organických poľom riadených tranzistorov
2018
2018
Mladý výskumník
ÚEF FEI
Návrh a výroba tlačených flexibilných elektronických prvkov s využitím technológie inkjet tlače. (FLEXDEV)
20172019
Excelentné tímy mladých výskumníkov
M. MičjanÚEF FEI
Návrh experimentálneho zariadenia pre meranie emitancie neutrónového zdroja (NEZ – MEN)
20152015
-- Iný domáci --
B. Vrban
ÚJFI FEI
2005
2007
VEGAKME FEI
2003
2005
KEGA
KEE FEI
Návrh mechatronického systému pohonu s vektorovaním točivého momentu hnaných kolies (MESPOSVTOM)
2014
2014
-- Iný domáci --M. Bugár
ÚAM FEI
2009
2011
KEGA
L. Jurišica
ÚRK FEI
20102011VEGAÚIM FEI
2007
2008Bilaterálna spolupráca - SR - BulharskoÚRK FEI
Návrh multimodálneho biometrického systému (NaMuBiSy)20152015
-- Iný domáci --
ÚIM FEI
Návrh pokročilých metód biometrického rozpoznávania na základe obrazov tváre a dúhovky (1/0529/13)
20132016VEGA
ÚIM FEI
Návrh, príprava a charakterizácia materiálov a štruktúr anorganicko organickej hybridnej integrovanej fotoniky (APVV-14-0716)
2015
2016
APVV - Všeobecná výzva
ÚEF FEI
Návrh, príprava a charakterizácia veľmi rýchlych výkonových elektronických prvkov na báze submikrometrových polovodičových štruktúr podporená 2/3-D modelovaním a simuláciou (1/0742/08)20082010VEGAD. DonovalKME FEI
Návrh, simulácie a realizácie progresívnych fotonických štruktúr pre OLED (FOTOSTRUCT)
2014
2014
-- Iný domáci --
A. Kuzma
ÚEF FEI
Návrh simulácie fotonických štruktúr (FOTOSIM)
2012
2013
-- Iný domáci --
ÚEF FEI
Návrh systému automatizovaného monitorovania pacientov na báze progresívnych systémov IoT (AMPI)
2019
2019
Mladý výskumníkÚEF FEI
Návrh virtuálneho laboratória pre implementáciu pokročilých metodík výučby v novom študijnom programe Elektromobilita (035STU-4/2014)
2014
2016
KEGA
ÚAM FEI
2009
2011APVVD. DonovalKME FEI
Navrhovanie a bezpečnosť kryprografických aplikácií. (1/3115/06)
2006
2008
VEGA
KAIVT FEI
Neelastický transport v nanokontaktoch s fonónmi (NeTENaF) (1/0362/10)
2010
2011VEGAKF FEI
Nelineárne spracovanie multimediálnych a biomedicínskych signálov v telekomunikáciách (1/3110/06)
2006
2008
VEGAG. Rozinaj
KTL FEI
Neriadené podmienky a biometrické rozpoznávanie ľudskej tváre (NerBioT)
2013
2013
-- Iný domáci --
M. Féder
ÚIM FEI
2004
2006
APVVJ. Bydžovský
KTEE FEI
Network of Excellence in Wireless Applications and Technology (IST-2001-37944-5FP)
2004
2005
User-friendly information society (IST)P. Farkaš
OĽZ ST Dek FEI
Networked Labs for Training in Sciences and Technologies for Information and Communication (688503)2016
2019
H2020: LEIT: Informačné a komunikačné technológie
ÚMIKT FEI
2012
2015APVV - Všeobecná výzvaKMDG SvF
Neutrické výpočty aktívnej zóny demonštačnej jednotky ALLEGRO (GoALL)
2012
2013
-- Iný domáci --
B. Vrban
ÚJFI FEI
Neutronické analýzy rýchleho plynom chladeného reaktora (APVV-0123-12)
2013
2017
APVV - Všeobecná výzvaÚJFI FEI
2004
2005
Bilaterálna spoluprácaKME FEI
Next Generation Hybrid Broadcast Broadband (FP7-ICT-2011-287848)
2011
2014
Information and communication technologiesPRVVČ KFEI Dek FEI
Next Generation Hybrid Broadcast Broadband (287848)
2011
2014
Information and communication technologies
2SP FEI
NGN Multimédia, multimediálne ICT technológie, sieťové platformy, multimediálne služby a sieťova bezpečnosť (13120110126)
2006
2008
Európsky sociálny fond
KTL FEI
Nickel Effect in Radiation Embrittlement of Reactor Pressure Vessel Steels Studied by MS and PAS (IAEA/SLR 11120)
2000
2002Bilaterálna spolupráca - SR - RakúskoJ. Lipka
KJFT FEI
Nickel Oxide Thin Films for Gas Sensors (N/S-BIL.)20022004
Bilaterálna spolupráca - SR - Nemecko
I. HotovýKME FEI
2004
2006
Bilaterálna spolupráca - SR - Veľká Británia
I. Hotový
KME FEI
Non-destructive testing of reactor pressure vessel steels (IAEA/SLR 10994)20002002
Bilaterálna spolupráca - SR - Rakúsko
V. SlugeňKF FEI
Nová generácia interfejsu pre teleoperátorické riadenie servisných robotov (APVV-14-0894)
20152018
APVV - Všeobecná výzva
ÚRK FEI
Nové algoritmy na rozpoznávanie gest (NARGES)
2013
2013
-- Iný domáci --
I. MinárikÚMIKT FEI
Nové architektúry neuročipov a ich využitie pre neuroprotézy (1/0693/08)
2008
2010VEGAD. ĎuračkováKME FEI
2002
2002
VTP
J. Lelák
KETG FEI
Nové metalizačné štruktúry pre ohmické kontakty na p-GaN a analýza ich vlastností spektroskopickými metódami (1/1054/04)
2004
2006
VEGA
KME FEI
2010
2011
VEGA
ÚRK FEI
2003
2005
VEGA
KRE FEI
Nové metódy na rozoznávanie tváre v 3D
2016
2016
-- Iný domáci --M. ŠpilkaÚMIKT FEI
Nové metódy pre systémy zvyšovania bezpečnosti jadrového palivového cyklu (APVV-16-0288)
2017
2021
APVV - Všeobecná výzva
V. NečasÚJFI FEI
2006
2009
APVV
F. JaníčekDek FEI
2004
2006
KEGAL. Jurišica
ÚRK FEI
Nové návrhové prístupy pri VLSI implementáciách neuročipov a ich využitie pre spracovanie signálov v bioaplikáciach a neuroprotézach (1/0987/12)
2012
2015VEGA
ÚEF FEI
Nové polovodičové detektory neutrónov (APVV-0321-11)
2012
2015APVV - Všeobecná výzva
ÚJFI FEI
Nové progresívne výpočtové metódy v mechanike pevnej fázy. (APVT-51-003702)2002
2005
APVVJ. Murín
KMech FEI
Nové stabilizované a štruktúrne usporiadané opticky a fotoelektricky aktívne organické materiály (1/0501/15)20152015
VEGA
J. Cirák
ÚJFI FEI
Nové techniky rastrovacej sondóvej mikroskopie a spektroskopie na analýzu nanaoštruktúr. (APVT?51?013904)20052007
APVV
R. DurnýKF FEI
20102011KEGAI. Bélai
ÚRK FEI
Nové translačné a samoopravné kódy a iné digitálne techniky pre telekomunikačné siete a pamäťové systémy (1/0148/03)
2003
2005VEGAKTL FEI
Nové trendy v riešení ohmických kontaktov s p-GaN (1/1197/12)
2012
2015VEGA
ÚEF FEI
Nové výzvy fyzikálneho vzdelávania na technických univerzitách (031STU-4/2013)
2013
2015
KEGA
ÚJFI FEI
Novel materials,Technologies and metodologies of their assesment for electronics and sensorics (Nem/Slov/1/DAAD)
1998
2007
Bilaterálna spolupráca - SR - Nemecko
KME FEI
Novel surface modified thin films for gas microsensors on GaAs. (2005)
2005
2006
Program des Projektbezogenen Personeustauschs /PPP/I. HotovýKME FEI
Nuclear European Platform of Training and University Organisation - NEPTUNO (FI6O-CT-2003-508849)
2004
2006
6. rámcový program
M. MiglieriniKJFT FEI
2004
2005
Bilaterálna spolupráca - SR - Česko
KME FEI
NULIFE - Safety and material analyses of feed water pipelines of VVER - 440 steam generators (ENEL Nr. 1400007989)
2008
20096. rámcový programJ. Lipka
KJFT FEI
Numerické modelovanie šírenia vĺn v periodických štruktúrach (NUMOPE)20122013-- Iný domáci --G. Kajtár
ÚJFI FEI
Ohmické kontakty na p-type nitridu gália, kvantitatívne aspekty AES nitridov prvkov tretej skupiny a ich zliatin (1/4079/07)
2007
2009VEGA
KME FEI
Ochrana osobných údajov v mobilných zariadeniach (1/0173/13)
2013
2015VEGAP. ZajacÚIM FEI
2002
2004
Leonardo da Vinci
KME FEI
On-line laboratórium pre študentský výskum v oblasti evolučných algoritmov (2012et004)
2013
2013
-- Iný domáci --
I. Sekaj
ÚRK FEI
Online laboratórium pre výučbu predmetov automatického riadenia (032STU-4/2013)
2013
2015KEGAK. ŽákováÚAM FEI
2006
2008
VEGA
KTEE FEI
2003
2005
VEGA
J. JasenekKTEE FEI
2009
2011
VEGAJ. JasenekKTEE FEI
Optické vláknové senzory s dlhou Braggovou mriežkou na báze OFDR (OVS)
2017
2017Mladý výskumník
ÚE FEI
Optimal SIC substRates for Integrated Microwave and Power CircuitS (662322 - ECSEL - RIA)
2015
2018
H2020: Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL)
ÚEF FEI
Optimalizácia alokácie zdrojov v IPVT systémoch (OAZIY)
2015
2015
-- Iný domáci --L. Kočkovič
ÚMIKT FEI
Optimalizácia efektívnosti kódovania pre prenos a záznam (1/0602/11)
20112013
VEGA
KTL FEI
Optimalizácia LTS pravidiel fonetického prepisu textu (OPTLTS)
2013
2013-- Iný domáci --ÚMIKT FEI
2007
2009
VTP
KTL FEI
Optimalizácia návrhu nízkopríkonových digitálnych a zmiešaných integrovaných systémov (1/1008/12)
20122015
VEGA
E. Gramatová
UPSS FIIT
Optimalizácia procesu silánového sieťovania žíl káblov (APVV-0097-11)
2012
2015
APVV - Všeobecná výzva
ÚEAE FEI
2009
2012
VEGA
L. Jurišica
ÚRK FEI
2006
2008VEGAR. Srnánek
KME FEI
Optimalizácia technológie depozície tenkých vrstiev niklu pre využitie v OFET prvkoch a na foto-elektrochemickú oxidáciu vody (Ni-FET-PEC)
2020
2021Mladý výskumník
ÚEF FEI
Optimalizácia vinutí diskových motorov pre pohon elektromobilov
2010
2010
-- Iný domáci --
KESP FEI
Optimalizácia výroby a spotreby elektrickej energie v elektrizačnej sústave (AV/820/2002)
2002
2002VTPF. JaníčekKEE FEI
20102011VEGAKME FEI
Optimalizovanie šumových vlastností dvojmódových oscilátorov (LiNDOX)
20172017
Mladý výskumník
A. Fibich
ÚEF FEI
Optimalizovanie využitia prostriedkov sietí MPLS (OVPMS)20152015-- Iný domáci --M. PištekÚMIKT FEI
Optimisation of Control for high dynamic complex Mechatronical Systems especially Robots. (2004)20042007
Bilaterálna spolupráca
P. Hubinský
KASR ÚRK FEI
2004
2008
Bilaterálna spolupráca - SR - RakúskoKME FEI
Optoelektornické prvky a analýza ich parametrov v laboratórnych podmienkach
2016
2016
-- Iný domáci --
ÚEF FEI
Opto-elektrická diagnostika alternatívnych polovodičových materiálov a štruktúr pre fotovoltické aplikácie (1/0668/17)2017
2020
VEGA
Ľ. Stuchlíková
ÚEF FEI
Organické integrované obvody využívajúce pokročilé OFET prvky
2018
2018
Mladý výskumník
M. NovotaÚEF FEI
Organické materiály pre fotovoltaiku a senzoriku (2/0093/10)20102012VEGAR. DurnýKF FEI
Ovládanie a diagnostika IoT zariadení pomocou zmiešanej reality (ODIZPZR)
2019
2019
Mladý výskumník
E. Stark
ÚAM FEI
PaaS pre podporu riadenia v reálnom čase v on-line laboratóriách (RRČ-PaaS)20142014-- Iný domáci --
ÚAM FEI
2005
2006
MVTS
J. KováčKME FEI
2004
2006
6. rámcový program
KME FEI
Personalized and Portable monitoring of Bio vital parameters in Real –time-PPBR
2016
2017
Program des Projektbezogenen Personeustauschs /PPP/
ÚRK FEI
Perspektívne optoelektronické štruktúry a prvky na báze polovodičových zlúčenín A3 B5 a organických polovodičov pre informačné technológie (1/0152/03)
2003
2005VEGAJ. KováčKME FEI
2005
2007
VEGA
S. Stanček
KJFT FEI
Pixelové senzory rtg. a gama žiarenia pre použitie najmä v digitálnej rádiografii (2/0062/13)
2013
2015
VEGA
V. NečasÚJFI FEI
Platforma pre výskum multiagentových systémov mobilných robotov (MMRP)
2017
2017Mladý výskumníkÚRK FEI
Platoon modeling and control for mixed autonomous and conventional vehicles: a laboratory experimental analysis (SK-IL-RD-18-0008)
2018
2020
APVV - Bilaterálna spolupráca M. HubaÚAM FEI
2004
2007
VTPKME FEI
Počítačom riadený modulárny laserový zdroj pre špeciálne optické meracie metódy (PR LAD)2012
2013
-- Iný domáci --
B. Korenko
ÚE FEI
Počítačová podpora návrhu robustných nelineárnych regulátorov (APVV-0343-12)20132017
APVV - Všeobecná výzva
ÚAM FEI
Počítačové modelovanie a simulácia mechanických a mechatronických prvkov z nových kompozitných materiálov s premenlivými vlastnosťami (1/0534/12)2012
2014
VEGA
ÚAM FEI
2002
2005
APVV
KF FEI
Podmienené uvoľnovanie materiálov z vyraďovania jadrových zariadení (Req-00074-0001)2009
2012
-- Iný domáci --
V. Nečas
KJFT FEI
Podpora budovania Centra excelentnosti pre Smart technológie, systémy a služby - SMART (26240120005)
2009
2011
-- Iný domáci --ÚIM FEI
Podpora budovania Centra excelentnosti pre Smart technológie, systémy a služby II - SMART II (26240120029)20102012-- Iný domáci --F. Lehocki
ÚIM FEI
Podpora infraštruktúry výskumu a vývoja z hľadiska požiadaviek elektromagnetickej kompatibility (2003SP200280202)
2003
2010
Štátny program
K. Kováč
KMer FEI
Podpora modelovania a simulácii spolupráce moderných hybridných eneregetických zdrojov v mechatronických systémoch
2010
2010-- Iný domáci --KMech FEI
Podpora NO-SK spolupráce v automatickom riadení (NIL - I - 007 - d)
2009
2011
NIL Fund (Norway - Iceland -Lichtenstein Fund)
M. HubaÚRK FEI
Podpora riadenia v reálnom čase vo vzdialených laboratóriách (RRČ-VL)2013
2013
-- Iný domáci --ÚRK FEI
Podpora technického návrhu a stavby vozidla s elektrickým pohonom na FEI STU
20112012-- Iný domáci --ÚEAE FEI
Podpora výchovy technickej inteligencie a formovanie manažérskych návykov a podnikateľských zručností poslucháčov FEI a FIIT STU (3/7413/09)
2009
2011
KEGA
KME FEI
Podpora výskumu a transferu technológií v oblasti decentralizovaných zdrojov energie na STU s využitím dostupnej biomasy (26240220016)
2009
2011
-- Iný domáci --
M. Pípa
ÚEAE FEI
Podpora výskumu a transferu technológií v oblasti využitia nizkopotenciálového tepla na výrobu elektriny na STU (26220220023)
2009
2011
-- Iný domáci --
ÚEAE FEI
Podpora výučby mechatroniky prostredníctvom virtuálnej reality (2016vs046)
20172017
-- Iný domáci --
ÚAM FEI
Podpora vzdelávania v oblasti elektroenergetiky na stredných a základných školách (018STU-4/2012)
2012
2014
KEGAF. Janíček
ÚEAE FEI
Pokročilá inerciálna navigačná jednotka pre mobilné roboty20112012-- Iný domáci --
ÚRK FEI
Pokročilá technológia senzorov na báze organickej elektroniky (APVV-17-0501)20182021APVV - Všeobecná výzvaD. DonovalÚEF FEI
Pokročilé algoritmy spracovania obrazov na efektívne vyhľadávanie a kódovanie ľudských tvárí (1/0961/11)2011
2013
VEGA
KTL FEI
Pokročilé materiály a štruktúry pre elektrotechniku, elektroniku a biomedicínske aplikácie na báze feritov s rozmermi častíc v oblasti mikrometrov a nanometrov (APVV-0062-11)
2012
2015
APVV - Všeobecná výzva
E. UšákÚE FEI
Pokročilé materiály a štruktúry pre perspektívne aplikácie v elektrotechnike, elektronike a iných oblastiach na báze feritov s rozmermi častíc v oblasti mikrometrov a nanometrov (APVV-15-0257)20162020APVV - Všeobecná výzva
ÚE FEI
Pokročilé MEMS chemické senzory pre extrémne podmienky (APVV-0655-07)
2008
2010
APVV
I. HotovýKME FEI
Pokročilé metódy a algoritmy automatického riadenia pre priemyselné procesy (SK-BG-0035-10)
2012
2012Bilaterálna spolupráca - SR - BulharskoV. Veselý
ÚRK FEI
Pokročilé metódy decentralizovaného riadenia pre sieťové riadenie procesov (APVV-0211-10)20112014
APVV - Všeobecná výzva
ÚRK FEI
Pokročilé metódy identifikácie magnetických parametrov feromagnetických materiálov so zameraním na defektoskopiu konštrukčných materiálov a diagnostiku elektrotechnických ocelí (1/1325/12)20122014VEGAE. Ušák
ÚE FEI
Pokročilé metódy modelovania a simulácie SMART mechatronických systémov (APVV-0246-12)
2013
2016
APVV - Všeobecná výzvaJ. MurínÚAM FEI
Pokročilé metódy nedeštruktívnej defektoskopie a diagnostiky konštrukčných dielov založené na analýze magnetizačných procesov prebiehajúcich vo feromagnetických a ferimagnetických materiáloch (1/0320/19)
2019
2021
VEGA
V. Jančárik
ÚE FEI
Pokročilé metódy nelineárneho modelovania a riadenia mechatronických systémov (1/0937/14)20142017
VEGA
ÚAM FEI
Pokročilé metódy robustného a optimálneho riadenia (1/1241/12)
2012
2015VEGAV. Veselý
ÚRK FEI
Pokročilé metódy spracovania obrazu z vizuálnych systémov a ich implementácia do vzdelávacieho procesu (003STU-4/2014)
2014
2016KEGAF. Duchoň
ÚRK FEI
Pokročilé piezoelektrické MEMS senzory tlaku (APVV-0450-10)2011
2014
APVV - Všeobecná výzvaV. Kutiš
KMech FEI
Pokročilé techniky optického spracovania signálov (PTOSS)
2014
2014
-- Iný domáci --F. Čertík
ÚMIKT FEI
Pokročilé techniky optického spracovania signálov_ (PTOSS_)
2017
2017
Mladý výskumník
P. Šalík
ÚMIKT FEI
Polovodičové detektory pre diagnostiku horúcej plazmy (2/0192/10)2010
2012
VEGAKJFT FEI
Polovodičové nanomembrány pre hybridné súčiastky (APVV-15-0243)2016
2019
APVV - Všeobecná výzva
J. CirákÚJFI FEI
Polynominálny prístup v teórii riadenia nelineárnych systémov (SK-FR-0013-11)
2012
2013
Bilaterálna spolupráca - SR - FrancúzskoÚRK FEI
Porovnanie mechanickej a elektrickej degradácie fotovoltických prvkov po zrýchlenom starnutí (SK-AT-0008-12)
2013
2014
Bilaterálna spolupráca - SR - Rakúsko
ÚEAE FEI
Positron Annihilation Study of Radiation Embrittlement of the Materials Used in Fusion Technology (FU05-CT-2000-00082)
2000
20025. rámcový programV. Slugeň
KJFT FEI
Postupy hodnotenia elektromagnetickej kompatibility rozsiahlych systémov (AV/804/2002)
2002
2005
VTP
KMer FEI
Posturografický výskum s využitím HMD okuliarov (PVVHMDO)
2013
2013-- Iný domáci --
ÚEF FEI
Posúdenie dizajnu plynom chladeného rýchleho reaktora
2016
2016
-- Iný domáci --F. OsuskýÚJFI FEI
Posúdenie dizajnu plynom chladeného rýchleho reaktora - pokračovanie (PoDi-P)
2017
2017
Mladý výskumníkF. Osuský
ÚJFI FEI
Posúdenie efektívnosti regulačného systému reaktora GFR (PersGFR)
2014
2014
-- Iný domáci --
ÚJFI FEI
Posudzovanie parametrov senzomotorickej reakcie pomocou elektromyografických signálov (1/1177/12)
20122014
VEGA
P. MiklovičTIŠ_ FEI
2010
2011
VEGAKMer FEI
Použitie progresívnych foriem vzdelávania pomocou WWW pri príprave nových vzdelávacích programov v oblasti optického prenosového média. (039STU-4/2013)
2013
2015
KEGAÚMIKT FEI
2004
2005
Bilaterálna spolupráca - SR - Česko
M. Miglierini
KJFT FEI
Povrchovo zosilnená Ramanova spektroskopia na štruktúrach nanokryštalický diamant a striebro (NCD/Ag) (RAMSPEC)
20132013-- Iný domáci --Ľ. Vančo
ÚEF FEI
Pracovisko pre identifikáciu parametrov elektromotorov
2016
2016
-- Iný domáci --
ÚAM FEI
2001
2003
Bilaterálna spolupráca - SR - GréckoJ. Cirák
KF FEI
2007
2010
APVV
KF FEI
2004
2007
6. rámcový program
V. SlugeňKJFT FEI
Predikcia, modelovanie a zabezpečenie kvality VoIP hlasových služieb (PAMKVIS)20122013
-- Iný domáci --
A. Kováč
ÚMIKT FEI
Prenos tepla 2021 (002STU-4/2019)
20192021KEGAÚJFI FEI
Prenos, ukladanie a spracovanie neštruktúrovaných dát (26220220075)
2011
2014
-- Iný domáci --
Dek FEI
1996
2004
Bilaterálna spolupráca - SR - Česko
KETG FEI
Preparation and charakterization of nanostructures mixing metal oxides for gas detection (DAAD 2009/I)20092010DAADKME FEI
Preparation and properties of organic thin film transistors (57s08)
2007
2007
Bilateralna spolupraca
J. KováčKME FEI
2005
2007Bilaterálna spolupráca - SR - GréckoV. Šály
KETG FEI
2008
2009
Bilaterálna spolupráca - SR - Česko
M. Kadlečíková
KME FEI
Prestavba fakultnej počítačovej siete (5 a)
2004
2007
-- Iný domáci --
VS FEI
Prevádzka v konvergovaných telekomunikačných systémov a sieťach. (1/3118/06)
2006
2008
VEGA
I. Baroňák
KTL FEI
Príprava a analýza diamantových vrstiev (PADV)
2013
2013
-- Iný domáci --
P. MichniakÚEF FEI
Príprava a analýza vybraných elektromagnetických, mikroštrukturálnych a fyzikálnochemických vlastností pokročilých magnetických, magnetodielektrických, kompozitných a nanokompozitných materiálových štruktúr (1/0405/16)
2016
2019
VEGAÚE FEI
Príprava a diagnostika heteroštruktúr pre pokročilé fotovoltické aplikácie (1/0377/13)
2013
2016
VEGA
ÚEF FEI
Príprava a optimalizácia organo-gélových elektród využívajúcich vysoko vodivé polyméry (ORGEL)
2020
2021
Mladý výskumník
M. Feiler
ÚEF FEI
2004
2006
VEGA
KF FEI
Príprava diamantových a DLC nanoštruktúr pre elektroniku a senzoriku2011
2012
-- Iný domáci --
ÚEF FEI
Príprava diamantu-podobných vrstiev pre použitie v medicíne (BioDLC)
2012
2013
-- Iný domáci --
M. MartonÚEF FEI
Príprava n nových dusíkatých OLED materiálov a štúdium ich optoelektronických vlastností (APVV-15-0087)
2016
2019
APVV - Všeobecná výzva
ÚEF FEI
Príprava nanodrôtov pre fotovoltaické aplikácie (APVV-0301-10)2011
2014
APVV - Všeobecná výzva
KME FEI
Príprava uhlíkových nanorúrok a výskum elektronických súčiastok založených na sieťach z uhlíkových nanorúrok (APVV-0628-06)20072010
APVV
KME FEI
Príprava virtuálnej elektrárne (2016et008)
2017
2017
-- Iný domáci --M. ChudýÚEAE FEI
2006
2008
Európsky sociálny fondK. Žáková
ÚRK FEI
20062008Európsky sociálny fondÚRK FEI
Príspevok k moderným metódam ovládania IoT zariadení v zmiešanej realite
2018
2018
Mladý výskumník
ÚAM FEI
Production of new trasparent conductive oxides for photovoltaic and optoelectronic application. (Gr/Slov/05/FEI)
2005
2007
Bilaterálna spolupráca - SR - Grécko
KETG FEI
2007
2007
Euratom
KJFT FEI
Program zameraný na podporu študijných pobytov v rámci zúčastnených partnerských inštitúcií (CZ103)20032005CEEPUS
KASR ÚRK FEI
2003
2005
VEGAKME FEI
Progresívne formy vzdelávania pre oblasť telekomunikačných multislužbových sietí (007STU-4/2016)
2016
2018KEGA
ÚMIKT FEI
Progresívne magnetické materiály- štúdium magnetizačných procesov a ich modelovanie s ohľadom na aplikácie v elektromagnetických prvkoch a senzoroch (1/0142/03)20032005VEGAV. Jančárik
KTEE FEI
Progresívne materiály, procesy a štruktúry organickej elektroniky (APVV-0262-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaD. DonovalKME FEI
Progresívne metódy číslicového spracovania nedeterministických obrazových signálov a biosignálov s priamou aplikáciou v moderných systémoch číslicového spracovania a vizualizácie signálov. (1/3107/06)20062008
VEGA
KRE FEI
Progresívne multimediálne služby v prostredí IKT sietí budúcnosti (future networks) (APVV-0258-12)20132016
APVV - Všeobecná výzva
G. Rozinaj
ÚMIKT FEI
2007
2010
APVV
J. Kováč
KME FEI
Progresívne parametrické metódy testovania a zvyšovania spoľahlivosti zmieŠaných integrovaných obvodov a systémov (1/0285/09)20092012
VEGA
V. StopjakováKME FEI
20012003-- Iný medzinárodný --G. RozinajKTL FEI
Providing next-generation Silicon-based power solutions in transport and machinery for significant decarbonisation in the next decade (826417)
2019
2021
H2020: Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL)ÚEF FEI
2007
2010
APVVG. RozinajKTL FEI
Prútový konečný prvok s premenlivými parametrami pre multifyzikálne výpočty (1/1100/04)
2004
2006
VEGA
KMech FEI
QoS v IMS sieťach (QIS)
2014
2014-- Iný domáci --ÚMIKT FEI
Quantum Logics and Effect Algebras with Aplications in the Foundations opf Quantum Computing (SLO/ČSL 3- 14)20062007Bilaterálna spolupráca - SR - ČeskoKM FEI
Quantum Transport in Focus - QuaTraFo (MERG-CT-2004-510615)2004
2005
Marie Curie Actions - Human resources and mobility
KF FEI
Quantum-safe Authenticated Group Key Establishmen (G5448)
2018
2020
NATO
O. GrošekÚIM FEI
Radiačná dechlorácia polychlórovaných bifenylov v sedimentoch20162016-- Iný domáci --Ľ. DarážováÚJFI FEI
Radiačná odolnosť nanokryštalických kovových zliatín voči rôznym druhom žiarenia (1/0286/12)2012
2014
VEGA
ÚJFI FEI
Radiation Induced Terahertz Wave and Power Generation in Magnetic Microwires (4000116936/16/NL/NDe)
2016
2018
-- Iný medzinárodný --
T. IliťÚJFI FEI
Rádioaktívne materíály v inovačných jadrových palivových cykloch a po ukončení prevádzky jadrových zariadení. (1/3160/06)
2006
2008
VEGA
V. Nečas
KJFT FEI
Rádioaktívne materiály v jadrových zariadeniach (1/0863/17)
2017
2020
VEGAV. Nečas
ÚJFI FEI
Rádioaktívne materiály v perspektívnych jadrových palivových cykloch a v jadrových zariadeniach vyraďovaných z prevádzky (1/0796/13)
2013
2016
VEGAÚJFI FEI
Ramanova spektroskopia katalyticky syntetizovaných uhlíkových nanorúrok. (1/3034/06)20062008
VEGA
M. Kadlečíková
KME FEI
2003
2005
VEGA
KME FEI
Rast uhlíkových nanorúrok a ich využitie pre senzorické aplikácie
2011
2012-- Iný domáci --
ÚEF FEI
2005
2007
VEGA
J. Hribik
KRE FEI
2008
2010
VEGA
KRE FEI
Rastrovací nábojový tranzientový mikroskop na zobrazovanie a anlýzu mäkkých vzoriek (2/0099/14)
2014
2016
VEGA
ÚEF FEI
20022004VTPP. PíšKRE FEI
Realizovanie autonómnej lietajúcej platformy (2013et019)
2014
2014
-- Iný domáci --
ÚAM FEI
REJT (REJT)
2004
2005PhareM. Veselý
KME FEI
Research and Training Action for Systém On Chip Design (REASON IST 2000-30193)
2002
2004
5. rámcový programB. Weber
KME FEI
Research for GaN technologies, devices, packages and applications to address the challenges of the future GaN roadmap (826392)
2019
2021H2020: Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL)J. MarekÚEF FEI
20022003
Bilaterálna spolupráca
P. HubinskýKASR ÚRK FEI
REST platforma pre online riadenie experimentov (REST-PORE)
2015
2015-- Iný domáci --M. GulaÚAM FEI
2008
2010
Leonardo da Vinci
ÚRK FEI
Riadenie a modelovanie mechatronických systémov v emobilite (1/0745/19)20192022VEGA
ÚAM FEI
Riadenie autonómneho lietajúceho prostriedku v neznámom vnútornom prostredí (IRALP)2019
2019
Mladý výskumník
ÚRK FEI
Riadenie dvojspojkovej prevodovky
2016
2016
-- Iný domáci --
M. Kocúr
ÚAM FEI
Riadenie dynamických systémov za podmienok neurčitostí (1/0475/16)
2016
2019VEGA
ÚRK FEI
Riadenie prevádzky v multislužbových telekomunikačných systémoch a sieťach (1/0156/03)
2003
2005
VEGA
KTL FEI
Riadenie samonavádzaného AGV (AGV)2015
2015
-- Iný domáci --ÚRK FEI
Riadenie servisného robota2011
2012
-- Iný domáci --
ÚRK FEI
Riadenie spinovej polarizácie v nanoštruktúrach elektrickým prúdom (1/0452/09)
2009
2011
VEGAP. BokesKF FEI
2001
2003
VEGA
J. PolecKTL FEI
2006
2008
VEGA
V. Veselý
ÚRK FEI
Riadený bezdrôtový prenos výkonu
2016
2016
-- Iný domáci --
F. Vavrík
ÚE FEI
Riadený bezdrôtový prenos výkonu II. (RBPV II.)2017
2017
Mladý výskumník
ÚE FEI
Riadený usmerňovač s aktívnym filtrom harmonických prúdov pre inteligentné meniče frekvencie. (APVT-99-026504)2005
2005
APVV
KASR ÚRK FEI
2002
2004
APVVKASR ÚRK FEI
Riadiace systémy pre energolúčové rezacie centrá (APVV-0504-12)
2013
2015APVV - Všeobecná výzvaA. Vitko
ÚRK FEI
Riadiaci systém pre PC-OTDR reflektometer
2010
2010-- Iný domáci --B. Korenko
KTEE FEI
20092011
VEGA
KAIVT FEI
Riešenie energetického hospodárstva využitím dostupných obnoviteľných zdrojov energie. (AV 4/0120/06)
2006
2008
VTP
KEE FEI
Robotics Education driven by Interregional Cooperation (V212 RoboCoop)
2018
2022
Interreg Central Europe
ÚAM FEI
2004
2006
KEGAKASR ÚRK FEI
Robustná lokalizácia pre drony v priemysle 4.0 (1/0599/20)
2020
2022
VEGA
ÚRK FEI
Robustné a optimálne riadenie mechatronických systémov (1/0733/16)
2016
2019
VEGA
D. RosinováÚAM FEI
Robustné MPC pre hybridné systémy (1/1105/11)2011
2013
VEGA
ÚRK FEI
Robustné riadenie systémov (129/194)2002
2003
Bilaterálna spolupráca - SR - Česko
ÚRK FEI
Rozbor kinetiky reakcií spojených s prenosom náboja v tuholátkových a tekutých systémoch (2/1013/21)2001
2003
VEGA
KF FEI
Rozhodovanie ekonomického centra v podmienkach rizika. (1/8274/01)
2001
2003
VEGA
EM ÚRK FEI
Rozpoznávanie obrazov ľudských tvárí ako súčasť biometrických metód pre zvyšovanie bezpečnosti otvorenej spoločnosti. (1/3117/06)2006
2008
VEGA
KTL FEI
Rozpoznávanie 3D tváre (3DROTV)
2013
2013
-- Iný domáci --
M. VančoÚMIKT FEI
Rozvoj a aplikácia diagnostických metód pre hodnotenie polovodičových obvodov. (4/0022/05)
2005
2008
VTP
A. ŠatkaKME FEI
Rozvoj a implementácia analógových integrovaných systémov pre ultra-nízkonapäťové aplikácie (APVV-15-0254)
2016
2019APVV - Všeobecná výzva
ÚEF FEI
Rozvoj a implementácia metód návrhu integrovaných systémov s ultra nízkym napájacím napätím v nanotechnológiách (1/0762/16)
2016
2019
VEGAÚEF FEI
Rozvoj a integrácia metód teórie nelineárnch systémov. (1/3089/06)2006
2008
VEGA
M. HubaKASR ÚRK FEI
Rozvoj analýzy a zberu dát zo senzorických systémov (SENZA)2014
2014
-- Iný domáci --
I. Košč
ÚEF FEI
Rozvoj diagnostiky tranzistorov GaN HEMT optickými metódami (OPTIGaN)
2015
2015-- Iný domáci --J. Priesol
ÚEF FEI
Rozvoj diagnostiky tranzistorov GaN HEMT využitím elektroluminiscencie (LUMIGaN)20142014-- Iný domáci --ÚEF FEI
Rozvoj digitálnej gramotnosti v základnej a strednej škole (119-005TVU-4/2010)
2010
2011
KEGA
J. Polec
KTL FEI
Rozvoj medzinárodnej spolupráce za účelom transferu a implementácie výsledkov výskumu a vývoja do vzdelávacích programov (26110230085)
2013
2015
-- Iný domáci --2SP FEI
Rozvoj metód charakterizácie a analýza spoľahlivosti inovatívnych výkonových prvkov na báze GaN podporená 2/3D modelovaním a simuláciou (1/0727/19)
20192022
VEGA
J. Marek
ÚEF FEI
Rozvoj metód merania prechodových charakteristík HEMT tranzistorov (ROZHEMT)2013
2013
-- Iný domáci --
ÚEF FEI
Rozvoj metód zvyšovania efektivity systémov na konverziu energie na čipe (1/0731/20)
2020
2023
VEGA
ÚEF FEI
2003
2006
VTP
V. StopjakováKME FEI
Rozvoj metodík vysokofrekvenčnej charakterizácie perspektívnych elektronických prvkov (AV/806/2002)20032006
VTP
KME FEI
Rozvoj nových technológií prípravy metód charakterizácie perspektívnych elektronických a fotonických štruktúr a prvkov (SK-PL-0005-12)
20132014Bilaterálna spolupráca - SR - PoľskoJ. KováčÚEF FEI
2003
2005
Štátny program
L. Jurišica
KASR ÚRK FEI
2009
2012
VEGA
A. ŠatkaKME FEI
R3-PowerUP - 300mm Pilot Line for Smart Power and Power Discretes (737417)
2017
2021
H2020: Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL)
ÚEF FEI
Safety on machinery (DK/05/B/F/PP-145517)20052007
Leonardo da Vinci
ÚRK FEI
2000
2003
Leonardo da Vinci
KASR ÚRK FEI
2007
2008
DAAD
KAIVT FEI
SDRLab – Vytvorenie laboratória softvérového rádia (2016vs033)
2017
2017
-- Iný domáci --
ÚMIKT FEI
Sebestačné inteligentné siete a regióny a ich začlenenie do existujúcej elektrizačnej sústavy (1/0640/17)
20172020
VEGA
ÚEAE FEI
2001
2002Bilaterálna spolupráca - SR - Rakúsko
KME FEI
Sensor Technologies enhanced safety and security of buildings and its occupants (ENIAC 621272/2014)20142017
-- Iný medzinárodný --
I. Hotový
ÚEF FEI
2006
2008
VEGAV. Tvarožek
KME FEI
Sieť virtuálnych laboratórií pre riadenie reálnych systémov. (3/3121/05)
2005
2007
KEGA
M. HubaKASR ÚRK FEI
Simultánna lokalizácia a mapovanie pomocou vizuálneho systému (SLAM-VS)
2020
2021
Mladý výskumník
ÚRK FEI
Skúmanie biologických vplyvov MW žiarenia2010
2010
-- Iný domáci --KRE FEI
2004
2006
VEGA
KF FEI
Skúmanie vplyvu technologických podmienok rastu na kvalitu InGaAsN/GaAs heteroštruktúr pre solárne aplikácie (SOLAR2)2015
2015
-- Iný domáci --
A. KósaÚEF FEI
Skvalitnenie prípravy študentov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia na ich budúce povolanie (13120120100)20042008Európsky sociálny fond
KASR ÚRK FEI
2009
2011
KEGA
KJFT FEI
2004
2006
Leonardo da Vinci
M. Veselý
KME FEI
Smart mestá a ich inteligentná energetická chrbtica (APVV-15-0326)20162019
APVV - Všeobecná výzva
F. JaníčekÚEAE FEI
"SMArt systems Co-design" (288827-7RP-SMAC-Donoval)20112014International cooperationD. Donoval
ME ÚEF FEI
20062008
VEGA
KASR ÚRK FEI
Sofistikované techniky prenosu a kódovania informácie v telokomunikačných a senzorových sieťach. (1/3113/06)
2006
2008VEGAP. Farkaš
KTL FEI
Softvérová extrakcia charakteristických vlastností daktyloskopických vzorov a možnosti jej aplikácií v súčasnej daktyloskopii (FingerDetective2013)
2013
2013-- Iný domáci --P. Marák
ÚIM FEI
Space for Education, Education for Space (4000117400/16/NL/NDe)
2016
2018
-- Iný medzinárodný --
P. ValkoÚJFI FEI
Spätné inžinierstvo polovodičových prvkov a integrovaných obvodov (AV/805/2002)2002
2005
VTPKME FEI
Spoločenské a ľudské súvislosti globalizácie (SVF_1/1299/04)20042006VEGAM. Brinzová
ÚRK FEI
Spracovanie audio, video a biomedicínskeho signálu s využitím neštandartných algoritmov číslicového spracovania signálov (1/0146/03)
2003
2005
VEGA
G. Rozinaj
KTL FEI
Spracovanie informácií v distribuovanom prostredí inteligentných agentov. (1/0161/03)2003
2005
VEGA
O. Grošek
KAIVT FEI
2001
2003
VEGAI. Bock
KM FEI
Stanovenie indukovanej aktivity konštrukčných materiálov reaktorov (SIAKMR)2020
2021
Mladý výskumníkM. ŠnírerÚJFI FEI
Stanovenie priestorových váhových funkcií ex-core detektorov pre reaktor VVER-440 (SPEFD)
2020
2021
Mladý výskumníkP. HausnerÚJFI FEI
2010
2012
VEGAKMer FEI
20052007APVVV. NečasKJFT FEI
STELA - STU Graduates in EU Labour Market (123220399)
2012
2014
Mobility
M. Veselý2SP FEI
Stojan na testovanie riadiacich algoritmov kvadrokoptéry (SNTRAK)2014
2014
-- Iný domáci --
ÚRK FEI
Strategic Alignment of Electrical Engineering in European Higher Education Institutions
2012
2016
Academic and Structural Networks
ÚE FEI
2004
2006
Bilaterálna spolupráca - SR - Nemecko
KJFT FEI
20052006APVVM. Žalman
ÚRK FEI
Structural Transformations of Amorphorus Alloys for Energy Applications (IAEA/CRP 17230/RO)
2012
2014
-- Iný medzinárodný --
ÚJFI FEI
2001
2003
Bilaterálna spolupráca - SR - Rakúsko
KJFT FEI
Structures and materials for ion beam lithography (Slov/Rak)
2003
2005
Bilaterálna spolupráca - SR - RakúskoP. KováčKJFT FEI
STRUMANO - Structural modifications of amorphous and nanocrystalline Fe-based alloys (SK-PL-0013-09)
2010
2011
Bilaterálna spolupráca - SR - Poľsko
KJFT FEI
2000
2002
Leonardo da Vinci
KME FEI
2002
2003
Leonardo da VinciM. Veselý
KME FEI
Study contract PAS LT techniques (No 34041)
2003
2004Bilaterálna spolupráca
KJFT FEI
2006
2009
APVV
KME FEI
Support for participants in ICT Priority by network for IST under the transition, 7 RP ( IDEALIST7FP, IST-6-045059)
2006
2008Information society technologies (IST)B. Weber
KME FEI
20002002
5. rámcový program
M. VeselýKME FEI
Support to the Slovak Academic Network for Building Regional Awareness (ICA1-CT-2000-508 SLAN_BRAW)2000
2003
5. rámcový program
KME FEI
Supravodivé vodiče v podmienkach silnoprúdových elektrotechnických zariadení (APVV-51-45605-1)
2006
2009APVV
KTEE FEI
20032004
DAAD
V. Nečas
KJFT FEI
20022003Bilaterálna spolupráca
BOZaPO TPO ST Dek FEI
20112014INTERREG IVCF. Janíček
ÚEAE FEI
SUWAM - Sucessful Way through the Training to the EU Market (SK/04/A/F/PL-401220)
2004
2006
Leonardo da Vinci
M. Veselý
KME FEI
2006
2008
VEGA
KM FEI
Syntéza elektronických kompozitných materiálových štruktúr a analýza ich elektromagnetických a mikrovlnných absorpčných vlastností (SEKMAV)
2019
2019
Mladý výskumník
K. Lisý
ÚE FEI
2003
2005
VEGAM. HubaKASR ÚRK FEI
Syntéza Petriho sietí z nesekvenčných scénarov (1/0872/08)
2008
2010
VEGA
KAIVT FEI
Syntéza uhlíkových nanomateriálov z kvapalných prekurzorov (1/0554/20)
2020
2023VEGAM. MartonÚEF FEI
Systém efektívneho vzdialeného riadenia pre servisný robot
20162016
-- Iný domáci --
M. DekanováÚRK FEI
Systém monitorovania experimentálneho zariadenia na meranie emitacie neutrónového zdroja
2016
2016
-- Iný domáci --
Š. Čerba
ÚJFI FEI
2006
2007
-- Iný domáci --
B. Böhmer
Dek FEI
Systém na výrobu nylonových aktuátorov (SNVNA)20192019
Mladý výskumník
ÚAM FEI
Systém spracovania údajov akumulátorovej sústavy elektromobilu (2016et003)
20172017-- Iný domáci --M. BugárÚAM FEI
Šírenie vĺn vo fotonických a plazmonických štruktúrach (SIFOP)20132013
-- Iný domáci --
G. KajtárÚJFI FEI
Širokopásmový MEMS detektor terahertzového žiarenia (APVV-14-0613)
2015
2018
APVV - Všeobecná výzvaV. Kutiš
ÚAM FEI
Špeciálne materiály v extrémnych podmienkach (1/0284/03)2003
2005
VEGAJ. Sitek
KJFT FEI
Špeciálne metódy charakterizácie a diagnostiky progresívnych polovodičových mikro-/nanoštruktúr a prvkov (1/0921/13)
2013
2016
VEGA
A. ŠatkaÚEF FEI
2009
2011VEGAJ. SitekKJFT FEI
Štruktúrne a magnetické vlastnosti iónmi ožiarených kovových skiel (SK-PL-0032-12)
2013
2013
Bilaterálna spolupráca - SR - Poľsko
M. Miglierini
ÚJFI FEI
Štruktúrne formy depozitov železa v organizmoch (SK-CZ-2013-0042)
2014
2015
Bilaterálna spolupráca - SR - Česko
M. Miglierini
ÚJFI FEI
2001
2003
VEGA
KJFT FEI
Štruktúry kov-izolant pre nanorozmerné pamäťové bunky na báze odporového prepínania (APVV-0509-10)
2011
2014
APVV - Všeobecná výzva
KME FEI
2008
2011
APVV
KME FEI
2005
2007VEGAP. DieškaKF FEI
2006
2008
VEGA
KME FEI
Štúdium interakcií vodíka s defektami v štruktúrnych zliatinách pomocou pozitrónovje anihilačnej spektroskopie (SK-CZ-2013-0197)20142015
Bilaterálna spolupráca - SR - Česko
V. Slugeň
ÚJFI FEI
Štúdium jadrového palivového cyklu a transmutácie vyhoreného jadrového paliva (1/0285/03)20032005
VEGA
V. NečasKJFT FEI
Štúdium kontaktného odporu v organických tenkovrstvových tranzistoroch (OTFT)
20172017Mladý výskumníkÚEF FEI
Štúdium kvality InGaAsN/GaAs heteroštruktúr pre aplikácie v solárnych článkoch (SOLAR)
2014
2014
-- Iný domáci --
A. Kósa
ÚEF FEI
Štúdium nábojového prenosu v usporiadaných organických molekulárnych systémoch (1/0879/11)20112013VEGA
KF FEI
Štúdium nanokryštalických diamantových vrstiev v spojení so solárnymi článkami pre fotoelektrochemické aplikácie (1/0887/16)2016
2018
VEGA
R. Redhammer
ÚEF FEI
Štúdium nových materiálov pre hybridnú /anorganicko/organickú/ elektroniku (2/7118/27)20072009
VEGA
R. Durný
KF FEI
Štúdium organických molekoulových systémov s odozvou na fyzikálno-chemické faktory pre biosenzorové aplikácie (1/0277/03)20032005VEGAKF FEI
20062008
VEGA
KJFT FEI
Štúdium radiačnej degradácie konštrukčných materiálov pokročilých jadrových reaktorov (1/0104/17)
2017
2020
VEGA
ÚJFI FEI
Štúdium rýchlych fázových prechodov vedúcich k vzniku topologických defektov. (1/2019/05)20052007
VEGA
KF FEI
Štúdium štruktúrnych a magnetických vlastností nanofázových a amorfných systémov na báze 3-d prechodových prvkov Fe, Co, Ni. (APVT - 20-008404)
2005
2007
APVV
KJFT FEI
Štúdium transportu náboja v organických elektroluminiscenčných diód (OLED)
20152015-- Iný domáci --
ÚEF FEI
Štúdium transportu náboja v organických elektroluminisenčných diódach 22016
2016
-- Iný domáci --P. JuhászÚEF FEI
2003
2005
VEGA
M. Pavlovič
KJFT FEI
2009
2012
APVV - Program LPP
KME FEI
200720086. rámcový programKJFT FEI
2007
2008
MVTS
KJFT FEI
2001
2003
VEGA
V. Nečas
KJFT FEI
Teaching and Learning in Virtual Learning Enviroments for Water Managment. (2005/Sk/05/B/F/PP - 177435)20052007Leonardo da VinciM. VeselýKME FEI
Technológia injekt tlače organických polovodičov pre flexibilnú elektroniku (1/0452/19)
2019
2022
VEGA
M. WeisÚEF FEI
Technologický transfer v oblasti analýzy workflow procesov (APVV-0618-07)2008
2010
APVVKAIVT FEI
Tenké vrstvy a mikroelektronické štruktúry na báze oxidov (2/2068/22)2002
2004
VEGA
P. KováčKJFT FEI
20052007
APVV
L. Harmatha
KME FEI
Tenké vrstvy transparentných vodivých oxidov pre fotovoltaické solárne články (1/0220/09)
2009
2011
VEGA
V. TvarožekKME FEI
2003
2005
VEGA
V. TvarožekKME FEI
Tenkovrstvové nanoštruktúry transparentných polovodivých oxidov (5/2005)2006
2007
DAAD
KME FEI
Teoretická a praktická štúdia využitia SLAM metód (SLAM)
2013
2013
-- Iný domáci --
L. ŠrobaÚE FEI
Teoretické východiská výskumu stability elektrizačnej sústavy v podmienkach prepojenej sústavy Európy. (1/3092/06)20062008
VEGA
F. JaníčekKEE FEI
Teória a technológia rozhraní pre rýchlu organickú elektroniku (APVV-14-0739)
2015
2018
APVV - Všeobecná výzvaÚEF FEI
2008
2010
APVV
KF FEI
Testovanie absorpčných vlastností penových materiálov (TAVPM)
2014
2014
-- Iný domáci --
J. PaulechÚAM FEI
2004
2004
thematic network
KTEE FEI
Theory and Applications of Relational Structures as Knowledge Instruments - TARSKI (COST 274)20032006
COST
KM FEI
2002
2003
Bilaterálna spolupráca
V. Tvarožek
KME FEI
Towards Indium Free TCOs (641864 - INREP- RIA)2015
2017
H2020: SC5 - Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a surovinyÚEF FEI
Training schemes on nuclear safety culture (TRASNUSAFE) (CSA TRASNUSAFE No:249674)2009
2012
7. rámcový programKJFT FEI
Transformátory pre energetické celky na báze obnoviteľných zdrojov energie (26240220066)
2011
2014
-- Iný domáci --
ÚEAE FEI
Transport elektrónových a elektromagnetických vĺn v malých systémoch (1/0633/09)2009
2011
VEGAP. MarkošKF FEI
Transport properties of anchored dithioazobenzene switches (ETSF)2010
2010
-- Iný medzinárodný --
KF FEI
Transportné procesy v nehomogénnych štruktúrach (1/0372/13)
2013
2016
VEGA
P. Markoš
ÚJFI FEI
Tranzientné metódy charakterizácie a diagnostiky prvkov organickej elektroniky (1/0776/15)
2015
2018
VEGA
ÚEF FEI
Tranzistory na báze progresívnych materiálov pre vysoké teploty (APVV-0455-12)
2013
2016
APVV - Všeobecná výzva
ÚEF FEI
Trenažér a simulátor havarijných situácií pre trénovanie hasičských a záchranných jednotiek (AV/1014/2003)
2003
2005
VTP
KRE FEI
Tvarovanie a nanoštruktúrovanie diamntových a DLC vrstiev pre elektronické aplikácie (1/1103/11)
2011
2013
VEGA
R. RedhammerKME FEI
Tvarovanie vodivého polyméru PEDOT:PSS využitím nanoimprint litografie (TOPNIL)
2017
2017
Mladý výskumník
ÚEF FEI
Tvorba a inovácia predmetov študijneho programu aplikovaná informatika splňujúceho moderné požiadavky e-vzdelávania (13120120183)
2006
2008
Európsky sociálny fondJ. Fogel
KAIVT FEI
20062008KEGA
KM FEI
Tvorba nanokryštalických zŕn v rýchlo chladených zliatinách na báze Fe-B s prísadou iných prvkov (1/4011/07)2007
2009
VEGA
KJFT FEI
Tvorba učebných hypertextových prostriedkov na využitie nových technológií telemedicíny pre všetky formy vzdelávania na lekárskych fakultách (3/5153/07)
2007
2009KEGAJ. Breza
KME FEI
2003
2005
VEGA
KEE FEI
2007
2009
KEGA
J. Šturcel
ÚRK FEI
Uhlíkové elektródy pre elektrochémiu (UEE)
2014
2014
-- Iný domáci --
P. Michniak
ÚEF FEI