22. 10. 2020  12:43 Sergej
Akademický informační systém

Fakulta elektrotechniky a informatiky - seznam projektů


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 1018

Stav
Název
OdDoDruh
Garant
Pracoviště
2002
2004
VEGAKME FEI
20042007
NATO
KF FEI
Absolventi STU v prostredí európskeho trhu práce (113221199)
2011
2012
Leonardo da Vinci
M. Veselý
2SP FEI
Accelerator Simulation and Theoretical modeling of Radiation Effects (SMoRE) (SMoRE No: 1488 (IAEA))20082011-- Iný medzinárodný --
KJFT FEI
2003
2004
5. rámcový program
KETG FEI
ACUMED - Innovation program aimed on creation of modern study materials for medical high schools (13120120214)2007
2008
Európsky sociálny fondF. LehockiKAIVT FEI
Adaptácia doručovania multimediálneho obsahu (ADAPT)
20192019
Mladý výskumník
ÚMIKT FEI
2004
2007Bilaterálna spoluprácaV. TvarožekKME FEI
Advanced RF Transceivers for 5G base stations based on GaN Technology (783274)
2018
2021
H2020: Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL)J. Kováč
ÚEF FEI
1999
2002
Bilaterálna spolupráca - SR - Poľsko
KME FEI
20062008MVTS
KME FEI
Advanced Semiconductor Heterostructures and Nanostructures Characterization and Processing for Optoelectronics Devices (Slo/Poľ)20032005Bilaterálna spolupráca - SR - Poľsko
KME FEI
2006
2008
VEGAF. KrasňanKEE FEI
Algebrické metódy v riadení nelineárnych systémov a ich aplikácia na riešenie problému autorotácie. (LPP-0127-06)
2006
2009
APVV
ÚRK FEI
Algebrický prístup k riadeniu nelineárnych systémov: teória a aplikácie (1/0369/10)
2010
2011
VEGA
M. HalásÚRK FEI
Algoritmus kolektívnej inteligencie: Interdisciplinárne štúdium swarmového správania netopierov (APVV-17-0116)2018
2022
APVV - Všeobecná výzva
ÚRK FEI
2006
2008VEGA
KTL FEI
20092011
VEGA
KTL FEI
Algoritmy riadenia rekuperácie energie pri brzdení elektromobilu (ALRIREK)20132013-- Iný domáci --
ÚEAE FEI
2006
2008
VEGAKMer FEI
AMF: Zobrazovanie, manipulácia, simulácia na atomárnej škále (APVV-18-0211)
2019
2022
APVV - Všeobecná výzva
ÚJFI FEI
2001
2005
COST
KTL FEI
2008
2010
VEGA
R. Róka
KTL FEI
Analýza a návrh pokročilých optických prístupových sietí v konvergovanej infraštruktúre NGN využívajúcich pevné prenosové média pre podporu multimediálnych služieb (1/0106/11)
20112013VEGAR. Róka
KTL FEI
20042006VTPG. Rozinaj
KTL FEI
2004
2006
VEGA
I. BockKM FEI
Analýza a zber dát z fotovoltaických a senzorických systémov (SenzLAB)20152015
-- Iný domáci --
O. Szabó
ÚEF FEI
Analýza dynamických matematických modelov pružných a väzkopružných štruktúr a ich správania sa pod vplyvom kontaktných podmienok (1/4214/07)2007
2009
VEGAKM FEI
Analýza elektromagnetických polí vonkajších elektrických vedení (2015et008 )20162016-- Iný domáci --Ž. Eleschová
ÚEAE FEI
Analýza energetickej bilancie PEM palivového článku a návrh potrieb na realizáciu experimentálnej kvantifikácie overovaných napäťových strát (APEM)
2019
2019
Mladý výskumníkÚAM FEI
Analýza energetickej bilancie PEM palivového článku a návrh potrieb na realizáciu experimentálnej kvantifikácie overovaných napäťových strát. Časť 2. (APEM2)2020
2021
Mladý výskumník
K. Ondrejička
ÚAM FEI
Analýza energetickej odolnosti moderných výkonových MOSFET tranzistorov integrovaných v DC-DC meničoch v podmienkach UIS testu podporená modelovaním a simuláciou (HEAT)2012
2013
-- Iný domáci --
J. Marek
ÚEF FEI
Analýza hardvérovej realizovateľnosti jadra operačného systému reálneho času na čipe (RTOSoC)
2017
2017
Mladý výskumníkL. Kohútka
ÚEF FEI
Analýza indukovanej aktivity materiálov energetických jadrových reaktorov a hodnotenie jej vplyvu na mikroštruktúru (1/0204/13)
2013
2016
VEGA
ÚJFI FEI
2010
2011VEGAI. Bock
KM FEI
Analýza napätí a deformácií v tenkých viacvrstvových mikro- a nano- systémoch a zariadeniach obsahujúcich piezoelektrické prvky, inverzný piezoelektrický problém (1/0149/03)2003
2005
VEGA
KMech FEI
Analýza návrhu UWB antény na čipe pre aktívne senzorické implantáty
2016
2016-- Iný domáci --ÚEF FEI
Analýza nízkofrekvenčných šumov GaN HEMT tranzistorov (NOISEGaN)
2019
2019
Mladý výskumník
E. Tisovský
ÚEF FEI
Analýza prozódie reči v rámci multimodálneho rečového syntetizátora
2011
2012
-- Iný domáci --
A. Tóthová
ÚMIKT FEI
20082010
APVV
A. BeláňKEE FEI
Analýza vplyvu prevádzkových parametrov na kvalitu hlasu v IMS sieťach (AVPPKHIS)
2012
2013
-- Iný domáci --M. Halás
ÚMIKT FEI
Analýzy vybraných materiálov tlakovej nádoby reaktora za účelom predĺženia prevádzkovej životnosti (AMTNR )
20202021Mladý výskumníkA. JakabovičÚJFI FEI
Antiplagiatorská analýza netextových dát (APVV-0469-12)
2013
2017
APVV - Všeobecná výzva
J. GrmanÚE FEI
Aplication of Positron annihilation tu study of neutron embrittlement of the materials used in fusion technology (FUSION)
2003
2006
6. rámcový program
KJFT FEI
Aplikácia algebrických metód na riadenie nelineárnych systémov (1/0276/14)
2014
2017VEGAM. Halás
ÚRK FEI
2005
2007
APVVŠ. KozákÚRK FEI
Aplikácia moderných simulačných programov v predmetoch nového študijného odboru Výrobné technológie. (3/2411/04)
2004
2006
KEGA
ÚRK FEI
Aplikácia optických a elektrochemických meracích metód pre selektívnu identifikáciu rôznych typov sacharidov v roztokoch (TECH4SUGAR)
2019
2019
Mladý výskumník
ÚEF FEI
2004
2006
APVV
Z. RiečanováKM FEI
Aplikovaný výskum a vývoj inovatívnej technológie pre ultra hlboké geotermálne vrty (26240220042)
2011
--
-- Iný domáci --
M. ŽiškaOĽZ ST Dek FEI
Aplikovaný výskum technológie plazmotermických procesov (26240220070)
20112014
-- Iný domáci --
PS OĽZ ST Dek FEI
Aplikovaný výskum v oblasti optimalizácie a riadenia energetických sústav v dobe smart grid (26240220069)
20112014-- Iný domáci --ÚEAE FEI
Aspekty a faktory vedúce k malému záujmu o štúdium technických odborov (SK-CZ-2013-0174)
2014
2015Bilaterálna spolupráca - SR - ČeskoÚEF FEI
Assembling Langmuir Architectures Through the use of Roll-to-Roll Systems. (324449-FP7-ALBATROSS-Weis)
2013
2018
Initial trainingÚEF FEI
Audio-Speech Interface for Mobile Devices (ASIDM) (DAAD/2010 )20102011
DAAD
KTL FEI
Audio-Visual Representation of Emotional States (COST 2102/STU/08)
2008
2008
COST
A. PřibilováKRE FEI
2008
2010
VEGA
J. JaníkKME FEI
Automatické generovanie trajektórii pre roboticky manipulátor
20182018
Mladý výskumník
M. AdamíkÚRK FEI
Automatizovaná robotická montážna bunka ako prostriedok konceptu Industry 4.0 (APVV-16-0006)2017
2020
APVV - Všeobecná výzvaÚRK FEI
Autonómne sledovanie pohyblivého cieľa (2017et012)
2018
2018
-- Iný domáci --
K. ŽákováÚAM FEI
Autonómny systém na 3D tlač vo vesmíre (2017et005)
20182018-- Iný domáci --
ÚRK FEI
Autonómny systém na 3D tlač vo vesmíre (2018et015)
20192019-- Iný domáci --P. HubinskýÚRK FEI
2007
2008
DAAD
KAR ÚRK FEI
AUTOWELDLINK-Vysokoproduktívne automatizované zváranie veľkokapacitných nádrží a potrubí (26240220033)2010
2014
-- Iný domáci --
ÚRK FEI
Benchmarking of Advanced Materials Pre-selected for Innovative Nuclear Reactors (16735/RO-IAEA-Degmova)20112018-- Iný medzinárodný --ÚJFI FEI
Benchmarkové úlohy pre reaktory VVER-440 (BU-40)
2014
2014
-- Iný domáci --J. Lűley
ÚJFI FEI
BEZ NÁZVU (PL-0125)
20032004CEEPUS
KESP FEI
BEZ NÁZVU (CPNR: H-0183-04/05)
2004
2005
CEEPUSKTL FEI
Bezpečná a efektívna budúcnost’ jadrovej energetiky (041STU-4/2019)
2019
2021
KEGA
ÚJFI FEI
Bezpečná postkvantová kryptografia (1/0159/17)
2017
2020VEGA
ÚIM FEI
BG-1103 Modelling, Simulation and Computer-aided Design in Engineering and Management (CEEPUS III.)
2018
2019
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
A. Kozáková
ÚAM FEI
BioDaT (2012et001)
2013
2013
-- Iný domáci --
M. OravecÚIM FEI
Biokompatibilné tenké vrstvy pre medicínske aplikácie (LPP-0149-09)2009
2012
APVV - Program LPPKME FEI
Biologicky inšpirované metódy pre koordináciu skupinového pohybu mobilných robotov (APVV-0261-10)
2011
2014
APVV - Všeobecná výzvaÚRK FEI
Bórom dopované diamantové vrstvy pre elektrochemické aplikácie (BDDSENS)
2012
2013
-- Iný domáci --ÚEF FEI
2006
2007-- Iný domáci --
ÚRK FEI
Budovanie dištančného a e-vzdelávania na STU FEI (5_c)
2007
2007
-- Iný domáci --
ÚRK FEI
2009
2011
KEGAM. Huba
ÚRK FEI
CAE laboratórium pre nový študijný program Aplikovaná mechatronika (015STU-4/2012)20122014KEGA
ÚAM FEI
2010
2011Bilaterálna spolupráca - SR - FrancúzskoKAIVT FEI
1998
2002
Bilaterálna spolupráca - SR - JaponskoKF FEI
2005
2007
Európsky sociálny fond
KRE FEI
2005
2008
OP VaVKF FEI
Centrum Excelencie NAno-/Mikro-elektronických, Optoelektronických a Senzorických Technológií (VVCE-0049-07)20082011APVVD. DonovalKME FEI
Centrum excelentnosti pre návrh, prípravu a diagnostiku nanoštruktúr pre elektroniku a fotoniku - NanoNet (26240120010)
20092011-- Iný domáci --D. DonovalÚEF FEI
Centrum excelentnosti pre návrh, prípravu a diagnostiku nanoštruktúr pre elektroniku a fotoniku 2 - NanoNet 2 (26240120018)
2010
2012
-- Iný domáci --
ÚEF FEI
Centrum pre prevádzku a vyraďovanie jadrových zariadení (CEPVYJZ) (001STU-2/2014)
2014
2016
-- Iný domáci --
V. Slugeň
ÚJFI FEI
2009
2013
APVVF. UherekKME FEI
2005
2005Európsky sociálny fond
KME FEI
2003
2005
5. rámcový programA. SmolaKEE FEI
CONNECT - Innovative smart components, modules and appliances for a truly connected, efficient and secure smart grid (737434)20172020
H2020: Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL)
ÚEF FEI
2005
2006
Bilaterálna spoluprácaKJFT FEI
2005
2007
6. rámcový program
KJFT FEI
Cross - Modal Analysis of Verbal and Non - verbal Communication (COST Action 2102)20072011COSTA. PřibilováKRE FEI
CRUISE - Creating Ubiquitous Intelligent Sensing Enviroments (CRUISE FP6 - IST - 4-027738)2007
2008
-- Iný domáci --
P. Farkaš
KTL FEI
CRUISE - Creating Ubiquitous Intelligent Sensing Enviroments (CRUISE FP6 - IST - 4-027738 )
20062007
Information society technologies (IST)
P. FarkašKTL FEI
Cryptography brings security and freedom (NIL SK06-IV-01-001)
2014
2016
-- Iný medzinárodný --
O. Grošek
ÚIM FEI
Číslicové spracovanie obrazových a rečových signálov, sieťové protokoly, modelovanie komunikačných prostredí a implementácia multimediálnych služieb v prostredí novej generácie konvergovaných sietí (1/0147/03)20032005
VEGA
KTL FEI
Číslicové spracovanie zvukových , obrazových a biomedicínskych signálov (VTP č.102/VTP/2000)
2000
2007
VTP
P. Fuchs
KRE FEI
Čisté priestory vo virtuálnej realite (CLE-VR)
20192019Mladý výskumníkS. Sedlák
ÚEF FEI
De-identification for privacy protection in multimedia content COST IC1206
20132017COSTA. Přibilová
ÚEF FEI
Deposition of NiO thin films and optimization of their operation parameters for toxic gas sensing applications. (Gr/Slov/05/FEI)2005
2007
Bilaterálna spolupráca - SR - Grécko
KME FEI
2007
2009EuratomV. Slugeň
KJFT FEI
Detekcia ionizujúcich častíc s využitím senzorov na báze semiizolačného GaAs a 4H-SiC pre fyziku vysokých energií (2/0152/16)20162019VEGAV. Nečas
ÚJFI FEI
Detekcia kognitívnych porúch na základe sledovania pohybu očí (1/0440/19)
2019
2021
VEGA
J. Polec
ÚMIKT FEI
Detekeia strihov vo videosekvenciách
2011
2012
-- Iný domáci --ÚMIKT FEI
2007
2009VEGAV. Nečas
KJFT FEI
2019
2022
Interreg Central EuropeÚEAE FEI
2006
2007
Leonardo da Vinci
KME FEI
2004
2005Bilaterálna spolupráca - SR - Nemecko
KRE FEI
Development of Norwegian - Slovak cooperation in cryptology (NIL - I - 004 (CryptoCom))
2008
2010
NIL Fund (Norway - Iceland -Lichtenstein Fund)
KAIVT FEI
Development of Organic Thin Film Transistor Technology (Rak/Slov bilateralna dohoda)
2007
2007
MVTSKME FEI
DiaDAQ (2013et004)
2014
2014
-- Iný domáci --
ÚRK FEI
DiaDAQ -- Real Time (DDRT)
2015
2015
-- Iný domáci --
ÚRK FEI
2003
2005
VEGA
KETG FEI
Diagnostika elektrotechnických ocelí a konštrukčných feromagnetických materiálov novými metódami magnetickej defektoskopie (1/0747/09)20092011
VEGA
KTEE FEI
Diamantové elektródy pre elektrochemické aplikácie (APVV-0548-07)2008
2010
APVV
M. Veselý
KME FEI
Diamond electrodes for decontamination of industrial wastewaters and hydrogen generation (Diaclean) (DAAD 2018-2019)
2018
2019
Program des Projektbezogenen Personeustauschs /PPP/
M. Vojs
ÚEF FEI
Digitalizácia algoritmov riadenia a chránenia prvkov elektrizačných a distribučných sústav (1/0166/03)
2003
2005
VEGA
KEE FEI
Dobudovanie a rozšírenie akademického informačného a vzdelávancieho systému o energetike (002STU-8/2008)2008
2009
-- Iný domáci --F. Janíček
KEE FEI
Dobudovanie Národného centra pre výskum a aplikácie obnoviteľných zdrojov energie (26240120028)
2011
2012
-- Iný domáci --
ÚEAE FEI
Doktorandi pre modernú priemyselnú automatizáciu v SR (13120200115)2006
2008
Európsky sociálny fond
ÚRK FEI
2006
2008
VTP
KME FEI
Dopravný smart monitorig -- optický vláknový senzorický systém (088/15_RT)
2015
2016-- Iný domáci --B. Korenko
ÚE FEI
20102011
Bilaterálna spolupráca - SR - Srbsko
KME FEI
Dynamické kontaktné úlohy (1/0426/12)
2012
2015
VEGA
ÚIM FEI
2005
2006
6. rámcový program
L. Andrášik
ÚRK FEI
EDUCTV ? educational programme for SME employees providing services in television technics (13120110064)
2005
2008
Európsky sociálny fondKRE FEI
Efektívne riadenie výroby a spotreby energie z obnoviteľných zdrojov energie (26240220028)2010
2014
-- Iný domáci --
FEI
2006
2008
KEGA
KF FEI
2004
2007
Leonardo da VinciKTL FEI
Elektrický skúter s PEM palivovým článkom (184/16_RT)
2016
2017-- Iný domáci --M. Bugár
ÚAM FEI
2009
2012
VEGA
L. Harmatha
KME FEI
2003
2005VEGAO. Csabay
KME FEI
Elektromagnetická kompatibilita elektronických systémov (1/0160/03)2003
2005
VEGAKMer FEI
Elektromagnetická kompatibilita technologických zariadení v gumárenskom priemysle (APVV-0333-11)20122015APVV - Všeobecná výzvaÚE FEI
Elektromagnetická kompatibilita v podmienkach vzájomnej interakcie meracieho a testovaného systému (1/0431/15)
2015
2018
VEGA
V. SmieškoÚE FEI
Elektromagnetická kompatibilita veľkých systémov (1/0551/09)
2009
2011VEGAV. Smieško
KMer FEI
Elektromagnetické a elektrónové vlastnosti malých systémov a metamateriálov (APVV-0108-11)20122015
APVV - Všeobecná výzva
P. Markoš
ÚJFI FEI
2002
2005
APVV
KTEE FEI
Elektromobilita ako súčasť virtuálnej elektrárne (317/17_RT )
2017
2018-- Iný domáci --M. Chudý
ÚEAE FEI
Elektronické pedagogicko-experimentálne laboratóriá mechatroniky (011STU-4/2015)
20152017
KEGA
P. Drahoš
ÚAM FEI
Elektronický systém riadenia hybridnej zdrojovej sústavy (2012et002)
2013
2013
-- Iný domáci --ÚEAE FEI
Elektrostimulácia, monitoring biosignálov a kategorizácia signálov u detí s DMO (EMBKSDD)2012
2013
-- Iný domáci --M. Nováček
ÚEF FEI
ELMA - European Labour Market with Slovak Participation (SK/06/A/F/PL-6012052)2006
2008
Leonardo da VinciKME FEI
Energetická hospodárnosť osvetlenia v budovách (1/0988/12)
2012
2015VEGAÚEAE FEI
Energetické rušenie v elektrizačnej sústave (APVT-20-002004)2005
2007
APVV
KEE FEI
Energy Efficient Converters using GaN Power Devices (ENIAC-324280/2012)2013
2016
-- Iný medzinárodný --
D. Donoval
ÚEF FEI
Energy for a green society: From sustainable harvesting to smart distribution. Equpiments, materials, design solutions and their applications. (270722-2-ENIAC-ERG-Kovac)2011
2014
Joint Technology Initiatives (ENIAC)
ÚEF FEI
Energy to Smart Grid (ENIAC-296131-2)
20122015
-- Iný medzinárodný --
ÚEF FEI
Energy to Smat Grid - E2SG (296131-2-ENIAC-E2SG-Stopjakova)20122015
Joint Technology Initiatives (ENIAC)
ÚEF FEI
Engineering properties of nanoparticiple using pressure and stress - NanoStress (Slov/Čin)
2006
2008NANOSTRESSI. ŠtichKF FEI
Enhanced substrates and GaN pilotlines enabling advanced compact power applications. (662133 - ECSEL - IA)
2015
2018
H2020: Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL)
ÚEF FEI
EPISTEP - Engaging SMEs with IST related European Technology Platforms (EPISTEP, ETI-CT-023295)20052007Research and InnovationB. WeberKME FEI
2005
2007
6. rámcový program
KME FEI
eRAMP – Excellence in Speed and Reliability for More than Moore Technology (ENIAC - 621270/2013-2)2014
2017
-- Iný medzinárodný --
D. DonovalÚEF FEI
2020
---- Iný medzinárodný --ÚJFI FEI
2009
2013
Bilaterálna spolupráca - SR - RakúskoÚRK FEI
European Computing Education and Training ECET (213871-CP-1-2001-BG-ERASMUS-TN)
2001
2002ErasmusP. Návrat
ÚRK FEI
European Dimension for Graduates in Technology Fields for Slovak Graduates (EDIGRA)20082010Leonardo da VinciKME FEI
2010
20107. rámcový programKME FEI
2009
2012
-- Iný medzinárodný --
KJFT FEI
European Japanese Exchange Project in Nuclear Disciplines (ENEN)20092011-- Iný medzinárodný --J. Haščík
KJFT FEI
European Joint Programme on Radioactive Waste Management (847593)
2019
2024
H2020: Nuclear Fission, Fusion and Radiation Protection Research (CSA)
V. Slugeň
ÚJFI FEI
20022004
User-friendly information society (IST)
ÚRK FEI
European Nuclear Engineering Network (ENEN) (FIS5-2001-00076,neskôr FIR1-CT-2001-80127)
2002
2003
5. rámcový program
KJFT FEI
European Nuclear Experimental Educational Platform (847555)
20192022H2020: Nuclear Fission, Fusion and Radiation Protection Research (CSA)
ÚJFI FEI
European Virtual Learning Platform for Electrical and Information Engineering (2014-1-CZ01-KA202-002074-P4)
2014
2017
ERASMUS+P. Podhradský
ÚMIKT FEI
Europractice (Europractice)
1993
2008
5. rámcový program
M. Veselý
KME FEI
EUROPRACTICE A40050 (ESPRIT 21 101 je pokračovaním COPERNICUS CP 93:9093)1997
2008
5. rámcový program
M. Veselý
KME FEI
Evokované potenciály a iridoscop (4//1010/05)
2005
2007VTP
KRE FEI
E-xcellence + Cross sectoral valorisation (135375-LLP-2007-NL-KA4MP)
2008
2009
Transversal programme
ÚRK FEI
Experimental and Theoretical Study of Energy Deposition and Residual activtion Induced by Uranium Ions to Model the Beam Loss Hazards in the GSI Future Facility (03-54-3588)200420106. rámcový programKJFT FEI
Experimentálne a výpočtové štúdie tieniacich vlastností materiálov využívaných v radiačnej ochrane (DS-FR-19-0014)
2020
2022APVV - Dunajská stratégiaÚJFI FEI
Expertný systém na diagnostiku štítnej žľazy (AV/810/2002 )
2002
2004
VTPP. PíšKRE FEI
Fabrication of infrared sensitive organic field effect transistors (SK-CN-0023-09)
2010
2011
Bilaterálna spolupráca - SR - Čína
J. Jakabovič
KME FEI
first and euRopEAn siC eigTh Inches pilOt liNe (783158)20182022
H2020: Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL)
ÚEF FEI
Flexibile Learning Towards European Enviromental Mangment (FLEXEMAN) (88086-CP-1-2000-SK-MINERVA-ODL)
2000
2003
Minerva
KASR ÚRK FEI
Flexibilné senzorické štruktúry pre snímanie biofyzikálnych parametrov (1/0886/17)2017
2020
VEGA
ÚEF FEI
Flexibilné SMART senzorické prvky ako súčasť Internetu vecí (1/0758/19)
2019
2022
VEGA
ÚEF FEI
Flexibilný systém Internetu vecí s využitím integrovaných SMART senzorických prvkov (APVV-16-0626)
2017
2020
APVV - Všeobecná výzva
ÚEF FEI
Flexible FE/BE Sensor Pilot Line for the Internet of Everything (692480)
2016
2019
H2020: Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL)
ÚEF FEI
2002
2004
Competitive and sustainable growth (GROWTH)
K. Kováč
KMer FEI
Fotoaktívne materiály pre detekciu a vysokoúčinné odstraňovanie vírusov, baktérii a mikropolutantov (SmartSurface)
2020
2022
Excelentné tímy mladých výskumníkovM. BehúlÚEF FEI
Fotonické nanoštruktúry pripravené 3D laserovou litografiou pre biosenzorické aplikácie (APVV-16-0129)
2017
2020
APVV - Všeobecná výzva
F. UherekÚEF FEI
Fotonické štruktúry pre integrovanú optoelektroniku (APVV-0395-12)
2013
2016
APVV - Všeobecná výzva
F. Uherek
ÚEF FEI
2003
2005VEGAKETG FEI
20072009
VEGA
KETG FEI
Fúzia radarového a komunikačného systému pomocou CDMA-OFDM technológie CDMA-OFDM RadCom (CDMA-OFDM RadCom)
2015
2015
-- Iný domáci --I. Lapin
ÚMIKT FEI
2003
2003
Bilaterálna spolupráca
J. Liday
KME FEI
GaN monolitické integrované obvody (APVV-15-0673)
20162019
APVV - Všeobecná výzva
ÚEF FEI
Gas Sensors Based on Metal Oxide Semiconductors GASMOS (Tal/Slov)
2000
2002
Bilaterálna spolupráca - SR - Taliansko
KME FEI
Generátor toku IPVT (GTIPVT)
2014
2014
-- Iný domáci --
M. LackovičÚMIKT FEI
2006
2008VEGAI. Baláž
KRE FEI
Globálne prístupné experimenty v prírodných vedách ako súčasť integrovaného e-learningu (1/0332/08)2008
2010
VEGAP. Ballo
KF FEI
GPU výpočty
2010
2010
-- Iný domáci --KAIVT FEI
Growth and characterization of advanced organic semiconductor structures for application in organic electronic (DAAD 2009)20092010
DAAD
J. KováčKME FEI
Guľový prieskumný záchranársky robot (2013et008)
2014
2014
-- Iný domáci --
Ľ. ChovanecÚRK FEI
Gyroskopické zavesenie kamery (GZK)
2014
2014
-- Iný domáci --
ÚRK FEI
High efficiency energy converter (NNE5-1999-00245 HEEC)2000
2002
5. rámcový programKETG FEI
High performant Wide Band Gap Power Electronics for Reliable, energy eFficient drivetrains and Optimization thRough Multi-physics simulation (783174 )
2018
2021
H2020: Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL)D. Donoval
ÚEF FEI
20012003
VEGA
J. Bielek
KF FEI
Hodnotenie dlohodobej bezpečnosti hlbinného úložiska prostredníctvom modelu referenčnej biosféry
2018
2018Mladý výskumník
ÚJFI FEI
Hodnotenie podobnosti a neistôt reaktorov typu VVER (HOPONE)2017
2017
Mladý výskumník
ÚJFI FEI
Hodnotenie radiačného rizika pri demontáži veľkých komponentov, pretavbe rádioaktívnych materiálov z vyraďovania jadrových elektrární a ukladaní vyhoretého jadrového paliva do hlbinného úložiska (HORAR)
2015
2015
-- Iný domáci --M. Hornáček
ÚJFI FEI
Hodnotenie radiačnej odolnosti ODS ocelí pre fúzne a štiepne technológie (1/0366/12)
2012
2015
VEGA
ÚJFI FEI
2001
2003
VEGA
KME FEI
Holografická technológia a rozšírená realita v online experimentovaní (2018et016)
2019
2019
-- Iný domáci --
ÚAM FEI
Hybridizácia partikulárnych a pórovitých anorganických materiálov uhlíkovými nanorúrkami (1/0947/16)
2016
2018
VEGA
M. Kadlečíková
ÚEF FEI
Hybridné heteroštruktúry na báze diamantu a ZnO pre využitie v elektronike a fotovoltaike (SK-CZ-2013-0043)
2014
2015
Bilaterálna spolupráca - SR - Česko
ÚEF FEI
2007
2010APVVJ. Cirák
KF FEI
Hybridný systém riadenia oscilátorov s vysokou frekvenčnou stabilitou a jej vyhodnocovanie pomocou progresívnych metód (HaSRO)
2017
2017
Mladý výskumník
ÚEF FEI
2009
2011
APVV
P. Drahoš
ÚRK FEI
Hyperjemné interakcie medzi jadrom a elektrónovým obalom ako nástroj špeciačnej analýzy železa (1/0130/20)
20202023
VEGA
M. Miglierini
ÚJFI FEI
Hyperjemné interakcie v amorfných a nanokryštalických kovových zliatinách na báze Fe (1/0033/10)2010
2011
VEGAM. Miglierini
KJFT FEI
Charakterizácia a diagnostika polovodičových štruktúr a prvkov mikroskopickými metódami (1/0746/19)2019
2022
VEGA
A. Šatka
ÚEF FEI
Charakterizácia a modelovanie substrátom riadeného MOS tranzistora prostredníctvom meraní experimentálnych čipov (BAsIC LoV2)
2017
2017
Mladý výskumník
ÚEF FEI
Charakterizácia elektrických vlastností HEMT a MOSHFET tranzistorov na báze AlGaN(InAlN)/GaN heteroštruktúr podporená 2/3-D MODelovaním a SIMuláciou (LPP-0195-09)20092012APVV - Program LPP
KME FEI
Charakterizácia nových materiálov pre vysoko kapacitné batérie (CHARBAT)
2015
2015
-- Iný domáci --P. Novák
ÚJFI FEI
Charakterizácia parazitických parametrov tranzistorov HEMT na báze GaN metódou TDR (PARAHEMT)
2015
2015
-- Iný domáci --
M. BernátÚEF FEI
Charakterizácia vlastností fotonických integrovaných obvodov pre celooptické spracovanie signálu. (AV 4/0121/06)20062008
VTP
J. Kováč
KME FEI
CHARGED PARTICLE NANOTECH (FP6-2003-NMP-NI-3)200520096. rámcový programKJFT FEI
ICMS - Introduction New and Up - dating Courses of Materials Science (TEMPUS/ CD_JEP-32064-2004)
2007
2008
-- Iný medzinárodný --M. Miglierini
KJFT FEI
IDEALIST 34 (zatiaľ neudelené)
2004
2006
6. rámcový program
B. Weber
KME FEI
IDESA - Support of new forms and content of research and education in the field of advanced nanoelectronic devices and ICS (7RP/215180/STU/08)
2008
2008Information and communication technologiesD. Donoval
KME FEI
IDESA-2 Implementation of widespread IC design skills in advanced deep submicron Technolgies at European Academia (FP7-ICT-2009-4)2009
--
Information and communication technologies
PRVVČ KFEI Dek FEI
2001
2003
Bilaterálna spolupráca - SR - Nemecko
J. KováčBOZaPO TPO ST Dek FEI
2004
2004Bilaterálna spolupráca - SR - NemeckoKME FEI
Implementácia "on-chip" metód testovania zmiešaných integrovaných obvodov a systémov v nanotechnológiách (1/0823/13)
2013
2016VEGAV. Stopjaková
ÚEF FEI
2005
2007VEGAD. ĎuračkováKME FEI
IMProVET -- Innovative Methodology for Promising VET Areas2011
2013
Leonardo da VinciP. Podhradský
2SP FEI
IMUROSA-Integrácia metód spracovania MUltimediálnych signálov do multimodálneho ROzhrania a Sieťových Aplikácií (1/0708/13)20132015
VEGA
ÚMIKT FEI
In situ meranie ionizujúcim žiarením indukovaného termomagnetického efektu
2016
2016-- Iný domáci --T. IliťÚJFI FEI
In situ meranie ionizujúcim žiarením indukovaného termomagnetického efektu 2 (InTerMag2)20172017
Mladý výskumník
ÚJFI FEI
Informačný systém riadenia elektronického diferenciálu malého vozidla (2013et010)
2014
2014
-- Iný domáci --
ÚAM FEI
20022003Leonardo da Vinci
KTL FEI
2004
2004
5. rámcový program
KME FEI
Innovation Training IT Central Europe (2CE264P1)
2010
2012
Európsky sociálny fond
KME FEI
20102012Facilitating innovation across Central EuropeM. Veselý
KME FEI
INOMET - Inovatívne metody spracovania rnultirnediálnych signálov pre inteligentné systémy a služby (1/0800/16)
2016
2018
VEGA
ÚMIKT FEI
20072007
-- Iný domáci --
FEI
Inovácia laboratória biomateriálov a laboratória biomedicínskej informatiky (FCHPT_6 b)
2004
2006
-- Iný domáci --
KAIVT FEI
Inovácia meracích systémov pri meraní nízkych aktivít pre potreby vyraďovania (IMERA)
2019
2019
Mladý výskumník
B. Stríbrnský
ÚJFI FEI
2007
2007-- Iný domáci --J. ŠkodaVS FEI
Inovácia počítačov centrálnej počítačovej učebne, CPU (5d)2007
2007
-- Iný domáci --J. Škoda
VS FEI
Inovácia vo výučbe aktuálnych a interdisciplinárnych aspektov multimediálnej techniky (022STU-4/2014)
2014
2016
KEGAJ. Púčik
ÚEF FEI
Inovácia vzdelávacieho programu v odbore elektronika ,so zameraním na progresívne mikro-, opto-, a nanoelektronické technológie v bakalárskom a inžinierskom štúdiu (3/0053/02)
2002
2005
KEGA
O. Csabay
KME FEI
20062008KEGAKME FEI
Inovácia vzdelávania v číslicovom spracovaní obrazu, v biometrii a v strojovom učení a neurónových sieťach (010STU-4/2014)
2014
2016KEGAJ. PavlovičováÚMIKT FEI
Inovatívne, energicky efektívne organické LED štruktúry integrovateľné v osvetľovacích a zobrazovacích aplikáciách (APVV-0865-11)
2012
2015
APVV - Všeobecná výzvaD. Donoval
ÚEF FEI
Inovatívne komunikačné technológie v metropolitnom prostredí na báze optických a bezdrôtových technológií s dôrazom na konvergované architektúry (1/4084/07)2007
2008
VEGA
KTL FEI
Inovatívne metódy a metodiky pri kombinovanej simlácii v posturogafii (IMMKSP)
2014
2014
-- Iný domáci --
ÚEF FEI
Inovatívne metódy HRI pre riadenie robotov v reálnom prostredí (1/0065/16)
2016
2018
VEGA
ÚRK FEI
Inovatívne typy senzorov plynov na báze oxidov kovov (APVV-16-0266)
2017
2020
APVV - Všeobecná výzva
ÚEF FEI
2009
2012VEGAM. Huba
ÚRK FEI
2005
2008
VTP
M. Tomáška
KME FEI
Integrované vzdelávanie v nanotechnológiách a nanovedách (026STU-4/2015)20152017KEGAÚJFI FEI
Inteligentná čistička odpadových vôd
2016
2016
-- Iný domáci --
ÚEF FEI
Inteligentná korekcia chýb pri prenose obrazovej informácie rádiovými kanálmi (1/0883/08)
2008
2010
VEGA
KTL FEI
Inteligentná navigácia servisného robota (1/0177/11)
2011
2014
VEGA
ÚRK FEI
Inteligentné komunikačné rozhranie (2003)20032006Štátny programKTL FEI
Inteligentné mechatronické systémy (IMSYS) (1/0819/17)
20172019VEGAÚAM FEI
2006
2008
VEGAI. Sekaj
ÚRK FEI
2009
2011
APVV
ÚRK FEI
Inteligentné senzorové systémy na báze organickej elektroniky pre monitorovanie zdravia a zvyšovanie úrovne prevencie a kvality života (APVV-0819-12)
2013
2016
APVV - Všeobecná výzva
ÚEF FEI
Inteligentné siete ako súčasť distribučných sietí -- nové metódy merania a riadenia spotreby (1/1100/12)2012
2015
VEGA
ÚEAE FEI
Inteligentné systémy (SUSPP-0007-07)
2008
2008
APVV
L. Jurišica
ÚRK FEI
20032005
VEGA
ÚRK FEI
Inteligentné vnorené systémy (IVS) (1/0822/08)
20092010
VEGA
ÚRK FEI
2007
2009
VTP
KME FEI
Inteligentný systém havarijného riadenia ES (APVV-0369-11)
2012
2015
APVV - Všeobecná výzva
ÚRK FEI
Inteligentný systém monitorovania a prevencie zdravého srdca (na báze smart technológií a organickej elektroniky) (APVV-15-0763)
2016
2019APVV - Všeobecná výzvaÚEF FEI
Interaktívne formy podpory v edukačnom procese technickej výchovy na základných a stredných školách (020STU-4/2015)
20152017KEGAĽ. Stuchlíková
ÚEF FEI
Interaktívny multimediálny projekt výučby fyziky pre technické univerzity SR (3/108003)2003
2005
KEGAP. Ballo
KF FEI
Interaktívny showroom FINE – Fotoniky, Informatiky, Nanotechnológií a Elektroniky (026STU-4/2019)20192021KEGA
ÚEF FEI
Internacionalizácia a realizácia vzdelávania v interdisciplinárnych odboroch (019STU-4/2012)20122014
KEGA
M. PavlovičÚJFI FEI
2001
2002
Open Society Foundation
LSDV FEI
Internet vecí pre mechatronické systémy (025STU-4/2017)2017
2019
KEGA
K. ŽákováÚAM FEI
2003
2005
Bilaterálna spolupráca - SR - MexikoJ. Sláma
KTEE FEI
Iónmi bombardované amorfné zlaitiny vyšetrované synchrotrónovým žiarením (NANOSR)
2013
2013
-- Iný domáci --
T. Hatala
ÚJFI FEI
2007
2009
VTP
KTL FEI
ITOP (SR 0107.02 - 54/ZA)
2004
2004
-- Iný medzinárodný --
P. Podhradský
KTL FEI
Izotopový výskum meteoritu Košice a podobných chondritov typu H (1/0770/11)
2011
2013
VEGA
KJFT FEI
Keramické a flexibilné kompozitné materiály s riadenou modifikáciou ich elektromagnetických vlastností (1/0135/20)
2020
2023
VEGA
ÚE FEI
Klasifikácia 3D tvárí podľa viacerých parametrov (K3DOMOV)
2017
2017
Mladý výskumník
ÚMIKT FEI
Kľúčové technológie pre progresívne elektronické a optoelektronické aplikácie (SK-PL-18-0068)
2019
2021APVV - Bilaterálna spolupráca Ľ. Stuchlíková
ÚEF FEI
Knowledge Base for IST competencies. (IST World IST-3-150823)2005
2007
Information society technologies (IST)
B. WeberKRE FEI
Knowlege discovery -- štruktúrovanie rozsiahlych dát s podporou rozhodovania (26240220063)
2011
2013
-- Iný domáci --
ÚIM FEI
2007
2008Euratom (Nuclear Energy)
KJFT FEI
Kódovanie pre distribuovanú informačnú infraštruktúru typu Cloud (1/0518/13)
2013
2016
VEGA
ÚMIKT FEI
Kódy pre komunikáciu so sondami v hĺbkach vesmíru (1/0477/18)
2018
2021
VEGAP. Farkaš
ÚMIKT FEI
Kognitívne, osobnostné a psychofyziologické faktory zvládania stresu v kontexte vzťahu anxiety a alergie a možnosti optimalizácie (APVV-0496-12)
2013
2017
APVV - Všeobecná výzvaE. VavrinskýÚEF FEI
2008
2009
APVV
P. Markoš
KF FEI
Kolaboratívne výučbové aplikácie v zmiešanej realite pre mechatroniku (2017vs022)
2018
2018
-- Iný domáci --
ÚAM FEI
Kolaboratívny robot pre použitie v laboratóriu (APVV-17-0214)
2018
2020
APVV - Všeobecná výzvaÚRK FEI
Kombinovaná výučba v nanotechnologických a matriálových vedách (3/6371/08)2008
2010
KEGA
KF FEI
Kombinovaný rastrovací tranzientový mikroskop (2/0063/11)20112013
VEGA
KRE FEI
Kompenzácia časových oneskorení v nelineárnych systémoch riadenia (KČOVNSR)
2012
2013
-- Iný domáci --
ÚRK FEI
Kompetenčné centrum inteligentných technológií pre elektronizáciu a informatizáciu systémov a služieb (26240220072)
2011
2013
-- Iný domáci --
G. Juhás
Dek FEI
Kompetenčné centrum inteligentných technológií pre elektronizáciu a informatizáciu systémov a služieb. (ITMS 26240220072 )
2011
2014
OP VaVJ. LabudaOALCh ÚACH FCHPT
Kompetenčné centrum pre nové materiály, pokročilé technológie a eneregetiku (26240220073)
2011
2014
-- Iný domáci --
ÚEAE FEI
Komplexná analýza obnoviteľných zdrojov energie (1/1045/11)20112013VEGA
KEE FEI
Komplexná analýza solárnych elektrární (APVV-0280-10)
2011
2014
APVV - Všeobecná výzvaKEE FEI
Kompozity na báze uhlíkových nanorúrok a vláknitých alebo mikropórovitých uhlíkových materiálov (1/0532/19)
2019
2022VEGAM. Kadlečíková
ÚEF FEI
20042006
VTP
KTL FEI
koncepcia a metodika vzdelávania učiteľov odborných predmetov na stredných školách. (54/2001)2001
2003
KEGAJ. Polec
KTL FEI
Konjuktívne agregačné operátory (1/3012/06)20062008VEGAP. Volauf
KM FEI
Konštrukčné materiály fúznych a štiepnych reaktorov (1/0477/16)
2016
2019
VEGAJ. DegmováÚJFI FEI
Konštrukčné materiály jadrových zariadení (1/0395/20)
2020
2023VEGAÚJFI FEI
2010
2011
Bilaterálna spolupráca - SR - Česko
KM FEI
Kontrola kvality výrobných procesov s podporou rozšírenej reality v Industry 4.0 (KVPRI)
2019
2019Mladý výskumník
ÚAM FEI
Konvergencia automatizácie a pokročilých IKT (038STU-4/2018)
2018
2020KEGAÚAM FEI
2003
2006
Štátny program
KTL FEI
20072009
VTP
P. Podhradský
KTL FEI
Konverzia energie pre energeticky-autonómne systémy integrované na čipe (1/0905/17)
2017
2020VEGA
ÚEF FEI
Kooperačné vzdelávanie v nanotechnológiách a nanovedách (025STU-4/2020)
2020
2022KEGA
ÚJFI FEI
KOPEC - Investigation of metal contacts on diamond and DLC thin films by optical and electrical measurements in order to futher semiconductor application (ČR/SR/STU/ČAV/08 )
2008
2008MVTS
KME FEI
Kritické mriežky
2011
2012
-- Iný domáci --
M. Sýs
ÚIM FEI
Kvalita elektrickej energie a spoľahlivosť dodávky elektrickej energie (1/0687/09)2009
2011
VEGA
KEE FEI
Kvantifikácia veľkosti námrazy na vonkajších vedeniach systémom monitorovania signálu optického vlákna. (APVT-99-P02305)
2005
2007
APVVJ. Murgaš
ÚRK FEI
Kvantové Monte Carlo: Ultrapresné simulácie kondezovaných systémov (APVV-0091-07)
2008
2010
APVVP. Dieška
KF FEI
Laboratórium digitálnych tovární s podporou loT (030STU-4/2017)
2017
2019
KEGA
Š. KozákÚAM FEI
Laboratórium pre výučbu a vývoj OpenSource projektov (032STU-04/2011)2011
2013
KEGA
ÚRK FEI
Laboratórium smart štruktúr a dynamiky (011STU-4/2020)
2020
2022
KEGA
V. KutišÚAM FEI
Laboratórium virtuálnych elektrární (VPPL)
20172018
Excelentné tímy mladých výskumníkov
ÚEAE FEI
Laserový opto-komunikačný systém -- "Laser Light Line" (L3)
2015
2015
-- Iný domáci --ÚEF FEI
Lietajúce zariadenie s jedným stupňom voľnosti
2016
2016
-- Iný domáci --P. Balko
ÚAM FEI
Light Emitting Diodes Manufactured from the New Gallium Phosphide Grown by Vertical Gradient Freeze Method (VGF GAP-LED S)
2002
2004
User-friendly information society (IST)
KME FEI
2002
2005
User-friendly information society (IST)
J. KováčKME FEI
Lokalizácia (2/6069/26)20082008
VEGA
P. Markoš
KF FEI
Lokalizácia mobilného robota v priemyselnom prostredí (1/0775/20)
2020
2022
VEGA
ÚRK FEI
Lokálna štruktúra a magnetické správanie sa pokročilých multifázových zliatin pri extrémnych podmienkach (1/0182/16)
2016
2019
VEGAÚJFI FEI
Magnetic Microstructure of Nanocrystalline Alloys (FR/SR)20042006
Bilaterálna spolupráca - SR - Francúzsko
M. MiglieriniKJFT FEI
2006
2008
VEGAJ. SitekKJFT FEI
Magneto ? štrukturálne vlastnosti kovových materiálov, vývoj nových metód analýzy s ohľadom na aplikácie v nedeštruktívnej diagnostike. (1/3116/06)2006
2008
VEGA
KTEE FEI
Magneto-elastické a magneto-štrukturálne vlastnosti materiálov a ich využitie v senzorovej technike a nedeštruktívnej diagnostike (1/0143/03)20032005VEGA
KTEE FEI
Malý meteorologický radar ? MMR: Malý prenosný meteorologický radarpre operatívne potreby užívateľov. (APVV-99-P05005)
2005
2007
APVV
Š. KozákÚRK FEI
Mapovanie a vytváranie objektov pre aplikácie virtuálnej reality v čistých, medicínskych a nemocničných priestoroch (MAVOVR)
2019
2019Mladý výskumníkÚEF FEI
Matematické modely kvantových štruktúr a neurčitosti (2/0032/09)
2010
2011
VEGA
KM FEI
MATEMATIKA ON-LINE - dynamický webový kalkulátor pre technické univerzity (3/4191/06)
2006
2008
KEGA
Ľ. MarkoKM FEI
2006
2011
Bilaterálna spoluprácaV. TvarožekKME FEI
2010
2011VEGAKETG FEI
2009
2012
VEGA
V. NečasKJFT FEI
MATNET - Vybudovanie výskumno-vývojovej a inovačnej siete pre oblasť materiálov a technológií ich spájania (13120200076)
2006
2008
Európsky sociálny fond
J. Lelák
KETG FEI
MEACTOS - Mitigating Environmentally Assissted Cracking Through Optimisation of Surface Condition (755151)20172020
H2020: Excellence: Európska rada pre výskum (ERC)
ÚJFI FEI
MedAustron / FOTEC (FOTEC-BIL.)
2002
2005
Dohoda STU
BOZaPO TPO ST Dek FEI
Medzivrstvová optimalizácia priepustnosti bezdrôtových systémov (1/0789/15)
2015
2017VEGAJ. Polec
ÚMIKT FEI
20062006
VEGA
B. Hučko
KMech FEI
Mechanism of Atomic Resolution of the Atomic Force Microscopy (Jap/Slov/2)19982002
Bilaterálna spolupráca - SR - Japonsko
KF FEI
MEMS senzory na báze nanoštruktúr tenkých vrstiev pre detekciu plynov a stopových ťažkých kovov (1/1106/12)
2012
2015
VEGA
I. HotovýÚEF FEI
MEMS štruktúry na báze poddajných mechanizmov (APVV-14-0076)
2015
2019APVV - Všeobecná výzvaR. HarťanskýÚE FEI
2009
2010APVVM. Žalman
ÚRK FEI
Meracie, komunikačné a informačné systémy na monitorovanie kardiovaskulárneho rizika u pacientov s hypertenziou (APVV-0513-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaF. Lehocki
KAIVT FEI
Merania krútiaceho momentu bezkontaktnou detekciou deformácie pružného člena (MKMBDDPC)
20172017Mladý výskumníkÚAM FEI
2006
2008
VTP
KTL FEI
Meranie ergonómie pracoviska pre Industry 4.0
2018
2018Mladý výskumník
ÚAM FEI
2005
2008
Európsky sociálny fond
V. SmieškoKMer FEI
METACARBON - nvestigation of electrical and optical properties of nanodiamond and diamondlike carbon thin films (CK-CZ-0139-09)20102011Bilaterálna spolupráca - SR - ČeskoKME FEI
Metal oxide nanostructured arrays for gas sensing (DAAD/2011/19T4)
2011
2012
Program des Projektbezogenen Personeustauschs /PPP/
I. HotovýKME FEI
Metóda pre rýchlu diagnostiku porúch čítania pomocou sledovania pohybov očí (READ2020)
2020
2021
Mladý výskumník
ÚMIKT FEI
2004
2006VEGAKTEE FEI
Metódy a algoritmy počítačovej simulácie vysokofrekvenčných elektromagnetických polí s aplikáciami (1/4085/07)20072009VEGAKTEE FEI
Metódy biometrického rozpoznávania tvárí a dúhoviek (MoBiFaIR)
2014
2014
-- Iný domáci --V. Jirka
ÚIM FEI
Metódy inteligentného riadenia bezpilotných lietajúcich prostriedkov pre inšpekciu v priemyselnom prostredí (1/0752/17)
2017
2019
VEGA
ÚRK FEI
Metódy tvorby kontextovej analýzy textu (METKAT)
20132013-- Iný domáci --
ÚMIKT FEI
Metódy validácie vybraných skúšok elektromagnetickej kompatibity (EMC) (1/0963/12)
2012
2014
VEGAV. SmieškoÚE FEI
Metódy znižovania fázového šumu miniatúrnych atómových etalónov frekvencie20162016-- Iný domáci --
ÚEF FEI
2005
2008
6. rámcový programB. WeberKRE FEI
MICROHET - Technology and Characterization of Advanced Semiconductor Heterostructures for Micro and Optoelectronic Devices (SK-PL-0017-09)2010
2011
Bilaterálna spolupráca - SR - PoľskoKME FEI
Micromachined metal oxide gas microsensors (Slov/Tal)
2003
2005
Bilaterálna spolupráca - SR - Taliansko
I. Hotový
KME FEI
Micromachinet GAS Sensing microsystemy (Slov/Tal-B-hot)2006
2008
MVTSI. HotovýKME FEI
2006
2008
6. rámcový program
V. SlugeňKJFT FEI
Microteaching (2004-146157)
2004
2007Leonardo da VinciM. VeselýKME FEI
2003
2004
NATOJ. Kováč
KME FEI
2003
2005
VEGA
KME FEI
Mikroštrukturálna charakterizácia moderných ocelí vystavených extrémnym radiačným prostrediam (1/0382/20)2020
2022
VEGAV. Kršjak
ÚJFI FEI
MINCA -- Študijný program "Multimediálne informačné technológie" v anglickom jazyku (047STU-4/2013)2013
2015
KEGA
ÚMIKT FEI
MLbiomedia - pokročilé metódy strojového učenia na návrh biometrických a medicínskych diagnostických systémov (1/0867/17)
2017
2020
VEGA
ÚIM FEI
Mobility project between higher education institutions (NIL SK06-II-01-004)
2015
2016
-- Iný medzinárodný --
M. Huba
ÚAM FEI
Model vyučovania matematických predmetov prostredníctvom IKT (3/4153/06)20062008
KEGA
KM FEI
Modelovanie a diagnostika kvantovo viazaných polovodičových štruktúr (1/0712/12)
20122015
VEGA
J. RackoÚEF FEI
Modelovanie a experimentálne vyšetrovanie piezoelektrických smart štruktúr (1/0081/18)
2018
2021
VEGA
ÚAM FEI
Modelovanie a riadenie biosystémov (1/0049/20)2020
2023
VEGA
A. Babinec
ÚRK FEI
2004
2006
VEGA
J. Fogel
KAIVT FEI
Modelovanie a simulácia elektrických vlastností štruktúr na báze širokopásmových polovodičov (1/0601/10)
2010
2011
VEGAKME FEI
20102011
VEGA
KMech FEI
Modelovanie neurčitosti, kvantové štruktúry, stavy, fuzzy relácie a evaluátory s aplikáciami v teórií pravdepodobnosti (1/0297/11)
20112014VEGAZ. RiečanováKM FEI
Modelovanie parametrov kvality v IMS sieťach (1/0462/17)
2017
2019
VEGA
I. Baroňák
ÚMIKT FEI
2009
2011VEGAI. BaroňákKTL FEI
Modelovanie prevádzky a prevádzkových parametrov v IPTV sieťach (MPPPIS)2013
2013
-- Iný domáci --S. Klučik
ÚMIKT FEI
Modelovanie prevádzky v NGN sieťach (MPNS)
2012
2013
-- Iný domáci --E. Chromý
ÚMIKT FEI
20022005
APVV
Š. Kozák
ÚRK FEI
Modelovanie termohydraulických a napätostných pomerov vo vybraných komponentoch tlakovodných jadrových reaktorov (1/0228/14)2014
2016
VEGA
V. Kutiš
ÚAM FEI
Modely, riešenia, metódy a prostriedky pre energeticky úsporný návrh (120214-ENIAC-END-Donoval)
20102013Joint Technology Initiatives (ENIAC)
ÚEF FEI
Moderné amorfné a polykryštalické funkčné materiály pre senzory a aktuátory. (APVV-16-0079)
2017
2021
APVV - Všeobecná výzvaM. MiglieriniÚJFI FEI
20032005
VEGA
R. Ravas
KMer FEI
Moderné metódy diagnostiky. (1/3099/06)2006
2008
VEGA
KMer FEI
Moderné metódy návrhu a diagnostiky energeticky efektívnych výkonových prvkov (APVV-14-0749)2015
2018
APVV - Všeobecná výzva
ÚEF FEI
2009
2011VEGAÚRK FEI
Moderné metódy riadenia s využitím FPGA štruktút (APVV-0772-12)
20132017APVV - Všeobecná výzva
ÚAM FEI
2003
2005
VEGA
V. VeselýÚRK FEI
Moderné metódy sieťového riadenia (1/2256/12)
2012
2015
VEGAÚRK FEI
Moderné metódy spracovania šifrovaných archívnych dokumentov (2/0072/20)
2020
2023
VEGA
E. Antal
ÚIM FEI
2007
2009
VTP
P. FuchsKRE FEI
20002003KEGAV. NečasKJFT FEI
Moderný sieťový riadiaci systém pre náročné priemyselné technológie (APVV-99-045805)2006
2009
APVV
P. HubinskýÚRK FEI
20082008
MVTS
I. HotovýKME FEI
Modulárny rečový syntetizátor a HMM syntéza
2016
2016
-- Iný domáci --
I. DrozdÚMIKT FEI
Modulárny system pohonu pre mobilnú robotiku s BLDC elektromotorom (MRP-BLDC)
2014
2014
-- Iný domáci --
ÚRK FEI
Modulárny systém pre zdielanie vzdialene riadených experimetov (MoSt4Exp)
2017
2017
Mladý výskumník
M. Rábek
ÚAM FEI
Modulárny zobrazovací systém trg žiarenia s využitím detektorov na báze polovodičovej zlúčeniny GaAs (2/9015/21)20042004VTPKJFT FEI
Moniliticky integrované obvody na báze GaAs (GaN) s pasivnými supravodivými filtrami pre milimetrové pásmo. (APVV-51-040605)
2006
2009
APVV
M. Tomáška
KME FEI
Monitoring a rozvoj spôsobilostí vedeckej práce u študentov lekárskych a biomedicínskych odborov vysokých škôl (037UK-4/2016)
2016
2018
KEGA
E. Cocherová
ÚEF FEI
Monitoring analýza psychofyziologických korelátov, ako ukazovateľov emocionálnych stavov a osobnostných premenných (1/1110/12)
2012
2015
VEGA
ÚEF FEI
Monitorovanie rádioaktivity objektov s veľkým objemom (1/0276/03)
2003
2005
VEGA
KJFT FEI
Monolitická integrácia ochudobňovacích a obohacovacích InAIN/GaN HFET tranzistorov (APVV-0367-11)
20122015
APVV - Všeobecná výzva
A. ŠatkaÚEF FEI
2005
2007
APVV
I. HotovýKME FEI
Morfológia nanoštrukturovaných tenkých vrstiev pre povrchovo zosilnenú Ramanovu spektroskopiu (MORTEV)2012
2013
-- Iný domáci --
ÚEF FEI
MORGaN - " Materials for Robust Gallium Nitride" (FP7-NMP-2007-LARGE-1)2008
2010
Nanosciences, nanotechnologies, materials and new production technologiesJ. KováčKME FEI
Multifunkčné detektrové polia na báze mikromechanických štruktúr (APVV-0199-10)
2011
2014
APVV - Všeobecná výzvaI. HotovýKME FEI
Multifyzikálne modelovanie, simulácia a meranie senzorov a aktuátorov z funkčne gradovaného a multifunkčného materiálu (1/0102)
20182020
VEGA
ÚAM FEI
Multimedia as auxiliary tool in teaching of electrical engineering (PL-0119-01/02)2001
2003
CEEPUS
KESP FEI
Multimediálna podpora vzdelávania v mechatronike (030STU-4/2015)
20152017
KEGA
ÚAM FEI
Multimediálne študijné materiály pre bakalárske (3/0057/02)
2002
2004KEGAM. Huba
KASR ÚRK FEI
Multimediálne služby a aplikácie v prostredí novej generácie konvergovanej sieťovej infraštruktúry (1/0720/09)
2009
2011
VEGAKTL FEI
Nanocrystaline thin film structures for sensorics and microsystem (10/2006)2007
2008
DAAD
KME FEI
20002003Bilaterálna spolupráca - SR - NemeckoF. UherekKME FEI
2006
2008
VEGA
KME FEI
Nanoelektronika pre mobilné systémy asistovaného života (120228-ENIAC-MAS-Stopjakova)
20102013Joint Technology Initiatives (ENIAC)KME FEI
NanoForce: Analýza a manipulácia materiálov na atomárnej úrovni s použitím atómevého silového mikroskopu. (APVT-20-021504)
2005
2007
APVV
I. Štich
KF FEI
Nanokompozitné tenké vrstvy -- vlastnosti a použitie v senzorike (2/0165/13)
2013
2016
VEGA
R. DurnýÚJFI FEI
Nanokompozity a nanoštruktúry na báze uhlíka pre špeciálne aplikácie (1/0601/13)
2013
2015VEGA
ÚEF FEI
Nanokryštalické diamantové vrstvy pre elektrochemické aplikácie
2011
2012
-- Iný domáci --
M. Vojs
ÚEF FEI
Nanokryštalické komplexy železa v biologických tkanivách (1/0220/12)
2012
2015
VEGA
M. MiglieriniÚJFI FEI
Nanokryštalické tenkovrstvové štruktúry pre senzoriku a mikrosystémovú techniku. (1/3095/06)
2006
2008
VEGAI. HotovýKME FEI
2009
2011
Bilaterálna spolupráca - SR - TalianskoI. HotovýKME FEI
20072009
VEGA
P. Dieška
KF FEI
2004
2007
Európsky sociálny fond
I. Štich
KF FEI
20052007
VEGA
J. Janík
KME FEI
Nanoscale multilayer systems for electronics and senzorics - technology, simulation, diagnostics (Nem/SR/Ilm/STU/08)
2008
2008MVTSJ. LidayKME FEI
Nanostructured active materials for gas detection and determination of heavy metals (DAAD)
2016
2017
Program des Projektbezogenen Personeustauschs /PPP/
ÚEF FEI
Nanostructured Materials for Advanced Technological Applications (DAAD/2011/19T5)
2011
2012
Program des Projektbezogenen Personeustauschs /PPP/
KME FEI
20052008
Európsky sociálny fond
V. StopjakováKME FEI
Nanoštruktúrne tenkovrstvové materiály a inovatívne technológie pre MEMS senzory plynov a ťažkých kovov (1/0828/16)
2016
2019
VEGAI. HotovýÚEF FEI
Nanoštruktúrne tenkovrstvové systémy pre MEMS senzorové aplikácie (1/0553/09)
2009
2011
VEGAKME FEI
Nanoštrukturované tenké vrstvy a rozhrania pre fotovoltaické články a mikrosenzory (1/0459/12)
2012
2015VEGAÚEF FEI
Nanoštruktúry a prvky pre integrovanú fotoniku (APVV-0424-10)
20112014
APVV - Všeobecná výzva
KME FEI
Nanoštruktúry pre vývoj biosenzorov (APVV-0362-07)20082011
APVV
KF FEI
Nanotechnológia prípravy MIS fotoelektród s oxidmi kovov pre systémy na výrobu solárnych palív (APVV-17-0169)
2018
2021
APVV - Všeobecná výzva
M. Mikolášek
ÚEF FEI
2009
2011
VEGA
M. Kadlečíková
KME FEI
NANOTIP-Hrotom indukované SPM procesy: zobrazovanie a nanomanipulácia (APVV-0207-11)
2012
2015
APVV - Všeobecná výzva
ÚJFI FEI
Národné centrum pre výskum a aplikácie obnoviteľných zdrojov energie
2009
2011
-- Iný domáci --
F. Janíček
FEI
Navigácia a riadenie autonómneho lietajúceho paracoptera (NARALP)
2012
2013
-- Iný domáci --T. Huba
ÚRK FEI
20072009
KEGA
ÚRK FEI
20092011
KEGA
KRE FEI
Návrh a realizácia MEMS štruktúry na meranie síl (F MEMS)
2012
2013
-- Iný domáci --
ÚE FEI
Návrh a realizácia senzora pre meranie síl (NRSS)2014
2014
-- Iný domáci --L. MaršálkaÚE FEI
Návrh a výroba flexibilných organických poľom riadených tranzistorov20182018Mladý výskumníkM. MičjanÚEF FEI
Návrh a výroba tlačených flexibilných elektronických prvkov s využitím technológie inkjet tlače. (FLEXDEV)
2017
2019
Excelentné tímy mladých výskumníkovÚEF FEI
Návrh experimentálneho zariadenia pre meranie emitancie neutrónového zdroja (NEZ – MEN)
2015
2015
-- Iný domáci --
B. Vrban
ÚJFI FEI
2005
2007
VEGA
KME FEI
20032005KEGAA. SmolaKEE FEI
Návrh mechatronického systému pohonu s vektorovaním točivého momentu hnaných kolies (MESPOSVTOM)
2014
2014
-- Iný domáci --
ÚAM FEI
Návrh metodiky využívania nástrojov 3D modelovania a virtuálnej reality v podmienkach výučby v špecializovaných laboratóriách (3/7307/09)2009
2011
KEGAÚRK FEI
Návrh metódy analýzy a klasifikácie pre biometrické rozpoznávanie obrazov ľudských obrazov tvárí a prevádzku komunikačných sietí (1/0214/10)20102011
VEGA
ÚIM FEI
2007
2008
Bilaterálna spolupráca - SR - Bulharsko
M. Huba
ÚRK FEI
Návrh multimodálneho biometrického systému (NaMuBiSy)
2015
2015
-- Iný domáci --D. SopiakÚIM FEI
Návrh pokročilých metód biometrického rozpoznávania na základe obrazov tváre a dúhovky (1/0529/13)
2013
2016VEGAM. Oravec
ÚIM FEI
Návrh, príprava a charakterizácia materiálov a štruktúr anorganicko organickej hybridnej integrovanej fotoniky (APVV-14-0716)2015
2016
APVV - Všeobecná výzva
ÚEF FEI
20082010VEGAKME FEI
Návrh, simulácie a realizácie progresívnych fotonických štruktúr pre OLED (FOTOSTRUCT)2014
2014
-- Iný domáci --A. KuzmaÚEF FEI
Návrh simulácie fotonických štruktúr (FOTOSIM)
20122013-- Iný domáci --A. Kuzma
ÚEF FEI
Návrh systému automatizovaného monitorovania pacientov na báze progresívnych systémov IoT (AMPI)2019
2019
Mladý výskumník
ÚEF FEI
Návrh virtuálneho laboratória pre implementáciu pokročilých metodík výučby v novom študijnom programe Elektromobilita (035STU-4/2014)20142016KEGAV. Ferencey
ÚAM FEI
20092011
APVV
KME FEI
Navrhovanie a bezpečnosť kryprografických aplikácií. (1/3115/06)2006
2008
VEGAO. GrošekKAIVT FEI
Neelastický transport v nanokontaktoch s fonónmi (NeTENaF) (1/0362/10)
2010
2011
VEGA
KF FEI
2006
2008
VEGAG. Rozinaj
KTL FEI
Neriadené podmienky a biometrické rozpoznávanie ľudskej tváre (NerBioT)
2013
2013
-- Iný domáci --
M. Féder
ÚIM FEI
Netradičné viacfázové nanoštruktúrne materiály s mimoriadnymi fyzikálnymi vlastnosťami. (APVT-51-052702)
2004
2006
APVV
KTEE FEI
Network of Excellence in Wireless Applications and Technology (IST-2001-37944-5FP)
2004
2005
User-friendly information society (IST)
OĽZ ST Dek FEI
Networked Labs for Training in Sciences and Technologies for Information and Communication (688503)20162019H2020: LEIT: Informačné a komunikačné technológieÚMIKT FEI
Neurčitosť z pohľadu pravdepodobnosti, algebry, samoadjungovaných operátorov a kvantových štruktúr (APVV-0178-11)
2012
2015
APVV - Všeobecná výzva
KMDG SvF
Neutrické výpočty aktívnej zóny demonštačnej jednotky ALLEGRO (GoALL)
2012
2013
-- Iný domáci --
ÚJFI FEI
Neutronické analýzy rýchleho plynom chladeného reaktora (APVV-0123-12)20132017
APVV - Všeobecná výzva
J. Haščík
ÚJFI FEI
New methods for characterization of semiconductor nanostructures. (2004)20042005Bilaterálna spoluprácaKME FEI
Next Generation Hybrid Broadcast Broadband (FP7-ICT-2011-287848)
20112014
Information and communication technologies
P. PodhradskýPRVVČ KFEI Dek FEI
Next Generation Hybrid Broadcast Broadband (287848)
2011
2014
Information and communication technologies
2SP FEI
NGN Multimédia, multimediálne ICT technológie, sieťové platformy, multimediálne služby a sieťova bezpečnosť (13120110126)2006
2008
Európsky sociálny fond
KTL FEI
2000
2002
Bilaterálna spolupráca - SR - RakúskoJ. LipkaKJFT FEI
20022004
Bilaterálna spolupráca - SR - Nemecko
KME FEI
NiO baed thin films with Pt surface modification for gas detection (A/S)2004
2006
Bilaterálna spolupráca - SR - Veľká Británia
I. HotovýKME FEI
Non-destructive testing of reactor pressure vessel steels (IAEA/SLR 10994)
2000
2002Bilaterálna spolupráca - SR - Rakúsko
KF FEI
Nová generácia interfejsu pre teleoperátorické riadenie servisných robotov (APVV-14-0894)
2015
2018
APVV - Všeobecná výzva
ÚRK FEI
Nové algoritmy na rozpoznávanie gest (NARGES)
2013
2013
-- Iný domáci --
I. MinárikÚMIKT FEI
2008
2010
VEGA
D. Ďuračková
KME FEI
2002
2002
VTP
KETG FEI
Nové informačné a komunikačné technológie pre budúcu informačnú infraštruktúru (APVV-19-0436)
2020
2024
APVV - Všeobecná výzvaP. Farkaš
ÚMIKT FEI
Nové metalizačné štruktúry pre ohmické kontakty na p-GaN a analýza ich vlastností spektroskopickými metódami (1/1054/04)2004
2006
VEGAJ. Liday
KME FEI
2010
2011
VEGAJ. Murgaš
ÚRK FEI
2003
2005
VEGA
KRE FEI
Nové metódy na rozoznávanie tváre v 3D
2016
2016
-- Iný domáci --
ÚMIKT FEI
Nové metódy pre systémy zvyšovania bezpečnosti jadrového palivového cyklu (APVV-16-0288)20172021
APVV - Všeobecná výzva
ÚJFI FEI
2006
2009
APVV
Dek FEI
2004
2006KEGAÚRK FEI
Nové návrhové prístupy pri VLSI implementáciách neuročipov a ich využitie pre spracovanie signálov v bioaplikáciach a neuroprotézach (1/0987/12)
20122015VEGAD. Ďuračková
ÚEF FEI
Nové polovodičové detektory neutrónov (APVV-0321-11)
2012
2015APVV - Všeobecná výzvaA. ŠagátováÚJFI FEI
Nové progresívne výpočtové metódy v mechanike pevnej fázy. (APVT-51-003702)2002
2005
APVV
KMech FEI
Nové stabilizované a štruktúrne usporiadané opticky a fotoelektricky aktívne organické materiály (1/0501/15)20152015
VEGA
J. Cirák
ÚJFI FEI
2005
2007
APVV
KF FEI
2010
2011
KEGA
ÚRK FEI
Nové translačné a samoopravné kódy a iné digitálne techniky pre telekomunikačné siete a pamäťové systémy (1/0148/03)20032005
VEGA
P. Farkaš
KTL FEI
Nové trendy v riešení ohmických kontaktov s p-GaN (1/1197/12)2012
2015
VEGA
ÚEF FEI
Nové výzvy fyzikálneho vzdelávania na technických univerzitách (031STU-4/2013)
2013
2015KEGAP. Bokes
ÚJFI FEI
1998
2007
Bilaterálna spolupráca - SR - Nemecko
J. Liday
KME FEI
2005
2006Program des Projektbezogenen Personeustauschs /PPP/I. Hotový
KME FEI
2004
2006
6. rámcový programKJFT FEI
Nukleácia a rast diamantových vrstiev (003)2004
2005
Bilaterálna spolupráca - SR - ČeskoKME FEI
2008
2009
6. rámcový program
J. LipkaKJFT FEI
Numerické modelovanie šírenia vĺn v periodických štruktúrach (NUMOPE)
2012
2013
-- Iný domáci --
G. KajtárÚJFI FEI
Ohmické kontakty na p-type nitridu gália, kvantitatívne aspekty AES nitridov prvkov tretej skupiny a ich zliatin (1/4079/07)
2007
2009
VEGAJ. Liday
KME FEI
Ochrana osobných údajov v mobilných zariadeniach (1/0173/13)2013
2015
VEGA
ÚIM FEI
2002
2004
Leonardo da Vinci
KME FEI
On-line laboratórium pre študentský výskum v oblasti evolučných algoritmov (2012et004)
2013
2013
-- Iný domáci --
I. Sekaj
ÚRK FEI
Online laboratórium pre výučbu predmetov automatického riadenia (032STU-4/2013)
2013
2015
KEGA
K. Žáková
ÚAM FEI
Ontologická reprezentácia pre bezpečnosť informačných systémov (APVV-19-0220)20202024APVV - Všeobecná výzvaÚIM FEI
20062008
VEGA
KTEE FEI
Optické vláknové senzorické systémy na báze OTDR (1/0165/03)
2003
2005
VEGA
J. JasenekKTEE FEI
Optické vláknové senzory a ich aplikácie (1/0617/09)
2009
2011
VEGA
KTEE FEI
Optické vláknové senzory s dlhou Braggovou mriežkou na báze OFDR (OVS)2017
2017
Mladý výskumník
N. Kaplan
ÚE FEI
Optimal SIC substRates for Integrated Microwave and Power CircuitS (662322 - ECSEL - RIA)
2015
2018
H2020: Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL)
J. KováčÚEF FEI
Optimalizácia alokácie zdrojov v IPVT systémoch (OAZIY)
2015
2015
-- Iný domáci --
ÚMIKT FEI
Optimalizácia efektívnosti kódovania pre prenos a záznam (1/0602/11)
2011
2013
VEGAJ. Polec
KTL FEI
Optimalizácia LTS pravidiel fonetického prepisu textu (OPTLTS)20132013
-- Iný domáci --
ÚMIKT FEI
2007
2009
VTP
I. BaroňákKTL FEI
Optimalizácia návrhu nízkopríkonových digitálnych a zmiešaných integrovaných systémov (1/1008/12)20122015VEGAE. Gramatová
UPSS FIIT
Optimalizácia procesu silánového sieťovania žíl káblov (APVV-0097-11)
2012
2015
APVV - Všeobecná výzva
J. LelákÚEAE FEI
2009
2012
VEGA
L. JurišicaÚRK FEI
Optimalizácia technologických procesov prípravy polovodičových štruktúr progresívnými diagnostickými metódami. (1/3111/06)
2006
2008
VEGA
KME FEI
Optimalizácia technológie depozície tenkých vrstiev niklu pre využitie v OFET prvkoch a na foto-elektrochemickú oxidáciu vody (Ni-FET-PEC)20202021Mladý výskumníkF. Chymo
ÚEF FEI
Optimalizácia vinutí diskových motorov pre pohon elektromobilov
2010
2010
-- Iný domáci --M. Uhrík
KESP FEI
2002
2002
VTP
KEE FEI
Optimalizované ohmické kontakty na p-GaN, príspevky ku kvantitatívnej AES nitridov prvkov tretej skupiny (1/0779/10)20102011VEGAJ. Liday
KME FEI
Optimalizovanie šumových vlastností dvojmódových oscilátorov (LiNDOX)
2017
2017
Mladý výskumník
A. FibichÚEF FEI
Optimalizovanie využitia prostriedkov sietí MPLS (OVPMS)
2015
2015
-- Iný domáci --M. Pištek
ÚMIKT FEI
20042007
Bilaterálna spolupráca
P. Hubinský
KASR ÚRK FEI
2004
2008
Bilaterálna spolupráca - SR - Rakúsko
J. LidayKME FEI
Optoelektornické prvky a analýza ich parametrov v laboratórnych podmienkach
2016
2016-- Iný domáci --
ÚEF FEI
Opto-elektrická diagnostika alternatívnych polovodičových materiálov a štruktúr pre fotovoltické aplikácie (1/0668/17)
2017
2020VEGAĽ. Stuchlíková
ÚEF FEI
Organické integrované obvody využívajúce pokročilé OFET prvky
2018
2018
Mladý výskumník
ÚEF FEI
Organické materiály pre fotovoltaiku a senzoriku (2/0093/10)2010
2012
VEGAKF FEI
Ovládanie a diagnostika IoT zariadení pomocou zmiešanej reality (ODIZPZR)
2019
2019Mladý výskumníkE. StarkÚAM FEI
PaaS pre podporu riadenia v reálnom čase v on-line laboratóriách (RRČ-PaaS)
2014
2014
-- Iný domáci --Z. JaníkÚAM FEI
2005
2006MVTS
KME FEI
2004
2006
6. rámcový program
KME FEI
Personalized and Portable monitoring of Bio vital parameters in Real –time-PPBR
2016
2017
Program des Projektbezogenen Personeustauschs /PPP/F. LehockiÚRK FEI
2003
2005
VEGA
KME FEI
2005
2007
VEGA
KJFT FEI
Pixelové senzory rtg. a gama žiarenia pre použitie najmä v digitálnej rádiografii (2/0062/13)
2013
2015
VEGA
ÚJFI FEI
Platforma pre výskum multiagentových systémov mobilných robotov (MMRP)20172017
Mladý výskumník
P. Beňo
ÚRK FEI
Platoon modeling and control for mixed autonomous and conventional vehicles: a laboratory experimental analysis (SK-IL-RD-18-0008)
2018
2021
APVV - Bilaterálna spolupráca M. HubaÚAM FEI
20042007
VTP
I. HotovýKME FEI
Počítačom riadený modulárny laserový zdroj pre špeciálne optické meracie metódy (PR LAD)
20122013-- Iný domáci --
ÚE FEI
Počítačová podpora návrhu robustných nelineárnych regulátorov (APVV-0343-12)
2013
2017
APVV - Všeobecná výzva
ÚAM FEI
Počítačové modelovanie a simulácia mechanických a mechatronických prvkov z nových kompozitných materiálov s premenlivými vlastnosťami (1/0534/12)2012
2014
VEGA
ÚAM FEI
počítačový dizajn v nanotechnológií: Samoorganizované monovrstvy a molekulárna elektronika (APVT-20-019202)
2002
2005
APVVKF FEI
2009
2012
-- Iný domáci --
V. NečasKJFT FEI
Podpora budovania Centra excelentnosti pre Smart technológie, systémy a služby - SMART (26240120005)
2009
2011-- Iný domáci --
ÚIM FEI
Podpora budovania Centra excelentnosti pre Smart technológie, systémy a služby II - SMART II (26240120029)
2010
2012
-- Iný domáci --
F. Lehocki
ÚIM FEI
Podpora infraštruktúry výskumu a vývoja z hľadiska požiadaviek elektromagnetickej kompatibility (2003SP200280202)
2003
2010
Štátny program
K. Kováč
KMer FEI
Podpora modelovania a simulácii spolupráce moderných hybridných eneregetických zdrojov v mechatronických systémoch
2010
2010
-- Iný domáci --
V. StaňákKMech FEI
Podpora NO-SK spolupráce v automatickom riadení (NIL - I - 007 - d)
2009
2011NIL Fund (Norway - Iceland -Lichtenstein Fund)ÚRK FEI
Podpora riadenia v reálnom čase vo vzdialených laboratóriách (RRČ-VL)
2013
2013
-- Iný domáci --
Z. JaníkÚRK FEI
Podpora technického návrhu a stavby vozidla s elektrickým pohonom na FEI STU
2011
2012
-- Iný domáci --
J. Matej
ÚEAE FEI
2009
2011
KEGA
KME FEI
Podpora výskumu a transferu technológií v oblasti decentralizovaných zdrojov energie na STU s využitím dostupnej biomasy (26240220016)
2009
2011
-- Iný domáci --
M. Pípa
ÚEAE FEI
Podpora výskumu a transferu technológií v oblasti využitia nizkopotenciálového tepla na výrobu elektriny na STU (26220220023)20092011
-- Iný domáci --
ÚEAE FEI
Podpora výučby mechatroniky prostredníctvom virtuálnej reality (2016vs046)
2017
2017
-- Iný domáci --E. Kučera
ÚAM FEI
Podpora vzdelávania v oblasti elektroenergetiky na stredných a základných školách (018STU-4/2012)
2012
2014
KEGA
ÚEAE FEI
Pokročilá inerciálna navigačná jednotka pre mobilné roboty
2011
2012
-- Iný domáci --
ÚRK FEI
Pokročilá technológia senzorov na báze organickej elektroniky (APVV-17-0501)
2018
2021
APVV - Všeobecná výzva
D. DonovalÚEF FEI
Pokročilé algoritmy spracovania obrazov na efektívne vyhľadávanie a kódovanie ľudských tvárí (1/0961/11)
20112013VEGAJ. Pavlovičová
KTL FEI
Pokročilé materiály a štruktúry pre elektrotechniku, elektroniku a biomedicínske aplikácie na báze feritov s rozmermi častíc v oblasti mikrometrov a nanometrov (APVV-0062-11)20122015
APVV - Všeobecná výzva
E. Ušák
ÚE FEI
Pokročilé materiály a štruktúry pre perspektívne aplikácie v elektrotechnike, elektronike a iných oblastiach na báze feritov s rozmermi častíc v oblasti mikrometrov a nanometrov (APVV-15-0257)
2016
2020
APVV - Všeobecná výzvaE. UšákÚE FEI
Pokročilé MEMS chemické senzory pre extrémne podmienky (APVV-0655-07)
2008
2010
APVV
I. HotovýKME FEI
Pokročilé metódy a algoritmy automatického riadenia pre priemyselné procesy (SK-BG-0035-10)
2012
2012Bilaterálna spolupráca - SR - Bulharsko
ÚRK FEI
Pokročilé metódy decentralizovaného riadenia pre sieťové riadenie procesov (APVV-0211-10)
2011
2014
APVV - Všeobecná výzva
ÚRK FEI
Pokročilé metódy identifikácie magnetických parametrov feromagnetických materiálov so zameraním na defektoskopiu konštrukčných materiálov a diagnostiku elektrotechnických ocelí (1/1325/12)
2012
2014
VEGA
E. UšákÚE FEI
Pokročilé metódy modelovania a simulácie SMART mechatronických systémov (APVV-0246-12)
2013
2016
APVV - Všeobecná výzva
J. MurínÚAM FEI
Pokročilé metódy nedeštruktívnej defektoskopie a diagnostiky konštrukčných dielov založené na analýze magnetizačných procesov prebiehajúcich vo feromagnetických a ferimagnetických materiáloch (1/0320/19)20192021
VEGA
ÚE FEI
Pokročilé metódy nelineárneho modelovania a riadenia mechatronických systémov (1/0937/14)
2014
2017
VEGA
M. HubaÚAM FEI
Pokročilé metódy robustného a optimálneho riadenia (1/1241/12)2012
2015
VEGA
ÚRK FEI
Pokročilé metódy spracovania obrazu z vizuálnych systémov a ich implementácia do vzdelávacieho procesu (003STU-4/2014)2014
2016
KEGAF. DuchoňÚRK FEI
Pokročilé piezoelektrické MEMS senzory tlaku (APVV-0450-10)2011
2014
APVV - Všeobecná výzvaKMech FEI
Pokročilé techniky optického spracovania signálov (PTOSS)
2014
2014
-- Iný domáci --F. ČertíkÚMIKT FEI
Pokročilé techniky optického spracovania signálov_ (PTOSS_)
2017
2017
Mladý výskumník
P. Šalík
ÚMIKT FEI
Polovodičové detektory pre diagnostiku horúcej plazmy (2/0192/10)
2010
2012
VEGA
KJFT FEI
Polovodičové nanomembrány pre hybridné súčiastky (APVV-15-0243)
2016
2019
APVV - Všeobecná výzva
ÚJFI FEI
Polynominálny prístup v teórii riadenia nelineárnych systémov (SK-FR-0013-11)
2012
2013
Bilaterálna spolupráca - SR - Francúzsko
ÚRK FEI
Porovnanie mechanickej a elektrickej degradácie fotovoltických prvkov po zrýchlenom starnutí (SK-AT-0008-12)
2013
2014
Bilaterálna spolupráca - SR - Rakúsko
V. Šály
ÚEAE FEI
Positron Annihilation Study of Radiation Embrittlement of the Materials Used in Fusion Technology (FU05-CT-2000-00082)200020025. rámcový programV. Slugeň
KJFT FEI
Postupy hodnotenia elektromagnetickej kompatibility rozsiahlych systémov (AV/804/2002)2002
2005
VTP
V. SmieškoKMer FEI
Posturografický výskum s využitím HMD okuliarov (PVVHMDO)2013
2013
-- Iný domáci --
T. Lukáč
ÚEF FEI
Posúdenie dizajnu plynom chladeného rýchleho reaktora2016
2016
-- Iný domáci --
ÚJFI FEI
Posúdenie dizajnu plynom chladeného rýchleho reaktora - pokračovanie (PoDi-P)2017
2017
Mladý výskumník
ÚJFI FEI
Posúdenie efektívnosti regulačného systému reaktora GFR (PersGFR)
2014
2014-- Iný domáci --
ÚJFI FEI
Posudzovanie parametrov senzomotorickej reakcie pomocou elektromyografických signálov (1/1177/12)
2012
2014
VEGA
TIŠ_ FEI
20102011
VEGA
R. RavasKMer FEI
Použitie progresívnych foriem vzdelávania pomocou WWW pri príprave nových vzdelávacích programov v oblasti optického prenosového média. (039STU-4/2013)
2013
2015KEGAR. Róka
ÚMIKT FEI
2004
2005
Bilaterálna spolupráca - SR - ČeskoM. MiglieriniKJFT FEI
Povrchovo zosilnená Ramanova spektroskopia na štruktúrach nanokryštalický diamant a striebro (NCD/Ag) (RAMSPEC)
20132013
-- Iný domáci --
ÚEF FEI
Pracovisko pre identifikáciu parametrov elektromotorov2016
2016
-- Iný domáci --G. GálikÚAM FEI
Practical Application of Modified Electrodes for Selective Electroanalysis of Metallic Complexes and Organics in Enviromental Components (S/G-bil.)
2001
2003
Bilaterálna spolupráca - SR - GréckoJ. Cirák
KF FEI
2007
2010
APVV
KF FEI
Prediction of Irriadiation Damage Effects on Reactor Components (PERFECT - FI6O-CT-2003-508840)
2004
2007
6. rámcový program
KJFT FEI
Predikcia, modelovanie a zabezpečenie kvality VoIP hlasových služieb (PAMKVIS)
2012
2013
-- Iný domáci --ÚMIKT FEI
Prenos tepla 2021 (002STU-4/2019)
2019
2021
KEGA
P. BokesÚJFI FEI
Prenos, ukladanie a spracovanie neštruktúrovaných dát (26220220075)
2011
2014-- Iný domáci --G. JuhásDek FEI
Preparation and characterisation of magnetic materials basedon iron oxides. (106-96-1601)
1996
2004
Bilaterálna spolupráca - SR - Česko
KETG FEI
20092010
DAAD
KME FEI
Preparation and properties of organic thin film transistors (57s08)
2007
2007
Bilateralna spolupraca
KME FEI
2005
2007Bilaterálna spolupráca - SR - GréckoKETG FEI
20082009Bilaterálna spolupráca - SR - ČeskoKME FEI
Prestavba fakultnej počítačovej siete (5 a)2004
2007
-- Iný domáci --
VS FEI
2006
2008
VEGAKTL FEI
Príprava a analýza diamantových vrstiev (PADV)2013
2013
-- Iný domáci --ÚEF FEI
Príprava a analýza vybraných elektromagnetických, mikroštrukturálnych a fyzikálnochemických vlastností pokročilých magnetických, magnetodielektrických, kompozitných a nanokompozitných materiálových štruktúr (1/0405/16)
20162019
VEGA
R. Dosoudil
ÚE FEI
Príprava a diagnostika heteroštruktúr pre pokročilé fotovoltické aplikácie (1/0377/13)
2013
2016
VEGAL. Harmatha
ÚEF FEI
Príprava a optimalizácia organo-gélových elektród využívajúcich vysoko vodivé polyméry (ORGEL)
2020
2021Mladý výskumníkM. FeilerÚEF FEI
Príprava a vlastnosti časticových kompozitných systémov na báze uhlíka modifikované výrazne vodivými a veľkostne rozdielnymi časticami. (SJF_1/1068/04)
2004
2006VEGAKF FEI
Príprava diamantových a DLC nanoštruktúr pre elektroniku a senzoriku
2011
2012
-- Iný domáci --
ÚEF FEI
Príprava diamantu-podobných vrstiev pre použitie v medicíne (BioDLC)2012
2013
-- Iný domáci --M. MartonÚEF FEI
Príprava n nových dusíkatých OLED materiálov a štúdium ich optoelektronických vlastností (APVV-15-0087)
2016
2019
APVV - Všeobecná výzva
ÚEF FEI
Príprava nanodrôtov pre fotovoltaické aplikácie (APVV-0301-10)
2011
2014
APVV - Všeobecná výzvaJ. Kováč
KME FEI
Príprava uhlíkových nanorúrok a výskum elektronických súčiastok založených na sieťach z uhlíkových nanorúrok (APVV-0628-06)
2007
2010
APVV
KME FEI
Príprava virtuálnej elektrárne (2016et008)
2017
2017-- Iný domáci --M. ChudýÚEAE FEI
20062008Európsky sociálny fond
ÚRK FEI
20062008
Európsky sociálny fond
ÚRK FEI
Príspevok k moderným metódam ovládania IoT zariadení v zmiešanej realite
2018
2018Mladý výskumníkE. StarkÚAM FEI
Production of new trasparent conductive oxides for photovoltaic and optoelectronic application. (Gr/Slov/05/FEI)20052007Bilaterálna spolupráca - SR - GréckoM. Ružinský
KETG FEI
Profilácia koncentrácie radiáciou indukovaných defektov v materiáloch reaktora ITER pomocou pulzného nízkoenergetického pozitrónového systému ( PLEPS ) (7 RP)20072007EuratomV. Slugeň
KJFT FEI
2003
2005
CEEPUSM. Huba
KASR ÚRK FEI
Progresívne elektrické a optické diagnostické metódy na optimalizáciu prípravy polovodičových prvkov pre moderné informačné systémy (1/0154/03)
2003
2005
VEGA
KME FEI
Progresívne formy vzdelávania pre oblasť telekomunikačných multislužbových sietí (007STU-4/2016)
20162018KEGA
ÚMIKT FEI
Progresívne magnetické materiály- štúdium magnetizačných procesov a ich modelovanie s ohľadom na aplikácie v elektromagnetických prvkoch a senzoroch (1/0142/03)
2003
2005
VEGA
KTEE FEI
Progresívne materiály, procesy a štruktúry organickej elektroniky (APVV-0262-10)
20112014APVV - Všeobecná výzva
KME FEI
2006
2008
VEGAP. KullaKRE FEI
Progresívne multimediálne služby v prostredí IKT sietí budúcnosti (future networks) (APVV-0258-12)
2013
2016
APVV - Všeobecná výzvaG. Rozinaj
ÚMIKT FEI
Progresívne opto a mikroelektronické prvky na báze organických materiálov, ADOPMOD (APVV-0290-06)2007
2010
APVVJ. Kováč
KME FEI
Progresívne parametrické metódy testovania a zvyšovania spoľahlivosti zmieŠaných integrovaných obvodov a systémov (1/0285/09)
2009
2012
VEGA
KME FEI
Proposal for candidate institution of Internet Center Training Initiative (ITCI) (ITCI)
2001
2003
-- Iný medzinárodný --
G. Rozinaj
KTL FEI
Providing next-generation Silicon-based power solutions in transport and machinery for significant decarbonisation in the next decade (826417)
2019
2021
H2020: Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL)
A. Chvála
ÚEF FEI
Prozódia a modifikácia reči. (LPP-0078-06)20072010APVV
KTL FEI
Prútový konečný prvok s premenlivými parametrami pre multifyzikálne výpočty (1/1100/04)20042006
VEGA
J. Murín
KMech FEI
QoS v IMS sieťach (QIS)
2014
2014
-- Iný domáci --S. Klučik
ÚMIKT FEI
2006
2007
Bilaterálna spolupráca - SR - ČeskoZ. RiečanováKM FEI
Quantum Transport in Focus - QuaTraFo (MERG-CT-2004-510615)
2004
2005
Marie Curie Actions - Human resources and mobility
I. ŠtichKF FEI
Quantum-safe Authenticated Group Key Establishmen (G5448)
2018
2020
NATO
O. GrošekÚIM FEI
Radiačná dechlorácia polychlórovaných bifenylov v sedimentoch2016
2016
-- Iný domáci --
ÚJFI FEI
Radiačná odolnosť nanokryštalických kovových zliatín voči rôznym druhom žiarenia (1/0286/12)
20122014VEGAJ. SitekÚJFI FEI
Radiačne odolnejší senzor pre RTG zobrazovanie vyššej kvality (APVV-18-0273)
2019
2023APVV - Všeobecná výzvaÚJFI FEI
Radiation Induced Terahertz Wave and Power Generation in Magnetic Microwires (4000116936/16/NL/NDe)
2016
2018
-- Iný medzinárodný --
ÚJFI FEI
2006
2008
VEGA
V. Nečas
KJFT FEI
Rádioaktívne materiály v jadrových zariadeniach (1/0863/17)
2017
2020
VEGA
V. Nečas
ÚJFI FEI
Rádioaktívne materiály v perspektívnych jadrových palivových cykloch a v jadrových zariadeniach vyraďovaných z prevádzky (1/0796/13)
2013
2016
VEGA
ÚJFI FEI
2006
2008
VEGA
M. Kadlečíková
KME FEI
Ramanova spektroskopia materiálov a ich rozhraní (1/0275/03)
2003
2005
VEGA
KME FEI
Rast uhlíkových nanorúrok a ich využitie pre senzorické aplikácie
2011
2012
-- Iný domáci --
ÚEF FEI
2005
2007
VEGA
J. Hribik
KRE FEI
Rastrovací kapacitný tranzietový mikroskop na analýzu defektov v polovodičoch na nanometrovej úrovni (2/0107/08)20082010VEGA
KRE FEI
Rastrovací nábojový tranzientový mikroskop na zobrazovanie a anlýzu mäkkých vzoriek (2/0099/14)
2014
2016VEGAP. KubinecÚEF FEI
Realizácia systému Thyreomat na báze PC (AV 809/20002)20022004VTPKRE FEI
Realizovanie autonómnej lietajúcej platformy (2013et019)
2014
2014
-- Iný domáci --
ÚAM FEI
REJT (REJT)
2004
2005
Phare
KME FEI
20022004
5. rámcový program
KME FEI
Research for GaN technologies, devices, packages and applications to address the challenges of the future GaN roadmap (826392)20192021
H2020: Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL)
ÚEF FEI
20022003Bilaterálna spolupráca
KASR ÚRK FEI
REST platforma pre online riadenie experimentov (REST-PORE)
2015
2015
-- Iný domáci --
ÚAM FEI
20082010
Leonardo da Vinci
ÚRK FEI
Riadenie a modelovanie mechatronických systémov v emobilite (1/0745/19)
2019
2022
VEGAM. HubaÚAM FEI
Riadenie autonómneho lietajúceho prostriedku v neznámom vnútornom prostredí (IRALP)
2019
2019Mladý výskumníkJ. StankoÚRK FEI
Riadenie dvojspojkovej prevodovky
20162016-- Iný domáci --ÚAM FEI
Riadenie dynamických systémov za podmienok neurčitostí (1/0475/16)
2016
2019VEGA
ÚRK FEI
Riadenie prevádzky v multislužbových telekomunikačných systémoch a sieťach (1/0156/03)2003
2005
VEGAKTL FEI
Riadenie samonavádzaného AGV (AGV)
2015
2015
-- Iný domáci --
M. KajanÚRK FEI
Riadenie servisného robota
20112012-- Iný domáci --F. Duchoň
ÚRK FEI
2009
2011
VEGA
KF FEI
Riadenie zabezpečenia prenosu rozmerných dát v kanáloch s výrazne meniteľnou chybovosťou. (1/8265/01)
2001
2003
VEGA
J. Polec
KTL FEI
2006
2008
VEGA
V. VeselýÚRK FEI
Riadený bezdrôtový prenos výkonu
2016
2016
-- Iný domáci --
ÚE FEI
Riadený bezdrôtový prenos výkonu II. (RBPV II.)2017
2017
Mladý výskumník
F. VavríkÚE FEI
Riadený usmerňovač s aktívnym filtrom harmonických prúdov pre inteligentné meniče frekvencie. (APVT-99-026504)20052005
APVV
M. ŽalmanKASR ÚRK FEI
Riadiace systémy pre CNC rezacie centrá. (APVT-99-006802)
2002
2004
APVV
M. Žalman
KASR ÚRK FEI
Riadiace systémy pre energolúčové rezacie centrá (APVV-0504-12)
2013
2015
APVV - Všeobecná výzva
A. VitkoÚRK FEI
Riadiaci systém pre PC-OTDR reflektometer
2010
2010-- Iný domáci --KTEE FEI
2009
2011VEGAO. Grošek
KAIVT FEI
Riešenie energetického hospodárstva využitím dostupných obnoviteľných zdrojov energie. (AV 4/0120/06)20062008
VTP
KEE FEI
Robotické pracovisko pre inteligentné zváranie maloobjemovej výroby (IZVAR)
2019
2022
OP VaI
ÚRK FEI
Robotics Education driven by Interregional Cooperation (V212 RoboCoop)20182022Interreg Central EuropeR. BaloghÚAM FEI
Robotnícke laboratórium s teleprezenciou vývojára (3/2399/04)
2004
2006
KEGA
KASR ÚRK FEI
Robustná lokalizácia pre drony v priemysle 4.0 (1/0599/20)2020
2022
VEGA
ÚRK FEI
Robustné a optimálne riadenie mechatronických systémov (1/0733/16)
2016
2019VEGAD. RosinováÚAM FEI
Robustné MPC pre hybridné systémy (1/1105/11)20112013VEGAÚRK FEI
Robustné riadenie systémov (129/194)
2002
2003
Bilaterálna spolupráca - SR - Česko
V. VeselýÚRK FEI
2001
2003
VEGAR. Durný
KF FEI
Rozhodovanie ekonomického centra v podmienkach rizika. (1/8274/01)
2001
2003
VEGA
EM ÚRK FEI
2006
2008
VEGA
KTL FEI
Rozpoznávanie 3D tváre (3DROTV)
2013
2013
-- Iný domáci --
M. Vančo
ÚMIKT FEI
2005
2008
VTP
KME FEI
Rozvoj a implementácia analógových integrovaných systémov pre ultra-nízkonapäťové aplikácie (APVV-15-0254)
2016
2019
APVV - Všeobecná výzvaÚEF FEI
Rozvoj a implementácia metód návrhu integrovaných systémov s ultra nízkym napájacím napätím v nanotechnológiách (1/0762/16)
2016
2019VEGAÚEF FEI
Rozvoj a integrácia metód teórie nelineárnch systémov. (1/3089/06)2006
2008
VEGA
M. HubaKASR ÚRK FEI
Rozvoj analýzy a zberu dát zo senzorických systémov (SENZA)
2014
2014
-- Iný domáci --
I. Košč
ÚEF FEI
Rozvoj diagnostiky tranzistorov GaN HEMT optickými metódami (OPTIGaN)20152015-- Iný domáci --ÚEF FEI
Rozvoj diagnostiky tranzistorov GaN HEMT využitím elektroluminiscencie (LUMIGaN)
2014
2014
-- Iný domáci --
ÚEF FEI
Rozvoj digitálnej gramotnosti v základnej a strednej škole (119-005TVU-4/2010)
2010
2011
KEGA
J. Polec
KTL FEI
Rozvoj medzinárodnej spolupráce za účelom transferu a implementácie výsledkov výskumu a vývoja do vzdelávacích programov (26110230085)
2013
2015
-- Iný domáci --
2SP FEI
Rozvoj metód charakterizácie a analýza spoľahlivosti inovatívnych výkonových prvkov na báze GaN podporená 2/3D modelovaním a simuláciou (1/0727/19)
2019
2022
VEGA
J. MarekÚEF FEI
Rozvoj metód merania prechodových charakteristík HEMT tranzistorov (ROZHEMT)20132013-- Iný domáci --
ÚEF FEI
Rozvoj metód zvyšovania efektivity systémov na konverziu energie na čipe (1/0731/20)20202023VEGA
ÚEF FEI
2003
2006
VTP
KME FEI
20032006VTPM. TomáškaKME FEI
Rozvoj nových technológií prípravy metód charakterizácie perspektívnych elektronických a fotonických štruktúr a prvkov (SK-PL-0005-12)
20132014Bilaterálna spolupráca - SR - PoľskoJ. Kováč
ÚEF FEI
2003
2005
Štátny programL. JurišicaKASR ÚRK FEI
Rozvoj špeciálnych metód charakterizácie a diagnostiky progresívnych polovodičových mikro/nanoštruktúr a prvkov (1/0716/09)
2009
2012
VEGA
A. ŠatkaKME FEI
Rozvoj zberačov energie na čipe pre energeticky-autonómne elektronické systémy (APVV-19-0392)
20202023
APVV - Všeobecná výzva
ÚEF FEI
R3-PowerUP - 300mm Pilot Line for Smart Power and Power Discretes (737417)20172021
H2020: Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL)
D. DonovalÚEF FEI
Safety on machinery (DK/05/B/F/PP-145517)
20052007Leonardo da VinciM. Huba
ÚRK FEI
2000
2003
Leonardo da Vinci
KASR ÚRK FEI
Scenarion based approaches for misbehaviour detection in ad hoc wireless network SAMANET (7/2006)
2007
2008DAADG. Juhás
KAIVT FEI
SDRLab – Vytvorenie laboratória softvérového rádia (2016vs033)
2017
2017
-- Iný domáci --
T. PáleníkÚMIKT FEI
Sebestačné inteligentné siete a regióny a ich začlenenie do existujúcej elektrizačnej sústavy (1/0640/17)
2017
2020
VEGA
ÚEAE FEI
Semiconducting metal oxide thin films for environmental applications (37s2)2001
2002
Bilaterálna spolupráca - SR - Rakúsko
KME FEI
Sensor Technologies enhanced safety and security of buildings and its occupants (ENIAC 621272/2014)
2014
2017
-- Iný medzinárodný --
ÚEF FEI
Senzorické mikro-/nano- štruktúry a rozhrania. (1/3098/06)
2006
2008
VEGA
V. Tvarožek
KME FEI
2005
2007
KEGAKASR ÚRK FEI
Simultánna lokalizácia a mapovanie pomocou vizuálneho systému (SLAM-VS)2020
2021
Mladý výskumník
ÚRK FEI
Skúmanie biologických vplyvov MW žiarenia
2010
2010-- Iný domáci --P. KupecKRE FEI
20042006
VEGA
KF FEI
Skúmanie vplyvu technologických podmienok rastu na kvalitu InGaAsN/GaAs heteroštruktúr pre solárne aplikácie (SOLAR2)2015
2015
-- Iný domáci --
A. KósaÚEF FEI
20042008
Európsky sociálny fond
K. ŽákováKASR ÚRK FEI
2009
2011
KEGA
KJFT FEI
2004
2006
Leonardo da Vinci
M. VeselýKME FEI
Smart mestá a ich inteligentná energetická chrbtica (APVV-15-0326)
2016
2019
APVV - Všeobecná výzvaÚEAE FEI
"SMArt systems Co-design" (288827-7RP-SMAC-Donoval)20112014
International cooperation
D. Donoval
ME ÚEF FEI
2006
2008
VEGA
KASR ÚRK FEI
Sofistikované techniky prenosu a kódovania informácie v telokomunikačných a senzorových sieťach. (1/3113/06)20062008
VEGA
KTL FEI
Softvérová extrakcia charakteristických vlastností daktyloskopických vzorov a možnosti jej aplikácií v súčasnej daktyloskopii (FingerDetective2013)
2013
2013
-- Iný domáci --
P. Marák
ÚIM FEI
Space for Education, Education for Space (4000117400/16/NL/NDe)20162018
-- Iný medzinárodný --
P. ValkoÚJFI FEI
2002
2005
VTP
KME FEI
2004
2006
VEGA
M. BrinzováÚRK FEI
20032005VEGAKTL FEI
2003
2005
VEGA
KAIVT FEI
Stacionárne, kvázistacionárne a dynamické modely správania sa tenkosystenných inteligentných štruktúr. (1/8263/01)20012003
VEGA
KM FEI
Stanovenie indukovanej aktivity konštrukčných materiálov reaktorov (SIAKMR)
2020
2021
Mladý výskumníkM. ŠnírerÚJFI FEI
Stanovenie priestorových váhových funkcií ex-core detektorov pre reaktor VVER-440 (SPEFD)2020
2021
Mladý výskumník
ÚJFI FEI
Stavba a riadenie mikro-elektro-mechanických prvkov a zariadení (2/0006/10)2010
2012
VEGA
KMer FEI
Stavebnica digitálneho rádiologického systému novej generácie. (APVV-99-P06305)2005
2007
APVVV. Nečas
KJFT FEI
STELA - STU Graduates in EU Labour Market (123220399)
2012
2014
Mobility
M. Veselý2SP FEI
Stojan na testovanie riadiacich algoritmov kvadrokoptéry (SNTRAK)2014
2014
-- Iný domáci --
ÚRK FEI
Strategic Alignment of Electrical Engineering in European Higher Education Institutions2012
2016
Academic and Structural Networks
J. JasenekÚE FEI
STRESSMOL - STRESS-controlled MOLecular-electronics (Nem/Slov)2004
2006
Bilaterálna spolupráca - SR - NemeckoI. ŠtichKJFT FEI
2005
2006
APVVM. Žalman
ÚRK FEI
Structural Transformations of Amorphorus Alloys for Energy Applications (IAEA/CRP 17230/RO)
2012
2014
-- Iný medzinárodný --
ÚJFI FEI
Structures and materials for ion beam lithography (S/R-Bil.)
2001
2003
Bilaterálna spolupráca - SR - Rakúsko
P. KováčKJFT FEI
Structures and materials for ion beam lithography (Slov/Rak)
2003
2005
Bilaterálna spolupráca - SR - Rakúsko
KJFT FEI
STRUMANO - Structural modifications of amorphous and nanocrystalline Fe-based alloys (SK-PL-0013-09)
2010
2011
Bilaterálna spolupráca - SR - Poľsko
KJFT FEI
2000
2002
Leonardo da Vinci
KME FEI
2002
2003
Leonardo da VinciKME FEI
2003
2004
Bilaterálna spolupráca
V. Slugeň
KJFT FEI
2006
2009
APVV
KME FEI
Support for participants in ICT Priority by network for IST under the transition, 7 RP ( IDEALIST7FP, IST-6-045059)
2006
2008
Information society technologies (IST)
B. Weber
KME FEI
2000
2002
5. rámcový programKME FEI
Support to the Slovak Academic Network for Building Regional Awareness (ICA1-CT-2000-508 SLAN_BRAW)
2000
20035. rámcový programM. VeselýKME FEI
Supravodivé vodiče v podmienkach silnoprúdových elektrotechnických zariadení (APVV-51-45605-1)
2006
2009
APVV
Ľ. ŠumichrastKTEE FEI
20032004
DAAD
KJFT FEI
2002
2003Bilaterálna spoluprácaM. Miglierini
BOZaPO TPO ST Dek FEI
Surpassing Energy Targets through Efficient Public Buildings (SERPENTE) (1069 R4 SERPENTE)2011
2014
INTERREG IVC
F. Janíček
ÚEAE FEI
2004
2006
Leonardo da Vinci
M. VeselýKME FEI
Symetrie grafov a máp (1/3008/06)20062008
VEGA
M. Abas
KM FEI
Syntéza elektronických kompozitných materiálových štruktúr a analýza ich elektromagnetických a mikrovlnných absorpčných vlastností (SEKMAV)
2019
2019
Mladý výskumník
K. Lisý
ÚE FEI
2003
2005
VEGA
KASR ÚRK FEI
2008
2010VEGA
KAIVT FEI
Syntéza uhlíkových nanomateriálov z kvapalných prekurzorov (1/0554/20)2020
2023
VEGA
ÚEF FEI
Systém efektívneho vzdialeného riadenia pre servisný robot20162016-- Iný domáci --M. DekanováÚRK FEI
Systém monitorovania experimentálneho zariadenia na meranie emitacie neutrónového zdroja
20162016-- Iný domáci --Š. ČerbaÚJFI FEI
Systém na ostrahu priestorov fakulty (5 e)20062007-- Iný domáci --Dek FEI
Systém na telemedicínsku diagnostiku klinického stavu pacientov s COVID-19 a iných ochorení s príbuznými príznakmi pre minimalizáciu dopadov pandémie (PP-COVID-20-0101)2020
2021
PP-COVID 2020
M. Donoval
2SP FEI
Systém na výrobu nylonových aktuátorov (SNVNA)
2019
2019
Mladý výskumníkÚAM FEI
Systém spracovania údajov akumulátorovej sústavy elektromobilu (2016et003)
20172017
-- Iný domáci --
M. BugárÚAM FEI
Šírenie vĺn vo fotonických a plazmonických štruktúrach (SIFOP)
2013
2013-- Iný domáci --G. Kajtár
ÚJFI FEI
Širokopásmový MEMS detektor terahertzového žiarenia (APVV-14-0613)
2015
2018
APVV - Všeobecná výzva
ÚAM FEI
Špeciálne materiály v extrémnych podmienkach (1/0284/03)20032005VEGAJ. SitekKJFT FEI
Špeciálne metódy charakterizácie a diagnostiky progresívnych polovodičových mikro-/nanoštruktúr a prvkov (1/0921/13)
20132016VEGAA. ŠatkaÚEF FEI
Štrukturálne a magnetické premeny neusporiadaných a nanokryštalických zliatín (1/0606/09)2009
2011
VEGA
KJFT FEI
Štruktúrne a magnetické vlastnosti iónmi ožiarených kovových skiel (SK-PL-0032-12)20132013Bilaterálna spolupráca - SR - Poľsko
ÚJFI FEI
Štruktúrne formy depozitov železa v organizmoch (SK-CZ-2013-0042)
2014
2015Bilaterálna spolupráca - SR - ČeskoM. Miglierini
ÚJFI FEI
Štruktúrne transformácie v nanokryštalických a práškových zliatinách. (1/8305/01)20012003
VEGA
KJFT FEI
Štruktúry kov-izolant pre nanorozmerné pamäťové bunky na báze odporového prepínania (APVV-0509-10)
2011
2014APVV - Všeobecná výzvaL. HarmathaKME FEI
2008
2011
APVV
KME FEI
Štúdium a modelovanie termofyzikálnych vlastností kompozitov (2/5100/25)
2005
2007
VEGA
KF FEI
Štúdium elektrofyzikálnych a technologických problémov štruktúr MIS a tenkými izolačnými vrstvami pre novú generáciu unipolárnych obvodov. (1/3091/06)2006
2008
VEGA
KME FEI
Štúdium interakcií vodíka s defektami v štruktúrnych zliatinách pomocou pozitrónovje anihilačnej spektroskopie (SK-CZ-2013-0197)
2014
2015
Bilaterálna spolupráca - SR - Česko
ÚJFI FEI
Štúdium jadrového palivového cyklu a transmutácie vyhoreného jadrového paliva (1/0285/03)2003
2005
VEGA
V. Nečas
KJFT FEI
Štúdium kontaktného odporu v organických tenkovrstvových tranzistoroch (OTFT)
2017
2017
Mladý výskumník
ÚEF FEI
Štúdium kvality InGaAsN/GaAs heteroštruktúr pre aplikácie v solárnych článkoch (SOLAR)
2014
2014
-- Iný domáci --
ÚEF FEI
Štúdium nábojového prenosu v usporiadaných organických molekulárnych systémoch (1/0879/11)20112013VEGAJ. Cirák
KF FEI
Štúdium nanokryštalických diamantových vrstiev v spojení so solárnymi článkami pre fotoelektrochemické aplikácie (1/0887/16)
2016
2018
VEGAR. RedhammerÚEF FEI
Štúdium nových materiálov pre hybridnú /anorganicko/organickú/ elektroniku (2/7118/27)
2007
2009
VEGA
R. DurnýKF FEI
Štúdium organických molekoulových systémov s odozvou na fyzikálno-chemické faktory pre biosenzorové aplikácie (1/0277/03)
2003
2005
VEGAJ. CirákKF FEI
2006
2008
VEGA
V. SlugeňKJFT FEI
Štúdium radiačnej degradácie konštrukčných materiálov pokročilých jadrových reaktorov (1/0104/17)
2017
2020
VEGA
ÚJFI FEI
2005
2007
VEGA
P. ValkoKF FEI
Štúdium štruktúrnych a magnetických vlastností nanofázových a amorfných systémov na báze 3-d prechodových prvkov Fe, Co, Ni. (APVT - 20-008404)
2005
2007
APVV
M. MiglieriniKJFT FEI
Štúdium transportu náboja v organických elektroluminiscenčných diód (OLED)
2015
2015
-- Iný domáci --
ÚEF FEI
Štúdium transportu náboja v organických elektroluminisenčných diódach 22016
2016
-- Iný domáci --
ÚEF FEI
2003
2005VEGAM. Pavlovič
KJFT FEI
Štúdium vlastností diamantových a kvázidiamantových vrstiev pre elektrochemické a bio-senzorické aplikácie (LPP-0094-09)20092012APVV - Program LPPKME FEI
2007
2008
6. rámcový programKJFT FEI
Štúdium vybraných problémov transportu iónových zväzkov a konštrukčných materiálov nových typov urýchľovačov (INTAS 06-1000012-8683)
2007
2008
MVTSM. PavlovičKJFT FEI
Štúdiun elektrofyzikálnych a technologických problémov prípravy detektorov ionizujúceho žiarenia na báze InP a GAAS. (2/1167/21)
2001
2003VEGAKJFT FEI
2005
2007
Leonardo da Vinci
M. Veselý
KME FEI
Technológia injekt tlače organických polovodičov pre flexibilnú elektroniku (1/0452/19)20192022VEGAM. Weis
ÚEF FEI
2008
2010
APVV
KAIVT FEI
2002
2004
VEGA
KJFT FEI
Tenké vrstvy oxidov pre pokročilé MOS štruktúry (APVT-51-017004)
2005
2007APVVL. HarmathaKME FEI
Tenké vrstvy transparentných vodivých oxidov pre fotovoltaické solárne články (1/0220/09)20092011VEGAV. Tvarožek
KME FEI
2003
2005
VEGA
V. Tvarožek
KME FEI
2006
2007
DAAD
KME FEI
Teoretická a praktická štúdia využitia SLAM metód (SLAM)
2013
2013
-- Iný domáci --L. Šroba
ÚE FEI
20062008
VEGA
F. JaníčekKEE FEI
Teória a technológia rozhraní pre rýchlu organickú elektroniku (APVV-14-0739)20152018APVV - Všeobecná výzvaÚEF FEI
Termofyzikálne senzory (APVV-0497-07)20082010
APVV
P. DieškaKF FEI
Testovanie absorpčných vlastností penových materiálov (TAVPM)
2014
2014
-- Iný domáci --
ÚAM FEI
Thematic Harmonisation in Electrical and Information Engineering in Europe (10063_CP-1 (99) 2000-1-PT)20042004thematic networkKTEE FEI
2003
2006
COST
Z. Riečanová
KM FEI
2002
2003
Bilaterálna spolupráca
KME FEI
Tlačené senzorické prvky pre monitorovanie ľudského zdravia pomocou internetu vecí (APVV-18-0550)20192022APVV - Všeobecná výzvaÚEF FEI
Towards Indium Free TCOs (641864 - INREP- RIA)20152017H2020: SC5 - Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
ÚEF FEI
2009
2012
7. rámcový program
V. Slugeň
KJFT FEI
Transformátory pre energetické celky na báze obnoviteľných zdrojov energie (26240220066)2011
2014
-- Iný domáci --F. Janíček
ÚEAE FEI
Transport elektrónových a elektromagnetických vĺn v malých systémoch (1/0633/09)
2009
2011
VEGA
P. Markoš
KF FEI
2010
2010
-- Iný medzinárodný --
P. BokesKF FEI
Transportné procesy v nehomogénnych štruktúrach (1/0372/13)20132016VEGAP. Markoš
ÚJFI FEI
Tranzientné metódy charakterizácie a diagnostiky prvkov organickej elektroniky (1/0776/15)
2015
2018
VEGAM. Weis
ÚEF FEI
Tranzistory na báze progresívnych materiálov pre vysoké teploty (APVV-0455-12)
20132016APVV - Všeobecná výzva
ÚEF FEI
Trenažér a simulátor havarijných situácií pre trénovanie hasičských a záchranných jednotiek (AV/1014/2003)