Oct 18, 2019   5:37 a.m. Lukáš
Academic information system

Faculty of Electrical Engineering and Information Technology - list of projects


Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 967

StateNameFromUntilTypeSupervisorDepartment
Príprava a analýza progresívnych mikroelektronických štruktúr a prvkov podporená modelovaním a simuláciou (1/9042/02)20022004VEGAD. DonovalKME FEEIT
A comparison between mechanical and electrical degradation of photovoltaic devices after forced ageing (SK-AT-0008-12)20132014Bilaterálna spolupráca - SR - RakúskoV. ŠályIPAEE FEEIT
A new Generation Digital Radiology Kit. (APVV-99-P06305)20052007APVVV. NečasKJFT FEEIT
A system for guarding the faculty building (5 e)20062007-- Iný domáci --B. BöhmerDek FEEIT
Ab-initio approach to conducctance of quantum junctions accounting for dynamical correlation of electrons (CBP.EAP.RIG.981521)20042007NATOP. BokesKF FEEIT
Ab-initio approach to conductance of quantum junctions accounting for dynamical correlation of electrons. (1/2020/05)20052007VEGAP. BokesKF FEEIT
Absolventi STU v prostredí európskeho trhu práce (113221199)20112012Leonardo da VinciM. VeselýKPEU FEEIT
Accelerator Simulation and Theoretical modeling of Radiation Effects (SMoRE) (SMoRE No: 1488 (IAEA))20082011-- Iný medzinárodný --V. SlugeňKJFT FEEIT
Accompanying Measures for Co-ordination of NAS and European Union RTD Programes on Photovoltaic Solar Energy (PV-NAS-NET)200320045. rámcový programV. ŠályKETG FEEIT
ACUMED - Innovation program aimed on creation of modern study materials for medical high schools (13120120214)20072008Európsky sociálny fondF. LehockiKAIVT FEEIT
Adaptácia doručovania multimediálneho obsahu (ADAPT)20192019Mladý výskumníkA. PolakovičIMICT FEEIT
Advaced of Coding Technologies (1/0376/09)20092012VEGAP. FarkašKTL FEEIT
Advanced computational methods in solid mechanics. (APVT-51-003702)20022005APVVJ. MurínKMech FEEIT
Advanced Control Methods and Algorithms for Industrial Processes (SK-BG-0035-10)20122012Bilaterálna spolupráca - SR - BulharskoV. VeselýIRC FEEIT
Advanced Control Methods based on FPGA Structures (APVV-0772-12)20132017APVV - Všeobecná výzvaA. KozákováÚAM FEEIT
Advanced control methods for industrial processes (1/0544/09)20092011VEGAV. VeselýIRC FEEIT
Advanced control of mechatronic systems (1/0153/03)20032005VEGAL. JurišicaKASR IRC FEEIT
Advanced decentralized control methods in network control systems (APVV-0211-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaV. VeselýIRC FEEIT
Advanced Image Processing Algorithms for Effective Human Face Retrieval and Coding (1/0961/11)20112013VEGAJ. PavlovičováKTL FEEIT
Advanced low dimensional structure development based on compound A3 B5, A2 B6 (1/3108/06)20062008VEGAJ. KováčKME FEEIT
Advanced materials and micro/nano stuctures for sensoric interfaces (2004)20042007Bilaterálna spoluprácaV. TvarožekKME FEEIT
Advanced Materials and Smart Structures for Electrical Engineering, Electronics and Biomedical Applications Based on Micro- and Nano-sized Ferrite Particles (APVV-0062-11)20122015APVV - Všeobecná výzvaE. UšákIEE FEEIT
Advanced materials, process and structures of organic electronics (APVV-0262-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaD. DonovalKME FEEIT
Advanced materilas and Smart Structures for progressive Applications in electrical Engineering, Elecronics and Other Fields Based on Micro-and Nano-siyed Ferrite Particles (APVV-15-0257)20162020APVV - Všeobecná výzvaE. UšákIEE FEEIT
Advanced MEMS chemical sensors for extreme conditions (APVV-0655-07)20082010APVVI. HotovýKME FEEIT
Advanced Methods and Simulations of SMART Mechatronic Systems (APVV-0246-12)20132016APVV - Všeobecná výzvaJ. MurínÚAM FEEIT
Advanced methods for identification of magnetic parameters of ferromagnetic materials aimed at construction materials inspection and electrical steels diagnostics. (1/1325/12)20122014VEGAE. UšákIEE FEEIT
Advanced methods for networked control systems (1/0592/10)20102011VEGAJ. MurgašIRC FEEIT
Advanced methods for nonlinear modeling and control of mechatronic systems (1/0937/14)20142017VEGAM. HubaÚAM FEEIT
Advanced methods of image processing used in visual systems and their implementation to the educational process (003STU-4/2014)20142016KEGAF. DuchoňIRC FEEIT
Advanced methods of non-destructive defectoscopy and diagnostics of construction units based on analysis of magnetisation processes in ferromagnetic and ferrimagnetic materials. (1/0320/19)20192021VEGAV. JančárikIEE FEEIT
Advanced methods of robust and optimal control (1/1241/12)20122015VEGAV. VeselýIRC FEEIT
Advanced Multimedia Services in the Environment of ICT Future Networks (APVV-0258-12)20132016APVV - Všeobecná výzvaG. RozinajIMICT FEEIT
Advanced opto and microelectronic devices based on organic materials, ADOPMOD (APVV-0290-06)20072010APVVJ. KováčKME FEEIT
Advanced parametric test methods for reliability enhancement of mixed-signal circuits and systems (1/0285/09)20092012VEGAV. StopjakováKME FEEIT
Advanced piezoelectric MEMS pressure sensors (APVV-0450-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaV. KutišKMech FEEIT
Advanced RF Transceivers for 5G base stations based on GaN Technology (783274)20182021H2020: Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL)J. KováčIEP FEEIT
Advanced Semiconductor Heterostructures and Nanostructures - Characterization and Processing for Optoelectronic Devices (Pol/Slov/W)19992002Bilaterálna spolupráca - SR - PoľskoJ. KováčKME FEEIT
Advanced Semiconductor Heterostructures and Nanostructures Characterization and Processing for Optoelectronic Devices (S/P-B-kov)20062008MVTSJ. KováčKME FEEIT
Advanced Semiconductor Heterostructures and Nanostructures Characterization and Processing for Optoelectronics Devices (Slo/Poľ)20032005Bilaterálna spolupráca - SR - PoľskoJ. KováčKME FEEIT
Advanced simulation systems in courses of the new study program Production Technologies. (3/2411/04)20042006KEGAZ. KrálováIRC FEEIT
Advanced technology of organic electronics-based sensors (APVV-17-0501)20182021APVV - Všeobecná výzvaD. DonovalIEP FEEIT
Algebraic approach to nonlinear systems: theory and applications (1/0369/10)20102011VEGAM. HalásIRC FEEIT
Algebraic Methods in Nonlinear Control systems and their Application to Autorotation Problem. (LPP-0127-06)20062009APVVM. HubaIRC FEEIT
Algorithm of collective intelligence: Interdisciplinary study of swarming behaviour in bats (APVV-17-0116)20182022APVV - Všeobecná výzvaP. HubinskýIRC FEEIT
Algorithms and methods af the digital signal processing, control processes of the converged networks and NGN platform and new generation of the multimedia services and applications. (1/3094/06)20062008VEGAP. PodhradskýKTL FEEIT
Algorithms and Methods of Multimedia Signals Processing for Human Computer Interaction (HCI) (1/0718/09)20092011VEGAG. RozinajKTL FEEIT
Algoritmy riadenia rekuperácie energie pri brzdení elektromobilu (ALRIREK)20132013-- Iný domáci --V. StaňákIPAEE FEEIT
Alternative methods for assesment of electromagnetics compatibility (EMC) of elecronic systems. (1/3101/06)20062008VEGAV. SmieškoKMer FEEIT
Analyse and processing low-level ECG signals using diagnostic in practice (AV/1103/2004)20042006VTPG. RozinajKTL FEEIT
Analysis and Desing of Advances Multiservivr Networks supporting Mobility, Multimedia and Internetworking. (COST279/2)20012005COSTP. PodhradskýKTL FEEIT
Analysis and characterization of advanced power electronic devices supported by 2/3D electrothermal modeling and simulation (1/0491/15)20152018VEGAD. DonovalIEP FEEIT
Analysis and proposal for advanced optical access networks in the NGN converged infrastructure utilizing fixed transmission media for supporting multimedia services (1/0106/11)20112013VEGAR. RókaKTL FEEIT
Analysis and proposal of applications for advanced networks in the NGN infrastructure utilizing fixed metalic transmission media for supporting multimedia services and mutual interconnection various technologies and networks (1/0396/08)20082010VEGAR. RókaKTL FEEIT
Analýza a zber dát z fotovoltaických a senzorických systémov (SenzLAB)20152015-- Iný domáci --O. SzabóIEP FEEIT
Analýza elektromagnetických polí vonkajších elektrických vedení (2015et008 )20162016-- Iný domáci --Ž. EleschováIPAEE FEEIT
Analýza energetickej bilancie PEM palivového článku a návrh potrieb na realizáciu experimentálnej kvantifikácie overovaných napäťových strát (APEM)20192019Mladý výskumníkK. OndrejičkaÚAM FEEIT
Analýza energetickej odolnosti moderných výkonových MOSFET tranzistorov integrovaných v DC-DC meničoch v podmienkach UIS testu podporená modelovaním a simuláciou (HEAT)20122013-- Iný domáci --J. MarekIEP FEEIT
Analýza hardvérovej realizovateľnosti jadra operačného systému reálneho času na čipe (RTOSoC)20172017Mladý výskumníkL. KohútkaIEP FEEIT
Analýza napätí a deformácií v tenkých viacvrstvových mikro- a nano- systémoch a zariadeniach obsahujúcich piezoelektrické prvky, inverzný piezoelektrický problém (1/0149/03)20032005VEGAB. HučkoKMech FEEIT
Analýza návrhu UWB antény na čipe pre aktívne senzorické implantáty20162016-- Iný domáci --M. KováčIEP FEEIT
Analýza nízkofrekvenčných šumov GaN HEMT tranzistorov (NOISEGaN)20192019Mladý výskumníkE. TisovskýIEP FEEIT
Analýza prozódie reči v rámci multimodálneho rečového syntetizátora20112012-- Iný domáci --A. TóthováIMICT FEEIT
Analýza vplyvu prevádzkových parametrov na kvalitu hlasu v IMS sieťach (AVPPKHIS)20122013-- Iný domáci --M. HalásIMICT FEEIT
Antiplagiarism analysis of non-textual data (APVV-0469-12)20132017APVV - Všeobecná výzvaJ. GrmanIEE FEEIT
Aplication of Positron annihilation tu study of neutron embrittlement of the materials used in fusion technology (FUSION)200320066. rámcový programV. SlugeňKJFT FEEIT
Aplikácia optických a elektrochemických meracích metód pre selektívnu identifikáciu rôznych typov sacharidov v roztokoch (TECH4SUGAR)20192019Mladý výskumníkJ. DrobnýIEP FEEIT
Aplikovaný výskum a vývoj inovatívnej technológie pre ultra hlboké geotermálne vrty (26240220042)2011---- Iný domáci --M. ŽiškaPO Dek Dek FEEIT
Aplikovaný výskum technológie plazmotermických procesov (26240220070)20112014-- Iný domáci --M. ŽiškaPS PO Dek Dek FEEIT
Aplikovaný výskum v oblasti optimalizácie a riadenia energetických sústav v dobe smart grid (26240220069)20112014-- Iný domáci --F. JaníčekIPAEE FEEIT
Application of algebraic methods to the problems of modelling uncertainty and hadling information (APVT-51-032002)20042006APVVZ. RiečanováKM FEEIT
Application of artificial intelligent methods in modelling and control of critical processes in power industry. (APVT-20-031404)20052007APVVŠ. KozákIRC FEEIT
Application of biosensors, biomaterials and biosignals in medicine. (FCHPT_AV/4/0103/06)20062009VTPF. LehockiKAIVT FEEIT
Application of modern ICT in rehabilitaion process of long-term ill children (AV 4/0119/06)20062009VTPF. LehockiKAIVT FEEIT
Architectural aspects of exterior lighting of monumental objects and aggregates. (1/3302/06)20062008VEGAF. KrasňanKEE FEEIT
Aspekty a faktory vedúce k malému záujmu o štúdium technických odborov (SK-CZ-2013-0174)20142015Bilaterálna spolupráca - SR - ČeskoĽ. StuchlíkováIEP FEEIT
Assessment of reaction time and movement velocity (agility) parameters by processing electromyographic signals (1/1177/12)20122014VEGAP. MiklovičSTI FEEIT
Audio-Speech Interface for Mobile Devices (ASIDM) (DAAD/2010 )20102011DAADG. RozinajKTL FEEIT
Audio-Visual Representation of Emotional States (COST 2102/STU/08)20082008COSTA. PřibilováKRE FEEIT
Automated robotic assembly cell as an instrument of concept Industry 4.0 (APVV-16-0006)20172020APVV - Všeobecná výzvaF. DuchoňIRC FEEIT
Automatické generovanie trajektórii pre roboticky manipulátor20182018Mladý výskumníkM. AdamíkIRC FEEIT
Autonómne sledovanie pohyblivého cieľa (2017et012)20182018-- Iný domáci --K. ŽákováÚAM FEEIT
Autonómny systém na 3D tlač vo vesmíre (2017et005)20182018-- Iný domáci --P. HubinskýIRC FEEIT
Autonómny systém na 3D tlač vo vesmíre (2018et015)20192019-- Iný domáci --P. HubinskýIRC FEEIT
Autonomous Airships (8/2006)20072008DAADM. HubaKAR IRC FEEIT
AUTOWELDLINK-Vysokoproduktívne automatizované zváranie veľkokapacitných nádrží a potrubí (26240220033)20102014-- Iný domáci --L. JurišicaIRC FEEIT
Benchmarking of Advanced Materials Pre-selected for Innovative Nuclear Reactors (16735/RO-IAEA-Degmova)20112018-- Iný medzinárodný --J. DegmováINPE FEEIT
Benchmarkové úlohy pre reaktory VVER-440 (BU-40)20142014-- Iný domáci --J. LűleyINPE FEEIT
BEZ NÁZVU (PL-0125)20032004CEEPUSĽ. KlugKESP FEEIT
BEZ NÁZVU (CPNR: H-0183-04/05)20042005CEEPUSG. RozinajKTL FEEIT
BG-1103 Modelling, Simulation and Computer-aided Design in Engineering and Management (CEEPUS III.)20182019Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlA. KozákováÚAM FEEIT
Biocompatible thin films for medical application (LPP-0149-09)20092012APVV - Program LPPM. VeselýKME FEEIT
BioDaT (2012et001)20132013-- Iný domáci --M. OravecICSM FEEIT
Bioinspired multirobot coordination system (APVV-0261-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaP. HubinskýIRC FEEIT
Bórom dopované diamantové vrstvy pre elektrochemické aplikácie (BDDSENS)20122013-- Iný domáci --M. VojsIEP FEEIT
Broadband MEMS detector of terahertz radiaton (APVV-14-0613)20152018APVV - Všeobecná výzvaV. KutišÚAM FEEIT
Budovanie dištančného a e-vzdelávania na STU FEI (5_c)20072007-- Iný domáci --M. HubaIRC FEEIT
Budovanie virtuálnych a vzdialených experimentov pre sieť on-line laboratórií (3/7245/09)20092011KEGAM. HubaIRC FEEIT
CAE Laboratory for New Study Program Applied Mechatronics (015STU-4/2012)20122014KEGAV. KutišÚAM FEEIT
Carbon nanomaterials for sensoric applications (APVV-0365-12)20132016APVV - Všeobecná výzvaR. RedhammerIEP FEEIT
Carbon Nanotubes and their Emission Properties (1/2040/05)20052007VEGAJ. JaníkKME FEEIT
Catalitic Activity of Zeolites in Methanol to Gasoline Conversion (Jap/Slov/1)19982002SR - JaponskoI. ŠtichKF FEEIT
CeBiMED - inovačné centrum biomedicínskych technológií ( -)20052007Európsky sociálny fondP. PíšKRE FEEIT
Center of Advanced Devices in Electronic and Electrical Engineering. (CENG I/1/2005)20052008OP VaVR. DurnýKF FEEIT
Central computer laboratory innovation (5 D)20072007-- Iný domáci --J. ŠkodaVS FEEIT
Centre of Exelence NAno-MIcro-electronic, Optoelectronic and Sensoric Technologies (VVCE-0049-07)20082011APVVD. DonovalKME FEEIT
Centrum excelentnosti pre návrh, prípravu a diagnostiku nanoštruktúr pre elektroniku a fotoniku - NanoNet (26240120010)20092011-- Iný domáci --D. DonovalIEP FEEIT
Centrum excelentnosti pre návrh, prípravu a diagnostiku nanoštruktúr pre elektroniku a fotoniku 2 - NanoNet 2 (26240120018)20102012-- Iný domáci --D. DonovalIEP FEEIT
Centrum pre prevádzku a vyraďovanie jadrových zariadení (CEPVYJZ) (001STU-2/2014)20142016-- Iný domáci --V. SlugeňINPE FEEIT
CEVATECH ? Centrum inovácií v oblasti vákuových technológií (13120200001)20052005Európsky sociálny fondM. VeselýKME FEEIT
CLON - Cluster of New Innovative Sun Reflection Concentrators (CRAFT - 1999-71745)200320055. rámcový programA. SmolaKEE FEEIT
Codes for communicating with spacecrafts in deep space (1/0477/18)20182021VEGAP. FarkašIMICT FEEIT
Cognitive, personal and psychophysiological factors of the stress in the context of the relationship between anxiety and allergies and their optimalisation (APVV-0496-12)20132017APVV - Všeobecná výzvaE. VavrinskýIEP FEEIT
Coherence, decoherence, and disorer in metallic and superconducting systems (APVV-51-003505)20082009APVVP. MarkošKF FEEIT
Collaborative robot for use in the laboratory (APVV-17-0214)20182020APVV - Všeobecná výzvaP. HubinskýIRC FEEIT
Communication Infrastructure for Information Society - Next Generation Networks (AV/1002/2004)20042006VTPI. BaroňákKTL FEEIT
Competence centre of inteligent technologies. (ITMS 26240220072 )20112014OP VaVJ. LabudaIAlC IAC FCFT
Computational modelling of mechanical and mechatronic parts made of new composites with varying properties (1/0534/12)20122014VEGAJ. MurínÚAM FEEIT
Computer -aided desing in nanotechnology. Self-assembled monoalyers and molecular eletronics (APVT-20-019202)20022005APVVI. ŠtichKF FEEIT
Computer aided robust nonlinear control design (APVV-0343-12)20132017APVV - Všeobecná výzvaM. HubaÚAM FEEIT
CONNECT - Innovative smart components, modules and appliances for a truly connected, efficient and secure smart grid (737434)20172020H2020: Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL)V. StopjakováIEP FEEIT
Construction materilas for fission and fusion reactors (1/0477/16)20162019VEGAJ. DegmováINPE FEEIT
Constuction and control of micro-electro-mechanical elements and devices (2/0006/10)20102012VEGAR. HarťanskýKMer FEEIT
Contract study: Proton irradiation of samples using cascade accelerator. (Slov/Hol-VTS-SLU-IE.B100863)20052006Bilaterálna spoluprácaV. SlugeňKJFT FEEIT
Contractual Relations and increasing of Ability Compete in the Conditions of European Integration (1/1223/04)20042006VEGAL. AndrášikIRC FEEIT
Control and modelling of mechatronic systems in emobility (1/0745/19)20192022VEGAM. HubaÚAM FEEIT
Control of Complex systems. (1/3841/06)20062008VEGAV. VeselýIRC FEEIT
Control of dynamic systems under the conditions of uncertainty (1/0475/16)20162019VEGAV. VeselýIRC FEEIT
Control Systems for Cutting Centers (APVT-99-006802)20022004APVVM. ŽalmanKASR IRC FEEIT
Control Systems for Energy Beam Cutting Centers (APVV-0504-12)20132015APVV - Všeobecná výzvaA. VitkoIRC FEEIT
Controlling spin polarisation in nanostructures using electrical currens (1/0452/09)20092011VEGAP. BokesKF FEEIT
Convergence of automation and advanced ICT (038STU-4/2018)20182020KEGAP. DrahošÚAM FEEIT
Cooperation Center for the transfer of innovative Technologies from research to industry (SUSPP-0008-09)20092013APVVF. UherekKME FEEIT
Coordinated action of VVER safety. (COVERS - 012727)200520076. rámcový programV. SlugeňKJFT FEEIT
Cross - Modal Analysis of Verbal and Non - verbal Communication (COST Action 2102)20072011COSTA. PřibilováKRE FEEIT
Cross-Layer Optimization of Wireless Systems Throughput (1/0789/15)20152017VEGAJ. PolecIMICT FEEIT
CRUISE - Creating Ubiquitous Intelligent Sensing Enviroments (CRUISE FP6 - IST - 4-027738 )20062007Information society technologies (IST)P. FarkašKTL FEEIT
CRUISE-complements (CRUISE FP6 - IST - 4-027738)20072008-- Iný domáci --P. FarkašKTL FEEIT
Cryptographic Algorithms and Primitives with Increased Resistance Against Side - Channel Attacks (SK-FR-0011-09)20102011Bilaterálna spolupráca - SR - FrancúzskoO. GrošekKAIVT FEEIT
Cryptography brings security and freedom (NIL SK06-IV-01-001)20142016-- Iný medzinárodný --O. GrošekICSM FEEIT
Číslicové spracovanie obrazových a rečových signálov, sieťové protokoly, modelovanie komunikačných prostredí a implementácia multimediálnych služieb v prostredí novej generácie konvergovaných sietí (1/0147/03)20032005VEGAP. PodhradskýKTL FEEIT
Čisté priestory vo virtuálnej realite (CLE-VR)20192019Mladý výskumníkS. SedlákIEP FEEIT
De-identification for privacy protection in multimedia content COST IC120620132017COSTA. PřibilováIEP FEEIT
Deposition of NiO thin films and optimization of their operation parameters for toxic gas sensing applications. (Gr/Slov/05/FEI)20052007Bilaterálna spolupráca - SR - GréckoI. HotovýKME FEEIT
Depth profiling radiation induced defect concentration in ITER structural materials using Pulsed Low Energy Positron System (PLEPS) (SSA)20072009EuratomV. SlugeňKJFT FEEIT
Design and realization of education in interdisciplinary branches on international level (019STU-4/2012)20122014KEGAM. PavlovičINPE FEEIT
Design of progressive algorithms for the radio-communication network topology optimisation, in term of the cost minimalisation, using the geographic information system (GIS) of Slovak republic (1/2047/05)20052007VEGAJ. PetrekKRE FEEIT
Design optimization of low-power digital and mixed integrated systems (1/1008/12)20122015VEGAE. GramatováICSN FIIT
Design, preparation and characterization of high speed power electronic devices based on submicron semiconductor suppored by 2/3-D modeling and simulation (1/0742/08)20082010VEGAD. DonovalKME FEEIT
Design, preparation and characterization of materials and structures inorganic organic hybrid integrated photonics (APVV-14-0716)20152016APVV - Všeobecná výzvaJ. JakabovičIEP FEEIT
Designing electronic courses in Mathematics (3/4149/06)20062008KEGAV. LiškaKM FEEIT
Desing. And security of cryptographic applications. (1/3115/06)20062008VEGAO. GrošekKAIVT FEEIT
Desing, characterization and simulation of electrophysical properties of power semiconductor structures and devices of submicrometer dimensions (1/2041/05)20052007VEGAD. DonovalKME FEEIT
Detection of ionizing particles using sensors base on semi-insulating GaAs and 4H-SiC for high energy physics (2/0152/16)20162019VEGAV. NečasINPE FEEIT
Detekcia kognitívnych porúch na základe sledovania pohybu očí (1/0440/19)20192021VEGAJ. PolecIMICT FEEIT
Detekeia strihov vo videosekvenciách20112012-- Iný domáci --L. ČížováIMICT FEEIT
Developing WiFi network at FEI STU (5a)20072007-- Iný domáci --J. ŠkodaVS FEEIT
Development and application of diagnostic methods for assessment of semiconductor devices and integrated circuits. (4/0022/05)20052008VTPA. ŠatkaKME FEEIT
Development and characterization of advanced nano-dimensional structures based on compound and organic semiconductors for applications in microelectronics and photonics (1/0689/09)20092012VEGAJ. KováčKME FEEIT
Development and characterization of modern micro and nanostructures for optoelectronic and photonic devices (1/0739/16)20162019VEGAJ. KováčIEP FEEIT
Development and implementation of analog integrated systems for ultra low-voltage applications (APVV-15-0254)20162019APVV - Všeobecná výzvaV. StopjakováIEP FEEIT
Development and integration of nonlinear system methods. (1/3089/06)20062008VEGAM. HubaKASR IRC FEEIT
Development and optimization of preparation process of new generation of high speed power semiconductor devices and integrated ion submicron technology (APVT-20-013902)20022005APVVD. DonovalKME FEEIT
Development of an autonomous vehicle using open electric car platform (APVV-17-0190)20182022APVV - Všeobecná výzvaA. KozákováÚAM FEEIT
Development of distance and electronic learning at FEI STU (5 c)20062007-- Iný domáci --M. HubaIRC FEEIT
Development of European Labor Market Through the Knowledge Gained from the Student mobilities (SR/05/A/F/PL/5032119)20062007Leonardo da VinciM. VeselýKME FEEIT
Development of High-power six-port reflectometers (impedance analyzers) for different types of transmission media frequency ranges of 900 MHz and 2450 MHz (N/S-MUE-Bez-EU9)20042005Bilaterálna spolupráca - SR - NemeckoJ. BezekKRE FEEIT
Development of characterisation methods and analysis of reliability of modern GaN power devices supported by 2/3D modelling and simulation (1/0727/19)20192022VEGAJ. MarekIEP FEEIT
Development of methodology and equipment for non-invasive biomedicine monitoring and analysis of physiologic and psycho-physiologic processes (VTP1013/2003)20032006VTPV. StopjakováKME FEEIT
Development of methods for High Frequency Characterization of Advanced Electronic Devices (AV/806/2002)20032006VTPM. TomáškaKME FEEIT
Development of new methods of ferromagnetic materials magnetic parameters measuremnet focused on non-destuctive testing of construction steel and diagnostics of electrical steel (1/0571/15)20152017VEGAV. JančárikIEE FEEIT
Development of new superhard materials based on carbon and nitride films with special emphasis to diamond and cubic bor nitride. (APVT-20-034404)20052008APVVM. VeselýKME FEEIT
Development of new technology processing and characterization methods of advanced electronic and photonics structures and devices (SK-PL-0005-12)20132014Bilaterálna spolupráca - SR - PoľskoJ. KováčIEP FEEIT
Development of Norwegian - Slovak cooperation in cryptology (NIL - I - 004 (CryptoCom))20082010NIL Fund (Norway - Iceland -Lichtenstein Fund)O. GrošekKAIVT FEEIT
Development of Organic Thin Film Transistor Technology (Rak/Slov bilateralna dohoda)20072007MVTSJ. KováčKME FEEIT
Development of the new multiphysical beam finite elements with composite or functionally graded materials (1/4122/07)20072009VEGAJ. MurínKMech FEEIT
Development of the software platform for estimation and optimization of cost for decommissioning of nuclear installations based on the international standard ISDC to ensure the safe and effective decommissioning (APVV-15-0558)20162018APVV - Všeobecná výzvaV. NečasINPE FEEIT
Development of virtual laboratory for implementation of advanced methods of teaching in the new study program Electromobility (035STU-4/2014)20142016KEGAV. FerenceyÚAM FEEIT
DiaDAQ (2013et004)20142014-- Iný domáci --M. TárníkIRC FEEIT
DiaDAQ -- Real Time (DDRT)20152015-- Iný domáci --M. TárníkIRC FEEIT
Diagnostic of electrical steels and construction ferromagnetic by means of novel magnetic defectoskopy methods (1/0747/09)20092011VEGAE. UšákKTEE FEEIT
Diagnostika a zisťovanie stupňa degradácie izolácií a elektroizolačných systémov (1/0167/03)20032005VEGAJ. LelákKETG FEEIT
Diamond electrodes for decontamination of industrial wastewaters and hydrogen generation (Diaclean) (DAAD 2018-2019)20182019Program des Projektbezogenen Personeustauschs /PPP/M. VojsIEP FEEIT
Diamond electrodes for electrochemical applications (APVV-0548-07)20082010APVVM. VeselýKME FEEIT
Digital processing of Audio,Video and Biomedical Signals (VTP č.102/VTP/2000)20002007VTPP. FuchsKRE FEEIT
Digital Signatures Power Analysis Attack and Countermeasures (APVV-0586-11)20122015APVV - Všeobecná výzvaO. GrošekICSM FEEIT
Digitalizácia algoritmov riadenia a chránenia prvkov elektrizačných a distribučných sústav (1/0166/03)20032005VEGAF. JaníčekKEE FEEIT
Dobudovanie a rozšírenie akademického informačného a vzdelávancieho systému o energetike (002STU-8/2008)20082009-- Iný domáci --F. JaníčekKEE FEEIT
Dobudovanie Národného centra pre výskum a aplikácie obnoviteľných zdrojov energie (26240120028)20112012-- Iný domáci --F. JaníčekIPAEE FEEIT
Doktorandi pre modernú priemyselnú automatizáciu v SR (13120200115)20062008Európsky sociálny fondM. HubaIRC FEEIT
Doped Carbon Films for Tool Engineering and Electronic Applications (AV 4/0124/06)20062008VTPR. RedhammerKME FEEIT
Doping and surface modification of zinc-oxide thin films (SK-SRB-0012-09)20102011Bilaterálna spolupráca - SR - SrbskoV. TvarožekKME FEEIT
Dopravný smart monitorig -- optický vláknový senzorický systém (088/15_RT)20152016-- Iný domáci --B. KorenkoIEE FEEIT
Dynamic contact problems (1/0426/12)20122015VEGAI. BockICSM FEEIT
Dynamics of Institution and Markets in Europe (513396)200520066. rámcový programL. AndrášikIRC FEEIT
Education Innovation in Digital Image Processing, Biometrics, Machine Learning and Neural Networks (010STU-4/2014)20142016KEGAJ. PavlovičováIMICT FEEIT
EDUCTV ? educational programme for SME employees providing services in television technics (13120110064)20052008Európsky sociálny fondP. PíšKRE FEEIT
Efektívne riadenie výroby a spotreby energie z obnoviteľných zdrojov energie (26240220028)20102014-- Iný domáci --A. BeláňFEEIT
Effect of market environment upon the transfer and conversion of electric energy (2003)20032006Štátny programJ. MurgašIRC FEEIT
E-laboratory of interactive experiments as a continuation project of multimedia aided eduction at Slovak Universities (3/4128/06)20062008KEGAP. BalloKF FEEIT
Electrical and electrochemical studies of hydrogenated amorphous silicon (a-Si:H) (2/4100/04)20042006VEGAR. DurnýKF FEEIT
Electrodes based on doped diamond layers for advanced photoelectrochemical systems of water splitting (1/0887/16)20162018VEGAR. RedhammerIEP FEEIT
Electromagnetic and elektronic properties of small systems and materials (APVV-0108-11)20122015APVV - Všeobecná výzvaP. MarkošINPE FEEIT
Electromagnetic compatibility ensuring of monitoring systems of abnormal operating condition of nuclear power plant (APVV-15-0062)20162020APVV - Všeobecná výzvaJ. HallonIEE FEEIT
Electromagnetic compatibility of large systems (1/0551/09)20092011VEGAV. SmieškoKMer FEEIT
Electromagnetic compatibility of technological equipment in tyre industry (APVV-0333-11)20122015APVV - Všeobecná výzvaM. BitteraIEE FEEIT
Electromagnetic properties of superconducting composite condoctors. (APVT-20-012902)20022005APVVĽ. ŠumichrastKTEE FEEIT
Electronic and electromagnetic waves in small systems: Transport properties (1/0633/09)20092011VEGAP. MarkošKF FEEIT
Electronic educational-experimental laboratories of Mechatronics (011STU-4/2015)20152017KEGAP. DrahošÚAM FEEIT
Electro-physical properties and technological issues of Si, GaN and ZnO semiconductor materials and stuctures for a new generation of electronic devices and circuits (1/0507/09)20092012VEGAL. HarmathaKME FEEIT
Elefants - E-learning for acquring new types of stills. (CZ/04/B/P/PP/168012)20042007Leonardo da VinciP. PodhradskýKTL FEEIT
Elektrický skúter s PEM palivovým článkom (184/16_RT)20162017-- Iný domáci --M. BugárÚAM FEEIT
Elektrofyzikálne vlastnosti polovodičových štruktúr a izolačných vrstiev pre mikroelektronické súčiastky novej generácie (1/0169/03)20032005VEGAO. CsabayKME FEEIT
Elektromagnetická kompatibilita elektronických systémov (1/0160/03)20032005VEGAV. SmieškoKMer FEEIT
Elektromobilita ako súčasť virtuálnej elektrárne (317/17_RT )20172018-- Iný domáci --M. ChudýIPAEE FEEIT
Elektronický systém riadenia hybridnej zdrojovej sústavy (2012et002)20132013-- Iný domáci --V. StaňákIPAEE FEEIT
Elektrostimulácia, monitoring biosignálov a kategorizácia signálov u detí s DMO (EMBKSDD)20122013-- Iný domáci --M. NováčekIEP FEEIT
ELMA - European Labour Market with Slovak Participation (SK/06/A/F/PL-6012052)20062008Leonardo da VinciM. VeselýKME FEEIT
Energy efficiency of lighting systems in buildings (1/0988/12)20122015VEGAD. GašparovskýIPAEE FEEIT
Energy Efficient Converters using GaN Power Devices (ENIAC-324280/2012)20132016-- Iný medzinárodný --D. DonovalIEP FEEIT
Energy for a green society: From sustainable harvesting to smart distribution. Equpiments, materials, design solutions and their applications. (270722-2-ENIAC-ERG-Kovac)20112014Joint Technology Initiatives (ENIAC)J. KováčIEP FEEIT
Energy Interference in Power System. (APVT-20-002004)20052007APVVA. BeláňKEE FEEIT
Energy to a Smat Grid - E2SG (296131-2-ENIAC-E2SG-Stopjakova)20122015Joint Technology Initiatives (ENIAC)V. StopjakováIEP FEEIT
Energy to Smart Grid (ENIAC-296131-2)20122015-- Iný medzinárodný --V. StopjakováIEP FEEIT
Engineering properties of nanoparticiple using pressure and stress - NanoStress (Slov/Čin)20062008NANOSTRESSI. ŠtichKF FEEIT
Enhanced substrates and GaN pilotlines enabling advanced compact power applications. (662133 - ECSEL - IA)20152018H2020: Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL)A. ŠatkaIEP FEEIT
Enhancing NO-SK Cooperation in Automatic Control (ECAC) (NIL - I - 007 - d)20092011NIL Fund (Norway - Iceland -Lichtenstein Fund)M. HubaIRC FEEIT
EPISTEP - Engaging SMEs with IST related European Technology Platforms (EPISTEP, ETI-CT-023295)20052007Research and InnovationB. WeberKME FEEIT
ERA Pilot MiNa TSI - European Research Area Pilot Action on Micro/Nano Technology System Integration. (IST-3-015833)200520076. rámcový programD. DonovalKME FEEIT
eRAMP – Excellence in Speed and Reliability for More than Moore Technology (ENIAC - 621270/2013-2)20142017-- Iný medzinárodný --D. DonovalIEP FEEIT
Etablovanie regiónu Viedeň - Bratislava na medzinárodné odborné centrum v oblasti robotiky (CENTROBOT OPCS SK - AT)20092013Bilaterálna spolupráca - SR - RakúskoP. HubinskýIRC FEEIT
European Computing Education and Training ECET (213871-CP-1-2001-BG-ERASMUS-TN)20012002ErasmusP. NávratIRC FEEIT
European Dimension for Graduates in Technology Fields for Slovak Graduates (EDIGRA)20082010Leonardo da VinciM. VeselýKME FEEIT
European Doctoral Training Support in Micro/Nano-electronics (EURO-DOTS)201020107th Framework ProgrammeD. DonovalKME FEEIT
European Japanese exchange project in nuclear disciplines (ENEN SK-JAP)20092012-- Iný medzinárodný --J. HaščíkKJFT FEEIT
European Japanese Exchange Project in Nuclear Disciplines (ENEN)20092011-- Iný medzinárodný --J. HaščíkKJFT FEEIT
European Joint Programme on Radioactive Waste Management (847593)20192024H2020: Nuclear Fission, Fusion and Radiation Protection Research (CSA)V. SlugeňINPE FEEIT
European Network of Excellence for Industrial Applications Polynominal Design Methodsn (2001/C 321/17)20022004User-friendly information society (IST)Š. KozákIRC FEEIT
European Nuclear Engineering Network (ENEN) (FIS5-2001-00076,neskôr FIR1-CT-2001-80127)200220035. rámcový programM. MiglieriniKJFT FEEIT
European Nuclear Experimental Educational Platform (847555)20192022H2020: Nuclear Fission, Fusion and Radiation Protection Research (CSA)J. HaščíkINPE FEEIT
Europractice (Europractice)199320085. rámcový programM. VeselýKME FEEIT
EUROPRACTICE A40050 (ESPRIT 21 101 je pokračovaním COPERNICUS CP 93:9093)199720085. rámcový programM. VeselýKME FEEIT
Európska virtuálna výuková platforma pre elektrotechniku a informatiku určená pre študentov a učiteľov stredných odborných škôl (2014-1-CZ01-KA202-002074-P4)20142017ERASMUS+P. PodhradskýIMICT FEEIT
Evaluation of radiation resistance of ODS steels for fusion and fission technologies (1/0366/12)20122015VEGAJ. DegmováINPE FEEIT
Evoked potentials and Iridoscop. (4//1010/05)20052007VTPM. KukučkaKRE FEEIT
E-xcellence + Cross sectoral valorisation (135375-LLP-2007-NL-KA4MP)20082009Transversal programmeM. HubaIRC FEEIT
Experimental and Theoretical Study of Energy Deposition and Residual activtion Induced by Uranium Ions to Model the Beam Loss Hazards in the GSI Future Facility (03-54-3588)200420106. rámcový programM. PavlovičKJFT FEEIT
Expertný systém na diagnostiku štítnej žľazy (AV/810/2002 )20022004VTPP. PíšKRE FEEIT
Field emission from carbon nanotubes. (1/0807/08)20082010VEGAJ. JaníkKME FEEIT
first and euRopEAn siC eigTh Inches pilOt liNe (783158)20182022H2020: Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL)D. DonovalIEP FEEIT
Flexibile Learning Towards European Enviromental Mangment (FLEXEMAN) (88086-CP-1-2000-SK-MINERVA-ODL)20002003MinervaM. HubaKASR IRC FEEIT
Flexibilné SMART senzorické prvky ako súčasť Internetu vecí (1/0758/19)20192022VEGAM. DonovalIEP FEEIT
Flexible electronic devices: Design and fabrication by inkjet printing. (FLEXDEV)20172019Excelentné tímy mladých výskumníkovM. MičjanIEP FEEIT
Flexible FE/BE Sensor Pilot Line for the Internet of Everything (692480)20162019H2020: Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL)D. DonovalIEP FEEIT
Flexible organic semiconductor devices characterization and technology development (1/0497/15)20152018VEGAJ. JakabovičIEP FEEIT
Flexible sensoric structures for sensing biophysical parameters (1/0886/17)20172020VEGAA. KuzmaIEP FEEIT
Flexible system for Internet of things with use of SMART sensors (APVV-16-0626)20172020APVV - Všeobecná výzvaD. DonovalIEP FEEIT
FOR-EMC Forum of Laboratories implementing EU Electromagnetic Compatibility Directive (GTC1-2002-73008)20022004Competitive and sustainable growth (GROWTH)K. KováčKMer FEEIT
Formation of Nanocrystalline Grains in Repidly Quenched Fe-B-Based Alloys Additions of Other Elements (1/4011/07)20072009VEGAM. MiglieriniKJFT FEEIT
From the laws of nature to technology by experience - A project of informal interactive learning of pupils and students encouraging interest for technical fields (038STU-4/2017)20172019KEGAF. JaníčekIPAEE FEEIT
Fúzia radarového a komunikačného systému pomocou CDMA-OFDM technológie CDMA-OFDM RadCom (CDMA-OFDM RadCom)20152015-- Iný domáci --I. LapinIMICT FEEIT
GaN based structures as a prospectivematerial for optoelectronics (41s2)20032003Bilaterálna spoluprácaJ. LidayKME FEEIT
GaN Monolithic Integrated Circuits (APVV-15-0673)20162019APVV - Všeobecná výzvaA. ŠatkaIEP FEEIT
Gas sensing microsystem on GaAs micromechanical structures (AV/1115/2004)20042007VTPI. HotovýKME FEEIT
Gas Sensors Based on Metal Oxide Semiconductors GASMOS (Tal/Slov)20002002Bilaterálna spolupráca - SR - TalianskoI. HotovýKME FEEIT
Generátor toku IPVT (GTIPVT)20142014-- Iný domáci --M. LackovičIMICT FEEIT
Globally a available natural science experiments as connstituent part of integrated e-learning (1/0332/08)20082010VEGAP. BalloKF FEEIT
GPU výpočty20102010-- Iný domáci --P. ZajacKAIVT FEEIT
Growth and characterization of advanced organic semiconductor structures for application in organic electronic (DAAD 2009)20092010DAADJ. KováčKME FEEIT
Growth of Nanowires for Photovoltaic Application (APVV-0301-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaJ. KováčKME FEEIT
Guľový prieskumný záchranársky robot (2013et008)20142014-- Iný domáci --Ľ. ChovanecIRC FEEIT
Gyroskopické zavesenie kamery (GZK)20142014-- Iný domáci --T. FicoIRC FEEIT
Harnessing Nanonewton Forces for Nanomanipulation and Imaging Using Near-contact Atomic Force Microscopy:NanoNewton (1/4008/07)20072009VEGAP. DieškaKF FEEIT
Heat transfer 2021 (002STU-4/2019)20192021KEGAP. BokesINPE FEEIT
High efficiency energy converter (NNE5-1999-00245 HEEC)200020025. rámcový programM. RužinskýKETG FEEIT
High performant Wide Band Gap Power Electronics for Reliable, energy eFficient drivetrains and Optimization thRough Multi-physics simulation (783174 )20182021H2020: Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL)D. DonovalIEP FEEIT
High temperature characterization, integration and reliability of MEMS pressure sensors based on AlGaN/GaN (2/0150/17)20172019VEGAM. TomáškaIEP FEEIT
High Temperature Microwave Characterization of Advanced Semiconductor Devices (1/0839/12)20122015VEGAM. TomáškaIEP FEEIT
High-speed optical packet switching networks and quality management in the enviroment of backbone optical networks (1/1048/04)20042006VEGAI. KotuliakKTL FEEIT
hodnotenie a prognostika efektívnych fyzikálnych parametrov vybraných kompozitných systémov pre elektrotechnické aplikácie s využitím metodík štatistickej topografie a perkolácie. (1/8304/01)20012003VEGAJ. BielekKF FEEIT
Hodnotenie dlohodobej bezpečnosti hlbinného úložiska prostredníctvom modelu referenčnej biosféry20182018Mladý výskumníkD. FlamíkováINPE FEEIT
Hodnotenie podobnosti a neistôt reaktorov typu VVER (HOPONE)20172017Mladý výskumníkJ. LűleyINPE FEEIT
Hodnotenie radiačného rizika pri demontáži veľkých komponentov, pretavbe rádioaktívnych materiálov z vyraďovania jadrových elektrární a ukladaní vyhoretého jadrového paliva do hlbinného úložiska (HORAR)20152015-- Iný domáci --M. HornáčekINPE FEEIT
Hodnotenie tenkovrstvých štruktúr metódami AES s SIMS (1/8180/01)20012003VEGAJ. LidayKME FEEIT
Holografická technológia a rozšírená realita v online experimentovaní (2018et016)20192019-- Iný domáci --J. MatišákÚAM FEEIT
Hybrid Spintronic Nanostructures Controlled by Spin-Polarized Current (APVV-0173-06)20072010APVVJ. CirákKF FEEIT
Hybridization of particulate and porous inorganic materials by carbon nanotubes (1/0947/16)20162018VEGAM. KadlečíkováIEP FEEIT
Hybridné heteroštruktúry na báze diamantu a ZnO pre využitie v elektronike a fotovoltaike (SK-CZ-2013-0043)20142015Bilaterálna spolupráca - SR - ČeskoM. MartonIEP FEEIT
Hybridný systém riadenia oscilátorov s vysokou frekvenčnou stabilitou a jej vyhodnocovanie pomocou progresívnych metód (HaSRO)20172017Mladý výskumníkT. BagalaIEP FEEIT
Hybridný triangulačno-optický systém prevádzkovej kontroly kvality pneumatík (VMSP-P-0030-09)20092011APVVP. DrahošIRC FEEIT
Hyperfine interactions in Fe-based amorphous and nanocrystalline metallic alloys (1/0033/10)20102011VEGAM. MiglieriniKJFT FEEIT
Characteriaztion and diagnostics of semiconductor structures and devices by special microscopic methods (1/0746/19)20192022VEGAA. ŠatkaIEP FEEIT
Characterisation of photonic integrated circuits for all optical signal processing (AV 4/0121/06)20062008VTPJ. KováčKME FEEIT
CHaracterization of electrical properties of HEMT and MOSHFET transistors on AlGaN(InAlN)/GaN heterostructures supported by 2/3-D MODeling and SIMulation (LPP-0195-09)20092012APVV - Program LPPD. DonovalKME FEEIT
Charakterizácia a modelovanie substrátom riadeného MOS tranzistora prostredníctvom meraní experimentálnych čipov (BAsIC LoV2)20172017Mladý výskumníkM. RakúsIEP FEEIT
Charakterizácia nových materiálov pre vysoko kapacitné batérie (CHARBAT)20152015-- Iný domáci --P. NovákINPE FEEIT
Charakterizácia parazitických parametrov tranzistorov HEMT na báze GaN metódou TDR (PARAHEMT)20152015-- Iný domáci --M. BernátIEP FEEIT
CHARGED PARTICLE NANOTECH (FP6-2003-NMP-NI-3)200520096. rámcový programP. KováčKJFT FEEIT
ICMS - Introduction New and Up - dating Courses of Materials Science (TEMPUS/ CD_JEP-32064-2004)20072008-- Iný medzinárodný --M. MiglieriniKJFT FEEIT
IDEALIST 34 (zatiaľ neudelené)200420066. rámcový programB. WeberKME FEEIT
IDESA - Support of new forms and content of research and education in the field of advanced nanoelectronic devices and ICS (7RP/215180/STU/08)20082008Information and communication technologiesD. DonovalKME FEEIT
III-V Semiconductor Nano - Heterostructures for advanced Opto - Electronic Devices (BMBF/02)20012003Bilaterálna spolupráca - SR - NemeckoJ. KováčBOZaPO TPO Dek Dek FEEIT
III-V Semiconductor Nano - Heterostructures for advanced Opto - Electronic Devices (pokračovanie)20042004Bilaterálna spolupráca - SR - NemeckoJ. KováčKME FEEIT
Implementation of Neural Networks on a Chip and their use by Signal Processing in Bioapplications (1/2046/05)20052007VEGAD. ĎuračkováKME FEEIT
Implementation of on-chip test methods for mixed-signal integrated circuits and systems in nanotechnologies (1/0823/13)20132016VEGAV. StopjakováIEP FEEIT
Implementation of widespread IC design skills in advanced deep submicron Technolgies at European Academia (FP7-ICT-2009-4)2009--Information and communication technologiesV. StopjakováPRVVČ KFEI Dek FEEIT
Improvement of Generation and RAdiation Electromagnetic Waves in MObil and Stationary Radiocommunications Systems (1/9045/02)20022004VEGAI. BalážKRE FEEIT
IMProVET -- Innovative Methodology for Promising VET Areas20112013Leonardo da VinciP. PodhradskýKPEU FEEIT
IMUROSA - Integration of Multimedia Signal Processing Methods into Multimodallnterface and Network Applications (1/0708/13)20132015VEGAG. RozinajIMICT FEEIT
In situ meranie ionizujúcim žiarením indukovaného termomagnetického efektu20162016-- Iný domáci --T. IliťINPE FEEIT
In situ meranie ionizujúcim žiarením indukovaného termomagnetického efektu 2 (InTerMag2)20172017Mladý výskumníkT. IliťINPE FEEIT
Inelastic transport of electrons through nanojuntions with phonons (NeTENaF) (1/0362/10)20102011VEGAM. KonôpkaKF FEEIT
Informačný systém riadenia elektronického diferenciálu malého vozidla (2013et010)20142014-- Iný domáci --M. BugárÚAM FEEIT
Information and Communication Technologies in Life Long Learning (SK/01/B/F/PP-142261)20022003Leonardo da VinciP. PodhradskýKTL FEEIT
Information Dissemination and European Awareness Launch for the IST (IST-1999-14184)200420045. rámcový programB. WeberKME FEEIT
Information processing in distributed environment of intelligent agents. (1/0161/03)20032005VEGAO. GrošekKAIVT FEEIT
Innovation of education in current and interdisciplinary aspects of mulimedia technology (022STU-4/2014)20142016KEGAJ. PúčikIEP FEEIT
Innovation of the curriculum in programme Microelectronics focused on the basic courses of bachelor and master studies with emphasis on micro-, opto- and nanoelectronical technologies (3/4009/06)20062008KEGAO. CsabayKME FEEIT
Innovation Training IT Central Europe (2CE264P1)20102012Európsky sociálny fondM. VeselýKME FEEIT
INNovation TRAINing IT Central Europe (INNOTRAIN IT)20102012Facilitating innovation across Central EuropeM. VeselýKME FEEIT
Innovative and energetic effective organic LED structures integrable in illuminating applications and low resolution displays (APVV-0865-11)20122015APVV - Všeobecná výzvaD. DonovalIEP FEEIT
Innovative communication technologies in metropolitan environement based on oprical and wireless technology with focus on converget architectures (1/4084/07)20072008VEGAI. KotuliakKTL FEEIT
Innovative HRI methods for robots' control in the real environment (1/0065/16)20162018VEGAF. DuchoňIRC FEEIT
Innovative types of gas sensors based on metal oxides (APVV-16-0266)20172020APVV - Všeobecná výzvaI. HotovýIEP FEEIT
INOMET - Inovatívne metody spracovania rnultirnediálnych signálov pre inteligentné systémy a služby (1/0800/16)20162018VEGAG. RozinajIMICT FEEIT
Inovácia a rozšírenie laboratória analýzy nanorozmerných mikroelektronických, optoelektronických a senzorických technológií (6._)20072007-- Iný domáci --D. DonovalFEEIT
Inovácia meracích systémov pri meraní nízkych aktivít pre potreby vyraďovania (IMERA)20192019Mladý výskumníkB. StríbrnskýINPE FEEIT
Inovácia počítačov centrálnej počítačovej učebne, CPU (5d)20072007-- Iný domáci --J. ŠkodaVS FEEIT
Inovácia vzdelávacieho programu v odbore elektronika ,so zameraním na progresívne mikro-, opto-, a nanoelektronické technológie v bakalárskom a inžinierskom štúdiu (3/0053/02)20022005KEGAO. CsabayKME FEEIT
Inovatívne metódy a metodiky pri kombinovanej simlácii v posturogafii (IMMKSP)20142014-- Iný domáci --T. LukáčIEP FEEIT
Inštalácia Langmuirovych architektúr prostredníctvom roll-to-roll systémov (324449-FP7-ALBATROSS-Weis)20132018Initial trainingM. WeisIEP FEEIT
Integrácia a rozvoj nelineárnych a robustných metód riadenia a ich aplikácie na riadenie lietajúcich zariadení (1/0656/09)20092012VEGAM. HubaIRC FEEIT
Integrated Analysis of the Renewable Energy Sources (1/1045/11)20112013VEGAM. Farkas SmitkováKEE FEEIT
Integrated education in nanotechnology and nanoscience (026STU-4/2015)20152017KEGAJ. CirákINPE FEEIT
Inteligentná čistička odpadových vôd20162016-- Iný domáci --M. BehúlIEP FEEIT
Inteligentné komunikačné rozhranie (2003)20032006Štátny programG. RozinajKTL FEEIT
Inteligentné riadenie servisného robota (VSMP-P-0004-09)20092011APVVL. JurišicaIRC FEEIT
Inteligentné systémy riadenia (1/0155/03)20032005VEGAŠ. KozákIRC FEEIT
Inteligentné vnorené systémy (IVS) (1/0822/08)20092010VEGAŠ. KozákIRC FEEIT
Inteligentný modul na detekciu plynov (AV 4/0014/07)20072009VTPI. HotovýKME FEEIT
Intelligent error correction in image information transmission wireless chanels (1/0883/08)20082010VEGAJ. PolecKTL FEEIT
Intelligent mechatronics systems (IMSYS) (1/0819/17)20172019VEGAŠ. KozákÚAM FEEIT
Intelligent navigation of service robot (1/0177/11)20112014VEGAA. VitkoIRC FEEIT
Intelligent Predictive Control Methods for Nonlinear Systems. (IPMANS) (1/3100/06)20062008VEGAI. SekajIRC FEEIT
Intelligent Systems (SUSPP-0007-07)20082008APVVL. JurišicaIRC FEEIT
Interactive forms of support of the technical education in primary and secondary schools (020STU-4/2015)20152017KEGAĽ. StuchlíkováIEP FEEIT
Interactive showroom FINE – Fotonics, Informatics, Nanotechnologies and Electronics (026STU-4/2019)20192021KEGAĽ. StuchlíkováIEP FEEIT
Interaktívny multimediálny projekt výučby fyziky pre technické univerzity SR (3/108003)20032005KEGAP. BalloKF FEEIT
Intergrated Analysis of the Solar Power Plants (APVV-0280-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaF. JaníčekKEE FEEIT
Internet Distance Education Program (IDEP) (6/236/01/13901)20012002Open Society FoundationA. VajdováLSDV FEEIT
Internet of Thnigs for Mechatronic Systems (025STU-4/2017)20172019KEGAK. ŽákováÚAM FEEIT
Investigation of advanced materials and structures for photoelectrochemical applications (1/0651/16 )20162019VEGAM. MikolášekIEP FEEIT
Investigation of ageing the electroinsulating materials for objective determination of durability of selected electrical systems. (APVV-99-011905)20062009APVVJ. LelákKETG FEEIT
Investigation of diamond films deposited on metals,steels and other substrates in a doubla bias-assited hot filament CVD sysytem (1/9044/02 )20022004VEGAJ. JaníkKME FEEIT
Investigation of electrical and magnetic fields of outdoor switchgears in Slovak Republic electricity supply system (APVV-0399-06)20072009APVVA. BeláňKEE FEEIT
Investigation of electrical and optical properties of nanodiamond and diamondlike carbon thin films (CK-CZ-0139-09)20102011Bilaterálna spolupráca - SR - ČeskoM. VeselýKME FEEIT
Investigation of electrophysical and technological issues of MIS structures with ultra-thin insulator layers for a new generation of unipolar devices. (1/3091/06)20062008VEGAL. HarmathaKME FEEIT
Investigation of hexagonal ferrites (Slovensko/Mexico)20032005Bilaterálna spolupráca - SR - MexikoJ. SlámaKTEE FEEIT
Investigation of high-stability oscillators with piezoelectric resonators under simultaneous excitation of multiple modes of vibrations. (1/0055/10)20102011VEGAV. ŠtofanikKRE FEEIT
Investigation of Physical and Electrical Properties of Nanocrystalline Diamond (1/2061/05)20052007VEGAM. VeselýKME FEEIT
Investigation of slovak meteorites (APVV-0516-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaJ. SitekKJFT FEEIT
Investigation of technology, physical and detection performances of X- and gamma ray InP-based detectors (2/4151/04)20042006VEGAV. NečasKJFT FEEIT
Investigation on the propeties of composite materials with microfibre filler for use in electrical insulating system (1/0445/10)20102011VEGAJ. LelákKETG FEEIT
Iónmi bombardované amorfné zlaitiny vyšetrované synchrotrónovým žiarením (NANOSR)20132013-- Iný domáci --T. HatalaINPE FEEIT
IQ Kiosk - Inteligentný terminál (AV 4/0020/07)20072009VTPG. RozinajKTL FEEIT
ITOP (SR 0107.02 - 54/ZA)20042004-- Iný medzinárodný --P. PodhradskýKTL FEEIT
Ivestigation of materials for nuclear facilities in the extreme radiation treatment conditions (1/0129/09)20092011VEGAV. SlugeňKJFT FEEIT
Izotopový výskum meteoritu Košice a podobných chondritov typu H (1/0770/11)20112013VEGAJ. SitekKJFT FEEIT
Key enabling technologies for advanced electronic and optoelectronic applications (SK-PL-18-0068)20192020APVV - Bilaterálna spolupráca Ľ. StuchlíkováIEP FEEIT
Klasifikácia 3D tvárí podľa viacerých parametrov (K3DOMOV)20172017Mladý výskumníkM. ŠpilkaIMICT FEEIT
Knowledge Base for IST competencies. (IST World IST-3-150823)20052007Information society technologies (IST)B. WeberKRE FEEIT
Knowledge-Based Modification of Nanocrystalline Alloys´Surface "Layers (1/1014/04)20042006VEGAM. MiglieriniKJFT FEEIT
Knowlege discovery -- štruktúrovanie rozsiahlych dát s podporou rozhodovania (26240220063)20112013-- Iný domáci --F. LehockiICSM FEEIT
Knowlege Managment Networking (ENEN - II ) (FP6-036414 )20072008Euratom (Nuclear Energy)M. MiglieriniKJFT FEEIT
Kódovanie pre distribuovanú informačnú infraštruktúru typu Cloud (1/0518/13)20132016VEGAP. FarkašIMICT FEEIT
Kolaboratívne výučbové aplikácie v zmiešanej realite pre mechatroniku (2017vs022)20182018-- Iný domáci --E. KučeraÚAM FEEIT
Kombinovaná výučba v nanotechnologických a matriálových vedách (3/6371/08)20082010KEGAP. BalloKF FEEIT
Kombinovaný rastrovací tranzientový mikroskop (2/0063/11)20112013VEGAJ. HribikKRE FEEIT
Kompenzácia časových oneskorení v nelineárnych systémoch riadenia (KČOVNSR)20122013-- Iný domáci --P. ŤapákIRC FEEIT
Kompetenčné centrum inteligentných technológií pre elektronizáciu a informatizáciu systémov a služieb (26240220072)20112013-- Iný domáci --G. JuhásDek FEEIT
Kompetenčné centrum pre nové materiály, pokročilé technológie a eneregetiku (26240220073)20112014-- Iný domáci --J. KubicaIPAEE FEEIT
Kompozity na báze uhlíkových nanorúrok a vláknitých alebo mikropórovitých uhlíkových materiálov (1/0532/19)20192022VEGAM. KadlečíkováIEP FEEIT
koncepcia a metodika vzdelávania učiteľov odborných predmetov na stredných školách. (54/2001)20012003KEGAJ. PolecKTL FEEIT
Konjuktívne agregačné operátory (1/3012/06)20062008VEGAP. VolaufKM FEEIT
Kontrola kvality výrobných procesov s podporou rozšírenej reality v Industry 4.0 (KVPRI)20192019Mladý výskumníkO. HaffnerÚAM FEEIT
Konvergované technológie pre komunikačné siete novej generácie (NGN) (AV 4/0019/07)20072009VTPP. PodhradskýKTL FEEIT
Konverzia energie pre energeticky-autonómne systémy integrované na čipe (1/0905/17)20172020VEGAV. StopjakováIEP FEEIT
KOPEC - Investigation of metal contacts on diamond and DLC thin films by optical and electrical measurements in order to futher semiconductor application (ČR/SR/STU/ČAV/08 )20082008MVTSM. VeselýKME FEEIT
Kritické mriežky20112012-- Iný domáci --M. SýsICSM FEEIT
Laboratórium pre výučbu a vývoj OpenSource projektov (032STU-04/2011)20112013KEGAM. ŽalmanIRC FEEIT
Laserový opto-komunikačný systém -- "Laser Light Line" (L3)20152015-- Iný domáci --M. HanicIEP FEEIT
Lietajúce zariadenie s jedným stupňom voľnosti20162016-- Iný domáci --P. BalkoÚAM FEEIT
Light Emitting Diodes Manufactured from the New Gallium Phosphide Grown by Vertical Gradient Freeze Method (VGF GAP-LED S)20022004User-friendly information society (IST)J. KováčKME FEEIT
Light Emitting Diodes Manufactured from the New Gallium Phosphide Grown by Vertical Gradient Freeze Method (VGF GAP-LED S -pokračovanie)20022005User-friendly information society (IST)J. KováčKME FEEIT
Local structure and magnetic behaviour of advanced multiphase alloys under extreme conditions (1/0182/16)20162019VEGAM. MiglieriniINPE FEEIT
Localization (2/6069/26)20082008VEGAP. MarkošKF FEEIT
Magnetic ? structural processes in nano-and microcrystalline states materials prepared from amorphous precursors. (1/3189/06)20062008VEGAJ. SitekKJFT FEEIT
Magnetic Microstructure of Nanocrystalline Alloys (FR/SR)20042006Bilaterálna spolupráca - SR - FrancúzskoM. MiglieriniKJFT FEEIT
Magneto ? stuctural properties of matallic materials, development of new analysis methods with respect to the applications non destructive diagnostics. (1/3116/06)20062008VEGAJ. BydžovskýKTEE FEEIT
Magneto-elastické a magneto-štrukturálne vlastnosti materiálov a ich využitie v senzorovej technike a nedeštruktívnej diagnostike (1/0143/03)20032005VEGAJ. BydžovskýKTEE FEEIT
Mapovanie a vytváranie objektov pre aplikácie virtuálnej reality v čistých, medicínskych a nemocničných priestoroch (MAVOVR)20192019Mladý výskumníkM. HincaIEP FEEIT
Maschines for extremely fast cutting of Materials. (APVV-99-022604)20052006APVVM. ŽalmanIRC FEEIT
Matematické modely kvantových štruktúr a neurčitosti (2/0032/09)20102011VEGAZ. RiečanováKM FEEIT
Materials and components for protection of environment (ZČU-OZP)20062011Bilaterálna spoluprácaV. TvarožekKME FEEIT
Materials and material structures for photovoltaic cells and modules (1/0443/10)20102011VEGAV. ŠályKETG FEEIT
Materials of alternative nuclear fuel cycles and decommissioned nuclear power plants (1/0685/09)20092012VEGAV. NečasKJFT FEEIT
Mathematics on-line - dynamical web calcularor for technical universities (3/4191/06)20062008KEGAĽ. MarkoKM FEEIT
MATNET - Vybudovanie výskumno-vývojovej a inovačnej siete pre oblasť materiálov a technológií ich spájania (13120200076)20062008Európsky sociálny fondJ. LelákKETG FEEIT
MEACTOS - Mitigating Environmentally Assissted Cracking Through Optimisation of Surface Condition (755151)20172020H2020: Excellence: European Research Council (ERC)V. SlugeňINPE FEEIT
Measuring and diagnostics of low level ECG signal with non-invasive method. (AV 4/0123/06)20062008VTPG. RozinajKTL FEEIT
Measuring, communication and information systems for monitoring of cardiovascular risk in hypertesion patients (APVV-0513-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaF. LehockiKAIVT FEEIT
MedAustron / FOTEC (FOTEC-BIL.)20022005Dohoda STUM. PavlovičBOZaPO TPO Dek Dek FEEIT
Mechanical properties of foam composite materials. (1/3213/06)20062006VEGAB. HučkoKMech FEEIT
Mechanism of Atomic Resolution of the Atomic Force Microscopy (Jap/Slov/2)19982002SR - JaponskoI. ŠtichKF FEEIT
MEMS sensors based on nanostructured thin films for gas detection and determination of heavy metals (1/1106/12)20122015VEGAI. HotovýIEP FEEIT
MEMS structures based on load cell (APVV-14-0076)20152019APVV - Všeobecná výzvaR. HarťanskýIEE FEEIT
Merací systém pre spojkové obloženia (VMSP-P-0155-09)20092010APVVM. ŽalmanIRC FEEIT
Merania krútiaceho momentu bezkontaktnou detekciou deformácie pružného člena (MKMBDDPC)20172017Mladý výskumníkJ. JakubecÚAM FEEIT
Meranie ergonómie pracoviska pre Industry 4.020182018Mladý výskumníkO. HaffnerÚAM FEEIT
MERTECH - Výchova doktorandov a odborných pracovníkov pre výskum, vývoj, inovácie a aplikácie v oblasti merania a meracej techniky (13120200032)20052008Európsky sociálny fondV. SmieškoKMer FEEIT
Metal oxide nanostructured arrays for gas sensing (DAAD/2011/19T4)20112012Program des Projektbezogenen Personeustauschs /PPP/I. HotovýKME FEEIT
Metal-insulator-metal structures for nanoscale DRAM memories (APVV-0133-07)20082011APVVL. HarmathaKME FEEIT
Metal-oxide-metal structures for resistive based nanoscale memory cells (APVV-0509-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaL. HarmathaKME FEEIT
Methods and Algorithms for Computer Simulation of High-Frequency Electromagnetic Fields (1/1056/04)20042006VEGAĽ. ŠumichrastKTEE FEEIT
Methods for intelligent control of unmanned aerial systems for inspection in industrial environments (1/0752/17)20172019VEGAA. BabinecIRC FEEIT
Methods of selected electromagnetic compatibility (EMC) tests validation (1/0963/12)20122014VEGAV. SmieškoIEE FEEIT
Methods of selected electromagnetic compatibility (EMC) tests validation (1/0431/15)20152018VEGAV. SmieškoIEE FEEIT
Metódy biometrického rozpoznávania tvárí a dúhoviek (MoBiFaIR)20142014-- Iný domáci --V. JirkaICSM FEEIT
Metódy tvorby kontextovej analýzy textu (METKAT)20132013-- Iný domáci --J. TóthIMICT FEEIT
Metódy znižovania fázového šumu miniatúrnych atómových etalónov frekvencie20162016-- Iný domáci --A. FibichIEP FEEIT
Micro- Nanosystems European Network, purswing the integration of NMS and ACC in ERA. (MINOS EURONET IST-3-015704)200520086. rámcový programB. WeberKRE FEEIT
Micromachined metal oxide gas microsensors (Slov/Tal)20032005Bilaterálna spolupráca - SR - TalianskoI. HotovýKME FEEIT
Micromachinet GAS Sensing microsystemy (Slov/Tal-B-hot)20062008MVTSI. HotovýKME FEEIT
Microstructural Charakterization of FE-CR alloys: Stimulation, Positron Annihilation and Mosstbauer Spectroscopy studies (CSA)200620086. rámcový programV. SlugeňKJFT FEEIT
Microteaching (2004-146157)20042007Leonardo da VinciM. VeselýKME FEEIT
Microwave Monolitic Integrated Transmitted Power Sensors and Their Industrial and Metrological Applications (NATO SfP projekt č. SfP-974172)20032004NATOJ. KováčKME FEEIT
Mikrosenzory plynov založené na polovodivých kovových oxidoch a mokromechanických štruktúrach (1/0170/03)20032005VEGAI. HotovýKME FEEIT
Mini - portable meteorological radar - MMR (APVV-99-P05005)20052007APVVŠ. KozákIRC FEEIT
MLbiomedia - pokročilé metódy strojového učenia na návrh biometrických a medicínskych diagnostických systémov (1/0867/17)20172020VEGAM. OravecICSM FEEIT
Mobility project between higher education institutions (NIL SK06-II-01-004)20152016-- Iný medzinárodný --M. HubaÚAM FEEIT
Modeling and control of distributed processes on the base of multi-ggents systems. (2/4148/04)20042006VEGAJ. FogelKAIVT FEEIT
Modeling and simulation of multiphysical fields in the single and multilayered parts and stuctures made of functionally graded material. (1/0093/10)20102011VEGAJ. MurínKMech FEEIT
Modeling, control and simulation of distributed manufacturing systems. (APVT-51-011602)20022005APVVŠ. KozákIRC FEEIT
Modeling of qualitative parameters in IMS networks (1/0462/17)20172019VEGAI. BaroňákIMICT FEEIT
Modelling and diagnostics of quantum-coupled structures (1/0712/12)20122015VEGAJ. RackoIEP FEEIT
Modelling and experimental research of piezoelectric smart structures (1/0081/18)20182021VEGAV. KutišÚAM FEEIT
Modelling and simulation of electrical properties of structures based on wide band gap semiconductors (1/0601/10)20102011VEGAJ. RackoKME FEEIT
Modelling of thermohydraulic and stress conditions in selected components of NPP with pressurized water rea (1/0228/14)20142016VEGAV. KutišÚAM FEEIT
Modelling of traffic parameters in NGN telecommunication systems and networks (1/0565/09)20092011VEGAI. BaroňákKTL FEEIT
Modelling of uncertainty, quantum structures, states, fuzzy relations and evaluators with applications in the probability theory (1/0297/11)20112014VEGAZ. RiečanováKM FEEIT
Modelovanie prevádzky a prevádzkových parametrov v IPTV sieťach (MPPPIS)20132013-- Iný domáci --S. KlučikIMICT FEEIT
Modelovanie prevádzky v NGN sieťach (MPNS)20122013-- Iný domáci --E. ChromýIMICT FEEIT
Models, Solutions, Methods and Tools for Energy - Aware Design (120214-ENIAC-END-Donoval)20102013Joint Technology Initiatives (ENIAC)D. DonovalIEP FEEIT
Modern amorphous and polycrystalline functional materials for sensors and actuators. (APVV-16-0079)20172021APVV - Všeobecná výzvaM. MiglieriniINPE FEEIT
Modern method of technical diagnostics. (1/3099/06)20062008VEGAR. RavasKMer FEEIT
Modern methods for network control systems (1/2256/12)20122015VEGAJ. MurgašIRC FEEIT
Modern network control system for demanding industrial applications (APVV-99-045805)20062009APVVP. HubinskýIRC FEEIT
Moderné metódy diagnostiky (1/0159/03)20032005VEGAR. RavasKMer FEEIT
Moderné metódy riadenia systémov (1/0158/03)20032005VEGAV. VeselýIRC FEEIT
Moderné systémy číslicového spracovania (AV 4/0012/07)20072009VTPP. FuchsKRE FEEIT
Moderné technológie, metódy a prostriedky pre skvalitnenie vzdelávanie. (266/2000)20002003KEGAV. NečasKJFT FEEIT
Modified metal oxide thin film structures for gas microsensors (Gr/SR/FEI STU/08)20082008MVTSI. HotovýKME FEEIT
Modulárny rečový syntetizátor a HMM syntéza20162016-- Iný domáci --I. DrozdIMICT FEEIT
Modulárny system pohonu pre mobilnú robotiku s BLDC elektromotorom (MRP-BLDC)20142014-- Iný domáci --J. RodinaIRC FEEIT
Modulárny systém pre zdielanie vzdialene riadených experimetov (MoSt4Exp)20172017Mladý výskumníkM. RábekÚAM FEEIT
Modulárny zobrazovací systém trg žiarenia s využitím detektorov na báze polovodičovej zlúčeniny GaAs (2/9015/21)20042004VTPV. NečasKJFT FEEIT
Monitoring a rozvoj spôsobilostí vedeckej práce u študentov lekárskych a biomedicínskych odborov vysokých škôl (037UK-4/2016)20162018KEGAE. CocherováIEP FEEIT
Monitoring analýza psychofyziologických korelátov, ako ukazovateľov emocionálnych stavov a osobnostných premenných (1/1110/12)20122015VEGAJ. KováčIEP FEEIT
Monitorovanie rádioaktivity objektov s veľkým objemom (1/0276/03)20032005VEGAŠ. KrnáčKJFT FEEIT
Monolithic Integration of Depletion- and Enhancement-mode InAIN/GaN HFET Transistors (APVV-0367-11)20122015APVV - Všeobecná výzvaA. ŠatkaIEP FEEIT
Monolithic intergrated gas sensing microsystem based on GaAs microstructures. (APVT-20-021004)20052007APVVI. HotovýKME FEEIT
Monolitically integrated circuits based on GaAs (GaN) with passive superconducting filters for millimeter wave band. (APVV-51-040605)20062009APVVM. TomáškaKME FEEIT
Morfológia nanoštrukturovaných tenkých vrstiev pre povrchovo zosilnenú Ramanovu spektroskopiu (MORTEV)20122013-- Iný domáci --Ľ. VančoIEP FEEIT
MORGaN - " Materials for Robust Gallium Nitride" (FP7-NMP-2007-LARGE-1)20082010Nanosciences, nanotechnologies, materials and new production technologiesJ. KováčKME FEEIT
Multifunktional detector arrays based on micromechanical structures (APVV-0199-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaI. HotovýKME FEEIT
Multimedia as auxiliary tool in teaching of electrical engineering (PL-0119-01/02)20012003CEEPUSĽ. KlugKESP FEEIT
Multimedia Information and Communication Technolologies" Study Programme in English (047STU-4/2013)20132015KEGAG. RozinajIMICT FEEIT
Multimedia services and applications in the environment of the new generation of converget of network architecture (1/0720/09)20092011VEGAP. PodhradskýKTL FEEIT
Multimedial education in mechatronics (030STU-4/2015)20152017KEGAD. RosinováÚAM FEEIT
Multimediálne študijné materiály pre bakalárske (3/0057/02)20022004KEGAM. HubaKASR IRC FEEIT
Multimode piezoelectric resonators and sensors (1/0664/14)20142017VEGAV. ŠtofanikIEP FEEIT
Multiphysical modeling, simulation and measurement of sensors and actuators made of the functionally graded and multifunctional material (1/0102)20182020VEGAJ. MurínÚAM FEEIT
Nanocomposite thin films - properties and applications in sensorics (2/0165/13)20132016VEGAR. DurnýINPE FEEIT
Nanocomposites and nanostructures based on carbon for special aplications (1/0601/13)20132015VEGAM. KadlečíkováIEP FEEIT
Nanocrystaline thin film structures for sensorics and microsystem (10/2006)20072008DAADI. HotovýKME FEEIT
Nanocrystalline complexes of iron in biological tissues (1/0220/12)20122015VEGAM. MiglieriniINPE FEEIT
Nanocrystalline diamond doping mechanism investigation (1/0857/08)20082010VEGAR. RedhammerKME FEEIT
Nanocrystalline thin film structures for sensorics and microsystem technology. (1/3095/06)20062008VEGAI. HotovýKME FEEIT
Nanodimensional Structures on III-V Semiconductors for Advanced Optoelectronic Devices (MLC/BMBF01)20002003Bilaterálna spolupráca - SR - NemeckoF. UherekKME FEEIT
Nanoelektronika pre mobilné systémy asistovaného života (120228-ENIAC-MAS-Stopjakova)20102013Joint Technology Initiatives (ENIAC)V. StopjakováKME FEEIT
Nanoforce: Force controlled analysis and manufacture at the atomic scale (APVT-20-021504)20052007APVVI. ŠtichKF FEEIT
Nanokryštalické diamantové vrstvy pre elektrochemické aplikácie20112012-- Iný domáci --M. VojsIEP FEEIT
NanoPhD - Nanotechnológie pre mladých vedeckých pracovníkov a PhD. študentov (13120200019)20042007Európsky sociálny fondI. ŠtichKF FEEIT
Nanoscale multilayer systems for electronics and senzorics - technology, simulation, diagnostics (Nem/SR/Ilm/STU/08)20082008MVTSJ. LidayKME FEEIT
Nanostructured active materials for gas detection and determination of heavy metals (DAAD)20162017Program des Projektbezogenen Personeustauschs /PPP/I. HotovýIEP FEEIT
Nanostructured Materials for Advanced Technological Applications (DAAD/2011/19T5)20112012Program des Projektbezogenen Personeustauschs /PPP/M. VeselýKME FEEIT
Nanostructured mixing metal oxides for MEMS gas sensors (SK-IT-0030-08)20092011Bilaterálna spolupráca - SR - TalianskoI. HotovýKME FEEIT
Nanostructured thin films and innovative technologies for MEMS sensors of gases and heavy metals (1/0828/16)20162019VEGAI. HotovýIEP FEEIT
Nanostructured thin films and interfaces for photovoltaic cells and microsensors (1/0459/12)20122015VEGAV. TvarožekIEP FEEIT
Nanostructures and devices for integrated photonics (APVV-0424-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaJ. JakabovičKME FEEIT
Nanostructures for development of biosensors (APVV-0362-07)20082011APVVJ. CirákKF FEEIT
Nanostructures thin film systems for MEMS sensor applications (1/0553/09)20092011VEGAI. HotovýKME FEEIT
NANOSYS - Centre of education and research of nanotechnology for expansion of IC and microsystems applications (13120200040)20052008Európsky sociálny fondV. StopjakováKME FEEIT
Nanotechnologies ? Synthesis of Carbon nanotubes and nanocomposites on natural catalysts (1/0746/09)20092011VEGAM. KadlečíkováKME FEEIT
Nanotechnology preparation of a MIS photoelectrode with metallic oxides for systems for production of solar fuels (APVV-17-0169)20182021APVV - Všeobecná výzvaM. MikolášekIEP FEEIT
NANOTIP-Tip-induced SPM processes: Imaging and nanomanipulation (APVV-0207-11)20122015APVV - Všeobecná výzvaP. BokesINPE FEEIT
Národné centrum pre výskum a aplikácie obnoviteľných zdrojov energie20092011-- Iný domáci --F. JaníčekFEEIT
Navigácia a riadenie autonómneho lietajúceho paracoptera (NARALP)20122013-- Iný domáci --T. HubaIRC FEEIT
Návrh a príprava nového medzioborového učebného predmetu Inteligentné budovy (IB) (3/5179/07)20072009KEGAI. HantuchIRC FEEIT
Návrh a príprava nového študijného predmetu Obvody a systémy presného času a frekvencie a inovácia predmetu Rádionavigačné systémy (3/7411/09)20092011KEGAV. ŠtofanikKRE FEEIT
Návrh a realizácia MEMS štruktúry na meranie síl (F MEMS)20122013-- Iný domáci --L. MaršálkaIEE FEEIT
Návrh a realizácia senzora pre meranie síl (NRSS)20142014-- Iný domáci --L. MaršálkaIEE FEEIT
Návrh a výroba flexibilných organických poľom riadených tranzistorov20182018Mladý výskumníkM. MičjanIEP FEEIT
Návrh experimentálneho zariadenia pre meranie emitancie neutrónového zdroja (NEZ – MEN)20152015-- Iný domáci --B. VrbanINPE FEEIT
Návrh integrovanej štruktúry študijných plánov nového medziodborového študijného programu "Techniky zachovania pamiatok" (3/118803)20032005KEGAA. SmolaKEE FEEIT
Návrh mechatronického systému pohonu s vektorovaním točivého momentu hnaných kolies (MESPOSVTOM)20142014-- Iný domáci --M. BugárÚAM FEEIT
Návrh metodiky využívania nástrojov 3D modelovania a virtuálnej reality v podmienkach výučby v špecializovaných laboratóriách (3/7307/09)20092011KEGAL. JurišicaIRC FEEIT
Navrh modifikovanych regulatorov pre riadenie nelinearnych systemov hydroelektrarni (SK-BUL-0005-06 (MODCONT))20072008Bilaterálna spolupráca - SR - BulharskoM. HubaIRC FEEIT
Návrh multimodálneho biometrického systému (NaMuBiSy)20152015-- Iný domáci --D. SopiakICSM FEEIT
Návrh, simulácie a realizácie progresívnych fotonických štruktúr pre OLED (FOTOSTRUCT)20142014-- Iný domáci --A. KuzmaIEP FEEIT
Návrh simulácie fotonických štruktúr (FOTOSIM)20122013-- Iný domáci --A. KuzmaIEP FEEIT
Návrh systému automatizovaného monitorovania pacientov na báze progresívnych systémov IoT (AMPI)20192019Mladý výskumníkJ. ŠubjakIEP FEEIT
Návrh, výskum a príprava moderných elektronických systémov implementovaných v zdravotníckych zariadeniach pre zlepšenie kvality života (VMSP-P-0127-09)20092011APVVD. DonovalKME FEEIT
Neriadené podmienky a biometrické rozpoznávanie ľudskej tváre (NerBioT)20132013-- Iný domáci --M. FéderICSM FEEIT
Network of Excellence in Wireless Applications and Technology (IST-2001-37944-5FP)20042005User-friendly information society (IST)P. FarkašPO Dek Dek FEEIT
Network of virtual laboratories for real systems control (3/3121/05)20052007KEGAM. HubaKASR IRC FEEIT
Networked Labs for Training in Sciences and Technologies for Information and Communication (688503)20162019H2020: LEIT: Information and Communication TechnologiesG. RozinajIMICT FEEIT
Neutrické výpočty aktívnej zóny demonštačnej jednotky ALLEGRO (GoALL)20122013-- Iný domáci --B. VrbanINPE FEEIT
Neutron detectoprs: technology of Preparation, Study of Electrical and Detection properties (2/7170/27)20072009VEGAV. NečasKJFT FEEIT
Neutronic analysess of gas cooled fast reactor (APVV-0123-12)20132017APVV - Všeobecná výzvaJ. HaščíkINPE FEEIT
New architecture of neurochips and their apllication as the neuroimplants (1/0693/08)20082010VEGAD. ĎuračkováKME FEEIT
New design approaches for VLSI implementations of neurochips and their use for signal processing in bioapplications and neuroimplants (1/0987/12)20122015VEGAD. ĎuračkováIEP FEEIT
New generation of interface for service robots teleoperatoric control (APVV-14-0894)20152018APVV - Všeobecná výzvaF. DuchoňIRC FEEIT
New challenges for physics education at technical universities (031STU-4/2013)20132015KEGAP. BokesINPE FEEIT
New methods for characterization of semiconductor nanostructures. (2004)20042005Bilaterálna spoluprácaR. SrnánekKME FEEIT
New methods of complex power systems control. (APVV-20-023505)20062009APVVF. JaníčekDek FEEIT
New methods of education for flexible manufacturing systems (3/2041/04)20042006KEGAL. JurišicaIRC FEEIT
New methods to improve the safety of the nuclear fuel cycle (APVV-16-0288)20172021APVV - Všeobecná výzvaV. NečasINPE FEEIT
New semiconductor detectors of neutrons (APVV-0321-11)20122015APVV - Všeobecná výzvaA. ŠagátováINPE FEEIT
New stable and structurally arranged and optically active organic photoelectric materials (1/0501/15)20152015VEGAJ. CirákINPE FEEIT
Next Generation Hybrid Broadcast Broadband (FP7-ICT-2011-287848)20112014Information and communication technologiesP. PodhradskýPRVVČ KFEI Dek FEEIT
Next Generation Hybrid Broadcast Broadband (287848)20112014Information and communication technologiesP. PodhradskýKPEU FEEIT
NGN Multimédia, multimediálne ICT technológie, sieťové platformy, multimediálne služby a sieťova bezpečnosť (13120110126)20062008Európsky sociálny fondP. PodhradskýKTL FEEIT
Nickel Effect in Radiation Embrittlement of Reactor Pressure Vessel Steels Studied by MS and PAS (IAEA/SLR 11120)20002002Bilaterálna spolupráca - SR - RakúskoJ. LipkaKJFT FEEIT
Nickel Oxide Thin Films for Gas Sensors (N/S-BIL.)20022004Bilaterálna spolupráca - SR - NemeckoI. HotovýKME FEEIT
NiO baed thin films with Pt surface modification for gas detection (A/S)20042006Bilaterálna spolupráca - SR - Veľká BritániaI. HotovýKME FEEIT
Non-destructive testing of reactor pressure vessel steels (IAEA/SLR 10994)20002002Bilaterálna spolupráca - SR - RakúskoV. SlugeňKF FEEIT
Non-linear Processing of Multimedia and Biomedical Signals in Telecommunications. (1/3110/06)20062008VEGAG. RozinajKTL FEEIT
Nové algoritmy na rozpoznávanie gest (NARGES)20132013-- Iný domáci --I. MinárikIMICT FEEIT
Nové diagnostické metódy zisťovania stavu PVC káblov (AV/803/2002)20022002VTPJ. LelákKETG FEEIT
Nové metódy číslicového spracovania deterministických a nedeterministických signálov generovaných zdrojmi obrazových signálov a zdrojmi biosignálov s priamou aplikáciou v moderných systémoch číslicového spracovania a vizualizácie. (1/0144/03)20032005VEGAP. KullaKRE FEEIT
Nové metódy na rozoznávanie tváre v 3D20162016-- Iný domáci --M. ŠpilkaIMICT FEEIT
Nové technológie vo výučbe predmetov z oblasti riadenia elektrotechnických a mechatronických systémov (006-005TUKE-4/2010)20102011KEGAI. BélaiIRC FEEIT
Nové translačné a samoopravné kódy a iné digitálne techniky pre telekomunikačné siete a pamäťové systémy (1/0148/03)20032005VEGAP. FarkašKTL FEEIT
Novel materials,Technologies and metodologies of their assesment for electronics and sensorics (Nem/Slov/1/DAAD)19982007Bilaterálna spolupráca - SR - NemeckoJ. LidayKME FEEIT
Novel metallization structures for ohmic contacts on p-GaN and analysis of their by spectroscopical methods (1/1054/04)20042006VEGAJ. LidayKME FEEIT
Novel Scanning Probe Microscopy and Spectroscopy Techniques for Nanostructure Analysis (APVT?51?013904)20052007APVVR. DurnýKF FEEIT
Novel surface modified thin films for gas microsensors on GaAs. (2005)20052006Program des Projektbezogenen Personeustauschs /PPP/I. HotovýKME FEEIT
Novel trends in preparation of ohmic contacts to p-GaN (1/1197/12)20122015VEGAJ. LidayIEP FEEIT
Nuclear European Platform of Training and University Organisation - NEPTUNO (FI6O-CT-2003-508849)200420066. rámcový programM. MiglieriniKJFT FEEIT
Nukleácia a rast diamantových vrstiev (003)20042005Bilaterálna spolupráca - SR - ČeskoJ. JaníkKME FEEIT
NULIFE - Safety and material analyses of feed water pipelines of VVER - 440 steam generators (ENEL Nr. 1400007989)200820096. rámcový programJ. LipkaKJFT FEEIT
Numerical and experimental analyses of non-uniform torsion of beam constructions (SK-AT-0001-12)20132014Bilaterálna spolupráca - SR - RakúskoJ. MurínIPAEE FEEIT
Numerické modelovanie šírenia vĺn v periodických štruktúrach (NUMOPE)20122013-- Iný domáci --G. KajtárINPE FEEIT
Ohmic Contacts on p-type Gallium Nitride, Quantitative Aspects of AES of Group IIINitrides and of Their Alloys (1/4079/07)20072009VEGAJ. LidayKME FEEIT
Online Distance Learning Module in European Agrarian Law(ADLER) (SK/01/B/P/PP-142243,)20022004Leonardo da VinciM. VeselýKME FEEIT
On-line laboratórium pre študentský výskum v oblasti evolučných algoritmov (2012et004)20132013-- Iný domáci --I. SekajIRC FEEIT
Online laboratory for teaching automation control subjects (032STU-4/2013)20132015KEGAK. ŽákováÚAM FEEIT
Optical Fiber Sensors and their Applications (1/0617/09)20092011VEGAJ. JasenekKTEE FEEIT
Optical polarization reflectometry and fiber optic senzors. (1/3097/06)20062008VEGAJ. JasenekKTEE FEEIT
Optické vláknové senzorické systémy na báze OTDR (1/0165/03)20032005VEGAJ. JasenekKTEE FEEIT
Optické vláknové senzory s dlhou Braggovou mriežkou na báze OFDR (OVS)20172017Mladý výskumníkN. KaplanIEE FEEIT
Optimal SIC substRates for Integrated Microwave and Power CircuitS (662322 - ECSEL - RIA)20152018H2020: Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL)J. KováčIEP FEEIT
Optimalizácia alokácie zdrojov v IPVT systémoch (OAZIY)20152015-- Iný domáci --L. KočkovičIMICT FEEIT
Optimalizácia LTS pravidiel fonetického prepisu textu (OPTLTS)20132013-- Iný domáci --M. VasekIMICT FEEIT
Optimalizácia multimediálnej prevádzky v sieťach NGN (AV 4/0015/07)20072009VTPI. BaroňákKTL FEEIT
Optimalizácia vinutí diskových motorov pre pohon elektromobilov20102010-- Iný domáci --M. UhríkKESP FEEIT
Optimalizácia výroby a spotreby elektrickej energie v elektrizačnej sústave (AV/820/2002)20022002VTPF. JaníčekKEE FEEIT
Optimalizovanie šumových vlastností dvojmódových oscilátorov (LiNDOX)20172017Mladý výskumníkA. FibichIEP FEEIT
Optimalizovanie využitia prostriedkov sietí MPLS (OVPMS)20152015-- Iný domáci --M. PištekIMICT FEEIT
Optimisation of Control for high dynamic complex Mechatronical Systems especially Robots. (2004)20042007Bilaterálna spoluprácaP. HubinskýKASR IRC FEEIT
Optimization of silane cross-linking process for cables insulation (APVV-0097-11)20122015APVV - Všeobecná výzvaJ. LelákIPAEE FEEIT
Optimization of the mechatronic systems control (1/0690/09)20092012VEGAL. JurišicaIRC FEEIT
Optimization of the technology of semiconductor structures by progressive diagnostics methods. (1/3111/06)20062008VEGAR. SrnánekKME FEEIT
Optimized contacts for blue light emitting diodes (Rak/Slov/FEI/04)20042008Bilaterálna spolupráca - SR - RakúskoJ. LidayKME FEEIT
Optimized ohmic contacts to p-GaN, contribution to quantitative Auger analysis of group III nitrides (1/0779/10)20102011VEGAJ. LidayKME FEEIT
Opto-electrical diagnostics of alternative semiconductor materials and structures for photovoltaic applications (1/0668/17)20172020VEGAĽ. StuchlíkováIEP FEEIT
Optoelektornické prvky a analýza ich parametrov v laboratórnych podmienkach20162016-- Iný domáci --R. SzobolovszkýIEP FEEIT
Organic semiconductor devices characterization and technology development. (1/0851/11)20112014VEGAJ. JakabovičKME FEEIT
Organické integrované obvody využívajúce pokročilé OFET prvky20182018Mladý výskumníkM. NovotaIEP FEEIT
Organické materiály pre fotovoltaiku a senzoriku (2/0093/10)20102012VEGAR. DurnýKF FEEIT
Ovládanie a diagnostika IoT zariadení pomocou zmiešanej reality (ODIZPZR)20192019Mladý výskumníkE. StarkÚAM FEEIT
PaaS pre podporu riadenia v reálnom čase v on-line laboratóriách (RRČ-PaaS)20142014-- Iný domáci --Z. JaníkÚAM FEEIT
Paralene thin Film Preparation and Aplication in Electronic Devices. (49s5)20052006MVTSJ. KováčKME FEEIT
Partner Search Support for Participants in IST Priority by European Network of NCP for IST under the 6th Framework Program (IDEALIST34, IST-2-511355)200420066. rámcový programB. WeberKME FEEIT
Patterning and nanostructuring of diamond and DLC films for electronic applications (1/1103/11)20112013VEGAR. RedhammerKME FEEIT
Personalized and Portable monitoring of Bio vital parameters in Real –time-PPBR20162017Program des Projektbezogenen Personeustauschs /PPP/F. LehockiIRC FEEIT
Perspective thin films and structures for electronic applications. (2/5130/25)20052007VEGAS. StančekKJFT FEEIT
Perspektívne optoelektronické štruktúry a prvky na báze polovodičových zlúčenín A3 B5 a organických polovodičov pre informačné technológie (1/0152/03)20032005VEGAJ. KováčKME FEEIT
Photonic nanostructures prepared by 3D laser lithography for biosensing applications (APVV-16-0129)20172020APVV - Všeobecná výzvaF. UherekIEP FEEIT
Photonics structures for integrated optoelectronics (APVV-0395-12)20132016APVV - Všeobecná výzvaF. UherekIEP FEEIT
Photovoltaic renewable energy sources-solar cells,modules and systems (1/0164/03)20032005VEGAM. RužinskýKETG FEEIT
Photovoltaic structures for solar cells, modules and systems (1/4080/07)20072009VEGAM. RužinskýKETG FEEIT
Pixelové senzory rtg. a gama žiarenia pre použitie najmä v digitálnej rádiografii (2/0062/13)20132015VEGAV. NečasINPE FEEIT
Platforma pre výskum multiagentových systémov mobilných robotov (MMRP)20172017Mladý výskumníkP. BeňoIRC FEEIT
Platoon modeling and control for mixed autonomous and conventional vehicles: a laboratory experimental analysis (SK-IL-RD-18-0008)20182020APVV - Bilaterálna spolupráca M. HubaÚAM FEEIT
Počítačom riadený modulárny laserový zdroj pre špeciálne optické meracie metódy (PR LAD)20122013-- Iný domáci --B. KorenkoIEE FEEIT
Podmienené uvoľnovanie materiálov z vyraďovania jadrových zariadení (Req-00074-0001)20092012-- Iný domáci --V. NečasKJFT FEEIT
Podpora budovania Centra excelentnosti pre Smart technológie, systémy a služby - SMART (26240120005)20092011-- Iný domáci --F. LehockiICSM FEEIT
Podpora budovania Centra excelentnosti pre Smart technológie, systémy a služby II - SMART II (26240120029)20102012-- Iný domáci --F. LehockiICSM FEEIT
Podpora modelovania a simulácii spolupráce moderných hybridných eneregetických zdrojov v mechatronických systémoch20102010-- Iný domáci --V. StaňákKMech FEEIT
Podpora riadenia v reálnom čase vo vzdialených laboratóriách (RRČ-VL)20132013-- Iný domáci --Z. JaníkIRC FEEIT
Podpora technického návrhu a stavby vozidla s elektrickým pohonom na FEI STU20112012-- Iný domáci --J. MatejIPAEE FEEIT
Podpora výchovy technickej inteligencie a formovanie manažérskych návykov a podnikateľských zručností poslucháčov FEI a FIIT STU (3/7413/09)20092011KEGAM. ŽiškaKME FEEIT
Podpora výskumu a transferu technológií v oblasti decentralizovaných zdrojov energie na STU s využitím dostupnej biomasy (26240220016)20092011-- Iný domáci --M. PípaIPAEE FEEIT
Podpora výskumu a transferu technológií v oblasti využitia nizkopotenciálového tepla na výrobu elektriny na STU (26220220023)20092011-- Iný domáci --F. JaníčekIPAEE FEEIT
Podpora výučby mechatroniky prostredníctvom virtuálnej reality (2016vs046)20172017-- Iný domáci --E. KučeraÚAM FEEIT
Pokročilá inerciálna navigačná jednotka pre mobilné roboty20112012-- Iný domáci --J. RodinaIRC FEEIT
Pokročilé techniky optického spracovania signálov (PTOSS)20142014-- Iný domáci --F. ČertíkIMICT FEEIT
Pokročilé techniky optického spracovania signálov_ (PTOSS_)20172017Mladý výskumníkP. ŠalíkIMICT FEEIT
Polovodičové detektory pre diagnostiku horúcej plazmy (2/0192/10)20102012VEGAV. NečasKJFT FEEIT
Polynominal approach for nonlinear control systems theory (SK-FR-0013-11)20122013Bilaterálna spolupráca - SR - FrancúzskoM. HalásIRC FEEIT
Positron Annihilation Study of Radiation Embrittlement of the Materials Used in Fusion Technology (FU05-CT-2000-00082)200020025. rámcový programV. SlugeňKJFT FEEIT
Postupy hodnotenia elektromagnetickej kompatibility rozsiahlych systémov (AV/804/2002)20022005VTPV. SmieškoKMer FEEIT
Posturografický výskum s využitím HMD okuliarov (PVVHMDO)20132013-- Iný domáci --T. LukáčIEP FEEIT
Posúdenie dizajnu plynom chladeného rýchleho reaktora20162016-- Iný domáci --F. OsuskýINPE FEEIT
Posúdenie dizajnu plynom chladeného rýchleho reaktora - pokračovanie (PoDi-P)20172017Mladý výskumníkF. OsuskýINPE FEEIT
Posúdenie efektívnosti regulačného systému reaktora GFR (PersGFR)20142014-- Iný domáci --Š. ČerbaINPE FEEIT
Povrchové stavy nanoštruktúrnych materiálov (057)20042005Bilaterálna spolupráca - SR - ČeskoM. MiglieriniKJFT FEEIT
Povrchovo zosilnená Ramanova spektroskopia na štruktúrach nanokryštalický diamant a striebro (NCD/Ag) (RAMSPEC)20132013-- Iný domáci --Ľ. VančoIEP FEEIT
Power Quality and Reliability of Electricity Supply (1/0687/09)20092011VEGAF. JaníčekKEE FEEIT
Pracovisko pre identifikáciu parametrov elektromotorov20162016-- Iný domáci --G. GálikÚAM FEEIT
Practical Application of Modified Electrodes for Selective Electroanalysis of Metallic Complexes and Organics in Enviromental Components (S/G-bil.)20012003Bilaterálna spolupráca - SR - GréckoJ. CirákKF FEEIT
Prediction of Irriadiation Damage Effects on Reactor Components (PERFECT - FI6O-CT-2003-508840)200420076. rámcový programV. SlugeňKJFT FEEIT
Predikcia, modelovanie a zabezpečenie kvality VoIP hlasových služieb (PAMKVIS)20122013-- Iný domáci --A. KováčIMICT FEEIT
Prenos, ukladanie a spracovanie neštruktúrovaných dát (26220220075)20112014-- Iný domáci --G. JuhásDek FEEIT
Preparation and analysis of selected electromagnetic, microstructural and physicochemical properties of advanced magnetic, magneto-dielectric, composite and nanocomposite material structures (1/0405/16)20162019VEGAR. DosoudilIEE FEEIT
Preparation and diagnostics of heterostructures for advanced photovoltaic applications (1/0377/13)20132016VEGAL. HarmathaIEP FEEIT
Preparation and characterisation of magnetic materials basedon iron oxides. (106-96-1601)19962004Bilaterálna spolupráca - SR - ČeskoA. GruskováKETG FEEIT
Preparation and charakterization of nanostructures mixing metal oxides for gas detection (DAAD 2009/I)20092010DAADI. HotovýKME FEEIT
Preparation and properties of elementary composite systems based on carbon modified by significantly conductive particles of different size. (SJF_1/1068/04)20042006VEGAJ. BielekKF FEEIT
Preparation and properties of organic thin film transistors (57s08)20072007Bilateralna spolupracaJ. KováčKME FEEIT
Preparation and research of dopped ionic conductor LiNbO3 for electrochrom elements or electrolytes for litium ? ionic microbateries (Gr/Slov/05/FEI)20052007Bilaterálna spolupráca - SR - GréckoV. ŠályKETG FEEIT
Preparation of carbon nanostructures by CVD methods and their characterization (SK-CZ-0078-07 (NANOCARBON))20082009Bilaterálna spolupráca - SR - ČeskoM. KadlečíkováKME FEEIT
Preparation of Carbon Nanotubes and Study of ElectronicDevices based on Carbon Nanotubes Networks (APVV-0628-06)20072010APVVM. VeselýKME FEEIT
Príprava a analýza diamantových vrstiev (PADV)20132013-- Iný domáci --P. MichniakIEP FEEIT
Príprava diamantových a DLC nanoštruktúr pre elektroniku a senzoriku20112012-- Iný domáci --M. MartonIEP FEEIT
Príprava diamantu-podobných vrstiev pre použitie v medicíne (BioDLC)20122013-- Iný domáci --M. MartonIEP FEEIT
Príprava organických poľom riadených tranzistorov citlivých v infračervenej oblasti (SK-CN-0023-09)20102011Bilaterálna spolupráca - SR - ČínaJ. JakabovičKME FEEIT
Príprava virtuálnej elektrárne (2016et008)20172017-- Iný domáci --M. ChudýIPAEE FEEIT
Príprava VŠ učiteľov na využívanie IKT vo vyučovacom procese (11230220525)20062008Európsky sociálny fondK. ŽákováIRC FEEIT
Príprava VŠ učiteľov na využívanie IKT vo vyučovacom procese (13120120287)20062008Európsky sociálny fondK. ŽákováIRC FEEIT
Príspevok k moderným metódam ovládania IoT zariadení v zmiešanej realite20182018Mladý výskumníkE. StarkÚAM FEEIT
Privacy on mobile devices (1/0173/13)20132015VEGAP. ZajacICSM FEEIT
Probabilistic and algebraic methods of uncertainty and quantum structures (APVV-0071-06)20072010APVVZ. RiečanováKF FEEIT
Production of new trasparent conductive oxides for photovoltaic and optoelectronic application. (Gr/Slov/05/FEI)20052007Bilaterálna spolupráca - SR - GréckoM. RužinskýKETG FEEIT
Profilácia koncentrácie radiáciou indukovaných defektov v materiáloch reaktora ITER pomocou pulzného nízkoenergetického pozitrónového systému ( PLEPS ) (7 RP)20072007EuratomV. SlugeňKJFT FEEIT
Program zameraný na podporu študijných pobytov v rámci zúčastnených partnerských inštitúcií (CZ103)20032005CEEPUSM. HubaKASR IRC FEEIT
Progresívne elektrické a optické diagnostické metódy na optimalizáciu prípravy polovodičových prvkov pre moderné informačné systémy (1/0154/03)20032005VEGAR. KinderKME FEEIT
Progresívne formy vzdelávania pre oblasť telekomunikačných multislužbových sietí (007STU-4/2016)20162018KEGAI. BaroňákIMICT FEEIT
Progresívne magnetické materiály- štúdium magnetizačných procesov a ich modelovanie s ohľadom na aplikácie v elektromagnetických prvkoch a senzoroch (1/0142/03)20032005VEGAV. JančárikKTEE FEEIT
Progressive design and diagnostics methods for energy efficient power devices (APVV-14-0749)20152018APVV - Všeobecná výzvaD. DonovalIEP FEEIT
Progressive Digital Processing Methods of Non ? deterministics Video Signals and Biomedical Signals with Direct Application in Modern Systems of Signals Digital Processing and Visualisation. (1/3107/06)20062008VEGAP. KullaKRE FEEIT
Properties of nanocrystalline alloys after heavy particles and electrons irradiation (1/0561/17)20172019VEGAJ. SitekINPE FEEIT
Properties of the graphene-diamond interface: study on the atomic level (APVV-16-0319)20172020APVV - Všeobecná výzvaM. VojsIEP FEEIT
Proposal for candidate institution of Internet Center Training Initiative (ITCI) (ITCI)20012003-- Iný medzinárodný --G. RozinajKTL FEEIT
Proposal of Advanced Methods of Biometric Recognition Based on Face and Iris Images (1/0529/13)20132016VEGAM. OravecICSM FEEIT
Proposal of Methods of Analysis and Clasification for Biometric Recognition of Human Faces and Trafffic in Communication Networks (1/0214/10)20102011VEGAM. OravecICSM FEEIT
Prosody and modification of the speech. (LPP-0078-06)20072010APVVG. RozinajKTL FEEIT
Providing next-generation Silicon-based power solutions in transport and machinery for significant decarbonisation in the next decade (826417)20192021H2020: Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL)A. ChválaIEP FEEIT
QoS v IMS sieťach (QIS)20142014-- Iný domáci --S. KlučikIMICT FEEIT
Quantification of the overhead line ice cover by the system of optical fibre signal monitoring. (APVT-99-P02305)20052007APVVJ. MurgašIRC FEEIT
Quantum Logics and Effect Algebras with Aplications in the Foundations opf Quantum Computing (SLO/ČSL 3- 14)20062007Bilaterálna spolupráca - SR - ČeskoZ. RiečanováKM FEEIT
Quantum mOnte Carlo: Maximum ACcurancy SImulation of MAtter (APVV-0091-07)20082010APVVP. DieškaKF FEEIT
Quantum Transport in Focus - QuaTraFo (MERG-CT-2004-510615)20042005Marie Curie Actions - Human resources and mobilityI. ŠtichKF FEEIT
Quantum-safe Authenticated Group Key Establishmen (G5448)20182020NATOO. GrošekICSM FEEIT
Radiačná dechlorácia polychlórovaných bifenylov v sedimentoch20162016-- Iný domáci --Ľ. DarážováINPE FEEIT
Radiation degradation study of structural materials of advanced nuclear power reactors (1/0104/17)20172020VEGAV. SlugeňINPE FEEIT
Radiation hardness of nanocrystalline metallic alloys against different types of radiations (1/0286/12)20122014VEGAJ. SitekINPE FEEIT
Radiation Induced Terahertz Wave and Power Generation in Magnetic Microwires (4000116936/16/NL/NDe)20162018-- Iný medzinárodný --T. IliťINPE FEEIT
Radioactive materials in innovative nuclear fuel cycles and after terminating the operation of nuclear installations. (1/3160/06)20062008VEGAV. NečasKJFT FEEIT
Radioactive materials in nuclear installations (1/0863/17)20172020VEGAV. NečasINPE FEEIT
Rádioaktívne materiály v perspektívnych jadrových palivových cykloch a v jadrových zariadeniach vyraďovaných z prevádzky (1/0796/13)20132016VEGAV. NečasINPE FEEIT
Raman spectroscopy of catalytically syntherized carbon nanotubes. (1/3034/06)20062008VEGAM. KadlečíkováKME FEEIT
Ramanova spektroskopia materiálov a ich rozhraní (1/0275/03)20032005VEGAM. KadlečíkováKME FEEIT
Rast uhlíkových nanorúrok a ich využitie pre senzorické aplikácie20112012-- Iný domáci --M. KotlárIEP FEEIT
Realizácia systému Thyreomat na báze PC (AV 809/20002)20022004VTPP. PíšKRE FEEIT
Realizovanie autonómnej lietajúcej platformy (2013et019)20142014-- Iný domáci --M. FlorekÚAM FEEIT
Recognition of Human Face Images as the Part of Biometric Methods for Increasing the Security of Open Society. (1/3117/06)20062008VEGAM. OravecKTL FEEIT
Reconstruction of the computer network of the faculty (5 a)20042007-- Iný domáci --J. ŠkodaVS FEEIT
REJT (REJT)20042005PhareM. VeselýKME FEEIT
Remote access to resources for teaching diagnostics of mechatronic systems (016STU-4/2014)20142016KEGAM. KamenskýIEE FEEIT
Research and development of HW and SW modules of positioning sensoric systems carriers (APVV-99-P05305)20052007APVVŠ. KozákIRC FEEIT
Research and development of marginal Power Alternate Traction Drive (APVV-0530-07)20082010APVVM. ŽalmanIRC FEEIT
Research and development of methods for encreasing the effectivess and safety of nuclear installations decommising (APVV-0761-07)20082010APVVV. NečasKJFT FEEIT
Research and Development of New Generations Electric linear Drives with High Resolution of Position (APVV-99-031205)20062008APVVM. ŽalmanIRC FEEIT
Research and development of new precise current sensor for high and very-high voltage application (APVV-0546-07)20082010APVVŽ. EleschováKEE FEEIT
Research and development of selected electrotechnical applications of nanocrystalline and amorphous materials. (APVT-99-017904)20052007APVVJ. BydžovskýKTEE FEEIT
Research and development of silicon carbide thin film technologies for applications in solar cells and thin film devices (APVV-0443-12)20132016APVV - Všeobecná výzvaV. ŠályIPAEE FEEIT
Research and development of special methods for characterization and diagnostic of advanced semiconductor micro/nanostructures and devices (1/0716/09)20092012VEGAA. ŠatkaKME FEEIT
Research and development of technical equipment of electromagnetic compatibility (EMC) for elect devices with semiconductor inverters used in railway transport. (APVV-99-028105)20062009APVVK. KováčKMer FEEIT
Research and evaluation of quality and efficiency of impregnating materials (APVV-15-0108)20162020APVV - Všeobecná výzvaM. VáryIPAEE FEEIT
Research and optimisation of selected parameters of progressive magnetic and multicomponent composite materials and nanomaterials with required properties for applications In electrical and mechanical engineering Industry (1/1163/12)20122015VEGAR. DosoudilIEE FEEIT
Research and optimization of selected properties of advanced electronic structures and devices prepared on wide (1/0866/11)20112014VEGAD. DonovalKME FEEIT
Research and preparation of perspective magnetic, nanomagnetic and hybrid composite materials for new applications in electrical engineering, elctronics and automobile industry (1/0575/09)20092011VEGAJ. SlámaKTEE FEEIT
Research and synthesis of electronic composites and megnatic dielectrics (1/0529/10)20102011VEGAR. DosoudilKTEE FEEIT
Research and Training Action for Systém On Chip Design (REASON IST 2000-30193)200220045. rámcový programB. WeberKME FEEIT
Research for GaN technologies, devices, packages and applications to address the challenges of the future GaN roadmap (826392)20192021H2020: Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL)J. MarekIEP FEEIT
Research in the advanced control methods of intelligent multi-axis motion systems focused on mobile robotic manipulators (1/0178/13)20132015VEGAP. HubinskýIRC FEEIT
Research of boron doped diamond films for highly effective removal of pharmaceuticals, drugs and resistant types of microorganisms from waters (APVV-16-0124)20172020APVV - Všeobecná výzvaM. VojsIEP FEEIT
Research of growth and doping of D- and DLC layers for electronic applications. (LPP-0246-06)20062010APVVM. VeselýKME FEEIT
Research of hybrid powertrain control strategies of vehicles in the term of ecological parameters, economical efficiency and vehicle performances (1/0627/10)20102012VEGAV. FerenceyIPAEE FEEIT
Research of light transport through tubular skylights (APVV-0264-07)20082010APVVA. SmolaKEE FEEIT
Research of magnetic materials intended for elektrical engineering, electronics, data-recording, and applications related to the elektromagnetic compatibility. (1/3096/06)20062008VEGAJ. SlámaKTEE FEEIT
Research of mechatronic systems and progressive technologies for surface material engineering ( APVT-20-020904)20052007APVVL. JurišicaKASR IRC FEEIT
Research of new design and material solutions for cables to demanding environments with fire hazards, flooding and other. (APVV-15-0110)20162020APVV - Všeobecná výzvaM. VáryIPAEE FEEIT
Research of new magnetodielectric ceramic and composite material structures (APVV-16-0059)20172021APVV - Všeobecná výzvaR. DosoudilIEE FEEIT
Research of nonuniform torsion of cross-sections (1/0453/15)20152017VEGAJ. MurínÚAM FEEIT
Research of physical properties and growth kinetics of black silicon layers (APVV-15-0152)20162019APVV - Všeobecná výzvaL. HarmathaIEP FEEIT
Research of possibility to application of new composite materials for transport cables (APVV-0257-07)20082010APVVJ. LelákKETG FEEIT
research of progressive laser beam welding technologies and systems to use in industry. (APVT-99-002502)20022005APVVJ. MurgašIRC FEEIT
Research of psychologic and physiologic glare. (1/3114/06)20062008VEGAA. SmolaKEE FEEIT
Research of Reactive Monomer-free Resins (APVV-0181-11)20122015APVV - Všeobecná výzvaJ. LelákIPAEE FEEIT
Research of supperhard nanocomposite films for stressed joints under increased temperature in biomedicine (1/0264/11)20112014VEGAM. VojsKME FEEIT
Research of Technolgies for Supercritical Water cooled Reactors (SCWR Generation IV): experimental Assessment of Innovative Structural Materials and their Degardation Mechanism (1/0339/16)20162018VEGAM. PetriskaINPE FEEIT
Research of the materials on the basis of inclusion compounds and possibility of their application. (1/1385/04)20042006VEGAV. ŠályKETG FEEIT
Research of the service robot control with dual visual perception (APVV-0539-11)20122015APVV - Všeobecná výzvaF. DuchoňIRC FEEIT
Research on carbon-based nanomaterials for the protection and improvement of the environment and human health (1/0785/14)20142016VEGAM. VojsIEP FEEIT
Research on relation between polarisation and degradation processes in electroinsulating systems (1/4086/07)20072009VEGAJ. LelákKETG FEEIT
Resonance Free Moving in Mechatronical Actor Systems with Integrated DSP-control (9/2002)20022003Bilaterálna spoluprácaP. HubinskýKASR IRC FEEIT
REST platforma pre online riadenie experimentov (REST-PORE)20152015-- Iný domáci --M. GulaÚAM FEEIT
Reviewing and Reviving Existing VET Curriculum (LLP-LdV-TOI-2008-LT-0022)20082010Leonardo da VinciM. HubaIRC FEEIT
Riadenie autonómneho lietajúceho prostriedku v neznámom vnútornom prostredí (IRALP)20192019Mladý výskumníkJ. StankoIRC FEEIT
Riadenie dvojspojkovej prevodovky20162016-- Iný domáci --M. KocúrÚAM FEEIT
Riadenie prevádzky v multislužbových telekomunikačných systémoch a sieťach (1/0156/03)20032005VEGAI. BaroňákKTL FEEIT
Riadenie samonavádzaného AGV (AGV)20152015-- Iný domáci --M. KajanIRC FEEIT
Riadenie servisného robota20112012-- Iný domáci --F. DuchoňIRC FEEIT
Riadenie zabezpečenia prenosu rozmerných dát v kanáloch s výrazne meniteľnou chybovosťou. (1/8265/01)20012003VEGAJ. PolecKTL FEEIT
Riadený bezdrôtový prenos výkonu20162016-- Iný domáci --F. VavríkIEE FEEIT
Riadený bezdrôtový prenos výkonu II. (RBPV II.)20172017Mladý výskumníkF. VavríkIEE FEEIT
Riadený usmerňovač s aktívnym filtrom harmonických prúdov pre inteligentné meniče frekvencie. (APVT-99-026504)20052005APVVM. ŽalmanKASR IRC FEEIT
Riadiaci systém pre PC-OTDR reflektometer20102010-- Iný domáci --B. KorenkoKTEE FEEIT
Robotic laboratory with telepresentation (3/2399/04)20042006KEGAJ. DúbravskýKASR IRC FEEIT
Robotics Education driven by Interregional Cooperation (V212 RoboCoop)20182022Interreg Central EuropeR. BaloghÚAM FEEIT
Robust and optimal control of mechatronic systems (1/0733/16)20162019VEGAD. RosinováÚAM FEEIT
Robust MPC for Hybrid Systems (RPHS) (1/1105/11)20112013VEGAŠ. KozákIRC FEEIT
Robustné riadenie systémov (129/194)20022003Bilaterálna spolupráca - SR - ČeskoV. VeselýIRC FEEIT
Role of water in porous structures (2/0146/08)20082010VEGAP. DieškaKF FEEIT
Rozbor kinetiky reakcií spojených s prenosom náboja v tuholátkových a tekutých systémoch (2/1013/21)20012003VEGAR. DurnýKF FEEIT
Rozhodovanie ekonomického centra v podmienkach rizika. (1/8274/01)20012003VEGAL. AndrášikEM IRC FEEIT
Rozpoznávanie 3D tváre (3DROTV)20132013-- Iný domáci --M. VančoIMICT FEEIT
Rozvoj a implementácia metód návrhu integrovaných systémov s ultra nízkym napájacím napätím v nanotechnológiách (1/0762/16)20162019VEGAD. ArbetIEP FEEIT
Rozvoj analýzy a zberu dát zo senzorických systémov (SENZA)20142014-- Iný domáci --I. KoščIEP FEEIT
Rozvoj diagnostiky tranzistorov GaN HEMT optickými metódami (OPTIGaN)20152015-- Iný domáci --J. PriesolIEP FEEIT
Rozvoj diagnostiky tranzistorov GaN HEMT využitím elektroluminiscencie (LUMIGaN)20142014-- Iný domáci --J. PriesolIEP FEEIT
Rozvoj digitálnej gramotnosti v základnej a strednej škole (119-005TVU-4/2010)20102011KEGAJ. PolecKTL FEEIT
Rozvoj medzinárodnej spolupráce za účelom transferu a implementácie výsledkov výskumu a vývoja do vzdelávacích programov (26110230085)20132015-- Iný domáci --M. VeselýKPEU FEEIT
Rozvoj metód merania prechodových charakteristík HEMT tranzistorov (ROZHEMT)20132013-- Iný domáci --M. BernátIEP FEEIT
Rozvoj progresívnych technológií pre výkonnú ekonomiku (2003)20032005Štátny programL. JurišicaKASR IRC FEEIT
R3-PowerUP - 300mm Pilot Line for Smart Power and Power Discretes (737417)20172021H2020: Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL)D. DonovalIEP FEEIT
Safe and effective future of nuclear power-engineering (041STU-4/2019)20192021KEGAV. NečasINPE FEEIT
Safety evaluation of nuclear installations based on Monte Carlo simulation methods (1/0204/13)20132016VEGAV. SlugeňINPE FEEIT
Safety on machinery (DK/05/B/F/PP-145517)20052007Leonardo da VinciM. HubaIRC FEEIT
Satellite multimedia and rapid transfer of Education (SK/00/B/F/PP-142 203)20002003Leonardo da VinciP. BistákKASR IRC FEEIT
Scanning Capacitance Microscope with High Sensitivity and Resolution, and Lateral Force Probe Control. (2/5097/25)20052007VEGAJ. HribikKRE FEEIT
Scanning Capacitance Transient Microscope for semiconductor analysis on the nanoscale (2/0107/08)20082010VEGAJ. HribikKRE FEEIT
Scanning hub tranzientový microscope for imaging soft samples and anlýzu (2/0099/14)20142016VEGAP. KubinecIEP FEEIT
Scenarion based approaches for misbehaviour detection in ad hoc wireless network SAMANET (7/2006)20072008DAADG. JuhásKAIVT FEEIT
SDRLab – Vytvorenie laboratória softvérového rádia (2016vs033)20172017-- Iný domáci --T. PáleníkIMICT FEEIT
Secure post-quantum cryptography (1/0159/17)20172020VEGAP. ZajacICSM FEEIT
Selected effects of high frequency electrodynamics ? methods and algorithms of computer simulation with applications (1/0377/10)20102011VEGAĽ. ŠumichrastKTEE FEEIT
Selected effects of high-frequency and pulse electrodynamics with Applications (1/4085/07)20072009VEGAĽ. ŠumichrastKTEE FEEIT
Semiconducting metal oxide thin films for environmental applications (37s2)20012002Bilaterálna spolupráca - SR - RakúskoI. HotovýKME FEEIT
Semiconductor nanomembranes for hybrid devices (APVV-15-0243)20162019APVV - Všeobecná výzvaJ. CirákINPE FEEIT
Sensor Technologies enhanced safety and security of buildings and its occupants (ENIAC 621272/2014)20142017-- Iný medzinárodný --I. HotovýIEP FEEIT
Sensoric Structures Based on Carbon and ZnO Layers for Electrotechnic Applications - Research of their Properties (1/1102/11)20112013VEGAM. VeselýKME FEEIT
Senzoric micro-/nano- structures and interfaces. (1/3098/06)20062008VEGAV. TvarožekKME FEEIT
Signal generation and processing for CWFM; their impact on electronic and biological objects. (1/3093/06)20062008VEGAI. BalážKRE FEEIT
Six-port Reflectometer Integration (4/0017/05)20052008VTPM. TomáškaKME FEEIT
Skúmanie biologických vplyvov MW žiarenia20102010-- Iný domáci --P. KupecKRE FEEIT
Skúmanie vplyvu technologických podmienok rastu na kvalitu InGaAsN/GaAs heteroštruktúr pre solárne aplikácie (SOLAR2)20152015-- Iný domáci --A. KósaIEP FEEIT
Skvalitnenie prípravy študentov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia na ich budúce povolanie (13120120100)20042008Európsky sociálny fondK. ŽákováKASR IRC FEEIT
Skvalitnenie procesu prípravy študentov na pracovné pozície s vplyvom na zvýšenie bezpečnosti prevádzky a vyraďovania jadrových elektrární (3/7241/09)20092011KEGAR. HincaKJFT FEEIT
Slovak University of Technology Students Vocational Training Placements in Europe - SUTSE (SK/04/A/F/PL-401204)20042006Leonardo da VinciM. VeselýKME FEEIT
Smart cities and smart energy backbone (APVV-15-0326)20162019APVV - Všeobecná výzvaF. JaníčekIPAEE FEEIT
Smart grid as part of power distribution networks - new measurement methods and consumption control methods (1/1100/12)20122015VEGAA. BeláňIPAEE FEEIT
Smart Grids, Energy Self-Sufficient Regions and their Integration in Existing Power System (1/0640/17)20172020VEGAA. BeláňIPAEE FEEIT
SMART sensor systems based on organic electronics for helath monitoring and improvement of life quality (APVV-0819-12)20132016APVV - Všeobecná výzvaM. WeisIEP FEEIT
"SMArt systems Co-design" (288827-7RP-SMAC-Donoval)20112014International cooperationD. DonovalME IEP FEEIT
Smart-system for monitoring and prevention of healty heart based on latest organic electronics technologies (APVV-15-0763)20162019APVV - Všeobecná výzvaD. DonovalIEP FEEIT
Social and Human Consequences of Globalization (SVF_1/1299/04)20042006VEGAM. BrinzováIRC FEEIT
Softvérová extrakcia charakteristických vlastností daktyloskopických vzorov a možnosti jej aplikácií v súčasnej daktyloskopii (FingerDetective2013)20132013-- Iný domáci --P. MarákICSM FEEIT
Solution of Current Problems in Cryptology (1/0244/09)20092011VEGAO. GrošekKAIVT FEEIT
Sophisticated control methods for multi ? axis motion systems. (1/3120/06)20062008VEGAL. JurišicaKASR IRC FEEIT
Sophisticated techniques for transmission and coding of information in telecommunications and sensor networks. (1/3113/06)20062008VEGAP. FarkašKTL FEEIT
Space for Education, Education for Space (4000117400/16/NL/NDe)20162018-- Iný medzinárodný --P. ValkoINPE FEEIT
Spätné inžinierstvo polovodičových prvkov a integrovaných obvodov (AV/805/2002)20022005VTPA. ŠatkaKME FEEIT
Special methods for characterization and diagnostics of advanced semiconductor micro/nanostructures and devices. (1/0921/13)20132016VEGAA. ŠatkaIEP FEEIT
Spracovanie audio, video a biomedicínskeho signálu s využitím neštandartných algoritmov číslicového spracovania signálov (1/0146/03)20032005VEGAG. RozinajKTL FEEIT
Stacionárne, kvázistacionárne a dynamické modely správania sa tenkosystenných inteligentných štruktúr. (1/8263/01)20012003VEGAI. BockKM FEEIT
STELA - STU Graduates in EU Labour Market (123220399)20122014MobilityM. VeselýKPEU FEEIT
Stojan na testovanie riadiacich algoritmov kvadrokoptéry (SNTRAK)20142014-- Iný domáci --A. ChovancováIRC FEEIT
Strategic Alignment of Electrical Engineering in european Higher Education Institutions20122016Academic and Structural NetworksJ. JasenekIEE FEEIT
STRESSMOL - STRESS-controlled MOLecular-electronics (Nem/Slov)20042006Bilaterálna spolupráca - SR - NemeckoI. ŠtichKJFT FEEIT
Structural and magnetic changes of disordered and nanocrystalline alloys (1/0606/09)20092011VEGAJ. SitekKJFT FEEIT
Structural and magnetic properties of ion irradiated metallic glasses (SK-PL-0032-12)20132013Bilaterálna spolupráca - SR - PoľskoM. MiglieriniINPE FEEIT
Structural modifications of amorphous and nanocrystalline Fe-based alloys (SK-PL-0013-09)20102011Bilaterálna spolupráca - SR - PoľskoM. MiglieriniKJFT FEEIT
Structural Transformations of Amorphorus Alloys for Energy Applications (IAEA/CRP 17230/RO)20122014-- Iný medzinárodný --M. MiglieriniINPE FEEIT
Structures and materials for ion beam lithography (S/R-Bil.)20012003Bilaterálna spolupráca - SR - RakúskoP. KováčKJFT FEEIT
Structures and materials for ion beam lithography (Slov/Rak)20032005Bilaterálna spolupráca - SR - RakúskoP. KováčKJFT FEEIT
Students Acquiring Skills for their European Careers SASEC (SK/00/A/F/1-142 020)20002002Leonardo da VinciM. VeselýKME FEEIT
Students Gaining Experience in European Companies (STUGE) (SK/02/A/F/PL-201226)20022003Leonardo da VinciM. VeselýKME FEEIT
Study and modelling of thermophysical properties of composite materials (2/5100/25)20052007VEGAP. DieškaKF FEEIT
Study contract PAS LT techniques (No 34041)20032004Bilaterálna spoluprácaV. SlugeňKJFT FEEIT
Study of boron doped diamond electrodes for detection and elimination of pharmaceuticals, drugs and selected resistant bacteria In wastewaters. (1/0558/17)20172020VEGAM. VojsIEP FEEIT
Study of diamond and diamond like carbon properties for electrochemical and bio-sensoric applications (LPP-0094-09)20092012APVV - Program LPPV. TvarožekKME FEEIT
Study of fast phase transitions in superconductors leading to topological defects creation. (1/2019/05)20052007VEGAP. ValkoKF FEEIT
Study of charge transfer in ordered organic molecular systems (1/0879/11)20112013VEGAJ. CirákKF FEEIT
Study of innovative technologies for fabrication of human biosignal measurement systems (1/0854/16)20162019VEGAM. DaříčekIEP FEEIT
Study of novel materials for hybrid (inorganic/organic) electronics (2/7118/27)20072009VEGAR. DurnýKF FEEIT
Study of radiation embrittlement in sdvanced construction nuclear materials. (1/3188/06)20062008VEGAV. SlugeňKJFT FEEIT
Study of structural and magnetic features of 3-d transition element Fe, Co, Ni based nanophase and amorphous systems. (APVT - 20-008404)20052007APVVM. MiglieriniKJFT FEEIT
Submicron technologies and (nano) structures of bipolar-CMOS-DMOS FET for smart power electronic devices and intefrated circuits. (APVV-20-055405)20062009APVVD. DonovalKME FEEIT
Superconducting wires in the conditions of power electric devices. (APVV-51-45605-1)20062009APVVĽ. ŠumichrastKTEE FEEIT
Support for participants in ICT Priority by network for IST under the transition, 7 RP ( IDEALIST7FP, IST-6-045059)20062008Information society technologies (IST)B. WeberKME FEEIT
Support Measures for Enabling Axxess to and RTD Co-operation with (IST-2000-26437)200020025. rámcový programM. VeselýKME FEEIT
Support of education in the field of power engineering in secondary and primary schools (018STU-4/2012)20122014KEGAF. JaníčekIPAEE FEEIT
Support of research and development infrastructure in term of electromagnetic compatibility (EMC) requirements (2003SP200280202)20032010Štátny programK. KováčKMer FEEIT
Support to the Slovak Academic Network for Building Regional Awareness (ICA1-CT-2000-508 SLAN_BRAW)200020035. rámcový programM. VeselýKME FEEIT
Surface processing of Radiation Resistant Semiconductor Detectors Arrays (18/2003)20032004DAADV. NečasKJFT FEEIT
Surfice Modification of Melt-spun metallic Alloys (17/2002)20022003Bilaterálna spoluprácaM. MiglieriniBOZaPO TPO Dek Dek FEEIT
Surpassing Energy Targets through Efficient Public Buildings (1069 R4 SERPENTE)20112014INTERREG IVCF. JaníčekIPAEE FEEIT
SUWAM - Sucessful Way through the Training to the EU Market (SK/04/A/F/PL-401220)20042006Leonardo da VinciM. VeselýKME FEEIT
Symmetries of graphs and maps (1/3008/06)20062008VEGAM. AbasKM FEEIT
Syntesis of Petri Nets based form nonsequential scenarios (1/0872/08)20082010VEGAG. JuhásKAIVT FEEIT
Syntéza elektronických kompozitných materiálových štruktúr a analýza ich elektromagnetických a mikrovlnných absorpčných vlastností (SEKMAV)20192019Mladý výskumníkK. LisýIEE FEEIT
Syntéza nelineárnych systémov s obmedzeniami (1/0145/03)20032005VEGAM. HubaKASR IRC FEEIT
Systém efektívneho vzdialeného riadenia pre servisný robot20162016-- Iný domáci --M. DekanováIRC FEEIT
Systém monitorovania experimentálneho zariadenia na meranie emitacie neutrónového zdroja20162016-- Iný domáci --Š. ČerbaINPE FEEIT
Systém na výrobu nylonových aktuátorov (SNVNA)20192019Mladý výskumníkM. MinárÚAM FEEIT
Systém spracovania údajov akumulátorovej sústavy elektromobilu (2016et003)20172017-- Iný domáci --M. BugárÚAM FEEIT
Šírenie vĺn vo fotonických a plazmonických štruktúrach (SIFOP)20132013-- Iný domáci --G. KajtárINPE FEEIT
Špeciálne materiály v extrémnych podmienkach (1/0284/03)20032005VEGAJ. SitekKJFT FEEIT
Štruktúrne formy depozitov železa v organizmoch (SK-CZ-2013-0042)20142015Bilaterálna spolupráca - SR - ČeskoM. MiglieriniINPE FEEIT
Štruktúrne transformácie v nanokryštalických a práškových zliatinách. (1/8305/01)20012003VEGAM. MiglieriniKJFT FEEIT
Štúdium interakcií vodíka s defektami v štruktúrnych zliatinách pomocou pozitrónovje anihilačnej spektroskopie (SK-CZ-2013-0197)20142015Bilaterálna spolupráca - SR - ČeskoV. SlugeňINPE FEEIT
Štúdium jadrového palivového cyklu a transmutácie vyhoreného jadrového paliva (1/0285/03)20032005VEGAV. NečasKJFT FEEIT
Štúdium kontaktného odporu v organických tenkovrstvových tranzistoroch (OTFT)20172017Mladý výskumníkM. MičjanIEP FEEIT
Štúdium kvality InGaAsN/GaAs heteroštruktúr pre aplikácie v solárnych článkoch (SOLAR)20142014-- Iný domáci --A. KósaIEP FEEIT
Štúdium organických molekoulových systémov s odozvou na fyzikálno-chemické faktory pre biosenzorové aplikácie (1/0277/03)20032005VEGAJ. CirákKF FEEIT
Štúdium transportu náboja v organických elektroluminiscenčných diód (OLED)20152015-- Iný domáci --P. JuhászIEP FEEIT
Štúdium transportu náboja v organických elektroluminisenčných diódach 220162016-- Iný domáci --P. JuhászIEP FEEIT
Štúdium urýchľovačov a rozvoj jadrovo-fyzikálnych metód pre biomedicínsky výskum (1/0274/03)20032005VEGAM. PavlovičKJFT FEEIT
Štúdium vybraných problémov transportu iónových zväzkov a konštrukčných materiálov nových typov urýchľovačov (6 RP)200720086. rámcový programM. PavlovičKJFT FEEIT
Štúdium vybraných problémov transportu iónových zväzkov a konštrukčných materiálov nových typov urýchľovačov (INTAS 06-1000012-8683)20072008MVTSM. PavlovičKJFT FEEIT
Štúdiun elektrofyzikálnych a technologických problémov prípravy detektorov ionizujúceho žiarenia na báze InP a GAAS. (2/1167/21)20012003VEGAV. NečasKJFT FEEIT
Teaching and Learning in Virtual Learning Enviroments for Water Managment. (2005/Sk/05/B/F/PP - 177435)20052007Leonardo da VinciM. VeselýKME FEEIT
Technológia injekt tlače organických polovodičov pre flexibilnú elektroniku (1/0452/19)20192022VEGAM. WeisIEP FEEIT
Technology and Characterization of Advanced Semiconductor Heterostructures for Micro and Optoelectronic Devices (SK-PL-0017-09)20102011Bilaterálna spolupráca - SR - PoľskoJ. KováčKME FEEIT
Technology transfer in the area of workflow process analysis (APVV-0618-07)20082010APVVG. JuhásKAIVT FEEIT
Tenké vrstvy a mikroelektronické štruktúry na báze oxidov (2/2068/22)20022004VEGAP. KováčKJFT FEEIT
Tenkovrstvové biochemické mikrosenzory (1/0168/03)20032005VEGAV. TvarožekKME FEEIT
Tenkovrstvové nanoštruktúry transparentných polovodivých oxidov (5/2005)20062007DAADV. TvarožekKME FEEIT
Teoretická a praktická štúdia využitia SLAM metód (SLAM)20132013-- Iný domáci --L. ŠrobaIEE FEEIT
Teória a technológia rozhraní pre rýchlu organickú elektroniku (APVV-14-0739)20152018APVV - Všeobecná výzvaD. DonovalIEP FEEIT
Testovanie absorpčných vlastností penových materiálov (TAVPM)20142014-- Iný domáci --J. PaulechÚAM FEEIT
The analysis and creation of mathematical models of elastic and viscoelastic structures acting under contact conditions (1/1135/04)20042006VEGAI. BockKM FEEIT
The analysis of dynamical mathematical models of elastic and viscoelastic structures acting under contact conditions (1/4214/07)20072009VEGAI. BockKM FEEIT
The analysis of quasistatic and dynmaic contact problems of mechanics (1/0021/10)20102011VEGAI. BockKM FEEIT
The application of algebraic methods for controlling non-linear systems (1/0276/14)20142017VEGAM. HalásIRC FEEIT
The Convergence of ICT Networks and Services in the Communication Infrastructure of SR (651/2003)20032006Štátny programI. BaroňákKTL FEEIT
The Intelligent Emergency Control of Power System (APVV-0369-11)20122015APVV - Všeobecná výzvaI. SekajIRC FEEIT
The laboratory of the digital factory with loT support (030STU-4/2017)20172019KEGAŠ. KozákÚAM FEEIT
The novel of multiphase nanocrystalline materials with extraordinary physical properties. (APVT-51-052702)20042006APVVJ. BydžovskýKTEE FEEIT
The optimization of video coding efficiency for transmission and record (1/0602/11)20112013VEGAJ. PolecKTL FEEIT
The preparation of novel nitrogen OLED materials and study of their optoelectronic properties (APVV-15-0087)20162019APVV - Všeobecná výzvaJ. JakabovičIEP FEEIT
The risk assessment of the blackout in the Slovak Power System under the conditions of multinationally interconnected power systems (APVV-0337-07)20082010APVVA. BeláňKEE FEEIT
The solution of energy supply system through available renewable energy sources (AV 4/0120/06)20062008VTPF. JaníčekKEE FEEIT
The teaching model of mathematical courses with support of ICT. (3/4153/06)20062008KEGAM. MišútováKM FEEIT
The Use of Image Information in the Measurement and Diagnostic (1/0490/10)20102011VEGAR. RavasKMer FEEIT
The virtual laboratory of technologic processes controlling by using programmable controllers. (3/4196/06)20062008KEGAJ. JovankovičIRC FEEIT
Thematic Harmonisation in Electrical and Information Engineering in Europe (10063_CP-1 (99) 2000-1-PT)20042004thematic networkJ. JasenekKTEE FEEIT
Theoretical fundamentals of the power systems in the interconnected European system. (1/3092/06)20062008VEGAF. JaníčekKEE FEEIT
Theory and Applications of Relational Structures as Knowledge Instruments - TARSKI (COST 274)20032006COSTZ. RiečanováKM FEEIT
Thermophysical sensors (APVV-0497-07)20082010APVVP. DieškaKF FEEIT
Thin Films Materials and Structures for Microsensors (11/2002)20022003Bilaterálna spoluprácaV. TvarožekKME FEEIT
Thin films of transparent conductive oxides for photovoltaic solar cells (1/0220/09)20092011VEGAV. TvarožekKME FEEIT
Thin oxide films for advanced MOS structures (APVT-51-017004)20052007APVVL. HarmathaKME FEEIT
Towards Indium Free TCOs (641864 - INREP- RIA)20152017H2020: SC5 - Climate action, environment, resource efficiency and raw materialsA. ŠatkaIEP FEEIT
Towards next generation of III-N High-Electron Mobility (APVV-0104-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaM. TomáškaKME FEEIT
Traffic in Convergated Telecommunications Systems and Networks. (1/3118/06)20062008VEGAI. BaroňákKTL FEEIT
Training schemes on nuclear safety culture (TRASNUSAFE) (CSA TRASNUSAFE No:249674)200920127th Framework ProgrammeV. SlugeňKJFT FEEIT
Transformátory pre energetické celky na báze obnoviteľných zdrojov energie (26240220066)20112014-- Iný domáci --F. JaníčekIPAEE FEEIT
Transient methods for organic electronics devices characterization (1/0776/15)20152018VEGAM. WeisIEP FEEIT
Transistors on the base of progressive materials for high temperatures (APVV-0455-12)20132016APVV - Všeobecná výzvaM. VojsIEP FEEIT
Transport processes in inhomogeneous structures (1/0372/13)20132016VEGAP. MarkošINPE FEEIT
Transport properties of anchored dithioazobenzene switches (ETSF)20102010-- Iný medzinárodný --P. BokesKF FEEIT
Trenažér a simulátor havarijných situácií pre trénovanie hasičských a záchranných jednotiek (AV/1014/2003)20032005VTPP. PíšKRE FEEIT
Truss finite element with parameters for multiphysical computations (1/1100/04)20042006VEGAJ. MurínKMech FEEIT
Tvarovanie vodivého polyméru PEDOT:PSS využitím nanoimprint litografie (TOPNIL)20172017Mladý výskumníkJ. NevřelaIEP FEEIT
Tvorba a inovácia predmetov študijneho programu aplikovaná informatika splňujúceho moderné požiadavky e-vzdelávania (13120120183)20062008Európsky sociálny fondJ. FogelKAIVT FEEIT
Tvorba učebných hypertextových prostriedkov na využitie nových technológií telemedicíny pre všetky formy vzdelávania na lekárskych fakultách (3/5153/07)20072009KEGAJ. BrezaKME FEEIT
Tvoriace krivky a konštrukcia reflektorov svietidiel (1/0151/03)20032005VEGAA. SmolaKEE FEEIT
Učebné pomôcky pre dištančné vzdelávanie v študijnom programe Priemyselná informatika. (3/5201/07)20072009KEGAJ. ŠturcelIRC FEEIT
Uhlíkové elektródy pre elektrochémiu (UEE)20142014-- Iný domáci --P. MichniakIEP FEEIT
Uncertainty from the point of view of probability theory, algebra, self-adjoint operators, and quantum structures (APVV-0178-11)20122015APVV - Všeobecná výzvaG. JenčaKMDG FCE
UNIKA ? Univerzitná sieť pre kancelárie EÚ programov. (13120200042)20052008Európsky sociálny fondM. VeselýKME FEEIT
Unilateral dynamic contact problems for thin structures (SK-CZ-0011-09)20102011Bilaterálna spolupráca - SR - ČeskoI. BockKM FEEIT
Universal nanowire platform for interdisiplinary applications (APVV-14-0297)20152018APVV - Všeobecná výzvaJ. KováčIEP FEEIT
Univerzálny modulárny priemyselný počítač (VSMP-P-0059-09)20092010APVVŠ. KozákIRC FEEIT
Upgrading of the laboratory of biomaterials and of the laboratory of biomedical informatics (FCHPT_6 b)20042006-- Iný domáci --F. LehockiKAIVT FEEIT
Upgrading Semiconductor Silicon Wafers to Manufacture cheap solar cells. (COOP-CT-2004-508108)200420066. rámcový programM. RužinskýKETG FEEIT
Utilization of Web-based Training and Learning Systems at the Development of New Educational Programs in the Area of Optical Transmission Media. (039STU-4/2013)20132015KEGAR. RókaIMICT FEEIT
Veterno-solárny elektrický akumulačný systém (26220220133)20112014-- Iný domáci --F. JaníčekIPAEE FEEIT
Virtual laboratory and simulated experiments as a tool for improving the efficacy of teaching chemical and energy courses at universities of natural and technical orientation (3/3075/05)20052007KEGAJ. MurgašIRC FEEIT
Virtual Power Plant Laboratory (VPPL)20172018Excelentné tímy mladých výskumníkovM. ChudýIPAEE FEEIT
Virtual reality of multimedia speech synthesis (VTP1003/2003)20032006VTPG. RozinajKTL FEEIT
Virtuálna a zmiešaná realita pre Industry 4.0 (VZRI4)20192019Mladý výskumník