May 25, 2020   0:18 a.m. Urban
Academic information system

Faculty of Electrical Engineering and Information Technology - list of projects


Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 999

StateName
From
Until
Type
Supervisor
Department
2002
2004VEGA
KME FEEIT
A comparison between mechanical and electrical degradation of photovoltaic devices after forced ageing (SK-AT-0008-12)
2013
2014
Bilaterálna spolupráca - SR - RakúskoV. Šály
IPAEE FEEIT
A new Generation Digital Radiology Kit. (APVV-99-P06305)20052007APVVV. Nečas
KJFT FEEIT
2006
2007
-- Iný domáci --
Dek FEEIT
Ab-initio approach to conducctance of quantum junctions accounting for dynamical correlation of electrons (CBP.EAP.RIG.981521)
2004
2007
NATOP. Bokes
KF FEEIT
2005
2007
VEGAP. Bokes
KF FEEIT
Absolventi STU v prostredí európskeho trhu práce (113221199)
20112012Leonardo da Vinci
2SP FEEIT
2008
2011
-- Iný medzinárodný --V. Slugeň
KJFT FEEIT
2003
2004
5. rámcový programV. ŠályKETG FEEIT
ACUMED - Innovation program aimed on creation of modern study materials for medical high schools (13120120214)20072008Európsky sociálny fondF. Lehocki
KAIVT FEEIT
Adaptácia doručovania multimediálneho obsahu (ADAPT)2019
2019
Mladý výskumníkIMICT FEEIT
20092012
VEGA
P. FarkašKTL FEEIT
20022005APVV
KMech FEEIT
Advanced Control Methods and Algorithms for Industrial Processes (SK-BG-0035-10)
2012
2012
Bilaterálna spolupráca - SR - Bulharsko
V. VeselýIRC FEEIT
Advanced Control Methods based on FPGA Structures (APVV-0772-12)
20132017
APVV - Všeobecná výzva
ÚAM FEEIT
20092011
VEGA
IRC FEEIT
Advanced control of mechatronic systems (1/0153/03)
2003
2005
VEGA
L. JurišicaKASR IRC FEEIT
Advanced decentralized control methods in network control systems (APVV-0211-10)2011
2014
APVV - Všeobecná výzva
IRC FEEIT
Advanced Image Processing Algorithms for Effective Human Face Retrieval and Coding (1/0961/11)2011
2013
VEGA
KTL FEEIT
20062008
VEGA
KME FEEIT
Advanced materials and micro/nano stuctures for sensoric interfaces (2004)
2004
2007
Bilaterálna spoluprácaV. TvarožekKME FEEIT
Advanced Materials and Smart Structures for Electrical Engineering, Electronics and Biomedical Applications Based on Micro- and Nano-sized Ferrite Particles (APVV-0062-11)
2012
2015
APVV - Všeobecná výzva
IEE FEEIT
Advanced materials, process and structures of organic electronics (APVV-0262-10)
2011
2014
APVV - Všeobecná výzva
D. Donoval
KME FEEIT
Advanced materilas and Smart Structures for progressive Applications in electrical Engineering, Elecronics and Other Fields Based on Micro-and Nano-siyed Ferrite Particles (APVV-15-0257)
2016
2020
APVV - Všeobecná výzva
E. Ušák
IEE FEEIT
Advanced MEMS chemical sensors for extreme conditions (APVV-0655-07)20082010APVVKME FEEIT
Advanced Methods and Simulations of SMART Mechatronic Systems (APVV-0246-12)20132016
APVV - Všeobecná výzva
J. Murín
ÚAM FEEIT
Advanced methods for identification of magnetic parameters of ferromagnetic materials aimed at construction materials inspection and electrical steels diagnostics. (1/1325/12)20122014
VEGA
E. Ušák
IEE FEEIT
2010
2011
VEGAJ. MurgašIRC FEEIT
Advanced methods for nonlinear modeling and control of mechatronic systems (1/0937/14)
2014
2017
VEGA
M. HubaÚAM FEEIT
Advanced methods of image processing used in visual systems and their implementation to the educational process (003STU-4/2014)20142016
KEGA
F. Duchoň
IRC FEEIT
Advanced methods of non-destructive defectoscopy and diagnostics of construction units based on analysis of magnetisation processes in ferromagnetic and ferrimagnetic materials. (1/0320/19)
2019
2021VEGA
IEE FEEIT
Advanced methods of robust and optimal control (1/1241/12)
2012
2015
VEGA
IRC FEEIT
Advanced Multimedia Services in the Environment of ICT Future Networks (APVV-0258-12)
2013
2016
APVV - Všeobecná výzva
IMICT FEEIT
2007
2010
APVV
KME FEEIT
2009
2012
VEGAV. StopjakováKME FEEIT
Advanced piezoelectric MEMS pressure sensors (APVV-0450-10)20112014APVV - Všeobecná výzva
KMech FEEIT
Advanced RF Transceivers for 5G base stations based on GaN Technology (783274)20182021
H2020: Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL)
IEP FEEIT
Advanced Semiconductor Heterostructures and Nanostructures - Characterization and Processing for Optoelectronic Devices (Pol/Slov/W)19992002Bilaterálna spolupráca - SR - PoľskoJ. KováčKME FEEIT
Advanced Semiconductor Heterostructures and Nanostructures Characterization and Processing for Optoelectronic Devices (S/P-B-kov)20062008MVTSJ. KováčKME FEEIT
Advanced Semiconductor Heterostructures and Nanostructures Characterization and Processing for Optoelectronics Devices (Slo/Poľ)
2003
2005Bilaterálna spolupráca - SR - PoľskoKME FEEIT
20042006KEGA
IRC FEEIT
Advanced technology of organic electronics-based sensors (APVV-17-0501)
2018
2021
APVV - Všeobecná výzva
D. DonovalIEP FEEIT
2010
2011
VEGA
M. Halás
IRC FEEIT
2006
2009APVVM. Huba
IRC FEEIT
Algorithm of collective intelligence: Interdisciplinary study of swarming behaviour in bats (APVV-17-0116)
2018
2022
APVV - Všeobecná výzva
IRC FEEIT
Algorithms and methods af the digital signal processing, control processes of the converged networks and NGN platform and new generation of the multimedia services and applications. (1/3094/06)2006
2008
VEGAKTL FEEIT
2009
2011
VEGA
G. Rozinaj
KTL FEEIT
Algoritmy riadenia rekuperácie energie pri brzdení elektromobilu (ALRIREK)
2013
2013
-- Iný domáci --
IPAEE FEEIT
Alternative methods for assesment of electromagnetics compatibility (EMC) of elecronic systems. (1/3101/06)
2006
2008
VEGA
V. Smieško
KMer FEEIT
Analyse and processing low-level ECG signals using diagnostic in practice (AV/1103/2004)2004
2006
VTP
KTL FEEIT
2001
2005COSTP. PodhradskýKTL FEEIT
Analysis and characterization of advanced power electronic devices supported by 2/3D electrothermal modeling and simulation (1/0491/15)
2015
2018
VEGA
IEP FEEIT
Analysis and proposal for advanced optical access networks in the NGN converged infrastructure utilizing fixed transmission media for supporting multimedia services (1/0106/11)2011
2013
VEGA
R. RókaKTL FEEIT
2008
2010VEGAR. Róka
KTL FEEIT
Analýza a zber dát z fotovoltaických a senzorických systémov (SenzLAB)
2015
2015
-- Iný domáci --IEP FEEIT
Analýza elektromagnetických polí vonkajších elektrických vedení (2015et008 )
2016
2016-- Iný domáci --IPAEE FEEIT
Analýza energetickej bilancie PEM palivového článku a návrh potrieb na realizáciu experimentálnej kvantifikácie overovaných napäťových strát (APEM)
2019
2019
Mladý výskumník
ÚAM FEEIT
Analýza energetickej bilancie PEM palivového článku a návrh potrieb na realizáciu experimentálnej kvantifikácie overovaných napäťových strát. Časť 2. (APEM2)
2020
2021
Mladý výskumník
ÚAM FEEIT
Analýza energetickej odolnosti moderných výkonových MOSFET tranzistorov integrovaných v DC-DC meničoch v podmienkach UIS testu podporená modelovaním a simuláciou (HEAT)
20122013
-- Iný domáci --
IEP FEEIT
Analýza hardvérovej realizovateľnosti jadra operačného systému reálneho času na čipe (RTOSoC)
2017
2017
Mladý výskumníkL. KohútkaIEP FEEIT
Analýza možnosti merania rozmerov 2D vzoru pomocou kamerového zariadenia COGNEX IS 7802 za účelom návrhu a zrealizovania 2D vzoru R-ID (Road Identifier) (N2DRID)
2020
2021
Mladý výskumníkÚAM FEEIT
Analýza napätí a deformácií v tenkých viacvrstvových mikro- a nano- systémoch a zariadeniach obsahujúcich piezoelektrické prvky, inverzný piezoelektrický problém (1/0149/03)20032005
VEGA
B. HučkoKMech FEEIT
Analýza návrhu UWB antény na čipe pre aktívne senzorické implantáty
2016
2016
-- Iný domáci --
M. KováčIEP FEEIT
Analýza nízkofrekvenčných šumov GaN HEMT tranzistorov (NOISEGaN)
2019
2019
Mladý výskumník
IEP FEEIT
Analýza prozódie reči v rámci multimodálneho rečového syntetizátora
2011
2012
-- Iný domáci --
A. TóthováIMICT FEEIT
Analýza vplyvu prevádzkových parametrov na kvalitu hlasu v IMS sieťach (AVPPKHIS)
2012
2013
-- Iný domáci --
IMICT FEEIT
Analýzy vybraných materiálov tlakovej nádoby reaktora za účelom predĺženia prevádzkovej životnosti (AMTNR )20202021
Mladý výskumník
A. JakabovičINPE FEEIT
Antiplagiarism analysis of non-textual data (APVV-0469-12)
20132017
APVV - Všeobecná výzva
IEE FEEIT
Aplication of Positron annihilation tu study of neutron embrittlement of the materials used in fusion technology (FUSION)
2003
2006
6. rámcový program
V. Slugeň
KJFT FEEIT
Aplikácia optických a elektrochemických meracích metód pre selektívnu identifikáciu rôznych typov sacharidov v roztokoch (TECH4SUGAR)
2019
2019Mladý výskumníkJ. DrobnýIEP FEEIT
Aplikovaný výskum a vývoj inovatívnej technológie pre ultra hlboké geotermálne vrty (26240220042)
2011
--
-- Iný domáci --M. ŽiškaDHR SOFS Dek FEEIT
Aplikovaný výskum technológie plazmotermických procesov (26240220070)
20112014
-- Iný domáci --
M. Žiška
PS DHR SOFS Dek FEEIT
Aplikovaný výskum v oblasti optimalizácie a riadenia energetických sústav v dobe smart grid (26240220069)
2011
2014
-- Iný domáci --
IPAEE FEEIT
2004
2006
APVVZ. RiečanováKM FEEIT
2005
2007
APVV
Š. KozákIRC FEEIT
Application of biosensors, biomaterials and biosignals in medicine. (FCHPT_AV/4/0103/06)
2006
2009
VTP
F. LehockiKAIVT FEEIT
Application of modern ICT in rehabilitaion process of long-term ill children (AV 4/0119/06)2006
2009
VTPF. LehockiKAIVT FEEIT
Architectural aspects of exterior lighting of monumental objects and aggregates. (1/3302/06)2006
2008
VEGAF. KrasňanKEE FEEIT
Aspekty a faktory vedúce k malému záujmu o štúdium technických odborov (SK-CZ-2013-0174)
2014
2015
Bilaterálna spolupráca - SR - Česko
Ľ. Stuchlíková
IEP FEEIT
Assessment of reaction time and movement velocity (agility) parameters by processing electromyographic signals (1/1177/12)
20122014
VEGA
P. MiklovičSTI FEEIT
2010
2011
DAAD
KTL FEEIT
2008
2008
COST
A. Přibilová
KRE FEEIT
Automated robotic assembly cell as an instrument of concept Industry 4.0 (APVV-16-0006)
2017
2020
APVV - Všeobecná výzva
IRC FEEIT
Automatické generovanie trajektórii pre roboticky manipulátor20182018Mladý výskumníkM. AdamíkIRC FEEIT
Autonómne sledovanie pohyblivého cieľa (2017et012)
2018
2018-- Iný domáci --ÚAM FEEIT
Autonómny systém na 3D tlač vo vesmíre (2017et005)
2018
2018
-- Iný domáci --
IRC FEEIT
Autonómny systém na 3D tlač vo vesmíre (2018et015)
2019
2019-- Iný domáci --IRC FEEIT
2007
2008
DAAD
M. Huba
KAR IRC FEEIT
2010
2014
-- Iný domáci --
IRC FEEIT
Benchmarking of Advanced Materials Pre-selected for Innovative Nuclear Reactors (16735/RO-IAEA-Degmova)
2011
2018
-- Iný medzinárodný --
INPE FEEIT
Benchmarkové úlohy pre reaktory VVER-440 (BU-40)
2014
2014
-- Iný domáci --J. LűleyINPE FEEIT
BEZ NÁZVU (PL-0125)
2003
2004
CEEPUSĽ. KlugKESP FEEIT
BEZ NÁZVU (CPNR: H-0183-04/05)20042005
CEEPUS
KTL FEEIT
BG-1103 Modelling, Simulation and Computer-aided Design in Engineering and Management (CEEPUS III.)20182019Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlÚAM FEEIT
Biocompatible thin films for medical application (LPP-0149-09)20092012APVV - Program LPPKME FEEIT
BioDaT (2012et001)
2013
2013
-- Iný domáci --
M. OravecICSM FEEIT
Bioinspired multirobot coordination system (APVV-0261-10)2011
2014
APVV - Všeobecná výzva
P. HubinskýIRC FEEIT
Bórom dopované diamantové vrstvy pre elektrochemické aplikácie (BDDSENS)20122013-- Iný domáci --M. VojsIEP FEEIT
Broadband MEMS detector of terahertz radiaton (APVV-14-0613)
2015
2018APVV - Všeobecná výzvaV. Kutiš
ÚAM FEEIT
Budovanie dištančného a e-vzdelávania na STU FEI (5_c)20072007
-- Iný domáci --
IRC FEEIT
2009
2011
KEGAIRC FEEIT
CAE Laboratory for New Study Program Applied Mechatronics (015STU-4/2012)
20122014KEGAÚAM FEEIT
Carbon nanomaterials for sensoric applications (APVV-0365-12)
2013
2016
APVV - Všeobecná výzva
IEP FEEIT
2005
2007
VEGA
KME FEEIT
Catalitic Activity of Zeolites in Methanol to Gasoline Conversion (Jap/Slov/1)1998
2002
SR - Japonsko
KF FEEIT
2005
2007Európsky sociálny fond
KRE FEEIT
2005
2008
OP VaV
R. Durný
KF FEEIT
Central computer laboratory innovation (5 D)2007
2007
-- Iný domáci --J. ŠkodaVS FEEIT
2008
2011APVV
KME FEEIT
Centrum excelentnosti pre návrh, prípravu a diagnostiku nanoštruktúr pre elektroniku a fotoniku - NanoNet (26240120010)2009
2011
-- Iný domáci --
D. Donoval
IEP FEEIT
Centrum excelentnosti pre návrh, prípravu a diagnostiku nanoštruktúr pre elektroniku a fotoniku 2 - NanoNet 2 (26240120018)
2010
2012
-- Iný domáci --
IEP FEEIT
Centrum pre prevádzku a vyraďovanie jadrových zariadení (CEPVYJZ) (001STU-2/2014)
2014
2016-- Iný domáci --INPE FEEIT
2005
2005
Európsky sociálny fond
KME FEEIT
2003
2005
5. rámcový programKEE FEEIT
Codes for communicating with spacecrafts in deep space (1/0477/18)
2018
2021
VEGA
P. FarkašIMICT FEEIT
Cognitive, personal and psychophysiological factors of the stress in the context of the relationship between anxiety and allergies and their optimalisation (APVV-0496-12)2013
2017
APVV - Všeobecná výzva
IEP FEEIT
2008
2009
APVVKF FEEIT
Collaborative robot for use in the laboratory (APVV-17-0214)
2018
2020
APVV - Všeobecná výzva
P. Hubinský
IRC FEEIT
Communication Infrastructure for Information Society - Next Generation Networks (AV/1002/2004)
2004
2006
VTP
KTL FEEIT
Competence centre of inteligent technologies. (ITMS 26240220072 )
2011
2014
OP VaVJ. Labuda
IAlC IAC FCFT
Computational modelling of mechanical and mechatronic parts made of new composites with varying properties (1/0534/12)2012
2014
VEGA
ÚAM FEEIT
Computer -aided desing in nanotechnology. Self-assembled monoalyers and molecular eletronics (APVT-20-019202)
2002
2005APVV
KF FEEIT
Computer aided robust nonlinear control design (APVV-0343-12)2013
2017
APVV - Všeobecná výzvaM. Huba
ÚAM FEEIT
CONNECT - Innovative smart components, modules and appliances for a truly connected, efficient and secure smart grid (737434)
2017
2020H2020: Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL)
IEP FEEIT
Construction materilas for fission and fusion reactors (1/0477/16)
20162019VEGAJ. DegmováINPE FEEIT
Constuction and control of micro-electro-mechanical elements and devices (2/0006/10)
2010
2012
VEGAR. HarťanskýKMer FEEIT
Contract study: Proton irradiation of samples using cascade accelerator. (Slov/Hol-VTS-SLU-IE.B100863)2005
2006
Bilaterálna spoluprácaV. SlugeňKJFT FEEIT
Contractual Relations and increasing of Ability Compete in the Conditions of European Integration (1/1223/04)
2004
2006
VEGA
IRC FEEIT
Control and modelling of mechatronic systems in emobility (1/0745/19)20192022VEGAÚAM FEEIT
2006
2008
VEGA
IRC FEEIT
Control of dynamic systems under the conditions of uncertainty (1/0475/16)
2016
2019
VEGA
V. Veselý
IRC FEEIT
2002
2004
APVV
KASR IRC FEEIT
Control Systems for Energy Beam Cutting Centers (APVV-0504-12)2013
2015
APVV - Všeobecná výzvaIRC FEEIT
2009
2011
VEGA
P. BokesKF FEEIT
Convergence of automation and advanced ICT (038STU-4/2018)
2018
2020KEGAP. DrahošÚAM FEEIT
20092013
APVV
F. Uherek
KME FEEIT
Cooperative education in nanotechnologies and nanosciences (025STU-4/2020)
2020
2022
KEGA
J. Cirák
INPE FEEIT
2005
2007
6. rámcový program
KJFT FEEIT
Cross - Modal Analysis of Verbal and Non - verbal Communication (COST Action 2102)20072011
COST
KRE FEEIT
Cross-Layer Optimization of Wireless Systems Throughput (1/0789/15)
2015
2017
VEGAIMICT FEEIT
CRUISE - Creating Ubiquitous Intelligent Sensing Enviroments (CRUISE FP6 - IST - 4-027738 )
2006
2007
Information society technologies (IST)P. FarkašKTL FEEIT
CRUISE-complements (CRUISE FP6 - IST - 4-027738)
2007
2008-- Iný domáci --P. FarkašKTL FEEIT
Cryptographic Algorithms and Primitives with Increased Resistance Against Side - Channel Attacks (SK-FR-0011-09)2010
2011
Bilaterálna spolupráca - SR - Francúzsko
O. Grošek
KAIVT FEEIT
Cryptography brings security and freedom (NIL SK06-IV-01-001)
20142016
-- Iný medzinárodný --
ICSM FEEIT
Číslicové spracovanie obrazových a rečových signálov, sieťové protokoly, modelovanie komunikačných prostredí a implementácia multimediálnych služieb v prostredí novej generácie konvergovaných sietí (1/0147/03)
2003
2005VEGAP. Podhradský
KTL FEEIT
Čisté priestory vo virtuálnej realite (CLE-VR)
2019
2019Mladý výskumníkIEP FEEIT
De-identification for privacy protection in multimedia content COST IC1206
2013
2017
COSTA. PřibilováIEP FEEIT
2005
2007
Bilaterálna spolupráca - SR - Grécko
I. HotovýKME FEEIT
2007
2009EuratomKJFT FEEIT
Design and realization of education in interdisciplinary branches on international level (019STU-4/2012)
2012
2014
KEGA
INPE FEEIT
Design of progressive algorithms for the radio-communication network topology optimisation, in term of the cost minimalisation, using the geographic information system (GIS) of Slovak republic (1/2047/05)
2005
2007
VEGA
KRE FEEIT
Design optimization of low-power digital and mixed integrated systems (1/1008/12)
2012
2015
VEGA
E. GramatováICSN FIIT
Design, preparation and characterization of high speed power electronic devices based on submicron semiconductor suppored by 2/3-D modeling and simulation (1/0742/08)20082010
VEGA
D. DonovalKME FEEIT
Design, preparation and characterization of materials and structures inorganic organic hybrid integrated photonics (APVV-14-0716)
2015
2016APVV - Všeobecná výzva
IEP FEEIT
20062008KEGA
KM FEEIT
2006
2008
VEGA
KAIVT FEEIT
Desing, characterization and simulation of electrophysical properties of power semiconductor structures and devices of submicrometer dimensions (1/2041/05)
2005
2007
VEGAKME FEEIT
Detection of ionizing particles using sensors base on semi-insulating GaAs and 4H-SiC for high energy physics (2/0152/16)
2016
2019
VEGA
V. NečasINPE FEEIT
Detekcia kognitívnych porúch na základe sledovania pohybu očí (1/0440/19)
2019
2021VEGAJ. Polec
IMICT FEEIT
Detekeia strihov vo videosekvenciách
2011
2012-- Iný domáci --
IMICT FEEIT
Developing WiFi network at FEI STU (5a)2007
2007
-- Iný domáci --
VS FEEIT
2005
2008
VTP
A. Šatka
KME FEEIT
2009
2012
VEGAKME FEEIT
Development and characterization of modern micro and nanostructures for optoelectronic and photonic devices (1/0739/16)20162019
VEGA
IEP FEEIT
Development and implementation of analog integrated systems for ultra low-voltage applications (APVV-15-0254)2016
2019
APVV - Všeobecná výzva
V. StopjakováIEP FEEIT
2006
2008
VEGA
M. Huba
KASR IRC FEEIT
Development and optimization of preparation process of new generation of high speed power semiconductor devices and integrated ion submicron technology (APVT-20-013902)2002
2005
APVV
D. Donoval
KME FEEIT
Development of an autonomous vehicle using open electric car platform (APVV-17-0190)2018
2022
APVV - Všeobecná výzvaA. Kozáková
ÚAM FEEIT
2006
2007-- Iný domáci --M. HubaIRC FEEIT
Development of European Labor Market Through the Knowledge Gained from the Student mobilities (SR/05/A/F/PL/5032119)
2006
2007
Leonardo da Vinci
M. VeselýKME FEEIT
Development of High-power six-port reflectometers (impedance analyzers) for different types of transmission media frequency ranges of 900 MHz and 2450 MHz (N/S-MUE-Bez-EU9)2004
2005
Bilaterálna spolupráca - SR - NemeckoJ. Bezek
KRE FEEIT
Development of characterisation methods and analysis of reliability of modern GaN power devices supported by 2/3D modelling and simulation (1/0727/19)
2019
2022VEGAIEP FEEIT
Development of methodology and equipment for non-invasive biomedicine monitoring and analysis of physiologic and psycho-physiologic processes (VTP1013/2003)2003
2006
VTP
KME FEEIT
20032006VTPKME FEEIT
Development of new methods of ferromagnetic materials magnetic parameters measuremnet focused on non-destuctive testing of construction steel and diagnostics of electrical steel (1/0571/15)2015
2017
VEGA
IEE FEEIT
Development of new superhard materials based on carbon and nitride films with special emphasis to diamond and cubic bor nitride. (APVT-20-034404)20052008
APVV
M. Veselý
KME FEEIT
Development of new technology processing and characterization methods of advanced electronic and photonics structures and devices (SK-PL-0005-12)
2013
2014
Bilaterálna spolupráca - SR - PoľskoIEP FEEIT
2008
2010
NIL Fund (Norway - Iceland -Lichtenstein Fund)O. Grošek
KAIVT FEEIT
Development of Organic Thin Film Transistor Technology (Rak/Slov bilateralna dohoda)
2007
2007
MVTS
J. Kováč
KME FEEIT
2007
2009VEGAJ. Murín
KMech FEEIT
Development of the software platform for estimation and optimization of cost for decommissioning of nuclear installations based on the international standard ISDC to ensure the safe and effective decommissioning (APVV-15-0558)2016
2018
APVV - Všeobecná výzva
V. Nečas
INPE FEEIT
Development of virtual laboratory for implementation of advanced methods of teaching in the new study program Electromobility (035STU-4/2014)
20142016KEGAÚAM FEEIT
DiaDAQ (2013et004)
2014
2014
-- Iný domáci --
M. Tárník
IRC FEEIT
DiaDAQ -- Real Time (DDRT)
2015
2015
-- Iný domáci --
M. Tárník
IRC FEEIT
20092011
VEGA
E. UšákKTEE FEEIT
Diagnostika a zisťovanie stupňa degradácie izolácií a elektroizolačných systémov (1/0167/03)2003
2005
VEGA
KETG FEEIT
Diamond electrodes for decontamination of industrial wastewaters and hydrogen generation (Diaclean) (DAAD 2018-2019)
2018
2019
Program des Projektbezogenen Personeustauschs /PPP/M. Vojs
IEP FEEIT
Diamond electrodes for electrochemical applications (APVV-0548-07)
2008
2010
APVV
KME FEEIT
2000
2007
VTP
P. FuchsKRE FEEIT
Digital Signatures Power Analysis Attack and Countermeasures (APVV-0586-11)
20122015APVV - Všeobecná výzvaO. Grošek
ICSM FEEIT
Digitalizácia algoritmov riadenia a chránenia prvkov elektrizačných a distribučných sústav (1/0166/03)2003
2005
VEGA
F. Janíček
KEE FEEIT
Dobudovanie a rozšírenie akademického informačného a vzdelávancieho systému o energetike (002STU-8/2008)20082009-- Iný domáci --
KEE FEEIT
Dobudovanie Národného centra pre výskum a aplikácie obnoviteľných zdrojov energie (26240120028)
2011
2012
-- Iný domáci --F. Janíček
IPAEE FEEIT
20062008
Európsky sociálny fond
M. Huba
IRC FEEIT
Doped Carbon Films for Tool Engineering and Electronic Applications (AV 4/0124/06)
2006
2008
VTPR. Redhammer
KME FEEIT
Doping and surface modification of zinc-oxide thin films (SK-SRB-0012-09)2010
2011
Bilaterálna spolupráca - SR - SrbskoKME FEEIT
Dopravný smart monitorig -- optický vláknový senzorický systém (088/15_RT)
2015
2016
-- Iný domáci --
B. Korenko
IEE FEEIT
Dynamic contact problems (1/0426/12)
2012
2015
VEGA
I. BockICSM FEEIT
2005
2006
6. rámcový program
L. AndrášikIRC FEEIT
Education Innovation in Digital Image Processing, Biometrics, Machine Learning and Neural Networks (010STU-4/2014)
2014
2016
KEGA
J. Pavlovičová
IMICT FEEIT
2005
2008
Európsky sociálny fond
KRE FEEIT
Efektívne riadenie výroby a spotreby energie z obnoviteľných zdrojov energie (26240220028)
2010
2014
-- Iný domáci --
FEEIT
Effect of market environment upon the transfer and conversion of electric energy (2003)2003
2006
Štátny program
IRC FEEIT
E-laboratory of interactive experiments as a continuation project of multimedia aided eduction at Slovak Universities (3/4128/06)20062008KEGAP. BalloKF FEEIT
2004
2006VEGAR. Durný
KF FEEIT
Electrodes based on doped diamond layers for advanced photoelectrochemical systems of water splitting (1/0887/16)2016
2018
VEGA
R. RedhammerIEP FEEIT
Electromagnetic and elektronic properties of small systems and materials (APVV-0108-11)
2012
2015
APVV - Všeobecná výzvaP. MarkošINPE FEEIT
Electromagnetic compatibility ensuring of monitoring systems of abnormal operating condition of nuclear power plant (APVV-15-0062)20162020APVV - Všeobecná výzvaJ. Hallon
IEE FEEIT
Electromagnetic compatibility of large systems (1/0551/09)
2009
2011
VEGA
V. SmieškoKMer FEEIT
Electromagnetic compatibility of technological equipment in tyre industry (APVV-0333-11)
2012
2015
APVV - Všeobecná výzvaM. Bittera
IEE FEEIT
Electromagnetic properties of superconducting composite condoctors. (APVT-20-012902)
2002
2005APVVĽ. Šumichrast
KTEE FEEIT
2009
2011
VEGA
KF FEEIT
Electronic educational-experimental laboratories of Mechatronics (011STU-4/2015)
2015
2017KEGA
ÚAM FEEIT
Electro-physical properties and technological issues of Si, GaN and ZnO semiconductor materials and stuctures for a new generation of electronic devices and circuits (1/0507/09)20092012
VEGA
KME FEEIT
2004
2007
Leonardo da Vinci
P. PodhradskýKTL FEEIT
Elektrický skúter s PEM palivovým článkom (184/16_RT)20162017-- Iný domáci --M. BugárÚAM FEEIT
Elektrofyzikálne vlastnosti polovodičových štruktúr a izolačných vrstiev pre mikroelektronické súčiastky novej generácie (1/0169/03)2003
2005
VEGA
O. CsabayKME FEEIT
2003
2005
VEGAKMer FEEIT
Elektromobilita ako súčasť virtuálnej elektrárne (317/17_RT )
2017
2018-- Iný domáci --M. ChudýIPAEE FEEIT
Elektronický systém riadenia hybridnej zdrojovej sústavy (2012et002)
2013
2013
-- Iný domáci --
V. Staňák
IPAEE FEEIT
Elektrostimulácia, monitoring biosignálov a kategorizácia signálov u detí s DMO (EMBKSDD)
2012
2013-- Iný domáci --M. NováčekIEP FEEIT
ELMA - European Labour Market with Slovak Participation (SK/06/A/F/PL-6012052)
2006
2008Leonardo da VinciM. VeselýKME FEEIT
Energy efficiency of lighting systems in buildings (1/0988/12)
2012
2015
VEGAD. Gašparovský
IPAEE FEEIT
Energy Efficient Converters using GaN Power Devices (ENIAC-324280/2012)
2013
2016
-- Iný medzinárodný --
IEP FEEIT
Energy for a green society: From sustainable harvesting to smart distribution. Equpiments, materials, design solutions and their applications. (270722-2-ENIAC-ERG-Kovac)20112014
Joint Technology Initiatives (ENIAC)
IEP FEEIT
Energy Interference in Power System. (APVT-20-002004)
2005
2007
APVV
A. Beláň
KEE FEEIT
Energy to a Smat Grid - E2SG (296131-2-ENIAC-E2SG-Stopjakova)
2012
2015
Joint Technology Initiatives (ENIAC)
IEP FEEIT
Energy to Smart Grid (ENIAC-296131-2)2012
2015
-- Iný medzinárodný --V. Stopjaková
IEP FEEIT
2006
2008NANOSTRESSKF FEEIT
Enhanced substrates and GaN pilotlines enabling advanced compact power applications. (662133 - ECSEL - IA)
2015
2018
H2020: Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL)
A. Šatka
IEP FEEIT
Enhancing NO-SK Cooperation in Automatic Control (ECAC) (NIL - I - 007 - d)
2009
2011
NIL Fund (Norway - Iceland -Lichtenstein Fund)IRC FEEIT
EPISTEP - Engaging SMEs with IST related European Technology Platforms (EPISTEP, ETI-CT-023295)2005
2007
Research and Innovation
KME FEEIT
2005
2007
6. rámcový programD. DonovalKME FEEIT
eRAMP – Excellence in Speed and Reliability for More than Moore Technology (ENIAC - 621270/2013-2)
20142017
-- Iný medzinárodný --
D. Donoval
IEP FEEIT
Etablovanie regiónu Viedeň - Bratislava na medzinárodné odborné centrum v oblasti robotiky (CENTROBOT OPCS SK - AT)20092013Bilaterálna spolupráca - SR - RakúskoP. HubinskýIRC FEEIT
European Computing Education and Training ECET (213871-CP-1-2001-BG-ERASMUS-TN)
2001
2002ErasmusIRC FEEIT
20082010Leonardo da VinciM. Veselý
KME FEEIT
European Doctoral Training Support in Micro/Nano-electronics (EURO-DOTS)20102010
7th Framework Programme
D. DonovalKME FEEIT
2009
2012
-- Iný medzinárodný --
KJFT FEEIT
2009
2011
-- Iný medzinárodný --J. HaščíkKJFT FEEIT
European Joint Programme on Radioactive Waste Management (847593)
2019
2024
H2020: Nuclear Fission, Fusion and Radiation Protection Research (CSA)
INPE FEEIT
European Network of Excellence for Industrial Applications Polynominal Design Methodsn (2001/C 321/17)20022004
User-friendly information society (IST)
IRC FEEIT
European Nuclear Engineering Network (ENEN) (FIS5-2001-00076,neskôr FIR1-CT-2001-80127)
2002
20035. rámcový programM. MiglieriniKJFT FEEIT
European Nuclear Experimental Educational Platform (847555)
20192022
H2020: Nuclear Fission, Fusion and Radiation Protection Research (CSA)
INPE FEEIT
Europractice (Europractice)199320085. rámcový programM. Veselý
KME FEEIT
EUROPRACTICE A40050 (ESPRIT 21 101 je pokračovaním COPERNICUS CP 93:9093)
1997
20085. rámcový programKME FEEIT
Európska virtuálna výuková platforma pre elektrotechniku a informatiku určená pre študentov a učiteľov stredných odborných škôl (2014-1-CZ01-KA202-002074-P4)2014
2017
ERASMUS+
P. Podhradský
IMICT FEEIT
Evaluation of radiation resistance of ODS steels for fusion and fission technologies (1/0366/12)
2012
2015
VEGA
J. DegmováINPE FEEIT
20052007VTPM. KukučkaKRE FEEIT
20082009
Transversal programme
M. HubaIRC FEEIT
Experimental and Theoretical Study of Energy Deposition and Residual activtion Induced by Uranium Ions to Model the Beam Loss Hazards in the GSI Future Facility (03-54-3588)
2004
2010
6. rámcový program
M. PavlovičKJFT FEEIT
Expertný systém na diagnostiku štítnej žľazy (AV/810/2002 )
2002
2004
VTP
KRE FEEIT
2008
2010
VEGA
KME FEEIT
first and euRopEAn siC eigTh Inches pilOt liNe (783158)2018
2022
H2020: Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL)
IEP FEEIT
2000
2003
MinervaM. HubaKASR IRC FEEIT
Flexibilné SMART senzorické prvky ako súčasť Internetu vecí (1/0758/19)20192022VEGAM. DonovalIEP FEEIT
Flexible electronic devices: Design and fabrication by inkjet printing. (FLEXDEV)
2017
2019Excelentné tímy mladých výskumníkovIEP FEEIT
Flexible FE/BE Sensor Pilot Line for the Internet of Everything (692480)
2016
2019
H2020: Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL)
D. Donoval
IEP FEEIT
Flexible organic semiconductor devices characterization and technology development (1/0497/15)
2015
2018
VEGA
J. JakabovičIEP FEEIT
Flexible sensoric structures for sensing biophysical parameters (1/0886/17)2017
2020
VEGA
IEP FEEIT
Flexible system for Internet of things with use of SMART sensors (APVV-16-0626)
2017
2020
APVV - Všeobecná výzva
IEP FEEIT
FOR-EMC Forum of Laboratories implementing EU Electromagnetic Compatibility Directive (GTC1-2002-73008)
2002
2004
Competitive and sustainable growth (GROWTH)KMer FEEIT
Formation of Nanocrystalline Grains in Repidly Quenched Fe-B-Based Alloys Additions of Other Elements (1/4011/07)2007
2009
VEGA
KJFT FEEIT
From the laws of nature to technology by experience - A project of informal interactive learning of pupils and students encouraging interest for technical fields (038STU-4/2017)
2017
2019
KEGA
F. JaníčekIPAEE FEEIT
Fúzia radarového a komunikačného systému pomocou CDMA-OFDM technológie CDMA-OFDM RadCom (CDMA-OFDM RadCom)
2015
2015
-- Iný domáci --
I. LapinIMICT FEEIT
2003
2003
Bilaterálna spoluprácaJ. LidayKME FEEIT
GaN Monolithic Integrated Circuits (APVV-15-0673)
2016
2019
APVV - Všeobecná výzva
IEP FEEIT
Gas sensing microsystem on GaAs micromechanical structures (AV/1115/2004)
2004
2007
VTP
I. Hotový
KME FEEIT
2000
2002
Bilaterálna spolupráca - SR - Taliansko
KME FEEIT
Generátor toku IPVT (GTIPVT)
2014
2014
-- Iný domáci --
M. LackovičIMICT FEEIT
Globally a available natural science experiments as connstituent part of integrated e-learning (1/0332/08)2008
2010
VEGA
KF FEEIT
GPU výpočty
2010
2010
-- Iný domáci --
KAIVT FEEIT
Growth and characterization of advanced organic semiconductor structures for application in organic electronic (DAAD 2009)
2009
2010
DAAD
KME FEEIT
Growth of Nanowires for Photovoltaic Application (APVV-0301-10)
2011
2014
APVV - Všeobecná výzvaJ. Kováč
KME FEEIT
Guľový prieskumný záchranársky robot (2013et008)
2014
2014
-- Iný domáci --Ľ. ChovanecIRC FEEIT
Gyroskopické zavesenie kamery (GZK)
2014
2014
-- Iný domáci --T. FicoIRC FEEIT
Harnessing Nanonewton Forces for Nanomanipulation and Imaging Using Near-contact Atomic Force Microscopy:NanoNewton (1/4008/07)
2007
2009
VEGA
KF FEEIT
Heat transfer 2021 (002STU-4/2019)
2019
2021
KEGA
P. Bokes
INPE FEEIT
High efficiency energy converter (NNE5-1999-00245 HEEC)
2000
2002
5. rámcový programKETG FEEIT
High performant Wide Band Gap Power Electronics for Reliable, energy eFficient drivetrains and Optimization thRough Multi-physics simulation (783174 )
2018
2021
H2020: Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL)IEP FEEIT
High temperature characterization, integration and reliability of MEMS pressure sensors based on AlGaN/GaN (2/0150/17)
2017
2019
VEGAM. Tomáška
IEP FEEIT
High Temperature Microwave Characterization of Advanced Semiconductor Devices (1/0839/12)20122015
VEGA
IEP FEEIT
2004
2006
VEGA
KTL FEEIT
2001
2003VEGAKF FEEIT
Hodnotenie dlohodobej bezpečnosti hlbinného úložiska prostredníctvom modelu referenčnej biosféry20182018Mladý výskumník
INPE FEEIT
Hodnotenie podobnosti a neistôt reaktorov typu VVER (HOPONE)
2017
2017
Mladý výskumníkJ. LűleyINPE FEEIT
Hodnotenie radiačného rizika pri demontáži veľkých komponentov, pretavbe rádioaktívnych materiálov z vyraďovania jadrových elektrární a ukladaní vyhoretého jadrového paliva do hlbinného úložiska (HORAR)
20152015
-- Iný domáci --
M. Hornáček
INPE FEEIT
20012003
VEGA
KME FEEIT
Holografická technológia a rozšírená realita v online experimentovaní (2018et016)
2019
2019
-- Iný domáci --
J. MatišákÚAM FEEIT
Hybrid Spintronic Nanostructures Controlled by Spin-Polarized Current (APVV-0173-06)
2007
2010APVV
KF FEEIT
Hybridization of particulate and porous inorganic materials by carbon nanotubes (1/0947/16)20162018VEGAIEP FEEIT
Hybridné heteroštruktúry na báze diamantu a ZnO pre využitie v elektronike a fotovoltaike (SK-CZ-2013-0043)20142015
Bilaterálna spolupráca - SR - Česko
M. Marton
IEP FEEIT
Hybridný systém riadenia oscilátorov s vysokou frekvenčnou stabilitou a jej vyhodnocovanie pomocou progresívnych metód (HaSRO)
2017
2017
Mladý výskumník
IEP FEEIT
2009
2011APVVIRC FEEIT
Hyperfine interactions in Fe-based amorphous and nanocrystalline metallic alloys (1/0033/10)20102011VEGAM. MiglieriniKJFT FEEIT
Hyperjemné interakcie medzi jadrom a elektrónovým obalom ako nástroj špeciačnej analýzy železa (1/0130/20)
2020
2023
VEGAINPE FEEIT
Characteriaztion and diagnostics of semiconductor structures and devices by special microscopic methods (1/0746/19)2019
2022
VEGA
IEP FEEIT
2006
2008
VTP
J. KováčKME FEEIT
CHaracterization of electrical properties of HEMT and MOSHFET transistors on AlGaN(InAlN)/GaN heterostructures supported by 2/3-D MODeling and SIMulation (LPP-0195-09)
2009
2012APVV - Program LPPD. DonovalKME FEEIT
Charakterizácia a modelovanie substrátom riadeného MOS tranzistora prostredníctvom meraní experimentálnych čipov (BAsIC LoV2)
2017
2017
Mladý výskumník
M. RakúsIEP FEEIT
Charakterizácia nových materiálov pre vysoko kapacitné batérie (CHARBAT)
2015
2015
-- Iný domáci --
INPE FEEIT
Charakterizácia parazitických parametrov tranzistorov HEMT na báze GaN metódou TDR (PARAHEMT)
2015
2015
-- Iný domáci --
M. Bernát
IEP FEEIT
CHARGED PARTICLE NANOTECH (FP6-2003-NMP-NI-3)
2005
20096. rámcový programP. Kováč
KJFT FEEIT
2007
2008
-- Iný medzinárodný --
KJFT FEEIT
IDEALIST 34 (zatiaľ neudelené)
2004
2006
6. rámcový program
KME FEEIT
2008
2008Information and communication technologiesD. DonovalKME FEEIT
2001
2003
Bilaterálna spolupráca - SR - NemeckoBOZaPO TPO SOFS Dek FEEIT
III-V Semiconductor Nano - Heterostructures for advanced Opto - Electronic Devices (pokračovanie)
2004
2004
Bilaterálna spolupráca - SR - Nemecko
KME FEEIT
Implementation of Neural Networks on a Chip and their use by Signal Processing in Bioapplications (1/2046/05)
2005
2007
VEGA
D. ĎuračkováKME FEEIT
Implementation of on-chip test methods for mixed-signal integrated circuits and systems in nanotechnologies (1/0823/13)
2013
2016
VEGA
IEP FEEIT
Implementation of widespread IC design skills in advanced deep submicron Technolgies at European Academia (FP7-ICT-2009-4)
2009
--Information and communication technologiesV. Stopjaková
PRVVČ KFEI Dek FEEIT
Improvement of Generation and RAdiation Electromagnetic Waves in MObil and Stationary Radiocommunications Systems (1/9045/02)20022004VEGA
KRE FEEIT
IMProVET -- Innovative Methodology for Promising VET Areas20112013
Leonardo da Vinci
2SP FEEIT
IMUROSA - Integration of Multimedia Signal Processing Methods into Multimodallnterface and Network Applications (1/0708/13)20132015
VEGA
G. Rozinaj
IMICT FEEIT
In situ meranie ionizujúcim žiarením indukovaného termomagnetického efektu2016
2016
-- Iný domáci --
INPE FEEIT
In situ meranie ionizujúcim žiarením indukovaného termomagnetického efektu 2 (InTerMag2)
2017
2017
Mladý výskumník
INPE FEEIT
Inelastic transport of electrons through nanojuntions with phonons (NeTENaF) (1/0362/10)
2010
2011VEGAM. Konôpka
KF FEEIT
Informačný systém riadenia elektronického diferenciálu malého vozidla (2013et010)2014
2014
-- Iný domáci --
M. Bugár
ÚAM FEEIT
Information and Communication Technologies in Life Long Learning (SK/01/B/F/PP-142261)20022003Leonardo da VinciP. Podhradský
KTL FEEIT
Information Dissemination and European Awareness Launch for the IST (IST-1999-14184)2004
2004
5. rámcový program
B. WeberKME FEEIT
Information processing in distributed environment of intelligent agents. (1/0161/03)2003
2005
VEGA
O. Grošek
KAIVT FEEIT
Innovation of education in current and interdisciplinary aspects of mulimedia technology (022STU-4/2014)2014
2016
KEGA
J. PúčikIEP FEEIT
Innovation of the curriculum in programme Microelectronics focused on the basic courses of bachelor and master studies with emphasis on micro-, opto- and nanoelectronical technologies (3/4009/06)2006
2008
KEGA
O. Csabay
KME FEEIT
2010
2012
Európsky sociálny fondM. VeselýKME FEEIT
INNovation TRAINing IT Central Europe (INNOTRAIN IT)20102012Facilitating innovation across Central EuropeKME FEEIT
Innovative and energetic effective organic LED structures integrable in illuminating applications and low resolution displays (APVV-0865-11)20122015APVV - Všeobecná výzva
IEP FEEIT
2007
2008VEGAI. KotuliakKTL FEEIT
Innovative HRI methods for robots' control in the real environment (1/0065/16)
2016
2018
VEGAIRC FEEIT
Innovative types of gas sensors based on metal oxides (APVV-16-0266)20172020
APVV - Všeobecná výzva
IEP FEEIT
INOMET - Inovatívne metody spracovania rnultirnediálnych signálov pre inteligentné systémy a služby (1/0800/16)
2016
2018
VEGAIMICT FEEIT
Inovácia a rozšírenie laboratória analýzy nanorozmerných mikroelektronických, optoelektronických a senzorických technológií (6._)
2007
2007
-- Iný domáci --
FEEIT
Inovácia meracích systémov nízkych aktivít pre vyraďovanie jadrových elektrární (IMNIA)20202021
Mladý výskumník
INPE FEEIT
Inovácia meracích systémov pri meraní nízkych aktivít pre potreby vyraďovania (IMERA)
2019
2019
Mladý výskumník
B. Stríbrnský
INPE FEEIT
2007
2007
-- Iný domáci --
J. Škoda
VS FEEIT
Inovácia vzdelávacieho programu v odbore elektronika ,so zameraním na progresívne mikro-, opto-, a nanoelektronické technológie v bakalárskom a inžinierskom štúdiu (3/0053/02)20022005
KEGA
KME FEEIT
Inovatívne metódy a metodiky pri kombinovanej simlácii v posturogafii (IMMKSP)
2014
2014
-- Iný domáci --
IEP FEEIT
Inštalácia Langmuirovych architektúr prostredníctvom roll-to-roll systémov (324449-FP7-ALBATROSS-Weis)
2013
2018
Initial training
M. Weis
IEP FEEIT
2009
2012
VEGA
M. HubaIRC FEEIT
Integrated Analysis of the Renewable Energy Sources (1/1045/11)
20112013VEGAM. Farkas SmitkováKEE FEEIT
Integrated education in nanotechnology and nanoscience (026STU-4/2015)
20152017
KEGA
J. CirákINPE FEEIT
Inteligentná čistička odpadových vôd2016
2016
-- Iný domáci --
M. BehúlIEP FEEIT
Inteligentné komunikačné rozhranie (2003)2003
2006
Štátny programKTL FEEIT
20092011APVVIRC FEEIT
2003
2005
VEGA
Š. Kozák
IRC FEEIT
Inteligentné vnorené systémy (IVS) (1/0822/08)
20092010
VEGA
Š. KozákIRC FEEIT
Inteligentný modul na detekciu plynov (AV 4/0014/07)
2007
2009
VTP
I. Hotový
KME FEEIT
2008
2010
VEGA
J. Polec
KTL FEEIT
Intelligent mechatronics systems (IMSYS) (1/0819/17)20172019VEGAŠ. Kozák
ÚAM FEEIT
Intelligent navigation of service robot (1/0177/11)
2011
2014
VEGAA. VitkoIRC FEEIT
Intelligent Predictive Control Methods for Nonlinear Systems. (IPMANS) (1/3100/06)20062008
VEGA
IRC FEEIT
Intelligent Systems (SUSPP-0007-07)
2008
2008
APVV
L. Jurišica
IRC FEEIT
Interactive forms of support of the technical education in primary and secondary schools (020STU-4/2015)
2015
2017KEGAĽ. StuchlíkováIEP FEEIT
Interactive showroom FINE – Fotonics, Informatics, Nanotechnologies and Electronics (026STU-4/2019)20192021KEGAIEP FEEIT
2003
2005
KEGAP. Ballo
KF FEEIT
Intergrated Analysis of the Solar Power Plants (APVV-0280-10)
20112014APVV - Všeobecná výzvaF. Janíček
KEE FEEIT
Internet Distance Education Program (IDEP) (6/236/01/13901)2001
2002
Open Society Foundation
LSDV FEEIT
Internet of Thnigs for Mechatronic Systems (025STU-4/2017)
2017
2019
KEGA
ÚAM FEEIT
Investigation of advanced materials and structures for photoelectrochemical applications (1/0651/16 )2016
2019
VEGAIEP FEEIT
2006
2009
APVVKETG FEEIT
Investigation of diamond films deposited on metals,steels and other substrates in a doubla bias-assited hot filament CVD sysytem (1/9044/02 )20022004VEGAJ. JaníkKME FEEIT
Investigation of electrical and magnetic fields of outdoor switchgears in Slovak Republic electricity supply system (APVV-0399-06)2007
2009
APVV
KEE FEEIT
20102011
Bilaterálna spolupráca - SR - Česko
M. Veselý
KME FEEIT
Investigation of electrophysical and technological issues of MIS structures with ultra-thin insulator layers for a new generation of unipolar devices. (1/3091/06)
2006
2008
VEGA
KME FEEIT
Investigation of hexagonal ferrites (Slovensko/Mexico)
2003
2005Bilaterálna spolupráca - SR - MexikoJ. SlámaKTEE FEEIT
Investigation of high-stability oscillators with piezoelectric resonators under simultaneous excitation of multiple modes of vibrations. (1/0055/10)20102011VEGAV. ŠtofanikKRE FEEIT
Investigation of Physical and Electrical Properties of Nanocrystalline Diamond (1/2061/05)20052007VEGAKME FEEIT
Investigation of slovak meteorites (APVV-0516-10)
2011
2014
APVV - Všeobecná výzvaKJFT FEEIT
Investigation of technology, physical and detection performances of X- and gamma ray InP-based detectors (2/4151/04)
2004
2006
VEGA
V. Nečas
KJFT FEEIT
2010
2011
VEGAJ. LelákKETG FEEIT
Iónmi bombardované amorfné zlaitiny vyšetrované synchrotrónovým žiarením (NANOSR)
20132013
-- Iný domáci --
T. Hatala
INPE FEEIT
2007
2009
VTPG. RozinajKTL FEEIT
ITOP (SR 0107.02 - 54/ZA)
20042004
-- Iný medzinárodný --
P. PodhradskýKTL FEEIT
Ivestigation of materials for nuclear facilities in the extreme radiation treatment conditions (1/0129/09)
2009
2011
VEGAKJFT FEEIT
Izotopový výskum meteoritu Košice a podobných chondritov typu H (1/0770/11)
2011
2013
VEGAJ. SitekKJFT FEEIT
Keramické a flexibilné kompozitné materiály s riadenou modifikáciou ich elektromagnetických vlastností (1/0135/20)
2020
2023
VEGA
R. Dosoudil
IEE FEEIT
Key enabling technologies for advanced electronic and optoelectronic applications (SK-PL-18-0068)
2019
2020
APVV - Bilaterálna spolupráca Ľ. Stuchlíková
IEP FEEIT
Klasifikácia 3D tvárí podľa viacerých parametrov (K3DOMOV)2017
2017
Mladý výskumníkIMICT FEEIT
Knowledge Base for IST competencies. (IST World IST-3-150823)
2005
2007
Information society technologies (IST)
B. WeberKRE FEEIT
2004
2006
VEGA
M. Miglierini
KJFT FEEIT
Knowlege discovery -- štruktúrovanie rozsiahlych dát s podporou rozhodovania (26240220063)
2011
2013-- Iný domáci --F. Lehocki
ICSM FEEIT
20072008
Euratom (Nuclear Energy)
M. Miglierini
KJFT FEEIT
Kódovanie pre distribuovanú informačnú infraštruktúru typu Cloud (1/0518/13)
2013
2016
VEGA
IMICT FEEIT
Kolaboratívne výučbové aplikácie v zmiešanej realite pre mechatroniku (2017vs022)
2018
2018
-- Iný domáci --
ÚAM FEEIT
2008
2010
KEGA
KF FEEIT
Kombinovaný rastrovací tranzientový mikroskop (2/0063/11)
2011
2013
VEGAJ. Hribik
KRE FEEIT
Kompenzácia časových oneskorení v nelineárnych systémoch riadenia (KČOVNSR)
2012
2013
-- Iný domáci --
IRC FEEIT
Kompetenčné centrum inteligentných technológií pre elektronizáciu a informatizáciu systémov a služieb (26240220072)
20112013-- Iný domáci --G. JuhásDek FEEIT
Kompetenčné centrum pre nové materiály, pokročilé technológie a eneregetiku (26240220073)2011
2014
-- Iný domáci --J. KubicaIPAEE FEEIT
Kompozity na báze uhlíkových nanorúrok a vláknitých alebo mikropórovitých uhlíkových materiálov (1/0532/19)
2019
2022VEGA
IEP FEEIT
koncepcia a metodika vzdelávania učiteľov odborných predmetov na stredných školách. (54/2001)
2001
2003
KEGA
J. Polec
KTL FEEIT
2006
2008
VEGA
KM FEEIT
Konštrukčné materiály jadrových zariadení (1/0395/20)
20202023
VEGA
J. DegmováINPE FEEIT
Kontrola kvality výrobných procesov s podporou rozšírenej reality v Industry 4.0 (KVPRI)
2019
2019
Mladý výskumníkÚAM FEEIT
Konvergované technológie pre komunikačné siete novej generácie (NGN) (AV 4/0019/07)2007
2009
VTP
KTL FEEIT
Konverzia energie pre energeticky-autonómne systémy integrované na čipe (1/0905/17)
20172020
VEGA
IEP FEEIT
2008
2008
MVTS
M. VeselýKME FEEIT
Kritické mriežky2011
2012
-- Iný domáci --M. SýsICSM FEEIT
Laboratórium pre výučbu a vývoj OpenSource projektov (032STU-04/2011)20112013
KEGA
M. ŽalmanIRC FEEIT
Laserový opto-komunikačný systém -- "Laser Light Line" (L3)
2015
2015
-- Iný domáci --
M. HanicIEP FEEIT
Lietajúce zariadenie s jedným stupňom voľnosti
2016
2016
-- Iný domáci --
P. Balko
ÚAM FEEIT
2002
2004
User-friendly information society (IST)
KME FEEIT
Light Emitting Diodes Manufactured from the New Gallium Phosphide Grown by Vertical Gradient Freeze Method (VGF GAP-LED S -pokračovanie)
2002
2005User-friendly information society (IST)KME FEEIT
Local structure and magnetic behaviour of advanced multiphase alloys under extreme conditions (1/0182/16)20162019
VEGA
INPE FEEIT
Localization (2/6069/26)20082008
VEGA
KF FEEIT
Lokalizácia mobilného robota v priemyselnom prostredí (1/0775/20)
2020
2022
VEGAM. Dekan
IRC FEEIT
Magnetic ? structural processes in nano-and microcrystalline states materials prepared from amorphous precursors. (1/3189/06)
2006
2008VEGA
KJFT FEEIT
20042006Bilaterálna spolupráca - SR - FrancúzskoM. Miglierini
KJFT FEEIT
2006
2008VEGAKTEE FEEIT
2003
2005
VEGA
KTEE FEEIT
Mapovanie a vytváranie objektov pre aplikácie virtuálnej reality v čistých, medicínskych a nemocničných priestoroch (MAVOVR)
2019
2019Mladý výskumníkIEP FEEIT
2005
2006APVVIRC FEEIT
20102011VEGAZ. RiečanováKM FEEIT
Materials and components for protection of environment (ZČU-OZP)20062011
Bilaterálna spolupráca
V. TvarožekKME FEEIT
2010
2011VEGAV. Šály
KETG FEEIT
2009
2012
VEGA
KJFT FEEIT
2006
2008
KEGA
Ľ. MarkoKM FEEIT
2006
2008
Európsky sociálny fond
KETG FEEIT
MEACTOS - Mitigating Environmentally Assissted Cracking Through Optimisation of Surface Condition (755151)
2017
2020
H2020: Excellence: European Research Council (ERC)
V. Slugeň
INPE FEEIT
Measuring and diagnostics of low level ECG signal with non-invasive method. (AV 4/0123/06)
2006
2008
VTPG. Rozinaj
KTL FEEIT
Measuring, communication and information systems for monitoring of cardiovascular risk in hypertesion patients (APVV-0513-10)
2011
2014
APVV - Všeobecná výzva
KAIVT FEEIT
MedAustron / FOTEC (FOTEC-BIL.)
2002
2005Dohoda STU
BOZaPO TPO SOFS Dek FEEIT
2006
2006
VEGA
KMech FEEIT
19982002
SR - Japonsko
KF FEEIT
MEMS sensors based on nanostructured thin films for gas detection and determination of heavy metals (1/1106/12)20122015VEGA
IEP FEEIT
MEMS structures based on load cell (APVV-14-0076)
2015
2019
APVV - Všeobecná výzva
R. Harťanský
IEE FEEIT
2009
2010
APVVIRC FEEIT
Merania krútiaceho momentu bezkontaktnou detekciou deformácie pružného člena (MKMBDDPC)
2017
2017Mladý výskumníkJ. Jakubec
ÚAM FEEIT
Meranie ergonómie pracoviska pre Industry 4.02018
2018
Mladý výskumník
O. HaffnerÚAM FEEIT
MERTECH - Výchova doktorandov a odborných pracovníkov pre výskum, vývoj, inovácie a aplikácie v oblasti merania a meracej techniky (13120200032)20052008Európsky sociálny fondV. Smieško
KMer FEEIT
Metal oxide nanostructured arrays for gas sensing (DAAD/2011/19T4)
2011
2012Program des Projektbezogenen Personeustauschs /PPP/
KME FEEIT
Metal-insulator-metal structures for nanoscale DRAM memories (APVV-0133-07)20082011
APVV
L. HarmathaKME FEEIT
Metal-oxide-metal structures for resistive based nanoscale memory cells (APVV-0509-10)
2011
2014
APVV - Všeobecná výzva
KME FEEIT
Methods and Algorithms for Computer Simulation of High-Frequency Electromagnetic Fields (1/1056/04)
2004
2006
VEGA
KTEE FEEIT
Methods for intelligent control of unmanned aerial systems for inspection in industrial environments (1/0752/17)
2017
2019
VEGA
A. Babinec
IRC FEEIT
Methods of selected electromagnetic compatibility (EMC) tests validation (1/0963/12)20122014VEGA
IEE FEEIT
Methods of selected electromagnetic compatibility (EMC) tests validation (1/0431/15)
2015
2018
VEGA
V. SmieškoIEE FEEIT
Metóda pre rýchlu diagnostiku porúch čítania pomocou sledovania pohybov očí (READ2020)2020
2021
Mladý výskumník
IMICT FEEIT
Metódy biometrického rozpoznávania tvárí a dúhoviek (MoBiFaIR)
20142014
-- Iný domáci --
ICSM FEEIT
Metódy tvorby kontextovej analýzy textu (METKAT)2013
2013
-- Iný domáci --
IMICT FEEIT
Metódy znižovania fázového šumu miniatúrnych atómových etalónov frekvencie20162016
-- Iný domáci --
A. Fibich
IEP FEEIT
20052008
6. rámcový program
KRE FEEIT
20032005Bilaterálna spolupráca - SR - TalianskoI. Hotový
KME FEEIT
Micromachinet GAS Sensing microsystemy (Slov/Tal-B-hot)
2006
2008
MVTS
I. HotovýKME FEEIT
2006
2008
6. rámcový program
V. Slugeň
KJFT FEEIT
Microteaching (2004-146157)
20042007Leonardo da VinciM. Veselý
KME FEEIT
Microwave Monolitic Integrated Transmitted Power Sensors and Their Industrial and Metrological Applications (NATO SfP projekt č. SfP-974172)2003
2004
NATO
KME FEEIT
2003
2005VEGAKME FEEIT
Mikroštrukturálna charakterizácia moderných ocelí vystavených extrémnym radiačným prostrediam (1/0382/20)
20202022VEGAV. Kršjak
INPE FEEIT
2005
2007
APVVŠ. KozákIRC FEEIT
MLbiomedia - pokročilé metódy strojového učenia na návrh biometrických a medicínskych diagnostických systémov (1/0867/17)20172020
VEGA
M. OravecICSM FEEIT
Mobility project between higher education institutions (NIL SK06-II-01-004)
20152016
-- Iný medzinárodný --
M. HubaÚAM FEEIT
Modeling and control of distributed processes on the base of multi-ggents systems. (2/4148/04)2004
2006
VEGAKAIVT FEEIT
Modeling and simulation of multiphysical fields in the single and multilayered parts and stuctures made of functionally graded material. (1/0093/10)20102011VEGAJ. Murín
KMech FEEIT
2002
2005APVVŠ. Kozák
IRC FEEIT
Modeling of qualitative parameters in IMS networks (1/0462/17)
2017
2019
VEGA
I. BaroňákIMICT FEEIT
Modelling and diagnostics of quantum-coupled structures (1/0712/12)
2012
2015VEGAJ. RackoIEP FEEIT
Modelling and experimental research of piezoelectric smart structures (1/0081/18)
20182021
VEGA
ÚAM FEEIT
20102011
VEGA
KME FEEIT
Modelling of thermohydraulic and stress conditions in selected components of NPP with pressurized water rea (1/0228/14)
2014
2016VEGAV. KutišÚAM FEEIT
Modelling of traffic parameters in NGN telecommunication systems and networks (1/0565/09)2009
2011
VEGA
I. BaroňákKTL FEEIT
Modelling of uncertainty, quantum structures, states, fuzzy relations and evaluators with applications in the probability theory (1/0297/11)
2011
2014
VEGAZ. Riečanová
KM FEEIT
Modelovanie a riadenie biosystémov (1/0049/20)
2020
2023VEGAIRC FEEIT
Modelovanie prevádzky a prevádzkových parametrov v IPTV sieťach (MPPPIS)
2013
2013
-- Iný domáci --
S. Klučik
IMICT FEEIT
Modelovanie prevádzky v NGN sieťach (MPNS)
2012
2013
-- Iný domáci --
IMICT FEEIT
Models, Solutions, Methods and Tools for Energy - Aware Design (120214-ENIAC-END-Donoval)
2010
2013
Joint Technology Initiatives (ENIAC)
IEP FEEIT
Modern amorphous and polycrystalline functional materials for sensors and actuators. (APVV-16-0079)20172021APVV - Všeobecná výzvaM. Miglierini
INPE FEEIT
Modern method of technical diagnostics. (1/3099/06)
2006
2008
VEGAR. Ravas
KMer FEEIT
Modern methods for network control systems (1/2256/12)
2012
2015VEGAJ. Murgaš
IRC FEEIT
Modern network control system for demanding industrial applications (APVV-99-045805)
2006
2009APVVP. Hubinský
IRC FEEIT
Moderné metódy diagnostiky (1/0159/03)
2003
2005
VEGAR. Ravas
KMer FEEIT
2003
2005
VEGA
IRC FEEIT
Moderné metódy spracovania šifrovaných archívnych dokumentov (2/0072/20)2020
2023
VEGA
E. Antal
ICSM FEEIT
Moderné systémy číslicového spracovania (AV 4/0012/07)20072009VTP
KRE FEEIT
20002003
KEGA
V. NečasKJFT FEEIT
Modified metal oxide thin film structures for gas microsensors (Gr/SR/FEI STU/08)2008
2008
MVTSKME FEEIT
Modulárny rečový syntetizátor a HMM syntéza2016
2016
-- Iný domáci --
IMICT FEEIT
Modulárny system pohonu pre mobilnú robotiku s BLDC elektromotorom (MRP-BLDC)
2014
2014-- Iný domáci --J. RodinaIRC FEEIT
Modulárny systém pre zdielanie vzdialene riadených experimetov (MoSt4Exp)
2017
2017
Mladý výskumník
ÚAM FEEIT
Modulárny zobrazovací systém trg žiarenia s využitím detektorov na báze polovodičovej zlúčeniny GaAs (2/9015/21)
2004
2004
VTP
KJFT FEEIT
Monitoring a rozvoj spôsobilostí vedeckej práce u študentov lekárskych a biomedicínskych odborov vysokých škôl (037UK-4/2016)
2016
2018
KEGA
IEP FEEIT
Monitoring analýza psychofyziologických korelátov, ako ukazovateľov emocionálnych stavov a osobnostných premenných (1/1110/12)2012
2015
VEGA
J. KováčIEP FEEIT
2003
2005
VEGAKJFT FEEIT
Monolithic Integration of Depletion- and Enhancement-mode InAIN/GaN HFET Transistors (APVV-0367-11)
2012
2015
APVV - Všeobecná výzvaA. ŠatkaIEP FEEIT
2005
2007APVVI. HotovýKME FEEIT
2006
2009
APVV
KME FEEIT
Morfológia nanoštrukturovaných tenkých vrstiev pre povrchovo zosilnenú Ramanovu spektroskopiu (MORTEV)20122013-- Iný domáci --
IEP FEEIT
MORGaN - " Materials for Robust Gallium Nitride" (FP7-NMP-2007-LARGE-1)
2008
2010
Nanosciences, nanotechnologies, materials and new production technologies
KME FEEIT
Multifunktional detector arrays based on micromechanical structures (APVV-0199-10)2011
2014
APVV - Všeobecná výzva
I. Hotový
KME FEEIT
20012003
CEEPUS
KESP FEEIT
Multimedia Information and Communication Technolologies" Study Programme in English (047STU-4/2013)
2013
2015
KEGA
IMICT FEEIT
20092011VEGAP. PodhradskýKTL FEEIT
Multimedial education in mechatronics (030STU-4/2015)
2015
2017
KEGA
ÚAM FEEIT
20022004
KEGA
KASR IRC FEEIT
Multimode piezoelectric resonators and sensors (1/0664/14)
2014
2017
VEGA
IEP FEEIT
Multiphysical modeling, simulation and measurement of sensors and actuators made of the functionally graded and multifunctional material (1/0102)
2018
2020
VEGA
J. Murín
ÚAM FEEIT
Nanocomposite thin films - properties and applications in sensorics (2/0165/13)
20132016VEGA
INPE FEEIT
Nanocomposites and nanostructures based on carbon for special aplications (1/0601/13)
2013
2015
VEGAM. Kadlečíková
IEP FEEIT
Nanocrystaline thin film structures for sensorics and microsystem (10/2006)2007
2008
DAAD
I. HotovýKME FEEIT
Nanocrystalline complexes of iron in biological tissues (1/0220/12)
2012
2015
VEGA
INPE FEEIT
2008
2010VEGA
KME FEEIT
2006
2008
VEGAKME FEEIT
2000
2003
Bilaterálna spolupráca - SR - NemeckoKME FEEIT
Nanoelektronika pre mobilné systémy asistovaného života (120228-ENIAC-MAS-Stopjakova)
2010
2013
Joint Technology Initiatives (ENIAC)
V. Stopjaková
KME FEEIT
20052007APVVI. ŠtichKF FEEIT
Nanokryštalické diamantové vrstvy pre elektrochemické aplikácie
2011
2012
-- Iný domáci --M. VojsIEP FEEIT
2004
2007
Európsky sociálny fond
KF FEEIT
Nanoscale multilayer systems for electronics and senzorics - technology, simulation, diagnostics (Nem/SR/Ilm/STU/08)
2008
2008MVTSJ. Liday
KME FEEIT
Nanostructured active materials for gas detection and determination of heavy metals (DAAD)
2016
2017Program des Projektbezogenen Personeustauschs /PPP/
IEP FEEIT
Nanostructured Materials for Advanced Technological Applications (DAAD/2011/19T5)
2011
2012
Program des Projektbezogenen Personeustauschs /PPP/
KME FEEIT
Nanostructured mixing metal oxides for MEMS gas sensors (SK-IT-0030-08)2009
2011
Bilaterálna spolupráca - SR - TalianskoI. HotovýKME FEEIT
Nanostructured thin films and innovative technologies for MEMS sensors of gases and heavy metals (1/0828/16)
2016
2019
VEGA
I. Hotový
IEP FEEIT
Nanostructured thin films and interfaces for photovoltaic cells and microsensors (1/0459/12)
2012
2015
VEGAIEP FEEIT
Nanostructures and devices for integrated photonics (APVV-0424-10)
2011
2014
APVV - Všeobecná výzva
J. JakabovičKME FEEIT
20082011APVVKF FEEIT
Nanostructures thin film systems for MEMS sensor applications (1/0553/09)
2009
2011
VEGA
KME FEEIT
2005
2008
Európsky sociálny fond
V. Stopjaková
KME FEEIT
Nanotechnologies ? Synthesis of Carbon nanotubes and nanocomposites on natural catalysts (1/0746/09)2009
2011
VEGA
KME FEEIT
Nanotechnology preparation of a MIS photoelectrode with metallic oxides for systems for production of solar fuels (APVV-17-0169)
2018
2021APVV - Všeobecná výzvaIEP FEEIT
NANOTIP-Tip-induced SPM processes: Imaging and nanomanipulation (APVV-0207-11)
2012
2015
APVV - Všeobecná výzva
P. BokesINPE FEEIT
Národné centrum pre výskum a aplikácie obnoviteľných zdrojov energie
2009
2011
-- Iný domáci --
FEEIT
Navigácia a riadenie autonómneho lietajúceho paracoptera (NARALP)
20122013-- Iný domáci --IRC FEEIT
20072009KEGAIRC FEEIT
Návrh a príprava nového študijného predmetu Obvody a systémy presného času a frekvencie a inovácia predmetu Rádionavigačné systémy (3/7411/09)
2009
2011
KEGA
V. Štofanik
KRE FEEIT
Návrh a realizácia MEMS štruktúry na meranie síl (F MEMS)
20122013
-- Iný domáci --
IEE FEEIT
Návrh a realizácia senzora pre meranie síl (NRSS)
2014
2014
-- Iný domáci --
L. Maršálka
IEE FEEIT
Návrh a výroba flexibilných organických poľom riadených tranzistorov
2018
2018
Mladý výskumník
IEP FEEIT
Návrh experimentálneho zariadenia pre meranie emitancie neutrónového zdroja (NEZ – MEN)
20152015-- Iný domáci --INPE FEEIT
2003
2005
KEGA
KEE FEEIT
Návrh mechatronického systému pohonu s vektorovaním točivého momentu hnaných kolies (MESPOSVTOM)
20142014-- Iný domáci --ÚAM FEEIT
20092011
KEGA
IRC FEEIT
Navrh modifikovanych regulatorov pre riadenie nelinearnych systemov hydroelektrarni (SK-BUL-0005-06 (MODCONT))2007
2008
Bilaterálna spolupráca - SR - Bulharsko
IRC FEEIT
Návrh multimodálneho biometrického systému (NaMuBiSy)
2015
2015
-- Iný domáci --D. SopiakICSM FEEIT
Návrh, simulácie a realizácie progresívnych fotonických štruktúr pre OLED (FOTOSTRUCT)
2014
2014
-- Iný domáci --IEP FEEIT
Návrh simulácie fotonických štruktúr (FOTOSIM)
2012
2013
-- Iný domáci --
IEP FEEIT
Návrh systému automatizovaného monitorovania pacientov na báze progresívnych systémov IoT (AMPI)
2019
2019
Mladý výskumník
IEP FEEIT
20092011APVVKME FEEIT
Neriadené podmienky a biometrické rozpoznávanie ľudskej tváre (NerBioT)20132013
-- Iný domáci --
M. Féder
ICSM FEEIT
Network of Excellence in Wireless Applications and Technology (IST-2001-37944-5FP)
2004
2005
User-friendly information society (IST)DHR SOFS Dek FEEIT
Network of virtual laboratories for real systems control (3/3121/05)
2005
2007KEGAM. HubaKASR IRC FEEIT
Networked Labs for Training in Sciences and Technologies for Information and Communication (688503)20162019H2020: LEIT: Information and Communication Technologies
IMICT FEEIT
Neutrické výpočty aktívnej zóny demonštačnej jednotky ALLEGRO (GoALL)
2012
2013
-- Iný domáci --
INPE FEEIT
Neutron detectoprs: technology of Preparation, Study of Electrical and Detection properties (2/7170/27)
2007
2009
VEGA
V. Nečas
KJFT FEEIT
Neutronic analysess of gas cooled fast reactor (APVV-0123-12)
2013
2017
APVV - Všeobecná výzvaJ. Haščík
INPE FEEIT
New architecture of neurochips and their apllication as the neuroimplants (1/0693/08)
2008
2010
VEGA
D. Ďuračková
KME FEEIT
New design approaches for VLSI implementations of neurochips and their use for signal processing in bioapplications and neuroimplants (1/0987/12)20122015
VEGA
IEP FEEIT
New generation of interface for service robots teleoperatoric control (APVV-14-0894)2015
2018
APVV - Všeobecná výzva
IRC FEEIT
New challenges for physics education at technical universities (031STU-4/2013)
2013
2015
KEGA
INPE FEEIT
New methods for characterization of semiconductor nanostructures. (2004)20042005
Bilaterálna spolupráca
R. Srnánek
KME FEEIT
2006
2009
APVVDek FEEIT
2004
2006
KEGAIRC FEEIT
New methods to improve the safety of the nuclear fuel cycle (APVV-16-0288)20172021APVV - Všeobecná výzvaV. Nečas
INPE FEEIT
New semiconductor detectors of neutrons (APVV-0321-11)
2012
2015
APVV - Všeobecná výzva
INPE FEEIT
New stable and structurally arranged and optically active organic photoelectric materials (1/0501/15)
2015
2015
VEGAJ. CirákINPE FEEIT
Next Generation Hybrid Broadcast Broadband (FP7-ICT-2011-287848)20112014Information and communication technologiesP. PodhradskýPRVVČ KFEI Dek FEEIT
Next Generation Hybrid Broadcast Broadband (287848)
2011
2014
Information and communication technologies
2SP FEEIT
2006
2008Európsky sociálny fondP. PodhradskýKTL FEEIT
2000
2002
Bilaterálna spolupráca - SR - Rakúsko
J. LipkaKJFT FEEIT
2002
2004
Bilaterálna spolupráca - SR - Nemecko
I. Hotový
KME FEEIT
NiO baed thin films with Pt surface modification for gas detection (A/S)
2004
2006Bilaterálna spolupráca - SR - Veľká BritániaI. Hotový
KME FEEIT
Non-destructive testing of reactor pressure vessel steels (IAEA/SLR 10994)2000
2002
Bilaterálna spolupráca - SR - Rakúsko
KF FEEIT
2006
2008
VEGA
KTL FEEIT
Nové algoritmy na rozpoznávanie gest (NARGES)
2013
2013
-- Iný domáci --
IMICT FEEIT
2002
2002
VTPJ. LelákKETG FEEIT
Nové metódy číslicového spracovania deterministických a nedeterministických signálov generovaných zdrojmi obrazových signálov a zdrojmi biosignálov s priamou aplikáciou v moderných systémoch číslicového spracovania a vizualizácie. (1/0144/03)2003
2005
VEGA
KRE FEEIT
Nové metódy na rozoznávanie tváre v 3D
20162016
-- Iný domáci --
M. ŠpilkaIMICT FEEIT
2010
2011KEGAI. Bélai
IRC FEEIT
2003
2005
VEGA
KTL FEEIT
1998
2007
Bilaterálna spolupráca - SR - Nemecko
J. Liday
KME FEEIT
2004
2006
VEGAKME FEEIT
Novel Scanning Probe Microscopy and Spectroscopy Techniques for Nanostructure Analysis (APVT?51?013904)
2005
2007
APVV
R. Durný
KF FEEIT
Novel surface modified thin films for gas microsensors on GaAs. (2005)
2005
2006Program des Projektbezogenen Personeustauschs /PPP/KME FEEIT
Novel trends in preparation of ohmic contacts to p-GaN (1/1197/12)
2012
2015
VEGAIEP FEEIT
Nuclear European Platform of Training and University Organisation - NEPTUNO (FI6O-CT-2003-508849)200420066. rámcový programM. Miglierini
KJFT FEEIT
Nukleácia a rast diamantových vrstiev (003)
2004
2005
Bilaterálna spolupráca - SR - ČeskoJ. JaníkKME FEEIT
NULIFE - Safety and material analyses of feed water pipelines of VVER - 440 steam generators (ENEL Nr. 1400007989)2008
2009
6. rámcový programJ. Lipka
KJFT FEEIT
Numerical and experimental analyses of non-uniform torsion of beam constructions (SK-AT-0001-12)
20132014
Bilaterálna spolupráca - SR - Rakúsko
J. MurínIPAEE FEEIT
Numerické modelovanie šírenia vĺn v periodických štruktúrach (NUMOPE)20122013
-- Iný domáci --
G. KajtárINPE FEEIT
Ohmic Contacts on p-type Gallium Nitride, Quantitative Aspects of AES of Group IIINitrides and of Their Alloys (1/4079/07)
2007
2009
VEGA
J. LidayKME FEEIT
2002
2004
Leonardo da Vinci
KME FEEIT
On-line laboratórium pre študentský výskum v oblasti evolučných algoritmov (2012et004)
2013
2013-- Iný domáci --I. Sekaj
IRC FEEIT
Online laboratory for teaching automation control subjects (032STU-4/2013)
2013
2015
KEGAÚAM FEEIT
Optical Fiber Sensors and their Applications (1/0617/09)20092011
VEGA
J. JasenekKTEE FEEIT
2006
2008
VEGA
J. Jasenek
KTEE FEEIT
20032005
VEGA
KTEE FEEIT
Optické vláknové senzory s dlhou Braggovou mriežkou na báze OFDR (OVS)
2017
2017Mladý výskumník
IEE FEEIT
Optimal SIC substRates for Integrated Microwave and Power CircuitS (662322 - ECSEL - RIA)20152018
H2020: Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL)
J. Kováč
IEP FEEIT
Optimalizácia alokácie zdrojov v IPVT systémoch (OAZIY)
2015
2015
-- Iný domáci --L. Kočkovič
IMICT FEEIT
Optimalizácia LTS pravidiel fonetického prepisu textu (OPTLTS)
2013
2013-- Iný domáci --M. VasekIMICT FEEIT
2007
2009
VTPI. BaroňákKTL FEEIT
Optimalizácia technológie depozície tenkých vrstiev niklu pre využitie v OFET prvkoch a na foto-elektrochemickú oxidáciu vody (Ni-FET-PEC)
20202021Mladý výskumníkF. ChymoIEP FEEIT
Optimalizácia vinutí diskových motorov pre pohon elektromobilov
2010
2010-- Iný domáci --
KESP FEEIT
Optimalizácia výroby a spotreby elektrickej energie v elektrizačnej sústave (AV/820/2002)
2002
2002
VTPKEE FEEIT
Optimalizovanie šumových vlastností dvojmódových oscilátorov (LiNDOX)
2017
2017
Mladý výskumník
A. Fibich
IEP FEEIT
Optimalizovanie využitia prostriedkov sietí MPLS (OVPMS)
2015
2015
-- Iný domáci --
IMICT FEEIT
20042007
Bilaterálna spolupráca
P. Hubinský
KASR IRC FEEIT
Optimization of silane cross-linking process for cables insulation (APVV-0097-11)
2012
2015
APVV - Všeobecná výzva
IPAEE FEEIT
Optimization of the mechatronic systems control (1/0690/09)2009
2012
VEGA
IRC FEEIT
Optimization of the technology of semiconductor structures by progressive diagnostics methods. (1/3111/06)2006
2008
VEGA
KME FEEIT
Optimized contacts for blue light emitting diodes (Rak/Slov/FEI/04)
2004
2008
Bilaterálna spolupráca - SR - Rakúsko
KME FEEIT
Optimized ohmic contacts to p-GaN, contribution to quantitative Auger analysis of group III nitrides (1/0779/10)20102011VEGA
KME FEEIT
Opto-electrical diagnostics of alternative semiconductor materials and structures for photovoltaic applications (1/0668/17)
2017
2020
VEGA
IEP FEEIT
Optoelektornické prvky a analýza ich parametrov v laboratórnych podmienkach
2016
2016-- Iný domáci --
IEP FEEIT
Organic semiconductor devices characterization and technology development. (1/0851/11)20112014
VEGA
J. Jakabovič
KME FEEIT
Organické integrované obvody využívajúce pokročilé OFET prvky
2018
2018
Mladý výskumníkIEP FEEIT
Organické materiály pre fotovoltaiku a senzoriku (2/0093/10)20102012
VEGA
KF FEEIT
Ovládanie a diagnostika IoT zariadení pomocou zmiešanej reality (ODIZPZR)
2019
2019
Mladý výskumníkE. StarkÚAM FEEIT
PaaS pre podporu riadenia v reálnom čase v on-line laboratóriách (RRČ-PaaS)2014
2014
-- Iný domáci --
Z. JaníkÚAM FEEIT
2005
2006
MVTS
KME FEEIT
Partner Search Support for Participants in IST Priority by European Network of NCP for IST under the 6th Framework Program (IDEALIST34, IST-2-511355)2004
2006
6. rámcový programB. Weber
KME FEEIT
Patterning and nanostructuring of diamond and DLC films for electronic applications (1/1103/11)
2011
2013VEGAKME FEEIT
Personalized and Portable monitoring of Bio vital parameters in Real –time-PPBR2016
2017
Program des Projektbezogenen Personeustauschs /PPP/
IRC FEEIT
Perspective thin films and structures for electronic applications. (2/5130/25)2005
2007
VEGAS. StančekKJFT FEEIT
Perspektívne optoelektronické štruktúry a prvky na báze polovodičových zlúčenín A3 B5 a organických polovodičov pre informačné technológie (1/0152/03)
2003
2005
VEGAJ. KováčKME FEEIT
Photonic nanostructures prepared by 3D laser lithography for biosensing applications (APVV-16-0129)
2017
2020APVV - Všeobecná výzvaF. UherekIEP FEEIT
Photonics structures for integrated optoelectronics (APVV-0395-12)
2013
2016
APVV - Všeobecná výzva
IEP FEEIT
2003
2005
VEGA
KETG FEEIT
Photovoltaic structures for solar cells, modules and systems (1/4080/07)2007
2009
VEGAM. Ružinský
KETG FEEIT
Pixelové senzory rtg. a gama žiarenia pre použitie najmä v digitálnej rádiografii (2/0062/13)
2013
2015
VEGA
INPE FEEIT
Platforma pre výskum multiagentových systémov mobilných robotov (MMRP)
2017
2017
Mladý výskumníkP. BeňoIRC FEEIT
Platoon modeling and control for mixed autonomous and conventional vehicles: a laboratory experimental analysis (SK-IL-RD-18-0008)
2018
2020
APVV - Bilaterálna spolupráca M. Huba
ÚAM FEEIT
Počítačom riadený modulárny laserový zdroj pre špeciálne optické meracie metódy (PR LAD)
2012
2013
-- Iný domáci --
IEE FEEIT
Podmienené uvoľnovanie materiálov z vyraďovania jadrových zariadení (Req-00074-0001)
2009
2012-- Iný domáci --
KJFT FEEIT
Podpora budovania Centra excelentnosti pre Smart technológie, systémy a služby - SMART (26240120005)20092011-- Iný domáci --F. LehockiICSM FEEIT
Podpora budovania Centra excelentnosti pre Smart technológie, systémy a služby II - SMART II (26240120029)
2010
2012
-- Iný domáci --F. Lehocki
ICSM FEEIT
Podpora modelovania a simulácii spolupráce moderných hybridných eneregetických zdrojov v mechatronických systémoch
20102010-- Iný domáci --V. Staňák
KMech FEEIT
Podpora riadenia v reálnom čase vo vzdialených laboratóriách (RRČ-VL)
20132013-- Iný domáci --Z. JaníkIRC FEEIT
Podpora technického návrhu a stavby vozidla s elektrickým pohonom na FEI STU20112012-- Iný domáci --
IPAEE FEEIT
20092011KEGAKME FEEIT
Podpora výskumu a transferu technológií v oblasti decentralizovaných zdrojov energie na STU s využitím dostupnej biomasy (26240220016)
2009
2011
-- Iný domáci --
M. PípaIPAEE FEEIT
Podpora výskumu a transferu technológií v oblasti využitia nizkopotenciálového tepla na výrobu elektriny na STU (26220220023)20092011-- Iný domáci --F. JaníčekIPAEE FEEIT
Podpora výučby mechatroniky prostredníctvom virtuálnej reality (2016vs046)
20172017
-- Iný domáci --
E. Kučera
ÚAM FEEIT
Pokročilá inerciálna navigačná jednotka pre mobilné roboty
2011
2012
-- Iný domáci --
J. Rodina
IRC FEEIT
Pokročilé techniky optického spracovania signálov (PTOSS)20142014
-- Iný domáci --
IMICT FEEIT
Pokročilé techniky optického spracovania signálov_ (PTOSS_)2017
2017
Mladý výskumník
P. Šalík
IMICT FEEIT
Polovodičové detektory pre diagnostiku horúcej plazmy (2/0192/10)
2010
2012
VEGA
V. NečasKJFT FEEIT
Polynominal approach for nonlinear control systems theory (SK-FR-0013-11)
2012
2013
Bilaterálna spolupráca - SR - Francúzsko
IRC FEEIT
Positron Annihilation Study of Radiation Embrittlement of the Materials Used in Fusion Technology (FU05-CT-2000-00082)
2000
20025. rámcový programV. SlugeňKJFT FEEIT
Postupy hodnotenia elektromagnetickej kompatibility rozsiahlych systémov (AV/804/2002)
2002
2005VTP
KMer FEEIT
Posturografický výskum s využitím HMD okuliarov (PVVHMDO)
2013
2013
-- Iný domáci --
IEP FEEIT
Posúdenie dizajnu plynom chladeného rýchleho reaktora
2016
2016
-- Iný domáci --
INPE FEEIT
Posúdenie dizajnu plynom chladeného rýchleho reaktora - pokračovanie (PoDi-P)
2017
2017Mladý výskumníkF. Osuský
INPE FEEIT
Posúdenie efektívnosti regulačného systému reaktora GFR (PersGFR)
20142014
-- Iný domáci --
INPE FEEIT
20042005Bilaterálna spolupráca - SR - ČeskoM. Miglierini
KJFT FEEIT
Povrchovo zosilnená Ramanova spektroskopia na štruktúrach nanokryštalický diamant a striebro (NCD/Ag) (RAMSPEC)
20132013-- Iný domáci --Ľ. VančoIEP FEEIT
2009
2011
VEGAF. JaníčekKEE FEEIT
Pracovisko pre identifikáciu parametrov elektromotorov
20162016-- Iný domáci --G. GálikÚAM FEEIT
Practical Application of Modified Electrodes for Selective Electroanalysis of Metallic Complexes and Organics in Enviromental Components (S/G-bil.)2001
2003
Bilaterálna spolupráca - SR - GréckoJ. CirákKF FEEIT
Prediction of Irriadiation Damage Effects on Reactor Components (PERFECT - FI6O-CT-2003-508840)
2004
2007
6. rámcový programV. SlugeňKJFT FEEIT
Predikcia, modelovanie a zabezpečenie kvality VoIP hlasových služieb (PAMKVIS)2012
2013
-- Iný domáci --
A. Kováč
IMICT FEEIT
Prenos, ukladanie a spracovanie neštruktúrovaných dát (26220220075)
2011
2014
-- Iný domáci --
Dek FEEIT
Preparation and analysis of selected electromagnetic, microstructural and physicochemical properties of advanced magnetic, magneto-dielectric, composite and nanocomposite material structures (1/0405/16)2016
2019
VEGAR. Dosoudil
IEE FEEIT
Preparation and diagnostics of heterostructures for advanced photovoltaic applications (1/0377/13)
2013
2016
VEGAL. HarmathaIEP FEEIT
Preparation and characterisation of magnetic materials basedon iron oxides. (106-96-1601)
1996
2004
Bilaterálna spolupráca - SR - Česko
A. GruskováKETG FEEIT
2009
2010
DAAD
I. HotovýKME FEEIT
Preparation and properties of elementary composite systems based on carbon modified by significantly conductive particles of different size. (SJF_1/1068/04)20042006
VEGA
KF FEEIT
Preparation and properties of organic thin film transistors (57s08)
2007
2007Bilateralna spolupraca
KME FEEIT
Preparation and research of dopped ionic conductor LiNbO3 for electrochrom elements or electrolytes for litium ? ionic microbateries (Gr/Slov/05/FEI)
2005
2007
Bilaterálna spolupráca - SR - Grécko
V. ŠályKETG FEEIT
2008
2009
Bilaterálna spolupráca - SR - Česko
KME FEEIT
20072010
APVV
KME FEEIT
Príprava a analýza diamantových vrstiev (PADV)
2013
2013
-- Iný domáci --P. Michniak
IEP FEEIT
Príprava a optimalizácia organo-gélových elektród využívajúcich vysoko vodivé polyméry (ORGEL)20202021
Mladý výskumník
M. FeilerIEP FEEIT
Príprava diamantových a DLC nanoštruktúr pre elektroniku a senzoriku2011
2012
-- Iný domáci --
IEP FEEIT
Príprava diamantu-podobných vrstiev pre použitie v medicíne (BioDLC)2012
2013
-- Iný domáci --
IEP FEEIT
Príprava organických poľom riadených tranzistorov citlivých v infračervenej oblasti (SK-CN-0023-09)
2010
2011
Bilaterálna spolupráca - SR - ČínaJ. JakabovičKME FEEIT
Príprava virtuálnej elektrárne (2016et008)
2017
2017
-- Iný domáci --M. ChudýIPAEE FEEIT
2006
2008
Európsky sociálny fondK. ŽákováIRC FEEIT
Príprava VŠ učiteľov na využívanie IKT vo vyučovacom procese (13120120287)20062008Európsky sociálny fondK. Žáková
IRC FEEIT
Príspevok k moderným metódam ovládania IoT zariadení v zmiešanej realite
2018
2018
Mladý výskumník
E. StarkÚAM FEEIT
Privacy on mobile devices (1/0173/13)
2013
2015
VEGA
P. ZajacICSM FEEIT
2007
2010APVV
KF FEEIT
Production of new trasparent conductive oxides for photovoltaic and optoelectronic application. (Gr/Slov/05/FEI)
2005
2007
Bilaterálna spolupráca - SR - Grécko
M. Ružinský
KETG FEEIT
2007
2007
Euratom
KJFT FEEIT
Program zameraný na podporu študijných pobytov v rámci zúčastnených partnerských inštitúcií (CZ103)
2003
2005
CEEPUS
KASR IRC FEEIT
2003
2005
VEGA
KME FEEIT
Progresívne formy vzdelávania pre oblasť telekomunikačných multislužbových sietí (007STU-4/2016)
2016
2018
KEGA
IMICT FEEIT
Progresívne magnetické materiály- štúdium magnetizačných procesov a ich modelovanie s ohľadom na aplikácie v elektromagnetických prvkoch a senzoroch (1/0142/03)2003
2005
VEGAKTEE FEEIT
Progressive design and diagnostics methods for energy efficient power devices (APVV-14-0749)
2015
2018
APVV - Všeobecná výzvaD. DonovalIEP FEEIT
Progressive Digital Processing Methods of Non ? deterministics Video Signals and Biomedical Signals with Direct Application in Modern Systems of Signals Digital Processing and Visualisation. (1/3107/06)20062008
VEGA
P. Kulla
KRE FEEIT
Properties of nanocrystalline alloys after heavy particles and electrons irradiation (1/0561/17)
2017
2019
VEGA
INPE FEEIT
Properties of the graphene-diamond interface: study on the atomic level (APVV-16-0319)
2017
2020
APVV - Všeobecná výzvaIEP FEEIT
Proposal for candidate institution of Internet Center Training Initiative (ITCI) (ITCI)
2001
2003
-- Iný medzinárodný --
G. RozinajKTL FEEIT
Proposal of Advanced Methods of Biometric Recognition Based on Face and Iris Images (1/0529/13)
2013
2016VEGAM. OravecICSM FEEIT
2010
2011
VEGA
ICSM FEEIT
Prosody and modification of the speech. (LPP-0078-06)20072010APVVG. Rozinaj
KTL FEEIT
Providing next-generation Silicon-based power solutions in transport and machinery for significant decarbonisation in the next decade (826417)20192021
H2020: Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL)
A. ChválaIEP FEEIT
QoS v IMS sieťach (QIS)2014
2014
-- Iný domáci --
IMICT FEEIT
Quantification of the overhead line ice cover by the system of optical fibre signal monitoring. (APVT-99-P02305)
2005
2007APVVJ. MurgašIRC FEEIT
2006
2007
Bilaterálna spolupráca - SR - Česko
KM FEEIT
Quantum mOnte Carlo: Maximum ACcurancy SImulation of MAtter (APVV-0091-07)2008
2010
APVV
P. DieškaKF FEEIT
Quantum Transport in Focus - QuaTraFo (MERG-CT-2004-510615)
2004
2005
Marie Curie Actions - Human resources and mobility
I. ŠtichKF FEEIT
Quantum-safe Authenticated Group Key Establishmen (G5448)
2018
2020
NATO
O. GrošekICSM FEEIT
Radiačná dechlorácia polychlórovaných bifenylov v sedimentoch
2016
2016
-- Iný domáci --
INPE FEEIT
Radiation degradation study of structural materials of advanced nuclear power reactors (1/0104/17)
2017
2020
VEGA
V. SlugeňINPE FEEIT
Radiation hardness of nanocrystalline metallic alloys against different types of radiations (1/0286/12)20122014VEGAJ. Sitek
INPE FEEIT
Radiation Induced Terahertz Wave and Power Generation in Magnetic Microwires (4000116936/16/NL/NDe)2016
2018
-- Iný medzinárodný --
T. IliťINPE FEEIT
Radiation resistant semiconductor sensors for utilization in harsh environment (2/0084/20)
20202023
VEGA
V. NečasINPE FEEIT
Radioactive materials in innovative nuclear fuel cycles and after terminating the operation of nuclear installations. (1/3160/06)
2006
2008
VEGAKJFT FEEIT
Radioactive materials in nuclear installations (1/0863/17)20172020VEGAV. NečasINPE FEEIT
Rádioaktívne materiály v perspektívnych jadrových palivových cykloch a v jadrových zariadeniach vyraďovaných z prevádzky (1/0796/13)
2013
2016
VEGA
INPE FEEIT
Raman spectroscopy of catalytically syntherized carbon nanotubes. (1/3034/06)20062008VEGAKME FEEIT
2003
2005
VEGAM. KadlečíkováKME FEEIT
Rast uhlíkových nanorúrok a ich využitie pre senzorické aplikácie
2011
2012
-- Iný domáci --
IEP FEEIT
2002
2004
VTPP. PíšKRE FEEIT
Realizovanie autonómnej lietajúcej platformy (2013et019)
2014
2014
-- Iný domáci --M. FlorekÚAM FEEIT
2006
2008
VEGA
M. OravecKTL FEEIT
20042007
-- Iný domáci --
VS FEEIT
REJT (REJT)20042005
Phare
KME FEEIT
Remote access to resources for teaching diagnostics of mechatronic systems (016STU-4/2014)
2014
2016
KEGAIEE FEEIT
Research and development of HW and SW modules of positioning sensoric systems carriers (APVV-99-P05305)
2005
2007
APVVŠ. KozákIRC FEEIT
Research and development of marginal Power Alternate Traction Drive (APVV-0530-07)
2008
2010APVVIRC FEEIT
2008
2010
APVV
V. Nečas
KJFT FEEIT
Research and Development of New Generations Electric linear Drives with High Resolution of Position (APVV-99-031205)
2006
2008
APVV
IRC FEEIT
Research and development of new precise current sensor for high and very-high voltage application (APVV-0546-07)
2008
2010APVVKEE FEEIT
2005
2007
APVV
KTEE FEEIT
Research and development of silicon carbide thin film technologies for applications in solar cells and thin film devices (APVV-0443-12)
2013
2016
APVV - Všeobecná výzva
IPAEE FEEIT
Research and development of special methods for characterization and diagnostic of advanced semiconductor micro/nanostructures and devices (1/0716/09)20092012
VEGA
KME FEEIT
2006
2009APVV
KMer FEEIT
Research and evaluation of quality and efficiency of impregnating materials (APVV-15-0108)
20162020APVV - Všeobecná výzvaM. VáryIPAEE FEEIT
Research and optimisation of selected parameters of progressive magnetic and multicomponent composite materials and nanomaterials with required properties for applications In electrical and mechanical engineering Industry (1/1163/12)2012
2015
VEGAR. DosoudilIEE FEEIT
Research and optimization of selected properties of advanced electronic structures and devices prepared on wide (1/0866/11)
20112014
VEGA
KME FEEIT
2009
2011
VEGAKTEE FEEIT
2010
2011
VEGA
KTEE FEEIT
2002
2004
5. rámcový program
B. WeberKME FEEIT
Research for GaN technologies, devices, packages and applications to address the challenges of the future GaN roadmap (826392)20192021
H2020: Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL)
J. Marek
IEP FEEIT
Research in the advanced control methods of intelligent multi-axis motion systems focused on mobile robotic manipulators (1/0178/13)
2013
2015VEGAP. HubinskýIRC FEEIT
Research of boron doped diamond films for highly effective removal of pharmaceuticals, drugs and resistant types of microorganisms from waters (APVV-16-0124)20172020APVV - Všeobecná výzvaIEP FEEIT
Research of growth and doping of D- and DLC layers for electronic applications. (LPP-0246-06)20062010APVV
KME FEEIT
Research of hybrid powertrain control strategies of vehicles in the term of ecological parameters, economical efficiency and vehicle performances (1/0627/10)
2010
2012
VEGA
IPAEE FEEIT
Research of light transport through tubular skylights (APVV-0264-07)
2008
2010
APVV
A. SmolaKEE FEEIT
2006
2008
VEGA
KTEE FEEIT
20052007
APVV
L. Jurišica
KASR IRC FEEIT
Research of new design and material solutions for cables to demanding environments with fire hazards, flooding and other. (APVV-15-0110)
2016
2020
APVV - Všeobecná výzva
IPAEE FEEIT
Research of new magnetodielectric ceramic and composite material structures (APVV-16-0059)
2017
2021
APVV - Všeobecná výzva
IEE FEEIT
Research of nonuniform torsion of cross-sections (1/0453/15)2015
2017
VEGA
ÚAM FEEIT
Research of physical properties and growth kinetics of black silicon layers (APVV-15-0152)
2016
2019
APVV - Všeobecná výzva
L. HarmathaIEP FEEIT
2008
2010
APVV
J. LelákKETG FEEIT
research of progressive laser beam welding technologies and systems to use in industry. (APVT-99-002502)
2002
2005APVV
IRC FEEIT
20062008
VEGA
A. SmolaKEE FEEIT
Research of Reactive Monomer-free Resins (APVV-0181-11)
2012
2015
APVV - Všeobecná výzvaJ. Lelák
IPAEE FEEIT
Research of supperhard nanocomposite films for stressed joints under increased temperature in biomedicine (1/0264/11)
2011
2014
VEGA
M. VojsKME FEEIT
Research of Technolgies for Supercritical Water cooled Reactors (SCWR Generation IV): experimental Assessment of Innovative Structural Materials and their Degardation Mechanism (1/0339/16)
20162018
VEGA
M. Petriska
INPE FEEIT
Research of the materials on the basis of inclusion compounds and possibility of their application. (1/1385/04)
2004
2006
VEGA
KETG FEEIT
Research of the service robot control with dual visual perception (APVV-0539-11)2012
2015
APVV - Všeobecná výzva
F. Duchoň
IRC FEEIT
Research on carbon-based nanomaterials for the protection and improvement of the environment and human health (1/0785/14)20142016VEGAM. VojsIEP FEEIT
20072009VEGA
KETG FEEIT
2002
2003
Bilaterálna spolupráca
P. Hubinský
KASR IRC FEEIT
REST platforma pre online riadenie experimentov (REST-PORE)20152015-- Iný domáci --
ÚAM FEEIT
2008
2010
Leonardo da Vinci
IRC FEEIT
Riadenie autonómneho lietajúceho prostriedku v neznámom vnútornom prostredí (IRALP)
2019
2019
Mladý výskumník
IRC FEEIT
Riadenie dvojspojkovej prevodovky2016
2016
-- Iný domáci --
M. KocúrÚAM FEEIT
2003
2005
VEGA
I. Baroňák
KTL FEEIT
Riadenie samonavádzaného AGV (AGV)2015
2015
-- Iný domáci --
IRC FEEIT
Riadenie servisného robota
20112012-- Iný domáci --
IRC FEEIT
2001
2003
VEGA
KTL FEEIT
Riadený bezdrôtový prenos výkonu
2016
2016-- Iný domáci --IEE FEEIT
Riadený bezdrôtový prenos výkonu II. (RBPV II.)20172017
Mladý výskumník
F. Vavrík
IEE FEEIT
2005
2005
APVV
KASR IRC FEEIT
Riadiaci systém pre PC-OTDR reflektometer
2010
2010
-- Iný domáci --
B. Korenko
KTEE FEEIT
Robotic laboratory with telepresentation (3/2399/04)
2004
2006KEGAJ. DúbravskýKASR IRC FEEIT
Robotics Education driven by Interregional Cooperation (V212 RoboCoop)
20182022
Interreg Central Europe
ÚAM FEEIT
Robust and optimal control of mechatronic systems (1/0733/16)
2016
2019
VEGA
ÚAM FEEIT
Robust MPC for Hybrid Systems (RPHS) (1/1105/11)
2011
2013
VEGA
IRC FEEIT
Robustná lokalizácia pre drony v priemysle 4.0 (1/0599/20)
2020
2022VEGAIRC FEEIT
Robustné riadenie systémov (129/194)
2002
2003Bilaterálna spolupráca - SR - ČeskoV. Veselý
IRC FEEIT
2008
2010
VEGAKF FEEIT
2001
2003VEGAR. Durný
KF FEEIT
Rozhodovanie ekonomického centra v podmienkach rizika. (1/8274/01)
2001
2003VEGA
EM IRC FEEIT
Rozpoznávanie 3D tváre (3DROTV)
2013
2013
-- Iný domáci --
IMICT FEEIT
Rozvoj a implementácia metód návrhu integrovaných systémov s ultra nízkym napájacím napätím v nanotechnológiách (1/0762/16)
2016
2019
VEGA
D. ArbetIEP FEEIT
Rozvoj analýzy a zberu dát zo senzorických systémov (SENZA)
2014
2014
-- Iný domáci --I. KoščIEP FEEIT
Rozvoj diagnostiky tranzistorov GaN HEMT optickými metódami (OPTIGaN)
2015
2015-- Iný domáci --J. Priesol
IEP FEEIT
Rozvoj diagnostiky tranzistorov GaN HEMT využitím elektroluminiscencie (LUMIGaN)
2014
2014
-- Iný domáci --J. Priesol
IEP FEEIT
Rozvoj digitálnej gramotnosti v základnej a strednej škole (119-005TVU-4/2010)
2010
2011
KEGAJ. Polec
KTL FEEIT
Rozvoj medzinárodnej spolupráce za účelom transferu a implementácie výsledkov výskumu a vývoja do vzdelávacích programov (26110230085)20132015
-- Iný domáci --
M. Veselý
2SP FEEIT
Rozvoj metód merania prechodových charakteristík HEMT tranzistorov (ROZHEMT)
20132013
-- Iný domáci --
IEP FEEIT
Rozvoj metód zvyšovania efektivity systémov na konverziu energie na čipe (1/0731/20)
2020
2023
VEGA
IEP FEEIT
Rozvoj progresívnych technológií pre výkonnú ekonomiku (2003)
2003
2005
Štátny program
KASR IRC FEEIT
R3-PowerUP - 300mm Pilot Line for Smart Power and Power Discretes (737417)
2017
2021H2020: Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL)D. Donoval
IEP FEEIT
Safe and effective future of nuclear power-engineering (041STU-4/2019)
2019
2021KEGAV. Nečas
INPE FEEIT
Safety evaluation of nuclear installations based on Monte Carlo simulation methods (1/0204/13)
20132016
VEGA
INPE FEEIT
Safety on machinery (DK/05/B/F/PP-145517)2005
2007
Leonardo da Vinci
M. Huba
IRC FEEIT
Satellite multimedia and rapid transfer of Education (SK/00/B/F/PP-142 203)20002003Leonardo da Vinci
KASR IRC FEEIT
2005
2007VEGAJ. HribikKRE FEEIT
Scanning Capacitance Transient Microscope for semiconductor analysis on the nanoscale (2/0107/08)20082010VEGAJ. Hribik
KRE FEEIT
Scanning hub tranzientový microscope for imaging soft samples and anlýzu (2/0099/14)
2014
2016
VEGAIEP FEEIT
Scenarion based approaches for misbehaviour detection in ad hoc wireless network SAMANET (7/2006)
2007
2008
DAADG. Juhás
KAIVT FEEIT
SDRLab – Vytvorenie laboratória softvérového rádia (2016vs033)
2017
2017
-- Iný domáci --
IMICT FEEIT
Secure post-quantum cryptography (1/0159/17)
2017
2020
VEGA
ICSM FEEIT
Selected effects of high frequency electrodynamics ? methods and algorithms of computer simulation with applications (1/0377/10)
2010
2011
VEGA
KTEE FEEIT
20072009
VEGA
Ľ. Šumichrast
KTEE FEEIT
Semiconducting metal oxide thin films for environmental applications (37s2)20012002Bilaterálna spolupráca - SR - RakúskoI. Hotový
KME FEEIT
Semiconductor nanomembranes for hybrid devices (APVV-15-0243)
2016
2019
APVV - Všeobecná výzva
J. Cirák
INPE FEEIT
Sensor Technologies enhanced safety and security of buildings and its occupants (ENIAC 621272/2014)20142017-- Iný medzinárodný --I. HotovýIEP FEEIT
Sensoric Structures Based on Carbon and ZnO Layers for Electrotechnic Applications - Research of their Properties (1/1102/11)
20112013
VEGA
KME FEEIT
2006
2008
VEGA
KME FEEIT
Signal generation and processing for CWFM; their impact on electronic and biological objects. (1/3093/06)2006
2008
VEGA
I. BalážKRE FEEIT
Simultánna lokalizácia a mapovanie pomocou vizuálneho systému (SLAM-VS)
2020
2021Mladý výskumníkM. LučanIRC FEEIT
2005
2008VTPM. Tomáška
KME FEEIT
Skúmanie biologických vplyvov MW žiarenia
2010
2010-- Iný domáci --
KRE FEEIT
Skúmanie vplyvu technologických podmienok rastu na kvalitu InGaAsN/GaAs heteroštruktúr pre solárne aplikácie (SOLAR2)
2015
2015
-- Iný domáci --
A. Kósa
IEP FEEIT
2004
2008
Európsky sociálny fond
K. ŽákováKASR IRC FEEIT
20092011KEGAR. HincaKJFT FEEIT
Slovak University of Technology Students Vocational Training Placements in Europe - SUTSE (SK/04/A/F/PL-401204)20042006
Leonardo da Vinci
KME FEEIT
Smart cities and smart energy backbone (APVV-15-0326)20162019
APVV - Všeobecná výzva
IPAEE FEEIT
Smart grid as part of power distribution networks - new measurement methods and consumption control methods (1/1100/12)
2012
2015
VEGA
IPAEE FEEIT
Smart Grids, Energy Self-Sufficient Regions and their Integration in Existing Power System (1/0640/17)2017
2020
VEGAIPAEE FEEIT
SMART sensor systems based on organic electronics for helath monitoring and improvement of life quality (APVV-0819-12)
2013
2016
APVV - Všeobecná výzva
M. Weis
IEP FEEIT
Smart structures and dynamics laboratory (011STU-4/2020)2020
2022
KEGA
ÚAM FEEIT
"SMArt systems Co-design" (288827-7RP-SMAC-Donoval)
2011
2014International cooperationD. Donoval
ME IEP FEEIT
Smart-system for monitoring and prevention of healty heart based on latest organic electronics technologies (APVV-15-0763)
2016
2019
APVV - Všeobecná výzva
IEP FEEIT
Social and Human Consequences of Globalization (SVF_1/1299/04)2004
2006
VEGAM. BrinzováIRC FEEIT
Softvérová extrakcia charakteristických vlastností daktyloskopických vzorov a možnosti jej aplikácií v súčasnej daktyloskopii (FingerDetective2013)
2013
2013
-- Iný domáci --
ICSM FEEIT
2009
2011
VEGA
O. Grošek
KAIVT FEEIT
Sophisticated control methods for multi ? axis motion systems. (1/3120/06)
2006
2008VEGAL. Jurišica
KASR IRC FEEIT
Sophisticated techniques for transmission and coding of information in telecommunications and sensor networks. (1/3113/06)
2006
2008
VEGA
KTL FEEIT
Space for Education, Education for Space (4000117400/16/NL/NDe)
2016
2018
-- Iný medzinárodný --
INPE FEEIT
20022005VTPA. ŠatkaKME FEEIT
Special methods for characterization and diagnostics of advanced semiconductor micro/nanostructures and devices. (1/0921/13)
2013
2016
VEGA
A. Šatka
IEP FEEIT
2003
2005
VEGAG. Rozinaj
KTL FEEIT
2001
2003
VEGAI. Bock
KM FEEIT
Stanovenie indukovanej aktivity konštrukčných materiálov reaktorov (SIAKMR)
2020
2021Mladý výskumníkINPE FEEIT
Stanovenie priestorových váhových funkcií ex-core detektorov pre reaktor VVER-440 (SPEFD)20202021
Mladý výskumník
INPE FEEIT
STELA - STU Graduates in EU Labour Market (123220399)
2012
2014
Mobility2SP FEEIT
Stojan na testovanie riadiacich algoritmov kvadrokoptéry (SNTRAK)
2014
2014
-- Iný domáci --
A. Chovancová
IRC FEEIT
Strategic Alignment of Electrical Engineering in european Higher Education Institutions
2012
2016
Academic and Structural NetworksJ. Jasenek
IEE FEEIT
20042006Bilaterálna spolupráca - SR - NemeckoI. ŠtichKJFT FEEIT
2009
2011
VEGA
KJFT FEEIT
Structural and magnetic properties of ion irradiated metallic glasses (SK-PL-0032-12)
2013
2013
Bilaterálna spolupráca - SR - Poľsko
M. MiglieriniINPE FEEIT
Structural modifications of amorphous and nanocrystalline Fe-based alloys (SK-PL-0013-09)20102011
Bilaterálna spolupráca - SR - Poľsko
M. Miglierini
KJFT FEEIT
Structural Transformations of Amorphorus Alloys for Energy Applications (IAEA/CRP 17230/RO)2012
2014
-- Iný medzinárodný --
M. Miglierini
INPE FEEIT
Structures and materials for ion beam lithography (S/R-Bil.)2001
2003
Bilaterálna spolupráca - SR - RakúskoP. Kováč
KJFT FEEIT
2003
2005
Bilaterálna spolupráca - SR - Rakúsko
KJFT FEEIT
Students Acquiring Skills for their European Careers SASEC (SK/00/A/F/1-142 020)2000
2002
Leonardo da VinciM. Veselý
KME FEEIT
Students Gaining Experience in European Companies (STUGE) (SK/02/A/F/PL-201226)20022003Leonardo da VinciM. Veselý
KME FEEIT
Study and modelling of thermophysical properties of composite materials (2/5100/25)20052007
VEGA
P. Dieška
KF FEEIT
2003
2004
Bilaterálna spolupráca
V. Slugeň
KJFT FEEIT
Study of boron doped diamond electrodes for detection and elimination of pharmaceuticals, drugs and selected resistant bacteria In wastewaters. (1/0558/17)
2017
2020VEGAM. VojsIEP FEEIT
2009
2012
APVV - Program LPP
V. TvarožekKME FEEIT
2005
2007
VEGA
P. ValkoKF FEEIT
Study of charge transfer in ordered organic molecular systems (1/0879/11)
2011
2013
VEGAJ. Cirák
KF FEEIT
Study of innovative technologies for fabrication of human biosignal measurement systems (1/0854/16)
2016
2019
VEGAM. DaříčekIEP FEEIT
2007
2009
VEGAR. Durný
KF FEEIT
2006
2008
VEGA
KJFT FEEIT
Study of structural and magnetic features of 3-d transition element Fe, Co, Ni based nanophase and amorphous systems. (APVT - 20-008404)2005
2007
APVVKJFT FEEIT
2006
2009
APVVD. Donoval
KME FEEIT
Superconducting wires in the conditions of power electric devices. (APVV-51-45605-1)20062009APVVĽ. ŠumichrastKTEE FEEIT
2006
2008
Information society technologies (IST)
B. WeberKME FEEIT
2000
2002
5. rámcový program
KME FEEIT