18. 8. 2019  4:47 Elena, Helena
Akademický informačný systém

Fakulta elektrotechniky a informatiky - zoznam projektov


Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 960

StavNázovOdDoDruhGarantPracovisko
Príprava a analýza progresívnych mikroelektronických štruktúr a prvkov podporená modelovaním a simuláciou (1/9042/02)20022004VEGAD. DonovalKME FEI
Ab-inition prístup k výpočtu vodivosti kvantových spojov (CBP.EAP.RIG.981521)20042007NATOP. BokesKF FEI
Absolventi STU v prostredí európskeho trhu práce (113221199)20112012Leonardo da VinciM. VeselýKPEU FEI
Accelerator Simulation and Theoretical modeling of Radiation Effects (SMoRE) (SMoRE No: 1488 (IAEA))20082011-- Iný medzinárodný --V. SlugeňKJFT FEI
ACUMED - Inovatívny program tvorby moderných učebných osnov pre stredné zdravotnícke školy (13120120214)20072008Európsky sociálny fondF. LehockiKAIVT FEI
Adaptácia doručovania multimediálneho obsahu (ADAPT)20192019Mladý výskumníkA. PolakovičÚMIKT FEI
ADLER (SK/01/B/P/PP-142243,)20022004Leonardo da VinciM. VeselýKME FEI
Advanced Semiconductor Heterostructures and Nanostructures Characterization and Processing for Optoelectronics Devices (Slo/Poľ)20032005Bilaterálna spolupráca - SR - PoľskoJ. KováčKME FEI
Aechitektované aspekty vonkašieho osvetľovania pamiatkových objektov a súborov. (1/3302/06)20062008VEGAF. KrasňanKEE FEI
Aktívne materiály pre senzory plynu a metódy ich prípravy (ENIAC 621272/2014)20142017-- Iný medzinárodný --I. HotovýÚEF FEI
Algebrické metódy v riadení nelineárnych systémov a ich aplikácia na riešenie problému autorotácie. (LPP-0127-06)20062009APVVM. HubaÚRK FEI
Algebrický prístup k riadeniu nelineárnych systémov: teória a aplikácie (1/0369/10)20102011VEGAM. HalásÚRK FEI
Algoritmus kolektívnej inteligencie: Interdisciplinárne štúdium swarmového správania netopierov (APVV-17-0116)20182022APVV - Všeobecná výzvaP. HubinskýÚRK FEI
Algoritmy a metódy číslicového spracovania signálov, procesy riadenia platformy konvergovaných sietí a NGN a nová generácia multimediálnych služieb a aplikácií. (1/3094/06)20062008VEGAP. PodhradskýKTL FEI
Algoritmy a metódy spracovania multimediálnych signálov pre rozhranie človek-počitač (1/0718/09)20092011VEGAG. RozinajKTL FEI
Algoritmy riadenia rekuperácie energie pri brzdení elektromobilu (ALRIREK)20132013-- Iný domáci --V. StaňákÚEAE FEI
Alternatívne metódy hodnotenia elektromagnetickej kompatibility (EMC) elektronických systémov. (1/3101/06)20062008VEGAV. SmieškoKMer FEI
Analýza a návrh aplikácie pokročilých prístupových sietí v infraštruktúre NGN využívajúcich pevné metalické prenosové médiá pre podporu multimediálnych služieb a vzájomného prepojenia rôznych technológií a sietí. (1/0396/08)20082010VEGAR. RókaKTL FEI
Analýza a návrh multiservisných sietí podporujúcich mobilitu, multimédiá a spoluprácu s inými typmi sietí. (COST279/2)20012005COSTP. PodhradskýKTL FEI
Analýza a návrh pokročilých optických prístupových sietí v konvergovanej infraštruktúre NGN využívajúcich pevné prenosové média pre podporu multimediálnych služieb (1/0106/11)20112013VEGAR. RókaKTL FEI
Analýza a spracovanie nízkoúrovňových EKG signálov s využitím diagnostiky v praxi (AV/1103/2004)20042006VTPG. RozinajKTL FEI
Analýza a tvorba matematických modelov pružných a väzkopružných štruktúr a ich správania sa pod vplyvom kontaktných podmienok (1/1135/04)20042006VEGAI. BockKM FEI
Analýza a zber dát z fotovoltaických a senzorických systémov (SenzLAB)20152015-- Iný domáci --O. SzabóÚEF FEI
Analýza dynamických matematických modelov pružných a väzkopružných štruktúr a ich správania sa pod vplyvom kontaktných podmienok (1/4214/07)20072009VEGAI. BockKM FEI
Analýza elektromagnetických polí vonkajších elektrických vedení (2015et008 )20162016-- Iný domáci --Ž. EleschováÚEAE FEI
Analýza energetickej bilancie PEM palivového článku a návrh potrieb na realizáciu experimentálnej kvantifikácie overovaných napäťových strát (APEM)20192019Mladý výskumníkK. OndrejičkaÚAM FEI
Analýza energetickej odolnosti moderných výkonových MOSFET tranzistorov integrovaných v DC-DC meničoch v podmienkach UIS testu podporená modelovaním a simuláciou (HEAT)20122013-- Iný domáci --J. MarekÚEF FEI
Analýza hardvérovej realizovateľnosti jadra operačného systému reálneho času na čipe (RTOSoC)20172017Mladý výskumníkL. KohútkaÚEF FEI
Analýza indukovanej aktivity materiálov energetických jadrových reaktorov a hodnotenie jej vplyvu na mikroštruktúru (1/0204/13)20132016VEGAV. SlugeňÚJFI FEI
Analýza kvázistatických dynamických kontaktných úloh mechaniky (1/0021/10)20102011VEGAI. BockKM FEI
Analýza napätí a deformácií v tenkých viacvrstvových mikro- a nano- systémoch a zariadeniach obsahujúcich piezoelektrické prvky, inverzný piezoelektrický problém (1/0149/03)20032005VEGAB. HučkoKMech FEI
Analýza návrhu UWB antény na čipe pre aktívne senzorické implantáty20162016-- Iný domáci --M. KováčÚEF FEI
Analýza nízkofrekvenčných šumov GaN HEMT tranzistorov (NOISEGaN)20192019Mladý výskumníkE. TisovskýÚEF FEI
Analýza prozódie reči v rámci multimodálneho rečového syntetizátora20112012-- Iný domáci --A. TóthováÚMIKT FEI
Analýza rizika rozpadu ES SR v podmienkach nadnárodne prepojených elektrizačných sústav (APVV-0337-07)20082010APVVA. BeláňKEE FEI
Analýza vplyvu prevádzkových parametrov na kvalitu hlasu v IMS sieťach (AVPPKHIS)20122013-- Iný domáci --M. HalásÚMIKT FEI
Antiplagiatorská analýza netextových dát (APVV-0469-12)20132017APVV - Všeobecná výzvaJ. GrmanÚE FEI
Aplikácia algebrických metód na riadenie nelineárnych systémov (1/0276/14)20142017VEGAM. HalásÚRK FEI
Aplikácia metód umelej inteligencie v modelovaní a riadení kritických procesov v energetike (AUIKE) (APVT-20-031404)20052007APVVŠ. KozákÚRK FEI
Aplikácia moderných simulačných programov v predmetoch nového študijného odboru Výrobné technológie. (3/2411/04)20042006KEGAZ. KrálováÚRK FEI
Aplikácia optických a elektrochemických meracích metód pre selektívnu identifikáciu rôznych typov sacharidov v roztokoch (TECH4SUGAR)20192019Mladý výskumníkJ. DrobnýÚEF FEI
Aplikácia pozitrónovej anihilácie pre štúdium radiačného krehnutia materiálov používaných vo fúznych technológiách. (FUSION)200320066. rámcový programV. SlugeňKJFT FEI
Aplikácie algebraických metód na broblémy modelovania neurčitosti a spracovania informácií. (APVT-51-032002)20042006APVVZ. RiečanováKM FEI
Aplikovaný výskum a vývoj inovatívnej technológie pre ultra hlboké geotermálne vrty (26240220042)2011---- Iný domáci --M. ŽiškaPO Dek Dek FEI
Aplikovaný výskum technológie plazmotermických procesov (26240220070)20112014-- Iný domáci --M. ŽiškaPS PO Dek Dek FEI
Aplikovaný výskum v oblasti optimalizácie a riadenia energetických sústav v dobe smart grid (26240220069)20112014-- Iný domáci --F. JaníčekÚEAE FEI
Aspekty a faktory vedúce k malému záujmu o štúdium technických odborov (SK-CZ-2013-0174)20142015Bilaterálna spolupráca - SR - ČeskoĽ. StuchlíkováÚEF FEI
Assembling Langmuir Architectures Through the use of Roll-to-Roll Systems. (324449-FP7-ALBATROSS-Weis)20132018Initial trainingM. WeisÚEF FEI
Audio-Speech Interface for Mobile Devices (ASIDM) (DAAD/2010 )20102011DAADG. RozinajKTL FEI
Audio-vizuálna reprezentácia emocionálnych stavov (COST 2102/STU/08)20082008COSTA. PřibilováKRE FEI
Autoemisia z uhlikových nanorurok (1/0807/08)20082010VEGAJ. JaníkKME FEI
Automatické generovanie trajektórii pre roboticky manipulátor20182018Mladý výskumníkM. AdamíkÚRK FEI
Automatizovaná robotická montážna bunka ako prostriedok konceptu Industry 4.0 (APVV-16-0006)20172020APVV - Všeobecná výzvaF. DuchoňÚRK FEI
Autonómne sledovanie pohyblivého cieľa (2017et012)20182018-- Iný domáci --K. ŽákováÚAM FEI
Autonómny systém na 3D tlač vo vesmíre (2017et005)20182018-- Iný domáci --P. HubinskýÚRK FEI
Autonómny systém na 3D tlač vo vesmíre (2018et015)20192019-- Iný domáci --P. HubinskýÚRK FEI
Autonomous Airships (8/2006)20072008DAADM. HubaKAR ÚRK FEI
AUTOWELDLINK-Vysokoproduktívne automatizované zváranie veľkokapacitných nádrží a potrubí (26240220033)20102014-- Iný domáci --L. JurišicaÚRK FEI
Benchmarkové úlohy pre reaktory VVER-440 (BU-40)20142014-- Iný domáci --J. LűleyÚJFI FEI
BEZ NÁZVU (PL-0125)20032004CEEPUSĽ. KlugKESP FEI
BEZ NÁZVU (CPNR: H-0183-04/05)20042005CEEPUSG. RozinajKTL FEI
Bezpečná a efektívna budúcnost’ jadrovej energetik (041STU-4/2019)20192021KEGAV. NečasÚJFI FEI
Bezpečná postkvantová kryptografia (1/0159/17)20172020VEGAP. ZajacÚIM FEI
BG-1103 Modelling, Simulation and Computer-aided Design in Engineering and Management (CEEPUS III.)20182019Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlA. KozákováÚAM FEI
BioDaT (2012et001)20132013-- Iný domáci --M. OravecÚIM FEI
Biokompatibilné tenké vrstvy pre medicínske aplikácie (LPP-0149-09)20092012APVV - Program LPPM. VeselýKME FEI
Biologicky inšpirované metódy pre koordináciu skupinového pohybu mobilných robotov (APVV-0261-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaP. HubinskýÚRK FEI
Bórom dopované diamantové vrstvy pre elektrochemické aplikácie (BDDSENS)20122013-- Iný domáci --M. VojsÚEF FEI
Budovanie dištančného a elektronického vzdelávania na STU FEI (5 c)20062007-- Iný domáci --M. HubaÚRK FEI
Budovanie dištančného a e-vzdelávania na STU FEI (5_c)20072007-- Iný domáci --M. HubaÚRK FEI
Budovanie virtuálnych a vzdialených experimentov pre sieť on-line laboratórií (3/7245/09)20092011KEGAM. HubaÚRK FEI
Budúca generácia hybridného širokopásmového vysielania (FP7-ICT-2011-287848)20112014Information and communication technologiesP. PodhradskýPRVVČ KFEI Dek FEI
CAE laboratórium pre nový študijný program Aplikovaná mechatronika (015STU-4/2012)20122014KEGAV. KutišÚAM FEI
CeBiMED - inovačné centrum biomedicínskych technológií ( -)20052007Európsky sociálny fondP. PíšKRE FEI
Centrum elektronických a elektrotechnických cúčiastok novej generácie. (CENG I/1/2005)20052008OP VaVR. DurnýKF FEI
Centrum Excelencie NAno-/Mikro-elektronických, Optoelektronických a Senzorických Technológií (VVCE-0049-07)20082011APVVD. DonovalKME FEI
Centrum excelentnosti pre návrh, prípravu a diagnostiku nanoštruktúr pre elektroniku a fotoniku - NanoNet (26240120010)20092011-- Iný domáci --D. DonovalÚEF FEI
Centrum excelentnosti pre návrh, prípravu a diagnostiku nanoštruktúr pre elektroniku a fotoniku 2 - NanoNet 2 (26240120018)20102012-- Iný domáci --D. DonovalÚEF FEI
Centrum pre prevádzku a vyraďovanie jadrových zariadení (CEPVYJZ) (001STU-2/2014)20142016-- Iný domáci --V. SlugeňÚJFI FEI
Centrum spolupráce pre transfer inovatívnych technológii z výskumu do praxe (SUSPP-0008-09)20092013APVVF. UherekKME FEI
CEVATECH ? Centrum inovácií v oblasti vákuových technológií (13120200001)20052005Európsky sociálny fondM. VeselýKME FEI
CLON (CRAFT - 1999-71745)200320055. rámcový programA. SmolaKEE FEI
CONNECT - Innovative smart components, modules and appliances for a truly connected, efficient and secure smart grid (737434)20172020H2020: Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL)V. StopjakováÚEF FEI
Cross - Modal Analysis of Verbal and Non - verbal Communication (COST Action 2102)20072011COSTA. PřibilováKRE FEI
CRUISE - Vytvorenie všade prítomného inteligentného senzitívneho prostredia (CRUISE FP6 - IST - 4-027738 )20062007Information society technologies (IST)P. FarkašKTL FEI
CRUISE-komplements (CRUISE FP6 - IST - 4-027738)20072008-- Iný domáci --P. FarkašKTL FEI
Cryptography brings security and freedom (NIL SK06-IV-01-001)20142016-- Iný medzinárodný --O. GrošekÚIM FEI
Číslicové spracovanie obrazových a rečových signálov, sieťové protokoly, modelovanie komunikačných prostredí a implementácia multimediálnych služieb v prostredí novej generácie konvergovaných sietí (1/0147/03)20032005VEGAP. PodhradskýKTL FEI
Číslicové spracovanie zvukových , obrazových a biomedicínskych signálov (VTP č.102/VTP/2000)20002007VTPP. FuchsKRE FEI
Čisté priestory vo virtuálnej realite (CLE-VR)20192019Mladý výskumníkS. SedlákÚEF FEI
De-identification for privacy protection in multimedia content COST IC120620132017COSTA. PřibilováÚEF FEI
Detekcia ionizujúcich častíc s využitím senzorov na báze semiizolačného GaAs a 4H-SiC pre fyziku vysokých energií (2/0152/16)20162019VEGAV. NečasÚJFI FEI
Detekcia kognitívnych porúch na základe sledovania pohybu očí (1/0440/19)20192021VEGAJ. PolecÚMIKT FEI
Detekeia strihov vo videosekvenciách20112012-- Iný domáci --L. ČížováÚMIKT FEI
Detektory neutrónov: technológia prípravy, štúdium elektrických a detekčných vlastností (2/7170/27)20072009VEGAV. NečasKJFT FEI
Development and innovation of the subjects in the Informatics course of study fulfilling the modern requirements of E-learning (13120120183)20062008Európsky sociálny fondJ. FogelKAIVT FEI
DiaDAQ (2013et004)20142014-- Iný domáci --M. TárníkÚRK FEI
DiaDAQ -- Real Time (DDRT)20152015-- Iný domáci --M. TárníkÚRK FEI
Diagnostika a zisťovanie stupňa degradácie izolácií a elektroizolačných systémov (1/0167/03)20032005VEGAJ. LelákKETG FEI
Diagnostika elektrotechnických ocelí a konštrukčných feromagnetických materiálov novými metódami magnetickej defektoskopie (1/0747/09)20092011VEGAE. UšákKTEE FEI
Diamantové elektródy pre elektrochemické aplikácie (APVV-0548-07)20082010APVVM. VeselýKME FEI
Diamond electrodes for decontamination of industrial wastewaters and hydrogen generation (Diaclean) (DAAD 2018-2019)20182019Program des Projektbezogenen Personeustauschs /PPP/M. VojsÚEF FEI
Digitalizácia algoritmov riadenia a chránenia prvkov elektrizačných a distribučných sústav (1/0166/03)20032005VEGAF. JaníčekKEE FEI
Dizajn vlastností nanočastíc pri použití tlaku - NanoStress (Slov/Čin)20062008NANOSTRESSI. ŠtichKF FEI
Dobudovanie a rozšírenie akademického informačného a vzdelávancieho systému o energetike (002STU-8/2008)20082009-- Iný domáci --F. JaníčekKEE FEI
Dobudovanie Národného centra pre výskum a aplikácie obnoviteľných zdrojov energie (26240120028)20112012-- Iný domáci --F. JaníčekÚEAE FEI
Doktorandi pre modernú priemyselnú automatizáciu v SR (13120200115)20062008Európsky sociálny fondM. HubaÚRK FEI
Dopované uhlíkové vrstvy pre nástrojárstvo a elektronické aplikácie. (AV 4/0124/06)20062008VTPR. RedhammerKME FEI
Dopovanie a povrchová modifikácia tenkých vrstiev oxidu zinku (SK-SRB-0012-09)20102011Bilaterálna spolupráca - SR - SrbskoV. TvarožekKME FEI
Dopravný smart monitorig -- optický vláknový senzorický systém (088/15_RT)20152016-- Iný domáci --B. KorenkoÚE FEI
Dynamické kontaktné úlohy (1/0426/12)20122015VEGAI. BockÚIM FEI
Dynamika inštitúcií a trhov v Európe. (513396)200520066. rámcový programL. AndrášikÚRK FEI
EDUCTV ? rekvalifikačný program pre zamestnancov servisných podnikov v oblasti televíznej techniky. (13120110064)20052008Európsky sociálny fondP. PíšKRE FEI
Efektívne riadenie výroby a spotreby energie z obnoviteľných zdrojov energie (26240220028)20102014-- Iný domáci --A. BeláňFEI
E-laboratórium interaktívnych experimentov ako pokračovanie projektu multimediálnej formy výuky fyziky na univerzitách SR (3/4128/06)20062008KEGAP. BalloKF FEI
Elektrický skúter s PEM palivovým článkom (184/16_RT)20162017-- Iný domáci --M. BugárÚAM FEI
Elektrofyzikálne vlastnosti a technologické problémy polovodičových materiálov a štruktúr na báze Si, GaN a ZnO pre novú generáciu elektronických prvkov a obvodov (1/0507/09)20092012VEGAL. HarmathaKME FEI
Elektrofyzikálne vlastnosti polovodičových štruktúr a izolačných vrstiev pre mikroelektronické súčiastky novej generácie (1/0169/03)20032005VEGAO. CsabayKME FEI
Elektroluminiscenčné diódy na nových GaP podložkách pripravených metódou vertikálneho gradientového chladnutia (VGF GAP-LED S)20022004User-friendly information society (IST)J. KováčKME FEI
Elektroluminiscenčné diódy na nových GaP podložkách pripravených metódou vertikálneho gradientového chladnutia (VGF GAP-LED S -pokračovanie)20022005User-friendly information society (IST)J. KováčKME FEI
Elektromagnetická kompatibilita elektronických systémov (1/0160/03)20032005VEGAV. SmieškoKMer FEI
Elektromagnetická kompatibilita technologických zariadení v gumárenskom priemysle (APVV-0333-11)20122015APVV - Všeobecná výzvaM. BitteraÚE FEI
Elektromagnetická kompatibilita v podmienkach vzájomnej interakcie meracieho a testovaného systému (1/0431/15)20152018VEGAV. SmieškoÚE FEI
Elektromagnetická kompatibilita veľkých systémov (1/0551/09)20092011VEGAV. SmieškoKMer FEI
Elektromagnetické a elektrónové vlastnosti malých systémov a metamateriálov (APVV-0108-11)20122015APVV - Všeobecná výzvaP. MarkošÚJFI FEI
Elektromagnetické vlastnosti supravodivých kompozitných vodičov. (APVT-20-012902)20022005APVVĽ. ŠumichrastKTEE FEI
Elektromobilita ako súčasť virtuálnej elektrárne (317/17_RT )20172018-- Iný domáci --M. ChudýÚEAE FEI
Elektronické pedagogicko-experimentálne laboratóriá mechatroniky (011STU-4/2015)20152017KEGAP. DrahošÚAM FEI
Elektronický systém riadenia hybridnej zdrojovej sústavy (2012et002)20132013-- Iný domáci --V. StaňákÚEAE FEI
Elektrostimulácia, monitoring biosignálov a kategorizácia signálov u detí s DMO (EMBKSDD)20122013-- Iný domáci --M. NováčekÚEF FEI
ELMA (SK/06/A/F/PL-6012052)20062008Leonardo da VinciM. VeselýKME FEI
ENEN I (ENEN SK-JAP)20092012-- Iný medzinárodný --J. HaščíkKJFT FEI
Energetická hospodárnosť osvetlenia v budovách (1/0988/12)20122015VEGAD. GašparovskýÚEAE FEI
Energetické rušenie v elektrizačnej sústave (APVT-20-002004)20052007APVVA. BeláňKEE FEI
Energia pre inteligentné siete (296131-2-ENIAC-E2SG-Stopjakova)20122015Joint Technology Initiatives (ENIAC)V. StopjakováÚEF FEI
Energia pre smart siete (ENIAC-296131-2)20122015-- Iný medzinárodný --V. StopjakováÚEF FEI
"Energia pre zelenú spoločnosť: Od trvalého získavania energie k jej SMART distribúcii. Prístroje, materiály, návrhové riešenia a ich aplikácie." (270722-2-ENIAC-ERG-Kovac)20112014Joint Technology Initiatives (ENIAC)J. KováčÚEF FEI
Enhancement of bachelor and master student preparation for their future career (13120120100)20042008Európsky sociálny fondK. ŽákováKASR ÚRK FEI
EPISTEP - Zapájanie malých a stredných podnikov do "Európskych technických platforiem", súvisiacich s "IST" prioritou (EPISTEP, ETI-CT-023295)20052007Research and InnovationB. WeberKME FEI
ERA Pilot MiNa TSI - Pilotný projekt v oblasti systémovej integrácie mikro/nano technológií v rámci Európskeho výskumného priestoru. (IST-3-015833)200520076. rámcový programD. DonovalKME FEI
ESA - RIT (4000116936/16/NL/NDe)20162018-- Iný medzinárodný --T. IliťÚJFI FEI
ESA - SEES (4000117400/16/NL/NDe)20162018-- Iný medzinárodný --P. ValkoÚJFI FEI
Etablovanie regiónu Viedeň - Bratislava na medzinárodné odborné centrum v oblasti robotiky (CENTROBOT OPCS SK - AT)20092013Bilaterálna spolupráca - SR - RakúskoP. HubinskýÚRK FEI
EURODOTS I (EURO-DOTS)201020107. rámcový programD. DonovalKME FEI
European Japanese Exchange Project in Nuclear Disciplines (ENEN)20092011-- Iný medzinárodný --J. HaščíkKJFT FEI
European Nuclear Engineering Network (ENEN) (FIS5-2001-00076,neskôr FIR1-CT-2001-80127)200220035. rámcový programM. MiglieriniKJFT FEI
European Virtual Learning Platform for Electrical and Information Engineering (2014-1-CZ01-KA202-002074-P4)20142017ERASMUS+P. PodhradskýÚMIKT FEI
Europractice (Europractice)199320085. rámcový programM. VeselýKME FEI
EUROPRACTICE A40050 (ESPRIT 21 101 je pokračovaním COPERNICUS CP 93:9093)199720085. rámcový programM. VeselýKME FEI
Európska jadrová platforma pre výcvikové a univerzitné organizácie - NEPTUNO (FI6O-CT-2003-508849)200420066. rámcový programM. MiglieriniKJFT FEI
Európska sieť exceletných priemyselných aplikácií na báze polynominálnych metód (2001/C 321/17)20022004User-friendly information society (IST)Š. KozákÚRK FEI
Európska sieť, venovaná integrácii aktivít v oblasti mikro- a nano- systémov a nových členských a asociovaných krajinách do ? Európskeho výskumného priestoru.? (MINOS EURONET IST-3-015704)200520086. rámcový programB. WeberKRE FEI
Europske vzdelávanie a školenie v informatike (213871-CP-1-2001-BG-ERASMUS-TN)20012002ErasmusP. NávratÚRK FEI
Europsky rozmer technickeho vzdelavania pre slovenskych absolventov (EDIGRA)20082010Leonardo da VinciM. VeselýKME FEI
Evokované potenciály a iridoscop (4//1010/05)20052007VTPM. KukučkaKRE FEI
Excelentnosť v rýchlosti a spoľahlivosti elektronických prvkov využitím More than Moore technológií (ENIAC - 621270/2013-2)20142017-- Iný medzinárodný --D. DonovalÚEF FEI
E-xcellence (135375-LLP-2007-NL-KA4MP)20082009Transversal programmeM. HubaÚRK FEI
Experimentálna a teoretická štúdia energetických dispozícií a zvyškovej aktivácie indukovanej iónmi uránu za účelom modelovania radiačného hazardu v "GSI FUTURE FACILITY" (03-54-3588)200420106. rámcový programM. PavlovičKJFT FEI
Expertný systém na diagnostiku štítnej žľazy (AV/810/2002 )20022004VTPP. PíšKRE FEI
Flexibilná FE/BE senzorová pilotná linka pre súčiastky typu Internet pre všetko (692480)20162019H2020: Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL)D. DonovalÚEF FEI
Flexibilné senzorické štruktúry pre snímanie biofyzikálnych parametrov (1/0886/17)20172020VEGAA. KuzmaÚEF FEI
Flexibilné SMART senzorické prvky ako súčasť Internetu vecí (1/0758/19)20192022VEGAM. DonovalÚEF FEI
Flexibilný systém Internetu vecí s využitím integrovaných SMART senzorických prvkov (APVV-16-0626)20172020APVV - Všeobecná výzvaD. DonovalÚEF FEI
Forum laboratórií implementujúcich smernicu EU o elektromagnetickej kompatibilite (GTC1-2002-73008)20022004Competitive and sustainable growth (GROWTH)K. KováčKMer FEI
Fotonické nanoštruktúry pripravené 3D laserovou litografiou pre biosenzorické aplikácie (APVV-16-0129)20172020APVV - Všeobecná výzvaF. UherekÚEF FEI
Fotonické štruktúry pre integrovanú optoelektroniku (APVV-0395-12)20132016APVV - Všeobecná výzvaF. UherekÚEF FEI
Fotovoltaické obnoviteľné zdroje energie - slnečné články, moduly a systémy (1/0164/03)20032005VEGAM. RužinskýKETG FEI
Fotovoltické štruktúry pre slnečné články , moduly a systémy (1/4080/07)20072009VEGAM. RužinskýKETG FEI
Fúzia radarového a komunikačného systému pomocou CDMA-OFDM technológie CDMA-OFDM RadCom (CDMA-OFDM RadCom)20152015-- Iný domáci --I. LapinÚMIKT FEI
GaN monolitické integrované obvody (APVV-15-0673)20162019APVV - Všeobecná výzvaA. ŠatkaÚEF FEI
Generátor toku IPVT (GTIPVT)20142014-- Iný domáci --M. LackovičÚMIKT FEI
Generovanie, spracovanie signálov pre CWFM; ich vplyv na elektronické a biologické objekty. (1/3093/06)20062008VEGAI. BalážKRE FEI
Globálne prístupné experimenty v prírodných vedách ako súčasť integrovaného e-learningu (1/0332/08)20082010VEGAP. BalloKF FEI
GPU výpočty20102010-- Iný domáci --P. ZajacKAIVT FEI
Guľový prieskumný záchranársky robot (2013et008)20142014-- Iný domáci --Ľ. ChovanecÚRK FEI
Gyroskopické zavesenie kamery (GZK)20142014-- Iný domáci --T. FicoÚRK FEI
hodnotenie a prognostika efektívnych fyzikálnych parametrov vybraných kompozitných systémov pre elektrotechnické aplikácie s využitím metodík štatistickej topografie a perkolácie. (1/8304/01)20012003VEGAJ. BielekKF FEI
Hodnotenie dlohodobej bezpečnosti hlbinného úložiska prostredníctvom modelu referenčnej biosféry20182018Mladý výskumníkD. FlamíkováÚJFI FEI
Hodnotenie podobnosti a neistôt reaktorov typu VVER (HOPONE)20172017Mladý výskumníkJ. LűleyÚJFI FEI
Hodnotenie radiačného rizika pri demontáži veľkých komponentov, pretavbe rádioaktívnych materiálov z vyraďovania jadrových elektrární a ukladaní vyhoretého jadrového paliva do hlbinného úložiska (HORAR)20152015-- Iný domáci --M. HornáčekÚJFI FEI
Hodnotenie radiačnej odolnosti ODS ocelí pre fúzne a štiepne technológie (1/0366/12)20122015VEGAJ. DegmováÚJFI FEI
Hodnotenie tenkovrstvých štruktúr metódami AES s SIMS (1/8180/01)20012003VEGAJ. LidayKME FEI
Holografická technológia a rozšírená realita v online experimentovaní (2018et016)20192019-- Iný domáci --J. MatišákÚAM FEI
Hybridizácia partikulárnych a pórovitých anorganických materiálov uhlíkovými nanorúrkami (1/0947/16)20162018VEGAM. KadlečíkováÚEF FEI
Hybridné heteroštruktúry na báze diamantu a ZnO pre využitie v elektronike a fotovoltaike (SK-CZ-2013-0043)20142015Bilaterálna spolupráca - SR - ČeskoM. MartonÚEF FEI
Hybridné spintronické štruktúry riadené spinovopolarizovaným prúdom (APVV-0173-06)20072010APVVJ. CirákKF FEI
Hybridný systém riadenia oscilátorov s vysokou frekvenčnou stabilitou a jej vyhodnocovanie pomocou progresívnych metód (HaSRO)20172017Mladý výskumníkT. BagalaÚEF FEI
Hybridný triangulačno-optický systém prevádzkovej kontroly kvality pneumatík (VMSP-P-0030-09)20092011APVVP. DrahošÚRK FEI
Hyperjemné interakcie v amorfných a nanokryštalických kovových zliatinách na báze Fe (1/0033/10)20102011VEGAM. MiglieriniKJFT FEI
Charakterizácia a diagnostika polovodičových štruktúr a prvkov mikroskopickými metódami (1/0746/19)20192022VEGAA. ŠatkaÚEF FEI
Charakterizácia a modelovanie substrátom riadeného MOS tranzistora prostredníctvom meraní experimentálnych čipov (BAsIC LoV2)20172017Mladý výskumníkM. RakúsÚEF FEI
Charakterizácia elektrických vlastností HEMT a MOSHFET tranzistorov na báze AlGaN(InAlN)/GaN heteroštruktúr podporená 2/3-D MODelovaním a SIMuláciou (LPP-0195-09)20092012APVV - Program LPPD. DonovalKME FEI
Charakterizácia nových materiálov pre vysoko kapacitné batérie (CHARBAT)20152015-- Iný domáci --P. NovákÚJFI FEI
Charakterizácia parazitických parametrov tranzistorov HEMT na báze GaN metódou TDR (PARAHEMT)20152015-- Iný domáci --M. BernátÚEF FEI
Charakterizácia vlastností fotonických integrovaných obvodov pre celooptické spracovanie signálu. (AV 4/0121/06)20062008VTPJ. KováčKME FEI
Charakterizácia vlastností hexagonálnych feritov (Slovensko/Mexico)20032005Bilaterálna spolupráca - SR - MexikoJ. SlámaKTEE FEI
ICMS - Introduction New and Up - dating Courses of Materials Science (TEMPUS/ CD_JEP-32064-2004)20072008-- Iný medzinárodný --M. MiglieriniKJFT FEI
IDEALIST 34 (zatiaľ neudelené)200420066. rámcový programB. WeberKME FEI
IDESA - Podpora nových foriem a obsahu výskumu a vzdelávania v oblasti progresívnych nanoelektronických prvkov a IO (7RP/215180/STU/08)20082008Information and communication technologiesD. DonovalKME FEI
Implementácia "on-chip" metód testovania zmiešaných integrovaných obvodov a systémov v nanotechnológiách (1/0823/13)20132016VEGAV. StopjakováÚEF FEI
Implementácia rozšírených IC návrhárskych schopností v pokročilých submikronových technológiách (FP7-ICT-2009-4)2009--Information and communication technologiesV. StopjakováPRVVČ KFEI Dek FEI
Implementácie neurónových sietí na čipe a ich využitie pri spracovaní signálov v bioaplikáciach (1/2046/05)20052007VEGAD. ĎuračkováKME FEI
IMProVET - Inovatívna Metodológia pre Priaznivé VET oblasti20112013Leonardo da VinciP. PodhradskýKPEU FEI
IMUROSA-Integrácia metód spracovania MUltimediálnych signálov do multimodálneho ROzhrania a Sieťových Aplikácií (1/0708/13)20132015VEGAG. RozinajÚMIKT FEI
In situ meranie ionizujúcim žiarením indukovaného termomagnetického efektu20162016-- Iný domáci --T. IliťÚJFI FEI
In situ meranie ionizujúcim žiarením indukovaného termomagnetického efektu 2 (InTerMag2)20172017Mladý výskumníkT. IliťÚJFI FEI
Informačné technológie v podnikaní (SR 0107.02 - 54/ZA)20042004-- Iný medzinárodný --P. PodhradskýKTL FEI
Informačný systém riadenia elektronického diferenciálu malého vozidla (2013et010)20142014-- Iný domáci --M. BugárÚAM FEI
Information and Communication Technologies in Life Long Learning (SK/01/B/F/PP-142261)20022003Leonardo da VinciP. PodhradskýKTL FEI
Iniciatíva vytvárania internetových tréningových centier v rozvíjajúcich sa krajinách (ITCI)20012003-- Iný medzinárodný --G. RozinajKTL FEI
INOMET - Inovatívne metody spracovania rnultirnediálnych signálov pre inteligentné systémy a služby (1/0800/16)20162018VEGAG. RozinajÚMIKT FEI
Inovácia a rozšírenie laboratória analýzy nanorozmerných mikroelektronických, optoelektronických a senzorických technológií (6._)20072007-- Iný domáci --D. DonovalFEI
Inovácia laboratória biomateriálov a laboratória biomedicínskej informatiky (FCHPT_6 b)20042006-- Iný domáci --F. LehockiKAIVT FEI
Inovácia meracích systémov pri meraní nízkych aktivít pre potreby vyraďovania (IMERA)20192019Mladý výskumníkB. StríbrnskýÚJFI FEI
Inovácia počítačov centrálnej počítačovej učebne (5 D)20072007-- Iný domáci --J. ŠkodaVS FEI
Inovácia počítačov centrálnej počítačovej učebne, CPU (5d)20072007-- Iný domáci --J. ŠkodaVS FEI
Inovácia vo výučbe aktuálnych a interdisciplinárnych aspektov multimediálnej techniky (022STU-4/2014)20142016KEGAJ. PúčikÚEF FEI
Inovácia vzdelávacieho programu v odbore elektronika ,so zameraním na progresívne mikro-, opto-, a nanoelektronické technológie v bakalárskom a inžinierskom štúdiu (3/0053/02)20022005KEGAO. CsabayKME FEI
Inovácia vzdelávacieho programu v študijnom programe Mikroelektronika so zameraním na základné predmety bakalárskeho a inžinierskeho štúdia, s dôrazom na progresívne mikro-, opto- a nanoelektronické technológie (3/4009/06)20062008KEGAO. CsabayKME FEI
Inovácia vzdelávania v číslicovom spracovaní obrazu, v biometrii a v strojovom učení a neurónových sieťach (010STU-4/2014)20142016KEGAJ. PavlovičováÚMIKT FEI
Inovačný tréning v IT pre oblasť CE (2CE264P1)20102012Európsky sociálny fondM. VeselýKME FEI
Inovačný tréning v IT pre oblasť Centrálnej Európy (INNOTRAIN IT)20102012Facilitating innovation across Central EuropeM. VeselýKME FEI
Inovatívne, energicky efektívne organické LED štruktúry integrovateľné v osvetľovacích a zobrazovacích aplikáciách (APVV-0865-11)20122015APVV - Všeobecná výzvaD. DonovalÚEF FEI
Inovatívne komunikačné technológie v metropolitnom prostredí na báze optických a bezdrôtových technológií s dôrazom na konvergované architektúry (1/4084/07)20072008VEGAI. KotuliakKTL FEI
Inovatívne metódy a metodiky pri kombinovanej simlácii v posturogafii (IMMKSP)20142014-- Iný domáci --T. LukáčÚEF FEI
Inovatívne metódy HRI pre riadenie robotov v reálnom prostredí (1/0065/16)20162018VEGAF. DuchoňÚRK FEI
Inovatívne typy senzorov plynov na báze oxidov kovov (APVV-16-0266)20172020APVV - Všeobecná výzvaI. HotovýÚEF FEI
Integrácia a rozvoj nelineárnych a robustných metód riadenia a ich aplikácie na riadenie lietajúcich zariadení (1/0656/09)20092012VEGAM. HubaÚRK FEI
Integrácia šesťportového reflektometra (4/0017/05)20052008VTPM. TomáškaKME FEI
Integrované vzdelávanie v nanotechnológiách a nanovedách (026STU-4/2015)20152017KEGAJ. CirákÚJFI FEI
Inteligentná čistička odpadových vôd20162016-- Iný domáci --M. BehúlÚEF FEI
Inteligentná korekcia chýb pri prenose obrazovej informácie rádiovými kanálmi (1/0883/08)20082010VEGAJ. PolecKTL FEI
Inteligentná navigácia servisného robota (1/0177/11)20112014VEGAA. VitkoÚRK FEI
Inteligentné komunikačné rozhranie (2003)20032006Štátny programG. RozinajKTL FEI
Inteligentné mechatronické systémy (IMSYS) (1/0819/17)20172019VEGAŠ. KozákÚAM FEI
Inteligentné prediktívne metódy riadenia nelineárnych systémov. (IPMANS) (1/3100/06)20062008VEGAI. SekajÚRK FEI
Inteligentné riadenie servisného robota (VSMP-P-0004-09)20092011APVVL. JurišicaÚRK FEI
Inteligentné senzorové systémy na báze organickej elektroniky pre monitorovanie zdravia a zvyšovanie úrovne prevencie a kvality života (APVV-0819-12)20132016APVV - Všeobecná výzvaM. WeisÚEF FEI
Inteligentné siete ako súčasť distribučných sietí -- nové metódy merania a riadenia spotreby (1/1100/12)20122015VEGAA. BeláňÚEAE FEI
Inteligentné systémy (SUSPP-0007-07)20082008APVVL. JurišicaÚRK FEI
Inteligentné systémy riadenia (1/0155/03)20032005VEGAŠ. KozákÚRK FEI
Inteligentné vnorené systémy (IVS) (1/0822/08)20092010VEGAŠ. KozákÚRK FEI
Inteligentný modul na detekciu plynov (AV 4/0014/07)20072009VTPI. HotovýKME FEI
Inteligentný systém havarijného riadenia ES (APVV-0369-11)20122015APVV - Všeobecná výzvaI. SekajÚRK FEI
Inteligentný systém monitorovania a prevencie zdravého srdca (na báze smart technológií a organickej elektroniky) (APVV-15-0763)20162019APVV - Všeobecná výzvaD. DonovalÚEF FEI
Interaktívne formy podpory v edukačnom procese technickej výchovy na základných a stredných školách (020STU-4/2015)20152017KEGAĽ. StuchlíkováÚEF FEI
Interaktívny multimediálny projekt výučby fyziky pre technické univerzity SR (3/108003)20032005KEGAP. BalloKF FEI
Interaktívny showroom FINE – Fotoniky, Informatiky, Nanotechnológií a Elektroniky (026STU-4/2019)20192021KEGAĽ. StuchlíkováÚEF FEI
Internacionalizácia a realizácia vzdelávania v interdisciplinárnych odboroch (019STU-4/2012)20122014KEGAM. PavlovičÚJFI FEI
Internet vecí pre mechatronické systémy (025STU-4/2017)20172019KEGAK. ŽákováÚAM FEI
Iónmi bombardované amorfné zlaitiny vyšetrované synchrotrónovým žiarením (NANOSR)20132013-- Iný domáci --T. HatalaÚJFI FEI
IQ Kiosk - Inteligentný terminál (AV 4/0020/07)20072009VTPG. RozinajKTL FEI
Izotopový výskum meteoritu Košice a podobných chondritov typu H (1/0770/11)20112013VEGAJ. SitekKJFT FEI
Jednostranné dynamické kontaktné úlohy pre tenké štruktúry (SK-CZ-0011-09)20102011Bilaterálna spolupráca - SR - ČeskoI. BockKM FEI
Katalytická aktivita zeolitov v procese konverzie metanolu na gasolin (Jap/Slov/1)19982002Bilaterálna spolupráca - SR - JaponskoI. ŠtichKF FEI
Klasifikácia 3D tvárí podľa viacerých parametrov (K3DOMOV)20172017Mladý výskumníkM. ŠpilkaÚMIKT FEI
Kľúčové technológie pre progresívne elektronické a optoelektronické aplikácie (SK-PL-18-0068)20192020APVV - Bilaterálna spolupráca Ľ. StuchlíkováÚEF FEI
Knowlege discovery -- štruktúrovanie rozsiahlych dát s podporou rozhodovania (26240220063)20112013-- Iný domáci --F. LehockiÚIM FEI
Kódovanie pre distribuovanú informačnú infraštruktúru typu Cloud (1/0518/13)20132016VEGAP. FarkašÚMIKT FEI
Kódy pre komunikáciu so sondami v hĺbkach vesmíru (1/0477/18)20182021VEGAP. FarkašÚMIKT FEI
Kognitívne, osobnostné a psychofyziologické faktory zvládania stresu v kontexte vzťahu anxiety a alergie a možnosti optimalizácie (APVV-0496-12)20132017APVV - Všeobecná výzvaE. VavrinskýÚEF FEI
Koherencia, dekoherencia a neusporiadanosť v kovových a supravodivých systémoch (APVV-51-003505)20082009APVVP. MarkošKF FEI
Kolaboratívne výučbové aplikácie v zmiešanej realite pre mechatroniku (2017vs022)20182018-- Iný domáci --E. KučeraÚAM FEI
Kolaboratívny robot pre použitie v laboratóriu (APVV-17-0214)20182020APVV - Všeobecná výzvaP. HubinskýÚRK FEI
Kombinovaná výučba v nanotechnologických a matriálových vedách (3/6371/08)20082010KEGAP. BalloKF FEI
Kombinovaný rastrovací tranzientový mikroskop (2/0063/11)20112013VEGAJ. HribikKRE FEI
Kompenzácia časových oneskorení v nelineárnych systémoch riadenia (KČOVNSR)20122013-- Iný domáci --P. ŤapákÚRK FEI
Kompetenčné centrum inteligentných technológií pre elektronizáciu a informatizáciu systémov a služieb (26240220072)20112013-- Iný domáci --G. JuhásDek FEI
Kompetenčné centrum inteligentných technológií pre elektronizáciu a informatizáciu systémov a služieb. (ITMS 26240220072 )20112014OP VaVJ. LabudaOALCh ÚACH FCHPT
Kompetenčné centrum pre nové materiály, pokročilé technológie a eneregetiku (26240220073)20112014-- Iný domáci --J. KubicaÚEAE FEI
Komplexná analýza obnoviteľných zdrojov energie (1/1045/11)20112013VEGAM. Farkas SmitkováKEE FEI
Komplexná analýza solárnych elektrární (APVV-0280-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaF. JaníčekKEE FEI
Kompozity na báze uhlíkových nanorúrok a vláknitých alebo mikropórovitých uhlíkových materiálov (1/0532/19)20192022VEGAM. KadlečíkováÚEF FEI
Komunikačná infraštruktúra pre Informačnú spoločnosť ? Next Generation Networks (AV/1002/2004)20042006VTPI. BaroňákKTL FEI
koncepcia a metodika vzdelávania učiteľov odborných predmetov na stredných školách. (54/2001)20012003KEGAJ. PolecKTL FEI
Konjuktívne agregačné operátory (1/3012/06)20062008VEGAP. VolaufKM FEI
Konštrukčné materiály fúznych a štiepnych reaktorov (1/0477/16)20162019VEGAJ. DegmováÚJFI FEI
Kontrola kvality výrobných procesov s podporou rozšírenej reality v Industry 4.0 (KVPRI)20192019Mladý výskumníkO. HaffnerÚAM FEI
Konvergencia automatizácie a pokročilých IKT (038STU-4/2018)20182020KEGAP. DrahošÚAM FEI
Konvergencia ICT sietí a služieb v komunikačnej infraštruktúre SR (651/2003)20032006Štátny programI. BaroňákKTL FEI
Konvergované technológie pre komunikačné siete novej generácie (NGN) (AV 4/0019/07)20072009VTPP. PodhradskýKTL FEI
Konverzia energie pre energeticky-autonómne systémy integrované na čipe (1/0905/17)20172020VEGAV. StopjakováÚEF FEI
Koordinácia programov v oblasti výskumu a vývoja fotovoltaickej slnečnej energie štátov NAS a EU (PV-NAS-NET)200320045. rámcový programV. ŠályKETG FEI
Koordinovaný výskum bezpečnosti reaktorov typu VVER. (COVERS - 012727)200520076. rámcový programV. SlugeňKJFT FEI
KOPEC - Štúdium kovových kontaktov na diamantových a diamantu podobných vrstvách pomocou optických a elektrických meraní s cieľom optimalizácie pre ďalšie polovodičové použitie (ČR/SR/STU/ČAV/08 )20082008MVTSM. VeselýKME FEI
Kritické mriežky20112012-- Iný domáci --M. SýsÚIM FEI
Kryptografické algoritmy a primitívy so zvýšenou odolnosťou proti útokom z postranných kanálov (SK-FR-0011-09)20102011Bilaterálna spolupráca - SR - FrancúzskoO. GrošekKAIVT FEI
Kvalita elektrickej energie a spoľahlivosť dodávky elektrickej energie (1/0687/09)20092011VEGAF. JaníčekKEE FEI
Kvantifikácia veľkosti námrazy na vonkajších vedeniach systémom monitorovania signálu optického vlákna. (APVT-99-P02305)20052007APVVJ. MurgašÚRK FEI
Kvantové logiky a efektové algebry s aplikáciami v základoch ? Quantum Computing? (SLO/ČSL 3- 14)20062007Bilaterálna spolupráca - SR - ČeskoZ. RiečanováKM FEI
Kvantové Monte Carlo: Ultrapresné simulácie kondezovaných systémov (APVV-0091-07)20082010APVVP. DieškaKF FEI
Laboratórium digitálnych tovární s podporou loT (030STU-4/2017)20172019KEGAŠ. KozákÚAM FEI
Laboratórium pre výučbu a vývoj OpenSource projektov (032STU-04/2011)20112013KEGAM. ŽalmanÚRK FEI
Laboratórium virtuálnych elektrární (VPPL)20172018Excelentné tímy mladých výskumníkovM. ChudýÚEAE FEI
Laserový opto-komunikačný systém -- "Laser Light Line" (L3)20152015-- Iný domáci --M. HanicÚEF FEI
Lietajúce zariadenie s jedným stupňom voľnosti20162016-- Iný domáci --P. BalkoÚAM FEI
Lokalizácia (2/6069/26)20082008VEGAP. MarkošKF FEI
Lokálna štruktúra a magnetické správanie sa pokročilých multifázových zliatin pri extrémnych podmienkach (1/0182/16)20162019VEGAM. MiglieriniÚJFI FEI
Magnetic Anisotropy to Texture Relationship in Nanocrystalline Alloys (Program Štefánik)20042005Slovensko/FrancúzkoM. MiglieriniKJFT FEI
Magnetická mikroštruktúra nanokryštalických zliatín (FR/SR)20042006Bilaterálna spolupráca - SR - FrancúzskoM. MiglieriniKJFT FEI
Magneto - štrukturálne procesy v materiáloch pripravených z amorfného do nano - a mikrokryštalického stavu. (1/3189/06)20062008VEGAJ. SitekKJFT FEI
Magneto ? štrukturálne vlastnosti kovových materiálov, vývoj nových metód analýzy s ohľadom na aplikácie v nedeštruktívnej diagnostike. (1/3116/06)20062008VEGAJ. BydžovskýKTEE FEI
Magneto-elastické a magneto-štrukturálne vlastnosti materiálov a ich využitie v senzorovej technike a nedeštruktívnej diagnostike (1/0143/03)20032005VEGAJ. BydžovskýKTEE FEI
Malý meteorologický radar ? MMR: Malý prenosný meteorologický radarpre operatívne potreby užívateľov. (APVV-99-P05005)20052007APVVŠ. KozákÚRK FEI
Mapovanie a vytváranie objektov pre aplikácie virtuálnej reality v čistých, medicínskych a nemocničných priestoroch (MAVOVR)20192019Mladý výskumníkM. HincaÚEF FEI
Matematické modely kvantových štruktúr a neurčitosti (2/0032/09)20102011VEGAZ. RiečanováKM FEI
MATEMATIKA ON-LINE - dynamický webový kalkulátor pre technické univerzity (3/4191/06)20062008KEGAĽ. MarkoKM FEI
Materiály a komponenty pre ochranu životného prostredia (ZČU-OZP)20062011Bilaterálna spoluprácaV. TvarožekKME FEI
Materiály a materiálové štruktúry pre fotovoltické články a moduly (1/0443/10)20102011VEGAV. ŠályKETG FEI
Materiály alternatívnych jadrových palivových cyklov a vyraďovaných jadrových reaktorov (1/0685/09)20092012VEGAV. NečasKJFT FEI
MATNET (13120200076)20062008Európsky sociálny fondJ. LelákKETG FEI
MEACTOS - Mitigating Environmentally Assissted Cracking Through Optimisation of Surface Condition (755151)20172020H2020: Excellence: Európska rada pre výskum (ERC)V. SlugeňÚJFI FEI
Medzivrstvová optimalizácia priepustnosti bezdrôtových systémov (1/0789/15)20152017VEGAJ. PolecÚMIKT FEI
Mechanické vlastnosti penových kompozitných materiálov. (1/3213/06)20062006VEGAB. HučkoKMech FEI
Mechanizmus atomárnej rozlišovacej schopnosti atómovej silovej mikroskopie (Jap/Slov/2)19982002Bilaterálna spolupráca - SR - JaponskoI. ŠtichKF FEI
MEMS senzory na báze nanoštruktúr tenkých vrstiev pre detekciu plynov a stopových ťažkých kovov (1/1106/12)20122015VEGAI. HotovýÚEF FEI
MEMS štruktúry na báze poddajných mechanizmov (APVV-14-0076)20152019APVV - Všeobecná výzvaR. HarťanskýÚE FEI
Merací systém pre spojkové obloženia (VMSP-P-0155-09)20092010APVVM. ŽalmanÚRK FEI
Meracie, komunikačné a informačné systémy na monitorovanie kardiovaskulárneho rizika u pacientov s hypertenziou (APVV-0513-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaF. LehockiKAIVT FEI
Merania krútiaceho momentu bezkontaktnou detekciou deformácie pružného člena (MKMBDDPC)20172017Mladý výskumníkJ. JakubecÚAM FEI
Meranie a diagnostika nízkoúrovňových signálov EKG neinvazívnou metódou. (AV 4/0123/06)20062008VTPG. RozinajKTL FEI
Meranie ergonómie pracoviska pre Industry 4.020182018Mladý výskumníkO. HaffnerÚAM FEI
MERTECH (13120200032)20052008Európsky sociálny fondV. SmieškoKMer FEI
Metal oxide nanostructured arrays for gas sensing (DAAD/2011/19T4)20112012Program des Projektbezogenen Personeustauschs /PPP/I. HotovýKME FEI
Metódy a algoritmy počítačovej simulácie vysokofrekvenčných elektromagnetických polí (1/1056/04)20042006VEGAĽ. ŠumichrastKTEE FEI
Metódy a algoritmy počítačovej simulácie vysokofrekvenčných elektromagnetických polí s aplikáciami (1/4085/07)20072009VEGAĽ. ŠumichrastKTEE FEI
Metódy biometrického rozpoznávania tvárí a dúhoviek (MoBiFaIR)20142014-- Iný domáci --V. JirkaÚIM FEI
Metódy inteligentného riadenia bezpilotných lietajúcich prostriedkov pre inšpekciu v priemyselnom prostredí (1/0752/17)20172019VEGAA. BabinecÚRK FEI
Metódy tvorby kontextovej analýzy textu (METKAT)20132013-- Iný domáci --J. TóthÚMIKT FEI
Metódy validácie vybraných skúšok elektromagnetickej kompatibity (EMC) (1/0963/12)20122014VEGAV. SmieškoÚE FEI
Metódy znižovania fázového šumu miniatúrnych atómových etalónov frekvencie20162016-- Iný domáci --A. FibichÚEF FEI
Mikrosenzory plynov založené na polovodivých kovových oxidoch a mikromechanických štruktúrach (Slov/Tal)20032005Bilaterálna spolupráca - SR - TalianskoI. HotovýKME FEI
Mikrosenzory plynov založené na polovodivých kovových oxidoch a mokromechanických štruktúrach (1/0170/03)20032005VEGAI. HotovýKME FEI
Mikroštrukturálna analýza FE-CR zliatin stimulácie, pozitrónová anihilácia a mosstbauerová spektroskopia (CSA)200620086. rámcový programV. SlugeňKJFT FEI
Mikrovlnný monolitický integrovaný senzor prenášaného výkonu a jeho priemyselná metrologická aplikácia (NATO SfP projekt č. SfP-974172)20032004NATOJ. KováčKME FEI
MINCA -- Študijný program "Multimediálne informačné technológie" v anglickom jazyku (047STU-4/2013)20132015KEGAG. RozinajÚMIKT FEI
MLbiomedia - pokročilé metódy strojového učenia na návrh biometrických a medicínskych diagnostických systémov (1/0867/17)20172020VEGAM. OravecÚIM FEI
Mobility project between higher education institutions (NIL SK06-II-01-004)20152016-- Iný medzinárodný --M. HubaÚAM FEI
Model vyučovania matematických predmetov prostredníctvom IKT (3/4153/06)20062008KEGAM. MišútováKM FEI
Modelovanie a diagnostika kvantovo viazaných polovodičových štruktúr (1/0712/12)20122015VEGAJ. RackoÚEF FEI
Modelovanie a experimentálne vyšetrovanie piezoelektrických smart štruktúr (1/0081/18)20182021VEGAV. KutišÚAM FEI
Modelovanie a charakterizácia elektrofyzikálnych vlastností výkonových prvkov na báze GaN (ENIAC-324280/2012)20132016-- Iný medzinárodný --D. DonovalÚEF FEI
Modelovanie a riadenie distribuovaných procesov na báze multi-agentových systémov (2/4148/04)20042006VEGAJ. FogelKAIVT FEI
Modelovanie a simulácia elektrických vlastností štruktúr na báze širokopásmových polovodičov (1/0601/10)20102011VEGAJ. RackoKME FEI
Modelovanie a simulácia multifyzikálnych polí vo viacvrstvových mechanických prvkoch a štruktúrach funkcionálne gradovaného materiálu (1/0093/10)20102011VEGAJ. MurínKMech FEI
Modelovanie neurčitosti, kvantové štruktúry, stavy, fuzzy relácie a evaluátory s aplikáciami v teórií pravdepodobnosti (1/0297/11)20112014VEGAZ. RiečanováKM FEI
Modelovanie parametrov kvality v IMS sieťach (1/0462/17)20172019VEGAI. BaroňákÚMIKT FEI
Modelovanie prevádzkových parametrov v NGN telekomunikačných systémoch a sieťach (1/0565/09)20092011VEGAI. BaroňákKTL FEI
Modelovanie prevádzky a prevádzkových parametrov v IPTV sieťach (MPPPIS)20132013-- Iný domáci --S. KlučikÚMIKT FEI
Modelovanie prevádzky v NGN sieťach (MPNS)20122013-- Iný domáci --E. ChromýÚMIKT FEI
Modelovanie, riadenie a simulácia distribuovaných výrobných systémov. (APVT-51-011602)20022005APVVŠ. KozákÚRK FEI
Modelovanie termohydraulických a napätostných pomerov vo vybraných komponentoch tlakovodných jadrových reaktorov (1/0228/14)20142016VEGAV. KutišÚAM FEI
Modely, riešenia, metódy a prostriedky pre energeticky úsporný návrh (120214-ENIAC-END-Donoval)20102013Joint Technology Initiatives (ENIAC)D. DonovalÚEF FEI
Moderné amorfné a polykryštalické funkčné materiály pre senzory a aktuátory. (APVV-16-0079)20172021APVV - Všeobecná výzvaM. MiglieriniÚJFI FEI
Moderné metódy diagnostiky (1/0159/03)20032005VEGAR. RavasKMer FEI
Moderné metódy diagnostiky. (1/3099/06)20062008VEGAR. RavasKMer FEI
Moderné metódy návrhu a diagnostiky energeticky efektívnych výkonových prvkov (APVV-14-0749)20152018APVV - Všeobecná výzvaD. DonovalÚEF FEI
Moderné metódy riadenia priemyselných procesov (1/0544/09)20092011VEGAV. VeselýÚRK FEI
Moderné metódy riadenia s využitím FPGA štruktút (APVV-0772-12)20132017APVV - Všeobecná výzvaA. KozákováÚAM FEI
Moderné metódy riadenia systémov (1/0158/03)20032005VEGAV. VeselýÚRK FEI
Moderné metódy sieťového riadenia (1/2256/12)20122015VEGAJ. MurgašÚRK FEI
Moderné systémy číslicového spracovania (AV 4/0012/07)20072009VTPP. FuchsKRE FEI
Moderné technológie, metódy a prostriedky pre skvalitnenie vzdelávanie. (266/2000)20002003KEGAV. NečasKJFT FEI
Moderný sieťový riadiaci systém pre náročné priemyselné technológie (APVV-99-045805)20062009APVVP. HubinskýÚRK FEI
Modified controllers design for nonlinear hydro power engineering plants control (SK-BUL-0005-06 (MODCONT))20072008Bilaterálna spolupráca - SR - BulharskoM. HubaÚRK FEI
Modifikované tenkovrstvové štruktúry na báze kovových oxidov pre mikrosenzory plynu (Gr/SR/FEI STU/08)20082008MVTSI. HotovýKME FEI
Modulárny rečový syntetizátor a HMM syntéza20162016-- Iný domáci --I. DrozdÚMIKT FEI
Modulárny system pohonu pre mobilnú robotiku s BLDC elektromotorom (MRP-BLDC)20142014-- Iný domáci --J. RodinaÚRK FEI
Modulárny systém pre zdielanie vzdialene riadených experimetov (MoSt4Exp)20172017Mladý výskumníkM. RábekÚAM FEI
Modulárny zobrazovací systém trg žiarenia s využitím detektorov na báze polovodičovej zlúčeniny GaAs (2/9015/21)20042004VTPV. NečasKJFT FEI
Moniliticky integrované obvody na báze GaAs (GaN) s pasivnými supravodivými filtrami pre milimetrové pásmo. (APVV-51-040605)20062009APVVM. TomáškaKME FEI
Monitoring a rozvoj spôsobilostí vedeckej práce u študentov lekárskych a biomedicínskych odborov vysokých škôl (037UK-4/2016)20162018KEGAE. CocherováÚEF FEI
Monitoring analýza psychofyziologických korelátov, ako ukazovateľov emocionálnych stavov a osobnostných premenných (1/1110/12)20122015VEGAJ. KováčÚEF FEI
Monitorovanie rádioaktivity objektov s veľkým objemom (1/0276/03)20032005VEGAŠ. KrnáčKJFT FEI
Monolitická integrácia ochudobňovacích a obohacovacích InAIN/GaN HFET tranzistorov (APVV-0367-11)20122015APVV - Všeobecná výzvaA. ŠatkaÚEF FEI
Monoliticky integrovaný mikrosystém na detekciu plynov na báze GaAs mikromechanických štruktúr. (APVT-20-021004)20052007APVVI. HotovýKME FEI
Morfológia nanoštrukturovaných tenkých vrstiev pre povrchovo zosilnenú Ramanovu spektroskopiu (MORTEV)20122013-- Iný domáci --Ľ. VančoÚEF FEI
MORGaN - " Materials for Robust Gallium Nitride" (FP7-NMP-2007-LARGE-1)20082010Nanosciences, nanotechnologies, materials and new production technologiesJ. KováčKME FEI
Multifunkčné detektrové polia na báze mikromechanických štruktúr (APVV-0199-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaI. HotovýKME FEI
Multifyzikálne modelovanie, simulácia a meranie senzorov a aktuátorov z funkčne gradovaného a multifunkčného materiálu (1/0102)20182020VEGAJ. MurínÚAM FEI
Multimediálna podpora vzdelávania v mechatronike (030STU-4/2015)20152017KEGAD. RosinováÚAM FEI
Multimediálne študijné materiály pre bakalárske (3/0057/02)20022004KEGAM. HubaKASR ÚRK FEI
Multimediálne služby a aplikácie v prostredí novej generácie konvergovanej sieťovej infraštruktúry (1/0720/09)20092011VEGAP. PodhradskýKTL FEI
Multimédium ako výrazný prostriedok pri vyučovaní elektrotechniky (PL-0119-01/02)20012003CEEPUSĽ. KlugKESP FEI
Nano - heteroštruktúry pre perspektívne opto-elektronické prvky na báze polovodičov III-V (BMBF/02)20012003Bilaterálna spolupráca - SR - NemeckoJ. KováčBOZaPO TPO Dek Dek FEI
Nano - heteroštruktúry pre perspektívne opto-elektronické prvky na báze polovodičov III-V (pokračovanie)20042004Bilaterálna spolupráca - SR - NemeckoJ. KováčKME FEI
Nanocrystaline thin film structures for sensorics and microsystem (10/2006)20072008DAADI. HotovýKME FEI
Nanodimenzionálne heteroštruktúry na báze polovodičových zlúčenín A3 B5, A2 B6 a organických polovodičov pre aplikáciu v prvkoch optoelektroniky a fotoniky. (1/3108/06)20062008VEGAJ. KováčKME FEI
Nanodimenzionálne štruktúry na báze polovodičov A III B V pre moderné optoelektronické prvky (MLC/BMBF01)20002003Bilaterálna spolupráca - SR - NemeckoF. UherekKME FEI
Nanoelektronika pre mobilné systémy asistovaného života (120228-ENIAC-MAS-Stopjakova)20102013Joint Technology Initiatives (ENIAC)V. StopjakováKME FEI
NanoForce: Analýza a manipulácia materiálov na atomárnej úrovni s použitím atómevého silového mikroskopu. (APVT-20-021504)20052007APVVI. ŠtichKF FEI
Nanokompozitné tenké vrstvy -- vlastnosti a použitie v senzorike (2/0165/13)20132016VEGAR. DurnýÚJFI FEI
Nanokompozity a nanoštruktúry na báze uhlíka pre špeciálne aplikácie (1/0601/13)20132015VEGAM. KadlečíkováÚEF FEI
Nanokryštalické diamantové vrstvy pre elektrochemické aplikácie20112012-- Iný domáci --M. VojsÚEF FEI
Nanokryštalické komplexy železa v biologických tkanivách (1/0220/12)20122015VEGAM. MiglieriniÚJFI FEI
Nanokryštalické tenkovrstvové štruktúry pre senzoriku a mikrosystémovú techniku. (1/3095/06)20062008VEGAI. HotovýKME FEI
Nanonewtonové sily pre nanomanipuláciu a zobrazovanie pomocou Atómového silového mikroskopu: NanoNewton (1/4008/07)20072009VEGAP. DieškaKF FEI
NanoPhD (13120200019)20042007Európsky sociálny fondI. ŠtichKF FEI
Nanorozmerové multivrstvové systémy pre elektroniku a senzoriku - technológia, simulácia, diagnostika (Nem/SR/Ilm/STU/08)20082008MVTSJ. LidayKME FEI
Nanorúrky na báze uhlíka a ich emisné vlastnosti (1/2040/05)20052007VEGAJ. JaníkKME FEI
Nanostructured active materials for gas detection and determination of heavy metals (DAAD)20162017Program des Projektbezogenen Personeustauschs /PPP/I. HotovýÚEF FEI
Nanostructured Materials for Advanced Technological Applications (DAAD/2011/19T5)20112012Program des Projektbezogenen Personeustauschs /PPP/M. VeselýKME FEI
NANOSYS-Stredisko vzdelávania a výskumu nanotechnológií pre rozvoj aplikácií IO a mikrosystémov (13120200040)20052008Európsky sociálny fondV. StopjakováKME FEI
Nanoštruktúrne tenkovrstvové materiály a inovatívne technológie pre MEMS senzory plynov a ťažkých kovov (1/0828/16)20162019VEGAI. HotovýÚEF FEI
Nanoštruktúrne tenkovrstvové systémy pre MEMS senzorové aplikácie (1/0553/09)20092011VEGAI. HotovýKME FEI
Nanoštruktúrne zmiešané oxidy kovov pre MEMS senzory plynov (SK-IT-0030-08)20092011Bilaterálna spolupráca - SR - TalianskoI. HotovýKME FEI
Nanoštrukturované tenké vrstvy a rozhrania pre fotovoltaické články a mikrosenzory (1/0459/12)20122015VEGAV. TvarožekÚEF FEI
Nanoštruktúry a prvky pre integrovanú fotoniku (APVV-0424-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaJ. JakabovičKME FEI
Nanoštruktúry pre vývoj biosenzorov (APVV-0362-07)20082011APVVJ. CirákKF FEI
Nanotechnológia prípravy MIS fotoelektród s oxidmi kovov pre systémy na výrobu solárnych palív (APVV-17-0169)20182021APVV - Všeobecná výzvaM. MikolášekÚEF FEI
Nanotechnológie ? syntéza uhlíkových nanorúrok a nanokompozitov na prírodných katalyzátoroch (1/0746/09)20092011VEGAM. KadlečíkováKME FEI
NANOTIP-Hrotom indukované SPM procesy: zobrazovanie a nanomanipulácia (APVV-0207-11)20122015APVV - Všeobecná výzvaP. BokesÚJFI FEI
Národné centrum pre výskum a aplikácie obnoviteľných zdrojov energie20092011-- Iný domáci --F. JaníčekFEI
Navigácia a riadenie autonómneho lietajúceho paracoptera (NARALP)20122013-- Iný domáci --T. HubaÚRK FEI
Návrh a príprava nového medzioborového učebného predmetu Inteligentné budovy (IB) (3/5179/07)20072009KEGAI. HantuchÚRK FEI
Návrh a príprava nového študijného predmetu Obvody a systémy presného času a frekvencie a inovácia predmetu Rádionavigačné systémy (3/7411/09)20092011KEGAV. ŠtofanikKRE FEI
Návrh a realizácia MEMS štruktúry na meranie síl (F MEMS)20122013-- Iný domáci --L. MaršálkaÚE FEI
Návrh a realizácia senzora pre meranie síl (NRSS)20142014-- Iný domáci --L. MaršálkaÚE FEI
Návrh a výroba flexibilných organických poľom riadených tranzistorov20182018Mladý výskumníkM. MičjanÚEF FEI
Návrh a výroba tlačených flexibilných elektronických prvkov s využitím technológie inkjet tlače. (FLEXDEV)20172019Excelentné tímy mladých výskumníkovM. MičjanÚEF FEI
Návrh experimentálneho zariadenia pre meranie emitancie neutrónového zdroja (NEZ – MEN)20152015-- Iný domáci --B. VrbanÚJFI FEI
Návrh, charakterizácia, modelovanie a simulácia elektrofyzikálnych vlastností submikrometrových výkonových polovodičových štruktúr a prvkov (1/2041/05)20052007VEGAD. DonovalKME FEI
Návrh integrovanej štruktúry študijných plánov nového medziodborového študijného programu "Techniky zachovania pamiatok" (3/118803)20032005KEGAA. SmolaKEE FEI
Návrh mechatronického systému pohonu s vektorovaním točivého momentu hnaných kolies (MESPOSVTOM)20142014-- Iný domáci --M. BugárÚAM FEI
Návrh metodiky využívania nástrojov 3D modelovania a virtuálnej reality v podmienkach výučby v špecializovaných laboratóriách (3/7307/09)20092011KEGAL. JurišicaÚRK FEI
Návrh metódy analýzy a klasifikácie pre biometrické rozpoznávanie obrazov ľudských obrazov tvárí a prevádzku komunikačných sietí (1/0214/10)20102011VEGAM. OravecÚIM FEI
Návrh multimodálneho biometrického systému (NaMuBiSy)20152015-- Iný domáci --D. SopiakÚIM FEI
Návrh pokročilých metód biometrického rozpoznávania na základe obrazov tváre a dúhovky (1/0529/13)20132016VEGAM. OravecÚIM FEI
Návrh, príprava a charakterizácia materiálov a štruktúr anorganicko organickej hybridnej integrovanej fotoniky (APVV-14-0716)20152016APVV - Všeobecná výzvaJ. JakabovičÚEF FEI
Návrh, príprava a charakterizácia veľmi rýchlych výkonových elektronických prvkov na báze submikrometrových polovodičových štruktúr podporená 2/3-D modelovaním a simuláciou (1/0742/08)20082010VEGAD. DonovalKME FEI
Návrh, simulácie a realizácie progresívnych fotonických štruktúr pre OLED (FOTOSTRUCT)20142014-- Iný domáci --A. KuzmaÚEF FEI
Návrh simulácie fotonických štruktúr (FOTOSIM)20122013-- Iný domáci --A. KuzmaÚEF FEI
Návrh systému automatizovaného monitorovania pacientov na báze progresívnych systémov IoT (AMPI)20192019Mladý výskumníkJ. ŠubjakÚEF FEI
Návrh virtuálneho laboratória pre implementáciu pokročilých metodík výučby v novom študijnom programe Elektromobilita (035STU-4/2014)20142016KEGAV. FerenceyÚAM FEI
Návrh, výskum a príprava moderných elektronických systémov implementovaných v zdravotníckych zariadeniach pre zlepšenie kvality života (VMSP-P-0127-09)20092011APVVD. DonovalKME FEI
Navrhovanie a bezpečnosť kryprografických aplikácií. (1/3115/06)20062008VEGAO. GrošekKAIVT FEI
Nedeštruktívne testovanie ocelí tlakových nádob reaktora (IAEA/SLR 10994)20002002Bilaterálna spolupráca - SR - RakúskoV. SlugeňKF FEI
Neelastický transport v nanokontaktoch s fonónmi (NeTENaF) (1/0362/10)20102011VEGAM. KonôpkaKF FEI
Nelineárne spracovanie multimediálnych a biomedicínskych signálov v telekomunikáciách (1/3110/06)20062008VEGAG. RozinajKTL FEI
Neriadené podmienky a biometrické rozpoznávanie ľudskej tváre (NerBioT)20132013-- Iný domáci --M. FéderÚIM FEI
Netradičné viacfázové nanoštruktúrne materiály s mimoriadnymi fyzikálnymi vlastnosťami. (APVT-51-052702)20042006APVVJ. BydžovskýKTEE FEI
Networked Labs for Training in Sciences and Technologies for Information and Communication (688503)20162019H2020: LEIT: Informačné a komunikačné technológieG. RozinajÚMIKT FEI
Neurčitosť z pohľadu pravdepodobnosti, algebry, samoadjungovaných operátorov a kvantových štruktúr (APVV-0178-11)20122015APVV - Všeobecná výzvaG. JenčaKMDG SvF
Neutrické výpočty aktívnej zóny demonštačnej jednotky ALLEGRO (GoALL)20122013-- Iný domáci --B. VrbanÚJFI FEI
Neutronické analýzy rýchleho plynom chladeného reaktora (APVV-0123-12)20132017APVV - Všeobecná výzvaJ. HaščíkÚJFI FEI
Next Generation Hybrid Broadcast Broadband (287848)20112014Information and communication technologiesP. PodhradskýKPEU FEI
NGN Multimédia, multimediálne ICT technológie, sieťové platformy, multimediálne služby a sieťova bezpečnosť (13120110126)20062008Európsky sociálny fondP. PodhradskýKTL FEI
Nikel oxidové tenké vrstvy aplikovateĺné v senzoroch plynov (N/S-BIL.)20022004Bilaterálna spolupráca - SR - NemeckoI. HotovýKME FEI
NiO tenké vrstvy povrchovo modifikované pomocou Pt na detekciu plynov (A/S)20042006Bilaterálna spolupráca - SR - Veľká BritániaI. HotovýKME FEI
Nová generácia interfejsu pre teleoperátorické riadenie servisných robotov (APVV-14-0894)20152018APVV - Všeobecná výzvaF. DuchoňÚRK FEI
Nové algoritmy na rozpoznávanie gest (NARGES)20132013-- Iný domáci --I. MinárikÚMIKT FEI
Nové architektúry neuročipov a ich využitie pre neuroprotézy (1/0693/08)20082010VEGAD. ĎuračkováKME FEI
Nové diagnostické metódy zisťovania stavu PVC káblov (AV/803/2002)20022002VTPJ. LelákKETG FEI
Nové materiály,technológie a metodiky ich hodnotenia pre elektroniku a senzoriku (Nem/Slov/1/DAAD)19982007Bilaterálna spolupráca - SR - NemeckoJ. LidayKME FEI
Nové metalizačné štruktúry pre ohmické kontakty na p-GaN a analýza ich vlastností spektroskopickými metódami (1/1054/04)20042006VEGAJ. LidayKME FEI
Nové metódy a programové vybavenie pre sieťové riadenie (1/0592/10)20102011VEGAJ. MurgašÚRK FEI
Nové metódy číslicového spracovania deterministických a nedeterministických signálov generovaných zdrojmi obrazových signálov a zdrojmi biosignálov s priamou aplikáciou v moderných systémoch číslicového spracovania a vizualizácie. (1/0144/03)20032005VEGAP. KullaKRE FEI
Nové metódy na rozoznávanie tváre v 3D20162016-- Iný domáci --M. ŠpilkaÚMIKT FEI
Nové metódy pre charakterizáciu polovodičových nanoštruktúr. (2004)20042005Bilaterálna spoluprácaR. SrnánekKME FEI
Nové metódy pre systémy zvyšovania bezpečnosti jadrového palivového cyklu (APVV-16-0288)20172021APVV - Všeobecná výzvaV. NečasÚJFI FEI
Nové metódy riadenia zložitých elektrizačných sústav. (APVV-20-023505)20062009APVVF. JaníčekDek FEI
Nové metódy vzdelávania pre pružné výrobné systémy (3/2041/04)20042006KEGAL. JurišicaÚRK FEI
Nové návrhové prístupy pri VLSI implementáciách neuročipov a ich využitie pre spracovanie signálov v bioaplikáciach a neuroprotézach (1/0987/12)20122015VEGAD. ĎuračkováÚEF FEI
Nové polovodičové detektory neutrónov (APVV-0321-11)20122015APVV - Všeobecná výzvaA. ŠagátováÚJFI FEI
Nové povrchovomodifikované tenké vrstvy pre mikrosenzory plynu na GaAs. (2005)20052006Program des Projektbezogenen Personeustauschs /PPP/I. HotovýKME FEI
Nové progresívne výpočtové metódy v mechanike pevnej fázy. (APVT-51-003702)20022005APVVJ. MurínKMech FEI
Nové stabilizované a štruktúrne usporiadané opticky a fotoelektricky aktívne organické materiály (1/0501/15)20152015VEGAJ. CirákÚJFI FEI
Nové techniky rastrovacej sondóvej mikroskopie a spektroskopie na analýzu nanaoštruktúr. (APVT?51?013904)20052007APVVR. DurnýKF FEI
Nové technológie vo výučbe predmetov z oblasti riadenia elektrotechnických a mechatronických systémov (006-005TUKE-4/2010)20102011KEGAI. BélaiÚRK FEI
Nové translačné a samoopravné kódy a iné digitálne techniky pre telekomunikačné siete a pamäťové systémy (1/0148/03)20032005VEGAP. FarkašKTL FEI
Nové trendy v riešení ohmických kontaktov s p-GaN (1/1197/12)20122015VEGAJ. LidayÚEF FEI
Nové výzvy fyzikálneho vzdelávania na technických univerzitách (031STU-4/2013)20132015KEGAP. BokesÚJFI FEI
Nukleácia a rast diamantových vrstiev (003)20042005Bilaterálna spolupráca - SR - ČeskoJ. JaníkKME FEI
NULIFE (ENEL Nr. 1400007989)200820096. rámcový programJ. LipkaKJFT FEI
Numerické modelovanie šírenia vĺn v periodických štruktúrach (NUMOPE)20122013-- Iný domáci --G. KajtárÚJFI FEI
Odborná príprava študentov STU v Európe. (SK/04/A/F/PL-401220)20042006Leonardo da VinciM. VeselýKME FEI
Odborná príprava študentovSlovenskej technickej univerzity v Európe (SK/04/A/F/PL-401204)20042006Leonardo da VinciM. VeselýKME FEI
Ohmické kontakty na p-type nitridu gália, kvantitatívne aspekty AES nitridov prvkov tretej skupiny a ich zliatin (1/4079/07)20072009VEGAJ. LidayKME FEI
Ochrana osobných údajov v mobilných zariadeniach (1/0173/13)20132015VEGAP. ZajacÚIM FEI
On-line laboratórium pre študentský výskum v oblasti evolučných algoritmov (2012et004)20132013-- Iný domáci --I. SekajÚRK FEI
Online laboratórium pre výučbu predmetov automatického riadenia (032STU-4/2013)20132015KEGAK. ŽákováÚAM FEI
Optická polarizačná reflektometria a optické vláknové senzory. (1/3097/06)20062008VEGAJ. JasenekKTEE FEI
Optické vláknové senzorické systémy na báze OTDR (1/0165/03)20032005VEGAJ. JasenekKTEE FEI
Optické vláknové senzory a ich aplikácie (1/0617/09)20092011VEGAJ. JasenekKTEE FEI
Optické vláknové senzory s dlhou Braggovou mriežkou na báze OFDR (OVS)20172017Mladý výskumníkN. KaplanÚE FEI
Optimalizácia alokácie zdrojov v IPVT systémoch (OAZIY)20152015-- Iný domáci --L. KočkovičÚMIKT FEI
Optimalizácia efektívnosti kódovania pre prenos a záznam (1/0602/11)20112013VEGAJ. PolecKTL FEI
Optimalizácia LTS pravidiel fonetického prepisu textu (OPTLTS)20132013-- Iný domáci --M. VasekÚMIKT FEI
Optimalizácia multimediálnej prevádzky v sieťach NGN (AV 4/0015/07)20072009VTPI. BaroňákKTL FEI
Optimalizácia návrhu nízkopríkonových digitálnych a zmiešaných integrovaných systémov (1/1008/12)20122015VEGAE. GramatováUPSS FIIT
Optimalizácia procesu silánového sieťovania žíl káblov (APVV-0097-11)20122015APVV - Všeobecná výzvaJ. LelákÚEAE FEI
Optimalizácia riadenia mechatronického systému (1/0690/09)20092012VEGAL. JurišicaÚRK FEI
Optimalizácia technologických procesov prípravy polovodičových štruktúr progresívnými diagnostickými metódami. (1/3111/06)20062008VEGAR. SrnánekKME FEI
Optimalizácia vinutí diskových motorov pre pohon elektromobilov20102010-- Iný domáci --M. UhríkKESP FEI
Optimalizácia výroby a spotreby elektrickej energie v elektrizačnej sústave (AV/820/2002)20022002VTPF. JaníčekKEE FEI
Optimalizované kontakty pre modré svetlo emitujúce diódy (Rak/Slov/FEI/04)20042008Bilaterálna spolupráca - SR - RakúskoJ. LidayKME FEI
Optimalizované ohmické kontakty na p-GaN, príspevky ku kvantitatívnej AES nitridov prvkov tretej skupiny (1/0779/10)20102011VEGAJ. LidayKME FEI
Optimalizovanie šumových vlastností dvojmódových oscilátorov (LiNDOX)20172017Mladý výskumníkA. FibichÚEF FEI
Optimalizovanie využitia prostriedkov sietí MPLS (OVPMS)20152015-- Iný domáci --M. PištekÚMIKT FEI
Optimálne SiC substráty pre milrovlnné a výkonové obvody (662322 - ECSEL - RIA)20152018H2020: Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL)J. KováčÚEF FEI
Optimisation of Control for high dynamic complex Mechatronical Systems especially Robots. (2004)20042007Bilaterálna spoluprácaP. HubinskýKASR ÚRK FEI
Optoelektornické prvky a analýza ich parametrov v laboratórnych podmienkach20162016-- Iný domáci --R. SzobolovszkýÚEF FEI
Opto-elektrická diagnostika alternatívnych polovodičových materiálov a štruktúr pre fotovoltické aplikácie (1/0668/17)20172020VEGAĽ. StuchlíkováÚEF FEI
Organické integrované obvody využívajúce pokročilé OFET prvky20182018Mladý výskumníkM. NovotaÚEF FEI
Organické materiály pre fotovoltaiku a senzoriku (2/0093/10)20102012VEGAR. DurnýKF FEI
Ovládanie a diagnostika IoT zariadení pomocou zmiešanej reality (ODIZPZR)20192019Mladý výskumníkE. StarkÚAM FEI
PaaS pre podporu riadenia v reálnom čase v on-line laboratóriách (RRČ-PaaS)20142014-- Iný domáci --Z. JaníkÚAM FEI
Personalized and Portable monitoring of Bio vital parameters in Real –time-PPBR20162017Program des Projektbezogenen Personeustauschs /PPP/F. LehockiÚRK FEI
Perspektívne optoelektronické štruktúry a prvky na báze polovodičových zlúčenín A3 B5 a organických polovodičov pre informačné technológie (1/0152/03)20032005VEGAJ. KováčKME FEI
Perspektívne tenké vrstvy a štruktúry pre elektroniku (2/5130/25)20052007VEGAS. StančekKJFT FEI
Pezpečnosť strojov (DK/05/B/F/PP-145517)20052007Leonardo da VinciM. HubaÚRK FEI
Pixelové senzory rtg. a gama žiarenia pre použitie najmä v digitálnej rádiografii (2/0062/13)20132015VEGAV. NečasÚJFI FEI
Platforma pre výskum multiagentových systémov mobilných robotov (MMRP)20172017Mladý výskumníkP. BeňoÚRK FEI
Platoon modeling and control for mixed autonomous and conventional vehicles: a laboratory experimental analysis (SK-IL-RD-18-0008)20182020APVV - Bilaterálna spolupráca M. HubaÚAM FEI
Plynové senzory na báze kovových polovodivých oxidov (Tal/Slov)20002002Bilaterálna spolupráca - SR - TalianskoI. HotovýKME FEI
Plynovo-citlivý mikrosystém na báze GaAs mikromechanických štruktúr (AV/1115/2004)20042007VTPI. HotovýKME FEI
Plynovocitlivý mikrosystém založený na mikromechanických štruktúrach (Slov/Tal-B-hot)20062008MVTSI. HotovýKME FEI
Počítačom riadený modulárny laserový zdroj pre špeciálne optické meracie metódy (PR LAD)20122013-- Iný domáci --B. KorenkoÚE FEI
Počítačová podpora návrhu robustných nelineárnych regulátorov (APVV-0343-12)20132017APVV - Všeobecná výzvaM. HubaÚAM FEI
Počítačové modelovanie a simulácia mechanických a mechatronických prvkov z nových kompozitných materiálov s premenlivými vlastnosťami (1/0534/12)20122014VEGAJ. MurínÚAM FEI
počítačový dizajn v nanotechnológií: Samoorganizované monovrstvy a molekulárna elektronika (APVT-20-019202)20022005APVVI. ŠtichKF FEI
Podmienené uvoľnovanie materiálov z vyraďovania jadrových zariadení (Req-00074-0001)20092012-- Iný domáci --V. NečasKJFT FEI
Podpora budovania Centra excelentnosti pre Smart technológie, systémy a služby - SMART (26240120005)20092011-- Iný domáci --F. LehockiÚIM FEI
Podpora budovania Centra excelentnosti pre Smart technológie, systémy a služby II - SMART II (26240120029)20102012-- Iný domáci --F. LehockiÚIM FEI
Podpora infraštruktúry výskumu a vývoja z hľadiska požiadaviek elektromagnetickej kompatibility (2003SP200280202)20032010Štátny programK. KováčKMer FEI
Podpora Malého a stredného podnikania (FP6-2003-NMP-NI-3)200520096. rámcový programP. KováčKJFT FEI
Podpora modelovania a simulácii spolupráce moderných hybridných eneregetických zdrojov v mechatronických systémoch20102010-- Iný domáci --V. StaňákKMech FEI
Podpora NO-SK spolupráce v automatickom riadení (NIL - I - 007 - d)20092011NIL Fund (Norway - Iceland -Lichtenstein Fund)M. HubaÚRK FEI
Podpora odbornych školení a ďalšieho vzdelávania (REJT)20042005PhareM. VeselýKME FEI
Podpora pri hľadaní partnerov pre účastníkov v IST priorite prostredníctvom európskej siete "Národných administratívnych centier" pre IST v RP (IDEALIST34, IST-2-511355)200420066. rámcový programB. WeberKME FEI
Podpora riadenia v reálnom čase vo vzdialených laboratóriách (RRČ-VL)20132013-- Iný domáci --Z. JaníkÚRK FEI
Podpora slovenskej akademickej sieti pre budovanie regionálneho uvedomenia o 5RP (ICA1-CT-2000-508 SLAN_BRAW)200020035. rámcový programM. VeselýKME FEI
Podpora technického návrhu a stavby vozidla s elektrickým pohonom na FEI STU20112012-- Iný domáci --J. MatejÚEAE FEI
Podpora výchovy technickej inteligencie a formovanie manažérskych návykov a podnikateľských zručností poslucháčov FEI a FIIT STU (3/7413/09)20092011KEGAM. ŽiškaKME FEI
Podpora výskumu a transferu technológií v oblasti decentralizovaných zdrojov energie na STU s využitím dostupnej biomasy (26240220016)20092011-- Iný domáci --M. PípaÚEAE FEI
Podpora výskumu a transferu technológií v oblasti využitia nizkopotenciálového tepla na výrobu elektriny na STU (26220220023)20092011-- Iný domáci --F. JaníčekÚEAE FEI
Podpora výučby mechatroniky prostredníctvom virtuálnej reality (2016vs046)20172017-- Iný domáci --E. KučeraÚAM FEI
Podpora vzdelávania v oblasti elektroenergetiky na stredných a základných školách (018STU-4/2012)20122014KEGAF. JaníčekÚEAE FEI
Podporné aktivity s cieľom zabezpečiť prístup a RTD spoluprácu so (IST-2000-26437)200020025. rámcový programM. VeselýKME FEI
Pokročilá inerciálna navigačná jednotka pre mobilné roboty20112012-- Iný domáci --J. RodinaÚRK FEI
Pokročilá technológia senzorov na báze organickej elektroniky (APVV-17-0501)20182021APVV - Všeobecná výzvaD. DonovalÚEF FEI
Pokročilé algoritmy spracovania obrazov na efektívne vyhľadávanie a kódovanie ľudských tvárí (1/0961/11)20112013VEGAJ. PavlovičováKTL FEI
Pokročilé materiály a štruktúry pre elektrotechniku, elektroniku a biomedicínske aplikácie na báze feritov s rozmermi častíc v oblasti mikrometrov a nanometrov (APVV-0062-11)20122015APVV - Všeobecná výzvaE. UšákÚE FEI
Pokročilé materiály a štruktúry pre perspektívne aplikácie v elektrotechnike, elektronike a iných oblastiach na báze feritov s rozmermi častíc v oblasti mikrometrov a nanometrov (APVV-15-0257)20162020APVV - Všeobecná výzvaE. UšákÚE FEI
Pokročilé MEMS chemické senzory pre extrémne podmienky (APVV-0655-07)20082010APVVI. HotovýKME FEI
Pokročilé metódy a algoritmy automatického riadenia pre priemyselné procesy (SK-BG-0035-10)20122012Bilaterálna spolupráca - SR - BulharskoV. VeselýÚRK FEI
Pokročilé metódy decentralizovaného riadenia pre sieťové riadenie procesov (APVV-0211-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaV. VeselýÚRK FEI
Pokročilé metódy identifikácie magnetických parametrov feromagnetických materiálov so zameraním na defektoskopiu konštrukčných materiálov a diagnostiku elektrotechnických ocelí (1/1325/12)20122014VEGAE. UšákÚE FEI
Pokročilé metódy modelovania a simulácie SMART mechatronických systémov (APVV-0246-12)20132016APVV - Všeobecná výzvaJ. MurínÚAM FEI
Pokročilé metódy nedeštruktívnej defektoskopie a diagnostiky konštrukčných dielov založené na analýze magnetizačných procesov prebiehajúcich vo feromagnetických a ferimagnetických materiáloch (1/0320/19)20192021VEGAV. JančárikÚE FEI
Pokročilé metódy nelineárneho modelovania a riadenia mechatronických systémov (1/0937/14)20142017VEGAM. HubaÚAM FEI
Pokročilé metódy robustného a optimálneho riadenia (1/1241/12)20122015VEGAV. VeselýÚRK FEI
Pokročilé metódy spracovania obrazu z vizuálnych systémov a ich implementácia do vzdelávacieho procesu (003STU-4/2014)20142016KEGAF. DuchoňÚRK FEI
Pokročilé piezoelektrické MEMS senzory tlaku (APVV-0450-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaV. KutišKMech FEI
Pokročilé techniky optického spracovania signálov (PTOSS)20142014-- Iný domáci --F. ČertíkÚMIKT FEI
Pokročilé techniky optického spracovania signálov_ (PTOSS_)20172017Mladý výskumníkP. ŠalíkÚMIKT FEI
Polovodičové detektory pre diagnostiku horúcej plazmy (2/0192/10)20102012VEGAV. NečasKJFT FEI
Polovodičové nanomembrány pre hybridné súčiastky (APVV-15-0243)20162019APVV - Všeobecná výzvaJ. CirákÚJFI FEI
Polovodivé tenké vrstvy kovových oxidov vhodné pre monitorovanie životného prostredia (37s2)20012002Bilaterálna spolupráca - SR - RakúskoI. HotovýKME FEI
Polynominálny prístup v teórii riadenia nelineárnych systémov (SK-FR-0013-11)20122013Bilaterálna spolupráca - SR - FrancúzskoM. HalásÚRK FEI
Porovnanie mechanickej a elektrickej degradácie fotovoltických prvkov po zrýchlenom starnutí (SK-AT-0008-12)20132014Bilaterálna spolupráca - SR - RakúskoV. ŠályÚEAE FEI
Porovnávanie progresívnych materiálov vopred zvolených pre inovatívne jadrové reaktory (16735/RO-IAEA-Degmova)20112018-- Iný medzinárodný --J. DegmováÚJFI FEI
Postupy hodnotenia elektromagnetickej kompatibility rozsiahlych systémov (AV/804/2002)20022005VTPV. SmieškoKMer FEI
Posturografický výskum s využitím HMD okuliarov (PVVHMDO)20132013-- Iný domáci --T. LukáčÚEF FEI
Posúdenie dizajnu plynom chladeného rýchleho reaktora20162016-- Iný domáci --F. OsuskýÚJFI FEI
Posúdenie dizajnu plynom chladeného rýchleho reaktora - pokračovanie (PoDi-P)20172017Mladý výskumníkF. OsuskýÚJFI FEI
Posúdenie efektívnosti regulačného systému reaktora GFR (PersGFR)20142014-- Iný domáci --Š. ČerbaÚJFI FEI
Posudzovanie parametrov senzomotorickej reakcie pomocou elektromyografických signálov (1/1177/12)20122014VEGAP. MiklovičTIŠ_ FEI
Použitie obrazovej informácie v meraní a diagnostike (1/0490/10)20102011VEGAR. RavasKMer FEI
Použitie progresívnych foriem vzdelávania pomocou WWW pri príprave nových vzdelávacích programov v oblasti optického prenosového média. (039STU-4/2013)20132015KEGAR. RókaÚMIKT FEI
Povrchové stavy nanoštruktúrnych materiálov (057)20042005Bilaterálna spolupráca - SR - ČeskoM. MiglieriniKJFT FEI
Povrchovo zosilnená Ramanova spektroskopia na štruktúrach nanokryštalický diamant a striebro (NCD/Ag) (RAMSPEC)20132013-- Iný domáci --Ľ. VančoÚEF FEI
Pracovisko pre identifikáciu parametrov elektromotorov20162016-- Iný domáci --G. GálikÚAM FEI
Praktická aplikácia modifikovaných elektród pre selektívnu elektroanalýzu kovových a organických látok v zložkách životného prostredia (S/G-bil.)20012003Bilaterálna spolupráca - SR - GréckoJ. CirákKF FEI
Pravdepodobnostné a algebraické metódy neurčitosti a kvantových štruktúr (APVV-0071-06)20072010APVVZ. RiečanováKF FEI
Predikcia efektov radiačného poškodenia v komponentoch jadrových reaktorov. (PERFECT - FI6O-CT-2003-508840)200420076. rámcový programV. SlugeňKJFT FEI
Predikcia, modelovanie a zabezpečenie kvality VoIP hlasových služieb (PAMKVIS)20122013-- Iný domáci --A. KováčÚMIKT FEI
Prenos tepla 2021 (002STU-4/2019)20192021KEGAP. BokesÚJFI FEI
Prenos, ukladanie a spracovanie neštruktúrovaných dát (26220220075)20112014-- Iný domáci --G. JuhásDek FEI
Preparation and charakterization of nanostructures mixing metal oxides for gas detection (DAAD 2009/I)20092010DAADI. HotovýKME FEI
Preparation and properties of organic thin film transistors (57s08)20072007Bilateralna spolupracaJ. KováčKME FEI
Prestavba fakultnej počítačovej siete (5 a)20042007-- Iný domáci --J. ŠkodaVS FEI
Prevádzka v konvergovaných telekomunikačných systémov a sieťach. (1/3118/06)20062008VEGAI. BaroňákKTL FEI
Príprava a analýza diamantových vrstiev (PADV)20132013-- Iný domáci --P. MichniakÚEF FEI
Príprava a analýza vybraných elektromagnetických, mikroštrukturálnych a fyzikálnochemických vlastností pokročilých magnetických, magnetodielektrických, kompozitných a nanokompozitných materiálových štruktúr (1/0405/16)20162019VEGAR. DosoudilÚE FEI
Príprava a diagnostika heteroštruktúr pre pokročilé fotovoltické aplikácie (1/0377/13)20132016VEGAL. HarmathaÚEF FEI
Príprava a charakterizácia heteroštruktúr a nanoštruktúr pre optoelektronické prvky (Pol/Slov/W)19992002Bilaterálna spolupráca - SR - PoľskoJ. KováčKME FEI
Príprava a charakterizácia magnetických materiálov založenána oxidoch. (106-96-1601)19962004Bilaterálna spolupráca - SR - ČeskoA. GruskováKETG FEI
Príprava a charakterizácia perspektívnych polovodičových heteroštruktúr a nanoštruktúr pre optoelektronické prvky (S/P-B-kov)20062008MVTSJ. KováčKME FEI
Príprava a charakterizácia perspektívnych polovodičových heteroštruktúr pre mikro a optoelektronické prvky (SK-PL-0017-09)20102011Bilaterálna spolupráca - SR - PoľskoJ. KováčKME FEI
Príprava a vlastnosti časticových kompozitných systémov na báze uhlíka modifikované výrazne vodivými a veľkostne rozdielnymi časticami. (SJF_1/1068/04)20042006VEGAJ. BielekKF FEI
Príprava a výskum dopovaného iónového vodiča LiNbO3 pre elektrochromné prvky alebo elektrolyty pre lítium-iónové mikrobatérie. (Gr/Slov/05/FEI)20052007Bilaterálna spolupráca - SR - GréckoV. ŠályKETG FEI
Príprava diamantových a DLC nanoštruktúr pre elektroniku a senzoriku20112012-- Iný domáci --M. MartonÚEF FEI
Príprava diamantu-podobných vrstiev pre použitie v medicíne (BioDLC)20122013-- Iný domáci --M. MartonÚEF FEI
Príprava n nových dusíkatých OLED materiálov a štúdium ich optoelektronických vlastností (APVV-15-0087)20162019APVV - Všeobecná výzvaJ. JakabovičÚEF FEI
Príprava nanodrôtov pre fotovoltaické aplikácie (APVV-0301-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaJ. KováčKME FEI
Príprava NiO vrstiev a optimalizácia parametrov pre detekciu toxických plynov. (Gr/Slov/05/FEI)20052007Bilaterálna spolupráca - SR - GréckoI. HotovýKME FEI
Príprava organických poľom riadených tranzistorov citlivých v infračervenej oblasti (SK-CN-0023-09)20102011Bilaterálna spolupráca - SR - ČínaJ. JakabovičKME FEI
Príprava študentov pre uplatnenie sa na trhu práce v Európskej únii (SK/00/A/F/1-142 020)20002002Leonardo da VinciM. VeselýKME FEI
Príprava tenkých vrstiev parylenu a ich aplikácia pre elektronické prvky. (49s5)20052006MVTSJ. KováčKME FEI
Príprava účastníkov v priorite ?IKT? sieťou pre ?Technológie informačnej spoločnosti? počas prechodu k 7. rámcovému programu ( IDEALIST7FP, IST-6-045059)20062008Information society technologies (IST)B. WeberKME FEI
Príprava uhlíkových nanorúrok a výskum elektronických súčiastok založených na sieťach z uhlíkových nanorúrok (APVV-0628-06)20072010APVVM. VeselýKME FEI
Príprava uhlíkových nanoštruktúr metódami CVD a ich charakterizácia (SK-CZ-0078-07 (NANOCARBON))20082009Bilaterálna spolupráca - SR - ČeskoM. KadlečíkováKME FEI
Príprava virtuálnej elektrárne (2016et008)20172017-- Iný domáci --M. ChudýÚEAE FEI
Príprava VŠ učiteľov na využívanie IKT vo vyučovacom procese (11230220525)20062008Európsky sociálny fondK. ŽákováÚRK FEI
Príprava VŠ učiteľov na využívanie IKT vo vyučovacom procese (13120120287)20062008Európsky sociálny fondK. ŽákováÚRK FEI
Príspevok k moderným metódam ovládania IoT zariadení v zmiešanej realite20182018Mladý výskumníkE. StarkÚAM FEI
Profilácia koncentrácie radiáciou indukovaných defektov v materiáloch reaktora ITER pomocou pulzného nízkoenergetického pozitrónového systému ( PLEPS ) (7 RP)20072007EuratomV. SlugeňKJFT FEI
Profilácia koncentrácie radiáciou indukovaných defektov v materiáloch reaktora ITER pomocou pulzného nízkoenergetického pozitrónového systému (PLEPS) (SSA)20072009EuratomV. SlugeňKJFT FEI
Program rozvoja zamestnancov v sektore vzdelávaniaÚvod do pružného vzdelávania (6/236/01/13901)20012002Open Society FoundationA. VajdováLSDV FEI
Program zameraný na podporu študijných pobytov v rámci zúčastnených partnerských inštitúcií (CZ103)20032005CEEPUSM. HubaKASR ÚRK FEI
Progresívne elektrické a optické diagnostické metódy na optimalizáciu prípravy polovodičových prvkov pre moderné informačné systémy (1/0154/03)20032005VEGAR. KinderKME FEI
Progresívne formy vzdelávania pre oblasť telekomunikačných multislužbových sietí (007STU-4/2016)20162018KEGAI. BaroňákÚMIKT FEI
Progresívne magnetické materiály- štúdium magnetizačných procesov a ich modelovanie s ohľadom na aplikácie v elektromagnetických prvkoch a senzoroch (1/0142/03)20032005VEGAV. JančárikKTEE FEI
Progresívne materiály a mikro/nano štruktúry pre senzorické rozhrania. (2004)20042007Bilaterálna spoluprácaV. TvarožekKME FEI
Progresívne materiály, procesy a štruktúry organickej elektroniky (APVV-0262-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaD. DonovalKME FEI
Progresívne metódy číslicového spracovania nedeterministických obrazových signálov a biosignálov s priamou aplikáciou v moderných systémoch číslicového spracovania a vizualizácie signálov. (1/3107/06)20062008VEGAP. KullaKRE FEI
Progresívne multimediálne služby v prostredí IKT sietí budúcnosti (future networks) (APVV-0258-12)20132016APVV - Všeobecná výzvaG. RozinajÚMIKT FEI
Progresívne opto a mikroelektronické prvky na báze organických materiálov, ADOPMOD (APVV-0290-06)20072010APVVJ. KováčKME FEI
Progresívne parametrické metódy testovania a zvyšovania spoľahlivosti zmieŠaných integrovaných obvodov a systémov (1/0285/09)20092012VEGAV. StopjakováKME FEI
Prozódia a modifikácia reči. (LPP-0078-06)20072010APVVG. RozinajKTL FEI
Prútový konečný prvok s premenlivými parametrami pre multifyzikálne výpočty (1/1100/04)20042006VEGAJ. MurínKMech FEI
Pružné vzdelávanie k európskemu manažmentu životného prostredia (88086-CP-1-2000-SK-MINERVA-ODL)20002003MinervaM. HubaKASR ÚRK FEI
QoS v IMS sieťach (QIS)20142014-- Iný domáci --S. KlučikÚMIKT FEI
Quantum-safe Authenticated Group Key Establishmen (G5448)20182020NATOO. GrošekÚIM FEI
QuaTraFo (MERG-CT-2004-510615)20042005Marie Curie Actions - Human resources and mobilityI. ŠtichKF FEI
Radiačná dechlorácia polychlórovaných bifenylov v sedimentoch20162016-- Iný domáci --Ľ. DarážováÚJFI FEI
Radiačná odolnosť nanokryštalických kovových zliatín voči rôznym druhom žiarenia (1/0286/12)20122014VEGAJ. SitekÚJFI FEI
Rádioaktívne materíály v inovačných jadrových palivových cykloch a po ukončení prevádzky jadrových zariadení. (1/3160/06)20062008VEGAV. NečasKJFT FEI
Rádioaktívne materiály v jadrových zariadeniach (1/0863/17)20172020VEGAV. NečasÚJFI FEI
Rádioaktívne materiály v perspektívnych jadrových palivových cykloch a v jadrových zariadeniach vyraďovaných z prevádzky (1/0796/13)20132016VEGAV. NečasÚJFI FEI
Ramanova spektroskopia katalyticky syntetizovaných uhlíkových nanorúrok. (1/3034/06)20062008VEGAM. KadlečíkováKME FEI
Ramanova spektroskopia materiálov a ich rozhraní (1/0275/03)20032005VEGAM. KadlečíkováKME FEI
Rast uhlíkových nanorúrok a ich využitie pre senzorické aplikácie20112012-- Iný domáci --M. KotlárÚEF FEI
Rastrovací kapacitný mikroskop s vysokou citlivosťou a rozlišovacou schopnosťou, a s riadením sondy laterálnymi silami. (2/5097/25)20052007VEGAJ. HribikKRE FEI
Rastrovací kapacitný tranzietový mikroskop na analýzu defektov v polovodičoch na nanometrovej úrovni (2/0107/08)20082010VEGAJ. HribikKRE FEI
Rastrovací nábojový tranzientový mikroskop na zobrazovanie a anlýzu mäkkých vzoriek (2/0099/14)20142016VEGAP. KubinecÚEF FEI
Realizácia systému Thyreomat na báze PC (AV 809/20002)20022004VTPP. PíšKRE FEI
Realizovanie autonómnej lietajúcej platformy (2013et019)20142014-- Iný domáci --M. FlorekÚAM FEI
Resonance Free Moving in Mechatronical Actor Systems with Integrated DSP-control (9/2002)20022003Bilaterálna spoluprácaP. HubinskýKASR ÚRK FEI
REST platforma pre online riadenie experimentov (REST-PORE)20152015-- Iný domáci --M. GulaÚAM FEI
Reviewing and Reviving Existing VET Curriculum (LLP-LdV-TOI-2008-LT-0022)20082010Leonardo da VinciM. HubaÚRK FEI
Riadenie a modelovanie mechatronických systémov v emobilite (1/0745/19)20192022VEGAM. HubaÚAM FEI
Riadenie autonómneho lietajúceho prostriedku v neznámom vnútornom prostredí (IRALP)20192019Mladý výskumníkJ. StankoÚRK FEI
Riadenie dvojspojkovej prevodovky20162016-- Iný domáci --M. KocúrÚAM FEI
Riadenie dynamických systémov za podmienok neurčitostí (1/0475/16)20162019VEGAV. VeselýÚRK FEI
Riadenie prevádzky v multislužbových telekomunikačných systémoch a sieťach (1/0156/03)20032005VEGAI. BaroňákKTL FEI
Riadenie samonavádzaného AGV (AGV)20152015-- Iný domáci --M. KajanÚRK FEI
Riadenie servisného robota20112012-- Iný domáci --F. DuchoňÚRK FEI
Riadenie spinovej polarizácie v nanoštruktúrach elektrickým prúdom (1/0452/09)20092011VEGAP. BokesKF FEI
Riadenie zabezpečenia prenosu rozmerných dát v kanáloch s výrazne meniteľnou chybovosťou. (1/8265/01)20012003VEGAJ. PolecKTL FEI
Riadenie zložitých systémov (1/3841/06)20062008VEGAV. VeselýÚRK FEI
Riadený bezdrôtový prenos výkonu20162016-- Iný domáci --F. VavríkÚE FEI
Riadený bezdrôtový prenos výkonu II. (RBPV II.)20172017Mladý výskumníkF. VavríkÚE FEI
Riadený usmerňovač s aktívnym filtrom harmonických prúdov pre inteligentné meniče frekvencie. (APVT-99-026504)20052005APVVM. ŽalmanKASR ÚRK FEI
Riadiace systémy pre CNC rezacie centrá. (APVT-99-006802)20022004APVVM. ŽalmanKASR ÚRK FEI
Riadiace systémy pre energolúčové rezacie centrá (APVV-0504-12)20132015APVV - Všeobecná výzvaA. VitkoÚRK FEI
Riadiaci systém pre PC-OTDR reflektometer20102010-- Iný domáci --B. KorenkoKTEE FEI
Riešenie aktuálnych kryptologických problémov (1/0244/09)20092011VEGAO. GrošekKAIVT FEI
Riešenie energetického hospodárstva využitím dostupných obnoviteľných zdrojov energie. (AV 4/0120/06)20062008VTPF. JaníčekKEE FEI
Robotics Education driven by Interregional Cooperation (V212 RoboCoop)20182022Interreg Central EuropeR. BaloghÚAM FEI
Robotnícke laboratórium s teleprezenciou vývojára (3/2399/04)20042006KEGAJ. DúbravskýKASR ÚRK FEI
Robustné a optimálne riadenie mechatronických systémov (1/0733/16)20162019VEGAD. RosinováÚAM FEI
Robustné MPC pre hybridné systémy (RPHS) (1/1105/11)20112013VEGAŠ. KozákÚRK FEI
Robustné riadenie systémov (129/194)20022003Bilaterálna spolupráca - SR - ČeskoV. VeselýÚRK FEI
Rozbor kinetiky reakcií spojených s prenosom náboja v tuholátkových a tekutých systémoch (2/1013/21)20012003VEGAR. DurnýKF FEI
Rozhodovanie ekonomického centra v podmienkach rizika. (1/8274/01)20012003VEGAL. AndrášikEM ÚRK FEI
Rozpoznávanie obrazov ľudských tvárí ako súčasť biometrických metód pre zvyšovanie bezpečnosti otvorenej spoločnosti. (1/3117/06)20062008VEGAM. OravecKTL FEI
Rozpoznávanie 3D tváre (3DROTV)20132013-- Iný domáci --M. VančoÚMIKT FEI
Rozširovanie informácií a rozvoj európskeho povedomia o programe ?IST?, (IST-1999-14184)200420045. rámcový programB. WeberKME FEI
Rozvoj a aplikácia diagnostických metód pre hodnotenie polovodičových obvodov. (4/0022/05)20052008VTPA. ŠatkaKME FEI
Rozvoj a implementácia analógových integrovaných systémov pre ultra-nízkonapäťové aplikácie (APVV-15-0254)20162019APVV - Všeobecná výzvaV. StopjakováÚEF FEI
Rozvoj a implementácia metód návrhu integrovaných systémov s ultra nízkym napájacím napätím v nanotechnológiách (1/0762/16)20162019VEGAD. ArbetÚEF FEI
Rozvoj a integrácia metód teórie nelineárnch systémov. (1/3089/06)20062008VEGAM. HubaKASR ÚRK FEI
Rozvoj analýzy a zberu dát zo senzorických systémov (SENZA)20142014-- Iný domáci --I. KoščÚEF FEI
Rozvoj diagnostiky tranzistorov GaN HEMT optickými metódami (OPTIGaN)20152015-- Iný domáci --J. PriesolÚEF FEI
Rozvoj diagnostiky tranzistorov GaN HEMT využitím elektroluminiscencie (LUMIGaN)20142014-- Iný domáci --J. PriesolÚEF FEI
Rozvoj digitálnej gramotnosti v základnej a strednej škole (119-005TVU-4/2010)20102011KEGAJ. PolecKTL FEI
Rozvoj medzinárodnej spolupráce za účelom transferu a implementácie výsledkov výskumu a vývoja do vzdelávacích programov (26110230085)20132015-- Iný domáci --M. VeselýKPEU FEI
Rozvoj metód charakterizácie a analýza spoľahlivosti inovatívnych výkonových prvkov na báze GaN podporená 2/3D modelovaním a simuláciou (1/0727/19)20192022VEGAJ. MarekÚEF FEI
Rozvoj metód merania prechodových charakteristík HEMT tranzistorov (ROZHEMT)20132013-- Iný domáci --M. BernátÚEF FEI
Rozvoj metodík a prístrojov neinvazívneho biomedicínskeho monitorovania a analýzy fyziologických a psychofyziologických procesov (VTP1013/2003)20032006VTPV. StopjakováKME FEI
Rozvoj metodík vysokofrekvenčnej charakterizácie perspektívnych elektronických prvkov (AV/806/2002)20032006VTPM. TomáškaKME FEI
Rozvoj moderných metód analýzy nových výkonových prvkov GaN a Si (662133 - ECSEL - IA)20152018H2020: Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL)A. ŠatkaÚEF FEI
Rozvoj norsko - slovenskej spoluprace v kryptologii (NIL - I - 004 (CryptoCom))20082010NIL Fund (Norway - Iceland -Lichtenstein Fund)O. GrošekKAIVT FEI
Rozvoj nových technológií prípravy metód charakterizácie perspektívnych elektronických a fotonických štruktúr a prvkov (SK-PL-0005-12)20132014Bilaterálna spolupráca - SR - PoľskoJ. KováčÚEF FEI
Rozvoj progresívnych technológií pre výkonnú ekonomiku (2003)20032005Štátny programL. JurišicaKASR ÚRK FEI
Rozvoj špeciálnych metód charakterizácie a diagnostiky progresívnych polovodičových mikro/nanoštruktúr a prvkov (1/0716/09)20092012VEGAA. ŠatkaKME FEI
Rýchle a multimediálne sprostredkovanie vzdelávania prostredníctvom satelitov (SK/00/B/F/PP-142 203)20002003Leonardo da VinciP. BistákKASR ÚRK FEI
R3-PowerUP - 300mm Pilot Line for Smart Power and Power Discretes (737417)20172021H2020: Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL)D. DonovalÚEF FEI
SAMANET (7/2006)20072008DAADG. JuhásKAIVT FEI
SDRLab – Vytvorenie laboratória softvérového rádia (2016vs033)20172017-- Iný domáci --T. PáleníkÚMIKT FEI
Sebestačné inteligentné siete a regióny a ich začlenenie do existujúcej elektrizačnej sústavy (1/0640/17)20172020VEGAA. BeláňÚEAE FEI
Senzorické mikro-/nano- štruktúry a rozhrania. (1/3098/06)20062008VEGAV. TvarožekKME FEI
Sieť exelentnosti v bezdrôtových aplikáciách a technológii (IST-2001-37944-5FP)20042005User-friendly information society (IST)P. FarkašPO Dek Dek FEI
Sieť virtuálnych laboratórií pre riadenie reálnych systémov. (3/3121/05)20052007KEGAM. HubaKASR ÚRK FEI
Sieťovanie správy poznatkov (ENEN - II ) (FP6-036414 )20072008Euratom (Nuclear Energy)M. MiglieriniKJFT FEI
Skúmanie biologických vplyvov MW žiarenia20102010-- Iný domáci --P. KupecKRE FEI
Skúmanie elektrických a elektrochemických vlastností hydrogenizovaného amorfného kremíka (a-Si:H:) (2/4100/04)20042006VEGAR. DurnýKF FEI
Skúmanie vplyvu technologických podmienok rastu na kvalitu InGaAsN/GaAs heteroštruktúr pre solárne aplikácie (SOLAR2)20152015-- Iný domáci --A. KósaÚEF FEI
Skvalitnenie procesu prípravy študentov na pracovné pozície s vplyvom na zvýšenie bezpečnosti prevádzky a vyraďovania jadrových elektrární (3/7241/09)20092011KEGAR. HincaKJFT FEI
Slony - Vzdelávanie pre získanie nových schopností. (CZ/04/B/P/PP/168012)20042007Leonardo da VinciP. PodhradskýKTL FEI
Smart mestá a ich inteligentná energetická chrbtica (APVV-15-0326)20162019APVV - Všeobecná výzvaF. JaníčekÚEAE FEI
SMArt systémy a Co-dizajn (288827-7RP-SMAC-Donoval)20112014International cooperationD. DonovalME ÚEF FEI
Sofistikované metódy riadenia viacosových pohybových systémov. (1/3120/06)20062008VEGAL. JurišicaKASR ÚRK FEI
Sofistikované techniky prenosu a kódovania informácie v telokomunikačných a senzorových sieťach. (1/3113/06)20062008VEGAP. FarkašKTL FEI
Softvérová extrakcia charakteristických vlastností daktyloskopických vzorov a možnosti jej aplikácií v súčasnej daktyloskopii (FingerDetective2013)20132013-- Iný domáci --P. MarákÚIM FEI
Spätné inžinierstvo polovodičových prvkov a integrovaných obvodov (AV/805/2002)20022005VTPA. ŠatkaKME FEI
Spoločenské a ľudské súvislosti globalizácie (SVF_1/1299/04)20042006VEGAM. BrinzováÚRK FEI
Spracovanie audio, video a biomedicínskeho signálu s využitím neštandartných algoritmov číslicového spracovania signálov (1/0146/03)20032005VEGAG. RozinajKTL FEI
Spracovanie informácií v distribuovanom prostredí inteligentných agentov. (1/0161/03)20032005VEGAO. GrošekKAIVT FEI
Stacionárne, kvázistacionárne a dynamické modely správania sa tenkosystenných inteligentných štruktúr. (1/8263/01)20012003VEGAI. BockKM FEI
Stavba a riadenie mikro-elektro-mechanických prvkov a zariadení (2/0006/10)20102012VEGAR. HarťanskýKMer FEI
Stavebnica digitálneho rádiologického systému novej generácie. (APVV-99-P06305)20052007APVVV. NečasKJFT FEI
STELA - Absovlenti STU na Európskom trhu práce (123220399)20122014MobilityM. VeselýKPEU FEI
Stojan na testovanie riadiacich algoritmov kvadrokoptéry (SNTRAK)20142014-- Iný domáci --A. ChovancováÚRK FEI
Strategické smerovanie elektrotechniky na európskych vysokých školách20122016Academic and Structural NetworksJ. JasenekÚE FEI
Stroje pre extrémne rýchle delenie materiálov. (APVV-99-022604)20052006APVVM. ŽalmanÚRK FEI
Structural Transformations of Amorphorus Alloys for Energy Applications (IAEA/CRP 17230/RO)20122014-- Iný medzinárodný --M. MiglieriniÚJFI FEI
Structures and materials for ion beam lithography (S/R-Bil.)20012003Bilaterálna spolupráca - SR - RakúskoP. KováčKJFT FEI
Studies on selected problems of beam transport and construction materials for new types of accelerators (INTAS 06-1000012-8683)20072008MVTSM. PavlovičKJFT FEI
STUGE (SK/02/A/F/PL-201226)20022003Leonardo da VinciM. VeselýKME FEI
Submikrometrové technológie a (nano) štruktúry typu bipolár ?CMOS-DMOS FET pre inteligentné výkonové elektronické prvky a integrované obvody. (APVV-20-055405)20062009APVVD. DonovalKME FEI
Supravodivé vodiče v podmienkach silnoprúdových elektrotechnických zariadení (APVV-51-45605-1)20062009APVVĽ. ŠumichrastKTEE FEI
Surface processing of Radiation Resistant Semiconductor Detectors Arrays (18/2003)20032004DAADV. NečasKJFT FEI
Surfice Modification of Melt-spun metallic Alloys (17/2002)20022003Bilaterálna spoluprácaM. MiglieriniBOZaPO TPO Dek Dek FEI
Surpassing Energy Targets through Efficient Public Buildings (SERPENTE) (1069 R4 SERPENTE)20112014INTERREG IVCF. JaníčekÚEAE FEI
Symetrie grafov a máp (1/3008/06)20062008VEGAM. AbasKM FEI
Syntéza elektronických kompozitných materiálových štruktúr a analýza ich elektromagnetických a mikrovlnných absorpčných vlastností (SEKMAV)20192019Mladý výskumníkK. LisýÚE FEI
Syntéza nelineárnych systémov s obmedzeniami (1/0145/03)20032005VEGAM. HubaKASR ÚRK FEI
Syntéza Petriho sietí z nesekvenčných scénarov (1/0872/08)20082010VEGAG. JuhásKAIVT FEI
Systém efektívneho vzdialeného riadenia pre servisný robot20162016-- Iný domáci --M. DekanováÚRK FEI
Systém monitorovania experimentálneho zariadenia na meranie emitacie neutrónového zdroja20162016-- Iný domáci --Š. ČerbaÚJFI FEI
Systém na ostrahu priestorov fakulty (5 e)20062007-- Iný domáci --B. BöhmerDek FEI
Systém na výrobu nylonových aktuátorov (SNVNA)20192019Mladý výskumníkM. MinárÚAM FEI
Systém spracovania údajov akumulátorovej sústavy elektromobilu (2016et003)20172017-- Iný domáci --M. BugárÚAM FEI
Šírenie vĺn vo fotonických a plazmonických štruktúrach (SIFOP)20132013-- Iný domáci --G. KajtárÚJFI FEI
Širokopásmový MEMS detektor terahertzového žiarenia (APVV-14-0613)20152018APVV - Všeobecná výzvaV. KutišÚAM FEI
Špeciálne materiály v extrémnych podmienkach (1/0284/03)20032005VEGAJ. SitekKJFT FEI
Špeciálne metódy charakterizácie a diagnostiky progresívnych polovodičových mikro-/nanoštruktúr a prvkov (1/0921/13)20132016VEGAA. ŠatkaÚEF FEI
Štrukturálne a magnetické premeny neusporiadaných a nanokryštalických zliatín (1/0606/09)20092011VEGAJ. SitekKJFT FEI
Štruktúrne a magnetické vlastnosti iónmi ožiarených kovových skiel (SK-PL-0032-12)20132013Bilaterálna spolupráca - SR - PoľskoM. MiglieriniÚJFI FEI
Štruktúrne formy depozitov železa v organizmoch (SK-CZ-2013-0042)20142015Bilaterálna spolupráca - SR - ČeskoM. MiglieriniÚJFI FEI
Štruktúrne modifikácie amorfných a nanokryštalických železných zliatin (SK-PL-0013-09)20102011Bilaterálna spolupráca - SR - PoľskoM. MiglieriniKJFT FEI
Štruktúrne transformácie v nanokryštalických a práškových zliatinách. (1/8305/01)20012003VEGAM. MiglieriniKJFT FEI
Štruktúry a materiály pre iónovú litografiu (Slov/Rak)20032005Bilaterálna spolupráca - SR - RakúskoP. KováčKJFT FEI
Štruktúry kov-izolant pre nanorozmerné pamäťové bunky na báze odporového prepínania (APVV-0509-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaL. HarmathaKME FEI
Štruktúry kov-izolant-kov pre nanorozmerné pamäte typu DRAM (APVV-0133-07)20082011APVVL. HarmathaKME FEI
Štruktúry na báze GaN ako perspektívny materiál pre optoelektroniku (41s2)20032003Bilaterálna spoluprácaJ. LidayKME FEI
Štúdia: Protónové ožarovanie vzoriek pomocou kaskádneho urýchľovača (Slov/Hol-VTS-SLU-IE.B100863)20052006Bilaterálna spoluprácaV. SlugeňKJFT FEI
Štúdium a modelovanie termofyzikálnych vlastností kompozitov (2/5100/25)20052007VEGAP. DieškaKF FEI
Štúdium elektrických a optických vlastností nanodiamantových a diamantu podobných uhlíkových tenkých vrstiev. (CK-CZ-0139-09)20102011Bilaterálna spolupráca - SR - ČeskoM. VeselýKME FEI
Štúdium elektrofyzikálnych a technologických problémov štruktúr MIS a tenkými izolačnými vrstvami pre novú generáciu unipolárnych obvodov. (1/3091/06)20062008VEGAL. HarmathaKME FEI
Štúdium interakcií vodíka s defektami v štruktúrnych zliatinách pomocou pozitrónovje anihilačnej spektroskopie (SK-CZ-2013-0197)20142015Bilaterálna spolupráca - SR - ČeskoV. SlugeňÚJFI FEI
Štúdium jadrového palivového cyklu a transmutácie vyhoreného jadrového paliva (1/0285/03)20032005VEGAV. NečasKJFT FEI
Štúdium kontaktného odporu v organických tenkovrstvových tranzistoroch (OTFT)20172017Mladý výskumníkM. MičjanÚEF FEI
Štúdium kvality InGaAsN/GaAs heteroštruktúr pre aplikácie v solárnych článkoch (SOLAR)20142014-- Iný domáci --A. KósaÚEF FEI
Štúdium materiálov pomocou pozitrónovej annihilačnej spektroskopie (No 34041)20032004Bilaterálna spoluprácaV. SlugeňKJFT FEI
Štúdium nábojového prenosu v usporiadaných organických molekulárnych systémoch (1/0879/11)20112013VEGAJ. CirákKF FEI
Štúdium nanokryštalických diamantových vrstiev v spojení so solárnymi článkami pre fotoelektrochemické aplikácie (1/0887/16)20162018VEGAR. RedhammerÚEF FEI
Štúdium nových materiálov pre hybridnú /anorganicko/organickú/ elektroniku (2/7118/27)20072009VEGAR. DurnýKF FEI
Štúdium organických molekoulových systémov s odozvou na fyzikálno-chemické faktory pre biosenzorové aplikácie (1/0277/03)20032005VEGAJ. CirákKF FEI
Štúdium radiačného krehnutia materiálov používaných vo fúznych technológiach pomocou pozitronovej anihilačnej spektroskopie (FU05-CT-2000-00082)200020025. rámcový programV. SlugeňKJFT FEI
Štúdium radiačného krehnutia v pokrokových konštrukčných materiáloch jadrových zariadení. (1/3188/06)20062008VEGAV. SlugeňKJFT FEI
Štúdium radiačnej degradácie konštrukčných materiálov pokročilých jadrových reaktorov. (1/0104/17)20172020VEGAV. SlugeňÚJFI FEI
Štúdium rýchlych fázových prechodov vedúcich k vzniku topologických defektov. (1/2019/05)20052007VEGAP. ValkoKF FEI
Štúdium štruktúrnych a magnetických vlastností nanofázových a amorfných systémov na báze 3-d prechodových prvkov Fe, Co, Ni. (APVT - 20-008404)20052007APVVM. MiglieriniKJFT FEI
Štúdium transportu náboja v organických elektroluminiscenčných diód (OLED)20152015-- Iný domáci --P. JuhászÚEF FEI
Štúdium transportu náboja v organických elektroluminisenčných diódach 220162016-- Iný domáci --P. JuhászÚEF FEI
Štúdium urýchľovačov a rozvoj jadrovo-fyzikálnych metód pre biomedicínsky výskum (1/0274/03)20032005VEGAM. PavlovičKJFT FEI
Štúdium vlastností diamantových a kvázidiamantových vrstiev pre elektrochemické a bio-senzorické aplikácie (LPP-0094-09)20092012APVV - Program LPPV. TvarožekKME FEI
Štúdium vybraných problémov transportu iónových zväzkov a konštrukčných materiálov nových typov urýchľovačov (6 RP)200720086. rámcový programM. PavlovičKJFT FEI
Štúdiun elektrofyzikálnych a technologických problémov prípravy detektorov ionizujúceho žiarenia na báze InP a GAAS. (2/1167/21)20012003VEGAV. NečasKJFT FEI
Technológia injekt tlače organických polovodičov pre flexibilnú elektroniku (1/0452/19)20192022VEGAM. WeisÚEF FEI
Technologický transfer v oblasti analýzy workflow procesov (APVV-0618-07)20082010APVVG. JuhásKAIVT FEI
Tematická harmonizácia v oblasti elektrotechnického a informatického inžinierstva v Európe (10063_CP-1 (99) 2000-1-PT)20042004thematic networkJ. JasenekKTEE FEI
Tenké vrstvy a mikroelektronické štruktúry na báze oxidov (2/2068/22)20022004VEGAP. KováčKJFT FEI
Tenké vrstvy oxidov pre pokročilé MOS štruktúry (APVT-51-017004)20052007APVVL. HarmathaKME FEI
Tenké vrstvy transparentných vodivých oxidov pre fotovoltaické solárne články (1/0220/09)20092011VEGAV. TvarožekKME FEI
Tenkovrstvové biochemické mikrosenzory (1/0168/03)20032005VEGAV. TvarožekKME FEI
Tenkovrstvové štruktúry vhodné pre mikrosenzory (11/2002)20022003Bilaterálna spoluprácaV. TvarožekKME FEI
Teoretická a praktická štúdia využitia SLAM metód (SLAM)20132013-- Iný domáci --L. ŠrobaÚE FEI
Teoretické východiská výskumu stability elektrizačnej sústavy v podmienkach prepojenej sústavy Európy. (1/3092/06)20062008VEGAF. JaníčekKEE FEI
Teória a aplikácie štruktúr relácií ako inštrumentov nástrojov poznania (COST 274)20032006COSTZ. RiečanováKM FEI
Teória a technológia rozhraní pre rýchlu organickú elektroniku (APVV-14-0739)20152018APVV - Všeobecná výzvaD. DonovalÚEF FEI
Termofyzikálne senzory (APVV-0497-07)20082010APVVP. DieškaKF FEI
Testovanie absorpčných vlastností penových materiálov (TAVPM)20142014-- Iný domáci --J. PaulechÚAM FEI
Thin film nanostructures of transparent semiconductive oxides. (5/2005)20062007DAADV. TvarožekKME FEI
Towards Indium Free TCOs (641864 - INREP- RIA)20152017H2020: SC5 - Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a surovinyA. ŠatkaÚEF FEI
Transformátory pre energetické celky na báze obnoviteľných zdrojov energie (26240220066)20112014-- Iný domáci --F. JaníčekÚEAE FEI
Transport elektrónových a elektromagnetických vĺn v malých systémoch (1/0633/09)20092011VEGAP. MarkošKF FEI
Transport properties of anchored dithioazobenzene switches (ETSF)20102010-- Iný medzinárodný --P. BokesKF FEI
Transportné procesy v nehomogénnych štruktúrach (1/0372/13)20132016VEGAP. MarkošÚJFI FEI
Tranzientné metódy charakterizácie a diagnostiky prvkov organickej elektroniky (1/0776/15)20152018VEGAM. WeisÚEF FEI
Tranzistory na báze progresívnych materiálov pre vysoké teploty (APVV-0455-12)20132016APVV - Všeobecná výzvaM. VojsÚEF FEI
Trenažér a simulátor havarijných situácií pre trénovanie hasičských a záchranných jednotiek (AV/1014/2003)20032005VTPP. PíšKRE FEI
Tvarovanie a nanoštruktúrovanie diamntových a DLC vrstiev pre elektronické aplikácie (1/1103/11)20112013VEGAR. RedhammerKME FEI
Tvarovanie vodivého polyméru PEDOT:PSS využitím nanoimprint litografie (TOPNIL)20172017Mladý výskumníkJ. NevřelaÚEF FEI
Tvorba elektronických kurzov z matematiky (3/4149/06)20062008KEGAV. LiškaKM FEI
Tvorba europskeho trhu prace pomocou vedomostí získaných zo študentských mobilít (SR/05/A/F/PL/5032119)20062007Leonardo da VinciM. VeselýKME FEI
Tvorba nanokryštalických zŕn v rýchlo chladených zliatinách na báze Fe-B s prísadou iných prvkov (1/4011/07)20072009VEGAM. MiglieriniKJFT FEI
Tvorba učebných hypertextových prostriedkov na využitie nových technológií telemedicíny pre všetky formy vzdelávania na lekárskych fakultách (3/5153/07)20072009KEGAJ. BrezaKME FEI
Tvoriace krivky a konštrukcia reflektorov svietidiel (1/0151/03)20032005VEGAA. SmolaKEE FEI
Učebné pomôcky pre dištančné vzdelávanie v študijnom programe Priemyselná informatika. (3/5201/07)20072009KEGAJ. ŠturcelÚRK FEI
Uhlíkové elektródy pre elektrochémiu (UEE)20142014-- Iný domáci --P. MichniakÚEF FEI
Uhlíkové nanomateriály pre senzorické aplikácie (APVV-0365-12)20132016APVV - Všeobecná výzvaR. RedhammerÚEF FEI
Úloha vody v poréznych štruktúrach (2/0146/08)20082010VEGAP. DieškaKF FEI
UNIKA ? Univerzitná sieť pre kancelárie EÚ programov. (13120200042)20052008Európsky sociálny fondM. VeselýKME FEI
Univerzálna nanoštrukturovaná platforma pre interdisciplinárne použitie (APVV-14-0297)20152018APVV - Všeobecná výzvaJ. KováčÚEF FEI
Univerzálny modulárny priemyselný počítač (VSMP-P-0059-09)20092010APVVŠ. KozákÚRK FEI
Úprava polovodičových kremíkových dosiek pre výrobu lacných slnečných článkov. (COOP-CT-2004-508108)200420066. rámcový programM. RužinskýKETG FEI
Urýchľovač pre iónovú terapiu protónmi a iónmi uhlíka (FOTEC-BIL.)20022005Dohoda STUM. PavlovičBOZaPO TPO Dek Dek FEI
Útok na elektronický podpis prostredníctvom analýzy spotreby energie a realizácia protiopatrení (APVV-0586-11)20122015APVV - Všeobecná výzvaO. GrošekÚIM FEI
Veterno-solárny elektrický akumulačný systém (26220220133)20112014-- Iný domáci --F. JaníčekÚEAE FEI
Viacmódové piezoelektrické rezonátory a senzory (1/0664/14)20142017VEGAV. ŠtofanikÚEF FEI
Virtuálna a zmiešaná realita pre Industry 4.0 (VZRI4)20192019Mladý výskumníkE. KučeraÚAM FEI
Virtuálna realita multimediálnej syntézy reči (VTP1003/2003)20032006VTPG. RozinajKTL FEI
Virtuálne laboratórium a simulované experimenty ako nástroj zefektívnenia výučby chemických a energetických predmetov na univerzitách prírodovedného a technického zamerania. (3/3075/05)20052007KEGAJ. MurgašÚRK FEI
Virtuálne laboratórium riadenia technologických procesov programovateľnými automatmi (3/4196/06)20062008KEGAJ. JovankovičÚRK FEI
Virtuálny tréning operátorov výroby pre Industry 4.0 (VTOVI)20192019Mladý výskumníkR. LeskovskýÚAM FEI
Vizuálne navádzanie robotického ramena na mobilnej platforme (7/2005)20062007DAADP. HubinskýÚRK FEI
Vlastnosti nanokryštalických zliatin po ožiarení ťažkými časticami a elektrónmi (1/0561/17)20172019VEGAJ. SitekÚJFI FEI
Vlastnosti rozhrania grafén-diamant: štúdium na atomárnej úrovni (APVV-16-0319)20172020APVV - Všeobecná výzvaM. VojsÚEF FEI
Vlastnosti systémov molekulárnej elektroniky indukované extrémnym ťahom (Nem/Slov)20042006Bilaterálna spolupráca - SR - NemeckoI. ŠtichKJFT FEI
VLSI implementácie vybraných architektúr neurónových sietí na čipe (1/9043/02)20022004VEGAD. ĎuračkováKME FEI
Vplyv niklu na radiačné krehnutie tlakovej nádoby študovaný pomocou MS a PAS (IAEA/SLR 11120)20002002Bilaterálna spolupráca - SR - RakúskoJ. LipkaKJFT FEI
Vplyv substitúcie iónov vzácnych zemín na elektromagnetické vlastnosti nikelnao-zinočnatych feritov (RESFE)20192019Mladý výskumníkE. ĎurišováÚE FEI
Vplyv trhového prostredia na prenosy a premeny elektrickej energie (2003)20032006Štátny programJ. MurgašÚRK FEI
Vybrané efekty vysokofrekvenčnej a impulznej elektrodynamiky s aplikáciami (1/8264/01)20012003VEGAĽ. ŠumichrastKTEE FEI
Vybrané efekty vysokofrekvenčnje ektrodynamiky ? metódy a algoritmy počítačovej simulácie s aplikáciami (1/0377/10)20102011VEGAĽ. ŠumichrastKTEE FEI
Vybrané problémy z hodnotenia dlhodobej bezpečnosti hlbinného úložiska VJP (VYHLB)20172017Mladý výskumníkD. BarátováÚJFI FEI
Vybudovanie WiFi siete na FEI STU (5a)20072007-- Iný domáci --J. ŠkodaVS FEI
Výmeny osôb pracujúcich na spoločných projektoch medzi Slovenskou republikou a Nemeckou spolkovou republikou (DAAD 2009)20092010DAADJ. KováčKME FEI
Výpočet vodivosti kvantových kontaktov na ab-initio úrovni s uvážením dynamickej korelácie elektrónov (1/2020/05)20052007VEGAP. BokesKF FEI
Výpočtové a experimentálne riešenie stiesneného krútenia nosníkových konštrukcií (SK-AT-0001-12)20132014Bilaterálna spolupráca - SR - RakúskoJ. MurínÚEAE FEI
Výroba nového transparentného vodivého oxidu pre fotovoltické a optoelektronické aplikácie. (Gr/Slov/05/FEI)20052007Bilaterálna spolupráca - SR - GréckoM. RužinskýKETG FEI
Výroba progresívnych PhC štruktúr pre OLED za využitia nanoimprint litografie20182018Mladý výskumníkJ. NevřelaÚEF FEI
Výrobné zdroje elektrickej energie a premeny energie (2003)20032005Štátny programV. NečasKJFT FEI
Výskum a hodnotenie kvality a účinnosti impregnantov (APVV-15-0108)20162020APVV - Všeobecná výzvaM. VáryÚEAE FEI
Výskum a charakterizácia moderných výkonových elektronických prvkov podporený 2/3 rozmerným elektrotepelným modelovaním a simuláciou (1/0491/15)20152018VEGAD. DonovalÚEF FEI
Výskum a optimalizácia vybraných parametrov progresívnych magnetických a viaczložkových kompozitných materiálov a nanomateriálov s požadovanými vlastnosťami pre aplikácie v elektrotechnickom a strojárskom priemysle (1/1163/12)20122015VEGAR. DosoudilÚE FEI
Výskum a optimalizácia vybraných vlastností progresívnych elektronických štruktúr a prvkov pripravených na širokopásmových polovodičov heteroštruktúrach na báze GaN (1/0866/11)20112014VEGAD. DonovalKME FEI
Výskum a príprava perspektívnych magnetických, nanomagnetických a hybridných kompozitných materiálov pre nové aplikácie v elektrotechnike, elektronike a automobilovom priemysle (1/0575/09)20092011VEGAJ. SlámaKTEE FEI
Výskum a realizácia plazmatickej technológie pre MESA leptanie kremíkových diódových štruktúr. (VTP/15/2000)20002003VTPI. HotovýKME FEI
Výskum a výchova v oblasti návrhu ?SoC? - systémov na čipe (REASON IST 2000-30193)200220045. rámcový programB. WeberKME FEI
Výskum a vývoj HW a SW modulov polohovacích nosičov senzorických systémov (APVV-99-P05305)20052007APVVŠ. KozákÚRK FEI
Výskum a vývoj metód pre zvýšenie efektívnosti a bezpečnosti vyraďovania jadrových zariadení z prevádzky (APVV-0761-07)20082010APVVV. NečasKJFT FEI
Výskum a vývoj nového presného snímača prúdu pre vn a vvn aplikácie (APVV-0546-07)20082010APVVŽ. EleschováKEE FEI
Výskum a vývoj novej generácie elektrických lineárnych pohonov s vysokou presnosťou polohovania (APVV-99-031205)20062008APVVM. ŽalmanÚRK FEI
Výskum a vývoj nových informačných technlógií na predvídanie a riešenie krízových situácií a bezpečnosť obyvateľstva (26240220060)20112013-- Iný domáci --Š. KozákÚRK FEI
Výskum a vývoj striedavého trakčného pohonu medzného výkonu (APVV-0530-07)20082010APVVM. ŽalmanÚRK FEI
Výskum a vývoj technických prostriedkov EMC pre elektrické zariadenia s polovodičovými meničmi používané v železničnej doprave. (APVV-99-028105)20062009APVVK. KováčKMer FEI
Výskum a vývoj technológií prípravy tenkých vrstiev karbidu kremíka pre aplikácie v solárnych článkoch a tenkovrstvých súčiastkach (APVV-0443-12)20132016APVV - Všeobecná výzvaV. ŠályÚEAE FEI
Výskum a vývoj vybraných elektrotechnických aplikácií nanokryštalických a amorfných materiálov. (APVT-99-017904)20052007APVVJ. BydžovskýKTEE FEI
Výskum a vývoj vývoj vývoj vektorových reflektometrov (impedančných analyzátorov ) pre rôzne typy vedení vo frekvenčných pásmach 900 a 2 450 Mhz (N/S-MUE-Bez-EU9)20042005Bilaterálna spolupráca - SR - NemeckoJ. BezekKRE FEI
Výskum bórom dopovaných diamantových elektród pre detekciu a odstraňovanie liečiv, drog a vybraných rezistentných baktérií z odpadových vôd (1/0558/17)20172020VEGAM. VojsÚEF FEI
Výskum bórom dopovaných diamantových vrstiev pre vysokoúčinné odstraňovanie liečiv, drog a rezistentných typov mikroorganizmov z vôd (APVV-16-0124)20172020APVV - Všeobecná výzvaM. VojsÚEF FEI
Výskum diamantových vrstiev na kovoch, oceliach a iných substrátoch vyrastených chemickou depozíciou z pár v reaktore (1/9044/02 )20022004VEGAJ. JaníkKME FEI
Výskum fyzikálnych a elektrických vlastností nanokryštalického diamantu (1/2061/05)20052007VEGAM. VeselýKME FEI
Výskum fyzikálnych vlastností a kinetiky formovania vrstiev čierneho kremíka (APVV-15-0152)20162019APVV - Všeobecná výzvaL. HarmathaÚEF FEI
Výskum high-tech zváracích technológií pre priemyselné aplikácie (Req-00048-0001)20102013-- Iný domáci --J. MurgašÚRK FEI
Výskum impregnantov bez reaktívneho monoméru (monomer free) (APVV-0181-11)20122015APVV - Všeobecná výzvaJ. LelákÚEAE FEI
Výskum inovatívnych technológií realizácie systémov určených na snímanie a diagnostiku ľudských biosignálov (1/0854/16)20162019VEGAM. DaříčekÚEF FEI
Výskum magnetických materiálov na báze oxidov železa s cieľom ich aplikácie v elektronických a záznamových systémov (004)20042005Bilaterálna spolupráca - SR - ČeskoA. GruskováKETG FEI
Výskum magnetických materiálov pre elektroniku, záznamové média a transport bioaktívnych látok (1/0163/02)20032005VEGAJ. SlámaKTEE FEI
Výskum magnetických materiálov pre elektrotechniku, elektroniku, záznamové médiá a aplikácie súvisiace s elektromagnetickou kompatibilitou. (1/3096/06)20062008VEGAJ. SlámaKTEE FEI
Výskum materiálov jadrových zariadení v podmienkach extrémneho radiačného namáhania (1/0129/09)20092011VEGAV. SlugeňKJFT FEI
Výskum materiálov na báze inkluzívnych zlúčenín a možností ich využitia v praxi. (1/1385/04)20042006VEGAV. ŠályKETG FEI
Výskum mechanizmov dopovania nanokryštalického diamantu (1/0857/08)20082010VEGAR. RedhammerKME FEI
Výskum mechatronických systémov a progresívnych technológií pre povrchové materiálové inžinierstvo. ( APVT-20-020904)20052007APVVL. JurišicaKASR ÚRK FEI
Výskum metód ovládania kolaboratívnych mobilných robotov (1/0754/19)20192021VEGAP. HubinskýÚRK FEI
Výskum metód zvýšenia rozlišovacej schopnosti rastrovacích kapacitných mikroskopov (2/2037/22)20022004VEGAM. HruškovicKRE FEI
Výskum možností využitia nových kompozitných materiálov na káble pre dopravné prostriedky (APVV-0257-07)20082010APVVJ. LelákKETG FEI
Výskum nanomateriálov na báze uhlíka pre ochranu a zlepšovanie životného prostredia a ľudského zdravia (1/0785/14)20142016VEGAM. VojsÚEF FEI
Výskum novej generácie elektrónovolúčových komplexov určených na vákuové zváranie hliníkových a horčíkových zliatin (2015-10871/33302)20152018-- Iný domáci --J. MurgašÚRK FEI
Výskum nových konštrukčných a materiálových riešení káblov pre náročné prostredia s nebezpečenstvom požiaru, zaplavenia a pod. (APVV-15-0110)20162020APVV - Všeobecná výzvaM. VáryÚEAE FEI
Výskum nových magnetodielektrických keramických a kompozitných materiálových štruktúr (APVV-16-0059)20172021APVV - Všeobecná výzvaR. DosoudilÚE FEI
Výskum pokročilých metód riadenia inteligentných viacosových pohybových systémov so zameraním na mobilné robotické manipulátory (1/0178/13)20132015VEGAP. HubinskýÚRK FEI
Výskum prenosu svetla tubusovými svetlovodmi (APVV-0264-07)20082010APVVA. SmolaKEE FEI
výskum progresívnych laserových zváracích technológií a systémov pre priemyselné využitie. (APVT-99-002502)20022005APVVJ. MurgašÚRK FEI
Výskum progresívnych materiálov a štruktúr pre foto-elektrochemické aplikácie (1/0651/16 )20162019VEGAM. MikolášekÚEF FEI
Výskum psychologického a fyziologického oslnenia. (1/3114/06)20062008VEGAA. SmolaKEE FEI
Výskum rastu a dopovania D- a DLC vrstiev pre elektronické aplikácie. (LPP-0246-06)20062010APVVM. VeselýKME FEI
Výskum riadenia servisného robota s duálnou vizuálnou percepciou (APVV-0539-11)20122015APVV - Všeobecná výzvaF. DuchoňÚRK FEI
Výskum rozloženia elektrických a magnetických polí vonkajších rozvodní elektrizačnej sústavy SR (APVV-0399-06)20072009APVVA. BeláňKEE FEI
Výskum slovenských meteoritov (APVV-0516-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaJ. SitekKJFT FEI
Výskum starnutia elektroizolačných materiálov s cieľom stanovenia životnosti vybraných elektrických systémov. (APVV-99-011905)20062009APVVJ. LelákKETG FEI
Výskum stiesneného krútenia uzatvorených prierezov (1/0453/15)20152017VEGAJ. MurínÚAM FEI
Výskum stratégií riadenia hybridnej hnacej jednotky motorového vozidla z hľadiska ekologických parametrov, hospodárnosti a jazdných vlastností (1/0627/10)20102012VEGAV. FerenceyÚEAE FEI
Výskum supertvrdých vrstiev a nanoštruktúr na báze uhlíka (VTP1002/2003)20032005VTPR. RedhammerKME FEI
Výskum supetvrdých nanokompozitných filmov pre namáhané spojenia pri zvýšených teplotách v biomedicíne (1/0264/11)20112014VEGAM. VojsKME FEI
Výskum technologických uzlov CNC strojov na delenie materiálov energolúčovými technológiami (Req-00163-003)20152018-- Iný domáci --P. HubinskýÚRK FEI
Výskum technológie, fyzikálnych a detekčných vlastností INP detektorov pre oblast RTG a GAMA žiarenia (2/4151/04)20042006VEGAV. NečasKJFT FEI
Výskum technológií pre reaktory chladené superkritickou vodou (SCWR Generation IV):experimentálne hodnotenie degradačných mechanizmov inovatívnych materiálov (1/0339/16)20162018VEGAM. PetriskaÚJFI FEI
Výskum vlastností kompozitných materiálov s plnivom na báze mikrovlákien pre elektrické izolačné systémy (1/0445/10)20102011VEGAJ. LelákKETG FEI
Výskum vlastností senzorických štruktúr na báze uhlíka a ZnO pre elektrotechniku (1/1102/11)20112013VEGAM. VeselýKME FEI
Výskum vysokostabilných oscilátorov s piezoelektrickými rezonátormi pri simultánnom budení viacerých módov kmitov (1/0055/10)20102011VEGAV. ŠtofanikKRE FEI
Výskum vzťahu polarizačných a degradačných procesov elektroizolačných systémoch (1/4086/07)20072009VEGAJ. LelákKETG FEI
Výskum zliatin amorfného karbidu kremíka pre fotovoltiku (VZAKAR)20142014-- Iný domáci --M. PernýÚEAE FEI
Výskumné centrum svetla a svetelnej techniky (26220220150)20112014-- Iný domáci --A. SmolaÚEAE FEI
Vysokorýchle optické paketové siete, triedy služieb a manažment kvality služieb v prostredí chrbticových optických sietí (1/1048/04)20042006VEGAI. KotuliakKTL FEI
Vysokoteplotná charakterizácia, integrácia a spoľahlivosť MEMS senzorov tlaku na báze AlGaN/GaN (2/0150/17)20172019VEGAM. TomáškaÚEF FEI
Vysokoteplotná charakterizácia moderných polovodičových prvkov20102010-- Iný domáci --M. MišunKME FEI
Vysokoteplotná mikrovlnná charakterizácia pokročilých polovodičových prvkov (1/0839/12)20122015VEGAM. TomáškaÚEF FEI
Vysokoúčinný menič energie (NNE5-1999-00245 HEEC)200020025. rámcový programM. RužinskýKETG FEI
Výsum a syntéza elektronických kompozitov a magnetických dielektrík (1/0529/10)20102011VEGAR. DosoudilKTEE FEI
Vyššie formy riadenia mechatronických systémov (1/0153/03)20032005VEGAL. JurišicaKASR ÚRK FEI
Výučba diagnostiky mechatronických systémov s využitím vzdialeného prístupu (016STU-4/2014)20142016KEGAM. KamenskýÚE FEI
Výučba mikroelektroniky (2004-146157)20042007Leonardo da VinciM. VeselýKME FEI
Výučba systémov počítačom integrovanej výroba - CIM (52/2001)20012003KEGAL. JurišicaKASR ÚRK FEI
Výučbové aplikácie vo virtuálnej a zmiešanej realite pre mechatroniku20182018Mladý výskumníkE. KučeraÚAM FEI
Vyučovanie a vzdelávanie cez virtuálne vzdelávacie prostredie pre Walter manažments. (2005/Sk/05/B/F/PP - 177435)20052007Leonardo da VinciM. VeselýKME FEI
Výukové programy v oblasti kultúry bezpečnosti v jadrovej energetike (CSA TRASNUSAFE No:249674)200920127. rámcový programV. SlugeňKJFT FEI
Využitie biosenzorov, biomateriálov a biosignálov v medicíne (FCHPT_AV/4/0103/06)20062009VTPF. LehockiKAIVT FEI
Využitie EEG na bezdrôtovú komunikáciu a riadenie (2016et014)20172017-- Iný domáci --