18. 11. 2019  22:47 Eugen
Akademický informačný systém

Archív STU (OUP REK) - zoznam projektov


Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 1

StavNázovOdDoDruhGarantPracovisko
Zriadenie siete efektívnych služieb elektronickej výučby na výučbu bez hraníc (SK/02/B/F/IPP-142256)20022005-- Iný medzinárodný --M. BabinskýArch OUP REKLegenda:
Aktívne stavy:podanýriešenýschválený
Neaktívne stavy:neschválenýukončený neúspešneukončený úspešne