14. 7. 2020  17:26 Kamil
Akademický informační systém

Katedra technických zariadení budov (SvF) - seznam projektů


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 27

Stav
Název
Od
Do
DruhGarantPracoviště
2008
2010
VEGA
J. PeráčkováKTZB SvF
CEEDES (6545003)
2000
2003
-- Iný medzinárodný --J. ValášekKTZB SvF
Durchfuhrung von Studienexkursionen mit Workschops im Bereich Gebäudetechnik (52s02)
2005
2006
Cezhraničná spolupráca - SK - AT
O. LulkovičováKTZB SvF
Education Without Frontiers (CII-AT-0050-02-0607)
2005
2007
CEEPUS II (Central European Exchange Program for University Studies)KTZB SvF
Energetická efektívnosť a vnútorné prostredie budov s takmer nulovou potrebou energie (DS-2016-0030)20172018APVV - Multilaterálna spolupráca KTZB SvF
Energetické audity a energetická certifikácia budov (044STU-4/2018)
2018
2020
KEGA
D. Petráš
KTZB SvF
Energetický a environmentálny audit systémov vykurovania budov uplatňujúcich meraciu, regulačnú a riadiacu techniku (1/9062/02)2002
2004
VEGA
KTZB SvF
20112013
VEGA
D. PetrášKTZB SvF
Informationnetwork on the technology of utilisation and sustainability of energy resources e (HPRP - CT - 2001-00026)20022004
Improving human research potential and the socio-economic knowledge base
KTZB SvF
2004
2006
Akcia Rakúsko - Slovensko
KTZB SvF
Kooperation im Bereich Ausbildungund Forschung auf dem Gebiet der TGA im Jahr 2003 (44s5)
2003
2003
Cezhraničná spolupráca - SK - AT
O. LulkovičováKTZB SvF
Modernizing university governance and management in Libya (TEMPUS 2011)
2012
2015
-- Iný medzinárodný --KTZB SvF
2007
2009
KEGA
D. PetrášKTZB SvF
Návrh integrovanej štruktúry študijných plánov nového medziodborového študijného programu "Techniky zachovania pamiatok" (3/1188/03)20032005KEGAO. Lulkovičová
KTZB SvF
NÍZKOEXERGETICKÉ SYSTÉMY TECHNIKY PROSTREDIA NA BÁZE OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV ENERGIE (1/0847/18)20182018VEGA
KTZB SvF
2006
2008
KEGA
KTZB SvF
20052007
VEGA
KTZB SvF
PERFECTION (7RP-212998)
20102012
7. rámcový program
KTZB SvF
2009
2011International cooperationD. PetrášKTZB SvF
2005
2007VEGAO. LulkovičováKTZB SvF
2011
2013
VEGA
KTZB SvF
2017
2019
VEGAM. Krajčík
KTZB SvF
Slovakian adoption of tools and software for energy certification, auditing, monitoring of buildings (SK0013)20082010
NIL Fund (Norway - Iceland -Lichtenstein Fund)
D. PetrášKTZB SvF
2008
2010
VEGA
D. PetrášKTZB SvF
Stanovenie kritérií pre spätné získavanie energie a kvapalín v tech-nických energetických systémoch v náväznosti na trvalo udržateľ-nú kvalitu vnútorného prostredia. (1/2140/05)
2005
2007
VEGA
KTZB SvF
20052006Cezhraničná spolupráca - SK - ATO. LulkovičováKTZB SvF
Vlplyv riadiacich systémov na kvalitu vnútorného prostredia na zvýšenie efektívnosti technických zariadení budov (1/9061/02)20022004VEGAJ. Valášek
KTZB SvFLegenda:
Aktivní stavy:
podaný
řešený
schválený
Neaktivní stavy:
neschválený
ukončený neúspěšně
ukončený úspěšně