18. 10. 2019  22:51 Lukáš
Akademický informační systém

Katedra technických zariadení budov (SvF) - seznam projektů


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 27

StavNázevOdDoDruhGarantPracoviště
Analýza energetických a enviromentálnych opatrení pri prevádzke hygienických zariadení a vetracích systémov v nízkoenergetických budovách. (1/0730/08)20082010VEGAJ. PeráčkováKTZB SvF
CEEDES (6545003)20002003-- Iný medzinárodný --J. ValášekKTZB SvF
Durchfuhrung von Studienexkursionen mit Workschops im Bereich Gebäudetechnik (52s02)20052006Cezhraničná spolupráca - SK - ATO. LulkovičováKTZB SvF
Education Without Frontiers (CII-AT-0050-02-0607)20052007CEEPUS II (Central European Exchange Program for University Studies)O. LulkovičováKTZB SvF
Energetická efektívnosť a vnútorné prostredie budov s takmer nulovou potrebou energie (DS-2016-0030)20172018APVV - Multilaterálna spolupráca M. KrajčíkKTZB SvF
Energetické audity a energetická certifikácia budov (044STU-4/2018)20182020KEGAD. PetrášKTZB SvF
Energetický a environmentálny audit systémov vykurovania budov uplatňujúcich meraciu, regulačnú a riadiacu techniku (1/9062/02)20022004VEGAD. PetrášKTZB SvF
ENERGETICKY EFEKTÍVNE SYSTÉMY TECHNIKY PROSTREDIA VYUŽÍVAJÚCE OBNOVITEĽNÉ ZDROJE (1/1052/11)20112013VEGAD. PetrášKTZB SvF
Informationnetwork on the technology of utilisation and sustainability of energy resources e (HPRP - CT - 2001-00026)20022004Improving human research potential and the socio-economic knowledge baseD. PetrášKTZB SvF
Kooperation im Bereich Ausbildung mit schweripunkt vorberetungmassnahmen zur einfuhrung eines double degree programs (01290)20042006Akcia Rakúsko - SlovenskoO. LulkovičováKTZB SvF
Kooperation im Bereich Ausbildungund Forschung auf dem Gebiet der TGA im Jahr 2003 (44s5)20032003Cezhraničná spolupráca - SK - ATO. LulkovičováKTZB SvF
Modernizing university governance and management in Libya (TEMPUS 2011)20122015-- Iný medzinárodný --D. PetrášKTZB SvF
Návrh a príprava nového medzioborového učebného predmetu Inteligentné budovy (IB) (3/5179/07)20072009KEGAD. PetrášKTZB SvF
Návrh integrovanej štruktúry študijných plánov nového medziodborového študijného programu "Techniky zachovania pamiatok" (3/1188/03)20032005KEGAO. LulkovičováKTZB SvF
NÍZKOEXERGETICKÉ SYSTÉMY TECHNIKY PROSTREDIA NA BÁZE OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV ENERGIE (1/0847/18)20182018VEGAD. PetrášKTZB SvF
OBSAHOVÁ PRÍPRAVA UČEBNÝCH TEXTOV PRE AKREDITOVANÝ ŠTUDIJNÝ ODBOR TECHNICKÉ ZARIADENIE BUDOV (3/4105/06)20062008KEGAO. LulkovičováKTZB SvF
Optimalizácia procesu výroba, distribúcia a odber tepla na základeenergetického auditu budov. (1/2144/05)20052007VEGAD. PetrášKTZB SvF
PERFECTION (7RP-212998)201020127. rámcový programD. PetrášKTZB SvF
Performance Indicators for Health, Comfort and Safety of the Indoor Environment20092011International cooperationD. PetrášKTZB SvF
Predikcia energetických a ekologických dopadov na minimalizá-ciu zaťaženia životného prostredia využívaním obnoviteľných zdrojov energie pri zásobovaní budov teplom (1/2143/05)20052007VEGAO. LulkovičováKTZB SvF
Progresívne riešenia zdravotnotechnických inštalácií a vetracích systémov pri tvorbe vnútorného prostredia v (1/0511/11)20112013VEGAJ. PeráčkováKTZB SvF
Riadenie systémov techniky prostredia inteligentných budov s podporou prediktívnych modelov a počítačových simulácií (1/0807/17)20172019VEGAM. KrajčíkKTZB SvF
Slovakian adoption of tools and software for energy certification, auditing, monitoring of buildings (SK0013)20082010NIL Fund (Norway - Iceland -Lichtenstein Fund)D. PetrášKTZB SvF
Stanovenie energetickej bilancie technických zariadení budov využívajúcich obnoviteľné zdroje energie pre energetický audit, certifikát a monitoring budov (1/0734/08)20082010VEGAD. PetrášKTZB SvF
Stanovenie kritérií pre spätné získavanie energie a kvapalín v tech-nických energetických systémoch v náväznosti na trvalo udržateľ-nú kvalitu vnútorného prostredia. (1/2140/05)20052007VEGAJ. PeráčkováKTZB SvF
učiteľské mobility (50s08)20052006Cezhraničná spolupráca - SK - ATO. LulkovičováKTZB SvF
Vlplyv riadiacich systémov na kvalitu vnútorného prostredia na zvýšenie efektívnosti technických zariadení budov (1/9061/02)20022004VEGAJ. ValášekKTZB SvFLegenda:
Aktivní stavy:podanýřešenýschválený
Neaktivní stavy:neschválenýukončený neúspěšněukončený úspěšně