4. 6. 2020  1:29 Lenka
Akademický informačný systém

Katedra technických zariadení budov (SvF) - zoznam projektov


Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 27

Stav
Názov
Od
Do
Druh
Garant
Pracovisko
Analýza energetických a enviromentálnych opatrení pri prevádzke hygienických zariadení a vetracích systémov v nízkoenergetických budovách. (1/0730/08)20082010
VEGA
KTZB SvF
CEEDES (6545003)2000
2003
-- Iný medzinárodný --
J. ValášekKTZB SvF
2005
2006
Cezhraničná spolupráca - SK - ATO. LulkovičováKTZB SvF
2017
2018
APVV - Multilaterálna spolupráca
M. Krajčík
KTZB SvF
Energetické audity a energetická certifikácia budov (044STU-4/2018)20182020KEGAD. PetrášKTZB SvF
2002
2004
VEGAKTZB SvF
2011
2013
VEGAKTZB SvF
Indikátory zdravia, pohody a bezpečnosti vo vnútornom prostredí
2009
2011
International cooperation
KTZB SvF
Kooperation im Bereich Ausbildung mit schweripunkt vorberetungmassnahmen zur einfuhrung eines double degree programs (01290)
2004
2006
Akcia Rakúsko - Slovensko
KTZB SvF
Kooperation im Bereich Ausbildungund Forschung auf dem Gebiet der TGA im Jahr 2003 (44s5)
2003
2003
Cezhraničná spolupráca - SK - ATO. Lulkovičová
KTZB SvF
Modernizácia správy a riadenia vysokých škôl v Líbyi (TEMPUS 2011)
20122015-- Iný medzinárodný --KTZB SvF
Návrh a príprava nového medzioborového učebného predmetu Inteligentné budovy (IB) (3/5179/07)20072009
KEGA
KTZB SvF
2003
2005
KEGA
O. LulkovičováKTZB SvF
NÍZKOEXERGETICKÉ SYSTÉMY TECHNIKY PROSTREDIA NA BÁZE OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV ENERGIE (1/0847/18)
2018
2018
VEGA
KTZB SvF
OBSAHOVÁ PRÍPRAVA UČEBNÝCH TEXTOV PRE AKREDITOVANÝ ŠTUDIJNÝ ODBOR TECHNICKÉ ZARIADENIE BUDOV (3/4105/06)20062008KEGAO. LulkovičováKTZB SvF
2005
2007VEGA
KTZB SvF
PERFECTION (7RP-212998)
2010
2012
7. rámcový programKTZB SvF
2005
2007
VEGA
KTZB SvF
Progresívne riešenia zdravotnotechnických inštalácií a vetracích systémov pri tvorbe vnútorného prostredia v (1/0511/11)2011
2013
VEGAKTZB SvF
Riadenie systémov techniky prostredia inteligentných budov s podporou prediktívnych modelov a počítačových simulácií (1/0807/17)
2017
2019VEGAKTZB SvF
2008
2010NIL Fund (Norway - Iceland -Lichtenstein Fund)D. Petráš
KTZB SvF
Stanovenie energetickej bilancie technických zariadení budov využívajúcich obnoviteľné zdroje energie pre energetický audit, certifikát a monitoring budov (1/0734/08)2008
2010
VEGA
D. PetrášKTZB SvF
20052007VEGAJ. PeráčkováKTZB SvF
2005
2006
Cezhraničná spolupráca - SK - AT
KTZB SvF
Vlplyv riadiacich systémov na kvalitu vnútorného prostredia na zvýšenie efektívnosti technických zariadení budov (1/9061/02)
2002
2004
VEGAJ. Valášek
KTZB SvF
Vzdelávanie bez hraníc (CII-AT-0050-02-0607)2005
2007
CEEPUS II (Central European Exchange Program for University Studies)
O. LulkovičováKTZB SvF
Zlepšenie vedeckého poteniálu a socio-ekonomickej znalosti ľudstva (HPRP - CT - 2001-00026)20022004Improving human research potential and the socio-economic knowledge baseD. Petráš
KTZB SvFLegenda:
Aktívne stavy:
podaný
riešený
schválený
Neaktívne stavy:
neschválený
ukončený neúspešne
ukončený úspešne