12. 8. 2020  6:12 Darina
Akademický informační systém

Ústav robotiky a kybernetiky (FEI) - seznam projektů


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 132

Stav
Název
Od
Do
Druh
Garant
Pracoviště
2006
2009
APVV
ÚRK FEI
Algebrický prístup k riadeniu nelineárnych systémov: teória a aplikácie (1/0369/10)2010
2011
VEGA
ÚRK FEI
Algoritmus kolektívnej inteligencie: Interdisciplinárne štúdium swarmového správania netopierov (APVV-17-0116)
2018
2022
APVV - Všeobecná výzva
ÚRK FEI
Aplikácia algebrických metód na riadenie nelineárnych systémov (1/0276/14)
2014
2017
VEGA
M. Halás
ÚRK FEI
20052007
APVV
ÚRK FEI
2004
2006
KEGAZ. Králová
ÚRK FEI
Automatické generovanie trajektórii pre roboticky manipulátor
20182018
Mladý výskumník
ÚRK FEI
Automatizovaná robotická montážna bunka ako prostriedok konceptu Industry 4.0 (APVV-16-0006)20172020APVV - Všeobecná výzva
ÚRK FEI
Autonómny systém na 3D tlač vo vesmíre (2017et005)
2018
2018
-- Iný domáci --P. Hubinský
ÚRK FEI
Autonómny systém na 3D tlač vo vesmíre (2018et015)20192019
-- Iný domáci --
ÚRK FEI
Autonomous Airships (8/2006)2007
2008
DAAD
M. HubaKAR ÚRK FEI
AUTOWELDLINK-Vysokoproduktívne automatizované zváranie veľkokapacitných nádrží a potrubí (26240220033)
2010
2014
-- Iný domáci --
ÚRK FEI
Biologicky inšpirované metódy pre koordináciu skupinového pohybu mobilných robotov (APVV-0261-10)
2011
2014APVV - Všeobecná výzvaP. HubinskýÚRK FEI
2006
2007
-- Iný domáci --
ÚRK FEI
Budovanie dištančného a e-vzdelávania na STU FEI (5_c)2007
2007
-- Iný domáci --M. Huba
ÚRK FEI
Budovanie virtuálnych a vzdialených experimentov pre sieť on-line laboratórií (3/7245/09)
2009
2011
KEGA
M. HubaÚRK FEI
DiaDAQ (2013et004)
2014
2014-- Iný domáci --M. Tárník
ÚRK FEI
DiaDAQ -- Real Time (DDRT)
2015
2015
-- Iný domáci --
ÚRK FEI
Doktorandi pre modernú priemyselnú automatizáciu v SR (13120200115)2006
2008
Európsky sociálny fondM. Huba
ÚRK FEI
Dynamics of Institution and Markets in Europe (513396)2005
2006
6. rámcový program
ÚRK FEI
20092013Bilaterálna spolupráca - SR - RakúskoÚRK FEI
European Computing Education and Training ECET (213871-CP-1-2001-BG-ERASMUS-TN)
2001
2002ErasmusÚRK FEI
2002
2004
User-friendly information society (IST)
ÚRK FEI
20082009Transversal programmeM. Huba
ÚRK FEI
Flexibile Learning Towards European Enviromental Mangment (FLEXEMAN) (88086-CP-1-2000-SK-MINERVA-ODL)2000
2003
MinervaM. Huba
KASR ÚRK FEI
Guľový prieskumný záchranársky robot (2013et008)
2014
2014
-- Iný domáci --Ľ. Chovanec
ÚRK FEI
Gyroskopické zavesenie kamery (GZK)
2014
2014
-- Iný domáci --T. FicoÚRK FEI
2009
2011
APVVP. Drahoš
ÚRK FEI
Inovatívne metódy HRI pre riadenie robotov v reálnom prostredí (1/0065/16)
2016
2018
VEGA
ÚRK FEI
Integrácia a rozvoj nelineárnych a robustných metód riadenia a ich aplikácie na riadenie lietajúcich zariadení (1/0656/09)
2009
2012
VEGA
ÚRK FEI
Inteligentná navigácia servisného robota (1/0177/11)
2011
2014
VEGAÚRK FEI
2006
2008VEGA
ÚRK FEI
2009
2011
APVV
L. JurišicaÚRK FEI
Inteligentné systémy (SUSPP-0007-07)
2008
2008
APVV
ÚRK FEI
2003
2005
VEGAÚRK FEI
Inteligentné vnorené systémy (IVS) (1/0822/08)
2009
2010
VEGA
ÚRK FEI
Inteligentný systém havarijného riadenia ES (APVV-0369-11)
2012
2015
APVV - Všeobecná výzva
ÚRK FEI
Kolaboratívny robot pre použitie v laboratóriu (APVV-17-0214)
20182020APVV - Všeobecná výzva
ÚRK FEI
Kompenzácia časových oneskorení v nelineárnych systémoch riadenia (KČOVNSR)
2012
2013
-- Iný domáci --P. ŤapákÚRK FEI
2005
2007
APVV
J. MurgašÚRK FEI
Laboratórium pre výučbu a vývoj OpenSource projektov (032STU-04/2011)
2011
2013
KEGA
M. ŽalmanÚRK FEI
Lokalizácia mobilného robota v priemyselnom prostredí (1/0775/20)2020
2022
VEGA
ÚRK FEI
Malý meteorologický radar ? MMR: Malý prenosný meteorologický radarpre operatívne potreby užívateľov. (APVV-99-P05005)
2005
2007
APVVÚRK FEI
Merací systém pre spojkové obloženia (VMSP-P-0155-09)20092010APVVÚRK FEI
Metódy inteligentného riadenia bezpilotných lietajúcich prostriedkov pre inšpekciu v priemyselnom prostredí (1/0752/17)
2017
2019
VEGAA. Babinec
ÚRK FEI
Modelovanie a riadenie biosystémov (1/0049/20)2020
2023
VEGA
A. BabinecÚRK FEI
2002
2005
APVV
Š. Kozák
ÚRK FEI
20092011
VEGA
V. Veselý
ÚRK FEI
2003
2005
VEGA
ÚRK FEI
Moderné metódy sieťového riadenia (1/2256/12)
2012
2015
VEGA
J. Murgaš
ÚRK FEI
2006
2009
APVV
ÚRK FEI
Modulárny system pohonu pre mobilnú robotiku s BLDC elektromotorom (MRP-BLDC)
2014
2014
-- Iný domáci --
J. RodinaÚRK FEI
2002
2004KEGAKASR ÚRK FEI
Navigácia a riadenie autonómneho lietajúceho paracoptera (NARALP)
2012
2013
-- Iný domáci --ÚRK FEI
Návrh a príprava nového medzioborového učebného predmetu Inteligentné budovy (IB) (3/5179/07)
2007
2009
KEGA
I. HantuchÚRK FEI
2009
2011
KEGA
L. JurišicaÚRK FEI
Navrh modifikovanych regulatorov pre riadenie nelinearnych systemov hydroelektrarni (SK-BUL-0005-06 (MODCONT))
2007
2008
Bilaterálna spolupráca - SR - Bulharsko
M. Huba
ÚRK FEI
Nová generácia interfejsu pre teleoperátorické riadenie servisných robotov (APVV-14-0894)
2015
2018
APVV - Všeobecná výzva
ÚRK FEI
2010
2011
VEGA
ÚRK FEI
Nové metódy vzdelávania pre pružné výrobné systémy (3/2041/04)
2004
2006
KEGA
L. Jurišica
ÚRK FEI
Nové technológie vo výučbe predmetov z oblasti riadenia elektrotechnických a mechatronických systémov (006-005TUKE-4/2010)
2010
2011
KEGA
I. Bélai
ÚRK FEI
On-line laboratórium pre študentský výskum v oblasti evolučných algoritmov (2012et004)2013
2013
-- Iný domáci --I. SekajÚRK FEI
2009
2012
VEGA
ÚRK FEI
Optimisation of Control for high dynamic complex Mechatronical Systems especially Robots. (2004)2004
2007
Bilaterálna spoluprácaKASR ÚRK FEI
Personalized and Portable monitoring of Bio vital parameters in Real –time-PPBR
2016
2017
Program des Projektbezogenen Personeustauschs /PPP/
ÚRK FEI
Platforma pre výskum multiagentových systémov mobilných robotov (MMRP)
2017
2017
Mladý výskumníkP. BeňoÚRK FEI
2009
2011
NIL Fund (Norway - Iceland -Lichtenstein Fund)
ÚRK FEI
Podpora riadenia v reálnom čase vo vzdialených laboratóriách (RRČ-VL)
2013
2013-- Iný domáci --Z. JaníkÚRK FEI
Pokročilá inerciálna navigačná jednotka pre mobilné roboty20112012-- Iný domáci --J. RodinaÚRK FEI
Pokročilé metódy a algoritmy automatického riadenia pre priemyselné procesy (SK-BG-0035-10)
2012
2012
Bilaterálna spolupráca - SR - Bulharsko
ÚRK FEI
Pokročilé metódy decentralizovaného riadenia pre sieťové riadenie procesov (APVV-0211-10)
2011
2014
APVV - Všeobecná výzva
ÚRK FEI
Pokročilé metódy robustného a optimálneho riadenia (1/1241/12)
20122015
VEGA
V. VeselýÚRK FEI
Pokročilé metódy spracovania obrazu z vizuálnych systémov a ich implementácia do vzdelávacieho procesu (003STU-4/2014)
20142016KEGAF. DuchoňÚRK FEI
Polynominálny prístup v teórii riadenia nelineárnych systémov (SK-FR-0013-11)
2012
2013
Bilaterálna spolupráca - SR - Francúzsko
ÚRK FEI
Príprava VŠ učiteľov na využívanie IKT vo vyučovacom procese (11230220525)
2006
2008
Európsky sociálny fondK. ŽákováÚRK FEI
Príprava VŠ učiteľov na využívanie IKT vo vyučovacom procese (13120120287)20062008Európsky sociálny fondK. ŽákováÚRK FEI
Program zameraný na podporu študijných pobytov v rámci zúčastnených partnerských inštitúcií (CZ103)2003
2005
CEEPUSKASR ÚRK FEI
Resonance Free Moving in Mechatronical Actor Systems with Integrated DSP-control (9/2002)
2002
2003
Bilaterálna spoluprácaP. HubinskýKASR ÚRK FEI
Reviewing and Reviving Existing VET Curriculum (LLP-LdV-TOI-2008-LT-0022)
2008
2010
Leonardo da VinciÚRK FEI
Riadenie autonómneho lietajúceho prostriedku v neznámom vnútornom prostredí (IRALP)
2019
2019
Mladý výskumník
J. StankoÚRK FEI
Riadenie dynamických systémov za podmienok neurčitostí (1/0475/16)
2016
2019
VEGA
V. Veselý
ÚRK FEI
Riadenie samonavádzaného AGV (AGV)
20152015-- Iný domáci --M. Kajan
ÚRK FEI
Riadenie servisného robota
2011
2012
-- Iný domáci --
F. Duchoň
ÚRK FEI
Riadenie zložitých systémov (1/3841/06)2006
2008
VEGAV. VeselýÚRK FEI
Riadený usmerňovač s aktívnym filtrom harmonických prúdov pre inteligentné meniče frekvencie. (APVT-99-026504)
2005
2005
APVVKASR ÚRK FEI
Riadiace systémy pre CNC rezacie centrá. (APVT-99-006802)
2002
2004
APVV
KASR ÚRK FEI
Riadiace systémy pre energolúčové rezacie centrá (APVV-0504-12)
2013
2015
APVV - Všeobecná výzvaA. Vitko
ÚRK FEI
Robotnícke laboratórium s teleprezenciou vývojára (3/2399/04)
2004
2006
KEGA
KASR ÚRK FEI
Robustná lokalizácia pre drony v priemysle 4.0 (1/0599/20)
2020
2022
VEGA
J. Rodina
ÚRK FEI
Robustné MPC pre hybridné systémy (1/1105/11)20112013
VEGA
Š. Kozák
ÚRK FEI
2002
2003
Bilaterálna spolupráca - SR - Česko
V. Veselý
ÚRK FEI
2001
2003
VEGA
L. AndrášikEM ÚRK FEI
2006
2008
VEGAKASR ÚRK FEI
2003
2005Štátny program
KASR ÚRK FEI
Safety on machinery (DK/05/B/F/PP-145517)
2005
2007
Leonardo da Vinci
ÚRK FEI
Satellite multimedia and rapid transfer of Education (SK/00/B/F/PP-142 203)
2000
2003
Leonardo da Vinci
KASR ÚRK FEI
Sieť virtuálnych laboratórií pre riadenie reálnych systémov. (3/3121/05)
2005
2007
KEGA
KASR ÚRK FEI
Simultánna lokalizácia a mapovanie pomocou vizuálneho systému (SLAM-VS)
2020
2021
Mladý výskumník
M. Lučan
ÚRK FEI
Skvalitnenie prípravy študentov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia na ich budúce povolanie (13120120100)2004
2008
Európsky sociálny fond
KASR ÚRK FEI
Sofistikované metódy riadenia viacosových pohybových systémov. (1/3120/06)2006
2008
VEGA
L. Jurišica
KASR ÚRK FEI
Spoločenské a ľudské súvislosti globalizácie (SVF_1/1299/04)2004
2006
VEGA
M. Brinzová
ÚRK FEI
Stojan na testovanie riadiacich algoritmov kvadrokoptéry (SNTRAK)
20142014
-- Iný domáci --
ÚRK FEI
Stroje pre extrémne rýchle delenie materiálov. (APVV-99-022604)20052006
APVV
M. ŽalmanÚRK FEI
Syntéza nelineárnych systémov s obmedzeniami (1/0145/03)
2003
2005VEGA
KASR ÚRK FEI
Systém efektívneho vzdialeného riadenia pre servisný robot
2016
2016
-- Iný domáci --
M. Dekanová
ÚRK FEI
Učebné pomôcky pre dištančné vzdelávanie v študijnom programe Priemyselná informatika. (3/5201/07)
2007
2009KEGAJ. ŠturcelÚRK FEI
Univerzálny modulárny priemyselný počítač (VSMP-P-0059-09)
2009
2010
APVVŠ. KozákÚRK FEI
Virtuálne laboratórium a simulované experimenty ako nástroj zefektívnenia výučby chemických a energetických predmetov na univerzitách prírodovedného a technického zamerania. (3/3075/05)
2005
2007
KEGA
ÚRK FEI
Virtuálne laboratórium riadenia technologických procesov programovateľnými automatmi (3/4196/06)20062008
KEGA
J. JovankovičÚRK FEI
Visual servoing of a robot arm on a mobile platform (7/2005)
2006
2007
DAADP. HubinskýÚRK FEI
Vplyv trhového prostredia na prenosy a premeny elektrickej energie (2003)
2003
2006
Štátny program
ÚRK FEI
2005
2007
APVVÚRK FEI
Výskum a vývoj novej generácie elektrických lineárnych pohonov s vysokou presnosťou polohovania (APVV-99-031205)2006
2008
APVV
M. Žalman
ÚRK FEI
Výskum a vývoj nových informačných technlógií na predvídanie a riešenie krízových situácií a bezpečnosť obyvateľstva (26240220060)
2011
2013
-- Iný domáci --
ÚRK FEI
Výskum a vývoj striedavého trakčného pohonu medzného výkonu (APVV-0530-07)20082010APVVM. Žalman
ÚRK FEI
Výskum high-tech zváracích technológií pre priemyselné aplikácie (Req-00048-0001)
2010
2013
-- Iný domáci --
J. MurgašÚRK FEI
2005
2007
APVVKASR ÚRK FEI
Výskum metód ovládania kolaboratívnych mobilných robotov (1/0754/19)
2019
2021
VEGAÚRK FEI
Výskum novej generácie elektrónovolúčových komplexov určených na vákuové zváranie hliníkových a horčíkových zliatin (2015-10871/33302)2015
2018
-- Iný domáci --
J. Murgaš
ÚRK FEI
Výskum pokročilých metód riadenia inteligentných viacosových pohybových systémov so zameraním na mobilné robotické manipulátory (1/0178/13)
2013
2015
VEGAP. HubinskýÚRK FEI
výskum progresívnych laserových zváracích technológií a systémov pre priemyselné využitie. (APVT-99-002502)2002
2005
APVV
ÚRK FEI
Výskum riadenia servisného robota s duálnou vizuálnou percepciou (APVV-0539-11)
2012
2015
APVV - Všeobecná výzva
ÚRK FEI
Výskum technologických uzlov CNC strojov na delenie materiálov energolúčovými technológiami (Req-00163-003)
2015
2018
-- Iný domáci --P. Hubinský
ÚRK FEI
2003
2005VEGAL. Jurišica
KASR ÚRK FEI
Vytvorenie riadiacej jednotky pre priemyselné roboty s prvkami umelej inteligencie využitím periférnych zariadení (Vrjpprspuivpz)
2020
2021
Mladý výskumník
M. KomákÚRK FEI
2001
2003
KEGA
KASR ÚRK FEI
Využitie umelej inteligenciev oblasti riadenia robotov (VUIvORR)
2019
2019Mladý výskumníkÚRK FEI
Využitie vnorených linuxových systémov pre potreby inteligentných budov
2016
2016
-- Iný domáci --
J. SlačkaÚRK FEI
Vývoj algoritmov riadenia diskrétnych udalostných systémov (2013et030)20142014
-- Iný domáci --
ÚRK FEI
Vývoj prototypovacieho robota (VPR)
2013
2013
-- Iný domáci --
ÚRK FEI
Vývoj 1-DOF haptického zariadenia (VHZ)
2012
2013-- Iný domáci --
ÚRK FEI
Zmluvné vzťahy a zvyšovanie konkurenčnej schopnosti v podmienkach európskej integrácie (1/1223/04)2004
2006
VEGA
L. AndrášikÚRK FEILegenda:
Aktivní stavy:podaný
řešený
schválený
Neaktivní stavy:
neschválený
ukončený neúspěšně
ukončený úspěšně