21. 10. 2019  17:27 Uršuľa
Akademický informační systém

Ústav robotiky a kybernetiky (FEI) - seznam projektů


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 127

StavNázevOdDoDruhGarantPracoviště
Algebrické metódy v riadení nelineárnych systémov a ich aplikácia na riešenie problému autorotácie. (LPP-0127-06)20062009APVVM. HubaÚRK FEI
Algebrický prístup k riadeniu nelineárnych systémov: teória a aplikácie (1/0369/10)20102011VEGAM. HalásÚRK FEI
Algoritmus kolektívnej inteligencie: Interdisciplinárne štúdium swarmového správania netopierov (APVV-17-0116)20182022APVV - Všeobecná výzvaP. HubinskýÚRK FEI
Aplikácia algebrických metód na riadenie nelineárnych systémov (1/0276/14)20142017VEGAM. HalásÚRK FEI
Aplikácia metód umelej inteligencie v modelovaní a riadení kritických procesov v energetike (AUIKE) (APVT-20-031404)20052007APVVŠ. KozákÚRK FEI
Aplikácia moderných simulačných programov v predmetoch nového študijného odboru Výrobné technológie. (3/2411/04)20042006KEGAZ. KrálováÚRK FEI
Automatické generovanie trajektórii pre roboticky manipulátor20182018Mladý výskumníkM. AdamíkÚRK FEI
Automatizovaná robotická montážna bunka ako prostriedok konceptu Industry 4.0 (APVV-16-0006)20172020APVV - Všeobecná výzvaF. DuchoňÚRK FEI
Autonómny systém na 3D tlač vo vesmíre (2017et005)20182018-- Iný domáci --P. HubinskýÚRK FEI
Autonómny systém na 3D tlač vo vesmíre (2018et015)20192019-- Iný domáci --P. HubinskýÚRK FEI
Autonomous Airships (8/2006)20072008DAADM. HubaKAR ÚRK FEI
AUTOWELDLINK-Vysokoproduktívne automatizované zváranie veľkokapacitných nádrží a potrubí (26240220033)20102014-- Iný domáci --L. JurišicaÚRK FEI
Biologicky inšpirované metódy pre koordináciu skupinového pohybu mobilných robotov (APVV-0261-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaP. HubinskýÚRK FEI
Budovanie dištančného a elektronického vzdelávania na STU FEI (5 c)20062007-- Iný domáci --M. HubaÚRK FEI
Budovanie dištančného a e-vzdelávania na STU FEI (5_c)20072007-- Iný domáci --M. HubaÚRK FEI
Budovanie virtuálnych a vzdialených experimentov pre sieť on-line laboratórií (3/7245/09)20092011KEGAM. HubaÚRK FEI
DiaDAQ (2013et004)20142014-- Iný domáci --M. TárníkÚRK FEI
DiaDAQ -- Real Time (DDRT)20152015-- Iný domáci --M. TárníkÚRK FEI
Doktorandi pre modernú priemyselnú automatizáciu v SR (13120200115)20062008Európsky sociálny fondM. HubaÚRK FEI
Dynamics of Institution and Markets in Europe (513396)200520066. rámcový programL. AndrášikÚRK FEI
Etablovanie regiónu Viedeň - Bratislava na medzinárodné odborné centrum v oblasti robotiky (CENTROBOT OPCS SK - AT)20092013Bilaterálna spolupráca - SR - RakúskoP. HubinskýÚRK FEI
European Computing Education and Training ECET (213871-CP-1-2001-BG-ERASMUS-TN)20012002ErasmusP. NávratÚRK FEI
European Network of Excellence for Industrial Applications Polynominal Design Methodsn (2001/C 321/17)20022004User-friendly information society (IST)Š. KozákÚRK FEI
E-xcellence + Cross sectoral valorisation (135375-LLP-2007-NL-KA4MP)20082009Transversal programmeM. HubaÚRK FEI
Flexibile Learning Towards European Enviromental Mangment (FLEXEMAN) (88086-CP-1-2000-SK-MINERVA-ODL)20002003MinervaM. HubaKASR ÚRK FEI
Guľový prieskumný záchranársky robot (2013et008)20142014-- Iný domáci --Ľ. ChovanecÚRK FEI
Gyroskopické zavesenie kamery (GZK)20142014-- Iný domáci --T. FicoÚRK FEI
Hybridný triangulačno-optický systém prevádzkovej kontroly kvality pneumatík (VMSP-P-0030-09)20092011APVVP. DrahošÚRK FEI
Inovatívne metódy HRI pre riadenie robotov v reálnom prostredí (1/0065/16)20162018VEGAF. DuchoňÚRK FEI
Integrácia a rozvoj nelineárnych a robustných metód riadenia a ich aplikácie na riadenie lietajúcich zariadení (1/0656/09)20092012VEGAM. HubaÚRK FEI
Inteligentná navigácia servisného robota (1/0177/11)20112014VEGAA. VitkoÚRK FEI
Inteligentné prediktívne metódy riadenia nelineárnych systémov. (IPMANS) (1/3100/06)20062008VEGAI. SekajÚRK FEI
Inteligentné riadenie servisného robota (VSMP-P-0004-09)20092011APVVL. JurišicaÚRK FEI
Inteligentné systémy (SUSPP-0007-07)20082008APVVL. JurišicaÚRK FEI
Inteligentné systémy riadenia (1/0155/03)20032005VEGAŠ. KozákÚRK FEI
Inteligentné vnorené systémy (IVS) (1/0822/08)20092010VEGAŠ. KozákÚRK FEI
Inteligentný systém havarijného riadenia ES (APVV-0369-11)20122015APVV - Všeobecná výzvaI. SekajÚRK FEI
Kolaboratívny robot pre použitie v laboratóriu (APVV-17-0214)20182020APVV - Všeobecná výzvaP. HubinskýÚRK FEI
Kompenzácia časových oneskorení v nelineárnych systémoch riadenia (KČOVNSR)20122013-- Iný domáci --P. ŤapákÚRK FEI
Kvantifikácia veľkosti námrazy na vonkajších vedeniach systémom monitorovania signálu optického vlákna. (APVT-99-P02305)20052007APVVJ. MurgašÚRK FEI
Laboratórium pre výučbu a vývoj OpenSource projektov (032STU-04/2011)20112013KEGAM. ŽalmanÚRK FEI
Malý meteorologický radar ? MMR: Malý prenosný meteorologický radarpre operatívne potreby užívateľov. (APVV-99-P05005)20052007APVVŠ. KozákÚRK FEI
Merací systém pre spojkové obloženia (VMSP-P-0155-09)20092010APVVM. ŽalmanÚRK FEI
Metódy inteligentného riadenia bezpilotných lietajúcich prostriedkov pre inšpekciu v priemyselnom prostredí (1/0752/17)20172019VEGAA. BabinecÚRK FEI
Modelovanie, riadenie a simulácia distribuovaných výrobných systémov. (APVT-51-011602)20022005APVVŠ. KozákÚRK FEI
Moderné metódy riadenia priemyselných procesov (1/0544/09)20092011VEGAV. VeselýÚRK FEI
Moderné metódy riadenia systémov (1/0158/03)20032005VEGAV. VeselýÚRK FEI
Moderné metódy sieťového riadenia (1/2256/12)20122015VEGAJ. MurgašÚRK FEI
Moderný sieťový riadiaci systém pre náročné priemyselné technológie (APVV-99-045805)20062009APVVP. HubinskýÚRK FEI
Modulárny system pohonu pre mobilnú robotiku s BLDC elektromotorom (MRP-BLDC)20142014-- Iný domáci --J. RodinaÚRK FEI
Multimediálne študijné materiály pre bakalárske (3/0057/02)20022004KEGAM. HubaKASR ÚRK FEI
Navigácia a riadenie autonómneho lietajúceho paracoptera (NARALP)20122013-- Iný domáci --T. HubaÚRK FEI
Návrh a príprava nového medzioborového učebného predmetu Inteligentné budovy (IB) (3/5179/07)20072009KEGAI. HantuchÚRK FEI
Návrh metodiky využívania nástrojov 3D modelovania a virtuálnej reality v podmienkach výučby v špecializovaných laboratóriách (3/7307/09)20092011KEGAL. JurišicaÚRK FEI
Navrh modifikovanych regulatorov pre riadenie nelinearnych systemov hydroelektrarni (SK-BUL-0005-06 (MODCONT))20072008Bilaterálna spolupráca - SR - BulharskoM. HubaÚRK FEI
Nová generácia interfejsu pre teleoperátorické riadenie servisných robotov (APVV-14-0894)20152018APVV - Všeobecná výzvaF. DuchoňÚRK FEI
Nové metódy a programové vybavenie pre sieťové riadenie (1/0592/10)20102011VEGAJ. MurgašÚRK FEI
Nové metódy vzdelávania pre pružné výrobné systémy (3/2041/04)20042006KEGAL. JurišicaÚRK FEI
Nové technológie vo výučbe predmetov z oblasti riadenia elektrotechnických a mechatronických systémov (006-005TUKE-4/2010)20102011KEGAI. BélaiÚRK FEI
On-line laboratórium pre študentský výskum v oblasti evolučných algoritmov (2012et004)20132013-- Iný domáci --I. SekajÚRK FEI
Optimalizácia riadenia mechatronického systému (1/0690/09)20092012VEGAL. JurišicaÚRK FEI
Optimisation of Control for high dynamic complex Mechatronical Systems especially Robots. (2004)20042007Bilaterálna spoluprácaP. HubinskýKASR ÚRK FEI
Personalized and Portable monitoring of Bio vital parameters in Real –time-PPBR20162017Program des Projektbezogenen Personeustauschs /PPP/F. LehockiÚRK FEI
Platforma pre výskum multiagentových systémov mobilných robotov (MMRP)20172017Mladý výskumníkP. BeňoÚRK FEI
Podpora NO-SK spolupráce v automatickom riadení (NIL - I - 007 - d)20092011NIL Fund (Norway - Iceland -Lichtenstein Fund)M. HubaÚRK FEI
Podpora riadenia v reálnom čase vo vzdialených laboratóriách (RRČ-VL)20132013-- Iný domáci --Z. JaníkÚRK FEI
Pokročilá inerciálna navigačná jednotka pre mobilné roboty20112012-- Iný domáci --J. RodinaÚRK FEI
Pokročilé metódy a algoritmy automatického riadenia pre priemyselné procesy (SK-BG-0035-10)20122012Bilaterálna spolupráca - SR - BulharskoV. VeselýÚRK FEI
Pokročilé metódy decentralizovaného riadenia pre sieťové riadenie procesov (APVV-0211-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaV. VeselýÚRK FEI
Pokročilé metódy robustného a optimálneho riadenia (1/1241/12)20122015VEGAV. VeselýÚRK FEI
Pokročilé metódy spracovania obrazu z vizuálnych systémov a ich implementácia do vzdelávacieho procesu (003STU-4/2014)20142016KEGAF. DuchoňÚRK FEI
Polynominálny prístup v teórii riadenia nelineárnych systémov (SK-FR-0013-11)20122013Bilaterálna spolupráca - SR - FrancúzskoM. HalásÚRK FEI
Príprava VŠ učiteľov na využívanie IKT vo vyučovacom procese (11230220525)20062008Európsky sociálny fondK. ŽákováÚRK FEI
Príprava VŠ učiteľov na využívanie IKT vo vyučovacom procese (13120120287)20062008Európsky sociálny fondK. ŽákováÚRK FEI
Program zameraný na podporu študijných pobytov v rámci zúčastnených partnerských inštitúcií (CZ103)20032005CEEPUSM. HubaKASR ÚRK FEI
Resonance Free Moving in Mechatronical Actor Systems with Integrated DSP-control (9/2002)20022003Bilaterálna spoluprácaP. HubinskýKASR ÚRK FEI
Reviewing and Reviving Existing VET Curriculum (LLP-LdV-TOI-2008-LT-0022)20082010Leonardo da VinciM. HubaÚRK FEI
Riadenie autonómneho lietajúceho prostriedku v neznámom vnútornom prostredí (IRALP)20192019Mladý výskumníkJ. StankoÚRK FEI
Riadenie dynamických systémov za podmienok neurčitostí (1/0475/16)20162019VEGAV. VeselýÚRK FEI
Riadenie samonavádzaného AGV (AGV)20152015-- Iný domáci --M. KajanÚRK FEI
Riadenie servisného robota20112012-- Iný domáci --F. DuchoňÚRK FEI
Riadenie zložitých systémov (1/3841/06)20062008VEGAV. VeselýÚRK FEI
Riadený usmerňovač s aktívnym filtrom harmonických prúdov pre inteligentné meniče frekvencie. (APVT-99-026504)20052005APVVM. ŽalmanKASR ÚRK FEI
Riadiace systémy pre CNC rezacie centrá. (APVT-99-006802)20022004APVVM. ŽalmanKASR ÚRK FEI
Riadiace systémy pre energolúčové rezacie centrá (APVV-0504-12)20132015APVV - Všeobecná výzvaA. VitkoÚRK FEI
Robotnícke laboratórium s teleprezenciou vývojára (3/2399/04)20042006KEGAJ. DúbravskýKASR ÚRK FEI
Robustné MPC pre hybridné systémy (1/1105/11)20112013VEGAŠ. KozákÚRK FEI
Robustné riadenie systémov (129/194)20022003Bilaterálna spolupráca - SR - ČeskoV. VeselýÚRK FEI
Rozhodovanie ekonomického centra v podmienkach rizika. (1/8274/01)20012003VEGAL. AndrášikEM ÚRK FEI
Rozvoj a integrácia metód teórie nelineárnch systémov. (1/3089/06)20062008VEGAM. HubaKASR ÚRK FEI
Rozvoj progresívnych technológií pre výkonnú ekonomiku (2003)20032005Štátny programL. JurišicaKASR ÚRK FEI
Safety on machinery (DK/05/B/F/PP-145517)20052007Leonardo da VinciM. HubaÚRK FEI
Satellite multimedia and rapid transfer of Education (SK/00/B/F/PP-142 203)20002003Leonardo da VinciP. BistákKASR ÚRK FEI
Sieť virtuálnych laboratórií pre riadenie reálnych systémov. (3/3121/05)20052007KEGAM. HubaKASR ÚRK FEI
Skvalitnenie prípravy študentov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia na ich budúce povolanie (13120120100)20042008Európsky sociálny fondK. ŽákováKASR ÚRK FEI
Sofistikované metódy riadenia viacosových pohybových systémov. (1/3120/06)20062008VEGAL. JurišicaKASR ÚRK FEI
Spoločenské a ľudské súvislosti globalizácie (SVF_1/1299/04)20042006VEGAM. BrinzováÚRK FEI
Stojan na testovanie riadiacich algoritmov kvadrokoptéry (SNTRAK)20142014-- Iný domáci --A. ChovancováÚRK FEI
Stroje pre extrémne rýchle delenie materiálov. (APVV-99-022604)20052006APVVM. ŽalmanÚRK FEI
Syntéza nelineárnych systémov s obmedzeniami (1/0145/03)20032005VEGAM. HubaKASR ÚRK FEI
Systém efektívneho vzdialeného riadenia pre servisný robot20162016-- Iný domáci --M. DekanováÚRK FEI
Učebné pomôcky pre dištančné vzdelávanie v študijnom programe Priemyselná informatika. (3/5201/07)20072009KEGAJ. ŠturcelÚRK FEI
Univerzálny modulárny priemyselný počítač (VSMP-P-0059-09)20092010APVVŠ. KozákÚRK FEI
Virtuálne laboratórium a simulované experimenty ako nástroj zefektívnenia výučby chemických a energetických predmetov na univerzitách prírodovedného a technického zamerania. (3/3075/05)20052007KEGAJ. MurgašÚRK FEI
Virtuálne laboratórium riadenia technologických procesov programovateľnými automatmi (3/4196/06)20062008KEGAJ. JovankovičÚRK FEI
Visual servoing of a robot arm on a mobile platform (7/2005)20062007DAADP. HubinskýÚRK FEI
Vplyv trhového prostredia na prenosy a premeny elektrickej energie (2003)20032006Štátny programJ. MurgašÚRK FEI
Výskum a vývoj HW a SW modulov polohovacích nosičov senzorických systémov (APVV-99-P05305)20052007APVVŠ. KozákÚRK FEI
Výskum a vývoj novej generácie elektrických lineárnych pohonov s vysokou presnosťou polohovania (APVV-99-031205)20062008APVVM. ŽalmanÚRK FEI
Výskum a vývoj nových informačných technlógií na predvídanie a riešenie krízových situácií a bezpečnosť obyvateľstva (26240220060)20112013-- Iný domáci --Š. KozákÚRK FEI
Výskum a vývoj striedavého trakčného pohonu medzného výkonu (APVV-0530-07)20082010APVVM. ŽalmanÚRK FEI
Výskum high-tech zváracích technológií pre priemyselné aplikácie (Req-00048-0001)20102013-- Iný domáci --J. MurgašÚRK FEI
Výskum mechatronických systémov a progresívnych technológií pre povrchové materiálové inžinierstvo. ( APVT-20-020904)20052007APVVL. JurišicaKASR ÚRK FEI
Výskum metód ovládania kolaboratívnych mobilných robotov (1/0754/19)20192021VEGAP. HubinskýÚRK FEI
Výskum novej generácie elektrónovolúčových komplexov určených na vákuové zváranie hliníkových a horčíkových zliatin (2015-10871/33302)20152018-- Iný domáci --J. MurgašÚRK FEI
Výskum pokročilých metód riadenia inteligentných viacosových pohybových systémov so zameraním na mobilné robotické manipulátory (1/0178/13)20132015VEGAP. HubinskýÚRK FEI
výskum progresívnych laserových zváracích technológií a systémov pre priemyselné využitie. (APVT-99-002502)20022005APVVJ. MurgašÚRK FEI
Výskum riadenia servisného robota s duálnou vizuálnou percepciou (APVV-0539-11)20122015APVV - Všeobecná výzvaF. DuchoňÚRK FEI
Výskum technologických uzlov CNC strojov na delenie materiálov energolúčovými technológiami (Req-00163-003)20152018-- Iný domáci --P. HubinskýÚRK FEI
Vyššie formy riadenia mechatronických systémov (1/0153/03)20032005VEGAL. JurišicaKASR ÚRK FEI
Výučba systémov počítačom integrovanej výroba - CIM (52/2001)20012003KEGAL. JurišicaKASR ÚRK FEI
Využitie umelej inteligenciev oblasti riadenia robotov (VUIvORR)20192019Mladý výskumníkM. KomákÚRK FEI
Využitie vnorených linuxových systémov pre potreby inteligentných budov20162016-- Iný domáci --J. SlačkaÚRK FEI
Vývoj algoritmov riadenia diskrétnych udalostných systémov (2013et030)20142014-- Iný domáci --L. KörösiÚRK FEI
Vývoj prototypovacieho robota (VPR)20132013-- Iný domáci --J. KostrošÚRK FEI
Vývoj 1-DOF haptického zariadenia (VHZ)20122013-- Iný domáci --P. FolvarčíkÚRK FEI
Zmluvné vzťahy a zvyšovanie konkurenčnej schopnosti v podmienkach európskej integrácie (1/1223/04)20042006VEGAL. AndrášikÚRK FEILegenda:
Aktivní stavy:podanýřešenýschválený
Neaktivní stavy:neschválenýukončený neúspěšněukončený úspěšně