Oct 20, 2019   4:48 p.m. Vendelín
Academic information system

Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT) - list of projects


Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 127

StateNameFromUntilTypeSupervisorDepartment
Advanced Control Methods and Algorithms for Industrial Processes (SK-BG-0035-10)20122012Bilaterálna spolupráca - SR - BulharskoV. VeselýIRC FEEIT
Advanced control methods for industrial processes (1/0544/09)20092011VEGAV. VeselýIRC FEEIT
Advanced control of mechatronic systems (1/0153/03)20032005VEGAL. JurišicaKASR IRC FEEIT
Advanced decentralized control methods in network control systems (APVV-0211-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaV. VeselýIRC FEEIT
Advanced methods for networked control systems (1/0592/10)20102011VEGAJ. MurgašIRC FEEIT
Advanced methods of image processing used in visual systems and their implementation to the educational process (003STU-4/2014)20142016KEGAF. DuchoňIRC FEEIT
Advanced methods of robust and optimal control (1/1241/12)20122015VEGAV. VeselýIRC FEEIT
Advanced simulation systems in courses of the new study program Production Technologies. (3/2411/04)20042006KEGAZ. KrálováIRC FEEIT
Algebraic approach to nonlinear systems: theory and applications (1/0369/10)20102011VEGAM. HalásIRC FEEIT
Algebraic Methods in Nonlinear Control systems and their Application to Autorotation Problem. (LPP-0127-06)20062009APVVM. HubaIRC FEEIT
Algorithm of collective intelligence: Interdisciplinary study of swarming behaviour in bats (APVV-17-0116)20182022APVV - Všeobecná výzvaP. HubinskýIRC FEEIT
Application of artificial intelligent methods in modelling and control of critical processes in power industry. (APVT-20-031404)20052007APVVŠ. KozákIRC FEEIT
Automated robotic assembly cell as an instrument of concept Industry 4.0 (APVV-16-0006)20172020APVV - Všeobecná výzvaF. DuchoňIRC FEEIT
Automatické generovanie trajektórii pre roboticky manipulátor20182018Mladý výskumníkM. AdamíkIRC FEEIT
Autonómny systém na 3D tlač vo vesmíre (2017et005)20182018-- Iný domáci --P. HubinskýIRC FEEIT
Autonómny systém na 3D tlač vo vesmíre (2018et015)20192019-- Iný domáci --P. HubinskýIRC FEEIT
Autonomous Airships (8/2006)20072008DAADM. HubaKAR IRC FEEIT
AUTOWELDLINK-Vysokoproduktívne automatizované zváranie veľkokapacitných nádrží a potrubí (26240220033)20102014-- Iný domáci --L. JurišicaIRC FEEIT
Bioinspired multirobot coordination system (APVV-0261-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaP. HubinskýIRC FEEIT
Budovanie dištančného a e-vzdelávania na STU FEI (5_c)20072007-- Iný domáci --M. HubaIRC FEEIT
Budovanie virtuálnych a vzdialených experimentov pre sieť on-line laboratórií (3/7245/09)20092011KEGAM. HubaIRC FEEIT
Collaborative robot for use in the laboratory (APVV-17-0214)20182020APVV - Všeobecná výzvaP. HubinskýIRC FEEIT
Contractual Relations and increasing of Ability Compete in the Conditions of European Integration (1/1223/04)20042006VEGAL. AndrášikIRC FEEIT
Control of Complex systems. (1/3841/06)20062008VEGAV. VeselýIRC FEEIT
Control of dynamic systems under the conditions of uncertainty (1/0475/16)20162019VEGAV. VeselýIRC FEEIT
Control Systems for Cutting Centers (APVT-99-006802)20022004APVVM. ŽalmanKASR IRC FEEIT
Control Systems for Energy Beam Cutting Centers (APVV-0504-12)20132015APVV - Všeobecná výzvaA. VitkoIRC FEEIT
Development and integration of nonlinear system methods. (1/3089/06)20062008VEGAM. HubaKASR IRC FEEIT
Development of distance and electronic learning at FEI STU (5 c)20062007-- Iný domáci --M. HubaIRC FEEIT
DiaDAQ (2013et004)20142014-- Iný domáci --M. TárníkIRC FEEIT
DiaDAQ -- Real Time (DDRT)20152015-- Iný domáci --M. TárníkIRC FEEIT
Doktorandi pre modernú priemyselnú automatizáciu v SR (13120200115)20062008Európsky sociálny fondM. HubaIRC FEEIT
Dynamics of Institution and Markets in Europe (513396)200520066. rámcový programL. AndrášikIRC FEEIT
Effect of market environment upon the transfer and conversion of electric energy (2003)20032006Štátny programJ. MurgašIRC FEEIT
Enhancing NO-SK Cooperation in Automatic Control (ECAC) (NIL - I - 007 - d)20092011NIL Fund (Norway - Iceland -Lichtenstein Fund)M. HubaIRC FEEIT
Etablovanie regiónu Viedeň - Bratislava na medzinárodné odborné centrum v oblasti robotiky (CENTROBOT OPCS SK - AT)20092013Bilaterálna spolupráca - SR - RakúskoP. HubinskýIRC FEEIT
European Computing Education and Training ECET (213871-CP-1-2001-BG-ERASMUS-TN)20012002ErasmusP. NávratIRC FEEIT
European Network of Excellence for Industrial Applications Polynominal Design Methodsn (2001/C 321/17)20022004User-friendly information society (IST)Š. KozákIRC FEEIT
E-xcellence + Cross sectoral valorisation (135375-LLP-2007-NL-KA4MP)20082009Transversal programmeM. HubaIRC FEEIT
Flexibile Learning Towards European Enviromental Mangment (FLEXEMAN) (88086-CP-1-2000-SK-MINERVA-ODL)20002003MinervaM. HubaKASR IRC FEEIT
Guľový prieskumný záchranársky robot (2013et008)20142014-- Iný domáci --Ľ. ChovanecIRC FEEIT
Gyroskopické zavesenie kamery (GZK)20142014-- Iný domáci --T. FicoIRC FEEIT
Hybridný triangulačno-optický systém prevádzkovej kontroly kvality pneumatík (VMSP-P-0030-09)20092011APVVP. DrahošIRC FEEIT
Innovative HRI methods for robots' control in the real environment (1/0065/16)20162018VEGAF. DuchoňIRC FEEIT
Integrácia a rozvoj nelineárnych a robustných metód riadenia a ich aplikácie na riadenie lietajúcich zariadení (1/0656/09)20092012VEGAM. HubaIRC FEEIT
Inteligentné riadenie servisného robota (VSMP-P-0004-09)20092011APVVL. JurišicaIRC FEEIT
Inteligentné systémy riadenia (1/0155/03)20032005VEGAŠ. KozákIRC FEEIT
Inteligentné vnorené systémy (IVS) (1/0822/08)20092010VEGAŠ. KozákIRC FEEIT
Intelligent navigation of service robot (1/0177/11)20112014VEGAA. VitkoIRC FEEIT
Intelligent Predictive Control Methods for Nonlinear Systems. (IPMANS) (1/3100/06)20062008VEGAI. SekajIRC FEEIT
Intelligent Systems (SUSPP-0007-07)20082008APVVL. JurišicaIRC FEEIT
Kompenzácia časových oneskorení v nelineárnych systémoch riadenia (KČOVNSR)20122013-- Iný domáci --P. ŤapákIRC FEEIT
Laboratórium pre výučbu a vývoj OpenSource projektov (032STU-04/2011)20112013KEGAM. ŽalmanIRC FEEIT
Maschines for extremely fast cutting of Materials. (APVV-99-022604)20052006APVVM. ŽalmanIRC FEEIT
Merací systém pre spojkové obloženia (VMSP-P-0155-09)20092010APVVM. ŽalmanIRC FEEIT
Methods for intelligent control of unmanned aerial systems for inspection in industrial environments (1/0752/17)20172019VEGAA. BabinecIRC FEEIT
Mini - portable meteorological radar - MMR (APVV-99-P05005)20052007APVVŠ. KozákIRC FEEIT
Modeling, control and simulation of distributed manufacturing systems. (APVT-51-011602)20022005APVVŠ. KozákIRC FEEIT
Modern methods for network control systems (1/2256/12)20122015VEGAJ. MurgašIRC FEEIT
Modern network control system for demanding industrial applications (APVV-99-045805)20062009APVVP. HubinskýIRC FEEIT
Moderné metódy riadenia systémov (1/0158/03)20032005VEGAV. VeselýIRC FEEIT
Modulárny system pohonu pre mobilnú robotiku s BLDC elektromotorom (MRP-BLDC)20142014-- Iný domáci --J. RodinaIRC FEEIT
Multimediálne študijné materiály pre bakalárske (3/0057/02)20022004KEGAM. HubaKASR IRC FEEIT
Navigácia a riadenie autonómneho lietajúceho paracoptera (NARALP)20122013-- Iný domáci --T. HubaIRC FEEIT
Návrh a príprava nového medzioborového učebného predmetu Inteligentné budovy (IB) (3/5179/07)20072009KEGAI. HantuchIRC FEEIT
Návrh metodiky využívania nástrojov 3D modelovania a virtuálnej reality v podmienkach výučby v špecializovaných laboratóriách (3/7307/09)20092011KEGAL. JurišicaIRC FEEIT
Navrh modifikovanych regulatorov pre riadenie nelinearnych systemov hydroelektrarni (SK-BUL-0005-06 (MODCONT))20072008Bilaterálna spolupráca - SR - BulharskoM. HubaIRC FEEIT
Network of virtual laboratories for real systems control (3/3121/05)20052007KEGAM. HubaKASR IRC FEEIT
New generation of interface for service robots teleoperatoric control (APVV-14-0894)20152018APVV - Všeobecná výzvaF. DuchoňIRC FEEIT
New methods of education for flexible manufacturing systems (3/2041/04)20042006KEGAL. JurišicaIRC FEEIT
Nové technológie vo výučbe predmetov z oblasti riadenia elektrotechnických a mechatronických systémov (006-005TUKE-4/2010)20102011KEGAI. BélaiIRC FEEIT
On-line laboratórium pre študentský výskum v oblasti evolučných algoritmov (2012et004)20132013-- Iný domáci --I. SekajIRC FEEIT
Optimisation of Control for high dynamic complex Mechatronical Systems especially Robots. (2004)20042007Bilaterálna spoluprácaP. HubinskýKASR IRC FEEIT
Optimization of the mechatronic systems control (1/0690/09)20092012VEGAL. JurišicaIRC FEEIT
Personalized and Portable monitoring of Bio vital parameters in Real –time-PPBR20162017Program des Projektbezogenen Personeustauschs /PPP/F. LehockiIRC FEEIT
Platforma pre výskum multiagentových systémov mobilných robotov (MMRP)20172017Mladý výskumníkP. BeňoIRC FEEIT
Podpora riadenia v reálnom čase vo vzdialených laboratóriách (RRČ-VL)20132013-- Iný domáci --Z. JaníkIRC FEEIT
Pokročilá inerciálna navigačná jednotka pre mobilné roboty20112012-- Iný domáci --J. RodinaIRC FEEIT
Polynominal approach for nonlinear control systems theory (SK-FR-0013-11)20122013Bilaterálna spolupráca - SR - FrancúzskoM. HalásIRC FEEIT
Príprava VŠ učiteľov na využívanie IKT vo vyučovacom procese (11230220525)20062008Európsky sociálny fondK. ŽákováIRC FEEIT
Príprava VŠ učiteľov na využívanie IKT vo vyučovacom procese (13120120287)20062008Európsky sociálny fondK. ŽákováIRC FEEIT
Program zameraný na podporu študijných pobytov v rámci zúčastnených partnerských inštitúcií (CZ103)20032005CEEPUSM. HubaKASR IRC FEEIT
Quantification of the overhead line ice cover by the system of optical fibre signal monitoring. (APVT-99-P02305)20052007APVVJ. MurgašIRC FEEIT
Research and development of HW and SW modules of positioning sensoric systems carriers (APVV-99-P05305)20052007APVVŠ. KozákIRC FEEIT
Research and development of marginal Power Alternate Traction Drive (APVV-0530-07)20082010APVVM. ŽalmanIRC FEEIT
Research and Development of New Generations Electric linear Drives with High Resolution of Position (APVV-99-031205)20062008APVVM. ŽalmanIRC FEEIT
Research in the advanced control methods of intelligent multi-axis motion systems focused on mobile robotic manipulators (1/0178/13)20132015VEGAP. HubinskýIRC FEEIT
Research of mechatronic systems and progressive technologies for surface material engineering ( APVT-20-020904)20052007APVVL. JurišicaKASR IRC FEEIT
research of progressive laser beam welding technologies and systems to use in industry. (APVT-99-002502)20022005APVVJ. MurgašIRC FEEIT
Research of the service robot control with dual visual perception (APVV-0539-11)20122015APVV - Všeobecná výzvaF. DuchoňIRC FEEIT
Resonance Free Moving in Mechatronical Actor Systems with Integrated DSP-control (9/2002)20022003Bilaterálna spoluprácaP. HubinskýKASR IRC FEEIT
Reviewing and Reviving Existing VET Curriculum (LLP-LdV-TOI-2008-LT-0022)20082010Leonardo da VinciM. HubaIRC FEEIT
Riadenie autonómneho lietajúceho prostriedku v neznámom vnútornom prostredí (IRALP)20192019Mladý výskumníkJ. StankoIRC FEEIT
Riadenie samonavádzaného AGV (AGV)20152015-- Iný domáci --M. KajanIRC FEEIT
Riadenie servisného robota20112012-- Iný domáci --F. DuchoňIRC FEEIT
Riadený usmerňovač s aktívnym filtrom harmonických prúdov pre inteligentné meniče frekvencie. (APVT-99-026504)20052005APVVM. ŽalmanKASR IRC FEEIT
Robotic laboratory with telepresentation (3/2399/04)20042006KEGAJ. DúbravskýKASR IRC FEEIT
Robust MPC for Hybrid Systems (RPHS) (1/1105/11)20112013VEGAŠ. KozákIRC FEEIT
Robustné riadenie systémov (129/194)20022003Bilaterálna spolupráca - SR - ČeskoV. VeselýIRC FEEIT
Rozhodovanie ekonomického centra v podmienkach rizika. (1/8274/01)20012003VEGAL. AndrášikEM IRC FEEIT
Rozvoj progresívnych technológií pre výkonnú ekonomiku (2003)20032005Štátny programL. JurišicaKASR IRC FEEIT
Safety on machinery (DK/05/B/F/PP-145517)20052007Leonardo da VinciM. HubaIRC FEEIT
Satellite multimedia and rapid transfer of Education (SK/00/B/F/PP-142 203)20002003Leonardo da VinciP. BistákKASR IRC FEEIT
Skvalitnenie prípravy študentov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia na ich budúce povolanie (13120120100)20042008Európsky sociálny fondK. ŽákováKASR IRC FEEIT
Social and Human Consequences of Globalization (SVF_1/1299/04)20042006VEGAM. BrinzováIRC FEEIT
Sophisticated control methods for multi ? axis motion systems. (1/3120/06)20062008VEGAL. JurišicaKASR IRC FEEIT
Stojan na testovanie riadiacich algoritmov kvadrokoptéry (SNTRAK)20142014-- Iný domáci --A. ChovancováIRC FEEIT
Syntéza nelineárnych systémov s obmedzeniami (1/0145/03)20032005VEGAM. HubaKASR IRC FEEIT
Systém efektívneho vzdialeného riadenia pre servisný robot20162016-- Iný domáci --M. DekanováIRC FEEIT
The application of algebraic methods for controlling non-linear systems (1/0276/14)20142017VEGAM. HalásIRC FEEIT
The Intelligent Emergency Control of Power System (APVV-0369-11)20122015APVV - Všeobecná výzvaI. SekajIRC FEEIT
The virtual laboratory of technologic processes controlling by using programmable controllers. (3/4196/06)20062008KEGAJ. JovankovičIRC FEEIT
Učebné pomôcky pre dištančné vzdelávanie v študijnom programe Priemyselná informatika. (3/5201/07)20072009KEGAJ. ŠturcelIRC FEEIT
Univerzálny modulárny priemyselný počítač (VSMP-P-0059-09)20092010APVVŠ. KozákIRC FEEIT
Virtual laboratory and simulated experiments as a tool for improving the efficacy of teaching chemical and energy courses at universities of natural and technical orientation (3/3075/05)20052007KEGAJ. MurgašIRC FEEIT
Visual servoing of a robot arm on a mobile platform (7/2005)20062007DAADP. HubinskýIRC FEEIT
Výskum a vývoj nových informačných technlógií na predvídanie a riešenie krízových situácií a bezpečnosť obyvateľstva (26240220060)20112013-- Iný domáci --Š. KozákIRC FEEIT
Výskum high-tech zváracích technológií pre priemyselné aplikácie (Req-00048-0001)20102013-- Iný domáci --J. MurgašIRC FEEIT
Výskum metód ovládania kolaboratívnych mobilných robotov (1/0754/19)20192021VEGAP. HubinskýIRC FEEIT
Výskum novej generácie elektrónovolúčových komplexov určených na vákuové zváranie hliníkových a horčíkových zliatin (2015-10871/33302)20152018-- Iný domáci --J. MurgašIRC FEEIT
Výskum technologických uzlov CNC strojov na delenie materiálov energolúčovými technológiami (Req-00163-003)20152018-- Iný domáci --P. HubinskýIRC FEEIT
Výučba systémov počítačom integrovanej výroba - CIM (52/2001)20012003KEGAL. JurišicaKASR IRC FEEIT
Využitie umelej inteligenciev oblasti riadenia robotov (VUIvORR)20192019Mladý výskumníkM. KomákIRC FEEIT
Využitie vnorených linuxových systémov pre potreby inteligentných budov20162016-- Iný domáci --J. SlačkaIRC FEEIT
Vývoj algoritmov riadenia diskrétnych udalostných systémov (2013et030)20142014-- Iný domáci --L. KörösiIRC FEEIT
Vývoj prototypovacieho robota (VPR)20132013-- Iný domáci --J. KostrošIRC FEEIT
Vývoj 1-DOF haptického zariadenia (VHZ)20122013-- Iný domáci --P. FolvarčíkIRC FEEITKey:
Active states:approvedin process of executionsubmitted
Inactive states:failednot approvedsuccessfully completed