3. 6. 2020  22:39 Karolína
Akademický informačný systém

Ústav robotiky a kybernetiky (FEI) - zoznam projektov


Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 132

Stav
Názov
Od
DoDruh
Garant
Pracovisko
2006
2009APVVM. HubaÚRK FEI
Algebrický prístup k riadeniu nelineárnych systémov: teória a aplikácie (1/0369/10)
2010
2011
VEGA
M. HalásÚRK FEI
Algoritmus kolektívnej inteligencie: Interdisciplinárne štúdium swarmového správania netopierov (APVV-17-0116)2018
2022
APVV - Všeobecná výzvaP. Hubinský
ÚRK FEI
Aplikácia algebrických metód na riadenie nelineárnych systémov (1/0276/14)
2014
2017
VEGAÚRK FEI
Aplikácia metód umelej inteligencie v modelovaní a riadení kritických procesov v energetike (AUIKE) (APVT-20-031404)2005
2007
APVV
Š. KozákÚRK FEI
Aplikácia moderných simulačných programov v predmetoch nového študijného odboru Výrobné technológie. (3/2411/04)20042006KEGAZ. KrálováÚRK FEI
Automatické generovanie trajektórii pre roboticky manipulátor2018
2018
Mladý výskumník
ÚRK FEI
Automatizovaná robotická montážna bunka ako prostriedok konceptu Industry 4.0 (APVV-16-0006)
2017
2020
APVV - Všeobecná výzva
ÚRK FEI
Autonómny systém na 3D tlač vo vesmíre (2017et005)
2018
2018
-- Iný domáci --
P. Hubinský
ÚRK FEI
Autonómny systém na 3D tlač vo vesmíre (2018et015)
20192019-- Iný domáci --ÚRK FEI
Autonomous Airships (8/2006)
2007
2008
DAAD
KAR ÚRK FEI
2010
2014-- Iný domáci --ÚRK FEI
Biologicky inšpirované metódy pre koordináciu skupinového pohybu mobilných robotov (APVV-0261-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaP. Hubinský
ÚRK FEI
Budovanie dištančného a elektronického vzdelávania na STU FEI (5 c)20062007
-- Iný domáci --
ÚRK FEI
Budovanie dištančného a e-vzdelávania na STU FEI (5_c)2007
2007
-- Iný domáci --
ÚRK FEI
Budovanie virtuálnych a vzdialených experimentov pre sieť on-line laboratórií (3/7245/09)20092011
KEGA
M. Huba
ÚRK FEI
DiaDAQ (2013et004)
2014
2014
-- Iný domáci --
ÚRK FEI
DiaDAQ -- Real Time (DDRT)
20152015
-- Iný domáci --
ÚRK FEI
Doktorandi pre modernú priemyselnú automatizáciu v SR (13120200115)2006
2008
Európsky sociálny fondM. Huba
ÚRK FEI
2005
2006
6. rámcový programÚRK FEI
20042008
Európsky sociálny fond
KASR ÚRK FEI
Etablovanie regiónu Viedeň - Bratislava na medzinárodné odborné centrum v oblasti robotiky (CENTROBOT OPCS SK - AT)20092013Bilaterálna spolupráca - SR - RakúskoÚRK FEI
Európska sieť exceletných priemyselných aplikácií na báze polynominálnych metód (2001/C 321/17)20022004
User-friendly information society (IST)
ÚRK FEI
2001
2002
ErasmusP. NávratÚRK FEI
E-xcellence (135375-LLP-2007-NL-KA4MP)20082009
Transversal programme
M. Huba
ÚRK FEI
Guľový prieskumný záchranársky robot (2013et008)
2014
2014
-- Iný domáci --
ÚRK FEI
Gyroskopické zavesenie kamery (GZK)
2014
2014
-- Iný domáci --T. FicoÚRK FEI
Hybridný triangulačno-optický systém prevádzkovej kontroly kvality pneumatík (VMSP-P-0030-09)20092011APVV
ÚRK FEI
Inovatívne metódy HRI pre riadenie robotov v reálnom prostredí (1/0065/16)
2016
2018
VEGAF. DuchoňÚRK FEI
Integrácia a rozvoj nelineárnych a robustných metód riadenia a ich aplikácie na riadenie lietajúcich zariadení (1/0656/09)
2009
2012
VEGAÚRK FEI
Inteligentná navigácia servisného robota (1/0177/11)20112014
VEGA
ÚRK FEI
2006
2008
VEGAI. SekajÚRK FEI
Inteligentné riadenie servisného robota (VSMP-P-0004-09)
2009
2011
APVV
ÚRK FEI
Inteligentné systémy (SUSPP-0007-07)2008
2008
APVV
L. Jurišica
ÚRK FEI
Inteligentné systémy riadenia (1/0155/03)20032005VEGAŠ. KozákÚRK FEI
Inteligentné vnorené systémy (IVS) (1/0822/08)
2009
2010VEGAŠ. KozákÚRK FEI
Inteligentný systém havarijného riadenia ES (APVV-0369-11)
2012
2015
APVV - Všeobecná výzva
I. SekajÚRK FEI
Kolaboratívny robot pre použitie v laboratóriu (APVV-17-0214)
20182020
APVV - Všeobecná výzva
ÚRK FEI
Kompenzácia časových oneskorení v nelineárnych systémoch riadenia (KČOVNSR)
2012
2013
-- Iný domáci --
P. Ťapák
ÚRK FEI
Kvantifikácia veľkosti námrazy na vonkajších vedeniach systémom monitorovania signálu optického vlákna. (APVT-99-P02305)
2005
2007
APVV
J. Murgaš
ÚRK FEI
Laboratórium pre výučbu a vývoj OpenSource projektov (032STU-04/2011)
2011
2013
KEGAM. ŽalmanÚRK FEI
Lokalizácia mobilného robota v priemyselnom prostredí (1/0775/20)
20202022VEGAM. Dekan
ÚRK FEI
Malý meteorologický radar ? MMR: Malý prenosný meteorologický radarpre operatívne potreby užívateľov. (APVV-99-P05005)
2005
2007
APVV
Š. Kozák
ÚRK FEI
20092010APVVÚRK FEI
Metódy inteligentného riadenia bezpilotných lietajúcich prostriedkov pre inšpekciu v priemyselnom prostredí (1/0752/17)2017
2019
VEGAÚRK FEI
Modelovanie a riadenie biosystémov (1/0049/20)
2020
2023
VEGA
ÚRK FEI
2002
2005
APVV
ÚRK FEI
Moderné metódy riadenia priemyselných procesov (1/0544/09)20092011
VEGA
V. VeselýÚRK FEI
Moderné metódy riadenia systémov (1/0158/03)2003
2005
VEGA
V. VeselýÚRK FEI
Moderné metódy sieťového riadenia (1/2256/12)
20122015
VEGA
J. MurgašÚRK FEI
2006
2009
APVV
ÚRK FEI
Modified controllers design for nonlinear hydro power engineering plants control (SK-BUL-0005-06 (MODCONT))
2007
2008Bilaterálna spolupráca - SR - Bulharsko
ÚRK FEI
Modulárny system pohonu pre mobilnú robotiku s BLDC elektromotorom (MRP-BLDC)
2014
2014
-- Iný domáci --
J. RodinaÚRK FEI
Multimediálne študijné materiály pre bakalárske (3/0057/02)
2002
2004
KEGAM. HubaKASR ÚRK FEI
Navigácia a riadenie autonómneho lietajúceho paracoptera (NARALP)2012
2013
-- Iný domáci --
ÚRK FEI
Návrh a príprava nového medzioborového učebného predmetu Inteligentné budovy (IB) (3/5179/07)
2007
2009KEGA
ÚRK FEI
20092011
KEGA
ÚRK FEI
Nová generácia interfejsu pre teleoperátorické riadenie servisných robotov (APVV-14-0894)
2015
2018
APVV - Všeobecná výzvaF. DuchoňÚRK FEI
Nové metódy a programové vybavenie pre sieťové riadenie (1/0592/10)2010
2011
VEGA
J. Murgaš
ÚRK FEI
Nové metódy vzdelávania pre pružné výrobné systémy (3/2041/04)2004
2006
KEGA
ÚRK FEI
2010
2011
KEGA
ÚRK FEI
On-line laboratórium pre študentský výskum v oblasti evolučných algoritmov (2012et004)20132013-- Iný domáci --I. Sekaj
ÚRK FEI
20092012
VEGA
L. Jurišica
ÚRK FEI
2004
2007
Bilaterálna spolupráca
P. HubinskýKASR ÚRK FEI
Personalized and Portable monitoring of Bio vital parameters in Real –time-PPBR
2016
2017Program des Projektbezogenen Personeustauschs /PPP/F. LehockiÚRK FEI
Pezpečnosť strojov (DK/05/B/F/PP-145517)
2005
2007
Leonardo da Vinci
M. Huba
ÚRK FEI
Platforma pre výskum multiagentových systémov mobilných robotov (MMRP)20172017
Mladý výskumník
P. Beňo
ÚRK FEI
2009
2011
NIL Fund (Norway - Iceland -Lichtenstein Fund)
ÚRK FEI
Podpora riadenia v reálnom čase vo vzdialených laboratóriách (RRČ-VL)2013
2013
-- Iný domáci --Z. JaníkÚRK FEI
Pokročilá inerciálna navigačná jednotka pre mobilné roboty
2011
2012
-- Iný domáci --
ÚRK FEI
Pokročilé metódy a algoritmy automatického riadenia pre priemyselné procesy (SK-BG-0035-10)2012
2012
Bilaterálna spolupráca - SR - Bulharsko
ÚRK FEI
Pokročilé metódy decentralizovaného riadenia pre sieťové riadenie procesov (APVV-0211-10)
2011
2014
APVV - Všeobecná výzvaV. VeselýÚRK FEI
Pokročilé metódy robustného a optimálneho riadenia (1/1241/12)
2012
2015
VEGA
ÚRK FEI
Pokročilé metódy spracovania obrazu z vizuálnych systémov a ich implementácia do vzdelávacieho procesu (003STU-4/2014)20142016
KEGA
F. DuchoňÚRK FEI
Polynominálny prístup v teórii riadenia nelineárnych systémov (SK-FR-0013-11)
2012
2013
Bilaterálna spolupráca - SR - Francúzsko
M. HalásÚRK FEI
2006
2008
Európsky sociálny fond
ÚRK FEI
Príprava VŠ učiteľov na využívanie IKT vo vyučovacom procese (13120120287)
2006
2008Európsky sociálny fondK. Žáková
ÚRK FEI
20032005
CEEPUS
M. HubaKASR ÚRK FEI
20002003MinervaM. Huba
KASR ÚRK FEI
Resonance Free Moving in Mechatronical Actor Systems with Integrated DSP-control (9/2002)
2002
2003
Bilaterálna spolupráca
KASR ÚRK FEI
Reviewing and Reviving Existing VET Curriculum (LLP-LdV-TOI-2008-LT-0022)
2008
2010Leonardo da VinciÚRK FEI
Riadenie autonómneho lietajúceho prostriedku v neznámom vnútornom prostredí (IRALP)
2019
2019
Mladý výskumník
ÚRK FEI
Riadenie dynamických systémov za podmienok neurčitostí (1/0475/16)
2016
2019VEGA
ÚRK FEI
Riadenie samonavádzaného AGV (AGV)
20152015
-- Iný domáci --
M. KajanÚRK FEI
Riadenie servisného robota
2011
2012
-- Iný domáci --ÚRK FEI
2006
2008
VEGA
V. VeselýÚRK FEI
Riadený usmerňovač s aktívnym filtrom harmonických prúdov pre inteligentné meniče frekvencie. (APVT-99-026504)2005
2005
APVV
KASR ÚRK FEI
Riadiace systémy pre CNC rezacie centrá. (APVT-99-006802)
2002
2004
APVV
M. ŽalmanKASR ÚRK FEI
Riadiace systémy pre energolúčové rezacie centrá (APVV-0504-12)
2013
2015
APVV - Všeobecná výzva
A. Vitko
ÚRK FEI
2004
2006
KEGAKASR ÚRK FEI
Robustná lokalizácia pre drony v priemysle 4.0 (1/0599/20)
2020
2022
VEGA
J. Rodina
ÚRK FEI
Robustné MPC pre hybridné systémy (RPHS) (1/1105/11)
2011
2013
VEGA
Š. Kozák
ÚRK FEI
2002
2003
Bilaterálna spolupráca - SR - Česko
V. Veselý
ÚRK FEI
Rozhodovanie ekonomického centra v podmienkach rizika. (1/8274/01)2001
2003
VEGAEM ÚRK FEI
2006
2008
VEGA
KASR ÚRK FEI
2003
2005
Štátny programL. JurišicaKASR ÚRK FEI
Rýchle a multimediálne sprostredkovanie vzdelávania prostredníctvom satelitov (SK/00/B/F/PP-142 203)2000
2003
Leonardo da VinciP. BistákKASR ÚRK FEI
Sieť virtuálnych laboratórií pre riadenie reálnych systémov. (3/3121/05)
2005
2007
KEGA
M. HubaKASR ÚRK FEI
Simultánna lokalizácia a mapovanie pomocou vizuálneho systému (SLAM-VS)
2020
2021
Mladý výskumník
ÚRK FEI
Sofistikované metódy riadenia viacosových pohybových systémov. (1/3120/06)20062008
VEGA
KASR ÚRK FEI
20042006VEGAÚRK FEI
Stojan na testovanie riadiacich algoritmov kvadrokoptéry (SNTRAK)
2014
2014
-- Iný domáci --
A. Chovancová
ÚRK FEI
Stroje pre extrémne rýchle delenie materiálov. (APVV-99-022604)
2005
2006APVVM. ŽalmanÚRK FEI
Syntéza nelineárnych systémov s obmedzeniami (1/0145/03)
2003
2005
VEGA
KASR ÚRK FEI
Systém efektívneho vzdialeného riadenia pre servisný robot
2016
2016
-- Iný domáci --
ÚRK FEI
Učebné pomôcky pre dištančné vzdelávanie v študijnom programe Priemyselná informatika. (3/5201/07)
2007
2009
KEGAÚRK FEI
Univerzálny modulárny priemyselný počítač (VSMP-P-0059-09)
2009
2010APVVŠ. Kozák
ÚRK FEI
Virtuálne laboratórium a simulované experimenty ako nástroj zefektívnenia výučby chemických a energetických predmetov na univerzitách prírodovedného a technického zamerania. (3/3075/05)20052007KEGA
ÚRK FEI
2006
2008KEGAJ. Jovankovič
ÚRK FEI
2006
2007
DAADP. HubinskýÚRK FEI
2003
2006
Štátny program
ÚRK FEI
2005
2007
APVVŠ. KozákÚRK FEI
2006
2008
APVV
ÚRK FEI
Výskum a vývoj nových informačných technlógií na predvídanie a riešenie krízových situácií a bezpečnosť obyvateľstva (26240220060)
20112013-- Iný domáci --ÚRK FEI
Výskum a vývoj striedavého trakčného pohonu medzného výkonu (APVV-0530-07)
2008
2010
APVVÚRK FEI
Výskum high-tech zváracích technológií pre priemyselné aplikácie (Req-00048-0001)
2010
2013
-- Iný domáci --
ÚRK FEI
Výskum mechatronických systémov a progresívnych technológií pre povrchové materiálové inžinierstvo. ( APVT-20-020904)
2005
2007APVVL. Jurišica
KASR ÚRK FEI
Výskum metód ovládania kolaboratívnych mobilných robotov (1/0754/19)20192021VEGAP. HubinskýÚRK FEI
Výskum novej generácie elektrónovolúčových komplexov určených na vákuové zváranie hliníkových a horčíkových zliatin (2015-10871/33302)20152018-- Iný domáci --ÚRK FEI
Výskum pokročilých metód riadenia inteligentných viacosových pohybových systémov so zameraním na mobilné robotické manipulátory (1/0178/13)2013
2015
VEGA
ÚRK FEI
výskum progresívnych laserových zváracích technológií a systémov pre priemyselné využitie. (APVT-99-002502)
2002
2005
APVV
ÚRK FEI
Výskum riadenia servisného robota s duálnou vizuálnou percepciou (APVV-0539-11)20122015APVV - Všeobecná výzvaÚRK FEI
Výskum technologických uzlov CNC strojov na delenie materiálov energolúčovými technológiami (Req-00163-003)
20152018
-- Iný domáci --
P. HubinskýÚRK FEI
2003
2005
VEGAL. Jurišica
KASR ÚRK FEI
Vytvorenie riadiacej jednotky pre priemyselné roboty s prvkami umelej inteligencie využitím periférnych zariadení (Vrjpprspuivpz)
2020
2021
Mladý výskumníkM. KomákÚRK FEI
2001
2003
KEGA
L. JurišicaKASR ÚRK FEI
Využitie umelej inteligenciev oblasti riadenia robotov (VUIvORR)20192019Mladý výskumníkM. KomákÚRK FEI
Využitie vnorených linuxových systémov pre potreby inteligentných budov2016
2016
-- Iný domáci --
J. Slačka
ÚRK FEI
Vývoj algoritmov riadenia diskrétnych udalostných systémov (2013et030)20142014-- Iný domáci --ÚRK FEI
Vývoj prototypovacieho robota (VPR)
2013
2013-- Iný domáci --J. KostrošÚRK FEI
Vývoj 1-DOF haptického zariadenia (VHZ)
2012
2013
-- Iný domáci --P. FolvarčíkÚRK FEI
Zmluvné vzťahy a zvyšovanie konkurenčnej schopnosti v podmienkach európskej integrácie (1/1223/04)
2004
2006
VEGAL. AndrášikÚRK FEILegenda:
Aktívne stavy:
podaný
riešený
schválený
Neaktívne stavy:
neschválený
ukončený neúspešne
ukončený úspešne