21. 1. 2020  9:37 Vincent
Akademický informačný systém

Ústav súdneho znalectva (SvF) - zoznam projektov


Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 3

StavNázovOdDoDruhGarantPracovisko
Koncepcia študijného programu na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností. (3/4104/06)20062008KEGAM. NičÚSZ SvF
Určenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti v podmienkach vstupu SR do EU (1/2600/05)20052005VEGAM. NičÚSZ SvF
Vybudovanie základne pre interdisciplinárny transfer výsledkov výskumu architektonického dedičstva (064STU-4/2011_SvF)20112013KEGAM. NičÚSZ SvFLegenda:
Aktívne stavy:podanýriešenýschválený
Neaktívne stavy:neschválenýukončený neúspešneukončený úspešne