12. 11. 2019  9:46 Svätopluk
Akademický informačný systém

Odbor poznatkového manažmentu (MTF) - zoznam projektov


Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 11

StavNázovOdDoDruhGarantPracovisko
Akvizičný program akademickej knižnice na podporu vzdelávania (16-613-02763)20162016-- Iný domáci --K. RešetováOPOM MTF
Akvizičný program na podporu výskumu a vzdelávania (18-513-03975)20182018-- Iný domáci --K. RešetováOPOM MTF
Centrum poznatkovej organizácie duševného vlastníctva (26220220054)20102012OP VaVK. RešetováOPOM MTF
Digitálne úložisko knižnice (18-511-03971)20182018-- Iný domáci --K. RešetováOPOM MTF
E-vedecká študovňa (18-514-04086)20192019-- Iný domáci --K. RešetováOPOM MTF
Portál publikovania kapitol vedeckých monografií (009STU-4/2017)20172019KEGAK. RešetováOPOM MTF
Poznatkovo riadený systém nástrojov sledovania uplatnenia absolventov v praxi v procese integrácie do EÚ (26110230024)20102012SOP Ľudské zdrojeK. RešetováOPOM MTF
Vedecká literatúra ako nástroj kvality vzdelávania (Nadácia Tatrabanky)20162016-- Iný domáci --K. RešetováOPOM MTF
Vedomostná fakulta pre hospodársku prax (26110230113)20132015SOP Ľudské zdrojeK. RešetováOPOM MTF
Vývoj Autonómneho Meracieho a Archivačného Systému (AMAS) pre meranie produktivity výrobných a montážnych liniek (AMAS (Projekt Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry pri MH SR))20142015-- Iný domáci --P. TanuškaVV OPOM MTF
Webový portál digitálnych objektov na báze Web Based Training (036STU-4/2015)20162018KEGAK. RešetováOPOM MTFLegenda:
Aktívne stavy:podanýriešenýschválený
Neaktívne stavy:neschválenýukončený neúspešneukončený úspešne