4. 4. 2020  22:52 Izidor
Akademický informačný systém

Stredisko pre projekty a spoluprácu s praxou (FEI) - zoznam projektov


Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 5

StavNázovOdDoDruhGarantPracovisko
Absolventi STU v prostredí európskeho trhu práce (113221199)20112012Leonardo da VinciM. Veselý2SP FEI
IMProVET - Inovatívna Metodológia pre Priaznivé VET oblasti20112013Leonardo da VinciP. Podhradský2SP FEI
Next Generation Hybrid Broadcast Broadband (287848)20112014Information and communication technologiesP. Podhradský2SP FEI
Rozvoj medzinárodnej spolupráce za účelom transferu a implementácie výsledkov výskumu a vývoja do vzdelávacích programov (26110230085)20132015-- Iný domáci --M. Veselý2SP FEI
STELA - Absovlenti STU na Európskom trhu práce (123220399)20122014MobilityM. Veselý2SP FEILegenda:
Aktívne stavy:podanýriešenýschválený
Neaktívne stavy:neschválenýukončený neúspešneukončený úspešne