3. 6. 2020  21:01 Karolína
Akademický informačný systém

Sekretariát tajomníka (Dek FEI) - zoznam projektov


Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 6

Stav
Názov
OdDoDruhGarantPracovisko
Aplikovaný výskum a vývoj inovatívnej technológie pre ultra hlboké geotermálne vrty (26240220042)2011--
-- Iný domáci --
OĽZ ST Dek FEI
Aplikovaný výskum technológie plazmotermických procesov (26240220070)
20112014-- Iný domáci --M. Žiška
PS OĽZ ST Dek FEI
Nano - heteroštruktúry pre perspektívne opto-elektronické prvky na báze polovodičov III-V (BMBF/02)
2001
2003
Bilaterálna spolupráca - SR - Nemecko
BOZaPO TPO ST Dek FEI
Sieť exelentnosti v bezdrôtových aplikáciách a technológii (IST-2001-37944-5FP)
2004
2005
User-friendly information society (IST)P. Farkaš
OĽZ ST Dek FEI
2002
2003
Bilaterálna spoluprácaBOZaPO TPO ST Dek FEI
2002
2005Dohoda STU
BOZaPO TPO ST Dek FEILegenda:
Aktívne stavy:
podanýriešenýschválený
Neaktívne stavy:
neschválený
ukončený neúspešne
ukončený úspešne