31. 10. 2020  17:37 Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Akademický informačný systém

Ústav architektúry obytných budov (FAD) - zoznam projektov


Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 6

StavNázov
Od
Do
Druh
Garant
Pracovisko
Interakcia hotela a mestského prostredia – koncepcie urbanity
2019
2020
Mladý výskumník
R. KubaliakováÚABB FAD
Kreatívne spôsoby architektonického navrhovania vyspelými digitálnymi technológiami
2017
2019
KEGA
ÚABB FAD
Metodika architektonickej tvorby v kontexte udržateľnosti kultúrnej krajiny vinohradov Slovenska
2017
2017
VEGA
ÚABB FAD
N/A
2007
2013
-- Iný domáci --A. Bacová
ÚABB FAD
REGIOGOES - Regionálny potenciál v pohraničnej oblasti Rakúsko-Slovensko. Vývoj nových modelov bývania, práce a voľného času pre pohraničnú oblasť.
2013
2014
-- Iný medzinárodný --
ÚABB FAD
WHISPER BWB - Medzinárodný umelecko-výskumný projekt pre tri mestá na Dunaji
2016
2016Štátny programE. KocherginaÚABB FADLegenda:
Aktívne stavy:
podaný
riešenýschválený
Neaktívne stavy:
neschválený
ukončený neúspešne
ukončený úspešne