21. 10. 2019  7:11 Uršuľa
Akademický informační systém

Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA) - seznam projektů


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 13

StavNázevOdDoDruhGarantPracoviště
Architektúra a urbanizmus 2020 - smerovanie k takmer nulovému energetickému štandardu (MŠ 1/0559/13 )20132015VEGAL. KrajcsovicsÚEEA FA
Creating Liveable Urban Environment: Urban Strategies for Sustainable City (CE323)20162018Interreg Central EuropeJ. LegényÚEEA FA
Crime prevention through environmental action (JLS/2007/ISE/CFPA/C1024)20092010-- Iný medzinárodný --J. KepplÚEEA FA
Mapovanie ekologicky motivovanej architektúry na Slovensku (EkoIASK)20152015Mladý výskumníkA. DěckáÚEEA FA
Praktický seminár pre študentov "Návrh mesta budúcnosti" (PSŠNMB)20152015Mladý výskumníkA. MarekováÚEEA FA
Princípy udržateľnosti v kontexte historických urbánnych štruktúr (SK-AT-2017-0014)20182019APVV - Bilaterálna spolupráca J. LegényÚEEA FA
Redukcia energetickej spotreby mesta interdisciplinárnymi presahmi20162016Mladý výskumníkJ. LegényÚEEA FA
Reprezentácia výsledkov Fakulty architektúry STU v Bratislave v oblasti environmentálneho dizajnu na renomovaných architektonických podujatiach20162016Štátny programV. KotradyováÚIV FA
Safer Cities Education (SAMRS/2015/RV/1/1)20152016Slovenská rozvojová spolupráca ODA, Slovak AidJ. KepplÚEEA FA
Solárny kataster ako základ plošného využívania slnečnej energie v sídle20172019VEGAR. ŠpačekÚEEA FA
Spoločné urbanistické hodnoty historických miest v Podunají (DS-2016-0047)20172018APVV - Dunajská stratégiaJ. LegényÚEEA FA
Temperature of urban surfaces assessed by the open-source software toolbox and multispectral satellite data20192021-- Iný medzinárodný --P. MorgensteinÚEEA FA
Výskum vplyvu popkultúry na tvorbu študentov architektúry (VVPTŠA)20162016Mladý výskumníkA. MarekováÚEEA FALegenda:
Aktivní stavy:podanýřešenýschválený
Neaktivní stavy:neschválenýukončený neúspěšněukončený úspěšně