Aug 18, 2019   5:15 a.m. Elena, Helena
Academic information system

Institute of Ecological and Experimental Architecture (FA) - list of projects


Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 13

StateNameFromUntilTypeSupervisorDepartment
Architektúra a urbanizmus 2020 - smerovanie k takmer nulovému energetickému štandardu (MŠ 1/0559/13 )20132015VEGAL. KrajcsovicsÚEEA FA
Common Urban Values of Historic Towns in the Danube Region (DS-2016-0047)20172018APVV - Dunajská stratégiaJ. LegényÚEEA FA
Creating Liveable Urban Environment: Urban Strategies for Sustainable City (CE323)20162018Interreg Central EuropeJ. LegényÚEEA FA
Crime prevention through environmental action (JLS/2007/ISE/CFPA/C1024)20092010-- Iný medzinárodný --J. KepplÚEEA FA
Mapovanie ekologicky motivovanej architektúry na Slovensku (EkoIASK)20152015Mladý výskumníkA. DěckáÚEEA FA
Praktický seminár pre študentov "Návrh mesta budúcnosti" (PSŠNMB)20152015Mladý výskumníkA. MarekováÚEEA FA
Redukcia energetickej spotreby mesta interdisciplinárnymi presahmi20162016Mladý výskumníkJ. LegényÚEEA FA
Reprezentácia výsledkov Fakulty architektúry STU v Bratislave v oblasti environmentálneho dizajnu na renomovaných architektonických podujatiach20162016Štátny programV. KotradyováÚIV FA
Safer Cities Education (SAMRS/2015/RV/1/1)20152016Slovenská rozvojová spolupráca ODA, Slovak AidJ. KepplÚEEA FA
Solárny kataster ako základ plošného využívania slnečnej energie v sídle20172019VEGAR. ŠpačekÚEEA FA
Sustainability principles in the context of historic urban structures (SK-AT-2017-0014)20182019APVV - Bilaterálna spolupráca J. LegényÚEEA FA
Temperature of urban surfaces assessed by the open-source software toolbox and multispectral satellite data20192021-- Iný medzinárodný --P. MorgensteinÚEEA FA
Výskum vplyvu popkultúry na tvorbu študentov architektúry (VVPTŠA)20162016Mladý výskumníkA. MarekováÚEEA FAKey:
Active states:approvedin process of executionsubmitted
Inactive states:failednot approvedsuccessfully completed