20. 10. 2020  5:42 Vendelín
Akademický informačný systém

Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FAD) - zoznam projektov


Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 13

Stav
Názov
Od
Do
Druh
GarantPracovisko
2013
2015
VEGA
ÚEEA FAD
Mapovanie ekologicky motivovanej architektúry na Slovensku (EkoIASK)2015
2015
Mladý výskumník
ÚEEA FAD
Praktický seminár pre študentov "Návrh mesta budúcnosti" (PSŠNMB)20152015Mladý výskumníkA. MarekováÚEEA FAD
Prevencia protizločinnosti prostredníctvom tvorby prostredia (JLS/2007/ISE/CFPA/C1024)
2009
2010
-- Iný medzinárodný --
ÚEEA FAD
Princípy udržateľnosti v kontexte historických urbánnych štruktúr (SK-AT-2017-0014)
2018
2019
APVV - Bilaterálna spolupráca
J. Legény
ÚEEA FAD
Redukcia energetickej spotreby mesta interdisciplinárnymi presahmi20162016Mladý výskumníkÚEEA FAD
2016
2016
Štátny program
V. KotradyováÚIV FAD
Safer Cities Education (SAMRS/2015/RV/1/1)
2015
2016
Slovenská rozvojová spolupráca ODA, Slovak AidJ. Keppl
ÚEEA FAD
Solárny kataster ako základ plošného využívania slnečnej energie v sídle
20172019VEGAÚEEA FAD
Spoločné urbanistické hodnoty historických miest v Podunají (DS-2016-0047)
2017
2018
APVV - Dunajská stratégiaÚEEA FAD
Temperature of urban surfaces assessed by the open-source software toolbox and multispectral satellite data20192021-- Iný medzinárodný --P. Morgenstein
ÚEEA FAD
Výskum vplyvu popkultúry na tvorbu študentov architektúry (VVPTŠA)
2016
2016
Mladý výskumník
A. MarekováÚEEA FAD
Vytváranie živého mestského prostredia: urbanistické stratégie pre trvalo udržateľné mesto (CE323)
2016
2018Interreg Central EuropeJ. Legény
ÚEEA FADLegenda:
Aktívne stavy:
podaný
riešený
schválený
Neaktívne stavy:
neschválený
ukončený neúspešne
ukončený úspešne