21. 10. 2019  7:11 Uršuľa
Akademický informační systém

Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA) - seznam projektů


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 47

StavNázevOdDoDruhGarantPracoviště
Aktivity kultúrnej politiky v oblasti obnovy torz architektúry II.20162016Štátny programJ. GregorováÚDTAaOP FA
Aplikácia vizualizačných metód pri výskume architektúry historických železiarskych areálov (AVIME)20162016Mladý výskumníkE. BellákováÚDTAaOP FA
ARCH+A days20162016Štátny programP. GregorÚDTAaOP FA
ARCH+A days (16-362-03068 )20162016-- Iný domáci --P. GregorÚDTAaOP FA
Bratislavský prístav a jeho medzinárodné kontexty (BP_MK)20162016Mladý výskumníkM. DubinyÚDTAaOP FA
Dejiny obnovy Bratislavského hradu: komparatívna štúdia obnov Bratislavského hradu na základe archívneho a terénneho výskumu (DOBBAH)20152015Mladý výskumníkA. GondováÚDTAaOP FA
Elektrárenstvo na Slovensku interaktívne - Neformálne interaktívne vzdelávanie približujúce problematiku priemyselného kultúrneho dedičstva20162017Štátny programM. GanobjakÚDTAaOP FA
Elektrárenstvo na Slovensku interaktívne - Neformálne interaktívne vzdelávanie približujúce problematiku priemyselného kultúrneho dedičstva (16-362-03415)20162017-- Iný domáci --M. GanobjakÚDTAaOP FA
Fenomén osobností v architektúre 19. a 20. storočia2020--VEGAJ. PohaničováÚDTAaOP FA
Historické cintoríny v kontexte kultúrneho dedičsta - ich ochrana a rehabilitácia na príklade cintorína "Zvonový vŕšok" v Banskej Štiavnici (3/6269/08)20082010KEGAJ. LalkováÚDTAaOP FA
Historické štruktúry výrobných areálov na Slovensku ako potenciál rozvoja (APVV-15-0518)20162020APVV - Všeobecná výzvaE. KráľováÚDTAaOP FA
Implementácia praktických zručností predprojektovej a realizačnej prípravy obnovy historockých objektov do vzdelávania študijných programov architektonického zamerania20172019KEGAP. PaulinyÚDTAaOP FA
Industriál očami odborníkov/pamätníkov (MK-937/2016/1.3)20162016Štátny programN. BartošováÚDTAaOP FA
Inovácie v architektúra 20. storočia na Slovensku2020--VEGAH. MoravčíkováÚDTAaOP FA
Jesenná architektúra architektúry 201220122012Letné školyP. GregorÚDTAaOP FA
Jesenná univerzita architektúry 2016 "Dokumentovanie ľudovej architektúry v banskoštiavnickej lokalite UNESCO" - 7. ročník medzinárodného študentského workshopu20162016Štátny programK. VoškováÚDTAaOP FA
Laureáti ceny Dušana Jurkoviča20162016Štátny programN. BartošováÚDTAaOP FA
Laureáti ceny Dušana Jurkoviča (16-142-02614)20162017-- Iný domáci --N. BartošováÚDTAaOP FA
M. M. Harminc - od historizmov k moderne a funkcionalizmu (1/0417/11)20112013VEGAJ. PohaničováÚDTAaOP FA
Mapovanie architektonického dedičstva dunajských miest Komárno a Štúrovo na základe teréneho a archívneho výskumu20172018Mladý výskumníkK. KalašováÚDTAaOP FA
Michal Milan Harminc -- život a dielo nestora slovenskej architektúry (1/0555/14/6/ )20142016VEGAJ. PohaničováÚDTAaOP FA
Monitoring of Cultural Heritage Conservation20162017International Visegrad Fund - Standard grantsP. GregorÚDTAaOP FA
Možnosti intenzifikácie slovenských sídlisk (MISS)20152015Mladý výskumníkK. GörnerÚDTAaOP FA
Multidisciplinárny študentský workshop "Architektúra - história umenia - etnológia - výtvarné umenie..."20162017Štátny programK. VoškováÚDTAaOP FA
Na spoločných základoch: Feiglerovci a architektúra 19. storočia v Bratislave a Ostrihome20162016Štátny programJ. PohaničováÚDTAaOP FA
Na spoločných základoch: Feiglerovci a architektúra 19. storočia v Bratislave a Ostrihome (16-510-03829)20162016-- Iný domáci --J. PohaničováÚDTAaOP FA
Neplánované mesto: architektonické a urbanistické koncepcie 20. storočia a ich priemet do mestskej štruktúry Bratislavy20172019VEGAM. DullaÚDTAaOP FA
Obnova Bratislavského hradu v európskom kontexte20162016Mladý výskumníkA. GondováÚDTAaOP FA
PAMIATKOVÝ VÝSKUM ARCHITEKTÚRY. História a aplikácia na Slovensku.20162016Štátny programM. KvasnicováÚDTAaOP FA
Píše ti architektúra?20162017Štátny programM. ZaičekÚDTAaOP FA
      Píše ti architektúra?20162017Štátny programM. ZaičekÚDTAaOP FA
Porovnávacia analýza vybraných lokalít historických železiarskych areálov v Banskobystrickom a Košickom kraji (PAHIŽA)20152015Mladý výskumníkE. BellákováÚDTAaOP FA
Prehĺbenie architektonicko-stavebného prieskumu objektu Slovenského rozhlasu v Bratislave20172017Mladý výskumníkŠ. BekešÚDTAaOP FA
Priemyselné dedičstvo – teória a metodológia ochrany aplikovaná vo výskume územia Bratislavy (2/0095/14)20172017-- Iný domáci --N. BartošováÚDTAaOP FA
Reflexie architektúry20162017Štátny programH. MoravčíkováÚDTAaOP FA
Reflexie architektúry (16-342-03179 )20162017-- Iný domáci --H. MoravčíkováÚDTAaOP FA
Reflexie architektúry2020--KEGAH. MoravčíkováÚDTAaOP FA
Reworking the Energies of Modern Movement20122013ERASMUS+H. MoravčíkováÚDTAaOP FA
Safeguarding the Modern Movement under threatStrategies to Protect Icons of Modern European Architecture and Urbanism20152018ERASMUS+H. MoravčíkováÚDTAaOP FA
Tradícia a inovácia v architektúre ako fenomén dlhého storočia20172017VEGAJ. PohaničováÚDTAaOP FA
Transformácia historických jadier mestkých pamiatkových zón v 2. polovici 20. storočia20182018Mladý výskumníkL. ŠišlákováÚDTAaOP FA
Vedecká monografia "Banskoštiavnická kalvária - 7 rokov intenzívnej pamiatkovej obnovy a perspektívy ďalšej revitalizácie" -- výsledky a skúsenosti z pamiatkovej obnovy20162016Štátny programK. VoškováÚDTAaOP FA
Vybudovanie základne pre interdisciplinárny transfer výsledkov výskumu architektonického dedičstva (064STU-4/2011)20112013KEGAE. KráľováÚDTAaOP FA
Výskum dejín a teórie ochrany pamiatkových zón na Slovensku na príklade stavebno-historických premien štyroch prípadových štúdií miest20172018Mladý výskumníkL. ŠišlákováÚDTAaOP FA
Výskum špecifických znakov architektúry prístavov na slovenskom úseku Dunaja20172017Mladý výskumníkM. DubinyÚDTAaOP FA
Zaľudnená história: sto rokov modernej architektúry na Slovensku (003STU-4/2016)20162018KEGAM. DullaÚDTAaOP FA
Zážitkom od prírodných zákonov k technike - projekt neformálneho interaktívneho vzdelávania žiakov a študentov podnecujúci záujem o technicku20172019KEGAE. KráľováÚDTAaOP FALegenda:
Aktivní stavy:podanýřešenýschválený
Neaktivní stavy:neschválenýukončený neúspěšněukončený úspěšně