23. 9. 2020  18:01 Zdenka
Akademický informační systém

Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FAD) - seznam projektů


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 53

Stav
Název
Od
Do
Druh
Garant
Pracoviště
Aktivity kultúrnej politiky v oblasti obnovy torz architektúry II.2016
2016
Štátny program
ÚDTAaOP FAD
Aplikácia vizualizačných metód pri výskume architektúry historických železiarskych areálov (AVIME)2016
2016
Mladý výskumník
E. Belláková
ÚDTAaOP FAD
Aplikovaný výskum s problematikou riešenia architektonických a urbanistických problémov mesta Bratislava - zóna Chalupkova
2019
2020-- Iný domáci --E. KráľováÚDTAaOP FAD
Aplikovaný výskum s problematikou riešenia architektonických problémov konverzie a adaptácie historického objektu - liehovar Solčany
2019
2020
-- Iný domáci --
E. Kráľová
ÚDTAaOP FAD
ARCH+A days
2016
2016
Štátny program
ÚDTAaOP FAD
ARCH+A days (16-362-03068 )
2016
2016
-- Iný domáci --
P. GregorÚDTAaOP FAD
Bratislavský prístav a jeho medzinárodné kontexty (BP_MK)
2016
2016
Mladý výskumník
ÚDTAaOP FAD
Dejiny obnovy Bratislavského hradu: komparatívna štúdia obnov Bratislavského hradu na základe archívneho a terénneho výskumu (DOBBAH)2015
2015
Mladý výskumníkA. Gondová
ÚDTAaOP FAD
Elektrárenstvo na Slovensku interaktívne - Neformálne interaktívne vzdelávanie približujúce problematiku priemyselného kultúrneho dedičstva20162017Štátny programM. Ganobjak
ÚDTAaOP FAD
Elektrárenstvo na Slovensku interaktívne - Neformálne interaktívne vzdelávanie približujúce problematiku priemyselného kultúrneho dedičstva (16-362-03415)
2016
2017
-- Iný domáci --
ÚDTAaOP FAD
Fenomén osobností v architektúre 19. a 20. storočia2020
--
VEGAÚDTAaOP FAD
Historické cintoríny v kontexte kultúrneho dedičsta - ich ochrana a rehabilitácia na príklade cintorína "Zvonový vŕšok" v Banskej Štiavnici (3/6269/08)
2008
2010KEGAJ. LalkováÚDTAaOP FAD
20162020
APVV - Všeobecná výzva
E. KráľováÚDTAaOP FAD
2017
2019KEGAP. Pauliny
ÚDTAaOP FAD
Industriál očami odborníkov/pamätníkov (MK-937/2016/1.3)20162016Štátny program
ÚDTAaOP FAD
Inovácie v architektúra 20. storočia na Slovensku
2020
--VEGAÚDTAaOP FAD
Interdisciplinárny prístup k ochrane prírodného a kultúrne dedičstva.
2017
2019
KEGAB. KováčÚUaUP FAD
Jesenná architektúra architektúry 2012
20122012
Letné školy
ÚDTAaOP FAD
2016
2016
Štátny programK. Terao VoškováÚDTAaOP FAD
Laureáti ceny Dušana Jurkoviča2016
2016
Štátny program
N. BartošováÚDTAaOP FAD
Laureáti ceny Dušana Jurkoviča (16-142-02614)
2016
2017
-- Iný domáci --
ÚDTAaOP FAD
M. M. Harminc - od historizmov k moderne a funkcionalizmu (1/0417/11)20112013VEGAÚDTAaOP FAD
Mapovanie architektonického dedičstva dunajských miest Komárno a Štúrovo na základe teréneho a archívneho výskumu2017
2018
Mladý výskumníkK. Kiac
ÚDTAaOP FAD
Michal Milan Harminc -- život a dielo nestora slovenskej architektúry (1/0555/14/6/ )20142016
VEGA
ÚDTAaOP FAD
Monitoring of Cultural Heritage Conservation
2016
2017
International Visegrad Fund - Standard grants
ÚDTAaOP FAD
Možnosti intenzifikácie slovenských sídlisk (MISS)20152015
Mladý výskumník
K. Görner
ÚDTAaOP FAD
2016
2017
Štátny program
K. Terao Vošková
ÚDTAaOP FAD
2016
2016
Štátny programJ. Pohaničová
ÚDTAaOP FAD
Na spoločných základoch: Feiglerovci a architektúra 19. storočia v Bratislave a Ostrihome (16-510-03829)2016
2016
-- Iný domáci --ÚDTAaOP FAD
20172019
VEGA
M. DullaÚDTAaOP FAD
Neznáme kapitoly architektonicko-historického vývoja bratislavského dómu (NEKABADO )
2019
2020Mladý výskumníkP. BaxaÚDTAaOP FAD
Obnova Bratislavského hradu v európskom kontexte2016
2016
Mladý výskumník
A. GondováÚDTAaOP FAD
20162016Štátny programM. KvasnicováÚDTAaOP FAD
Píše ti architektúra?20162017
Štátny program
M. Zaiček
ÚDTAaOP FAD
      Píše ti architektúra?
2016
2017
Štátny programM. Zaiček
ÚDTAaOP FAD
Porovnávacia analýza vybraných lokalít historických železiarskych areálov v Banskobystrickom a Košickom kraji (PAHIŽA)
2015
2015
Mladý výskumník
ÚDTAaOP FAD
Prehĺbenie architektonicko-stavebného prieskumu objektu Slovenského rozhlasu v Bratislave
2017
2018
Mladý výskumníkŠ. Bekeš
ÚDTAaOP FAD
Prehĺbenie architektonicko-stavebného prieskumu objektu Slovenského rozhlasu v Bratislave
20172017Mladý výskumníkŠ. Bekeš
ÚDTAaOP FAD
Priemyselné dedičstvo – teória a metodológia ochrany aplikovaná vo výskume územia Bratislavy (2/0095/14)
2017
2017
-- Iný domáci --
ÚDTAaOP FAD
2016
2017Štátny programÚDTAaOP FAD
Reflexie architektúry (16-342-03179 )2016
2017
-- Iný domáci --
ÚDTAaOP FAD
Reflexie architektúry
2020
--
KEGA
ÚDTAaOP FAD
Reworking the Energies of Modern Movement
2012
2013
ERASMUS+
ÚDTAaOP FAD
Safeguarding the Modern Movement under threatStrategies to Protect Icons of Modern European Architecture and Urbanism
20152018ERASMUS+H. MoravčíkováÚDTAaOP FAD
20172019
VEGA
J. Pohaničová
ÚDTAaOP FAD
Transformácia historických jadier mestkých pamiatkových zón v 2. polovici 20. storočia2018
2018
Mladý výskumník
ÚDTAaOP FAD
20162016
Štátny program
K. Terao Vošková
ÚDTAaOP FAD
Vybudovanie základne pre interdisciplinárny transfer výsledkov výskumu architektonického dedičstva (064STU-4/2011)2011
2013
KEGA
ÚDTAaOP FAD
Výskum dejín a teórie ochrany pamiatkových zón na Slovensku na príklade stavebno-historických premien štyroch prípadových štúdií miest2017
2018
Mladý výskumníkÚDTAaOP FAD
Výskum špecifických znakov architektúry prístavov na slovenskom úseku Dunaja
2017
2017Mladý výskumník
ÚDTAaOP FAD
Výskumné koncepcie systému vzdelávania "Zážitkom od prírodných zákonov k technike - projekt neformálneho interaktívneho vzdelávania žiakov a študentov podnecujúci záujem o techniku"20192019
-- Iný domáci --
E. Kráľová
ÚDTAaOP FAD
Zaľudnená história: sto rokov modernej architektúry na Slovensku (003STU-4/2016)
2016
2018
KEGA
M. DullaÚDTAaOP FAD
2017
2019KEGAE. Kráľová
ÚDTAaOP FADLegenda:
Aktivní stavy:
podanýřešený
schválený
Neaktivní stavy:
neschválený
ukončený neúspěšně
ukončený úspěšně