Sep 24, 2020   4:31 a.m. Ľuboš
Academic information system

Institute of History and Theory of Architecture and Monument Preservation (FAD) - list of projects


Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 53

State
Name
From
Until
TypeSupervisorDepartment
Aktivity kultúrnej politiky v oblasti obnovy torz architektúry II.
2016
2016
Štátny program
J. Gregorová
ÚDTAaOP FAD
Aplikácia vizualizačných metód pri výskume architektúry historických železiarskych areálov (AVIME)
2016
2016
Mladý výskumníkÚDTAaOP FAD
Aplikovaný výskum s problematikou riešenia architektonických a urbanistických problémov mesta Bratislava - zóna Chalupkova
20192020-- Iný domáci --E. Kráľová
ÚDTAaOP FAD
Aplikovaný výskum s problematikou riešenia architektonických problémov konverzie a adaptácie historického objektu - liehovar Solčany2019
2020
-- Iný domáci --
E. Kráľová
ÚDTAaOP FAD
2016
2016
Štátny program
ÚDTAaOP FAD
ARCH+A days (16-362-03068 )
2016
2016
-- Iný domáci --
P. Gregor
ÚDTAaOP FAD
Bratislavský prístav a jeho medzinárodné kontexty (BP_MK)
2016
2016Mladý výskumníkM. Dubiny
ÚDTAaOP FAD
Dejiny obnovy Bratislavského hradu: komparatívna štúdia obnov Bratislavského hradu na základe archívneho a terénneho výskumu (DOBBAH)2015
2015
Mladý výskumník
ÚDTAaOP FAD
2016
2017
Štátny program
M. Ganobjak
ÚDTAaOP FAD
Elektrárenstvo na Slovensku interaktívne - Neformálne interaktívne vzdelávanie približujúce problematiku priemyselného kultúrneho dedičstva (16-362-03415)
2016
2017-- Iný domáci --
ÚDTAaOP FAD
Fenomén osobností v architektúre 19. a 20. storočia
2020
--
VEGA
J. PohaničováÚDTAaOP FAD
2016
2020
APVV - Všeobecná výzva
ÚDTAaOP FAD
2008
2010
KEGAJ. Lalková
ÚDTAaOP FAD
Implementácia praktických zručností predprojektovej a realizačnej prípravy obnovy historockých objektov do vzdelávania študijných programov architektonického zamerania20172019KEGAP. PaulinyÚDTAaOP FAD
Industriál očami odborníkov/pamätníkov (MK-937/2016/1.3)2016
2016
Štátny programN. BartošováÚDTAaOP FAD
Inovácie v architektúra 20. storočia na Slovensku2020
--
VEGA
ÚDTAaOP FAD
Interdisciplinárny prístup k ochrane prírodného a kultúrne dedičstva.20172019
KEGA
B. KováčÚUaUP FAD
Jesenná architektúra architektúry 20122012
2012
Letné školy
ÚDTAaOP FAD
2016
2016
Štátny program
K. Terao VoškováÚDTAaOP FAD
20162016Štátny programN. Bartošová
ÚDTAaOP FAD
Laureáti ceny Dušana Jurkoviča (16-142-02614)
20162017-- Iný domáci --
ÚDTAaOP FAD
M. M. Harminc - od historizmov k moderne a funkcionalizmu (1/0417/11)
2011
2013
VEGA
J. Pohaničová
ÚDTAaOP FAD
Mapovanie architektonického dedičstva dunajských miest Komárno a Štúrovo na základe teréneho a archívneho výskumu
2017
2018
Mladý výskumník
ÚDTAaOP FAD
Michal Milan Harminc -- život a dielo nestora slovenskej architektúry (1/0555/14/6/ )
2014
2016VEGAJ. PohaničováÚDTAaOP FAD
Monitoring of Cultural Heritage Conservation2016
2017
International Visegrad Fund - Standard grants
P. Gregor
ÚDTAaOP FAD
Možnosti intenzifikácie slovenských sídlisk (MISS)2015
2015
Mladý výskumník
ÚDTAaOP FAD
Multidisciplinárny študentský workshop "Architektúra - história umenia - etnológia - výtvarné umenie..."
2016
2017Štátny programK. Terao Vošková
ÚDTAaOP FAD
2016
2016
Štátny program
J. PohaničováÚDTAaOP FAD
Na spoločných základoch: Feiglerovci a architektúra 19. storočia v Bratislave a Ostrihome (16-510-03829)20162016
-- Iný domáci --
J. Pohaničová
ÚDTAaOP FAD
Neplánované mesto: architektonické a urbanistické koncepcie 20. storočia a ich priemet do mestskej štruktúry Bratislavy
2017
2019VEGA
ÚDTAaOP FAD
Neznáme kapitoly architektonicko-historického vývoja bratislavského dómu (NEKABADO )
20192020
Mladý výskumník
P. Baxa
ÚDTAaOP FAD
Obnova Bratislavského hradu v európskom kontexte
2016
2016
Mladý výskumník
A. GondováÚDTAaOP FAD
PAMIATKOVÝ VÝSKUM ARCHITEKTÚRY. História a aplikácia na Slovensku.
2016
2016
Štátny programM. Kvasnicová
ÚDTAaOP FAD
Píše ti architektúra?
2016
2017
Štátny programÚDTAaOP FAD
      Píše ti architektúra?20162017Štátny programÚDTAaOP FAD
Porovnávacia analýza vybraných lokalít historických železiarskych areálov v Banskobystrickom a Košickom kraji (PAHIŽA)20152015
Mladý výskumník
E. BellákováÚDTAaOP FAD
Prehĺbenie architektonicko-stavebného prieskumu objektu Slovenského rozhlasu v Bratislave
2017
2018Mladý výskumníkÚDTAaOP FAD
Prehĺbenie architektonicko-stavebného prieskumu objektu Slovenského rozhlasu v Bratislave
2017
2017
Mladý výskumník
ÚDTAaOP FAD
Priemyselné dedičstvo – teória a metodológia ochrany aplikovaná vo výskume územia Bratislavy (2/0095/14)
2017
2017
-- Iný domáci --N. BartošováÚDTAaOP FAD
Reflections of architecture
2020
--
KEGA
ÚDTAaOP FAD
Reflexie architektúry
2016
2017
Štátny program
ÚDTAaOP FAD
Reflexie architektúry (16-342-03179 )
20162017-- Iný domáci --H. Moravčíková
ÚDTAaOP FAD
Reworking the Energies of Modern Movement
2012
2013ERASMUS+H. MoravčíkováÚDTAaOP FAD
Safeguarding the Modern Movement under threatStrategies to Protect Icons of Modern European Architecture and Urbanism2015
2018
ERASMUS+
H. Moravčíková
ÚDTAaOP FAD
2017
2019
VEGAJ. Pohaničová
ÚDTAaOP FAD
Transformácia historických jadier mestkých pamiatkových zón v 2. polovici 20. storočia
2018
2018
Mladý výskumník
L. ŠišlákováÚDTAaOP FAD
2016
2016Štátny programK. Terao VoškováÚDTAaOP FAD
Vybudovanie základne pre interdisciplinárny transfer výsledkov výskumu architektonického dedičstva (064STU-4/2011)
2011
2013
KEGA
ÚDTAaOP FAD
Výskum dejín a teórie ochrany pamiatkových zón na Slovensku na príklade stavebno-historických premien štyroch prípadových štúdií miest2017
2018
Mladý výskumník
ÚDTAaOP FAD
Výskum špecifických znakov architektúry prístavov na slovenskom úseku Dunaja
2017
2017
Mladý výskumníkÚDTAaOP FAD
Výskumné koncepcie systému vzdelávania "Zážitkom od prírodných zákonov k technike - projekt neformálneho interaktívneho vzdelávania žiakov a študentov podnecujúci záujem o techniku"
20192019-- Iný domáci --E. KráľováÚDTAaOP FAD
Zaľudnená história: sto rokov modernej architektúry na Slovensku (003STU-4/2016)
2016
2018
KEGAM. DullaÚDTAaOP FAD
Zážitkom od prírodných zákonov k technike - projekt neformálneho interaktívneho vzdelávania žiakov a študentov podnecujúci záujem o technicku2017
2019
KEGAE. Kráľová
ÚDTAaOP FAD



Key:
Active states:
approved
in progresssubmitted
Inactive states:
failed
not approvedsuccessfully completed