29. 10. 2020  8:59 Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Akademický informačný systém

Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FAD) - zoznam projektov


Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 53

Stav
NázovOdDo
Druh
Garant
Pracovisko
Aktivity kultúrnej politiky v oblasti obnovy torz architektúry II.
2016
2016
Štátny program
ÚDTAaOP FAD
Aplikácia vizualizačných metód pri výskume architektúry historických železiarskych areálov (AVIME)
2016
2016
Mladý výskumník
ÚDTAaOP FAD
Aplikovaný výskum s problematikou riešenia architektonických a urbanistických problémov mesta Bratislava - zóna Chalupkova
2019
2020
-- Iný domáci --
E. Kráľová
ÚDTAaOP FAD
Aplikovaný výskum s problematikou riešenia architektonických problémov konverzie a adaptácie historického objektu - liehovar Solčany2019
2020
-- Iný domáci --E. KráľováÚDTAaOP FAD
ARCH+A days20162016Štátny program
ÚDTAaOP FAD
ARCH+A dni (16-362-03068 )
20162016
-- Iný domáci --
ÚDTAaOP FAD
Bratislavský prístav a jeho medzinárodné kontexty (BP_MK)
2016
2016
Mladý výskumník
ÚDTAaOP FAD
Dejiny obnovy Bratislavského hradu: komparatívna štúdia obnov Bratislavského hradu na základe archívneho a terénneho výskumu (DOBBAH)
2015
2015
Mladý výskumník
ÚDTAaOP FAD
Elektrárenstvo na Slovensku interaktívne - Neformálne interaktívne vzdelávanie približujúce problematiku priemyselného kultúrneho dedičstva
2016
2017
Štátny programÚDTAaOP FAD
Elektrárenstvo na Slovensku interaktívne - Neformálne interaktívne vzdelávanie približujúce problematiku priemyselného kultúrneho dedičstva (16-362-03415)
20162017
-- Iný domáci --
ÚDTAaOP FAD
Fenomén osobností v architektúre 19. a 20. storočia2020--VEGAJ. PohaničováÚDTAaOP FAD
Historické cintoríny v kontexte kultúrneho dedičsta - ich ochrana a rehabilitácia na príklade cintorína "Zvonový vŕšok" v Banskej Štiavnici (3/6269/08)
2008
2010
KEGA
J. Lalková
ÚDTAaOP FAD
2016
2020
APVV - Všeobecná výzva
ÚDTAaOP FAD
20172019
KEGA
P. PaulinyÚDTAaOP FAD
Industriál očami odborníkov/pamätníkov (MK-937/2016/1.3)
2016
2016
Štátny program
ÚDTAaOP FAD
Inovácie v architektúra 20. storočia na Slovensku
2020
--
VEGA
ÚDTAaOP FAD
Interdisciplinárny prístup k ochrane prírodného a kultúrne dedičstva.2017
2019
KEGAB. KováčÚUaUP FAD
Jesenná architektúra architektúry 20122012
2012
Letné školyP. GregorÚDTAaOP FAD
Jesenná univerzita architektúry 2016 "Dokumentovanie ľudovej architektúry v banskoštiavnickej lokalite UNESCO" - 7. ročník medzinárodného študentského workshopu
2016
2016Štátny programÚDTAaOP FAD
Laureáti ceny Dušana Jurkoviča
2016
2016Štátny program
ÚDTAaOP FAD
Laureáti ceny Dušana Jurkoviča (16-142-02614)
20162017
-- Iný domáci --
ÚDTAaOP FAD
M. M. Harminc - od historizmov k moderne a funkcionalizmu (1/0417/11)
20112013
VEGA
J. Pohaničová
ÚDTAaOP FAD
Mapovanie architektonického dedičstva dunajských miest Komárno a Štúrovo na základe teréneho a archívneho výskumu20172018
Mladý výskumník
ÚDTAaOP FAD
Michal Milan Harminc -- život a dielo nestora slovenskej architektúry (1/0555/14/6/ )
2014
2016
VEGA
ÚDTAaOP FAD
2016
2017
International Visegrad Fund - Standard grantsÚDTAaOP FAD
Možnosti intenzifikácie slovenských sídlisk (MISS)
2015
2015
Mladý výskumník
K. GörnerÚDTAaOP FAD
Multidisciplinárny študentský workshop "Architektúra - história umenia - etnológia - výtvarné umenie..."20162017
Štátny program
ÚDTAaOP FAD
Na spoločných základoch: Feiglerovci a architektúra 19. storočia v Bratislave a Ostrihome20162016Štátny program
ÚDTAaOP FAD
Na spoločných základoch: Feiglerovci a architektúra 19. storočia v Bratislave a Ostrihome (16-510-03829)20162016-- Iný domáci --ÚDTAaOP FAD
Neplánované mesto: architektonické a urbanistické koncepcie 20. storočia a ich priemet do mestskej štruktúry Bratislavy20172019VEGAM. Dulla
ÚDTAaOP FAD
Neznáme kapitoly architektonicko-historického vývoja bratislavského dómu (NEKABADO )
2019
2020Mladý výskumníkP. Baxa
ÚDTAaOP FAD
Obnova Bratislavského hradu v európskom kontexte
2016
2016
Mladý výskumníkÚDTAaOP FAD
2016
2016
Štátny program
M. KvasnicováÚDTAaOP FAD
2016
2017
Štátny program
M. ZaičekÚDTAaOP FAD
      Píše ti architektúra?
2016
2017
Štátny program
ÚDTAaOP FAD
Porovnávacia analýza vybraných lokalít historických železiarskych areálov v Banskobystrickom a Košickom kraji (PAHIŽA)
2015
2015
Mladý výskumník
E. Belláková
ÚDTAaOP FAD
Prehĺbenie architektonicko-stavebného prieskumu objektu Slovenského rozhlasu v Bratislave
2017
2018
Mladý výskumníkŠ. Bekeš
ÚDTAaOP FAD
Prehĺbenie architektonicko-stavebného prieskumu objektu Slovenského rozhlasu v Bratislave2017
2017
Mladý výskumník
ÚDTAaOP FAD
Priemyselné dedičstvo – teória a metodológia ochrany aplikovaná vo výskume územia Bratislavy (2/0095/14)
20172017-- Iný domáci --N. BartošováÚDTAaOP FAD
Reflexie architektúry2016
2017
Štátny program
ÚDTAaOP FAD
Reflexie architektúry (16-342-03179 )
2016
2017
-- Iný domáci --
H. MoravčíkováÚDTAaOP FAD
Reflexie architektúry
2020
--
KEGA
H. MoravčíkováÚDTAaOP FAD
Reworking the Energies of Modern Movement2012
2013
ERASMUS+H. Moravčíková
ÚDTAaOP FAD
Safeguarding the Modern Movement under threatStrategies to Protect Icons of Modern European Architecture and Urbanism2015
2018
ERASMUS+ÚDTAaOP FAD
2017
2019
VEGAÚDTAaOP FAD
Transformácia historických jadier mestkých pamiatkových zón v 2. polovici 20. storočia
2018
2018
Mladý výskumníkL. ŠišlákováÚDTAaOP FAD
Vedecká monografia "Banskoštiavnická kalvária - 7 rokov intenzívnej pamiatkovej obnovy a perspektívy ďalšej revitalizácie" -- výsledky a skúsenosti z pamiatkovej obnovy20162016Štátny programK. Terao Vošková
ÚDTAaOP FAD
Vybudovanie základne pre interdisciplinárny transfer výsledkov výskumu architektonického dedičstva (064STU-4/2011)20112013
KEGA
E. Kráľová
ÚDTAaOP FAD
Výskum dejín a teórie ochrany pamiatkových zón na Slovensku na príklade stavebno-historických premien štyroch prípadových štúdií miest
20172018Mladý výskumníkL. ŠišlákováÚDTAaOP FAD
Výskum špecifických znakov architektúry prístavov na slovenskom úseku Dunaja20172017Mladý výskumníkM. Dubiny
ÚDTAaOP FAD
Výskumné koncepcie systému vzdelávania "Zážitkom od prírodných zákonov k technike - projekt neformálneho interaktívneho vzdelávania žiakov a študentov podnecujúci záujem o techniku"
2019
2019
-- Iný domáci --E. Kráľová
ÚDTAaOP FAD
Zaľudnená história: sto rokov modernej architektúry na Slovensku (003STU-4/2016)
20162018KEGAÚDTAaOP FAD
Zážitkom od prírodných zákonov k technike - projekt neformálneho interaktívneho vzdelávania žiakov a študentov podnecujúci záujem o technicku
2017
2019KEGAE. KráľováÚDTAaOP FADLegenda:
Aktívne stavy:
podaný
riešený
schválený
Neaktívne stavy:
neschválenýukončený neúspešneukončený úspešne